Sếch Tinh Hoa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Mào

Thuở mini sáu bẩy tuổi, Trung Tướng hay trốn pama theo thằng Tép Mốc rình phò.

Phò năm nẳm hiếm phết, dưng Tép Mốc pháthiện các cỏn rất nhậy.

Hai đứa mò Bãi Gỗ tối hút, Tép Mốc cấu Trung Tướng, phò kìa mầy.

Trung Tướng hỏi đâu đâu đâu.

Đó là một thiếuphụ mồm dài tóc búi, quần phăng áo hoa, chân lê dép rựa, tay vẩy quạt nan, trông hoàntoàn nhândân (*). Cỏn bước qua bước lại, bồnchồn bồnchồn.

Rùi một nhândân tới. Tển quãng hăm chín ba mươi, mồm vẩu tóc cua, quần li áo dõng, nón cối đội đầu, cỡi con Thống Nhất (**). Tển đạp xe thongdong thongdong, xích xe kêu xoẹtxoẹt, xoẹtxoẹt, xoẹtxoẹt.

Hai nhândân ngãgiá chóngvánh. Nhândân phò dẫn nhândân đực sâu vầu Bãi khaimạc cuộc oanhtạc. Con phò biết Trung Tướng rình, dưng cỏn thâykệ. Cũng là cách kinhdoanh truyềnthống phò.

Trận mua dâm tơibời bãotố. Nhândân đực rú hét như xuấtthần. Thằng Tép Mốc hàohển sóclọ khan. Trung Tướng bóp kèn, eoôi nóng nhẫy.

Các cô thấy, sếch chânchính thực nguynga kỳvĩ. Sếch mấtxiền hay sếch miễnphí, sếch xôithịt hay sếch tìnhyêu, sếch lưỡngthể hay sếch đơnthân, sếch khô hay sếch ướt, thẩy đều tươitốt ngọtngào, nếu ta thànhtâm chămsóc, trurèn, hiếndâng nó.

Trung Tướng buồn vì Ông Người ngàynay mê xiền hơn sếch, bầy đòn trốn sếch, hoặc rẻrúng sếch, hạnhục sếch.

Có dững tên chồng bốn tháng không rờ bướm vợ. Có dững con vợ suốt đời không mút chim chồng. Có dững thằng giai vửa mần tình vửa buôn chứng. Có dững đứa gái đang tỉn bỗng hắtxìhơi hắtxìhơi hắtxìhơi. Mẹ bọn giacầm giasúc.

Đám tintin thì nghĩ sếch đơngiản là phóng tinh. Tinh xong bật laptop hỉhả uýnh game, mặc bạn tình nằm trơ chờ nứng. Mẹ bọn lợn ngan khắmkhú đúđởn.

Trung Tướng bốt loạt Sếch Tinh Hoa nầy, đặng các cô trânquý sếch, coi sếch đệnhất lạcthú trầngian, đặng gìngiữ tìnhngãi lứađôi tràntrề thihứng, viênmãn trăm năm.

Học Sếch Tinh Hoa, các cô sẽ cuối chiều ôm Ms Vợ ngỡ ôm Em Môi Mọng Smith Jolie, ngắm Mr Chồng tưởng ngắm Anh Râu Sồm Smith Pitt, và trận dâmdê sau đấy sẽ tanhbành chăngối, như ông Nhândân Phò bưởng ông Nhândân Đực thuở Thiênđàng Trung Tướng Mini.

***

(Dừng phát đi dâm phò)

(@2008)

(*) Quần Phăng: Quần Âu nữgiới có moi và khuy cài ở sườn. Gái Thiênđàng bận Quần Phăng thường bị hàngxóm kháy là Con Phò.

Quạt Nan: Quạt đan bằng tre. Côngcụ must-have của phò Thiênđàng, như bâucâusu bigiờ. Khi dâm, phò phephẩy Quạt Nan để giảinhiệt cho khách và mình thay Air-conditioner. Coi thêm Phò Gạo nơi Trung Tướng kể trảinghiệm được phò quạt mát và phá tân với vỏnvẹn 5 Ông Cụ.

(**) Quần Li: Quần Âu namgiới may bằng vải Simili, một tàisản giabảo của quầnchúng Thiênđàng. Thanhniên Thiênđàng bận Quần Li oách như đạigia 200x cỡi Lexus.

Áo Dõng: Đồngphục của quầnchúng Thiênđàng. Là cái áo lính thôi, dưng thời Thiênđàng không cửi trần là mượt rùi.

Nón Cối: Trangsức của quầnchúng Thiênđàng. Là cái nón lính thôi, dưng đắt ngang con SH 200x. Gọi Nón Cối vì nó cóthể dùng giã cua. Đặctrưng Nón Cối Thiênđàng là đội cả banđêm, thậmchí cả lúc ngủ.

Thống Nhất: Xeđạp Thiênđàng bấthủ, thànhtựu vĩđại nhất của Ông Cụ ever.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Mini: Mini (Mi-ni).
– Pama: Parents (Pa ma).
– Pháthiện: Find out (Phát hiện).
– Thiếuphụ: Woman (Thiếu phụ).
– Hoàntoàn: Full (Hoàn toàn).
– Nhândân: People (Nhân dân).
– Bồnchồn: Nervously (Bồn chồn).
– Thongdong: Deliberately (Thong dong).
– Xoẹtxoẹt: Syeh syeh (Xoẹt xoẹt).
– Ngãgiá: Bargain (Ngã giá).
– Chóngvánh: Quickly (Chóng vánh).
– Khaimạc: Start (Khai mạc).
– Oanhtạc: Beat love (Oanh tạc).
– Thâykệ: Neglect (Thây kệ).
– Kinhdoanh: Trading (Kinh doanh).
– Truyềnthống: Traditional (Truyền thống).
– Tơibời: Volcanic (Tơi bời).
– Bãotố: Storming (Bão tố).
– Xuấtthần: Ecstasy (Xuất thần).
– Hàohển: Gasp (Hào hển).
– Sóclọ: Masturbate (Sóc lọ).
– Eoôi: Oh oh (Eo ôi).
– Chânchính: Real (Chân chính).
– Nguynga: Palatial (Nguy nga).
– Kỳvĩ: Majestic (Kỳ vĩ).
– Mấtxiền: Paid (Mất xiền).
– Miễnphí: Free (Miễn phí).
– Xôithịt: Material (Xôi thịt).
– Tìnhyêu: Love (Tình yêu).
– Lưỡngthể: Couple (Lưỡng thể).
– Đơnthân: Single (Đơn thân).
– Tươitốt: Fresh (Tươi tốt).
– Ngọtngào: Sweet (Ngọt ngào).
– Thànhtâm: Sincerely (Thành tâm).
– Chămsóc: Care (Chăm sóc).
– Trurèn: Train (Tru rèn).
– Hiếndâng: Dedicate (Hiến dâng).
– Ngàynay: Now (Ngày nay).
– Rẻrúng: Cheap (Rẻ rúng).
– Hạnhục: Down (Hạ nhục).
– Hắtxìhơi: Sneezing (Hắt xì hơi).
– Giacầm: Poultry (Gia cầm).
– Giasúc: Cattle (Gia súc).
– Tintin: Teen (Tin tin).
– Đơngiản: Simply (Đơn giản).
– Hỉhả: Ah ah (Hỉ hả).
– Khắmkhú: Rotten (Khắm khú).
– Đúđởn: Bitch (Đú đởn).
– Trânquý: Esteem (Trân quý).
– Đệnhất: Best (Đệ nhất).
– Lạcthú: Pleasure (Lạc thú).
– Trầngian: Life (Trần gian).
– Gìngiữ: Keep (Gìn giữ).
– Tìnhngãi: Love (Tình ngãi).
– Lứađôi: Couples (Lứa đôi).
– Tràntrề: Full of (Tràn trề).
– Thihứng: Poems (Thi hứng).
– Viênmãn: Satisfaction (Viên mãn).
– Dâmdê: Hard core love (Dâm dê).
– Tanhbành: Clutter (Tanh bành).
– Chăngối: Blankets and pillows (Chăn gối).
– Thiênđàng: Socialism heaven (Thiên đàng).
– Nữgiới: Female (Nữ giới).
– Hàngxóm: Neighbors (Hàng xóm).
– Côngcụ: Tool (Công cụ).
– Bâucâusu: Condom (Bâu câu-su).
– Bigiờ: Now (Bi giờ).
– Phephẩy: Wave (Phe phẩy).
– Giảinhiệt: Air conditioning (Giải nhiệt).
– Trảinghiệm: Experience (Trải nghiệm).
– Vỏnvẹn: As only (Vỏn vẹn).
– Namgiới: Male (Nam giới).
– Tàisản: Property (Tài sản).
– Giabảo: Heirloom (Gia bảo).
– Quầnchúng: Mass (Quần chúng).
– Thanhniên: Youth (Thanh niên).
– Đạigia: Billionaire (Đại gia).
– Đồngphục: Uniform (Đồng phục).
– Trangsức: Jewelery (Trang sức).
– Cóthể: Can (Có thể).
– Đặctrưng: Character (Đặc trưng).
– Banđêm: At night (Ban đêm).
– Thậmchí: Even (Thậm chí).
– Xeđạp: Bicycle (Xe đạp).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Thànhtựu: Achievements (Thành tựu).
– Vĩđại: Great (Vĩ đại).

*** 1. #1 by Cocacola on 2010/07/10 - 17:44

  Ờ, có thằng gái mới cho mượn nhà, gái cũ chia tay rồi vưỡn chịu trang điểm vác hàng tới chơi free free. Không cần tốn xiền khách sạn, không cưa cẩm đẩy đưa v.v..


  Vậy mà chỉ nhắm tới chuyện cắm xe em cũ để nhổ xe em mới không thôi! Tỉn xong giết gái cướp xe.

  Có thằng cưa được gái non, tỉn xong đem bán lấy vài triệu!

  Thiệt trời ban phúc không hưởng! Lũ súc vật hai chân!

  Còn phận mình xa vện đi cày muốn chết, tiền bạc nộp hết, về nhà ăn cơm nhà lúc nào cũng thấy ngon, bữa đầu tiên cũng như bữa cuối cùng mà còn bữa đói bữa no! Thiệt khổ!

  Thứ trời cho có sẵn không hưởng, mai mốt trời lấy lại hết giờ! Sếch phải tinh hoa. Tinh Hoa thì lại càng cần có sếch. Ấy là chân lý vậy!
  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/10 - 19:50

   Lả ngoan thật hay có vện sinhhoạt cùng nên vờ ngoan đấy?

    

   Dì thì thúthực sếch hơi bị đadạng, dưng Dì không khuyên các cô giống Dì đâu, mà khuyên các cô giống Lả. Nhẽ Dì mắc bịnh dâm từ nhỏ đéo chữa được.

 2. #3 by EURO on 2010/07/10 - 18:04

  Cò Lả nghe vụ chơi free bồ cũ rùi cướp xiền từ bấu Đảng hả? Chiện không chỉ có vậy đâu Cò Lả yêu ơi, hàng xóm nhà Rô ở Phòng đó.
  Sếch vănminh đúng là chủđề địnhhướng chínhchuyên đó, Rôxinh nângbi Dì miếng nầu.

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/10 - 19:52

   Ừa, Lả tển chắc dẫn bấu đảng để vídụ thôi chứ ai lại tin cái vụ chặt đầu đó chưa nghe đã thấy thối.

 3. #5 by nhất on 2010/07/10 - 18:08

  Địt pẹ TT viết bài này được, hồi 7x, 8x anh còn tin tin toàn ra bến xe điện Bờ hồ xem các cô phò và nghe các cô nói bậy. Gọi là các cô vì toàn già khú đế. xấu như gái Cambuchia, anh thấy trên photos nó xấu chứ có biết gái Căm đéo đâu.
  Các cô sinh hoạt thoải mái ở bến , xuống hồ giặt xì líp xu chiêng xong phơi trên ghế đá cạnh hồ. Một lần nghe 1 cô bức xúc chửi đổng được 1 câu giờ vẫn nhớ : địt nhau xong thoải mái lồn… Hehe, hồi ý anh đéo hiểu “thoải mái” là sao, lăn tăn mãi mà ko dám hỏi ai.

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/10 - 20:00

   Ừa, các câu nói của các cô phò chiện phiếm mới nhau thì đến trăm năm sau Dì vưỡn còn nhớ như in. Các cô nói ngọt như mạchnha luôn, địtmẹ nghe xong cửng mẹ kèn.

    

   Một cô bẩu “Ôi địt sảngkhoái.. địt sảngkhoái”. Mồm cô tròn xoe phátâm từ “Địt”.

    

   Một cô thì bẩu “Hômnay đéo hiểu sâu mà lồn em tuồntuột ra như mưa”.

    

   Cô khác lại bẩu “Lồn sưng nầy sướng một hôm cuối tháng lại khổ thôi địtmẹ”. Câu ý mãi sau Dì mới hiểu là cô cổ sợ có chửa do đến ngày.

 4. #7 by sieulua on 2010/07/10 - 18:09

  Trung tướng cho em hỏi về vụ ăn uống. Tinh hoa thì có nên ăn các loại mắm, các loại thức ăn bốc mùi nặng không? Có thể ngồi gặm cẳng chân gà thoải mái không? Làm Tinh hoa mà chỉ được ăn ức gà, cá đã lóc xương, thịt bò hầm nhừ thì quả là một sự hy sinh lớn lao.
  Ở bên Đức lợn, em không thấy ở đâu có cái vòi hand để rửa đít cả, các bạn Hồi giáo tuyền cầm theo chai nước suối khi đi hành sự, bọn Đức hay cười châm biếm. Bỏn chúng chỉ có loại khăn ướt, trong cũng ghê bỏ mẹ. Tiện thể trung tướng làm luôn chuyên đề nghệ thuật tinh hoa luôn cho đủ bộ.

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/10 - 20:08

   Nên hạnchế ăn thứcăn nặng mùi, nhất là trước lúc chuẩnbị gặp ai đó quantrọng.

    

   Tinhiên hông ai cấm ăn cáigì cả. Ăn xong nhớ rửa tay rửa mồm thật sạch và đểý coi thứcăn có dây ra áo quần không.

    

   Ở bên Đức cô ở đâu mà hông thấy vòi rửa đít? Dì vầu sân Bayern Arena ở Mung Chèng coi đábanh mà còn thấy vòi rửa đít mà?

    

   Bọn Hồi thì nó sạch có tiếng vì Kinh bọn dậy thế. Bỏn không ăn thịt lợn vì cho rầng lợn hay nằm bẹp xuống chuồng và vì thế rất bửn. Cả ngàn năm nay bỏn đã không chùi đít, ghi hẳn trong Luật hẳnhòi.

    

   Nếu toilet côngcộng không có vòi thì đươngnhiên phải thủ chai nước hay khăn ướt rùi.

    

   Nghệ Tinh Hoa sẽ có ofcourse.

 5. #9 by EURO on 2010/07/10 - 18:23

  Bạn Lừa có vẻ mơimới tintin nhỉ, hôm qua Dì Dỉ già mồm thế mà bạn không hiểu là ý Dì nói về cách ăn chứ không phẩy món ăn à? Hỏi thế Dì lại cáu bỏmẹ bâygiờ.

 6. #11 by nhất on 2010/07/10 - 18:30

  Tên Lua chắc chỉ ở trong KTX nên ko thấy bathroom có lắp bidet.
  cái vòi gắn với WC để rửa đít là phát minh của Nam Lừa sau 75.
  Chỉ có nhà vườn ,hay căn hộ lớn mới có điều kiện lắp bidet. Thường  bidet lắp ở phòng tắm, còn WC thì riêng 1 buồng. Nhà anh còn lắp cả bồn đái đứng ở cạnh phòng khách cho nó soang, hehe.

 7. #13 by sieulua on 2010/07/10 - 18:40

  Chào chi bộ, em là lính mới. Cách ăn uống thì quan trọng, nhưng có một số món ăn đặc biệt, thì cách ăn cũng đặc biệt. Hay là thành tinh hoa rồi thì làm gì, ăn gì cũng toát lên vẻ tinh hoa :)). Mai mốt ăn phở dùng muỗng và nĩa, xoay xoay cộng phở trên muỗng rồi bỏ vào miệng nhai chúm chím. Các em chắc lăn đùng ra hết.
  Em ở kí túc xá nhưng cũng vào nhà riêng một số tên Đức, cũng không thấy có thiết bị này. Hỏi mấy thằng bạn người Đức thì chúng nó cũng bảo là tao chỉ dùng giấy. Ở mấy công ty cũng không thấy. Trong khi nhà nào ở SG bây giờ cũng có cái vòi ấy. Đúng là giải quyết xong mà có nước rửa thì không gì sướng bằng.

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/10 - 20:12

   Ăn phở mà dùng nĩa thì chắc không khoái, dưng mà cũng được chứ khó đéo gì đâu.

    

   Ây dà bọn Đức gốc Thổ hay sâu mà giờ nầy vưỡn dùng giấy hả cô?

 8. #15 by gu81 on 2010/07/10 - 19:13

  Này Trung Tướng ơi anh ngu dốt ngoại ngữ, Trung Tướng có thể cho phát âm mẫu vào các từ tiếng Anh trong bài được không, nếu được thì anh cảm ơn Trung Tướng

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/10 - 20:16

   Vác qua thằng Gúc bẩu nó đọc cho là ổn mà. Riêng tiếng Mẽo thì thằng Gúc đọc đúng đến 99%.

 9. #17 by hùng hục on 2010/07/10 - 20:25

  http://vietnamnet.vn/xahoi/201007/Tan-sat-chim-bo-cau-trong-dem-World-Cup-921438/


  Ôi địt pẹ lũ lừa súc vật! Anh đéo còn từ nào để diễn tả nữa!
  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/10 - 21:04

   Cái đéo gì cũng cấm thì tintin bỏn phải đi vặt cổ chim thôi. Dì mong bỏn còn mần nhiều vụ kinhhoàng nữa để Bê Xê Tê sáng mẹ cái mắt ./ ra.

 10. #19 by cathnga on 2010/07/10 - 20:34

  Trung Tướng chuyển đề tài khác đi, chán bỏ xừ. Kiếm xiền chả hạn.

  Chiều nay em Nga vừa mới đi hướng dẫn tập công ở 1 CLB, tuyền hội tin tin mà kiếm xiền qua internet từ hàng ngàn tới hàng chục ngàn USD/tháng. Chả cày cục đếch rì, tuyền chơi với tụ tập học hành đủ thứ.

  Trung Tướng yên tâm là tỉ lệ tinh hoa mọi nhẽ chỉ là 1/10, nên vấn đề sex các tinh hoa cũng nghiên cứu chán chê rùi. Chiển đê Trung Tướng, em đang tò mò cái vụ IT quá. 

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/10 - 21:23

   90% nhà Bựa còn chưa biết ỉa, đái, ăn đúng cách, thì Lừa sếch đúng cách chắc chưa tới 0.1% sure. Không dậy bỏn cái ý thì dậy cái gì?

    

   Còn bọn kiếm xiền trên mạng tháng chục ngàn Tơn là bọn 99% bốcphét em ạ. Tintin mà tháng có chục ngàn Tơn thì bỏn cỡi Lamborghini hết rùi, và cũng hông tập Công đâu.

    

   Kiếm xiền qua Net là khảdĩ, dưng không hề dễ, và thànhcông ở Lừa là vôcùng hiếmhoi. Dạng như cô Năm Lét đã là một Ông Sao Sáng rùi đó.

 11. #21 by EURO on 2010/07/10 - 21:04

  Ôi con mẹ nó Hục ơi, thếmà đụng tới thói Lừa là bọn Lừa lại dãy lên đànhđạch xúcphạm xúcphạm ngưòi dân hiềnlành chấtphác đó.
  Địt con bà bọn Lừa chuyên hànhđộng xúcphạm lừa.

 12. #22 by EURO on 2010/07/10 - 21:39

  Con bà thằng yahoo nuốt còm của bà.
  @ Sis Nga yêu, em ủnghộ Dì Bựa nhiệtliệt enntry nầy. Theo em, đềtài nầy vừa thựctế, vừa thựcdụng, vừa bồidưỡng kiếnthức nhậnthức cực hay.
  Rô có 1 thờigian làm côngtác tưvấn antoàn tìnhdục cho chịem, và thúthật Rô không hề ngại khi thẳngthắn tranhluận và nói về vấnđề sếch, vì nó rất nghiêmtúc và cầnnthiết với tấtcả mọingười. Qua côngviệc, Rô nhận thấy cả Lừa đực lẫn Lừa cái 10 tên thì tới chín rưỡi đều hiểubiết về giớitính+ tìnhdục cực lơmơ, thiếu hiểubiết hoặc tệ hơn nhậnthức khá lệchlạc về vănminh tìnhdục, bình đẳng tìnhdục…Bikịch, thì phần lớn vấnđề tệnạn xãhội, hạnhphúc giađình lại bắtnguồn từ nhậnthức ấy dù không phải ai cũng thừanhận.
  Xãhội Lừa, rất muốn kínđáo gòbó trong chiện tìnhdục, và hậuquả là những ca nạo pháthai luôn đứng vầu hàng đỉnh của top trên thế giới, và những hệluỵ hiểubiết tìnhdục cănbản ngâyngô của không chỉ lớp trẻ. Vậy thì nói về nó một cách thẳngthắn và tinhhoa, là điều nên, rất nên làm.

 13. #23 by EURO on 2010/07/10 - 21:56

  Đậy là hìnhảnh nghĩatrang Anhhài- hình tưliệu trong một phóngsự của Rôxinh. Có thể nói nghĩatrang này là hệluỵ cho những tưtưởng đóngkín với kiếnthức tìnhdục Lừa. Nộitrong thànhphố Huế, ngày nào cũng có vài thainhi đựoc tìm thấy trong các thùngrác đựoc đem về chôn, ngày cao điểm là 18thainhi/ngày. Chỉ với sốlượng tìm thấy trong thànhphố bé như bàntay đựoc quytập về chôn, trong 18 năm sốlượng là 3, 6 vạn thainhi đựoc chôn ở đây. Xótruột không hả các Bựa?
  Vậy thì nhà mình cứ thẳngthắn bàn về chiện này đi, và thêm tưliệu nữa Rô sẽ góp cùng chibộ trảinghiệm về phóngsự này. Đáng để xem, đáng để ngẫm lắm chibộ.

 14. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/10 - 23:06

  Loạt Sếch Tinh Hoa nầy gồm nhiều bài nhiều phần khác nhau, và sắpxếp tựdo, nên Dì sẽ name bỏn bằng dấu ngoặc vuông [xx.xx] thayvì dấu ngoặc tròn thường name cho các phần của cùng một bài.

   

  Các đềtài chính gồm có:

   

  1- Các kiểu quanhệ tìnhdục giađình, như Kèn/Thớt triềnthống, Mồm, Đít, Tay, Vú, etc.. Đầyđủ ưu/nhược, triếtlý, kỹthuật, warning.

   

  2- Các lối quanhệ tìnhdục, như Giai/Gái triềnthống, Đồngtính, Lưỡngtính, Thủdâm, Giàhói, Tintin, Hộiđồng, Tráođổi, Machine, Toy, etc.. trừ quanhệ tìnhdục mới súcvật và trẻcon. Cũng đầyđủ lịchsử, ưu/nhược, triếtlý, kỹthuật, warning.

   

  3- Các cách quanhệ tìnhdục, như Giaohợp triềnthống, Thị Dâm, Thính Dâm, Khẩu Dâm, Khứu Dâm, Viễn Dâm, Ác Dâm, etc.. Cũng đầyđủ lịchsử, ưu/nhược, triếtlý, kỹthuật, warning.

   

  4- Các thiếtbị hỗtrợ tìnhdục. Đầyđủ lịchsử, ưu/nhược, nhàsảnxuất, giácả, warning.

   

  5- Các đấupháp phòng/tránh/phá thai. Đầyđủ mọi nhẽ, từ tính ngày đến thuốc nam, từ bâucâusu đến Công, từ bấm huyệt đến nạo/hút, rùi địađiểm thựchiện, giácả hiệnhành, các warning nhắcnhở.

   

  6- Các đấupháp phòng/tránh AIDS và bịnh hoaliễu.

   

  7- Các đấupháp chống bạn tình có ýđịnh đentối, như tốngtiền, tốngtình, vucáo nhằm mụcđích xấu.

   

  8- Các đấupháp đốiphó giađình, ngườithân, bạnbè.. có ýđịnh ngăncản sếch lànhmạnh.

   

  9- Các bài chữa liệtdương, lãnhcảm, ditinh, mộngtinh, hoạttinh.

   

  10- Các bài sinh con theo ýmuốn.

   

  11- Các lốithoát khi sếch thấtbại.

   

  12- Giớithiệu các địađiểm tìmkiếm bạn tình miễnphí (cả giai và gái) ở Bắc Lừa.

   

  13- Giớithiệu các địađiểm tìmkiếm bạn tình cóphí (cả giai và gái) ở Bắc Lừa. Giácả, chấtlượng, warning.

   

  14- Vươnvươn.

 15. #25 by Thượng Sĩ Già on 2010/07/10 - 23:09

  Địtbẹ bà Dì biên về quả Mào Sếch mà Dượng đọc cứ ngỡ Tiên Ngôn Ông Cụ, nghiêmtúc hùnghồn đéo chịu hốhốhố…

  Ờ mà chưởi Lừa ăn uốn ỉa đái bầnnông đúng mẹ. Dượng từng đéo biết nhiu bận chấngkiến các ông Lừa ngồi ăn nhàhàng mồm nhồmnhoàm đầy cứt mà vưỡn thétvang hôhầu khẩuhiệu, thứcăn bắn mẹ mặt thằng đốidiện. Tụctĩu hạđẳng vôđối. Chưa kể thói ngồi ăn cùng mâm khoắng đũa moi tìm thức ngon. Mẹbốtiênxư, xấu conmẹnó hổ.

  Cơmà bà Dì chiến nầy hết mẹ nó đềtài hay sâu mà bàn chiện ỉa đái tởmlợm dư nầy nhỉ. Cái quần vện nhà Dì nhế hốhố…

 16. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/10 - 23:15

  Tởm tởm cái ./ bà nhà Sỹ Già Dâm chứ. Địtmẹ đến cái thói ỉa đái mà vưỡn chưa bết bầnnông thì khaisáng cái ./ cái ./ ý.

   

  Chứ địtmẹ Dì còn 400 bài chưa sửa bốt đến 2015 mới hết, chưa kể >100 bài của bọn Bạn Bựa đầy ọe ra.

 17. #27 by cuchuoiSG on 2010/07/10 - 23:32

  Chiến này các diễn đàn anchoi, mbbg4u, lauxanh, chintangdianguc,… chắc sẽ nháo nhác tìm Dì mời về phụ trách chuyên mục giáo dục giới tính còn các báo sức khỏe, y học…sẽ mời Dì về phụ trách chuyên mục “thắc mắc biết hỏi ai” của anh BS Sơn Trần Bồng còn bỏ ngỏ. Và có khi Kotex, Diana sẽ mời Dì quảng cáo độc quyền, còn các em gái tin tin sẽ nô nức được gặp Dì hỏi cho kỹ cách rửa bướm và thay băng đúng cách.
  Chiến nầy Dì sắp giàu và nổi tiếng mẹ nó rồi, hehe.

 18. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/10 - 23:37

  Ơ sâu Dì banned Chuối Lét cả Xung Lét đọc chủđề ngườinhớn nầy rùi mà con cỏn vưỡn đọc được nhể? Địtmẹ cái thằng Yahoo phò nầy.

 19. #29 by cudemhn on 2010/07/10 - 23:41

  Mẹ thằng già hú nó nuốt mất còm của anh.

  Mẹ thằng dốt tướng, anh đồ rằng Dì biên xong 13 phần này quán biến mẹ thành mốc xi với lầu xanh mất, ti nhiên anh vẫn muốn Dì biên cái phần freesexxx khu vực phía bắc trước để anh đọc tới đâu vác kèn đi thực hành tới đó cho nó nhanh thuộc bài.

  Tạm thời anh cho ý kiến chỉ đạo tế đã, Dì cứ thế mà làm nhá.

   

 20. #30 by hùng hục on 2010/07/10 - 23:45

  10- Các bài sinh con theo ýmuốn.@bựa


  Ô địt pẹ bựa, anh băn khoăn quá lừa đang thừa giai thiếu gái, bựa lại phổ cập trò này thì hai chục năm nữa anh lấy đéo đâu gái non để gặm đây???
 21. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/10 - 23:47

  Dì bốt loạt Sếch Tinh Hoa nầy để các cô vửa rènluyện trílực vửa thưdãn họchành, dưng các cô lười học khiến Dì rất bực mình.

   

  Mai Dì sẽ bốt tiếp Italiano, và cóthể mộtsố bài Sếch sẽ bốt bằng Italiano sưbố các cô lười như hủi.

 22. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/10 - 23:54

  Siete figli di puttana asini

 23. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/11 - 00:01

  Stasera penso che l’Uruguay vincerà la partita

 24. #34 by cuchuoiSG on 2010/07/11 - 00:17

  http://vietnamnet.vn/xahoi/201007/Tan-sat-chim-bo-cau-trong-dem-World-Cup-921438/


  Ôi địt pẹ lũ lừa súc vật! Anh đéo còn từ nào để diễn tả nữa!@Hục
  ——
  Anh hay đi
  Đà Nẵng công tác , đợt rồi là tháng 2 năm nay. Đã đi rất nhiều nơi nhưng ấn tượng với Đà Nẵng là 1 điểm sáng về nhiều mặt ngay như việc giải tỏa xây dựng khu dân cư mới, cách mở rộng các con đường, các thành phố khác như Hà Nội và Sài Gòn cũng nên cắp sách học cách làm của bạn Thanh. Hay như việc bán hàng rong và ăn xin tuyệt nhiên không có, các tủ thuốc lá cũng không xuất hiện đầy lề đường như ở Sài Gòn mà chỉ có ở các tiệm tạp hóa trong nhà dân; và buổi tối không thấy có cảnh thanh thiếu niên tụ tập từng nhóm ngoài đường như ở Sài Gòn và Hà Nội (tụ tập trong quán cafe thì có) và tinh thần học tập của học sinh, sinh viên Đà Nẵng rất cao. Chuối đánh giá rất cao cách giải quyết vấn đề của bạn Thanh, tình hình an ninh trật tự và ý thức tự giác của người dân Đà Nẵng. Có lẽ qua bài này, Chuối có thể phải xét lại sự cảm nhận của mình về con người vùng đất này nhưng đây có lẽ chỉ là hiện tượng rất cá biệt.
 25. #35 by mit.annam on 2010/07/11 - 00:27

  Thường  bidet lắp ở phòng tắm, còn WC thì riêng 1 buồng. Nhà anh còn lắp cả bồn đái đứng ở cạnh phòng khách cho nó soang, hehe. @Nhất
  …………………………………………………………………….
  Thế là ị xong rùi mở cửa bước ra ngoài mới được rửa đít?!? Nhà Mít (ở SG) và vài nhà trong SG Mít biết thì đặt bidet ngay cạnh toilet cho nó tiện…hehehe

  Có Cu nầu hỏi Mít hôm qua là nhà ở khu vực nầu trong SG?  Quận 3, xây trên khuôn viên của một villa cũ thuộc tòa đại sứ của Nam Hàn.  Giá đất mua lúc đó (74-75) là một lạng vàng một thước đất.  Tàn cuộc chiến mới xây xong.

  Thôi Mít phải đưa con đi HĐ đây….

 26. #36 by nhất on 2010/07/11 - 00:44

  mit.annam Cách đây 4 phút

  Thường  bidet lắp ở phòng tắm, còn WC thì riêng 1 buồng. Nhà anh còn lắp cả bồn đái đứng ở cạnh phòng khách cho nó soang, hehe. @Nhất
  …………………………………………………………………….
  Thế là ị xong rùi mở cửa bước ra ngoài mới được rửa đít?!? Nhà Mít (ở SG) và vài nhà trong SG Mít biết thì đặt bidet ngay cạnh toilet cho nó tiện…hehehe

  Có Cu nầu hỏi Mít hôm qua là nhà ở khu vực nầu trong SG?  Quận 3, xây trên khuôn viên của một villa cũ thuộc tòa đại sứ của Nam Hàn.  Giá đất mua lúc đó (74-75) là một lạng vàng một thước đất.  Tàn cuộc chiến mới xây xong.

  Thôi Mít phải đưa con đi HĐ đây….

  WC nhà anh là quả Geberit 15K rùi em, bidet bên bathroom để nếu đang tắm mà mót tè thì dùng, đỡ phải tè vào bồn hay chạy qua WC, ngoài ra chỉ dùng để rửa đít khi thích, không phải dùng lúc đi ỉa. Bên này nó gọi (không chính thức ) nhà như vậy là double comfortable house .

  Anh biết khu villa ở Q 3 rồi, giữa Trân Quang Diệu? và Nguyễn Văn Trỗi phải không? Hồi đầu 200x anh có thuê với bồ ở đó. Công nhận khu rất đẹp, có những villa nhìn biết ngay xây từ trước 75, nhiều cây xanh và yên tĩnh. Nhà nào cũng trồng hoa giấy trước cổng. Ngồi uống cafe trong đó thì tuyệt.

 27. #37 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/11 - 01:03

  Xinlỗi chibộ, xinlỗi Dì cho Thím off-topic phát.

  Lục lại mớ tưliệu cũ, thì thấy ảnh nầy:

  Thím đã lặng mẹ người mất 5 giây, vì quá xúcđộng. Tinh Hoa Tầu đấy!

 28. #38 by mit.annam on 2010/07/11 - 02:14

  Lục lại mớ tưliệu cũ, thì thấy ảnh nầy.  @ Thím Thiếu
  ……………………………………………………….
  Nhớ năm đó, Mít đang ngồi tại giảng đường thì tên thầy rút ra một phong thư, gửi từ Bắc Kinh bởi học trò tên tển từ Peking University.  Cả lớp ngồi nghe…câu chuyện từ bên kia đại dương, ai còn ai mất, dững sợ hãi, dững giấc mơ đã tan….Nửa chừng tên thầy khóc nức nở, ai đó quen tển đã không còn…Nhiều năm qua rùi, dưng Mít vưỡn nhớ tên thầy nầy.  Tên Tàu “Tank Man” đã trở thành bất tử!

 29. #39 by minhhuong on 2010/07/11 - 03:20

  Quái, bidet thì có cái quái gì mà hiếm thế cơ á? 

  Chị đi các nhà gia đình bên Pháp này (đéo phải nhà mới xây nhá) thấy rất phổ thông mà, đắt đéo í mà đắt.
  Nhà Chị đương ở này, 2 cái chả hết, mỗi tầng 1 cái, hố hố hố
  Hay bọn Pháp thối chuộng cái đấy hơn bọn Đức nhợn nhở
 30. #40 by nhất on 2010/07/11 - 04:08

  Sếch tinh hoa thì đầu tiên phải có trym tinh hoa nhở, thế nầy được không chi bộ ?

 31. #41 by voong ngau pin on 2010/07/11 - 04:14

   

  Tởm tởm cái ./ bà nhà Sỹ Già Dâm chứ. Địtmẹ đến cái thói ỉa đái mà vưỡn chưa bết bầnnông thì khaisáng cái ./ cái ./ ý.

   

  Chứ địtmẹ Dì còn 400 bài chưa sửa bốt đến 2015 mới hết, chưa kể >100 bài của bọn Bạn Bựa đầy ọe ra

  có cái máu lồn từng ấy bài …dì Lồn toàn nói phét nên em đéo phiền nữa,,vẫn hóng bài CUBA  mà đéo thấy đâu,,,địt mẹ có những hơn 400 bài???hố hố   dcm vãi cả lồn…

 32. #42 by cathnga on 2010/07/11 - 06:39

  ·         Kiếm xiền qua Net là khảdĩ, dưng không hề dễ, và thànhcông ở Lừa là vôcùng hiếmhoi. Dạng như cô Năm Lét đã là một Ông Sao Sáng rùi đó. @ Trung Tướng

   Người khác kiếm xiền có thể khó, dưng mà Trung Tướng làm thì chắc chắn là dễ. Em chưa bít kiếm xiền qua Net bằng cách nầu, dưng em có một đề nghị thế nầy:

  Sẽ lấy quán Bựa làm sản phẩm, em sẽ tìm mọi cách để làm cho nó kiếm ra xiền. Trung Tướng chịu trách nhiệm cung cấp bài vở và tất nhiên nếu cần phải có những thay đổi thì Trung Tướng ủng hộ em. Lúc nầu có xiền, cưa đôi.

  Em cũng đề nghị sẽ công khai thỏa thuận nầy, và bựa viên có thể cá cược. Nếu thành công, hoàn toàn có thể chi tiết hóa. Trung Tướng đồng í hông???

 33. #43 by mit.annam on 2010/07/11 - 06:39

  Anh biết khu villa ở Q 3 rồi, giữa Trân Quang Diệu? và Nguyễn Văn Trỗi phải không?@Nhất
  …………………………………………………………………………………………………….
  Sai rùi.  Nhà Mít gần Phủ Phó Tổng Thống của Ngụy Quân Ngụy Quyền.  Đoán ra ở đâu hông?  (Cấm Gúc nhé!)  Cái nầy chắc phải mấy lão già hói SG gốc mới nhớ đây…  hehehe  Trước khi về đó thì ở miệt Gia Định, nhà cũ của tên Toàn Quyền hay Chánh Kho Bạc Đông Dương gì đấy, không nhớ rõ lắm.  Nó vẫn còn đó, dưng bây giờ rất khó nhận ra, Pa Ma Mít bẩu vậy. 

 34. #44 by cathnga on 2010/07/11 - 06:52

  Chít thật, em Nga để bình luận riêng mà lại thành công khai. Thế nầy thì chả ai thèm cá cược cho em Nga rùi.

   

  Vậy thì chưa cá cược gì đâu nhé. Mà Trung Tướng cũng chưa có trả nhời. Chít mất thôi, hông làm được thì xấu hổ lắm!!!!

   

 35. #45 by Cocacola on 2010/07/11 - 06:52

  Sẽ lấy quán Bựa làm sản phẩm, em sẽ tìm mọi cách để làm cho nó kiếm ra xiền @ Em Nga


  Em Nga lúc này cà chớn (hãm in Lua Bac’s dialect) ghê vậy trời? Dì Bựa bỏ chiện đong xiền để mở quán Bựa, em vầu quán Bựa là cứ đòi kiếm xiền là sâu là sâu?

  Văn hóa Phương Đông của em có món Kamasutra ấy. Dì Bựa nói chuyện Sếch cũng là về nguồn, về lại giá trị truyền thống Phương Đông của em đấy ! Sao em cố tình chà đạp văn hóa Phương Đông dzậy, hỡi cô gái Phương Đông?

  Nếu em ngại, vầu quán Bựa cứ bịt tai cho kỹ vầu. Nghe !

  Còn bây giờ thì lặng yên nghe Dì Bựa training nầu. Nếu có trải nghiệm, gút mắc thì chia sẻ, mổ xẻ cùng đám trẻ nầu. Gái 8X như em mà chộn rộn nữa là anh chửi ráng chịu đó nghe!
 36. #46 by mit.annam on 2010/07/11 - 07:02

  Còn phận mình xa vện đi cày muốn chết, tiền bạc nộp hết, về nhà ăn cơm nhà lúc nào cũng thấy ngon, bữa đầu tiên cũng như bữa cuối cùng mà còn bữa đói bữa no! Thiệt khổ!@ Coke
  …………………………………………………………….
  Coke thử cách của Mít chồng xem.  Rằng anh về ăn cơm nhà lúc nầu cũng thấy ngon, bữa hôm nay còn ngon hơn bưã hôm qua, và chắc chắn ngon hơn bữa cơm ban đầu. May ra khỏi bị cảnh bữa đói bữa no nhé.  (Nếu hông thành công thì thôi đành chấp nhận câu sến “Đời là bể khổ, tình là cái gì oan” vậy )


 37. #47 by cathnga on 2010/07/11 - 07:09

   

  @ Cò Lả: Em Nga hông có cà chớn. Bởi vì em Nga cố tình để bình luận riêng, và cũng đề nghị Trung Tướng xóa cái còm chả may đó rùi.

  Qua phản ứng của Cò Lả thì em Nga bít rằng đề nghị hợp tác mần xiền với Trung Tướng sẽ có rất nhiều nhiều người quan tâm. Chả phải có xiền thì sẽ có nhiều cơ hội thực hành những gì mà Bựa viên học được từ đây sao ???

  Trung Tướng nhờ ???

  Mà em Nga 2x ạ, hông phải 8x nhế.

 38. #48 by anh_trai_phot_phet on 2010/07/11 - 08:20

  Chiến này các diễn đàn anchoi, mbbg4u, lauxanh, chintangdianguc,… chắc sẽ nháo nhác tìm Dì mời về phụ trách chuyên mục giáo dục giới tính còn các báo sức khỏe, y học…sẽ mời Dì về phụ trách chuyên mục “thắc mắc biết hỏi ai” của anh BS Sơn Trần Bồng còn bỏ ngỏ. Và có khi Kotex, Diana sẽ mời Dì quảng cáo độc quyền, còn các em gái tin tin sẽ nô nức được gặp Dì hỏi cho kỹ cách rửa bướm và thay băng đúng cách.
  Chiến nầy Dì sắp giàu và nổi tiếng mẹ nó rồi, hehe
  .@ chuối

   

  Anh ủng hộ Chuối phát nhớ

   

  Địt mẹ đứa nào bẩu mấy bài này của  thằng Tướng Ong Chúa đéo phẩy phạm trù khoa học  thì ăn cứt. Anh cũng tự nhận mình là Tinh Hoa trong lĩnh vực “ Ăn-Ngủ-Đụ-Ỉa „ là chinh vì anh thoát lừa được 3 sọi năm rồi, chứ nếu không thì giờ này anh vẫn Bần-nông như mấy  thằng ở Quốc hội.

 39. #49 by vinataba on 2010/07/11 - 10:19

  Hôm qua xem trận Đức nhợn
  Uýnh với thằng Uruguay
  Khó tính như anh cũng phải
  Vỗ tay vỗ tay vỗ tay!!!

  Xem xong trận banh phấn khởi
  Anh Ba hồ hởi Vện ơi?!
  Có gì liên hoan không nhể?
  Vện anh chỉ tủm tỉm cười!

  Mặc mẹ nó là gần sáng
  Kệ bà nó quá nửa đêm
  Tình xuân nó đang căng hứng
  Chén ngay đương lúc ngọt mềm.

  Anh Ba ra chiêu thoải mái
  Từ La Hán đẩy xe bò
  Rùi qua Tiên ông trồng cải
  Cho đến Uây tầu vầu kho!!!
  ……………………..
  Vện anh Ba phê ơi phê
  Gối đầu anh Ba thủ thỉ
  Thức xem đá banh không phí
  Hôm nầu chung kết hở anh?

 40. #50 by vinataba on 2010/07/11 - 10:26

  Ôi bốt xong quả thơ dưới kia anh Ba thấy khâm phục khả năng đàn ông trai tráng của mình quá đi, he he, hoan hô Đức nhợn mới thằng UruGuay, he he.

 41. #51 by nguoicali on 2010/07/11 - 11:03

  @ Vinatầmbậy

   

  Ngó quả thơ mầy là phát ói

  Sao đời còn mọi rợ gián dòi

  Lừa tình láo toét đà quen thói

  Kiếp sống hèn ôm mộng loi nhoi

 42. #52 by Dynamo Kiev on 2010/07/11 - 11:37

  Ku a la amu taba si ka….tiếng ARAB. Thằng Guc dịch ra là : ” sex is animal “. Lập luận cho rằng tỉ lệ nạo phá thai trước vị thành niên của Lừa cao là do không được dạy dỗ an tòan tình dục từ trong trường học là ngụy biện. Mới lớp 7 mà giảng về bộ phận sinh dục nam , nữ là rất phản tác dụng, làm thóai hóa tinh thần con người.

  @thieu gay : hiểu sai ý của old sung rồi. Old Sung nghi ngờ thằng đíu nào họ ở Đông Âu thời 7x-8x mà lại thành tinh hoa được.Tòan hàng giả, hàng nhái.

 43. #53 by EURO on 2010/07/11 - 11:47

  @ Anh Ba

  Giả dụ không Đức với Oay
  Vện anh chắc cứ khóc nhoài?
  Rằng anh ôi, em cần khoái
  sao anh cứ tựa củ khoai?

  Giả dụ không có đá banh
  Anh cũng làm cho tanh bành
  Vện anh la như chuông khánh
  Tinh hoa thế mới tài anh.!!!!!!!!

  Cớ chi chờ chung kết kia?
  Hay rượu, hay bia… nọ kìa
  Lên đỉnh: Vện anh luôn nghía
  Chớ chi cứ phẩy bánh bia?

 44. #54 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/11 - 12:53

  Hehe Dì đồngý mới em Nga, và chưởi sưbố tên Cò Lả hãmlìn dìmhàng gái phát.

   

  Là Tinh Hoa, các cô phải tâmniệm “Trước một cơhội kiếm xiền, dù là mỏng nhất, cũng hông được bỏ qua“.

   

  Nếu ta vửa thưdãn, vửa học, lại vửa có xiền, thì chỉ có thằng thầnquynh mới từchối.

   

  Dì chấpnhận mọi suggestion từ em Nga. Đủi chấtxám ra xiền là cái mà Dì muốn hướng các cô tới.

   

  Là Tinh Hoa, các cô đừng nghĩ nếu hết xiền thì đi xeôm, hay đi quét chợ. Đó là một suynghĩ rất negative, tiêucực. Các cô phải bán Tinh Hoa để kiếm xiền.

 45. #55 by conkat90 on 2010/07/11 - 13:33

  Stasera penso che l’Uruguay vincerà la partita

  Mẹ kiếp, thằng Bựa phán câu nào sai câu đấy! Tinh thần thể thao của thằng Suarez của nợ lai láng tính nhân văn.  Thế thì ăn Đức được củ thìu.

 46. #56 by conkat90 on 2010/07/11 - 13:36

  Sai rùi. Nhà Mít gần Phủ Phó Tổng Thống của Ngụy Quân Ngụy Quyền. @ Mít Nam 

  Đại sứ Nam Hàn có 2 địa điểm: (1) Nguyễn Du, gần Quốc Gia Âm Nhạc và nhà cũ công tử Bạc Liêu; (2) Đoàn Thị Điểm khoảng Trần Quý Cáp – Phan Đình Phùng. Địa điểm (1) không nằm trong quận 3. Địa điểm (2) có thể. Vì đến khoảng Tú Xương mới chắc chắn quận 3. Dinh Phó Tổng thống là cái nào? Dinh Gia Long (Đ. Gia Long) hay Dinh số 2 (Hiền Vương). Gia Long chắc chắn không nằm quận 3. Vậy là Dinh số 2? Lạ là quanh cả hai địa điểm tuyền villa, làm đếch gì còn đất trống mà xây nhà nhỉ? Trừ mỗi một cái góc Hiền Vương/Trương Minh Giảng, gần nhà con hát sĩ gì nhân ngãi bạn Sơn thần tượng xứ Huệ, nhưng cũng không mới lắm đâu. Thế con giai bạn anh Kỉu thương phế binh cắm dùi vỉa hè à?

 47. #57 by nguoicali on 2010/07/11 - 14:07

  Ku a la amu taba si ka….tiếng ARAB. Thằng Guc dịch ra là : ” sex is animal “. Lập luận cho rằng tỉ lệ nạo phá thai trước vị thành niên của Lừa cao là do không được dạy dỗ an tòan tình dục từ trong trường học là ngụy biện. Mới lớp 7 mà giảng về bộ phận sinh dục nam , nữ là rất phản tác dụng, làm thóai hóa tinh thần con người.

  @ thằng Ép già ngu đít lép. Sếch là món quà của Đấng Tạo Hóa mà mầy hiểu vậy sao? Tứt diên, mầy đéo thích, có quyền đéo nhận. Dưng đã nhận, phẩy biết trân trọng sếch. Con nít giờ mới lớp 4, lớp 5 đã rành mẹ nó rồi, lớp 7 dạy về cặt lồn mà mày bẩu sớm hả thằng điên đéo có điện.

  Thằng Tướng giải thích coi tại sao Tạo Hóa ban tặng không mấy gì công bằng? Sao người sếch nhiều, kẻ sếch ít hay đéo sếch

 48. #58 by Thích Đủ Thứ on 2010/07/11 - 14:26

  Học sếch hạ đẳng trước đi!
  Thuộc hạ đẳng thì mới chuyển qua học tinh hoa!
  Tên Tướng thối này cứ tưởng ai cũng tinh hoa như Hắn hả!

 49. #59 by EURO on 2010/07/11 - 14:55

  Hehe, ngủ dậy thấy Dì chửi sư CòLả sảngkhoái quá sảngkhoái quá! Chếtcha CòLả chọc gái hãmlìn chưa hehe.
  Tidiên cũng bênh Lả phát, vì tưtưởng Lả khá giống Dì. Rôxinh vuichơi và bán thú chơi  ra xiền cũng do CòLả khuyếnkhích và quántriệt Chơi Ra Xiền- thế mới đỉnh. Tidiên lưu ý Lả dạo này hãm vừa thui, tinhhoa đéo gì toàn rình gái côngkích thế? Chánvật.

 50. #60 by Cocacola on 2010/07/11 - 15:28

  @ Rô:


  Hehe, chọc gái là một thú vui tâu nhã

  @ Nga tiền bối:

  Tiền bối 2X rồi nên có thể không ưa Sếch, trong lớp học Sếch thì đừng nói chuyện kinh doanh giùm cái. Nó loãng chủ đề ra, dân gian hay gọi là xì-pam đó.

  Hậu bối đi học rất ghét ai học Sử đi nói chuyện Thiên văn! Gái 2X cũng phang, mà 8X càng phang tợn! Nhưng gái 9X thì có khi Lả sẽ nghĩ lại. Hehe

  @ Dì Bựa:

  Sếch + kiếm xiền -> thành phò mẹ nó rùi. Nhân loại đã mần cả ngàn năm nay. Ý tưởng nầy không mới.

  Trong mục lục lớp sếch nầy, Dì bẩu là sẽ công bố các địa chỉ thực tập. Đó là good idea nhưng nằm ở mục cuối cùng 12 và 13 lận.

  Theo thông lệ quán Bựa, hiếm có chương trình nầu đi tới chữ KOHEU (hay The End, hay Gì?) cả, vì nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố xì-pam của các Bựa viên cỡ Nga-tiền-bối