Most Luas immortal ever [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Most Lừa bấthủ ever

Bấthủ No9: Bạch Thái Bưởi

Xứ Lừa chửa bâugiờ có người giầu.

Đọc tấtthẩy Sử Lừa Văn Lừa so-far hiệnhữu, từ Đại Lừa Sử Ký, tới King Lừa Sử Lược, từ Lĩng Nan Chích Wái, tới Mạn Lục Triền Kỳ, các cô thấy ai giầu?

Lừa nghèo thì đôngđúc trậptrùng. Nầu Chử Đồng Tử hai cha con chung khố. Nầu Em Tấm thả ông bống dưới lỗ giếng thơi. Nầu Trương Chi dởhơi. Nầu Trạng Quỳnh khôn vặt.

Lừa giầu thậmchí không có tên, và giầu của bỏn cũng vôngần khiêmtốn. Thường là dững phúông quêmùa, với ít mẫu ruộng phát canh thu tô, rùi dăm bồ thóc cho vay nặng lãi. Everything over. Over.

Nói côngbằng, Văn Lừa có nhắc hai người giầu: Thạch Sùng và Vạn Lịch. Dưng, hehe, cả hai đều cựphú tiếngtăm tít bên Tầu. Mời các cô gúc Shi Chong và Wan Li, nhế các cô (*).

Thôngcảm, Lừa không tưởngtượng nủi mức giầu cỡ ý. Trung Tướng ngờ rầng, trước Bạch Thái Bưởi, chưa Lừa nầu từng mó một thoi vàng.

Khátvọng giầu của Lừa cũng rụtrè nhũnnhặn. Thạch Sanh chỉ yêu quả niêu ăn mãi không hết cơm. Anh Khế chỉ dám may túi ba gang đi nhặt bạc. Dèsẻn cả ướcmơ thì giầu cái dắm (**).

Không vòm kính một cungđiện đếvương. Không thềm hoa một lâuđài quýtộc. Không cổđền cẩmthạch. Không bảovật truyền đời. Lừa xứngđáng Miss Nghèo Universe. No competitor.

Lừa nghèo bởi nhiều nguyêncớ.

Cớ thứ nhất: Lười.

Thằng thì đợi rắn tặng ngọc. Thằng thì chờ chim trộm khế đền xiền. Most thằng mong Bụt hiện ban áo gấm, hay côngchúa lạc đường, hay quangia thua độ. Tuyệt không thằng nầu cầncù quyếtliệt kiểu Ngu Công.

Có Dã Tràng không lười, mùa mùa xe cát, dưng là do tiếc của, chứ không để mần giầu.

Cớ thứ hai: Ghét giầu.

Thằng giầu không độtnhiên phásản, thì cũng bị sét đánh chết nhăn, không bị Vua tịch vốn xung công, thì cũng bị cướp đêm khoắng nhẵn.

Thằng giầu bị khinh hơn cả ănmày đĩđiếm súcvật thầnquynh.

Lừa Motif nó thế hehe.

Khổng Philosophy nó thế hehe.

Cớ thứ ba: Bật Tầu.

Lừa khoái bật Tầu. Tựhào bật Tầu. Vì dững vớvỉn cũng bật bật haha bật bật.

Như vụ Ly Hồ đoạt mão thằng cháu ngoại Gì Trần. Khác chó vụ Uẩn Lý tiếm ngai Đĩnh Lê 10xx. Thầy trò đóng cửa chém nhau xong ai gùi phận nấy lăntăn đéo lấncấn đéo.

Dưng không, mấy thằng Trần mất miếng cậy gốc Tầu Phúc Kiến lủi mẹ qua Quảng Tây cầu Ming Vương vả Ly vài vả.

Thế là can đao khói lửa. Ly tèo. Lợi Lê khángchiến.

Bé như lỗ đít thích bật sếp.

Chột mẹ hai chục niên.

Khángchiến xong sướng đéo gì đâu. Hôm trước gân cổ tuyên Ping Wu Da Gao, thì hôm sau Lợi điều sứ sang Tầu chầu Wu tútsịt, nếu không muốn nó đì vãi trấu.

Sứ nào được đi suông, chầu bằng mõm suông. Cốngvật bắtbuộc:

Mười cặp voi trận.
Mười cốt hổ tươi.
Mười chum ngọc bạch.
Mười hộc vàng mười.

Mười ngàn búp lụa.
Trăm thớt kimgiao.
Trăm ẻm má đào.
Trăm tay thợ cả.

Niên nầu cũng cống, cách chi giầu?

Các cô thử dungoạn Rangun Xứ Miến. Nhìn Chùa Vàng nó mà ngấtngây ngấtngứ. Tường Chùa dính bẩy tấn vàng, vạn vạn kimcương, đá quý bạtngàn vôkể. Mới thấm tủi tôngdật nghèo mấu chó.

***

Lừa quá nghèo, nên giầu của Bưởi là một quáiđản.

(Dừng chờ thamluận từ chibộ phò)

(@2008)

(*) Tìm đọc Thạch Sùng Còn Thiếu Mẻ Kho, và Đồng Tiền Vạn Lịch. Khotàng Triện Dângian Lừa, biênsoạn Nguyễn Đổng Chi.

(**) Tìm đọc Thạch Sanh, và Cây Khế. Sách đã dẫn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bấthủ: (Bất hủ).
– Bâugiờ: (Bâu giờ).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy).
– Hiệnhữu: (Hiện hữu).
– Đôngđúc: (Đông đúc).
– Trậptrùng: (Trập trùng).
– Dởhơi: (Dở hơi).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Vôngần: (Vô ngần).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Phúông: (Phú ông).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Côngbằng: (Công bằng).
– Cựphú: (Cự phú).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Thôngcảm: (Thông cảm).
– Tưởngtượng: (Tưởng tượng).
– Khátvọng: (Khát vọng).
– Rụtrè: (Rụt rè).
– Nhũnnhặn: (Nhũn nhặn).
– Dèsẻn: (Dè sẻn).
– Ướcmơ: (Ước mơ).
– Cungđiện: (Cung điện).
– Đếvương: (Đế vương).
– Lâuđài: (Lâu đài).
– Quýtộc: (Quý tộc).
– Cổđền: (Cổ đền).
– Cẩmthạch: (Cẩm thạch).
– Bảovật: (Bảo vật).
– Xứngđáng: (Xứng đáng).
– Nguyêncớ: (Nguyên cớ).
– Côngchúa: (Công chúa).
– Quangia: (Quan gia).
– Cầncù: (Cần cù).
– Quyếtliệt: (Quyết liệt).
– Độtnhiên: (Đột nhiên).
– Phásản: (Phá sản).
– Ănmày: (Ăn mày).
– Đĩđiếm: (Đĩ điếm).
– Súcvật: (Súc vật).
– Thầnquynh: (Thần quynh).
– Tựhào: (Tự hào).
– Vớvỉn: (Vớ vỉn).
– Lăntăn: (Lăn tăn).
– Lấncấn: (Lấn cấn).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Tútsịt: (Tút sịt).
– Cốngvật: (Cống vật).
– Bắtbuộc: (Bắt buộc).
– Kimgiao: (Kim giao).
– Dungoạn: (Du ngoạn).
– Ngấtngây: (Ngất ngây).
– Ngấtngứ: (Ngất ngứ).
– Kimcương: (Kim cương).
– Bạtngàn: (Bạt ngàn).
– Vôkể: (Vô kể).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Quáiđản: (Quái đản).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Khotàng: (Kho tàng).
– Biênsoạn: (Biên soạn).

*** 1. #1 by gialang on 2010/09/22 - 14:36

  Đây, già làng tao giới thiệu cuốn sách viết bởi cháu ngoại ông Bạch Thái Bưởi cho lũ làng nào thắc mác về hậu duệ của ổng.

  http://www.qnu.edu.vn/vi/curriculum/book/11-english-in-social-work.html

  tác giả họ Dương, lấy họ mẹ làm chữ lót,  Cha là 1 giảng viên vật lý, còn bản thân tác giả cuốn sách cũng là 1 giảng viên khoa tiếng Anh.

  Lũ làng nào muo16n biết thêm thì cứ liên lãc với tác giả cuốn sách đó he 

 2. #3 by minhhuong on 2010/09/22 - 14:38

  Chị Nga làm ơn công bằng đi 1 chút.

  Tại sao chị có quyền bầy tỏ tình cảm yêu này yêu kia với Khổng của chị, còn bọn em lại không có bầy tỏ tình cảm ghét này ghét kia với Khổng của bọn em?

  Chị cảm thấy chỉ có được với được khi nghe theo ổng.

  Còn em cảm thấy chỉ có thiệt với thiệt khi nghe theo ổng.

  Chị yêu được thì em ghét được.

  Chị có quyền kính trọng thì bọn em có quyền chửi.

 3. #4 by cathnga on 2010/09/22 - 14:43

  @ em Hương: chị can em hông nên chưởi tục thôi, vì Khổng tử cũng có thể là một Thánh nhân có nghĩa là một vị Thần, nên tránh điều đó thôi em. Chưởi Thần linh có thể làm cho chính mình bị nguy hại. Cũng có lúc hông chưởi tục cũng được mà- và nên là trường hợp nầy. Chị đi tí đã.

 4. #5 by minhhuong on 2010/09/22 - 14:44

  @quehanoi, binh nhất: mỗi anh đặt 1 cuốn, confirm

  He he

 5. #6 by minhhuong on 2010/09/22 - 14:53

  chị can em hông nên chưởi tục thôi, vì Khổng tử cũng có thể là một Thánh nhân có nghĩa là một vị Thần, nên tránh điều đó thôi em. Chưởi Thần linh có thể làm cho chính mình bị nguy hại. @ chị  Nga

  —————-

   

  Em dịch nhá: Ông Cụ là cha già dân tộc, tương đương thánh nhân vĩ đại của tôngdật Lừa, không nên chửi vì như thế giống như là chửi 1 vị Thần….

   

  Khổng và Ông Cụ đều là người trần mặt thịt! Chị cho Khổng thành vị Thần được thì chị cũng cho Ông Cụ thành vị Thần hử?

  Chị sẽ bảo không, Ông cụ không thể.

  Vậy thì em sẽ bảo không, Khổng không thể.

   

 6. #7 by nhi_nho on 2010/09/22 - 14:55

  @Nói chung thằng Tướng này chỉ giỏi bốc phét, các cô nghe nó nói trạng cho vui tai thì được chứ các cô tin lời nó thì có mà ăn cứt, các cô nhé.

   

  Thằng này cắn trúng ‎í anh. Mấy hôm rày quan sát đám fân bựa adua tranh nhau mua một cuốn sách mà đến giờ vẫn chưa thấy hình thù nó dư nào, quan trọng nhất là nó có được phép XB hay không, mà anh cứ tủm tỉm cười. Hóa ra, cái kịch bản lừa đảo trên mạng (kiểu thằng gì Lqa mà mấy hôm trước em Rô có nhắc tới) cũng chẳng cần phải công phu lắm. Anh không nói ku Bựa sẽ lừa chúng mày, nhưng anh nghĩ, nếu nó có lừa thì cũng chả có vấn đề gì bất ngờ, và anh cũng chả có gì phải trách hắn. Bọn lừa vẫn là lừa, dù có sống ở đâu, thì cái thói bầy đàn vẫn không thể nào bỏ được.

   

  @Bựa: Giá in 150k/cuốn là được rồi. Hơi cao tí, nhưng mà làm cầu kỳ thế thì cũng xứng đáng thôi.

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 19:11

   Hehe người nhớn phết nhở Nhố Lét.

    

   Dưng in 200 cuốn nói đòi giá bằng 500 cuốn thế mới chó chứ.

 7. #9 by minhhuong on 2010/09/22 - 15:07

  Trước vụ thầu gỗ thì Bưởi có vụ cầm đồ mí lại vụ thuế chợ. Vụ thuế chợ của Bưởi trông thế mà hay, hình như không phải chỉ có mỗi cái chợ Nam Định, mà cả Vinh, và vài chợ khác thì phải. Nghe bẩu sau vụ thuế chợ là giầu vãi đái rồi.

 8. #11 by minhhuong on 2010/09/22 - 15:17

  Í nhầm, anh Tổng cóc là 2 cuốn, hị hị hị, còm tắt quá sai be sai bét, sorry ông anh.

 9. #12 by master on 2010/09/22 - 15:19

  Anh đặt gạch 2 cuốn cô Hường nhá. Một cuốn kiểu đéo gì chả bị ăn cắp, he he

 10. #13 by Già Không Đều on 2010/09/22 - 15:20

  “Năm 1909, Bạch Thái Bưởi đã bước vào một lĩnh vực kinh doanh mới mẻ là ngành vận tải đường sông, bắt đầu bằng việc thuê lại 3 chiếc tàu (Phi Phụng, Phi Long và Khoái Tử Long) của một hãng tàu Pháp chở thư và hành khách đường sông Bắc kỳ, có tên là A. R. Marty, vừa hết hạn hợp đồng với chính phủ. Cụ đã cho tàu chạy hai tuyến đường: Nam Định– Hà Nội và Nam Định – Bến Thủy (thành phố Vinh). Lúc này, ông đã phải đối mặt với hai đối thủ nặng ký nhất là chủ tàu người Pháp và người Hoa. Và cuộc đụng độ không cân sức đã xảy ra, ông hạ giá vé xuống một thì người Hoa hạ giá vé xuống hai. Các chủ tàu người Hoa lại trường vốn và đã quyết chí đánh bại Bạch Thái Bưởi bằng đủ mọi cách. Trong tình thế đó, Bạch Thái Bưởi đã nghĩ tới một thứ vũ khí mà người Hoa không thể có, đó là tinh thần dân tộc. Bạch Thái Bưởi đã tin rằng, sự nghiệp kinh doanh của mình diễn ra trên tổ quốc mình, xung quanh là đồng bào minh chắc chắn sẽ thắng lợi. ông cho người tới các bến tàu nêu rõ những thiệt thòi của người Việt, kêu gọi về tình đồng bào, tinh thần tương thân tương ái. ông treo một cái ống trên tàu, để ai thấy việc làm của ông là đáng khuyến khích, bỏ tiền vào, giúp cho chủ tàu giảm lỗ. Kết quả hành khách dần bỏ tàu Hoa mà đi tàu Việt. ông đã sử dụng thành công tinh thần dân tộc như một vũ khí để chiến thắng đối thủ cạnh tranh của mình.” Nguồn KIWI

 11. #15 by Già Không Đều on 2010/09/22 - 15:21

  Mother!đọc cái đoạn này anh cứ thấy Bê Tê Xê học lỏm cụ Bưởi chiêu “Người Việt dùng hàng Việt” ấy nhỉ,mà sao hai kết quả không thành công như nhau nhỉ,băn khoăn quá chi bộ giải thích cái coi?
  chẳng lẽ làm ăn mà cứ rao mãi câu “thôi mua ai cũng dzậy ,mua dùm em ,em cám ơn” mãi ah!trong khi hàng thì không ngon bổ rẽ so với người ta!cạnh tranh bằng kêu gọi tình thương mến thương mãi thế này ah!

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 19:08

   Muốn nó dùng “đồ nhà” thì chấtlượng và giácả cũng phải bằng 90% “đồ người” chứ.

 12. #17 by minhhuong on 2010/09/22 - 15:30

  @ master: Okie okie, 2 cuốn của anh, lo xa nhở hị hị

 13. #18 by manowar on 2010/09/22 - 15:33

  Hóa ra, cái kịch bản lừa đảo trên mạng (kiểu thằng gì Lqa mà mấy hôm trước em Rô có nhắc tới) cũng chẳng cần phải công phu lắm. Anh không nói ku Bựa sẽ lừa chúng mày, nhưng anh nghĩ, nếu nó có lừa thì cũng chả có vấn đề gì bất ngờ, và anh cũng chả có gì phải trách hắn. Bọn lừa vẫn là lừa, dù có sống ở đâu, thì cái thói bầy đàn vẫn không thể nào bỏ được.

  —–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–
  @Nhố: Bi kịch của bần nông hạ đẳng là đéo phân biệt được chổ nào nên đặt niềm tin hay không, một khi không phân biệt được chổ nào nên đặt niềm tin thì sẽ sinh ra sự nghi ngờ với mọi thứ, ngay cả trong lời nói cũng đéo thể hiện được chuyện gì dứt khoái, nếu muốn nói mọi người đừng mua sách coi chừng tên bựa lừa thì nói mẹ ra đi, cần đéo gì mà phải rào trước đón sau kiểu đó? Sợ bị vã vào mõm ah?

 14. #20 by Cỏ dại on 2010/09/22 - 15:50

  Các cô cứ nhìn vụ vua Chăm đủi 2 châu Ô Rí lấy em Trân thì rõ. Địtmẹ nó thèm cái bướm ẻm đến thế à? Có ./ ý nhế.

  ……………………….

  Chế Chăm mới về ngồi tínhtoán. Rùi mặccả xuống còn 2 châu thế thôi.
  —————————–
  Thưa dì. Cậu Chế cậu khôn vậy nên bây giờ không còn Chiêm Thành nữa. Dì muốn trăm năm sau cũng không còn Việt Nam nữa hay sao? Tiếc rằng rất nhiều người Việt vì quá “Ngu” nên đến giờ nước Việt vẫn còn!

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 19:06

   Cô có 2 cái không biết rất là cơbản.

   – Thứ nhất cô chả hiểu nước Lừa là gì, ở đâu.

   – Thứ hai là cô chả biết gì về sử Miên cả (sang Cambodia phát đi). Chế Mân Chế Mủng cô hoàntoàn không có kháiniệm nầu.

 15. #22 by manowar on 2010/09/22 - 15:56

  “nên đến giờ nước Việt vẫn còn”
  —————————————————————-
  @Dai: từ “nước Việt” và từ “vẫn còn” là theo cách suy nghĩ của cô thôi.

 16. #24 by minhhuong on 2010/09/22 - 16:04

  Nước Việt nào vẫn còn thế chị Cỏ dại? Em tưởng hiện nay ta đương sống là trên đất ta chiếm cướp đổi gì gì đó của bọn Chăm chứ nhở, em biết quái gì đâu, em chịu hì hì hì

 17. #26 by EURO on 2010/09/22 - 16:11

  Nghèo lãng mạn hả? Hình này Rô chụp ở cầu La ỷ- Huế. 2 em bé nầy bé lớn 6 tuổi, bé nhỏ 5 tuổi hàng ngày vẫn cặm cụi mò ốc ven sông để phụ mẹ tiền chợ.

   Cái hình lãng mạn này Rô chụp ở Cồn Hến, các em bé vạn đò chờ khách ném xuống vài đồng bố thí, hôm đó trời rét hơn 10 độ và bỏn mặc đồ mỏng teo, mặt mũi xám ngoét.
  Thấy cái đẹp đầy lãng mạn Lừa không chi bộ?

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 18:59

   Ùi thế Gô Xinh phải sang Bể Hồ bên Miên coi các ông bé (gốc Lừa, nói tiếng Lừa) 3-4 tuổi đi mần nuôi bố mẹ ở nhà nằm khoèo.

 18. #28 by Kakashi on 2010/09/22 - 16:22

  @ Dì bựa: Đã có chiến tranh xâm lược thì tất yếu phải có chiến tranh chống xâm lược. Nếu bảo chiến tranh chống xâm lược là lỗ, là quá nhiều tổn thất thì thà há mịe miệng ra cho nó ỉa vào mồm cho xong, vừa đéo tốn sức mà lại có cái ăn.

  Ví dụ đơn giản:
  Tên Dì đàm phán hợp đồng với 1 thằng đối tác. Nó chửi địt mẹ Dì, thì Dì cũng phải chửi lại Địt kụ nó chớ. Nó tát Dì 1 cái thì Dì cũng phải vả cho nó sưng mồm chứ. Nếu nó chửi, nó tát Dì mà Dì vẫn cứ ngồi cười, ok come on thì đến cứt cũng đéo có mà ăn. Nó dắn mà Dì cũng dắn thì nó mới tìm cách thoả thuận sao cho cùng có lợi chớ.
  Dì thấy đúng không Dì bựa???

  —>Muốn thoát nghèo phải chiến đấu.

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 18:55

   Ngu quá cô ơi. CT Xâmlược khác CT Chốngxâmlược ở chỗ chủthể. Cô chưa biết chủthể là gì thì mệt quá.

    

   Địtmẹ cô cứ phải để một thằng trùm cỡ em Năm Cam nó đạp cho vài đạp coi có dám đạp lại hông.

    

   Đúng là tintin. Đéo mẹ cảmtính thế thì chết thì chết. 

 19. #30 by Chim Son Ca on 2010/09/22 - 16:29

  Em Hương, anh thiết tha đề nghị em đồng ký tặng với tên Tướng nhé. Anh hâm mộ tên Tương nhưng tương tư em cơ…

 20. #32 by minhhuong on 2010/09/22 - 16:43

  Em Hương, anh thiết tha đề nghị em đồng ký tặng với tên Tướng nhé. Anh hâm mộ tên Tương nhưng tương tư em cơ… @ anh Chim
  ———-

  Hú hú hú há há há

  Ghi ngay vào mục ghi chú về cuốn của anh Chim Sơn Ca

  Trung Tướng nghe rõ chưa,Ke ke ke ke

 21. #34 by minhhuong on 2010/09/22 - 16:50

  Vụ mỏ than của bác Bưởi, nghe bảo bác moi ngon lành tới độ chất đống như núi bán dần, sau này tới tận 1945 mới bán xong. Mà bác Bưởi ngỏm từ 1932 nhá.

 22. #36 by DG on 2010/09/22 - 16:57

  Em Hường, cái tớ quan tâm như tiêu chí cô Hoàng hói đã bô bô, đó là ảnh hưởng tích cực của cu Bưởi như nào?

  Không ai phủ nhận cái tài cái siêu của cu Bưởi, dưng cái gọi là ảnh hưởng tích cực thì gần như không có mấy hiện hữu, trừ cái cúp Doanh Nghiệp cho các chú mình tự sướng bi giờ. he he.

  Vụ in ấn, hay nhà máy này nọ suy cho cùng cũng chỉ mới là dự định, chưa kịp thực hiện đã tèo!

  Nhẽ do Bưởi tèo sớm, tèo vô kỷ luật quá chăng?

 23. #38 by DG on 2010/09/22 - 16:59

  Anh đang hoang mang, nhẽ đâu đám Vinashin có sai sót gì trong việc học tập và mần theo cu Bưởi về khoản giong buồm đây?

 24. #39 by nhi_nho on 2010/09/22 - 17:04

  @Bi kịch của bần nông hạ đẳng là đéo phân biệt được chổ nào nên đặt niềm tin hay không, một khi không phân biệt được chổ nào nên đặt niềm tin thì sẽ sinh ra sự nghi ngờ với mọi thứ, ngay cả trong lời nói cũng đéo thể hiện được chuyện gì dứt khoái, nếu muốn nói mọi người đừng mua sách coi chừng tên bựa lừa thì nói mẹ ra đi, cần đéo gì mà phải rào trước đón sau kiểu đó? Sợ bị vã vào mõm ah?

  —————

  Anh đồ rằng ku bựa đang định dạy cho đám đông con lừa trên mạng một bài học về sự nhẹ dạ cả tin, nhất là sau vụ tên gì đó mang danh hắn đi lừa tiền gái mạng. Thế thôi!

   

  Chứ việc mua bán sách liên quan béo gì đến anh.

 25. #41 by full_1965 on 2010/09/22 - 17:10

  Hương cho Full 2 cuốn.1 có bút tích TT, 1 của Hương yêu nha.Tương tư Hương từ ngày Hương mới xuất hiện ở quán.Hehe.Đợi hướng dẫn cách thanh toán

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 18:48

   Dì sẽ thôngbáo khi côngbố lộtrình in sách sau khi có giấy phép.

 26. #43 by su_bo_hn on 2010/09/22 - 18:01

  Sư bố thằng Tướng thối phát.
  Soi lâu zồi giờ mới ỉa phát vầu lốc thằng Tướng. hố hố.
  @Em Hương Bắp Ngô: Cho anh đăng ký 1 bản nhế.
  mờ hình như em cuối 7x nhở.

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 18:47

   Ỉa vôtư hehe. Dí ./ vầu cũng được hehe. Cứ mua sách Dì thì ỉa thoảimái hehe.

 27. #45 by minhhuong on 2010/09/22 - 18:07

  Dạ, em đây em đây.

  @Full-1965: hé hé hé, khoái chí quá đi mất, em đã ghi yêu cầu đặc biệt của anh vào ghi chú. 2 cuốn, confirm.

  @su-bo-hn: đã ghi 1 cuốn của anh. Hì hì, cuối 7x đấy, không phải 8x đâu ạ.

 28. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 18:11

  Hehe Dì đây các cô chầu các cô sưbố các cô.

 29. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 18:13

  @Cô Cẩm Hói

   

  Sưbố cô chứ đã ngại chưởi vì cô hay tựái mà vưỡn phải chưởi hehe.

   

  Mẹ cái bọn Cà Phò giờ nó như

  ./ lợn ý mà không chưởi nó thì để thờ nó làm mả bố Dì à? Đến Xứ Lừa Dì còn chưởi móc họng nữa là Cà Phò sưbố cô.

   

  Địtmẹ Lừa còn tưtưởng sến ý thì nhớn thế đéo nầu được.

 30. #48 by Minh Dũng on 2010/09/22 - 18:14

  Lừa nghèo bất hủ rõ con mẹ nó dư ban ngày, lăn tăn đéo. Bưởi bất hủ bởi bản đéo phẩy quan chức có điền địa, có chức tước mà thành. Bưởi giầu bởi Bưởi biết làm giầu, có thế mà tên nào cũng phẩy hỏi tại sao bất hủ.


  Thời thởi, Lừa nhân đầu óc kinh doanh, đầu tư triền miên và thắng lợi triền miên làm đéo có ai khác ngòai Bưởi. Kể cả papa em Phương Nam dù giầu có hơn cũng không. Rõ chửa.

  Các Bựa vẫn còn nỏ mồm Nước Việt với lại biển đảo hải đảo con mẹ gì thế. Nước Việt không phải chiếm, cướp, đổi mà thành à. Cái dải chữ con giun này bụp cái có luôn hả, ngu đéo chịu. Thằng nào thắng mắc mà đéo chịu dùng cái đầu lâu si nghĩ. Cứ ông ổng Nước Việt ta, với lại nó tát mình cái, mình tát nó cái thì tự vả vào mõm đi. Địt mẹ thế bảo sao Lừa muôn kiếp nghèo.

  Cái chân lý thằng bé đứng cạnh thằng lớn. Thằng lớn thi thoảng di cho cái, im mẹ mồm đi mà làm mà ăn, nuôi chi lớn bằng nó thì làm gì hãy làm. Địt mẹ, đã bé lại còn bật lại, nó chẳng đập cho bép mẹ xác. Vụ 79 chưa nhỡn tiền à còn húng.

  Địt mẹ muốn giầu có thì phải thỏa hiệp với nó đã. Rồi làm gì thì làm. Đéo thỏa hiệp để có các thỏa thuận tốt có lợi, cứ chửi nó, bật nó, địt mẹ chỉ ăn cứt ăn cứt.

  Quan thì xui dân chửi Tầu, chứ quan sang Tầu thì địt mẹ dúm da dúm dím. Có cái buồi ý mà dám bật nó. Địt mẹ lũ con Lừa chỉ ông ổng sủa. Dùng cái đầu lâu suy nghĩ đi.
 31. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 18:17

  @Cô Cỏ Dại

   

  Cô vưỡn đầnđộn đến phát sốt ruột. Cô không biết nhà Chế nó đi đâu à? Cô sang Miên mà coi nó ở đâu nhế.

   

  Chế Mân, mà sử Lừa bẩu là chết trong tay em Trân ý, là một bấttử của đất Miên đó.

   

  Hehe bọn Miên bỏn thờ cô cổ cụt mẹ hai tay hehe đéo hiểu tạisâu.

   

 32. #51 by minhhuong on 2010/09/22 - 18:19

  Vụ in ấn, hay nhà máy này nọ suy cho cùng cũng chỉ mới là dự định, chưa kịp thực hiện đã tèo!@ DG

  ———-

  Vụ nhà máy xay xát gạo, nhà máy điện , nhà máy nước, xây đường sắt nối Nam Định Hải Phòng … chưa kiếm được thông tin chính thức là tiến hành tới đâu hay chỉ là dự án thì Bưởi đã tèo.

  Riêng vụ in ấn là cũng được hơn 20 số rồi mới toi.

   

  Nhưng theo suy đoán, có lẽ Bưởi được TT tôn vinh là Bất hủ là nhờ Bưởi tạo dựng được 1 tấm gương sáng ngời rằng là Lừa đầu tiên làm thương nghiệp giỏi.

  Nghe bẩu Bạn Sĩ gì ông bạn Nam Phương hoàng hầu thì ăn may nhiều hơn, còn bạn Bưởi là buôn bán thực sự.

   

 33. #53 by Minh Dũng on 2010/09/22 - 18:20

  —>Muốn thoát nghèo phải chiến đấu.  


  @Thằng Si: ./ mẹ mày chứ chiến đấu với chó à? Chiến chiến cái ./ mẹ mày ý. Làm bố mày lộn ruột lên. Tưởng Nổ mua mấy cái đồ chơi đấy thì dám chiến hay sao mày? Địt mẹ, thằng nào cũng phải tìm cách thỏa hiệp với nhau thay vì đánh nhau. Đánh nhau thì có lợi cái gì? Để thỏa mãi là ta đi đánh nhau à? 

  Biển đảo hải đảo là cái buồi gì mà phải ông ổng. Lừa nhiêu thằng tận mắt nhìn thấy cái Hoàng sa, Trường sa như nào?

  Đọc lại 9 điều anh dặn ở bài trước ý.
  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 18:26

    

   Chiến cũng được, dưng phải lượng được sức mình, và tínhtoán được lờilãi của cuộc chiến.

    

   Tỉnhư Đức tỉn Nga thì đươngnhiên Nga phải chiến rùi.

    

   Chứ như Lừa là hạng bọhung cắm đầu vầu chiến thằng voi vật. Không ăn ./ thì cũng ăn cứt.

 34. #55 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 18:21

  @Cô Nhố Lét

   

  Dì đồngý mới cô, đừng có tin thằng Lừa nầu sất kểcả Dì. Trước khi các cô giả xiền mua sách của Dì nên cânnhắc:

   

  – Nó có đáng mua hay không?

   

  – Nó có đáng giá ngần ý ngần ý xiền hay không?

   

  – Và Dì có đáng tin để giả xiền hay không?

   

  Sẽ đéo có chiện money-back như là giả bằng Credit Card đâu các cô hehe.

   

  Rủiro nằm ở phía các cô. Tùy các cô quyếtđịnh.

   

   

 35. #56 by Minh Dũng on 2010/09/22 - 18:22

  Cẩm có hói cái buồi ý mà hói. Tin tin sô vanh vãi lồn.

  • #57 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 18:24

   Thì cổ khai thế chứ Dì nghi lắm. Dưng mà hay tựái vặt thì là bịnh của giàhói chứ còn gì?

 36. #58 by ong_nui90 on 2010/09/22 - 18:27

  Chầu chầu chi bộ,

  nhìn vào đội tầu dong duổi vi vu ở nhiều các nước trên thế giới ở thời đại các ông rồng cháu tiên còn ăn lông ở lỗ chân đất mắt toét. nhìn vào tóp 500 doanh nghiệp thời ông cụ  địt mẹ toàn gà què ăn quẩn có ông nào dám ra biển lớn đéo đâu họa chăng chỉ là bắt ông cua ông cá bán cho mấy thằng tư bổn mấy thấy sự vĩ đại của bạn. 

  • #59 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 18:39

   Cũng chỉ có Bưởi mới dám thế thôi, chứ bọn Tứ Đại Phú Gia thời đầu 19xx cũng ăn quẩn hết.

    

 37. #60 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/22 - 18:30

  Bắp Ngô ơi, Thiếu Tướng muốn bản sách của mình phải có thủ bút của tên Bựa đề tặng riêng Thiếu Tướng nha em!

  Chúc em luôn bình an!

 38. #62 by Minh Dũng on 2010/09/22 - 18:31

  Tỉnhư Đức tỉn Nga thì đươngnhiên Nga phải chiến rùi.

  @ Tương quan Lừa Khựa so thế đéo nào với Nga Đức. Hai thằng ương ương tương đương nhau hằm hè nhau. Đéo thỏa thuận được thì nó mới múc chứ. Đến con vật, nếu đéo thấy tương đương cũng phải rút khẩn trương không con kia nó khật đến chết.

  Anh đéo bao giờ ưa Khựa. Nhưng thằng nào ủng hộ cái thói bật Khựa để nó nắm tay phát là khó thở thì địt mẹ anh chửi cho thối đầu.

  • #63 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 18:37

   Đúng gùi. Kiểu như ra đường chạm xe mới mấy thằng xanh đỏ xâm trổ đầy mình mà lại húng thì eat cunt eat cunt.

    

   Đến cam cũng phải chạy đã tính sau. Coi thêm Theo Chân Hình Sự ý để biết.

    

 39. #64 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 18:34

  Các cô nghe Dì chỉđạo đây.

   

  Sách Dì bán là kỷvật chứ đéo phải là cuốn sách đơnthuần mà cô Khỉ cóthể dễdàng xé chùi đít hay em Thi quăng thay lựuđạn.

   

  Nên bìa mỗi cuốn sách sẽ có ghi nhời cámơn của Dì gởi đíchdanh tới khách mua sách theo đúng yêucầu. Dì sẽ không xuất một cuốn nầu nặcdanh cả.

   

  Nếu cô nầu muốn có chữ của cả em Bắp Ngô, thì hehe e rầng phải chịu phí khá cao, vì Dì ký xong lại phải gởi qua Ba Lê cho ẻm ký, rùi mới gởi tới cô.

   

  Cho nên các cô hãy tự quyếtđịnh khi có dững yêucầu bấtthường.

   

  Tinhiên trong kinhdoanh không có gì là vôgiá, chỉ có giá rẻ hay đắt mà thôi.

   

  Nếu cô nầu muốn Dì đóng dấu kèn vầu bìa sách thay chữ ký, vui lòng bỏ $200 hehe.

   

  Nếu muốn đóng dấu lỗ đít thì đắt hơn chút, $300.

   

 40. #65 by minhhuong on 2010/09/22 - 18:34

   Bắp Ngô ơi, Thiếu Tướng muốn bản sách của mình phải có thủ bút của tên Bựa đề tặng riêng Thiếu Tướng nha em! @Thiếu Tướng
   ————–
   Hiển nhiên, sure!
  • #66 by Minh Dũng on 2010/09/22 - 18:38

   Núi liền núi, sông liền sông. Có Bựa nào hỏi sao nó không ăn mẹ nước này đi không? Nó ăn làm đéo gì. Cứ khôn lớn đi, nó mới mần, hehe. Về phía Lừa thì cũng phải biết đường khôn lớn to khỏe đã. Mà tới lúc đó, về làm mẹ 1 tỉnh tự trị của nó cũng thì đã sao. Địt mẹ các Bựa, đéo to lớn hóa rồng hóa hổ, thì nhập mẹ vào nó cho lành. Làm vùng tự trị của nó chắc buồi gì nó đã nhận mà cứ húng chó. 


   Dẫu sao quan điểm nó phải khách quan, chứ bần nông chỉ có trò ngồi nước Việt ta thế này, nước Việt ta thế kia. Thủ dâm tinh thần cả đống thì địt mẹ các Bựa, ./ cũng đéo có mà sờ. Ngồi đấy mà choang choác choang choác.
   • #67 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 19:17

    Bọn Tầu nó thích đất rộng người thưa tàinguyên chưa khaiphá cơ. Chứ Lừa bé như lỗ đít, dân 90 trẹo, nghèo rách mả, có mà nó cho làm một tỉnh nó cái ./ ý mà mơ.

     

    Tỉnhư Lào xin vầu Lừa còn được, chứ Phi mà xin vầu Lừa thì Lừa chả vãi mẹ đái.

  • #68 by Minh Dũng on 2010/09/22 - 18:44

   Nếu cô nầu muốn có chữ của cả em Bắp Ngô, thì hehe e rầng phải chịu phí khá cao, vì Dì ký xong lại phải gởi qua Ba Lê cho ẻm ký, rùi mới gởi tới cô.

   @đéo gì phải giữ hàng giữ họ, đã thế hôm nào có sách anh sang mẹ ba lê cafe với em Điêu rồi mời ẻm ký vô. em Điêu nhở?
  • #69 by minhhuong on 2010/09/22 - 18:51

   đéo gì phải giữ hàng giữ họ, đã thế hôm nào có sách anh sang mẹ ba lê cafe với em Điêu rồi mời ẻm ký vô. em Điêu nhở? @ anh Dũng

   ————–

   Ờ, nghe đã thấy giọng ghen. Anh Dũng sang bên em xoẹt phát là xong.

   Còn các giai khác thích có bút tích em á, em sẵn sàng phi máy bay về Lừa xoẹt xoẹt xoẹt! Tranh thủ đi ăn hải sản mới lị tắm biển Nha Trang, ke ke ke

   • #70 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 19:01

    Úi giời nói thế lộ cả hàng hehe. Dì đang làm hàng để tăng giá mà em bóc hết cả ra hehe.

  • #71 by Kakashi on 2010/09/22 - 18:52

   @Dung:gia hoi roi ma van ngu the, noi 1 thi it nhat fai hieu 2,3 chu. Cu noi chien dau la nghi den danh nhau a. Dit cu ten gia dau ma ngu

   • #72 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 19:00

    Sôvanh như các cô thì chiếnđấu không là đánh nhau thì là ./ gì chứ.

  • #73 by Kakashi on 2010/09/22 - 19:01

  • #74 by EURO on 2010/09/22 - 19:49

  • #75 by Cocacola on 2010/09/22 - 20:10

   @ Em Hường Ngô:

    

   Nghe Thằng Tướng bẩu sẽ ra 2 loại edition: xuất bản tại hải ngoại thì Full nhưng tại Lừa bị cắt một số.

    

   Thế thì anh đăng ký bản hải ngoại nhé em, em có điểm phân phối tại chỗ nầu cho anh hay, anh bẩu bọn bạn Khoai Tây man ri mọi rợ của anh nó cầm về cho anh.

    

   Anh chỉ thoáng buồn khi bỏn hỏi tại sâu sách tiếng Lừa của mầy phải mua ở bên nhà tao rồi cầm về? Lúc ấy anh biết nói sao? Chả nhẽ lại lôi Cụ and brothers ra chửi như thường ngày anh vưỡn à? Nhẽ đâu thế!

    

   Mới nghe thằng Tướng bẩu mỗi cuốn sách sẽ có nét riêng, customization chứ không hàng chợ!

    

   Nghe thế anh đặt thêm 1 cuốn nữa em nhé, không cần hình ảnh chữ ký của hắn lẫn em. Anh chỉ yêu cầu in vào bìa sách dòng chữ:

    

   “Cuốn sách này đã được đặt in riêng để dành tặng cho người thương yêu nhất.”

    

   That’s all! Nha Ngô!

  • #76 by minhhuong on 2010/09/22 - 20:19

   Mới nghe thằng Tướng bẩu mỗi cuốn sách sẽ có nét riêng, customization chứ không hàng chợ!

    

   Nghe thế anh đặt thêm 1 cuốn nữa em nhé, không cần hình ảnh chữ ký của hắn lẫn em. Anh chỉ yêu cầu in vào bìa sách dòng chữ:

    

   “Cuốn sách này đã được đặt in riêng để dành tặng cho người thương yêu nhất.” @ anh Cò

   ————-

   Ơ cái này chắc anh nhầm.

   Theo em thì là chỉ in theo đúng số lượng đã order không hơn, mỗi cuốn có 1 mã số riêng, có bút tích của Trung Tướng đề lời cảm ơn cho từng người cụ thể. Chứ vụ in trực tiếp vào bìa sách thì em không biết.

   Để em hỏi nhá.

  • #78 by Gia_lamcam on 2010/09/22 - 20:49

   Cẩm có hói cái buồi ý mà hói. Tin tin sô vanh vãi lồn.@Minh Dâu
   Há há há, chắc nghe tên Dốt Tướng bẩu anh sô vanh nên cũng hùa vầu kết luận là anh sô vanh?
   Riêng về sự Dốt Tướng chưởi anh sô vanh, anh đã dét cức vầu a lô hắn rồi nhá. Minh Dâu nên tìm đọc lại các còm của anh và của Dốt Tướng nói qua nói lại với nhau rồi hãy bầy đàn nhá.

   Hắn có thích, có thần tượng Dốt Tướng cỡ nầu anh cũng mặc mẹ hắn, anh điếu ke đâu – cái nầy nhẽ cũng là một nét tinh hoa của người Tràng An đới hắn ợ.
   Thì cổ khai thế chứ Dì nghi lắm. Dưng mà hay tựái vặt thì là bịnh của giàhói chứ còn gì?@Dốt Tướng
   Há há há he he he
   Vừa mới dìm hàng anh, bẩu anh U80, thế mờ giờ đã lại muốn bẩu anh tin tin. Anh vui mờ … cười chết mất.
   Anh thì lúc nầu cũng chỉ muốn trẻ mãi không già, tin tin được thì càng tốt.
   Anh chỉ muốn mình còn trẻ khỏe tự tin để còn cưa em Rô Xinh Yêu mờ cũng chưa đủ tự tin đây nầy. Bùi ngùi lắm bùi ngùi lắm em Rô Xinh Yêu ơi…
   Vừa đi thể thao rùi bia bọt với mấy thằng bạn già về, chúng nó bẩu anh: mày đúng là rỗi việc giở hơi điếu biết bơi, thiếu điếu việc mờ suốt ngày cứ chúi mũi vầu mạng miếc, rùi lại còn tranh luận, cãi nhau với mấy thằng cũng giở hơi điếu biết … mặt mũi nó thế nầu.
   Anh bẩu chúng nó: ừa, điếu hiểu sâu giờ tao lại đổ đốn ra thế! – Tao biết điếu! Nhẽ anh cũng còn tin tin thật?

  • #80 by Cocacola on 2010/09/22 - 21:01

   Theo em thì là chỉ in theo đúng số lượng đã order không hơn, mỗi cuốn có 1 mã số riêng, có bút tích của Trung Tướng đề lời cảm ơn cho từng người cụ thể. @ Em Hường Ngô:

    

   Thì sau dòng chữ: “AHTT cảm ơn CocaCola ….” thì hắn ghi tiếp dòng chữ:

    

   “Cuốn sách này đã được đặt in riêng để dành tặng cho người thương yêu nhất.”

    

   Cũng chỉ thêm 20 ký tự nữa thôi chứ đâu có nhiều. Đặc biệt, 2 cuốn anh đặt đừng đăng hình của hắn. Mất công chip anh lại khóc thét !