Hà Nội Ngập (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

***

Hà Nội Nay Ngập Tạisâu Tạisâu? (Tiếp)

Nhândân các cô thấy:

(1) Hà Nội ngàynay ngập chả tạibởi nó trũng, vì ngàyxưa nó vưỡn trũng, muônnăm trũng, mãimãi trũng.

Bữa Uẩn Lý Dở Hơi pháthiện Ông Rồng Lộn trên vạt dâu Sông Cái, rùi di đô khỏi Hoa Lư như khởiđầu nghiệpchướng Lừa vạnđại, Hà Nội đã là cõi kinhkỳ bấttiện tuyệtđối.

Bắt một xóm chài nên một thủphủ, quả không hàihước nầu thúvị hơn. Bikịch.

(2) Hà Nội ngàynay ngập cũng chả tạibởi nó thưa cống thưa rãnh, vì dù cống rãnh nó thưa thật, vưỡn đông hơn thời Thuộcđịa, càng đông hơn thời Quânchủ.

Nhândân các cô chúý, cống rãnh chỉ dốc nước từ Phố xuống Hồ, chứ dốc thếđéonầu xuống Âmphủ?

Hồ/Phố Hà Nội cao (thấp) ngang nhau, thì cống rãnh mần mẹgì cho đời?

Nhớ Sinh Từ hoặc Nguyễn Du xưa.. Trung Tướng lật nắp cống hehe, nước âmty phọt ồồ như thác ngược. Cống rãnh mần mẹgì cho đời.

(3) Hà Nội ngàynay ngập cũng chả tạibởi nó bị bêtônghóa như Quân Lỗđít rêurao.

Bêtônghóa là sựnghiệp toàncầu. Chưởi bêtônghóa chắc muốn phốxá Hà Nội giởvề tiềnsử? Bóc mẹ vỉahè đá gốm giồng cỏ Nhật? Hay lóc mẹ đường nhựa átphan lát sứ Bát Tràng?

Thếgiới tuyền bêtông, ngập hông? Ngập ngập cái dắm.

Vậy Hà Nội ngàynay ngập tạisâu tạisâu?

(1) Tạibởi Hà Nội lắm Thợ Chưởi. Chưởi văngmạng. Đây một thằng: http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2010/07/3BA1E2E2/.

Kiếntrúcsư baxuteng ngu hơn Ông Lợn.

(2) Tạibởi Hà Nội Lừa trú đầy vầu cả dững chốn xưa là bể thoát nước. Tỉnhư làng Hoàng Cầu, làng Hào Nam, làng Láng Hạ..

Chui mẹ hốxí, xong hét giời ơi thúi quá thúi quá. Mẹ sâu hông mua nhà Ba Vì Sóc Sơn?

(3) Tạibởi Bê Xê Tê xây dâncư dưng đếch đào ao/kênh chứa nước tiệnthể lấy đất tôn nền. Quả nầy Bê Xê Tê khắm đéo can nủi hehe.

– Hà Nội Quânchủ xưa múc đất Trúc Bạch tôn nền.

– Hà Nội Thuộcđịa ngự trên nền Hà Nội Quânchủ.

– Hải Phòng phải moi Sông Lấp mới đủ đất Phố.

Bê Xê Tê Hà Nội mần nothing.

Làm Sâu Hà Nội Dừng Ngập?

Giảipháp vĩnhcửu: phá xây lại.

Giảipháp tạmthời?

Mời các cô thựchành Sáng Tạo Học.

Problem A: Làm Sâu Hà Nội Không Ngập Mưa?

Approach: Phươngpháp Bóc Tách.

Để Hà Nội không ngập mưa, thì:

(A.1) Hà Nội là Paris, hoặc.

(A.2) Hà Nội không có mưa, hoặc.

(A.3) Phốphường Hà Nội bốc lên cao.

Các Problems (A.1) và (A.2) khôngthể giải trong vài ngàn năm.

Và Problem A thành:

Problem B: Làm Sâu Phốphường Hà Nội Bốc Cao?

Approach: Phươngpháp Đổi Chỗ.

Để phốphường Hà Nội bốc cao, thì:

(B.1) Bốc phố Hà Nội lên, hoặc.

(B.2) Hạ nền Hà Nội xuống.

Problem (B.1) khôngthể giải trong vài ngàn năm.

Problem A giờ thành:

Problem C: Làm Sâu Hạ Nền Hà Nội?

Quân Lỗđít thamquan Malaysia bẩu, đào Hầm Ngầm.

Ngầm ngầm cái dắm. Đại Vũ Hà Nội 2008 thủylượng 200mm. Tổng cơn 6,000,000m3. Sáu trẹo khối hầm ngầm sẽ dài 60Km, giá sơsơ 4 tỷ Ông Tơn.

Chỉđạo của Trung Tướng

Vũng nầu trũng (ngãtư Láng Hạ Thái Hà, ga Giáp Bát, vươnvươn) các cô xây mẹ Hầm Vượt, như hầm Kim Liên ý.

Dưng Hầm Vượt nầy có 2 Làn cáchbiệt.

Làn #1 bìnhthường, sâu 4m rộng 12m dài 300m.

Làn #2 kiêm bể chứa, sâu 15m rộng 20m dài 700m.

Bìnhthường, giaothông 2 Làn cứ bìnhthường bìnhthường.

Mưa nhớn, các cô đóng mẹ Làn #2, giaothông chiển chung Làn #1. Đèomẹ mưagió xe chạy phiênphiến thế thôi.

Làn #2 chiển thành bể nước giời.

Nước vầu Làn #1? Các cô hút mẹ sang Làn #2.

Nước Làn #2 đi đâu đi đâu? Trung Tướng mặc cụ các cô.

Tínhtoán Như Thần?

Làn #2 dungtích 200,000m3 giá 15 trẹo Ông Tơn. Hà Nội cần 30 Làn tươngtự cho 6,000,000m3 mưa. Tổng xiền 450 trẹo.

Côngnăng giảm Kẹt Xe chúng Trung Tướng đéo thèm tính.

Dưng Hà Nội chơi 30 Hầm Vượt thì thành mẹ Paris?

Hehe tínhtoán như Đít.

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tạisâu: (Tại sâu).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Ngàynay: (Ngày nay).
– Tạibởi: (Tại bởi).
– Ngàyxưa: (Ngày xưa).
– Muônnăm: (Muôn năm).
– Mãimãi: (Mãi mãi).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Khởiđầu: (Khởi đầu).
– Nghiệpchướng: (Nghiệp chướng).
– Vạnđại: (Vạn đại).
– Kinhkỳ: (Kinh kỳ).
– Bấttiện: (Bất tiện).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Thủphủ: (Thủ phủ).
– Hàihước: (Hài hước).
– Thúvị: (Thú vị).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Thuộcđịa: (Thuộc địa).
– Quânchủ: (Quân chủ).
– Chúý: (Chú ý).
– Thếđéonầu: (Thế đéo nầu).
– Âmphủ: (Âm phủ).
– Mẹgì: (Mẹ gì).
– Âmty: (Âm ty).
– Bêtônghóa: (Bê-tông hóa).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Rêurao: (Rêu rao).
– Sựnghiệp: (Sự nghiệp).
– Toàncầu: (Toàn cầu).
– Phốxá: (Phố xá).
– Giởvề: (Giở về).
– Tiềnsử: (Tiền sử).
– Vỉahè: (Vỉa hè).
– Átphan: (Át-phan).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Bêtông: (Bê-tông).
– Văngmạng: (Văng mạng).
– Kiếntrúcsư: (Kiến trúc sư).
– Baxuteng: (Ba xu teng).
– Tỉnhư: (Tỉ như).
– Hốxí: (Hố xí).
– Dâncư: (Dân cư).
– Tiệnthể: (Tiện thể).
– Giảipháp: (Giải pháp).
– Vĩnhcửu: (Vĩnh cửu).
– Tạmthời: (Tạm thời).
– Thựchành: (Thực hành).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Phốphường: (Phố phường).
– Khôngthể: (Không thể).
– Thamquan: (Tham quan).
– Chỉđạo: (Chỉ đạo).
– Ngãtư: (Ngã tư).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Cáchbiệt: (Cách biệt).
– Bìnhthường: (Bình thường).
– Giaothông: (Giao thông).
– Đèomẹ: (Đèo mẹ).
– Mưagió: (Mưa gió).
– Phiênphiến: (Phiên phiến).
– Tínhtoán: (Tính toán).
– Dungtích: (Dung tích).
– Côngnăng: (Công năng).

*** 1. #1 by Lqa on 2010/07/28 - 09:17

  Trồng cây càchua bị sươngmuối có thể che, hoặc nhổ gieo trồng lứa khác nhưng vứnđề thờivụ lại là chuyện nhớn mịe. Bởi thế, nghiêncứu tìm giống càchua ứngphó với mọi thờitiết là khó nhưng không phải không thể!
  Nay HàNội như cục gạch, đẽo thế nào cũng thế. Biệnpháp tối iu là thay mịe HàNội. Xong!

 2. #2 by bluedvc on 2010/07/28 - 09:23

  Cuối cùng chả đi về đâu ….
  Hay dời lên Ba Vì cho thoáng mát nhể ….

 3. #3 by Gia_lamcam on 2010/07/28 - 10:23

  Anh hiểu ý tên Dốt Tướng muốn nói: Hà lội ngập chung quy vưỡn là do Ông Lừa.
  Cái minh họa này, anh đã bốt ở bài trước, giờ anh bốt lại. (Ngập do mưa hay do triều cường thì đại loại cũng là do … nước cả, khác điếu gì nhau.)
  Anh ị phẹt vầu Sáng tạo của Dốt Tướng!
  Sáng tạo ở đây anh được cái điếu?

 4. #4 by Gia_lamcam on 2010/07/28 - 10:33

  Anh gợi ý cho Dốt Tướng và các đồng chí Sáng tạo nha:
  Hà lội ngập? Bao nhiêu chỗ?
  Sâu không chiển mẹ chỗ ngập?
  Chiển chỗ ngập thì mần sâu mần sâu?
  Cái này anh mặc cụ các đồng chí há há há
  Hồi nhỏ, anh học cái điếu gì mờ “bình thông nhau” hay điếu chịu.

 5. #5 by LONEFOX on 2010/07/28 - 10:52

  Chỗ đek nào mà chả ngập… đêk phải chỉ có mỗi Hà Lội

  Thay thì phải thay cái thằng làm thiết kế ấy… chứ có làm cái Hà Nội mới thì vẫn ngập
 6. #6 by Ba Bựa on 2010/07/28 - 12:34

  Làn #2 dungtích 200,000m3 giá 15 trẹo Ông Tơn (@Bựa)

  15 trẹo có xây được con cặc ý.

   

 7. #7 by Bia on 2010/07/28 - 14:15

  Mã Lay là đường hầm chứ? không biết áp dụng tại VN có phù hợp? chứa được 3 trẹo khối? Đây

 8. #8 by Bia on 2010/07/28 - 14:16

 9. #9 by Bia on 2010/07/28 - 14:20

 10. #10 by Thích Đủ Thứ on 2010/07/29 - 01:49

  He he!
  Chuyển lên Ba Vì!
  Hoặc chuyển mẹ nó về cố đô Hoa Lư đi chẳng hạn!
  Cứ 50 năm lại chuyển cụ nó thủ đô 1 lần sang tỉnh khác!
  Ngập thế đít nào được mà ngập!

 11. #11 by thaibuff098 on 2010/07/29 - 04:48

  Chi bộ sinh hoạt như máu ./ ấy nhỉ