Le premier amour

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Spécialement pour ma maman et ma Cam Chau, les deux femmes éternelles de ma vie.

Riêng tặng Mama & Cẩm Châu, hai liềnbà đời anh bấthủ.

Tình đầu

Le premier amour

*Et tu verras qu’il est à venir*

Mama thả Trung Tướng, bẩu, Trung Tướng ngoan nhế. Mẹ đi làm nhế, tối mẹ đón.

Trung Tướng nhệch mép khóc, a-aa-a-aaa-a. Nghĩalà, mami em đi mới.

Mama bẩu, Trung Tướng liềnông của mẹ, ngoan nầu. Ngoan nầu. Thơm mẹ nầu.

Trung Tướng ôm mama, thơm chútchụt chútchụt, khóc tiếp, a-aa-a-aaa-a. Nghĩalà, em nhớ mami em yêu mami.

Mama bẩu côgiáo Mặt Bột, cô giữ Trung Tướng hộ chị. Chị muộn mất.

Mặt Bột túm Trung Tướng, bẩu, chị đi đi.

Mama vộivàng chạy, tay quệt mắt. Trung Tướng khóc tóe, a-aa-a-aaa-a-huhu a-aa-a-aaa-a-huhu. Nghĩalà, em yêu mami huhu mami đừng đi huhu.

Mặt Bột quát Trung Tướng, im ngay. Im ngay. Vất Ông Ba Bị giờ.

Mama cũng hay dọa Ông Ba Bị. Trung Tướng chẳng sợ, khóc tiếp, a-aa-a-aaa-a-huhu. Nghĩalà, mami mami đừng bỏ em huhu.

Đó buổi đến trường đầutiên của Trung Tướng.

***

Lớp Mẫugiáo theodõi Trung Tướng vậtvã đòi mẹ, thươnghại lắm.

Trung Tướng nhìn bỏn chầuhẫu mỗi đứa một ghế-bô cửi truồng vén áo, xemthường lắm (*).

Và thảnnhiên Trung Tướng nỉnon, a-aa-a-aaa-a-huhu.

Mặt Bột quát, các Ông các Bà, ngồi yêm, ỉa nhanh. Nhanh nhường ghế Trung Tướng. Ông Trung Tướng câm mồm.

Và rút tiểuthuyết diễmtình, tủmtỉm đọc.

***

Nàng già hơn Trung Tướng đôi chút. Răng Nàng cóthể đã 12 thậmchí 16 chiếc. Tóc Nàng đã đen. Răng Trung Tướng mới 8 thậmchí 6 chiếc. Tóc Trung Tướng vưỡn tơ hoe. Trung Tướng tròn 1 tuổi.

Nàng đủn ghế-bô tới Trung Tướng, nói, a-aa-a-aaa-a. Nghĩalà, nhường Chàng ghế nè.

Trung Tướng ngưng nỉnon. Nàng thật quyếnrũ.

Chưa mót ỉa, dưng Trung Tướng cứ nhận ghế, nói, a-aa-a-aaa-a. Nghĩalà, anh biếtơn Cô, anh An Hoàng Trung Tướng, con nhà giagiáo.

Mặt Bột quát, Cẩm Châu, đẩy bô đâu đấy. Về chỗ. Cứt đái văng tứtung giờ.

Trung Tướng bẩu, a-aa-a-aaa-a. Nghĩalà, Cẩm Châu, anh thích Cô.

Nàng bẩu, a-aa-a-aaa-a. Nghĩalà, welcome Trung Tướng, em Cẩm Châu Bắp Ngô, con nhà lãnhtụ.

***

Chiều xế, mama đón Trung Tướng, thơm chútchụt chútchụt, hỏi, giai yêu mẹ nay ngoan hông? Cô mắng hông? Bạn bắtnạt hông?

Trung Tướng đáp, a-aa-a-aaa-a. Nghĩalà, Cẩm Châu thích em mami, Cẩm Châu nhường bô em.

Mama lại hỏi, giai yêu mẹ mai đi học nữa nhế?

Trung Tướng đáp, a-aa-a-aaa-a. Nghĩalà, Cẩm Châu xinh ơi xinh mami, Cẩm Châu xinh nhất.

Mama bẩu, Trung Tướng giai yêu mẹ thơm mẹ nầu.

Trung Tướng ghì má mama, thơm chútchụt chútchụt, bẩu, a-aa-a-aaa-a.

Nghĩalà, mami em muốn thơm Cẩm Châu hehe.

***

Buổi đến trường thứhai.

Mama thả Trung Tướng, bẩu, Trung Tướng ngoan nhế. Mẹ đi làm nhế, tối mẹ đón.

Trung Tướng bẩu, a-aa-a-aaa-a. Nghĩalà, yêu mami, em tìm Cẩm Châu đây mami.

Nàng đang nhường bô thằng Sườn Cừu.

Chóchết. Thằng Sườn Cừu nhận ghế, nói, a-aa-a-aaa-a. Nghĩalà, anh thích mầy Cẩm Châu.

Nàng cười toéttoét.

Trung Tướng khóc òa, a-aa-a-aaa-a-huhu. Nghĩalà, mami ơi ời đừng bỏ em huhuhu mami ơi ời.

***

Mười năm nữa rùi mười năm nữa. Trung Tướng coi thằng Sườn Cừu kẻthù. Chóchết. Nó cướp tình đầu Trung Tướng.

Mười năm nữa, Nàng hỏi, Trung Tướng, sâu ghét Sườn Cừu thế?

Trung Tướng đáp, nó cướp gái của anh.

Nàng hỏi, ai?

Trung Tướng đáp, em.

Trung Tướng kể vụ ghế-bô.

Nàng cười lăn. Nàng bẩu Nàng nhường bô chỉ bởi Nàng kinhniên táobón.

La Première Femme De Ma Vie (“Liềnbà Anh Đầutiên”)
*Joe Dassin

L’amour S’en Va (“Tình Lụi”)
*Joe Dassin

“Elle chantait ma mère
“Elle chantait souvent
“Des chansons d’hier
“Des chansons d’avant

“Elle chantait ma Gái
“Elle chantait souvent
“Des chansons d’hier
“Des chansons d’avant

(@2010)

(*) Ghế-bô: Ghế gắn bô cho trẻcon ỉa. Thời Thiênđàng, mỗi lần vầu lớp, trẻ Mẫugiáo buộc ngồi ghế-bô rặn sạch cứt, tránh ỉa đùn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Liềnbà: Woman (Liền bà).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Mama: Mother (Ma-ma).
– Nghĩalà: Mean (Nghĩa là).
– Mami: Mom (Ma-mi).
– Liềnông: Man (Liền ông).
– Chútchụt: Chuckchuck (Chút chụt).
– Côgiáo: Teacher (Cô giáo).
– Vộivàng: Hurry (Vội vàng).
– Huhu: Huh huh (Hu hu).
– Đầutiên: First (Đầu tiên).
– Mẫugiáo: Preschool (Mẫu giáo).
– Theodõi: Stare (Theo dõi).
– Vậtvã: Hardly (Vật vã).
– Thươnghại: Look with pity (Thương hại).
– Chầuhẫu: Birdy seat (Chầu hẫu).
– Xemthường: Look with contempt (Xem thường).
– Thảnnhiên: Impassibly (Thản nhiên).
– Nỉnon: Long cry (Nỉ non).
– Tiểuthuyết: Novel (Tiểu thuyết).
– Diễmtình: Love (Diễm tình).
– Tủmtỉm: Smiled (Tủm tỉm).
– Cóthể: Maybe (Có thể).
– Thậmchí: Even (Thậm chí).
– Quyếnrũ: Charming (Quyến rũ).
– Biếtơn: Thank (Biết ơn).
– Giagiáo: Educated (Gia giáo).
– Tứtung: Everywhere (Tứ tung).
– Lãnhtụ: Leaders (Lãnh tụ).
– Bắtnạt: Bully (Bắt nạt).
– Thứhai: The second (Thứ hai).
– Chóchết: Shit (Chó chết).
– Toéttoét: Grin (Toét toét).
– Kẻthù: Enemy (Kẻ thù).
– Kinhniên: Chronic (Kinh niên).
– Táobón: Constipation (Táo bón).
– Trẻcon: Kids (Trẻ con).
– Thiênđàng: Socialism heaven (Thiên đàng).

*** 1. #1 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/29 - 08:15

  Thiếu Tướng likes this entry.

  Chào Trung Tướng, chào cả nhà, chúc anh và mọi người một ngày bìnhan.

 2. #3 by Gia_lamcam on 2010/07/29 - 08:26

  Sư bố tên Dốt Tướng kể chiện yêu điếu chịu!
  Hồi hổi, mẫu giáo Thiên Đàng, các Ông Bé Bà Bé đi “học” hình như ít bị ăn đòn (anh nhớ điếu)?
  Là vì hồi hổi các cô Mặt Bột ít được học hành? Thích đọc tiểu thiết diễm tình?
  Hồi hổi, các Ông Bố Ông Mẹ điếu cần “chạy trường” (mờ cũng điếu có xiền để “chạy”).
  Hồi hổi, cấp Mẫu Giáo điếu biết định hướng đào tạo nhưn tài để giở thành các ông các bà Biết Tuốt.
  Thế nên tòi ra tuyền những tên như Dốt Tướng!?
  Há há há

  Bi giờ, các cô Mặt Bột được học hành chính quy bài bản dưới mái trường XXXX, uýnh các Ông Bé Bà Bé huỳnh huỵch huỳnh huỵch.
  Là vì các cô Mặt Bột thấm nhuần đạo đức cách … bla bla, “thương thì cho roi cho vọt”.
  Bi giờ, các Ông Bố Ông Mẹ “chạy trường” tóe dắm từ trước khi đẻ Ông Con (chắc vì nhiều xiền để “chạy”?).
  Bi giờ, ngay từ Mẫu Giáo, các Ông Bé Bà Bé đã mặc định sẽ được đào tạo để giở thành nhưn tài chăm chăm, điếu lọt lưới tên Mít Đặc nầu.
  Thế điếu nầu lại điếu ra được Biết Tuốt!
  Là sâu là sâu?

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/29 - 11:33

   Ừa, hồi hổi các Mặt Bột uýnh trẻcon ít hơn giờ, dưng mà độ vôtình thì cũng 1-9-1-10. Cẩm Hói đi mẫugiáo có bị tỉn hông hử cô?

 3. #5 by wanderer on 2010/07/29 - 10:46

  cái entry này Trung Tướng viết duyên quá đi.
  Đọc entry Trung Tướng làm wanderer nhớ tới mối tình đầu hồi mẫu giáo. Lúc đó học lớp chồi, nàng học lớp kế bên, sáng sáng nàng hay ngồi ăn xôi trên thềm sân, len lén gõ đầu nàng rồi núp,  lúc học về hay đi theo sau nàng để ý nàng ở nhà nào, để mai này lớn lên sẽ theo đuổi…, lên cấp 1 mỗi đứa một trường khác nhau, tới cấp 2 lúc có thể tự do đi chơi,sang nhà nàng thì nhà đã đổi chủ, hình như gia đình nàng đã đi định cư. mấy chục năm qua nhưng cái tên những bạn học hồi mẫu giáo còn nhớ chỉ sót lại duy nhất tên nàng.

 4. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/29 - 11:34

  Liệu Dì bẩu Cẩm Châu là một Vàng Son Bựa Quán thì các cô có tin hông hehe?

 5. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/29 - 11:35

  Dạo nầy Dì đang sến. Các cô chịu khó chuẩnbị tưtưởng đọc tuyền bài sến.

 6. #9 by minhhuong on 2010/07/29 - 12:02

  he he he chuyện này nhắng nhở, thế TT bây giờ còn gặp cô Cẩm Châu ấy không?

 7. #11 by EURO on 2010/07/29 - 13:23

  Ừa chiện yêu quá Dì ạ.

  Liệu Dì bẩu Cẩm Châu là một Vàng Son Bựa Quán thì các cô có tin hông hehe?

  Dưng cái vụ này nè, nhẽ quán Bựa có Vàngson trẻ cỡ bàmẹ ViệtNam anh hùng hả Dì?

 8. #13 by EURO on 2010/07/29 - 13:44

  Ơ cái còm của em biến mẹ đâu mất ấy nhỉ?
  Chiệnnày Dì biên yêu quá, làm em bồihồi nhớ quảtình hồi họctrò của em. Khi đó lớp 1, có một bạngiai mê em sayđắm, tới nỗi tan học cũng đòi theo em tới nhà ăncơm chứ không chịu theo bố về nhà. Saunày mẹ em nhậnxét: bạntrai của congái ngồi ăncơm mà thò chim ra ngoài hehe…( vì quần anhảnh rách đũng).
  Ngưòiyêu của Rô ơi, giờ chàng đang phiêudạt phươngnầu?

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/29 - 15:33

   Hehe Dì dâm sớm nên hông có chiện thò chim trước mặt bạn gái.

 9. #15 by Italiano on 2010/07/29 - 15:17

  Vas te faire encule, Di Bua! Le premier amour toujours comme ça. Ne pas être malade d’amour, d’argent malades comme ça, comme de la merde! Revenir à Italiano chanson d’amour pour toute la merde ou vous

 10. #17 by Dark Angel on 2010/07/29 - 15:29

  Entry này hay vãi, đọc nhớ hùi hủi Đát đi nhà trẻ, thế díu nào mà lần đầu tiên vào toa let (lúc ấy đã có khu vệ sinh cầu ngồi) thấy các vàng son chổng mông ngồi rặn tồm toàm tồn toàm nên hãi mẹ vàng son từ thuở ấy, và cũng đíu ị được ở trường (bất kể trường nào, bất kể cấp độ). Hồi hồi học mẫu giáo Đát yêu mỗi cô giáo, vì cô thơm tho và mặc áo bà ba lại hay nựng chim Đát. Cô tên Lệ, sau này chồng hắt hủi tự vẫn chết. Đát buồn tới giờ chưa ngươi chưa nguôi.

  Tiện thể bài này sến quá thể, rất hợp với dáng Đát. Từ thuở xiền vật tới giờ mới hóng được quán Dì, để mai cho Dì mượn chổi quét bụi.

  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/30 - 01:52

   Ừa rùi để Tình Đầu nguôi tí Dì sẽ kể các cô chiện yêu côgiáo.

 11. #19 by audi_6789 on 2010/07/29 - 15:37

  Hí hí. Dễ thương quá hà. Làm Audi nhớ thằng con Audi hồi bé nó khóc “Ba mẹ bỏ con” khi bố mẹ tưởng con ngủ rồi nên đi ăn đêm ngoài phố.

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/30 - 01:53

   Ừa, buổi đầu xa mẹ thật là bikịch, nhưthể xuống địangục ý.

 12. #21 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/29 - 16:08

  Sến hay chứ, suy cho cùng sến vẫn là những thứ đẹp và dễ tiêuhóa nhất.

  Nếu Trung Tướng có Cẩm Châu, thì Thiếu Tướng cũng từng có Hồng Anh…

  Hồng Anh ơi, em giờ nơi đâu? Liệu vẫn cười duyên như xưa?

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/30 - 01:56

   Ừa, các cô hãy hồitưởng đi. Hãy để kỷniệm đẹp nuôidưỡng tâmhồn các cô. Let beautiful days feed your soul.

 13. #23 by Thích Đủ Thứ on 2010/07/29 - 16:38

  He he!
  Chắc TT thối dạo này lại bị con vện mới đá rồi!

 14. #25 by EURO on 2010/07/29 - 19:10

  Vănbựa Dì biên thế nầy quầnchúng dễtiêu hơn đấy. Hôm nay rảnh ngồi đọc mấy lần entry nầy, nângbi Dì quả trầnthuận mà phântích diễnbiến tâmlý embé haythật. Nhất là quả khi bị thằng Sườn Cừu tántỉnh em yêu Dì tuyệtvọng quay ra ” Trung Tướng khóc òa, a-aa-a-aaa-a-huhu. Nghĩalà, mami ơi ời đừng bỏ em huhuhu mami ơi ời”- dễthương quá.
  Lâulâu nên có tý sến nhẹnhàng thế này đổi không khí, cũng để ngoài họchành ra Bựa còn thưgiãn Dì ạ, em mới làm cò cho một anhbạn vầu quán sinhhoạt nhưng saukhi lướt qua mộtsố entry gầnđây thì anhảnh lắcđầu quán Bựa đọc nặngđầu tốn noron thầnkinh quá.

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/30 - 01:58

   Dì sến nốt tuần cho Tình Đi Mất (L’amour s’en va) rùi lại Cướp Giết Hiếp.

 15. #27 by Thối mồm on 2010/07/29 - 20:02

  Haizz, post cồng chục lần rồi mà chưa được! 
  Nốt phát nầy!
  TT kể chuyện thời thơ ấu yêu quá. 
  Quá khứ yêu đương của lão Mồm hiển hiện. 
  Hồi lớp 1, buổi học đầu tiên giáo xếp ngồi cạnh em Thùy. 
  Xinh gái, da trắng lão Mồm quắn hết cả lưỡi, thẹn đỏ cả bẹn đíu nói được câu gì! Giáo bắt lôi vở ô ly, bút chì ra viết chữ O tròn. Lục cặp mãi ko thấy bút, em ẻm dòm mình một đồi chìa cây bút cho mượn, yêu thế. Hôm hổm âm ẩm thế nầu, tuyền viết từ giữa trang giấy ra chung quanh, đíu hiểu sao lại thể hở chi bộ?. Về nhà kiểm tra lại cặp thấy vẫn còn nguyên 2 cây bút chì. Giờ vẫn nhớ như in.  Thùy ơi, giờ em ở đâu!!!
 16. #29 by kochumbenim09 on 2010/07/29 - 20:02

  ddcm thằng Gì? bựa bú !/ con pho .. vào phát phải chửi ngay cho ngọt giọng.

  Thầy thấy tiêu đề nó như Y PHA NHO Thầy hơi chột con mẹ dạ.

  Mẹ tổ nó có phải đéo đâu ….bài biên kiểu cho trẻ con ..kiểu ôn quá khứ đây..vui phết ..dư mà thằng gì bựa biên bài tặng SN cẩm châu hay sao ấy nhể.Chiện vui phết mà có phải đúng SN của Cẩm châu bẩu cho Thầy thơm phát bím ẻm nhế..

 17. #31 by LUUMANH on 2010/07/29 - 21:58

  Hố hố, Tướng Lông ĐÍt bị liệt dương rồi, Đít đang ao ước trở lại thành trẻ con hòng mơ súng ống chim cò còn cơ cứu vãn đấy mà .

  Địt mẹ, cô giáo dậy trẻ bi giờ  4h30 dọn dẹp, 5 giờ giả trẻ, đứa nào tầm ấy mót mấy cũng đéo được đái ỉa . Vì sâu, vì cô lại phải rửa đít rửa bô . Bọn trẻ ko ỉa, luyện mãi cũng thành thói quen, kể cả đứa ốm, bệnh … . Vì sâu, vì cô bảo : Mày mà ỉa là cô lấy que xiên đít . Giống cô  Tướng Lông ĐÍt điếu chịu .
  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/30 - 02:00

   Thời Dì thì cứ vầu lớp là phải ỉa cho bằng hết cứt thì thôi, trong ngày mà ỉa vãi thì bị phạt nặng.

 18. #33 by tu-do-sang on 2010/07/29 - 22:25

  Trung Tướng viết bài này làm nhiều người nhớ về thời thơ ấu.

  a-aa-aaa-a; a-aa-a-aaa-a…. tức là bọn trẻ luôn có ngôn ngữ của chúng phỏng? Tư đồ chẳng nhớ nhiều về thời bé tí thế cả. Giờ cũng chẳng để ý bọn trẻ con nói gì. Mà nhiều người cũng như vậy chứ

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/30 - 02:01

   Đúng rùi. Dì nhớ cả chiện hồi mấy tháng, dưng lúc đó chưa yêuđương.

 19. #35 by tu-do-sang on 2010/07/29 - 22:27

  Vì sao Trung Tướng sến nhiều? Chắc do làm ăn không tốt? Hầu như ai cũng thế.

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/30 - 02:01

   Đúng như vậy, vửa mầnăn không tốt vửa bị vện đá.

 20. #37 by Dr.Bựa on 2010/07/29 - 22:34

  Chuyện thời thơ ấu của TT dễ thương wá đi. Em ước viết văn hay, dí dỏm như TT .

 21. #39 by EURO on 2010/07/29 - 23:09


  Chăm chút

  TTO – Vừa bày hàng bán vừa chăm chút từng đường kim mũi chỉ. Bức ảnh ghi lại hình ảnh những phụ nữ Mông đen đang chăm chú với những mảnh thổ cẩm trên tay bên góc hàng nhỏ trên phố chợ Sa Pa.

  Từ những bản làng xa xôi, từ sáng sớm họ đã gùi những sản phẩm thổ cẩm lên phố chào bán cho du khách. Tiếng Kinh không sõi nhưng họ rất “chịu” nói tiếng Anh, dù chỉ nói “bồi” và đủ để giao thiệp mua bán với khách nước ngoài.

  Công việc đem lại cho họ một thu nguồn thu nhập nhỏ nhưng khá ổn định, tạo nên một hình ảnh quen thuộc với du khách khi tới thăm vùng đất nổi tiếng mộng mơ này.

  http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=373839&ChannelID=495

  Tặng chibộ đểu chút sến đựoc Rô bán ra xiền đây nè.

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/30 - 02:03

   Rô Xinh dạo nầy biên nhanh như rửa đít ý nhở hehe.

 22. #41 by trung_uong_lua on 2010/07/29 - 23:10

  “Mười năm nữa rùi mười năm nữa. Trung Tướng coi thằng Sườn Cừu kẻthù. Chóchết. Nó cướp tình đầu Trung Tướng.

  Mười năm nữa, Nàng hỏi, Trung Tướng, sâu ghét Sườn Cừu thế?”

  Nhẽ đâu tên Bựa 31 niên. Chẻ chán nhể.

  Không lẽ Cẩm Châu là em Hê?

 23. #43 by EURO on 2010/07/29 - 23:11

  TTO – Khi cha mẹ đang mải mê với công việc mưu sinh, những em bé vạn đò ở cồn Hến (Huế) vẫn tự biết trông nom nhau. Đứa lớn trông đứa nhỏ, chênh vênh trên những con đò nhỏ.

  Ba tuổi đã tự chèo đò rất giỏi, các em biết phụ cha mẹ làm đủ mọi việc dù ở tuổi của các em, nhiều bạn vẫn còn được người lớn chăm sóc từng chút một.

  Bức ảnh ghi lại hình ảnh những đứa trẻ thành thạo với chiếc đò mong manh trên dòng nước. Hồn nhiên, thơ ngây nhưng cũng pha phách một chút xót lòng. 

  http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=373332&ChannelID=495

 24. #44 by EURO on 2010/07/29 - 23:28

  TTO – Trưa hè đầy nắng, đi ngang làng Kim Long, Huế, chợt ngẩn ngơ trước những cô thiếu nữ duyên dáng trong tà áo dài thướt tha, nón lá đang dạo bước bên bờ sông Hương.

  Những tà áo dài với sắc màu hoa phượng đỏ thắm như làm sáng bừng lên bức tranh Huế mộng mơ giữa mùa hè.

  http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=392673&ChannelID=495

 25. #45 by mit.annam on 2010/07/30 - 00:04

  Bài này Dì viết có đủ love, betrayal, rejection, and hatred….hehehe
   
  Vào mẫu giáo, Mít rất ngưỡng bộ bạn Bảo trong nhóm.  Tóc ngắn, quần áo sạch sẽ, ngày đầu vầu đã thể hiện đẳng cấp của mình
  bằng cách đứng lên rất tự nhiên dõng dạc đọc thuộc lòng 4 câu thơ:

  Công cha như nước Thái Sơn. 
  Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
  Một lòng thờ mẹ kính cha.
  Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

  Vật đổi sao dời, bạn Bảo giờ ở đâu?

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/30 - 02:05

   Tình sử của Mít hay ghê. Bạn Bảo có sinhhoạt ở đây thì lên tiếng nhế. Đừng để gái thấtvọng.

 26. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/30 - 02:06

  Mẹ Yahoo Lừa cứ đến đêm thì mới bốt được cồng. Thử phát.

 27. #48 by Khoai Tây on 2010/07/30 - 03:19

  Tên Bựa dạo nầy sao sến dữ vậy ta? Sến như con hến ấy. Nhẽ chăm chút cho con vện nầu đó, mong trăm năm viên mãn bỗng dưng nó xù mẹ? Hay ẻm đòi ở Phớp ở Mẽo dưng Bựa dính mẹ công ăn việc làm điếu dứt đi nủi, ẻm đá?


  Nhẽ già hói bị các ẻm đá hơi bị đau, hà hà. Hôm nọ Tây mới nghe chiện bạn lão Sỹ già hói, 50+/-, nghề nghiệp bác sĩ chiên khoa Mẽo, nhà ở trẹo đô, cưới 1 ẻm 30+/- từ Lừa đem qua. Sau vài năm shopping thả cửa, ẻm dông mẹ. Đời hắn hẳn giờ thật dất dất ngậm ngùi, đéo phải phí xiền phí thời gian, mà già hói mẹ, lại bị cú tâm lí, khó kiếm được một em khác bù vầu.

  Sến quá hông nên đâu.
 28. #49 by LUUMANH on 2010/07/31 - 19:06

  Hố hố chi bộ dư lìn , chả biết mẹ gì . Anh biết bệnh Tướng Lông Đít rồi .

  Trước anh trêu nó liệt dương chẳng hóa ra anh nói linh quá làm hỏng mẹ thằng Tướng Đít mất rồi . 
  Chi bộ nghĩ coi :

  HẮn biên món dâm công có ý mào đầu khoe sức khỏe cực tốt . Thằng cặc nào trước lúc làm hàng, giấu bệnh đều vậy 
  Sau đó hắn biên đến sếch tinh hoa , thực chất món này hắn ngượng đéo dám hỏi thẳng nên bầy trò để học hỏi kinh nghiệm chi bộ chữa món liệt chim.
  Đến bài biên này của hắn, thất vọng quá kêu gào đấy mà . Ôi anh thương mày quá , liệt hẩn mẹ nó rồi à Tướng Lông Đít .
  Đèo mẹ không chơi được thì thôi tiếc tiếc cái đéo gì . 3 con nó gọi còn đéo chơi được tiếc đéo con nó chê nó bỏ đi .   
  Há há luyện món dâm công ỉa tốt phết