Sếch Tinh Hoa [2.2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

***

Chapter 1. Sếch Cơcấu (Tiếp)

(1.2) Chim & Bìu

::Tổngquan::

Nếu không tự sửachữa cơinới, mắc dịtật dịchứng hay bệnh kinhniên truyềnnhiễm gây kíchcỡ, mầusắc, mùivị.. bấtthường, Chim Ông Người phânloại theo 16 tiêuchí, gồm cả 2 tiêuchí Bìu:

(i) Theo vịtrí cọc Chim: Chim Bụng, Chim Háng, Chim Đít.

(ii) Theo đườngkính thân Chim: Chim Bương, Chim Đũa, Chim Tăm.

(iii) Theo độdài thân Chim: Chim Trường, Chim Trung, Chim Đoản.

(iv) Theo độcửng thân Chim: Chim Mác, Chim Roi, Chim Thừng.

(v) Theo độcong thân Chim: Chim Vểnh, Chim Ngang, Chim Cụp.

(vi) Theo độnở đầu Chim: Chim Nở, Chim Đều, Chim Thót.

(vii) Theo độhở mặt Chim: Chim Lòi, Chim Hé, Chim Thụt.

(viii) Theo độmịn da Chim: Chim Sần, Chim Phẳng, Chim Trơn.

(ix) Theo mậtđộ lông Chim: Chim Quang, Chim Thưa, Chim Rậm.

(x) Theo mầu Chim: Chim Đen, Chim Trắng, Chim Đỏ.

(xi) Theo hướng Chim: Chim Đứng, Chim Trái, Chim Phải.

(xii) Theo mùi Chim: Chim Nồng, Chim Ngái, Chim Hôi.

(xiii) Theo vị Chim: Chim Chua, Chim Tanh, Chim Mặn.

(xiv) Theo độnhậy củ Chim: Chim Nước, Chim Thịt, Chim Gỗ.

(xv) Theo độnhớn Bìu: Dái Dê, Dái Chó, Dái Gà.

(xvi) Theo độthõng Bìu: Dái Ôm, Dái Đỡ, Dái Treo.

::Chúgiải::

(i) Hai tiêuchí Bìu #15 và #16 được bổxung nhằm chuẩnhóa chỉsố Sếch Tươngthích nêu dướiđây.

(ii) Các tiêuchuẩn Chim Bương/Tăm/Trường/Đoản chỉ mang tính tươngđối, như Bướm.

(iii) Chim Bụng là kiểu Chim của bọn gầy nhăngnhẳng. Nó ngự ngay mỏm dốn. Chim Đít là chim bọn béo như Ông Lợn, mọc mãi gần đít. Chim Háng, đươngnhiên, chẳng Bụng chẳng Đít, là chim đạichúng.

*Bonus quả Chim Đít:

Chim Mác là kiểu Chim khi hànhdục cứng như dao như mác, sẵnsàng đâm lòi duột gái tơ. Chim Thừng, tráilại, vặnvẹo như sợi thừng, đâm trúng vại bia còn khó.

Chim Vểnh, nhândân bẩu “Buồi Chỉ Thiên”, là kiểu Chim cửng thì cong ngoắt lên giời. Chim Cụp, tráilại, cửng cong ngoặt xuống đất. Chim Ngang, đươngnhiên, chẳng giời chẳng đất chẳng cong, là chim đạichúng.

*Bonus quả Chim Vểnh:

Chim Nở là kiểu Chim đầu nở hơn thân, trông giống cây nấm. Chim Thót đầu choắtbé, trông giống cái bútchì.

*Bonus quả Chim Nở:

*Bonus quả Chim Đều:

*Bonus ba quả Nở Đều Thót:

Lòi, Hé, Thụt không phải các hìnhthái chim bẩmsinh hoặc ditruyền. Quầnchúng Hồi, Dothái, vươnvươn, đẻ ra đã xẻo mẹ quyđầu, Lòi tất.

*Bonus quả Chim Hé:

*Bonus hai quả Thụt Lòi:

Chim Đứng, Chim Trái, Chim Phải tươngđồng Bướm Đứng, Bướm Trái, Bướm Phải. Chim Trái cưới Bướm Trái thì hoànhảo, khớpkhít mọi nhẽ.

Dái Ôm là kiểu Bìu của trángniên tintin, với da cuống bìu sănchắc khỏekhoắn, túibìu tròn ungủng. Dái Treo là kiểu Bìu của bôlão giàhói, lủnglẳng tợ trái gấc cuối mùa.

*Bonus quả Dái Treo:

Vươnvươn. Các kiểu Chim/Bìu khác dễ hìnhdung. Trung Tướng tạm stop pitching.

(iv) Phânloại Chim vài cú cóvẻ ngược phânloại Bướm, tỉnhư Chim Sần-Phẳng-Trơn, còn Bướm Trơn-Phẳng-Sần? Hehe đừng tọcmạch, khoahọc đấy.

(v) Biết Chim bạn tình chínhxác thuộc loại nầu, cũngnhư biết chínhxác bạn tình thích loại Chim nầu, là một phongcách Sếch Tinh Hoa. Trung Tướng dậy rùi, đúng hông?

(vi) Trung Tướng phátminh chỉsố Sếch Tươngthích MCSQ (Male-side Compatible Sex Quotient) nhằm đo độ tươngthích sếch của một liềnông tới một liềnbà (hoặc liềnông, whoever).

MCSQ tínhtoán giống FCSQ:

Trên 16 tiêuchí phânloại Chim, các cô (liềnông) tự xét Chim mình loại nầu, và chấm điểm. Loại No1 chấm 1 điểm, loại No2 chấm 2 điểm, loại No3 chấm 3 điểm. Cộng tất lại.

Vídụ Chim các cô loại Háng Đũa Trung Mác Ngang Thót Lòi Sần Thưa Trắng Đứng Ngái Mặn Nước Chó Đỡ.

Điểm Chim các cô bằng 2+2+2+1+2+3+1+1+2+2+1+2+3+1+2+2 = 29.

Rùi các cô hỏi vợ thích Chim loại nầu, và chấm điểm yhệt.

Vídụ vợ các cô thích Chim loại Bụng Bương Trường Mác Vểnh Nở Lòi Sần Rậm Đỏ Trái Hôi Mặn Thịt Dê Đỡ.

Điểm Thích Chim vợ các cô bằng 1+1+1+1+1+1+1+1+3+3+2+3+3+2+1+2 = 27.

Nếu Điểm Thích Chim trùng Điểm Chim, hehe chúcmừng chúcmừng, các cô và vợ tươngthích sếch 100%. Cuộcsống sếch các cô mỹmãn.

Nếu Điểm Thích Chim chênh Điểm Chim dưới 8 đơnvị, hehe không sâu không sâu. Cuộcsống sếch các cô ổn.

Nếu Điểm Thích Chim chênh Điểm Chim 8-16 đơnvị, hehe bìnhtĩnh bìnhtĩnh. Cuộcsống sếch các cô trụctrặc.

Nếu Điểm Thích Chim chênh Điểm Chim quá 16 đơnvị, hehe chiabuồn chiabuồn. Cuộcsống sếch các cô thấtbại.

Nữa, nếu Tổng Điểm Thích Chim nhớn hơn Tổng Điểm Chim, các cô (liềnông) sẽ ngoạitình mạnhmẽ hơn. Ngượclại, vợ các cô sẽ ngoạitình mạnhmẽ hơn.

***

(Dừng phát đi bú bướm)

(@2008)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Cơcấu: Structure (Cơ cấu).
– Tổngquan: Overview (Tổng quan).
– Sửachữa: Repair (Sửa chữa).
– Cơinới: Expand (Cơi nới).
– Dịtật: Malformations (Dị tật).
– Dịchứng: Special disease (Dị chứng).
– Kinhniên: Chronic (Kinh niên).
– Truyềnnhiễm: Infectious (Truyền nhiễm).
– Kíchcỡ: Size (Kích cỡ).
– Mầusắc: Color (Mầu sắc).
– Mùivị: Taste (Mùi vị).
– Bấtthường: Unusual (Bất thường).
– Phânloại: Sort (Phân loại).
– Tiêuchí: Criteria (Tiêu chí).
– Vịtrí: Position (Vị trí).
– Đườngkính: Diameter (Đường kính).
– Độdài: Length (Độ dài).
– Độcửng: Penis hardness (Độ cửng).
– Độcong: Deflection (Độ cong).
– Độnở: Enlargeness (Độ nở).
– Độhở: Showness (Độ hở).
– Độmịn: Fineness (Độ mịn).
– Mậtđộ: Density (Mật độ).
– Độnhậy: Sensitivity (Độ nhậy).
– Độnhớn: Largeness (Độ nhớn).
– Độthõng: Hangness (Độ thõng).
– Chúgiải: Glossary (Chú giải).
– Bổxung: Add (Bổ xung).
– Chuẩnhóa: Standardization (Chuẩn hóa).
– Chỉsố: Quotient (Chỉ số).
– Tươngthích: Compatible (Tương thích).
– Dướiđây: Below (Dưới đây).
– Tiêuchuẩn: Standard (Tiêu chuẩn).
– Tươngđối: Relatively (Tương đối).
– Nhăngnhẳng: Thin (Nhăng nhẳng).
– Đươngnhiên: Of course (Đương nhiên).
– Đạichúng: Popular (Đại chúng).
– Hànhdục: Doing sex (Hành dục).
– Sẵnsàng: Ready (Sẵn sàng).
– Tráilại: In contrast (Trái lại).
– Vặnvẹo: Twisted (Vặn vẹo).
– Nhândân: People (Nhân dân).
– Choắtbé: Tiny (Choắt bé).
– Bútchì: Pencil (Bút chì).
– Hìnhthái: Type (Hình thái).
– Bẩmsinh: Congenital (Bẩm sinh).
– Ditruyền: Genetic (Di truyền).
– Quầnchúng: Mass (Quần chúng).
– Dothái: Jews (Do thái).
– Vươnvươn: Etc. (Vươn vươn).
– Quyđầu: Foreskin (Quy đầu).
– Tươngđồng: Equal (Tương đồng).
– Hoànhảo: Perfectly (Hoàn hảo).
– Khớpkhít: Fit (Khớp khít).
– Trángniên: Youth (Tráng niên).
– Tintin: Teen (Tin tin).
– Sănchắc: Firm (Săn chắc).
– Khỏekhoắn: Strong (Khỏe khoắn).
– Túibìu: Testicles (Túi bìu).
– Ungủng: Curvy round (Ung ủng).
– Bôlão: Cousin (Bô lão).
– Giàhói: Dirty old (Già hói).
– Lủnglẳng: Pendent (Lủng lẳng).
– Hìnhdung: Imagine (Hình dung).
– Tỉnhư: For example (Tỉ như).
– Tọcmạch: Ferret (Tọc mạch).
– Khoahọc: Science (Khoa học).
– Chínhxác: Correctly (Chính xác).
– Cũngnhư: So do (Cũng như).
– Phongcách: Style (Phong cách).
– Phátminh: Invent (Phát minh).
– Liềnông: Man (Liền ông).
– Liềnbà: Woman (Liền bà).
– Tínhtoán: Calculate (Tính toán).
– Vídụ: Example (Ví dụ).
– Yhệt: Exactly same (Y hệt).
– Chúcmừng: Congratulations (Chúc mừng).
– Cuộcsống: Life (Cuộc sống).
– Mỹmãn: Perfect (Mỹ mãn).
– Đơnvị: Unit (Đơn vị).
– Bìnhtĩnh: Be calm (Bình tĩnh).
– Trụctrặc: Get problems (Trục trặc).
– Chiabuồn: Sorry (Chia buồn).
– Thấtbại: Lost (Thất bại).
– Ngoạitình: Infidelity (Ngoại tình).
– Mạnhmẽ: Powerful (Mạnh mẽ).
– Ngượclại: Otherwise (Ngược lại).

*** 1. #1 by mit.annam on 2010/07/21 - 23:40

  Trung Tướng đâu rùi hở hở???@em Nga
  ………………………………………………………………..

  Dì dỉ đã ráo trước là đi mần áp-phe miệt Ba Vì, dưng Mít nghi ngờ  tển đương bị em Mường nầu đó trói hết chân tay vầu cột giường rùi…..hehehe 

 2. #2 by sieulua on 2010/07/22 - 04:10

  Chào chi bộ! Hưởng ứng lời kêu gọi cách mạng tình dục của lão trung tướng bựa. Lừa em quyết tâm một lần mất tân bởi bọn tư bản thối nát. Lập cập vào khu đèn đỏ, nhìn các chị em mông vú như jabulani, em đã hoang mang. Nhưng đứng trước sự nghiệp mất tân, ta không nên chọn lựa (aka Trung Tướng). Vòng vèo một hồi cũng rơi vào một em Ba Lan, ôi anh em XHCN một thời. Đúng là phò chuyên nghiệp, thông thạo cả 2 ngoại ngữ, quy định quyền lợi và nghĩa vụ của bên A rõ ràng. Không kì kèo mặc cả, kể chuyện ỉ ôi như các em massage quê nhà.
  Ôi đúng là từ ấy nắng hạ chiếu qua tim tôi, đường thênh thang ta đi. Đúng là có làm gì thì cũng phải hết sức chuyên nghiệp, chứ dở dở ương ương thì hỏng mẹ cả đời.
  Hoan hô sự nghiệp cách mạng tên tướng phát.

 3. #3 by Cocacola on 2010/07/22 - 07:37

  @Nga: 


  Một hay nhiều nhát tỉn nhau cũng là duyên nợ tiền định từ trước theo luật nhân quả.


  Không có duyên nợ thì có cởi đồ nằm cạnh nhau cũng không thể tỉn được (hỏi lão Phẹt ấy) hay là như Bựa viên nào mới kể trong quán: gái hẹn chờ sẵn trên giường nhưng xúc động quá nên nó ra mịa hết rồi còn đâu, chẳng tỉn được phát xã giao nào, sau đó không bao giờ gặp lại ẻm nữa.

  Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên nằm cạnh chẳng nhát nầu!

  Tỉn được nhau đó là do nhân quả, quan trọng là đừng gieo nhân tiếp để sau nầy gặp quả.

  Tỉ như nhịn không nổi phải tỉn em nó thì sau đó cũng cư xử cho nó đường hoàng, đừng gây điều gì ác đức, có sức chơi sức chịu!

  Ngay cả khi tỉn phò đi nữa, âu cũng là duyên nghiệp đưa đẩy: ngày đó, giờ đó nổi húng đó, ra gốc cây đó gặp trúng em phò đó. Tỉn em một nhát tầu nhanh hay một đêm lầm lỡ đều do duyên nghiệp cả.

  Em Nga cứ hù dọa tin-tin hoài: giết người (hay tự giết mình – tự tử như bọn diễn viên Hàn ý) là ngay tức khắc trầm luân địa ngục! Vì đó là hành động trái tự nhiên.

  Còn tỉn nhau là một trong những đặc ân built-in mà con người được Tạo hóa ban cho (tứ khoái : ăn-ngủ-tỉn-ị), quan trọng là con người đừng dùng nó để tự tạo thêm nghiệp chướng cho mình thôi

  Ví dụ như ăn: lên được kiếp người thì con người có quyền và có thể chén các loài khác, thế nhưng con người được chủ động giảm nghiệp chướng từ chuyện ăn của mình bằng cách ăn chay, để dễ dàng tiêu trừ nghiệp chướng, cải thiện số phận mình.

  Sinh ra làm kiếp Ông Báo, Ông Cọp thì có muốn ăn chay để thoát kiếp cũng rất khó, nếu nói là không được.

  Tỉn nhau cũng vậy, do duyên nghiệp tiền định mà giờ này tỉn nhau trả nợ, chạy cũng không khỏi, mà muốn kiếm gái để tỉn cũng không xong. Tuy nhiên con người lại có thể chủ động chọn cách thức cư xử không gây thêm nghiệp từ việc đó nữa.
 4. #4 by Gia_lamcam on 2010/07/22 - 08:45

  Sư bố tên Dốt Tướng bỏ quán đi đâu rùi nhở?
  Dốt Tướng có rỏi cho anh hỏi: Ở Hà Lội, phố nầu đắt giá nhất?

 5. #5 by Cocacola on 2010/07/22 - 09:03

  @Nga:


  Chiện tôn giáo cấm sếch ngoài hôn nhân nó đơn giản như nầy nầy:

  Em Nga có đứa con nhỏ, rất cưng nó nhưng nó nhỏ dại, lại hiếu động và háu ăn quá.

  Em Nga cho nó vào bếp, nó thấy đủ chai lọ lớn nhỏ màu sắc rực rỡ v.v.. cái nào cũng hấp dẫn hết, cái nào nó cũng muốn chén hết.

  Em Nga sợ, đe nó: Con ngồi yên đấy, không ăn lung tung, ăn vầu là đau bụng chết nghe chưa. Chừng nào mẹ dọn lên bàn cho ăn đàng hoàng thì mới được ăn!

  Thực ra các chai lọ ấy đựng giấm, đường, muối, bột ngọt v.v.. chứ có phải độc chất đâu, nhưng nó nhỏ dại, nó không biết mà chén thì mang họa thật.

  Còn khi em Nga nấu cho nó tô súp cho nó ăn thì trong ấy cũng có các thứ ấy chứ có gì khác đâu, nhưng đã được phối hợp cẩn thận thì không còn nguy hiểm cho nó nữa.

  Chuyện đơn giản vậy thôi!
 6. #6 by LUUMANH on 2010/07/22 - 10:48

  Đèo mẹ, chị bộ hỏi hãm dư lìn . Tướng Lông Đít thay đổi tần suất rửa chi trước từ 15 phút/ lần sang 1,5 phút lần thì lấy ./ thời gian đâu mà biên cồng chứ chưa nói đến biên bài nhé . Hỏi hỏi cái dắm ấy

   Hố Hố Anh đi rửa tay đây

 7. #7 by Cocacola on 2010/07/22 - 10:53

  Sáng nay thong thả, xiền hết vật, điện thoại về thì chip đi học, vện đi chơi, chỉ còn ta với cái màn hình.


  Rảnh rỗi anh hỏi thằng trợ lý: Bạn anh, Dì Bựa, hiện là Tổng một hãng chuyên chế tạo cánh quạt trực thăng, chém gió chất lượng cao ở Lừa Bắc, có lần bẩu anh là Hillary Clinton rửa tay mỗi 10 phút. Đâu, mầy trình anh tài liệu coi!

  Thằng trợ lý anh tên Gúc lục lọi chút rồi báo: chỉ nghe bả kể là bả rửa tay “all the time” tức là mọi lúc thôi  http://www.cbsnews.com/stories/2008/02/08/60minutes/main3809538.shtml   . Còn chuyện “mỗi 10 phút” thì em chưa nghe ai nói bao giờ!

  Hillary sắp tới thủ đô, Bựa nầu là phóng viên nhớ hỏi bả vụ đó nha, hay quan sát trong hội nghị, họp báo coi bả rửa tay mấy lần?
 8. #8 by unaunin on 2010/07/22 - 14:10

  LUUMANH 10:50 22-07-2010

  Đèo mẹ, chị bộ hỏi hãm dư lìn . Tướng Lông Đít thay đổi tần suất rửa chi trước từ 15 phút/ lần sang 1,5 phút lần thì lấy ./ thời gian đâu mà biên cồng chứ chưa nói đến biên bài nhé . Hỏi hỏi cái dắm ấy

   Hố Hố Anh đi rửa tay đây

  Tướng thối hết chủ đề rồi hay sao mà biên cái bích này làm lồn gì hả? cái này chỉ bọn tin tin đọc chứ với bọn già hói thì làm đéo gì có tác dụng, sex cũng dư tín ngưỡng hoặc thói quen, đã quen kiểu gì rồi thì cho loại khác là rác rưởi hoặc bệnh hoạn

  Địt mẹ./ mẹ bọn hãm lìn, rửa tay 15 phút/lần, là bình thường chứ lạ đéo gì mà nhai đi nhai lại hử. O có khi cả ngày không rửa tay nhưng nếu có điều kiện thì cứ rảnh lúc nào rửa tay lúc ấy, hoặc cầm vào cái gì là lại đi rửa tay có khi 5 phút/lần. Bọn ngày tắm 3-4 lần, oánh răng 4-5 lần, thay vài bộ quần áo, và đéo dùng tăm xỉa dăng bâu giờ cũng đầy ra đấy thôi

 9. #9 by LUUMANH on 2010/07/22 - 15:10

  Há há,./ mẹ thằng u buồi, không tin anh thì chỉ có nước ăn cứt  ăn cứt dưng đoạn gần cuối thì nói được

  Lúc nãy chởi anh xong đã đi rửa chi chưa

  Anh lại đi rửa tay đây

 10. #10 by cathnga on 2010/07/22 - 17:58

  Cò lả ơi ời. Đời nầy công bằng lắm, chưn lý đấy, hông phải để dọa đâu. Con người tưởng mình tài giỏi khi làm ra được máy điện toán, cái gì cũng đo đạc, tính toán được. Thế nên mới phỉ nhổ vào Thần. Đáng thương lắm!!!

  Thế giới của Thần tồn tại ở không thời gian khác, vi mô hơn và cũng phức tạp hơn nhiều, ở đó các mối quan hệ vật chất cũng khác biệt và cũng đan xen. Các vị Thần ở tầng cao hơn sẽ nhìn rõ được mọi tầng thấp hơn và thấy được rõ cả mối quan hệ nhân quả của nó. Tại sao lại nhìn thấy được??? Vì con người có rất nhiều thân thể ở các từng không thời gian đối ứng khác nhau. Con người được các vị Thần an bài cho 1 cuộc đời, tùy vào nghiệp quả của con người còn lại ở kiếp nầy sẽ quyết định ở kiếp sau thế nào cho cá nhân đó.