Tatiana vs Sergei [Bilingual Version]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

AL HUANG THE GENERAL

(Vietnamese text here)

Tatiana vs Sergei

Two AM. Or three? Or four? The General had just fallen asleep.

Then The Guy called The Girl boisterously.

– Tania. Tania. Tania. Tanushka (*).

The General’s room #117 was right on the ground-floor of the dormitory, with the windows opened to the sidewalk. The Guy chose to stay right there, craning his neck to bark for ever and ever.

– Tania. Tania. Tanka. Tanechka.

Didier The Holed Sock, citizen of Algeria, roommate of The General, said, mother-fucker, you General do take a shoe to fling-crush his fucking head fur me. Very night jerking Tania Tania Tania. Bitch.

The General said, you do take your photo-camera to fling him for good. I’ve fucking got no surplus shoe.

The Holed Sock groaned, General are you my friend? Bitch. Nastie. You’ve wished me dead by insomnia, no? You’ve wanted my Algeria to fucking miss Mr President Longlive Great, no?

The General said, Holed Sock are you reciting a poem? I’ve wished you stuffed your panty into your ear. Hehe. Gud nite.

The Guy was still steadfastly calling.

– Tania. Tania. Tatiana.

***

The General pushed the window up, sounded, Young Man?

The Guy said, what, Old Man Asia?

The General said, have you got a hammer?

The Guy said, which hammer?

The General said, if you have had a hammer, first, you do smash his fucking head my friend here Didier The Holed Sock, 195 height 105 weight, sooner later he’s gonna fucking die by insomnia, second, you do smash your alarm-clock fucking out. Hehe it runs 6 hours fast.

The Guy said, Old Man, how old’a you?

The General said, seventeen, Young Man.

The Guy said, I’m twenty two. Mine and your age we shouldn’t man do bait each other for Cunt Longing. Tomorrow I may invite you to beer, soccer, or you invite me to chess, shashlik (**). Am I wrong?

The General said, got it. Now what can I serve ya?

The Guy said, d’ya know Tatiana Galenko 317th room?

The General said, I know the room, haven’t known the girl.

The Guy said, man you please go up to tell her, tell that I, Sergei Petrovich Kinsky, beg her pardon passionately passionately, tell that I love her entirely plainly deeply depressibly, tell that I’ll be waiting here for her, till she decide to go down to spit in..

The General said, in what?

The Guy said, I think, in nose may it romantically be?

The General said, it’s harder than killin’ a cow, my pay is one rouble (***).

The Guy said, I’ll pay you two, hehe. Economics Student? Go Man.

***

The Girl pulled the door, slightly looked at The General. Uncouth-boned, thick-fleshed. Not cute.

The General said, You must be Tatiana Galenko?

The Girl said, yeap, I’m Tania.

A naked male shadow was flickering in the room. The General said, You please get out a while I need to talk.

And The General said uninterruptedly, Sergei Petrovich Kinsky is waiting for You down on the street, till You decide to spit in his nose, he loves You entirely darkly depressibly, he begs Your pardon passionately passionately passionately.

The Girl guffawed, hahaha You’re his cousin, no? Tell him to shut up. Hell away to grandpas. Please.

The General said, I’m sorry, Tania, how old’a You?

The Girl said, nineteen. What’s in?

The General said, I’m twenty, Tania. My life I only wish someday Someone would hire a flunkey to come to tell that she loves me passionately passionately.

***

The General beckoned The Guy, Serioja (****). Tania’s not home.

The Guy snickered, Old Man, what’s yo name?

The General said, General Al Huang.

The Guy said, Al Huang The General, your lies so amiable. Tomorrow I invite you a beer at Gambrinus (*****). Free?

***

Two AM. Or three? Or four? The General had just fallen asleep.

Then The Guy barked.

– Tania. Tania. Tania. Tanushka.

The Holed Sock mumbled, mother-fucker. Bitch. Has started again.

– Tania. Tania. Tatiana Vladimirovna (******).

The General pushed the window up, sounded, Serioja.

The Guy cheered, General, Old Man, cud ya express this letter to Tania please.

The General said, my pay one rouble.

The Guy said, I’ll pay you three. Go.

***

The Girl received the letter, tore it choack, choack.

The General said, Tania, is there really no more way? Lady?

Her door closed heavily.

***

A month passed, The General accidentally met The Guy. Seems he was the driver of Bus #28 on Cutin Cutan lane.

The General flipped The Guy’s shoulder, ciao Serioja.

The Guy said impassibly, ciao younker.

The General said, Serioja. Sergei Petrovich. Don’t you recognize me?

The Guy said, who you, younker?

The General said, I’m dormitory-mate of Tania Galenko.

The Guy cachinnated hahaha, General? Old Man. Howa you?

The General asked, how ’bout you and Tania?

The Guy said impassibly, Tatiana? Mad slut. She definitely didn’t return me that Wrangler jeans (*******). Mad slut.

(@2009)

Notes

(*) Tatiana is a common Russian female name, having some variant nicks such as Tania, Tanka, Tanechka, Tanushka, Tanushenka..

(**) Shashlik: Russian-style grilling meat.

(***) Rouble: Ie Ruble, unit of Russian currency.

(****) Sergei is a common Russian male name, having some variant nicks such as Serioja, Seriojenka..

(*****) Gambrinus: A famous beer bar in the Russian city that Al Huang The General lived in several years ago.

(******) Vladimirovna is the father-name of Ms Tatiana in the story. When Russians call someone by his/her father-name, eg. “Tatiana Vladimirovna”, they mean they are in conflict.

Petrovich is the father-name of Mr Sergei in the story.

(*******) Wrangler: An American jeans brand, was being very popular in the years of 197x-198x in Russia. A Wrangler jeans might cost about 200 rubles, same as an engineer’s monthly wages.

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

Tatiana vs Sergei

Hai giờ đêm. Hay ba? Hay bốn? Trung Tướng vửa ngủ tốt.

Thì Thằng Đó gọi Con Đó nhéonhéo.

– Tania. Tania. Tania. Tanushka (*).

Phòng Trung Tướng #117 ngay tầng trệt kýtúc, cửasổ mở ra hè phố. Thằng Đó chọn đứng luôn đó, nghển cổ sủa mãi sủa mãi.

– Tania. Tania. Tanka. Tanechka.

Thằng Didier Tất Thủng, côngdân Algeria, roommate Trung Tướng, bẩu, địtmẹ, Trung Tướng mầy lấy cái giầy tương nát mẹ đầulâu nó anh. Đương đêm Tania Tania Tania. Đồ điếm.

Trung Tướng bẩu, mầy lấy máyảnh mầy tương nó coi. Anh đéo thừa giầy.

Tất Thủng rênrỉ, Trung Tướng mầy phải bạn anh hông? Đồ điếm. Đồ bửn. Mầy ước anh nghẻo vì mất ngủ đúng hông? Mầy muốn Algeria anh tèo mẹ Ngài Tổngthống Trườngtồn Vĩđại, đúng hông?

Trung Tướng bẩu, Tất Thủng mầy đọc thơ đấy à? Anh ước mầy nhét xìlíp mầy nút tai mầy. Hehe. Chúc ngủ ngon.

Thằng Đó vưỡn kiêntâm gọi.

– Tania. Tania. Tatiana.

***

Trung Tướng đẩy cửasổ, kêu, Ông Trẻ?

Thằng Đó nói, gì, Ông Già Áchâu?

Trung Tướng nói, mầy có búa hông?

Thằng Đó nói, búa gì?

Trung Tướng nói, nếu mầy có búa, thứ nhứt, mầy đập mẹ đầulâu thằng Didier Tất Thủng bạn anh đây, 195 cao 105 nặng, mẹ sớm muộn nó cũng nghẻo vì mất ngủ, thứ nhì, mầy đập mẹ đồnghồ báothức mầy đi. Hehe chạy nhanh tận 6 tiếng.

Thằng Đó nói, Ông Già, mầy nhiêu tuổi?

Trung Tướng nói, mười bẩy, Ông Trẻ.

Thằng Đó nói, anh hăm hai. Tuổi anh mới tuổi mầy không nên tỉ nhau tội Hãm Lìn. Mai anh cóthể mời mầy bú bia, đá banh, hoặc mầy mời anh uýnh cờ, nhai shashlik (**). Phải vậy hông?

Trung Tướng nói, hiểu. Giờ anh hầu gì mầy?

Thằng Đó nói, mầy biết Tatiana Galenko phòng 317 hông?

Trung Tướng nói, biết phòng đó, hông biết con đó.

Thằng Đó nói, mầy làm ơn lên bẩu nó, bẩu là anh, Sergei Petrovich Kinsky, xin lỗi nó dạtdào dạtdào, bẩu là anh yêu nó trọnvẹn chânphương sâuxa trầmcảm, bẩu là anh đợi nó đây, tới khi nó chịu xuống nhổ vầu..

Trung Tướng nói, vầu đâu?

Thằng Đó nói, anh nghĩ, vầu mũi nhẽ lãngmạn?

Trung Tướng nói, mẹ khó hơn giết bò, xiền công anh một rếp (***).

Thằng Đó nói, anh giả mầy hai, hehe. Sinhviên kinhtế? Đi đi Ông.

***

Con Đó kéo cửa, nheo mắt ngó Trung Tướng. Thô xương dầy thịt. Không xinh.

Trung Tướng bẩu, phải Cô Tatiana Galenko?

Con Đó bẩu, ừa, em Tania.

Thoáng bóng giai khỏathân trong phòng. Trung Tướng bẩu, Cô ra ngoài anh nhờ tí.

Rùi Trung Tướng nói một lèo, Sergei Petrovich Kinsky đợi Cô dưới phố, tới khi Cô chịu xuống nhổ vầu mũi nó, nó yêu Cô trọnvẹn tốităm trầmcảm, nó xin lỗi Cô dạtdào dạtdào dạtdào.

Con Đó cười nhăn, hahaha Chàng em họ nó phỏng? Bẩu nó câm mồm. Cút về ông nội. Làm ơn.

Trung Tướng bẩu, anh xin lỗi, Tania, Cô nhiêu tuổi?

Con Đó bẩu, mười chín. Sao?

Trung Tướng bẩu, anh hai mươi, Tania. Đời anh chỉ ước một ngày Ai Đấy thuê một lonton đến bẩu nó yêu anh dạtdào dạtdào.

***

Trung Tướng ngoắc Thằng Đó, Serioja (****). Tania không ở nhà.

Thằng Đó cười nhếch, Ông Già, mầy tên gì?

Trung Tướng bẩu, Trung Tướng An Hoàng.

Thằng Đó bẩu, An Hoàng Trung Tướng, mầy trítrá dễ thương lắm. Mai anh mời mầy bia Gambrinus (*****). Rảnh chứ?

***

Hai giờ đêm. Hay ba? Hay bốn? Trung Tướng vửa ngủ tốt.

Thì Thằng Đó sủa.

– Tania. Tania. Tania. Tanushka.

Tất Thủng lầubầu, địtmẹ. Đồ điếm. Lại bắtđầu.

– Tania. Tania. Tatiana Vladimirovna (******).

Trung Tướng đẩy cửasổ, kêu, Serioja.

Thằng Đó reo, Trung Tướng, Ông Già, mầy mang Tania anh quả thư nầy nhế.

Trung Tướng nói, công anh một rếp.

Thằng Đó nói, anh giả mầy ba. Đi đi.

***

Con Đó cầm phong thư, xé toạch, toạch.

Trung Tướng nói, Tania, thực hết cách rùi hông? Cô?

Cửa dập phịch.

***

Qua tháng, Trung Tướng ngẫunhiên gặp Thằng Đó. Hóa nó tàixế Bus #28 đường Cutin Cutan.

Trung Tướng búng vai Thằng Đó, ciao Serioja.

Thằng Đó thảnnhiên, ciao thanhniên.

Trung Tướng bẩu, Serioja. Sergei Petrovich. Mầy hông nhận ra anh à?

Thằng Đó bẩu, mầy ai nhỉ, thanhniên?

Trung Tướng bẩu, anh cùng kýtúc Tania Galenko.

Thằng Đó bật cười hahaha, Trung Tướng? Ông Già. Khỏe hông?

Trung Tướng hỏi, mầy mới Tania thế nầu?

Thằng Đó thảnnhiên, Tatiana? Con điên. Nó nhấtkhoát không giả anh quả Wrangler đấy (*******). Con điên.

(@2009)

Ghichú

(*) Tatiana là một tên gái Nga thôngdụng, có các biếnthể thânmật như Tania, Tanka, Tanechka, Tanushka, Tanushenka.. để bạnbè hay giađình gọi nhau.

(**) Shashlik: Món thịt xiên nướng kiểu Nga.

(***) Rếp: Tức Rúp, đơnvị tiền Nga.

(****) Sergei là một tên giai Nga thôngdụng, có các biếnthể thânmật như Serioja, Seriojenka..

(*****) Gambrinus: Một quán bia nủitiếng.

(******) Vladimirovna là tên bố (phụdanh) của cô Tatiana trong chiện. Khi người Nga gọi ai bằng cả tên lẫn phụdanh lối “Tatiana Vladimirovna”, thì hehe hai đứa xungđột chắc.

Còn Petrovich là tên bố (phụdanh) của thằng Sergei trong chiện.

(*******) Wrangler: Mác quần bò Mẽo thịnhhành 197x-198x tại Nga. Giá một Wrangler quãng 200 rúp, ngang lương kỹsư. Việc giai/gái Nga mượn nhau Wrangler hay Levi’s rùi chiếmđoạt luôn là phổbiến và nghiêmtrọng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Nhéonhéo: Boisterously (Nhéo nhéo).
– Kýtúc: Dormitory (Ký túc).
– Cửasổ: Window (Cửa sổ).
– Côngdân: Citizen (Công dân).
– Địtmẹ: Mother-fucker (Địt mẹ).
– Đầulâu: Head (Đầu lâu).
– Máyảnh: Photo-camera (Máy ảnh).
– Rênrỉ: Groan (Rên rỉ).
– Tổngthống: President (Tổng thống).
– Trườngtồn: Longlive (Trường tồn).
– Vĩđại: Great (Vĩ đại).
– Xìlíp: Panty (Xì líp).
– Kiêntâm: Steadfastly (Kiên tâm).
– Áchâu: Asia (Á châu).
– Đồnghồ: Clock (Đồng hồ).
– Báothức: Alarm (Báo thức).
– Cóthể: May (Có thể).
– Dạtdào: Passionately (Dạt dào).
– Trọnvẹn: Entirely (Trọn vẹn).
– Chânphương: Plainly (Chân phương).
– Sâuxa: Deeply (Sâu xa).
– Trầmcảm: Depressibly (Trầm cảm).
– Lãngmạn: Romantically (Lãng mạn).
– Sinhviên: Student (Sinh viên).
– Kinhtế: Economics (Kinh tế).
– Khỏathân: Naked (Khỏa thân).
– Tốităm: Darkly (Tối tăm).
– Lonton: Flunkey (Lon ton).
– Trítrá: Lie (Trí trá).
– Lầubầu: Mumble (Lầu bầu).
– Bắtđầu: Start (Bắt đầu).
– Ngẫunhiên: Accidentally (Ngẫu nhiên).
– Tàixế: Driver (Tài xế).
– Thảnnhiên: Impassibly (Thản nhiên).
– Thanhniên: Younker (Thanh niên).
– Nhấtkhoát: Definitely (Nhất khoát).
– Thôngdụng: Common (Thông dụng).
– Biếnthể: Variant (Biến thể).
– Thânmật: Nick (Thân mật).
– Bạnbè: Friends (Bạn bè).
– Giađình: Family (Gia đình).
– Đơnvị: Unit (Đơn vị).
– Nủitiếng: Famous (Nủi tiếng).
– Phụdanh: Father-name (Phụ danh).
– Xungđột: Conflict (Xung đột).
– Thịnhhành: Popular (Thịnh hành).
– Kỹsư: Engineer (Kỹ sư).
– Chiếmđoạt: Appropriate (Chiếm đoạt).
– Phổbiến: Spreadable (Phổ biến).
– Nghiêmtrọng: Serious (Nghiêm trọng).

*** 1. #1 by EURO on 2010/08/20 - 20:20

  Chi bộ dắm tên nào ngộ được công trình của bạn ý tóm tắt đại khái coi nầu!
  @ Sất yêu, em cũng thécméc ychang anh, và phátsốt rét hết với các thể loại bài vềbạn Châu nhưng chả hiểu mẹ gì thật, mônglung quá. Vừa vôtình nghía lốc của 1 list vầu nhà em chơi thì vớ được cái này:

  http://vn.360plus.yahoo.com/VwongHwng-VwongHwng

  Anh thử thamkhảo coi. Theo em hiểu thì bạnnầy cũng cop đâu đó, tên Joe Dâu Tây biên bài nầy là 1 tên ngưòi Canada nhưng biên tiếng Lừa ngon lắm.

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/21 - 15:36

   Câuhỏi nầy Dì thích.

   Hehe dưng Dì hông biết đâu.

 2. #3 by mit.annam on 2010/08/21 - 02:16

  Rô xinh ơi, Mít cũng tò mò và ngưỡng mộ tài năng của bạn Chau Ngo nên đêm qua đã offer trading sex với Mít chồng for an explanation….

  Tên tển nghĩ bạn Chau Ngo là nhà toán học rất giỏi, top dog of his profession. His Field Medal is well deserved. Công trình của bạn Châu được Mít chồng giải thích đại khái giống như cái link Rô xinh cho chi bộ.  Any how, my hubby lost me somewhere between the worm-like drawings and the weird looking numbers on the white board.  “Honey, why don’t we just hit the sack, huh?”  I coyly said. “Uhm, forget about the sex, honey.  I just now start a huge headache” hehehe

  (Rô xinh có đồng ý bọn liền ông chiên môn offer very complicated answer to a woman’s very simple question?!)

 3. #5 by minhhuong on 2010/08/21 - 03:42

  Em sẽ rất bận. Bye bye quán Bựa.

   

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/21 - 15:32

   Em đi đâu thế bắp ngô

   Để anh lập cả nắp bô mà nhìn?

 4. #7 by philosopher on 2010/08/21 - 07:49

  Chi bộ nghĩ sao về chuyện này: http://cafef.vn/20100820025427515CA34/se-xet-lai-luong-tong-giam-doc-cac-ngan-hang-co-phan.chn

   

  Quốc hội chắc đéo có gì làm hay sao mà lương bổng của người khác cũng đem ra bàn thảo? Địt mẹ, Ngân hàng cũng là 1 doanh nghiệp, đương nhiên nó cũng phải biết tính toán sao cho nó có lợi nhuận chứ? Chẳng nhẽ lương ông cao hơn lương chúng mày thì chúng mày cố dìm ông xuống à?

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/21 - 15:31

   “Xét” thôi chứ có đéo gì đâu mà chộnrộn. Để nhândân đỡ kêu thôi. Chứ nó hạ lương rùi tăng thưởng thì đâu lại vào đấy. Quyluật thịtrường thì đỡ được cái cục cứt.

 5. #9 by nguoicali on 2010/08/21 - 09:07

  @ Bến đậu

  Lâu ko gặp. Đậu khác quá. Xinh hẳn ra.

   

  @ Minh Hương

  Em sẽ rất bận. Bye bye quán Bựa.

  Quán vắng em rồi, Hương mỹ nương, đệ nhất gúc sĩ.

  Chắc lão cũng biến lun.

 6. #10 by kochumbenim09 on 2010/08/21 - 11:55

  Em sẽ rất bận. Bye bye quán Bựa.@ Chị điêu

  Hừm ..Quả này thì Thầy cũng chỉ có ý kiến thông cảm ..Dưng mờ Chị xem hoàn cảnh của Hê đấy ..bi bi cả trăm lần vưỡn thỉnh thoảng vầu đong đẩy đấy thui…Chị có thể thế không…Vàng xon mà lủi hết thì bọn Bựa dư thầy chỉ ăn cứt ..tắm cứt..uống cứt..ngủ cũng cứt nốt…biết chửa.

 7. #11 by EURO on 2010/08/21 - 12:24


   @ Sis Mit: I think man always want to make women’s question become complicated. Maybe they think that will make women more respected them or they really do not know what they are explain for. Generally, let’s them show themselves hehe…
  @ Ms Bua:  Do you have any explanation about this matter?
  “Em sẽ rất bận. Bye bye quán Bựa.
  ????????????????????????????????????????

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/21 - 15:27

   “Từng người tình bỏ ta đi như dững dòng sông cạn”

 8. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/21 - 15:29

  Vàng Son chầu bye phát là Quán nháonhác mẹ cả lên. Ghét quá đi.