Most Luas immortal ever

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Most Lừa bấthủ ever

Sử Lừa có mười Bấthủ.

Là:

(1) Cao Biền.

(2) Đinh Bộ Lĩnh.

(3) Hồ Quý Ly.

(4) Lê Tư Thành.

(5) Alexander de Rhodes.

(6) Nguyễn Ánh.

(7) Nguyễn Du.

(8) Paul Doumer.

(9) Bạch Thái Bưởi.

(10) An Hoàng Trung Tướng.

Mười Most Lừa Bấthủ nầy, là mười cánhân ảnhhưởng tíchcực nhất tới tôngdật Lừa ever.

Dững bấthủ quá xaxôi như Triệu Đà, Mã Viện không được đưa vầu danhsách.

Dững bấthủ ảnhhưởng nhiều dưng chủyếu tiêucực như Ông Cụ, Chế Linh cũng không có cửa neither.

Mười Bấthủ gồm:

– 04 lãnhtụgia (Đinh Bộ Lĩnh, Hồ Quý Ly, Lê Tư Thành, Nguyễn Ánh).

– 02 kỹtrịgia (Cao Biền, Paul Doumer).

– 01 khoahọcgia (Alexander de Rhodes).

– 01 văngia (Nguyễn Du).

– 01 thươnggia (Bạch Thái Bưởi).

– Và 01 bựagia (Hehe các cô biết ai rùi, đừng hỏi vả vỡ alô giờ).

Mười Bấthủ rải 12 thếkỷ:

– 01 cô 08xx (Cao Biền).

– 01 cô 09xx (Đinh Bộ Lĩnh).

– 01 cô 13xx (Hồ Quý Ly).

– 01 cô 14xx (Lê Tư Thành).

– 01 cô 15xx (Alexander de Rhodes).

– 02 cô 17xx (Nguyễn Ánh, Nguyễn Du).

– 02 cô 18xx (Paul Doumer, Bạch Thái Bưởi).

– 01 cô 19xx (Hehe biết ai rùi nha, đừng hỏi vả tung dắm non đấy).

Mười Bấthủ tuyền giai không gái.

Trung Tướng sẽ trìnhbầy từng Bấthủ, theo trìnhtự random, nghĩa là thích đâu vục đó, chả trìnhtự mẹ hehe.

(Dừng chờ thamluận từ chibộ thúi)

(@2008)

Lý của Trung Tướng không nhấtthiết khác lý của Sử Lừa và ỉa mẹ vầu lý của Khoaitây.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bấthủ: (Bất hủ).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Ảnhhưởng: (Ảnh hưởng).
– Tíchcực: (Tích cực).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Xaxôi: (Xa xôi).
– Danhsách: (Danh sách).
– Chủyếu: (Chủ yếu).
– Tiêucực: (Tiêu cực).
– Lãnhtụgia: (Lãnh tụ gia).
– Kỹtrịgia: (Kỹ trị gia).
– Khoahọcgia: (Khoa học gia).
– Văngia: (Văn gia).
– Thươnggia: (Thương gia).
– Bựagia: (Bựa gia).
– Trìnhbầy: (Trình bầy).
– Trìnhtự: (Trình tự).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Khoaitây: (Khoai tây).

*** 1. #1 by lanovia on 2010/09/17 - 03:33

  Cầu Pôn Đù Má.
  Thôi đi ngủ.
 2. #2 by mit.annam on 2010/09/17 - 06:30

  Đang gúc về Paul D. thì lại thấy cái này nói về trường y dược khoa công lập đầu tiên tại xứ Lừa.  Dĩ nhiên do bạn Paul chỉ thị làm tại Tonkin.  Khóa học đầu tiên khai giảng vào Jan 27th 1902, dưới sự kiểm soát của Đốc Yersin.
   
  Vào năm 1904, nó được đổi tiên thành “Ecole Medicale de l’Indochine”.  Vào năm 1919 lại đổi tên một lần nưà trở thành “Ecole Supérieure de Médecine et de Pharmacie”.  Thành phần giáo sư phần lớn là bọn Colonial Medical Corps servicemen…hehehe

  Sinh viên ra trường được gọi là “Y sĩ Đông Dương”, phải học thêm tại trường Y Khoa tại Paris mới thành bác sỹ thực thụ.

  Đến 1941, trường chính thức được upgrade và trở thành University School of Medicine and Pharmacy.

  Sinh viên trường Y Khoa Đông Dương,  Hà Nội 1929.


    http://www.asnom.org/en/320_ecoles_medecine.html

  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 13:16

   Nói về Bôn thì dàidặc dàidặc em ơi. Em sẽ thấy không ai xứngđáng hơn Bôn được vầu lít của Dì.

 3. #4 by netizen.viet on 2010/09/17 - 08:09

  Đụ má! vừa đọc cái tab bên vietnamnet xong, chưa kịp chửi đổng đã thấy cái trang này, thật là khoái tỉ!
  Cái đám nhà-báo-cộng-sản-con này kể cũng lạ, làm báo đảng mà đéo thấm nhuần tư tưởng mác-lê vô địch là sao ta? Ha ha.
  Đụ má chúng nó, có phải rằng mác-lê từng ca ngợi tinh thần làm chủ tập thể, tư duy tập thể, trí tuệ tập thể, quyết định tập thể, chịu trách nhiệm tập thể (nghĩa là đéo có thằng nào phải chịu trách nhiệm sất). Đã từng kêu gào xoá bỏ chủ nghĩa anh hùng cá nhân, một sản phẩm đồi truỵ của đế quốc thực dân.
  Thế mà giờ đây lại kêu gào “trách nhiệm của người đứng đầu”, như tên bỏn này chẳng hạn: 

  “Một dân tộc may mắn hay bất hạnh là do người lãnh đạo dân tộc ấy. Một quốc gia muốn đi lên nhanh có 3 yếu tố về lãnh đạo: mạnh, sạch và có tầm nhìn”.
  Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính – Viễn thông Mai Liêm Trực.

  Đụ má! là sao là sao? Loạn cả rồi à?

  Chỉ biết rằng bọn khoai tây đéo cần 1 thằng lãnh đạo kiểu như vậy, mà vẫn làm chủ “địa ngục” của chúng nó tốt hơn thiên đường trăm vạn lần hơn. Là vì bọn nó chỉ cần 1 hệ thống chính trị tốt chứ đéo cần 1 thằng vua tốt, thế nhé.

  Đụ má, lừa vẫn mãi là lừa cho đến khi nào tự đẽo được cái gông mang trên cổ mình chứ đéo cần thằng cặc nào đưa cho!
 4. #5 by Gia_lamcam on 2010/09/17 - 08:39

  Dì rất tức vụ mấy thằng như Lqa giảdanh Trung Tướng để đi lừa gái.
  …Đừng có chơi kiểu nửa đùa nửa thật của người phúc ta như vậy, rùi thừa cơ mần dững chiện hạđẳng với gái nhẹdạ để Dì mang tiếng.@Dốt Tướng
  Cụ tỉ là cấy rì cấy rì vậy?
  Anh nghe loáng thoáng cái gì mờ “lừa gái” mới cả “giả danh”… là cái điếu gì thế?
  Lqa là tên điếu nầu?
  Đ/c nầu tóm tắt vài câu được hông?
  Mờ anh gửi tới tất cả các em gái yêu như Hương Điêu, Rô Xinh… muôn vàn tình yêu thương như vầy nè:
  Vầu quán nầy sinh hoạt với bọn giai bựa dẻo mồm thì phẩy chú ý cảnh giác giữ mình nha, nhất là có ngàn (lượng) vàng thì lại càng phải giữ phải giữ nha!
  Những thằng càng dẻo mồm bâu nhiêu thì lại càng đểu bấy nhiêu đó các em yêu he he.
  Tên Dốt Tướng hắn khuyên đừng nên ộp là chuẩn không cần chỉnh.

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 13:15

   Hói rùi đừng quantâm đến mấy vụ gáimú đi cô.

 5. #7 by Mr. Tran on 2010/09/17 - 09:23

  Theo cuốn “Họ Hồ trong cộng đồng dân tộc Việt nam” của Hồ Sỹ Giàng thì họ Hồ đã có ở Việt nam hơn 1000 năm, nay đã đến đời thứ 38.

  Ông tổ họ Hồ ở Việt Nam là Hồ Hưng Dật, đỗ trạng nguyên xong thì được chính quyền phong kiến Trung hoa cử sang làm Diễn Châu Thái thú đời Hậu Hán (907-960). Hồ Hưng Dật sang Giao Châu trong khoảng 947-951. Làm quan một thời gian ngắn, ông lui về làm trại chủ ở Hương Bào Đột, nay thuộc xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

  Hồ Hưng Dật là quan đồng liêu với Đinh Công Trứ (thân sinh Đinh Bộ Lĩnh). Ông làm Diễn Châu Thái thú còn Đinh Công Trứ làm thứ sử Hoan Châu.

  Khi Đinh Bộ Lĩnh dấy quân dẹp các sứ quân có đến gặp ông, thăm dò ý kiến. Ông góp ý về kế sách thống nhất các sứ quân, nhưng từ chối tham gia chính quyền, rút kiếm thề: “ Vạn đại vi dân” nghĩa là vạn đời vì dân hay vạn đời làm dân.

  Giòng họ Hồ sau này nhiều thế hệ đều có người nổi tiếng, đỗ đạt cao. Nhiều người là danh nhân trong các lĩnh vực văn hoá, quân sự và chính trị.

  Trong đó đặc biệt có Hồ Quý Ly, Quang Trung Nguyễn Huệ, nữ sỹ Hồ Xuân Hương và… một người nữa mà ai cũng biết!


  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 13:13

   Dì xácnhận, họ Hồ Lừa gần như tấtcả đều côngnhận tổ là Hồ Dật, quãng 9xx, cùng thời Lĩnh Đinh 1 trong 10 Bấthủ.

   Nó cũng như họ Nguyễn có tổ là Nguyễn Bặc (một đệ của Lĩnh Đinh), họ Đinh tổ là Đinh Điền, họ Trịnh tổ là Trịnh Tú, họ Lưu tổ là Lưu Cơ.. tất thẩy đều là đệ của Lĩnh Đinh từ thời cỡi trâu uýnh trận giả rùi giết trâu của chú chén.

   Thế nên Dì nói Xứ Lừa bắt đầu từ Lĩnh Đinh là cựckỳ cânnhắc và có cơsở.

 6. #9 by Mr. Tran on 2010/09/17 - 09:26

  Yahoo như phò.

  bốt link thôi vậy:

  http://pcthang.vnweblogs.com/post/2432/242689

 7. #10 by lanovia on 2010/09/17 - 10:20

  Hehe, trong khi Paul Doumer gọi mình là Pôn Đù Má thì cô Minh Hồ tự phong “Cha già dân tộc”. Hehe, đúng là nét vàng sóc lọ trứ danh.

 8. #11 by gu81 on 2010/09/17 - 11:10

  Địt mẹ chi bộ, địt cụ tên tướng, dám xếp Du Nguyễn vào 10 lừa bất hủ thì bậy quá. Du Nguyễn là thằng nhà quê đạo văn chứ có ý tưởng đéo gì đâu mà là lừa bất hủ được thêm nữa chuyện Kiều của cổ anh thấy cũng như con khặc, đéo biết từ bao giờ và thằng lừa gay nào lăng xê Du Nguyễn nhà quê lên tận mây xanh thế ? còn anh anh thấy như con củ khặc nên anh đéo phục Du Nguyễn và anh thấy thằng nào phục Du Nguyễn đều là thằng ngu

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 13:04

   Dì cũng coithường Du như cô thôi cô ạ. Dưng Dì hơn cô ở chỗ Dì nhìnnhận sựviệc không cảmtính như cô.

 9. #13 by Không Ai Sất on 2010/09/17 - 11:54

  Nhìn sang thằng Đài kia kìa, nó cũng Tầu con đấy, dưng mờ nó ỉa mẹ vầu mồm thằng Tầu Lục Địa mẹ nó hiện nay ấy, mà nó vưỡn giầu hơn chán vạn thằng Tầu mẹ nó bi giờ.
  Thằng Đài nó thách cả họ nhà thằng Tầu Lục Địa bi giờ dám sờ phuồi nó!
  ———————— a@ Cẩm Hói và Manh mún
  Thằng Đài nó được vậy là do lãnh đạo nó khôn và dân nó đéo phải dân Lừa.

  Cương lĩnh tranh cử của tển Mã Anh Cửu đéo cần xứ Đài tuyên bố độc lập khỏi Tầu mà dân vưỡn bầu cho nó thắng chú Trần Thủy Biển đòi độc lập đấy. Học Havard xịn nó thế đấy.
  Một khi dân và quan cùng như thế thì lo đéo gì không giàu.

  Lúc nào đó tên Tướng bốt quả tham luận “Độc lập mần đéo, Thống nhất mần đéo” thì chi bộ sẽ thấy cái câu Dù có phẩy đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phẩy giành độc lập nó cứt đái thế nào.

  Chém gió vậy thôi chứ anh đéo biết có tham luận đó hay không nhế.

 10. #15 by mit.annam on 2010/09/17 - 12:25

  @ Dì

  Sao Mít không thấy thông tin của gia đình họ Bạch quãng 1954-1975 nhỉ? 

 11. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 12:49

  @Em Mít

  Sau khi cô Bưởi chết, con cái cổ tẩután hết cơnghiệp một đời của cô ở Lừa rùi phắn sang Pháp/Âu sống. Và đến 1954 thì chắc cũng chẳng còn xu nầu nữa.

  Đấy gọi là bikịch bầnnông. Bầnnông giầu thì gọi là trọcphú, khác với tinhhoa giầu thì gọi là cựphú.

  Để trọcphú thành cựphú, cũng như để bầnnông thành tinhhoa, là cả một cuộc cáchmạng vănhóa tậptục phongcách, dài có khi đến vài đời, và cũng có khi khôngthể.

  Ở Lừa, hầunhư không có dững giatộc bềnvững, trừ khi con nối cha làm quan theo kiểu nối ngôi. Đấy là bikịch của cả một tôngdật.

  Giầu như tay bố côngtử Bạc Liêu, thì đến đời ông con là sạch bách sạch bách, cái còn lại là giaithoại về một thằng ngông đốt xiền để tìm chiếc khăn tay hay đạiloại thế.

  Lừa còn lâu mới thành người.

 12. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 13:00

  Dì đéo thể hiểu nủi tạisâu giờ nầy mà Quán Bựa vưỡn còn dững giàhói sôvanh như Cẩm Hói như Manh Mặt ./ nhở?

  Cônglao truyềnbá tưtưởng Âu Mẽo của Dì đổ vầu hố cứt à?

  Địtmẹ Độclập là cái ./ gì? Độclập mà đói nhăn răng thì làm cái ./ gì? Hay các cô tưởng cứ Độclập thì tựnhiên giầu như Ông Cụ đã gieo vầu sọ các cô?

  Chống ngoạixâm làm cái ./ gì? Anhhùng dũngcảm làm cái ./ gì, nếu mà nghèo tới độ cháo đéo đủ húp ./ đéo có sờ?

  Độclập cần cho ai? Địtmẹ các cô chứ, chắcchắn là đéo cần cho Dân. Dân cần có cơm đớp, xe đi, ./ địt. Dân đéo cần biết lãnhtụ mình là thằng chó nầu. Mẹkiếp nhớn rồi nhìn cho rõ sựvật đi các cô sưbố các cô.

  Địtmẹ sâu các cô theo Dì ngần ý năm mà còn nôngnổi thiểncận như thế?

 13. #19 by Khoai Tây on 2010/09/17 - 13:00

  Chầu chầu cả nhà. Không khí Quán sôi nổi như hội chợ ấy nhờ. Bữa giờ Tây bận đong xiền mệt phờ mệt phạc, còn tí thời gian buổi tối lại phục vụ vện nên hông có thời giờ còm mới cả chưởi. Địt pẹ Chi bộ thông cảm.


  Bà Dì lôi mẹ hết Sử Lừa ra soi, hố hố. Nhớ dạo Dì soi Ông Cụ mới cả các đồng chí Giáp, Đồng học trò Cụ bên Cà Phò. Lừa nhớn Lừa bé đã chảy mẹ máu mũi., ho khụ khụ khụ khụ… Giờ bà Dì soi tới cả bọn vua chúa Tông Dật mới cả dững chiến thắng phò phạch “chấn động năm châu vang khắp địa cầu” mà ngoài Lừa ra đéo thằng nầu biết. Nhẽ có khối đứa mất mẹ phương hướng, đêm ngủ miên man miên man mơ xưa xửa là xưa nằm giữa cánh đồng với một cái lều rách, chân đất, áo vá khác đéo bọn ăn xin giờ.

  Các Bựa non 6x, 7x, 8x, 9x chưa quen chịu nhiệt Tây chưn thành khuyên các đồng chí tham gia chưởi bới ở các diễn đàn Lừa cho quen quen dăm tháng, rùi hãy luyện mấy bài này. Mẹ chứ không vỡ mẹ tim mà chết, he he he he.
  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 13:55

   Hehe chầu Tây Sến, biên thamluận đi chứ. Suốt ngày kêu bận. Dì không bận chắc?

 14. #21 by Khoai Tây on 2010/09/17 - 13:18

  Nhẽ bà Dì hơi nặng nhời nhờ, đèo mịa giáo dục trẻ con còn phải mất 12 năm. Nhẽ đéo đâu đào tạo lại các già hói bị nhồi sọ từ nhỏ, cả đời sống quanh quanh vài km2, giao thiệp tới lúc già sắp chết được có dăm người, sách đọc được vài cuốn, tin đọc được vài trang… mới mấy tháng đã hoàn tất? Hử hử hử? No way, keep moving man.


  Bà Dì xếp mình đứng thứ 10 ngon đấy. Cố lên nhá, đứng thứ 10 trong 10 best Lừa men ever trong tình cảnh Lừa hiện nay phải làm nhiều việc đấy. Best of luck nha bà Dì, hị hị.
 15. #23 by DG on 2010/09/17 - 13:21

  Tướng thối cân nhắc nghiên cứu thằng cu Trãi Nguyễn xem như nào coi.

  Lão ấy cũng khá hay đấy chứ, thời thởi mà dám vượt con mẹ cái tư tưởng trung quân, dám phò tá mấy đời, trong đó có công cưu mang đồng chí Thành Lê Tư trên đây đấy.
  Hay tại thời điểm đó nhiều đại ca quá, tỉ như Ly Hồ, Lê Tư Thành nên tên tướng chùn tay?

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 13:58

   Cô nhớ tiêuchí của Dì chưa? Phải là người có nhiều anhhưởng nhất, mà ảnhhưởng tíchcực. Cô Zhai thiếu cả hai. Phá một tưtưởng cổhủ thì chả là đéo gì totát đến nỗi thành Bấthủ.

 16. #25 by DG on 2010/09/17 - 13:31

  Đọc được quả này về cầu Pôn Đù Má mà chết cười, he he.
  ………………………………………………………………………………………..
  “Nhiều người vẫn hỏi nhau: Cầu ấy dài nhất Việt Nam hay chưa? Cầu ấy dài bao nhiêu mét? Cầu có bao nhiêu nhịp? Tôi đã cất công đi tìm tư liệu từ cơ quan quản lý cây cầu là ngành cầu đường sắt, và đây: Cầu dài 1, 682 km, phần cầu dẫn hai bên dài 609m, có 20 trụ chính giữa sông, chia thành 9 nhịp kép… Lại hỏi cầu có cấu trúc hình thù của cái gì? Hơi bí, dù xưa nay tôi vẫn tưởng tượng nó mang dáng Rồng bay qua Hồng hà. Hỏi các nhà tạo hình, đa số thống nhất cầu mang dáng Rồng bay qua sông. Một chuyên gia cầu Việt Nam phân tích: Nếu là cầu sắt bình thường, phần mái cầu chỉ là đường thẳng song song, như thế vừa đỡ tốn nguyên liệu là thép đặc biệt, và chắc là kinh phí giảm đi rất nhiều. Nhưng có lẽ cái ông kỹ sư thiết kế ấy lãng mạn và có đầu óc tạo hình nữa, lại có kiến thức về lịch sử Thăng Long nên mới tạo nên tác phẩm kiến trúc có dáng Rồng bay… Quả thật, ngắm phần mái cầu với độ cao những nhịp khác nhau thấy cái sự nhấp nhô tựa như rồng bay về phía cổ thành...

  http://tintuc.xalo.vn/00-1588041555/long_bien_ky_su.html

 17. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 13:36

  Dì nói trước một ít về cô Bôn Đumê (là Bấthủ sẽ bốt trong bài 3 sau Bưởi, Biền) để các cô gúc nhế.

  Tiểusử của cổ thì đầy trên mạng. Các đónggóp vĩđại của cổ cho xứ Lừa thì cô Vìa mới em Mít cũng đã đưa ra được kha khá.

  Dì chỉ nói dững điều ít biết.

  Bôn sau khi ở Lừa về Pháp, thì dù bị bọn Pháp rất ghét, cổ vưỡn có một cuộcsống chínhtrị rất thànhcông, và sau giởthành tổngthống Pháp, tổngthống già nhất ever luôn hehe.

  Thế dưng mần lãnhtụ được có mấy năm, cổ bị bọn đốithủ đòm chết khi vưỡn tạivị.

  Cổ là một vĩnhân hết mình vì các tôngdật thuộcđịa. Cổ coi Xứ Lừa như chính quêhương mình.

  Cổ quyhoạch nên cả một Xứ Lừa vănminh ngang bằng các bọn khakhá ở Châu Âu.

  Cổ xây cây cầu dài nhất Châu Á ở Hà Nội và thuê kỹsư giỏi nhất thếgiới để mần việc ý.

  Cổ cũng xây con đường sắt dài nhất Châu Á luôn, từ Kunming tới tận Saigon.

  Cổ cũng là người đầutiên đưa than Quảng Ninh ra tuyền thếgiới. Xây cảng Hảiphòng.

  Sau khi cổ về Pháp thì cây cầu dài khự đó mang tên cổ, và con đường tránglệ nhất Hà Nội cũng mang tên cổ luôn.

  Tạisâu Bôn chămchút Bắc Lừa, vốn chỉ là xứ Bảohộ, hơn hẳn Nam Lừa, là xứ Thuộcđịa (đất Đông Pháp)? Vì cổ nghĩ Nam Lừa là đất Pháp, thì các nhà tưbản & chứctrách Pháp có khảnăng chămchút nó tốt mà không cần đến sự quyếtđoán của cô.

  Nhờ suynghĩ sâusắc của Bôn, mà đến tận 1954 Bắc Lừa vưỡn không kém Nam Lừa mấy.

  Xin đội ơn Cô, Bôn kínhmến.

  Xin được nghiêng mình tưởng nhớ, Bôn bạn thân Dì.

  Cô thật là vĩđại. Cô xứngđáng được dựng 1 ngàn quả tượng đồng khắp Xứ nầy.

 18. #27 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/17 - 13:36

  Mười năm nữa trong danhsách nầy sẽ có thêm một cô 198x…

  It ain’t a promise. It’s a Fact!

 19. #28 by DG on 2010/09/17 - 13:47

  Tớ khoái cu Bôn, lúc ngỏm củ tỏi vện Bôn đéo cho chánh phủ Pháp mẹ an táng, mà quyết đưa vào vườn nhà bình dị nằm ngắm nắng xuyên lá cây nghe chim líu lo với 4 thằng đệ rượu.

  Yêu thế.

  Tớ đọc qua và nhớ không nhầm thì Hà Nội dưới thời Bôn là thành phố Châu Á đầu tiên được dùng đèn điện, có đúng không nhỉ?

  Nói chung, Bôn là một chú có tài, có cá tính, có lý tưởng. Chỉ tiếc là mần tổng thống được một năm tèo mẹ, hơi tiếc!

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 14:02

   Nếu không đầutiên thì cũng gần như thế. Đườngsắt Lừa chỉ khaitrương sau đườngsắt Mã Lay đúng 1 tháng.

 20. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 13:51

  Lại nói về cầu Bôn Đumê, tức cầu Long Biên ý.

  Đó là cây cầu đẹp nhất thếgian mà Dì từng biết. Dì đã qua cầu Cổng Vàng Cựu Kim Sơn. Nó chỉ hùngvĩ hơn. Dì cũng qua cầu Tháp Luân Đôn, nó chỉ cầukỳ hơn.

  Về sự duyêndáng, cầu Bôn Đumê là No1.

  Bôn đã thuê chính Eiffel, kỹsư cầu đường giỏi nhất thời bấy xây cầu đó. Eiffel không chỉ là kỹsư, cổ còn là kiếntrúcsư, họasĩ, nhàthơ, một nghệsĩ chânchính.

  Theo đúng ýtưởng về một kiếntrúc lãngmạn bậc nhất như tháp Eiffel mới dựng, Eiffel đã vẽ nên cầu của Bôn. Đềán được duyệt tứckhắc.

  Vậtliệu xây cầu tuyền chở từ Pháp sang, đến cả từng con đinh tán, từng thùng sơn.

  Và theo một số giàhói, khi vửa xây xong, cầu Bôn là cầu dài nhất quảđất. Cái nầy thì hehe Dì chưa kiểmchứng, dưng nghe hơi sóclọ.

 21. #31 by minhhuong on 2010/09/17 - 13:52

  Mười năm nữa trong danhsách nầy sẽ có thêm một cô 198x…

  It ain’t a promise. It’s a Fact! @ Thiếu

  ——————–

  Hố hố, em đéo có ý định phấn đấu làm gái đầu tiên vào cái danh sách bờ hờ ở trên.

  Xứ Lừa á, trong em chỉ còn là 1 nơi nghỉ mát với dịch vụ phò phạch nhất thế giới. May mà ra đường thấy dân chúng lúc nào cũng cười nói rổn rảng vui vẻ trẻ trung, không còn cả cái đấy nữa thì đéo thèm về luôn.

 22. #33 by Gia_lamcam on 2010/09/17 - 14:03

  Dì đéo thể hiểu nủi tạisâu giờ nầy mà Quán Bựa vưỡn còn dững giàhói sôvanh như Cẩm Hói như Manh Mặt ./ nhở?@Dốt Tướng

  Mẹ, sư bố tên Dốt Tướng ăn nói hồ đồ!

  Anh tưởng hắn biết rộng hiểu nhiều, lại điếu còn tin tin nữa, thì khi đọc câu chữ của anh cũng phải hiểu ra anh định nói gì chứ?

  Hóa ra hắn chỉ là thằng sẵn có định kiến gì đó trong đầu và khi nghe ai đó nói chưa rõ ý là chụp mũ một cách hết sức hồ đồ.

  Những câu chữ ấy của anh thì bẩu anh sô vanh chỗ đéo nầu hử hử?

  Để anh nói lại cho hắn hiểu nha:

  Nhà anh ở cạnh nhà thằng hàng xóm khá là khùng. Anh mờ không khéo với nó thì anh ăn cứt ăn cứt.

  Biết thế thì anh vưỡn kính trọng nó, vưỡn cần cắn răng vầu mờ khôn khéo với nó, hiểu chưa!? Chứ anh hô hào đánh nhau với nó à?

  Còn bẩu anh đi tầm sư học đạo thì anh dí phuồi vầu học nó, nhá!

  Thiếu đéo gì thằng đại ca giỏi mờ phẩy đi học cái thằng cũng ngu chả kém gì mình?

  Anh nói thế rõ chưa?

  Sư bố tên Dốt Tướng ăn nói hồ đồ phát nữa!

 23. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 14:06

  Cứ nhìn ảnh Bắc Lừa 189x và 10 năm sau đó (hỏi Bắp Ngô ý) thì mới thấy côngsức tâmhuyết của Bôn Đumê bỏ ra cho Xứ Lừa là tộtcùng vĩđại.

 24. #36 by DG on 2010/09/17 - 14:07

  He he lão tướng thối vẫn tránh cái món cầu Long Biên giống như ông Rồng đang hướng về Thăng Long thành cổ nhé.

  Này thì cầu:


  he he chú nào dân kết cấu nhận ra ông Rồng ông Rồng là sóc lọ hạng nặng chưa?

 25. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 14:11

  Lại nói về trườnghợp Ru Nguyễn trong danhsách.

  Dì đã cânnhắc nhiều giữa Ru, Sơn Trịnh Công, và Linh Chế.

  Về tầm ảnhhưởng, thì 3 cô nầy chả ai kém ai.

  Dưng sau khi nghiêncứu kỹcàng, thì Dì thấy ảnhhưởng của Ru có bề sâu hơn, nó gần như đã ăn chắc vầu sọ Lừa rùi, chứ 2 cô kia chưa chắc 50 năm nữa còn được như thế. Ngoài ra ảnhhưởng của Chế Linh khá tiêucực. Dì đã biết vài cô nghe Linh hát xong thì treo cổ tựtử. Thế là không tốt.

 26. #39 by Gia_lamcam on 2010/09/17 - 14:15

  @Dốt Tướng:
  Còn anh nói những đéo gì mờ Độclập mới cả Chống ngoạixâm mới cả Anhhùng dũngcảm bla blô lúc đéo nầu hở tên Dốt Tướng hồ đồ kia?
  Anh điếu thích nói nói bậy lắm, nhưng giờ anh phẩy chưởi phát cho đỡ tăng xông:
  Địt mẹ thằng Dốt Tướng hồ đồ!

 27. #41 by Mr. Tran on 2010/09/17 - 14:23

  mỗ gúc được cái link nầy.
  bạn Tỉnh viết 1 bài về cầu Đù má & di-zai-nơ.
  Dưng bạn ý sâu 1 số điều rằng cầu Đù-má ko phải của bạn Ép

  (mỗ đặc biệt hâm mộ bạn Ép này – khi nầu có dịp phải sang Phớp và đến Ba-di 1 chuyến)

  http://batinh.vnweblogs.com/post/2286/228618

  Mỗ thì vẫn nghĩ là cầu do bạn Ép thiết kế vì bạn Ép là đỉnh cao của kết cáu thép mẹ nó rồi. Day dé & Pi lé là thầu phụ hoặc something like that…

  Để gúc tiếp…

 28. #42 by Khoai Tây on 2010/09/17 - 14:29

  Hehe chầu Tây Sến, biên thamluận đi chứ. Suốt ngày kêu bận. Dì không bận chắc? @Bà Dì


  Bà Dì bận dưng mịa đủ hết hoặc gần hết rùi. Còn Tây giai mới nhớn, sức vữn sung mãn nên cày bừa tí kiếm chút cháo mua cái nhà Mẽo ở chứ lị, đéo ai như tên Sỹ Dâm nhà 3 cái to tổ chảng dưng vữn bẩu anh bận anh bận, bận tới nỗi gái đéo thèm đong. Thông cảm đi, Tàu Tông Dật chả bảo Tu thân Tề gia Trị quốc Bình thiên hạ là gì, Tây mới đang ở giai đoạn Tu thân mới cả chớm chớm Tề gia, Trị quốc bà Dì làm đi, mai mốt Tây Thân Gia đủ rồi về xin chức Thứ trưởng, he he he he.

  Tham gia chém gió tí cho các Bựa xôm tụ mới cả nức nòng mới cả hứng chí. Chứ thực ra phải thể hiện bằng vật chất làm ra được nó mới có trọng lượng, phỏng? Tây đi con Audi hay Merc 2010, vện có nhà ở, có Ông Tơn xài 10 năm không phải lo thì câu chữ cũng đáng đọc hơn là chạy cơm hàng ngày, phỏng? Thế nên dạo này cày bừa thêm tí, nhẽ 6 tháng 1 năm nữa mới ổn ổn. Thông cảm nhế, sorry nhế.
  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 15:22

   Đong xiền ngày 2 giốp thì cũng nhớ dành thờigian đi ăn mới cả đi ỉa mới cả đi sờ ./ đấy cô ạ.

 29. #44 by Khoai Tây on 2010/09/17 - 14:29

  Chiện bà Dì soi sử Lừa đúng mẹ rồi còn gì. Cách đây 20 năm rành rành chân đất, áo vá, nhà tranh vách đất, đun rơm với 3 ông đầu rau còn mẹ. Cứ thế mà suy ra ngàn năm trước Lừa thế nầu. Nó mới ngay đây chứ đâu, bản thân ta kiểm nghiệm đây chứ đâu. Chạy đi đâu được.

  Bảo là sử Lừa oai dũng. Oai dũng hay không nó còn nằm trong chính bản thân mỗi Lừa. Húng chó, dại dột, đần độn, kém hiểu biết, chia rẽ, ăn xổi ở thì… là đặc trưng của Lừa trong hay ngoài nước, yêu Ông Cụ hay căm Ông Cụ, hiện ra trong mỗi chúng ta. Cứ thế mà suy ra Ông cha ta như nầu. Có mà tinh hoa cái lỗ ./.

  Không biết được căn nguyên không thể chữa dứt được bệnh. Mổ sử Lừa chính là tìm về căn nguyên của Lừa. Để sự thật được phơi bày và giả dối được lọc bớt. Chắt lấy cái lõi đúng từ đó mà vun vén lên thì mới lâu bền, còn sính thành tích hão thì chỉ ngàn đời làm tôi mọi, hèn mọn với chính bản thân mà thôi.
 30. #45 by LUUMANH on 2010/09/17 - 14:32

  @ Mặt Lồn

  Mày ăn cứt thằng sắp đại hội à hay mẹ mày năm 78 bị tao địt cho phát xong đuổi về cố hương hử .

  Con cụ mày . Mày đặt chân lên đất khựa  có gì đáng tự hào ?

  Vài thằng nhãi nhập Lừa đã loạn lên rồi, giờ vậy trước ắt còn khủng khiếp hơn thế mà bây giờ mày định cho Con cháu mày ngoài Tây ngữ phải học thêm Hán ngữ cho nó phổ thông à . Tự dưng có thằng già khú sóc lọ thẳng vào mặt vợ con mày mà như ở Ngô Nhĩ mà mày xem và vỗ tay á .

  Lồn mẹ mày, ở Khựa nớc mẹ của mày trước đến nay  lợi ích cũng chỉ tập trung vào 1 số khác địt gì Lừa .

 31. #47 by LUUMANH on 2010/09/17 - 14:33

  Nói về thống nhất . ./ mẹ mày, thằng Triều mọi giờ thế nào . Đông với Tây Đức gộp mẹ vào với nhau đã khá lên chưa . Mọi nó bám đít khựa bị xui đánh nhau nên vậy đấy .

  Lại nói về độc lập , thôi đéo nói bọn bọn Do thái, Palet, Hồi giáo Trung đông sống mái với nhau bố nó về giời Tây của mày . Con cụ mày, bon CCCP, Nam 4 nó vỡ ra để độc lập đấy thôi, cơ bản có khá lên không . Ailen,  Cata dân nó phè phỡn  nó cũng đòi đọc lập đấy thôi . Con cụ mày, dân nó không theo thì độc với lập vào cái mặt ./ mày ý , có đánh nhau không văng cả máu ./ vào mả tổ nhà mày đấy .

  Địt cụ mày, Đài là cọn ruột mà nó còn kinh Khựa hơn cứt . Lừa giờ nghèo ngoài únh nhau triền miên, ngoài thể chế còn là những thằng Mặt lồn như mày phun cứt ra đằng mồm lung tung đấy .

  Đtj mẹ thằng Mặt Lồn

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 15:29

   Cũng tùy nơi tùy người thôi cô. Đức thốngnhất thì tốt lên (thực ra chỉ có Đông Đức tốt lên, chứ Tây Đức nó chưởi bỏ cha, cô sang đó rùi biết), dưng Đông Hồi Tây Hồi thì phải tách ra mới tốt. Tươngtự là Czech và Slovakia.

   Nói như cô thì gộp mẹ Mẽo vầu Anh cho nó tốt nữa phỏng? Hay gộp Argentine vầu Spain?

   Đài nó ghét Đại Lục là vì ýthứchệ, cũng như dân Cờ Vàng chưởi Cờ Đỏ ý, chứ có phải như Lừa ghét Tầu đéo đâu. Giàhói rùi mà ngu đến thế nầy thì Dì dậy thế đéo nầu được?

   Miên độclập khỏi Lừa thì chắc là tốt, chứ Lừa độclập khỏi Pháp là một sự đầnđộn hiếm thấy, mà tấtnhiên là do bọn lãnhtụ như Ông Cụ nó địnhhướng, chứ Dân thì cần ./ ý cái trò đó.

 32. #49 by minhhuong on 2010/09/17 - 14:56

  Eiffel có 1 sản phẩm cầu khác ở Lừa, cái này hiếm người biết, đó là 1 cây cầu bắc qua sông Rach Lang (gần saigon) 1885:

  eiffel_4pontsurleRachLangnearsaigonindochine1885.jpg picture by minhhuongdieu

  Nouveaux ponts économiques
  Pont sur le Rach Lang
  Arrondissement de Saïgon – Indochine 1885

   

 33. #51 by minhhuong on 2010/09/17 - 15:00

  Đây là danh sách các sản phẩm của eiffel tại Lừa, dài dằng con mẹ nó dặc :

   

  VIETNAM

  1880
  Ponts de Binh-Dien, Tan-An et Ben-Luc

  1882
  Pont des Messageries à Saigon

  Ponts de Ong Nui, Rach Lang, Dong Nhyen

  1884
  Pont de Cholon

  1886
  Marché de Long Chau

  1887
  Marché de Coalanh

  Puits filtrants, Saïgon

  Passerelles sur le canal Bonnard, Cholon, et de Logonn

  Ponts de Lang-Son et Binh Tay

  1888
  Marchés d’Omon et Trahuse

  Halles des messageries fluviales de Saïgon

  1889
  Marchés de Tanan et Tan Qui Dong

  Passerelle de Quoi Duo

  1889-90
  Ponts-levant à Tan-An et à Mytho

  1891-93
  Ponts de Rach Gia et de Long Xuyen

  1892-94
   4 Ponts de la route N°3 Cholon- Vaïco

  2 ponts sur le Rach Cat et le Rach Can Tram

  1893-95
  Ponts sur le Rach Cat, le Rach Tra et le Rach Dong Trong

  1895-96
  Pont de Binh Dien

  1896-97
  Appontements de Charner et des Messageries, Saïgon

  1897-98
  Pont sur le canal de Thanh Da

  Les dates affichées sont les dates de début de construction

 34. #53 by Hanoi1972 on 2010/09/17 - 15:02

  Cậu không thể thông cảm với kiểu tự nâng bi này! Nhất là cái kiểu lệch lạc tình dục của cái tên làm lễ hội “Ký ức cầu Long Biên”, may mà lụt nên cái lễ hội thủ dâm này giời phạt không thực hiện được. Nếu nhìncái ảnh này 

  tên nào biết ít về cơ cũng thấy Bác Eifel  cũng tập trung vào giả bai toán kỹ thuật thấu đáo đã. Do nền đất sông hông yếu không ổn định nên các nhịp cầu không đều (do công nghệ thời ấy chứ đến lúc Lừa làm cầu Chương dương thì cứ đóng thật sâu nén thật chặt là sướng hêt nên các nhịp cầu đều và Cầu Chương dương thẳng đuỗn dẫn đến không phức tạp các chủng loại thép dễ thi công – Lừa tự làm nhưng có dáng léo giống “Rồng lộn”) 
 35. #55 by Cỏ dại on 2010/09/17 - 15:02

  Địtmẹ Độclập là cái ./ gì? Độclập mà đói nhăn răng thì làm cái ./ gì? Hay các cô tưởng cứ Độclập thì tựnhiên giầu như Ông Cụ đã gieo vầu sọ các cô?
  —————————————–
  Đ/M bà Dì thử giải quyết trải nghiệm này nhé:
  Dì có con búp bê 3 tuổi. Lớp của búp bê có thằng tàu con 3 tuổi (bố tàu mẹ Việt), nó đéo biết tiếng Việt. Mỗi ngày Dì đi đón búp bê thấy một vết đớp ở tay do thằng tàu con gây ra. Đ/M, doạ nó nó đéo sợ, bảo mẹ nó mẹ nó không dạy được, cô giáo không trị được. Đ/M Dì, ôm búp bê mà khóc à?

  • #56 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 15:17

   Cô vẫn ngu như thườnglệ. Cô đéo phânbiệt được lợiích cánhân, lợiích cộngđồng, lợiích nhóm. Cũng đéo hiểu thế nầu là xungđột, nguyênnhân xungđột, các giảiquyết xungđột.

   Cô đéo có kháiniệm gì về quảntrị cả.

 36. #57 by minhhuong on 2010/09/17 - 15:08

  Ta có thể thấy là danh sách sản phẩm của eiffel đéo có cầu Paul Doumer, nhá !

  Lại thêm 1 cú xóc lọ nữa

  Le Pont Doumer a été construit entre 1898 et 1902 sous l’impulsion de Paul Doumer, Gouverneur de l’Indochine. Contrairement à ce qu’on peut lire ou entendre, ce n’est pas l’entreprise Eiffel qui remporta et éalisa cet ouvrage, mais une autre entreprise française spécialisée dans la construction des ponts: Daydé et Pillé.

  • #58 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 15:14

   Nguồn đâu em? Dì nghĩ bọn D&P chỉ là nhà thicông thôi chứ?

 37. #59 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 15:09

  @Cô Trần.

  Đọc lướt phát về bài cầu Bôn Đumê của cô Ba Tình biết ngay cô cổ cóthể là dân nhàbáo đéo biết gì về trìnhtự xâydựng cơbản một côngtrình tầmcỡ cầu Bôn, và cũng đéo biết gì về kinhtế luôn.

  Từ vài trăm năm nay, các côngtrình nhớn của Khoaitây kiểu đéo gì cũng có ít nhất 4 nhà thầu khác nhau thamgia, đó là tưvấn, thiếtkế, thicông, giámsát. Ngoài ra từng côngđoạn lại cóthể có nhiều nhà thầu, hoặc chia mức thầu ra làm chính/phụ, hoặc bổxung thêm một số côngđoạn khác nữa như phádỡ, giảitỏa.. cần các nhà thầu riêng.

  Chỉ có cái thằng củ cặc Lừa nó mới chọn một thằng vửa đánh trống vửa thủi kèn để xây một con cầu bự bậc nhất thếgiới. Mà nếu thế thì cần đéo gì đấu thầu.

  Sau khi duyệt thiếtkế, thì các nhà thầu thicông mới được mời đến, nhận hồsơ thiếtkế, để về tínhtoán làm hồsơ đấu thầu thicông.

  Chính vì thế mà mới có chiện hai côngty bỏ giá thầu chênh nhau vẻnvẹn 3,000 quan. Chứ địtmẹ thiếtkế riêng thì có chênh được cái củ cặc ý mà títẹo thế, chưa nói đến chiện bỏ thầu như thế là vônghĩa, vì tính kỹthuật bị trộn mẹ vầu tính kinhtế, không thể nói cái rẻ hơn là đúng hơn được.

  Ngu như lợn ý mà bầyđặt biên bài.

  Còn chiện Eiffel có phải là nhà thiếtkế cầu Bôn hay không thì cứ tra sổ của Pháp là biết. Nó còn đủ hết đấy.

  Còn chiện trên bản vẽ có dấu/ký của bọn thầu xâydựng và của nhà đầutư là đươngnhiên. Địtmẹ không thế thì thằng nầu chịu tráchnhiệm?

 38. #60 by minhhuong on 2010/09/17 - 15:10

  tên nào biết ít về cơ cũng thấy Bác Eifel  cũng tập trung vào giả bai toán kỹ thuật thấu đá … @ hanoi1972

  ——-

  Chia buồn với anh, đéo có eiffel nào liên quan tới cái cầu Long Biên của chúng ta cả, nhá !

 39. #62 by minhhuong on 2010/09/17 - 15:18

   

  Nguồn đây :

  Danh sách sản phẩm của Eiffel tại Lừa :

  http://www.gustaveeiffel.com/Ses_ouvrages/asie.html

   

  Đây 1 bài viết về cầu Paul Doumer, có tổng hợp cả những lời anh Paul nói, bọn nào trúng thầu v..v

  http://belleindochine.free.fr/hanoiPontDoumer.htm

   

  • #63 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 15:40

   Cái dưới thì là dạng thôngtin tựphát cộngđồng như lốc hoặc wiki thôi em.

   Cái trên chắc là xịn? Dưng sâu không thấy một dòng “About” nầu nhở? Kiểu như Contact Address, Asso List, Credits..?

   Dưng Dì vưỡn nghĩ là em đúng hehe.

 40. #64 by Không Ai Sất on 2010/09/17 - 15:19

  Há há, chết cười với cô Manh mún và cô Cỏ Rại mất thôi!

  Xứ Lừa toàn dân đều như các cô nên giờ này nó mới khổ thế đấy!

  Anh lấy ví dụ rõ ràng thế rồi mà các cô đéo chịu hiểu àh? Tại sâu thằng Mã Anh Cửu đéo kiên quyết đòi tuyên bố độc lập mà dân Đài vưỡn bầu còn thằng Trần Thủy Biển ý định tuyên bố độc lập thì bị out!

  Dân còn húng chó cứ nghe tổ quốc gọi là vứt cày vác súng lên đường là còn khổ dài dài.

  Tại sao dân Đài sống đéo cần độc lập trên danh nghĩa bâu năm nay như vậy? Vì chúng có quá nhiều thứ để mất nếu có được 2 chữ độc lập vớ vẩn đấy cô ah.

  • #65 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 15:43

   Đúng là như vậy, chỉ vì một cái tên R.O.C của cô Tưởng mà khốnkhổ khốnnạn bâunhiêu năm. Chấpnhận là China Taipei thế là ngon cơm ngay.

 41. #66 by Hanoi1972 on 2010/09/17 - 15:20

  Bản thân cách sử dụng những giải pháp này và cách khéo léo để tạo dáng cầu đẹp hơn thực ra bọn kỹ sư giỏi ở Tây đã làm từ tám đời xem cái  Fort Bridge ở xứ Wisky này thì biết đẹp và dài hơn cầu Đù mẹ nhiều
  Cầu này xong năm 1890 nhé !
 42. #68 by minhhuong on 2010/09/17 - 15:22

  Sau này thằng đã làm cầu Paul Doumer nó nhập vào với bọn eiffel làm 1, thế nên mới có chuyện nhầm lẫn là chính eiffel làm :

  En 1966, le département industriel de la CFE (comprenant Daydé) est regroupé avec d’autres — dont Eiffel — dans la CFEM (Cie frse d’entreprises métalliques). 

  Dans les années suivantes, la CFE passe sous le contrôle de la Banque d’Indochine puis d’Indosuez qui la cède en gérance à Bouygues (1973) puis la lui vend (1977). 

  En 1979, la CFE version Bouygues se retire de la CFEM dont elle contrôlait un tiers du capital au côté d’Usinor et Sacilor. 

  1989 : la CFEM devient Eiffel constructions métalliques. La SAE (Auxiliaire d’entreprises) prend 35 % du capital. 

  1990 : Usinor-Sacilor se retire de la CFEM au profit de la SAE.

  1993 : la SAE devient Eiffage après absorption de Fougerolle

 43. #70 by Hanoi1972 on 2010/09/17 - 15:30

  Cậu  nói về giải pháp dùng dầm nhỏ, đinh tán và khéo leo tạo dáng cầu mềm mại ấy tên nào đi ra khỏi xứ lừa thì thấy ối! (Yahoo cắt mất đoạn này của Cậu ở cồng trước).Ảnh tên nhà thầu đây cô Hương. Cậu sai ! Em Hương điêu cho Cậu hôn cái để xin lỗi!

 44. #72 by Mr. Tran on 2010/09/17 - 15:30

  Chi bựa tham khẩu thêm 2 cái link nầy:

  http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=166238

  http://www.archives.gov.vn/Pages/Tin%20chi%20ti%E1%BA%BFt.aspx?itemid=52&listId=c2d480fb-e285-4961-b9cd-b018b58b22d0&ws=content

  Nữ gúc sỹ có cái nguồn nào khác uy tín hơn thì cung cấp nhế! Tiếng Tây của mỗ còi lắm nên chỉ gúc được tiếng Việt thui

  • #73 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 15:52

   Ôi đitmẹ nó bọn Lừa nó từng chưởi việc xây cầu Bôn như thế nầynầy “Lập mưu xây được cây cầu/ Chế ra cái chụp để mà bơm lên/ Bơm hết nước đến bùn đen/ Người chết như rạ, phải len mình vào/ Vỡ bơm nước lại chảy vào/ Chết thì mặc chết, ai nào biết không“.

   Hehe vãi cả đái. Cái tính nguđần thiểncận của Lừa đến giờ vưỡn vậy à.

 45. #74 by DG on 2010/09/17 - 15:34

  Dì Tướng:

  Thông thường, đối với những công trình quan trọng, đòi hỏi cao về công năng sử dụng, về tính kiến trúc, về ý nghĩa, về giá trị… thì một người nghiêm túc như cu Bôn, sẽ chắc chắn:
  1. Giao tất tần tật cho nhà thầu nước ngoài, có thể nhiều nhà thầu khác nhau, nhưng phải là công nghệ nước ngoài. Vì thực tế là nhà thầu Việt Nam có làm được cái lồn ý mà làm. (địt mẹ giỏi lắm chỉ trộn bê tông với lại công nhật đào đất thôi, he he).
  2. Tìm hiểu kỹ, giao toàn bộ cho một chú Tây với hình thức tổng thầu (EPC), tức là tự nghiên cứu, lên thiết kế sơ bộ, rồi thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, lên dự toán, rồi tự mà thi công, bàn giao… nôm na là khoán trắng.

  Có một số tài liệu cho rằng, công ty mang tên Société de Levallois Perret là một công ty của cu Phen, hoạt động ở châu Á, thua công ty Société Daydé & Pillé (ghi tên trên bảng cầu) trong việc cạnh tranh tổng thầu.

  Nhưng cũng có những tài liệu cho rằng, công ty Société Daydé & Pillé chỉ là nhà thầu xây dựng, thực hiện thi công gói thầu phần cầu (đéo có phần đường dẫn đâu nhế).

  • #75 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 15:58

   Cái nầy cần nghiêncứu thêm. Thời ý chỉ có cô Phen là đỉnh về cầu thép vòm thép. Thì không có lý gì mà cổ không được thuê thiếtkế quả cầu tầm cỡ Bôn Đumê.

 46. #76 by DG on 2010/09/17 - 15:35

  Quy trình tên tướng biên về xây dựng như trên là đúng với đa phần quy trình xây dựng ở Việt nam hiện tại, nhưng chưa phù hợp lắm với những công trình như cầu Pôn Đù Má, he he. Tớ không gúc được tiếng Pháp nên quả này nhờ chi bộ xác minh hộ.

  Còn hình dáng kiến trúc của cầu Pôn Đù Má, đéo phải là Rồng với Rắn gì cả, mà đơn giản đó chỉ là mô phỏng đường ảnh hưởng – một khái niệm trong cơ học – (chú nào cao thủ sức bền vật liệu cồng phơm coi) dựa trên sơ đồ tính cầu mà thôi. (bọn Pháp dắm thúi nó quan tâm Rồng làm đéo, he he).

  Theo quan điểm của tớ, trong chủ đề này, đang nói về cu Pôn Đù Má thì hãy nói về cổ, và cây cầu này là sản phẩm của cổ, đừng cãi. Thằng nầu thiết kế thì cũng thế thôi, nhể?

  Địt mẹ đang tranh luận cái lớn mà cứ để 3 cái nhỏ nhỏ nó làm vướng chân thì hơi chuối! cu Tran bình tĩnh từ từ nhé, xe đang bon thì bon mẹ đi, cứ tạm bỏ qua 3 cái que loe ngoe loe ngoe đã, he he.

  • #77 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 16:00

   Đúng gùi, dưng biết ai thiếtkế thicông thì cũng hay.

 47. #78 by Hanoi1972 on 2010/09/17 - 15:37

  Năm 1973 sau đợt Mẽo tẩn Hà nội mà Cầu Long biên là chỗ nó sướng nhất tẩn cho đứt thì thôi, cậu đã đưng khóc khi nhìn công binh nổ mìn tháo cầu. Cậu tưởng sẽ không còn cầu nữa! May mà sau đó Lừa làm lại cầu nhưng những đoạn sửa lại có lẽ do không có thép lớn nên toàn dùng thép nhỏ cớ 150-200mm và không còn bản thiết kế  vì vậy phải có một hệ thống dầm nhỏ nằm ở dưới. Đâm ra nay cầu có những đoạn bị xệ xuống thấp hơn nhưng khúc khác! Cậu yêu câu Long biên nhưng ghét nhưng kẻ nâng bi léo đúng chỗ giông như BJ léo đúng chỗ vậy

  • #79 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 16:01

   Mới 1 tuổi mà dám ra coi côngbinh dỡ cầu cơ à Nội?

 48. #80 by Thích Đủ Thứ on 2010/09/17 - 15:38

  Trung Tướng thối có ý kiến gì về vụ bờ lốc gơ Lqa lừa tình lấy tiền và tuyên bố Hắn là 1 trong 5 thành viên sáng lập quán Bựa không?
  Có nên đập chết con mẹ nó đi không hả?

  • #81 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 16:03

   Dì nói từ hôm qua rùi thôi? Không đập chết thì để làm gì? Dững viphạm có tính hệthống thì khôngthể nhânnhượng.

   Dì đã chínhthức thôngbáo cùng chibộ rùi, dưng mới chỉ là cồng, Dì sẽ sửasoạn để đăng hẳn một thôngcáo hehe.

 49. #82 by Thích Đủ Thứ on 2010/09/17 - 15:40

  Sao không thấy có tên Trần Quốc Tuấn và Quang Trung Nguyễn Huệ nhỉ!

 50. #84 by DG on 2010/09/17 - 15:40

  Tiếp nữa, chuyên có tên trên bản vẽ là đương nhiên, nếu nhà thầu Société Daydé & Pillé là đơn vị thi công thì địt mẹ không làm thủ tục hoàn công có mấy lấy lồn được tiền!

  Tiếp, thằng thiết kế cũng phải chình ình cái tên lên đấy sau khi được thằng thi công trình hồ sơ hoàn công yêu cầu chết chung!

  Vấn đề là tớ đéo được tiếng Pháp thối, Hương Điêu dịch hộ cái nó là gì nhé, sẽ xong ngay:

  Ôi, mình đã bảo đừng để 3 cái linh tinh mần hỏng cái lớn mà sao thế này, cu Tran đừng dỗi nhế! he he.

  • #85 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 16:09

   Cái nầy chỉ là con dấu của nó thôi chứ có gì đâu.