Archive for Tháng Tám, 2010

Zhuangzu

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Choang Tộc

Hè 200 Mấy Trung Tướng lượn bộ qua Côn Minh.

Như đi Đà Lạt.

Xe cua vòngvèo vòngvèo. Khí giời mát dần mát dần. Côn Minh cao 2km lận.

Rừng đẹp mỹmãn.

Đẹp hơn Đà Lạt much.

Bỗng xe đụng vùng nọ đồi trọc bơphờ đỏ. Thunglũng tànphế âmhoang. Nhưthể vửa động đất. Hay xơi bom nuke.

Trung Tướng bẩu, địtmẹ, khu nầy bạcnhạc vầy ta?

Thằng đốitác Vú Vú bẩu, Choang Tộc đấy.

Trung Tướng bẩu, làng Choang? Hay gì?

Vú Vú bẩu, bọn Choang. Ngangngạnh bấthủ.

Trung Tướng bẩu, hehe, nhândân, kể anh chiện Choang.

***

Bọn Choang sống đó đã bốn ngàn niên. Cóthể sáu ngàn. Cóthể mười.

Tổ bọn bỏn là Lộc Tục, chắt của Thần Nông Viêm Đế.

Lộc Tục là ai? Thần Nông là ai? Các cô vui lòng hỏi Thằng Gúc.

Trước 197x, Choang tuyền leo đèo lội ruộng chân trần, không ủng giầy dép guốc. Ngón chân Choang, bởi thế, tõe như ngón chân cò. Tầu Già kêu Chân Giao Chỉ.

Giao Chỉ là ai? Các cô vui lòng hỏi Thằng Gúc.

Choang Giao Chỉ sinhsôi hiềnlành, trungtín, cảtin, liềulĩnh, ngangngạnh. Bốn ngàn niên rùi. Tám ngàn niên rùi.

Bụp phát 199x Trungương chủtrương mở Côngtrường, ngay làng Giao Chỉ (*).

Chủtrương ý rõ đúngđắn. Choang chỉ cần bán đất, dời nhà vô sâusâu, bám Côngtrường, đủi nghiệp nông-lâm thành dịchvụ.., là thoát lội ruộng leo đèo, phonglưu rủngrẻng.

Dưng không, Choang tuyênbố giữ đất ôngcha tới kiệtcùng sinhphận, vạn vạn niên dài.

Vú Vú hỏi, đất ôngcha là đéo?

Trung Tướng chả biết. Trung Tướng có cha, có ông, dưng chả hưởng đấtđai gì bỏn.

Vú Vú bẩu, anh cũng đéo có đất, ôngcha hay non-ôngcha.

Thươnglượng, đàmphán, dọanạt, đều bếtắc. Và Choang rào làng. Khángchiến. Máy ủi bị đốt dưới núi. Thươnggia bị tẩn giữa đường. Khángchiến.

***

Trungương thiếu chó chỗ mở Côngtrường, dưng phảnkháng của Choang khiến Các Anh ứcchế.

Làng Giao Chỉ tứckhắc được côlập. Nước cắt. Điện cắt. Điệnthoại cắt. Diđộng cắt. Mọi ngả vầu-ra bịt. Bốn ngàn bộđội Hồ Nam vây Choang 24/24 (**).

Trungương hạn Choang đầuhàng một tuần.

Ba tuần. Một tháng. Hai tháng. Choang tửthủ.

Vây tròn ba tháng, đạibác Hồ Nam nhận lệnh xóa Giao Chỉ.

Liền ba tháng, sơnpháo 75, trọngpháo 105, cối 120.. giã Choang như giã chả. Không cm2 Giao Chỉ nầu không nhừ đạn. Đến ông ruồi ông rận cũng chẳng toàn thây.

***

Trung Tướng hỏi, mấy niên rùi?

Vú Vú bẩu, chục niên mẹ.

Trung Tướng bẩu, rốtcuộc, Choang Tộc diệt, Côngtrường vong?

Vú Vú bẩu, đéo phải việc anh mới mầy, hehe.

(@2009)

(*) Trungương: Tức trungương Tầu.

(*) Hồ Nam: Quânkhu Hunan.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vòngvèo: (Vòng vèo).
– Mỹmãn: (Mỹ mãn).
– Bơphờ: (Bơ phờ).
– Thunglũng: (Thung lũng).
– Tànphế: (Tàn phế).
– Âmhoang: (Âm hoang).
– Nhưthể: (Như thể).
– Địtmẹ: (Địt mẹ).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Đốitác: (Đối tác).
– Ngangngạnh: (Ngang ngạnh).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Cóthể: (Có thể).
– Sinhsôi: (Sinh sôi).
– Hiềnlành: (Hiền lành).
– Trungtín: (Trung tín).
– Cảtin: (Cả tin).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Ngangngạnh: (Ngang ngạnh).
– Trungương: (Trung ương).
– Chủtrương: (Chủ trương).
– Côngtrường: (Công trường).
– Đúngđắn: (Đúng đắn).
– Sâusâu: (Sâu sâu).
– Dịchvụ: (Dịch vụ).
– Phonglưu: (Phong lưu).
– Rủngrẻng: (Rủng rẻng).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Ôngcha: (Ông cha).
– Kiệtcùng: (Kiệt cùng).
– Sinhphận: (Sinh phận).
– Đấtđai: (Đất đai).
– Thươnglượng: (Thương lượng).
– Đàmphán: (Đàm phán).
– Dọanạt: (Dọa nạt).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Thươnggia: (Thương gia).
– Phảnkháng: (Phản kháng).
– Ứcchế: (Ức chế).
– Tứckhắc: (Tức khắc).
– Côlập: (Cô lập).
– Điệnthoại: (Điện thoại).
– Diđộng: (Di động).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Đầuhàng: (Đầu hàng).
– Tửthủ: (Tử thủ).
– Đạibác: (Đại bác).
– Sơnpháo: (Sơn pháo).
– Trọngpháo: (Trọng pháo).
– Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
– Quânkhu: (Quân khu).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

– Nông-lâm: (Nông lâm).
– Non-ôngcha: (Không ông cha).
– Vầu-ra: (Vầu ra).

***356 Comments

National Wanking

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Quốcdân Sóclọ

Vụ Chau Ngo’s Fields Medal Trung Tướng đã có nhời rùi, dưng bấuchí cáchmạng suốt tuần jerk-off, khiến Trung Tướng không khỏi bực mẹ cả mình.

Cô Ngo giật Fields, tầmcỡ đươngnhiên quốctế, dưng khác chó cô Lý Đức đoạt Vôđịch Thểhình? Ýnghĩa của nó với tôngdật nầy, chả gì hơn một niềm anủi.

Quốcdân Lừa triềnmiên hènmọi, thì sự anủi luôn là hànhvi cầnthiết, dưng tự anủi bốcđồng đến bệnhhoạn như trườnghợp cô Ngo, hahaha, cực khó hưởi.

Nầu tặng huânchương Ông Cụ for Ngo. Nầu mở giảithưởng cốnghiến named Ngo. Nầu dâng Viện Toán into Ngo.. Vãi dắm.

Fields Medal là cái đéo?

Nó là cái bổi dân mần Toán Lýthuyết đặt ra úylạo lẫn nhau, giữa cơman bổi Toán khác: Abel, Beal’s, Bôcher, Clay, Cole, Nevanlinna, Shaw, Wolf..

Và xiền từ Fields thấp nhất hehe.

Khoản CAD15000, quãng 10,000 Tơn, bốn năm một lần, chia tới bốn toángia, vịchi mỗi cô nhận 2,500 Tơn, đéo bằng đôi giầy Hermes.

Bổi Wolf lìutìu của mấy chú Jews cũng 100,000 Tơn.

Bổi Abel của Hànlâm Khoahọc & Vănchương Norway mới xứng Nobel Toán, 1 trẹo Tơn, mỗi năm một nhát.

Đừng nói xiền bé dưng dé nó nhớn nhế các cô. Phàm cáigì ít xiền, thì khôngthể nhiều giátrị.

Bẩy chục cô chén Fields so far, nhõn 2 cô khiến nhândân tưbản nhớ tên, là Terence Tao và Grigori Perelman. Cô thứ nhứt vì tên nghe kêukêu, cô thứ hai vì ỉatoẹt tấttật các loại giảigiủng, kểcả Abel.

Ngay Andrew John Wiles, Khoaitây tántụng “Toángia Vĩđại Nhất Thếkỷ”, cũng đéo có Fields, do quá tuổi hehe.

Vậy tạisâu Fields Medal được bơmvá ghê thế?

Tại nó được xét bởi IMU (International Mathematical Union), cộngđồng Toán.

Bọn bỏn IMU, hãmlìn như mọi giàhói bằngcấp chứachan, khinh Hànlâm Norway đéo đủ tưcách trao prize Toán. Hãm nhở?

Tómlại Trung Tướng đéo thích Fields, vưỡn ủnghộ Lừa vinhdanh Chau Ngo. Tinhiên vinhdanh kiểu thúi khắm như Xứ đang hùnghục, thì hehe, nó chính là Sóclọ Quốcdân bấthủ.

Có dững phátminh Toán kỳvĩ mà giảndị, chẳng đua một Prize nầu, Huânchương nầu, Mềđay nầu, dưng nhânloại quỳ mọp biết ơn mãimãi: Thuậttoán Mãhóa MD5 của Ronald Rivest, Giaothức Mạng Đồngđẳng Bittorrent của Bram Cohen, hay Côngthức Xếphạng Tìmkiếm Google Ranking của Hai Thằng Gúc.. Khoaitây đấy.

Ui Xứ Lừa, Quốcdân Sóclọ. Bổđề Langlands làm đéo?

À quên, bảnthân Robert Langlands không xơi Fields.

(@2010)317 Comments

Tatiana vs Sergei [Bilingual Version]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

AL HUANG THE GENERAL

(Vietnamese text here)

Tatiana vs Sergei

Two AM. Or three? Or four? The General had just fallen asleep.

Then The Guy called The Girl boisterously.

– Tania. Tania. Tania. Tanushka (*).

The General’s room #117 was right on the ground-floor of the dormitory, with the windows opened to the sidewalk. The Guy chose to stay right there, craning his neck to bark for ever and ever.

– Tania. Tania. Tanka. Tanechka.

Didier The Holed Sock, citizen of Algeria, roommate of The General, said, mother-fucker, you General do take a shoe to fling-crush his fucking head fur me. Very night jerking Tania Tania Tania. Bitch.

The General said, you do take your photo-camera to fling him for good. I’ve fucking got no surplus shoe.

The Holed Sock groaned, General are you my friend? Bitch. Nastie. You’ve wished me dead by insomnia, no? You’ve wanted my Algeria to fucking miss Mr President Longlive Great, no?

The General said, Holed Sock are you reciting a poem? I’ve wished you stuffed your panty into your ear. Hehe. Gud nite.

The Guy was still steadfastly calling.

– Tania. Tania. Tatiana.

***

The General pushed the window up, sounded, Young Man?

The Guy said, what, Old Man Asia?

The General said, have you got a hammer?

The Guy said, which hammer?

The General said, if you have had a hammer, first, you do smash his fucking head my friend here Didier The Holed Sock, 195 height 105 weight, sooner later he’s gonna fucking die by insomnia, second, you do smash your alarm-clock fucking out. Hehe it runs 6 hours fast.

The Guy said, Old Man, how old’a you?

The General said, seventeen, Young Man.

The Guy said, I’m twenty two. Mine and your age we shouldn’t man do bait each other for Cunt Longing. Tomorrow I may invite you to beer, soccer, or you invite me to chess, shashlik (**). Am I wrong?

The General said, got it. Now what can I serve ya?

The Guy said, d’ya know Tatiana Galenko 317th room?

The General said, I know the room, haven’t known the girl.

The Guy said, man you please go up to tell her, tell that I, Sergei Petrovich Kinsky, beg her pardon passionately passionately, tell that I love her entirely plainly deeply depressibly, tell that I’ll be waiting here for her, till she decide to go down to spit in..

The General said, in what?

The Guy said, I think, in nose may it romantically be?

The General said, it’s harder than killin’ a cow, my pay is one rouble (***).

The Guy said, I’ll pay you two, hehe. Economics Student? Go Man.

***

The Girl pulled the door, slightly looked at The General. Uncouth-boned, thick-fleshed. Not cute.

The General said, You must be Tatiana Galenko?

The Girl said, yeap, I’m Tania.

A naked male shadow was flickering in the room. The General said, You please get out a while I need to talk.

And The General said uninterruptedly, Sergei Petrovich Kinsky is waiting for You down on the street, till You decide to spit in his nose, he loves You entirely darkly depressibly, he begs Your pardon passionately passionately passionately.

The Girl guffawed, hahaha You’re his cousin, no? Tell him to shut up. Hell away to grandpas. Please.

The General said, I’m sorry, Tania, how old’a You?

The Girl said, nineteen. What’s in?

The General said, I’m twenty, Tania. My life I only wish someday Someone would hire a flunkey to come to tell that she loves me passionately passionately.

***

The General beckoned The Guy, Serioja (****). Tania’s not home.

The Guy snickered, Old Man, what’s yo name?

The General said, General Al Huang.

The Guy said, Al Huang The General, your lies so amiable. Tomorrow I invite you a beer at Gambrinus (*****). Free?

***

Two AM. Or three? Or four? The General had just fallen asleep.

Then The Guy barked.

– Tania. Tania. Tania. Tanushka.

The Holed Sock mumbled, mother-fucker. Bitch. Has started again.

– Tania. Tania. Tatiana Vladimirovna (******).

The General pushed the window up, sounded, Serioja.

The Guy cheered, General, Old Man, cud ya express this letter to Tania please.

The General said, my pay one rouble.

The Guy said, I’ll pay you three. Go.

***

The Girl received the letter, tore it choack, choack.

The General said, Tania, is there really no more way? Lady?

Her door closed heavily.

***

A month passed, The General accidentally met The Guy. Seems he was the driver of Bus #28 on Cutin Cutan lane.

The General flipped The Guy’s shoulder, ciao Serioja.

The Guy said impassibly, ciao younker.

The General said, Serioja. Sergei Petrovich. Don’t you recognize me?

The Guy said, who you, younker?

The General said, I’m dormitory-mate of Tania Galenko.

The Guy cachinnated hahaha, General? Old Man. Howa you?

The General asked, how ’bout you and Tania?

The Guy said impassibly, Tatiana? Mad slut. She definitely didn’t return me that Wrangler jeans (*******). Mad slut.

(@2009)

Notes

(*) Tatiana is a common Russian female name, having some variant nicks such as Tania, Tanka, Tanechka, Tanushka, Tanushenka..

(**) Shashlik: Russian-style grilling meat.

(***) Rouble: Ie Ruble, unit of Russian currency.

(****) Sergei is a common Russian male name, having some variant nicks such as Serioja, Seriojenka..

(*****) Gambrinus: A famous beer bar in the Russian city that Al Huang The General lived in several years ago.

(******) Vladimirovna is the father-name of Ms Tatiana in the story. When Russians call someone by his/her father-name, eg. “Tatiana Vladimirovna”, they mean they are in conflict.

Petrovich is the father-name of Mr Sergei in the story.

(*******) Wrangler: An American jeans brand, was being very popular in the years of 197x-198x in Russia. A Wrangler jeans might cost about 200 rubles, same as an engineer’s monthly wages.

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

Tatiana vs Sergei

Hai giờ đêm. Hay ba? Hay bốn? Trung Tướng vửa ngủ tốt.

Thì Thằng Đó gọi Con Đó nhéonhéo.

– Tania. Tania. Tania. Tanushka (*).

Phòng Trung Tướng #117 ngay tầng trệt kýtúc, cửasổ mở ra hè phố. Thằng Đó chọn đứng luôn đó, nghển cổ sủa mãi sủa mãi.

– Tania. Tania. Tanka. Tanechka.

Thằng Didier Tất Thủng, côngdân Algeria, roommate Trung Tướng, bẩu, địtmẹ, Trung Tướng mầy lấy cái giầy tương nát mẹ đầulâu nó anh. Đương đêm Tania Tania Tania. Đồ điếm.

Trung Tướng bẩu, mầy lấy máyảnh mầy tương nó coi. Anh đéo thừa giầy.

Tất Thủng rênrỉ, Trung Tướng mầy phải bạn anh hông? Đồ điếm. Đồ bửn. Mầy ước anh nghẻo vì mất ngủ đúng hông? Mầy muốn Algeria anh tèo mẹ Ngài Tổngthống Trườngtồn Vĩđại, đúng hông?

Trung Tướng bẩu, Tất Thủng mầy đọc thơ đấy à? Anh ước mầy nhét xìlíp mầy nút tai mầy. Hehe. Chúc ngủ ngon.

Thằng Đó vưỡn kiêntâm gọi.

– Tania. Tania. Tatiana.

***

Trung Tướng đẩy cửasổ, kêu, Ông Trẻ?

Thằng Đó nói, gì, Ông Già Áchâu?

Trung Tướng nói, mầy có búa hông?

Thằng Đó nói, búa gì?

Trung Tướng nói, nếu mầy có búa, thứ nhứt, mầy đập mẹ đầulâu thằng Didier Tất Thủng bạn anh đây, 195 cao 105 nặng, mẹ sớm muộn nó cũng nghẻo vì mất ngủ, thứ nhì, mầy đập mẹ đồnghồ báothức mầy đi. Hehe chạy nhanh tận 6 tiếng.

Thằng Đó nói, Ông Già, mầy nhiêu tuổi?

Trung Tướng nói, mười bẩy, Ông Trẻ.

Thằng Đó nói, anh hăm hai. Tuổi anh mới tuổi mầy không nên tỉ nhau tội Hãm Lìn. Mai anh cóthể mời mầy bú bia, đá banh, hoặc mầy mời anh uýnh cờ, nhai shashlik (**). Phải vậy hông?

Trung Tướng nói, hiểu. Giờ anh hầu gì mầy?

Thằng Đó nói, mầy biết Tatiana Galenko phòng 317 hông?

Trung Tướng nói, biết phòng đó, hông biết con đó.

Thằng Đó nói, mầy làm ơn lên bẩu nó, bẩu là anh, Sergei Petrovich Kinsky, xin lỗi nó dạtdào dạtdào, bẩu là anh yêu nó trọnvẹn chânphương sâuxa trầmcảm, bẩu là anh đợi nó đây, tới khi nó chịu xuống nhổ vầu..

Trung Tướng nói, vầu đâu?

Thằng Đó nói, anh nghĩ, vầu mũi nhẽ lãngmạn?

Trung Tướng nói, mẹ khó hơn giết bò, xiền công anh một rếp (***).

Thằng Đó nói, anh giả mầy hai, hehe. Sinhviên kinhtế? Đi đi Ông.

***

Con Đó kéo cửa, nheo mắt ngó Trung Tướng. Thô xương dầy thịt. Không xinh.

Trung Tướng bẩu, phải Cô Tatiana Galenko?

Con Đó bẩu, ừa, em Tania.

Thoáng bóng giai khỏathân trong phòng. Trung Tướng bẩu, Cô ra ngoài anh nhờ tí.

Rùi Trung Tướng nói một lèo, Sergei Petrovich Kinsky đợi Cô dưới phố, tới khi Cô chịu xuống nhổ vầu mũi nó, nó yêu Cô trọnvẹn tốităm trầmcảm, nó xin lỗi Cô dạtdào dạtdào dạtdào.

Con Đó cười nhăn, hahaha Chàng em họ nó phỏng? Bẩu nó câm mồm. Cút về ông nội. Làm ơn.

Trung Tướng bẩu, anh xin lỗi, Tania, Cô nhiêu tuổi?

Con Đó bẩu, mười chín. Sao?

Trung Tướng bẩu, anh hai mươi, Tania. Đời anh chỉ ước một ngày Ai Đấy thuê một lonton đến bẩu nó yêu anh dạtdào dạtdào.

***

Trung Tướng ngoắc Thằng Đó, Serioja (****). Tania không ở nhà.

Thằng Đó cười nhếch, Ông Già, mầy tên gì?

Trung Tướng bẩu, Trung Tướng An Hoàng.

Thằng Đó bẩu, An Hoàng Trung Tướng, mầy trítrá dễ thương lắm. Mai anh mời mầy bia Gambrinus (*****). Rảnh chứ?

***

Hai giờ đêm. Hay ba? Hay bốn? Trung Tướng vửa ngủ tốt.

Thì Thằng Đó sủa.

– Tania. Tania. Tania. Tanushka.

Tất Thủng lầubầu, địtmẹ. Đồ điếm. Lại bắtđầu.

– Tania. Tania. Tatiana Vladimirovna (******).

Trung Tướng đẩy cửasổ, kêu, Serioja.

Thằng Đó reo, Trung Tướng, Ông Già, mầy mang Tania anh quả thư nầy nhế.

Trung Tướng nói, công anh một rếp.

Thằng Đó nói, anh giả mầy ba. Đi đi.

***

Con Đó cầm phong thư, xé toạch, toạch.

Trung Tướng nói, Tania, thực hết cách rùi hông? Cô?

Cửa dập phịch.

***

Qua tháng, Trung Tướng ngẫunhiên gặp Thằng Đó. Hóa nó tàixế Bus #28 đường Cutin Cutan.

Trung Tướng búng vai Thằng Đó, ciao Serioja.

Thằng Đó thảnnhiên, ciao thanhniên.

Trung Tướng bẩu, Serioja. Sergei Petrovich. Mầy hông nhận ra anh à?

Thằng Đó bẩu, mầy ai nhỉ, thanhniên?

Trung Tướng bẩu, anh cùng kýtúc Tania Galenko.

Thằng Đó bật cười hahaha, Trung Tướng? Ông Già. Khỏe hông?

Trung Tướng hỏi, mầy mới Tania thế nầu?

Thằng Đó thảnnhiên, Tatiana? Con điên. Nó nhấtkhoát không giả anh quả Wrangler đấy (*******). Con điên.

(@2009)

Ghichú

(*) Tatiana là một tên gái Nga thôngdụng, có các biếnthể thânmật như Tania, Tanka, Tanechka, Tanushka, Tanushenka.. để bạnbè hay giađình gọi nhau.

(**) Shashlik: Món thịt xiên nướng kiểu Nga.

(***) Rếp: Tức Rúp, đơnvị tiền Nga.

(****) Sergei là một tên giai Nga thôngdụng, có các biếnthể thânmật như Serioja, Seriojenka..

(*****) Gambrinus: Một quán bia nủitiếng.

(******) Vladimirovna là tên bố (phụdanh) của cô Tatiana trong chiện. Khi người Nga gọi ai bằng cả tên lẫn phụdanh lối “Tatiana Vladimirovna”, thì hehe hai đứa xungđột chắc.

Còn Petrovich là tên bố (phụdanh) của thằng Sergei trong chiện.

(*******) Wrangler: Mác quần bò Mẽo thịnhhành 197x-198x tại Nga. Giá một Wrangler quãng 200 rúp, ngang lương kỹsư. Việc giai/gái Nga mượn nhau Wrangler hay Levi’s rùi chiếmđoạt luôn là phổbiến và nghiêmtrọng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Nhéonhéo: Boisterously (Nhéo nhéo).
– Kýtúc: Dormitory (Ký túc).
– Cửasổ: Window (Cửa sổ).
– Côngdân: Citizen (Công dân).
– Địtmẹ: Mother-fucker (Địt mẹ).
– Đầulâu: Head (Đầu lâu).
– Máyảnh: Photo-camera (Máy ảnh).
– Rênrỉ: Groan (Rên rỉ).
– Tổngthống: President (Tổng thống).
– Trườngtồn: Longlive (Trường tồn).
– Vĩđại: Great (Vĩ đại).
– Xìlíp: Panty (Xì líp).
– Kiêntâm: Steadfastly (Kiên tâm).
– Áchâu: Asia (Á châu).
– Đồnghồ: Clock (Đồng hồ).
– Báothức: Alarm (Báo thức).
– Cóthể: May (Có thể).
– Dạtdào: Passionately (Dạt dào).
– Trọnvẹn: Entirely (Trọn vẹn).
– Chânphương: Plainly (Chân phương).
– Sâuxa: Deeply (Sâu xa).
– Trầmcảm: Depressibly (Trầm cảm).
– Lãngmạn: Romantically (Lãng mạn).
– Sinhviên: Student (Sinh viên).
– Kinhtế: Economics (Kinh tế).
– Khỏathân: Naked (Khỏa thân).
– Tốităm: Darkly (Tối tăm).
– Lonton: Flunkey (Lon ton).
– Trítrá: Lie (Trí trá).
– Lầubầu: Mumble (Lầu bầu).
– Bắtđầu: Start (Bắt đầu).
– Ngẫunhiên: Accidentally (Ngẫu nhiên).
– Tàixế: Driver (Tài xế).
– Thảnnhiên: Impassibly (Thản nhiên).
– Thanhniên: Younker (Thanh niên).
– Nhấtkhoát: Definitely (Nhất khoát).
– Thôngdụng: Common (Thông dụng).
– Biếnthể: Variant (Biến thể).
– Thânmật: Nick (Thân mật).
– Bạnbè: Friends (Bạn bè).
– Giađình: Family (Gia đình).
– Đơnvị: Unit (Đơn vị).
– Nủitiếng: Famous (Nủi tiếng).
– Phụdanh: Father-name (Phụ danh).
– Xungđột: Conflict (Xung đột).
– Thịnhhành: Popular (Thịnh hành).
– Kỹsư: Engineer (Kỹ sư).
– Chiếmđoạt: Appropriate (Chiếm đoạt).
– Phổbiến: Spreadable (Phổ biến).
– Nghiêmtrọng: Serious (Nghiêm trọng).

***108 Comments

Riding partner [Bilingual Version]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

AL HUANG THE GENERAL

(Vietnamese text here)

Riding partner

The General slowed his car creeping under the Bridge Interchange while The Female was swinging her hat to wave jubilantly (*).

The General glanced the rear-view mirror, there’s no car behind at all. She must have been waving mee, hehe.

The Female was so cute. Mythic’ly cute. And face and hair and body and legs. Perfect. Like an iPhone.

The General swerved the car aside, downed the glass, tilting himself asked, any job you girl?

The Female leaned on the car-door, smiled softly like a fire, you’re goin’ to Haiphong, aren’t you?

The General said, I am. Any job you girl?

The Female said, cud ya please take me on, okay no?

The General asked, da which rue will ya out in the ‘Phong?

The Female replied, you drop me anywhere that suits, okay?

Again smiled softly like a fire.

The General said, hmm, so boring ridin’ alone. You please come in.

***

Long journey would be extremely fun having a riding partner. Talkings were being bursted like bombs. The General was upping the gear deliriously, laughing keckkeck keckkeck keckkeck. The Female was serving trills like an FM radio.

The Female confided she was 28, named Thuy Thuy. The Female’s husband was 32, a building contractor to Hoalac Xuanmai counties (**). The two kids one 6-year-old one 7-month newborn.

The Female’s husband had had many females. The money he’d earned was millions millions, but had poured into femaling most, not treated the wife any lot. Their quarrels had been perpetually indefatigable.

The General said, building contractor who does no that? A friend of mine builder since 90-91, femaled thousands. Hence his wife sold their homes to cuckold infinitely infinitely. It serves him ta cruel-luster hehe.

Last week The Female’s couple fiercely fought off. The Female excitedly carried her children away to their Grandmother in Haiphong, carried the money away to spend haphazardly, for it serves him well the cruel-luster.

The General said, yo baby’s still suckling, no?

The Female said, he’s suckling he’s suckling. May I get a hankie please.

The General dug the cup-box, gave The Female a tissue-pack.

The Female unfastened her shirt, carelessly rubbed her breast. The Female’s milk streamed messily down the two teats as big as a Chilean grape. The Female’s two udders were round curvy lividly pallid, mythic’ly swollen.

The General jutted his hand nipping The Female’s shoulder, said, God, too much porny.

The Female said, dunt ya man ask my phone number, huh?

The General said, oop I forget, how’s yo phone number?

***

Reaching Haiphong, The General said, where ya out I do escort to?

The Female said, I may out by the Tray Hotel, okay (***).

The General said, kay, you go a suckle ta bébé. I’m busied affair for ’bout 2-3 hours, done I’ll phone. If ya want backin’ Hanoi, I’ll meet ya on.

***

Reaching the Tray Hotel, The General said, kay kay bye Thuy Thuy.

The Female silenced herself.

The General said, how’s up?

The Female said, General?

The General said, what’s up?

The Female said, General, do check in the hotel to sleep with me, I’ll charge 200 thousand only (****).

The General startled, freezing his mouth.

The Female said, how’s your opinion?

The General let slip, mythic’ly?

The Female said, okay?

The General said, why didnt you tell from ta first?

The Female said, tellin’ from ta first, yet still stayin’ by ta Bridge Interchange?

The General said, I’m occupied affair, I’ll phone this afternoon?

The Female said, teasing?

The General said, kay kay kay, get in the hotel.

The Female said, disgusted already. Disgusted already.

The General said, yeap stop stop stop, here’s yo 200 thousand.

The Female said, no, back to Hanoi.

The General said, are you sickened of money?

The Female inclined her head up, closing eyes.

The General said, won’t ya suckle ta bébi?

The Female said, he’s in Hanoi.

The General strained, so for making what have you attained Haiphong?

The Female said, for makin’ money. Three hours ridin’ with you, lost off was 600 thousand.

The General said, two hours.

The Female ordered, back to Hanoi.

The General u-turned the car, backing Hanoi.

***

The car galloped rapidly. The riding partners were quite dumbed down.

Having passed the Phuluong bridge, The Female said, me out (*****).

The General braked the car deathly. Jumped to open doors. Waited nervously. Not being curious why The Female soon quitted the game.

Stretching hand, she said, give me five hundred (******).

***

The General u-turned the car, moving toward Haiphong.

Hehe such a luck, still timing the affair.

(@2009)

Notes

(*) Bridge Interchange: An interchange at the beginning of the road from Hanoi to Haiphong (aka Phong), the two largest cities in Northern Luas.

(**) Hoalac, Xuanmai: Suburban counties of Hanoi.

(***) Tray: A luxury hotel in Haiphong.

(****) 200 Thousand: Ie 200,000 Dongs. Know that a Haiphong & Hanoi rotten whore costed 150-200 thousand Dongs at the time of the story.

(*****) Phuluong: A bridge near Haiduong, a town between Hanoi & Haiphong.

(******) Five Hundred: Ie 500 Thousand Dongs.

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

Bạn đường

Trung Tướng chậm xe luồn gậm Cầu Chui, thì Gái vung mũ vẫy tíutít (*).

Trung Tướng liếc gương hậu, phía sau chả có con xe nầu. Ra nó vẫy mình, hehe.

Gái xinh thật. Xinh hoangđường. Cả mặt cả tóc cả thân cả chân. Hoànchỉnh. Như iPhone.

Trung Tướng táp xe, bấm kiếng, nhoài người hỏi, việc chi không em?

Gái vịn cửa xe, cười mềm như lửa, anh đi Hải Phòng, phải hông anh?

Trung Tướng bẩu, phải. Việc chi không em?

Gái bẩu, anh làm ơn em đi nhờ, được hông anh?

Trung Tướng hỏi, em xuống phố nầu dưới Phòng?

Gái đáp, anh thả em đâu thì thả, được hông?

Lại cười mềm như lửa.

Trung Tướng bẩu, ừm, chạy mộtmình cũng buồn. Em lên xe đi.

***

Hànhtrình dài có bạn đường vui cực. Chiện nổ như bom. Trung Tướng di ga títmù, cười khạchkhạch khạchkhạch khạchkhạch. Gái líulo phụcvụ như radio FM.

Gái tâmsự Gái 28, tên Thúy Thúy. Chồng Gái 32, chủ thầu xâydựng miệt Hòa Lạc Xuân Mai (**). Hai nhóc một 6 tuổi một mới đẻ 7 tháng.

Chồng Gái nhiều gái. Xiền kiếm đông nghìnnghịt nghìnnghịt, dưng đổ vầu gáimú hết thảy, chả mang về vợ bâunhiêu. Cãivã triềnmiên hùnghục.

Trung Tướng bẩu, thầu xâydựng ông nầu không thế. Bạn anh chủ thầu từ 90-91, gái ngàn bà. Riết rùi vợ nó bán nhà bán cửa cắm sừng trậptrùng trậptrùng. Đáng đời quân dâmác hehe.

Tuần trước vợchồng Gái kịchchiến. Gái tưngbừng vác con gởi Ngoại ở Hải Phòng, vác xiền tiêupha búaxua, cho đáng đời quân dâmác.

Trung Tướng bẩu, con em không bú nữa à?

Gái bẩu, bú chứ bú chứ. Anh em mượn cái khăn.

Trung Tướng moi hộc cốc, đưa Gái gói tissue.

Gái vạch áo, vôtâm chùi vú. Sữa Gái tuôn nhoenhoét hai quả núm bự cỡ trái nho Chile. Hai củ vú Gái tròn quay xanh mét, mọng hoangđường.

Trung Tướng thò tay cấu vai Gái, bẩu, giời ạ, khiêudâm quá đi.

Gái bẩu, anh không hỏi số phôn em à?

Trung Tướng bẩu, ừa anh quên, số phôn em nhiêu?

***

Tới Hải Phòng, Trung Tướng bẩu, em xuống đâu anh rước tận nơi?

Gái bẩu, em xuống cạnh kháchsạn Tray, được hông (***).

Trung Tướng bẩu, ôkê, em về cho bébé bú nhở. Anh vướng côngchuyện độ 2-3 tiếng, xong anh phôn. Nếu em muốn ngược Hà Nội, anh đón luôn.

***

Tới kháchsạn Tray, Trung Tướng bẩu, ôkê ôkê bye Thúy Thúy.

Gái im.

Trung Tướng bẩu, sao thế em?

Gái bẩu, Trung Tướng?

Trung Tướng bẩu, gì em?

Gái bẩu, Trung Tướng, anh vầu kháchsạn ngủ mới em, em lấy 200 ngàn thôi (****).

Trung Tướng giật thót, cứng mẹ mồm.

Gái bẩu, ý anh sao?

Trung Tướng buột, hoangđường?

Gái bẩu, nhế?

Trung Tướng bẩu, sao em không nói từ đầu?

Gái bẩu, nói từ đầu, thì giờ vẫn đứng Cầu Chui?

Trung Tướng bẩu, anh mắc côngchuyện, chiều anh phôn?

Gái bẩu, giỡn?

Trung Tướng bẩu, ôkê ôkê ôkê, vầu kháchsạn.

Gái bẩu, chán rùi. Chán rùi.

Trung Tướng bẩu, ừa thôi thôi thôi, nầy em 200 ngàn.

Gái bẩu, không, về Hà Nội.

Trung Tướng bẩu, em chê tiền?

Gái ngả đầu, nhắm mắt.

Trung Tướng bẩu, không cho bébi bú?

Gái bẩu, nó ở Hà Nội.

Trung Tướng căngthẳng, vậy em xuống Hải Phòng làm gì?

Gái bẩu, làm tiền. Ba tiếng đi mới anh, mất cha 600 ngàn.

Trung Tướng bẩu, hai tiếng.

Gái lệnh, về Hà Nội.

Trung Tướng ngoắt xe, ngược Hà Nội.

***

Xe phi véovéo. Bạn đường lặng câm.

Vượt cầu Phú Lương, Gái bẩu, em xuống (*****).

Trung Tướng phanh xe kít. Nhẩy mở cửa. Chờ thảngthốt. Không tòmò tạisao Gái sớm bỏ cuộc chơi.

Chìa tay, nó nói, em xin năm trăm (******).

***

Trung Tướng ngoắt xe, quay hướng Hải Phòng.

Hehe may phết, còn kịp côngchuyện.

(@2009)

Ghichú

(*) Cầu Chui: Cầu vượt đầu quốclộ No5 từ Hà Nội đi Hải Phòng.

(**) Hòa Lạc, Xuân Mai: Các thịtrấn ngoạithành Hà Nội.

(***) Tray: Một kháchsạn sangtrọng ở Hải Phòng.

(****) 200 ngàn: Tức 200,000 đồng Ông Cụ. Giá phò cỏ Hải Phòng & Hà Nội thờiđiểm chiện quãng 150-200 ngàn.

(*****) Phú Lương: Cầu cửa ngõ thànhphố Hải Dương, nằm giữa Hà Nội & Hải Phòng.

(******) Năm trăm: Tức 500,000 đồng Ông Cụ.

PS. Trung Tướng giữ số phôn của Thúy Thúy cả năm liền, dưng đã xóa.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tíutít: Jubilantly (Tíu tít).
– Hoangđường: Mythic’ly (Hoang đường).
– Hoànchỉnh: Perfect (Hoàn chỉnh).
– Mộtmình: Alone (Một mình).
– Hànhtrình: Journey (Hành trình).
– Títmù: Deliriously (Tít mù).
– Khạchkhạch: Keckkeck (Khạch khạch).
– Líulo: Trill (Líu lo).
– Phụcvụ: Serve (Phục vụ).
– Tâmsự: Confide (Tâm sự).
– Xâydựng: Building (Xây dựng).
– Nghìnnghịt: Millions/Thousands (Nghìn nghịt).
– Gáimú: Femaling (Gái mú).
– Bâunhiêu: Lot (Bâu nhiêu).
– Cãivã: Quarrel (Cãi vã).
– Triềnmiên: Perpetually (Triền miên).
– Hùnghục: Indefatigable (Hùng hục).
– Trậptrùng: Infinitely (Trập trùng).
– Dâmác: Cruel-lust (Dâm ác).
– Kịchchiến: Fiercely fought (Kịch chiến).
– Tưngbừng: Excitedly (Tưng bừng).
– Tiêupha: Spend (Tiêu pha).
– Búaxua: Haphazardly (Búa xua).
– Vôtâm: Carelessly (Vô tâm).
– Nhoenhoét: Messily (Nhoen hoét).
– Khiêudâm: Porny (Khiêu dâm).
– Kháchsạn: Hotel (Khách sạn).
– Ôkê: OK (Ô-kê).
– Côngchuyện: Affair (Công chuyện).
– Căngthẳng: Strain (Căng thẳng).
– Véovéo: Rapidly (Véo véo).
– Thảngthốt: Nervously (Thảng thốt).
– Tòmò: Curious (Tò mò).
– Tạisao: Why (Tại sao).

***455 Comments

Le premier amour [English Version]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Vietnamese Version here)

AL HUANG THE GENERAL

Spécialement pour ma maman et ma Cam Chau, les deux femmes éternelles de ma vie.

Especially for my mom and my Cam Chau, the two women eternal of my life.

The first love

Le premier amour

*Et tu verras qu’il est à venir*

The mama set The General down, said, General be docile okay. I’ll go for work okay, meet ya’ evenin’.

The General distorting lips, cried, a-aa-a-aaa-a. Means, mommy let me go with.

The mama said, General my man, do be docile. Do be docile. Do kiss me.

The General hugged the mama, kissed her chuckchuck chuckchuck, kept crying, a-aa-a-aaa-a. Means, I miss you mommy I love you mommy.

The mama told teacher The Flour Face, you please grab The General out me. I may late.

The Flour Face snatching The General, said, you go, go.

The mama hurriedly ran, wiping her eyes. The General roared, a-aa-a-aaa-a-huhu a-aa-a-aaa-a-huhu. Means, I love you mommy huhu mommy don’t go huhu.

The Flour Face shouted at The General, silence. Silence. ‘Throw ya onto Mr Three Pouch now.

The mama too often threatened with Mr Three Pouch. The General didn’t fear, kept crying, a-aa-a-aaa-a-huhu. Means, mommy mommy don’t leave me huhu.

That’s the first coming to school of The General.

***

The Class staring The General struggling to call for mother, pitied much.

The General seeing them birdy-posing each in their jerry-chair wearing no pants lifting shirts, despised much (*).

And impassibly The General wailed, a-aa-a-aaa-a-huhu.

The Flour Face shouted, Ladies ‘n Gents, sit quiet, shit quick. Quick to lease The General a chair. Mr General shut up.

And drew a nicelove novel, beamishly read.

***

She was a bit older than The General. Her teeth count might have been 12 or even 16 already. Her hair had been black already. The General’s teeth count was just 8 or even 6. The General’s hair was still silk-blonde. The General was precisely 1-year.

She pushed her jerry-chair to The General, said, a-aa-a-aaa-a. Means, Sir here’s your chair.

The General stopped wailing. She’s so charming.

Not yet yearned to shit, however The General accepted the chair, said, a-aa-a-aaa-a. Means, I thank you Lady, I’m Al Huang The General, son of graduates.

The Flour Face shouted, Cam Chau, where do push yo jerry. Get back. Pee shit ‘driven all around now.

The General said, a-aa-a-aaa-a. Means, Cam Chau, I do like you.

She said, a-aa-a-aaa-a. Means, you’re welcome General, I’m Cam Chau The Maize Corn, daughter of leaders.

***

On the evening, the mama met The General, kissed him chuckchuck chuckchuck, asked, has my lovely boy been docile today? Has the teacher yelled? Have the mates bullied?

The General replied, a-aa-a-aaa-a. Means, Cam Chau likes me mommy, Cam Chau leased me the jerry.

The mama then asked, be my lovely boy goin’ to school again tomorrow okay?

The General replied, a-aa-a-aaa-a. Means, Cam Chau’s cutie cutie mommy, Cam Chau’s the cutest.

The mama said, General my lovely boy do kiss mee.

The General clasped the mama’s cheeks, kissed chuckchuck chuckchuck, said, a-aa-a-aaa-a.

Means, mommy I wanna kiss Cam Chau hehe.

***

The second coming to school.

The mama set The General down, said, General be docile okay. I’ll go for work okay, meet ya’ evenin’.

The General said, a-aa-a-aaa-a. Means, love you mommy, I’ll do look for Cam Chau mommy.

She was delivering her jerry to The Sheep Rib.

Fuckin bitch. The Sheep Rib accepted the chair, said, a-aa-a-aaa-a. Means, I like ya Cam Chau.

She grinned unsightly.

The General sobbed out, a-aa-a-aaa-a-huhu. Means, mommy hei hei don’t leave me huhuhu mommy hei hei.

***

Ten years more then ten years more. The General considered The Sheep Rib enemy. Fuckin bitch. He had robbed General’s first love.

Ten years more, She asked, General, why d’ya soo hate The Sheep Rib?

The General replied, he has robbed my female.

She asked, whom?

The General replied, you.

The General stated the jerry-chair case.

She went laughing heartily. She told that She passed her jerry only cos She’d had a chronic constipation problem.

(@2010)

Notes

(*) Jerry-chair: A baby chair that attaches to a jerry for kids to sit-n-shit. In the Socialist Heaven, the preschool children had to take jerry-chairs till their fully shitting each time they entered the class.293 Comments

Tenez-la pour le temps passé [English Version]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Vietnamese Version here)

AL HUANG THE GENERAL

Tenez-la pour le temps passé. Touchez-la pour mon temps passé.

Hold it for the time gone

Tenez-la pour le temps passé

(1)

The General said, hey Maize Corn, age 14 I loved Oanh Oanh.

The Female said, First Love?

– No. The fourth one? Or the sixth? Or the nineth? I dun’t remember.

– ‘There sex?

– Thers.

– Hehe you must be sent to prison.

– She’d better to.

– What’s matter?

– Oanh Oanh was 28.

– Oh God.

– Dieu la bénisse.

– A neighbor?

– Neighbor. One husband, two children. The husband was 31, Military Police Captain. Being as stately as now stock-boss. Brought home every week by sidecars from the Zone. The children one was seven that’s in 2nd grade one was three that mated me much.

– Did she seduce?

– No. I did.

– A 14 seduced a 28? Hahaha.

– Yeap. She had bath in her kitchen. I flipped the window lookin’. And sexed.

– Repeatly repeatly repeatly?

– I guess so.

– How long?

– ‘Bout a year.

– Were detected?

– Oanh Oanh’s husband suspected she coupled my papa.

– Hahaha. Hahaha. Hahaha.

– He beat her rudely. Oanh Oanh moved away.

– Then did meet again?

– No. She took another boy.

(2)

The General said, hey Maize Corn, age 8 I loved Kim Kim.

The Female said, it’s very The First Love?

– Nun. Thanks God. Hehe.

– ‘There sex?

– Dry sex only.

– Not much romantically.

– Enough romantically.

– Kissing? Hugging? Touchin’ everything?

– Yeap.

– Kiss sucky? Hug fucky?

– Yeap.

– A neighbor more?

– No. My professor.

– Professor that teachin’ you?

– Of course.

– A 28 more?

– Nop. Twenty four.

– Army Lieutenant husband? Hahaha.

– Non husbanded.

– One child? Hahaha.

– Non childed.

– How long?

– ‘Bout half a year.

– Were detected?

– No. Kim Kim fuckin’ the Vice-principal. They two flew over.

– Then did meet again?

– No. Ne jamais. Mais je veux.

(3)

The General said, hey Maize Corn, age 5 I loved Mang Mang.

The Female said, exactly The First Love.

– Nun. Thanks God. Hehe.

– ‘There sex?

– Thers.

– Mang Mang’s 20? Hahaha.

– Eight.

– Oh God. ‘There sex?

– Mmm.

– ‘There sex?

– Thers.

– How long?

– Once.

– What’s matter?

– We travelled mountains with the parents. Ours two refuged into a cave. Whole the afternoon.

– Makin’ love?

– Yeap.

– Making love?

– Yeah?

– Can’t imagine. Make love? Off all clothes?

– Yeap. Like adults.

– Avec succès?

– Nogn. I was too little. J’étais trop petit.

– Were detected?

– My parents caught well. Whipped lot.

– Then did meet again?

– No. Hehehe. I yet haven’t known her name. Mang Mang is the fabricated one. Hehehe.

(4)

The General said, hey Maize Corn, do you love me?

The Female said, extremely do.

– Do you wanna see me everyday?

– Extremely do.

– I am 16 years older, is it hard?

– You’re still strong, man.

(5)

The General said, hey Maize Corn.

The Female said, what’s up?

– Shall we marry?

– Pour qui? Même à ma mère tu es encore trop vieux.

(@2010)

Notes

Maize Corn: The main figure in the story named Le Premier Amour.

The French phrases in the story you men please ask Google The Bad Guy for meaning. Al Huang The General does no translation so far.29 Comments

Tenez-la pour le temps passé

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Tenez-la pour le temps passé. Touchez-la pour mon temps passé.

Cho những tháng ngày qua

Tenez-la pour le temps passé

(1)

Trung Tướng nói, này Bắp Ngô, 14 tuổi anh yêu Oanh Oanh.

Gái nói, Mối Tình Đầu?

– Không. Mối tình thứ tư? Hay thứ sáu? Hay thứ chín? Anh chả nhớ.

– Có sếch?

– Có.

– Hehe anh nhẽ phải vầu tù.

– Chị ý vầu mới đúng.

– Là sâu?

– Oanh Oanh 28 tuổi.

– Ối giời.

– Dieu la bénisse.

– Hàngxóm?

– Hàngxóm. Một chồng, hai con. Chồng 31 tuổi, Đạiúy Quâncảnh. Oai như trùm chứng bigiờ. Tuầntuần xítđờca chở từ Quânkhu về. Con một đứa bẩy tuổi học lớp Hai một đứa ba tuổi quấn anh lắm.

– Chị ý gạ?

– Không. Anh gạ.

– Mười bốn gạ cô hăm tám? Hahaha.

– Ừa. Chị ý tắm ở bếp. Anh tốc cửa xem. Rùi sếch.

– Liêntục liêntục liêntục?

– Anh đoán thế.

– Bâu lâu?

– Chừng hơn năm.

– Bị pháthiện?

– Chồng Oanh Oanh nghi chị ý cặp papa anh.

– Hahaha. Hahaha. Hahaha.

– Tẩn tơibời. Oanh Oanh chiển nhà.

– Sau gặp nữa hông?

– Không. Chị ý đong thằng khác.

(2)

Trung Tướng nói, này Bắp Ngô, 8 tuổi anh yêu Kim Kim.

Gái nói, đã Mối Tình Đầu chưa?

– Chưa. Ơn Chúa. Hehe.

– Có sếch?

– Sếch khô thôi.

– Hông lãngmạn mấy.

– Lãngmạn phết đấy.

– Hôn? Ôm? Sờmó các cái?

– Ừa.

– Hôn nút lưỡi? Ôm siết?

– Ừa.

– Lại hàngxóm?

– Không. Côgiáo.

– Côgiáo dậy anh á?

– Tấtnhiên.

– Lại 28 tuổi?

– Không tới. Hăm bốn.

– Chồng Trungúy Lụcquân? Hahaha.

– Chưa chồng.

– Một con? Hahaha.

– Chưa con.

– Bâu lâu?

– Chừng nửa năm.

– Bị pháthiện?

– Không. Kim Kim hủhóa Hiệuphó. Hai đứa bay luôn.

– Sau gặp nữa hông?

– Không. Ne jamais. Mais je veux.

(3)

Trung Tướng nói, này Bắp Ngô, 5 tuổi anh yêu Măng Măng.

Gái nói, đíchthị Mối Tình Đầu.

– Chưa. Ơn Chúa. Hehe.

– Có sếch?

– Có.

– Măng Măng 20 tuổi? Hahaha.

– Tám tuổi.

– Ối giời. Có sếch?

– Mmm.

– Có sếch?

– Có.

– Bâu lâu?

– Một lần.

– Là sâu?

– Bọn anh đi núi mới pama. Hai đứa trốn vầu hang. Suốt chiều.

– Làm tình?

– Ừa.

– Làm tình?

– Ừa?

– Cóc tưởngtượng được. Làm tình? Cửi hết quầnáo?

– Ừa. Như người nhớn.

– Avec succès?

– Non. Anh quá bé. J’étais trop petit.

– Bị pháthiện?

– Pama tìm bắt. Vụt bétnhè.

– Sau gặp nữa hông?

– Không. Hehehe. Anh còn chưa biết tên chị ý. Măng Măng là tên phịa. Hehehe.

(4)

Trung Tướng nói, này Bắp Ngô, em yêu anh chứ?

Gái nói, yêu cực.

– Em muốn thấy anh hàng ngày chứ?

– Muốn cực.

– Anh hơn em 16 tuổi, khó không?

– Anh vưỡn khỏe mà.

(5)

Trung Tướng nói, này Bắp Ngô.

Gái nói, gì anh?

– Mình cưới nhé?

– Pour qui? Même à ma mère tu es encore trop vieux.

(@2010)

Ghichú

Bắp Ngô: Nhânvật chính trong bài Tình Đầu (Le Premier Amour).

Các câu tiếng Pháp trong bài chibộ hỏi thằng Gúc. Trung Tướng không dịch.

Thờigian và sốmá trong Văn Bựa chỉ nhằm dẫn ý và không nhấtthiết khác sựthực.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Hàngxóm: Neighbor (Hàng xóm).
– Đạiúy: Captain (Đại úy).
– Quâncảnh: Military police (Quân cảnh).
– Bigiờ: Now (Bi giờ).
– Tuầntuần: Every week (Tuần tuần).
– Xítđờca: Sidecar (Xít-đờ-ca).
– Quânkhu: Military Zone (Quân khu).
– Liêntục: Continously (Liên tục).
– Pháthiện: Find out (Phát hiện).
– Papa: Father (Pa-pa).
– Tơibời: Volcanicly (Tơi bời).
– Lãngmạn: Romantically (Lãng mạn).
– Sờmó: Lovely touch (Sờ mó).
– Côgiáo: Female teacher (Cô giáo).
– Tấtnhiên: Of course (Tất nhiên).
– Trungúy: Lieutenant (Trung úy).
– Lụcquân: Army (Lục quân).
– Hủhóa: Outlawed fucking (Hủ hóa).
– Hiệuphó: Vice principal (Hiệu phó).
– Đíchthị: Exact (Đích thị).
– Pama: Parents (Pa ma).
– Tưởngtượng: Imagine (Tưởng tượng).
– Quầnáo: Clothes (Quần áo).
– Bétnhè: Hardly (Bét nhè).
– Nhânvật: Figure (Nhân vật).
– Chibộ: You comrades (Chi bộ).
– Thờigian: Time (Thời gian).
– Sốmá: Numbers (Số má).
– Nhấtthiết: Mandatory (Nhất thiết).
– Sựthực: Truth (Sự thực).

***66 Comments