Most Luas immortal ever

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Most Lừa bấthủ ever

Sử Lừa có mười Bấthủ.

Là:

(1) Cao Biền.

(2) Đinh Bộ Lĩnh.

(3) Hồ Quý Ly.

(4) Lê Tư Thành.

(5) Alexander de Rhodes.

(6) Nguyễn Ánh.

(7) Nguyễn Du.

(8) Paul Doumer.

(9) Bạch Thái Bưởi.

(10) An Hoàng Trung Tướng.

Mười Most Lừa Bấthủ nầy, là mười cánhân ảnhhưởng tíchcực nhất tới tôngdật Lừa ever.

Dững bấthủ quá xaxôi như Triệu Đà, Mã Viện không được đưa vầu danhsách.

Dững bấthủ ảnhhưởng nhiều dưng chủyếu tiêucực như Ông Cụ, Chế Linh cũng không có cửa neither.

Mười Bấthủ gồm:

– 04 lãnhtụgia (Đinh Bộ Lĩnh, Hồ Quý Ly, Lê Tư Thành, Nguyễn Ánh).

– 02 kỹtrịgia (Cao Biền, Paul Doumer).

– 01 khoahọcgia (Alexander de Rhodes).

– 01 văngia (Nguyễn Du).

– 01 thươnggia (Bạch Thái Bưởi).

– Và 01 bựagia (Hehe các cô biết ai rùi, đừng hỏi vả vỡ alô giờ).

Mười Bấthủ rải 12 thếkỷ:

– 01 cô 08xx (Cao Biền).

– 01 cô 09xx (Đinh Bộ Lĩnh).

– 01 cô 13xx (Hồ Quý Ly).

– 01 cô 14xx (Lê Tư Thành).

– 01 cô 15xx (Alexander de Rhodes).

– 02 cô 17xx (Nguyễn Ánh, Nguyễn Du).

– 02 cô 18xx (Paul Doumer, Bạch Thái Bưởi).

– 01 cô 19xx (Hehe biết ai rùi nha, đừng hỏi vả tung dắm non đấy).

Mười Bấthủ tuyền giai không gái.

Trung Tướng sẽ trìnhbầy từng Bấthủ, theo trìnhtự random, nghĩa là thích đâu vục đó, chả trìnhtự mẹ hehe.

(Dừng chờ thamluận từ chibộ thúi)

(@2008)

Lý của Trung Tướng không nhấtthiết khác lý của Sử Lừa và ỉa mẹ vầu lý của Khoaitây.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bấthủ: (Bất hủ).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Ảnhhưởng: (Ảnh hưởng).
– Tíchcực: (Tích cực).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Xaxôi: (Xa xôi).
– Danhsách: (Danh sách).
– Chủyếu: (Chủ yếu).
– Tiêucực: (Tiêu cực).
– Lãnhtụgia: (Lãnh tụ gia).
– Kỹtrịgia: (Kỹ trị gia).
– Khoahọcgia: (Khoa học gia).
– Văngia: (Văn gia).
– Thươnggia: (Thương gia).
– Bựagia: (Bựa gia).
– Trìnhbầy: (Trình bầy).
– Trìnhtự: (Trình tự).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Khoaitây: (Khoai tây).

*** 1. #1 by corona on 2010/09/16 - 21:37

  đù móa thằng cuối cùng là thằng nầu, đề nghị bà Dì viết thằng thẳng trước đê hehe. Viết đê viết đê

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/16 - 21:48

  Tạisâu Lừa nghèo? Đến Vua lừa mà còn đéo có cái thuyền rồng cho ra hồn. Lầu son thì dựng bằng tre. Gác tía thì sơn bằng phấn. Nói đéo gì đến dân.

  Tạivì Lừa hay bật Tầu, vì dững chiện vớvỉn cũng bật Tầu. Chẳnghạn vụ Ly Hồ cướp ngôi cháu ngoại. Chiện đấy thì khác đéo gì Uẩn Lý cướp ngôi Đĩnh Lê hồi 1005 đâu. Người trong nước đóng cửa bẩu nhau phát là xong.

  Dưng không, địtmẹ mấy thằng dởhơi Trần Lừa bị giật miếng ăn thì chạy qua Tầu xin đánh hộ. Thế là can qua khói lửa. Lợi Lê khángchiến. Địtmẹ bé như lỗ đít ý mà thích bật sếp. Mất mẹ hai chục năm.

  Khángchiến xong thì có sungsướng đéo gì đâu. Hôm trước đọc Ping Wu Da Gao, thì hôm sau Lợi Lê phải cho sứ sang Tầu chầu, nếu không muốn năm tới nó đì cho vãi mả.

  Mà sứ nầu có đi suông sang chầu bằng mồm. Mỗi năm một lần vửa đi vửa về mất 6 tháng. Cốngvật bắtbuộc phải có:

  – 10 cặp voi chiến
  – 10 hòm vàng
  – 10 chum ngọc
  – 10,000 thước lụa
  – 100 cây Kim Giao
  – 100 trinhnữ
  – 100 thợ cả (Master)

  Địtmẹ năm nào cũng thế, thì lấy máu ./ ý ra mà giầu được.

  Nhìn qua Thái, Miến mà coi. Cũng là gốc Tầu, dưng nó nhũn với Tầu như cục phân. Để rùi bigiờ bỏn đầy Chùa Ngọc Chùa Vàng

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/16 - 22:10

  Đitmẹ cô nầu sang chơi Miến, nhìn cái Chùa Vàng của nó mà ngấtngây ông-gà-tây. Tuyền bộ tường Chùa dát tới 7 tấn vàng, vài vạn viên kimcương, đá quý nhiều không kể xiết. Địtmẹ mới thấm cái sự nhục của côngdân nước nghèo mà lại húng chó thích tẩn nhau.

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/16 - 22:12

   Trong Chùa Vàng nó treo hơn ngàn quả chuông vàng. Nhìn vàng nó lủnglẳng ngay trước mặt mà chỉ muốn phạmpháp địtconmẹ.

 4. #5 by buitruong1689 on 2010/09/16 - 22:11

  Ơ Cái đệt mẹ nhà Dì tự nâng bi mình đấy phỏng, hố hố. Sao anh kích vầu cái thằng thứ 10 lại da danh sách các trung tướng QĐ Nhăn Răng Xứ Lừa. Đẹt, nhẽ phẩy ra cái nầy chứ:
  An Hoang Trung Tuong

  Hố hố.

  Các bài về lịch sử xứ Lừa của Dì đọc phê nhờ. Đề Nghị Nhà Dì Tiếp Tục Tiếp Tục. Địt mẹ Dì phát nữa nhể.

 5. #7 by lanovia on 2010/09/16 - 22:16

  Tầu cao tốc tên Bựa nói nhẽ là thuyền Cổ Lâu.  Đây là thuyền tải lương kiêm thuyền chiến, đóng đinh sắt, hai tầng, nhiều tay chèo. Khi lâm trận có khả năng tạo ra tốc độ lớn. 
 6. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/16 - 22:16

  Vì Lừa quá nghèo, nên sự giầu của Bưởi là một sự quáiđản đéo thể tin được.

  Như vua Bảo Đại, mà còn phải cưới con gái một địachủ để đong xiền, thì giầu như Bưởi là khủngkhiếp lắm.

  Thôi các cô gúc đi đụtmẹ các cô Dì đi chén đây.

 7. #10 by corona on 2010/09/16 - 22:18

  đọc xong mớ cồng mới lại bài biên bà Dì, đục mạ nóa hoang mang hoang mang

 8. #12 by LUUMANH on 2010/09/16 - 22:24

  ./ mẹ, Lừa giỡ vưỡn nghèo vì có thằng Tướng Nông Đít lúc ./ nào cũng bô bô chém gió làm nhân dân ôn lại sử, lấy cặc thời gian đâu kiếm xiền .

  Con cụ mày Bưởi có họ với nhà anh đấy, mãi sau ra Phòng vì gái Phòng mần tình ngon hơn . Sóc lọ tý
  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/16 - 22:46

   À thế Manh ở xa vầy à hehe cho Dì hỏi thăm các bôlão nhe Manh.

 9. #14 by LUUMANH on 2010/09/16 - 22:26

  Thời thởi dân Lừa đéo đi tầu thủy Khựa tuyền đi tầu cháu anh, cu Bưởi  ý

 10. #16 by Gia_lamcam on 2010/09/16 - 22:39

  Nhìn qua Thái, Miến mà coi. Cũng là gốc Tầu, dưng nó nhũn với Tầu như cục phân. Để rùi bigiờ bỏn đầy Chùa Ngọc Chùa Vàng@Dốt Tướng
  Mẹ sư bố tên Dốt Tướng!
  Anh cứ ỉa trước ra đây một bãi đã.
  Nếu tên Dốt Tướng định có ý bẩu rằng bi giờ Lừa cũng nên gọi thằng Tầu CS hiện tại là bố thì tự vốc cái bãi cứt ấy của anh mà dét vầu mồm nhé!
  Nhìn sang thằng Đài kia kìa, nó cũng Tầu con đấy, dưng mờ nó ỉa mẹ vầu mồm thằng Tầu Lục Địa mẹ nó hiện nay ấy, mà nó vưỡn giầu hơn chán vạn thằng Tầu mẹ nó bi giờ.
  Thằng Đài nó thách cả họ nhà thằng Tầu Lục Địa bi giờ dám sờ phuồi nó!
  Anh cũng sẽ ỉa mẹ vầu mõm đồng chí nầu định a dua mới tên chủ quán định chọn thằng Tầu bi giờ làm bố nuôi nhá.
  Anh cũng ỉa mẹ vầu mồm đồng chí nầu định mở mồm nói chữ “bạn” trong các quan hệ quốc tế nhá.
  Anh điếu thích dững khái niệm “anh em” hay “bạn bè” hay “đồng chí” gì hết.
  Thân Lừa muốn thoát Lừa thì phẩy biết khôn khéo chọn đồng minh nha.
  Hãy học thằng Nhật, thằng Hàn trong cách chọn đồng minh mà hợp tác mần ăn kia kìa!

 11. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/16 - 22:44

  Địtmẹ cô Cẩm Hói già rùi mà nói ngu như ngựa ý Dì đang ăn mà phun mẹ bia vầu phiếm.

  Các cô biết Cẩm Hói ngu chỗ nầu hông?

 12. #18 by LUUMANH on 2010/09/16 - 22:49

  Câm hói nói đúng mẹ rồi còn cãi à Tướng Nông Đít . Tổng thu nhập Khựa nhiều thóc hơn dưng bình quân thu nhập Đài hơn Khựa , chưa kể 1 số loại xa xỉ khác dư Dân chủ

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/16 - 22:57

   Ối địtmẹ Manh Mặt ./ còn ngu hơn cả Cẩm Hói. Giờ các giàhói bựa tệ quá đi không xấuhổ mới các Vàng Son à?

   Mẹ Gái Bựa thì mỗi ngày một sángláng, trong đó dững giàhói cộmcán thì mỗi ngày một chuối nải.

 13. #20 by lanovia on 2010/09/16 - 22:58

  Anh Via tiềm ra cái này, chắc đây là cái mà sử da Lừa mần gọi cọc Bạch Đằng. Chi bộ chó Gúc sẽ để ý là mấy cọc ở bảo tàng thì vát nhọn, còn cọc di tích ở ruộng thì bằng đầu. Dõ dàng là bọn bỏn lúc khuân về đã vát cho giống cọc chiến tàu chứ đéo gì. Kết luận của anh từ nay là chân lý mẹ, địt bà tên nầu định cãi nhế.


  Tàn tích nhà chồ

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/16 - 23:57

   Đấy là mới gần đây mà cọc còn nhiều thế. Mẹ qua cả ngàn năm thì số cọc cắm dưới bùn phải nhiều chừng nầu.

 14. #22 by EURO on 2010/09/16 - 23:07

  nói về vụ giàu của vua chúa mình hả, đây:

  cái này là cái long sàng, hay còn gọi là long giường của Minh Mạng. Lần đầu thấy nó Rõ ngã mẹ nó ngửa ra vì nó quá ….tầm thường, đéo giống những quả tưởng tượng về đồ dùng của Vua nó phải dát vàng cẩn kim cương thế nầu hehe…

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/16 - 23:59

   Đúng gùi. Cái ngai của Vua mới buồn cười, bé tí, đéo đẹp bằng ghế đê La Thành. Chả có tí vàng nầu hehe.

 15. #24 by minhhuong on 2010/09/16 - 23:07

  @Trung Tướng : TT nên giải thích rõ ràng, đừng để bọn cơ hội giả danh TT đi làm những việc bất chính. Tự nhận là số 10 trong danh sách 10 most Lua bờ hờ, he he he, thế thì đừng để bị mang tiếng, bị loại ra khỏi danh sách bây giờ

   

  @ dành cho thằng nào giả danh TT :

  Tổ sư thằng hãm lìn nào bảo Trung Tướng là 1 tổ hợp 5 thằng và « anh đây là 1 trong 5 Trung Tướng » nhá. 5 cái dắm í.

  Hồi xưa, hehe, Trung Tướng chả liên quan mẹ gì tới chị, cho nên thời thởi thanh danh của TT thì TT đi mà tự bảo vệ lấy. Ơ nhưng giờ nó khác mẹ nó rồi, giờ TT là bồ online của Chị, có thằng hãm lìn tự nhận nó là Trung Tướng thì hóa ra thằng hãm lìn ấy nhận nó là bồ Chị à ? hố hố hố

  Chị ghét mày. Nhá, thằng hãm lìn, tổ sư mày.

  Cảnh báo trước cho những thằng đã, đang và sẽ có ý định giả danh bồ chị, chị mà túm được thì chị cho ăn món cào mặt no nê thỏa thuê.

  P/s : Từ giờ chị sẽ nuôi móng tay, ke ke ke. Địt mẹ mày !

 16. #26 by Cocacola on 2010/09/16 - 23:16

  @Hường

   

  Gái vẫn ngây thơ như tự ngàn xưa Chúa tạo: Thằng nầu nói gì kệ nó, ai biểu các em tin làm chi, ngay cả đến thằng Tướng xịn mà anh còn khuyên các em đừng có tin hoàn toàn mà.

   

  Cái chiêu lừa đơn giản của một thằng khúc giữa xấu trai thế này mà cũng ối em tin thiệt khó nghĩ khó nghĩ quá đi!

   

  Anh đang cân nhắc nên anh có nên xuất hiện không cà! Hạng như hắn hẳn mà có trên 30 em đeo thì anh chắc cũng bét được 300! Nhờ!

 17. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/16 - 23:18

  @Bắp Ngô yêu

  Dì rất tức vụ mấy thằng như Lqa giảdanh Trung Tướng để đi lừa gái.

  Mà nhục nhất lại đi lừa xiền cò con, tuyền chôm dững thứ vặtvãnh mới chó đẻ chứ.

  Nên bigiờ, Dì phải nói thẳng, địtmẹ bọn mặt ./ chó. Chỉ có 1 mình Dì quản cái Quán nầy thôi. Bài của ai khác đều phải đề rõ tên và bốt ở khoang Bạn Bựa. Đéo có vài Trung Tướng nầu sất.

  Cảnhcáo luôn các thểloại như tên Phẹt và bạn của tển mang bổi Dì ra lừa cả em Rô nhế. Dì đéo bâugiờ thèm offline với lũ vớvỉn đến danh còn phải mạo như thế.

  Đừng có chơi kiểu nửa đùa nửa thật của người phúc ta như vậy, rùi thừa cơ mần dững chiện hạđẳng với gái nhẹdạ để Dì mang tiếng.

 18. #29 by Lang Thang on 2010/09/16 - 23:20

  Tên nào bảo Du Nguyễn chả làm được gì thì đọc lại Truyện Kiều nhế. Anh nhấn mạnh chữ đọc lại, chứ thằng bựa nào Truyện Kiều chưa đọc hay có nhìn được vài chữ mà cũng vào chửi Du Nguyễn thì anh vả vào mặt rồi đuổi về với mẹ. Đọc đi, nếu không hiểu đéo gì về nghệ thuật câu từ thì cũng phải nhận ra ảnh hưởng của Du Nguyễn đến tiếng Việt đến tận bây giờ.

  Tư tưởng của Du Nguyễn là cực kỳ tiến bộ vào thời đó, điều này đéo thể chối cãi. Dù anh đéo ưa Kiều và cũng như toàn bộ nội dung câu chuyện nhưng vẫn phải thừa nhận ngoài việc Du Nguyễn vận dụng tiếng Lừa nhuần nhuyễn bậc thầy, Du Nguyễn không những làm phong phú thêm cho tiếng Lừa mà nhiều câu từ hình ảnh từ truyện Kiều đã thành kinh điển trong tiếng Lừa.

  Với lại, từ một cốt chuyện tầm thường mà làm nên một tác phẩm vĩ đại mới đáng nể, chứ bản than truyện gốc đã hay ho vãi đái rồi thì còn có gì đáng nói.

  Mới đọc list 10 này thì lập tức có 3,4 cái tên muốn cãi với tên Tướng, nhưng Gúc xong rồi thì thật sự quả nhiên không phải chém gió đơn thuần mà tên Tướng ra nổi cái list này. Hê hê, đợi hắn biên xong về 9 tên, chi bộ sẽ xúm lại biên về hắn nhế

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 00:00

   9 thằng đứng cạnh Dì thì đéo thể tầmthường được.

 19. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/16 - 23:23

  Ngay trườnghợp các Bạn Bựa của Trung Tướng, nếu có ai đó xưng là một trong đám ấy ngoài Quán Bựa, thì dứtkhoát là giảmạo.

  Tấtcả giaodịch của Bạn Bựa đều phải được thựchiện ở Quán và chỉ ở Quán. Khi nầu Trung Tướng xácnhận bằng PM hoặc côngkhai, lúc ý tên tuổi của Bạn Bựa mới có giátrị.

  Tráilại, là lừađảo tất.

 20. #32 by corona on 2010/09/16 - 23:25

  Là sâu? @Dì


  Là địt con mẹ nó hổng lẽ trước giờ đi học toàn nhét cứt vô đầu, phí mẹ nó mấy chục năm. Đục mạ nó chứ bọn đểu chơi anh à. Học phí xiềng ông bà bô à? Hoang mang hoang mang quá

  Lỗi

  • Không xử lý yêu cầu của bạn được
  Dà hú Lừa đầu db/ cồng nãy giờ không được là nầu?

 21. #34 by minhhuong on 2010/09/16 - 23:30

  Anh đang cân nhắc nên anh có nên xuất hiện không cà! Hạng như hắn hẳn mà có trên 30 em đeo thì anh chắc cũng bét được 300! Nhờ! @ anh Cò

  —————–

  300 là thế nào ? Anh chém hẳn mẹ nó 3000 cho em, cho nó mát ! Đã chém là chém thẳng tay. Nhìn tên thứ 10 trong danh sách kia kìa, anh em mình cũng phải chém tương tự. Há há há

 22. #36 by Lang Thang on 2010/09/16 - 23:33

  Chi bộ có thể chửi Thúy Kiều chỉ là con phò đéo ra kek gì, có thể nói đọc Truyện Kiều đéo ưa nổi, nhưng không thể nói Du Nguyễn chả có mẹ gì hay ho được.

  Cũng như có thể xỉ vả nguyền rủa ông Cụ, nhưng không thể không thừa nhận ông Cụ là một tay gian hùng chọc trời khuấy nước được, hê hê…

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/16 - 23:55

   Thế mới cần Quán Bựa cho các cô chưởi nhau chứ.

 23. #38 by Cocacola on 2010/09/16 - 23:35

  @Các em gái

   

  Thời buổi thông tin bùng nổ vầy mà các em bị lừa như thế, anh bức xúc quá đi: mobi cước rẻ rề, quán nét khắp nơi…

   

  Thằng nầu xưng X,Y,Z là thằng Tướng hay đệ nó, các em chỉ phóng vầu quán thỏ thẻ rằng: TT ơi, thằng Lqa nó bẩu nó là Tướng đó!

   

  Bảo đảm nó sẽ vỡ mặt ngay sau cú click chuột đầu tiên

   

  Anh rất ngạc nhiên tại sao có những em gái blogger chơi blog nhiều năm rồi mà lại không làm thế để mang hận!

 24. #40 by nhất on 2010/09/16 - 23:40

  Hố hố, làm gì có chuyện các ẻm ngu thế, dễ bị lừa thế. Các ẻm giả vờ tin để moi fake Trung Tươngs đấy. Này nhé :TT là giàu có, ga lăng , lắm bạn gái chưn dài. Tên nào  giả mạo chẳng lẽ lại đi xe ôm, ăn vỉa hè  à !?

 25. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/16 - 23:40

  Chết cười nhờ vụ 30 em gái bị Lqa lừa mà Dì mới biết mặt tên Bựa Bần Nông đầutiên của Quán hehe.

  Trông bửn thế mà cũng lừa được gái mới lạ. Hay là embé bị lừa chơi photoshop để dìm hàng Lqa?

 26. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/16 - 23:41

  @Nhất đéo đọc kỹ vụ nầy từ em Hoa Cỏ May rùi.

  Tên Lqa đó lừa hơi bị khéo.

 27. #43 by lanovia on 2010/09/16 - 23:46

  Về súng ống mần bởi Trừng thì đọc tạm wiki đã.

  Điểm hay hơn cả là Trừng hướng tới hiện đại hóa súng, phổ biến súng bằng cách thúc đẩy luôn cả ngành luyện kim; thời thởi tển đã chỉ huy sản xuất một lượng sắt thép cực lớn. Đại khái là tư duy mênh mang.

  Từ thời Trừng đổ đi thì hỏa hổ mới chánh thức thay bằng loại súng cộng đồng.
  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/16 - 23:54

   Đúng luôn. Cha con Ly Hồ hơi bị bấthủ, rất tiếc là phải loại một cô.

 28. #45 by Cocacola on 2010/09/16 - 23:48

  Tên Lqa đó lừa hơi bị khéo @ Tướng

   

  Khéo gì! Thằng Tướng mầy dân Đàng Ngoài, ku này khúc giữa mà mấy ẻm tin thiệt là lạ quá.

   

  Cái này thằng Phrớt, bạn thân anh cũng nói gần giống Nhất: các em ẻm không nghĩ là tìm ra thằng Tướng nên hy vọng thằng này là đồ giả TT xài cũng được

   

  Tỉ như không mua nổi Wave Thái đành mua Wave Tàu ấy!

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/16 - 23:51

   Hehe Lả chát mới Bắp Ngô mà hỏi về cách nó lừa các ẻm.

 29. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/16 - 23:49

  Thực ra lúc đầu Bắp Ngô mách Dì vụ Lqa lừa gái, Dì cũng đéo tin lắm, vì làm gì có chiện một tay 6x, duhọc Nga cùng mới con giai Tài Thu, mà lại đi lừa từng cái laptop từng cái mobile của gái?

  Dưng lần lại dững cồng và bài của Lqa, thì thấy quả Lqa chỉ có bốcphét hehe. Chắc đi Nga mần sơncước chứ Tài Thu đéo gì.

  Mẹ mạng ảo mà cũng phứctạp gớm.

  Khuyên các cô offline ít thôi. Còn Dì thì dứtkhoát đéo offline.

 30. #48 by Cocacola on 2010/09/16 - 23:57

  Còn Dì thì dứtkhoát đéo offline.@ Tướng

   

  Me too. Không bâu giờ Lả xuất hiện ngoài đời!

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 00:05

   Lả nổ nhiều rùi giờ offline mà lộ ra quả mặt xấu hoắc chim bé tí thì hehe ngượng vãi đái nhở.

 31. #50 by lanovia on 2010/09/17 - 00:03

  Địt mẹ, đọc dững gì Ly Hồ làm chỉ có thể nói là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.

   

  Từ thống nhất hệ thống đo lường đến đắp đê ngăn mặn, đến xây thành đắp lũy, đến tiền giấy đạc điền, đến kê khai sổ tịch, đến hạn chế nông nô, đến kho lương cứu đói, đến bệnh viện chánh phủ, đến mũ mão triều chính, đến tập ấm bãi bỏ … cái đéo gì cũng oách. Địt mẹ nhân dân sai làm anh hùng bại, đất nước đai trích lời ai đó.

  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 00:06

   Địtmẹ thế mới tiếc. Ly Hồ là có một không hai.

 32. #52 by mit.annam on 2010/09/17 - 00:03

  Giaphả Trung Tướng mới có chưa tới ngàn năm.@Dì

  Nhà Mít cũng thế

  Dì nói cô biết Dì từng cầm lái tầu vạn tấn qua kênh Suez đấy hehe đéo nổ.@ Dì

  Thời 7x, Pa Mít cũng ti toe mần tài công, thế nầu đâm mẹ vào cồn đá giữa sông lúc nước ròng chỗ cửa sông đổ ra biển.  Cả nhà tí làm mồi cho cá đêm đó.  Thật chết cười! 

  Trước khi vầu bài số một về Bạch Thái Bưởi, Dì khuyên các cô nên tìmhiểu trước về dững đạiphú Xứ Lừa.@ Dì

  Ok, Mít hóng đây…
   

  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 00:10

   Lúc nầu Dì bốt Ngụy Con để em Mít tìm lại trảinghiệm về vụ tàicông nghiệpdư hehe.

   Tầu vửa chạy khỏi cửa Cửu Long thì đòm phát (chắc cam bắn húhọa), tàicông chính nghẻo luôn, còn boat-people thì núp dưới hầm. Mẹ mấy bác cựu kỹsư biết lái ôtô nhẩy lên cầm lái tầu chạy tuốt sang Mã Lai.

 33. #54 by nhất on 2010/09/17 - 00:12

  Ngay trườnghợp các Bạn Bựa của Trung Tướng, nếu có ai đó xưng là một trong đám ấy ngoài Quán Bựa, thì dứtkhoát là giảmạo.

  Tấtcả giaodịch của Bạn Bựa đều phải được thựchiện ở Quán và chỉ ở Quán. Khi nầu Trung Tướng xácnhận bằng PM hoặc côngkhai, lúc ý tên tuổi của Bạn Bựa mới có giátrị.

  Tráilại, là lừađảo tất.

  Chi bộ thấy chưa! Hồi TT mới mở mục bạn bựa, anh đã phát hiện ngay đó chỉ là 1 TT với nhiều nick. Giờ TT viết thế nầy thì đúng mẹ nó rồi!

  • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 00:16

   Cô đoán như ./ ý. Quán nầy là Dì chỉđạo đéo ai được lằngnhằng.

 34. #56 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 00:15

  Lợi Lê bửn nhất ngoài vụ diệt côngthần sau khángchiến, thì là vụ bắt sử quan Lừa sỉnhục cha con Ly Hồ, biên sử bẩu Ly bị bắt làm lính tẩy ở bên Tầu, còn Trừng làm đéo gì côngnhân khắmkhú lắm cũng bên bển.

  Địtmẹ đúng là thằng bầnnông. May mà đến đời cháu Lợi có cô Thành còn tạm ổn kéo lại danhtiếng cho giatộc (cũng là 1 trong 10 Bấthủ).

  Địtmẹ sử Lừa ngoài Ông Cụ, thì bửn thỉu cựcđại là Lợi Lê.

 35. #57 by EURO on 2010/09/17 - 00:21

  tính quăng cho Dì ít hình chụp ngai vàng và vật dụng của Vua xứ Lừa để Dì và chi bộ nghía nhưng laptop đéo save, mai xài PC xâu lên cho chi bộ vãi tè hehe, thêm vụ mấy anh tên là Cựu Hoàng  Thất kể về cuộc sống vương giả của vua chúa mà chết con bà nó cười. Ảnh cung vàng điện ngọc thành quách nguy nga lăng tẩm hoành tráng Rô chụp cỡ hơn 2000 tấm, tha hồ xâu hehe. Thôi cứ để dành tài liệu minh họa cho chi bộ đều đều vậy.
  @ Dì, có tên Bựa Việt kiều kia nghe nói giàu lắm cứ đòi ộp em,theo Dì có nên hông ?

  • #58 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 00:25

   Nếu em tính lừa được tển thì hãy ộp, còn chưa chắcchắn thì nhịn đi cho lành. Gianghồ hiểmác, gái non các em không chịu nủi nhiệt của bọn giàhói đâu.

 36. #59 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 00:22

  Uẩn Lý cũng bửn đéo kém gì Lợi Lê tuy vưỡn khá hơn ở đoạn đốixử mới quầnthần. Vụ Lê Ngoạ Triều thực là một vết nhơ khó tẩy của đám Sử Gia Lỗ Đít mần theo chỉđạo của lãnhtụ.

 37. #60 by Kiếm on 2010/09/17 - 00:25

  Zảnh zỗi Tía tìm lại được link xếp hạng cô Đạo Trần của bọn khoai Tây nè chi bộ  ./ . Đéo phẩy xạo ./ như cô Vượng Trần nổ cô Đạo với Giáp Võ đâu nhế. Coi mòi cô Đạo cũng nủi tiếng đới chứ.

   

  The Ten Greatest Medieval Generals : http://www.associatedcontent.com/article/324320/the_ten_greatest_medieval_generals.html

  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 00:32

   Hehe vụ nầy ở Cà Phò bàn lâu rùi. Mà cô Cà Phê Đắng bị Dì chưởi cho bẽ mặt luôn đấy.

   Khuyên các cô chưa có kinhnghiệm gúc nè. Khi gúc xong một tàiliệu, thì nhớ gúc đến tácgiả. Gúc xong tácgiả, thì gúc thêm về trườngphái của cô cổ, thầybà của cô cổ nữa nếu có.

   Chẳnghạn có một tên Tây xếp hạng bạn Diệm Ngô vầu danhsách 100 bạochúa. Nghe đã thấy nghinghi. Gúc tên cô Tây ý, thì ra cô là một chiêngia biên triện sếch (Adult Stories) sống ở Thái Lan hehe. Tấtcả các đầu sách của cổ đều đạikhái như là “100 cách mần tình sảngkhoái nhất”, “100 trò dâmdục của Càng Long” etc..

 38. #62 by lanovia on 2010/09/17 - 00:33

  Vụ Lê Ngoạ Triều thực là một vết nhơ khó tẩy của đám Sử Gia Lỗ Đít mần theo chỉđạo của lãnhtụ. @ Bựa


  hehe, anh cũng đang định nhắc lại vụ nầy cho rõ ràng. Tội cô Đĩnh Long quá đi. Cô cổ xứng là một viên gạch to tổ bố trong việc xây cất nên quốc gia Lừa vĩ đại.

   

  • #63 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 00:44

   Dì chỉ thấy khinhthường Uẩn Lý sau khi điềunghiên vụ ý. Thật là tởmlợm cho một bậc quânvương. Chả khác đéo gì Ông Cụ.

 39. #64 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 00:41

  Chết cười mới Kiếm, trong lít tướng tài của Kiếm có cả Jeanne d’Arc mà Kiếm cũng bốt được. Không đọc tí nầu à?

 40. #65 by EURO on 2010/09/17 - 00:43

  Hehe, nghe rõ chưa hả tên Bựa Việt kiều?
  hỏi đùa Dì chút thôi, chứ đôi khi em chấp nhận để người khác lừa vì nó vô hại, chứ giai lừa em hóa ra lừa cướp à hố hố? Chiện LQA em nghĩ cũng tôt cho mọi người có thêm trải nghiệm về thế giới ảo- thật, cũng đủ rồi nên không nên nhắc thêm nữa Dì ạ. Mấy hôm nay em đâm đầu vầu vụ đó hơi nhiều, có thể nói nắm nội tình nhiều nhất nên thôi, quan trọng Dì chính thức thông báo cho mọi người biết để đề phòng chuyện danh chính ngôn thuận là okie rùi. Những ai lấy tên tuổi người khác ra dù là mục đích vô hại cũng nên dừng lại, việc đó thật sự không đẹp chút nào. Vậy là đủ.

  • #66 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 00:49

   Không nhắc nữa là thế nào? Em học cách thỏahiệp của Lừa từ bâugiờ thế? Phải nhắc đi nhắc lại cho thân bại danh liệt, cho dững đứa khác nhìn thấy mà ngán.

   Đừng nên ngại khi dìm chết một con chó chết. Ta cóthể bỏqua dững lỗilầm vụngdại dù nó nhớn, dưng khôngthể bỏqua một lỗilầm hệthống dù nó nhỏ tí hehe.

 41. #67 by khonggisat on 2010/09/17 - 00:43

  Cô cứ làm cái bôn hỏi quầnchúng Lừa thì sẽ thấy tỉlệ yêu Chế Linh cao đến ngạcnhiên, và chắc ăn là nhiều hơn Ông Cụ.@ Bựa

  địtmẹ Bựa nói bừa đéo gì thế, muốn dìmhàng Ông Cụ bấtchợt nghĩ đến cái tên Chế ./, hay Tuấn ./, Hùng ./ … khác mẹ gì nhau, thời kệmẹ,  nói càn lòi gốc bầnnông, gét đéochịu

 42. #69 by Kiếm on 2010/09/17 - 00:53

  Chuyện cũ vửa wa  nhưng Tía phẩy chỉ đạo zới chi bộ là Tía ỉa vầu những cô nầu chỉ biết gúc, gúc và gúc… những  websites của bọn khoai Tây biên nhận định về thời Bách Việt nhế. Đù má các cô, chỉ nên tham khẩu các tham luận của chúng về khảo cổ học, nhân chủng học, ngôn ngữ học….thoai chứ khoai Tây bẩu về thời BV khác ./ giề  bọn WB, IMF hay ADP….. lấy số liệu từ các cơ quan  thống kê cuả Lừa để phát bẩu về KTVN. Bỏn biên về thời  BV của Lừa  cũng chỉ có nguồn tham khẩu từ sử chính thống của bọn Tàu mà ti toe thì dù bọn  Tây có khách quan cũng đéo tin được. Sử Tàu luôn coi Bách Việt là cái ./ giề thì các cô biết gồi nhế. Bọn Tàu tàn phá văn hóa BV từ thời Sĩ Nhiếp đến lúc Trương Phụ wa thu gom ra sâu thì chờ tham luận ‘Xứ  Lừa bâu tuổi’ thằng Xe ôm thò ra đã nhế. Bi giờ Tía phẩy đi họp chỉ đạo bạn Nhật lùn Kan Naoto phá giá jpy cái đã.

   

  Hẹ hẹ hẹ ……

  • #70 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 01:17

   Ơ Kiếm bị thầnquynh à? Đéo gúc thì có cách đéo gì tốt hơn giờ? Vầu mò trong thưviện quốcgia? Tìm trong nghịquyết trungương? Hay hỏi mấy bàgià ngồi quán nhai trầu.

   Địtmẹ Kiếm lýthuyết suông nó vừavừa thôi, nghe tởm lắm.

   Kiếm có cách nầu nạp thôngtin tốt hơn Gúc nói nghe coi?

 43. #71 by Hoàng Việt on 2010/09/17 - 00:53


  Muốn củng cố trật tự xã hội và bảo vệ uy quyền một nhà nước quân chủ, Hồ Ly đã quyết tâm đổi mới việc trị nước bằng chủ trương tăng cường pháp trị (lấy pháp luật mà trị nước khác với nhân trị là lấy lòng nhân mà hành xử quyền bính cai trị dân). 


  .Trong sự nghiệp chính trị của HồLy, điểm nổi bật nhất là việc ông dùng pháp luật để đề ra các chính sách đổi mới, thực hiện các chính sách ấy một cách triệt để bằng cách áp dụng pháp luật trong mọi phạm vi hành xử quyền bính đối với nhân dân. Hồ Ly là một nhà nho, nhưng ông không đi theo con đường nhân trị của nho gia mà lại chủ trương thực hiện một nền pháp trị triệt để.HồLy đề cao Khổng giáo, mở nhiều khoa thi tuyển chọn nhân tài từ bình dân thay thế quý tộc .Năm 1375 :“chọn các quan viên biết luyên tập võ nghệ, thông hiểu thao lược, thì không cứ là người tôn thất, đều cho làm tướng coi quân”

  Vài dòng về Hồ Ly mai rảnh gúc tiếp !

 44. #73 by mit.annam on 2010/09/17 - 01:07

  Lúc nầu Dì bốt Ngụy Con để em Mít tìm lại trảinghiệm về vụ tàicông nghiệpdư hehe.@ Dì

  Loại chiện này có bị nhạy cảm quá hông ta?  Cam vào đây đốt quán thì Mít cũng buồn lắm đó.  Cánh đàn ông nhà Mít toàn thoát Lừa bằng cách này…hehehe 

  • #74 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 01:20

   Nó dài lắm, không phải là một triện ngắn, mà là một tiểuthuyết mini. Đàng nầu thì cũng có lúc phải bốt.

 45. #75 by lanovia on 2010/09/17 - 01:16

  Có một điểm cực hay trong việc việc định hướng sử Lừa của Bê Xê Tê về vụ Trừng Nguyên giả nhời Hồ Ly: “Tui hông sợ đánh, chỉ sợ lòng dân hông theo”.

   

  Bê Xê Tê vin vầu câu nói nầy để mần chỉ rằng “nguyên nhân mất nước sờ sờ đấy”, rằng “nhân họ Hồ chính sự phiền hà” bên abc bla bla. Địt mẹ Bê Xê Tê.

   

  Thực ra đây là câu Trừng giả nhời em là Hán Thương, sau vụ sứ giả cống Minh triều bị bên bển giữ lại, và Thương triệu tập quan các Lộ về kinh họp bàn kế sách. Câu giả nhời nầy của Trừng rất hợp ý của Hồ Ly nên được Hồ Ly thưởng cho cái bô đái đêm.

   

  Điều đó nói lên gì? Nói rằng Hồ Ly hiểu điều đó quá rõ, dưng cổ thương dân, hehe, nên vưỡn nhắm mắt nhắm mũi xây thành đắp lũy, thao luyện quân đội, vì biết Minh troops sắp sang mẹ rùi; đồng thời Ly vưỡn đưa ra hàng loạt vướn đề cải cách từ y tế đến giáo dục, hoạch định một tương lai tươi sáng hơn cho Lừa quốc. Nếu câu đó của Trừng Nguyên là có thật, thì nó càng thể hiện sự vĩ đại vô đối của Hồ Ly.

   

  Nên nhớ là trước đó Ly Hồ đã hông ngần ngại để Hoàng Hội Khanh cắt đất cho Minh triều khi bọn bỏn đòi “trả”, mong sớm sao cho êm chuyện. Đó là một hành động đéo phẩy quân vương nầu cũng dám làm.

   

   

   

   

   

  • #76 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 01:23

   Địtmẹ tấtcả dững thằng Lừa nầu chưởi Ly Hồ. Sẽ có lúc Dì bắt tấtcả bỏn phải tự móc cứt trong lỗ đít mình ra mà nhai vã.

 46. #77 by lanovia on 2010/09/17 - 01:22

  Có một ý kiến nữa là, thực ra Ly Hồ không phẩy không được lòng dân, dưng khi nhà Minh đem quân sang, bỏn đã thi hành kế sách phản tuyên truyền làm lung lạc một bộ phận quần chúng Lừa mần Phù Trần Diệt Hồ hehe. Điếu biết phẩy không?

  • #78 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 01:26

   Vìa giàhói rùi mà phátbiểu tintin thế? Mần Dì ngượng đéo chịu được.

   Dân thì biết cái ./ gì mà titoe theo hay không theo? “Lòng Dân” là một từ mỵdân củ ./ thốitha nhất ever. Dững từ ngữ ý chỉ nên có trong bấu đảng thôi chứ.

   Dân chỉ cần miếng cơm. Thằng nầu vẩy thừa cơm ra đất thì dân xông vầu laliếm rõ chưa Vìa, kểcả Tầu. Còn Phò Trần Diệt Hồ cái ./ ý dân nó care.

 47. #79 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 01:31

  Phải nói thẳng là Ly Hồ rất được “lòng dân”, dưng “được lòng dân” và mất ngôi/nước là hai sự chả liêncan đéo gì đến nhau. Thơm Hồ bị dân ghét là thế, mà vưỡn có ngôi trong một thờigian dài. Diệm Ngô được dân phục là thế, mà vưỡn chết như dê thui.

  “Dân” là cái đéo gì? Dân là cái lồn trâu rõ chưa. “Quốcgia” là một thứ đéo bâugiờ dành cho tầnglớp dưới mà ta quen gọi là “Dân”.

  Địtmẹ vầu Quán Bựa thì phải bớt dững phongcách tuyênhuấn đi.

 48. #80 by minhhuong on 2010/09/17 - 01:31

  Rồi, tới giờ gúc, Trung Tướng chuẩn bị bốt về tay nào thês?

 49. #81 by lanovia on 2010/09/17 - 01:32

   

  Hehe, thì anh mới đưa thông tin rùi hỏi thế, chứ có care hay sure đéo đâu. Địt mẹ Bựa sồn sồn mần anh ngượng đéo chịu.

   

   

   

 50. #82 by lanovia on 2010/09/17 - 03:30

  Già hói rùi mất ngủ, Gúc hầu chi bộ tí về Paul Doumer. Tển tự gọi mình là Pôn Đù Má. Tển xứng là người đã đưa xứ Bắc Lứa từ đồ đá chiển sang đố sắt. Uýnh giá của Vương Hồng Sển.

   

  Cuối thế kỷ XIX, bắt đầu thế kỷ XX, Nội các Pháp ngán tài xuất chúng và tánh cứng cỏi của Paul Doumer nên tìm cách không cho ông ở Paris và “trấn” ông sang làm Toàn Quyền Đông Dương (1897). Doumer có tánh độc tài tự quyết nhưng rất thanh liêm, ông muốn mở mang xứ Bắc Kỳ để nhử nước Trung Hoa, không thiết khuếch trương thổ sản đất Nam Kỳ.

   

  Thông tin thêm về  Paul  Doumer  Bridge .

  Cầu được cung cấp vật tư bởi Bạch Bưởi, thiết kế bởi Ép phen. Là một cầu nhớn bậc nhứt Viễn Đông thời bấy giờ. Sau năm 54 phe Ông Cụ đổi tên thành cầu Long Biên, chắc với mục đích kéo địa danh Long Biên ở xa xa đâu đó về Hà Nội.  Tên  Long  Biên  Bridge được mỗi Bắc Lừa xài.

   

  Paul cũng là người thành lập viện Viễn Đông Bác Cổ mần cứu dững di tích còn lại của Hà Nội tránh khỏi sự xâm hại (còn chó đâu mà cứu).

  Khai mở Dự án đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt, dưng chưa kịp mần thì về nước.

   

  Dững thông tin quan trọng khác dư lập cảng Hải Phòng, đường sắt xuyên Đông Dương nối sang Côn Minh, xây nhà máy điện, mang bóng đèn tới Hà Nội vưn vưn thì mời Gúc. Một tên đệ của Pôn Đù Má mà anh Via khá thích là Trần Bá Lộc. Tển là ai thì mời Gúc.

   

  Đây là đường Paul Đù Má. Giờ nó là đường nầu Hà Nội thì anh Via biết đéo đâu, ai hay chỉ với.

  • #83 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/17 - 13:19

   Đạilộ Bôn Đumê chính là con phố tuyệtđẹp đâm thẳng vầu lăng Ông Cụ đó cô.