Sếch Tinh Hoa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Mào

Thuở mini sáu bẩy tuổi, Trung Tướng hay trốn pama theo thằng Tép Mốc rình phò.

Phò năm nẳm hiếm phết, dưng Tép Mốc pháthiện các cỏn rất nhậy.

Hai đứa mò Bãi Gỗ tối hút, Tép Mốc cấu Trung Tướng, phò kìa mầy.

Trung Tướng hỏi đâu đâu đâu.

Đó là một thiếuphụ mồm dài tóc búi, quần phăng áo hoa, chân lê dép rựa, tay vẩy quạt nan, trông hoàntoàn nhândân (*). Cỏn bước qua bước lại, bồnchồn bồnchồn.

Rùi một nhândân tới. Tển quãng hăm chín ba mươi, mồm vẩu tóc cua, quần li áo dõng, nón cối đội đầu, cỡi con Thống Nhất (**). Tển đạp xe thongdong thongdong, xích xe kêu xoẹtxoẹt, xoẹtxoẹt, xoẹtxoẹt.

Hai nhândân ngãgiá chóngvánh. Nhândân phò dẫn nhândân đực sâu vầu Bãi khaimạc cuộc oanhtạc. Con phò biết Trung Tướng rình, dưng cỏn thâykệ. Cũng là cách kinhdoanh truyềnthống phò.

Trận mua dâm tơibời bãotố. Nhândân đực rú hét như xuấtthần. Thằng Tép Mốc hàohển sóclọ khan. Trung Tướng bóp kèn, eoôi nóng nhẫy.

Các cô thấy, sếch chânchính thực nguynga kỳvĩ. Sếch mấtxiền hay sếch miễnphí, sếch xôithịt hay sếch tìnhyêu, sếch lưỡngthể hay sếch đơnthân, sếch khô hay sếch ướt, thẩy đều tươitốt ngọtngào, nếu ta thànhtâm chămsóc, trurèn, hiếndâng nó.

Trung Tướng buồn vì Ông Người ngàynay mê xiền hơn sếch, bầy đòn trốn sếch, hoặc rẻrúng sếch, hạnhục sếch.

Có dững tên chồng bốn tháng không rờ bướm vợ. Có dững con vợ suốt đời không mút chim chồng. Có dững thằng giai vửa mần tình vửa buôn chứng. Có dững đứa gái đang tỉn bỗng hắtxìhơi hắtxìhơi hắtxìhơi. Mẹ bọn giacầm giasúc.

Đám tintin thì nghĩ sếch đơngiản là phóng tinh. Tinh xong bật laptop hỉhả uýnh game, mặc bạn tình nằm trơ chờ nứng. Mẹ bọn lợn ngan khắmkhú đúđởn.

Trung Tướng bốt loạt Sếch Tinh Hoa nầy, đặng các cô trânquý sếch, coi sếch đệnhất lạcthú trầngian, đặng gìngiữ tìnhngãi lứađôi tràntrề thihứng, viênmãn trăm năm.

Học Sếch Tinh Hoa, các cô sẽ cuối chiều ôm Ms Vợ ngỡ ôm Em Môi Mọng Smith Jolie, ngắm Mr Chồng tưởng ngắm Anh Râu Sồm Smith Pitt, và trận dâmdê sau đấy sẽ tanhbành chăngối, như ông Nhândân Phò bưởng ông Nhândân Đực thuở Thiênđàng Trung Tướng Mini.

***

(Dừng phát đi dâm phò)

(@2008)

(*) Quần Phăng: Quần Âu nữgiới có moi và khuy cài ở sườn. Gái Thiênđàng bận Quần Phăng thường bị hàngxóm kháy là Con Phò.

Quạt Nan: Quạt đan bằng tre. Côngcụ must-have của phò Thiênđàng, như bâucâusu bigiờ. Khi dâm, phò phephẩy Quạt Nan để giảinhiệt cho khách và mình thay Air-conditioner. Coi thêm Phò Gạo nơi Trung Tướng kể trảinghiệm được phò quạt mát và phá tân với vỏnvẹn 5 Ông Cụ.

(**) Quần Li: Quần Âu namgiới may bằng vải Simili, một tàisản giabảo của quầnchúng Thiênđàng. Thanhniên Thiênđàng bận Quần Li oách như đạigia 200x cỡi Lexus.

Áo Dõng: Đồngphục của quầnchúng Thiênđàng. Là cái áo lính thôi, dưng thời Thiênđàng không cửi trần là mượt rùi.

Nón Cối: Trangsức của quầnchúng Thiênđàng. Là cái nón lính thôi, dưng đắt ngang con SH 200x. Gọi Nón Cối vì nó cóthể dùng giã cua. Đặctrưng Nón Cối Thiênđàng là đội cả banđêm, thậmchí cả lúc ngủ.

Thống Nhất: Xeđạp Thiênđàng bấthủ, thànhtựu vĩđại nhất của Ông Cụ ever.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Mini: Mini (Mi-ni).
– Pama: Parents (Pa ma).
– Pháthiện: Find out (Phát hiện).
– Thiếuphụ: Woman (Thiếu phụ).
– Hoàntoàn: Full (Hoàn toàn).
– Nhândân: People (Nhân dân).
– Bồnchồn: Nervously (Bồn chồn).
– Thongdong: Deliberately (Thong dong).
– Xoẹtxoẹt: Syeh syeh (Xoẹt xoẹt).
– Ngãgiá: Bargain (Ngã giá).
– Chóngvánh: Quickly (Chóng vánh).
– Khaimạc: Start (Khai mạc).
– Oanhtạc: Beat love (Oanh tạc).
– Thâykệ: Neglect (Thây kệ).
– Kinhdoanh: Trading (Kinh doanh).
– Truyềnthống: Traditional (Truyền thống).
– Tơibời: Volcanic (Tơi bời).
– Bãotố: Storming (Bão tố).
– Xuấtthần: Ecstasy (Xuất thần).
– Hàohển: Gasp (Hào hển).
– Sóclọ: Masturbate (Sóc lọ).
– Eoôi: Oh oh (Eo ôi).
– Chânchính: Real (Chân chính).
– Nguynga: Palatial (Nguy nga).
– Kỳvĩ: Majestic (Kỳ vĩ).
– Mấtxiền: Paid (Mất xiền).
– Miễnphí: Free (Miễn phí).
– Xôithịt: Material (Xôi thịt).
– Tìnhyêu: Love (Tình yêu).
– Lưỡngthể: Couple (Lưỡng thể).
– Đơnthân: Single (Đơn thân).
– Tươitốt: Fresh (Tươi tốt).
– Ngọtngào: Sweet (Ngọt ngào).
– Thànhtâm: Sincerely (Thành tâm).
– Chămsóc: Care (Chăm sóc).
– Trurèn: Train (Tru rèn).
– Hiếndâng: Dedicate (Hiến dâng).
– Ngàynay: Now (Ngày nay).
– Rẻrúng: Cheap (Rẻ rúng).
– Hạnhục: Down (Hạ nhục).
– Hắtxìhơi: Sneezing (Hắt xì hơi).
– Giacầm: Poultry (Gia cầm).
– Giasúc: Cattle (Gia súc).
– Tintin: Teen (Tin tin).
– Đơngiản: Simply (Đơn giản).
– Hỉhả: Ah ah (Hỉ hả).
– Khắmkhú: Rotten (Khắm khú).
– Đúđởn: Bitch (Đú đởn).
– Trânquý: Esteem (Trân quý).
– Đệnhất: Best (Đệ nhất).
– Lạcthú: Pleasure (Lạc thú).
– Trầngian: Life (Trần gian).
– Gìngiữ: Keep (Gìn giữ).
– Tìnhngãi: Love (Tình ngãi).
– Lứađôi: Couples (Lứa đôi).
– Tràntrề: Full of (Tràn trề).
– Thihứng: Poems (Thi hứng).
– Viênmãn: Satisfaction (Viên mãn).
– Dâmdê: Hard core love (Dâm dê).
– Tanhbành: Clutter (Tanh bành).
– Chăngối: Blankets and pillows (Chăn gối).
– Thiênđàng: Socialism heaven (Thiên đàng).
– Nữgiới: Female (Nữ giới).
– Hàngxóm: Neighbors (Hàng xóm).
– Côngcụ: Tool (Công cụ).
– Bâucâusu: Condom (Bâu câu-su).
– Bigiờ: Now (Bi giờ).
– Phephẩy: Wave (Phe phẩy).
– Giảinhiệt: Air conditioning (Giải nhiệt).
– Trảinghiệm: Experience (Trải nghiệm).
– Vỏnvẹn: As only (Vỏn vẹn).
– Namgiới: Male (Nam giới).
– Tàisản: Property (Tài sản).
– Giabảo: Heirloom (Gia bảo).
– Quầnchúng: Mass (Quần chúng).
– Thanhniên: Youth (Thanh niên).
– Đạigia: Billionaire (Đại gia).
– Đồngphục: Uniform (Đồng phục).
– Trangsức: Jewelery (Trang sức).
– Cóthể: Can (Có thể).
– Đặctrưng: Character (Đặc trưng).
– Banđêm: At night (Ban đêm).
– Thậmchí: Even (Thậm chí).
– Xeđạp: Bicycle (Xe đạp).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Thànhtựu: Achievements (Thành tựu).
– Vĩđại: Great (Vĩ đại).

*** 1. #1 by mit.annam on 2010/07/11 - 15:38

  Mít vừa đi nghe nhạc Cung Tiến về, trong khi đợi Mít chồng kiếm đồ ăn vầu chém gió với các bựa cái.  Lạ ghê, nhạc Cung Tiến một thời nổi tiếng ngang ngửa với nhạc họ Trịnh xứ Huế, và Duy Phạm (US citizen đang định cư tại Lừa hehehe) mà sâu bây giờ Mít hỏi đám tintin tụi nó chẳng biết?!  Hương Xưa với “Người ơi, một chiều nắng tơ vàng hiền hoà hồn có mơ xa…”   Nguyệt Cầm với “Đêm mùa trăng úa làm vỡ hồn anh…”  Hoài Cảm với “Lòng cuồng điên vì nhớ…”  Các bựa viên có nghe nhạc Cung Tiến ever???!

 2. #2 by EURO on 2010/07/11 - 16:02

  Sếch+ kiếmxiền = phò
  Đéo đâu CòLả nghĩ ra cái côngthức vừa bầnnông vừa thiểncận thế nhở? Có bị háchních không mà hãmthế hãmthế Lả ơi?
  Thế thì tên Nămlét đongxiền dựa vầu những nhucầu phụcvụ cho sex là phò hả? Thế thì những tưvấnviên sống dựa vầu cách xúibẩy nàynọ liênquan tới sex kiếmxiền là phò hả? hehe…
  Hỏi Lả coi, sếch+ đongxiền= phò, coi là suynghĩ chung đi, dưng nhucầu sex của everyone có không? chiện đĩđiếm ngăn cấm đựoc không?
  Vậy thì cứ suynghĩ như thế, và mặcđịnh bỏn có cungcầu cứ gặpnhau một cách tựphát không kiểmsoát đựoc như hiệntrạng bâygiờ hay hơn hay làm như cách bọn Thái, bọn Miên mọidợ hay hơn: Cấpphép cho những sới phò hoạtđộng có kiểmsoát bệnhtật, có thuthuế đặcbiệt, và nângtầm lên hàng côngnghệ thuhút dulịch?
  Đọc lại Phòtàu của Dì Bựa đi Cò Lả, Rô mới gặp trựctiếp một nhânvật hìnhnhư có liênquan tới chiệnđó của Dì đó và tranhthủ khaithác tưliệu thếnầu Phòtàu. Phảinói đỉnh của đỉnh, và nângbi Dì biên hiệnnthực nhát.

 3. #3 by EURO on 2010/07/11 - 16:18

  Kểthêm 1 trảingiệm về tên bồ online Egypt, đươngnhiên Muslim của Rôxinh nhế. Tển khoe đạo tển nghiêmcấm chiện sex action trước hônnhân nhế, và bảnthân tển ngoanđạo đươngnhiên phải nghe rùi. Nhưng Rô chỉ cần đòngió mấynhát kiểu như ở nứoc tao đàn ông chưa có trảinghiệm về sex thì vẫn chưa đựoc coi là ngườinhớn, thế là tển thòđuôi lậptức tển đã action khi mới 18 với 1 phụnữ hơn tển hàngchục tuổi đã có giađình.
  Vậy thì sex có thuộc phạmtrù cấmđoán đựoc không? Không, và càng cấm càng quyếnrũ, thế mới điên. Những côgái càng khùkhờ, càng bị giađình cấmđoán thì khảnăng dễ bị mầnthịt càng cao, khẳngđịnh luôn. Còn bọn choaichoai bạo mồm bạo miệng thì hầu như ănthịt bỏn khi bỏn không muốn kiểu giăngbẫy là cực khó nhá, đừng tưởngbở thấyđỏ mà tưởng chín.

 4. #4 by Cocacola on 2010/07/11 - 16:32

  @ Rô:


  Hehe, giờ anh lại có thêm trải nghiệm mới: đa phần gái 8X có vấn đề trong logic suy nghĩ và lập luận!

  Chứ gái 9X nói thế là bỏn hiểu ngon! Yêu thế chứ!
 5. #5 by Dynamo Kiev on 2010/07/11 - 18:24

  @ thằng Ép già ngu đít lép. Sếch là món quà của Đấng Tạo Hóa mà mầy hiểu vậy sao? Tứt diên, mầy đéo thích, có quyền đéo nhận. Dưng đã nhận, phẩy biết trân trọng sếch. Con nít giờ mới lớp 4, lớp 5 đã rành mẹ nó rồi, lớp 7 dạy về cặt lồn mà mày bẩu sớm hả thằng điên đéo có điện.@ thằng làm nail nguoicaly

  Tao có nói sex ko là món quà của G_D hồi nào đaâu ? cái này thôộc về theory communication, cách tiếp câận nói chueeän sex.Mày có thấy thằng Mỹ tinh hoa nào dạy con cách làm tình ko ? chỉ  có bọN Ấn mọi với Tàu mọi mới vêết sách sex.

 6. #6 by Dynamo Kiev on 2010/07/11 - 18:26

  bọn học ở  NGA tRƯỚC năm  1990 mặc nhiên là bọn húp máu |./. Trừ trung tướng  là tinh hoa hiếm hoi.

 7. #7 by netizen.viet on 2010/07/11 - 19:43

  mit.annam 06:39 11-07-2010

  Anh biết khu villa ở Q 3 rồi, giữa Trân Quang Diệu? và Nguyễn Văn Trỗi phải không?@Nhất
  …………………………………………………………………………………………………….
  Sai rùi.  Nhà Mít gần Phủ Phó Tổng Thống của Ngụy Quân Ngụy Quyền.  Đoán ra ở đâu hông?  (Cấm Gúc nhé!)  Cái nầy chắc phải mấy lão già hói SG gốc mới nhớ đây…  hehehe


  ————————————–

  Khu biệt thự đỉnh nhất – ở quận 3 – Sì ghềnh trước ’75 là đường Tú xương.

 8. #8 by nhất on 2010/07/11 - 19:50

  Hố hố, anh cũng đoán đường Tú xương, chưa kịp bốt. Đường ý giờ có nhà bác Khải ở trỏng, có khi chính là nhà Mít trước 75 nhỉ. 

 9. #9 by cathnga on 2010/07/11 - 20:07

  Trung Tướng lo vụ hợp đồng nhế. Em Nga nghiên cứu cái vụ IT.

  Trung Tướng chiển đề tài đi, chưa bắt đầu đã có tển lộ hàng là Lét rùi.

   

 10. #10 by cathnga on 2010/07/11 - 20:23

  @ Trung Tướng: Em đã chả thèm tranh luận với tên Cò Lả bửn, vì đã không tranh luận nổi thì quay sang chơi trò hạ nhục cá nhân gái nầy nọ.

  Em đã giải thích ở dưới cái vụ hông may để còm công khai rùi mà hắn cứ lẵng nhẵng theo em như con chó dại. Em vào quán Bựa cũng là để vui chơi, xây dựng quán như các Bựa viên khác. Nhưng mỗi lần vào quán lại bị 1 con chó nó nhăm nhe cắn, thì chỉ còn lo tới cái việc giữ gìn ngọc thể, còn gì là vui vẻ nữa. Em nghĩ Trung Tướng hông nên để nó trở thành tiền lệ, chẳng còn giống quán của Trung Tướng vẫn luôn là cho dù gái nói có hơi khó nghe dưng Trung Tướng vẫn yêu yêu nhiều. Hơn nữa, ở đây vì tư thù cá nhân mà hắn dắp tâm hãm hại em Nga. Ấm ức em Nga lắm, Trung Tướng ơi ơi!!!!!

 11. #11 by EURO on 2010/07/11 - 20:52

  Hehe chị Nga ơi chửi chết cha Cò Lả hãm đi em phụ với, vì tển em ủnghộ vụ IT của chị bất kể em chưa hiểu gì hehe

 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/11 - 21:10

  Signora Cola è bandito da ora alla fine della partita finale della Coppa del Mondo.

   

  Cô Lả Lét bị khâu alô từ giờ đến hết WC vì tội chưởi gái.

 13. #13 by Cocacola on 2010/07/11 - 21:40

  cathnga20:34 10-07-2010

  Trung Tướng chuyển đề tài khác đi, chán bỏ xừ. Kiếm xiền chả hạn.

   

  cathngaCách đây 60 phút

  Trung Tướng lo vụ hợp đồng nhế. Em Nga nghiên cứu cái vụ IT.

  Trung Tướng chiển đề tài đi @ Nga 2X

   

  Đấy, chi bộ xem có nổi rôm nổi sảy với tiền-bối Nga 2X này hông?

   

  Chỗ người ta học mần xình, bàn về Sếch mà Ẻm cứ vô năm lần bảy lượt bàn lui cản hoài, đòi đâm ngang chiện mần xiền !

   

  Em Rô khuyên cũng không nghe. Cò Lả nói từ nhẹ đến nặng cũng không nghe, giãy đành đạch đòi : Money, No Sếch here!

   

  Tô-píc and class nì for Sếch nhe, em nầu không ưa Sếch thì cút về mới mẹ nhé!

   

  Chỗ nói chuyện mần xình mà vô đòi đóng cửa lớp chuyển sang mần xiền hoài vậy!

   

  Em Rô đưa tiền-bối nì về luyện dưỡng sinh đi em!

 14. #14 by buitruong1689 on 2010/07/11 - 22:21

  Tình hình anh dự báo là TBN có thể thắng cũng có thể thua. Chi bộ cứ tự tin vầu dự báo của anh nhế HỐ HỐ

 15. #15 by EURO on 2010/07/11 - 22:55

    cuối ngày rùi chợt nhận đựoc tin cực tốt, tên Lét Lả phảnđộng đã bị khâumõm tội chọc gái hehe điều này phảnánh sự lãnhđạo vôcùng sángsuốt của Dì Bựa yêu, với bọn không biết tôntrọng gái ( đặcbiệt gái Bựa) thì luôn phẩy cươngquyết và khônkhéo hôhố.
  Thế là lílịch tên Lả đã bị dính một vệt đenngòm vì những tiềnán tiềnsự hômnay gây ra, hắn đang khócthét nănnỉ Rôxinh tìm cách gỡ tội cho hắn nhưng làm sao mà gỡ đựoc hả tên phảnđộng xấuxa kia hehe?
  Bản án nghiêmnghị phản ánh sự lãnhđạo vôcùng côngtâm và sángsuốt của Dì Bựa. Đáp ứng đựoc  nguyệnvọng của nhândân ta hướng tới một xãhội côngbằng- dânchủ- và vănminh.
  Tộíac vôcùng dãman của tên phảnđộng lét đã bị nghiêm trị, nhưng đây còn là tấm gương cho bọn Lét khác soi vầu và điềuchỉnh hànhvi của mình hốhố.

 16. #16 by wanderer on 2010/07/11 - 23:05

  @mit.annam
  Nhạc Cung Tiến có giai điệu như nhạc giao hưởng, vì thế nên chắc bọn tin tin hông khóai. đêm xuống nằm trong căn phòng yên tĩnh nghe nhạc Cung Tiến thì sướng tê tái.

 17. #17 by EURO on 2010/07/11 - 23:18

  Tao có nói sex ko là món quà của G_D hồi nào đaâu ? cái này thôộc về theory communication, cách tiếp câận nói chueeän sex.Mày có thấy thằng Mỹ tinh hoa nào dạy con cách làm tình ko ? chỉ  có bọN Ấn mọi với Tàu mọi mới vêết sách sex.@ Anh Ép

  Anh Ép ơi vụnầy Rô xinh hông biết nên hông dám chémgió thật, nhưng cả chục năm trứoc tên bồ Rô đi côngtác ở Mẽo có đem về 1 cái CD cực hay của bọn Ytế Mẽo pháthành, nộidung là phổcập các kiếnthức tình dục từ cănbản tới nângcao, từng chitiết trong bộ phận sinhdục nam nữ, từng điểm nhạycảm nọ kia, các tưthế sex, các cách phòngchống có thai, cả các cách to do myshelf or oral sex ….cho nam và nữ… Tấtcả đều đựoc diễngiải, thuyết minh cực chitiết kèm theo hoạthình + ngưòithật minhhoạ.

  Coi tàiliệu đó, không hề có cảmgiác dungtục mà đựoc trìnhbày cực khoahọc, giờ nó mấttiêu rùi nên Rô không nhớ tên nó là gì. Chibộ ai biết cồngphơm giùm.

  Rô còn nghi những gợi ý này Dì có dựa vầu tàiliệu đó nữa đó.

 18. #18 by Không Ai Sất on 2010/07/12 - 00:06

  Chi bộ dắm cãi nhau về sếch như dắm xịt!

  Tên Bựa cho a hỏi phát, a cứ gặp sếch partner mới là out rất lẹ, trong khi với vện và Gấu thì có thể control được thoải mái! Vấn đề của anh khắc phục cách nào nhẩy?

  Có phẩy là do trước khi gặp partner mới (khoảng 60 phút trở lên) đầu anh đã lởn vỡn về sếch làm out sớm không?

 19. #19 by conkat90 on 2010/07/12 - 00:55

  Chiến sĩ giai miền Bắc mỏng da, hay tự mình to nhỉ. Tỷ như cậu Hê giẫy nẩy thằng Bựa vì một chữ, đoạn tuyệt luôn. Hay gần đây mới bị đùa vài câu đã quay sang gọi kẻ kia là chó. Cứ mặc cảm đó thì học được gì cũng vất vả bằng mười người khác. Như thằng gì làm nail nói chuyện vô duyên, cô Ép có quyền sỉ vả, nhưng xét ra cũng người, khác gì đứa nào trong đây? Hình như Đạo nói thế mà, phải không?  

 20. #20 by nguoicali on 2010/07/12 - 08:38

  Chầu conkat90. Lão nhận xét phẩy đó, từ nay lão Li ta không chọc ghẹo Ép nữa, lão ta già thật.

 21. #21 by Lqa on 2010/07/12 - 14:05

  Lịtkụ đám đạođứcrởm. Khi nói thì sex là bảnnăng duytrì nòigiống, khi thì liệt vầu phạm chù đạo đức. Chán mịe!
  Kệ kụ chúng nó chứ, cứ oạc con nầu kệ mịe, bới móc làm éođ?

  Miễn là không vi phạm pháp lực là ổn!

 22. #22 by Dynamo Kiev on 2010/07/12 - 22:39

  @euro va nguoicali : vấn đề  là  ở chổ bọn Mỹ đã xem sex theo nghĩa bọn nó là tứ khoái : ăn,ngủ, đ.,ỉa. Không nằm trong tầng sâu tâm hồn. Còn Lừa thì xem tình dục thuộc về tâm hồn. Nếu bắt chước bọn Mỹ khoáy lên, nói lên công khai thì chỉ gây thêm rắc rối. Bọn Mỹ đang suy đồi.

 23. #23 by sss_sy_sss on 2010/07/13 - 12:07

  Thằng cứt thối khâu anh thử coi, anh chửi cứt thối không phẩy là chửi gái hở???

  Cứt thối đỏng đảnh dư vừa đi thái lan khoét dái xong, lịt mịa, nghe hãm lìn thế không biết. Để thằng cò lả nó chửi cho vui củă vui nhà, chứ lúc đéo nầu cũng mấy bà mấy chị Bựa bừa bưa phán khắm lặm mà vưỡn phẩy tung hô thì cứt đái quá… Gái mà phán láo, chửi giai thì cũng phẩy nghe nhời vàng ngọc chứ.

  Dạo này đang thất nghiệp, địt pà mấy công ty không công ty nào chịu nhận vô mần, mà trong túi nhẵn trơn, giờ bik làm gì với in tẹc nét em Nga ngố 20x nhở?