Most Luas immortal ever [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Most Lừa bấthủ ever

Bấthủ No9: Bạch Thái Bưởi

Xứ Lừa chửa bâugiờ có người giầu.

Đọc tấtthẩy Sử Lừa Văn Lừa so-far hiệnhữu, từ Đại Lừa Sử Ký, tới King Lừa Sử Lược, từ Lĩng Nan Chích Wái, tới Mạn Lục Triền Kỳ, các cô thấy ai giầu?

Lừa nghèo thì đôngđúc trậptrùng. Nầu Chử Đồng Tử hai cha con chung khố. Nầu Em Tấm thả ông bống dưới lỗ giếng thơi. Nầu Trương Chi dởhơi. Nầu Trạng Quỳnh khôn vặt.

Lừa giầu thậmchí không có tên, và giầu của bỏn cũng vôngần khiêmtốn. Thường là dững phúông quêmùa, với ít mẫu ruộng phát canh thu tô, rùi dăm bồ thóc cho vay nặng lãi. Everything over. Over.

Nói côngbằng, Văn Lừa có nhắc hai người giầu: Thạch Sùng và Vạn Lịch. Dưng, hehe, cả hai đều cựphú tiếngtăm tít bên Tầu. Mời các cô gúc Shi Chong và Wan Li, nhế các cô (*).

Thôngcảm, Lừa không tưởngtượng nủi mức giầu cỡ ý. Trung Tướng ngờ rầng, trước Bạch Thái Bưởi, chưa Lừa nầu từng mó một thoi vàng.

Khátvọng giầu của Lừa cũng rụtrè nhũnnhặn. Thạch Sanh chỉ yêu quả niêu ăn mãi không hết cơm. Anh Khế chỉ dám may túi ba gang đi nhặt bạc. Dèsẻn cả ướcmơ thì giầu cái dắm (**).

Không vòm kính một cungđiện đếvương. Không thềm hoa một lâuđài quýtộc. Không cổđền cẩmthạch. Không bảovật truyền đời. Lừa xứngđáng Miss Nghèo Universe. No competitor.

Lừa nghèo bởi nhiều nguyêncớ.

Cớ thứ nhất: Lười.

Thằng thì đợi rắn tặng ngọc. Thằng thì chờ chim trộm khế đền xiền. Most thằng mong Bụt hiện ban áo gấm, hay côngchúa lạc đường, hay quangia thua độ. Tuyệt không thằng nầu cầncù quyếtliệt kiểu Ngu Công.

Có Dã Tràng không lười, mùa mùa xe cát, dưng là do tiếc của, chứ không để mần giầu.

Cớ thứ hai: Ghét giầu.

Thằng giầu không độtnhiên phásản, thì cũng bị sét đánh chết nhăn, không bị Vua tịch vốn xung công, thì cũng bị cướp đêm khoắng nhẵn.

Thằng giầu bị khinh hơn cả ănmày đĩđiếm súcvật thầnquynh.

Lừa Motif nó thế hehe.

Khổng Philosophy nó thế hehe.

Cớ thứ ba: Bật Tầu.

Lừa khoái bật Tầu. Tựhào bật Tầu. Vì dững vớvỉn cũng bật bật haha bật bật.

Như vụ Ly Hồ đoạt mão thằng cháu ngoại Gì Trần. Khác chó vụ Uẩn Lý tiếm ngai Đĩnh Lê 10xx. Thầy trò đóng cửa chém nhau xong ai gùi phận nấy lăntăn đéo lấncấn đéo.

Dưng không, mấy thằng Trần mất miếng cậy gốc Tầu Phúc Kiến lủi mẹ qua Quảng Tây cầu Ming Vương vả Ly vài vả.

Thế là can đao khói lửa. Ly tèo. Lợi Lê khángchiến.

Bé như lỗ đít thích bật sếp.

Chột mẹ hai chục niên.

Khángchiến xong sướng đéo gì đâu. Hôm trước gân cổ tuyên Ping Wu Da Gao, thì hôm sau Lợi điều sứ sang Tầu chầu Wu tútsịt, nếu không muốn nó đì vãi trấu.

Sứ nào được đi suông, chầu bằng mõm suông. Cốngvật bắtbuộc:

Mười cặp voi trận.
Mười cốt hổ tươi.
Mười chum ngọc bạch.
Mười hộc vàng mười.

Mười ngàn búp lụa.
Trăm thớt kimgiao.
Trăm ẻm má đào.
Trăm tay thợ cả.

Niên nầu cũng cống, cách chi giầu?

Các cô thử dungoạn Rangun Xứ Miến. Nhìn Chùa Vàng nó mà ngấtngây ngấtngứ. Tường Chùa dính bẩy tấn vàng, vạn vạn kimcương, đá quý bạtngàn vôkể. Mới thấm tủi tôngdật nghèo mấu chó.

***

Lừa quá nghèo, nên giầu của Bưởi là một quáiđản.

(Dừng chờ thamluận từ chibộ phò)

(@2008)

(*) Tìm đọc Thạch Sùng Còn Thiếu Mẻ Kho, và Đồng Tiền Vạn Lịch. Khotàng Triện Dângian Lừa, biênsoạn Nguyễn Đổng Chi.

(**) Tìm đọc Thạch Sanh, và Cây Khế. Sách đã dẫn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bấthủ: (Bất hủ).
– Bâugiờ: (Bâu giờ).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy).
– Hiệnhữu: (Hiện hữu).
– Đôngđúc: (Đông đúc).
– Trậptrùng: (Trập trùng).
– Dởhơi: (Dở hơi).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Vôngần: (Vô ngần).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Phúông: (Phú ông).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Côngbằng: (Công bằng).
– Cựphú: (Cự phú).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Thôngcảm: (Thông cảm).
– Tưởngtượng: (Tưởng tượng).
– Khátvọng: (Khát vọng).
– Rụtrè: (Rụt rè).
– Nhũnnhặn: (Nhũn nhặn).
– Dèsẻn: (Dè sẻn).
– Ướcmơ: (Ước mơ).
– Cungđiện: (Cung điện).
– Đếvương: (Đế vương).
– Lâuđài: (Lâu đài).
– Quýtộc: (Quý tộc).
– Cổđền: (Cổ đền).
– Cẩmthạch: (Cẩm thạch).
– Bảovật: (Bảo vật).
– Xứngđáng: (Xứng đáng).
– Nguyêncớ: (Nguyên cớ).
– Côngchúa: (Công chúa).
– Quangia: (Quan gia).
– Cầncù: (Cần cù).
– Quyếtliệt: (Quyết liệt).
– Độtnhiên: (Đột nhiên).
– Phásản: (Phá sản).
– Ănmày: (Ăn mày).
– Đĩđiếm: (Đĩ điếm).
– Súcvật: (Súc vật).
– Thầnquynh: (Thần quynh).
– Tựhào: (Tự hào).
– Vớvỉn: (Vớ vỉn).
– Lăntăn: (Lăn tăn).
– Lấncấn: (Lấn cấn).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Tútsịt: (Tút sịt).
– Cốngvật: (Cống vật).
– Bắtbuộc: (Bắt buộc).
– Kimgiao: (Kim giao).
– Dungoạn: (Du ngoạn).
– Ngấtngây: (Ngất ngây).
– Ngấtngứ: (Ngất ngứ).
– Kimcương: (Kim cương).
– Bạtngàn: (Bạt ngàn).
– Vôkể: (Vô kể).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Quáiđản: (Quái đản).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Khotàng: (Kho tàng).
– Biênsoạn: (Biên soạn).

*** 1. #1 by cathnga on 2010/09/23 - 17:43

  Thối bỏ mẹ, thế là chạy trốn rõ chửa? Là mạnh thằng nào thằng ấy dứt bỏ hết emotion để trở thành cái thứ vô cảm. Đến cái tâm trí và cái thân cũng chả biết vì mình thế thì sống làm cái đéo? Không biết đến cả đúng sai hay dở, thế thì thành mẹ cái tượng đất đi làm thần làm thánh cái kít gì?

  Thoát li thực tại và chạy trốn chính là hèn nhát, chính vì thế không thể bỏ mặc thế giới cho những kẻ mà mình khinh bỉ được.

       Chửi vào cái mặt chúng nó cho chúng nó đỡ ngu.@ Ờ

   1.    Nhẽ Ờ vô thần???

  2.      Adam và Eve vốn là chúng sinh trên thiên đàng, vì mắc tội mà bị đày xuống địa cầu nầy. Tất cả con người đều là có nguồn gốc từ Thiên đàng.

  3.      Giả sử Ờ kiếp này tiếp tục phạm rất nhiều tội lỗi, và sẽ bị đầu thai thành động vật hoặc thực vật ở kiếp sau: điều thú vị là động thực vật lại có khả năng tiên thiên là cảm nhận được những cảm quan mà con người không có, chúng biết là nếu tu luyện, thì có thể trở về nơi chúng thực chất được sinh ra. Nhưng chúng lại không được phép tu luyện, vì như vậy là bất kính, chỉ có con người, được Thần ban cho hình hài giống hệt Ngài, thì mới được phép tu.

  4.      Ờ ở kiếp sau lại làm người, nhưng Ờ lại quá hài lòng với cuộc sống đó, và ngửa mặt lên chưởi Thần, ta không cần thiên đàng của những Thần Thánh vô cảm. Và đúng là Chư Thần cũng chả cảm động đâu. Các Ngài vô cảm thật đấy!!!!

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 19:29

   Hehe em nói về Adong mới Evà như thế thì dân Đạo bỏn cười chết em ui.

 2. #3 by cathnga on 2010/09/23 - 17:47

  Như thế thành người Cõi trên rồi còn gì? Tỉnh ngủ đi em Nga ơi. Ai bẩu trong kinh không có chất văn, và ai bẩu trong văn không có kinh sách.@ Làng

  Dẫn chứng đi.

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 19:32

   Cái đấy là đươngnhiên sao đòi dẫnchứng hử em?

    

   Kinh thì là văn tấtnhiên rùi. Mọi thứ trên đời đều được chiểntải bằng Văn.

    

   Còn văn như của Dan Brown chả đầy Kinh ra là gì đấy. Dững bài 199x của Dì (sẽ có trong sách in) hầunhư bài nầu cũng bắt đầu bởi một câu từ Kinh Thánh.

 3. #5 by minhhuong on 2010/09/23 - 17:55

  Em đã về đây đã về đây

  @ mua sách : em thấy rồi, hố hố, 5 cuốn, confirm. Đương nhiên là đặt thì đặt chỗ em rồi, cho Trung Tướng ra zìa ra zìa, hố hố hí hí

  @bluedvc : yes, 1 cuốn của ấy, tớ confirm

  @hocsinh: hiển nhiên là được, 1 cuốn của em, confirm

  @Nam Lừa: he he, đã reg nick thì từ giờ tham gia quán bựa bằng còm luôn đê mình ơi, k eke. 1 cuốn của em, confirm

 4. #7 by Cocacola on 2010/09/23 - 17:57

  Hehe Sử Lừa lờtịt vụ cô Tư Thành hạsát tuyềnbộ tùbinh Chiêm nhở. Quãng 50 ngàn chứ 30K cái cứt.

  Dững tên Chiêm bị chôn sống hồi ý biến thành Ma Hời. @ Tướng

   

  Đấy, cái nghiệp chướng đeo đẳng mà Lừa phải trả cho đến ngày nay đấy: Khi khổng khi không anh em oánh giết bụp giật suốt mấy chục năm.

   

  Hết tiếng súng thì số phận đưa đẩy thế đéo nầu mà Lừa lại buộc Lừa đéo được đi xe hơi mà ủn mẹ mầy đi xe máy cho mầy chết bạt ngàn bạt ngàn mỗi năm như chiến trận!

   

  Cho đến cả những đứa sinh ra tại Lừa mà muốn thoát thì hehe, phải trả quả nhanh: chết phơi xác cho cá rỉa hay bị lân bang hấp diêm, hãi hùng đớn đau khổ sở thì mới trả nghiệp xong để thoát Lừa.

   

  Bây giờ Lừa muốn dứt nghiệp sớm phải tu nhiều vầu, đạo gì cũng được, để giả nghiệp báo!

   

  Ma Hời cực độc, nghe giang hồ đồn bạn Tử Hàn Mặc dẫn vện đi chơi tháp hoang bóng xế bị ma Hời nó ám cho cùi luôn, mà có vẻ bạn bản yếu bóng vía với cõi âm quá nên cộng nghiệp bị luôn! Đọc thơ ma của bạn bản thì biết!

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 19:36

   Từ trước nữa, hầunhư từ lúc lậpquốc, Lừa đã chịu nghiệpchướng rùi cô. Vụ Kiệt Lý lẻn sang Tầu khủngbố chẳnghạn.

    

   Địtmẹ sau vụ ý Lừa chínhthức bị ápđặt Chaogong thành Luật luôn.

 5. #9 by Kiếm on 2010/09/23 - 17:59

  5 tỷ tơn bằng 100 tấn vàng.

  Dcm. Dì nói như này biết ngay Dì chẳng biết đéo j về tiền tệ với hàng hoá  @  deobietj mặt ./.

  Cô Lét Bựa Xe ôm ăn ./  bẩu gần đúng rùi cô. Cô thắc mắc cái ./ giề hử ? 100 tấn ~ 3,215,434 ounce. Lấy giá trung bình hiện nay 1275usd/ounce thì cũng ~ 4,1 tỷ Tơn. Xe ôm mặt ./ kê giá 1555usd/ounce có lẽ do thằng thẳng hóng hớt nên biết China-Japan War sắp bắt đầu làm giá vàng tăng vọt ? 

  Nhưng Tía ỉa vầu thằng Xe ôm ăn ./ cái này này :

  Năm rùi chênhlệch thươngmại của Tầu và Lừa quãng 5 tỷ Tơn @ Lét bựa.

  ĐM xe ôm ăn ./ , năm ngoái thâm hụt thương mại Việt-Trung là 11 tỷ tơn nhế cô ( http://www.vinanet.com.vn/tin-thi-truong-hang-hoa-viet-nam.gplist.294.gpopen.181896.gpside.1.gpnewtitle.nhap-sieu-tu-trung-quoc-%E2%80%9Cbinh-thuong-thi-thuan-loi%E2%80%9D.asmx ). Đến gúc mà cô cũng phẩy để Tía chửi à.  

  ĐM Yahoo Lừa ăn ./ đéo cho Tía insert link vầu tham luận.

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 19:38

   Đơnvị Dì dùng là Chỉ chứ hổng phải Ounce cô ơi. $154/Chỉ.

    

   À quả thâmhụt 6 tỷ ý là lấy vội trong bấucấu của Bê Xê Tê, quên hông kiêmtra lại.

 6. #11 by Kiếm on 2010/09/23 - 18:32

  Hố hố …. Đá vầu dái Lét Bựa xe ôm cũng là 1 trải nghiệm tâu nhã nhở. Bởi dzậy , Tía tiếp tục đá vầu nguyên cớ ‘ No.3 : bật Tàu ‘ của thằng Bựa cho dái nó chạy tọt lên cổ mẹ. Thằng nầu bẩu như dzầy :

  Nhật cũng tỉn Tầu lần đầutiên là vầu đầu thếkỷ 20, khi ý Nhật đã máu húng lắm, còn Tầu thì quá yếu.

  Hàn, trong suốt lịchsử bỏn, cũng chỉ tỉn Tầu 2 đợt, đợt đầu vầu 7xx-8xx (thời Tùy và Đường) và đợt hai vầu 18xx.

  Theo ý thằng Bựa thì Nhật , Hàn ít bật Tàu + được hưởng triều cống ít hơn Lừa dưng sâu bọn bỏn cũng nghèo như Lừa. Đéo phẩy tại ‘Kong philosophy’ thì tại thằng đéo nầu hử ? 

  Bọn Nhật lùn, trước thời Minh Trị 1869 cũng là 1 quốc gia nông nghiệp phong kiến nghèo kiết xác , nội chiến búa xua do bọn shogun đục nhâu triền miên nhế. Dưng sau thời kỳ Minh Trị 1869 , Nhật Bản thay đổi ra sâu thì các cô dzui lòng Gúc nhế.  

  Bọn Hàn cũng rứa, nghèo rớt mồng tơi như Lừa cho đến khi ôm chân đại ca Mẽo hít hà bơ thừa sữa cặn của bọn Mẽo giẫy chết mới phất lên chứ làm đéo.

  Túm lại , trước đây Lừa nghèo đéo phẩy tại thằng Khổng thì do thằng ./ nầu hử hử …. ?

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 19:42

   Đươngnhiên Nhật Hàn ngày xưa khôngthể giầu như Tầu, dưng mời cô nhìn dững ditích cổ của nó thì thấy nó so mới Lừa là cáchbiệt như nầu.

    

   Lại nữa, Miến Điện hiện nay là nước nghèo, và Thái cũng chưa giầu. Dưng nhìn vầu disản của bỏn thì biết bỏn đã từng giầu một thờigian dài, và sự nghèo hiện nay là do đầnđộn của chínhquyền hiệntại thôi.

 7. #13 by minhhuong on 2010/09/23 - 19:06

  Khiếp, từ lúc về tới giờ, đọc quả ma Hời của anh Cò lả, gúc thử, thấy thảm quá.

  « Muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi »

 8. #15 by netizen.viet on 2010/09/23 - 19:14

  Dì hông muốn các cô phải chịu liênlụy hoặc sợ bị liênlụy khi chơi mới Dì.@ Bựa gộc.

  Anh đây cũng hông nhờ đến chú lo cho anh.

  Dưng anh ủng hộ chú ra bản pê-đê-ép đủ hình minh họa đấy. Anh sẵn sàng ủng hộ 1 bộ full để bỏ vào kin-đồ (kindle) cho nó tiện trăm bề. Vả chăng theo cách đấy thì chiện giao-nhận cũng trở nên văn-minh và tao nhã giữa các “công dân mạng” với nhau, nhở.

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 20:07

   Bán thế có cái dở là hehe cô biết rùi còn gì. Giỏi lắm thì tiêuthụ được chục bản thu phí.

    

   Kinhdoanh thì đéo có chiện lươnkhươn nhậpnhằng hehe.

    

   Còn để các Bựa đọc miễn phí thì Dì vưỡn. Cứ một năm sau khi bán là bốt hết xả hàng.

 9. #17 by Cocacola on 2010/09/23 - 19:24

  @Hường: Thật ra 50K tèo thì cũng chưa phải hàng khủng lắm nhưng điều làm Lừa nặng nghiệp chướng là lúc ấy bọn Chàm hồ hởi phấn khởi làm con dân Lừa, không hề muốn bật nữa.

   

  Bọn lãnh đạo đã chạy tuốt sang Miên rồi, phần lớn bọn ở lại nghĩ chỉ cần làm ruộng đóng thuế là yên, khỏi lo chinh chiến!

   

  Thế nhưng Thành Lê đã hoạch định từ trước là diệt sạch nên oán khí bọn Chàm bốc tận trời xanh!

  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 20:08

   Hehe bọn Miên mà nghe Dì bốc Thành là bấthủ chắc ức lắm.

    

 10. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 19:26

  Hehe Dì đây các cô.

   

  Hôm nay cồng ít Dì giảnhời các cô ngay dưới các cồng nhế.

 11. #20 by Cocacola on 2010/09/23 - 19:33

  Có lần Thằng Tướng bảo sau này hắn sẽ bắt vua Thái xin lỗi Lừa vì đã trấn cướp giết hiếp Lừa vượt biên ngoài bể.

   

  Vua Thái xin lỗi Lừa xong thì anh sẽ xin quốc hội xin lỗi dân Chàm, đồng thời miễn toàn bộ học phí cho con em dân Chàm từ mẫu giáo cho tới tiến sĩ.

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 20:13

   Sure. Tuyềnbộ Chăm sẽ được đưa vầu một thànhphố hoặc thịtrấn như Da Đỏ bên Mẽo nếu họ muốn, có chếđộ phúclợi riêng, bầu thủlãnh riêng.

    

   Họ đéo muốn làm mà có ăn cũng được.

    

   Họ xứngđáng được như vậy.

 12. #22 by minhhuong on 2010/09/23 - 19:48

  gúc Ma Hời thì thấy bẩu anh Chế Linh – người bị loại khỏi danh sách bấthủ để chỗ cho Du Nguyễn, là 1 người gốc Chăm. Ảnh có 1 bài rất chi là ngậm ngùi hát theo sáng tác về vụ thảm thương của dân Chăm pa ấy.

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 20:15

   Chăm xịn đấy chứ gốc gì nữa em.

    

   Chế Lan Viên thì gốc Chăm. Hổng phải tựdưng mà cô cổ lấy bútdanh như thế.

 13. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 19:49

  Các cô nên tìmhiểu về Miến Điện.

   

  Miến từng là một quốcgia giầu, rất giầu ở châu Á, nhẽ chỉ kém Tầu.

   

  Miến cũng là đất pháttích của phần nhớn tôngdật Đông Nam Á, cùng mới Tầu Choang.

   

  Dân Mon, tổ của hầuhết bọn mọi Asean (bỏn tự nhận thế hehe chứ cũng đếch đúng hẳn), hiện chỉ còn ở Miến thành một cộngđồng tửtế.

   

  Tiếc rầng do lãnhtụ Miến đi sai đường mà dân Miến hiện giờ nghèo đói khốnkhổ.

   

  Miến là 1 trong 4 quốcgia duynhất từng có chữ Xã Hội Chủ Nghĩa trong quốchiệu, và bigiờ là 1 trong 2.

   

  Lương của viênchức Miến còn thấp hơn Miên, chừng 15 Tơn/tháng. Uýnh golf ở Miến là rẻ nhất thếgiới, chừng 9 Tơn cho một trận 18 lỗ. Bo cũng rẻ nhất, 2 Tơn cho một cô hehe.

   

  Dưng Chùa Vàng của Miến là một bấthủ không có nơi đâu trên quảđất sánh kịp. Mời các cô gúc.

   

 14. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 19:59

  Lê Tư Thành, 1 trong 10 Lừa Bấthủ, tiêudiệt Chăm Tộc theo kiểu Tầu dưng với một cáchthức lạnhlùng và tànbạo chưa từng có trên quảđất.

   

  Sau khi chôn sống 50K tinhhoa Chăm, Thành bắt gái Chăm mần vợ lính Lừa, 2-3 em Chăm lấy một cô lính cũng được, còn giai Chăm thì bị thiến.

   

  Sử Lừa nói quân Tầu Minh khi uýnh Lừa đã thiến hết giai Lừa, thực ra đéo phải, đó là bọn sửgia lấy mẹ sựkiện Lừa thiến Chăm để áp vầu Tầu. Tầu đéo bâugiờ nặng tay mới Lừa, vì Lừa thì cũng là Tầu cả thôi.

   

  Điều nầy dễ kiểmchứng. Tộc Chăm hầunhư tuyệtchủng ngay sau đời Thành. Còn tộc Lừa thì có bị sao đéo đâu, chỉ nghèo vì phải bồithường chiếnphí thôi hehe.

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 20:02

   Các cô là nhớ đang nói về Chăm ở Nam Lừa nhế, chứ Chăm bên Miên thì không đến nỗi thế đâu.

    

 15. #27 by cathnga on 2010/09/23 - 20:08

  Cái đấy là đươngnhiên sao đòi dẫnchứng hử em? @ Trung Tướng

  Em đòi dẫn chứng để xem hắn có dẫn chứng được cái gì mà: “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn” hông thôi.

  Còn chuyện Adam và Eve thì em hiểu như vậy, có khác gì với dân đạo hiểu hông???

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 20:19

    

   Sai. Em rõràng nhằm vào câu “trong kinh có văn trong văn có kinh” mà.

    

   Adong và Evà là tổ của loài người (tấtnhiên theo TCG hehe), tức là 2 con người đầutiên, chứ đâu có phải là người Thiên Đàng như em nói.

    

   Adong và Evà ở trong Địa Đàng nhế, không phải Thiên Đàng.

    

   Em gúc đi đã rùi hãy cãi Dì.

 16. #29 by cathnga on 2010/09/23 - 20:35

  Adong và Evà ở trong Địa Đàng nhế, không phải Thiên Đàng. @ Trung Tướng

  Địa đàng đó vẫn có thể gặp Chúa phải hông??? Nếu đúng, thì em vẫn coi là chúng sinh của Chúa.

  Còn chuyện tranh cãi của em với tên Làng, là hắn túm lại đạo Khổng thành mỗi một câu là “Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn”, thực ra câu trích dẫn nầy không liên quan tới đạo Khổng nói riêng, cũng như kinh sách nói chung. Còn em trả lời qua quít, vì muốn xem hắn trình diễn thế nầu, chứ em không muốn cuốn theo cái câu hỏi vớ vẩn của hắn. Mà hắn đi đâu mất tiêu rùi.

 17. #30 by cathnga on 2010/09/23 - 20:37

  Túm lại , trước đây Lừa nghèo đéo phẩy tại thằng Khổng thì do thằng ./ nầu hử hử …. ?@ Kiếm

  Khổng Tử, Lão Tử, Thích Ca Mâu Ni và Jesus đều sinh cùng thời đại, nhẽ cách nhau mấy chục niên.

  Các Ngài đều là Thần, xuống địa cầu với nhiệm vụ lịch sử riêng biệt, con người đòi chọn lựa Thần cho mình thì thật là khôi hài.

  Nền văn minh Trung Hoa có cả 5 ngàn năm, cũng chưa lâu lắm đã từng được coi là Thiên đường ở địa cầu  nầy. Nhẽ lúc đó người Phương Tây cũng đòi chối bỏ vị Thần của mình mà theo Lão Tử với Khổng Tử hoặc Phật Giáo???

  Còn nghèo khổ hay giàu có là do có Phúc, có Đức hay không. Trung Tướng nói “phi thương bất phú” chỉ là hiện tượng bề mặt mà con người có thể thấy vậy thôi. Người không có Đức, làm gì cũng không thể giầu, cho dù có đi ăn mày. Cái này là do số phận đã an bài. Nói chuyện ngoài lề tí: “Bà Tiến Sĩ Tâm lý lừa” vốn là hàng xóm của em Nga ngày xưa, mọi thứ đều ổn, giờ thì gia đình tan nán, bà í thì đang ngồi tù. Hai tháng trước, con bạn em mua một cuốn Chuyển Pháp Luân để mang vào tù cho bà í ngồi đọc. Hy vọng, nếu bà đắc Pháp, thì chuyện dữ hóa lành.

  Còn người giầu cỡ nào thì do Phúc Đức họ có cỡ nào, thì họ sẽ giàu cỡ đó.

  Còn chuyện quốc gia thì chắc chắn là đã được an bài từ rất nhiều năm trước rùi. Xứ Lừa xui xẻo, là một vệ tinh của Trung Cộng là điều khó tránh khỏi. Than thở nỗi gì???

   

 18. #31 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/23 - 20:50

  Địa đàng đó vẫn có thể gặp Chúa phải hông??? Nếu đúng, thì em vẫn coi là chúng sinh của Chúa.(@Nga)

  Luận về Tônggiáo thì em không được phép dùng cảmtính cánhân để suyluận kiểu nầy. Đặcbiệt là khi em (rất có khảnăng) chưa từng đọc qua Kinh Thánh (Holy Bible)!

  Lừa nó làm gì cũng cảmtính hờihợt nôngcạn nên giờ mới nghèo khổ thảmhại thế này, nên mong em đừng đi vầu vết xe đổ. Hãy là một Vàng Son bấthủ!

 19. #32 by cathnga on 2010/09/23 - 21:00

  Lừa nó làm gì cũng cảmtính hờihợt nôngcạn nên giờ mới nghèo khổ thảmhại thế này, nên mong em đừng đi vầu vết xe đổ. Hãy là một Vàng Son bấthủ! @ Thiếu Tướng
  Em Nga ở đây có mục đích riêng, ngoài mục đích riêng của em Nga cũng có thể đồng thời là một Vàng Son bất hủ, he he. Em Nga không đọc hết Thánh Kinh, nhưng chuyện Adong và Eva thì chắc chắn em Nga đọc rất nhiều lần.
  Tất nhiên có điều em Nga không biết, nhưng chắc chắn điều em Nga biết là con chiên của Chúa sẽ trở về với Chúa??? Tại sao lại trở về??? Bởi vì chính từ nơi đó mà họ được sinh ra.
  Chúa Jesus hạ trần để cứu độ chúng sinh, nhưng chỉ là để cứu chúng sinh trong thiên giới của Ngài và chắc chắn không có người Châu Á trong đó. Ở đây có nghĩa là đưa họ trở về.

 20. #33 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/23 - 21:08

  Tốt nhất là em Nga cứ đọc hết Kinh Thánh đi nhé, tức cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, trước khi dùng cảmtính của cánhân em để suyluận và diễngiải bấtkỳ vấnđề nầu có liênquan đến tônggiáo ý.

  Thiếu Tướng ghentỵ với bất cứ ai đã có tônggiáo làm chốnglưng. Thiếu Tướng sẽ không bao giờ chịu nằm xuống như một tên vôthần hạđẳng!

 21. #34 by minhhuong on 2010/09/23 - 21:15

  Khổng Tử, Lão Tử, Thích Ca Mâu Ni và Jesus đều sinh cùng thời đại, nhẽ cách nhau mấy chục niên. @ Chị Nga

  ——–

  Chị gúc kỹ vụ này chưa thế?

  Em mới chỉ gúc qua năm sinh của mấy vị này, thấy Khổng với Jesus cách nhau tầm 500 năm.

   

 22. #35 by cathnga on 2010/09/23 - 21:20

  Tốt nhất là em Nga cứ đọc hết Kinh Thánh đi nhé, tức cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, trước khi dùng cảmtính của cánhân em để suyluận và diễngiải bấtkỳ vấnđề nầu có liênquan đến tônggiáo ý. @ Thiếu Tướng

  Có gì thì Thiếu Tướng cứ phân tích thôi, em Nga ở đây để học hỏi mà.

 23. #36 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/23 - 21:20

  Em Nga cảmtính thành thươnghiệu rùi. Lười gì thì lười chứ đến Gúc mà cũng lười là sâu em?

 24. #37 by cathnga on 2010/09/23 - 21:25

  @ Hương: À phải, tất nhiên Khổng Tử muộn hơn các vị kia do nhiệm vụ lịch sử. Cảm ơn em!!! he he.

 25. #38 by cathnga on 2010/09/23 - 21:28

  @ Thiếu Tướng: Lúc nầu em Nga cảm tính, Thiếu Tướng chưởi chết bà em Nga đi, dưng mà chưởi cho hay vầu. He he he.

 26. #39 by minhhuong on 2010/09/23 - 21:30

  @ Hương: À phải, tất nhiên Khổng Tử muộn hơn các vị kia do nhiệm vụ lịch sử. Cảm ơn em!!! he he.@ chị Ngạ
  —————

  Hố hố hố  em nói thế rồi mà chị không gúc lại kiểm tra nhá ha ha ha ha

  Khổng nào muộn hơn vì nhiệm vụ lịch sử thế? Ông ta sinh trước Jesus tầm xấp xỉ 550 năm, nhá.

  Ke ke ke ke

 27. #40 by cathnga on 2010/09/23 - 21:33

  @ Hương: Không Tử sinh trước hay sau thì cũng đều vì nhiệm vụ lịch sử mà em. He he, em bẫy chị Nga giỏi thật đấy.

 28. #41 by cathnga on 2010/09/23 - 21:40

  He he, những gì mà em Nga đọc hiện nay chỉ còn có Minh HuệPháp Luân, là 2 trang do chính Sư Phụ của em Nga bảo hộ, ngoài ra em Nga đọc thêm trang Chánh Kiến nữa thôi. Kinh Thánh em Nga cũng không dám đọc, trừ khi trong bài giảng Sư phụ có nhắc tới. Tất nhiên Lão Tử, Khổng Tử hay Phật Giáo nếu chưa được chọn lọc và sự cho phép của Sư phụ thì em Nga hông dám đọc.

 29. #42 by nhi_nho on 2010/09/23 - 21:44

  @Thiếu Tướng ghentỵ với bất cứ ai đã có tônggiáo làm chốnglưng. Thiếu Tướng sẽ không bao giờ chịu nằm xuống như một tên vôthần hạđẳng!

  ———–

   

  Anh ị vào tất cả các thể loại tôn giáo. Anh ị vào tất cả các loại thánh thần dê su.

  Việc đéo gì phải tin vào những thằng mà anh đéo biết chúng nó là thằng nào?

  Địt cụ những thằng/con nào cứ lên mạng lảm nhảm rao giảng về đức tin.

 30. #43 by netizen.viet on 2010/09/23 - 21:57

  Bán thế có cái dở là hehe cô biết rùi còn gì. Giỏi lắm thì tiêuthụ được chục bản thu phí. @ Bựa gộc.

  Bựa bẩu câu này làm anh choáng cả hồn, nhẽ đâu trình kinh doanh của Bựa còi thế? Bựa sợ cái vụ cọp-pi-rai ấy à?

  Dùng phương thức này nhé: xiền thì phải chiển truớc cho Bựa trong 1 khoảng thời gian quy định. Sau đó đến giờ G ngày N thì Bựa bùng 1 phát hàng trăm cái i-meo chứa đường linh và bát qượt, chỉ dăm tên hoặc 1 chục có cùng 1 linh để khỏi nghẽn băng thông của host, xúm nhau đao về trong 10′ là hết phim. Đơn giản thế thôi, 15′ sau đó Bựa muốn xóa linh hay cho đao chùa là tuỳ Bựa, vì xiền đã thu đủ định mức rồi. Còn bằng nói như kiểu cố tình ăn cắp thì chúng anh mua 1 quyển xong về xé bìa phô tô thành trăm quyển cũng rứa, đúng hông Bựa?

  Anh ủng hộ chiện kinh doanh online này nhế vì nó đúng kiểu thế giới ảo mà anh đây là 1 công dân của nó (nhìn cái nít của anh kìa). Vả chăng nếu làm như thế thì những tên Bựa viên ở ngàn dặm ngoài xa kia vưỡn mua được tốt, càng có lợi thêm cho Bựa chứ sao?

  Còn chiện ra sách thì nhẽ đâu Bựa từ chối anh, với lý do là vì anh đã nói ra thành lời rằng anh sợ à? Disme thế nếu anh sợ mà không nói thì không sao à? Hay là nếu có sợ cũng đéo được quyền phát bỉu rằng “em sợ” ??? Disme Bựa phát này mới thỏa!

 31. #44 by minhhuong on 2010/09/23 - 21:59

  Kinh Thánh em Nga cũng không dám đọc, trừ khi trong bài giảng Sư phụ có nhắc tới. Tất nhiên Lão Tử, Khổng Tử hay Phật Giáo nếu chưa được chọn lọc và sự cho phép của Sư phụ thì em Nga hông dám đọc.@ chị Nga

  ———————

  Nếu chị chưa đọc thì lần sau đừng tuyên bố là Khổng với Jesus sinh cùng thời đại và rằng Khổng là 1 vị Thần, nhá.

  Chị hổng (hoặc chưa) dám đọc thì đừng có khẳng định nữa nhá.

   

 32. #45 by Kiếm on 2010/09/23 - 22:04

  Anh thấy em Nga quốt lại ý anh nên định trao đổi vứi ẻm vài lời dưng thấy em còn mập mờ kg biết  Khổng Tử sinh thời gian nào + trước hay sau Jesus bao lâu nên anh pótoànthân.com luôn. Anh để time typing đá dập dái tên Bựa xả stress còn dzui hơn em à. Hông phẩy anh hông muốn trao đổi với em mà là anh hem có nhiều time lắm. So di em nhế.

 33. #46 by cathnga on 2010/09/23 - 22:14

  Nếu chị chưa đọc thì lần sau đừng tuyên bố là Khổng với Jesus sinh cùng thời đại và rằng Khổng là 1 vị Thần, nhá.

  Chị hổng (hoặc chưa) dám đọc thì đừng có khẳng định nữa nhá. @ Hương

  Chị chưa đọc hết Kinh Thánh, nhưng chị vẫn khẳng định Đức Jesus là một vị Thần, chị chưa đọc hết Kinh Phật nhưng chị vẫn khẳng định Đức Thích Ca Mầu Ni là một vị Phật Như Lai, chị đọc không nhiều những tác phẩm của Khổng Tử, nhưng chị Nga vẫn khẳng định Khổng Tử là một vị Thánh.

  Chị Nga không phải là người hoàn hảo, thậm chí đôi khi là một người xấu nhưng chị Nga vẫn có quyền chỉ ra những chỗ chưa tốt của người khác.

  Ai cũng vậy mà em, người hoàn hảo chỉ có thể là một vị Thần, tất cả chúng ta trên con đường thành Thần nên tất nhiên vẫn là con người.

  Chị Nga sai lầm trong việc chị Nga nói Khổng Tử và các vị Thần khác sinh cùng thời đại, nhưng điều đó không chứng minh rằng chị Nga là người thế nào, ngoại trừ khẳng định đó là sai lầm của chị Nga và chị Nga lười Gúc.

  Còn nói thực, chị Nga không ke lắm việc các vị sinh ngày nào.

 34. #47 by cathnga on 2010/09/23 - 22:20

  @ Kiếm: Em Nga không Gúc, bởi vì em Nga không quan tâm tới những chuyện ở nhân gian này. Em Nga tập trung vào việc tu luyện thôi. Người tu luyện họ tập công và học Pháp tối đa thời gian, có người trong thời cổ đại ngồi thiền cả mấy chục năm luôn, tới khi có công năng, chỉ cần liếc mắt họ có thể nhìn thấy tất cả các tầng không gian khác, họ cũng có khả năng nhìn thấy cả các thời đại khác nhau cả trong quá khứ và tương lai. Nếu em Nga vẫn còn tiếp tục chấp trước vào những thứ trước mắt em Nga, thì em Nga sẽ không thể buông bỏ tất cả được, cũng có nghĩa là không tu tập được.
  Tuy nhiên, việc em Nga không Gúc, hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc am hiểu Pháp của các Tôn giáo khác.

 35. #48 by Kiếm on 2010/09/23 - 22:32

  Đơnvị Dì dùng là Chỉ chứ hổng phải Ounce cô ơi. $154/Chỉ @ Xe ôm mặt ./. 

  À há. Còn càm ràm giề đới nữa hử cô. Cô tính = chỉ , kg tính = ounce nên đúng hử.

  1ounce ~ 0.8294 = 0.83 lượng (cây) = 8.3 chỉ.  
  100 tấn = 2,666,667 chỉ thì tổng giá trị = 2,666,667×154 = 4,1 tỷ Tơn chứ đéo đâu 5 tỷ hử. Cô đéo càm ràm nữa nhế. ĐM cô.

   

 36. #49 by mit.annam on 2010/09/23 - 22:37

  Hông ngờ quán Bựa cũng có fundie…. 

  Dì Bựa cho Mít hỏi cái vụ chồng cô Huyền Trân bị chặt tay nào.  Chuà nào bên Miên có tượng anh ảnh thế?  Sao Mít gúc mà hông thấy gì là sao?

 37. #50 by Anh Văn on 2010/09/23 - 22:41

  @Bựa Lét :Năm rùi chênhlệch thươngmại của Tầu và Lừa quãng 5 tỷ Tơn. Khoản nầy càng lúc càng tăng và không hề có chiềuhướng giảm.

  Đó không phải là một thứ Triều Cống thì là cái gì?

  —————
  Bác đéo rành về kinh tế lắm dưng Bựa phán thế lầy thì Mỹ và các nước khác đều phải triều cống Tầu hàng năm cả mấy trăm tỷ Mỹ kim à ? Thế đéo nào mà Mỹ phải sợ thằng Tầu đến thế ? hay Bựa chém gió hơi quá ?

 38. #51 by cathnga on 2010/09/23 - 22:55

  @ Thiếu Tướng: Thiếu Tướng nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp đi.

 39. #52 by Anh Văn on 2010/09/23 - 23:12

  Còn lý do nghèo thứ 3 của Bựa Bác thấy hơi vi mô (tức là tầm nhìn của bần nông). Hầu như đéo có thằng lãnh đạo Lừa nào muốn bật Tầu cả, nó chỉ bật khi đéo còn con đường nào khác để lên ngôi, giữ ngôi hay chiếm ngôi và vì quyền lực, quyền lợi cá nhân mà đem dân Lừa vào vòng binh đao khói lửa. Khi giữ ngôi rồi thì nhũn ra xin triều cống chết mẹ. Cho nên lý do bật Tầu đéo đúng hoàn toàn mà chủ yếu là ích kỷ, tham lam, dốt nát, húng chó. Bác nói ít nhưng các Bựa phải hiểu nhiều, cãi Bác vả vở mẹ a lô nhế .

 40. #53 by Anh Văn on 2010/09/23 - 23:13

  Em Hương Vàng Son đệ nhất cho Bác đăng ký 1 vài bản nhế .

 41. #54 by minhhuong on 2010/09/23 - 23:16

  Em Hương Vàng Son đệ nhất cho Bác đăng ký 1 vài bản nhế .@ anh Văn
  ———

  He he, cụ tỉ là Bác đăng ký mấy bản thế ạ ?

 42. #55 by Anh Văn on 2010/09/23 - 23:21

  Trước mắt cho bác đang ký 2 bản nhế .

 43. #56 by minhhuong on 2010/09/23 - 23:23

  @ chị Nga: He he he Thôi khỏi đi chị Nga, chị cố tình nhét Khổng vào với Thích Ca Mậu Ni và Jesus thành cùng thời đại là với 1 mục đích rõ ràng, muốn nhét cho Khổng là 1 vị Thần.

   

  Khổng của chị í, chỉ là 1 người sáng lập ra Nho Giáo, mà nho giáo chỉ là 1 tư tưởng triết học, không phải là 1 tôn giáo, nên đừng bảo ổng là 1 vị thần.

  Mà Nho giáo chỉ là 1 chi trong rất nhiều trường phái thời cổ Trung Quốc. Còn việc vì sao nó quá ư là bảo thủ và trị trệ nhưng lại được trọng dụng trong 1 thời gian vô cùng dài như thế ? HE HE HE, bởi vì sự bảo thủ của nó quá ư là có ích cho giai cấp thống trị.

  Tương tự như tư tưởng Mác ở Lừa í, nó có ích cho bọn nào thì bọn ấy cố mà bảo vệ nó giữ dịt nó.

 44. #57 by minhhuong on 2010/09/23 - 23:25

  @Anh Văn : em ghi rồi nhé, Bác đăng ký 2 cuốn. hehe

 45. #58 by Anh Văn on 2010/09/23 - 23:29

  Em Hương Vàng Son nhớ kêu tên Bựa Lét bỏ hình của hắn ra, in hình của em vào cho anh nhế, để tối tối anh gối nằm thì biết ai để mà mơ nhế .

 46. #59 by minhhuong on 2010/09/23 - 23:34

  Em Hương Vàng Son nhớ kêu tên Bựa Lét bỏ hình của hắn ra, in hình của em vào cho anh nhế, để tối tối anh gối nằm thì biết ai để mà mơ nhế . @ anh Văn
  ——————
   

  Hớ hớ hớ, cho tển ghen, đúng đúng

 47. #60 by cathnga on 2010/09/23 - 23:40

  @ Em Hương: em nói không sai việc chị cố tình nhét Khổng Tử vầu ngang với các vị Thần đó. Nhưng việc Đạo Khổng dạy người ta luân lý ứng xử của con người, là chuẩn mực của con người cổ đại phải tuân theo – thực tế con người phải tu tâm ở ngay trong đời thường: như vậy là xác định rằng: Đạo Khổng có mục đích tu luyện và giới tu luyện cũng công nhận.

  Chị Nga chưa hề nói Đạo Khổng là tôn giáo, thực tế chị Nga đã trả lời còm trước của em về vấn đề này rùi. Giờ chị cốp, pết cái còm cũ ra đây để em đọc lại:

   

 48. #61 by cathnga on 2010/09/23 - 23:41

  Này nhá chị Nga, ông Khổng của chị là gì?

   Là 1 nhà triết học, không hơn không kém! Khác mẹ gì Mác, hử? Bản chất của người ta là 1 nhà triết học, tôn giáo cái dắm í.

  Bọn bựa viên hay bảo Mác là Mác giáo đấy, chị tin không? Không tin chứ gì. Thế sao bắt em tin Khổng giáo!!!@ Minh Hương

  Giáo lý của Đạo Khổng giúp một người có thể tu thân ở thế gian, đồng thời cũng có thể tu lên những quả vị rất cao – có nghĩa là thành Thần.

  Trên thế giới có nhiều cách thức tu luyện, không chỉ ở Trung Quốc và có nhiều hình thức tu luyện không phải là trong tôn giáo.

  Đạo gia tu luyện không mang hình thức tôn giáo, chỉ có thầy và trò dẫn nhau đi tu thôi. Tương tự Đạo Khổng cũng không phải là tôn giáo.

  Ngay cả tôn giáo cũng vậy thôi, người sáng lập ra trường phái đó cũng không hề thành lập Tôn giáo mà chỉ đưa ra cách thức, phương pháp (gọi tắt là Pháp) để con người tu luyện.

  Chị hỏi Hương: vậy thực ra em tin vào cái gì??? Tôn giáo nào??? Và tại sao???

 49. #62 by cathnga on 2010/09/23 - 23:48

  Còn việc vì sao nó quá ư là bảo thủ và trị trệ nhưng lại được trọng dụng trong 1 thời gian vô cùng dài như thế ? HE HE HE, bởi vì sự bảo thủ của nó quá ư là có ích cho giai cấp thống trị.@ Hương

  Những chuẩn mực về đạo đức là không được phép thay đổi thấp hơn theo quan niệm của con người. Bởi như vậy là báng bổ Thần Linh. Thực tế, con người với nhận thức hạn hẹp, không thể nhìn thấy chân lý đằng sau những giả tượng.

 50. #63 by LUUMANH on 2010/09/23 - 23:54

  Đéo có sời gian vì vậy  anh chỉ muốn ỉa vào mặt thằng Tướng thôi dưng thấy Nga lải dải nhiều quá nên anh hỏi lại 1 câu mà trước Nga chưa trả lời cho anh . Tóm khái nhá :  Pháp Luân  đại diện cho tất cả các đạo à? PL tạo ra1 loại rượu  ngâm các bình khác nhau hử?

  Hương nói sai cái gì, Khổng không là 1 trào lưu triết học thì là cái gì ? độ ảnh hưởng ra sâu. Max chỉ làm ảnh hưởng trăm năm hệ quả thế nào đã biết chứ  châu Á  vài nghìn năm học tập gương bác Khổng   như ngàn năm lớp vỡ lòng  học Tam tự kinh thì giầu với có với giải thoát với ai?

  Nga đặc Lừa, mòn đến nỗi đéo thích ai sai ý của mình ( do thầy dậy hay sao ấy ) thế thì PL phát triển thế cứt nào được . Tướng Đít với mọi người kể cũng nể Nga vãi đái rồi đấy, lợi dụng mà trao đổi chứ Nga  cứ lý luận theo kiểu Học tập và làm theo tấm gương thầy vĩ đại thì thôi, anh xin .