Sángtạohọc: Sáng Tạo Học (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

***

B. Sángtạohọc Cănbản

(i) Phươngphápluận Sángtạo

Trung Tướng xâydựng 56 phươngpháp sángtạo thuộc 7 môhình, ápdụng mọi lĩnhvực.

1. Môhình Sốhọc Sángtạo gồm 4 phươngpháp kýhiệu A1-A4.

2. Môhình Hìnhhọc Sángtạo gồm 6 phươngpháp kýhiệu G1-G6.

3. Môhình Cơhọc Sángtạo gồm 6 phươngpháp kýhiệu M1-M6.

4. Môhình Triếthọc Sángtạo gồm 8 phươngpháp kýhiệu P1-P8.

5. Môhình Vănhọc Sángtạo gồm 4 phươngpháp kýhiệu R1-R4.

6. Môhình Tâmlýhọc Sángtạo gồm 26 phươngpháp kýhiệu S1-S26.

7. Môhình Siêu Sángtạo gồm 2 phươngpháp kýhiệu X1-X2.

Lưuý “Sốhọc”, “Triếthọc” chỉ là têngọi gợinhớ, không phải là lĩnhvực ápdụng phươngpháp sángtạo tươngứng.

Trung Tướng chủtrương trìnhbầy khoảng 20/56 phươngpháp quantrọng nhất, đủ để các cô sửdụng thoảimái trong côngviệc. Các phươngpháp sẽ dẫn theo hứng.

(ii) Mộtsố Phươngpháp Sángtạo Cănbản

(ii.1) Phươngpháp Chia Nhỏ

Phươngpháp Chia Nhỏ mang kýhiệu G1, thuộc môhình Hìnhhọc Sángtạo, tươngtự Sô Liên TRIZ#1. Phươngpháp nầy khá phổbiến, dưng Trung Tướng vưỡn dẫn, xácnhận tính kếthừa của Phươngphápluận Sángtạo Bựa.

::Triếtlý::

Cái nhỏ dễ vậnhành hơn, linhhoạt hơn, mềmmại hơn cái to.

::Nguyêntắc::

Cáigì to quá thì chia nhỏ nó, cắt rời nó.

::Vídụ::

Xetải moóc (Truck Trailer) được August Charles Fruehauf chếtạo năm 1914 bằng cách cắt đôi thậmchí cắt ba một con tải bự. Sángkiến ý nhẽ thựchiện từ 1800 nếu Fruehauf hehe đọc Phươngpháp Chia Nhỏ hồi 1799.

::Thựchành::

Bài #1: Làm nầu nấu một bánhchưng khổnglồ 1,000 người chén?

Bài #2: Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè?

(ii.2) Phươngpháp Gộp To

Phươngpháp Gộp To mang kýhiệu G2, thuộc môhình Hìnhhọc Sángtạo.

::Triếtlý::

Một cái to luôn rẻ hơn, mạnh hơn, bềthế hơn một đống cái nhỏ.

::Nguyêntắc::

Dững cáigì bé quá thì gộp thành to.

::Vídụ::

Mạng Nét được Bộ Quốcphòng Mẽo chếtạo năm 1969 bằng cách nối dính 4 trungtâm máytính. Sángkiến ý nhẽ thựchiện từ 1940 nếu bọn Mẽo đọc Phươngpháp Gộp To hồi 1939.

::Thựchành::

Bài #1: Làm nầu có cănhộ 150 Trẹo Ông Cụ cho Lừa nghèo?

Bài #2: Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè?

Bài #2 quen phết hehe.

***

(Dừng chờ các cô Problems Solve)

(@2009)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sángtạohọc: Creatology (Sáng tạo học).
– Sángtạo: Creativity (Sáng tạo).
– Cănbản: Basic (Căn bản).
– Phươngphápluận: Methodology (Phương pháp luận).
– Phươngpháp: Method (Phương pháp).
– Xâydựng: Build (Xây dựng).
– Môhình: Model (Mô hình).
– Ápdụng: Apply (Áp dụng).
– Lĩnhvực: Scope (Lĩnh vực).
– Sốhọc: Arithmetic (Số học).
– Hìnhhọc: Geometric (Hình học).
– Cơhọc: Mechanics (Cơ học).
– Triếthọc: Philosophy (Triết học).
– Vănhọc: Literature (Văn học).
– Tâmlýhọc: Psychology (Tâm lý học).
– Kýhiệu: Symbolize (Ký hiệu).
– Têngọi: Name (Tên gọi).
– Gợinhớ: Rememberance (Gợi nhớ).
– Tươngứng: Appropriate (Tương ứng).
– Chủtrương: Undertaking (Chủ trương).
– Trìnhbầy: Present (Trình bầy).
– Quantrọng: Important (Quan trọng).
– Sửdụng: Use (Sử dụng).
– Thoảimái: Comfortably (Thoải mái).
– Côngviệc: Works (Công việc).
– Tươngtự: Same as (Tương tự).
– Phổbiến: Popular (Phổ biến).
– Xácnhận: Confirm (Xác nhận).
– Kếthừa: Inheritance (Kế thừa).
– Triếtlý: Philosophy (Triết lý).
– Vậnhành: Operate (Vận hành).
– Linhhoạt: Flexible (Linh hoạt).
– Mềmmại: Soft (Mềm mại).
– Nguyêntắc: Principle (Nguyên tắc).
– Cáigì: Things (Cái gì).
– Vídụ: Example (Ví dụ).
– Xetải: Truck (Xe tải).
– Chếtạo: Produce (Chế tạo).
– Thậmchí: Even (Thậm chí).
– Sángkiến: Initiative (Sáng kiến).
– Thựchiện: Done (Thực hiện).
– Thựchành: Exercise (Thực hành).
– Bánhchưng: Rice cake (Bánh chưng).
– Khổnglồ: Huge (Khổng lồ).
– Mùahè: Summer (Mùa hè).
– Bềthế: Elegant (Bề thế).
– Quốcphòng: Defense (Quốc phòng).
– Trungtâm: Center (Trung tâm).
– Máytính: Computer (Máy tính).
– Cănhộ: Apartment (Căn hộ).

*** 1. #1 by minhhuong on 2010/07/09 - 14:25

  Hôm qua có thằng đéo nào hỏi về sì tai nào phù hợp khí hậu mà lị tinh hoa ý nhỉ? phải Nhố không?


  Có cái đéo gì khó đâu, lục đống ảnh giai Hà Nội trước ngày quân Ông Cụ về tiếp quản Thủ đô í là biết ngay, tổ sư nó, đéo gì thanh tao thanh nhã nền nã đéo chịu được. 
  Chị lục cho chi bộ xem mà học tập nhá, ảnh chụp tháng 7/ 1954, vài tháng trước ngày quân Ông Cụ về, hố hố. Xem xong thì ngậm ngùi khóc thét nhá, từ giai bé tới giai nhỡ, giai già, sì tai ngon lành mát mẻ. Địt mẹ quân Ông Cụ, hỏng mẹ nó hết, hỏng hết!

 2. #2 by vinataba on 2010/07/09 - 14:30

  Địt mẹ anh vẫn ức, thế mới đau! Thôi làm quả thơ Tầu nầy tặng chi bộ rồi còn tập trung đong xiền gây dựng thiên đường XHCN.
  Hoan hô thằng Thiếu công công

  Bần nông là phẩy dép tông hàng ngày

  Rằng mình, mới thật là hay

  Tinh hoa là phải nâng chày, nâng bi!


  he he.

 3. #3 by Gia_lamcam on 2010/07/09 - 14:31

  Tinh Hoa là cái điếu? – Anh đã nói sơ sơ vài điều rồi trong một còm trước.
  Tinh Hoa điếu thể chỉ là những sự ăn nhỏ nói nhẹ, điếu thể chỉ là quần áo thơm tho không xài tất thối, điếu thể chỉ là…
  Tên nầu tự nhận mình Tinh Hoa mà đọc những chiện thế này xảy ra ở Lừa mà vưỡn dửng dưng, thản nhiên điếu một chút đau xót, thì đối với riêng anh, hắn điếu bằng một cục cứt:
  http://freelecongdinh.wordpress.com/2010/07/09/dau-thuong-nay-chi-dang-gia-25-trieu/
  Tốt nhất là các đồng chí bớt bớt mồm giùm anh về Tinh Hoa mới chả Tinh Tướng!

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 14:32

  Địt./mẹ cô Ba Lét bị thầnquynh nặng nhở?

   

  Thiếu Bựa thỉm kêugọi bỏ dép tông là đúng, nó khác đéo gì dép râu hồi trước. Rùi sẽ đến lúc đéo cần kêu nữa người ta cũng bỏ hết, vì nó quá dở nhiều nhẽ.

   

  Dép tông là disản một thời lầmthan, giống như cái xekéotay thời 194x, hoặc xe xíchlô thời giờ.

   

  Địtmẹ nhớ thời Hànội cấm xíchlô ở mộtsố tuyến phố (đâu 199x), địtmẹ một đống các bácgià lên báo chưởi ầmĩ, nầu là cướp cơm dân nghèo, nầu là phá một nét đẹp vănhóa hehe.

   

  Bigiờ thì thôi, bọn đó câm như hết. Tự cái xíchlô nó chết đéo cần ai cấm.

   

  Tinh Hoa là nhìn trước được xuthế. Dì kêugào cấm xíchlô từ 1980 lận, mà đéo ai nghe hehe.

   

   

 5. #5 by EURO on 2010/07/09 - 14:34

  Chú Chuối, đéo biết còm chị trảnhời chú biến đâu, dưng đọc lại thấy nó giống ý Dì bựa quá nên nó mất mẹ luôn lại hay, đỡ bầy đàn.
  Túm lại chú cứ hiểu thế nầy: thấy chị chém sai về giaothông chú cứ tựnhiên đổ cứt, còn hỏi về khu côngnghiệp tỉnhnọ tỉnh chai thì chi tựtin giảnhời chú đấy. Nếu chú chưa có trảinghiệp thì nạp thêm thôngtin nầy vầu: dân bắc nói tới Sg thì mặc định là những gì thuộc về phía nam, thậm chí Nam Trung bộ hay là miền Tây cũng là SG hết nhé, cũng như dân nam nhắc tới ngoài bắc là bỏn nghĩ ngay tới Hn bất kể nó ở miền núi hay miền ngược , thế nhé.

 6. #6 by cuchuoiSG on 2010/07/09 - 14:48

  Địt./mẹ Chuối Lét nhế. Dững cái gầngần Saigòn thì gọi là Saigòn chứ lại còn phân ranhgiới nó thành Bình Dương nữa hãmlìn gì?
  Địtmẹ Vũng Tầu Phan Thiết cứtcứt Dì cũng coi nó là Saigon luôn. Dân Saigon xịn thì ở Cali, Saigon bigiờ là tứchiếng, thì khác đéo Huế Nha Trang. @Dì Dắm

  Địt ./ mẹ Dì, đang trêu gái tí thì Dì Dắm ở chỗ đíu nào xông ra lấy que chọc đít, ngứa đíu chịu được; sẵn đây, chưởi cho thủng nhĩ con bà Trung Tiện ngu vì bẩu chỗ nầu ở miền Nam cũng coi là Sài Gòn.
  Nói đến Sài Gòn là nói đến Trung tâm kinh tế-chính trị-xã hội-văn hóa của cả miền Nam và ở nhiều lãnh vực tầm ảnh hưởng còn lên cả toàn quốc. Dù là chỉ cách nhau vài cây số như thành phố Biên Hòa-Đồng Nai, Thủ Dầu Một- Bình Dương đẳng cấp Sài Gòn đã hơn vài bực chứ đừng nói là xa hơn như Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ. Đẳng cấp đó của Sài Gòn đíu phải chỉ là con người mà tất tần tật cái gì nó có; mà nếu chỉ tính riêng con người thì Sài Gòn cũng toàn tập trung những cái đầu lâu tinh túy của cả nước về đấy thì các chỗ khác sánh đíu thế nầu được. Trung Tiện so sánh khập khiễng bỏ mịa, lòi ra cái đuôi ngu nhiều lúc hơn cả bò mà còn cãi cố. Cứ đòi định hướng dư luận về văn hóa từ phong cách đến lối sống, sinh hoạt nhưng cái tầm của Trung Tiện cỡ như thế nầy thì định hướng được cái buồi cái buồi, nhiều người không biết còn nghĩ Trung Tiện mới ở bệnh viện TT Biên Hòa trốn ra nữa ấy chứ.
  Địt ./ mẹ cả nhà Trung Tiện.

 7. #7 by Bia on 2010/07/09 - 14:48

  Tên nầu tự nhận mình Tinh Hoa mà đọc những chiện thế này xảy ra ở Lừa mà vưỡn dửng dưng, thản nhiên điếu một chút đau xót, thì đối với riêng anh, hắn điếu bằng một cục cứt, đừng nói trong Củ Sọ hắn Tinh Hoa cỡ nào@ Lẩu Thập Cẩm
  —-

  Hehe Bia không đau xót ( đúng ra là không có quyền đau xót).

  Phải: ” Rũ bùn đứng dậy sáng loè” chứ xót xót cái gì

 8. #8 by Cocacola on 2010/07/09 - 14:48

  Cái vụ mà đưa má bên trái cho người ta tát lun í.@ Em Nga


  Dất là chán các em không biết chút gì về Thánh Kinh và ý Chúa cả mà cứ nói ra rả ý ! Phạm Phòng ghét Dì bựa cũng lôi ý nầy ra chửi Dỉ.

  Các em dừng hãm (“cà chớn” in Lừa Nam’s dialect) 5 phút cho anh thở được không ?! Xin lỗi, chịu hổng nổi !!

  Em Nga còn thất vọng hơn nữa, vì Trung Tướng vứt nó vào nhà xí.@ Em Nga

  Ừa, còn anh thì giật xả nước cho trôi, sau đó dùng nước vệ sinh Con Vịt tẩy rửa sạch sẽ nữa!
 9. #9 by minhhuong on 2010/07/09 - 14:49

  Ở Pháp thối thì bọn Tây đi tông chủ yếu là khi đi biển, đi nghỉ mát. Ảnh của thằng đéo nào chụp Jolie đi tông ngồi xe máy thì chuẩn mẹ nó rồi, nó đương đi nghỉ mát còn đéo.

   Lấy ví dụ ấy để phản đối Thím Thiếu thì khác đéo gì bẩu là mình đéo biết bọn Tây đi tông trong trường hợp nào. 
 10. #10 by Old Sung on 2010/07/09 - 14:59

  Thằng Bựa tintin lập lờ lấp liếm, trơ trẽn đánh tráo ý của anh. Nhắc rùi mà nó vưỡn nhơn nhơ, đành đổ cứt vào mồm mày lần cuối vậy.


  Tổ sư Bựa, anh quan tâm đéo gì đến dép tông của Thằng thiếu hãm? Tổ sư mầy chỉ cho anh xem. Anh chỉ đề cập đến thứ tinh hoa phò nhỏ nhẹ,ăn nói, ăn bơ, ăn thìa mà thằng nhóc hỷ mũi chưa sạch ngưỡng mộ. Bẩu nó rằng đó là cái vỏ..
  Vậy mà mày biến lu loa thành chuyện Hàn quốc Nhật bản tinh hoa nhờ bắt chước Tây rồi chửi nhặng xị.

  Tiên sư Bựa, nếu có chút sĩ diện thì nói sai phải xin lỗi, nếu không thì câm mẹ nó mõm đi cho xong. Giờ mày còn lu loa tên anh với cái dép tông Lào của thằng Công công hãm lìn kia.

  Địt mẹ, thứ mày có học mấy vẫn là loại bần nông thôi. 

  Địt mẹ đồ Lừa!
 11. #11 by Bia on 2010/07/09 - 15:05

  dân bắc nói tới Sg thì mặc định là những gì thuộc về phía nam, thậm chí Nam Trung bộ hay là miền Tây cũng là SG hết nhé, cũng như dân nam nhắc tới ngoài bắc là bỏn nghĩ ngay tới Hn bất kể nó ở miền núi hay miền ngược , thế nhé.
  —-
  Em Rô nhắc mới nhớ chuyện cũ. Lần ý ra Bắc nói tiếng Bắc gốc, khi ăn thế mẹ nào nói Cái Tô…

  Chủ quán hỏi em ở SG ra? Bia lắc. Hehe tô phở giá SG

 12. #12 by vinataba on 2010/07/09 - 15:07

  Sung ơi yêu Sung quá đi, địt con mẹ quả nầy anh Ba phá lệ nâng bi Sung, he he.
  Vén váy chưởi chết cụ thằng Thiếu công công với thằng Tướng Trơ Tráo đi Sung!

 13. #13 by minhhuong on 2010/07/09 - 15:12

  Chuối bị ẩm cái đéo gì mà tự dưng dửng mơ ra trêu gái trên quán Bựa đấy hả Chuối?

  Chị thậm ghét lũ giai nhà quê Lừa ngoài đường có cái thói gái đi ngang qua đéo quen biết đéo gì cũng ngứa miệng trêu trêu chọc chọc. 
  Tởm.
 14. #14 by cuchuoiSG on 2010/07/09 - 15:13

  Dân bắc nói tới Sg thì mặc định là những gì thuộc về phía nam, thậm chí Nam Trung bộ hay là miền Tây cũng là SG hết nhé, cũng như dân nam nhắc tới ngoài bắc là bỏn nghĩ ngay tới Hn bất kể nó ở miền núi hay miền ngược@ Rô phò

  Dí buồi vào em Rô phò phát! Em nói ngu bỏ mịa mà cứ cố cãi cho được.
  Cách nghĩ của em Rô và Dì Dắm là cách nghĩ của bần nông đéo thông địa lý, nghèo về kiến thức, chứ tự xưng là Tinh hoa với lại Vàng Son củ buồi mà cũng nghĩ như thế thì có mà Tinh dịch với
  Vàng Cứt  í.
  Hà Nội là Hà Nội, trước đây Hà Nội chưa mở rộng, thằng nầu nói giọng Hà Tây mà xưng là dân Hà Nội thì Chuối khinh ra mặt, thằng nào ở Phú Thọ, Hòa Bình nói giọng miền núi lơ lớ, dân Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng…nói ngọng “n” với “l” mà xưng quê Hà Nội thì lần sau nhất định đéo tiếp vì xuất xứ đã khai láo rồi thì còn tin sao được mà làm ăn.
  Còn thằng nầu nói nặng như đeo đá miền Trung, nói ngọng Rô phò thành Gô xinh miền Tây mà xưng gốc Sài Gòn thì người biết người ta có ném phân vào mặt.
  Chưa tường địa lý đừng nói chuyện trên trời nhé.

 15. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 15:16

  Chết cười mới cô Xung Lét. Đã giàhói rùi lại còn Lét nữa thì tộinghiệp lắm Dì rất thôngcảm.

   

  Dì đã bẩu rùi, muốn nên Tinh Hoa thì phải tinhhoa từ dững cái nhỏnhặt nhất. Từ nết ăn dáng ỉa, từ cách gãi gáy tới lối rửa chân, rùi dầndần thì mới Tinh Hoa Toàn Diện được.

   

  Địtmẹ giờ mà đùng phát bắt Lừa vachạm ngoài đường thì xuống xe xin lỗi còn khó hơn bắt chó húp nước mắm.

   

  Nên phải vậnđộng nó, bọn Lừa ý:

  – Tập đéo nói to nơi côngcộng. Quen nói bé thì tứckhắc bớt khảnăng chưởi càn.

  – Tập đi giầy thay dép tông. Quen đi giầy thắt càvạt thì cũng ngại tỉn nhau giữa phố.

   

  Thế nhé, đồ bầnnông.

   

  Còn với các Bựa, thì để chóng nên Tinh Hoa, tứckhắc phải thựchiện dững việc sau:

   

  1- Tập Dâm Công hàng ngày. Ngoài tăng sứckhỏe, Dâm Công còn mần người ta kiênnhẫn, máttính, sángsuốt..

   

  2- Tập Sángtạo hàng ngày. Địtmẹ một thằng ham sángtạo thì đéo còn thờigian mần dững việc vôbổ.

   

  3- Đi ỉa phải rửa đít thayvì chùi bằng giấy. Địtmẹ đây là một cáchmạng chứ đéo có đùa đâu. Dì sẽ thuyếttrình sau.

   

   

   

 16. #16 by minhhuong on 2010/07/09 - 15:17

  Bẩu nó rằng đó là cái vỏ..@ Anh Sung

  ————————-
  Chị phản đối quyết liệt anh Sung cái vụ vỏ này, vì cái 1 đợt đi Vinpearl đéo gì trong Nha Trang, sáng sớm vào thấy sạch bóng sạch nhoáng, tới trưa là như 1 bãi rác khổng lồ dù sọt rác khắp nơi.

  Ví dụ cụ thể hơn nhá,
  Cái vỏ là “không khạc nhổ ngoài đường”, đúng mẹ chỉ là cái vỏ. Dưng nếu 1 thằng đéo bao giờ khạc nhổ ngoài đường thì thông thường là nó cũng đéo vứt rác ngoài đường.
  Vỏ cũng là kết quả của giáo dục.
 17. #17 by Bia on 2010/07/09 - 15:19

  @Hương

  Lâu quá không gặp em. Dạo này vẫn chửu tục vun vút. Không nên không nên thường xuyên.

  Mác – Lê – Mao – Cụ đã dạy rằng: Chửu tục nhiều thành thói quen, thói quen lặp đi lặp lại nhiều thành bản chất” hehe. Bia quán triệt tên Thím Thiếu đấy.

 18. #19 by Bia on 2010/07/09 - 15:22

  Chị thậm ghét lũ giai nhà quê Lừa ngoài đường có cái thói gái đi ngang qua đéo quen biết đéo gì cũng ngứa miệng trêu trêu chọc chọc.

  Em Hương chửu Bia đấy ư? Hehe Phản xạ không điều kiện ý mà. Cứ như Bia coi phim xếch ý

 19. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 15:24

  Địtmẹ chết cười cô Chuối Lét tự xưng Sàigòn gộc kìa hehe.

   

 20. #21 by vô thần on 2010/07/09 - 15:26

  Dõ chán  lại phải vầu chưởi lão Hói phát nữa…Dững gì lão nói dất đúng…Dằng Tinh Hoa thì phải thế lọ thế chai…Dưng ý của 2 cô lét Xung, Hục lão đéo chịu hiểu là sâu là sâu? Dẫu có bắt chước Tinh Hoa một cách máy móc làm cho XH tốt đẹp lày lọ lày lọ… thì cũng đéo nên Tinh Hoa được thế nhá!

 21. #22 by cuchuoiSG on 2010/07/09 - 15:31

  Chuối bị ẩm cái đéo gì mà tự dưng dửng mơ ra trêu gái trên quán Bựa đấy hả Chuối? Chị thậm ghét lũ giai nhà quê Lừa ngoài đường có cái thói gái đi ngang qua đéo quen biết đéo gì cũng ngứa miệng trêu trêu chọc chọc. @Hương điêu

  Hôm nay, Hương điêu ngứa bẹn hay sâu mà đụng vào anh thế hử? Anh trêu Rô phò là vì anh và ả có duyên nợ với nhau chứ đíu phải  kiểu bọn giai quê ngứa miệng chọc ghẹo, bóp vú Hương điêu hồi hổi đâu nhá. Hay Hương điêu nhớ cái cảm giác dạo ấy mà xúi anh cũng làm như bọn giai làng kia hử?

 22. #23 by Cocacola on 2010/07/09 - 15:31

  gái đi ngang qua đéo quen biết đéo gì cũng ngứa miệng trêu trêu chọc chọc @ Em Hường


  Ghẹo gái là một thú vui tâu nhã!
 23. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 15:34

  Tạisâu Tinh Hoa thì đi ỉa đéo chùi đít?

   

  Chùi Đít mới Tinh Hoa liêncan đéo gì?

   

  Thế mà nó liêncan đấy.

   

  Dì từ 30 năm nay đi ỉa tuyệtđối đéo chùi đít. Vầu chỗ nầu mà đéo có nước rửa đít thì chắcchắn Dì nhịn ỉa luôn. Tinh Hoa mà.

   

  Rửa đít có dững cái lợi sau:

   

  – Rất sạch, hạnchế vitrùng bâu quanh lỗđít.

  – Không để thânthể bốc mùi khi có cứt dính ở lỗđít cho chùi bằng giấy.

  – Chống/ngăn được trĩ. Chữa được bịnh phổi.

  – Mần ta thêm tựtin.

  – Nếu độtngột được mần tình mà trước đó ỉa chùi đít thì chắcchắn là thảmhọa. Nhiều khi chỉ vì không rửa đít mà mất dững cơhội totát.

   

  Rửa đít có dững cái bấtlợi sau:

   

  – Toilet phải có nước, và nên có xàphòng.

  – Bị ướt tay, và cũng dễ ướt quần nếu không cửi hẳn ra.

   

  Đấy, hãy cânnhắc để giởthành Tinh Hoa.

   

  Tinhiên đừng có lười theo kiểu dùng vòi xịt để xịt lỗđít nhế. Xịt kiểu đó thì khác đéo gì chùi đít. Cókhi cứt còn dính nguyênxi.

 24. #25 by LUUMANH on 2010/07/09 - 15:36

    Cách đây 13 phút

  Chết cười mới cô Xung Lét. Đã giàhói rùi lại còn Lét nữa thì tộinghiệp lắm Dì rất thôngcảm.

  Dì đã bẩu rùi, muốn …

  Tý nữa thì anh chởi địt mẹ Tướng Lông Đít . Nhưng đoạn này anh nghe được .

  Còn Rửa đít nhớ rửa từ trước ra sau nhé . Địt mẹ thằng Tướng Lông Đít Trĩ , anh mần món này lâu rồi 

   

 25. #26 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 15:37

  Cô Sung cứ lậpđilậplại kháiniệm “Cái Vỏ” làm Thím chết cười vì thương cô quá thương cô quá.

  Vỏ vỏ cái địt./ mẹ cô hehe

  Một thằng tinhhoa có vănhóa cao, trithức tốt sẽ tựđộng biết đóng giày, đi nhẹ, nói khẽ, lịchsự, từtốn, rửa chân trước khi leo giường.

  Còn thằng bầnnông thì có giát vàng lên người, như Ông Chó ngồi mới em Hà Hồ bên dưới, thì vưỡn cứ là bầnnông thôi, tức là trọcphú, vô học, ngôngnghênh, kệchcỡm.

  Nói như cô thì một thằng gãi bẹn nơi côngcộng cũng rất có thể là Tinh Hoa giấumình (hốhố)?

  Bảnchất nó quyếtđịnh mọithứ, kể cả kháiniệm “Cái Vỏ” hãmlìn của cô. Rõ chưa?

 26. #27 by Bia on 2010/07/09 - 15:38

  3- Đi ỉa phải rửa đít thayvì chùi bằng giấy. Địtmẹ đây là một cáchmạng chứ đéo có đùa đâu. Dì sẽ thuyếttrình sau.
  —-
  Thuyết luôn đi để bia còn giải thích với vợ. Y bảo sao mày không chùi đít mà rửa, chỉ giả lời là phêsạchmát – đít, đỡ tốn giấy, nước.

  hehe biết sao không? bưã quay người vớ cái vòi sen bị trật bả vai, bả phát hiện.

 27. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 15:38

  Địtmẹ hóara Chuối SG là Lãng Tử SG à. Đéomẹ thẩu nầu hehe.

 28. #29 by vinataba on 2010/07/09 - 15:44

  @ Thím Thiếu: Hai công công!!!

 29. #30 by Italiano on 2010/07/09 - 15:44

  Fanculo a tutti voi – asini, il vostro compagno! Sto leggendo “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo” – Max Webber introdotto da “Lang Lừa”.
  Quyển này đã có bảndịch sang tiếng Việt, bản tiếng Anh ở đây . Đừng lười! Đọc đi các conLừa!

  Đcm, đọc mà điếu thể hiểu hay cố tình điếu hiểu thì đcm 3 kiếp nữa cúng điếu thành TinhHoa , TinhQuả gì đâu,
  vaffanculo asini!
  Đcm, đọc đi để hiểu SựThật, SựLiêmChính, SựChânThành mà bạn Benjamin Franklin cảđời theođuổi lấy từđâu ra nhế, vaffanculo Asini!

 30. #31 by vinataba on 2010/07/09 - 15:46

  Lớp chúng mình chiển sang đề tài: Ứng dụng thủy lực trong công tác chùi đít nhế!! he he.
  Rô xinh mới Hương điêu đứng dậy Dì tướng kiểm tra bài cũ nào!!!

 31. #32 by Italiano on 2010/07/09 - 15:46

  Vaffanculo asini! Cái gì mà bọn thượngđẳng nó ngon thì phải học là con bà nó rồi cãi nhau làm ./ gì!  Đọc thêm về Benjamin Franklin (mặt tển trên tờ 100 Tơn í). Đcm, muốn thoát Lừa mà điếu chịu hoànthiện nhâncách rồi phổbiến cho các Lừa khác! Còn không, cút con mẹ nó đi, Vaffanculo asini!

  Xem tự truyện bạn Ben nhế! Đcm, bạn bản đã hoànthiện nhâncách bằng một kếhoạch gồm mười ba đứctính, theođuổi từ tuổi 20 (năm 1726) và vẫn tiếptục theođuổi tới tận cuốicuộcđời. :

  1. Chừng mực. Ăn không tới chán; uống không quá nhiều.”
  2. Yên lặng. Chỉ nói những điều mang lại lợi ích cho bạn và người khác; tránh những cuộc cà kê mất thì giờ.”
  3. Trật tự. Hãy để mọi thứ của bạn đều có vị trí của chúng; hãy để mỗi phần công việc của bạn đều được thu xếp một khoảng thời gian.”
  4. Kiên định. Quyết tâm làm điều bạn phải làm; làm bằng được điều bạn quyết tâm.”
  5. Tiết kiệm. Không chi gì ngoài những thứ tốt cho bạn và người khác; ví dụ, không nên lãng phí thứ gì.”
  6. Siêng năng. Không nên bỏ phí thời gian; luôn sử dụng chúng một cách hiệu quả; bỏ mọi hành động không cần thiết.”
  7. Chân thật. Không nên lừa dối; hãy suy nghĩ một cách ngay thẳng và thành thật, và, nếu bạn nói, hãy nói điều bạn biết.”
  8. “JUSTICE. Wrong none by doing injuries, or omitting the benefits that are your duty.”
  9. Điều độ. Tránh những sự thái quá; cố chịu đựng tới mức bạn cho là đủ.”
  10. Sạch sẽ. Không nên để sự không sạch sẽ hiện diện trên thân thể, quần áo hay nơi ở của bạn.”
  11. Yên bình. Không nên quan tâm tới những điều vặt vãnh, hay những rủi ro thông thường hoặc không tránh được.”
  12. “CHASTITY. Rarely use venery but for health or offspring, never to dullness, weakness, or the injury of your own or another’s peace or reputation.”
  13. Khiêm tốn. Học theo Jesus và Socrates.”
 32. #33 by Hoàng Việt on 2010/07/09 - 15:49

  @CàPhấu : Trồng Cỏ   dưới hầm sâu – đèn điện để cây quang hợp !

  @ TT :Việt có thói quen đi nặng rửa đít từ hơn chục năm nay, cực vệ sinh , mùa hè rất mát và an toàn ( ko trầy xước hay đau rát nếu bị trĩ hay táo bón )

 33. #34 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 15:51

  Dùng nước và xàphòng để mân rửa đít Thím làm cũng lâu rùi.

  Dưng Thím cẩnthận hơn Dì, tức là:

  Trước khi dùng xàphòng và nước, thì tuyệtđối không quên lấy giấy chùi thật kỹ lỗđít trước đã.

  Chùi xong rùi thì tay phải cầm vòi xịt, tay trái dùng xàphòng rửa, cọ, mân đít thật nhuyễn. Cứ thế vừa mân vừa xịt nước đến khi cảm thấy sạch thì thôi.

  Cáchthức kếthợp cả giấy và xàphòng sẽ cảmthấy sạchsẽ, khi người sạchsẽ thì cũng tựtin hơn.

  Chứ chỉ dùng giấy chùi không thì đúng quá tởm.

  À tiện Thím thuyếttrình luôn về đánhrăng!

 34. #35 by vô thần on 2010/07/09 - 15:53

  Tên Thiểu đang nói cái ý mà cô Xung muốn nói từ hôm trước đấy…Tinh Hoa sẽ tự động ý thức việc làm của mình còn Bần Nông có bắt chước thì cũng đéo thể thành Tinh Hoa được

 35. #36 by cuchuoiSG on 2010/07/09 - 15:57

  Địtmẹ hóara Chuối SG là Lãng Tử SG à. Đéomẹ thẩu nầu hehe.@ Dì Dắm
  ———-
   Địt ./ mẹ Dì Dắm lần nữa, xem văn phong thế nầu mà bẩu Chuối là thằng Lãng chó chết nầu đấy hử? Đấy, như thế mà
  Trung Tiện tự bẩu là có tầm, là thông minh, là sáng tạo trong khi chỉ nghĩ đến cái tiểu tiết là “duyên nợ” với ả Rô phò mà kết luận ngay Chuối là thằng Lãng, cười phọt dắm với Trung Tiện Bựa.

 36. #37 by vô thần on 2010/07/09 - 15:59

  Ối giồi ôi lão Bựa càng ngày càng thần quynh…giờ lại khuyên rửa đít thay chùi đít đới hố hố…lại còn khuyến khích dùng soap nữa chớ…hố hố chết mẹ nó cười

 37. #38 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 16:03

  Nếu một thằng bầnnông có thể bắtchước nhuyễn những món Thím đềcập thì nó hoàntoàn có quyền giở nên Tinh Hoa.

  Địtmẹ tưởng bắtchước được mà dễ à?

  Có mỗi thế mà cũng cố bắtbẻ vặnvẹo, đúng là hãmlìn tiểunông.

 38. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 16:05

  Cách vửa chùi vửa rửa đít của thím Thiếu nhẽ không ổn. Vì nhưthế buộc phải có giấy trong toilét. Mà có giấy thì bọn tintin vì lười hoặc vì vội sẽ chùi suông, rùi đéo chịu rửa, rất kinh.

   

  Giấy bigiờ nó mần rất dai, bỏ vầu lỗ xí thì hay bị tắc, mà bỏ vầu thùng rác thì còn tởm hơn chùi đít.

   

  Thếnên cách của Thiếu Bựa không nên tiêntriền.

   

  Làm nầu để ỉa không cần chùi bằng giấy mà cứt vưỡn ít dính ở lỗđít trước khi rửa? Đấy chính là một phép trong Dâm Công. Khi các cô vửa ỉa vửa luyện 11 Phế Công, thì cứt dính ở đít rất ít. Nóichung hạng caothủ như Dì thì ỉa xong nhìn lỗđít vưỡn trắng phauphau.

   

  Ỉa xong, xịt nhẹ bằng vòi xịt, là trôi 99% cứt còn dính quanh lỗ, sau đó rửa kỹ bằng tay cùng xàphòng.

   

   

 39. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 16:08

  Cô Thần Lét nói sai rùi. Bần Nông tập theo Tinh Hoa thì khôngthể bụp phát thành Tinh Hoa ngay, mà sẽ bớt chất Bần Nông đi, rùi đến cuối đời, hoặc sang đời Con Cháu nó hết sạch Bần Nông Tính là OK.

   

  Chứ Bần Nông đéo nầu cũng nghĩ, mình phận bầnnông đéothể khác được, rùi đéo chịu hoànthiện traudồi, thì ngàn đời sau cũng đéo thoát kiếp hạđẳng.

   

 40. #41 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 16:10

  Ối giồi ôi lão Bựa càng ngày càng thần quynh…giờ lại khuyên rửa đít thay chùi đít đới hố hố…lại còn khuyến khích dùng soap nữa chớ…hố hố chết mẹ nó cười(@cô Thần)

  Ơ địtmẹ thế cô Thần đéo rửa đít bằng xàphòng bâugiờ à? Đéo gì bikịch thế hở Giời?

 41. #42 by cuchuoiSG on 2010/07/09 - 16:13

  Địt mẹ chiều cuối tuần, chi bộ đéo làm việc chưởi nhau và tuyên truyền hăng nhẩy?

 42. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 16:15

  Địtmẹ cô Thần cười cái đéo gì? Khoaitây nó còn dậy cách rửa đít đây nè: http://everything2.com/title/How+to+wash+your+ass.

 43. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 16:17

  Địtmẹ Yotube dậy cách rửa đít côngnghệcao đây: http://www.youtube.com/watch?v=oZAbxSp2sVw.

   

  Địtbố cô Thần còn chưa biết rửa đít hốhố.

 44. #45 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 16:19

  Dùng giấy trước khi xài xàphòng cho nó tăng độ cẩnthận.

  Nhiều khi ngồi sai tưthế hoặc gặp khi cơthể không khỏe cứt nó dính nhoèn dẻoquạch quanh lỗđít mà dùng nước thì nhoenhoét bétnhè rất tởm.

  Nên phải dùng giấy lau trước sẽ ổn hơn.

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 16:23

   Về lý là thế, dưng luyện Dâm Công thì sẽ đéo có chiện Cứt Nhoèn Quanh Đít.

 45. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 16:21

  Địtmẹ trồng cỏ trong nhà mà đéo để bị pháthiện bởi máy dò hồngngoại Dì cũng có cách rùi, dưng Dì đéo nói đâu. Đéo việc gì phải tiếptay cho bọn hạđẳng.

 46. #48 by vô thần on 2010/07/09 - 16:22

  Thực ra quãng 7 năm giở lại đây cũng ghê tởm với việc chùi đít suông và chiển sang rửa mới soap rùi…Dưng rửa đít đéo dùng soap như lão Bựa hói khuyên thì chịu…Mà rửa đít nó cứ mất vệ sinh thế nầu ý…người nhà cũng thắc mắc chiện nầy rùi…xấu hổ điếu chịu hố hố…

 47. #49 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 16:22

  Ngừng chưởi nhau thưởngthức tý chấtnghệ đi, hỡi các tinhhoa vàngson và bầnnông hehe.

  Địtmẹ đoạn phim ngắn dưới đây lại là một minhchứng hùnghồn nữa cho sự nhânvăn thượngđẳng của bọn Khoai Tây:


 48. #50 by philosopher on 2010/07/09 - 16:23

  Ơ, Cậu trước giờ tuyền rửa đít đấy thây. Mát điếu chịu

 49. #51 by hùng hục on 2010/07/09 - 16:24

  Oài địt cụ chi bộ được ngày nóng chi bộ phò lôi nhau lên quán tỉn nhau tĩ tã thế này à! Hố hố mấu đéo tả!


  Địt cụ thằng bựa, mày viết địt pẹ toàn cái đúng rồi, địt mẹ đéo ai chả biết muốn hay ho tinh hoa nầy nọ thì phải học, phải bắt chước từ cái nhỏ nhất, anh huyền tuyền đồng ý với dững cái mầy nói, địt cụ mầy nhưng mầy hiểu sai huyền tuyền ý anh!

  Địt cụ thằng bựa với thằng thiếu gay, ví dụ chuyện đi giày, địt pẹ chi bộ chứ đi giày là đúng, anh ủng hộ đi giày càng nhiều càng tốt, đi làm vô công sở đi giày, học sinh đi học đi giày, vưn vưn. Địt pẹ cái mà anh ngứa tai thằng thiếu gay là lúc nó nói đéo gì mà mưa cũng phải xỏ giày vào, địt pẹ nước vào thối cả giày cả tất thì tinh hoa cái lồn mẹ nó! Địt pẹ giời đang mưa ầm ầm, hà lội nước nụt tĩ tã, địt mẹ có việc phải cưỡi quả xe máy ra đường, địt pẹ cứ nhất nhất phải xỏ giày xỏ tất vào mới đi thì địt pẹ anh thật với thiếu gay chứ thiếu gay còn đéo bằng thằng bần nông nhá! Địt pẹ giờ ông thiếu gay về quê, địt pẹ gặp họ hàng đéo biết tinh hoa hay bần nông, dưng ở quê chỉ có mỗi đũa thôi, ông thiếu lại giãy nảy mẹ lên “ới địt pẹ các cô chú bác ông bà, cháu là tinh hoa, cháu chỉ ăn đĩa với dao với nĩa, đéo bần nông như các cô chú bác ông bà đâu!”. Hay về nói chuyện với ông cụ cố thiếu bựa, địt pẹ nó lại cứ nhất nhất “cháu là tinh hoa cháu đéo nói to cho cụ nghe đâu, cụ điếc mặc kệ mẹ cụ!”.

  Địt pẹ thiếu gay chứ anh hỏi mày, ok giờ biết xe máy là phương tiện của lừa bần nông lỗ đít, chứ giờ mày đi cái đéo gì đi học, đi làm, đi chăn cái con giáo viên tiếng nhựt của mày? Mày có nhất nhất bắt ông bà già mầy phải mua ô tô không, địt pẹ, đéo đi ô tô đéo là tinh hoa à, địt mẹ mày?!?!
 50. #52 by vinataba on 2010/07/09 - 16:29

  Ơ địt mẹ Hục được! được!