Sếch Tinh Hoa [2.2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

***

Chapter 1. Sếch Cơcấu (Tiếp)

(1.2) Chim & Bìu

::Tổngquan::

Nếu không tự sửachữa cơinới, mắc dịtật dịchứng hay bệnh kinhniên truyềnnhiễm gây kíchcỡ, mầusắc, mùivị.. bấtthường, Chim Ông Người phânloại theo 16 tiêuchí, gồm cả 2 tiêuchí Bìu:

(i) Theo vịtrí cọc Chim: Chim Bụng, Chim Háng, Chim Đít.

(ii) Theo đườngkính thân Chim: Chim Bương, Chim Đũa, Chim Tăm.

(iii) Theo độdài thân Chim: Chim Trường, Chim Trung, Chim Đoản.

(iv) Theo độcửng thân Chim: Chim Mác, Chim Roi, Chim Thừng.

(v) Theo độcong thân Chim: Chim Vểnh, Chim Ngang, Chim Cụp.

(vi) Theo độnở đầu Chim: Chim Nở, Chim Đều, Chim Thót.

(vii) Theo độhở mặt Chim: Chim Lòi, Chim Hé, Chim Thụt.

(viii) Theo độmịn da Chim: Chim Sần, Chim Phẳng, Chim Trơn.

(ix) Theo mậtđộ lông Chim: Chim Quang, Chim Thưa, Chim Rậm.

(x) Theo mầu Chim: Chim Đen, Chim Trắng, Chim Đỏ.

(xi) Theo hướng Chim: Chim Đứng, Chim Trái, Chim Phải.

(xii) Theo mùi Chim: Chim Nồng, Chim Ngái, Chim Hôi.

(xiii) Theo vị Chim: Chim Chua, Chim Tanh, Chim Mặn.

(xiv) Theo độnhậy củ Chim: Chim Nước, Chim Thịt, Chim Gỗ.

(xv) Theo độnhớn Bìu: Dái Dê, Dái Chó, Dái Gà.

(xvi) Theo độthõng Bìu: Dái Ôm, Dái Đỡ, Dái Treo.

::Chúgiải::

(i) Hai tiêuchí Bìu #15 và #16 được bổxung nhằm chuẩnhóa chỉsố Sếch Tươngthích nêu dướiđây.

(ii) Các tiêuchuẩn Chim Bương/Tăm/Trường/Đoản chỉ mang tính tươngđối, như Bướm.

(iii) Chim Bụng là kiểu Chim của bọn gầy nhăngnhẳng. Nó ngự ngay mỏm dốn. Chim Đít là chim bọn béo như Ông Lợn, mọc mãi gần đít. Chim Háng, đươngnhiên, chẳng Bụng chẳng Đít, là chim đạichúng.

*Bonus quả Chim Đít:

Chim Mác là kiểu Chim khi hànhdục cứng như dao như mác, sẵnsàng đâm lòi duột gái tơ. Chim Thừng, tráilại, vặnvẹo như sợi thừng, đâm trúng vại bia còn khó.

Chim Vểnh, nhândân bẩu “Buồi Chỉ Thiên”, là kiểu Chim cửng thì cong ngoắt lên giời. Chim Cụp, tráilại, cửng cong ngoặt xuống đất. Chim Ngang, đươngnhiên, chẳng giời chẳng đất chẳng cong, là chim đạichúng.

*Bonus quả Chim Vểnh:

Chim Nở là kiểu Chim đầu nở hơn thân, trông giống cây nấm. Chim Thót đầu choắtbé, trông giống cái bútchì.

*Bonus quả Chim Nở:

*Bonus quả Chim Đều:

*Bonus ba quả Nở Đều Thót:

Lòi, Hé, Thụt không phải các hìnhthái chim bẩmsinh hoặc ditruyền. Quầnchúng Hồi, Dothái, vươnvươn, đẻ ra đã xẻo mẹ quyđầu, Lòi tất.

*Bonus quả Chim Hé:

*Bonus hai quả Thụt Lòi:

Chim Đứng, Chim Trái, Chim Phải tươngđồng Bướm Đứng, Bướm Trái, Bướm Phải. Chim Trái cưới Bướm Trái thì hoànhảo, khớpkhít mọi nhẽ.

Dái Ôm là kiểu Bìu của trángniên tintin, với da cuống bìu sănchắc khỏekhoắn, túibìu tròn ungủng. Dái Treo là kiểu Bìu của bôlão giàhói, lủnglẳng tợ trái gấc cuối mùa.

*Bonus quả Dái Treo:

Vươnvươn. Các kiểu Chim/Bìu khác dễ hìnhdung. Trung Tướng tạm stop pitching.

(iv) Phânloại Chim vài cú cóvẻ ngược phânloại Bướm, tỉnhư Chim Sần-Phẳng-Trơn, còn Bướm Trơn-Phẳng-Sần? Hehe đừng tọcmạch, khoahọc đấy.

(v) Biết Chim bạn tình chínhxác thuộc loại nầu, cũngnhư biết chínhxác bạn tình thích loại Chim nầu, là một phongcách Sếch Tinh Hoa. Trung Tướng dậy rùi, đúng hông?

(vi) Trung Tướng phátminh chỉsố Sếch Tươngthích MCSQ (Male-side Compatible Sex Quotient) nhằm đo độ tươngthích sếch của một liềnông tới một liềnbà (hoặc liềnông, whoever).

MCSQ tínhtoán giống FCSQ:

Trên 16 tiêuchí phânloại Chim, các cô (liềnông) tự xét Chim mình loại nầu, và chấm điểm. Loại No1 chấm 1 điểm, loại No2 chấm 2 điểm, loại No3 chấm 3 điểm. Cộng tất lại.

Vídụ Chim các cô loại Háng Đũa Trung Mác Ngang Thót Lòi Sần Thưa Trắng Đứng Ngái Mặn Nước Chó Đỡ.

Điểm Chim các cô bằng 2+2+2+1+2+3+1+1+2+2+1+2+3+1+2+2 = 29.

Rùi các cô hỏi vợ thích Chim loại nầu, và chấm điểm yhệt.

Vídụ vợ các cô thích Chim loại Bụng Bương Trường Mác Vểnh Nở Lòi Sần Rậm Đỏ Trái Hôi Mặn Thịt Dê Đỡ.

Điểm Thích Chim vợ các cô bằng 1+1+1+1+1+1+1+1+3+3+2+3+3+2+1+2 = 27.

Nếu Điểm Thích Chim trùng Điểm Chim, hehe chúcmừng chúcmừng, các cô và vợ tươngthích sếch 100%. Cuộcsống sếch các cô mỹmãn.

Nếu Điểm Thích Chim chênh Điểm Chim dưới 8 đơnvị, hehe không sâu không sâu. Cuộcsống sếch các cô ổn.

Nếu Điểm Thích Chim chênh Điểm Chim 8-16 đơnvị, hehe bìnhtĩnh bìnhtĩnh. Cuộcsống sếch các cô trụctrặc.

Nếu Điểm Thích Chim chênh Điểm Chim quá 16 đơnvị, hehe chiabuồn chiabuồn. Cuộcsống sếch các cô thấtbại.

Nữa, nếu Tổng Điểm Thích Chim nhớn hơn Tổng Điểm Chim, các cô (liềnông) sẽ ngoạitình mạnhmẽ hơn. Ngượclại, vợ các cô sẽ ngoạitình mạnhmẽ hơn.

***

(Dừng phát đi bú bướm)

(@2008)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cơcấu: Structure (Cơ cấu).
– Tổngquan: Overview (Tổng quan).
– Sửachữa: Repair (Sửa chữa).
– Cơinới: Expand (Cơi nới).
– Dịtật: Malformations (Dị tật).
– Dịchứng: Special disease (Dị chứng).
– Kinhniên: Chronic (Kinh niên).
– Truyềnnhiễm: Infectious (Truyền nhiễm).
– Kíchcỡ: Size (Kích cỡ).
– Mầusắc: Color (Mầu sắc).
– Mùivị: Taste (Mùi vị).
– Bấtthường: Unusual (Bất thường).
– Phânloại: Sort (Phân loại).
– Tiêuchí: Criteria (Tiêu chí).
– Vịtrí: Position (Vị trí).
– Đườngkính: Diameter (Đường kính).
– Độdài: Length (Độ dài).
– Độcửng: Penis hardness (Độ cửng).
– Độcong: Deflection (Độ cong).
– Độnở: Enlargeness (Độ nở).
– Độhở: Showness (Độ hở).
– Độmịn: Fineness (Độ mịn).
– Mậtđộ: Density (Mật độ).
– Độnhậy: Sensitivity (Độ nhậy).
– Độnhớn: Largeness (Độ nhớn).
– Độthõng: Hangness (Độ thõng).
– Chúgiải: Glossary (Chú giải).
– Bổxung: Add (Bổ xung).
– Chuẩnhóa: Standardization (Chuẩn hóa).
– Chỉsố: Quotient (Chỉ số).
– Tươngthích: Compatible (Tương thích).
– Dướiđây: Below (Dưới đây).
– Tiêuchuẩn: Standard (Tiêu chuẩn).
– Tươngđối: Relatively (Tương đối).
– Nhăngnhẳng: Thin (Nhăng nhẳng).
– Đươngnhiên: Of course (Đương nhiên).
– Đạichúng: Popular (Đại chúng).
– Hànhdục: Doing sex (Hành dục).
– Sẵnsàng: Ready (Sẵn sàng).
– Tráilại: In contrast (Trái lại).
– Vặnvẹo: Twisted (Vặn vẹo).
– Nhândân: People (Nhân dân).
– Choắtbé: Tiny (Choắt bé).
– Bútchì: Pencil (Bút chì).
– Hìnhthái: Type (Hình thái).
– Bẩmsinh: Congenital (Bẩm sinh).
– Ditruyền: Genetic (Di truyền).
– Quầnchúng: Mass (Quần chúng).
– Dothái: Jews (Do thái).
– Vươnvươn: Etc. (Vươn vươn).
– Quyđầu: Foreskin (Quy đầu).
– Tươngđồng: Equal (Tương đồng).
– Hoànhảo: Perfectly (Hoàn hảo).
– Khớpkhít: Fit (Khớp khít).
– Trángniên: Youth (Tráng niên).
– Tintin: Teen (Tin tin).
– Sănchắc: Firm (Săn chắc).
– Khỏekhoắn: Strong (Khỏe khoắn).
– Túibìu: Testicles (Túi bìu).
– Ungủng: Curvy round (Ung ủng).
– Bôlão: Cousin (Bô lão).
– Giàhói: Dirty old (Già hói).
– Lủnglẳng: Pendent (Lủng lẳng).
– Hìnhdung: Imagine (Hình dung).
– Tỉnhư: For example (Tỉ như).
– Tọcmạch: Ferret (Tọc mạch).
– Khoahọc: Science (Khoa học).
– Chínhxác: Correctly (Chính xác).
– Cũngnhư: So do (Cũng như).
– Phongcách: Style (Phong cách).
– Phátminh: Invent (Phát minh).
– Liềnông: Man (Liền ông).
– Liềnbà: Woman (Liền bà).
– Tínhtoán: Calculate (Tính toán).
– Vídụ: Example (Ví dụ).
– Yhệt: Exactly same (Y hệt).
– Chúcmừng: Congratulations (Chúc mừng).
– Cuộcsống: Life (Cuộc sống).
– Mỹmãn: Perfect (Mỹ mãn).
– Đơnvị: Unit (Đơn vị).
– Bìnhtĩnh: Be calm (Bình tĩnh).
– Trụctrặc: Get problems (Trục trặc).
– Chiabuồn: Sorry (Chia buồn).
– Thấtbại: Lost (Thất bại).
– Ngoạitình: Infidelity (Ngoại tình).
– Mạnhmẽ: Powerful (Mạnh mẽ).
– Ngượclại: Otherwise (Ngược lại).

*** 1. #1 by vô thần on 2010/07/20 - 01:03

  Chiện tên Thiểu nói gái phóngtinh cũng có nghe qua…chưa thử dưng có thằng bạn bẩu móc phát là gái nó ra ngay còn phóng phọt ko thì hông biết…

 2. #2 by Cocacola on 2010/07/20 - 08:35

  Em Mít Vàng Son ơi, có phải trước khi mời một gái đi chơi thì bắtbuộc là phải có một thờigian nóichiện, để gái đó có một chút kháiniệm về mình hông? @ Thiếu Bựa


  Thấy tình cảnh của Thím Thiếu mầy, anh bùi ngùi điếu chịu được! Vô duyên với gái y hệt anh ! Dì Bựa mầy dư gái để tâm sự, nghiên cứu, giải sầu v.v.. nên đâu có hiểu hoàn cảnh tụi anh! Dì mắng mỏ nó chi!

  Thím Thiếu mầy đừng có băn khoăn trăn trở về gái nữa, hãy biến băn khoăn thành hành động cách mạng, thay vì đong gái, hãy ráng đong xiền. Gái thấy mùi xiền là bỏn sẽ có mặt ngay thôi.

  Còn mà không thấy nữa thì Thím Thiếu mầy dành tiền đó để nhập khẩu một em vợ ngoại, Ấn độ, Pakistan, Bangladesh hay Kenya về để đấm lưng lúc tuổi già như bố Cẩm. Thế cũng mãn nguyện một đời mẹ rùi!

  Gái không tự sinh ra, cũng không tự mất đi. Gái chỉ di chuyển từ nơi có xiền ít sang nơi có xiền nhiều mà thôi!
 3. #3 by Bin Laden on 2010/07/20 - 08:57

  test thử cái dà hú lừa lồn.

 4. #4 by Bin Laden on 2010/07/20 - 09:03

  Địt con mịa chi bộ dắm buổi sớm.

   

  Đéo có cô nào có một biện pháp nào khả dĩ nâng cấp trình đéo vện của đám đực lừa, tuyền khoát lát.

   

  Để lão dạy cho các cô các tuyệt kỹ mần tình.

   

  Tất cả các con vện dù đó là vện nhà lẫn vện hoang trong khi mần tình đều sướng khoái khi được các cô bơm ào ạt tinh trùng vào lồn của chúng, chúng sẽ lên đỉnh ngay (cho dù đó là vện lông lồn xoắn rậm rạp.. địt mịa mấy con vện này cứng cựa phải biết, rất lâu mới đạt đỉnh…), cơ lồn sẽ co bóp mạnh mẽ để vắt kiệt tinh của các cô.

   

  Muốn làm chủ trận chiến, các cô phải có cơ bụng cơ lưng cơ vòng rắn chắc, muốn được vậy các cô phải tập luyện. Địt con mịa nó, đéo có thằng nào đạt được mục đích mà đéo tập luyện, lão chỉ cho các pp sâu đây:

   

  1. Luyện cơ vòng:

   

  1.1   Thở ra nhẹ nhàng cho kiệt hơi trong phổi;

  1.2   Thở vào sâu, vận công rút hậu môn vào, giữ càng lâu càng tốt;

  1.3   Lặp lại 1.1 khoảng 10 lần gì đấy tùy các cô.

   

  Chú thích: đi xe máy tập cực tuyệt.

   

  2. Luyện cơ bụng và cơ lưng

  Có hai cách:

  A. Luyện với Xàđơn

  A.1.   Treo người trên xà đơn, thả lỏng toàn thân, thở hơi ra đến kiệt;

  A.2.   Thở vào sâu, co tay nâng thân hình lên hết cở, vận cơ đưa thẳng hai chân ra trước, giữ sao cho được 5 seconds, sau đó thả chân xuống, tiếp thả tay cho thân hạ xuống;

  A.3   Lặp lại A.1 khoảng 10 lần.

  Còn tiếp…

 5. #5 by Bin Laden on 2010/07/20 - 09:18

  Địt mịa chi bộ dắm lần nữa buổi sớm.

  Tiếp theo…

  B. Nếu đéo có xà đơn thì tập trong phòng

   

  B.1   Nằm ngữa, hai tay duổi theo thân, hai chân luồn dưới thanh giường ngũ (sao cho chân không bị bật lên), thở hoi ra nhẹ nhàng cho kiệt;

   

  B.2  Thở hơi vào căng lồng ngực, vận công bật người lên và từ từ gập lại sao cho đầu chạm chân, hai tay đồng thời đưa lên sao cho bàn tay di chuyển dọc chân, giữ tư thế đó cho được vài seconds, thả người ngữa ra từ từ về vị trí củ;

   

  B.3   Lặp lại B.1 khoảng 10 lần.

   

  Địt mịa các cô, nếu các cô mà tập luyện thường xuyên thì đảm bảo cây hàng của các cô nó sẽ cứng như cái chày, muốn xuất tinh lúc nào là tùy ý các cô, khi xuất tinh thì tinh khí sẽ phóng ồ ạt vào lồn của vện, tạo cho vện khoái cảm vô bờ…

   

  3. Dùng thực phẩm.

   

  Địt lồn vện các  cô, các cô chớ có tin vào các thứ rượu tắc kè, cá ngựa, mật gấu…vưn vưn nhé, tuyền là sạo láo để moi tiền các cô…

   

  Nhân sâm với lại Yến thì rất tuyệt tuy diên đắt tiền với lại nó sẽ khiến cho cơ thể các cô trở nên lười biếng đéo chịu tính cực săn lùng các acid amin trong thực phẩm thông thường để sản xuất ra các tế bào, tinh trùng…

   

  Do đó lão sẽ chỉ cho một cái thực phẩm rẻ xiền, hiệu quả cao, mà địt con mịa chi bộ khắm, đéo nói sớm, vì lừa là một lũ vô ơn….

 6. #6 by Gia_lamcam on 2010/07/20 - 09:33

  I have a Dream – Anh có một Ước mơ – Anh có một đề nghị!
  Như vầy:
  1000 năm đến đít rồi.
  Các roanh nhưn Lừa đang có phong trào góp công góp của cho Ngàn Năm Lễ Đại được hoành tráng, ý nghĩa.
  Tỉ như bà nầy – góp xiền đúc quả Tim cho Ông Róng.
  Chỉ mỗi Tim thôi ư?
  Tên Dốt Tướng chủ quán – một roanh nhưn thành đạt, kẻ đã đi khắp năm châu bốn bể, kẻ đã học hỏi được vô vàn Nhẽ-Tinh-Hoa từ các giống mọi rợ khác trên Quả Đất này – nhẽ nào chỉ ngồi phán nhăng nhít trên mạng, mà không góp tí của nào cho cái sự Ngàn Năm Lễ Đại?
  Thật đáng tiếc đáng tiếc, đáng hổ thẹn, hổ thẹn!
  Anh đề nghị Dốt Tướng, nhân cái sự đúc Tim của bà nọ, cũng nên góp ít số lẻ trong đống vàng đống đô đống ơ to đùng của hắn, đặng đúc thêm quả … Trim (to to tí) cho Ông Róng.
  Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo rằng cái sự phát tâm này của hắn sẽ được chăm chăm bựa viên vỗ tay nhiệt liệt, ngàn đời con cháu chúng ta mai sau ghi tâm khắc cốt.
  Ông Róng có Trim – hình ảnh Ông Đàn Ông Lừa mạnh mẽ – sẽ là nguồn cổ vũ, động viên vô giá cho các thế hệ đàn ông Lừa trong cuộc tranh đấu với các giống mọi khác trên Quả Đất, vì một tương lai tươi sáng hùng cường của Đại Lừa ta (cả về mặt kinh tế lẫn mặt sếch siếc, gì mà hắn đương tiên triền í.)
  Mong lắm thay, muốn lắm thay!
  Anh Cẩm chính thức khẩn khoản tha thiết cầu xin tên Dốt Tướng mở hầu bao!

 7. #7 by tu-do-sang on 2010/07/20 - 09:46

  MCSQ = 30( tạm tính chứ nhiều chỉ số mơ hồ lắm), nhưng bao nhiêu không quan trọng. Chính là 1.có hợp mới vện và  2.khoảng thích của vện không. Đối chiếu 1 có hợp, 2 chưa hỏi. Hà hà, loạt bài này làm liền ông tự tin hẳn. Ví như hàng hơi nhỏ, hơi ngắn, hơi không cứng, hơi ra nhanh cũng chưa vấn đề gì. Chính là điều chỉnh để hợp hợp hợp với mọi trường hợp(dĩ nhiên là MCSQ không chênh nhiều FCSQ). Hiểu rồi hiểu rồi.

 8. #8 by mit.annam on 2010/07/20 - 09:50

  Em Mít Vàng Son ơi, có phải trước khi mời một gái đi chơi thì bắtbuộc là phải có một thờigian nóichiện, để gái đó có một chút kháiniệm về mình hông?

  Giúp Thím cái, Thím yêu em!@Thím Thiếu
  ………………………………………………………………
  Ahèm, thế này nhé Thím Thiếu, nếu Thím rất thích cô giáo thì hãy là bạn với cô cổ trước đi.  Nếu Thím hông làm được điều này trước thì hông tiến xa hơn được đâu.  Làm thế nầu để làm bạn với cô cổ?  Be a man and ask her out. (Theo lời lão Dì chiên trị phò….hehehe)

  How?!  Thử mời cô cổ đi xem một buổi gì đấy tại một chỗ public and neutral dư triển lãm văn hóa, hội hoạ, hình ảnh…vv…vv..nói chung hông phải nơi intimate sẽ làm cổ cảm thấy awkward dư một bữa ăn tối tay đôi, xem movie trong rạp tối etc… trong date #1. Chưa kể dư thế cả hai sẽ có cái gì đó để nói chiện với nhau, mà không cần phải personal quá.   Mục đích của việc nầy là cho cô cổ biết là Thiếu thuộc loại có văn hóa và biết thưởng thức nghệ thuật, và Thím có dịp để tỏ sự Tinh Hoa của mình.  Nếu thuận tiện Thím có thể mời cô đi ăn sau đó, dưng giống dư trong film sến, Mít khuyên Thím hãy đưa cổ về nhà mà đừng níu kéo, kèo nài gì thêm.  Trong vài giờ đồng hồ, liền bà có thể đánh giá liền ông để quyết định nếu họ muốn gặp lại tên tển hay không.  (Ở đây Thím phải dự trù trường hợp cô giáo rejects Thím vì cổ hông thích going out với giai nhỏ tuổi hơn, chứ hông phải cổ ghét Thím or anything…hehehe  Mít ngày xưa cũng vậy, giai mà nhỏ tuổi hơn là “request denied!!!” lập tức…   Bây giờ có thể khác….Nói thế cho Mít chồng có lén vầu đọc tới đây thì lên máu một chút…hahaha)

  Nếu Thím chỉ muốn có experience dư các già hói ở đây đang tung tin trên giang hồ thì tốt nhất Thím cứ nghe Lả kiếm một em phò kinh nghiệm và sạch sẽ.  Xong.  Get it off your chest.  Get it out of your system.  Get it done. 

  Good luck!

 9. #9 by audi_6789 on 2010/07/20 - 10:05

  @ TT và Mai Loan: Ông xã Audi bị sỏi thận phải mổ 2 lần nên chuyện phòng the giảm đáng kể. Nói thật, chồng liệt dương, vợ lãnh cảm là đùa thôi chứ Audi thì bình thường, chắc không vấn đề gì đâu. Có điều tự mình tiết chế lại nhu cầu của mình để vợ chồng ổn thỏa thôi. Vì một vài lần đang hứng mà ảnh không cương nổi làm Audi nản quá, tí nữa khóc trước mặt ảnh luôn. Rất thông cảm với Mai Loan. Sau này thì 2 vợ chồng đã rút ra được quy luật về chuyện đó như sau: chuyện vợ chồng hầu như tiến hành buổi sáng (khi dương vật cương tốt nhất) và sau màn khởi động vợ luôn active. Có vẻ khiên cưỡng, song tình thế bắt buộc phải chịu, cũng ổn thỏa cả hai thôi Loan à.

   

  TT có tư vấn thêm gì cho vợ chồng Audi không: về tập luyện hay chế độ ăn uống ect…

   

 10. #10 by mit.annam on 2010/07/20 - 10:35

  Gái không tự sinh ra, cũng không tự mất đi. Gái chỉ di chuyển từ nơi có xiền ít sang nơi có xiền nhiều mà thôi!@ Lả
  ………………………………………………….
  Chưa hẳn dư thế Lả ạ, có loại gái đẻ ra trên nhung lụa, bỏn lại chỉ cần tình chứ hông cần tiền đâu.  Có loại gái học rất giỏi, mần tiền khỏi chê, bỏn cũng chỉ xin lấy một anh chồng biết yêu bỏn mà thôi, mặc kệ gia đình ngăn cản ra sâu. 

  Dưng Lả đúng ở chỗ gái thấy giai có tiền và danh vọng thì bu dư rùi thấy mỡ.  Nên tốt nhất, các giai cứ lo công danh sự nghiệp trước đi.  Que sera sera….hehehe

 11. #11 by cathnga on 2010/07/20 - 10:53

  @ chi bộ: Trường hợp Em Nga thì lại thế nầy:

   

  Có 1 tên có vẻ thinh thích em Nga ở Công ty, cơ hội để thân mật thì hơi bị nhiều. Tên tển nầy chuyên giữ vai trò hoạt náo viên của Công ty. Hôm qua, ở Công ty đi nhậu xong rùi đi Kara. Tên tển luôn tranh thủ cơ hội vừa bế em Nga vừa nhảy, rùi thì ôm chặt, nhảy rất chi là sexy. Rùi thì mượn cớ em Nga hông uống rượu (vì người tu luyện hông có uống) thì đè nghiến em Nga luôn xuống sàn mà mớm rượu bằng miệng. Em Nga phải xử lý thế nầu cho một mối quan hệ nghiêm túc???

 12. #12 by mit.annam on 2010/07/20 - 10:56

  Hehe, Thím Thiếu mầy sưu tầm cái hình của thằng Khoai Tây nào đểu thế, đúng là gạt tin-tin !


  Đâu, các anh em nầu đang gối đầu lên đùi vện thử cho tay vào móc xem có móc ôm được hết cái xương vệ của vện như trong hình không? Móc được cái cục cứt bò ấy ! Hehe! @Lả
  ………………………………………………
  “Xương Vệ” có phải là G-spot? 
 13. #13 by mit.annam on 2010/07/20 - 11:17

  Em Nga phải xử lý thế nầu cho một mối quan hệ nghiêm túc???@ Nga
  ……………………………………………………..
  Người tu hành còn độc thân dư em Nga sâu lại để một bạn đồng nghiệp ôm mình nhảy rất sexy trước mặt mọi người??!  Mít chắc mọi người tưởng em Nga cũng ok nên tên tển mới dám đè nghiến em xuống sàn mà hông ai nghiêm khắc phê bình hành động kém nghiêm túc kia?  Hay bi giờ văn hóa văn phòng tại Lừa là dư vậy mà Mít hông biết?  Chi bộ góp ý coi?! 

 14. #14 by cathnga on 2010/07/20 - 12:19

  @ Em Mit: Em dùng từ “tu hành” mà sợ quá. Đệ tử Đại pháp tu luyện trong môi trường nhân loại nên phù hợp tối đa với người thường và hoàn cảnh. Đệ tử đại pháp tuyệt đối không để người thường thấy mình là người khác thường và cách biệt với mọi người.

  Hoàn cảnh chị Nga kể dưới là khi một đội vui chơi, thác loạn cùng nhau thôi, tuy là hơi quá nên chị Nga mới kể lể như thế. Chứ như bình thường ra: ôm vai, bá cổ, hun tay, rùi quì xuống, giận dỗi để diễn kiểu như trong clip thì rất chi bình thường trong hoàn cảnh như vậy. Trong các video clip ca nhạc bây giờ các ca sĩ nhảy cũng rất sexy, mọi người có diễn theo cũng rất chi là bình thường. Tuy nhiên sát quá thì cũng là bất bình thường. Trong hoàn cảnh mà tất cả mọi người đòi diễn như trong phim, thì chiện đòi hun nhau là chuyện vui đùa thôi. Có điều chưa có ai dám diễn tới như zậy. Còn bình thường ra, khi làm việc, tên tển rất ngoan ngoãn và dễ thương.

 15. #15 by Donkey Monkey on 2010/07/20 - 12:19

  Vụ em Nga thực tế là hành vi quấy rối tình dục. Địt mẹ, ở Lừa lũ bần nông mắt toét vô liêm xỉ cứ tưởng thế là hay, hành xử như một lũ lợn (hehe, dậu nầy ưng dùng từ lợn quá) giữa chốn đông người. Hơn nữa, đúng là ở Lừa thì lũ lợn khác ngồi trố mắt ra nhìn và coi hành vi đó là không quá nghiêm trọng, vui là chính mà? Ở Mẽo gái nó kiện cho đi tù bỏ mẹ, em Mít cồng phơm cái coi.

  Trong trường hợp nầy, em Nga nếu…thích thì…thôi, còn không cứ quyết liệt đẩy mẹ nó ra, quá đáng thì cho ăn tát. Sợ điếu gì bố con thằng nầu? Cách khác nữa là yêu cầu nó thoái đảng mới cho hôn, hehe.

  Vụ em Loan thì do ẻm đặt vấn đề một cách nghiêm túc nên anh cũng không dám chém gió. Dưng theo anh thì nên dùng thuốc xịt chống xuất tinh sớm + BCS dày thử coi có tác dụng gì hông (Lưu ý không nên mua hàng Năm băm nhế). Xuất tinh sớm không hẳn là bệnh lý, nó còn phụ thuộc nhiều vầu tâm lý, kiểu như liền ông chưa vầu trận đã lo lắng, sợ sệt sợ chưa đến chợ đã hết tiền chắc chắn sẽ hết tiền thật. Cái nầy cũng tương tự như gái hay sợ say xe ấy, cứ kệ mẹ nó đi thì chưa chắc đã say.

  Nếu thuốc xịt có tác dụng, anh đảm bẩu sau một thời gian, chồng em sẽ tự tin trở lại. Lúc đó, có tiếp tục dùng thuốc hay không thì tùy, có khi vứt mẹ nó đi để có cảm giác thật ấy chứ.

 16. #16 by LUUMANH on 2010/07/20 - 12:28

  3. Gây trào ngược dẫn tới viêm Tinh hoàn, ống dẫn tinh, viêm tiết niệu, bọng đái ….@ LUU MANH  Tinh trùng mà gây viêm tinh hoàn vưn vưn á? Tào lao hết sức! Tinh trùng là do cơ thể tạo nên, mắc điếu gì mà nó gây viêm? Ngay cả khi nó xâm nhập vào người của liền bà, mặc dù là ngoại binh đấy, nhưng nó có gây viêm gì dâu?

  Các món viêm tinh hoàn, ống dẫn tinh v.v.. là do đi phang phò chân đất bị nhiễm vi trùng lậu, Chlamydia, tạp trùng v.v… các kiểu đấy!

  Sau này chú nào nói thế chi bộ cứ mạnh dạn vả thật lực vầu alô nó cho anh! Nhế!


   
  Cơ  quan sinh sản là cơ quan chuyên môn hóa mỗi bộ phận có chức năng khác nhau : Sinh tinh, phóng, đóng van ( không nuốt cứu như mõm cái thằng Lả Buồi ) khi bế tinh dẫn tới dễ hỏng con van 1 chiều . Xuất tinh gồm tinh trùng và tinh dịch  được sản xuất tại 2 cơ quan khác nhau cặc và túi tinh dịch . Tinh dịch là môi trường để quăng quăng bơi lội là một  môi trường có tính kiềm cao. Khi phóng tinh mà bế lại tinh dịch có thể ngược lại tinh hoàn … chưa kể ống dẫn tinh cùng ống dẫn tiểu chung nhau 1 đoạn, khi bóp lại , tinh nó trào ra rồi lại ngược vào dẫn tới tiểu lọt mẹ vào trong => viêm nhiễm cơ quan sinh dục ( Ngoài ra còn nguyên nhân như Tướng Lông ĐÍt đã nói )
  Địt mẹ mày nước tiểu còn uống được nói gì tới tinh, còn tinh trong tử cung là môi trường phù hợp thì bệnh thế địt nào được .

  Anh xe ôm biết vậy thôi, địt mẹ thằng nào bác sĩ buồi lồn vào đây giảng kỹ tý cơ chế

  Anh nói cho thằng Lả Buồi biết nhé, họ nhà mày có thằng bế tinh thường xuyên trước khi đẻ mày thì mày thờ nhầm mẹ nó người rồi đấy . Giỏi thì chưởi nhau với anh, bỏ cái  tính bầy đàn đi cho nó chóng lớn con ạ .

  Nhìn cái mặt mày kìa, nghe chửi thì đừng có há mồn ra thế không anh tộng cứt vào mồm giờ .

  Địt mẹ mày mất thời giờ chửi mày anh mất quốc xe ôm rồi đấy . Anh đi kiếm khứa đây
 17. #17 by langle179 on 2010/07/20 - 13:04

  “Xiền vưỡn là cần nhất. Dì ủnghộ các cô kiếm xiền bằng mọi cách. Các cô cần tưvấn gì miễnphí thì cứ nói Dì sẽ xemxét giảnhời và đéo thu xiền.” Dì bựa.


  Đề nghị Dì mở lớp dạy kiếm xiền đi. Những kiến thức cơ bản về kinh tế cũng được.

 18. #18 by kochumbenim09 on 2010/07/20 - 13:08

  Thầy ngồi ngoải ngó vầu thấy mấy em ẻm đúng là váng xon của quán..đong đẩy hết ý..dưng mà Thầy thấy nên rút kinh nguyệt thế nầy ,..nghe được thì nghe đếu nghe được quít về với mẹ..

  Các váng xon dư Mít dư ĐÌ dư Rô dư Nga vưn vưn ..Thầy bẩu bẩu lầy..nghe các váng xon cứ gọi  Tên Chồng mít ..hay Tên chồng Rô  tên chồng ĐÌ ..Tên chồng Loan vưn vưn ..Thầy nghe nó vưỡn đếu bựa tí ti nầu..hơi hơi cổ điển …hay giờ gọi CẢNHSÁT nhà MÍt hay CảnhSát nhà Rô cho nó phổ quát nhể…Hôm hổm Thầy chát chít tóe loe với một Vện nhỡ ..đcm đương ngon lành cành đào thì em ẻm kêu toáng trên dahu..Thầy Thầy chồng em về..Thầy nghe mà sực mẹ cả cười..Thầy sợ đếu gì thằng CHồng em..Thầy ngồi tận chỗ nầy có ngồi cạnh em đếu đâu cơ mà nhể..Dưng mà nếu nghe thấy Vện bẩu CẢNHSÁT về thì đcm Thầy cũng hơi hơi giật cửa mình đấy thật đấy..dù Thầy đương ngồi cách ẻm vài giờ e-p-lên

  đcm kiểu dư em NGa khi bị tên đồng nghiệp nó hủ hóa ý..đương nhiên theo ý Thầy là gọi mẹ cho Cảnh Sát( chồng em NGA hay gì??? )..cho tển bụp một chận no con mẹ đòn..mà không thì cứ gọi phôn cho Thầy ..số phôn của Thầy để đâu mệ dồi nhở …quên mệ đâu nó rùi..tên nầu coi Thầy có rơi bô cứt tên nầu không nhể…..hở hở hở

  PR.////à đcm phải vỗ tay khen tên MANH phát ..đcm có câu hay nhất định để dành thì nó l;ại  phun mẹ ra trong nầy

  vì ………………………là một lũ vô ơn….

 19. #19 by mit.annam on 2010/07/20 - 13:33


  Vụ em Nga thực tế là hành vi quấy rối tình dục. Địt mẹ, ở Lừa lũ bần nông mắt toét vô liêm xỉ cứ tưởng thế là hay, hành xử như một lũ lợn (hehe, dậu nầy ưng dùng từ lợn quá) giữa chốn đông người. Hơn nữa, đúng là ở Lừa thì lũ lợn khác ngồi trố mắt ra nhìn và coi hành vi đó là không quá nghiêm trọng, vui là chính mà? Ở Mẽo gái nó kiện cho đi tù bỏ mẹ, em Mít cồng phơm cái coi.@Khỉ
  ……………………………………………….
  Đúng là ở Mẽo sexual harassment is a big deal.  Dưng chiện em Nga là một nhóm bạn đi nhậu rùi kara sau đó.  Em Nga hông ngại tên say đó ôm em trong cuộc vui, dưng chỉ bực mình vì hắn đè nghiến em xuống sàn mớm rượu vầu mồm em. (Từ một thằng say, no less….Thiệt quá mất vệ sinh!!!)  Mít khuyên em Nga từ rày đừng cho tên tển lại gần khi tển say vì tển hông kiểm soát được hành động của chính mình. 

 20. #20 by Cocacola on 2010/07/20 - 14:25

  Ý tên Manh Lét nói là bẻ kèn gây vỡ rách rùi viêmnhiễm @Dì Bựa


  Manh Lét mà nghĩ như Dì mầy còn đỡ! Hóa ra hắn nghĩ đúng như anh nói Bựa à:

  tinh nó trào ra rồi lại ngược vào dẫn tới tiểu lọt mẹ vào trong => viêm nhiễm cơ quan sinh dục ( Ngoài ra còn nguyên nhân như Tướng Lông ĐÍt đã nói )
  Địt mẹ mày nước tiểu còn uống được nói gì tới tinh @Manh Lét


  Hố hố, đấy, hắn nói thế đấy. Lập luận câu trước ngược câu sau.

  Đây, các Bựa nghe này: đéo có chuyện tinh trùng gây viêm nhiễm con mẹ gì sất. Cãi lời anh là ăn cứt, ăn cứt! Nhế!

  Nói như Manh Lét thì bọn giai triệt sản, thắt mẹ cái ống dẫn tinh rùi, tinh trùng ứ lại tinh hoàn, không vầu túi tinh nữa thì nó viêm mẹ tinh hoàn như dái dê à? Hố hố!

  Khi phóng tinh, các cơ quanh túi tinh co thắt, tạo áp lực bóp mẹ nó tinh dịch vọt ra nơi ống dẫn là niệu đạo. Các chú gập niệu đạo, tức là tạo trở kháng, cơ túi tinh bóp mà không qua được trở kháng này thì thôi, tinh dịch nó còn nằm lại đấy chứ đi đâu. Còn tinh trong túi thì còn cửng, vậy thôi!

  Làm gì có chuyện tinh phọt vào lại tinh hoàn, bọng đái v.v.. trong trường hợp ấy!

  Chỉ phóng tinh ngược vào bàng quang khi đã cắt u xơ tiền liệt tuyến qua nội soi, lúc ấy đã phá hủy các cấu trúc bình thường rồi! 21. #21 by Cocacola on 2010/07/20 - 14:35

  “Xương Vệ” có phải là G-spot? @ Mit


  Hông, xương vệ là mons pubis, là Đồi Vệ nữ ấy. Trong cái hình cắt ngang của tên Thiếu Bựa vẽ ngón tay tên ấy thò vào ôm trọn cái Đồi ấy và chạm vào ngón cái ngoài da là bậy rùi. Cái Đồi này dày lắm, phạm vi ngón tay không ôm hết như trong hình đâu

  G-Spot nằm ở thành trước vagina, nơi tiếp giáp với cổ bàng quang ấy, tương truyền nó là gốc của clitoris.
 22. #22 by Khoai Tây on 2010/07/20 - 14:54

  Kinh nhở, chi bộ sinh hoạt vui nhở. Xo dì dạo nầy Tây busy đong xiền quá ít còm.


  @Thằng Thiếu: Dự án đi Tây của mầy tới đâu rồi mầy? Đèo mịa học trò tên Bựa từ khi mở quán mờ dờ nầy có mỗi cô giáo cua mãi điếu được là sâu mầy? Muốn đong được gái thì hoặc là mồm phải dẻo, hoặc là xiền phải nhiều, hoặc học hành đỗ đạt ngon lành tí – dạng nầy dành cho mấy cô con nhà lành, ngoan hiền, ngây dại đéo biết gì.

  Tiếp cận gái trước, mầy làm sao mà cô giáo mầy thích nói chuyên với mầy, thích nói nhiều là ok rồi đới. Tỷ như xem xem ẻm thích văn học hay nghệ thuật, tiếng Phớp hay tiếng Nhựt hay tiếng Tàu, rùi sáp vô hỏi han, thu thập thông tin. Đủ thông tin rùi thì tìm chiến lược hợp lý để  oánh vào ngay điểm yếu của nàng. Nhớ một điều là quá trình thu thập dữ kiện mầy phải để cổ nói nhiều, đéo cần đúng sai mẹ.

  Gái thích thơ thì mầy làm thơ. Gái thích nhạc thì mầy chơi đàn. Mầy hiểu ý anh hông?

  Dưng mờ nhẽ mầy cũng phải chuẩn bị tâm lý. Cua cứ cua, thua thôi, cứ chiến đấu hết sức có thể. Thằng được sờ cổ thì ngon, thua thì thui, giữ quan hệ rùi khi mầy trưởng thành lên một tí cua tiếp. Đừng có mà thất bại quay qua chửi phát cho sướng mồm thì ngu lắm, ngu lắm.

  Anh vữn thích mầy đầu tư vầu dự án đi Tây hơn. Mầy cứ tưởng tượng mầy đóng cái mác Tây vầu nhớ, đầu óc sáng như Tây nhớ, mồm dẻo như Tây nhớ, xiền nhiều như Tây nhớ, rồi đi xế hộp nhớ. Địt pẹ tới đó gái theo hông hết đâu đới, lúc ấy mầy có thể thử các kiểu bướm như tên Bựa luôn đới.

  Địt pẹ cua gái mà hông liều, tính toán đủ kiểu đéo ăn thua đâu. Dũng mãnh lên mầy. Anh đợi tin.
 23. #23 by Cocacola on 2010/07/20 - 15:25

  Rùi thì mượn cớ em Nga hông uống rượu (vì người tu luyện hông có uống) thì đè nghiến em Nga luôn xuống sàn mà mớm rượu bằng miệng. Em Nga phải xử lý thế nầu cho một mối quan hệ nghiêm túc? @ Em Nga.


  Em Nga cứ nói to ngay tại phòng kara đó là: 

  “Em Nga vầu đây cốt chỉ vui chơi lành mạnh như mọi người, mà sao có con chó dại nào cứ đeo theo đè em hoài, rồi còn đổ chất thải vào miệng em nữa! Đề nghị chủ quán kara đuổi hắn ra!”

  Đấy, em nói thế cho anh! Sau đó thì cho vàng hắn cũng không dám hạ nhục em đâu! Nhế!
 24. #24 by cathnga on 2010/07/20 - 19:07

  Thực ra em Nga chỉ muốn đề cập tới vấn đề về: no sex ngoài hôn nhưn thôi. Bây giờ nghe vậy chắc kỳ cục lắm. Em Nga giờ là đệ tử Đại Pháp, quan hệ ngoài hôn nhưn là bị cấm, mà chắc chắn là hông dám phá giới rùi. Có điều bây giờ nếu nói điều đó với zai, thì zai cười cho mà chắc chắn bảo em Nga hâm mẹ. Em Nga hông biết phải làm thế nầu trong quan hệ khác giới thui.

  Còn về tên tển, hắn hông có mớm rượu cho em Nga đâu, môi chỉ khẽ chạm vào thui, đủ nhẹ để cả 2 có thể cảm nhận được. Môi hắn hông tệ lắm, khá là gợi cảm. Tất nhiên hắn ăn tát, dưng em Nga làm vậy để cho tển hông ngượng thui, sau đó thì vẫn hát hò, nhảy múa bình thường. Và cho tới giờ em Nga nghĩ, hắn nhớ cái chạm môi đó.

 25. #25 by cathnga on 2010/07/20 - 19:26

  À, nói thêm để cho mọi người khỏi hiểu nhầm. Tên tển khá là ga-lăng, em Nga lúc nầu cũng thích zai ga-lăng. Thi thoảng Công ty có buổi nhậu, nếu em Nga có tới muộn, hắn mà nhìn thấy thì chạy lại ngay bế em Nga vào chỗ nầu em Nga muốn. Em Nga thì nhảy phắt lên ngay, chả tội gì khi có zai dễ thương điếu đóm thế. Nói chung quan hệ gần gũi dưng chỉ tới thế, tên tển chỉ dám dạ vâng. Hết.

 26. #26 by Cocacola on 2010/07/20 - 20:02

  @Chi bộ kính yêu: Chuyện em Nga kể vậy có ai hiểu hông? Em thì em hổng hiểu gì hết! Hiểu chết liền đó!

 27. #27 by cathnga on 2010/07/20 - 20:27

  He he, em Nga cũng chả hiểu, và chả bít làm thế nầu??? Tên tển có thích em Nga hông, em Nga cũng chả bít, vì người tu luyện ít nghĩ lắm ngoài chiện học Pháp và luyện Công ra. Em Nga cũng hông biết là em Nga có thích tển lắm hông.

  Em Nga hông biết phải cư xử sao trong trường hợp nầy. Em Nga tỉ như muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, có thể tìm hiểu lẫn nhau, chứ hông cứ phải tìm cớ vui đùa để gần gũi nhau, để tỏ ra là thân mật với nhau. Và để làm điều đó thì em Nga cũng hông biết thể hiện thế nầu, vì em Nga chả bao giờ bối rối, hoặc ngượng ngùng hay e thẹn v.v… Em Nga lúc nầu cũng hớn hở, hồn nhiên và ngây thơ lắm lắm. Trong đầu hông có tà niệm nầu hết. Chỉ tới lúc tên tển liên tục, liên tục đòi hun thì em Nga mới giật mình. Em Nga nhờ tư vấn có vẻ ngược với trường hợp của Thím Thiếu nhờ ???

 28. #28 by LUUMANH on 2010/07/20 - 20:32

  Địt con mẹ thằng Lả Buồi, nói như cặc . Trước khi nói thì phải nghĩ kỹ đi , như Tướng Lông Đít nó dai cơm ấy .

  Cơ thể con người khoang nào ra khoang ấy, chỗ nào đựng thức ấy, bộ phận nào có chức năng bộ phận đấy . Khoang bóng đái đựng tiểu , mật đựng mật , tinh trùng đựng trong cặc ( hòn, mào ) , tinh dịch trong ống tinh dịch ông sinh tinh  và do tiền liệt tuyến tiết ra . Tự cơ thể sinh ra cả đấy mày đựng lung tung thì khác địt gì mang cứt lên bàn thờ còn bàn thờ mang làm cái bô, làm sao mà không sinh bệnh . 
  Địt mẹ mày xem lại cơ chế sinh tinh đi, tinh mày không từ cà lên túi tinh phóng ra niệu đạo là gì,lúc xuất tinh kiểu địt gì nó chả đến chỗ bế, mày bóp buồi ngăn nó lại là  nó không chạy linh tinh như anh bảo thì là con mẹ mày à .
  Còn địt mẹ mày, nước tiểu với tinh nuốt vào mõm là cơ quan tiêu hóa  nó thực hiện khác với cơ quan sinh sản , ăn vào cứt cũng tiêu được địt nói đến niệu liêu pháp nhé .  Lồn mẹ mày đừng có đánh đồng, đánh bùn sang ao thì bố nói với mày làm cặc gì .
  Ngu như lợn, Tinh trùng luôn luôn tự sinh ra và tự tiêu trong cà, có một ít thất thoát ra theo đường tiểu ( mày xét nghiệm nước tiểu ắt sẽ thấy một phần rất rất nhỏ ) nhá . Khi mày thắt ống dẫn tinh mày vẫn xuất được, đó là xuất tinh dịch còn tinh trùng vẫn nguyên thế, tự sinh, từ hấp thụ ( tự tiêu ) ở cà .
  Cẩn thận không mày lại phải đi kiểm tra ADN con mày đấy thằng ngu .
  Bố lại đi chạy xe ôm kiếm xiền đây .
 29. #29 by Cocacola on 2010/07/20 - 21:04

  À, bây giờ thì em đã hiểu! (như Fugacar!)


  Chuyện dễ mà, sẵn trong phòng karaoke đó, em Nga chọn bài “Khi người đàn ông khóc” của Lý Hải và hát tặng ảnh bài nhạc chế sau:

  “…Hãy quấy, quấy đi, đừng ngại ngần.. Và đừng quấy chỉ trong một lần… 

  …Khi bao nhiêu ga-lăng đã đổ ra trong đời, thì người đàn ông cũng quấy rối giống như ai.. Đừng quấy một lầnnnn !

  Link nhạc và lời bản gốc nè http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-HXsLxbP-2 
 30. #30 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/20 - 21:10

  Cô Manh hômnay bị ngã xemáy trúng ngay bãi cứt hay sâu mà chưởi cô Lả ghê thế hehe?

 31. #31 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/20 - 21:12

  Chầu cả nhà, Thím mới đi xemáy ngoài đường dzìa, từtừ Thím giảnhời từng cô một nhế hehe

 32. #32 by Bin Laden on 2010/07/20 - 22:03

  Cô Manh hômnay bị ngã xemáy trúng ngay bãi cứt hay sâu mà chưởi cô Lả ghê thế hehe? @Thiếu tinh

  Địt mịa chi bộ dắm, cô manh chưởi chi bộ cho khắm vào, chưởi cho bớt ngu như con lừa đi, địt lồn vện các cô, đạp cức Bờ
  Cờ Tờ nên ăn nói như lồn phò ghẻ.

 33. #33 by Cocacola on 2010/07/20 - 22:29

  có một ít thất thoát ra theo đường tiểu ( mày xét nghiệm nước tiểu ắt sẽ thấy một phần rất rất nhỏ ) nhá @ Luu manh


  Cô Manh Lét bị như vầy dân gian nó gọi là Di tinh ý ! Tức là đi đái cũng ra tinh, hở mẹ van nó rùi. Kiểu này không chữa sớm là tinh-tiểu lẫn lộn đấy cô ạ!

  Chửi ngu như Ông Lợn ý mà khoái bô bô!
 34. #34 by cathnga on 2010/07/20 - 22:44

  …Khi bao nhiêu ga-lăng đã đổ ra trong đời, thì người đàn ông cũng quấy rối giống như ai.. Đừng quấy một lầnnnn ! @ Cò Lả
   
  Thể loại nầy sến quá, hông hợp với em Nga. “Say tình” thì hay hơn.  http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6NckKLfz9Mhttp://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6NckKLfz9M
  Dưng mà hát xong thì sao chớ ????
 35. #35 by Cocacola on 2010/07/20 - 23:09

  Dưng mà hát xong thì sao chớ ? @Nga


  Xong rồi biểu hắn thoái đảng, mời hắn vô quán Bựa, trước là để học tiếng Ý, sau là để đánh giá chỉ số FCSQ and MCSQ.

  Thế nào cũng có một đêm lầm lỡ trước khi có vài ngàn đêm lầm lỡ mà lo gì!
 36. #36 by mit.annam on 2010/07/20 - 23:33

  Thực ra em Nga chỉ muốn đề cập tới vấn đề về: no sex ngoài hôn nhưn thôi. Bây giờ nghe vậy chắc kỳ cục lắm. Em Nga giờ là đệ tử Đại Pháp, quan hệ ngoài hôn nhưn là bị cấm, mà chắc chắn là hông dám phá giới rùi.@Em Nga
  ……………………………………………………………….
  hahaha…hông ngờ Pháp Luân Công lại cấm tình dục ngoài hôn nhân, kể cả người độc thân.  Đọc tới đây Mít hiểu lờ mờ câu chiện rùi.  Em Nga có thể cho chi bộ biết tại sâu cần phải để dành cái virginity cho đêm tân hôn hông, theo quan điểm của PLC nhe? 

 37. #37 by Cocacola on 2010/07/21 - 00:09

  @Mit:


  Dễ hiểu mà: PLC là Hoa Giáo (Tôn giáo mang màu sắc TQ), kiểu Anh Giáo tách ra khỏi Thiên Chúa Giáo La Mã ấy. PLC tách ra từ Phật Giáo, PG kiểu Tàu

  Mà nhắc tới Tầu thì Mit biết rùi đấy, Nho giáo luôn được tôn thờ.

  Thế nên virginity được coi trọng. Lả thì ghét Nho giáo cực, nhưng lại khoái món trinh nầy đấy! Hehe!
 38. #38 by EURO on 2010/07/21 - 00:12

  Cả lớp cho Rôxinh xìpam miếng nha, bạn Phơ mới có bài đăng trên tạpchí Ngânhàng về chủđề Quốc hoa Lừa và có ném qua khoang bạnBựa của Rô để mời mọingười thamgia gópý, bởivậy Rô mời cảlớp thảoluận về sếch mệt thì qua nhà Rô cho ýkiến chémgió vụ hoahoét cho nó tâunhã nghe, cũng thểhiện tìnhcảm gầngũi của các Bựa với nhau.
  Chânchọng kínhmời.
  Cứ kích vầu đít Rô là chạy ra bài khỏi linh liếc nhớ.

 39. #39 by mit.annam on 2010/07/21 - 00:51

  Thế nên virginity được coi trọng. Lả thì ghét Nho giáo cực, nhưng lại khoái món trinh nầy đấy! Hehe!@ Lả
  ……………………………………………………………
  Hehehe  Thế Lả có thể cho Mít biết sự trinh tiết nầy giúp gì cho cuộc sống vợ chồng (có làm cho nó thăng hoa hơn or what ?), ngoài việc cho Lả cảm giác mình là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của vện nhà?

 40. #40 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/21 - 05:24

  Cảmơn em Mít nhế, tómlại vẫn phải là việc thểhiện (show-off hay gì?) một hìnhảnh tíchcực trước mắt em ẻm trong các hoạtđộng hằngngày, chứ địtmẹ làm gái ngứa mắt thì đúng là chỉ có ăn cứt ăn cứt ăn cứt.

  Ôi địtmẹ Thím đứng trước gãi là hai đầugối cứ nhũn ra cứt nát ý, hãmlìn lắm em Mít vàngson yêu ạ.

  Thím yêu em!

 41. #41 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/21 - 05:25

  @cô Tây:

  Địtcụ tiênsưbà cô Thím yêu cô hehe

 42. #42 by cathnga on 2010/07/21 - 08:05

  @ em Mít với Cò Lả: Em Nga hông phải là gái trinh. Chiện cấm sex ngoài hun nhưn hông phải là chiện giữ trinh. Trong tôn giáo thì hông chỉ có Phật Giáo cấm mà chắc chắn Thiên Chúa Giáo cũng cấm lun. Trung Tướng vào cồng phơm cái. Việc Trung Tướng phá giới mà các Bựa viên coi đó là bình thường thì chẳng qua là mọi người hông biết thôi, chứ Trung Tướng chỉ coi tôn giáo như nơi xả xì trét chứ Trung Tướng có đi theo Chúa đếch đâu. Thêm nữa, Thiên Chúa Giáo cấm người ta li hôn bởi vì mối quan hệ vợ chồng là thiêng liêng do Chúa an bài.

  Bên Phật Giáo nói rất rõ chiện thông dâm sẽ bị đọa xuống địa ngục thế nầu, và thực tế thì em Nga đã xuống địa ngục rùi. Nhưng từ khi em Nga đi theo Sư phụ, thì Sư phụ đã cứu em Nga ra khỏi nơi kinh khủng đó bằng việc Sư phụ đã chịu tội thay cho em Nga, nên em Nga hông thể phụ công lao zời bể của Sư phụ được.

  Ai thực sự tin tưởng vào luật Quả Báo thì hãy niệm “Pháp luân Đại pháp hảo – Sư phụ Lí hảo”

 43. #43 by Mưa rơi on 2010/07/21 - 09:02

  Hóa ra Dì Bựa tung loạt sếch này để nhằm đánh lạc hướng Chi bộ.
  Hắn đang lobby quả nầy nầy.

  Sẽ trình lại dự án đường sắt cao tốc: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/07/3BA1E451/

  Chúc Dì và bè lũ thành công nhế.

 44. #44 by Cocacola on 2010/07/21 - 10:57

  @ Mưa:


  Dì Bựa được Bê Xê Tê lại quả cho mấy dự án ở Ba Vì nên hắn đi về dưới ấy suốt thấy không? Dỉ bẩu đi đong vện Mường á? 

  Đong đong cái dắm ý ! Vện thủ đô của hắn đông như quân Nguyên, chăn không xuể, có đâu mà trời mưa nước ngập phóng xe xuống dưới ấy để đong vện Mường! Lãng mạn nhờ! Tâu nhã nhờ !
 45. #45 by Donkey Monkey on 2010/07/21 - 11:58

  Anh thì đoán chắc chắn rằng thằng Bựa dính quả lừa mua mẹ mấy quả đồi Ba Vì rồi. Giờ Cuốc Hội nó đéo chiển thủ đô về nữa nên đang cuống đít lên ngày ngày xách xe về Ba Vì tìm mối bán cut loss.

  Đấy chính là lý do thằng Bựa hận bọn nghị gật dư xúc cứt đổ đi, chứ nó quan tâm đéo cao tốc cao teo. Địt mẹ, anh đoán thì như giời đoán, cãi anh thì vét máng phò ghẻ, vét máng phò ghẻ đấy các đồng chí.

  Chiển qua chiện em Nga, anh đồ rằng Nga đang đứng giữa ngã ba đường, mặc dù Nga cố tình phủ nhận điều đó. Bản chất Nga cũng thích chú em cùng công ty kia, cũng muốn được nó mớm diệu cho dưng mặt khác, tình cảm của Nga lại đã dành cho sư phụ PLC kia rồi. Gì chứ, gái một khi đã thần tượng ai thì rất dễ nảy sinh tình yêu; mặc dù về lý trí cứ rằng thì là chong xáng chong xáng dưng về tình cảm thì đã yêu mẹ nó rồi. PLĐP coi trọng chữ trinh nên Nga mới khó xử, vừa thích, vừa sợ.

  Anh có nói sai thì cứ tự nhiên xăng phi vầu dái hay đổ cứt vầu alô; dưng anh nhắc lại: Hông nghe anh thì blowjob blowjob đấy các cô. Hehe.

 46. #46 by EURO on 2010/07/21 - 12:54

  http://vn.360plus.yahoo.com/lyxuonglong/article?mid=2089&prev=2103&next=2050

  Nhân nói vụ BaVì, chibộ đã ai chưa đọc quả Chiếu dời đô của tên bồ Liệt của Rô xinh chưa? Chưa dòm quít về với mẹ hehe.
  @ Khỉ yêu, Dì bựa sỏi trong đầu to như cái mâm, dính vụ BaVì cứt đấy, hắn có ăn đủ ở đó 1 mớ to đùng thì có. Không tin em Rô thì cũng quít về với mẹ hehe.

 47. #47 by Donkey Monkey on 2010/07/21 - 13:57

  Hehe, thằng Bựa sỏi trong đầu to nhiêu anh hổng biết chứ sỏi trong bọng đái to bằng cái mâm thì anh tin anh tin. Đéo gì cứ 15 phút lại vô toa lét dửa tay? Không đái rắt thì cái đéo?

 48. #48 by Cocacola on 2010/07/21 - 14:20

  @ Em Nga:


  TCG không cho ly dị cho nên Dì Bựa đâu thèm cưới vợ, không cưới vợ thì đâu có ly dị, đâu có phạm tội gì đâu.

  Bọn anh không kiếm vợ thì nhịn đói, không có bánh bao ăn chứ hắn cơm no vện cưỡi cả ngày, vện non lớp sau đè lớp trước thì kiếm vợ chi!

  TCG đâu cấm quan hệ trước hôn nhân, chỉ vận động giáo dục thuyết phục thôi! Quan trọng nhất là đừng để có bầu, phá thai là hổng được, mà nếu có thai thì Dì Bựa đâu có phá, vện hắn phá ấy chứ, bắt tội hắn sao được?

  PG thì chỉ cấm tà dâm thôi, tức dâm ý + tà ý đấy. Còn dâm nhưng hổng có tà ý thì đâu có sao. Chưa xuất gia mà!

  Tà dâm là tỉn vện/chó đương nhiệm của người khác hoặc tỉn mà không có sự đồng thuận nhất trí.

  Trường hợp em Nga, dễ lắm, bảo anh ảnh thoái đảng, sau đó đến ủy ban phường nhờ Bê Xê Tê cấp cho cái giấy phép tỉn. Chừng mà chán rùi thì nhờ thợ cãi nó vác ra tòa, nhờ ra quyết định ngừng tỉn.

  Thế thì cái việc tỉn nó trở nên “tốt đời đẹp đạo” rùi!
 49. #49 by cathnga on 2010/07/21 - 19:05

  Giờ mới phát hiện Cò Lả phản động cực nhế. Ai bẩu là Tôn giáo cho phép zai gái tự do tỉn nhau thoải mái hở hở ???

  Trung Tướng đâu rùi hở hở??? Về mà chính Pháp lại đê, để thế nầy, tin tin nó tưởng là tỉn thoải mái mà vưỡn về với Chúa được thì quá là báng bổ, báng bổ. Ở dưới địa ngục là chắc chắn rùi.

 50. #50 by tu-do-sang on 2010/07/21 - 21:50

  Vắng vẻ quá. Làm quả khác cho phấn khởi Trung Tướng ơi.