Tatiana vs Sergei [Bilingual Version]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

AL HUANG THE GENERAL

(Vietnamese text here)

Tatiana vs Sergei

Two AM. Or three? Or four? The General had just fallen asleep.

Then The Guy called The Girl boisterously.

– Tania. Tania. Tania. Tanushka (*).

The General’s room #117 was right on the ground-floor of the dormitory, with the windows opened to the sidewalk. The Guy chose to stay right there, craning his neck to bark for ever and ever.

– Tania. Tania. Tanka. Tanechka.

Didier The Holed Sock, citizen of Algeria, roommate of The General, said, mother-fucker, you General do take a shoe to fling-crush his fucking head fur me. Very night jerking Tania Tania Tania. Bitch.

The General said, you do take your photo-camera to fling him for good. I’ve fucking got no surplus shoe.

The Holed Sock groaned, General are you my friend? Bitch. Nastie. You’ve wished me dead by insomnia, no? You’ve wanted my Algeria to fucking miss Mr President Longlive Great, no?

The General said, Holed Sock are you reciting a poem? I’ve wished you stuffed your panty into your ear. Hehe. Gud nite.

The Guy was still steadfastly calling.

– Tania. Tania. Tatiana.

***

The General pushed the window up, sounded, Young Man?

The Guy said, what, Old Man Asia?

The General said, have you got a hammer?

The Guy said, which hammer?

The General said, if you have had a hammer, first, you do smash his fucking head my friend here Didier The Holed Sock, 195 height 105 weight, sooner later he’s gonna fucking die by insomnia, second, you do smash your alarm-clock fucking out. Hehe it runs 6 hours fast.

The Guy said, Old Man, how old’a you?

The General said, seventeen, Young Man.

The Guy said, I’m twenty two. Mine and your age we shouldn’t man do bait each other for Cunt Longing. Tomorrow I may invite you to beer, soccer, or you invite me to chess, shashlik (**). Am I wrong?

The General said, got it. Now what can I serve ya?

The Guy said, d’ya know Tatiana Galenko 317th room?

The General said, I know the room, haven’t known the girl.

The Guy said, man you please go up to tell her, tell that I, Sergei Petrovich Kinsky, beg her pardon passionately passionately, tell that I love her entirely plainly deeply depressibly, tell that I’ll be waiting here for her, till she decide to go down to spit in..

The General said, in what?

The Guy said, I think, in nose may it romantically be?

The General said, it’s harder than killin’ a cow, my pay is one rouble (***).

The Guy said, I’ll pay you two, hehe. Economics Student? Go Man.

***

The Girl pulled the door, slightly looked at The General. Uncouth-boned, thick-fleshed. Not cute.

The General said, You must be Tatiana Galenko?

The Girl said, yeap, I’m Tania.

A naked male shadow was flickering in the room. The General said, You please get out a while I need to talk.

And The General said uninterruptedly, Sergei Petrovich Kinsky is waiting for You down on the street, till You decide to spit in his nose, he loves You entirely darkly depressibly, he begs Your pardon passionately passionately passionately.

The Girl guffawed, hahaha You’re his cousin, no? Tell him to shut up. Hell away to grandpas. Please.

The General said, I’m sorry, Tania, how old’a You?

The Girl said, nineteen. What’s in?

The General said, I’m twenty, Tania. My life I only wish someday Someone would hire a flunkey to come to tell that she loves me passionately passionately.

***

The General beckoned The Guy, Serioja (****). Tania’s not home.

The Guy snickered, Old Man, what’s yo name?

The General said, General Al Huang.

The Guy said, Al Huang The General, your lies so amiable. Tomorrow I invite you a beer at Gambrinus (*****). Free?

***

Two AM. Or three? Or four? The General had just fallen asleep.

Then The Guy barked.

– Tania. Tania. Tania. Tanushka.

The Holed Sock mumbled, mother-fucker. Bitch. Has started again.

– Tania. Tania. Tatiana Vladimirovna (******).

The General pushed the window up, sounded, Serioja.

The Guy cheered, General, Old Man, cud ya express this letter to Tania please.

The General said, my pay one rouble.

The Guy said, I’ll pay you three. Go.

***

The Girl received the letter, tore it choack, choack.

The General said, Tania, is there really no more way? Lady?

Her door closed heavily.

***

A month passed, The General accidentally met The Guy. Seems he was the driver of Bus #28 on Cutin Cutan lane.

The General flipped The Guy’s shoulder, ciao Serioja.

The Guy said impassibly, ciao younker.

The General said, Serioja. Sergei Petrovich. Don’t you recognize me?

The Guy said, who you, younker?

The General said, I’m dormitory-mate of Tania Galenko.

The Guy cachinnated hahaha, General? Old Man. Howa you?

The General asked, how ’bout you and Tania?

The Guy said impassibly, Tatiana? Mad slut. She definitely didn’t return me that Wrangler jeans (*******). Mad slut.

(@2009)

Notes

(*) Tatiana is a common Russian female name, having some variant nicks such as Tania, Tanka, Tanechka, Tanushka, Tanushenka..

(**) Shashlik: Russian-style grilling meat.

(***) Rouble: Ie Ruble, unit of Russian currency.

(****) Sergei is a common Russian male name, having some variant nicks such as Serioja, Seriojenka..

(*****) Gambrinus: A famous beer bar in the Russian city that Al Huang The General lived in several years ago.

(******) Vladimirovna is the father-name of Ms Tatiana in the story. When Russians call someone by his/her father-name, eg. “Tatiana Vladimirovna”, they mean they are in conflict.

Petrovich is the father-name of Mr Sergei in the story.

(*******) Wrangler: An American jeans brand, was being very popular in the years of 197x-198x in Russia. A Wrangler jeans might cost about 200 rubles, same as an engineer’s monthly wages.

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

Tatiana vs Sergei

Hai giờ đêm. Hay ba? Hay bốn? Trung Tướng vửa ngủ tốt.

Thì Thằng Đó gọi Con Đó nhéonhéo.

– Tania. Tania. Tania. Tanushka (*).

Phòng Trung Tướng #117 ngay tầng trệt kýtúc, cửasổ mở ra hè phố. Thằng Đó chọn đứng luôn đó, nghển cổ sủa mãi sủa mãi.

– Tania. Tania. Tanka. Tanechka.

Thằng Didier Tất Thủng, côngdân Algeria, roommate Trung Tướng, bẩu, địtmẹ, Trung Tướng mầy lấy cái giầy tương nát mẹ đầulâu nó anh. Đương đêm Tania Tania Tania. Đồ điếm.

Trung Tướng bẩu, mầy lấy máyảnh mầy tương nó coi. Anh đéo thừa giầy.

Tất Thủng rênrỉ, Trung Tướng mầy phải bạn anh hông? Đồ điếm. Đồ bửn. Mầy ước anh nghẻo vì mất ngủ đúng hông? Mầy muốn Algeria anh tèo mẹ Ngài Tổngthống Trườngtồn Vĩđại, đúng hông?

Trung Tướng bẩu, Tất Thủng mầy đọc thơ đấy à? Anh ước mầy nhét xìlíp mầy nút tai mầy. Hehe. Chúc ngủ ngon.

Thằng Đó vưỡn kiêntâm gọi.

– Tania. Tania. Tatiana.

***

Trung Tướng đẩy cửasổ, kêu, Ông Trẻ?

Thằng Đó nói, gì, Ông Già Áchâu?

Trung Tướng nói, mầy có búa hông?

Thằng Đó nói, búa gì?

Trung Tướng nói, nếu mầy có búa, thứ nhứt, mầy đập mẹ đầulâu thằng Didier Tất Thủng bạn anh đây, 195 cao 105 nặng, mẹ sớm muộn nó cũng nghẻo vì mất ngủ, thứ nhì, mầy đập mẹ đồnghồ báothức mầy đi. Hehe chạy nhanh tận 6 tiếng.

Thằng Đó nói, Ông Già, mầy nhiêu tuổi?

Trung Tướng nói, mười bẩy, Ông Trẻ.

Thằng Đó nói, anh hăm hai. Tuổi anh mới tuổi mầy không nên tỉ nhau tội Hãm Lìn. Mai anh cóthể mời mầy bú bia, đá banh, hoặc mầy mời anh uýnh cờ, nhai shashlik (**). Phải vậy hông?

Trung Tướng nói, hiểu. Giờ anh hầu gì mầy?

Thằng Đó nói, mầy biết Tatiana Galenko phòng 317 hông?

Trung Tướng nói, biết phòng đó, hông biết con đó.

Thằng Đó nói, mầy làm ơn lên bẩu nó, bẩu là anh, Sergei Petrovich Kinsky, xin lỗi nó dạtdào dạtdào, bẩu là anh yêu nó trọnvẹn chânphương sâuxa trầmcảm, bẩu là anh đợi nó đây, tới khi nó chịu xuống nhổ vầu..

Trung Tướng nói, vầu đâu?

Thằng Đó nói, anh nghĩ, vầu mũi nhẽ lãngmạn?

Trung Tướng nói, mẹ khó hơn giết bò, xiền công anh một rếp (***).

Thằng Đó nói, anh giả mầy hai, hehe. Sinhviên kinhtế? Đi đi Ông.

***

Con Đó kéo cửa, nheo mắt ngó Trung Tướng. Thô xương dầy thịt. Không xinh.

Trung Tướng bẩu, phải Cô Tatiana Galenko?

Con Đó bẩu, ừa, em Tania.

Thoáng bóng giai khỏathân trong phòng. Trung Tướng bẩu, Cô ra ngoài anh nhờ tí.

Rùi Trung Tướng nói một lèo, Sergei Petrovich Kinsky đợi Cô dưới phố, tới khi Cô chịu xuống nhổ vầu mũi nó, nó yêu Cô trọnvẹn tốităm trầmcảm, nó xin lỗi Cô dạtdào dạtdào dạtdào.

Con Đó cười nhăn, hahaha Chàng em họ nó phỏng? Bẩu nó câm mồm. Cút về ông nội. Làm ơn.

Trung Tướng bẩu, anh xin lỗi, Tania, Cô nhiêu tuổi?

Con Đó bẩu, mười chín. Sao?

Trung Tướng bẩu, anh hai mươi, Tania. Đời anh chỉ ước một ngày Ai Đấy thuê một lonton đến bẩu nó yêu anh dạtdào dạtdào.

***

Trung Tướng ngoắc Thằng Đó, Serioja (****). Tania không ở nhà.

Thằng Đó cười nhếch, Ông Già, mầy tên gì?

Trung Tướng bẩu, Trung Tướng An Hoàng.

Thằng Đó bẩu, An Hoàng Trung Tướng, mầy trítrá dễ thương lắm. Mai anh mời mầy bia Gambrinus (*****). Rảnh chứ?

***

Hai giờ đêm. Hay ba? Hay bốn? Trung Tướng vửa ngủ tốt.

Thì Thằng Đó sủa.

– Tania. Tania. Tania. Tanushka.

Tất Thủng lầubầu, địtmẹ. Đồ điếm. Lại bắtđầu.

– Tania. Tania. Tatiana Vladimirovna (******).

Trung Tướng đẩy cửasổ, kêu, Serioja.

Thằng Đó reo, Trung Tướng, Ông Già, mầy mang Tania anh quả thư nầy nhế.

Trung Tướng nói, công anh một rếp.

Thằng Đó nói, anh giả mầy ba. Đi đi.

***

Con Đó cầm phong thư, xé toạch, toạch.

Trung Tướng nói, Tania, thực hết cách rùi hông? Cô?

Cửa dập phịch.

***

Qua tháng, Trung Tướng ngẫunhiên gặp Thằng Đó. Hóa nó tàixế Bus #28 đường Cutin Cutan.

Trung Tướng búng vai Thằng Đó, ciao Serioja.

Thằng Đó thảnnhiên, ciao thanhniên.

Trung Tướng bẩu, Serioja. Sergei Petrovich. Mầy hông nhận ra anh à?

Thằng Đó bẩu, mầy ai nhỉ, thanhniên?

Trung Tướng bẩu, anh cùng kýtúc Tania Galenko.

Thằng Đó bật cười hahaha, Trung Tướng? Ông Già. Khỏe hông?

Trung Tướng hỏi, mầy mới Tania thế nầu?

Thằng Đó thảnnhiên, Tatiana? Con điên. Nó nhấtkhoát không giả anh quả Wrangler đấy (*******). Con điên.

(@2009)

Ghichú

(*) Tatiana là một tên gái Nga thôngdụng, có các biếnthể thânmật như Tania, Tanka, Tanechka, Tanushka, Tanushenka.. để bạnbè hay giađình gọi nhau.

(**) Shashlik: Món thịt xiên nướng kiểu Nga.

(***) Rếp: Tức Rúp, đơnvị tiền Nga.

(****) Sergei là một tên giai Nga thôngdụng, có các biếnthể thânmật như Serioja, Seriojenka..

(*****) Gambrinus: Một quán bia nủitiếng.

(******) Vladimirovna là tên bố (phụdanh) của cô Tatiana trong chiện. Khi người Nga gọi ai bằng cả tên lẫn phụdanh lối “Tatiana Vladimirovna”, thì hehe hai đứa xungđột chắc.

Còn Petrovich là tên bố (phụdanh) của thằng Sergei trong chiện.

(*******) Wrangler: Mác quần bò Mẽo thịnhhành 197x-198x tại Nga. Giá một Wrangler quãng 200 rúp, ngang lương kỹsư. Việc giai/gái Nga mượn nhau Wrangler hay Levi’s rùi chiếmđoạt luôn là phổbiến và nghiêmtrọng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Nhéonhéo: Boisterously (Nhéo nhéo).
– Kýtúc: Dormitory (Ký túc).
– Cửasổ: Window (Cửa sổ).
– Côngdân: Citizen (Công dân).
– Địtmẹ: Mother-fucker (Địt mẹ).
– Đầulâu: Head (Đầu lâu).
– Máyảnh: Photo-camera (Máy ảnh).
– Rênrỉ: Groan (Rên rỉ).
– Tổngthống: President (Tổng thống).
– Trườngtồn: Longlive (Trường tồn).
– Vĩđại: Great (Vĩ đại).
– Xìlíp: Panty (Xì líp).
– Kiêntâm: Steadfastly (Kiên tâm).
– Áchâu: Asia (Á châu).
– Đồnghồ: Clock (Đồng hồ).
– Báothức: Alarm (Báo thức).
– Cóthể: May (Có thể).
– Dạtdào: Passionately (Dạt dào).
– Trọnvẹn: Entirely (Trọn vẹn).
– Chânphương: Plainly (Chân phương).
– Sâuxa: Deeply (Sâu xa).
– Trầmcảm: Depressibly (Trầm cảm).
– Lãngmạn: Romantically (Lãng mạn).
– Sinhviên: Student (Sinh viên).
– Kinhtế: Economics (Kinh tế).
– Khỏathân: Naked (Khỏa thân).
– Tốităm: Darkly (Tối tăm).
– Lonton: Flunkey (Lon ton).
– Trítrá: Lie (Trí trá).
– Lầubầu: Mumble (Lầu bầu).
– Bắtđầu: Start (Bắt đầu).
– Ngẫunhiên: Accidentally (Ngẫu nhiên).
– Tàixế: Driver (Tài xế).
– Thảnnhiên: Impassibly (Thản nhiên).
– Thanhniên: Younker (Thanh niên).
– Nhấtkhoát: Definitely (Nhất khoát).
– Thôngdụng: Common (Thông dụng).
– Biếnthể: Variant (Biến thể).
– Thânmật: Nick (Thân mật).
– Bạnbè: Friends (Bạn bè).
– Giađình: Family (Gia đình).
– Đơnvị: Unit (Đơn vị).
– Nủitiếng: Famous (Nủi tiếng).
– Phụdanh: Father-name (Phụ danh).
– Xungđột: Conflict (Xung đột).
– Thịnhhành: Popular (Thịnh hành).
– Kỹsư: Engineer (Kỹ sư).
– Chiếmđoạt: Appropriate (Chiếm đoạt).
– Phổbiến: Spreadable (Phổ biến).
– Nghiêmtrọng: Serious (Nghiêm trọng).

*** 1. #1 by Lqa on 2010/08/17 - 22:30

  Hếhế, chờluôn!
  Dìdốttướng bẩu sẽ ôn lại tiếng Ngố với hệthống lại ngônngữ Slavơ, thấy đéo!

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/18 - 10:58

   Đúng gùi, cái đó để sau cùng, khi các cô đã thànhthục ít nhất 4 thứ tiếng ngoài Lừa và Mẽo.

 2. #3 by Lqa on 2010/08/17 - 22:42

  198x đéo thấy Wrangler nữa nhể, hay tại Kiev không có? Tuyền Texwood với cả cái đéo gì của bọn Ấn ấy!

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/18 - 10:58

   Đúng thế, thời giữa 8x chỉ có texwood nhannhản.

 3. #5 by sss_sy_sss on 2010/08/17 - 23:32

  Sư bố thằng khắm, vẫn hãm vậy nhỉ??? Tinh hoa đến đau gòy ??? Cứt đái vẫn đầy computer mà sao đéo lên thượng đẳng nhể??? hê hê

 4. #7 by Bắp Ngô on 2010/08/17 - 23:47

  Hà hà, only boys lost things, such as a jean, or a pair of shoes (in story Oddessa hay khỉ gì ý)

  Girls are smaller than boys, so we can wear bigger things than our size HA HA HA HA

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/18 - 11:01

   Oh no my Maize Corn Vang Son, Khoaitay females are as big as males, so they can wear pants of each other.

 5. #9 by voong ngau pin on 2010/08/17 - 23:51

  điếu hỉu cái cặc ghề,,,thằng Cờ liệt dương dịc anh phát mầy,,,Cờ ơi,,,

 6. #11 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/17 - 23:59

  Hey Bap Ngo, you’ve got the face of my dreamgal. I guess you should got the same accent that can drive a guy like me crazy just by saying it, no?

   

 7. #13 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/18 - 00:01

  You know what Bap Ngo, girls like you all got the same walking style, speaking accent, same gestures, same face same nose same mouth same everything

  And I love girls like you till my last moments. I really do. God bless you girl, for being real beautiful from the inside-out!

 8. #14 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/18 - 00:03

  I do believe girls like you, Bap Ngo, are disguised angels sent from God as presents for those who got eyes sharp enough to recognize you…

  Oh God know how much I love girls like you, Bap Ngo.

 9. #16 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/18 - 00:11

  I need some time to rest myself. Will not put any comment into here for at least one year. Ciao everyone!

 10. #18 by mit.annam on 2010/08/18 - 00:45

  Xưa Mít có quen một con cỏn pa ma cùng học KT bên Nga về, theo bộ đội ông cụ vào Nam Lừa xây dựng thiên đường XHCN.  Đến nhà chơi thấy ma con cỏn đang cưỡi trên lưng một con lợn to tướng, trên người đeo một cái váy màu cháo lòng shapeless like a potato sack.  Hóa ra đấy là giờ tắm cho lợn….hehehe  Bô lão Mít cũng Econ graduate từ Sorbonne, Paris, cùng thời điểm thất nghiệp ở nhà ăn bám vợ đẩy xe bán bánh rong đường phố.  KT thời thiên đường đéo có chỗ cho bọn trí thức kiểu này.  (Tển từng nắm chức vụ khá cao trong equip của bạn Hảo Nguyễn, người có công/tội giữ 16 tấn vàng của Nam Lừa để giao lại cho bộ đội ông cụ về sau) 

  General Bựa có biết số vàng này về sau được dùng để làm gì hông? (Trả nợ chiến phí, bán đi ăn dần, vào hầu bao của lãnh tụ…..etc..) 

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/18 - 10:54

   Bán ăn dần hết em ạ, hai năm là nhẵnnhụi. Hồi ý lãnhtụ ít dám làm càn lắm, mà méo mặt vì đói, đút túi thì ít thôi.

 11. #20 by mit.annam on 2010/08/18 - 00:57

  I need some time to rest myself. Will not put any comment into here for at least one year. Ciao everyone!@ Thím Thiếu
  —————————————————————————-
  Ciao Thiếu, see ya in a year.

 12. #22 by minhhuong on 2010/08/18 - 05:57

  What? He be forced to be far from his sweet Wrangrer which cost 200 rubles? It’s so cruel ! he he he

 13. #24 by Thượng Sĩ Già on 2010/08/18 - 08:05

  sưbố nhà bà Dì. Biên dư cặc họ, Có mỗi cái ý chính ngay ở cuối bài thì biên toẹt phát tiếng Lừa dư dững bài cũ đi. Còn bầyđặt họcđòi Bunglish mớicả bunglung, hãm lìn.

   

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/18 - 10:48

   Đọc Văn Bựa mà hờihợt thế thì cút về mới mẹ tên Sỹ Già dâm ác kia.

    

   Còn việc bốt bài tiếng Bunglish là chủtrương của trungương, cũng như việc cảithiện tiếng Luas Buas, khôngthể thayđủi. Không hiểu thì shut up please woman.

 14. #26 by minhhuong on 2010/08/18 - 13:50

  Thích Đủ Thứ 12:24 18-08-2010

  Kết luận vụ TĐT như sau:
  1. Ổng tự thiêu là hoàn toàn có thật và tự nguyện
  2. Chính quyền không thể ngăn cản vì được các tướng lĩnh dự định đảo chính Diệm bật đèn xanh!
  3. Cộng sản không hề có liên quan gì trong vụ này!

  Không bàn cãi nữa nhé!

  ———————————-
   
  Sư anh thích nuôi trồng răng giả không em vả cho 1 phát ngay giờ.
  Tự nguyện cái kiểu đéo gì phải để đứa khác đưa tới rưới xăng để đứa khác mang tội sát sinh hả? Trò hề, nhá!
 15. #28 by EURO on 2010/08/18 - 15:48

  Hehe chết bà sư anh chưa?

 16. #29 by tu-do-sang on 2010/08/18 - 16:00

  Tên Bựa theo Thiên Chúa giáo?

  Các ông Bựa bà Bựa gộc trong quán này dĩ nhiên chịu ảnh hưởng nhiều của hắn vì chịu sự khai sáng của hắn.

  Không vì thế mà lấy Phật giáo ra phân tích mổ xẻ chửi bới.

  Ba tôn giáo lớn nhất, có đạo nào tách rời hoàn toàn khỏi chính trị?

  Họ làm gì là quyền của họ, trái pháp luật khắc có chính quyền can thiệp.

  Bàn chuyện khác đi.

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/18 - 17:25

   Dì biết đâu đấy. Dì mặckệ các cô dầm cứt hehe.

 17. #31 by minhhuong on 2010/08/18 - 16:08

  Không vì thế mà lấy Phật giáo ra phân tích mổ xẻ chửi bới . @ Sáng

  ————————-

  Đâu, đứa đéo nào lôi Phật giáo ra mổ xẻ?? Đứa nào?

  Ở đây đương phân tích xem tự thiêu hay là bị thiêu. Liên quan đéo gì tới tôn giáo nào ở đây.

  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/18 - 17:33

    

   Chỉ cần có một người canthiệp vào một tìnhtiết bấtkỳ của cuộc tựsát, thì nó không còn là tựsát nữa.

    

   Luật nước nào cũng thế. Giúp người khác tựsát là tội hìnhsự (~sátnhân). Thế nên mới có vụ cãicọ “Cái chết êmái” khi xưa.

    

   Giờ cô Sáng muốn treo cổ, mượn dây thừng của hàngxóm và nói rõ “để tựtử”, mà tay hàngxóm vưỡn đồngý cho mượn, thì người hàngxóm chắcchắn bị án hìnhsự. Và tấtnhiên vụ tựtử của cô Sáng không được phápluật xem là tựtử nữa (Nếu người chết được coi là tựtử xịn, thì cam sẽ hủy điềutra hìnhsự).

 18. #33 by Thượng Sĩ Già on 2010/08/18 - 16:21

  Còn việc bốt bài tiếng Bunglish là chủtrương của trungương, cũng như việc cảithiện tiếng Luas Buas @ Dì dắm

  hố hố chémgió phùmphụp phùmphụp nhờ, khiếp.

  cảithiện tiếng Lừa my ass. Dịch văn Lừa Bựas sang Mẽo bựas có dễ thế chó đâu, không Dượng đã giởthành đạivănhầu lâu mẹ rùi. Địtbẹ, bữahổm cho thằng Dumb Fuck, một tên đếquấc phảnđộng đại bùbựa tănggia sảnxuất chung mới Dượng, vầu đọc thử quả Bunglish xem nó nghĩ dư nầu. Hố hố đọc xong nó đắmđuối nhìn Dượng thủthỉ ” Motherfucker, Yo lost yo mind ? Wat da fuck is this shit . Seems like someone tryin to speak English” hố hố hố….

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/18 - 17:37

   Thế thì thằng Dum Fuc ý cũng giống bọn Tintin Lừa mới vầu Quán Bựa thôi. Bỏn đến 99% bẩu Dì mới học tiếng Lừa. Đó là đám bầnnông ăn ./ ăn ./ hehe.

 19. #35 by minhhuong on 2010/08/18 - 16:33

   Seems like someone tryin to speak English @ Sỹ Già

  —————–

  Thì đúng mẹ, cả lũ đương bập bẹ cố gắng nói tiếng anh còn đéo? Cười cái đéo???

 20. #37 by minhhuong on 2010/08/18 - 16:43

  Bọn trẻ con Mẽo lúc tầm 1 tuổi rưỡi 2 tuổi chúng nó cũng là “trying to speak English” đấy bà con á, Mẽo xịn cũng phải trải qua giai đoạn trying hết, 100%.

   

  Chị đương “trying to speak French” đây này, Sỹ già cười hô hố  luôn thể đi nhở ke ke

 21. #39 by Thượng Sĩ Già on 2010/08/18 - 16:50

  Các ông Bựa bà Bựa gộc trong quán này dĩ nhiên chịu ảnh hưởng nhiều của hắn vì chịu sự khai sáng của hắn. @ Sảng

  Đâu, mợ chỉ dõ vạchtrần Dượng xem chỗ nầu Dượng bị ảnhhưởng bởi cái sự theo Thiên Chúa Giáo (TCG) của tên Bựa cái, Dượng cho xiền mợ ịch phò chínhủy.

  Cái địt con chị nhà mợ chứ, nhàta đương phântích sựkiện đúng sai dư nầu là xúcphạm tiênnhân ba đời nhà mợ đấy à ? Thế cứ cái đéo gì thuộc về tôngiáo là không được đàobới mổxẻ phỏng ? Hay cứ đứa nầu nói động đến cái đéo gì dínhdáng đến Phật Giáo mặcđịnh đứa đấy Pro TCG, hả hả ? Phátbẩu ngu đéo chịu được. Vầu đây họchỏi hay vầu đây  chỉ để giảichí suông thằng bầnnông kia . Địtbẹ, thèm cứt thì chỉ việc hô to ba phát khẩuhiệu, nhá. Đây lúc nầu cũng sẵn. Còn thích lèmbèm kiểu nói lấy được thì cút về mới ngoại. Sưbố quân mặtlìn.

  Còn cái thằng Nhà Chùa ngu lâu kia nữa. Địtmẹ Dượng nghingờ củsọ nhà mầy tuyền cứt gà sáp không hơn không kém. Nhàta bàn cãi dõdàng là thế mà mầy phang mẹ mấy câu chả ănnhập đâu mới đâu cả. Không biết nói gì thì câm mẹ mồm đi cho lành, để yên các cụ chanhluận, nghe chửa. Hay mầy thèm cứt giả ngu dư thằng Sảng nhỉ. Địt mẹ mầy.

 22. #41 by minhhuong on 2010/08/18 - 17:10

  Họ làm gì là quyền của họ, trái pháp luật khắc có chính quyền can thiệp.@ Sang

  —————-

  Đây là 1 sự kiện lịch sử, việc đéo gì có chuyện mọi người đéo được mổ xẻ xem sự kiện đó có thực hay dởm? 

   Vị trí xẩy ra sự vụ là Sàigòn lúc ấy đương thuộc nước Nam Lừa với Đệ cái đéo gì Cộng Hòa, vậy thì Sáng làm ơn cho hỏi chính quyền đéo nào can thiệp được vụ này thế hả Sáng?

   

   Chị chỉ quan tâm the fact là bị thiêu hay tự thiêu và phân tích mỗi nó thôi. Chị đéo quan tâm phân tích ảnh hưởng của sự vụ lên Phật giáo, chính quyền, thế giới, nhá!

  Còn Sáng đéo muốn tìm hiểu sự kiện lịch sử thì sáng bịt mẹ tai lại, Sáng có quyền chọn kiểu khỉ che mắt, bịt tai, che miệng, chứ đéo gì Sáng lại chạy quanh che miệng từng bựa viên thế HA HA HA HA

  MÀ em bảo, hay anh ra che thử miệng cái Rô xinh đi, nó liếc tình cho 1 phát thì anh xỉu mẹ nó tại chỗ í HÁ HÁ HÁ

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/18 - 17:41

   Monk ý mà tựtử kiểu ý ở Ba Đình bigiờ, thì đám lâunhâu giúp đổ xăng giúp bật diêm ăn án tửhình hết không đùa.

 23. #43 by EURO on 2010/08/18 - 17:55

  Rô xinh mới về.
  Đồngchí Sang có vấnđề gì vậy?

  Các ông Bựa bà Bựa gộc trong quán này dĩ nhiên chịu ảnh hưởng nhiều của hắn vì chịu sự khai sáng của hắn.
  Đèo mẹ đồngchí, vì những ý kiến rất ấtơ này mà ngay khi khơigợi vấnđề Dì đã nhảy lên đôngđổng dunno dunno đây. Cũng đèomẹ đồngchí nhátnữa vì lại buộc Rô phải đứng cùng chiến tuyến với lão Sỹgià thiu thối và cái Điêu toa némđá đồngchí.
  Tạisao Rô thích đem chiện BBQer này ra trứoc quán Bựa? Vì muốn có nhiều ýkiến đachiều mổxẻ 1 sựkiện lịchsử, và đồngchí nên nhớ ở quán Bựa này không thằng nầu áp đặt ýkiến chủquan cho thằng nầu đựoc cả, biết gì thì đónggóp và muốn cái gì chui vào củsọ mình thì phải tự phântích và chắtlọc.
  Những thằng nầu trong đây cốtình xúcphạm Phật giáo? Hôm qua đồngchí Lìn đã có ýkiến rất buồncừoi về vấnđề này rồi, đồng chí chưa thấy thỏamãn à?
  Sách giáo khoa nói thế và đồngchí cứ thấy như thế là đủ, không có nhucầu nhìn đông nhìn tây coi sự việc có gì khác hơn không à? hay thằng nầu nói khác SGK là bọn phảnđộng phá thối hết?
  Lưu ý đồngchí Bựa nhìn và chửi vướnđề rất khác những Faddibu nhá. Cái đéo gì vào đây chơi hoài mà đéo biết thế nầu là đachiều đadiện vậy?

 24. #45 by Lqa on 2010/08/18 - 20:21

  Địtkụ, thiênđường SôLiên đéo, vưỡn lừa nhau để lấy cái Wrangler sao hở Dìdốttướng kia? À, té ra dốttướng ở chung mới thằng 195-105 Algeri? Thảo nào tên dốt tướng biết cả tiếng Phớp, chém gió phừnphựt. Hếhế, ở Ukrain, bọn Al cũng nhiều nhưng ở biệtlập với Lừa. Tuyền sang thuê mấy Lừa hớt tóc. Bọnbỏn đéo dám ra cửa hàng cắt tóc. Chỗ tên Dì dốt có thế không?

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/19 - 13:49

   Dì tuyền ở mới mọi, cả Algeria, Madagascar, Peru, Iemen, Nigeria.. thậm chí có đợt ở cả mới Bangladesh bửn cực.

    

   Chỗ Dì và thời Dì thì sinhviên ở chung tất. Lớp có khoảng 100 thằng (chia làm 5 lớp nhỏ) thì tầm 30 thằng ngoạiquốc, trong đó Lừa và Cuba đông nhất, quãng 10 đứa, còn lại thuộc đủ các bộtộc thếgiới, dưng không có bọn Westerner xịn nầu.

    

   Cắt tóc thời thởi thì tự cắt cho nhau hết, chả đứa nầu ra tiệm. Vì mốt là tóc dài hehe, có cần cắt chó đâu.

 25. #47 by nang_giua_trua on 2010/08/18 - 20:38

  Ôi tình yêu, lỗi tại tình yêu !

 26. #49 by LUUMANH on 2010/08/18 - 22:47

  Lông Đít ngu nhở . Vừa măng đã bị  lừa . 

  Thể nào!
 27. #51 by mit.annam on 2010/08/19 - 01:08

  Chi bộ vẫn còn bàn về Monk Đức à….tiếp tục đê, đề tài hay đó. 

  Đọc lại Malcome’s The New Face of War, thấy có đoạn kể về Monk Anonymous, tự thiêu tại bùng binh chợ Bến Thành.  Monk này đón taxi đến chợ, rùi đi bộ sang đường vào bùng binh nơi sư ông tự hỏa thiêu.  3 tên ký giả Mẽo tính săn tin chụp hình dưng bị cảnh sát đập tơi bời. 

  Monk Văn thì tẩm sẵn xăng vào áo cà sa, đến góc đường nhìn qua nhà thờ Đức Bà, tự thiêu trước đám giáo dân đi lễ nhà thờ vào ngày Chúa Nhật rất đẹp trời.  Tấm hình Monk Văn chụp từ lòng đường lên, có nghĩa thợ ảnh quay lưng lại nhà thờ.  Nhìn cái angle của lề đường, Mít nghĩ Monk Văn ngồi bên lề đường bên trái của Rue Tự Do, nhìn từ nhà thờ.  Nếu đi từ hướng Continental lên, Monk Văn ngồi bên góc tay mặt. 

 28. #53 by mit.annam on 2010/08/19 - 02:02

  Tại sao Monk Anonymous và Monk Văn không có dàn monks-nuns tiền hô hậu ủng như Monk Đức?  Có lẽ lãnh đạo PG đã biết cảnh sát SG sẽ không bất cẩn một lần nữa. 

  SG cho tới vụ Monk Đức không phải là Huế, nơi the main crackdown on Buddhists by the government officials happened.  Lần đâu tiên trong những vụ xuống đường xe hơi được dùng để chở mấy monks.  Xe cảnh sát chạy trước xe hơi của Monk Đức khoảng 1/2 block đường.  Hoàn toàn lo chuyện dẹp lòng đường cho đám xuống đường as usual, chứ không interfere vào đoàn người.  Khi chiếc xe của Monk Đức ngưng giữa ngã tư Lê Văn Duyệt, hai hàng  sư – ni cô lập tức tạo thành vòng tròn khoảng 30 feets, of which the car itself formed a link.   Chiếc xe mở đường của cảnh sát đã đi trước cách đó nửa con đường.

  Khi ngọn lửa được đốt lên, cảnh sát SG, chứ không phải riot polices, đứng ngoài vòng sư-ni cô mới hốt hoảng gọi head quarters.  3-4 fire trucks arrived with a platoon of riot polices carrying fixed bayonets.  Các monks đã dùng người chèn bánh xe fire trucks và nhảy ra chặn đường đi của xe.  Đám riot polices charged down the street nhưng ngừng lại cách vòng tròn sư-ni cô khoảng vài yards, confused.

  Trong lúc đó leading monks đã dùng loa kích động những người đang xem, và giải thích lý do bằng lời lẽ thống thiết tại sao có vụ tự thiêu bằng hai sinh ngữ Anh-Việt.

  Riot polices không tiến vào giải tán đám đông.  Đám đông tụ tập marched back to chùa Xá Lợi với body của Monk Đức at the head of the procession, wrapped inside the saffron robes of the monks.  His body didn’t fit inside the wooden coffin they prepared for him.  The crowd arrived at Xa Loi at 10:00 am sharp, and the demonstration was finished.

  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/19 - 13:40

   Cảnhsát SG hồi hổi chưa có kinhnghiệm đốiphó với dững vụ thế nầy, chứ sau đấy bố bảo monk nầu dám thiêu thân như thế.

    

   Thực ra có, dưng chínhquyền nó dẹp ngay, chả để chút tiếng vang gì. Thời 1975 tới 1985 cũng có khoảng chục vụ thiêu thân, dưng nhờ bấuchí địnhhướng tốt, nên chả ai nhớ tới.

 29. #55 by nguoicali on 2010/08/19 - 09:41

  He he là lão liệt nè.

  Chán chả thèm bàn chiện thiêu đốt. Lớn mẹ hết gùi, hồn ai nấy giữ.

  Bài biên của Dì, đọc được. Được chỗ nào? Điếu biết. Bình lựng ko xong thì góp chiện đáp lễ Dì nhá.

  Thiên đàng năm ấy.

  Lão biên thư qua xin xỏ USA. Định bụng kiếm vài cái Levis diện chơi.

  Chú của lão, bấy giờ hàn vi, đi lang thang dọn rác, cắt cỏ thấy mẹ bên ấy. Bít đường sắm Zin xịn, sécờnhen thì Dà nước ta cấm tiệt (nhẽ giờ vưỡn vậy). Dưng vưỡn tuồn về được 2 cái Zin lai, đóng vai vật liệu chèn lót dưới đáy thùng hàng. Tứt diên, khi nhận cần biết điều đôi chút, để mấy bạn bưu điện, hải quan… đồng ý si nghĩ giống ta.

  Zin lai, bởi vì nó may kiểu Zin, dưng bằng kaki dày. Nổi bật phía sau một đường gân kếch xù, hình chữ U, từ 2 gót vòng qua mông đít. Dạng quần bảo hộ lao động khoai tây, nhẽ size nhỏ nhất. Diện cái quần dị hợm í đi học, lão hận đời ghê lắm, rủa thầm ông chú. Ko có thì thôi, gởi chi cái khỉ gió về chơi quê cháu mình thía.

  Mặc hoài chả hỏng, chả sờn rách, xuống màu. Lão chịu đời hơn 2 năm trời với nó mới chiển giao được cho thằng em.Thẳng lại cực kỳ khôn ranh, mặc vài lần, vác mẹ cho thiên hạ, viện cớ cứu trợ bão lụt, để nèo ba má của lão sắm cho cái mới.

 30. #57 by Không Ai Sất on 2010/08/19 - 11:12

  Chi bộ dắm vào chúc mừng sinh nhật bạn Giáp ở đây nhé.

  Bạn bản giờ đã 100 tuổi, nhẽ BCT có thể cho bạn đi được chưa hay vưỡn bắt bạn phải đợi hết đại hội 11 nhỉ?

 31. #58 by nguoicali on 2010/08/19 - 11:21

  Có chiện này lạ, kể ra nghe chơi nè mấy bựa nó ơi.

  SG, có quán kara. Nói chung là mát trời ông địa. Bựa nầu vầu chơi, nhớ hú lão dẫn đi. Có lão, má mì mới ưu ái, đãi đằng đào tuyển.

  Đặc biệt, có 1 em, kiêu sa dư siu mẫu Thúy Hà. Khoe là hay đọc quán bựa.

  Hỏi thích bựa nầu, bẩu Chim Chúm Chím.

  Giựn chưa? Sâu ko chịu thích Lìn iêu?

   

  Bốt ảnh Hà, cho Chím dễ hình dung.

  Ẻm cười ngạo nghễ mới lão, anh mà chứng minh được mình là Chim Chúm Chím, em sẽ miễn bobo.

  Chết mịa Chím chưa, lão sẽ hách ních mầy, hách ních mầy, Chím ơi

 32. #60 by mit.annam on 2010/08/19 - 11:53

  Há há  Chẳng những lão liệt mà Mít cũng đã từng mặc cái quần như thế, from Sunnyvale with love.  Không những nó đã một chữ U vòng qua mông, mà còn flare bottom…từa tựa thế này này. 

  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/19 - 13:31

   Thời Dì nhândân kêu là Quần Chắp. Mốt đỉnhcao đấy.

    

 33. #62 by kochumbenim09 on 2010/08/19 - 12:03

  Rõ lìn dở…Thầy Năm Băm Buồi đếu đâu nhở…nhà còn thuốc MACÔLÉT không cho tên lìn khắm một toa..

 34. #63 by Dynamo Kiev on 2010/08/19 - 12:40

  Thằng  nguoicali thuờ hàn vi đíu có quần jean mà mặc, nhờ vào ngành công an, được vào quán caraoke miễn phí chơi gái kiêm thu tiền bảo kê. Có gì hay ho đíu đâu mà khoe.

  Truyện này của trung tướng viết đúng ngữ cảnh tiếng Nga.Bunglish có lẽ đúng về grammar, nhưng symantic meaning và ryhm không giống tiếng Anh lắm, nên Khoai Tây thấy không hài hước.

  • #64 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/19 - 13:30

   You mean semantics and rythm rite?

    

   Quite good. Tốt lắm, Dì muốn Khoaitây vầu chưởi để Dì cảithiện Bunglish. Just want that westerners come shitting for me to level the Bunglish up.

 35. #65 by Chim Son Ca on 2010/08/19 - 13:48

  Đíu mịa ! Cám ơn Đảng, ơn Chính phủ đã có công ơn trời bể để dân Lừa có được Ngô Bảo Châu , niêu tự hào của chúng ta.http://www.vietnamnet.vn/giaoduc/201008/Giai-thuong-Fields-xuong-danh-Ngo-Bao-Chau-930129/

  “Xúc động và tự hào đến nghẹn cả tim”, Viện trưởng Viện Toán học nói với cộng tác viên VietNamNet đang có mặt tại Ấn Độ.
  “Chúng tôi thường mơ ước là đến một lúc nào đó, có người Việt Nam được giải Fields, nhưng không ngờ, nó lại đến nhanh như vậy. Giá mà các bác Phạm Văn Đồng, Tạ Quang Bửu và Lê Văn Thiêm còn sống để chứng kiến sự kiện này. Công lao xây dựng nền toán học Việt Nam của các bác và các thế hệ tiền bối đã góp phần đem đến sự diệu kỳ ngày hôm nay”.

   GS Trung chia sẻ, các nhà toán học ở các nước nghèo và các nước đang phát triển khi gặp ông đều coi thành tựu của GS Ngô Bảo Châu là một sự cổ vũ lớn lao đối với họ.

  “Họ hỏi chúng tôi là làm thế nào mà các ông có thể đào tạo nên một con người như anh Châu. Tôi nói răng họ cần những nhà lãnh đạo như Phạm Văn Đồng, Tạ Quang Bửu và Lê Văn Thiêm và rằng đó là một quá trình lâu dài cần được cả xã hội quan tâm nâng đỡ”

  Địt cụ , đọc lời Lão này phát biểu , xúc động vãi đái… . Mịa Kiếp ! cũng xuất phát vinh quang như Ngô Bảo Châu, ko biết nhờ ơn trời bể của Đảng, chính phủ…có Bựa nào biết Lê Bá Khánh Trình giờ đang bay cao tới đâu rồi nhỉ ????

 36. #66 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/19 - 13:57

  Nghiêmtúc chúcmừng cô Chau Ngo.

   

  Giờ cô đã ở tầm thếgiới. Hãy làm dững thứ ở tầm đó, và hãy be an elite, for ever.

   

  Dì không ưa Toán, dưng cũng côngnhận Toán đã đem lại cho Dì dững tưduy tíchcực trong côngviệc và hưởngthụ hehe.

   

  Một lần nữa, chúcmừng.

 37. #67 by mit.annam on 2010/08/19 - 14:27

  Hình đẹp quá em Mít à@ General Bua
  ——————————————————————-
  Chiện hehehe  Tặng Dì thêm tấm hình Công Viên Chi Lăng xưa Mít vẫn tung tăng ở đây với Mật và Mía. 


 38. #69 by nhất on 2010/08/19 - 15:43

  An Hoang Trung Tuong 13:57 19-08-2010

  Nghiêmtúc chúcmừng cô Chau Ngo.

   

  Giờ cô đã ở tầm thếgiới. Hãy làm dững thứ ở tầm đó, và hãy be an elite, for ever.

   

  Dì không ưa Toán, dưng cũng côngnhận Toán đã đem lại cho Dì dững tưduy tíchcực trong côngviệc và hưởngthụ hehe.

   

  Một lần nữa, chúcmừng.


  Địt cụ Trung tướng giải thích câu : Toán học giúp tư duy tích cực cho hưởng thụ ”  cái coi!

  Hưởng thụ cũng phải tính toán à? Há há !

  • #70 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/19 - 17:17

   Đồ hãmlìn, có thế cũng phải hỏi. Hưởngthụ khókhăn không kém gì làm xiền.

 39. #71 by sahadin08 on 2010/08/19 - 15:56

  Nghiêmtúc chúcmừng cô Chau Ngo.@ thằng gì bựa bú !/ con phò

  quên em bắp ngô rùi à..quên nhanh thể…tên châu ngô có đếu gì mà phải nhặng lên như baó đảng thể…

 40. #73 by bongtuyetmy on 2010/08/19 - 16:25

  TT có biết Nguyễn Trung Hà không? Tển đang GATO với Châu Ngố đấy, hay TT chính là tển. trước đây em thấy Dì chê Châu Ngố và giải Fields lắm cơ mà sao bây giờ lại chúc mừng???

  • #74 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/19 - 17:05

    

   Cô Hà giầu hàng cựphú, việc gì phải gato mới Chau Ngo? Mỗi người mỗi việc, chả bâu giờ có chiện Bill Gates gato mới Tom Cruise và ngượclại.

    

   Bigiờ Dì vưỡn chê cả Ngo cả Fields, dưng không vì ghế mà Dì không chúcmừng, rất thànhthực.

    

   Đơngiản nó thuộc tầm Universe. Như Mike Tison hay Bin Laden. Nghĩa là đứng hàng đầu trong số dững đồngnghiệp tuyềncầu.

 41. #75 by minhhuong on 2010/08/19 - 16:42

  Địt cụ Trung tướng giải thích câu : Toán học giúp tư duy tích cực cho hưởng thụ ”  cái coi!
  Hưởng thụ cũng phải tính toán à? Há há ! @ Nhất

  ——————–

  Xời, em biết, hé hé

  Muốn hưởng thụ được lâu thì cần luyện dâm công khỉ gì điều độ đúng không ?

  Muốn biết luyện bao nhiêu thời gian 1 ngày cho phù hợp với bản thân thì cần phải biết số gái mình phục vụ 1 ngày là bao nhiêu gái, đúng không ?

  Muốn biết bao nhiêu gái 1 ngày thì phải đếm, đếm đéo phải toán học thì là mẹ gì nữa ?

  Kết luận, toán học vô cùng cần thiết cho hưởng thụ, hà hà hà hà

 42. #77 by sahadin08 on 2010/08/20 - 08:25

  minhhuong 16:42 19-08-2010

  Địt cụ Trung tướng giải thích câu : Toán học giúp tư duy tích cực cho hưởng thụ ”  cái coi!
  Hưởng thụ cũng phải tính toán à? Há há ! @ Nhất

  ——————–

  Xời, em biết, hé hé

  Muốn hưởng thụ được lâu thì cần luyện dâm công khỉ gì điều độ đúng không ?

  Muốn biết luyện bao nhiêu thời gian 1 ngày cho phù hợp với bản thân thì cần phải biết số gái mình phục vụ 1 ngày là bao nhiêu gái, đúng không ?

  Muốn biết bao nhiêu gái 1 ngày thì phải đếm, đếm đéo phải toán học thì là mẹ gì nữa ?

  Kết luận, toán học vô cùng cần thiết cho hưởng thụ, hà hà hà hà

  An Hoang Trung Tuong 17:06 19-08-2010

  Đúng rùi đó Bắp Ngô. @ thằng Gì Bựa bú !/ con Phò

  ???????????????? thầy chẳng hiểu mẹ..hay thầy già rùi ..ngẫn rùi..hoặc thằng Gì bauwj cũng toèm cà là nhoèm như thầy rùi…bi cịch


 43. #78 by Lqa on 2010/08/20 - 09:20

  Địtkụ HàPhò, bỏ Toán cũng là cái hay chứ Dìdốttướng nhể? Hồi hổi gặp HàPhò ở Lổmxộp, gã bẩu bỏ Machemachika đi, học làm đéo! Vậy nên có mấy Lừa lai khoai Tây bỏ Mache thật, quay sang học Arkhichéctura, Mêkhanhi…Dưng mà cũng đúng Dìdốttướng ạ,nếu học Toán xong về Lừa thì bốccứt thật!
  Xì bam quán Bựa phát. Chúc mầng Châu Ngô-Pơrafexô phát nhể!

  • #79 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/21 - 15:43

   Học Toán thì kểcả ở Tây cũng bốc cứt chứ nói đéo gì Lừa. Lương Prof như Chau Ngo cũng chỉ bằng thằng coder ASP.NET hạng trung thôi. Còn được giải tiếngtăm này kia là hên xui.

 44. #80 by nguoicali on 2010/08/20 - 09:51

  Cho bình lại, Dì nhá

   

  Đọc chiện thấy tồi tội.

  Tội lão mất wần. Tội thằng mất ngủ. Tội cỏn vì wần khinh miệt tình wân. Tội tên dữn chiện vửa hồn diên vửa cơ hội, biết ngứa miệng dạy đời mà vữn ngửa tay dựn rúp lẻ.

  Tội một thời chai chẻ tiện bần.

   

  PS: bạn mọi Ri có nói chơi mà thật ko Dì?

 45. #82 by nguoicali on 2010/08/20 - 09:53

  Sáng nay vầu đọc cồng, mún té ngửa.

   

  Có khi nầu, mấy cái Zin lai của lão, chính là của Mít thải ra, chú lão tiếc của nhặt về, gởi cho lão? Rùi cũng chính 2 năm mặc wần Mít đới là căn nguyên khiến lão liệt trước tuổi?

  Ôi, quả là “oan gia ngõ hẹp”. Chiện đời cứ đan xen vầu nhau, chả biết đường lần.

   

  Thui thì Mít iêu ơi, hãy cất giọng oanh vàng thỏ thẻ, confirm hộ cái cho lão an tâm: cái wần khi xưa, Mít diện ở Lừa hay ở Mẽo thía?

 46. #83 by nguoicali on 2010/08/20 - 09:54

  Dì này, xét công lão cặm cụi gõ cồng, giúp vui cho quán, xin Dì một đặc ân: xóa hộ lão cái cồng trong entry Riding partner.

  Là cái thứ 40, từ cồng trên cùng của sư Thứ đi xuống, chữ to đùng, bắt đầu bằng cụm từ “lão bó tay”, kết thúc là “lão té thôi”. Chả ảnh hưởng gì đến mạch tranh luận đâu, chỉ là lão nổi cáu nói bậy đới.

  Thế nhá. Xong rùi xóa lun cồng này nhá. Sương Dì wá đi.

 47. #85 by Không Ai Sất on 2010/08/20 - 12:44

  Theo chi bộ thì cô Châu Ngô có nên về Lừa nhận huân chương ông Cụ không?

  Mấy ngày nay anh chạy nét cố gắng tìm hiểu cô Châu Ngô đã đóng góp gì cho Toán học, kết cục anh vưỡn đéo hiểu gì! Vưỡn tù mù như ngày nào chi bộ dắm cãi nhau về công trình của bạn ý.

  Chi bộ dắm tên nào ngộ được công trình của bạn ý tóm tắt đại khái coi nầu!

 48. #86 by mit.annam on 2010/08/20 - 14:07

  Thui thì Mít iêu ơi, hãy cất giọng oanh vàng thỏ thẻ, confirm hộ cái cho lão an tâm: cái wần khi xưa, Mít diện ở Lừa hay ở Mẽo thía?@Lão liệt
  ——————————————————————————–
  Quần chắp (cái chữ mới nghe lần đầu hehe) Mít mặc từ lúc còn ở Lừa. Mà jeans đàng hoàng chứ hông phải kaki, nên hông thể secơnhen cho lão được.   Lão an tâm lão nhé!

 49. #87 by Bếnđậu9999 on 2010/08/20 - 18:11

  lâu không ghé thăm trung tướng! Ciao!
  Bài này cứ thấy quen quen, như bi giờ bọn tin tin nó có tích như này: “em thân yêu, anh muốn nói với anh một điều ấp ủ lâu lắm rồi, nếu ko nói ra được ba từ này chắc anh sẽ phải ân hận cả đời. Anh muốn nói với em … TRẢ ANH TIỀN”.

  • #88 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/21 - 15:39

   Chầu chầu. Trong tìnhái Xiền đóng vaitrò không quantrọng dưng khôngthể thiếu. Giầu cóthể bấthạnh còn nghèo chắcchắn unhappy.

 50. #89 by cathnga on 2010/08/20 - 20:14

  Yêu là thế nầu  ????