Most Luas immortal ever [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Most Lừa bấthủ ever

Bấthủ No9: Bạch Thái Bưởi

Xứ Lừa chửa bâugiờ có người giầu.

Đọc tấtthẩy Sử Lừa Văn Lừa so-far hiệnhữu, từ Đại Lừa Sử Ký, tới King Lừa Sử Lược, từ Lĩng Nan Chích Wái, tới Mạn Lục Triền Kỳ, các cô thấy ai giầu?

Lừa nghèo thì đôngđúc trậptrùng. Nầu Chử Đồng Tử hai cha con chung khố. Nầu Em Tấm thả ông bống dưới lỗ giếng thơi. Nầu Trương Chi dởhơi. Nầu Trạng Quỳnh khôn vặt.

Lừa giầu thậmchí không có tên, và giầu của bỏn cũng vôngần khiêmtốn. Thường là dững phúông quêmùa, với ít mẫu ruộng phát canh thu tô, rùi dăm bồ thóc cho vay nặng lãi. Everything over. Over.

Nói côngbằng, Văn Lừa có nhắc hai người giầu: Thạch Sùng và Vạn Lịch. Dưng, hehe, cả hai đều cựphú tiếngtăm tít bên Tầu. Mời các cô gúc Shi Chong và Wan Li, nhế các cô (*).

Thôngcảm, Lừa không tưởngtượng nủi mức giầu cỡ ý. Trung Tướng ngờ rầng, trước Bạch Thái Bưởi, chưa Lừa nầu từng mó một thoi vàng.

Khátvọng giầu của Lừa cũng rụtrè nhũnnhặn. Thạch Sanh chỉ yêu quả niêu ăn mãi không hết cơm. Anh Khế chỉ dám may túi ba gang đi nhặt bạc. Dèsẻn cả ướcmơ thì giầu cái dắm (**).

Không vòm kính một cungđiện đếvương. Không thềm hoa một lâuđài quýtộc. Không cổđền cẩmthạch. Không bảovật truyền đời. Lừa xứngđáng Miss Nghèo Universe. No competitor.

Lừa nghèo bởi nhiều nguyêncớ.

Cớ thứ nhất: Lười.

Thằng thì đợi rắn tặng ngọc. Thằng thì chờ chim trộm khế đền xiền. Most thằng mong Bụt hiện ban áo gấm, hay côngchúa lạc đường, hay quangia thua độ. Tuyệt không thằng nầu cầncù quyếtliệt kiểu Ngu Công.

Có Dã Tràng không lười, mùa mùa xe cát, dưng là do tiếc của, chứ không để mần giầu.

Cớ thứ hai: Ghét giầu.

Thằng giầu không độtnhiên phásản, thì cũng bị sét đánh chết nhăn, không bị Vua tịch vốn xung công, thì cũng bị cướp đêm khoắng nhẵn.

Thằng giầu bị khinh hơn cả ănmày đĩđiếm súcvật thầnquynh.

Lừa Motif nó thế hehe.

Khổng Philosophy nó thế hehe.

Cớ thứ ba: Bật Tầu.

Lừa khoái bật Tầu. Tựhào bật Tầu. Vì dững vớvỉn cũng bật bật haha bật bật.

Như vụ Ly Hồ đoạt mão thằng cháu ngoại Gì Trần. Khác chó vụ Uẩn Lý tiếm ngai Đĩnh Lê 10xx. Thầy trò đóng cửa chém nhau xong ai gùi phận nấy lăntăn đéo lấncấn đéo.

Dưng không, mấy thằng Trần mất miếng cậy gốc Tầu Phúc Kiến lủi mẹ qua Quảng Tây cầu Ming Vương vả Ly vài vả.

Thế là can đao khói lửa. Ly tèo. Lợi Lê khángchiến.

Bé như lỗ đít thích bật sếp.

Chột mẹ hai chục niên.

Khángchiến xong sướng đéo gì đâu. Hôm trước gân cổ tuyên Ping Wu Da Gao, thì hôm sau Lợi điều sứ sang Tầu chầu Wu tútsịt, nếu không muốn nó đì vãi trấu.

Sứ nào được đi suông, chầu bằng mõm suông. Cốngvật bắtbuộc:

Mười cặp voi trận.
Mười cốt hổ tươi.
Mười chum ngọc bạch.
Mười hộc vàng mười.

Mười ngàn búp lụa.
Trăm thớt kimgiao.
Trăm ẻm má đào.
Trăm tay thợ cả.

Niên nầu cũng cống, cách chi giầu?

Các cô thử dungoạn Rangun Xứ Miến. Nhìn Chùa Vàng nó mà ngấtngây ngấtngứ. Tường Chùa dính bẩy tấn vàng, vạn vạn kimcương, đá quý bạtngàn vôkể. Mới thấm tủi tôngdật nghèo mấu chó.

***

Lừa quá nghèo, nên giầu của Bưởi là một quáiđản.

(Dừng chờ thamluận từ chibộ phò)

(@2008)

(*) Tìm đọc Thạch Sùng Còn Thiếu Mẻ Kho, và Đồng Tiền Vạn Lịch. Khotàng Triện Dângian Lừa, biênsoạn Nguyễn Đổng Chi.

(**) Tìm đọc Thạch Sanh, và Cây Khế. Sách đã dẫn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bấthủ: (Bất hủ).
– Bâugiờ: (Bâu giờ).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy).
– Hiệnhữu: (Hiện hữu).
– Đôngđúc: (Đông đúc).
– Trậptrùng: (Trập trùng).
– Dởhơi: (Dở hơi).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Vôngần: (Vô ngần).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Phúông: (Phú ông).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Côngbằng: (Công bằng).
– Cựphú: (Cự phú).
– Tiếngtăm: (Tiếng tăm).
– Thôngcảm: (Thông cảm).
– Tưởngtượng: (Tưởng tượng).
– Khátvọng: (Khát vọng).
– Rụtrè: (Rụt rè).
– Nhũnnhặn: (Nhũn nhặn).
– Dèsẻn: (Dè sẻn).
– Ướcmơ: (Ước mơ).
– Cungđiện: (Cung điện).
– Đếvương: (Đế vương).
– Lâuđài: (Lâu đài).
– Quýtộc: (Quý tộc).
– Cổđền: (Cổ đền).
– Cẩmthạch: (Cẩm thạch).
– Bảovật: (Bảo vật).
– Xứngđáng: (Xứng đáng).
– Nguyêncớ: (Nguyên cớ).
– Côngchúa: (Công chúa).
– Quangia: (Quan gia).
– Cầncù: (Cần cù).
– Quyếtliệt: (Quyết liệt).
– Độtnhiên: (Đột nhiên).
– Phásản: (Phá sản).
– Ănmày: (Ăn mày).
– Đĩđiếm: (Đĩ điếm).
– Súcvật: (Súc vật).
– Thầnquynh: (Thần quynh).
– Tựhào: (Tự hào).
– Vớvỉn: (Vớ vỉn).
– Lăntăn: (Lăn tăn).
– Lấncấn: (Lấn cấn).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Tútsịt: (Tút sịt).
– Cốngvật: (Cống vật).
– Bắtbuộc: (Bắt buộc).
– Kimgiao: (Kim giao).
– Dungoạn: (Du ngoạn).
– Ngấtngây: (Ngất ngây).
– Ngấtngứ: (Ngất ngứ).
– Kimcương: (Kim cương).
– Bạtngàn: (Bạt ngàn).
– Vôkể: (Vô kể).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Quáiđản: (Quái đản).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Khotàng: (Kho tàng).
– Biênsoạn: (Biên soạn).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 00:59

  Thôi Dì đi ngủ đây. Mai 5h phải dậy rùi sưbố các cô.

 2. #2 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/09/22 - 00:59

  Tạm thời có một vài lý do đặc biệt sau có thể mần tên số 10 thành bất hủ:

  1. Hoàn toàn không có nết khiêm tốn như mọi Lừa (@Tớ)
  2. Cả vú lấp miệng em (@bạn Nga, có thể nhiều bạn nữa, he he)
  ….

  Bắp Ngô đâu vầu bủ sung vài thứ cái coi?

 3. #3 by Y_Cà_Pháo on 2010/09/22 - 01:01

  Lừa  lười thì rõ. Nhưng nói thêm rằng sự lười biếng đó cũng bắt nguồn từ điều kiện tự nhiên.
  Đất Lừa, khí hậu Lừa khá chiều người. Đéo cần cố gắng lắm cũng có ăn. Trên đầu chỉ cần một mái tranh cũng ngủ qua đêm được.

  Thế nên Lừa là một dân tộc làm cái đéo gì cũng dở dang. Đéo đủ độ cực đoan để làm cái gì cho nó ra hồn.
  Xứ khác nó lười thì nó chết mẹ từ lâu rồi. Còn Lừa thì nó đéo chết, nó chỉ khổ nghìn năm thôi.

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 13:13

   Cô nói như quặc. Thiênnhiên Lừa đã là đéo gì so mới Tây.

 4. #5 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/09/22 - 01:04

  Thôi đi ngủ phát, chầu chi bộ!

  À quên, chầu bạn Pháo nhế, bỏ quán bựa đi đong gái lâu thế?

 5. #6 by Hoàng Việt on 2010/09/22 - 01:28

  Vì sâu Lừa nghèo ? Việt chỉ có vài chấm … còn để các Bựa phá ( chiển khai nhá )


  1. Bất kể cuộc khởi nghĩa hay đổi ngôi nao  đều xẩy ra :
  a)sự đấu tranh giai cấp ,hủy hoại đạo đức xã hội nghiêm trọng ( ý thức )
  b)Tranh giành cơ hội , tàn & phá nhà giầu chia cho dân nghèo (?) ( vật chất )

  2- Một thời gian khá dài có chính sách bế quan toả cảng – lấy nông nghiệp làm trọng => cực kì cực đoan mất cơ hội hội nhập và phát triển  với thế giới .
  3. Thiếu tôn trọng tri thức ,coi thường cải cách chính trị ,phỉ báng KHKT ( Duy Tân Hội , Đông du – thờ ơ với các nhà khoa học Nguyễn Trường Tộ-đàn anh của “chí sĩ” Ngô Đình Diệm. ..etc. )  ; bịt mõm ,cô lập và đàn áp dòng tư tưởng cấp tiến .
  4- Độc tài , bao cấp quá lâu , hoạt động mọi lĩnh vực cạnh tranh thiếu bình đẳng .

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 13:12

   Cái nầy là thời cận/hiệnđại rùi, không phải là suốt bề daì lịchsử.

 6. #8 by Gia_lamcam on 2010/09/22 - 09:18

  Lý do Lừa nghèo thì nhiều vô kể vì Lừa hội đủ mọi tính xấu của loài người cộng với vươn vươn lý do – Cái này anh điếu cãi.
  Ngoài ra, Lừa nghèo còn bởi cái
  số. Phàm đã số Lừa thì giầu cái lầu ph…!? Đây là anh nói về cái số của Lừa chung chung, chứ điếu lấy cái sự giầu của vài thằng cá biệt rùi bẩu Lừa cũng có thằng giầu đấy chứ đâu. (Mẹ, giầu của Lừa thì là cái điếu so với giầu của khoai Tây hay bọn giống khác!)
  Già hói Lừa ngày xưa khẳng định như một tiên đề để cắt nghĩa, an ủi tại sao cái số mình nghèo:
  Nghèo thì lâu, giầu thì nhanh.
  Nghĩa là cái nghèo thì đeo đẳng rất lâu – là cái sự đương nhiên mẹ, đỡ thế điếu, thôi, thế nầy tốt rùi he he!
  Còn cái sự Giầu thì bụp phát đến liền, đừng thằng nầu nản he he.
  Có điều, sự giầu nó điếu bâu giờ đến hoặc Tết Công gô nó mới đến!. Đa số Lừa thích ngồi chờ sự giầu đến bụp phát (anh cũng thế há há há.)
  Anh điếu nghĩ Lừa nghèo là do tỉn Tầu.
  Điếu thể cứ lập luận khơi khơi: bọn kia có vẻ giầu mà trong lịch sử ít hoặc điếu tỉn Tầu – vậy điếu tỉn Tầunguyên nhân giầu, còn Lừa nghèo mà lịch sử lại nhiều lần tỉn Tầu vậy tỉn Tầunguyên nhân nghèo!. Ối thằng cứ tỉn Tầu bỏ mẹ mờ vưỡn giầu!
  Sự nghèo của Lừa so với lân bang bi giờ còn là do có đường điếu đi mà lại nghe xúi bẩy để đâm mẹ vầu bụi rậm. Cái nầy Lừa gọi là “đi tắt đón đầu” (Anh gọi là “đi tắt đón đầu phuồi!”)
  Chỉ cần mấy chục niên rúc vầu bụi rậm là đủ tụt hậu so với lân bang cả trăm năm!
  Mẹ, bùi ngùi điếu chịu.

 7. #10 by liutiu on 2010/09/22 - 09:28

  vậy điếu tỉn Tầu là nguyên nhân giầu, còn Lừa nghèo mà lịch sử lại nhiều lần tỉn Tầu vậy tỉn Tầu là nguyên nhân nghèo! @Cẩm

  Cẩm hói hiểu sai rồi. Ý hắn Bựa là “Lừa tỉn Tầu là nguyênnhân làm cho Lừa nghèo”. Nghèo vì tầnsuất chiếntranh. Đúng không TT?
  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 13:10

   Đúng rùi. Đánh nhau thì phải đánh kiểu xâmlược mới có xiền, còn đánh kiểu chống ngoạixâm thì lấy đéo đâu ra.

 8. #12 by Kakashi on 2010/09/22 - 09:42

  Hô hô, TT kể chuyện BTB làm gì, BTB làm sao so được với Đoàn Nguyên Đức, Trương Gia Bình, nhà họ Đặng gì gì đấy…. vươn vươn và vươn vươn các tỷ phú $ còn đang giấu mặt của VN ngày nay. Thế mấy thấy công lao của Đảng to lớn như thế nào. hố hố. Còn cứ vào blog mà biên bài với còm nhiệt tình thì nghèo là phẩy rồi/

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 13:07

   Vầu đây là học và thưdãn. Dốt cũng đéo giầu được.

 9. #14 by Già Không Đều on 2010/09/22 - 10:03

  Cách đây 4,5 năm,tụi tổ chức hội chợ cò con còn làm chương trình”Cúp Bạch Thái Bưởi”,dân thương gia con buôn hội chợ cứ đóng tiền xét duyệt qua loa rồi nhận cúp BTB rồi bulubuloa PR này nọ mà có biết đển ông ổng là ai,sự nghiệp thế nào đâu,có người còn nghĩ chắc anh hùng dân tộc kiểu Hồ Thơm,Lợi Lê …gì gì tương tự thế chứ có biết một tay tư bản tư doanh có cỡ đầu tiên của xứ Lừa ru rú mãi “sĩ nông công…rồi mới đến “thương” đâu.Ngay cản SV khối kinh tế còn nghe tên đồng chí này lạ hoắc lạ huơ!

 10. #16 by Thượng Sĩ Già on 2010/09/22 - 10:23

  các chú Lừa húng chó cứ tưởng mình là dân tộc hàng khủng chứ có biết đéo là mình kiếp nghèo vô tận @ con mẹ Văn hố hố

  E hèm…việc nầu chứ việc nầy Dượng côngnhựn tuyền bìu.

  Vửa sáng gửi link bàibiên nầy của bà Dì cho mấy thằng bạn Kìu Gốc Dau ( tức là Lừa ngàn dặm í địtbẹ) . Bẩu chúngmài liếc phát cho Dượng cảmnghĩ. Hốhốhố… Chỉ trong tíchtắc quả fone Dượng  rung lên bầnbật bầnbật…Câu hò tiếng chưởi tềtựu vangvọng khắp cả núi đồi, ầmvang cuộntrào khí thế cáchmệnh hốhố. Tuyền dững việc nonsông gấmvóc mới các thểloại anhhùng dântộc, vươnvươn và vươnvươn hốhốhố………

  Thế mới biết, Lừa thì chỉ có eat phưn eat phưn. Địtconbà chúngmài, Dượng xấuhổ vì chúngmài quá đỗi.
  ———————————————–
  Khổng Philosophy nó thế hehe.@Bà Dì

  Chứ đéo…! Địt ./ mẹ Khổng. Cả môt Châu Á bănghoại nguđần bâu niên cũng chỉ vì Khổng ./ bò. Nếu dư tựrưng ngay giờ Khổng có đội mồ ngồi dậy trước mặt, Dượng cũng sẽ lấy làm tựhầu và thực bìnhtĩnh changchọng tụt quần sửa thế ngồi sâu cho thực ngayngắn ỉa mẹ vầu mồm Khổng một bãi dõ to dõ ướt át xinhđộng. Mả bà Khổng.

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 13:04

   Thế thì Sỹ Già phải có tráchnhiệm khaisáng bọn Bần Nông ý.

 11. #18 by Gia_lamcam on 2010/09/22 - 10:36

  Sâu nghèo?

  (tiếp)

  Về phong kiến tập quyền và tản quyền các đồng chí chịu khó gúc thêm nhế.
  Bi giờ, tối nầu mở TV ra cũng thấy phin Tầu kể về Vua sáng thế lọ, Vua sáng thế chai, mẹ, tức như bị bò đá!
  Trò tiên triền lối sống phong kiến với một ông Vua sáng nầy, nó như một thứ thuốc phiện ru ngủ dân chúng rất nguy hiểm. Mãi rồi dân chúng coi cái sự nghe Vua, răm rắp phải theo Vua như là một sự đương nhiên, vậy là ăn cứt ăn cứt rồi, nghèo là phải thôi!
  Như thằng Mẽo mọi, ghét tổng thống, nó kéo nhau đến tận nhà tổng thống mà chưởi Đù Má Tổng Thống mãi 10 ngày liền, thì tổng thống chỉ có mờ chui xuống đất cho thằng khác lên mần thay, vài hôm là khá.
  Mẹ, nói nhiều mỏi tay quá!

 12. #20 by Gia_lamcam on 2010/09/22 - 10:38

  Sâu nghèo?

  Tầu cũng nghèo hơn điếu Lừa!

  Trả lời câu hỏi tại sao Tầu với Lừa nghèo thì phải tìm hiểu dững đặc điểm địa lý và chính trị của hàng ngàn năm phong kiến Tầu Lừa.Phong kiến Tầu (Lừa chỉ là bản sao) khác cơ bản phong kiến Nhựt bửn và khoai Tây.

  Khoai Tây và Nhựt bửn là kiểu phong kiến tản quyền, còn Tầu với Lừa lại là kiểu tập quyền – 2 cái nầy rất khác nhau.

  Kiểu tập quyền của Tầu (và Lừa) đại khái quyền lực chỉ trong tay mỗi Vua, vua là Thiên Tử, vua bẩu cái điếu gì cũng đúng… + Khổng phý lò sốp phỳ củ phuồi như Dốt Tướng nói, rất trì trệ, điếu linh hoạt, kìm hãm mọi sáng tạo, cạnh tranh của xã hội.Phong kiến tản quyền kiểu khoai Tây và Nhựt bửn cũng có Vua, dưng điếu phẩy con trời. Mỗi địa phương lại có các Lãnh Chúa, mỗi thằng một tính một nết. Dững Lãnh Chúa nầy, gần như được thích gì mần nấy, tha hồ sáng tạo hoặc áp dụng những sáng tạo hay ho hóng hớt được của lân bang, tha hồ cạnh tranh giữa các vùng miền ngay trong nước với nhau nên bỏn tiến rất nhanh, đầu óc vì thế cũng rất cởi mở, cầu thị, tiến bộ…

  (còn nữa)

 13. #21 by hanoi on 2010/09/22 - 10:41

  Chào chi bộ ĐM cho anh hóng hớt 1 câu thôi.

  Anh đi làm gần 2 năm nay ngày nảo cũng hóng quán bựa mấy tiếng, mẹ không nghèo mới là lạ.

  @ Em huong cho anh đăng ký một cuốn.

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 12:51

   2 năm cho việc học nên người mà thanvãn là sao?

    

   Lừa mà không nghe Dì thì trăm năm vưỡn nghèo chứ đừng nói 2 năm.

 14. #23 by gu81 on 2010/09/22 - 10:46

  Ngu địt mẹ thằng này quá ngu

 15. #24 by Zon on 2010/09/22 - 11:11

  Tầu nó cũng chỉ hơn Lừa thôi chứ cũng đéo ra gì đâu cô.@ Dì
  Dì mau quên thế. Có lần Dì bảo là Dì yêu tất cả những gì của tàu trừ trung ương tàu. He he(dì thấy em nhớ các Còm của dì hơi bị kinh k?)

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 12:30

   Có gì sai không em?

    

   Giảdụ em luôn thấy chồng em là nhất, dưng thực ra tển cũng thường thôi (đây là vídụ, sorry hehe), thì có gì sai không?

 16. #26 by pe^te^211 on 2010/09/22 - 11:14

  @Gù
  Tên Bựa hắn thích nước của tên Ly Hồ, tên nước là Gì Ngu đéo nhớ, Gù sủa thế là tiệm cận chân lý mẹ.

  @Sĩ dâm, dạo nầy kèn vưỡn dài đấy chứ, có nhớ cô giáo Thảo không?

 17. #27 by Mr. Tran on 2010/09/22 - 11:33

  mỗ nghĩ nghèo thì lí do chính là lười còn lí do chủ yếu là tham.
  mà là tham những thứ nhỏ nhặt, vặt vãnh, bần tiện…

 18. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 11:57

  Dì đây sưbố các cô.

   

  Phía dưới có cô nầu bẩu Bưởi chả là gì so mới Ba Đức, Bình Trương..

   

  Dì biết là cô đùa, dưng trong cái đùa hẳn là có suynghĩ thật.

   

  Dì thưa rầng, tàisản của Bưởi trước lúc chết ước quãng 120 trẹo Quan.

   

  Các cô biết 120 trẹo Quan khi ý bằng bâunhiêu không? Nó đủ xây cả một thànhphố đó. Cầu Long Biên thởi giá chỉ có 5 trẹo Quan thôi.

   

  Địtmẹ tàisản Ba Đức giờ chỉ xây được 3 cái cầu là cùng. Còn Bình Trương thì ít hơn nữa.

   

  Các cô phải biết, người giầu nhất thếgiới ever vưỡn là Rockefeller, chứ đéo phải Bill Gates hay Buffets.

   

  Mẹ các cô tưduy kinhtế như ,/ trâu.

 19. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 12:05

  Nếu quy các tàisản của Bưởi ra thờigiá hiệntại, đặcbiệt chúý các bấtđộngsản như 30Km2 mỏ than, khoảng 2500km2 rừng, cùng phần share thuế thươngnghiệp tầm 20% tại tấtcả các tỉnh từ Nam Định tới Quảng Bình.. thì Bưởi có trong tay khoảng ngót 30 tỷ Ông Tơn.

   

  Dưng thờithởi đất rẻ như đất, người ta cóthể biếu nhau cả hécta vì bữa diệu, nên có cảmgiác Bưởi ít xiền?

   

 20. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 12:13

  Thời Bưởi và sau đó ít Lừa dám mần giầu nên đã giầu thì giầu vôđối.

   

  Bô Trịnh Văn, người đã cúng cho Ông Cụ vài chục ngàn lượng vàng (sách Lừa nói chỉ 5 ngàn, tươngđương 150 tỷ Cụ, bốláo đấy), chỉ buôn tơ mà có khoảng 20 dinhcơ to vật khắp Hà Nội, tuyền dững quả vĩđại như  biệtthự số 4 Hoàng Diệu (giá bigiờ quãng 300 trẹo Tơn), nhà số 47 Hàng Ngang (giá bigiờ quãng 300 trẹo Tơn too) vươnvươn.

   

  Thời ý thươngia loàngxoàng có chục biệtthự là thường.

   

  Hoàng Trọng Phu, tổngđốc Hà Đông, mà cũng có nhà riêng bigiờ là đạisứquán Tầu, giá ước quãng 1 tỷ Tơn.

   

 21. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 12:20

  Nghèo của Lừa là cái nghèo vĩnhcửu, thiênniên vạnđại, chứ không phải là nghèo sổi.

   

  Đó mới là điều đáng nói. Kiểu như Sing là đất giầu sổi, đéo ai nói Sinh giầu từ trong trứng cả, nên bỏn cũng chỉ là hạng trọcphú, đéo thể so mới dững Luxembourg hay Monaco được.

   

  Nên bigiờ Lừa có giầu bụp phát như Sing, như Brunei, như Quatar.. thì Lừa vưỡn cứ là tôngdật nghèo, và cái tiếng ý còn đeo nhiều năm nữa.

   

  Các cô chỉ nhìn vầu disản của cha ông là thấy.

   

  Tinhiên giờ mà Lừa giầu sổi được thì hehe Dì cũng mãnnguyện lắm rùi, còn cha ông nghèo thì mặc bà bỏn chứ.

   

   

 22. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 12:24

  Cẩm Hói già rùi mà cứ như tintin. Dì phêbình thì cậy già cãi như bão. Thế là đéo được.

   

  Có thằng đéo nầu vừa bé vừa gầy vừa túng, ở cạnh một thằng tođùng giầucó, lại suốt ngày chànhchọe mới nó, mà giầu được hay không?

   

  Cô bẩu bọn nầu “đánh nhau mới Tầu suốt mà vưỡn giầu” là bọn nầu thế? Vầu Quán Bựa mà cứ hồđồ mãi thế à?

   

  Giàhói rùi, nên mần gương cho bọn trẻ chút đi cô.

   

 23. #34 by Hoàng Việt on 2010/09/22 - 12:28

  An Hoang Trung Tuong Cách đây 1 phút

  Cẩm Hói già rùi mà cứ như tintin. Dì phêbình thì cậy già cãi như bão. Thế là đéo được.

  Có thằng đéo nầu vừa bé vừa gầy vừa túng, ở cạnh một thằng tođùng giầucó, lại suốt ngày chànhchọe mới nó, mà giầu được hay không?

  ……

  Đã có kết luận qua hàng ngàn năm : khi nào mạnh lên là Trung Quốc bành trướng. Có nhieu nhà sử học kết luận : Lịch sử Trung Quốc là lịch sử bành trướng Việc có tên lậy thằng hàng xóm để viện binh giết anh em trong nhà chỉ là cái cớ cho Khựa thôn tính Lừa .Sự hèn mọn tanh tưởi của Tầu còn đc thể hiện qua có biển :“Cấm chó và người Tầu” tại vườn hoa Âu Châu và ngay tại Thượng Hải, nơi tô giới của Anh, Pháp, Nhật.

  Vậy theo Mr Bựa thì cứ nhún nhường cái Lưỡi bò cho Khựa trên biển Đông để hoà bình mà còn làm ăn ?

  • #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 12:33

   Địtmẹ cô có học kinhtế bâugiờ không mà hỏi ngu thế?

    

   Vướnđề có nhường hay không còn phải xét lợiích lâudài về kinhtế chínhtrị xãhội các cái.

    

   Tỉnhư bọn Chăm cắt 2 châu để đủi cái bướm Huyền Trân là có lý của nó. Tạisâu không phải là 3 châu hay 1 châu?

    

   Đó là vướnđề giá cả.

    

 24. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 12:45

  Nhân vụ cô Việt Khắm nói về vướnđề “nhường Tầu lưỡi bò bể Đông”. Dì đã giạnhời rùi, dưng vưỡn có nhời chỉđạo thế này.

   

  Các cô nên có tưduy kinhtế vĩmô một chút đi, các cô cảmtính bỏmẹ. Cứ thấy nói mất đất mất đảo thì nhảy ngược lên như chó ý. Thế là đéo được.

   

  Nhường hay không thì phải tính chứ. Giảdụ Tầu nó bẩu, để cái lưỡi bò ý cho anh, thì anh camkết cho chúng mài 50 năm hòabình, cộng mới minimum một năm 5 tỷ Tơn thặngdư thươngmại, cộng mới giảm giá mặcđịnh cho các dựán hạtầng là 15% vươnvươn.

   

  Lúc đó phải lấy giấybút ra mà coi có đáng hay không. Nếu thấy không đáng thì mặccả đòi thêm, hoặc đéo đồngý. Còn nếu thấy đáng thì chấpnhận ngay chứ đéo.

   

  Các cô cứ nhìn vụ vua Chăm đủi 2 châu Ô Rí lấy em Trân thì rõ. Địtmẹ nó thèm cái bướm ẻm đến thế à? Có ./ ý nhế.

   

  Đơngiản là cô Trần bẩu Chế Chăm, địtmẹ mài nhường anh 3 châu lấy xiền anh cúng Tầu. Anh giả mài 100 đấu vàng (đây là giảdụ, chứ con số nầy đéo biết đâu) kèm côngchúa. Còn nếu mài không đồngý, hehe anh đủi bằng gươm đấy.

   

  Chế Chăm mới về ngồi tínhtoán. Rùi mặccả xuống còn 2 châu thế thôi.

   

  Lừa mất 100 đấu vàng mới cái bướm hôi, mà có 2 châu là cũng ổn, chứ binhđao thì tốn chết cụ.

   

 25. #37 by mit.annam on 2010/09/22 - 12:55

  Bô Trịnh Văn, người đã cúng cho Ông Cụ vài chục ngàn lượng vàng@ Dì

  Hôm nay ghé qua thăm bà nội của Mít con, bô lão kể thời thởi 30’s 40’s, một lạng vàng trị giá khoảng 2000 đồng tiền Đông Dương. 

  Cho Mít hỏi tại sao Trịnh Văn không đòm bị giống bà Năm gì đó trong vụ cải cách ruộng đất?

  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 13:00

   CCRĐ chỉ thực hiện ở từng vùng thôi em. Nếu nó mần ở HN thì Bô cũng bị đòm.

    

 26. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 12:58

  Lại nói chiện “Cấm chó và người Tầu” ở tôgiới Tây.

   

  Cô Việt khắm dẫn chiện đó rùi bẩu Tây nó coi Tầu như chó. Địtmẹ cô nghĩ như bầnnông ý.

   

  Đành rằng Tây nó coi Tầu chả ra đéo gì, dưng cái vụ biểnbáo ý nó đéo thểhiện gì cả. Đơngiản là nó được đặt ở trên đất Tầu, trong khuvực riêng của Tây.

   

  Nếu biển ý mà cắm ở London thì Dì côngnhận.

   

  Nếu cô nầu từng sang Tầu thời cuối 198x đầu 199x thì cóthể thấy rõ, bên Tầu có rất nhiều khu phố cắm biển “Cấm Người Ngoại Quốc”, dưng ghi bằng tiếng.. Lừa hehe.

   

  Nó đéo ghi thẳng “Cấm Lừa”, thế mới hay.

   

  Thế dưng Lừa vưỡn sang Tầu ầmầm.

   

  Địtmẹ giữa cái nghèo và cái nhục thì nên chọn nhục. Địtmẹ còn nghèo thì còn nhục, mặcdù hết nghèo chưa chắc hết nhục hehe.

   

   

 27. #40 by philosopher on 2010/09/22 - 13:12

  Sao tên Bựa không nhắc tới Hui Bon Hoa (tức Hứa Bổn Hoà hay vẫn gọi nôm na là chú Hoả)? Dững biệt thự cổ ở  khu vực Hải Thượng Lãn Ông, Triệu Quang Phục…Q5, hay khu Lê Thị Hồng Gấm, Lê Công Kiều…vưn vưn và vưn vưn…đều là của cô Hoả hết đấy.

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 13:15

   Đời sau rùi cô ơi. Mà chỉ giầu thôi chứ không có dững ảnhhưởng rõrệt như Bưởi.

    

   Bưởi thời cô cổ cũng chưa phải giầu nhất.

 28. #42 by DG on 2010/09/22 - 13:15

  Có thông tin cho rằng tên Hoan Nguyễn Công thợ bút thể hiện Gato với cu Bưởi trong tập “Nhớ gì ghi nấy” thì phải? Cô Hoàng hói với gúc sĩ Hường xác minh hộ cái, he he tớ lần không ra nủi!

  Tư liệu về cu Bưởi quá ít, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng đấy thông tin, cô Hoàng hói có link nầu hay hay bốt lên đây thử coi.

  Hai thằng Pôn Đù Má và cu Bưởi cùng tèo một năm (1932), thằng Bưởi phất lên nhờ quả thầu tà vẹt gỗ cho dự án đường sắt lịch sử của Pôn Đù Má – hai thằng bất hủ nầy có mối liên hệ thú vị nhể?

  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 13:28

   Không phải Bưởi phất từ vụ đó đâu cô, mà trước đó.

    

 29. #44 by minhhuong on 2010/09/22 - 13:20

  Không lỗi tại Khổng thì là lỗi tại thằng đéo nào nữa !!!

  Thời chọn lựa thi đại học, bà già em bảo thi Kinh Tế Ngoại Thương đi con, phi thương bất phú con. Địt mẹ Khổng, hồi ấy em nhâng nhâng cái mặt bẩu làm con buôn tởm bỏ mẹ, ngay kể cả nghề quyét rác còn được tôn vinh trong văn học ở trường, chứ bọn con buôn đồng tiền nhơ nhuốc bla bla bla

  Chọn người yêu cũng thế luôn, a anh này đương học master tiến sĩ, danh giá, nghèo nhưng anh thanh tao khinh xiền, đéo phải hạng con buôn. Địt mẹ Khổng, không lỗi tại Khổng thì lỗi tại thằng chó nào làm em và lũ bạn em đều nghĩ như em ?

   

  Tới lúc xin đi làm cũng thế, a phải vào nhà nước nó mới thanh tao đạo mạo, ra làm cty tư nhân là làm cho bọn con buôn v..v

   

  Bố tổ sư cái thế hệ mình, tư tưởng Khổng chứ cái đéo gì nữa

 30. #46 by mit.annam on 2010/09/22 - 13:21

  Bưởi thời cô cổ cũng chưa phải giầu nhất.@ Dì

  Giàu nhất là pa cô Nam Phương trong Nam mà. 

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 13:31

   Đúng luôn. Đến Vua mà còn phải cưới con cô cổ để đào đấy.

 31. #48 by DG on 2010/09/22 - 13:22

  He he thời thởi mà cu Bưởi đã có tư duy diện nầy là anh yêu nầy, với món cầm đồ của dân Hoa thì hắn xài hàng Việt, với món mỏ quặng dân Pháp thì hắn dứt khoát chơi hàng Pháp – đó là thứ tư duy mà nói thật, đến tận giờ khối anh lớn còn hông nhận thức nủi.

  Với việc Bưởi giong thuyền, giong slogan của Bưởi, giong cờ (not quặc) của Bưởi đi hơn 40 nước thì anh thật, yêu mầy quá đi thôi Bưởi ơi!

 32. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 13:23

  Nói về chiếntranh, thì các cô phải nhớ:

   

  Có hai loại chiếntranh: Xâmlược và Chốngxâmlược.

   

  Chiếntranh Xâmlược nhiều khảnăng có lãi, nó như là đầutư ý, 5 ăn 5 thua hoặc khảnăng “ăn” nhiều hơn.

   

  Sahoàng Peter The 1st từng nói “Ta bỏ 1 rúp vầu chiếntranh, ta thu 3 rúp”, không phải là không có lý. Nước Nga thời thởi giầu lên trông thấy nhờ các cuộc viễnchinh thànhcông.

   

  Nước Anh, nước Pháp cũng thế. Hẳn các cô chưa quên “Mặtgiời đéo bâugiờ lặn trên đất Anh”.

   

  Còn chiếntranh Chốngxâmlược thì khác. Đéo có thằng nầu Chốngxâmlược xong mà giầu lên cả.

   

  Liên Sô sau khi thắng Đức xâmlược thì phải xâmlược ngược lại Đức, để bù lại một ít tổnthất, mà vưỡn lỗ bỏmẹ.

   

  Hehe cái đauđớn của Lừa là tuyền chiếntranh Chốngxâmlược (mặcdù Xâmlược thì cũng có hehe, dưng lại tỉn được quá ít tuyền bọn nghèo rớt).

   

 33. #51 by minhhuong on 2010/09/22 - 13:26

  Bưởi phất lên nhờ quả thầu tà vẹt gỗ cho dự án đường sắt lịch sử của Pôn Đù Má  @ DG

  —————-

  Chính xác luôn. Kể cả cầu Long Biên cũng chính Bưởi cung cấp chứ đéo ai.

  Tham khảo thông tin từ bọn … (quên mẹ tên, cái đéo gì sne ??? gì gì and cie ấy, là thằng thầu quả cầu Tràng Tiền Huế cùng đợt dự án với cầu Long Biên ấy), thằng này mô tả hệ thống đường sắt cầu cống của Pôn Đù Má mới gọi là hoành tráng, mà toàn Bưởi trúng thầu cùng cấp gỗ cho toàn bộ giai đoạn ấy chứ thằng đéo nào nữa. Bưởi thầu Gỗ mạnh kinh hoàng luôn.

 34. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 13:26

  Các cô cũng cần nhớ, Lừa tỉn Pháp chỉ có 9 năm của Ông Cụ thôi, chứ trước đó 80 năm đéo phải là chiếntranh nhế. Đừng có nghe nhời Ông Cụ tiêntriền bậybạ.

   

  Lắm cô ngu đến mức dững chiện ý mà cũng bắt Dì phải nhắc.

 35. #54 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 13:35

  Thôi Dì đi đong xiền đây. Các cô tự gúc và chưởi nhau nhế. Bắp Ngô ơi phía dưới có tên nầu order sách đấy em.

 36. #55 by Hoàng Việt on 2010/09/22 - 13:37

  Các cô cứ nhìn vụ vua Chăm đủi 2 châu Ô Rí lấy em Trân thì rõ. Địtmẹ nó thèm cái bướm ẻm đến thế à? Có ./ ý nhế @ Mr Bua

  Hố hố đá vầu dái Bựa thik quá
  nó cắt 2 châu giáp biển vừa Bớm sài lại được nhà Trần bảo kê che chở còn gì hơn nữa ?(Chiêm Thànhhồi í bị Toa đô úynhgẫy chym chạy thọt cặc sâu vầu nội địa rùi nhế )

   Dân yêu chuộng hoà bình bỏ mịa í chứ ( lời đéo ai nhở ) ?cứ nhìn vầu tộc lừa mà lắng nghe ,mà thấu hiểu ? một lũ húng chó : 1 cử chỉ vớ va vớ vỉn , 1 nhời nói phản cảm là mắt đã nóng máu đã sôi thì làm ăn cái đầu bòy giề ? đánh nhau chém nhau liên tục liên tục vài chục niên lại kiếm cớ hành hạ nhau – Nhân hoà cái con củ khặc ? 

  Xứ Lừa việc tiếp thu văn hoá phương tây chậm chạp, cái truyền thống ông cha lại quá nặng nề.Lý Quang Diệu nói với người cầm quyền Lừa : “Phải tìm mọi cách để Mỹ trở lại Việt Nam, Việt Nam phải là đầu tầu của Asean”.

  • #56 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 13:42

   Đúng rùi. Cứ thế mà chơi. Bỏ nết cảmtính là tốt rùi.

    

   Nên nhớ là ngoài em Trân, vua Trần phải mang vầu cho cô Chế 3 thuyền hồimôn nhế. Là dững món gì thì Sử không chép, và hỏi bọn giàhói cũng chưa được.

 37. #57 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 13:39

  À quên, tối nay sau khi Bắp Ngô nhận hết order sách Dì sẽ có thôngbáo chínhthức về sốlượng pháthành, độ dầy, mỹthuật concept, nộidung sơbộ, và lộtrình ra sách để các cô cho ýkiến thamkhảo.

 38. #58 by DG on 2010/09/22 - 13:46

  Dưng anh vẫn thắc mắc một số điều đối với việc cu Bưởi nằm trong nhóm hot boy:

  – Ảnh hưởng cụ tỷ như nào trong khi thời thởi hệ thống nhận thức của đồng bào nhân dân còn quá hạn chế, làm sao đủ trình nhận thức được để có thể ảnh hưởng? Nôm na là ảnh hưởng trong củ sọ ý.

  – Ảnh hưởng về phương diện kinh tế của cổ như thế nào? giải quyết được việc làm cho hàng nghìn, hàng nghìn đồng bào? cổ có để lại được gì ví như Pôn Đù Má để lại cầu Pôn và mấy cảng … không?

  He he.

 39. #59 by minhhuong on 2010/09/22 - 13:46

  @Leloi, tổng Cóc, Bác, Hanoi : Mỗi giai 1 cuốn em đã ghi, confirm !

  Hé hé hé, báo cáo là có tầm 100 cuốn order rồi ạ.

  Còn khoản xin giấy phép, hố hố hố hớ hớ hớ, em đương trố mắt chờ xem TT xoay xở kiểu gì, ke ke ke

  Báo cáo chi bộ là các phương thức thanh toán, giao hàng, sẽ được thông báo cụ tỉ sau ạ.

 40. #60 by deobietj on 2010/09/22 - 13:50

  Dì nói như mứt ấy. Từ Khựa mà Thái Miên Mã Lào thì phải sang Lừa qua mấy ngả Lao Cai, Lạng Sơn (mà chủ yếu là Lạng Sơn) chứ hồi đấy đi bằng đít sang ah. Hay là mấy chú Khựa cho Troóp vượt hết núi này đèo nọ.

 41. #61 by minhhuong on 2010/09/22 - 13:59

   Từ Khựa mà Thái Miên Mã Lào thì phải sang Lừa qua mấy ngả Lao Cai, Lạng Sơn (mà chủ yếu là Lạng Sơn) chứ hồi đấy đi bằng đít sang ah. Hay là mấy chú Khựa cho Troóp vượt hết núi này đèo nọ. @deobietj

  —————-

  A cái khu vực Lạng Sơn này thời thời thuộc dạng gì hả Trung Tướng ?

  Em thắc mắc thế là bởi thời 18xx gì gì trước khi Pháp vào, khu vực này như kiểu tự trị ấy.

  Rất nhiều tài liệu đề cập về kiểu tự trị của khu vực ấy, ví dụ quyển bọn Pháp viết về tộc Thái Trắng cũng mô tả tộc trưởng của chúng có thể theo bọn kinh hoặc không.

  Hoặc quyển về chuyến thám hiểm sông Hồng trước khi Pháp vào miền bắc cũng mô tả khu vực này toàn là bọn Cờ Vàng quản lý là chính.

 42. #62 by trungtuong69 on 2010/09/22 - 14:05

  GiaiAnh  đặt một cuốn.

 43. #63 by minhhuong on 2010/09/22 - 14:08

  @trungtuong69 : dạ, giai anh 1 cuốn, confirm

 44. #64 by anh.cado on 2010/09/22 - 14:12

  Mẹ thằng tướng  chỉ giỏi mồm mép dụ gái, các cô nghe theo nó thì có ăn cứt.

  Thằng Nhật lùn tẩn thằng Tàu 4 lần, lần đầu và lần thứ 2 được gọi là Imjin War vào cuối thế kỷ 16th, đầu thế kỉ 17. Lần thứ 3 là Sino -Japan War cuối thế kỉ 19, và lần cuối là Sino-Japan war 2 thế kỉ 20th. Chưa kể những lần khác thằng Nhật lùn liên minh với những thằng khác tỉn thằng Tàu trong suốt thế kỉ 19 such as boxes war.

  Imjin War chung cuộc thì thằng lùn thua, nhưng hậu quả là Ming Dynasty bị sụp đổ và bị nhà Thanh tỉn vãi cứt ra. Nên chung cuộc thì huề.

  Còn Sino-Japan war lần 1 thì thằng lùn tỉn thằng Tàu vãi cả cứt ra đến nỗi cắt mẹ Taiwan và Hàn Xẻng cho thằng lùn há há há.

  Sino-Japan 2 thì thằng lùn tỉn thằng Tàu tới tận Nanking rồi, thì thằng Mẽo nhúng mũi vô không thì thằng Tàu chết mẹ với thằng lùn rồi địt con bà mày thằng Tướng.

  Dân Lừa thì có sức chơi nhưng éo có sức chịu nên suốt đời nghèo mãi hoàn nghèo, nhục mãi hoàn nhục và ngu mãi hoàn ngu. Địt mẹ cái giống dân lừa,Thua thì gân cổ lên mà chửi, còn thắng thì to mồm bốc phét. Đéo biết bao giờ mới bằng thằng Nhật, địt mẹ bị thằng Mẽo tĩn vãi cứt trong WW2 thế mà sau đó  mời mẹ nó sang gác nhà mình rồi ôm hôm thắm thiết như máu mủ ruột rà ấy. Địt mẹ đúng là giống dân thượng đẳng.

  Nói chung thằng Tướng này chỉ giỏi bốc phét, các cô nghe nó nói trạng cho vui tai thì được chứ các cô tin lời nó thì có mà ăn cứt, các cô nhé.

 45. #65 by minhhuong on 2010/09/22 - 14:25

  @DG: Bưởi góp gì á? có cái vụ in báo “khai sáng” cho dân tình về nghề thương mại, khác mẹ gì Trung Tướng bây giờ hihihihi

  Ngoài ra chàng ấy còn dự định xây các công trình dân sinh kiểu nhà máy điện, rồi cái mẹ gì cho Nam Định v..v nhưng tự dưng ngỏm không kịp làm thì phẩy

   

 46. #66 by quehanoi on 2010/09/22 - 14:31

  Bắp Ngô cho Nội đặt 1 cuốn nhá

 47. #67 by cathnga on 2010/09/22 - 14:32

  @ Sỹ Già; em Hương: Hai người không thích Khổng cũng được, nhưng em Nga nghĩ hông nên chưởi tục một Thánh nhân như vậy.
  Lý do 2 người đưa ra để ghét Khổng có vẻ không chính đáng cho lắm: tất cả những lý do đó nên là của Đảng cộng sản.
  Còn về chuyện hôn nhân theo đạo Khổng, em thì hông biết rõ lắm: nhưng chắc chắn sẽ là “môn đăng hộ đối”, do cha mẹ chọn, hôn nhân nầy là ý trời.
  Còn cho tới giờ em Nga vẫn luôn yêu và ngưỡng mộ người có: đức, lễ, nghĩa, trí, tín.

  Trung Tướng bỏ câu đấy đi, hông lại nhọc công em đây nầy.

 48. #69 by Gia_lamcam on 2010/09/22 - 14:33

  Cẩm Hói già rùi mà cứ như tintin. Dì phêbình thì cậy già cãi như bão. Thế là đéo được.@Dốt Tướng
  Sư bố tên Dốt Tướng cứ luôn cả vú lấp miệng … anh!
  Hắn luôn có ý bẩu nguyên nhân chính nghèo là do bật sếp. Còn anh bẩu điếu hẳn thế! (tất nhiên đã binh đao thì tốn máu xương tiền bạc, giầu thế điếu! – dưng cũng điếu thể bẩu là nguyên nhân chính gây nghèo được nhá.)
  Đù mẹ, cái thằng mờ hắn gọi là sếp ấy, thi thoảng hứng lên lại muốn tỉn Lừa, thì bẩu Lừa mần điếu bi giờ mần điếu bi giờ?
  Mẹ, chỉ cần hắn cứ cả vú lấp miệng anh thôi, mờ anh còn ức muốn đá cho phát tụt mẹ trym vầu bụng, nữa là nay sang nhà anh lấy cái nầy, mai lấy cái kia!
  Nghèo của Lừa do ti tỉ nguyên nhân.
  Là những nguyên nhân gì thì mỗi đồng chí phân tích dưới một góc độ khác nhau, nói chung đều có cái lý ít nhiều.
  Còn Dốt Tướng cũng nhờ có ngày xưa chơi bên Cà Phò mà giờ có chút tiến bộ, thì cũng đừng nên căm ghét Cà Phò chỉ vì ngày xưa đã bị Cà Phò nó đuổi nha he he.
  Anh đồng thời vừa la cà quán nầy vừa la cà ti tỉ quán khác, lượm lặt khối thứ hay phết.

  • #70 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/22 - 19:14

   Dốt. Sến. Vớvỉn. Cà Phò là đéo gì mà hông chưởi.

 49. #71 by binhnhat on 2010/09/22 - 14:33

  @Bắp Ngô

  Anh mua 01 cuốn sách của Trung Tướng nhá

 50. #72 by cathnga on 2010/09/22 - 14:35

  Em Nga góp 1 cái ảnh cái sự nghèo nầy:

  Mọi người thử xem cả nhà ăn gì??? Cái bát cơm để trước nầy là của em Nga đấy.
  Em Nga bận tí nhế.