Sángtạohọc: Sáng Tạo Học (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

***

B. Sángtạohọc Cănbản

(i) Phươngphápluận Sángtạo

Trung Tướng xâydựng 56 phươngpháp sángtạo thuộc 7 môhình, ápdụng mọi lĩnhvực.

1. Môhình Sốhọc Sángtạo gồm 4 phươngpháp kýhiệu A1-A4.

2. Môhình Hìnhhọc Sángtạo gồm 6 phươngpháp kýhiệu G1-G6.

3. Môhình Cơhọc Sángtạo gồm 6 phươngpháp kýhiệu M1-M6.

4. Môhình Triếthọc Sángtạo gồm 8 phươngpháp kýhiệu P1-P8.

5. Môhình Vănhọc Sángtạo gồm 4 phươngpháp kýhiệu R1-R4.

6. Môhình Tâmlýhọc Sángtạo gồm 26 phươngpháp kýhiệu S1-S26.

7. Môhình Siêu Sángtạo gồm 2 phươngpháp kýhiệu X1-X2.

Lưuý “Sốhọc”, “Triếthọc” chỉ là têngọi gợinhớ, không phải là lĩnhvực ápdụng phươngpháp sángtạo tươngứng.

Trung Tướng chủtrương trìnhbầy khoảng 20/56 phươngpháp quantrọng nhất, đủ để các cô sửdụng thoảimái trong côngviệc. Các phươngpháp sẽ dẫn theo hứng.

(ii) Mộtsố Phươngpháp Sángtạo Cănbản

(ii.1) Phươngpháp Chia Nhỏ

Phươngpháp Chia Nhỏ mang kýhiệu G1, thuộc môhình Hìnhhọc Sángtạo, tươngtự Sô Liên TRIZ#1. Phươngpháp nầy khá phổbiến, dưng Trung Tướng vưỡn dẫn, xácnhận tính kếthừa của Phươngphápluận Sángtạo Bựa.

::Triếtlý::

Cái nhỏ dễ vậnhành hơn, linhhoạt hơn, mềmmại hơn cái to.

::Nguyêntắc::

Cáigì to quá thì chia nhỏ nó, cắt rời nó.

::Vídụ::

Xetải moóc (Truck Trailer) được August Charles Fruehauf chếtạo năm 1914 bằng cách cắt đôi thậmchí cắt ba một con tải bự. Sángkiến ý nhẽ thựchiện từ 1800 nếu Fruehauf hehe đọc Phươngpháp Chia Nhỏ hồi 1799.

::Thựchành::

Bài #1: Làm nầu nấu một bánhchưng khổnglồ 1,000 người chén?

Bài #2: Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè?

(ii.2) Phươngpháp Gộp To

Phươngpháp Gộp To mang kýhiệu G2, thuộc môhình Hìnhhọc Sángtạo.

::Triếtlý::

Một cái to luôn rẻ hơn, mạnh hơn, bềthế hơn một đống cái nhỏ.

::Nguyêntắc::

Dững cáigì bé quá thì gộp thành to.

::Vídụ::

Mạng Nét được Bộ Quốcphòng Mẽo chếtạo năm 1969 bằng cách nối dính 4 trungtâm máytính. Sángkiến ý nhẽ thựchiện từ 1940 nếu bọn Mẽo đọc Phươngpháp Gộp To hồi 1939.

::Thựchành::

Bài #1: Làm nầu có cănhộ 150 Trẹo Ông Cụ cho Lừa nghèo?

Bài #2: Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè?

Bài #2 quen phết hehe.

***

(Dừng chờ các cô Problems Solve)

(@2009)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sángtạohọc: Creatology (Sáng tạo học).
– Sángtạo: Creativity (Sáng tạo).
– Cănbản: Basic (Căn bản).
– Phươngphápluận: Methodology (Phương pháp luận).
– Phươngpháp: Method (Phương pháp).
– Xâydựng: Build (Xây dựng).
– Môhình: Model (Mô hình).
– Ápdụng: Apply (Áp dụng).
– Lĩnhvực: Scope (Lĩnh vực).
– Sốhọc: Arithmetic (Số học).
– Hìnhhọc: Geometric (Hình học).
– Cơhọc: Mechanics (Cơ học).
– Triếthọc: Philosophy (Triết học).
– Vănhọc: Literature (Văn học).
– Tâmlýhọc: Psychology (Tâm lý học).
– Kýhiệu: Symbolize (Ký hiệu).
– Têngọi: Name (Tên gọi).
– Gợinhớ: Rememberance (Gợi nhớ).
– Tươngứng: Appropriate (Tương ứng).
– Chủtrương: Undertaking (Chủ trương).
– Trìnhbầy: Present (Trình bầy).
– Quantrọng: Important (Quan trọng).
– Sửdụng: Use (Sử dụng).
– Thoảimái: Comfortably (Thoải mái).
– Côngviệc: Works (Công việc).
– Tươngtự: Same as (Tương tự).
– Phổbiến: Popular (Phổ biến).
– Xácnhận: Confirm (Xác nhận).
– Kếthừa: Inheritance (Kế thừa).
– Triếtlý: Philosophy (Triết lý).
– Vậnhành: Operate (Vận hành).
– Linhhoạt: Flexible (Linh hoạt).
– Mềmmại: Soft (Mềm mại).
– Nguyêntắc: Principle (Nguyên tắc).
– Cáigì: Things (Cái gì).
– Vídụ: Example (Ví dụ).
– Xetải: Truck (Xe tải).
– Chếtạo: Produce (Chế tạo).
– Thậmchí: Even (Thậm chí).
– Sángkiến: Initiative (Sáng kiến).
– Thựchiện: Done (Thực hiện).
– Thựchành: Exercise (Thực hành).
– Bánhchưng: Rice cake (Bánh chưng).
– Khổnglồ: Huge (Khổng lồ).
– Mùahè: Summer (Mùa hè).
– Bềthế: Elegant (Bề thế).
– Quốcphòng: Defense (Quốc phòng).
– Trungtâm: Center (Trung tâm).
– Máytính: Computer (Máy tính).
– Cănhộ: Apartment (Căn hộ).

*** 1. #1 by vinataba on 2010/07/09 - 09:29

  @ thằng Sóng Hấp:

  Địt con mẹ mài, bắt chước thì cho ra bắt chước, đọc nhạt toẹt, thối như dắm!!!
  Thế lồn nầu quán bựa của thằng Tướng độ này lắm tin tin hấp hấp nhể!?

  Địt mẹ anh hiểu kiểu như thằng Sóng hấp, giống cái điếu gì mà hôm qua Lả lướt hay Cẩm hói hay Thiếu công công đã nói ý, đại khái là tin tin tập hút thuốc cho sành điệu, mà cứ phải nhè chỗ đông người để thể hiện ý!

  Ôi hãm!

 2. #2 by vinataba on 2010/07/09 - 09:33

  Cứ nghĩ đến quả bài trừ bia rượu của thằng Tướng củ lồn và thằng Thiếu công công chiên ngành nâng bi là anh ức đéo chịu được!!!

  Tinh với chả hoa, như cái lầu puồi!

  @ Pháo tịt: anh thấy quả sáng kiến làm nầu để điếu thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ là hay ơi hay, anh đang si nghĩ, he he!

 3. #3 by cuchuoiSG on 2010/07/09 - 10:52

  Sâu cô Chuối lại sosánh chiện đi dép sandal (quai hậu) mới cả chiện mặc sịp vô chùa, nhàthờ,…. được ta?@Thiếu Bựa
  ——-
  Thiếu Bựa ơi là Thiếu Bựa, không hiểu trong đầu Thiếu chứa cái gì mà đọc xong không tóm được ý người khác lại còn hỏi 1 câu chả có tí nơron thần kinh nào thế hử? Tinh hoa mà đầu đất thế thì mon men học đòi lên tinh hoa làm gì cho thiên hạ chưởi cho.
  Thiếu cái buồi gì cũng khen Tây, bắt chước Tây rồi quay ra ỉ ôi chê Lừa thế này thế nọ, nhìn đâu cũng kinh tởm, tỉ như việc tung hô sandals, chê dép Lào là mọi rợ. Gái Tây chúng nó hay mặc quần ngắn tới bẹn, còn ngắn hơn sịp cầu thủ hay mang, vào chốn chùa chiền, đền thờ, miếu mạo, Thiếu bắt chước gái Tây làm thế xem người ta có đào mả cha Thiếu lên không mà bẩu cái gì Tây cũng thượng đẳng kể cả chuyện cởi truồng đi ngoài phố.
  ./ mịa thằng Thiếu Bựa.

 4. #4 by otocu on 2010/07/09 - 10:54

  Cái gì mà tinh hoa phải biết dùng thìa dĩa, nói năng nhỏ nhẹ? Bố là đàn ông, cứ ăn to nói nhớn thì sao? Ỉa vào mấy chuẩn của thằng Thiếu. Quá đà là thành bệnh hoạn đấy. Hâm quá thể.

 5. #5 by otocu on 2010/07/09 - 10:58

  Chi bộ cứ tìm xem nước nào có thu nhập trung bình bằng hoặc thấp hơn Lừa, dân tộc đấy có Thượng đẳng tinh hoa không? Không nâng cao vật chất, có lồn mà tinh hoa.

 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 11:07

  Vầu Quán thấy thốiinh biết ngay có Nhố Lét hay Năm Lét ngồi đâu đây. Lật xuống dưới ynhưrầng Nhố ngồi lùlù.

   

  Đitmẹ Nhố không phânbiệt nủi Tinh Hoa mới Bần Nông Đông Xiền thì mãi Nhố cũng chỉ là thằng loser thèm xiền thôi.

   

  Dì từng ngồi chén mới thằng tự xưng giầu nhất Hà Nội, chén xong thẳng thảnnhiên thò tay vầu mồm móc thịt dính ở răng. Địtmẹ Dì phải chạy vầu toilet vì ngượng & buồnnôn.

   

  Địt./mẹ thầntượng của hạng Nhố đấy.

   

  Địtmẹ cái thằng lồn ngồi bú cafe vỉahè gác chân lên ghế như Ông Chó mà Nhố đem ra khoe xiền thì Nhố bịnh nặng quá rùi quá rùi.

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 11:14

  Đéo có đủ xiền xài thì khó mà Tinh Hoa được, dưng giầu rùi vưỡn đéo hết Bần Nông là chiện thường gặp.

   

  Để thành Tinh Hoa, ngoài xiền, còn cần thờigian và sự hướngthiện, cầuthị.

   

  Như bọn Hàn ý, Tây nó rất khinh, vì “Kinhtế đi nhanh quá, vănhóa theo đéo kịp”. Hàn bigiờ giầu chả kém Tây, dưng vưỡn bị thếgiới ghét vì các thói như hay nủinóng, nói to, nhỏnhen..

   

  Đi uýnh golf, bọn Tây rất ghét chung nhóm mới Hàn, dưng lại sẵn lòng đi chung Lừa. Có lýdo của nó cả đấy.

   

  Nhật thì lại ở đẳngcấp khác. Cóthể nói Nhật đã giầu một thờigian đủ dài để nên Tinh Hoa.

   

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 11:22

  Tinh Hoa nó thểhiện từ dững chiện nhỏnhặt nhất giở đi. Như nóinăng, đilại, ănuống..

   

  Dùng thìa nĩa kêu loảngxoảng, hút thuốc giữa thangmáy, nhổ bọt ở sảnh, gãi bụng trong siêuthị, xài tất thối.. đều thểhiện mài là một thằng bầnnông hạđẳng kểcả dưới mắt dững bầnnông khác chứ đừng nói dưới mắt Tinh Hoa.

   

  Cô Cũ chưa đi Tây bâugiờ nên cứ nghĩ rầng liềnông phải nói to ăn nhớn, rầng nói to thì có đéo gì xấu, rầng ăn xong quẳng mẹ nĩa lên bàn hoặc thả tissue xuống sàn là chiện riêng của bố mài..

   

  Đéo phải vậy. Cô cứ sống giữa một cộngđồng sạchsẽ, vì cái đẹp chung.. thì cô sẽ thấy, việc nói ôngổng giữa phố hay thả nĩa kêu choangchoang trong restaurant là việc đéothể chấpnhận.

   

   

   

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 11:30

  Hôm Đức Lợn đá mới Á Căn Đình. Thằng Hoa Kim Lớp huấnluyệnviên Đức chắc do sốt ruột quá mà móc tay vầu lỗ mũi, rùi lại cắn tay, trông cứ như là móc dỉ mũi rùi chén. Việc đó thẳng làm trong vôthức, sure.

   

  Dưng bọn tivi nó rất thính, nó ghi lại ngay, và hôm sau thì trên youtube đã có video hehe. Và thằng Lớp trởthành một tên mọi, dù gốc của nó là thượngđẳng.

   

  Kếtquả là gì? Là thếgiới ngoảnh mẹ mặt mới Đức Team, số người pro Đức giảm dữdằn, và Đức thua Tây là một tấtyếu.

   

   

 10. #10 by langle179 on 2010/07/09 - 11:31

  Địt mẹ bần nông Lừa thì phải nói đến thói bóp còi xe vô tội vạ, lúc đéo nào cũng toetoe, toetoe rức hết cả đầu. Chờ đèn đỏ còn vài giây nó cũng còi xe…Mịa, điên hết cả đầu.

 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 11:42

  Dì biết một dântộc nghèotúng dưng lại rất ít chất bầnnông, đó là Miên.

   

  Miên nghèo thế nầu thì khỏi cần kể nhở? GDP bìnhquân của nó còn thua Lừa.

   

  Dưng bên Miên tuyệtđối không thấy các thểloại chiên đi lừa Khoaitây thành cả một phongtrào. Lừa xong lại còn ngồi túmtụm khoekhoang hãnhdiện http://dantri.com.vn/c20/s20-406348/nu-quai-bo-ho-tai-xuat.htm.

   

  Cũng đéo có chiện bám theo khách như giẻrách để nài mua một cái vòng gỗ hay tấm tranh thêu.

   

  Và đặcbiệt, Ăng Co của nó không hề có rác thải từ thức ăn đồ nhậu. Đây là một kinhngạc lớn mà Tây cũng phải nể.

   

   

   

   

   

   

   

 12. #12 by manowar on 2010/07/09 - 11:48

  @Tuong: con Laos thi sao? Tuy deo phai la thuong dang nhung thang Man cung thay no la tinh hoa do

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 11:54

   Lào cũng là một Tinh Hoa Nghèo Túng. Ở Lào học xong phổthông bị bắtbuộc đi tu (vầu chùa mần côngquả 1-2 năm).

    

   Nhẽ vì thế nên dân Lào rất lành?

    

 13. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 11:52

  Nếu ai cũng cốgắng trởnên Tinh Hoa, dù chỉ bằng cách bắtchước máymóc, thì xãhội đã giởnên đẹpđẽ.

   

  Chạy xemáy ở phố, mà ai cũng tâmniệm mình đéo có gì phải vội quá để lách lên phía trước ở ngãtư, hay trèo vỉahè, hay bấm kèn pimpim vôtộivạ.. thì xemáy cũng đâu có quáivật?

   

  Dì vưỡn chạy xemáy khi cần. Dì côngnhận nó cực tiệních, ítnhất là trong thờiđiểm nầy.

   

  Dưng Dì không bâugiờ chạy vầu làn xehơi, không bâugiờ bấm kèn, cũng không bâugiờ vọt xe khi đồnghồ bấu vưỡn còn 3-4 giây nữa.

   

  Dững việc đó bị bọn Bần Nông coi là Dở Người, là Thầnquynh. Dưng địtmẹ các cô, nếu ai cũng thầnquynh như Dì, thì Lừa đã nên Tinh Hoa mẹ, kểcả nếu phải chạy xemáy thêm 100 năm nữa.

   

   

 14. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 12:01

  Phía dưới Dì đã giảnhời cô Mán rùi, dưng nhắc lại ở đây vì ngán thằng Yahoo Lừa nầy quá.

   

  Lào cũng là một Tinh Hoa Nghèo Túng. Ở Lào học xong phổthông bị bắtbuộc đi tu (vầu chùa mần côngquả 1-2 năm).

   

  Dân Lào nghèo, dưng cực hiếm dững chiện cắp vặt, lừađảo, đâmchém. Và đặcbiệt là ýthức giaothông của nó cực ngon.

   

  Dì đã kể chiện các Ông Chó Ông Trâu Lào chưa nhỉ? Các Ổng nằm sưởi nắng ngoài đường nhựa, thếdưng khi xe chạy tới gần, các Ổng tỉnh ngay dậy mà chạy vầu lề, rùi khi xe qua thì lại ra đường nằm tiếp.

   

  Bọn nôngdân Lào cũng thế. Đang gồnggánh ngoài đường, nghe tiếng xe từ xa là nép vầu lề rùi đứng nhìn, chờ xe qua hẳn rùi đi tiếp.

   

  Thựcra dững thói quen đó Lừa cũng có từ dững năm 1960, đến cuối 1970 đầu 1980 thì maimột hết. Đừng nói là do nghèo nhế, vì Lào có bâugiờ giầu hơn Lừa đéo đâu.

   

 15. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 12:09

  Dì có lần chạy xe ở đường Láng Hòa Lạc, sau một con tải hạngnặng, cỡ 20 tấn hoặc hơn, hồi đường chưa mở như giờ.

   

  Địtmẹ đang tìm cách vượt con tải, thì thấy nó phanh kít một phát. Dì cũng phanh túibụi, may quá đéo đâm vầu đít nó.

   

  Ngay đàng sau Dì lại một con xe nữa cũng phanh cuốngcuồng, may quá nó đéo đâm vầu đít Dì.

   

  Hóa ra phía trước có một con mẹ bầnnông đẩy xethồ mía ngang đường. Rõràng thấy mấy con ôtô từ xa, mà nó vưỡn cố đẩy cái xethồ qua.

   

  Thằng tàixế xetải mở cửa xe gầm lên chưởi. Con bầnnông ngoảnh đầu toetoét cười trừ. Dì chỉ muốn nó bị đâm chết bà nó đi.

   

 16. #17 by Bia on 2010/07/09 - 12:17

  Dì đã kể chiện các Ông Chó Ông Trâu Lào chưa nhỉ? Các Ổng nằm sưởi nắng ngoài đường nhựa, thếdưng khi xe chạy tới gần, các Ổng tỉnh ngay dậy mà chạy vầu lề, rùi khi xe qua thì lại ra đường nằm tiếp.
  —-
  Mấy Ông này ngộ ghê ta?
  Ở quê Bia có ông trâu, ông bò nghe tiếng xe thì né vào dưng cũng có ông đéo né(?)

  He he biết sao không? do trẻ chăn cầm roi tập hay hông.

  hehe Dì chửu đéo gì mà lôi cả trâu bò vào cuộc.

  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 12:34

   Trâu Bò ở Lừa thì 99% là đéo tránh xe rùi. Vì có ai dậy các ổng thế đéo đâu. Địtmẹ nhỡ cán các ổng, đền bỏmẹ.

 17. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 12:23

  Bú bia diệu ở quán côngcộng chả có gì xấu, Tây nó cũng thế.

   

  Dưng tên nầu cổsúy cho thói bú bia lỗmãng như dê lợn của Lừa thì hãy sang Tây mà coi bỏn bú thếnầu.

   

  Đéo gì vầu quán bia mà tiếng ồn ngang mới nhà máy cơkhí. Địtmẹ thằng đéo nầu cũng phải hét lên thì thằng ngồi cạnh mới nghe được.

   

  Đã thế cứ vài phút lại có một bọn Dzzzzô Dzzzzô tởm đéo thể tả nủi.

   

  Còn nhìn xuống sàn? Địtmẹ xương gà, cánh vịt, mỡ lợn, rau ghém, bia thừa, giấy chùi lồn.. laliệt laliệt. Đitmẹ vầu nhàxí còn dễchịu hơn.

   

  Nên hehe, các cô đừng có bâugiờ gọi Dì đi óplai kiểu đó. Chắcchắn 100% Dì từchối, mặc mẹ các cô nghĩ gì thì nghĩ.

   

 18. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 12:26

  Cô Bia đừng tựái khi Dì bẩu Ông Lừa đéo bằng Ông Bò Ông Chó Lào/Miên.

   

  Tựái vặt thì có lồn ý mà tiếnbộ được.

   

  Ýthức của Ông Bò Lào nóthế vì Ông Người Lào cũng thế. Lâu dần thành thóiquen bảnnăng. Kiểu như Ông Chuột thì sợ Ông Mèo dù chưa bâugiờ thấy ổng.

   

 19. #21 by cathnga on 2010/07/09 - 12:29

  Cớ sao em khuyên Dỉ sám hối cà? @ Cò lả

   

  Đó là một câu hỏi thôi. Không phải lời khuyên. Có những điều trong quán Bựa mà người phát ngôn là Trung Tướng, đi ngược lại với lời răn của Chúa. -> Nên có những chỉ định chống lại ở đó.

   

  Tinh hoa thế nào, thì từ xa xưa con người ta đã có khái niệm thế nào là nhân, nghĩa, trí, tín, đức v.v… chả phải thời nay mới có. Nhưng tất cả nền tảng đó đã bị phá hủy. Những nền văn minh nhân loại rực rỡ nhất đều có thể bị phá hủy, bởi do đâu. Bởi vì con người làm ác mà không thấy sợ. Con người nhìn thấy điều ác mà thấy rất bình thường và coi đó là bình thường. Và Trung tướng thấy chẻ em chưởi bậy dẻo hơn hát cũng cho đó là điều hay ho và tinh hoa thì em Nga có muốn bào chữa cho Trung Tướng thế nào cũng không được. Ngoài ra còn rất nhiều điều được bàn tới và cho đó là chân lý ở trong quán Bựa cực kỳ xấu xa. Không biết các bựa viên có những hành động đó không ??? Nhưng chỉ việc cổ súy cho những tinh thần đó cũng đã là tội lỗi rồi. Em Nga hơi sến một tí, nhưng những điều quá thực dụng ở đây khiến em Nga đôi khi rất thất vọng. Nhưng nói chung quán Bựa vẫn là ưu tiên số 1 để đọc ở Lừa. Nhưng không phải tất cả nên tiếp thu máy móc như thế, bởi vì kinh nghiệm của mỗi người khác nhau, mỗi cá nhân cũng có các hoàn cảnh khác nhau, và tất nhiên nhận thức cũng ở cấp độ khác nhau. Còn nội dung của quán Bựa thì không chuẩn mực, nên không thể coi đó là giáo trình của cuộc sống. Để chém gió thì em Nga chả bao giờ phản đối điều gì.

   

 20. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 12:29

  Ai sang Lào mà chạy xehơi thì đều thấy, bò chó nằm ngoài đường nhiều đéo chịu, mới nhìn hoảng liền.

  Ấy thế mà đéo ai cán phải bò chó bâugiờ, cứ phi xe rùi các ổng tự tránh.

  Hànhvi của ông bò tấtnhiên là do ông người tạo ra.

 21. #23 by vinataba on 2010/07/09 - 12:34

  Thiếu đâu Thiếu, thằng Tướng nó đang chém kìa Thiếu, he he, thể hiện chiên môn nâng bi đi Thiếu.
  Địt mẹ Dì Tướng, Dì vụng chèo khéo chống, hôm qua Dì bai bải, bai bải mấy cải tủn mủn, kiểu nắng quá thần quynh tạm thời, đề rồi quy chụp là bần nông với tinh hoa mẹ.
  Hôm nay ăn chưởi nhiều quá Dì đổi giọng, nâng dần dần vấn đề! Nói như thế thằng lồn nào chả nói được.
  Địt con mẹ chưởi như Dì hôm nay thì chưởi cả ngày!

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 12:41

   Tinh Hoa nó tập phải từ dững thứ nhỏnhất. Chứ đùng phát bắt Lừa phải đi xe có hàng có lối không bấm kèn thì ăn lồn ăn lồn.

    

    

 22. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 12:39

  Tạisâu các ông trâu ông bò Lừa đéo bâugiờ thèm tránh xe?

   

  Tạibởi bọn bầnnông Lừa cốtình xùy trâu bò cho xe cán để bắtđền.

   

  Địtmẹ bạn Dì có thằng đã phải đền 9 trẹo Cụ cho một Ông Bê chừng 20Kg. Địtmẹ tính ra một cân thịt bê dững 450 Cụ, đắt hơn thịt hổ.

   

  Đitmẹ cả làng nó vác dao ra, rùi nói Ông Bê là cơnghiệp của anh X anh Y chị Z, địtmẹ thằng nầu đá nồi nhà bố bố thì cho đi bằng lỗđít.

   

  Thế là phải đền.

 23. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 12:43

  Thôi địtmẹ các cô chậm bữa trưa của Dì rùi. Dì cũng đi bú bia đây, dưng đéo có chiện bú kiểu bầnnông dzzzô dzzzô thế thôi địtmẹ các cô hãmlìn.

 24. #27 by vinataba on 2010/07/09 - 12:43

  Địt mẹ Dì Tướng phát nữa, ức đéo chịu, tranh luận như lồn.
  Giao thông ở Lào hay ở cái nơi mả mẹ nào mà Dì đang ca ngợi, địt con mẹ Dì chịu khó biến mẹ khỏi Thủ đô văn vật về quê hương tỉnh lẻ mà xem kìa!
  Anh đồ rằng Dì Tướng ôm gót Tây Tàu nhiều dưng quê hương mình chả biết mẹ. Dẫn đến:
  – Quy chụp cái thói mất dạy ở thủ đô văn vật cho cả một đất nước.
  – Đối chiếu cái mất dạy ở thủ đô văn vật với bọn mà Dì liếm gót – rồi quy cho cả một đất nước.
  He he, chưởi đi!
  Nói và áp đặt chả có chút buồi nào là khách quan, địt mẹ chán!
  Địt mẹ đã bâu giờ Dì hỏi, thằng Lào nó hiền lành hay là nó ngu???

 25. #28 by Bia on 2010/07/09 - 12:44

  Dưng Dì không bâugiờ chạy vầu làn xehơi, không bâugiờ bấm kèn, cũng không bâugiờ vọt xe khi đồnghồ bấu vưỡn còn 3-4 giây nữa.
  —-
  Dì đã bị húc bể môngxe chưa? Bia bị rùi, còn bị chửu. he he

  Vào quán ăn xong, dọn gọn bát điã,luợm rau rác bỏ vào tô hoặc giỏ bị dân BK bàn bên nó chửu, DÌ bị chưa? hehe Bia bị rùi.

  Đi làm nhà nước đúng giờ giấc, thi thoảng đề xuất tí tẹo cho công việc nó gọn ghẽ chả ảnh hưởng ai. Hehe phải xin nghỉ ra ngoài.

  Nhiễm thói 7 năm phục vụ khoai tây đó Dì.

  Đéo làm tinh hoa nưã.

  P/s: Tuy nhiên vẫn lénlút tập cho con cái. hehe
  Vì sau này biết đâu nó thành Tổng Quản đi ngoài ra nước biết dùng muỗng diã, biết cách uống diệu, biết ăn, biết nói biết gói biết mở với khoai tây không thì nhục bỏ bà.

 26. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 12:46

  Địtmẹ cái thói nói to chưa bỏ được, thì cái trò chạm xe vầu nhau đã rút dao chém cũng đéo có cách gì bớt được.

   

  Dậy bọn bầnnông thì phải dậy từ lối xỉa răng, gắp thịt, đứng đái.., dậy từ khi chưa biết ngồi.

   

  Chứ địtmẹ khi bỏn đã thành một Bần Nông Lỗ Đít chânchính thì có mà dậy cái đầubuồi.

 27. #30 by unaunin on 2010/07/09 - 12:49

  Dì tướng thối hôm nay sến nhở, hay đang rì tin
  Dì bẩu Miên & Lào lành, lành cái ./ trâu, ngu thì có. giống Lừa đúng là bần nông thâm căn cố đế đéo bâu giờ cải tạo được, dưng Miên, Lào thuộc mọi sánh với Lừa thế đéo

 28. #31 by Cocacola on 2010/07/09 - 12:53

  Có những điều trong quán Bựa mà người phát ngôn là Trung Tướng, đi ngược lại với lời răn của Chúa. -> Nên có những chỉ định chống lại ở đó.

   

  Tinh hoa thế nào, thì từ xa xưa con người ta đã có khái niệm thế nào là nhân, nghĩa, trí, tín, đức v.v… chả phải thời nay mới có.@ Em Nga


  Ý 1: Em Nga nói rõ hơn chút được không? Anh cũng có đọc Thánh Kinh và rất kính Chúa nhưng chưa thấy Dỉ cãi Chúa bao giờ.


  Ý 2: Em lại giở sách thánh hiền Khựa ra đấy à? “Người xưa có câu …., gương người xưa ….” Blah blah


  Anh nói thật là anh ghét nhất cái gọi là nền văn minh ngụy biện, bảo thủ, xảo trá cứ lấy người xưa ra của bỏn.


  Anh đã nói bao lần rồi: cái văn minh nhất là tôn trọng quyền con người, đối đãi giữa con người với nhau.


  Cái văn minh Khựa ngày xưa của em, chỉ vì một câu nói mà giết sạch ba đời chín tộc người ta, già trẻ lớn bé. Coi mạng người là cỏ rác thế mà gọi văn minh à?


  Sau đó rồi rao giảng nhân, nghĩa, trí, tín, đức bla bla thế, coi như không có việc gì xảy ra. Không gọi là ngụy biện xảo ngôn thì gọi là cái gì?

 29. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 12:55

  Cô Bia nói đúng. Dì mần thế chẳng dững bị bọn Lừa bẩu là thầnquynh, mà bị chính đám bạn bầnnông bẩu thầnquynh.

   

  Chẳnghạn Dì bị bẻ gương xe. Dì dứtkhoát đòi bẩuhiểm đền gương mới (Dì phải trả 1/3 xiền) chứ đéo chấpnhận lấy gương cũ bỏn mua ở chợ giời (Dì đéo phải trả xiền). Tựdưng mất mẹ mấy trẹo.

   

  Bọn bạn Dì bẩu Dì ngu. Một mình Dì thì thayđủi được cái lồn cái lồn. Dưng Tinh Hoa thì đéo chấp. Dì camđoan sẽ càng ngày càng nhiều thằng mần giống Dì, và nạn bẻ gương rùi nó phải hết.

   

  Dì kể chiện nầy mới một thằng giầu nhất phố bồncầu Cát Linh. Hehe nó khoe cũng bị bẻ gương Bentley, và bỏ 3 trẹo để ra chợ giời mua chính quả gương đó.

   

  Hehe nó giầu thật, dưng chất bầnnông thì vưỡn thế đéo khá hơn hồi nó là bầnnông xịn cách nay 30 năm.

   

 30. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 13:01

  Cô nầu bẩu bọn Miên Lầu ngu thì chứngtỏ chưa bâugiờ qua bển rùi. Chỉ 10 năm nữa là Miên vượt xa Lừa sure.

   

  Bỏ mấy trẹo đi bụi một lần qua Miên qua Lầu, rùi vầu đây Dì dậydỗ tiếp về dântộc Lầu Miên.

 31. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 13:02

  Vănhóa Tầu thì đọc cho vui chứ học theo nó thì ăn cứt ăn cứt.

   

 32. #35 by Cocacola on 2010/07/09 - 13:07

  – Quy chụp cái thói mất dạy ở thủ đô văn vật cho cả một đất nước.
  – Đối chiếu cái mất dạy ở thủ đô văn vật với bọn mà Dì liếm gót – rồi quy cho cả một đất nước @cô 3


  Anh đồ chừng cô 3 chưa kịp hiểu được cái họa mất dạy của xứ Lừa nên mới thản nhiên nói thế.

  Một cây gỗ mục vỏ nhưng lõi rắn chắc -> xài ngon.

  Chứ còn mục ruỗng từ trong lõi thì toi mẹ nó rùi!

  Thủ  đô đáng lẽ phải là tinh hoa cho các vùng tỉnh lẻ. Bà mẹ nó, giờ thói mất dạy ở đấy nhiều nhất nước rồi thì bao lâu nữa Lừa Bắc của Dỉ và SG của anh, ra đường phải lận dao đây?

  Đến quốc gia nầu, người ta cũng coi thủ đô là đại diện, là bộ mặt quốc gia ấy.

  Bước vầu phòng khách mà thấy sịp bẩn vứt tứ tung thì đừng hòng thiên hạ nghĩ cái ./ chủ nhà nó sạch sẽ thơm tho nhá!

  Bi kịch Lừa ở đấy chứ đâu!
 33. #36 by vinataba on 2010/07/09 - 13:15

  Lả, hê hê, Lả nói đúng, và đó là điều mà anh Ba đang chờ phản ứng ở Lả.

  Anh Ba đang muốn tát vào mõm thằng Tướng ở cái món “đánh bùn sang ao” đó Lả!

  Còn địt con mẹ lúc nãy hắn bảo thằng nầu nói Lào Miên ngu là chưa qua Lào Miên, anh muốn tát phát nữa, địt con mẹ thằng Miên thì anh còn châm chước, thằng Lào thì tinh tinh cái củ buồi, dốt như bò. Địt mẹ có bâu nhiêu thằng Việt đầu đất đéo làm ăn được trong nước, sang Viêng lừa vô tư, vô tư…

  @ Quả ví dụ vầu phòng khách thấy sịp rất hay!

 34. #37 by EURO on 2010/07/09 - 13:16

  @ Anh Ba, vụ chửi ý thức giaothông Lừa để Rô xinh nâng bì Dì bựa cho.
  Vụ nướcngoài đéo bàn, số Rô xinh kỵ xuất ngoại. Tidiên, giaothông Lừa Rô khẳngđịnh Rô trảinghiệm không thua bất cứ một tinhhoa nầu trong quán, và từ đầu tới cuối đấtnước này đéo chỗ nầu hơn chỗ nầu cả. Địt mẹ giao thông Lừa. Địt mẹ ý thức giaothông Lừa.
  Anh tưởng về làng thì giaothông làng ngon hơn giaothông thủđô á? Thề với anh là Rôxinh lại sợ nhất những taylái lụa caobồithôn đấy, vì leo lên xe máy là bỏn chỉ biết phóng đéo biết phânbiệt đường ngang đường dọc, và nếu vachạm thì bỏn húng như cây súng bấtkể đúng sai, conmẹ nó Rô đã có trảinghiệm vãiđái rùi.
  Thử vầu những khu côngnghiệp ở SG coi, anh thấy bọn côngnhân đi xe chưa? Đasố xuấtthân từ trai làng đấy, mẹ cha nó Rô cũng xém chết ở KCN Sóng Tầân 2 lần rùi, vì các anh côngnhân phi ầmầm từ đường hẻm nhỏ bấtthần phóng ra.
  Chửi giaothông Lừa đươngnhiên có quyền chửi cả đời không hết, chả cần tưng tửng cỡ Thiếu Bựa đâu. Nhân thể Dì bốt mẹ Văn minh xe máy đi chém gió Dì ơi.

 35. #38 by vinataba on 2010/07/09 - 13:18

  Địt mẹ anh từng túm cổ một thằng Lào dộng một trận tơi bời ở ký túc xá Kiến Trúc – Hà Đông quãng 19xx vì vừa thương vừa giận nó cái tội ngu!!!

  Lồn bà thằng Tướng giương mắt ếch ra xem địt mẹ mấy thằng xây dựng – kỹ sư quèn Việt Nam nó luộc bên Lào dư lào không?

 36. #39 by kochumbenim09 on 2010/07/09 - 13:19

  Thôi địtmẹ các cô chậm bữa trưa của Dì rùi. Dì cũng đi bú bia đây, dưng đéo có chiện bú kiểu bầnnông dzzzô dzzzô thế thôi địtmẹ các cô hãmlìn.@ thằng gì bựa bú !/ con phò

  mầy lại đi bú bia dư hôm lọ ờ…dcm vẫn mặc cái may ô 22 ngàn ông cụ vàng rõ khè hở…dcm người thì  bé nhếch hôi khắm cả tháng đếu cọ rửa.. ngồi uống bia thì cho mẹ chân lên ghế..tay cậy dỉ mũi mồm tòe răng đen kịt bựa…tổ xư đã thế tay lại nhóp nhóp mấy củ lạc luộc trên cái đĩa nhựa ..đmc mầy đừng làm mất đi hình ảnh đẹp trong thầy nhế ..tổ xư mầy chỉ khoác lác thôi .. cô gì nầu trông thấy thằng bựa phò ấy nhà anh ..phôn anh tiếng anh đội ơn

 37. #40 by vinataba on 2010/07/09 - 13:28

  Thân ái gửi Em Rô Xinh.
  Có vẻ như chúng ta đang đi loăng quăng rồi đổ cứt vầu mõm nhau lạc chủ đề.
  Bắt nguồn từ vụ thằng Thiếu công công bài xích quả dép tông lào, rồi phán đại về Thượng Đẳng với lại Hạ Đẳng!
  Vụ đó phốt, bị ăn chửi nhiều quá, thằng Dì tướng mới leo lẻo đỡ mồm.
  Thằng Dì tướng lan man chống cháy từ chuyện đi dép sang bia rượu, lô đề cờ bạc, nâng mức lên một tẹo, rồi địt con mẹ hôm nay lại vác chuyện giao thông thủ đô mất gương đòi bẩu hiểm kiên quyết, xóa nhòa quả nâng bi của thằng Thiếu công công…
  Chắc Rô xinh chưa đọc còm từ đầu nên chưa nhìn thấy cái xương sống.
  Giao thông Lừa thì đúng như Rô xinh nói đấy, anh Ba về đường làng lúc đéo nầu cũng quán triệt thằng tài 5 km/h thôi mầy, đường nó chứ đéo phải đường mình đâu mầy.
  Nhưng Rô xinh phải hiểu ý anh Ba. Đéo phải ngẫu nhiên anh Ba đưa thủ đô văn vật với tỉnh lẻ quê hương ra, anh Ba đang ở thủ đô, hít thở không khí thủ đô, uống bia hơi Hải Xồm thủ đô đây mà Rô!
  Thằng Tướng nó chửi cái bấm còi tin tin, nó chửi cái thằng vặt gương, nó chửi cái con mụ cười toe đẩy xe ra đường, … thì là nó chửi và nó đánh đồng cái gì?
  Lối dẫn dắt của nó như thế mà đòi định hướng chi bộ, hướng hướng cái con cặc! (xin lỗi Rô nhế)

 38. #41 by Cocacola on 2010/07/09 - 13:31

  Địt mẹ có bâu nhiêu thằng Việt đầu đất đéo làm ăn được trong nước, sang Viêng lừa vô tư, vô tư…@ cô 3


  Đây là một suy nghĩ và hành xử rất đặc trưng của bần nông Lừa: lừa được thằng khác là mình tài ?!!

  Đéo mẹ, vậy mà gọi bỏn là Lừa thì bỏn lại nhảy dựng lên: Không, chúng ông có tới 4 ngàn năm văn hiến, chúng ông là con người viết hoa, nghe chửa!

  Làm người ai làm thế hả trời?
 39. #42 by vinataba on 2010/07/09 - 13:37

  Lả ôi Lả, đang luận chuyện thằng Lào ngu hay dốt thôi Lả?

 40. #43 by unaunin on 2010/07/09 - 13:38

  An Hoang Trung Tuong Cách đây 1 phút

  Cô nầu bẩu bọn Miên Lầu ngu thì chứngtỏ chưa bâugiờ qua bển rùi. Chỉ 10 năm nữa là Miên vượt xa Lừa sure.Bỏ mấy trẹo đi bụi một lần qua Miên qua Lầu, rùi vầu đây Dì dậydỗ tiếp về dântộc Lầu Miên.

  O đang nói về độ tinh hoa con đầu buồi gì mà Dì đang bàn cơ mà, chứ về KT Lừa mà dân chủ thì Miên vượt được cái cặc
  Dì tướng thối qua Miên Lào chắc toàn ịt ọp ở Nôm Pênh với Viêng Chăn, Dì cứ thử qua Miên bằng đường Tây Ninh và Lào bằng đường Cầu Treo hoặc Lao Bảo xem, Sang Miên lớ ngớ mà không bị công an Miên dí AK vầu đầu lâu xin tiền mới là lạ, rồi tệ nạn, trộm cướp, phò phạch bửn tưởi
  Còn Đồng chí Lào thì khỏi phải nói, địt mẹ khách sạn buồi gì mà phòng vệ sinh to tổ bố dưng phải xả nước ra xô để tắm rửa, còn phò Lào thì đúng là độc nhất vô nhị, ệch ra như lợn chứ đéo biết mần tình tẹo nầu, vào nhà cán bộ Lào thì treo khoảng hơn chục cái ảnh lãnh tụ, mà cán bộ Lào bâu giờ chăng coi cán bộ Lừa như anh cả

 41. #44 by EURO on 2010/07/09 - 13:45

  @ Anh Ba đéo gì vầu quán Bựa mà cứ xinlỗi xinlỗi nghe bựa đéo tả hehe, làm Rô xinh đọc nhột chết đi được. Đang ngồi Hải Xồm à, sâu không ới Rô, Rô đang ngồi Núi Tản sát bên nè.
  Rô xinh có theo dõi từ đầu đấy chứ, và có nói rõ ủnghộ Dì Bựa vụ giaothông thôi mà, các phần khác anh Ba cứ chửi tựdưng hehe, đấy mới là tinhthần quán Bựa.
  Chiện thím Thiếu hôm qua, thôngcảm thím đang bị tình vật nên ngẫn, dù sâu cũng nhắn thím có tý bảnsắc riêng chút cho chibộ đỡ ngứa mõm. Rô xinh yêu Dì cuồngnhiệt nhưng không có nghĩa cứ phẩy clone Dì Dỉ nhiều quá, đôi khi cần đào bời dìm hàng Dì tý cho nó kháchquan nhỉ.

 42. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 13:51

  Bigiờ Dì mới quay về chiện thím Thiếu Bựa. Chiện Lừa dận dép tông.

   

  Dép tông là disản của một thời lầmthan, chỉ sau dép râu. Sâu nó còn tồntại dai thế?

   

  Tạisâu dép tông? Tại vănhóa xemáy chứ đéo. Cỡi ôtô thì có mà dận dép tông được cái đầubuồi cái đầubuồi. Đơngiản là đi dép thì đéo thể xửlý ga/phanh được.

   

  Dận dép tông rất mát, rửa chân rất tiện, lội mưa rất tiện, lúc ngồi quán thì vứt dép rùi cỡi hẳn lên ghế cũng rất hay, vầu nhà người khác thì bỏ dép ngoài cửa dễ hơn cửi giầy..

   

  Vậy dép tông tồntại bởi:

   

  1- Chạy xemáy, đéo cần dận giầy phí xiền.

  2- Giời nóng đéo có điện, đéo chơi giầy được.

  3- Đường quá bửn, thường phải rửa chân.

  4- Hay bị mưa ngập, cũng đéo dận giầy được.

  5- Thói quen ngồi ăn chồmhổm như đi ỉa, cho dễ tiêu?

  6- Phốxá quá bửn nên Lừa có thóiquen vầu nhà đi chân đất, và để giầy dép ngoài cửa.

   

  Tómlại là dép tông là tổnghòa vănhóa Lừa. Nó thaythế dép râu vì dép râu quá dễ hỏng, đẳt tiền.

   

  Dưng dép tông có cái gì xấu?

   

  Thứ nhất là nó để lòi cả móng chân cả gót chân. Móng chân bầnnông thì bâugiờ đẹp đéo đâu mà lòi ra? Gót chân bầnnông thì nứtnẻ dính đầy cứt gà.

   

  Tinhiên các em tintin sơn móng ba mầu, và gót hồnghồng thơmthơ, thì cứ phang dép tông vôtư Dì ủnghộ.

   

  Thứ hai là dép tông quá đơnđiệu, cứ như là đồngphục. Y như nón cối hồi nào. Địtmẹ trông cả một quảngtrường tuyền áobay, nóncối, déprâu.. thì thấy cảmgiác trong người nó bếtắc tộtcùng.

   

  Thứ ba là nó lê kêu xènxẹt. Địtmẹ cựckỳ bực mình. Giời mưa thì nó bắn bùn lungtung.

   

  Thứ tư là nó quá rẻxiền. Nếu con tông Lào giá 150 trẹo Cụ thì Dì cũng ủnghộ Lừa dận.

   

   

   

   

   

   

   

   

 43. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 14:02

  Phải nói thẳng là Dì cũng rất thích lê dép tông. Sướng chân vôđối.

   

  Chẳnghạn chạy từ nhà xuống sảnh, đôikhi Dì vưỡn xỏ dép tông (chínhxác là cái dép đi trong nhà, giống dép tông thôi).

   

  Dưng mình thích, không có nghĩa là người khác cũng thích. Thằng nầu xỏ dép tông mà gặp Dì chắcchắn là bị đuổi mẹ.

   

  Thế nên Dì cũng nghĩ đến chiện mình xỏ tông gặp người khác thì người ta nghĩ mình thếnầu?

   

  Vậy thì Tinh Hoa, hơn Bần Nông ở chỗ, hànhxử không chỉ vì bảnthân, mà còn vì người khác.

   

  Dì không xỏ tông ra đường, là Dì vì người khác. Chứ nói thật, hehe dận tông sướng bỏmẹ.

   

 44. #47 by cuchuoiSG on 2010/07/09 - 14:05

  Thử vầu những khu côngnghiệp ở SG coi, anh thấy bọn côngnhân đi xe chưa? Đasố xuấtthân từ trai làng đấy, mẹ cha nó Rô cũng xém chết ở KCN Sóng Thần 2 lần rùi, vì các anh côngnhân phi ầmầm từ đường hẻm nhỏ bấtthần phóng ra.@Rô phò

  Cô đã bước chân vào KCN, KCX nầu của Sài Gòn mà bô bô đấy, Sóng Thần là KCN thuộc tỉnh Bình Dương mẹ nó rồi, mới ở cửa mềnh Sài Gòn thôi. Đấy là cô mới tới các KCN ở Bình Dương chứ cô lên các KCN, KCX ở Sài Gòn thì cô xanh cỏ mẹ nó rồi, nhưng đíu phải vì tai nạn giao thông kiểu bần nông chạy xe máy cô đã gặp mà vì chấn thương sọ não do đạp phải comdom vửa dùng.
  ./ bu cô, đi cho lắm mà đíu nhớ chỗ nào với chỗ nào, chỉ giỏi đong giai.

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 14:15

   Địt./mẹ Chuối Lét nhế. Dững cái gầngần Saigòn thì gọi là Saigòn chứ lại còn phân ranhgiới nó thành Bình Dương nữa hãmlìn gì?

    

   Địtmẹ tỉnhư cái đéo gì Xuân Mai ý, địtmẹ bên nầy là Hà Nội, bên kia là Hòa Bình, thì muốn gọi nó thế đéo nầu chả được.

    

   Đúng là cái thói tiểutiết bầnnông.

    

   Địtmẹ Vũng Tầu Phan Thiết cứtcứt Dì cũng coi nó là Saigon luôn. Dân Saigon xịn thì ở Cali, Saigon bigiờ là tứchiếng, thì khác đéo Huế Nha Trang.

    

   Hehe nghe Chuối lại nhớ ra mấy em Hànội gốc Nghệ chưởi mấy em Hànội gốc Mường.

 45. #49 by Bia on 2010/07/09 - 14:12

  Thứ tư là nó quá rẻxiền. Nếu con tông Lào giá 150 trẹo Cụ thì Dì cũng ủnghộ Lừa dận.

  Thứ năm là nó đéo an toàn. Đi đái iả bậy dễ dạp đinh, kim tiêm, vỏ chai. Trượt vỏ chuối chấn thương đầu lâu.

  Thứ sáu các em TinTin lận vào dễ gây tai nạn cho kẻ khác. Bia từng húc vào đít xe một em vì mải nhìn chưn em.

  He he Bia có tật thích soi chân Gái để đoán tướng.

 46. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 14:18

  Địtmẹ cô nầu lại còn lôi chiện cam biêngiới Miên để chưởi Miên đó?

   

  Địtmẹ ở gần Lừa mà không chơi kiểu Lừa thì có mà thầnquynh à?

   

  Mà bọn biêngiới rừngrú thì bửnthỉu là mặcđịnh, ở Mã Thái thì cũng thế, đéo ai lại lấy chỗ đó mà uýnhgiá một lãnhthổ.

   

   

 47. #51 by cathnga on 2010/07/09 - 14:18

  Ý 1: Em Nga nói rõ hơn chút được không? Anh cũng có đọc Thánh Kinh và rất kính Chúa nhưng chưa thấy Dỉ cãi Chúa bao giờ. @ Cò Lả

  Ví dụ thì đầy lun, dưng em Nga chỉ đưa ra 1 tỉ dụ nhỏ thôi.  Cái vụ mà đưa má bên trái cho người ta tát lun í.

  Việc phủ nhận bất cứ thứ gì từ cổ xưa là việc không nên, vì tất cả những khái niệm mà Cò lả vừa hắt đi vì coi là của Khựa, từ Đông sang Tây, đều có 1 lịch sử lâu đời đấy. Nó trở thành văn hóa nhân loại, là các khái niệm của nhân loại nói chung, chứ không phải chỉ có mỗi 1 thằng Khựa hiểu các khái niệm đó.

  Vănhóa Tầu thì đọc cho vui chứ học theo nó thì ăn cứt ăn cứt. @ Trung Tướng

  Chẳng cần Trung Tướng cổ xúy thêm đâu, cha ông Trung Tướng, thế hệ Trung Tướng, con cháu Trung Tướng đã vứt nó vào sọt rác lâu rùi. Làm gì còn ai hiểu được văn hóa phương Đông nữa.

  Em Nga còn thất vọng hơn nữa, vì Trung Tướng vứt nó vào nhà xí.

 48. #52 by vinataba on 2010/07/09 - 14:19

  Dì Tướng,

  Anh Ba chưa bao giờ dận tông ra đường, chỉ xài trong nhà, mà trong nhà bất đắc dĩ anh Ba mới dận. Nhưng không phải vì thế mà anh Ba đồng ý với các ý kiến của Thím Thiếu hô hào thượng đẳng từ dép tông.
  Địt mẹ anh Ba đi làm cũng đéo bâu giờ đi xăng đan, trời nắng hay trời mưa thì anh Ba cũng cứ phẩy xỏ giầy, nhưng không phải vì thế mà anh Ba đồng ý với các ý kiến của Thím Thiếu hô hào thượng đẳng từ dép tông.
  Anh Ba chỉ xỏ xăng đan vào chiều cuối tuần mát mẻ, đưa vện đi chơi, đi bú bia với bạn bè, lúc đó anh Ba đi xe máy, oánh xăng đan, áo phông, nhưng không phải vì thế mà anh Ba đồng ý với các ý kiến của Thím Thiếu hô hào thượng đẳng từ dép tông.
  – Dì phải quan sát kỹ mấy tấm hình của Thiếu công công, rồi Dì phán làm sao?
  Anh Ba phản ứng đéo phải cho anh Ba cái củ lồn gì cả, nhưng địt con mẹ anh Ba cứ tưởng tượng cỡ như thằng cu Hào Anh hay con bé Bình Thanh Xuân hay đại khái đám xe thồ đường Bưởi bị thằng Thiếu công công phỉ nhổ anh Ba ức đéo chịu được!

 49. #53 by EURO on 2010/07/09 - 14:22

  Chú Chuối thế đéo rảnh việc toàn thích nhòm ngó tiểutiết thế nhỉ, nhẽ chị phẩy ghi chú Bình Dương có những thằng Bến Cát, Mỹ Phước…mả mẹ? hay đínhchính ý chị nói là khu CN Tân Bình Tân Tạo …như bấu Đảng vẫn đínhchính? Khác đéo gì nhau?Nói Sg, dân bắc hiểu ngay là những KCN phía nam hiểu chửa? cũng như trong nam, nhắc tới ngoài bắc là bỏn chỉ nhắc HN, chú tin thế không? Và đặcđiểm chung là chỗ nầu ýthức giaothông cũng đéo khác chỗ nầu hết. Thế mới bikịch.
  Nếu chị nói sai về vụ giaothông, chú cứ đổ cứt. Còn râuria thì kệ mẹ nó đi, nhỉ?

 50. #54 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/09 - 14:24

  Phải nói thật là mấy em tintin đi dép mỏngmảnh (kiểu dép lê, dép dây) khiêudâm ynhư các ẻm mặc díp quá ngắn mà xilíp lại quá mỏng, hoặc quần hở mông quá sâu..

   

  Đéo hiểu các bựa khác thếnầu, chứ Dì nhìn chân các ẻm mà lộ hết cả ngón cả gót, thì Dì rất muốn phạmtội (hiếpdâm hehe). Còn căng hơn là nhìn các em bận áo-hai-dây.

   

  Tấtnhiên là bànchân phải hồnghào tươitốt Vàng Son nhế, chứ chân bầnnông như chân Ba Lét, Chuối Lét, Xung Lét là đéo được.