Tenez-la pour le temps passé [English Version]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Vietnamese Version here)

AL HUANG THE GENERAL

Tenez-la pour le temps passé. Touchez-la pour mon temps passé.

Hold it for the time gone

Tenez-la pour le temps passé

(1)

The General said, hey Maize Corn, age 14 I loved Oanh Oanh.

The Female said, First Love?

– No. The fourth one? Or the sixth? Or the nineth? I dun’t remember.

– ‘There sex?

– Thers.

– Hehe you must be sent to prison.

– She’d better to.

– What’s matter?

– Oanh Oanh was 28.

– Oh God.

– Dieu la bénisse.

– A neighbor?

– Neighbor. One husband, two children. The husband was 31, Military Police Captain. Being as stately as now stock-boss. Brought home every week by sidecars from the Zone. The children one was seven that’s in 2nd grade one was three that mated me much.

– Did she seduce?

– No. I did.

– A 14 seduced a 28? Hahaha.

– Yeap. She had bath in her kitchen. I flipped the window lookin’. And sexed.

– Repeatly repeatly repeatly?

– I guess so.

– How long?

– ‘Bout a year.

– Were detected?

– Oanh Oanh’s husband suspected she coupled my papa.

– Hahaha. Hahaha. Hahaha.

– He beat her rudely. Oanh Oanh moved away.

– Then did meet again?

– No. She took another boy.

(2)

The General said, hey Maize Corn, age 8 I loved Kim Kim.

The Female said, it’s very The First Love?

– Nun. Thanks God. Hehe.

– ‘There sex?

– Dry sex only.

– Not much romantically.

– Enough romantically.

– Kissing? Hugging? Touchin’ everything?

– Yeap.

– Kiss sucky? Hug fucky?

– Yeap.

– A neighbor more?

– No. My professor.

– Professor that teachin’ you?

– Of course.

– A 28 more?

– Nop. Twenty four.

– Army Lieutenant husband? Hahaha.

– Non husbanded.

– One child? Hahaha.

– Non childed.

– How long?

– ‘Bout half a year.

– Were detected?

– No. Kim Kim fuckin’ the Vice-principal. They two flew over.

– Then did meet again?

– No. Ne jamais. Mais je veux.

(3)

The General said, hey Maize Corn, age 5 I loved Mang Mang.

The Female said, exactly The First Love.

– Nun. Thanks God. Hehe.

– ‘There sex?

– Thers.

– Mang Mang’s 20? Hahaha.

– Eight.

– Oh God. ‘There sex?

– Mmm.

– ‘There sex?

– Thers.

– How long?

– Once.

– What’s matter?

– We travelled mountains with the parents. Ours two refuged into a cave. Whole the afternoon.

– Makin’ love?

– Yeap.

– Making love?

– Yeah?

– Can’t imagine. Make love? Off all clothes?

– Yeap. Like adults.

– Avec succès?

– Nogn. I was too little. J’étais trop petit.

– Were detected?

– My parents caught well. Whipped lot.

– Then did meet again?

– No. Hehehe. I yet haven’t known her name. Mang Mang is the fabricated one. Hehehe.

(4)

The General said, hey Maize Corn, do you love me?

The Female said, extremely do.

– Do you wanna see me everyday?

– Extremely do.

– I am 16 years older, is it hard?

– You’re still strong, man.

(5)

The General said, hey Maize Corn.

The Female said, what’s up?

– Shall we marry?

– Pour qui? Même à ma mère tu es encore trop vieux.

(@2010)

Notes

Maize Corn: The main figure in the story named Le Premier Amour.

The French phrases in the story you men please ask Google The Bad Guy for meaning. Al Huang The General does no translation so far. 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/04 - 03:27

  Dì bốt bài Cho Dững Tháng Ngày Qua nầy bằng tiếng Mẽo vầu khoang International để câu các cô là Khoaitây hoặc là Lừa dưng hông thạo tiếng Lừa đọc.

   

  Sau nầy cũng sẽ có nhiều bài khác bằng các thứ tiếng khác nhau hầu các cô hehe sưbố các cô.

   

  Ngoàira, cô nầu là Lừa xịn dưng đang học tiếng Khoaitây thì cũng cóthể vầu khoang International đó mà tìm bài rùi đọc songngữ.

   

  Dì lưuý các cô, Dì biên tiếng Khoaitây Bựa chứ đéo phải tiếng Khoaitây Hànlâm, nên để đọc các bài ý, các cô cần có một vốn Bựa vừaphải, cũng như đọc tiếng Lừa Bựa trước-nay vậy.

   

  Cũngnhư với tiếng Lừa, Dì ỉa phẹt vầu các thểloại chínhtả ngữpháp của tiếng Khoaitây. Địtmẹ tên Khoaitây nầu chưởi Dì thì cứ tựnhiên hehe dưng Dì đéo sửa đâu đấy.

   

  Bọn Ấnđộ có Inglish, bọn Singapore có Singlish, bọn Hồngkông có Honglish, bọn Philuậttân có Phinglish hehe, thì Quán Bựa cũng có Bunglish (hay Benglish hử các cô?).

   

   

 2. #2 by Khoai Tây on 2010/08/04 - 03:42

  Bunglish nhẽ hay hơn Benglish. Sư bố Bựa, dạo này ngoại ngữ nhiều quá nên số lược còm giảm hẳn. Hay bọn bựa xem đéo còm cần phải được chưởi nữa ta?

  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/04 - 08:54

   Mấy hôm rùi Yahoo phò nầy có bốt được cồng đâu cô, chứ tiếng Lừa tiếng Mẽo quantrọng quái gì đâu.

    

 3. #4 by mit.annam on 2010/08/04 - 04:55

  AL HUANG THE GENERAL???! 

  Me english nem iz Jak Froot !   Nice know you man!

  Quán Bựa cũng có Bunglish (hay Benglish hử các cô?).@ Al Huang

  Bulish nghe dư bullshit đấy nhể?  Vote Bunglish!

 4. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/04 - 08:52

  Nài các cô Bựa Mẽo, như Mít Vàng Son, Sỹ Già Dâm.. coi giúp Dì coi tiếng Mẽo Bựa của Dì có quá khó hiểu mới bọn Mẽo Gộc hông nhế, nhất là bọn tintin dởhơi ý.

   

  Nếu cóthể, các cô thử bẩu bọn bỏn đọc coi.

   

  Nếu Mẽo Bựa quá khó hiểu mới Mẽo Gộc thì Dì chỉnh lại dần. Hehe tiếng Lừa Bựa của Dì bọn tintin chả hiểu mẹ, Dì vưỡn điềuchỉnh.

   

  Dì cámơn các cô.

 5. #7 by nguoicali on 2010/08/04 - 10:39

  Sến nặng, tặng Bắp Ngô

  Nhớ Dì. Chiều Cali. Đêm Paris…

  Ướt mi. Sầu chia ly.

  Tình là gì? Dì là chi?

  Em vưỡn đi.

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/04 - 11:11

   Cô Lì có ở gần nhà em Mít hông ta? Sến vãi dãi hehe.

 6. #9 by mit.annam on 2010/08/04 - 10:48

  Bunglish của Dì viết cũng đơn giản và dễ hiểu, hay tại Mít đã đọc bằng Lừa Bựa rùi nên đã nắm câu chiện? Theo ý Mít bài này chưa thể biểu lộ được phong cách hài hước đặc biệt của lối văn Lừa Bựa. It feels flat.

  Có dịp Mít sẽ cho bọn tintin gốc đọc xem sao.


  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/04 - 11:17

   Ừa, văn tiếng Lừa Bựa chỉ cần chèn một vài từ đặcchủng vầu, như “đong”, “tẩn”, “vụt”, “tơibời”, “bétnhè”, “phịa”.. là lộ chất hàihước ngay.

    

   Dững chữ nầy tiếng Mẽo thì phải ở bển lâu mới cóthể sửdụng nhuyễn. Dì tuyền phang từngữ bìnhthường để chiểnngữ (“take”, “beat”, “whip”, “rudely”..), nên vị hàihước chắcchắn mất rất nhiều.

 7. #11 by Gia_lamcam on 2010/08/04 - 10:54

  Tại sâu có Văn Bựa Lừa?
  Tại vì có Xứ Lừa.
  Tại vì có Lừa.
  Tại vì Lừa mặc định cần có Tính Lừa & Tính Bựa.
  Tại vì có dững Lừa Nhân cần xả chét.
  Khoai Tây (Thượng Đẳng) có (và cần) Tính Lừa không?
  Có cái Lầu Phuồi í!
  Vậy nên anh ỉa mẹ vầu cái gọi là Văn Khoai Tây Bựa của tên Dốt Tướng.

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/04 - 11:18

   Cẩm Hói cứ ỉa vôtư đi cô, ỉa xong nhớ rửa đít nhế.

 8. #13 by Lqa on 2010/08/04 - 10:59

  Dưng mà dùngchung cho Lừa thì là Lunglish, phỏng tên dốt Tướng?

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/04 - 11:21

    

   Lừa có dám xài tiếng Mẽo cấptập phổthông như Hongkong, Ấn, Sing, Phi.. đéo đâu mà đòi có Lunglish?

    

   Bọn Phi Châu thuộcđịa Pháp tuyền có thứ tiếng Pháp riêng của bỏn nghe hài phết. Dì trước học tiếng Pháp của mấy thằng bạn Madagascar, khác tiếng hànlâm khakhá.

 9. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/04 - 20:29

  http://vietnamnet.vn/chinhtri/201008/Ong-Nong-Quoc-Tuan-lam-Bi-thu-Bac-Giang-926724/

  Đéo gì mà giờ tháng 8/2010 mà còn bầu bíthơ cho nhiệmkỳ 2005-2010. Làmhàng lộ đéo chịu hehe.

 10. #16 by tu-do-sang on 2010/08/04 - 22:25

  Có thằng Gúc, tên Tướng biên kiểu gì cũng chiều. Đại ý vẫn hiểu. Nhưng qua Gúc thì chẳng còn là văn Bựa nữa.

  Mà sao hắn yêu lắm thế nhỉ? Hồi hổi, tình dục là chuyện ghê gớm lắm, vậy mà vẫn chén đều. Phục hắn đấy.

 11. #17 by tu-do-sang on 2010/08/04 - 22:27

  Buổi tối nhậy thật, còm phát lên ngay.

 12. #18 by tu-do-sang on 2010/08/04 - 22:33

  Đang chủ đề yêu đương lãng mạn, sao tên Tướng lại gợi sang chính trị? Thằng Nông, thằng Nổ hay thằng củ chuối gì làm lãnh tụ cũng kệ cụ chúng. Thằng nào lên cũng thế.

 13. #19 by trung_uong_lua on 2010/08/04 - 22:42

  Sưu tầm được chuyện cười này, gửi hầu chi bộ. Điếu chửi thề đâu, thề đó.
  An Arab man was interviewed for US citizenship.
  Officer: What’s your name?
  Man: Abbul Aziz.
  O: Sex?
  M: oh yes, six or ten times a week.
  O: I mean male or female?
  M: Both male and female, sometimes even camel.
  O: Holy cow!!!
  M: Oh yeah, cow too.
  O: Is that hostile?
  M: Horse-style, dog-style, any kind of animal style.
  O: Oh dear!!!!
  M: No, no deers. They run so fast!!!!

 14. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/04 - 22:43

  The woman seated herself in the psychiatrists office.

  “What seems to be the problem?” the doctor asked.

  “Well, I, uh,” she stammered. “I think I, uh, might be a nymphomaniac.”

  “I see,” he said. “I can help you, but I must advise you that my fee is $80 an hour.”

  “That’s not bad,” she replied. “How much for all night?”

 15. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/04 - 22:52

  A guy shopping in a supermarket noticed a little old lady following him around. If he stopped, she stopped.

   

  Furthermore she kept staring at him. She finally overtook him at the checkout, and she turned to him and said, “I hope I haven’t made you feel ill at ease; it’s just that you look so much like my late son”.

   

  He answered, “That’s okay” .

   

  “I know it’s silly, but if you’d call out Good bye, Mom as I leave the store, it would make me feel so happy”.

   

  She then went through the checkout, and as she was on her way out of the store, the man called out, “Goodbye, Mother”. The little old lady waved and smiled back at him.

   

  Pleased that he had brought a little sunshine into someone’s day, he went to pay for his groceries. “That comes to $121.85”, said the clerk.

   

  “How come so much. I only bought 5 items”.

   

  The clerk replied, “Yeah, but your Mother said you’d pay for her things, too”.

 16. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/04 - 22:59

  I recall my first time with a condom. I was 16 years old and went in to buy a packet of condoms at the pharmacy. There was a beautiful female assistant behind the counter and she could see that I was new to this. She handed me the package and asked if I knew how to wear one.

  I answered honestly, “Well, not exactly; this is my first time.” So she unwrapped the package, took one out and slipped it over her thumb. She cautioned me to always make sure it was on tight and secure. I nodded yes but apparently I still looked confused. So she looked all around the store to see if it was empty. It was.

  “Just a minute,” she said, as she walked to the door and locked it. Taking my hand, she led me into the back room, unbuttoned her blouse and removed it. She unhooked her bra and laid it aside. “Do these excite you?”, she asked. I was so dumb-struck that all I could do was nod my head rapidly and smile. She then said it was time to slip the condom on.

  As I slipped it on nice and secure, she dropped her skirt, removed her panties and lay back on the desk. “Well, come on”, she said, “We don’t have much time.”

  So I climbed up on the desk and entered her. It felt so wonderful that unfortunately I couldn’t hold back and KAPOW!!, I was done within just a minute, if even that long.

  She looked at me with a bit of a frown. “Did you put that condom on?”, she
  asked.

  I said, “I sure did”,,,,,,,,and held up my thumb to show her.

 17. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/04 - 23:22

  A police officer pulls over a speeding car. The officer says,’ I clocked you at 80 miles per hour, sir.’

  The driver says, ‘Gee, officer, I had it on cruise control at 60; perhaps your radar gun needs calibrating. ‘

  Not looking up from her knitting the wife says: ‘Now don’t be silly, dear — you know that this car doesn’t have cruise control.’

  As the officer writes out the ticket, the driver looks over at his wife and growls, ‘Can’t you please keep your mouth shut for once !! ?’

  The wife smiles demurely and says, ‘Well dear you should be thankful your radar detector went off when it did or your speed would have been higher.’

  As the officer makes out the second ticket for the illegal radar detector unit, the man glowers at his wife and says through clenched teeth, ‘Woman, can’t you keep your mouth shut?’

  The officer frowns and says, ‘And I notice that you’re not wearing your seat belt, sir.
  That’s an automatic $75 fine.’

  The driver says, ‘Yeah, well, you see, officer, I had it on, but I took it off when you pulled me over so that I could get my license out of my back pocket.’

  The wife says, ‘Now, dear, you know very well that you didn’t have your seat belt on. You never wear your seat belt when you’re driving.’

  And as the police officer is writing out the third ticket, the driver turns to his wife and barks, ‘WHY DON’T YOU PLEASE SHUT UP??’

  The officer looks over at the woman and asks, ‘Does your husband always talk to you this way, Ma’am?’

  “Only when he’s been drinking.!”

 18. #24 by LUUMANH on 2010/08/04 - 23:31

  Fuck you

   there’s a whole language that I know . Hố Hố, anh nhờ cu gúc mỏi hết cả nhãn
 19. #25 by Gia_lamcam on 2010/08/05 - 10:17

  Học, học nữa, học mãi … vẫn thế!
  Bằng cấp ở Lừa nè.

 20. #26 by tu-do-sang on 2010/08/05 - 13:04

  Tên Tướng bị người yêu bỏ, toàn kể chuyện bôi bác phụ nữ. Hắn vẫn còn tin tin lắm.

 21. #27 by mit.annam on 2010/08/05 - 13:24

  In memory of the good old days…hehehe (Told by my trusted friend, Guc)

  Gagarin is launched into space.  Before leaving home, he wrote a note to his wife: “Dear Natasha! I’m going to the outer space, I’ll be up in the sky, will be back on Monday”

  Gagarin comes back and he’s shocked to find a note from his wife: “Dear Yuri! I’m at the shop, waiting in the bread line.  I have no idea when I will come home”

 22. #28 by tu-do-sang on 2010/08/05 - 14:23

  Cẩm hói già thật rồi.

 23. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/05 - 15:20

  Doo Ma các cô. Dạy tiếng Ý thì các cô kêu tiếng Mẽo cần hơn. Giờ bốt tiếng Mẽo thì đéo cô nầu thèm quantâm.

   

  Đù Má các cô hãmlìn. Tự bốc cứt mà ăn đi.

   

  Từ giờ Dì chỉ bốt bài tiếng Khoaitây hehe. Muốn đọc thì nhờ thằng Gúc, chứ đéo có tiếng Lừa anymore.

   

  Mai bốt bài Fiction “Grave Mosquitoes” (“Muỗi Mả”) huyềntuyền tiếng Mẽo không có tiếng Lừa. Sauđó là Fiction “Ghost Insect” (là gì biết đéo đâu) hehe.

   

  Cô nầu hông đọc tiếng Mẽo vuilòng chờ tuần sau coi Dì có đủi ý hông, vì Dì đang chán tiếng Lừa lắmlắm.