Most Luas immortal ever [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Most Lừa bấthủ ever

Bấthủ No9: Bạch Thái Bưởi

Xứ Lừa chửa bâugiờ có người giầu.

Đọc tấtthẩy Sử Lừa Văn Lừa so-far hiệnhữu, từ Đại Lừa Sử Ký, tới King Lừa Sử Lược, từ Lĩng Nan Chích Wái, tới Mạn Lục Triền Kỳ, các cô thấy ai giầu?

Lừa nghèo thì đôngđúc trậptrùng. Nầu Chử Đồng Tử hai cha con chung khố. Nầu Em Tấm thả ông bống dưới lỗ giếng thơi. Nầu Trương Chi dởhơi. Nầu Trạng Quỳnh khôn vặt.

Lừa giầu thậmchí không có tên, và giầu của bỏn cũng vôngần khiêmtốn. Thường là dững phúông quêmùa, với ít mẫu ruộng phát canh thu tô, rùi dăm bồ thóc cho vay nặng lãi. Everything over. Over.

Nói côngbằng, Văn Lừa có nhắc hai người giầu: Thạch Sùng và Vạn Lịch. Dưng, hehe, cả hai đều cựphú tiếngtăm tít bên Tầu. Mời các cô gúc Shi Chong và Wan Li, nhế các cô (*).

Thôngcảm, Lừa không tưởngtượng nủi mức giầu cỡ ý. Trung Tướng ngờ rầng, trước Bạch Thái Bưởi, chưa Lừa nầu từng mó một thoi vàng.

Khátvọng giầu của Lừa cũng rụtrè nhũnnhặn. Thạch Sanh chỉ yêu quả niêu ăn mãi không hết cơm. Anh Khế chỉ dám may túi ba gang đi nhặt bạc. Dèsẻn cả ướcmơ thì giầu cái dắm (**).

Không vòm kính một cungđiện đếvương. Không thềm hoa một lâuđài quýtộc. Không cổđền cẩmthạch. Không bảovật truyền đời. Lừa xứngđáng Miss Nghèo Universe. No competitor.

Lừa nghèo bởi nhiều nguyêncớ.

Cớ thứ nhất: Lười.

Thằng thì đợi rắn tặng ngọc. Thằng thì chờ chim trộm khế đền xiền. Most thằng mong Bụt hiện ban áo gấm, hay côngchúa lạc đường, hay quangia thua độ. Tuyệt không thằng nầu cầncù quyếtliệt kiểu Ngu Công.

Có Dã Tràng không lười, mùa mùa xe cát, dưng là do tiếc của, chứ không để mần giầu.

Cớ thứ hai: Ghét giầu.

Thằng giầu không độtnhiên phásản, thì cũng bị sét đánh chết nhăn, không bị Vua tịch vốn xung công, thì cũng bị cướp đêm khoắng nhẵn.

Thằng giầu bị khinh hơn cả ănmày đĩđiếm súcvật thầnquynh.

Lừa Motif nó thế hehe.

Khổng Philosophy nó thế hehe.

Cớ thứ ba: Bật Tầu.

Lừa khoái bật Tầu. Tựhào bật Tầu. Vì dững vớvỉn cũng bật bật haha bật bật.

Như vụ Ly Hồ đoạt mão thằng cháu ngoại Gì Trần. Khác chó vụ Uẩn Lý tiếm ngai Đĩnh Lê 10xx. Thầy trò đóng cửa chém nhau xong ai gùi phận nấy lăntăn đéo lấncấn đéo.

Dưng không, mấy thằng Trần mất miếng cậy gốc Tầu Phúc Kiến lủi mẹ qua Quảng Tây cầu Ming Vương vả Ly vài vả.

Thế là can đao khói lửa. Ly tèo. Lợi Lê khángchiến.

Bé như lỗ đít thích bật sếp.

Chột mẹ hai chục niên.

Khángchiến xong sướng đéo gì đâu. Hôm trước gân cổ tuyên Ping Wu Da Gao, thì hôm sau Lợi điều sứ sang Tầu chầu Wu tútsịt, nếu không muốn nó đì vãi trấu.

Sứ nào được đi suông, chầu bằng mõm suông. Cốngvật bắtbuộc:

Mười cặp voi trận.
Mười cốt hổ tươi.
Mười chum ngọc bạch.
Mười hộc vàng mười.

Mười ngàn búp lụa.
Trăm thớt kimgiao.
Trăm ẻm má đào.
Trăm tay thợ cả.

Niên nầu cũng cống, cách chi giầu?

Các cô thử dungoạn Rangun Xứ Miến. Nhìn Chùa Vàng nó mà ngấtngây ngấtngứ. Tường Chùa dính bẩy tấn vàng, vạn vạn kimcương, đá quý bạtngàn vôkể. Mới thấm tủi tôngdật nghèo mấu chó.

***

Lừa quá nghèo, nên giầu của Bưởi là một quáiđản.

(Dừng chờ thamluận từ chibộ phò)

(@2008)

(*) Tìm đọc Thạch Sùng Còn Thiếu Mẻ Kho, và Đồng Tiền Vạn Lịch. Khotàng Triện Dângian Lừa, biênsoạn Nguyễn Đổng Chi.

(**) Tìm đọc Thạch Sanh, và Cây Khế. Sách đã dẫn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bấthủ: (Bất hủ).
– Bâugiờ: (Bâu giờ).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy).
– Hiệnhữu: (Hiện hữu).
– Đôngđúc: (Đông đúc).
– Trậptrùng: (Trập trùng).
– Dởhơi: (Dở hơi).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Vôngần: (Vô ngần).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Phúông: (Phú ông).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Côngbằng: (Công bằng).
– Cựphú: (Cự phú).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Thôngcảm: (Thông cảm).
– Tưởngtượng: (Tưởng tượng).
– Khátvọng: (Khát vọng).
– Rụtrè: (Rụt rè).
– Nhũnnhặn: (Nhũn nhặn).
– Dèsẻn: (Dè sẻn).
– Ướcmơ: (Ước mơ).
– Cungđiện: (Cung điện).
– Đếvương: (Đế vương).
– Lâuđài: (Lâu đài).
– Quýtộc: (Quý tộc).
– Cổđền: (Cổ đền).
– Cẩmthạch: (Cẩm thạch).
– Bảovật: (Bảo vật).
– Xứngđáng: (Xứng đáng).
– Nguyêncớ: (Nguyên cớ).
– Côngchúa: (Công chúa).
– Quangia: (Quan gia).
– Cầncù: (Cần cù).
– Quyếtliệt: (Quyết liệt).
– Độtnhiên: (Đột nhiên).
– Phásản: (Phá sản).
– Ănmày: (Ăn mày).
– Đĩđiếm: (Đĩ điếm).
– Súcvật: (Súc vật).
– Thầnquynh: (Thần quynh).
– Tựhào: (Tự hào).
– Vớvỉn: (Vớ vỉn).
– Lăntăn: (Lăn tăn).
– Lấncấn: (Lấn cấn).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Tútsịt: (Tút sịt).
– Cốngvật: (Cống vật).
– Bắtbuộc: (Bắt buộc).
– Kimgiao: (Kim giao).
– Dungoạn: (Du ngoạn).
– Ngấtngây: (Ngất ngây).
– Ngấtngứ: (Ngất ngứ).
– Kimcương: (Kim cương).
– Bạtngàn: (Bạt ngàn).
– Vôkể: (Vô kể).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Quáiđản: (Quái đản).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Khotàng: (Kho tàng).
– Biênsoạn: (Biên soạn).

*** 1. #1 by deobietj on 2010/09/23 - 11:01

  Mà địtmẹ Dì phát.

  Dì bẩu mỗi năm cống 10 hòm vàng. Mịa tính sơsơ mỗi hòm của Dì cao, rộng, dài khoảng 30*20*10cm thì 10 hòm của dì nặng hơn tấn. Mỗi năm cống 1 tấn vàng thì móc đít ra mà cống ah.

 2. #2 by Kakashi on 2010/09/23 - 11:04

  @ Dung: mie ten gia hoi nay chuyen di co. tho*’t cho ten Di

 3. #3 by Minh Dũng on 2010/09/23 - 11:15

  @ Dung: mie ten gia hoi nay chuyen di co. tho*’t cho ten Di


  @ Tên Si: Lần sau chửi đàng hoàng có dấu nghe mầy. Mà oãnh chữ to ra đoc nó mới dễ. Địt mẹ thầng Tướng mà là Vàng son anh tình nguyện cọ thớt ngay lập tức, hố hố.
 4. #4 by Minh Dũng on 2010/09/23 - 11:17

  Mà địtmẹ Dì phát.

  Dì bẩu mỗi năm cống 10 hòm vàng. Mịa tính sơsơ mỗi hòm của Dì cao, rộng, dài khoảng 30*20*10cm thì 10 hòm của dì nặng hơn tấn. Mỗi năm cống 1 tấn vàng thì móc đít ra mà cống ah.


  @ đéo biết gì: Vàng cốm thôi, đéo phẩy loại bốn số 9 đâu, hehe.

 5. #5 by Kakashi on 2010/09/23 - 11:19

  Nghe chi bộ Bựa chào nhau này (volume hết cỡ nghe cho sướng)

 6. #6 by minhhuong on 2010/09/23 - 11:20

  @kakashi: 1 cuốn, đã ghi

  @pepti: 1 cuốn, confirm.

  @Hoangxuanpv: 2 cuốn, ghi rồi ạ. Mà pv là phóng viên hả bà chị? Híhí

  @deobietj: em đã ghi, 1 cuốn của ông anh

 7. #7 by minhhuong on 2010/09/23 - 11:28

  Mẹ tin tin bu vào đặt sách nhiều nhở. Thế ra thường ngày các con Lừa cứ lẳng lặng đọc các anh chửi nhau mà đéo nhẩy vào chửi hôi hả? Thế thì vỡ bọng cứt thế đéo nào được? Hở hở hở? @ anh Dũng
  ———-

  @anh Dũng: em có lên xcà rón rén bẩu tin mới, TT dự định ra sách. Hehe, có khi là người bên ấy sang đặt đấy, chịu.

  Bển cấm quảng cáo nên em rón rén trong mục thư giãn thui, keke

 8. #8 by trời mưa kẹt xe on 2010/09/23 - 11:48

  Chú ủng hộ Dì phương án in mã vạch lên bìa sách rồi người mua sẽ được nhận mã qua mail, mang đến khớp mã thì nhận sách về.

  Làm kiểu này cho nó hồi hộp hình sự tí chứ Chú sợ đếch gì mà ko dám ra mặt mua quyển sách của tên Bựa.

 9. #9 by Già Không Đều on 2010/09/23 - 11:59

  Trung tướng, mầy cho ông nội hỏi câu. Mày man, woman or hifi.@riêngtunguyen

  Ha ha,Bà Dì của chi bộ hội đủ 6 giới tính cùng lúc luôn chứ Ông nội,có cái trồi cái sụt cái thụt cái lồi lung tung xèng tả pí lù đéo biết đâu mà lần ấy!Hương điêu còn đéo biết nữa là!ha ha ha!Bà Dì tự bạch cái coi ,nếu không thì giá “kèn lăn mực” đâu đến 200 Obama!còn 300 Clinton thì nhẽ đâu nhanh gọn ngồi xuống đứng lên là xong như tay Trạng gì vẽ nhanh quả bí ngô có cuống!too expensive,man!he he,cheaper deal ,ok?

 10. #10 by cathnga on 2010/09/23 - 12:00

  Này nhá chị Nga, ông Khổng của chị là gì?

   Là 1 nhà triết học, không hơn không kém! Khác mẹ gì Mác, hử? Bản chất của người ta là 1 nhà triết học, tôn giáo cái dắm í.

  Bọn bựa viên hay bảo Mác là Mác giáo đấy, chị tin không? Không tin chứ gì. Thế sao bắt em tin Khổng giáo!!!@ Minh Hương

  Giáo lý của Đạo Khổng giúp một người có thể tu thân ở thế gian, đồng thời cũng có thể tu lên những quả vị rất cao – có nghĩa là thành Thần.

  Trên thế giới có nhiều cách thức tu luyện, không chỉ ở Trung Quốc và có nhiều hình thức tu luyện không phải là trong tôn giáo.

  Đạo gia tu luyện không mang hình thức tôn giáo, chỉ có thầy và trò dẫn nhau đi tu thôi. Tương tự Đạo Khổng cũng vậy.

  Ngay cả tôn giáo cũng vậy thôi, người sáng lập ra trường phái đó cũng không hề thành lập Tôn giáo mà chỉ đưa ra cách thức, phương pháp (gọi tắt là Pháp) để con người tu luyện.

  Chị hỏi Hương: vậy thực ra em tin vào cái gì??? Tôn giáo nào??? Và tại sao???

  @ Cò Lả: em Nga cũng muốn chưởi cái tụi thành lập Học viện Khổng tử gì đó, em Nga tin rùi chúng cũng sẽ bị Ngài trừng phạt thôi.

 11. #11 by cathnga on 2010/09/23 - 12:23

  @ Nga, Văn học nghệ thuật chẳng phải xuất phát từ cuộc sống thì là gì.@ Làng

  Cuộc sống của người thường khác hẳn thế giới của người tu luyện. Con người bị nhấn chìm trong cái tình, và văn học nghệ thuật là để làm thỏa mãn cái tình đó của con người. Thần Linh và Pháp tồn tại không phải là để phục vụ cuộc sống của con người mà là để con người tu luyện, vứt bỏ tất thảy các thứ tình đó.

 12. #12 by Mua Sách on 2010/09/23 - 12:40

  @Hương Điêu:
  Cho anh đặt hàng 5 cuốn nhớ
  (Anh đặt Hương chứ đéo đặt thằng Tướng, Tướng khỏi reply cồng nầy)

 13. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 12:42

  Hehe Dì đây các cô. Từtừ rùi Dì giảnhời một số cồng quantrọng nơi các cô. Cô nầu Dì quên giảnhời vui lòng nhắcnhở.

  Đéo gì còn chưa kịp chén hehe.

 14. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 12:54

  @Cô Thơ Online.

  Cô thanphiền Bưởi có 30 tỷ thì Bô chả là gì và bọn thời thời giầu hơn giờ?

  Dì giảnhời là đúng thế. Có một vướnđề quantrọng là Bấtđộngsản.

  Thời Bưởi and the like, dân Lừa quãng dưới 15 trẹo, giá đất coi như cho không. Hoàng Cao Khải về hiu còn được cấp free đến cả ngàn hécta mở Tháí Hà Ấp. Các Thừasai Cônggiáo Canada mua chỗ bigiờ là Nhàthờ Thái Hà có vụ tranhchấp nủitiếng ý hết có 500 quan, khoảng 50 hécta.

  Đem dững cái ý quy ra giá bigiờ thì đúng là 10 thằng Lừa giầu nhất hiệntại cũng không bằng một Trịnh Bô, chứ đừng nói chú Hỏa trong Sàigon.

  Bưởi về độ giầu xiền thì không là gì so mới chú Hỏa. Chú chủ sởhữu khoảng 20,000 căn nhà cho thuê, nằm mặt tiền các phố nộiđô Saigon, căn nầu cũng 100-200m giở lên. Tạm chưa kể dững tòa to vật như kháchsạn Majestic, bịnhviện Từ Dũ, và dững khu đất vĩđại khắp Nam Bộ..

  Quy giá 2010, mỗi căn nhà cho thuê của chú Hỏa bèo nhất cũng 10 tỷ Cụ, đa phần giá quãng 30-50 tỷ. Vịchi chú có bét nhất 200 ngàn tỷ Cụ, tức 15 tỷ Tơn, chỉ riêng ở đám nhà lẻ cho thuê.

 15. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 12:59

  @Cô Bép Ti

  Dì sẽ khởiđộng giở lại chươngtrình phổcập ngoạingữ sau loạt Lịchsử nầy, và cóthể một ít Kinhtế Thươngmại nữa.

 16. #16 by Sunflower on 2010/09/23 - 13:02

       @ Nga:Cuộc sống của người thường khác hẳn thế giới của người tu luyện. Con người bị nhấn chìm trong cái tình, và văn học nghệ thuật là để làm thỏa mãn cái tình đó của con người. Thần Linh và Pháp tồn tại không phải là để phục vụ cuộc sống của con người mà là để con người tu luyện, vứt bỏ tất thảy các thứ tình đó.     ———–

       Thối bỏ mẹ, thế là chạy trốn rõ chửa? Là mạnh thằng nào thằng ấy dứt bỏ hết emotion để trở thành cái thứ vô cảm. Đến cái tâm trí và cái thân cũng chả biết vì mình thế thì sống làm cái đéo? Không biết đến cả đúng sai hay dở, thế thì thành mẹ cái tượng đất đi làm thần làm thánh cái kít gì?

  Thoát li thực tại và chạy trốn chính là hèn nhát, chính vì thế không thể bỏ mặc thế giới cho những kẻ mà mình khinh bỉ được.

       Chửi vào cái mặt chúng nó cho chúng nó đỡ ngu.

 17. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 13:08

  @Các cô thanphiền về việc không có Sử trong cuốn sách sắp tới.

  Dì giảnhời rầng cho Sử vầu thì việc xin giấy phép gần như bấtkhả. Các cô thôngcảm.

  Có khảnăng Dì sẽ xuấtbản Sử thành các bảnmềm và bán Online hehe kiếm xiền coi sao.

  Bản full của Most Lừa Bấthủ dài chừng 200-300 trang nếu in giấy khổ sách thường, sẽ được dựng thành PDF chừng 1.5Mb và bán giá $5 hehe. Nếu kèm ảnh minhhọa thì quãng 3Mb, giá thêm $2.

  Quả nầy là kinhdoanh chứ đéo phải kỷvật đâu nha. Thôngcảm Dì nghe đến xiền thì thích lắm, dù là ít.

  Bản full của Đệ Nhị Thập Thế Kỷ Chiến Chinh Dã Sử dài khoảng 150-200 trang, chừng 1.2Mb, giá bán $4 hehe. Nếu kèm ảnh minhhọa thì quãng 3-4Mb, giá thêm quãng $4.

  Mẹ nghe đến xiền thích vãi.

 18. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 13:13

  @Cô Nguyền

  Trung Tướng lowfi hehe. Nghĩa là chỉ thích liềnbà Vàng Son. Còn giớitính thật thì đéo biết, kèn 35x4x5cm.

 19. #19 by Lớp ba trường làng on 2010/09/23 - 13:16

  Cuộc sống của người thường khác hẳn thế giới của người tu luyện. Con người bị nhấn chìm trong cái tình, và văn học nghệ thuật là để làm thỏa mãn cái tình đó của con người. Thần Linh và Pháp tồn tại không phải là để phục vụ cuộc sống của con người mà là để con người tu luyện, vứt bỏ tất thảy các thứ tình đó.
  @ Nga,
  Như thế thành người Cõi trên rồi còn gì? Tỉnh ngủ đi em Nga ơi. Ai bẩu trong kinh không có chất văn, và ai bẩu trong văn không có kinh sách.

 20. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 13:18

  “Ông Cụ Nhập Vong” cũng được đưa vầu bảnthảo và xin giấy phép đợt nầy.

  Dưng nếu không xin được, thì nó sẽ được bán dạng bản mềm, kèm thêm ảnh minhhọa (bản in giấy thì không có minhhọa). Các cô sẽ được coi dững hình độc như nơi xử bắn cô Lịch Bịch, khu đất hoang Sô Liên nơi Trung Tướng xử tử Ông Chó đầutiên, hình chụp vong bay trên Văn Điển, v.v.

 21. #21 by bluedvc on 2010/09/23 - 13:26

  chào chi bộ thối …
  giá kể có 1 cuốn sách của TT đọc cũng hay ..
  cho tớ đăng ký 1 cuốn nhá Bắp Ngô … để xem thanh toán chuyển sách thế nào …

 22. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 13:32

  @Cô Gì

  “Hòm” thì nghe nói thế chứ không biết đíchxác kíchthước, nhẽ nó to khoảng bằng già nửa cái vali thời bigiờ, dưng nó diêmdúa cầukỳ, và lót nhung lụa các thứ, nên vàng bên trong ruột cóthể không nhiều lắm.

  Nhẽ không đến cả tấn dưng chắcchắn là phải vài tạ vàng cống một năm. “Nợ Liễu Thăng” mà. Nó đã thành giaithoại về sự khốnkhó rùi. Mà thực ra một tấn vàng giá hiệntại khoảng 50 trẹo Tơn chứ mấy.

  Và thường vàng Chaogong (Triều Cống) là vàng cốm như có cô nói. Sang Tầu nó mới chế thành vàng thoi vàng xiền. Các cô chú ý là Lừa không được phép đúc xiền vàng, nên thời xưa Lừa nếu muốn tiêu xiền vàng thì phải xài xiền của Tầu. Lừa chỉ được phép đúc xiền đồng xiền kẽm thôi. Đến thời Ly Hồ mới có xiền giấy, dưng cũng chỉ có vài năm đó.

 23. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 13:41

  @Cô Xe

  Để giao hàng trúng đích thì phải chiển đúng địachỉ hoặc nhận hàng theo mã TCN là đúng rùi.

  Mã sẽ được in giấy và dán ở bìa trong sách chứ không in thẳng lên bìa nha các cô.

  Tinhiên Dì cũng sẽ yêucầu nhà in in thẳng Bar Code lên bìa sách, rùi các cô cũng nhận được Bar Code thôngqua Website rùi về tự in ra giấy.

  Thế thì người giao sách phải chơi thêm quả máy đọc Bar Code rùi máy in hóađơn chiêndụng nghe hơi phiềnhà nhở?

 24. #24 by deobietj on 2010/09/23 - 13:46

  Cái lịchmịa nhà Dì.

  A đéo nói chuyện 1 Tấn vàng giátrị nhiêu nha. A chỉ bảo móc đít ra đủ 1T mà cống mỗi năm. Dì biết trữlượng cả Lừa đc nhiêu kg hả dì. Hay phíatrong là đá, ngoài phủvàng cho nó đẹp. Mà dì nhớgiùm là hồihổi đéo có cườngtoan mà lọc ra Vàng nha. Gúc đi Dì.

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 13:57

   Một tấn hay không thì Dì không chắc, dưng vài tạ là chắcchắn luôn, vì không thể ít hơn.

   Vàng hồi hổi không khan như bigiờ, vì đơngiản là Lừa thưa hơn giờ.

   Cống một năm vài tạ thậmchí cả tấn vàng thì có đéo gì là nhiều mà cô cứ lăntăn (cô đọc lại bài về Hòa Thân của Dì xem cổ có bâunhiêu tấn vàng), tinhiên với Lừa thì nó rất là giátrị, vì Lừa nghèo quá.

   Còn lọc vàng thì Tầu nó lọc từ lâu rùi, vàng thoi vàng nén các kiểu. Bằng cườngtoan hay không thì đéo biết.

   Mà cô ngu vừa vừa thôi. Lọc vàng tựnhiên bằng thủyngân rùi cyanur các cái chứ đéo ai dùng cườngtoan cho nó tốn.

   Đừng có cãi Dì vả vỡ mồm giờ.

 25. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 14:05

  Trong luật Chaogong của Tầu dành cho chưhầu Lừa, thì quả kinh nhất là cống thợ giỏi chứ đéo phải vàng hay ngọc dù nó cũng nhiều vãi đái.

  Địtmẹ một năm phải tìm ra 100 thằng thợ có tài, tỉnhư chạm gỗ, khắc đồng, làm giấy, xây chùa.. nạp cho Tầu. Nạp thiếu hoặc nạp đểu nó đì cho bỏ mẹ. Đéo mẹ thế thì giầu cái cục cứt.

  Ngoài ra còn phải cống cả gái trinh xinh. Mang sang thì vua Tầu nó thưởng cho các quan có côngtrạng chứ có được mần cungphi cứt ý.

  Có đợt nó thiếu hoạnquan, phải cống cả hoạnquan. Cái nầy các cô tự kiểmchứng nha, thằng Gúc có đấy.

  Kiệt Lý Thường là hoạnquan cống Tầu dưng đéo đủ tiêuchuẩn gì đó phải ở nhà chứ ai.

 26. #27 by deobietj on 2010/09/23 - 14:11

  Hố hố nhà Dì.

  mỗi năm vài tạ. 100 năm vàitrăm Tấn vàng. VKL. Xới tung cả Lừa hồihổi lên chả đc. Hiểu chưa j. Thằng les Hoà Khôn thì cũng chỉ có kịchkim 200.000 ngàn lượng cáckiểu (mỗilượng chưađến 38g).Chừng ấy là baonhiêu biết kg Dì. 8 tấn bọ thôinhá. Vả A thì cũng vả cho đúng. Vả sai A vảlại cho toét mồm.

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 14:18

   Địtmẹ Sứ phải có tráchnhiệm khóc thêthảm thì nó miễn cho. Tỉnhư Sứ sang bẩu là bão lắm, nhà cháu chỉ có 1 tạ thôi chẳnghạn, hoặc nhà cháu năm nay khất vươnvươn.. Còn sau mỗi cuộc chiến tỉn nó thì bão nó cũng đéo cho khất.

   Cô gúc Chaogong đi rùi hãy cãi Dì. Địtmẹ vửa ngu vửa lười vửa cảmtính thì ăn buồi. Bâunhiêu vàng của Lừa sang Tầu hết rùi rõ chưa nên bigiờ còn ./ ra vàng, phải mua của Tây hết đó.

   Mà vàng thì cũng từ Tầu nó chạy ngược về chứ Lừa có cứt vàng ý. Hồi hổi Tầu ở Lừa đông vôđối.

   Cô tưởng Cống Tầu thì cứ phải móc dưới đất Lừa lên mới được à? Ngu vừa thôi.

 27. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 14:22

  Các cô hầunhư ít ai đểý một thônglệ chiếntranh, là quả Bồithường Chiếnphí.

  Sau một cuộc chiến, kiểu đéo gì một trong hai bên (ngày xưa là bên thua cuộc, bigiờ thì chưa chắc) cũng phải bồi cho bên kia, coi như xiền đền vì thua trận hehe.

  Dững khoản nầy nhớn không thể tưởngtượng được. Mời các cô gúc. Địtmẹ vửa ngu vửa lười thì ăn cứt.

 28. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 14:27

  Chaogong bigiờ không còn, dưng xét ra, xiền Lừa cống Tầu giờ nó chả kém xưa là mấy, tuy không đến mức làm Lừa khánhkiệt vì Lừa giờ cũng giầu hơn rùi.

  Năm rùi chênhlệch thươngmại của Tầu và Lừa quãng 5 tỷ Tơn. Khoản nầy càng lúc càng tăng và không hề có chiềuhướng giảm.

  Đó không phải là một thứ Triều Cống thì là cái gì?

  5 tỷ tơn bằng 100 tấn vàng.

 29. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 14:31

  Thôi Dì đi mần việc. Các cô ở nhà chưởi nhau tốt cho sáng đầulâu ra.

  Tối Dì sẽ bốt khaimạc lọat bài Tưvấn Hướngnghiệp.

 30. #32 by deobietj on 2010/09/23 - 14:34

  Dcm. Dì vừa bẩu mỗi năm 10 hòm chuyển sang vài tạ rồi lại còn 1 tạ. Dcm Dì đúng là cả vú lấp miệng em. A cãi đéolại.

  A chỉ bảo quốckhố Lừa hồiđấy có ./ ra mà cống nhiều & liêntục vậy. Hiểuchưa hả Dì.

  Không thì dântình nhẩy vào thấy Dì mang sang Tầu lắm Vàng thế nó lại mang kứt lên banthờ nhà Dì thì Dì ănđủ. Hiểu chưa. Dcm, nói xong thì cũng fải giảithích chứ bỏbom thế thì đéo ai chả cãi.

 31. #33 by deobietj on 2010/09/23 - 14:36

  5 tỷ tơn bằng 100 tấn vàng.

  Dcm. Dì nói như này biết ngay Dì chẳng biết đéo j về tiền tệ với hàng hoá.

  Dcm Thằng Kiếm đâu, vào dạy Dì chút về tiền tệ đê. Mầy cứ chơi fx cho lắm vào có ngày bốc shit ăn vả.

   

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 17:07

   Hehe sai chỗ nầu hử cô? 5 tỷ tơn bằng 200 tấn chăng?

 32. #35 by binhnhat on 2010/09/23 - 14:57

  Dì ơi.

  Các lý do Dì nói tại sâu Lừa nghèo thì chưa dám bác. Dì Khai Sáng thêm tại sâu lại như vậy. Tỉnhư khí hậu nóng quá làm cho Lừa “Lười” và “hay nối cáu” nên húng chó.

  Phải vậy không hả Dì?

  Vậy mấyth ằng quanh Lừa thì sâu thì sâu?

 33. #36 by Già Không Đều on 2010/09/23 - 15:11

  Tối Dì sẽ bốt khaimạc lọat bài Tưvấn Hướngnghiệp(AHTT)

   Ok,nâng bi Dì vụ tư vấn này!Mẹ,nhiệm vụ của Dì phải định hướng cái cách kiếm cơm cho thế hệ trẻ tông dật Lừa này cho ra ngô ra khoai ra obama nhé!thấy các Vàng Son mầm non tương lai phần đa em nào cũng lao vào kế toán với Eng lịt khi xong 12 mà băn khoăn quá đi,doanh nghiệp thì ít,mà kế toán viên thì nhiều,thì eat cunt eat cunt…

 34. #37 by deobietj on 2010/09/23 - 15:15

  Dì vừa sosánh tàisản của đạigia hồihổi với đạigia bigiờ. Thế mà lại mang 100T Vàng (theo giá 5tỷ) chênhlệch thươngmại của Lừa Khựa ra mà sosánh. Đấy là chưakể chênhlệch đấy chả nói lên cái đéo j ngoài chuyện nhập với xuất siêu. Dcm thằng nào học kinhtế văn hay chữ tốt vào vả vỡ mồm Dốt Dì cho A cái coi.

 35. #39 by Hocsinh on 2010/09/23 - 15:24

  Hocsinh dat mot cuon duoc khong?

 36. #41 by deobietj on 2010/09/23 - 15:32

  Một tấn hay không thì Dì không chắc, dưng vài tạ là chắcchắn luôn, vì không thể ít hơn @ Dốt Dì.

   

  Dcm chi bộ đọc mấy cái cồng này chắc cười vỡ bụng. Hoà Khôn vét hết đít đc 8T Vàng. Mỗi năm Lừa cống tầm 1/10 vậy. Dcm. Chuyện của Dì giống truyện “Con gì vuông” ấy nhẩy.

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 17:03

   Có gi sai hử cô? Một năm cả xứ cống cho Tầu 1/10 tàisản của một cựphú thì có đéo gì sai?

 37. #43 by Minh Dũng on 2010/09/23 - 15:51

  Các Bựa quay chít thầng Tướng cho anh, há há há. Tiện về vụ cống nạp. Chi bộ gúc luôn xem khi Thành Lê Tư chiến chiêm rồi chiếm chiêm, hắn đòi Chiêm cống bâu nhiêu nhá?


  Thằng thua cống thằng thắng đúng mẹ. Nhưng các cô cứ ra rả Lừa thắng Tầu, dưng vưỡn cống Tầu như thường, hehe.
  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 17:01

   Tấtnhiên là Chiêm cũng phải cống Lừa, Lào cũng thế.

 38. #45 by Minh Dũng on 2010/09/23 - 15:53

  Thời thởi anh Tư Thành không báo cáo lãnh đạo Tầu, mà lãnh đạo Tầu đéo bật đèn xanh cho thì có cái cứt í mà khởi binh tràn xuống đánh Xiêm cướp đất. Thế thì cái khúc miền trung có cái cứt ý mà nước Việt, nhờ. 

 39. #47 by Kakashi on 2010/09/23 - 16:04

  5 tỷ tơn bằng 100 tấn vàng @ Dì
  100 tấn vàng ~ ? ounce thì tự tính nhế
  Lấy giá vàng thế giới tại 31/12/2009 đê, quy đổi ra ? tỷ ông tơn. Chi bộ cũng tự tính nhé. Ghết nhất cứ tính tính toán toán mà đéo được gì.
  đ/c nào rảnh thì vào cãi nhau với tên Dì cho ra ngô ra khoai

 40. #49 by Minh Dũng on 2010/09/23 - 16:08

  Nam Tiến


  Năm 1452, Ma Ha Quý Do được vua Minh Đại Tông phong làm quốc vương Chiêm Thành. Sau đó Quý Do bị Bàn La Trà Duyệt, người ở Thị Nại sát hại và cướp ngôi. Trà Duyệt chết, truyền ngôi cho em là Trà Toàn (Pau Kubah). Trà Toàn được sử sách Việt Nam mô tả là: “hung hãn, hoang dâm, bạo ngược”.
  Trà Toàn bỏ tiến cống nhà Lê, thường xâm lấn biên giới phía nam Đại Việt. Năm 1470, Trà Toàn sai sứ thần sang cầu viện nhà Minh, thân hành đem 10 vạn quân thủy, bộ cùng voi ngựa đến đánh úp Hóa Châu. Viên tướng trấn giữ Hóa Châu Phạm Văn Hiển chống không nổi, phải đóng cửa thành chống giữ, cho người phi người phi ngựa đem văn thư cáo cấp về kinh đô Thăng Long.
  Tháng 10 năm 1470, vua Lê Thánh Tông sai Nguyễn Đình Mỹ và Quách Đình Bảo đem việc Chiêm Thành đánh úp biên giới sang báo cáo với nhà Minh.
  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 16:59

   Đoạn vua Chiêm “hoangdâm bạongược” là xịn 100% phongcách sử Lừa hehe.

 41. #51 by Em Bơ on 2010/09/23 - 16:21

  Dốt Dì cũng biết Gúc đấy. 100T quy giá 1250/ounce cũng khoảng 4tỷ Tơn. Hắn nói tănglên cho chibộ khỏi cãi. Dưng hắn cốtình lờtịt cái chuyện bảnchất tiềntệ hồihổi với bây h. Hồihổi mọi thứ đều quy ra vàng, ra bạc nên giá trị vàng bạc bây h kgthể sosánh tươngđương hồihổi đc. Dcm Dốt Dì. Chỉ đc cái mồm 5 miệng 10.

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 16:58

   So để hìnhdung, nỡm ạ. Vầu Quán Bựa thì phải bớt ngu đi.

 42. #53 by Minh Dũng on 2010/09/23 - 16:23

  Lê Thánh Tông quyết định chinh phạt, sát nhập lãnh thổ Chiêm Thành vào Đại Việt. Ông bá cáo với dân chúng trong nước biết một cách công khai và rõ ràng về lý do xuất quân, bằng chiếu thư đánh Chiêm. Ông thân chinh cầm 200.000 quân tiến vào đất Chiêm Thành.

  Tháng 3 năm 1471, kinh đô Đồ Bàn của Chiêm Thành thất thủ. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, hơn 30.000 người Chiêm bị bắt, trong đó có vua Trà Toàn. 40.000 lính Chiêm Thành đã tử trận.

  Bấy giờ 1 tướng Chiêm là Bô Trì Trì chạy về đất Phan Lung, cử sứ sang cống và xin xưng thần với Đại Việt. Theo Việt Nam Sử Lược, vua Thánh Tông có ý muốn làm cho Chiêm Thành yếu đi, mới chia đất Chiêm ra làm 3 nước, phong 3 vua: 1 nước gọi Chiêm Thành, 1 nước nữa là Hóa Anh và 1 nước nữa là Nam Phan.

  Sau khi Trà Toàn bị bắt, em là Trà Toại trốn vào núi, sai người sang cầu cứu nhà Minh và xin phong vương. Được tin, Lê Thánh Tông sai Lê Niệm đem 3 vạn quân vào đánh, Trà Toại bị bắt giải về kinh. Về sau, vua nhà Minh sai sứ sang bảo Lê Thánh Tông phải trả đất cho Chiêm Thành, nhưng ông nhất quyết không chịu.

  Sau chiến thắng, Lê Thánh Tông thực hiện chính sách mới, bình định và Việt hóa dân chúng người Chiêm Thành và sát nhập lãnh thổ miền bắc Chiêm Thành (từ đèo Hải Vân tới bắc Phú Yên ngày nay) vào Đại Việt. Tháng 6 năm 1471, lãnh thổ miền bắc Chiêm Thành được lập thành thừa tuyên Quảng Nam và vệ Thăng Hoa.
  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 16:56

   Quả “nhấtkhoát không chịu” nghe hùnghồn vãi đái. Để được vụ “nhấtkhóat” đó cũng phải mất vài tấn vàng chứ có cứt ý mà hùnghồn.

 43. #55 by Minh Dũng on 2010/09/23 - 16:24

  Tập tin:Nam tien.png

  nguồn ở đâu thì biết đéo đâu đấy nhá, hehe
 44. #56 by Minh Dũng on 2010/09/23 - 16:33

  Giờ bọn Chiêm mà có thằng lãnh đạo, nó vùng lên đòi tự trị. Lôi vụ này ra với trung ương, thì vui nhể. Các chú nghĩ sao?


  Thằng Tầu to đánh thằng Lừa nhỏ. Thằng Lừa nhỏ đánh thằng Chiêm còi. Thằng Chiêm còi bởi vì nó hoi. Nên giờ đất Chiêm mới thành đất Lừa. Ùi thơ hay đéo chịu.

  Thời thởi, thằng Tầu nó chén mẹ sạch bách đất Lừa, thì giờ ngồi đất mà cãi nhau. Địt mẹ bất hạnh của Lừa là đéo hóa rồng hóa hổ, mà cũng đéo bị Tầu nó chén sạch.

  Chú nào chửi anh thì chửi đi, mời mời.
 45. #57 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 16:41

  Hehe Dì đây sư bố các cô.

  Dưới kia có cô nầu càmràm về vàng mới đô đấy ./ bà các cô?

  Dì xài vàng đô từ thời giá $14/chỉ, rùi vọt $23/chỉ, rùi $55/chỉ, đến bigiờ $154/chỉ ./ mẹ các cô cãi Dì thì ăn cứt.

  Các cô không biết phép địnhlượng ámchỉ à? Địtmẹ Dì bẩu mới các cô 1 tấn vàng nó đéo là gì cả so mới một quốcgia, kểcả vầu thời 10xx mà cô nầu cãi? 1 tấn vàng thời nầu thì cũng chỉ bằng khoảng 10 tầu cá nhớn thôi. Còn bigiờ thâmhụt mậudịch Lừa Tầu là 100 tấn/năm. Cô nầu cãi?

  Đúng là cái nghèo nó cứ lộ lồnlột đéo né được hehe. Nghe đến tấn nọ tấn kia thì vãi cả đái. Cũng như ngày xưa hồi nghe cô Lê Duẩn đổ cho Thẹo cướp 16 tấn vàng.

  Địtmẹ bầnnông Bắc Lừa nghe 16 tấn vàng thì bấnloạn, đéo hìnhdung nó to như nầu.

  Dưng thựcra lúc ý 16 tấn tươngđương nhõn 80 trẹo Tơn, đéo bằng tàisản của một tên triệuphú hạng trung của Mẽo lúc ý.

  Địtmẹ, đấy cũng là một nguyêncớ nghèo chứ đâu. Ngu thì nghèo hehe.

 46. #58 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 16:46

  Hehe Sử Lừa lờtịt vụ cô Tư Thành hạsát tuyềnbộ tùbinh Chiêm nhở. Quãng 50 ngàn chứ 30K cái cứt.

  Dững tên Chiêm bị chôn sống hồi ý biến thành Ma Hời. Địtmẹ cô nầu ở vùng đó thì chắc là nếm mùi rùi hehe.

 47. #59 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 16:49

  Hehe các cô cũng đéo biết chiện Chế Mân cưới em Trân là để mang về Ăng Co nhở.

  Chà Bàn chỉ là một thànhphố khi cô Tư Thành tỉn chứ có phải kinhđô Chiêm đéo đâu.

 48. #60 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 16:53

  Hehe bên Miên thì Chế Mân được thờ với hìnhtượng ông vua cụt hai tay.

  Địtmẹ Dì hỏi bọn Miên Gộc thì đéo đứa nầu nói tạisâu. Đến khi hỏi một tên Miên gốc Lừa (có kể trong bài Thốt Xanh Bò Trắng Chó Vàng đó), thì hóa ra cô Mân bị Lừa chặt cụt mẹ tay trong một trận chiến hehe.

  Thế là Dì đòi mua một tượng cô Mân mà đủ hai tay. Rùi cũng tìm được 1 quả.

 49. #61 by NamLừa on 2010/09/23 - 17:04

  Chào Dì Tướng, chào chi bộ
  Cho em vào sinh hoạt với nhé
  @ chị minhhuong : Cho em đăng ký một quyển sách của Dì . Theo dõi quán đã được 1 năm, nhưng mà hok có đóng góp được gì, nay thấy Dì tướng phát hành sách, nên nhanh chân reg bolg đặng vào đăng ký 1 quyển 😀

  • #62 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 17:06

   Chầu chầu. Cứ mua sách là Dì cảm ơn rùi, cần đéo gì phải đóng góp gì hử cô hehe. Xiền nó có tiếng nói quantrọng vĩnhcửu.

 50. #63 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/23 - 17:22

  @Cô Binh Nhất

  Cô hỏi tạisâu Lừa húng hử?

  Theo Dì đéo phải tại nóng hay tại ditriền từ cổ xưa. Miến, Thái, Lào đều là Lừa, dưng chúng nó mềmmỏng hơn nhiều.

  Dì nghĩ là do vướnđề địalý.

  Cụtỉ là đường từ Tầu sang Thái Miến Lào tuyền đường bộ xuyên núi, đi khá là vấtvả. Còn đường sang Lừa thì cả bộ cả bể Đông bátngát.

  Vài trăm năm một lần, nước Tầu lại đổi chủ. Các quýtộc đệtử chủ cũ buộc dong tầu chạy túa qua Lừa để tránh chủ mới thảmsát, mỗi đợt đông hàng vạn tên. Thế nên bỏn được Lừa gọi là dân “Tầu”.

  Tấtnhiên bọn bị cướp cơm trên mõm như thế lòng cămhận phải cao hơn bìnhthường, và đã dám dongduổi bểcả thaphương thì tưchất và bảnlĩnh cũng phải ở tầm thượngđẳng. Như các cô Lừa Cali bigiờ thôi.

  Vì lòng cămhận được hunđúc đời nọ qua đời kia như thế, nên Lừa (thựcchất là Tầu) căm Tầu hơn mọi sắc dân khác (cũng Tầu hoặc non-Tầu), và lúc nầu có dịp thì bật cho thỏa hận.

  Trong tấtcả các đời vua Lừa, thì chỉ có Nguyễn Ánh là gốc Tầu khá xa (300 năm), và Hồ Ly là gốc Tầu xa nhất (500 năm), còn lại đều là gốc Tầu sátsạt. Như Lý là 1 đời, Trần là 2 đời, Lê là 4 đời. Bỏn luôn có xuhướng bật Tầu là điều khó tránh.