Most Luas immortal ever

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Most Lừa bấthủ ever

Sử Lừa có mười Bấthủ.

Là:

(1) Cao Biền.

(2) Đinh Bộ Lĩnh.

(3) Hồ Quý Ly.

(4) Lê Tư Thành.

(5) Alexander de Rhodes.

(6) Nguyễn Ánh.

(7) Nguyễn Du.

(8) Paul Doumer.

(9) Bạch Thái Bưởi.

(10) An Hoàng Trung Tướng.

Mười Most Lừa Bấthủ nầy, là mười cánhân ảnhhưởng tíchcực nhất tới tôngdật Lừa ever.

Dững bấthủ quá xaxôi như Triệu Đà, Mã Viện không được đưa vầu danhsách.

Dững bấthủ ảnhhưởng nhiều dưng chủyếu tiêucực như Ông Cụ, Chế Linh cũng không có cửa neither.

Mười Bấthủ gồm:

– 04 lãnhtụgia (Đinh Bộ Lĩnh, Hồ Quý Ly, Lê Tư Thành, Nguyễn Ánh).

– 02 kỹtrịgia (Cao Biền, Paul Doumer).

– 01 khoahọcgia (Alexander de Rhodes).

– 01 văngia (Nguyễn Du).

– 01 thươnggia (Bạch Thái Bưởi).

– Và 01 bựagia (Hehe các cô biết ai rùi, đừng hỏi vả vỡ alô giờ).

Mười Bấthủ rải 12 thếkỷ:

– 01 cô 08xx (Cao Biền).

– 01 cô 09xx (Đinh Bộ Lĩnh).

– 01 cô 13xx (Hồ Quý Ly).

– 01 cô 14xx (Lê Tư Thành).

– 01 cô 15xx (Alexander de Rhodes).

– 02 cô 17xx (Nguyễn Ánh, Nguyễn Du).

– 02 cô 18xx (Paul Doumer, Bạch Thái Bưởi).

– 01 cô 19xx (Hehe biết ai rùi nha, đừng hỏi vả tung dắm non đấy).

Mười Bấthủ tuyền giai không gái.

Trung Tướng sẽ trìnhbầy từng Bấthủ, theo trìnhtự random, nghĩa là thích đâu vục đó, chả trìnhtự mẹ hehe.

(Dừng chờ thamluận từ chibộ thúi)

(@2008)

Lý của Trung Tướng không nhấtthiết khác lý của Sử Lừa và ỉa mẹ vầu lý của Khoaitây.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bấthủ: (Bất hủ).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Ảnhhưởng: (Ảnh hưởng).
– Tíchcực: (Tích cực).
– Tôngdật: (Tông dật).
– Xaxôi: (Xa xôi).
– Danhsách: (Danh sách).
– Chủyếu: (Chủ yếu).
– Tiêucực: (Tiêu cực).
– Lãnhtụgia: (Lãnh tụ gia).
– Kỹtrịgia: (Kỹ trị gia).
– Khoahọcgia: (Khoa học gia).
– Văngia: (Văn gia).
– Thươnggia: (Thương gia).
– Bựagia: (Bựa gia).
– Trìnhbầy: (Trình bầy).
– Trìnhtự: (Trình tự).
– Thamluận: (Tham luận).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Khoaitây: (Khoai tây).

*** 1. #1 by minhhuong on 2010/09/21 - 23:36

  nếu có tóm thì tóm từ bây giờ đi , tóm chặt vầu , vắt kiệt vầu , chứ về già thì còn cái vẹo đéo gìề nũa mà tóm .@ chị Thi

  ———-

  Ơ chị Thi, sau khi vặt kiệt xong lại thả cho đi á? Dễ thế á?

  Kể cả là vắt kiệt thì vẫn cứ phải giữ rịt giữ rịt, dù không moi được cái gì nữa thì em cứ giữ đấy treo lên khung làm kỷ niệm!

  Há há há há

 2. #2 by Kiếm on 2010/09/21 - 23:44

  tùy vào lượng sale của anh @ Điêu.

   

  Ặc. Em bán sếch tên Bựa vứi tốc độ tăng trưởng ‘búc + o-đơ’ như dzầy thì cần đéo CMO cho fí lương em nhở. Best-salesman mẹ roài. Thoai anh lose-job CMO của em đi dzìa pán zé số lại thoai. Zé số đơi , mại dzô mại dzô ……    

 3. #3 by Kiếm on 2010/09/21 - 23:48

  Kể cả là vắt kiệt thì vẫn cứ phải giữ rịt giữ rịt, dù không moi được cái gì nữa thì em cứ giữ đấy treo lên khung làm kỷ niệm! @ Điêu.

   

  Ừ. Đem nhồi bông tển lun em ợ. Dưng em đừng ướp xác như …… tển nhế. Gúm ghiếc lắm đới. 

 4. #4 by cathnga on 2010/09/21 - 23:51

  Thời kỳ “tịnh hóa” là chị Nga mượn ý những lời tiên tri của người Hopi. Sư phụ chị Nga thì gọi là thời kỳ “Pháp Chính Nhân Gian” – Có nghĩa là gì??? Thời kỳ Mạt Pháp đã được nhắc tới cả 2500 năm trước. Trong Thánh Kinh cũng có nhắc tới ngày phán xét v.v .. Tại sao lại vậy??? Vì Nhân loại đã không còn là nhân loại mà Chư Thần đã tạo ra nữa, bại hoại và coi thường Thần Linh. Khoa học và chủ nghĩa hưởng thụ lên ngôi, những quan niệm về đạo đức thay đổi phù hợp với tư tưởng hiện đại của con người “khoa học” ngày nay.

  Nhưng, tất cả những lời tiên tri về những thảm họa kinh khủng xảy ra với con người đã không còn đúng nữa, bởi Đại Pháp đã được Hồng truyền, và cải biến lại quan niệm của con người hiện đại. Mọi người có thể đọc Chánh Kiến hoặc Minh Huệ, ở đó sẽ có nhiều người tốt đủ tiêu chuẩn làm người do Thần tạo ra (khoảng 100 triệu người). Những  con người này vẫn đang chiến đấu để chống lại tà ác ở khắp nơi trên trái đất, và cho tới ngày mà tà ác hoàn toàn bị tiêu diệt thì là thời điểm mà Pháp Chính Nhân Gian hiển hiện, cải tạo, sửa đổi lại toàn bộ môi trường và trạng thái của địa cầu và có thể cả con người nữa.

  Một vài người khai mở thiên mục, có công năng đã nhìn thấy địa cầu tương lai sạch sẽ và tươi đẹp, con người rất tốt, đẹp đẽ và có lẽ cũng thông minh hơn v.v… Kết cấu vật chất cơ bản có thể là từ vàng ??? Ai biết được.

 5. #5 by leloi on 2010/09/22 - 10:16

  Huong@ Cho anh đăng ký 1 cuốn nhé.

  Khi nào có phương thức thanh toán nhẽ em thông báo sau?

 6. #7 by Tổng Cóc on 2010/09/22 - 10:26

  Nhanh chân kẻo đéo kịp. Bắp ngô cho đặt gạch 2 cuốn nhé. Nhưng sách bao giờ ra, phương thức thanh toán như thế nào vậy Dì Bựa?

 7. #9 by Bác on 2010/09/22 - 10:45

  Hương đâu cho Bác đặt 1 quyển. Đặt thì vẫn đặt nhưng đéo tin thằng Gì xin được giấy phép. Mà đm vừa lò dò đến xin bọn cam nó ộp chết mẹ mầy hô hô hô.

 8. #11 by Tao on 2011/08/29 - 00:29

  Hô, anh làm người đào mồ cái.
  Điêu Thuyền cho anh 1 cuốn nhế!