Sếch Tinh Hoa [2.2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

***

Chapter 1. Sếch Cơcấu (Tiếp)

(1.2) Chim & Bìu

::Tổngquan::

Nếu không tự sửachữa cơinới, mắc dịtật dịchứng hay bệnh kinhniên truyềnnhiễm gây kíchcỡ, mầusắc, mùivị.. bấtthường, Chim Ông Người phânloại theo 16 tiêuchí, gồm cả 2 tiêuchí Bìu:

(i) Theo vịtrí cọc Chim: Chim Bụng, Chim Háng, Chim Đít.

(ii) Theo đườngkính thân Chim: Chim Bương, Chim Đũa, Chim Tăm.

(iii) Theo độdài thân Chim: Chim Trường, Chim Trung, Chim Đoản.

(iv) Theo độcửng thân Chim: Chim Mác, Chim Roi, Chim Thừng.

(v) Theo độcong thân Chim: Chim Vểnh, Chim Ngang, Chim Cụp.

(vi) Theo độnở đầu Chim: Chim Nở, Chim Đều, Chim Thót.

(vii) Theo độhở mặt Chim: Chim Lòi, Chim Hé, Chim Thụt.

(viii) Theo độmịn da Chim: Chim Sần, Chim Phẳng, Chim Trơn.

(ix) Theo mậtđộ lông Chim: Chim Quang, Chim Thưa, Chim Rậm.

(x) Theo mầu Chim: Chim Đen, Chim Trắng, Chim Đỏ.

(xi) Theo hướng Chim: Chim Đứng, Chim Trái, Chim Phải.

(xii) Theo mùi Chim: Chim Nồng, Chim Ngái, Chim Hôi.

(xiii) Theo vị Chim: Chim Chua, Chim Tanh, Chim Mặn.

(xiv) Theo độnhậy củ Chim: Chim Nước, Chim Thịt, Chim Gỗ.

(xv) Theo độnhớn Bìu: Dái Dê, Dái Chó, Dái Gà.

(xvi) Theo độthõng Bìu: Dái Ôm, Dái Đỡ, Dái Treo.

::Chúgiải::

(i) Hai tiêuchí Bìu #15 và #16 được bổxung nhằm chuẩnhóa chỉsố Sếch Tươngthích nêu dướiđây.

(ii) Các tiêuchuẩn Chim Bương/Tăm/Trường/Đoản chỉ mang tính tươngđối, như Bướm.

(iii) Chim Bụng là kiểu Chim của bọn gầy nhăngnhẳng. Nó ngự ngay mỏm dốn. Chim Đít là chim bọn béo như Ông Lợn, mọc mãi gần đít. Chim Háng, đươngnhiên, chẳng Bụng chẳng Đít, là chim đạichúng.

*Bonus quả Chim Đít:

Chim Mác là kiểu Chim khi hànhdục cứng như dao như mác, sẵnsàng đâm lòi duột gái tơ. Chim Thừng, tráilại, vặnvẹo như sợi thừng, đâm trúng vại bia còn khó.

Chim Vểnh, nhândân bẩu “Buồi Chỉ Thiên”, là kiểu Chim cửng thì cong ngoắt lên giời. Chim Cụp, tráilại, cửng cong ngoặt xuống đất. Chim Ngang, đươngnhiên, chẳng giời chẳng đất chẳng cong, là chim đạichúng.

*Bonus quả Chim Vểnh:

Chim Nở là kiểu Chim đầu nở hơn thân, trông giống cây nấm. Chim Thót đầu choắtbé, trông giống cái bútchì.

*Bonus quả Chim Nở:

*Bonus quả Chim Đều:

*Bonus ba quả Nở Đều Thót:

Lòi, Hé, Thụt không phải các hìnhthái chim bẩmsinh hoặc ditruyền. Quầnchúng Hồi, Dothái, vươnvươn, đẻ ra đã xẻo mẹ quyđầu, Lòi tất.

*Bonus quả Chim Hé:

*Bonus hai quả Thụt Lòi:

Chim Đứng, Chim Trái, Chim Phải tươngđồng Bướm Đứng, Bướm Trái, Bướm Phải. Chim Trái cưới Bướm Trái thì hoànhảo, khớpkhít mọi nhẽ.

Dái Ôm là kiểu Bìu của trángniên tintin, với da cuống bìu sănchắc khỏekhoắn, túibìu tròn ungủng. Dái Treo là kiểu Bìu của bôlão giàhói, lủnglẳng tợ trái gấc cuối mùa.

*Bonus quả Dái Treo:

Vươnvươn. Các kiểu Chim/Bìu khác dễ hìnhdung. Trung Tướng tạm stop pitching.

(iv) Phânloại Chim vài cú cóvẻ ngược phânloại Bướm, tỉnhư Chim Sần-Phẳng-Trơn, còn Bướm Trơn-Phẳng-Sần? Hehe đừng tọcmạch, khoahọc đấy.

(v) Biết Chim bạn tình chínhxác thuộc loại nầu, cũngnhư biết chínhxác bạn tình thích loại Chim nầu, là một phongcách Sếch Tinh Hoa. Trung Tướng dậy rùi, đúng hông?

(vi) Trung Tướng phátminh chỉsố Sếch Tươngthích MCSQ (Male-side Compatible Sex Quotient) nhằm đo độ tươngthích sếch của một liềnông tới một liềnbà (hoặc liềnông, whoever).

MCSQ tínhtoán giống FCSQ:

Trên 16 tiêuchí phânloại Chim, các cô (liềnông) tự xét Chim mình loại nầu, và chấm điểm. Loại No1 chấm 1 điểm, loại No2 chấm 2 điểm, loại No3 chấm 3 điểm. Cộng tất lại.

Vídụ Chim các cô loại Háng Đũa Trung Mác Ngang Thót Lòi Sần Thưa Trắng Đứng Ngái Mặn Nước Chó Đỡ.

Điểm Chim các cô bằng 2+2+2+1+2+3+1+1+2+2+1+2+3+1+2+2 = 29.

Rùi các cô hỏi vợ thích Chim loại nầu, và chấm điểm yhệt.

Vídụ vợ các cô thích Chim loại Bụng Bương Trường Mác Vểnh Nở Lòi Sần Rậm Đỏ Trái Hôi Mặn Thịt Dê Đỡ.

Điểm Thích Chim vợ các cô bằng 1+1+1+1+1+1+1+1+3+3+2+3+3+2+1+2 = 27.

Nếu Điểm Thích Chim trùng Điểm Chim, hehe chúcmừng chúcmừng, các cô và vợ tươngthích sếch 100%. Cuộcsống sếch các cô mỹmãn.

Nếu Điểm Thích Chim chênh Điểm Chim dưới 8 đơnvị, hehe không sâu không sâu. Cuộcsống sếch các cô ổn.

Nếu Điểm Thích Chim chênh Điểm Chim 8-16 đơnvị, hehe bìnhtĩnh bìnhtĩnh. Cuộcsống sếch các cô trụctrặc.

Nếu Điểm Thích Chim chênh Điểm Chim quá 16 đơnvị, hehe chiabuồn chiabuồn. Cuộcsống sếch các cô thấtbại.

Nữa, nếu Tổng Điểm Thích Chim nhớn hơn Tổng Điểm Chim, các cô (liềnông) sẽ ngoạitình mạnhmẽ hơn. Ngượclại, vợ các cô sẽ ngoạitình mạnhmẽ hơn.

***

(Dừng phát đi bú bướm)

(@2008)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cơcấu: Structure (Cơ cấu).
– Tổngquan: Overview (Tổng quan).
– Sửachữa: Repair (Sửa chữa).
– Cơinới: Expand (Cơi nới).
– Dịtật: Malformations (Dị tật).
– Dịchứng: Special disease (Dị chứng).
– Kinhniên: Chronic (Kinh niên).
– Truyềnnhiễm: Infectious (Truyền nhiễm).
– Kíchcỡ: Size (Kích cỡ).
– Mầusắc: Color (Mầu sắc).
– Mùivị: Taste (Mùi vị).
– Bấtthường: Unusual (Bất thường).
– Phânloại: Sort (Phân loại).
– Tiêuchí: Criteria (Tiêu chí).
– Vịtrí: Position (Vị trí).
– Đườngkính: Diameter (Đường kính).
– Độdài: Length (Độ dài).
– Độcửng: Penis hardness (Độ cửng).
– Độcong: Deflection (Độ cong).
– Độnở: Enlargeness (Độ nở).
– Độhở: Showness (Độ hở).
– Độmịn: Fineness (Độ mịn).
– Mậtđộ: Density (Mật độ).
– Độnhậy: Sensitivity (Độ nhậy).
– Độnhớn: Largeness (Độ nhớn).
– Độthõng: Hangness (Độ thõng).
– Chúgiải: Glossary (Chú giải).
– Bổxung: Add (Bổ xung).
– Chuẩnhóa: Standardization (Chuẩn hóa).
– Chỉsố: Quotient (Chỉ số).
– Tươngthích: Compatible (Tương thích).
– Dướiđây: Below (Dưới đây).
– Tiêuchuẩn: Standard (Tiêu chuẩn).
– Tươngđối: Relatively (Tương đối).
– Nhăngnhẳng: Thin (Nhăng nhẳng).
– Đươngnhiên: Of course (Đương nhiên).
– Đạichúng: Popular (Đại chúng).
– Hànhdục: Doing sex (Hành dục).
– Sẵnsàng: Ready (Sẵn sàng).
– Tráilại: In contrast (Trái lại).
– Vặnvẹo: Twisted (Vặn vẹo).
– Nhândân: People (Nhân dân).
– Choắtbé: Tiny (Choắt bé).
– Bútchì: Pencil (Bút chì).
– Hìnhthái: Type (Hình thái).
– Bẩmsinh: Congenital (Bẩm sinh).
– Ditruyền: Genetic (Di truyền).
– Quầnchúng: Mass (Quần chúng).
– Dothái: Jews (Do thái).
– Vươnvươn: Etc. (Vươn vươn).
– Quyđầu: Foreskin (Quy đầu).
– Tươngđồng: Equal (Tương đồng).
– Hoànhảo: Perfectly (Hoàn hảo).
– Khớpkhít: Fit (Khớp khít).
– Trángniên: Youth (Tráng niên).
– Tintin: Teen (Tin tin).
– Sănchắc: Firm (Săn chắc).
– Khỏekhoắn: Strong (Khỏe khoắn).
– Túibìu: Testicles (Túi bìu).
– Ungủng: Curvy round (Ung ủng).
– Bôlão: Cousin (Bô lão).
– Giàhói: Dirty old (Già hói).
– Lủnglẳng: Pendent (Lủng lẳng).
– Hìnhdung: Imagine (Hình dung).
– Tỉnhư: For example (Tỉ như).
– Tọcmạch: Ferret (Tọc mạch).
– Khoahọc: Science (Khoa học).
– Chínhxác: Correctly (Chính xác).
– Cũngnhư: So do (Cũng như).
– Phongcách: Style (Phong cách).
– Phátminh: Invent (Phát minh).
– Liềnông: Man (Liền ông).
– Liềnbà: Woman (Liền bà).
– Tínhtoán: Calculate (Tính toán).
– Vídụ: Example (Ví dụ).
– Yhệt: Exactly same (Y hệt).
– Chúcmừng: Congratulations (Chúc mừng).
– Cuộcsống: Life (Cuộc sống).
– Mỹmãn: Perfect (Mỹ mãn).
– Đơnvị: Unit (Đơn vị).
– Bìnhtĩnh: Be calm (Bình tĩnh).
– Trụctrặc: Get problems (Trục trặc).
– Chiabuồn: Sorry (Chia buồn).
– Thấtbại: Lost (Thất bại).
– Ngoạitình: Infidelity (Ngoại tình).
– Mạnhmẽ: Powerful (Mạnh mẽ).
– Ngượclại: Otherwise (Ngược lại).

*** 1. #1 by mit.annam on 2010/07/19 - 10:47

  (Bonus point: it’s also a feast for his  in this position.)
  ……………………………
  (Bonus point: it’s a feast for his eyes in this position.)

 2. #2 by mit.annam on 2010/07/19 - 10:51

  Eyes.

  Chán quá chi bộ và Dì ơi, có cách nầu edit comment mà hông phải post đi post lại ở đây hông?  Mít chưa quen dùng cái Yahoo Lừa nầy.

 3. #4 by Kakashi on 2010/07/19 - 11:00

  Thế giới 100 năm tới có gì lạ?: http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA79249/default.html

  Em vua doc bai nay thay hay hay nhung do tam hieu biet han che nen em khong dam binh luan. Moi chi bo xem xet, thao luan cho y kien.

 4. #6 by mit.annam on 2010/07/19 - 11:12

  Dì bigiờ gặp vện mới cực ngon hay Phò Chính Ủy hoặc gái có FCSQ trùng 100% thì cũng 1 phút hết xiền luôn chứ đừng nói anh nầu.

  Yếu sinhlý là chơi một nhát thì phải nghỉ một tuần ý. Hoặc chơi mà không ra được tí bọt nầu ý. @Dì
  ………………………….
  Cái nầy hông là yếu sinh lý, dưng có phải gọi là premature ejaculation mà yếu tố chính là over-stimulation + anxiety về phần liền ông?

 5. #8 by Donkey Monkey on 2010/07/19 - 11:21

  Anh mới đi tư bửn chơi gái râu ngô về đây, thú phết chi bộ ạ. Cảm giác rất khác biệt mặc dù về cơ bản thì râu ngô với rễ bèo nó đéo khác nhau là nhiêu. Vậy thú là thú chỗ nầu? Khác với thằng Dì Bựa chỉ tập trung nhõn kèn sáo bướm đoi, mần tình với anh cần phải có những yếu tố sau mới thực sự viên mãn: mẹt, dáng (2 cái nầy phò Tây vô đối), da (cái nầy phò Tây tương đối thôi), kỹ thuật, không gian, thời gian và đặc biệt tâm trạng lúc mần tình.

  Khoe chi bộ cái là về mấy cái chỉ số liền ông, liền bà của thằng Dì thì anh hơi bị ngon, tuyền tầm hơn 20 một tẹo. Dưng tôn chỉ mần tình của anh là luôn luôn phc v vn cho dù chỉ số của vện bâu nhiêu anh đéo care. Climax của anh thường là lúc dìn vện quằn quại rên xiết khi anh vét máng, ngoáy tay chứ không phải là lúc anh xuất tinh. Chi bộ tin hay không anh đéo care. Một công đoạn mần tình của anh thường chia ra thành các công đoạn nhỏ dư sâu: vét máng, thổi kèn, vét máng, đâm, vét máng, thổi kèn, đâm… cho tới khi nào vện hổn hển: anh ơi yêu em đi, nhanh lên, mạnh lên mới là thời điểm kết thúc. Vì vậy, thời gian một cuộc mần tình ít khi dưới 45 phút. Đi kèm với đó, không gian mần tình cũng phải ngon ngon chút, ánh sáng vàng hơi mờ ảo, nhạc acoustic lãng mạn là ok. Đoạn ngừng đâm chính là lúc giữ sức để duy trì, kéo dài thời gian mần tình. Chiêu cả đấy, lợi cả đôi đường.

  • #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/19 - 17:27

   Địtmẹ mới đến Baì #2 thôi Khỉ Lét ạ. Sếch Tinh Hoa nó là cả một hệthống.

 6. #10 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/19 - 11:42

  Chầu chầu cô Khỉ Lét bầnnông nhế, lâu quá hông gặp cô vẫn ngu như Ông Bò ý nhở, địtmẹ đã bẩu chỉsố Sếch MCSQ nhớn hay bé thì có liênquan đéo gì ngon hay không ngon?

  Địtmẹ hóa ra vẫn chém gió phầnphật phầnphật hố hố hố địtmẹ con bầnnông!

  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/19 - 17:31

   Dạo nầy Khỉ bớt bầnnông rùi, dưng chém gió thì vưỡn.

    

 7. #12 by Donkey Monkey on 2010/07/19 - 11:53

  Địt mẹ, thằng Thiếu đúng là đồ con lợn, có nhõn việc cưa cô giáo đéo xong phẩy lên đây hỏi chi bộ thì biết cái đéo già mà nói. Bài của anh không phải chém gió không chỉ bởi nó dựa trên sự trải nghiệm của anh mà nó còn có ý triền đạt đến chi bộ cứt nát một thông điệp (xem cuối bài nhế)

  Quay lại với phò Tây nhế, địt mẹ, nó thỏa thuận chơi nhõn một shot, không cho chơi 69 nên nó làm anh giảm đến 50% khoái cảm, ti diên, không cho vét máng thì anh bú ti, hehe, hàng khủng luôn và ngắm khuôn mặt nó lúc mần tình, cũng thú phết. Riêng về khoản bướm đoi thì hàng bỏn hơn bọn phò Việt cái là hồng hào hơn, tỉa tót cẩn thận hơn dưng cavat (cái hột le ấy) thường to hơn, dưng không cho bú nên anh đéo care. Đúng dư thằng Bựa nói, chơi thể loại lạ rất dễ xuất tinh sớm, địt mẹ, cho nó BJ có 2 phút suýt ra nên phải chơi chiêu hoãn binh. Dưng cuối cùng cũng chỉ di trì được totally 15 mins. 

  Kết luận, trong cuộc mần tình, luôn tâm niệm 2 yếu quyết 1) Gái là trên hết, gái mới là trung tâm của cuộc mần tình, giai sinh ra là để làm cho gái thỏa mãn và 2) Tự tin, biết dừng đúng lúc. Vừa mần tình vừa nhẩm tính các chỉ số mẹ gì của thằng Bựa cũng là một ý hay để bế tinh.
  Địt mẹ, hông nghe nhời anh thì ăn cứt, ăn cứt, hehe.
  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/19 - 17:33

   Đoạn đầu nói thúi dưng đoạn cuối kếtluận được đấy Khỉ Lét.

 8. #14 by themcuoi on 2010/07/19 - 12:01

  ./ mẹ các dì. Có muốn mục sở thị hình ảnh về MỘT ĐẬP ĂN QUAN mà Dì Tướng nói ko?Cứ đến trường THCS Ái Mộ ở Quận Lòng Biền Thủ Đô Lừa hỏi bọn bỏn GV Lừa ở đấy là biết ngay con mẹ nó thôi. Trường đấy trước có thằng chả làm sếp, đang dân chủ quá trời, thì một con mẻ nó về thay, nó cho vào rọ luôn, mỗi ngày nó siết một ít, nay thì như trong hũ nút rồi. Giữa Thủ đô Lừa được tiếng là văn vật, mà các thầy bà thuộc loại Tinh Hoa của XH phải sống như trong Công xã nhân dân của các bạn Mao – Giang hồi hổi, hay như ở Bắc Hờ của bạn Kim bi giờ, chỉ vì miếng cơm hẩm manh áo rách, mà bọn bỏn còn phải ngậm tăm, đíu làm gì gỉ nủi con mẻ, nữa là mong gì dân cả xứ Lừa này thoát Lừa.
  May mà con mẻ nó chỉ làm sếp một trường nhỏ, chứ nó mà lên như Nông Đức Nổ thì nó dám như bạn Kim lắm, dámám đưa cả xứ Lừa này về thời trung cổ ngay. Con mẻ ấy gan to mặt dày lắm, xứ Lừa này mà vào tay nó thì Một đập ăn quan ngay, có điều ko phải theo kiểu một đập ăn quan mà Chi bộ Phò mong muốn .

 9. #16 by cudemhn on 2010/07/19 - 12:28

  @Mai Loan: Đờn ông sex đâu chỉ có mỗi kèn cho ra thụt vầu đâu mờ cô đã thấy không lên đỉnh, các cụ có câu “Nhất lưỡi, nhì râu, tam đầu, tứ củ”. Bộ phận phục vụ chỉ em trên người thằng liền ông thiếu gì, cô về bẩu chồng cô nó liếm mút lâu vầu, khi nầu cô đạt khoảng 95% đỉnh thì mới cho lão đưa kèn vầu, đảm bảo hắn chỉ thò ra thụt vào thêm 20 nhát là cô lên mây xanh không đỡ nổi, thế mới là tinh hoa sex, anh thề có lần anh vét màng vện rơi từ giường xuống đất vẫn còn giật lên từng phát, cứ đéo phải thụt.

  Anh theo lý thuyết là sex tất cả vì vện, vện phải được sướng mới là trên hết, dù sâu thằng liền ông cũng dễ lên đỉnh hơn nên mọi việc anh làm đều theo lý thuyết mờ vện đưa ra nhưng dứt khoát vện cũng phải kèn sáo cho anh đầy đủ (cái này chả cần mời, toàn tự nguyện nhá)

  @Dì dốt tướng. Nhẽ Dì bênh vàng son nên bài nầy nhiều hình chym thế, sâu bài trước dì không minh họa nhiều kiểu bím cho bọn lừa thưởng lãm.

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/19 - 17:59

   Nóichung trong chiện sếch hay tìnhcảm các cái thì cả hai phải cởimở. Cứ giấugiấudiếmdiếm thì khó thỏamãn trong lòng lắm.

    

   Hai bên có vướnđề vướngmắc thì phải chủđộng thảoluận tìmcách tháogỡ, chứ cứ âmức chịuđựng mộtmình là hông được hông được.

    

   Dì hông bốt ảnh bướm vì rất dễ bị cho là khiêudâm khi các cô coi ở chỗ đông người hehe. Chim thì vôtư.

    

   Mớicả giai thì xem bướm trên mạng suốt ngày, cần đéo gì bốt thêm nữa. Gái dẫusao cũng ít điềukiện hơn, nên ưutiên chút.

 10. #18 by EURO on 2010/07/19 - 12:47

  Ơ bạn Cưòi hãm kia,, cả lớp đang giờ thảoluận sôinổi về sếchxiếc thì bạn nói chiện đéo gì lạcđề vậy, cáiđó gọi là xìpam đấy nhá. Muốn tránhtiếng xìpam lần sâu bạn nên cho tý đờisống tìnhdục của conmẻ vầu nha, đọc đéo hiểu ý bạn muốn chửi gì nữa.
  Lãnhđạo Lừa mà không thuộc týp 1 đập ăn quan thì đao mẹ nó nặng à?
  @ Khỉ yêu, còn trảinghiệm rễngô nầu hông xâu tiếp đê, nghe hấpdẫn phết đấy.

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/19 - 18:00

   Đúng luôn. Cô Cười nên kểchiện chồngcon của mẻ hehe.

    

 11. #20 by Cocacola on 2010/07/19 - 13:12

  @ Rô:


  Đối tác dùng dằng, chiến trận không kết thúc được thì xoay qua làm quả doggy nhé, chiêu này có thể hạ gục hắn nhanh và tiêu diệt gọn!
 12. #22 by Donkey Monkey on 2010/07/19 - 13:14

  Rô yêu, râu ngô anh mới chén nhõn một lần nên giải nghiệm không nhiều. Do đó anh bắt đầu chiển qua chém gió về cơ chế sex chút. Chi bộ mắt chữ A mồm chữ O nghe nhế.

  Sex nó là bản năng của động vật mẹ nó rồi, cho nên Lừa tự nhiên sẽ biết cách mần tình, đéo cần ai dậy. Dưng, để cách vươn tới đẳng cấp sex tinh hoa, Lừa còn cần học hỏi nhiều, đặc biệt là học cách tôn trọng gái, thần tượng gái, coi cơ thể gái là báu vật để mà nâng niu ve vuốt. Lúc mần tình không nên thở hồng hộc hồng hộc dư ông Lợn mà cần thủ thỉ dâm đãng kiểu vầy: cưng yêu, em thích thế không? em có sướng không? anh yêu em quá vưn vưn.

  Dưng do là bản năng, sex cũng cần một chút bạo lực, hehe, nghe mâu thuẫn quá phẩy hông?

  Già hói đã chứng minh, cảm giác khoái cảm nhất thường đến khi con người có dấu hiệu nghẹt thở, đó là lý do tai sâu khi bị treo chết tốt, ông người thường xuất tinh. Ông người gái cũng thế. Nói thế dưng anh không khuyến khích chi bộ bóp mẹ cổ gái ặc ặc ặc ặc lúc mần tình đâu nhe, anh không chịu trách nhiệm đâu đấy. Cách tốt nhứt là làm cho gái tự nhiên nín thở, có thể cấu gái, bóp mạnh vầu lườn, thổi vầu tai, ngậm chặt mồm gái khi hôn đồng thời hơi ép vầu mũi gái… Tóm lại là thực hiện động tác hơi bạo lực làm gái bất ngờ nín thở. Đến giai đoạn cao trào, nên sex theo tư thế triền thống nằm đè nên người gái để tạo cảm giác tức thở cho gái –> cực khoái sẽ cao hơn.

  À mà quên, lâu lâu mình chưa off cái Rô yêu nhỉ? Hôm nầu cafe bàn chiện thế giới cái Rô nhẩy?

 13. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/19 - 14:45

  Để Dì đi dửa tay dửa đít vận công cho thoảimái tinhthần rùi giảnhời cồng các cô nhế. Hômnay các cô bànthảo chấtlượng thế.

 14. #25 by Gia_lamcam on 2010/07/19 - 15:01

  Không nghe nhời Dì thì ăn cứt ăn cứt đấy các cô ơi. Kểcả già như Các Mác thì vưỡn phải nghe nhời Dì.@Dốt Tướng
  Anh giờ già hói nhiều, sức khỏe có giảm sút so với vài năm trước đây, không so được với hồi chai chẻ.
  Hồi còn chai chẻ, sáng ra, anh chỉ cần một tay cũng ấn xuống được.
  Giờ thì cứ phải 2 tay mới ấn nổi!
  Bi cịch bi cịch.
  Mờ sư bố Dốt Tướng nhá, anh bẩu 18cm thì hắn biên thành 8cm. Đi đâu mất số hàng chục của anh?
  Sư bố tên Dốt Tướng ăn ốc nói mò.
  Anh ị phẹt vầu mớ lý thiết lăng nhăng của hắn nhá!
  Há há há

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/19 - 18:18

   Cẩm Hói giờ mần sâu mà xìbam kinh thế? Cồng này bốt rùi còn bốt lại mần chi? Dì xóa bớt một cái rùi đấy.

    

 15. #27 by audi_6789 on 2010/07/19 - 16:21

  có cách nầu edit comment mà hông phải post đi post lại ở đây hông?  Mít chưa quen dùng cái Yahoo Lừa nầy.

  @ Mít: Yahoo Lừa tệ không đỡ nổi. Nếu Mít sợ mất còm chỉ có cách là copy ra Word phòng hờ khi bị nuốt còm thì pase lại thui .

 16. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/19 - 16:50

  @Em Đì Yêu.

   

  Ngón “Cỡi Ngựa” của em có tácdụng mần gái ra nhanh một cách đángkể. Có nhiều gái chỉ nằm trên (hoặc ngồi trên) thì mới lên đỉnh được.

   

  Tinhiên đốivới mộtsố giai, thì ngón đó cũng mần cho giai ra nhanh luôn. Trườnghợp chồng em Loan nhẽ cũng sẽ nhưvậy. Tinhiên em Loan cũng nên thử coi sâu.

 17. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/19 - 17:12

  Mộtsố cô (giai) thắcmắc bẻ kèn cóthể khiến nó gẫy hay không?

   

  Dì giảnhời, khi mình chủđộng bẻ, thì kèn không sâu hết.

   

  Tinhiên trong lúc mần tình mà mình bị cuốn vầu các hànhvi bấtthường của đốitác thì rất dễ gặp nguyhiểm.

   

  Tỉnhư các cô đang tỉn kiểu Ông Ếch, gái nằm ngửa dang chân theo lối truyềnthống, còn giai ngồi xổm giữa hai chân gái, mà gái caohứng vùnglên kéo bụp giai xuống để hônhít, thì giai rất dễ bị gẫy xương, hoặc rách cơ, thậmchí liệt.

   

  Chonên nếu các cô mần tình ở dững tưthế bấtthường tươngtự, thì người đang trong tưthế bấtthường đó phải hoàntoàn chủđộng.

   

  Chẳnghạn trong trườnghợp Tỉn Ông Ếch nêu trên thì tên giai phải chống tay vầu đùi gái hoặc nắm chặt đầugối gái, để ngăn khảnăng bị đổ sụp xuống.

   

  Lúc tỉn mà độtxuất nủihứng đủi tưthế cũng vậy. Kiểu như nhiều cặp đang tỉn kiểu truyềnthống (giai đè gái), thì muốn chiển qua tỉn kiểu chó nằm (cả hai nằm nghiêng, giai ôm lưng gái), mà cố giữ nguyên kèn trong thớt rùi xoay người.. Việc đó khá nguyhiểm, đòihỏi phải có kỹthuật thuầnthục và tậpluyện nhiều lần, gẫy cẳng như chơi đấy các cô.

 18. #31 by tu-do-sang on 2010/07/19 - 17:26

  Từ hồi đi theo tên Tướng, thú vị phết. Nhưng với mọi người xung quanh thì mình thay đổi đột ngột, làm bỏn sốc. Nhẽ phải tuyên truyền quả lốc này mới được.

  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/19 - 18:22

   Không thúvị thì sâu gọi là Quán Bựa hử cô Sang Lét kia?

 19. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/19 - 17:30

  Hehe cô Khỉ Lét Bần Nông khoe cuộc mần tình nầu của cổ cũng 45 phút.

   

  Bầnnông đéo đỡ được. Có phải cứ 45 phút là hay đâu. Có gái ra nhanh, chỉ cần 2 phút, vậy 43 phút còn lại của Khỉ là màn tratấn thôtục của tên vũphu hạđẳng.

   

  Vậy thì vướnđề của Sếch Tinh Hoa là phải có sự khớpkhít, chứ đéo phải là tỉn lâu hay mau, kèn cứng hay mềm, đèn mờ hay sáng..

 20. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/19 - 17:37

  Chết cười mới cô Khỉ Lét, vửa mần một nhát Khoaitây đã phán Khoaitây “thường thì hộtle to dài blah blah”..

   

  Le là cái chỗ Khoaitây nó tỉatót bậc nhất. Bigiờ gái Tây đi phẫuthuật thẩmmỹ nhiều nhất chính là để tỉa cái Le đó đó. Le Âu rất ít bị thòilòi như le Á Châu nghe chưa.

   

  Và đặcbiệt là Khoaitây chăm bộ lông rất kỹ. Cái nầy các cô Lừa Gái phải học. Giai đaphần ghét Bướm Rậm hoặc lông mọc vôtổchức. Chịukhó nângcấp lông nhế các cô.

 21. #35 by cudemhn on 2010/07/19 - 17:39

  Đúng là yahoo lừa, đéo đỡ được.

  Thời còn ăn lông ở lỗ thì những thằng chiến binh xuất tinh càng nhanh càng được coi là khoẻ mạnh vì việc địt bọp là nhẽ truyền giống, liền ông thấy liền bà là cứ doggy phọp phọp phọp mấy phát rồi xuất ào ào, thằng nầu mờ địt lâu còn bị coi là không tốt. Cái nầy anh coi trên dicovery hẳn hoi nhá không biết đôt tướng có biết cái lý thuyết nầy kg?

  Thời đại vân minh nên mới đẩy thành tinh hoa sếch, anh có một cái trải nghiệm hồi còn trai trẻ có lẽ anh ân hận suốt đời, số rằng anh mới quen một vện mà vện đó sắp đi du học ở nhật nên hai đứa quyết định cho nhau. Anh tắm rửa sạch sẽ phi vầu một motel khá đẹp thời bấy giờ. Vện đẹp, đèn rất chi là quyến rũ, vện sẵn sàng trên giường mờ anh vừa tới cổng chợ đẫ hết mẹ tiền do ngày ấy anh chả trải nghiệm gì, thấy vện nằm đó đã bủn rủn hết cả kèn rồi chả kịp cho vầu. Chi bộ hãm lìn có thấy anh bị ức chế không, thời gian sau anh năn nỉ làm lại nó ứ cho nữa, cơ hội chỉ đến một lần mà ngày đó xứ lừa rất chi là đói sếch nhá. 

  Túm lại là tên nầu trẻ nên vầu quán bựa học đủ bài sếch tinh hoa đặng khi có cơ hội éo bị hãm ./ như anh.

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/19 - 18:29

   Thời thượngcổ thì nhiệmvụ truyềngiống của Sếch nặng hơn nhiệmvụ giảitrí.

    

   Thếnên đươngnhiên dững quả sếch ngắn như gà được đềcao.

    

   Còn vụ Đêm kể thựcsự là tainạn. Dưng gái của Đêm quá hãm, nghĩ đó là bảnchất Đêm, hoặc nghĩ Đêm đéo nghiêmtúc, nên đéo muốn cho Đêm lần nữa.

    

   Gái đó phải vầu Quán Bựa hẳn rùi. Đéo ai lại chỉ vì một quả Hoạt Tinh mà nỡ chảnh mới bạn giai như thế.

 22. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/19 - 17:46

  Cắt Le ở gái cũng như cắt quiđầu ở giai, nên mần từ lúc nhỏ, chứ nhớn rùi thì hông nên, vì nó đau cả tuần luôn, rất vấtvả.

   

  Tinhiên nhiều gái có Le rất dài và đenthui xấuxí, rất nên sửasang cho nó quyếnrũ hơn. Trên mạng có nhiều video môtả một ca cắt Le, gái vẫn cười nói bìnhthường, chỉ cần tiêm thuốc tê vầu bẹn.

   

  Le dài ngoài sự mất thẩmmỹ, còn khá mất vệsinh, gây mùi khai do bị đọng nước đái. Nên gái Le dài thì phải rửa thườngxuyên.

   

  Nhiều gái già giờ thích đi khâu cho Khe hẹp bớt. Theo Dì thì không nên. Một Bướm phẫuthuật như thế phải mất tầm 3 tháng để lànhlặn, và làm giảm khảnăng tìnhdục của gái khá nhiều. Còn giai thì chưa chắc đã thích Khe hẹp.

 23. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/19 - 18:15

  Hehe cô Khỉ Lét mang trảinghiệm cánhân ra khuyênbảo chibộ kìa.

   

  Cổ bẩu khi mần tình giai hông nên thở hồnghộc, chỉ nên nói dững nhời mềmmại thướttha anh yêu em nọ kia..

   

  Dì giảnhời: Đó hông phải là cách mà ai cũng thích.

   

  Trong các phần sau, các cô sẽ thấy, sởthích tìnhdục của mỗi người mỗi khác. Không ai giống ai, và cách của Khỉ Lét không nhấtthiết phải giống cách của Thiếu Bựa.

   

  Có gái thích giai khi mần tình phải thở hồnghộc như ông lợn, thậmchí rúhét như thằng điên. Lại có gái thích giai phải nói dững nhời thật tụctằn bửnthỉu, dù bìnhthường gái ngoanhiền cực.

   

  Cũng có gái lại mê giai thối mồm hay hôi nách, tuy số nầy hông nhiều.

   

  Rùi các cô cũng sẽ thấy, có dững giai/gái thích sếch bửnthỉu (chẳnghạn thích liếm lỗđít đốitác, thích hưởi quầnlót cũ của vợ, thích ăn cứt bạntình etc..), hay sếch tànbạo (BDSM, tỉnhư phải chẩy máu thì mới khoáicảm), hay sếch kinhdị (tỉnhư sếch trong nghĩađịa hay nhàthờ), và nhiều kiểu rất quáiđản nữa.

   

  Nhưvậy, các chỉsố Sếch Tương Thích mà Di đưara (các cô đã học 2 nhát rùi) đều có tácdụng tíchcực vầu côngcuộc sếch, chứ mọi nhời khuyên bavạ kiểu “bạn phải sạchsẽ thơmthơ, bạn phải bật đèn hồng, bạn phải mặc váyngủ hởhang” là của bọn tưvấn tìnhdục chóchết không có một xuteng kinhnghiệm nầu.

   

 24. #39 by EURO on 2010/07/19 - 19:35

  Múa minhhoạ thêm cho Dì nè, khi Rô phỏngvấn 1 số chịem, có nhiều trảinghiệm khá vui.
  Tỷ như có tên khi phangphò, không có yêucầu gì ngoài nhuccầu bắt chịem cầm dây thắtlưng quật tển càng đau càng tốt.
  Có chịem bỏ chạy khỏi chó của mình chỉ vì tển có thói quen mỗi khi nhà có khách là dúi vợ vầu 1 góc tỉn nhanh 1 nhát. Trămlần như một.
  Có cha hàngxóm của Rô xấpxỉ lụctuần, vợ cũng tương đương nhưng từ trẻ tới giờ, 1tháng 30ngày bấtkể đènxanh đènđỏ đêmnầu cũng bật phim sếch rùi bắt vợlàm theo đủ các tưthế trongphim. Nếu vợ không nghe thì concái lãnh đủ, chả lôi ra nện tơibời và lalàng cho hàngxóm biết con vợ mấtdạy không nghe lời chồng…
  Và hầunhư trong các trườnghợp đó chịem cắnrăng chịuđựng hết nhá, bố bẩu không dám kêu ca với ai. Hoặc nghĩ chiện đó chiệnriêng, không ai canthiệp được.

 25. #41 by Cocacola on 2010/07/19 - 20:21

  không có yêucầu gì ngoài nhuccầu bắt chịem cầm dây thắtlưng quật tển càng đau càng tốt @Rô

  Cái này được gọi là khổ dâm (Sadism), ngược hẳn với bạo dâm là vừa làm tình vừa đánh bạn tình, có khi xiết cổ v.v..

  Còn cái màn có khách lại dúi vợ vào góc tỉn lén một nhát tàu nhanh thì gọi là gì? Gian dâm hả chi bộ? Hehe, nghe chuyện vui phết!

   

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/20 - 00:30

   Gọi là Phô Dâm. Tức là luôn muốn mần tình trước mặt người khác.

   Dì có thằng bạn, giàhói rùi, có lần hai vợchồng nó đến chơi. Đang buổi trưa cả nhà ngủ, thì bỏn tỉn nhau giữa phòng khách Dì. Dì biết dưng mặckệ. Điều ý không dễ lặp lại đâu. Bỏn sẽ nhớ suốt đời.

   Nóichung sau vụ ý thì hai đứa bỏn càng thân mới Dì hơn hehe. Dì hơi bị tâmlý nhở.

   Dưng mà, Dì thú thật, vụ đó Dì mần Dì cũng hứng lắm đấy. Hơn coi show mần tình bên Thái nhiều.

 26. #43 by Cocacola on 2010/07/19 - 21:04

  thích hưởi quầnlót cũ của vợ @ Bựa


  Cần-phơm với chi bộ là chiện này có! Lúc trước Cò lả đi làm xa nhà cùng với một hội toàn đàn ông ở nơi đầu sóng ngọn gió, tất nhiên là không có gái, kể cả trong hay ngoài luồng gì tới được!

  Trong phòng có một anh già hói rồi, cũng ngoài 50, mới bước đi bước nữa, đi làm ảnh xách theo một bịch toàn quần lót cũ của vợ (mặc rồi chưa giặt nhé). Tối buồn, đêm vắng, ảnh đem ra ngửi đỡ ghiền ! Hehe, bọn ở cùng phòng thấy vậy chạy mất dép!
  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/20 - 00:26

   Không chỉ hưởi quần vợ, bạn Dì có thằng còn lẻn vầu nhà tắm gái rùi nhặt xìlíp chưa giặt về hưởi mộtmình đó. Quần càng thối tển càng đêmê.

 27. #45 by LUUMANH on 2010/07/19 - 21:05

  ./  mẹ Tướng , ./ mẹ chi bộ, đừng nghe lời thằng Tương Lông Đít . Mẹ thằng Lông Đít, già rồi   hỏng buồi thì thôi chứ mày nói vậy trẻ con nó học tập thì mày mất mẹ nó một thế hệ Lừa à . Bế bế cái con củ .,./, mày gập xuống hoặc bóp cuống bế tinh nó có mấy cái hại :

  1. Không tạo hết tột hứng ảnh hưởng tới sinh hoạt lần sau
  2. Khi các mạch máu đang cương cứng tác động vào dễ gây tổn hại, đặc biệt là các  thể  nang làm ảnh hưởng mẫn cảm thần kinh khoái cảm loạn xạ lên vươn vươn
  3. Gây trào ngược dẫn tới viêm Tinh hoàn, ống dẫn tinh, viêm tiết niệu, bọng đái ….
  4. Gẫy   khục cái, tiêu luôn con chằng buồi , 6h on uây
  5 . Phàm cái gì không thuận tự nhiên là không tốt  . Cái này tự nghĩ nhé
  Anh định địt nói dưng không cảnh cáo bọn tintin không được, già hói dại thì chết mẹ nó đi
  Lại nói chấm điểm cho anh, chấm làm buồi gì anh 12,21,31,40 khác đéo gì nhau, liệt rồi ăn Vi ra thay cơm  chỉ để đi đái cho không ướt Tông lỳ thôi .
  Lồn mẹ chi bộ không nghe anh nghe theo thằng Tướng Lông Đít thì chỉ có nước lấy kim khêu buồi mà đi đái thôi .
  Thôi anh đi uống Vi ra  đây không đái mẹ nó ra quần .
  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/20 - 00:24

   Manh Lét giàhói mà dắm thế?

   1.. Không hết hứng một lần dưng luônluôn có hứng, chả tốt hay sâu?
   2.. Thế nên muốn thành Tinh Hoa thì phải luyệntập.
   3.. Cái nầy chưa ai chứngminh được, tuyền nói mồm. Gọi là bọn bácsĩ lỗđít.
   4.. Muốn gẫy hay không là phải luyệntập.
   5.. Cái nầy thì Manh đúng, dưng mà cũng hông ai chứngminh được.

 28. #47 by Dynamo Kiev on 2010/07/19 - 22:10

  lúc mần tình, muốn lâu ra, cứ nghĩ đến Bác, đến Đảng, kẹt xe, ngập nước.

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/20 - 00:20

   Việc nầy rất có cơsở khoahọc đấy, Dì cũng hay dùng.

 29. #49 by Donkey Monkey on 2010/07/19 - 22:17

  Địt mẹ, bài học anh khuyên chi bộ là áp dụng cho đại đa số bần nông, chứ bọn BDSM, bondage, sadism nó là bệnh rồi, lại là thiểu số đéo ai tính. Thằng Dì bựa dạo này ngẫn mẹ nó rồi. Vàng son nầu đồng ý với phương pháp tình củm, lãng mạn pha chút bạo lực nhẹ nhàng thì giơ…lên nầu.

  Cũng không nhất thiết lần nầu cũng phải mần tình tối thiểu 30-45 phút, ti nhiên, hầu hết gái có thể lên đỉnh vài ba lần trong một cú làm tình. Vì vậy, một cú xuất tinh trong vòng 2 phút sau đó lăm quay ra ngủ như lợn anh đánh giá là thất bại. Còn bẩu gái phải chịu đựng trong 43 phút còn lại thì chắc chắn gái đéo thích mần tình ngay từ đầu; thà đéo mần tình còn hơn, cứ cố thì khác đéo gì hiếp dâm? Tôn chỉ cửa anh là vì gái mà.

  Ngoại trừ dạng bệnh mê sex dư thằng Dì, tình dục phụ thuộc nhiều vầu hoàn cảnh bên ngoài lắm. Ví dụ rủ được Rô xinh đi off, lừa vầu khách sạn rồi dưng ẻm cứ hối làm nhanh để về cho con bú chẳng hạn thì nếu cứ cố làm thì khoái lạc cũng chỉ tầm “nhất quận công” (Lưu ý, Rô xinh có thể là Rô xinh cũng có thể là Hương điêu, hehe).

  Anh cũng đồng ý với thằng Manh lét rằng việc bẻ quặp dương cụ lúc sắp xuất tinh là phản khoa học. Với bọn già hói dương vặt mềm oặt thì có thể, chứ với tráng niên dương vật cứng dư thép (anh chẳng hạn) thì có bẻ được đéo. Nên dừng trước đó vài giây, có thể hạ hỏa bằng các bóp mạnh quy đầu hoặc thân dương vật.

  Cuối cùng anh muốn nói, trung tâm thần kinh tạo cảm giác cực khoái nằm ở đâu đó giữa 2 mắt, các ví trí khác như đầu dương vật, bẹn, đầu vú, âm vật, G-spot… chỉ là những điểm tiếp xúc để truyền tín hiệu về trung tâm. Thế nhé, không nghe anh thì bú buồi, bú buồi, nhé.

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/20 - 00:18

   Bẻ kèn không nhấtthiết là bẻ quặt tớimức cóthể gây chấnthương. Chỉ bẻ đủ để tinh nó không vọt ra ngoài là được, tùy thểtrạng mà ápdụng. Gúc “bế tinh” mà coi thiênhạ mần.

 30. #51 by Donkey Monkey on 2010/07/19 - 22:18

  Địt mẹ, bài học anh khuyên chi bộ là áp dụng cho đại đa số bần nông, chứ bọn BDSM, bondage, sadism nó là bệnh rồi, lại là thiểu số đéo ai tính. Thằng Dì bựa dạo này ngẫn mẹ nó rồi. Vàng son nầu đồng ý với phương pháp tình củm, lãng mạn pha chút bạo lực nhẹ nhàng thì giơ…lên nầu.

  Cũng không nhất thiết lần nầu cũng phải mần tình tối thiểu 30-45 phút, ti nhiên, hầu hết gái có thể lên đỉnh vài ba lần trong một cú làm tình. Vì vậy, một cú xuất tinh trong vòng 2 phút sau đó lăm quay ra ngủ như lợn anh đánh giá là thất bại. Còn bẩu gái phải chịu đựng trong 43 phút còn lại thì chắc chắn gái đéo thích mần tình ngay từ đầu; thà đéo mần tình còn hơn, cứ cố thì khác đéo gì hiếp dâm? Tôn chỉ cửa anh là vì gái mà.

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/20 - 00:12

   Dì đang nói về đasố đấy Khỉ Lét ạ. Bọn bigiờ thích nghe nói ngọt khi mần tình chiếm chưa tới 20%. Đaphần gái giờ thích nghe nói tục, thật tục. Càng nhớn tuổi càng thích mạnhmẽ. Cái nầy Dì dậy các cô ở các bài sau.

   Đã bẩu 2 phút hay 45 phút là tùythuộc cả hai phía, chứ chỉ có một phía thì 1000 phút cũng ăn buồi ăn buồi.

   Cơthể & cảmhứng gái nó thế nầu thì phải chiều thế ý. Nhớ chưa. Đồ bầnnông hãmlìn vôđối.

 31. #53 by EURO on 2010/07/19 - 22:52

  Nhiều gái già giờ thích đi khâu cho Khe hẹp bớt. Theo Dì thì không nên. Một Bướm phẫuthuật như thế phải mất tầm 3 tháng để lànhlặn, và làm giảm khảnăng tìnhdục của gái khá nhiều. Còn giai thì chưa chắc đã thích Khe hẹp.
  Hehe chiện nầy vui phết. Rô có bà bạn già mới đẻ 1 lứa, chiện sếch xiếc ngonlành chả vướn đề mẹ. Tựdưng nghe ai xúi dại mẻ đi mẹ bácsy may tầngsinhmôn lại cho giống gái zin. 1 tháng sau chồng mẻ vừa híhửng mang hàng mới ra khaitrương thì mẻ lăn đùng ra ngất, chồng hếthồn gào hàngxóm sang bôi dầu bôi cao sơ cứu. hehe, nghe bẩu cả tháng sau nửa anhảnh chấpnhận cám treo heo nhịn đói, không dám đụng vầu vợ. Lâu rùi hông gặp Rô không biết chịchỉ có phẩy đi viện nới ra như trước khi may vầu hông.

  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/20 - 00:03

   Không phải nới đâu em. Cứ nhẹnhàng mà dùng thì khoảng 1-2 năm là nó giởlại gần như cũ hehe.

 32. #55 by Thượng Sĩ Già on 2010/07/19 - 22:53

  Địtmẹ thị Kép. Phátbẩu gì chítuệ tí được không, cái đéo gì cũng lồng Bác Đảng vầu là nầu. Tiênsưbố nhà thị chứ, không nói đéo ai bẩu câm, nhá. Còn bầng cứ chưởi kiểu đấy mãi thì cút về mới vện. Địtmẹ thị phát nữa.

  Ờ quên, chibộ sếchxiếc ngonnghẻ nhẩy, cởimở hơn rùi nhẩy. Tốt tốt, Dượng có nhời khen mảbố chibộ phò hẹ hẹ

  • #56 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/20 - 00:02

   Thườngxuyên nhớ đến đảng bác cũng là một trảinghiệm sếch taonhã. Ngày tintin Dì hãmtinh cũng bằng cách đó hehe.

 33. #57 by Cocacola on 2010/07/19 - 23:00

  Tinhiên nhiều gái có Le rất dài và đenthui xấuxí, rất nên sửasang cho nó quyếnrũ hơn @ Dì Bựa

  Ừa, cái này rất nên nhân rộng, khác hẳn cắt bao qui đầu ở trai, có thể có biến chứng đứt dây thắng vươn vươn và rất khó chăm sóc. Tại sâu? Bởi vì làm sao mà băng lại ổn định cho một vật luôn biến động hình dáng?

  Trái lại chỉnh sửa Le dễ dàng hơn và hầu như không gây biến chứng nào lúc thực hiện cũng như hậu phẫu. Chị em rất nên làm!

  Nếu Dì Bựa mầy tổ chức dịch vụ nầy, anh phụ trách chuyên môn cho, thời sinh viên anh khâu vá chỉnh sửa món nầy nhiều ngang ngửa với số ./ mầy xơi đó Bựa ạ!

  Có lẽ do thế nên sau nầy anh vô duyên với gái cực kỳ, hầu như chẳng cưa được em nầu để xơi! Nghiệp đấy chứ chả chơi!

  • #58 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/19 - 23:59

   Cái nầy các cô nên sang Thái mà mần. Tổng chiphí hết chừng 1,500 Tơn kểcả ăn, ở, nghỉ mấy ngày bên bển. Có cô chỉ mần hết 1,200 thôi. Nóichung nên sang hẳn một tuần cho nó ngonlành.

   Vé đi/về/ăn/ở mua của bọn Dulịch hết chừng 500 Tơn/Tuần. Kháchsạn 3* là ổn rùi. Chiphí giảiphẫu và thuốcthang các kiểu chừng 1,000 tùy bệnhviện.

   Vàng Son nầu muốn mần dưng ngại chưa quenbiết thì cóthể nhờ Dì dẫn sang, sau nầy khuyếnmãi Dì ngủ thânmật một hai bữa thì tốt, hông thì cũng hông sâu hông sâu hehe.

   Cô nầu là Tinh Hoa thì cốgắng vậnđộng đưa vện/vợ sang mần phát. Cảithiện Le là cả một đẳngcấp sếch đấy.

 34. #59 by mailoan on 2010/07/19 - 23:11

  Chào TT ,Audi ,mit, cude…và các bạn.
  Tuy nhiên Loan cũng làm đủ mọi kiểu ( Nếu đã xem Phim S**.) thì đâu có ngại chuyện đó , ( 2 vợ chồng rất hay tắm chung) nói cho cùng sinh lí yếu thì không thể kéo dài được , nếu em vuốt ve chồng em nhiều hơn nữa thì ôi thôi ….chỉ còn cách là đi ngủ cho nhanh. Không biết uống mật gấu có tốt không ?

  P/S: TT nè sao TT hay lên Ba Vì vậy . Loan không sinh ra ở đó nhưng học ở đấy hơn 5 năm đấy . Chợ Nghệ Sơn Tây  ngày chủ nhật Loan hay ăn quà nhiều lắm , Trường pháo binh có bạn ở đó , đường ngày xưa Cuba làm còn tốt không TT ? Hà Nội đi Sơn Tây ngày xưa khổ lắm bây giờ đỡ hơn nhiều . Bye

  Mai Loan

  • #60 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/19 - 23:52

   Hai vợchồng còn trẻ đừng uống lintinh. Nghe nhời Dì hômqua chưa? Hay em chưa dám nói mới tển?

   Thôi hômnay tạm cho tển bú độ 2-3 ly (tùy tửulượng tển) Johny Walker nhế. Loại Black ý. Loại đó nó không bị đau đầu. Bú xong quãng 15 phút thì tácnghiệp.

   Tạm thế mai tính tiếp.

   Bavì Dì hay lên vì Dì thích đong vện Mường trên trển hehe. Đường Cuba mần lại từ 199x rùi em, bigiờ vưỡn nhỏhẹp như cũ thôi, dưng vưỡn chạy xe tốt vì Lừa chưa quá đông.

   Các trường quânsự vưỡn còn nhiều. Nủitiếng nhất là trường Lục Quân, lính giai tuyền ra phố chơi chịu.

 35. #61 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/19 - 23:17

  Tiênsư cụ cô Lả đã bẩu thằng Yahoo Lừa thì đừng có refresh, kiênnhẫn đợi tiếng sau là cồng nó hiểnthị. Xìpam kinh đéo chịu!

 36. #62 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/19 - 23:19

  @Loan Yêu:

  Chồng em trước khi dùng kèn thì ảnh có foreplay bằng mồm, tay… cho em hông? Mà em thích oral sex chứ?

  Foreplay là vôcùng quantrọng trong đờisống Sếch đó em.

 37. #64 by Cocacola on 2010/07/19 - 23:20

  Thím Thiếu mầy nhẽ chửi cô Khỉ, sao lại nhớ tên anh. Nhìn xuống dưới coi thằng nầu xì-pam! Quay tay phát đi cho mắt sáng nhể!

 38. #65 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/19 - 23:22

  Ơ rõràng Thím cô Khỉ Lét bầnnông mà sâu chữ lại hiện thành tên Lả nhở? Xodi xodi!

 39. #66 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/19 - 23:25

  Chết cười Dì Bựa cứ cãi gái đéo phóngtinh được. Tinh Hoa là phải luôn open trước dững cái mới, chứ có phải cứ cãi là cãi đâu.

  Chỉ cần dùng hai ngón tay thôi, so mới trạngthái Gái Xuất Tinh thì cựckhoái thường chả là gì.

 40. #68 by Cocacola on 2010/07/19 - 23:38

  Hehe, Thím Thiếu mầy sưu tầm cái hình của thằng Khoai Tây nào đểu thế, đúng là gạt tin-tin !


  Đâu, các anh em nầu đang gối đầu lên đùi vện thử cho tay vào móc xem có móc ôm được hết cái xương vệ của vện như trong hình không? Móc được cái cục cứt bò ấy ! Hehe!
 41. #69 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/19 - 23:55

  Tển ra nhanh thế mà còn Foreplay nữa là ngúm.(@Dì).

  Đang bẩu anh chồng em Loan ảnh foreplay cho em Loan, chớ có phải ngược lại đâu.

 42. #71 by EURO on 2010/07/20 - 00:16

  Lúcnãy cồng mà thằng phò Dà hú nó nuốt mẹ mất. Thếnầy Dì, em phảnđối quả Dì xúi bỏn tintin cứ chủđộng bẻ kèn hông sâu, hông đúng. Thếnầy, bạn chó của em có màn biểudiễn bẻ kèn kêu cộccộc cho bạnbè coi, như kiểu bẻ ngón tay ý, bìnhthường thấy bẩu làm hòai. Bữa ý tển bẻ sâu kêu được cộc cộc cộc 3 nhát, nhát chót kèn trật mẹ luôn phẩy đi viện cấp cứu đấy.
  Khuyếncáo để tintin đừng thử nhé.

  • #72 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/20 - 00:36

   Kèn Tinh Hoa phải mềmmại flexible, cứng dưng dai, như titanium ý, chứ kèn mà kêu cộccộc như gang như thép là có vướnđề rùi. Bẻ như thế không sớm thì muộn cũng gẫy.

   Nóichung muốn bẻ kèn ngon thì phải tập từ sớm và chuyêncần. Gần như ngày nầu cũng nên luyện. Nó hông chỉ mần giai chủđộng trong việc sếch, mà còn khiến kèn tokhỏe vữngchãi như cột đình.

 43. #73 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/20 - 00:17


  Cơthể & cảmhứng gái nó thế nầu thì phải chiều thế ý. Nhớ chưa. Đồ bầnnông hãmlìn vôđối.(@Dì).

  Trong sếch thì liềnông Tinh Hoa không được phép íchkỷ. Tỉn hìhục để xuấttinh cho nhanh trong khi vợ chưa ra là íchkỷ, tỉn quá dai trong khi vợ ra từ đời nầu cũng là ích kỷ.

  Mà íchkỷ trong Sếch thì chỉ có thể là bầnnông lỗmãng.

  Cảmơn Dì rất nhiều cho loạt bài nầy, đúng là chuyêngia Dâmhọc có khác.

  • #74 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/20 - 00:38

   Ơ Dì đùa mới các cô đấy à? Tuyền là kinhnghiệm máu xương cả đấy.

 44. #75 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/20 - 00:23

  Nhưng mà nói trước là Thím vưỡn bảolưu niềmtin vầu việc gái phóngtinh đấy.

  Các Vàng Son trong quán gì hử? Có phải khi các em sắp lên đỉnh thì cảmthấy buồn đái hông? Vướnđề là đó hông phải là nước đái…

 45. #77 by mit.annam on 2010/07/20 - 00:23

  Lúc tỉn mà độtxuất nủihứng đủi tưthế cũng vậy. Kiểu như nhiều cặp đang tỉn kiểu truyềnthống (giai đè gái), thì muốn chiển qua tỉn kiểu chó nằm (cả hai nằm nghiêng, giai ôm lưng gái), mà cố giữ nguyên kèn trong thớt rùi xoay người.. Việc đó khá nguyhiểm, đòihỏi phải có kỹthuật thuầnthục và tậpluyện nhiều lần, gẫy cẳng như chơi đấy các cô.@Dì
  ……………………………………………………………………….
  Cách dễ nhất là để xoay người từ missionary position là để gái gác một chân vai, một chân để lọt vầu giữa hai chân giai.  Dư vậy gái sẽ có cái thế để xoay.  Khi nầu muốn xoay thì giai chỉ cần hơi ngã người ra sau một chút, nhấc chân gái lên một chút để chân của gái có thể vượt qua đầu giai, trượt qua vai bên kia, rùi hạ xuống.  Gái  có thể xoay người mà giai cũng có thể bám chặt chiến trường hông rời. Gái nhớ relaxed nhé, chứ gồng người thì giai khó chiển từ vai nầy sang vai kia smoothly.

  Cùng cái movement nầy, gái có thể  nằm xoay nghiêng trong khi giai vưỡn enter trong tư thế ngồi thẳng. (Thay vì nằm xuống spoon like) Kiểu nầy có chị em có mấy cái cái lợi: hông bị đè nặng lên người, giai vưỡn deliver hard, deep penetration dư trong tư thế missionary + visual contact.  Nếu cần giai có thể ngưng vài dây để bend down hôn lên mặt hay vùng ngực của gái.

  Huge turn-on cho cả hai…

  • #78 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/20 - 00:42

   Đúng là phải như thế, dưng thithoảng do vộivàng hoặc do sơý thếnầuđó, nhiều cô đã dính đòn em ạ.

 46. #79 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/20 - 00:34

  Em Mít Vàng Son ơi, có phải trước khi mời một gái đi chơi thì bắtbuộc là phải có một thờigian nóichiện, để gái đó có một chút kháiniệm về mình hông?

  Giúp Thím cái, Thím yêu em!

  • #80 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/20 - 00:47

   Hãmlìn đéo chịu được. Đi chơi hay nói chiện thì khác đéo gì nhau. Miễn là nó phải có cảmtình. Chứ nó mà ghét thì nói chiện hay đi chơi mới nó được cái cục cứt ý.

 47. #81 by Cocacola on 2010/07/20 - 00:39

  3. Gây trào ngược dẫn tới viêm Tinh hoàn, ống dẫn tinh, viêm tiết niệu, bọng đái ….@ LUU MANH  Tinh trùng mà gây viêm tinh hoàn vưn vưn á? Tào lao hết sức! Tinh trùng là do cơ thể tạo nên, mắc điếu gì mà nó gây viêm? Ngay cả khi nó xâm nhập vào người của liền bà, mặc dù là ngoại binh đấy, nhưng nó có gây viêm gì dâu?

  Các món viêm tinh hoàn, ống dẫn tinh v.v.. là do đi phang phò chân đất bị nhiễm vi trùng lậu, Chlamydia, tạp trùng v.v… các kiểu đấy!

  Sau này chú nào nói thế chi bộ cứ mạnh dạn vả thật lực vầu alô nó cho anh! Nhế!
  • #82 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/20 - 00:45

   Ý tên Manh Lét nói là bẻ kèn gây vỡ rách rùi viêmnhiễm, chứ tinhdịch mà gây được nhiễmtrùng thì háhá cho Dì xin ít đổ vầu ắcquy xe thay acid sunfuric nhế.

   Bọn lầubản Tầu nó còn mướn giai non về cho nó bú tinh kia kìa. Viêm viêm cái cục dắm xịt ý.

 48. #83 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/20 - 00:51

  Hãmlìn đéo chịu được. Đi chơi hay nói chiện thì khác đéo gì nhau. Miễn là nó phải có cảmtình. Chứ nó mà ghét thì nói chiện hay đi chơi mới nó được cái cục cứt ý.

  Ai chẳng có lúc hãmlìn hắn, không cần phải mắngmỏ Thím thế!

 49. #84 by vô thần on 2010/07/20 - 00:52

  Bọn lầubản Tầu nó còn mướn giai non về cho nó bú tinh kia kìa. Viêm viêm cái cục dắm xịt ý.@Bựa

  Bú làm đéo?

  Còn chiện bẻ kèn thì đúng là hay gây buốt lắm. Đm đéo chơi được… 50. #85 by Cocacola on 2010/07/20 - 01:00

  Đang buổi trưa cả nhà ngủ, thì bỏn tỉn nhau giữa phòng khách Dì. Dì biết dưng mặckệ @Bựa

  Có nghĩa là bỏn đang ngồi nói chuyện với Dì mầy ở ghế salon, đột nhiên đè nhau ra tỉn sống động trước mặt Dì mầy luôn à? Nghe tò mò, hấp dẫn, kích thích phết !

  Hay là Dì mầy đi ra nhà sau lấy nước, quay lưng phát là bỏn vật nhau luôn?