Sángtạohọc: Sáng Tạo Học (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

***

B. Sángtạohọc Cănbản

(i) Phươngphápluận Sángtạo

Trung Tướng xâydựng 56 phươngpháp sángtạo thuộc 7 môhình, ápdụng mọi lĩnhvực.

1. Môhình Sốhọc Sángtạo gồm 4 phươngpháp kýhiệu A1-A4.

2. Môhình Hìnhhọc Sángtạo gồm 6 phươngpháp kýhiệu G1-G6.

3. Môhình Cơhọc Sángtạo gồm 6 phươngpháp kýhiệu M1-M6.

4. Môhình Triếthọc Sángtạo gồm 8 phươngpháp kýhiệu P1-P8.

5. Môhình Vănhọc Sángtạo gồm 4 phươngpháp kýhiệu R1-R4.

6. Môhình Tâmlýhọc Sángtạo gồm 26 phươngpháp kýhiệu S1-S26.

7. Môhình Siêu Sángtạo gồm 2 phươngpháp kýhiệu X1-X2.

Lưuý “Sốhọc”, “Triếthọc” chỉ là têngọi gợinhớ, không phải là lĩnhvực ápdụng phươngpháp sángtạo tươngứng.

Trung Tướng chủtrương trìnhbầy khoảng 20/56 phươngpháp quantrọng nhất, đủ để các cô sửdụng thoảimái trong côngviệc. Các phươngpháp sẽ dẫn theo hứng.

(ii) Mộtsố Phươngpháp Sángtạo Cănbản

(ii.1) Phươngpháp Chia Nhỏ

Phươngpháp Chia Nhỏ mang kýhiệu G1, thuộc môhình Hìnhhọc Sángtạo, tươngtự Sô Liên TRIZ#1. Phươngpháp nầy khá phổbiến, dưng Trung Tướng vưỡn dẫn, xácnhận tính kếthừa của Phươngphápluận Sángtạo Bựa.

::Triếtlý::

Cái nhỏ dễ vậnhành hơn, linhhoạt hơn, mềmmại hơn cái to.

::Nguyêntắc::

Cáigì to quá thì chia nhỏ nó, cắt rời nó.

::Vídụ::

Xetải moóc (Truck Trailer) được August Charles Fruehauf chếtạo năm 1914 bằng cách cắt đôi thậmchí cắt ba một con tải bự. Sángkiến ý nhẽ thựchiện từ 1800 nếu Fruehauf hehe đọc Phươngpháp Chia Nhỏ hồi 1799.

::Thựchành::

Bài #1: Làm nầu nấu một bánhchưng khổnglồ 1,000 người chén?

Bài #2: Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè?

(ii.2) Phươngpháp Gộp To

Phươngpháp Gộp To mang kýhiệu G2, thuộc môhình Hìnhhọc Sángtạo.

::Triếtlý::

Một cái to luôn rẻ hơn, mạnh hơn, bềthế hơn một đống cái nhỏ.

::Nguyêntắc::

Dững cáigì bé quá thì gộp thành to.

::Vídụ::

Mạng Nét được Bộ Quốcphòng Mẽo chếtạo năm 1969 bằng cách nối dính 4 trungtâm máytính. Sángkiến ý nhẽ thựchiện từ 1940 nếu bọn Mẽo đọc Phươngpháp Gộp To hồi 1939.

::Thựchành::

Bài #1: Làm nầu có cănhộ 150 Trẹo Ông Cụ cho Lừa nghèo?

Bài #2: Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè?

Bài #2 quen phết hehe.

***

(Dừng chờ các cô Problems Solve)

(@2009)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sángtạohọc: Creatology (Sáng tạo học).
– Sángtạo: Creativity (Sáng tạo).
– Cănbản: Basic (Căn bản).
– Phươngphápluận: Methodology (Phương pháp luận).
– Phươngpháp: Method (Phương pháp).
– Xâydựng: Build (Xây dựng).
– Môhình: Model (Mô hình).
– Ápdụng: Apply (Áp dụng).
– Lĩnhvực: Scope (Lĩnh vực).
– Sốhọc: Arithmetic (Số học).
– Hìnhhọc: Geometric (Hình học).
– Cơhọc: Mechanics (Cơ học).
– Triếthọc: Philosophy (Triết học).
– Vănhọc: Literature (Văn học).
– Tâmlýhọc: Psychology (Tâm lý học).
– Kýhiệu: Symbolize (Ký hiệu).
– Têngọi: Name (Tên gọi).
– Gợinhớ: Rememberance (Gợi nhớ).
– Tươngứng: Appropriate (Tương ứng).
– Chủtrương: Undertaking (Chủ trương).
– Trìnhbầy: Present (Trình bầy).
– Quantrọng: Important (Quan trọng).
– Sửdụng: Use (Sử dụng).
– Thoảimái: Comfortably (Thoải mái).
– Côngviệc: Works (Công việc).
– Tươngtự: Same as (Tương tự).
– Phổbiến: Popular (Phổ biến).
– Xácnhận: Confirm (Xác nhận).
– Kếthừa: Inheritance (Kế thừa).
– Triếtlý: Philosophy (Triết lý).
– Vậnhành: Operate (Vận hành).
– Linhhoạt: Flexible (Linh hoạt).
– Mềmmại: Soft (Mềm mại).
– Nguyêntắc: Principle (Nguyên tắc).
– Cáigì: Things (Cái gì).
– Vídụ: Example (Ví dụ).
– Xetải: Truck (Xe tải).
– Chếtạo: Produce (Chế tạo).
– Thậmchí: Even (Thậm chí).
– Sángkiến: Initiative (Sáng kiến).
– Thựchiện: Done (Thực hiện).
– Thựchành: Exercise (Thực hành).
– Bánhchưng: Rice cake (Bánh chưng).
– Khổnglồ: Huge (Khổng lồ).
– Mùahè: Summer (Mùa hè).
– Bềthế: Elegant (Bề thế).
– Quốcphòng: Defense (Quốc phòng).
– Trungtâm: Center (Trung tâm).
– Máytính: Computer (Máy tính).
– Cănhộ: Apartment (Căn hộ).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 16:33

  Ngoài rửa đít, khi đi ỉa thì Tinh Hoa phải cởi hết quần ngoài quần trong. Hoặc bét nhất (chẳnghạn đang ở Cty toilet chậtchội) thì cũng phải tụt quần xuống tận mắtcá.

   

  Lừa có thói đi ỉa chỉ tụt quần ngang đầugối rất hạđẳng.

   

  Ỉa như thế không dạng được chân và khó luyện Công, nên dễ bị cứt nhoennhoét quanh đít, gây khó cho việc rửaráy.

   

  Quần mắc ở gối cũng khiến ta khó xịt nước rửa đít, và khó thò tay kỵcọ đít và kèn.

   

  À quên, Vàng Son khi đi ỉa thì nhớ rửa thớt nhế, chứ đừng có chiện chămchăm rửa đít mà bỏmặc thớt đâu đấy.

   

  Lưuý là khi rửa đít dùng một tay, còn rửa thớt thì đổi sang tay kia, chứ không nên một tay rửa cả đít lẫn thớt. Phải móc rửa cả trong cả ngoài thật kỹ. Mùi của gái chủyếu do đi ỉa mà rửa đít và/hoặc thớt không kỹ.

   

  Giai thì rửa đít xong cũng phải rửa kèn, dưng không quantrọng bằng gái rửa thớt.

   

  Gái banngày đi ỉa không rửa thớt thì đừng hẹnhò vầu buổitối trước khi về nhà nhế.

   

  Nếu không có điềukiện rửa kỹ thớt, thì nên về nhà tắmrửa rùi hẵng hẹnhò.

 2. #2 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 16:33

  Ơ địtmẹ chếtcười mới cô Hục.

  Thím nghèo chốcmép, đéo có nghĩa Thím đéo thể ănbận tửtế khi bước chân ra khỏi cửa, hay chưởi bọn ănmặc bôlônhếch kinhtởmlợm.

  Thím cỡi Uây Tầu thì cũng đéo có nghĩa Thím đéo được phép chưởi chết cụ bọn xemáy ./ bò.

  Địtmẹ có đéo gì mà phải tựái hay mặccảm tựti ở đây? Chỉ vì tay dính cứt mà đéo được chê cứt thối à? Địtmẹ đâu ra kiểu suyluận ngu như ./ thế?

  Còn nếu ngồi vào đám tiệc Lừa thì bị thầnquynh à mà đòi dao nĩa? Sosánh đéo gì ngu hơn ông Ròi.

  Địtmẹ cô Hục ngu và ấutrĩ đến khó hiểu.

  Đã ngu thì nói bé mồm thôi!

 3. #3 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 16:35

  Cô Hục ngu hơn cô Thảo ngày xưa, và lét hơn cả Năm Lét.

  Địtmẹ bikịch quá đi!

 4. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 16:38

  Sâu cô Thần đọc thế đéo nầu mà bẩu Dì khuyên rửa đít đéo dùng xàphòng nhể? Tinhiên Tây nó cũng dậy cách rửa nếu đéo kiếm ra xàphòng đấy, ở trang nầy http://everything2.com/title/How+to+wash+your+ass.

 5. #6 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 16:39

  Địtmẹ cô Hục còn đem chuyện nói khẽ nơi côngcộng sosánh mới cả chiện giaotiếp với người bị khiếmthính nữa cơ à?

  Hố hố hố vãimẹnódắm. Hóa ra cô Hục là tintin bầnnông.

 6. #7 by Không Ai Sất on 2010/07/09 - 16:39


  Chi bộ dắm ngắm em tin thi ĐH trong hình thế nào! Phê như con tê tê!
  Anh sẵn sàng đổi một tháng thu nhập để mần tình với ẻm!

 7. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 16:40

  Địtmẹ cô Hục hàihước mần Dì cười văng hết cả dắm hehehehehe.

 8. #10 by vô thần on 2010/07/09 - 16:45

  @Tướng: Ừa ừa tên Thiểu đưa link rùi…tại lão nói “nên có xà phòng” mới chưởi

  ĐM chi bộ rõ chán thử đọc lại những gì cô Xung cô Hục nói  hôm qua ý…Cô Hục hôm nay ăn cái dắm gì mà nói ngu thế bị chưởi cho là đúng mẹ. Còn hôm qua thì sâu chi bộ tự lục lại ma oánh giá

 9. #11 by hùng hục on 2010/07/09 - 16:50

  Địt pẹ đéo hiểu thế nào là  ngoa dụ để minh họa à địt pẹ thằng bựa với thằng thiếu gay kia?!??!

 10. #13 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 16:50

  Chibộ đéo cồngmăng quả video chấtnghệ của Thím à?

  Địtmẹ buồn vãi dắm!

  Hôm nay vầu quán gặp một loạt cô Lét hãmlìn thế là hãm luôn cả buổichiều. Sài Gòn đang mưa buồn hơn dắm.

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 17:07

   Phin vửa nhạt vửa sến. Khiêncưỡng bỏmẹ.

    

   Vẽ bà nó số phôn hoặc ních chát lên, thế là xong. Đéo gì dằndứ hãmlìn.

 11. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 16:52

 12. #16 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 16:54

  Địt pẹ đéo hiểu thế nào là  ngoa dụ để minh họa à địt pẹ thằng bựa với thằng thiếu gay kia?!??!(@Hục Lét)

  Ngoa ngoa cái củ ./ địtmẹ đã ngu còn đéo chịukhó cầutoàn họchỏi thì muônđời đớp cứt đớp cứt!

  Giống bầnnông là cứ phải cãi cho thỏa cơn tựái vặt thì mới chịu được cơ. Thảonầu mà đọc bấu Đảng suốt ngày cướp-giết-hiếp.

 13. #17 by hùng hục on 2010/07/09 - 16:56

  Thím nghèo chốcmép, đéo có nghĩa Thím đéo thể ănbận tửtế khi bước chân ra khỏi cửa, hay chưởi bọn ănmặc bôlônhếch kinhtởmlợm.
  Thím cỡi Uây Tầu thì cũng đéo có nghĩa Thím đéo được phép chưởi chết cụ bọn xemáy ./ bò.
  Địtmẹ có đéo gì mà phải tựái hay mặccảm tựti ở đây? Chỉ vì tay dính cứt mà đéo được chê cứt thối à? Địtmẹ đâu ra kiểu suyluận ngu như ./ thế?@thiếu


  Địt pẹ chứ mầy mới là thằng đọc mà đéo hiểu gì. Đéo ai chê mày nghèo, cưỡi uây tàu hay mẹ mẹ gì mặc cảm với tự ti! Địt pẹ mầy anh chỉ xài ví dụ minh họa cho cái thể loại vừa ngu vừa bướng như bò thích học làm người phang giày đi vầu mưa thôi rõ chửa!
 14. #18 by EURO on 2010/07/09 - 16:58

  Ơ con mẹ Chuối ngủ một giấc dài thoòng dậy vẫn thấy Chuối lảinhải tên chị là nầulà nầu? Hoá ra Chuối yêu chị từ tiềnkiếp hả? Mừngquá mừngquá đi. Vui chơi trong này mãi rùi cũng có quà thế chứ. Lại oe căm Chuối nhát nữa nhá, từ ngày anh Lãng bỏ đi giờ chị mới rổrá cạp lại với quả tình mới đấy.
  Hếnô Chuối Sàigòn gộc nhế. Dưng nè, chị hỏi thật, có vấnđề gì về giớitính trụctrặc không tâmsự chị nghe, chứ giai đéo gì thùvặt thế?

 15. #19 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 16:59

  Tóm cái ./ là cô Hục caycú chiện Thím đóng giày thay vì tông đi trời mưa chớ gì?

  Bỏ qua!

 16. #20 by Không Ai Sất on 2010/07/09 - 17:07

  Một tháng là bâunhiêu thế?
  ———————————–
  Dì Bựa hỏi thế lộ mẹ hàng anh! Túm lại là sinh hoạt phí của 4 mạng ở Sài Ghềnh + Xiền trả Bank + Saving.

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 17:12

   Đéo mẹ thế thì phang mẹ phát là sẵn lòng chi binhiêu binhiêu cho nhanh, lại bầy đặt thunhập cái ./ bò gì.

    

   Em ẻm ở Hànội trịgiá 2 trẹo Maximum.

 17. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 17:10

  Tộinghiệp cô Hục quá. Địtmẹ kểcả giời mưa thì Dì vưỡn dận giầy ra đường chứ đéo chơi dép tông hehe.

   

 18. #23 by hùng hục on 2010/07/09 - 17:13

  Tóm cái ./ là cô Hục caycú chiện Thím đóng giày thay vì tông đi trời mưa chớ gì?
  Bỏ qua!@thiếu


  Chưởi nốt một câu rồi bỏ qua! Địt cụ thiếu chứ chậm hiểu như thiếu thì thằng bựa muốn đưa thiếu vào đời phải gọi một con phò cỏ, rồi lột hết nó ra, lột đồ thiếu ra, ra lệnh “cửng”, vạch thớt phò ra, giảng “đây là cái lồn”, rồi ra lệnh tiếp “lấy cái buồi đóng vào cái lồn, đóng!”. Địt pẹ thiếu thiền với không chưởi bậy một thời gian xong ức chế nhẽ thần quynh mẹ!?!?
  Thế thôi bỏ qua!
 19. #24 by cuchuoiSG on 2010/07/09 - 17:14

  Địt mịa Rô nhé, yêu Rô không hết thì thù là thù thế nầu. Ah, kèn anh vẫn to vật vã, hôm nào vầu Sài Ghềnh có ngứa bím thì nhắn anh ra giã cho phát nhế.
  Dí buồi vào Rô nhé.

 20. #26 by EURO on 2010/07/09 - 17:16


  Dí buồi vào em Rô phò phát! Em nói ngu bỏ mịa mà cứ cố cãi cho được.
  Cách nghĩ của em Rô và Dì Dắm là cách nghĩ của bần nông đéo thông địa lý, nghèo về kiến thức, chứ tự xưng là Tinh hoa với lại Vàng Son củ buồi mà cũng nghĩ như thế thì có mà Tinh dịch với
  Vàng Cứt  í.@ Chuối Điên
  Ối mẹ ơi Chuối ơi là Chuối, chị xin chú, nhẽ phẩy kêu chú là bựa dũngcảm nhất nhỉ, vì với tưduy+ lýlẽ thế nầy mà chú tựtin loe kèn trong quán Bựa  . Cả lớp khen bạn nầu.
  Nhẽ lần sau nói chiện với chú chị phẩy kè theo cuốn địa lý cho chắc ăn nhỉ. Mẹ trên đời chị tởm nhất bọn salông rexiền chiên gia bới lông tìm tiểutiết rùi túm đựoc gì là lôi hiểnvi ra sămxoi đấy. Còn trảinghiệm thựctế thì hehe….
  Tidiên chitiết díbuồi của chú làm chị rất chi là phấnchấn, chắc chú biết chị phượt tháng rưỡi nay rùi thiếu hơi giai phải không? Tựtin thì chú cứ dí tiếp đi chị tiếp, hehe mừng quá

 21. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 17:16

  Côngnhận cô Hục hài phòi dắm hehe. Nói linhtinh xong bẩu, anh hàihước đấy, tụimài cười đi.

 22. #28 by Y_Cà_Pháo on 2010/07/09 - 17:17

  Địt pẹ, lâu không vào quán Bựa, nay vào lại sao lại thấy mình hạ đẳng ghê vậy ta. Địt pẹ, Trung Tướng chỉ giỏi tụt quần chi bộ.

  Bần nông để lên tinh hoa cần nhiều thứ. Nhưng ở Lừa bây giờ cái cần nhất là chết mẹ nó bớt bần nông đi thì mới sớm có tinh hoa được. Hô hô.

 23. #29 by Bia on 2010/07/09 - 17:19

  Ngưng mưa. Làm vài chai. Chào chi bộ,

  Tên nào muốn quán rẻ xiền, không ồn ào, phục vụ chu đáo (cho mang mồi ở ngoài vào luôn) thì hỏi Bia. hehe ….chỉ sợ nghiện mẹ.

 24. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 17:20

  Sau vụ đi ỉa thì phải rửa đít và kèn (thớt)m bài thứ 2 của Tinh Hoa là ăn xong thì đéo xỉa răng, mà phải rửa mồm, súc miệng, rửa tay thật kỹ.

 25. #31 by cuchuoiSG on 2010/07/09 - 17:21

  Sất với Dì Dắm muốn vầu ở chung với bạn Dũng Lương hay sâu mà đòi tỉn em thi ĐH? Nhưng mà công nhận phò Hà Nội xinh và chiều chuộng vãi hàng, đíu như phò Sài Gòn.

 26. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 17:22

  Địtmẹ Bia chứ. Dì cămghét bú bia ở dững quán rẻ xiền Lừa đông hơn Ông Ròi, dưng lại sẵn lòng ngồi mút ốc vỉa hè.

   

  Hai cái ý nó khác nhau. Tấtnhiên đéo phải quán ốc nầu Dì cũng cóthể ngồi, dưng nóichung là vậy.

 27. #33 by EURO on 2010/07/09 - 17:27

  Thôi đi đạpvịt cho nó tintin tâunhã đây, nóng vãi chưởng tiênsư chibộ Bựa.

 28. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 17:30

  Bigiờ đến chiện ăn xong phải rửa tay rửa mồm, dưng cấm xỉa răng.

   

  Lừa ăn xong (nhất là ăn trưa) thì chùi mồm bằng giấy, rùi ngồi xỉa răng rất kỹ. Tăm cứ ngoenguẩy như lông ./ trong mồm trông rất hãi, rùi uống trà sọcsọc, đốt thuốc phèophèo.

   

  Trong khi đó hầunhư đéo thằng nầu chạy ra toilet mà rửa tay, rửa mồm, súc họng, đừng nói rửa mặt.

   

  Địtmẹ nên đến buổi chiều, tay thằng đéo nầu cũng khắm mùi mắm, mồm thì tanh lộn mửa.

   

  Mồm thối đéo phải vì đéo xỉa răng, mà vì đéo rửa mồm xúc họng.

   

  Ăn xong đéo cần xỉa răng, dưng phải rửa mồm. Tinh Hoa đấy.

   

  Xỉa răng thì chỉ nên xỉa chỗ kín không có người lạ, chứ ngồi giữa quán mà xỉa trông kinhtởm không để đâu cho hết, lấy tay bịtbịt mồm rùi xỉa trông còn kinhtởm hơn là xỉa vo.

   

   

 29. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 17:34

  Địtmẹ có lần Dì gặp một quan nhớn, chắc thẳng vửa chén xong.

   

  Địtmẹ mặt thẳng nhẫy mỡ (do no), đỏ bóng (do diệu), và ở mồm thì một cây tăm vưỡn ngoenguẩy, bước khỏi xe thì thẳng mới nhổ cây tăm đi.

   

  Ôi địtmẹ đươngnhiên vụ đàmphán bấtthành. Dì đéothể hầuchiện bầnnông được, dù nó là quan nhớn, và đã nhổ tăm đi rùi.

   

 30. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 17:36

  Địtmẹ cô nầu ăn xong mà xỉa răng bùmbụp dưng đéo rửa mồm khai coi nầu.

 31. #37 by conkat90 on 2010/07/09 - 17:36

  Cả trong đây có cô Nga tỉnh táo. Cho đến khúc cô nàng nghiêng về phương Đông. Bởi những giá trị cô nêu ra thì Đông Tây đều, không có vụ độc quyền, nếu cô có thì giờ biết đến cả hai. Nên chẳng lý do lựa chọn, tự hào. Ngoài ra có dòng tộc nào quý phái hay giầu có mà không có giai đoạn thô kệch hay trọc phú? Từ bắt chước hay hội nhập dần dần thôi. Nên nói bần nông có bắt chước vẫn hoàn bần nông không đúng. Thằng Tướng đã mạnh miệng tuyên bố không sợ bị chê ngu, thì nói mẹ nó ra cái giáo dục (không phải kiến thức hay trí thức) của hắn là gì để người khác chiệm nghiệm thử coi.  

 32. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 17:42

  Địtmẹ cô Cặc Chín Mươi nhế, Dì đang chìnhbầy giáodục của Dì đấy thôi:

   

  – Ỉa xong phải rửa đít.

   

  – Ăn xong phải rửa mồm rửa tay, không xỉa răng.

   

  – Đi nhẹ, nói khẽ, không bia cỏ quán bụi, không đốt thuốc chỗ côngcộng, không uýnh bạc cáđộ..

   

  – Và còn đang tiếptục.

   

  Địtmẹ còn đòi cái ./ gì nữa?

 33. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 17:44

  Hehe vụ ăn xong xỉa răng nầy các cô lặngthinh, chắc là độngchạm hả.

   

 34. #40 by manowar on 2010/07/09 - 17:56

  Một tháng là bâunhiêu thế?
  ———————————–
  Dì Bựa hỏi thế lộ mẹ hàng anh! Túm lại là sinh hoạt phí của 4 mạng ở Sài Ghềnh + Xiền trả Bank + Saving.

  —————————————————————————–
  Phá giá quá, em đẹp nhất trong matxa Viễn Đông hay Đại Nam cũng chỉ 150$ đêm, bác nào đi rồi confirm giúp thằng Mán cái

 35. #41 by vô thần on 2010/07/09 - 18:01

  thế nếu xong bữa mà uýnh dăng luôn đéo dỉa dăng thì mần sao? Thói quen xỉa răng chỉ dành cho bọn dà hói thôi hố hố. Đm Trung Tướng dà sói chán mẹ dồi. Mà công nhựn dòm dững thằng xỉa dăng mà lấy tay che mồm yểu điệu chỉ muốn đạp cho phát

 36. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 18:08

  @Cô Thần.

   

  Ăn xong mà uýnh răng luôn thì quá tốt, dưng đừng quên rửa cả tay nữa.

   

  Nếu các cô cẩnthận, thì nên đút cả bànchải thuốcuýnhdăng vầu cặp đi mần. Buổi trưa ăn xong thì chạy ra toilet uýnh răng. Ngoài sạchsẽ nó còn bẩuvệ răng khỏi sâu nữa.

   

  Còn cô đọc thế đéo nầu mà bẩu Dì xỉa răng nhỉ? Dì đang tiêntriền cấm xỉa răng mà?

   

  @cô Mán.

   

  Vụ em bé xinhxinh giá 1 tháng thunhập là tên Sất bốcđồng thôi.

 37. #43 by vô thần on 2010/07/09 - 18:10

  mấy thóiquen mà  lão trình bày ta đã có từ trước khi hóa thành thằng phẩnđộng từ lâu rùi có đéo gì mà tinh mấy chả lại túy. Túm lại cái cần vẫn là thay đổi cách tưduy kia kìa. Háhá dạo này nóng lão hóa nhảm mẹ rùi. Cả chiều lèm bèm chiện rửa đít rửa mồm chán điếu chịu…

 38. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 18:10

  Dưng các cô vầu toilét uýnh dăng buổitrưa thì nhớ đừng để ai trông thấy nhế. Nhìn người uýnh dăng trông tởm chả khác nhìn người xỉa dăng đâu.

   

 39. #45 by manowar on 2010/07/09 - 18:14

  @ Tướng: cho hỏi phát luôn, chơi phò thì có được tính là tinh hoa kô? băn khoăn quá, băn khoăn quá …

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 18:16

   Chơi phò không thuộc phạmtrù Tinh Hoa Bần Nông, nó thuộc về bảnnăng. Dì không dậy các cô ăn món gì, mà dậy các cô ăn thếnầu.

    

 40. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 18:15

  @Cô Thần.

   

  Dững cái Dì nói mà cô đã quenthuộc từ trước thì tốt, có đéo gì mà phànnàn? Dì dậy dững cô nầu chưa biết dững phép Tinh Hoa tốithiểu mà.

   

  Dưng qua vụ cô cườicợt vụ Dì tiêntriền Lừa phải rửa đít, thì Dì biết chắc cô có quen với dững món đó cái đầubuồi ý. Thiếu Bựa thỉm còn phải thốt lên là bikịch đấy thôi.

 41. #48 by pi on 2010/07/09 - 18:20

  Từ nhỏ khi đi nhổ răng thì được nha sĩ khuyên là không nên xỉa răng, có dùng thì nên dùng chỉ y tế, nên từ đó đến giờ đéo xỉa răng mà cũng đéo súc mồm làm mẹ gì cho mệt. Còn dùng chỉ y tế thì thấy bất tiện và đéo quen thế nào ấy.

  TT có biết cái vụ chỉ y tế không vậy?

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 18:23

   Dùng chỉ thì quá tốt, dưng chỉ nên mần buổi tối ở nhà thôi. Địtmẹ đi ăn quán mà lôi chỉ ra xài thì còn quá xỉa bằng tăm.

    

   Dưng cô đéo xúc mồm sau ăn thì không thấy khóchịu à? Lạ nhở?

    

 42. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 18:21

  Bài thứ 3 của Tinh Hoa Dì muốn dậy các cô là khi nhai không được há mõm.

   

  Lúc đút thứcăn vầu mõm thì há thật nhanh rùi khép ngay lại. Lúc nhai thì phải ngậm chặt mõm đừng để người khác nhìn thấy thứcăn trong trỏng, và tấtnhiên là đéo được vửa nhai vửa nhồmnhoàm nóichiện liênthiên.

   

 43. #51 by manowar on 2010/07/09 - 18:26

  Địtmẹ trồng cỏ trong nhà mà đéo để bị pháthiện bởi máy dò hồngngoại Dì cũng có cách rùi, dưng Dì đéo nói đâu. Đéo việc gì phải tiếptay cho bọn hạđẳng.

  —————————————————————————————
  Khó mẹ gì, cứ bắt chước như vệ tinh dzũ trụ, lấy giấy bạc bọc lại toàn bộ mái đi, chi bộ lạc đề quá, đang sáng tạo chuyển qua chùi đít là sâu là sâu?

 44. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 18:27

   

  À quên chưa nói, dùng tăm xỉa răng rất hại lợi và đươngnhiên hại tim (coi lại các bài Dâm Công nhế). Tim người Á Châu đaphần yếu do xỉa răng quá nhiều.

   

  Bọn Nhật đéo xỉa răng, nên khoảng 50 năm nay tuổi thọ nó cao hơn khoảng 10 nhát so với dân Á.

 45. #53 by pi on 2010/07/09 - 18:29

  @TT
  Dưng cô đéo xúc mồm sau ăn thì không thấy khóchịu à? Lạ nhở?

  Thì Bần Nông Tính vẫn còn chứ lạ đéo gì. Chứ là Tinh Hoa rồi thì vào đây làm đéo.

 46. #55 by pi on 2010/07/09 - 18:32

  À quên cái vụ lão nha sĩ. Hắn còn nói là: nếu dùng tăm xỉa răng thì các xớ trong cây tăm rất nhỏ có thể đâm vào lợi và làm chảy máu. Do lợi bị tổn thương thì răng cũng đéo khỏe.

 47. #57 by unaunin on 2010/07/09 - 18:42

  Tên nào có thói quen ỉa xong chùi đít thì mau mau bỏ đi nhé, đéo phải để mau thành tinh hoa mà ỉa xong chùi đít rất mất vệ sinh.
  Giấy vệ sinh công dụng chủ yếu là dùng thấm khô nước chứ chùi cứt thì chả có tác dụng mấy, nhất là cứt Lừa, thường long lỏng nhơn nhớt chứ ít khi được khuôn hình tử tế. Ỉa xong chùi bằng giấy không sạch mà lại bị vụn giấy bám vào lỗ đít và lông đít cảm giác rất kinh,
  Tay thì còn bẩn hơn lỗ đít vì cả ngày phải tiếp xúc với nhiều thứ bẩn thỉu lây nhiễm, nên rửa tay 2 tiếng/lần, riêng O nếu đi ỉa xong mà đéo được rửa đít thì cảm giác khó chịu đéo tả

 48. #59 by nhất on 2010/07/09 - 18:48

  @Phấu

  Đơn giản hóa đi là có cách thôi, nghĩ đéo ra thì mật thư cho anh ở blog của anh.

 49. #60 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 18:59

  Dưng các cô vầu toilét uýnh dăng buổitrưa thì nhớ đừng để ai trông thấy nhế. Nhìn người uýnh dăng trông tởm chả khác nhìn người xỉa dăng đâu.(@Dì)

  Tóm lại mọi hànhvi thuộc phạmtrù vệsinh cánhân đều rất nên làm khi không có người khác bêncạnh.

  Nói thế cho nó vuông.

 50. #62 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 19:00

  À lưỡi Thím bị nứtnẻ và có bựa trắng bám đầy thì là do Thận hay Gan hả Dì?

  Thận nhẽ không phải vì Thím luyện Nuốt Bọt hơn tuần nay rùi mà.

  Luyện món nào trong Dâm Công thì hết hả Dì? Bựa bám lưỡi làm ăn không ngon, và hôi mồm, rất bấttiện.

  • #63 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 19:28

   Tiếptục Thận Công đi. Ngoài ra còn cần chăm nạo lưỡi, một ngày khoảng 2 lần.

    

   Lưỡi không sạch cũng gây hôi miệng.