Most Luas immortal ever [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Most Lừa bấthủ ever

Bấthủ No9: Bạch Thái Bưởi

Xứ Lừa chửa bâugiờ có người giầu.

Đọc tấtthẩy Sử Lừa Văn Lừa so-far hiệnhữu, từ Đại Lừa Sử Ký, tới King Lừa Sử Lược, từ Lĩng Nan Chích Wái, tới Mạn Lục Triền Kỳ, các cô thấy ai giầu?

Lừa nghèo thì đôngđúc trậptrùng. Nầu Chử Đồng Tử hai cha con chung khố. Nầu Em Tấm thả ông bống dưới lỗ giếng thơi. Nầu Trương Chi dởhơi. Nầu Trạng Quỳnh khôn vặt.

Lừa giầu thậmchí không có tên, và giầu của bỏn cũng vôngần khiêmtốn. Thường là dững phúông quêmùa, với ít mẫu ruộng phát canh thu tô, rùi dăm bồ thóc cho vay nặng lãi. Everything over. Over.

Nói côngbằng, Văn Lừa có nhắc hai người giầu: Thạch Sùng và Vạn Lịch. Dưng, hehe, cả hai đều cựphú tiếngtăm tít bên Tầu. Mời các cô gúc Shi Chong và Wan Li, nhế các cô (*).

Thôngcảm, Lừa không tưởngtượng nủi mức giầu cỡ ý. Trung Tướng ngờ rầng, trước Bạch Thái Bưởi, chưa Lừa nầu từng mó một thoi vàng.

Khátvọng giầu của Lừa cũng rụtrè nhũnnhặn. Thạch Sanh chỉ yêu quả niêu ăn mãi không hết cơm. Anh Khế chỉ dám may túi ba gang đi nhặt bạc. Dèsẻn cả ướcmơ thì giầu cái dắm (**).

Không vòm kính một cungđiện đếvương. Không thềm hoa một lâuđài quýtộc. Không cổđền cẩmthạch. Không bảovật truyền đời. Lừa xứngđáng Miss Nghèo Universe. No competitor.

Lừa nghèo bởi nhiều nguyêncớ.

Cớ thứ nhất: Lười.

Thằng thì đợi rắn tặng ngọc. Thằng thì chờ chim trộm khế đền xiền. Most thằng mong Bụt hiện ban áo gấm, hay côngchúa lạc đường, hay quangia thua độ. Tuyệt không thằng nầu cầncù quyếtliệt kiểu Ngu Công.

Có Dã Tràng không lười, mùa mùa xe cát, dưng là do tiếc của, chứ không để mần giầu.

Cớ thứ hai: Ghét giầu.

Thằng giầu không độtnhiên phásản, thì cũng bị sét đánh chết nhăn, không bị Vua tịch vốn xung công, thì cũng bị cướp đêm khoắng nhẵn.

Thằng giầu bị khinh hơn cả ănmày đĩđiếm súcvật thầnquynh.

Lừa Motif nó thế hehe.

Khổng Philosophy nó thế hehe.

Cớ thứ ba: Bật Tầu.

Lừa khoái bật Tầu. Tựhào bật Tầu. Vì dững vớvỉn cũng bật bật haha bật bật.

Như vụ Ly Hồ đoạt mão thằng cháu ngoại Gì Trần. Khác chó vụ Uẩn Lý tiếm ngai Đĩnh Lê 10xx. Thầy trò đóng cửa chém nhau xong ai gùi phận nấy lăntăn đéo lấncấn đéo.

Dưng không, mấy thằng Trần mất miếng cậy gốc Tầu Phúc Kiến lủi mẹ qua Quảng Tây cầu Ming Vương vả Ly vài vả.

Thế là can đao khói lửa. Ly tèo. Lợi Lê khángchiến.

Bé như lỗ đít thích bật sếp.

Chột mẹ hai chục niên.

Khángchiến xong sướng đéo gì đâu. Hôm trước gân cổ tuyên Ping Wu Da Gao, thì hôm sau Lợi điều sứ sang Tầu chầu Wu tútsịt, nếu không muốn nó đì vãi trấu.

Sứ nào được đi suông, chầu bằng mõm suông. Cốngvật bắtbuộc:

Mười cặp voi trận.
Mười cốt hổ tươi.
Mười chum ngọc bạch.
Mười hộc vàng mười.

Mười ngàn búp lụa.
Trăm thớt kimgiao.
Trăm ẻm má đào.
Trăm tay thợ cả.

Niên nầu cũng cống, cách chi giầu?

Các cô thử dungoạn Rangun Xứ Miến. Nhìn Chùa Vàng nó mà ngấtngây ngấtngứ. Tường Chùa dính bẩy tấn vàng, vạn vạn kimcương, đá quý bạtngàn vôkể. Mới thấm tủi tôngdật nghèo mấu chó.

***

Lừa quá nghèo, nên giầu của Bưởi là một quáiđản.

(Dừng chờ thamluận từ chibộ phò)

(@2008)

(*) Tìm đọc Thạch Sùng Còn Thiếu Mẻ Kho, và Đồng Tiền Vạn Lịch. Khotàng Triện Dângian Lừa, biênsoạn Nguyễn Đổng Chi.

(**) Tìm đọc Thạch Sanh, và Cây Khế. Sách đã dẫn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bấthủ: (Bất hủ).
– Bâugiờ: (Bâu giờ).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy).
– Hiệnhữu: (Hiện hữu).
– Đôngđúc: (Đông đúc).
– Trậptrùng: (Trập trùng).
– Dởhơi: (Dở hơi).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Vôngần: (Vô ngần).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Phúông: (Phú ông).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Côngbằng: (Công bằng).
– Cựphú: (Cự phú).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Thôngcảm: (Thông cảm).
– Tưởngtượng: (Tưởng tượng).
– Khátvọng: (Khát vọng).
– Rụtrè: (Rụt rè).
– Nhũnnhặn: (Nhũn nhặn).
– Dèsẻn: (Dè sẻn).
– Ướcmơ: (Ước mơ).
– Cungđiện: (Cung điện).
– Đếvương: (Đế vương).
– Lâuđài: (Lâu đài).
– Quýtộc: (Quý tộc).
– Cổđền: (Cổ đền).
– Cẩmthạch: (Cẩm thạch).
– Bảovật: (Bảo vật).
– Xứngđáng: (Xứng đáng).
– Nguyêncớ: (Nguyên cớ).
– Côngchúa: (Công chúa).
– Quangia: (Quan gia).
– Cầncù: (Cần cù).
– Quyếtliệt: (Quyết liệt).
– Độtnhiên: (Đột nhiên).
– Phásản: (Phá sản).
– Ănmày: (Ăn mày).
– Đĩđiếm: (Đĩ điếm).
– Súcvật: (Súc vật).
– Thầnquynh: (Thần quynh).
– Tựhào: (Tự hào).
– Vớvỉn: (Vớ vỉn).
– Lăntăn: (Lăn tăn).
– Lấncấn: (Lấn cấn).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Tútsịt: (Tút sịt).
– Cốngvật: (Cống vật).
– Bắtbuộc: (Bắt buộc).
– Kimgiao: (Kim giao).
– Dungoạn: (Du ngoạn).
– Ngấtngây: (Ngất ngây).
– Ngấtngứ: (Ngất ngứ).
– Kimcương: (Kim cương).
– Bạtngàn: (Bạt ngàn).
– Vôkể: (Vô kể).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Quáiđản: (Quái đản).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Khotàng: (Kho tàng).
– Biênsoạn: (Biên soạn).

*** 1. #1 by cathnga on 2010/09/23 - 23:57

  He he, vậy thôi, em Nga hông lải nhải với anh Manh.

 2. #2 by cathnga on 2010/09/24 - 00:01

  Khổng   như ngàn năm lớp vỡ lòng  học Tam tự kinh thì giầu với có với giải thoát với ai? @ Manh
  Dưng vẫn phải lải nhải nầy, nền văn minh Trung Hoa đã phát triển rực rỡ và có lịch sử 5 ngàn năm. Trước đây Trung Hoa từng được coi là thiên đàng đó. Văn minh của Tây Phương mới phát triển trong thời gian rất gần đây thôi. Có gì là hông rõ ràng nhờ???
  Ở đây có mỗi em Nga là 1 giọng khác với Trung Tướng thôi, dưng mà em Nga chấp nhận bị ném đá đới.
  You are welcome!!!

 3. #3 by blue_8819 on 2010/09/24 - 00:06

  Không muốn còm nhưng đọc cái tranh luận về anh Khổng ngứa mắt quá phải còm.
  Hay ho cái khỉ gì với cái học thuyết câu trước đạp mẹ câu sau.
  Kêu gọi nhà nhà bình đẳng mà thòng thêm 1 câu “Đàn bà tiểu nhân thì khó dạy” Bình đẳng tới phát tởm.
  Bình đẳng mà đặt ra cái thứ quân xử thần tử thần bất tử bất trung, phụ cắt cổ tử thì tử cấm có kêu ca đấy nhá.
  Cũng nhờ ơn anh Khổng với cái tư tưởng tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, rồi nhất nam viết hữu thập nữ viết vô, mà gái phải chết lên chết xuống đấy nhá. Tới giờ vẫn có những thằng bần nông siêu âm thấy thai là gái là allez, bỏ nhá.
  Chưa kể tư tưởng bá quyền kiểu như “Các nước Di, Địch, dù có vua nhưng cũng không bằng Hoa Hạ (Trung Hoa) không có vua
   À quên, anh Khổng cũng vĩ đại tới mức lập mưu chém đẹp đối thủ của mình là Thiếu Chính Mão để đưa cái học thuyết của mình lên nhá.
  Dẫn chứng ở đâu thì chi bộ tự Gúc nhá.
  Với em, anh Khổng mà sống lại thì em xin trân trọng cần dao róc từng miếng thịt cho cá ăn, còn lại thì đem xay thành tương Tàu.
  Mà quên, cá ăn vô cũng phải ói ra, làm sao mà tiêu hoá nổi cái thứ tởm nôn đó.

 4. #4 by LUUMANH on 2010/09/24 - 00:09

  Nó khác nhau  ở chỗ : Thằng nào nói phét cũng được, tớ sẽ tham khảo  nhưng hiệu quả kém thì cậu chỉ là thằng nói phét, tránh ra cho anh đi , không tránh anh không chịu trách nhiệm , He he , kiểm chứng đi

   

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 00:17

  Để Dì giảnhời nhanh các cô mấy câu quantrọng rùi còn đi ngủ mai đong xiền sớm nha.

 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 00:21

  @cô Văn

   

  Thâmhụt thươngmại triềnmiên chính là một kiểu triềucống.

   

  Năm rùi Mẽo hụt thươngmại khá nặng chừng 50 tỷ đô (dưng so mới kinhtế của nó thì chả là đéo gì), trong đó phần của Tầu cũng khá nhớn.

   

  Tuynhiên đéo phải năm nầu cũng thế. Có năm nó dương, có năm âm.

   

  Chứ nếu nó âm triềnmiên, thì đươngnhiên phải sợ Tầu vãi đái, và sẽ có các chínhsách vĩmô để đìềuchỉnh, không loại trừ cả trò phá giá Ông Tơn và ép Tầu nâng giá Ông Mao.

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 00:23

  @cô Den Việt

   

  Cách mần của cô Dì cũng vửa nghe một tên đệ chiêngia IT tưvấn và đã đồngý về nguyêntắc. Cám ơn cô.

   

  Ngòai ra còn một số cách nữa cũng rất khảthi.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 00:28

  @Cô Kiếm

   

  Ý Dì nói là $154/chỉ chứ không phải $1540/ounce như cô biên. 5 tỷ tơn khoảng 100 tấn vàng là ổn rùi chứ còn gì mà kêu mãi.

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 00:29

  @Em Mít Vàng Son

   

  Chồng em Trân bị chặt cả hai tay em ạ.

 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 00:33

  @Cô Văn again

   

  Chiện lãnhtụ Lừa muốn bật Tầu là có thật, chứ dân nầu dám húng thế.

   

  Ví như vụ tỉn Mông No1 ý, mẹ nó hiền như thế mà còn tỉn thì kêu cái gì nữa.

   

  Rùi vụ cô Kiệt tháigiám nữa, sang tận Khâm Châu khủngbố dân nó thì là đặng chẳng đừng à?

 11. #11 by Anh Văn on 2010/09/24 - 00:53

  Hôm nay Bựa cảm tính quá, từ 1985 đến giờ có đéo bao giờ có đương đâu, toàn âm vãi đái, năm ngoái là trên 200 tỷ chứ đéo phải 50 tỷ nhé .

  Xem ở đây: http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html

 12. #12 by Sunflower on 2010/09/24 - 10:10

  @ Nga sưcọ

  Thậtlòng là đéo muốn cãinhau với chị Nga nữa đâu, dưngmà chị lại động đến cái vết muỗi đốt của em nên nó lại ngứa điên ngứa đảo.

  Thế này nhé, giàu nghèo đéo phải do sốphận, cái đó là sure đối với những người có tí suynghĩ thựctế, tráchnhiệm và rõràng. Còn thằng nào mồm nhemnhẻm là số tao nó nghèo, thì 100% là một thằng loser, một thằng hèn thích đổlỗi và ngụybiện. Sốphận chỉ là những thứ bảnthân không tự lựachọn được cho mình, là Chúa ban cho thế nào thì hưởng vậy, nó là giađình, là duyên hộingộ và một phần là sự sống chết. Cái đó thì chị có Tu thành Thần thì chắc chị cũng đéo control được nhé, thì là Số. Còn giầu nghèo hử, mẹ, là do sự lựachọn, hànhxử của mỗi thằng người hết.

 13. #13 by Sunflower on 2010/09/24 - 10:11

  Chị có cái vídụ vuvơ chưa thấy nguyênnhân kếtquả của mụ hàngxóm nhà chị ( tại sao gia đình Tiếnsĩ lại tannát, nguyênnhân do đâu, tại sao suy ra do sốphận, biết đâu là vì mỗi cáthể trong đó hànhxử ngudốt và phánát nó ra thì sao? Đéo thấy baogiờ có cái số tựnhiên tối hôm trước giađình vẫn ngon, đùng cái sáng hôm sau dậy lại thành tannát được. Cái đéo gì chả có quátrình, quátrình thối đươngnhiên hậuquả thối.) thì em cũng cho chị cái example nhỏ nhưng rõràng của em: Thế này, em đi ăn với anh Chồng,  gọi món Salad nó bưng ra đĩa thịt bò xào, địt mẹ đươngnhiên đéo đụng, dưng khi tính tiền, comment với em server, thử nhau tí thôi, em ấy mà chọn cách lắngnghe và giảithích hợp lý, mẹ đươngnhiên em được boa xiền, dưng không, em ấy còn mải nghển cổ đi đâu hónghớt cũng đéo được câu nói ra hồn, thì nghỉ nhé, boa cục cứt. Thế là do cái lựachọn ngudốt của em, hay do SốPhận cứt thối của em đéo được xiền? Giầu – nghèo thì cũng thế, dưng vĩmô hơn, thì có cái lựachọn quantrọng hơn thôi, khác đếu gì? Đồngxiền luônluôn có giátrị của nó, bấtdi bấtdịch, đéo có số má cục cứt gì hết!

 14. #14 by Sunflower on 2010/09/24 - 10:12

  Chị lại còn nói đến Phúc Đức, đ.mẹ lại càng đéo liênquan sốphận ( tranhcãi đếu gì mà luậnđiểm lại đập chết mẹ nó cả Tiênđề,  há há), Phúcđức hay không là ở chị có Tạo nên nó hay không. Đ.mẹ làm đéo gì có thằng nào Số nhiều Phúcđức, có ít và đéo có tí nào. Giống như sinh ra có thằng kèn to, kèn bé và kèn vừa í nhở? Phúcđức không tự nhiên mà có hay bấtdi bấtdịch không thể thayđổi è Là hành xử, lựa chọn của thằng người đầy đủ tưduy chứ đéo phải Số nhé.

 15. #15 by Đéo Bựa on 2010/09/24 - 16:38

  Dì cho anh đăng ký 1 cuốn nhớ, rùi Dì lập khoang Cồng Bựa để Bựa viên có sách vầu đó chửi nhau he he

 16. #17 by cathnga on 2010/09/24 - 18:52

  Đúng là Ờ vô thần thật, he he, ứ tranh cãi được với Ờ.

 17. #18 by codai95@rocketmail.com on 2010/09/24 - 22:14

  @Huong: cho anh order 1 cuon nhe. tks. Gui sang Sing duoc ko day?

 18. #19 by Thích Đủ Thứ on 2010/09/25 - 03:15

  Thực ra Bạch Thái Bưởi có phải là dân Việt cứt đâu!
  Người Việt làm gì có họ Bạch!

 19. #20 by minhhuong on 2010/09/25 - 05:17

  Thực ra Bạch Thái Bưởi có phải là dân Việt cứt đâu!
  Người Việt làm gì có họ Bạch! @ Sư Thứ
  ————
   

  Ổng vốn là con nuôi nhà họ Bạch.