Sángtạohọc: Sáng Tạo Học (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

***

B. Sángtạohọc Cănbản

(i) Phươngphápluận Sángtạo

Trung Tướng xâydựng 56 phươngpháp sángtạo thuộc 7 môhình, ápdụng mọi lĩnhvực.

1. Môhình Sốhọc Sángtạo gồm 4 phươngpháp kýhiệu A1-A4.

2. Môhình Hìnhhọc Sángtạo gồm 6 phươngpháp kýhiệu G1-G6.

3. Môhình Cơhọc Sángtạo gồm 6 phươngpháp kýhiệu M1-M6.

4. Môhình Triếthọc Sángtạo gồm 8 phươngpháp kýhiệu P1-P8.

5. Môhình Vănhọc Sángtạo gồm 4 phươngpháp kýhiệu R1-R4.

6. Môhình Tâmlýhọc Sángtạo gồm 26 phươngpháp kýhiệu S1-S26.

7. Môhình Siêu Sángtạo gồm 2 phươngpháp kýhiệu X1-X2.

Lưuý “Sốhọc”, “Triếthọc” chỉ là têngọi gợinhớ, không phải là lĩnhvực ápdụng phươngpháp sángtạo tươngứng.

Trung Tướng chủtrương trìnhbầy khoảng 20/56 phươngpháp quantrọng nhất, đủ để các cô sửdụng thoảimái trong côngviệc. Các phươngpháp sẽ dẫn theo hứng.

(ii) Mộtsố Phươngpháp Sángtạo Cănbản

(ii.1) Phươngpháp Chia Nhỏ

Phươngpháp Chia Nhỏ mang kýhiệu G1, thuộc môhình Hìnhhọc Sángtạo, tươngtự Sô Liên TRIZ#1. Phươngpháp nầy khá phổbiến, dưng Trung Tướng vưỡn dẫn, xácnhận tính kếthừa của Phươngphápluận Sángtạo Bựa.

::Triếtlý::

Cái nhỏ dễ vậnhành hơn, linhhoạt hơn, mềmmại hơn cái to.

::Nguyêntắc::

Cáigì to quá thì chia nhỏ nó, cắt rời nó.

::Vídụ::

Xetải moóc (Truck Trailer) được August Charles Fruehauf chếtạo năm 1914 bằng cách cắt đôi thậmchí cắt ba một con tải bự. Sángkiến ý nhẽ thựchiện từ 1800 nếu Fruehauf hehe đọc Phươngpháp Chia Nhỏ hồi 1799.

::Thựchành::

Bài #1: Làm nầu nấu một bánhchưng khổnglồ 1,000 người chén?

Bài #2: Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè?

(ii.2) Phươngpháp Gộp To

Phươngpháp Gộp To mang kýhiệu G2, thuộc môhình Hìnhhọc Sángtạo.

::Triếtlý::

Một cái to luôn rẻ hơn, mạnh hơn, bềthế hơn một đống cái nhỏ.

::Nguyêntắc::

Dững cáigì bé quá thì gộp thành to.

::Vídụ::

Mạng Nét được Bộ Quốcphòng Mẽo chếtạo năm 1969 bằng cách nối dính 4 trungtâm máytính. Sángkiến ý nhẽ thựchiện từ 1940 nếu bọn Mẽo đọc Phươngpháp Gộp To hồi 1939.

::Thựchành::

Bài #1: Làm nầu có cănhộ 150 Trẹo Ông Cụ cho Lừa nghèo?

Bài #2: Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè?

Bài #2 quen phết hehe.

***

(Dừng chờ các cô Problems Solve)

(@2009)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sángtạohọc: Creatology (Sáng tạo học).
– Sángtạo: Creativity (Sáng tạo).
– Cănbản: Basic (Căn bản).
– Phươngphápluận: Methodology (Phương pháp luận).
– Phươngpháp: Method (Phương pháp).
– Xâydựng: Build (Xây dựng).
– Môhình: Model (Mô hình).
– Ápdụng: Apply (Áp dụng).
– Lĩnhvực: Scope (Lĩnh vực).
– Sốhọc: Arithmetic (Số học).
– Hìnhhọc: Geometric (Hình học).
– Cơhọc: Mechanics (Cơ học).
– Triếthọc: Philosophy (Triết học).
– Vănhọc: Literature (Văn học).
– Tâmlýhọc: Psychology (Tâm lý học).
– Kýhiệu: Symbolize (Ký hiệu).
– Têngọi: Name (Tên gọi).
– Gợinhớ: Rememberance (Gợi nhớ).
– Tươngứng: Appropriate (Tương ứng).
– Chủtrương: Undertaking (Chủ trương).
– Trìnhbầy: Present (Trình bầy).
– Quantrọng: Important (Quan trọng).
– Sửdụng: Use (Sử dụng).
– Thoảimái: Comfortably (Thoải mái).
– Côngviệc: Works (Công việc).
– Tươngtự: Same as (Tương tự).
– Phổbiến: Popular (Phổ biến).
– Xácnhận: Confirm (Xác nhận).
– Kếthừa: Inheritance (Kế thừa).
– Triếtlý: Philosophy (Triết lý).
– Vậnhành: Operate (Vận hành).
– Linhhoạt: Flexible (Linh hoạt).
– Mềmmại: Soft (Mềm mại).
– Nguyêntắc: Principle (Nguyên tắc).
– Cáigì: Things (Cái gì).
– Vídụ: Example (Ví dụ).
– Xetải: Truck (Xe tải).
– Chếtạo: Produce (Chế tạo).
– Thậmchí: Even (Thậm chí).
– Sángkiến: Initiative (Sáng kiến).
– Thựchiện: Done (Thực hiện).
– Thựchành: Exercise (Thực hành).
– Bánhchưng: Rice cake (Bánh chưng).
– Khổnglồ: Huge (Khổng lồ).
– Mùahè: Summer (Mùa hè).
– Bềthế: Elegant (Bề thế).
– Quốcphòng: Defense (Quốc phòng).
– Trungtâm: Center (Trung tâm).
– Máytính: Computer (Máy tính).
– Cănhộ: Apartment (Căn hộ).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 20:30

  Háhá Dì cười lòi dắm mới các cô Hục Lét Xung Lét.

   

  Địt./mẹ các cô, muốn mau thành Tinh Hoa mà không bắtchước Tinh Hoa thì tự nghĩ ra chiêu à địt./bố các cô chứ.

   

  Bigiờ Khoaitây nó ăn cơm ngậm mồm, còn Lừa ăn cơm há mồm. Thế ý các cô là phải ăn cơm há 1/2 mồm cho nó khỏi bầyđàn hay sâu địt./bu các cô.

   

  Địtmẹ muốn chóng Tinh Hoa, thì cứ thấy cái gì tinhhoa của Tinh Hoa cứ thế mà học theo. Nhật Hàn nó cũng chỉ thế mà thượngđẳng.

   

  Địt./mẹ giống súcvật lại chê mần theo người là họcđòi hehe phòi mẹ dắm.

   

  Các cô chúý, adua bầnnông là Bầy Đàn, còn adua tinhhoa là Tinh Hoa rõ chửa.

   

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 20:32

  Chiện của cô Xung là chiện ngụngôn phò, chỉ dùng để kể cho phò nghe trước khi tỉn.

   

 3. #3 by LUUMANH on 2010/07/08 - 20:48

  Hố hố . Địt mẹ Sung, anh yêu mày nhất,   chởi đúng địt chịu được đến chi bộ còn bầy đàn bần Lông Lỗ Đít thì còn địt gì mà nói nữa . Tối thưởng, anh sóc lọ cho mày nhé

  Nghĩ chết cười, thằng Tướng lúc cay lên sọ bé bằng hạt cặc chởi  địt bằng thằng  Lông Lỗ Đít , Mẹ thằng Tướng bình tĩnh mà chửi cho anh còn bầy đàn
 4. #4 by Old Sung on 2010/07/08 - 20:55

  Địt Cụ Bựa cũng chả còn cái võ ./ gì hơn là to mồm!


  Địt cụ Bựa, đánh tráo khái niệm nó vừa vừa chứ. Nếu ngu mà đéo hiểu anh nói gì thì câm mẹ nó mõm lại
  Hãm lìn.
 5. #5 by hùng hục on 2010/07/08 - 20:56

  Các cô chúý, adua bầnnông là Bầy Đàn, còn adua tinhhoa là Tinh Hoa rõ chửa.@bựa


  Nghe có lý nhở hớ hớ! Dưng cứ quẩn quẩn thế đéo nào ấy bựa ạ! Địt pẹ bựa nhẽ vụ xưng dì cũng là tinh hoa, cũng để chi bộ adua tinh hoa!?!?!?
 6. #6 by Old Sung on 2010/07/08 - 20:59

  Bựa càng chửi to thì anh càng thấy mầy tintin giống thằng Thiếu hãm thui.

 7. #7 by LUUMANH on 2010/07/08 - 21:08

  Hố hố địt mẹ Tướng ghét món rít thuốc, bú bia ngoài quán đúng là bần Lông Lỗ Đít . Địt mẹ, văn hóa quần chúng mà địt biết thưởng thức thì làm lồn gì đòi làm Tinh Hoa . Địt mẹ, có khi vào quán bia nó lại chửicho “Địt pẹ mầy quay hả địt pẹ thằng chó địt lồn mẹ mầy oát-iu-oan”.

   
 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 21:31

  Tómlại Dì là Tinh Hoa, các cô mà không theo Dì thì chỉ có ăn cứt ăn cứt hehe tên nầu phảnđối chứngminh coi.

 9. #9 by cuchuoiSG on 2010/07/08 - 21:51

  Địt cụ thằng Thiếu Bựa!

  Chưởi thằng Thiếu có mà chưởi cả ngày, tin-tin đéo ra tin-tin, già-hói đéo ra già-hói, mày khoe bạn toàn làm to, đầu mày toàn bã đậu mà mỗi con vện dạy tiếng Nhựt thôi cũng đéo giải quyết được phải lên đây hô hoán. Nội cái nick thôi là thấy An hoàng Thiếu Bựa của mày là đã thấy đã adua theo thằng Dì Dắm bỏ mẹ rồi. Cứ mở mồm ra là chưởi Lừa thế này thế nọ, cái đất nước mấy nghìn năm Tàu khựa đô hộ, nội chiến, rồi đến Pháp, Mẽo đè đầu cưỡi cổ thì giờ mày có cơm đổ vào vào mồm đã là may lắm rồi chứ nói gì đến tinh hoa. Thằng Dì Dắm đi Đông đi Tây từ lúc chưa biết mặc quần sịp, về ngoang ngoác mở mồm chưởi còn thông cảm được vì nó đéo biết gì sất, còn mày chưởi dép Lào lừa là bần nông là hạ đẳng, mày học đòi Khoai Tây đi xăng-đan, mày có giỏi thì mặc quần sịp như Tây mà vào Nhà thờ, đền chùa, miếu mạo xem người ta có vạc mặt rồi chưởi cha mày lên không hả?
  Định đéo chưởi mày để mang tiếng bầy đàn nhưng thật ra Chuối tao đã chưởi mày từ lâu rồi chứ đéo phải hôm nay, lỡ rồi đéo chưởi nhịn đéo được.
  Dừng đi uống nước cho thấm giọng vào chưởi tiếp, đéo mẹ thằng Thiếu.

 10. #10 by Old Sung on 2010/07/08 - 22:04

  An Hoang Trung Tuong Cách đây 29 phút

  Tómlại Dì là Tinh Hoa, các cô mà không theo Dì thì chỉ có ăn cứt ăn cứt hehe tên nầu phảnđối chứngminh coi.

  ———–

  Địt mẹ, Dì đùa hay giời nóng quá thần quynh mịa nó rùi?


 11. #11 by hùng hục on 2010/07/08 - 22:06

  Tómlại Dì là Tinh Hoa, các cô mà không theo Dì thì chỉ có ăn cứt ăn cứt hehe tên nầu phảnđối chứngminh coi.@bựa

  Hố hố địt mẹ dì, đéo mẹ chết cười!
 12. #12 by trời mưa kẹt xe on 2010/07/08 - 22:17

  Để Xe xưng Chú gọi các cô là bác nhế?
  Chú thấy các bác hãm lìn cực, đéo gì mà cứ sợ a dua a còng nhỉ? Thấy hay thì cứ bắt chước chứ có mẹ gì phải ngại.
  Thật Chú thấy xưng hô kiểu này hay chứ, nó vui vui, chả lẽ các bác đéo muốn vui à?

 13. #13 by cuchuoiSG on 2010/07/08 - 22:18

  Lại đéo mẹ thằng Thiếu Bựa và thằng Dì Dắm!

  Anh đéo phủ nhận thằng Dì Dắm có những tư tưởng tiến bộ do góp nhặt, liếm láp, lượm lặt được từ Khoai Tây hồi chưa mặc sịp. Nhưng tiếp thu sự tiến bộ đéo nhất thiết phải theo từng chi tiết kiểu như thằng Dì ỉa đéo chùi đít bằng lá chuối thì Thiếu mày cũng để vậy mà mặc quần vào, thấy thằng Dì Dắm ăn chè lam khen ngon, Thiếu mày cũng bốc cứt chó bỏ vào mồm. Tiến bộ là sự tiếp thu có chọn lọc chứ đéo phải bắt chước và bê nguyên xi, cái cặc gì của thằng Dì Dắm cũng cho là đúng, cái buồi gì thằng Dì Dắm chưởi mày cũng sủa theo. Như thế thì giỏi lắm mày cũng chỉ bằng được thằng Dì Dắm thần kinh chứ làm đíu gì hơn được để mà vỗ ngực xưng tinh hoa với cả thượng đẳng. Học cái hay để giỏi hơn thằng mình học chứ đíu phải chỉ để bằng nó đâu Thiếu bựa đầu bã đậu ngu hơn bò ạ. Chưởi mày lắm mỏi tay Chuối tao nhưng chưởi cho mày sáng cái đầu ra và thằng Dì Dắm bớt thần kinh đi thì có mỏi nấy chứ mỏi nữa vẫn phải chưởi.
  Mả cha thằng Thiếu Bựa, ./ mẹ thằng Dì Dắm.

 14. #14 by nhi_nho on 2010/07/08 - 22:28

  Thiếu ơi mầy có biết con mẻ bần nông ngồi sau xe kia là ai không mầy?

 15. #15 by LUUMANH on 2010/07/08 - 22:40

  Ơ địt mẹ Lông Lỗ Đít, nói vậy anh là bố Lông Lỗ Đít Tinh Hoa . Không phải thì chứng minh đi .

  Vừa ăn tý cặc đã vừa cùn, vừa bần . Sư bố cô , hãm lìn 
 16. #16 by Cu on 2010/07/08 - 22:40

  Địt cụ chi bộ phát nữa !
  Yahô phò post mãi đéo được.

 17. #17 by LUUMANH on 2010/07/08 - 22:48

  Để Xe xưng Chú gọi các cô là bác nhế?
  Chú thấy các bác hãm lìn cực, đéo gì mà cứ sợ a dua a còng nhỉ? Thấy hay thì cứ bắt chước chứ có mẹ gì phải ngại. 
  Thật Chú thấy xưng hô kiểu này hay chứ, nó vui vui, chả lẽ các bác đéo muốn vui à? @ XE

  Địt mẹ xe tầu , mày đúng là thằng Lông Lỗ Đít . Mày thích kêu thế địt nào chả được. mấy thằng Xung buồi, Hục cặc , Chuối lồn nó chỉ lấy cách xưng gọi làm ví dụ thôi .
  Vui cái cặc, hãm lồn 
 18. #18 by minhhuong on 2010/07/08 - 22:57


  Từ khi vào quán chót xưng em, thế là cứ em suốt em mãi em forever, nhàm chán bỏ mẹ.

  Hục đéo biết à? Khi mà thấy phong trào đổi danh xưng của TT và các bựa viên, Chị mừng hú dư bắt được vàng, hố hố. Đổi từ Em sang xưng Chị mà đéo thấy đứa nào kêu cả rằng Chị tinh tướng rằng Chị tinh vi, hố hố hố hố sướng vãi!
 19. #19 by EURO on 2010/07/08 - 22:58

  Túm cái quần lại là chibộ ngày càng hãm lìn đéo ra thểthống cốngrãnh ./ gì cả. Nên nhớ ngày có hàng ngàn lượt tintin vầu đây hóng đó, cãichửi nhau toàn chiện trời ơi đéo ra gì.
  Dì Tưóng thấy nóngbức mệtmỏi quá thì đóng mẹ cửaquán cho lành đê. Không thôi đổi đềtài địnhhưóng chínhchuyên cho chibộ chứ dạo này nói không nịnh chibộ xuống dốc đéo tả.

 20. #20 by vô thần on 2010/07/08 - 23:07

  Sư bố chibộ toàn tên thối mồm chửi hằn học quá là đéo tốt đéo tốt…

  Dõdàng là lão Bựa hói đã hiểu sai hoặc cố tình hiểu sai ý của 2 cô lét Xung, Hục còn đéo? Việc lão tự nhựn mềnh là Tinh Hoa thì còn chấpnhựn được chứ còn phảnứng của lão với 2 cô lét là ve dzi bét. ĐM lão hói phát…

 21. #21 by vô thần on 2010/07/08 - 23:11

  Đm chán zahu phò quá…cồng lên nhiều lão Hói xóa hộ nhế

 22. #22 by minhhuong on 2010/07/08 - 23:12

  Đi chơi bận quá đéo kịp đọc cả bài lẫn còm, mới kịp đọc dăm cái còm, hì hì.

  Thôi để đi nghỉ về rồi đọc hết 1 thể, hị hị


 23. #23 by Cocacola on 2010/07/08 - 23:13

  Không thôi đổi đềtài địnhhưóng chínhchuyên cho chibộ chứ dạo này nói không nịnh chibộ xuống dốc đéo tả @ Gô


  Em Gô xinh đánh giá Quán Bựa và Bựa viên cao quá.

  Thực ra Quán Bựa là dòng sông, còn Bựa viên là những cục c. lềnh bềnh trên sông, không lên mà chẳng xuống bao giờ!
 24. #24 by Cocacola on 2010/07/08 - 23:34

  @ Gô Xinh: tặng Gô nè


  Em như cục c. trôi sông
  Anh như con chó chạy rông trên bờ
  Vì mê c., mãi dại khờ
  Cho nên chó cứ lờ đờ như … em!
 25. #25 by EURO on 2010/07/08 - 23:53

  @ Cò Lả, vưỡn chungkiên với em hả? mình đong nhau nhế, kệ bà chibộ hãm.

  Anh như con chó chạy rông
  bắt về em  thiến, yêu không hỡi chàng?
  Yêu anh, cứ phải sonvàng
  Dạikhờ là đủ, cần hàng làm chi?

  Phải không anh? hehe đồ bị gái 8x thiến .

 26. #26 by EURO on 2010/07/08 - 23:56

  2 Ku đi Lả:

  Đêm
  Đéo có mặt giời
  CòLả dởhơi
  hãm vãi.

 27. #27 by EURO on 2010/07/09 - 00:04

  Cúpđiện
  Luânphiên
  Nóng như đói xiền
  Cò Lả phát điên
  Muốn tự thiến

 28. #28 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 00:19

  Sâu cô Chuối lét lại sosánh chiện đi dép sandal (quai hậu) mới cả chiện mặc sịp vô chùa, nhàthờ,…. được ta?

  Thím hoangmang quá đi!

  Quả ảnh của cô Nhố đẹp thế, Giô-Li hả cô? Nó đi dép đéo gì trông cứ như dép Lào (tiếng Mẽo là đéo gì flip-flop hay gì?) thế hử?

 29. #29 by Cocacola on 2010/07/09 - 00:19

  1 ku còn muốn phát điên

  2 ku nếu vã, quá ghiền … thì sao?

  “Bỗng dưng muốn …chén!” bánh bao

  Giữa đêm lạnh ngắt, biết đào nơi mô?

 30. #30 by EURO on 2010/07/09 - 00:35

  hehe

  Giữa đêm muốn chén bánh bao
  tội thay Cò Lả mơ sao hoangđường!
  Ngưòi ta -thì quá bìnhthường
  Riêng anh – chợt thấy sao thương quá trời.
  2 Ku cũng chỉ tè chơi
  Trách sao cứ mãi mơ sao trên trời.

 31. #31 by lanovia on 2010/07/09 - 00:38

  Hí hí, chào tuyền thể các Bựa viên tintin và già hói. Anh Via vừa mới mần chơi mấy tháng zìa, lâu lâu không ghé thăm chi bộ, thấy chi bộ vưỡn chưởi nhau hùng hục hùng hục dư thế là anh lấy dất chi làm mừng. Ti nhiên dư em Rô xinh nói, dững cái đáng quan tâm, đáng vơ vét, liếm láp, copy, save … trong quán có vẻ dư càng lúc càng chẳng còn là bao. Anh khuyên hắn Bựa nên nghĩ sớm đến việc giải tán quán vào một ngày không xa, và nên thông báo luôn từ giờ để cho hàng nghìn hàng vạn các em tintin Lừa đáng thương tội nghiệp vưỡn hóng hớt bên ngoài chưa từng xổ mõm không cảm thấy tiếc nuối, hụt hẫng khi ngày ấy sẽ đến một cách quá đột ngột …

 32. #32 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 00:41

  Ông Tây có cởitruồng đi giữa phố thì nó vưỡn là thượngđẳng.

  Bọn Lừa chỉ cần biết dững gì thuộc về tinhhoa vănminh Tâyphương đều phải ngốn, phải tiếpthu cho bằng hết.

  Tây dĩnhiên cũng đầy đứa bửnbựa, vì bỏn có phải Ông Cụ đéo đâu mà cái ./ gì cũng đòi hoànhảo?

  Chỉ có loại con lợn hạđẳng như cô Nhố mới vộivàng Gúc quả ảnh con Giô-Li bận dép tông để dọa Thím thui. Địtmẹ dọa dọa cái dắm ý đã ngu đã bầnnông như con giòi mà còn tinhtướng bẩuthủ thì đéo bâugiờ khá được đâu.

   

 33. #33 by mit.annam on 2010/07/09 - 01:12

  Quán Bựa bữa nay nhộn qúa nhẩy…..hehehe Mít ủng hộ Dì chưởi bọn bần nông.  Chưởi, chưởi nữa, chưởi mãi cho đến khi chúng ngộ được cái thói bần nông của chúng.
  Mít cũng xin chia buồn cùng Coke, trong dững ngày mưa phải lội sình đến công sở…bi kịch bi kịch.  Nhẽ phận Lừa muôn đời phải chịu cảnh chân mốc? 
  Mít cũng đồng ý với Sung Già, tư cách bần nông chỉ cần chỉ nhìn là biết rùi, loại mới rửa chân lên chiếu, dưng tâm hồn rất nghèo nàn, ti tiện.
  Mít cũng hoàn toàn ủng hộ Thím Thiếu trong công cuộc cứu quốc, ơ lộn trở thành tinh hoa từ dững việc nhỏ nhặt nhất dư đíu để mồm thối, răng bựa, xả rách, ăn uống dư heo….. nơi công cộng.  Cái này thuộc về hàng giáo dục căn bản, đíu có nó thì đừng hòng bâu giờ nói chiện cao siêu hơn trong tư cách con người. 


 34. #34 by nhất on 2010/07/09 - 02:09

  Điện thoai di động có pin chờ được gần  1 tháng !
  Nếu đúng như vậy thì quá tốt, giá lại rẻ. Tên Thiếu confirm hộ anh cái. Anh thấy nghi quá, có mỗi cái tựa bài là pin chờ 1 tháng, trong bài lại không thấy nói.

  Điện thoại Lenovo P629 có pin chờ gần một tháng

  P629 là model mới nằm trong bộ sưu tập các sản phẩm pin lâu của điện thoại di động Lenovo, hỗ trợ 2 sim online.

  Chiếc điện thoại này thiết kế dạng thanh màu đen, vỏ ngoài bằng hợp kim thép. Máy hỗ trợ nghe nhạc qua kết nối Bluetooth với âm thanh 3 chiều. P629 sử dụng tai nghe cùng giắc cắm 3,5 mm thuận tiện khi kết nối với loa ngoài.

  Chế độ sao lưu danh bạ vào thẻ nhớ giúp bạn lưu được nhiều số điện thoại hơn (bộ nhớ máy lưu được 2.000 số). Nếu được kích hoạt chức năng chống trộm, máy sẽ tự động báo đến 5 số bạn cài trước khi có sự cố. .

 35. #35 by nhi_nho on 2010/07/09 - 02:17

  @ Ông Tây có cởitruồng đi giữa phố thì nó vưỡn là thượngđẳng.

  Địt cụ thằng Thiếu, cái hình của mầy và của anh giống nhau ở chỗ bọn bỏn đều đi dép lào dưng khác nhau cơ bản ở chỗ một đứa là anamit và một đứa là khoai tây. Như vầy cái sự khác nhau ấy nó đéo liên quan gì tới tấm áo manh quần hay đôi dép nhá. Địt nhồn cụ đứa nào dí mũi vào ba cái lặt vặt để đánh giá đẳng cấp kiểu thằng Thiếu gay thì tự nhét vào mõm ba bát kít đi.

  Thêm cho cái nữa nè, tinh hoa chúng mầy cố gắng được như cái thằng trong hình này đi nhá:

 36. #36 by nhi_nho on 2010/07/09 - 02:31

  Đụ mịa, mới sắp được đôi dép Lào vỉa hè sài gòn giá 15k/2 đôi mà vào đây thấy thằng Thiếu nó bỉ bôi điên đéo chiệu. Thực ra ở thành phố, nhứt là mùa nóng này đi dép lào hơi bị hay của nó đới. Tuy diên anh cũng phải công nhựn rằng mặc quần tây áo sơ mi mà đi dép Lào dư trong cái hình của thiếu là hơi bị tởm. Nhân tiện anh đề nghị thằng nào thử đề xuất một cái xì tai về ăn mặc cho dân mít phát xem sao. Cái này là để khai sáng cho bọn bần nông chứ như anh đây thì mặc kiểu điếu gì cũng đẹp rồi, mà điếu có mặc gì lại càng đẹp ác, cỡ Rô phò nhìn thấy thì đảm bảo chảy hết các thể loại nước.

 37. #37 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 03:02

  @Nhất Hói:

  Pin chờ một tháng thì cũng không phải chiện lạ gì lắm, trước thằng Lenovo thì Nokia mới cả Phillips cũng quảngcáo vài mẫu cellphone có thờilượng pin dài tươngtự.

  Có thể thực tế chỉ còn khoảng 20-25 thay vì 30 ngày, nhưng vậy cũng quá phê rùi. Giá chưa đến 2 trẹo mà.

 38. #38 by nhất on 2010/07/09 - 03:13

  An Hoàng Thiếu Tướng Cách đây 5 phút

  @Nhất Hói:

  Pin chờ một tháng thì cũng không phải chiện lạ gì lắm, trước thằng Lenovo thì Nokia mới cả Phillips cũng quảngcáo vài mẫu cellphone có thờilượng pin dài tươngtự.


  Loại nào mà pin chịu được 1 tháng chờ ? Chỉ cụ thể coi !

  Anh chỉ biết cái điện thoại có pin khỏe nhất cho tới giờ là Nokia 6310, khi còn mới thì pin chịu được 2 tuần không nạp , bật 24/7 và gọi, nhận bình thường, không thèm tiết kiệm điện. Giá thì rẻ rồi, cái anh quan tâm là pin của nó chịu được bao lâu!

 39. #39 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/09 - 03:23

  Con Lenovo nầy Thím gúc thấy có chỗ bán rùi đó, chúc Nhất mua ngon:

  http://www.vatgia.com/FPT_Laptop_Mobile&module=product&view=detail&record_id=807998

 40. #40 by minhhuong on 2010/07/09 - 04:48

  há há, TT giải thích giùm em cái vụ cá này bằng thuyết trứng chỉ là cái vỏ cung cấp chất cái. 

  Nhớ hồi đọc chuyện “Công viên kỷ jura” hay mẹ gì đấy, bọn khủng long được để trong công viên tuyền là con cái không có con đực, thế rồi chúng cũng đẻ trứng sinh ra được bọn khủng long con.
 41. #41 by Anh Văn on 2010/07/09 - 06:22

  Thằng Nhố đúng là bần nông không đỡ nổi. Thằng Cường mặt ./ ngoài tiền có đéo gì tinh hoa mà thằng Nhố phải nâng bi nó lên, muốn học hỏi tinh hoa thì phải học theo bác đây. Bác thấy chi bộ ngoại trừ Vàng son ra thì toàn các đồng chí bần nông cả . Chi bộ cố gắng theo gương bác,  nghe lời khuyên của bác để trở thành tinh hoa nhế. Đây là lời khuyên đầu tiên ở đây :
  http://news.yahoo.com/s/yblog_upshot/20100708/bs_yblog_upshot/buffett-recounts-the-best-advice-hes-ever-received

 42. #42 by Y_Cà_Pháo on 2010/07/09 - 07:07

  Đit mẹ! xin chào chi bộ rắm thối, và Trung Tướng buồi dái.

  Lâu lắm không xinh hoạt nhớ cả lò vãi.

  Đéo phải không có thời gian vào chơi, mà tại vì càng ngày càng thấy mình bần nông, đầu óc dành hết vào việc kiếm tiền xây mả cho mình. Địt mẹ, đúng là “Cuộc sống là một quá trình suy đồi”@ NHT

  Chi bộ đang chởi nhau vì cái đéo gì thế? Lại bần nông lắm lông với tinh hoa pha tinh dịch à?
  Nói cho nó vuông là: Đéo có tiền mà nói chiện tinh hoa thì như Hung King đóng khố nói về Gucci, BMW thôi. Phí thời gian.

  Nhưng có điều rất nhắng là Lừa càng vục mặt xuống kiếm tiền, càng có tiền bao nhiêu thì Lừa lại càng tiến gần tới con vật và tiến xa so với tiêu chuẩn của con người bấy nhiêu. Hố hố. Thế mới gọi là Lừa.

  Địt mẹ vẫn biết hơn 200 chủ nghĩa tư bẩn không phải là ngày một ngày hai, thiên hạ cũng đã từng một thời rất con vật. Nhưng địt pẹ nhìn vào bọn Lừa ngày nay chắc chúng nó phải đi không dưới 200 năm nữa để đứng thẳng thành người, đấy là may.
  Địt pẹ Lừa ơi, địt pẹ đồng bào còn xa lắm, đồng bao có nghe rõ không?

  Tiền đéo thể trực tiếp mang lại văn minh, thượng đẳng. Giống như thức ăn đéo thể trực tiếp mang lại một cơ thể lành mạnh.

  Cần có thời gian để thức ăn chuyển hóa thành những thứ vi lượng hơn, ngấm qua thành dạ dày đi nuôi cơ thể.

  Cần có thời gian để tiền biến thành thời gian rảnh rỗi không vướng bận miếng cơm manh áo,để có thể học được tri thức, để nhìn xa hơn thì mới thành người được.

  Chứ Lừa bây giờ mới ở giai đoạn ăn tiền rồi ỉa ra tiền có tiêu hóa được đéo đâu.

  À mà thế lồn nào thì được coi là thượng đẳng nhỉ?

  Nói cà chớn với chi bộ thế thôi, anh lại phải đi kiếm tiền rồi. Địt pẹ chi bộ đáng yêu một lần nữa.

 43. #43 by cathnga on 2010/07/09 - 07:53

  Tómlại Dì là Tinh Hoa, các cô mà không theo Dì thì chỉ có ăn cứt ăn cứt hehe tên nầu phảnđối chứngminh coi. @ Trung Tướng.

  Thế giới đã quá suy đồi và bửn thỉu cũng chỉ vì tư tưởng thực dụng và hưởng thụ của các TINH HOA. Các vị Thần đã phải khoét những cái lỗ ở tầng ô zôn để cho địa cầu được thông thoáng, bớt ô nhiễm hơn, để cứu loài người thượng đẳng. Thật cứ như là lũ sâu, khi con to hơn khoe mình thượng đẳng trong khi đó thì con gà đang tới gần. 

 44. #44 by cathnga on 2010/07/09 - 08:13

  Đừng có Bựa viên nầu phản đối lại em Nga vì em Nga hông muốn ai mắc tội phỉ báng chư Thần hết. Hãy dùng cái tâm Thiện mà nghĩ đi, đừng có vì những thứ trước mắt mà bị che mờ hết cả.

  Trung Tướng hàng ngày xám hối mấy lần vậy ???

 45. #45 by ru em bằng tiếng sóng on 2010/07/09 - 08:31

  Cafe bar.

  Kết thúc trận cầu tranh cúp.

  Một cái mobile bay véo.

  Đập vầu màn hình TV.

  XOẢNG!!!

  Bẩu vệ ập tới.

  Thủ phạm vưỡn ngồi im tại chỗ.

  Gục mặt lên bàn.

   

  Xong hàng.

 46. #46 by ru em bằng tiếng sóng on 2010/07/09 - 08:32

  Chầu hết thảy bạn bựa.

  Sắp tới Sóng bựn, khó còn dịp vầu chơi quán.

  Chúc tất cả dzui khỏe, xiền đông, chim cứng bướm mềm.

  Nếu có lỡ đùa gì đó quá chớn, làm Euro phiền lòng, cho Sóng xin lũi.

  Rô biên bài cho ngon, lụm nhuận cho nhiều, đong chai cho khéo hen.

 47. #47 by ru em bằng tiếng sóng on 2010/07/09 - 08:35

  Chủ quán ui.

  Nhớ cái cồng binh Thơm ngày nầu.

  Vì TT xúc phạm thần tượng của em, em thề sẽ điều xe rút hầm cầu…”

  Thề xưa đã giải. Sâu lòng ta chẳng thấy dzui…

  Thui nhé An Hoàng. Ân đền oán trả đã xong.

  Nhắc lại, “Sóng phái Văn Bựa, ko chối cãi…”

   

  Ầu! Kiếm trở vầu bâu.

  Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Sau lưng thềm nắng, lá rơi đầy…”

  (mượn thơ Đình Thi)

 48. #48 by Y_Cà_Pháo on 2010/07/09 - 08:41

   

  Nhân tiện phong trào “chi bộ Bựa rặn ra í tưởng” do Dì Bựa phát động.

  Anh xin nêu ra bài toán triệu đô ở đây. Tương lai kiều hối năm nay có được 10 tỉ mẽo hay không đều nhờ vào công suy nghĩ của các Bựa.
  Bài toán đặt ra như sau:

  Làm thế nào để trồng Tài Mà trong góc nhà mà không bị cảnh sát bắt ?

  Dữ kiện như sau: Trồng tài Mà trong nhà thì có mùi và nhiệt. Mùi do cây phát ra, nhiệt do bóng đèn thoát ra. Bóng đèn công suất 600 W rất lớn, nên sinh ra rất nhiều nhiệt.

  Dân Vn trồng trong phòng, ảnh minh họa đây:

   

  Cảnh sát dùng máy đo hồng ngoại, bắn vào cửa sổ, sẽ biết nhà nào trồng nhà nào không?

  Chi bộ có sáng kiến nào để ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, mà không phát hiện ra một mặt trời trong lăng rất đỏ không ?

   

   

   

 49. #49 by Cocacola on 2010/07/09 - 09:04

  Trung Tướng hàng ngày xám hối mấy lần vậy @ Nga


  Em Nga lại nặng lời rồi! Đúng là gái, suy nghĩ sâu sắc như cơi đựng trầu.

  Anh không bầy đàn bênh Dì dỉ, nhưng theo quan niệm của anh về người tốt là người “không gạt tình, không gạt tiền thiên hạ, kể cả bản thân mình” thì Dì dỉ tốt. Cớ sao em khuyên Dỉ sám hối cà?

  Luyện trâu/bò/lừa/ngựa thì dùng roi da quất cho đau, bỏ đói, nhốt  hay giết v.v.. nghĩa là đánh vầu thể xác. Cách này đơn giản nhất, bọn chăn bò/lừa/ngựa vưỡn làm, khi bị trâu/bò/lừa/ngựa bật lại thì bị đau/ăn cháo/vô viện or killed. Bê Xê Tê mình đang luyện Lừa cách nầy

  Training người thì dùng lời nói oánh vầu đầu lâu củ sọ hắn chứ tuyệt nhiên không tra tấn thể xác. Bọn nầu đăng lính ở Mẽo sẽ hiểu rõ lối training nầy.

  Đánh vầu thể xác thì chỉ cần các dụng cụ hữu hình và bị bật lại bằng chính các món ý. Trainer và trainee kiểu nầy đều có nguy cơ tổn thọ ngang nhau

  Lời nói oánh vầy củ sọ phải có chứng minh, dẫn chứng logic, và bị bật lại theo lối nầy. Trainer và trainee cùng sống và mài sắc lập luận, tư duy và sáng tạo.

  Cách Dì dỉ làm, quả có gây sốc với đa số Lừa, nhưng không thể không làm. 

  Địt ./ vện bọn nầu tiêu hóa không nổi thì cút về mới mẹ để coi bấu đảng. Nhớ!
 50. #50 by Gia_lamcam on 2010/07/09 - 09:27

  Chi bộ có sáng kiến nào để ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, mà không phát hiện ra một mặt trời trong lăng rất đỏ không ?@Pháo
  Bài toán làm rầu trồng tài mà trong nhà của Pháo quy về bài toán làm sao để không cònmặt trời trong lăng rất đỏ“?
  Cái này khó à nha! – Không chỉ hy vọng viển vông vào sáng tạo mà được đâu nha!
  Còn bài toán trồng tài mà trong nhà cho chóng rầu, anh đề nghị lai ghép tài mà với rau muống bất hủ của Lừa. (Về cách thức lai ghép, có thể ký hợp đồng tư vấn với tên Dốt Tướng chủ quán. Tển là chiên gia về lai ghép động vật và đương nhiên là cả thực vật đới.)
  Được cái giống mới muống – tài rồi, Pháo cứ hiên ngang mang muống – tài ra thả trên sông Xen của thủ đô Ba di Pháp nhợn thối tha dưng mờ rất chi là diễm lệ ấy.
  Mấy hồi mà rầu.
  Chúc Pháo mau kiếm bộn xiền!
  Chầu thi đua quyết thắng.
  Anh Cẩm.