Sángtạohọc: Sáng Tạo Học (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

***

B. Sángtạohọc Cănbản

(i) Phươngphápluận Sángtạo

Trung Tướng xâydựng 56 phươngpháp sángtạo thuộc 7 môhình, ápdụng mọi lĩnhvực.

1. Môhình Sốhọc Sángtạo gồm 4 phươngpháp kýhiệu A1-A4.

2. Môhình Hìnhhọc Sángtạo gồm 6 phươngpháp kýhiệu G1-G6.

3. Môhình Cơhọc Sángtạo gồm 6 phươngpháp kýhiệu M1-M6.

4. Môhình Triếthọc Sángtạo gồm 8 phươngpháp kýhiệu P1-P8.

5. Môhình Vănhọc Sángtạo gồm 4 phươngpháp kýhiệu R1-R4.

6. Môhình Tâmlýhọc Sángtạo gồm 26 phươngpháp kýhiệu S1-S26.

7. Môhình Siêu Sángtạo gồm 2 phươngpháp kýhiệu X1-X2.

Lưuý “Sốhọc”, “Triếthọc” chỉ là têngọi gợinhớ, không phải là lĩnhvực ápdụng phươngpháp sángtạo tươngứng.

Trung Tướng chủtrương trìnhbầy khoảng 20/56 phươngpháp quantrọng nhất, đủ để các cô sửdụng thoảimái trong côngviệc. Các phươngpháp sẽ dẫn theo hứng.

(ii) Mộtsố Phươngpháp Sángtạo Cănbản

(ii.1) Phươngpháp Chia Nhỏ

Phươngpháp Chia Nhỏ mang kýhiệu G1, thuộc môhình Hìnhhọc Sángtạo, tươngtự Sô Liên TRIZ#1. Phươngpháp nầy khá phổbiến, dưng Trung Tướng vưỡn dẫn, xácnhận tính kếthừa của Phươngphápluận Sángtạo Bựa.

::Triếtlý::

Cái nhỏ dễ vậnhành hơn, linhhoạt hơn, mềmmại hơn cái to.

::Nguyêntắc::

Cáigì to quá thì chia nhỏ nó, cắt rời nó.

::Vídụ::

Xetải moóc (Truck Trailer) được August Charles Fruehauf chếtạo năm 1914 bằng cách cắt đôi thậmchí cắt ba một con tải bự. Sángkiến ý nhẽ thựchiện từ 1800 nếu Fruehauf hehe đọc Phươngpháp Chia Nhỏ hồi 1799.

::Thựchành::

Bài #1: Làm nầu nấu một bánhchưng khổnglồ 1,000 người chén?

Bài #2: Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè?

(ii.2) Phươngpháp Gộp To

Phươngpháp Gộp To mang kýhiệu G2, thuộc môhình Hìnhhọc Sángtạo.

::Triếtlý::

Một cái to luôn rẻ hơn, mạnh hơn, bềthế hơn một đống cái nhỏ.

::Nguyêntắc::

Dững cáigì bé quá thì gộp thành to.

::Vídụ::

Mạng Nét được Bộ Quốcphòng Mẽo chếtạo năm 1969 bằng cách nối dính 4 trungtâm máytính. Sángkiến ý nhẽ thựchiện từ 1940 nếu bọn Mẽo đọc Phươngpháp Gộp To hồi 1939.

::Thựchành::

Bài #1: Làm nầu có cănhộ 150 Trẹo Ông Cụ cho Lừa nghèo?

Bài #2: Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè?

Bài #2 quen phết hehe.

***

(Dừng chờ các cô Problems Solve)

(@2009)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sángtạohọc: Creatology (Sáng tạo học).
– Sángtạo: Creativity (Sáng tạo).
– Cănbản: Basic (Căn bản).
– Phươngphápluận: Methodology (Phương pháp luận).
– Phươngpháp: Method (Phương pháp).
– Xâydựng: Build (Xây dựng).
– Môhình: Model (Mô hình).
– Ápdụng: Apply (Áp dụng).
– Lĩnhvực: Scope (Lĩnh vực).
– Sốhọc: Arithmetic (Số học).
– Hìnhhọc: Geometric (Hình học).
– Cơhọc: Mechanics (Cơ học).
– Triếthọc: Philosophy (Triết học).
– Vănhọc: Literature (Văn học).
– Tâmlýhọc: Psychology (Tâm lý học).
– Kýhiệu: Symbolize (Ký hiệu).
– Têngọi: Name (Tên gọi).
– Gợinhớ: Rememberance (Gợi nhớ).
– Tươngứng: Appropriate (Tương ứng).
– Chủtrương: Undertaking (Chủ trương).
– Trìnhbầy: Present (Trình bầy).
– Quantrọng: Important (Quan trọng).
– Sửdụng: Use (Sử dụng).
– Thoảimái: Comfortably (Thoải mái).
– Côngviệc: Works (Công việc).
– Tươngtự: Same as (Tương tự).
– Phổbiến: Popular (Phổ biến).
– Xácnhận: Confirm (Xác nhận).
– Kếthừa: Inheritance (Kế thừa).
– Triếtlý: Philosophy (Triết lý).
– Vậnhành: Operate (Vận hành).
– Linhhoạt: Flexible (Linh hoạt).
– Mềmmại: Soft (Mềm mại).
– Nguyêntắc: Principle (Nguyên tắc).
– Cáigì: Things (Cái gì).
– Vídụ: Example (Ví dụ).
– Xetải: Truck (Xe tải).
– Chếtạo: Produce (Chế tạo).
– Thậmchí: Even (Thậm chí).
– Sángkiến: Initiative (Sáng kiến).
– Thựchiện: Done (Thực hiện).
– Thựchành: Exercise (Thực hành).
– Bánhchưng: Rice cake (Bánh chưng).
– Khổnglồ: Huge (Khổng lồ).
– Mùahè: Summer (Mùa hè).
– Bềthế: Elegant (Bề thế).
– Quốcphòng: Defense (Quốc phòng).
– Trungtâm: Center (Trung tâm).
– Máytính: Computer (Máy tính).
– Cănhộ: Apartment (Căn hộ).

*** 1. #1 by Old Sung on 2010/07/08 - 08:43

  Sáng nay anh mới xem phát lại. Địt mẹ, nhìn thằng Bán Nhà nó hầm thằng  Đức người máy sướng thật. Địt mẹ, bóng cứ dính ở chân đan nhau mà từ từ lên. Đức hết vị, thằng chó Klose với Suên ti-ghe đéo có chỗ mà chạy như chó dại. Nhìn bọn mặt đàn thối. Sướng.

  Del Bosque đúng là Vua.

  Hà lan hay Tây vô địch, thằng nầu anh cũng sướng.

  À xem lại nên phải xem VTV3. Nghe thằng BLV nói ngứa phuồi quá. Nói câu  nào cũng thấy ngu vãi ./. Địt mẹ Lừa. Sinh ra ở Lừa tức là bị nguyền rủa. Bởi phải sống với một lũ ngu độn.

 2. #2 by cuchuoiSG on 2010/07/08 - 10:00

  Ngoài quảđất ra thì còn đéo nơi nầu có tục Bốc Mả kinhdịtởm dư bầnnông bắc Lừa hử? @Thiếu Bựa
  ———-
  Thằng Thiếu Bựa ngu bỏ mẹ, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đất chật người đông không cải táng, bốc mộ thì chỗ đéo đâu mà chôn. Còn dân Nam Trung Bộ và miền Nam cũng từ Đàng Ngoài di cư vào mà có bốc đéo đâu.
  Ngoài ra lý do chính nằm ở đây:
  Sau khi thân nhân mất, trước khi kịp bắt đầu phân hủy, xác người chết đã được thực hiện một số nghi thức tống táng, thông thường nhất là Địa táng, Thuỷ táng, Hoả táng và Tượng táng. Trong đó ở Bắc Trung Bộ và Bắc bộ phổ biến là địa táng, chôn trong mả đất, thường là nấm tròn.Sau ba năm đoạn tang rồi hoặc một vài năm nữa thì con cái lo việc cải táng, đưa vào mộ đắp đất hay xây gạch hoặc xây lăng. Tục cải táng khởi nguồn từ thời Bắc thuộc khi quan lại và thương lái TQ chết tại Nam mà gia đình có nhu cầu đưa xương cốt về chính quốc. Về sau thành lệ và thành phong tục bởi khi cha mẹ mất, không tiền lo liệu, mua tạm một cỗ ván xấu, đợi xong ba năm thì cải táng, kẻo sợ ván hư nát thì hại đến di hài; vì chỗ đất mối kiến, nước lụt thì cải táng; các nhà địa lý, thấy chỗ mả vô cớ mà sụt đất hoặc cây cối ở trên mả tự nhiên khô héo, hoặc trong nhà có kẻ dâm loạn điên cuồng, hoặc trong nhà đau ốm lủng củng, hoặc trong nhà có kẻ nghịch ngợm, sinh ra kiện tụng lôi thôi, thì cho là tại đất mà cải táng; những người muốn cầu công danh phú quý, nhờ thầy địa lý tìm chỗ cát địa mà cải táng hay thấy nhà khác phát đạt, đem mả nhà mình táng gần vào chỗ mả nhà kia, để cầu được hưởng dư huệ.

 3. #3 by Bia on 2010/07/08 - 10:13

  Hôm qua bắt Đức Nhợn thắng Tây Bán Nhà bằng 11m, thế điếu nầu Đức Nhợn gặp Tây cứ như Ông Cua gặp Ông Ếch Ộp, đi mẹ mất một chục…
  2 thằng Bờ Da mới Ác Hèn cũng đã lấy mất của anh 2 chục…
  Uồn Cập nầy anh đen quá.
  Nhẽ vầu quán Bựa nhiều quá?
  Tiên sư bố tên Dốt Tướng!
  ——
  Hê Hê chia buồn Lẩu Thập Cẩm nha. Vào đây xem cá độ Bán Nhà nè
  Rùi áp dụng sáng tạo học nè (thực ra không mới):

  1. Gộp to: Kiếm vài thằng bạn thân có xiền góp lại cỡ 1.000 Chai (ít xiền chơi nhỏ thui). Liên hệ bọn có liên quan đến nhà đất, cá độ, chơi độ, cầm cố quen,

  2. Chia nhỏ: Tên nào thua độ cần CẦM/BÁN GẤP NHÀ/ĐẤT be bé liên hệ anh (anh giới thiệu Bạn mua). Tuy nhiên thủ tục thì phải sáng hôm sau mới làm, mất khoảng 30 phút xong. Bia không chơi ở Chảo, rùi ro có, hàng đểu có, CAM tóm, mình đéo giang hồ gì. (thực ra là phân vai nhau để sau này tránh rủi ro vớ vẩn người quen lằng nhằng)

  * Rao bán rẻ kiếm chênh lệch ngay, hoặc sau khi hết WC tuỳ khả năng chôn vốn, nhiều vốn, biến động nhà, rủi ro …..
  P/S: Bia không chơi nhà – đất trên 1.000 chai đâu nhá, khó bán với lại ít xiền.
  He he mới kiếm thêm tí mắm muối cho bà xã  200 chai trong vòng ba ngày trong khi Bia không bao giờ biết độ. Bả trợn mắt nghi ngờ và cấm không được làm việc ác nhơn thất đức, nguy hiểm í, hỏi xiền lận ở đâu ra nưã. hehe mấy cọng lông lương tâm nó lại phất phơ trắc ẩn rùi.

  Cám ơn Chi Bộ đểu nhớ, Bia dọt Hóc Môn  kiếm tí xiền tư vấn thui. Hehe

 4. #4 by Gia_lamcam on 2010/07/08 - 10:44

  Thượng đẳng (hay Tinh Hoa) là nầu?
  Là luôn phẩy biết mót Sáng tạo, buồn Sáng tạo như mót ị, buồn ị hàng ngày vậy…
  Cái sự si nghĩ Sáng tạo, nó cứ lớn dần lớn dần trong Củ Sọ các lồng chí, như thể cức trong bụng các lồng chí vậy!
  Một ngày không si nghĩ sáng tạo, các lồng chí phẩy cảm thấy tức bụng, sôi bụng, phẩy cảm thấy rất buồn …ị.
  Giả sử, các lồng chí, chả may phải đi ị nơi công cộng ở Lừa, rất có thể phải/bị nghe thấy những âm thanh “không được tao nhã” lắm, do một tên bần nông Nầu Đó vô tư phát ra từ … buồng bên cạnh.
  Nếu là … Thượng Đẳng (nghĩa là … Tinh Hoa?), các lồng chí cócảm thấy xấu hổ thay cho lồng chí đang ngồi rặn tưng bừng bên cạnh không?
  Câu trả lời, hẳn nhiên, là !
  Vậy các lồng chí phẩy mần gì?
  Anh biết mẹ rồi – các lồng chí sẽ bẩu: phẩy Sáng Tạo chứ điếu!
  Thì anh cũng biết thế – phẩy Sáng Tạo.
  Dưng mờ, có điều, rất tiếc là, ti nhiên… có thằng sáng tạo trước anh em Lừa mình mẹ rùi!
  Đây lày, cái máy Otohime lày lày:
  http://khoahoc.net/kythuat.htm.
  Mẹ, cái thân Lừa khổ thật!
  (Sâu anh không thể nầu chèn được cái linh vầu dưới một đoạn chữ được nữa nhở? hay thằng Da Hú Lừa đương tập Sáng Tạo?)

 5. #5 by Gia_lamcam on 2010/07/08 - 10:53

  Lưu ý: Cóp bết cái linh của anh thì đừng cóp cả dấu chấm (.) nha. Chịu khó tua lên một tẹo.

 6. #6 by Bia on 2010/07/08 - 10:56

  Bài #1: Làm nầu có cănhộ 150 Trẹo Ông Cụ cho Lừa nghèo?
  Có thằng áp dụng rùi và có như này

  Tuy nhiên, bọn doanh nghiệp bán kinh doanh không ưu đãi thì khoảng 8trẹo x 50m2 = 400 trẹo ở gần trung tâm TP khoảng 20km thì sao? ( 45m2 là diện tích tối thiểu để xây kinh doanh)

  Bia tính thử thui nhé: 50m2 : 2 hộ = 25m2 hộ/3 mạng, xây xen lẫn trong chung cư nhiều diện tích khác nhau theo thiết kế được duyệt. 50m2 í xây như ngăn hai phòng, nhưng thực tế là 1 căn.

  He he bán cho hai thằng chủ hộ khác nhau ( Luật công nhận đồng sở hữu nhé). Dọn về ở. Đéo tách ra hai căn được vì không đủ diện tích tối thiểu.

  Lưà tính hai cãi cọ khi chung sở hữu ( không cãi cọ xúi cho nó cãi. he he) đưa nhau ra toà, toà phán chia hai. Thế là buộc phải công nhận hai căn riêng biệt.

  Hehe… đã từng làm. Ở SG thui nhé, nơi khác/thời gian sau này có thay đủi sao, Bia không chịu trách nhiệm.

 7. #7 by otocu on 2010/07/08 - 11:16

  Mấy hôm rồi nóng quá, nhẽ tên Tướng cũng phát điên??? Thư giãn đi. Cách tốt là chiều đi bú bia với chiến hữu. Online nhiều không tốt đâu.

 8. #8 by otocu on 2010/07/08 - 11:20

  Đang sáng tạo học mà cứ chửi liên hồi vậy, nhẽ mãi cũng sẽ bật ra cái gì đó? Ừ thì chửi phát cho sướng. Địt mẹ Lừa phát, địt mẹ TƯ phát.

 9. #9 by Dynamo Kiev on 2010/07/08 - 12:01

  @thieu gay : sao mày không  làm cách này : nói với cô giáo tiếng Nhật là hãy vào blog của Trung Tướng xem , đánh giá giùm phương pháp học ngoại ngữ mới qua bài về tiếng Italiano. Nếu cô giáo là tinh hoai, thì sẽ yêu Thiếu Tướng liền.

  Địt mẹ bọn Mỹ vì không thả vài quả Nuke lên đầu bọn Lừa.

 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 12:14

  Địtmẹ cô nầu dám xúi Dì đi bú bia cho bớt nóng đấy địtmẹ cô?

   

  Dì tởm nhất là đi bú bia ngoài quán, nhấtlà quán rẻxiền Lừa đông như ròi, kiểu như Gì Xồm, Gì Chín, Gì Ly.. ở Hà Nội.

   

  Thích bú bia thì về nhà móc tủ ra mà bú. Thích có bạn thì gọi bạn đến thêm. Địtmẹ dững thằng nầu đi bú bia quán.

   

  Dì kingtởm dững đám Lừa ba bốn chục thằng, mặt đỏ như ./ thỏ, đập vại bia vầu nhau, rùi hô váng giời Dzzzzzô. Hạđẳng mọirợ đéo biết để đâu cho xiết.

   

  Vửa ăn vửa bú vửa nhè xương xuống gậm bàn, rùi quẳng giấy lau ./ khắp mọi nơi mọi nẻo. Cái quán nhậu còn kingtởm hơn cả cái hốxí côngcộng.

   

  Giời thì nóng, đéo hiểu vầu dững cái hốxí đó thì mát cái ./ gì cái ./ gì?

   

   

   

 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 12:25

  Địtmẹ đã là Tinh Hoa, thì phải:

   

  – Đéo hútthuốc. Hútthuốc có hại cho sứckhỏe không thì Dì đéo ke, mà Dì thấy hútthuốc rất tởm cho dững người xungquanh.

   

  – Đéo nhậu ở quán bầnnông rẻ xiền. Nếu đông xiền thì vầu quán xịn. Nếu vắng xiền thì về bẩu vện nó nấu cho mà chén.

   

  – Đéo uýnhbạc. Đitmẹ các bọn trùm sòngbạc chả có thằng nầu uýnhbạc cả. Chỉ dững thằng loser mới ham uýnhbạc. Sốđề hay xổsố hay cáđộ cũng là uýnhbạc. Đừng có thanhminh chỉ cáđộ 3 xu thì đéo sâu cả nhế. Cá ít máu quá thì thành cá nhiều mấy hồi.

   

 12. #12 by Cocacola on 2010/07/08 - 13:52

  Ừa, Dì mầy nói phải:


  – Đéo hút thuốc: Anh không hút thuốc nên rất dị ứng với đám khói thải do các đồng chí đi mây về gió thổi ra. Có việc vào phòng hút thuốc tập thể chừng 5 phút thôi rồi biến mà cái quần sịp tận bên trong đã hôi mùi thuốc lá.

  Anh cực ghét gái phì phèo thuốc lá. Gái 8X đa phần đua đòi kiểu này nên anh ghét!

  – Đéo nhậu, vì nhậu mất nhiều thứ lắm! Trời nóng, các đồng chí cứ bú một (hay nhiều) chai Coca ướp lạnh thử đi. Phê cực!

  – Đéo cờ bạc: anh cũng đồng ý. Cách làm từ thiện phổ biến, hợp lòng dân ý đảng tình vện của anh là nếu anh sến, thấy người già tàn tật bán vé số là anh mua giúp vài tờ rồi giao hết cho vện.

  Không bao giờ cho xiền người đi xin, trẻ con bán vé số cũng đéo mua. Mua cho nó, pama nó thấy nó mần ra được tiền bắt nó đi bán mãi, đéo cho bỏn đi học.
 13. #13 by Không Ai Sất on 2010/07/08 - 13:56

  Hanoi, Vietnam Weather

  Updated: Jul 8, 2010, 1:30pm Local Time

  Right Now

  Partly Cloudy

  97° F
  Feels Like: 113° F
  Wind: From 9999 at 8mph
  Details
  ———————————-

  Anh thấy Dì Tường chưởi rung màn hình vội check thời tiết hà lội ngay! Vãi chưởng! Nóng quá mà! Bị EVN cắt điện hả Dì?

  Vãi ./ với Dì Tướng, chưởi cả họ nhà Lừa kìa! Chưởi đéo, sống ở Lừa tha hóa mới tầm cá độ, cờ bạc, hút xách là nhẹ nhàng rùi! Làm thân ông Lừa giờ giải sầu ở đâu?

 14. #14 by EURO on 2010/07/08 - 14:21

  Dì bữanay chửi hãm đéo tả, chửi bọn nhậu quán thì biết đấtnứoc sẽ mất đi bâunhiêu thunhập cho dịchvụ búbia quán không? Phảnđộng đéo tả.
  Bỏn đi uống bia quán đaphần đéo vì bia hay mồi nhậu, mà vì bỏn nghiện khôngkhí ở đó Dì nhớ nhé. Cũng giống như quán Bựa,, đôi khi đéo phẩy vì thèm mồi đonggiai hay thèm mồi Dì thả nhưng em vẫn có tráchnhiệm vầu nhòm vì em nghiện khôngkhí quán Bựa, nghiện Dì hehe….Chửichửi cái đéo.
  Còn cờbạc á? Đôikhi đéo có tý thì coi đéo ham, thế thui. Tỷ như qua hôm qua em dò ý Dì đó, trúng luôn chưa kịp cảmơn Dì vì em ngựoc kèo Dì ăn đủ cả kèo cả tỷsố, giờ có thêm một khoản đonggiai và phượt tiếp hehe. Chửichửi cái đéo.
  Còn chânchộng kính mời các Bựa nầu có conem đang tuổi muachữ ở Lừa và ở tưbửn thốinát qua nhà em chémgió chút nhân vụ em đang biên 1 phóngkýsự-trảinghiệm nhỏ về việc mua chữ ở Phòng. Chờ chút hẵngqua nhá để em chỉnhsửa thêm tý. Mấyngày nay đi suốt đéo rảnh ngồi biên tửtế đựoc.

 15. #15 by vinataba on 2010/07/08 - 14:31

  Chi bộ dắm hoan hô nhiệt liệt anh Ba tới thăm và làm việc nầu, he he.

  Anh Ba bẩu: Hôm nay đọc loạt tin bọn Đức Nhợn đòi mần thịt ông Bôn mà anh Ba chết cười, ôi địtconmẹ bóng đá! Xem gái Đức Nhợn khóc nhoe nhoét lòi vú mà phê ơi phê, ôi địtconmẹ gái với mú!

  Ê Thiếu ới Thiếu, vụ gái mú chú mầy dư lào rồi Thiếu, với kinh nghiệm của anh, anh ủng hộ nhiệt liệt sáng kiến đủn kèn khỏi xịp của Tướng Thối đấy Thiếu, cân nhắc triển khai sớm nhế!

  Bọn gái già hơn tuổi nó nhạy cảm với kèn lắm!!! Hỏi mấy vàng sơn trong quán mà xem, địt con mẹ đứa nào bảo không anh tát vỡ mõm, he he…

 16. #16 by vinataba on 2010/07/08 - 14:35

  Lả & Tướng Thối:

  Lồn bà thằng Lả mới thằng Tướng thối bài xích bia rượu thuốc lá lô đề cờ bạc! Nhiệt liệt phản đối!

  Cái địt mẹ xứ đéo nầu chả có mấy món vui chơi lành mạnh hợp lòng dân ý đảng này, địt mẹ hai thằng bầy đàn này phát nữa! he he.

 17. #17 by vinataba on 2010/07/08 - 14:40

  Không chưởi thì thôi, chưởi càng thêm ức.
  Cái địt mẹ thằng tướng, tinh hoa cái củ lồn, vác bia rượu về nhà mà giã, gọi chiến hữu về nhà mà giã, vện nó gào như cha chết, địt mẹ! lúc đó mà tinh với hoa, rượu với chè!

  Nói chung qua mấy cái cồng lơ nga lơ ngơ của thằng tướng, anh đồ rằng chắc ăn 100% thằng tướng có vần đề về thần quynh rùi, ôi địt con mẹ cái nóng, he he.

 18. #18 by Kakashi on 2010/07/08 - 14:40

  “Cuối tuần trước, Ronaldo đã gây sốc khi tiết lộ anh là ông bố đơn thân nhưng gia đình anh hoàn toàn ủng hộ: “Một số người nghĩ đó là điều kỳ lạ nhưng chúng tôi thấy hạnh phúc với những gì Ronaldo làm”.

  Theo các nguồn tin ở Bồ Đào Nha, Ronaldo chọn một phụ nữ đẻ thuê sau khi tới gặp chuyên gia sinh sản ở Florida, Mỹ mùa hè năm ngoái. Cậu bé được sinh vào ngày 17/6 tại Mỹ”


  Thang CR7 nay co van de hay day la van minh cua the gioi ho TT?

 19. #19 by Gia_lamcam on 2010/07/08 - 14:45

  Địtmẹ đã là Tinh Hoa, thì phải:
  ….@Dốt Tướng
  Anh đồng ý với mấy “tiêu chí” Tinh Hoa của Dốt Tướng.
  Tỉ như anh cũng rất ghét bọn phì phèo thuốc lá nơi công cộng hoặc ngay ở nhà mình mà ảnh hưởng đến vợ con…;
  Tỉ như cái trò bú mấy vại bia mà cũng dzô dzô ầm ĩ ngoài quán, hoặc ăn uống thì nhai oạp oạp đến mấy bàn xung quanh cũng nghe thấy…;
  Tỉ như cờ bạc đến độ bán cửa bán nhà, điếu thể kiểm soát nổi những hành vi Ông Người của chính mình…;
  Anh còn thậm ghét cả cái bọn điếu biết Tinh Hoa hay không, mà ở chỗ đông người, cứ mở mồm là phẩy oang oang địt mẹ địt cha, văng cứt văng đái tứ tung, cứ như thể cứt đái mặc nhiên dính sẵn ở mồm bọn bỏn…
  Ti diên, anh cũng bác bỏ mệnh đề ngược lại, cho rằng, hễ cứ phạm mấy cái phẩy nọ phẩy kia của Dốt Tướng thì điếu thể Tinh Hoa.
  Tinh Hoa là cái điếu?
  Nó là một khái niệm mà để đi đến thống nhất, chắc sẽ có “đổ máu” nơi quán Bựa nầy, điếu phẩy chỉ là những tiêu chí do cá nhân Dốt Tướng quy định.
  Há há há

 20. #20 by vinataba on 2010/07/08 - 14:50

  Thiếu, anh tâm sự mầy nghe, dạo trước anh bồ kết một bé cùng cơ quan, xinh dã man nhưng gặp anh mặt lúc đéo nào cũng như cứt ngâm!!!
  Anh cú, dàn binh bố trận, bẩu mấy đứa em (gái tin tin) chúng mầy tổ chức bữa liên hoan, mời nó, nhưng đừng để ý gì đến tao, xem như tao đéo biết!!!
  Xong bước 1, cô bé biết anh không liên quan vụ liên hoan, tham gia nhiệt liệt!!!
  Bắt đầu đến cuộc vui, theo kế hoạch, một đứa móc a lô ra mời anh, mời anh tham gia với tụi em cho vui, cho vui…rất khách quan, he he.
  Anh đến, mặt lạnh lùng, chung vui với các em.
  Theo kế hoạch, mấy đứa em khóa hết tất cả các dấu hiệu đòi về của ẻm, tăng cường chúc tụng no say, xong rùi kiên quyết “bắt” anh phải chiêu đãi Karaoke!!! dĩ nhiên là anh miễn cưỡng đồng ý.
  Vầu phòng hát, ngồi được tí, biết em ẻm nhà lành, rất muốn về sớm, anh giả bộ nhân ái, ngại hông, anh đưa về sớm kẻo bố mẹ mắng thì chít!!! (trước đó anh có giao hẹn, anh chém chết cụ thằng mất dạy nào lăng xăng lăng xăng kể cả có tí men trong người rồi)

  Em ẻm có phương án nào khác đâu, he he!

  Để cồng sau anh kể tiếp, cồng này biên dài thằng za hu mặt lồn nó nuốt mẹ thì toi cơm…

 21. #21 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 15:01

  Kể tiếp đi cô Ba?

  Côgiáo Thiếu Tướng nhínhảnh, dễthương, rất rất friendly. Đéo thấy đeo nhẫn cưới.

 22. #22 by Cocacola on 2010/07/08 - 15:11

  @cô Ba:


  Thấy cô dàn binh bày trận, tiền hô hậu ủng, tốn công, tốn sức tốn xiền kiếm gái thế kể cũng vất vả nhờ! Thím Thiếu mầy học sách cô Ba chi cho nhọc.

  Thím nên học thẳng Dì Bựa ấy. Hôm hổm Dỉ khoe là được gái dẫn về chung cư, nằm phè kèn đợi ẻm nấu bún cá cho ăn có sức rồi tỉn hai nhát xã giao rồi về luôn tới giờ đấy. Thế có nhàn không !
 23. #23 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 15:12

  Địtmẹ đã là Tinh Hoa, thì phải…(@Dì).

  Dì mần Thím nhớ đến một tên bạn thân.

  Tên nầy cũng dân Nga học, hiện đang làm sếp phòng thươngmại, Thím từng ngồi ăn sáng (buffet) chung và có dịp quansát tển:

  – Dùng dao nĩa rất thạo.

  – Xơi được bơ, sữa (Thường thì bôlão Lừa không/ít khoái hoặc thậmchí không xơi được mấy món nầy.)

  – Ănnói điềmđạm, từtốn, lịchsự, cưxử taonhã. Và đặcbiệt không hút thuốclá ever.

  Hehe Tinh Hoa đấy các cô trong chibộ cốgắng mà họctập.

  Có chết cũng phải mần một Lừa tinhhoa.

 24. #24 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 15:18

  Nói tiếp về tên bạn Tinh Hoa của Thím. Tển có tácphong nuôi con cũng rất đặcbiệt:

  Thằng con tển năm 15 tuổi đã cho đi dulịch Tân Gia Ba tựtúc với đámbạn, mà không có chamẹ đi kèm.

  Cách làm này thường ít thấy ở các giađình Lừa khác, vấnđề không phải ở chỗ có xiền hay không, mà ít có phụhuynh nầu dám để con mình đi dulịch mộtmình (đi với bạn thì cũng bị coi như mộtmình.)

  Thờigian giaolưu sanhhoạt với tển tuy ítỏi dưng cũng mần Thím họchỏi được nhiều điều rất hay về nhiều phươngdiện.

  Bọn bầnnông hạđẳng vôhọc thì lại mắc bệnh khoái sán đến gần Tinh Hoa, và dĩnhiên là bị từchối hoặc tiếpđón lạnhnhạt. Hehe

 25. #25 by vinataba on 2010/07/08 - 15:29

  Thím nên học thẳng Dì Bựa ấy. Hôm hổm Dỉ khoe là được gái dẫn về chung cư, nằm phè kèn đợi ẻm nấu bún cá cho ăn có sức rồi tỉn hai nhát xã giao rồi về luôn tới giờ đấy. Thế có nhàn không !@ Lả lướt!

  Vấn đề là bày binh bố trận để mà chui được vào chung cư lả lướt ạ, chứ vào được rồi thì chuyện phang đại khái hai nhát xã giao là chuyện thường thôi, thường thôi.

  Thiếu, anh kể tiếp. He he, anh bảo ẻm, chừ em đi xe nầu?
  Em bẩu em đi xe máy, nhà em tận Xuân Đỉnh cơ.
  Anh Ba bẩu quẳng con mẹ xe lại, anh đưa em về cho nó an toàn, mai anh lấy xe gửi qua cho.
  Ẻm bẩu hông anh à, pa ma em hỏi em trả lời sao anh?
  Anh Ba bẩu ừ thôi, vậy anh đi xe em vậy.

  Anh Ba phi ra xe, cố tình không đội mũ bảo hiểm, phi nhẹ nhàng nhẹ nhàng, nhắm đúng tuyến có các chú cơ động ăn đêm chờ sẵn…
  Bị tóm, anh Ba cười he he, bẩu các anh cứ đúng quy định pháp luật mà phang, đéo có chuyện tui hối lộ các anh đâu (bình thường anh Ba móc mẹ ví!!!)
  Cơ động chửi, địt con mẹ, được, cô kia lên đây, còn anh ngồi sau xe anh kia, về đồn.
  Anh Ba chửi, địt bà chúng mài, đấy là vợ tao, làm đéo gì có chuyện tao cho ngồi xe chúng mài giữa đêm hôm khuya khoắt!!!
  (Em ẻm mặt đỏ lựng, gái nhà lành sợ công an vãi đái nhưng mặt đỏ lựng và rất cảm kích, he he).
  Thế là anh Ba và ẻm vầu đồn!!!!

  Để cồng sau nhế Thiếu, anh tởm thằng mặt lồn Za hu lắm!

 26. #26 by Old Sung on 2010/07/08 - 15:37

  Địtmẹ đã là Tinh Hoa, thì phải…(@Dì).

  Dì mần Thím nhớ đến một tên bạn thân.


  – Dùng dao nĩa rất thạo.

  – Xơi được bơ, sữa (Thường thì bôlão Lừa không/ít khoái hoặc thậmchí không xơi được mấy món nầy.)

  – Ănnói điềmđạm, từtốn, lịchsự, cưxử taonhã. Và đặcbiệt không hút thuốclá ever.
  ———

  Địa mia, nghe ngứa lầu phuồi quá!

  Anh ghét tất cả những định nghĩa “thì phải..”.Phải cái lầu phuồi!
  Bất cứ thằng nào tuyên ngôn “…thì phải..” đều là bần nông dưới mắt anh. Đéo có ngoại lệ.

  Tinh hoa là phải yêu tự do, tư do trong đâu óc. Địt mẹ muốn có đầu óc tự do đéo dễ đâu nhế. Bọn Lừa đều nghĩ tự do là…Chí Phèo. Địt mẹ Lừa.

  Cái mà Thím Thiếu trình bày chỉ là một cái “vỏ”. Những cái vỏ này ở Lừa đầy dẫy, nhưng tâm hồn là bần nông bẩn thỉu. Địt mẹ, anh quen cả mớ.


 27. #27 by Cocacola on 2010/07/08 - 15:42

  Thiếu, anh tâm sự mầy nghe, dạo trước anh bồ kết một bé cùng cơ quan@ Cô Ba


  Thế lúc ý cô Ba vưỡn còn trong trắng non kinh nghiệm phết nên mới chọn ngay target thế cho gần nhờ!

  Anh thì nghe giang hồ bẩu thế nầy, anh truyền cho Thím luôn chứ anh biết điếu!

  Giang hồ bẩu có các loại gái sâu đây nên tránh đâm vầu: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan.

  Thím đâm vô khoản 1, cô Ba đâm vô khoản 3. Bi kịch nhờ!
 28. #28 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 15:45

  Vấnđề với hútthuốc đéo phải ở chỗ nó làm hại sứckhỏe thằng hút, mà ở chỗ nó tuyệtđối ảnhhưởng xấu đến sứckhỏe người xungquanh.

  Hiện tại Lừa giá một bao thuốc rẻ nhất vào khoảng ~ 10 ngàn đồng Ông Cụ. Một thằng hút trungbình đốt một bao một ngày, vịchi một tháng nó chi trungbình 300 ngàn Ông Cụ chỉ riêng cho xiền thuốc.

  Đổi lại được gì? Nothing!

  Bọn Tây thượngđẳng nó cũng hút đấy, dưng đéo phải kiểu phun khói vầu mặt người khác như Lừa. Cứ thử quansát mà xem.

  Nếu vã quá thì chui vầu chỗ nầu đó mà hút alone cho đỡ vật, đó cũng là cách đốiphó.

  Dưng phầnlớn bọn tintin lại thích hút trước mặt thiênhạ cơ, hehe, cũng là một cách show off rất contrẻ hồnnhiên bầnnông hạlưu hehe

  Nên tốt nhất là không hút, vì địtmẹ nó đéo mang lại benefit đéo gì.

 29. #29 by vinataba on 2010/07/08 - 15:49

  Dọc đường đi, anh Ba bẩu ẻm, thôi toi rùi em, cho chắc ăn thì em cứ nhắn tin về nhà đi, bịa ra lý do nào đấy về muộn, chứ tình hình này anh ngại, anh ngại…mình cứ nhắn tin, về sớm được thì càng tốt, lỡ về muộn còn đỡ bị mắng.

  Ẻm bẩu biết làm sao giờ, đành vậy thôi, rùi hí hoáy nhắn tin, he he, con sinh nhật đứa bạn ABC…

  Vầu đồn ngồi, anh Ba căn giờ, ôi, gần 11h30 đêm, đẹp đéo chịu được, anh Ba ngoắt thằng trực ban, móc ví đập bọp phát, bảo thôi té đây!!!

  Hà Nội về đêm nồng nàn hoa sữa, những con đường ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo thanh lặng đến nao lòng, anh Ba nhẹ nhẹ tay ga, miệng lí nhí, anh xin lỗi nhế, xin lỗi nhế, để em về muộn.

  Em ẻm bảo thôi biết làm sao đươc anh, khách quan mà.

  Anh Ba hỏi, em có lạnh lắm hông? He he.

  Em bẩu em hơi lạnh, anh Ba lạnh hông?

  Ôi địt con mẹ đời, lãng mạn đéo tả, …

  Dừng phát cho Thím Thiếu thèm, he he.

 30. #30 by vinataba on 2010/07/08 - 15:51

  Giang hồ bẩu có các loại gái sâu đây nên tránh đâm vầu: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan.

  Thím đâm vô khoản 1, cô Ba đâm vô khoản 3. Bi kịch nhờ!@ lả lướt.

  Ôi Lả ôi, địt con mẹ anh Ba đâm vô cả khoản 1 mới khoản 3 mới đau bẹn ôi lả ôi!!!

  Thời điểm anh Ba đâm khoản 3 là vện khoản 1 của anh Ba chẵn 3 nhiệm kỳ rùi!

 31. #31 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 15:53

  Cô Sung ngu quá đi.

  Cái ./ bò gì trên đời mà không cần phải dựa trên mộtsố chuẩnmực quychiếu nhấtđịnh hả cô? Cái địt./mẹ cô nếu đéo dựa trên một base nầu thì bầnnông mới Tinh Hoa cứ việc hoàtan vầu nhau như cứt lỏng à địtcụ cô.

  Còn làm thế nầu để quyđịnh chuẩnmực cho một base thì, hehe, tự Gúc đi cô lười như dắm ý.

  Cái mà Thím Thiếu trình bày chỉ là một cái “vỏ”. Những cái vỏ này ở Lừa đầy dẫy, nhưng tâm hồn là bần nông bẩn thỉu. Địt mẹ, anh quen cả mớ.(Cô Sung ./)

  Địtmẹ cách duynhất để đánhgiá một thằng là qua dững cái rất nhỏ như:

  – Răng không dính thứcăn. Không vàng óng màu bựa lưucữu.

  – Sử dụng dụngcụ ănuống (dao, nĩa, muỗng…) thànhthạo, không vấpváp, không hấptấp, không ăntục.

  – Nóinăng từtốn, điềmđạm, không nóilắp, nóinhịu, nộidung câunói lọt tai thằng nghe.

  Còn nếu bảnchất bầnnông sẵn thì địtmẹ có cố 1000 niên cũng đéo bắtchước được một góc ông Tinh Hoa đâu địt./mẹ cô Sung nóinăng nhăngnhít buồidái bực đéo chịu.

  Cãi nhời Thím thì chỉ có ăn cứt ăn cứt.

 32. #32 by Khoai Tây on 2010/07/08 - 15:57

  Địtpẹ Chibộ, Tây mệt phờphạc… mấyhômnay vấtvả đong xiền, oải như con cánải. Cánải là con gì? Tây đéobiết đâu.


  Chửi Chibộ thêm phát nữa rùi đi khò. À mà địtpẹ lão Lả chiên chửi gái 8x nhế.
 33. #33 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 16:00

  Không hiểu chibộ có tên nầu bước chân khỏi bệcửa mà đi dép Lào hông ta?

  Dĩnhiên nếu đi sang nhà thằng hàngxóm ngay cạnhbên để tỉn vợ nó thì hông tính nhế.

  Sao địt./ mẹ Thím kinhtởm tácphong đi dép Lào to anywhere at anytime của bầnnông Lừa không để đâu cho hết.

  Đi bấtcứ đéo đâu cũng dìn thấy nào ngón nào móng ngồnngộn bửnbửn tởmtởm phát ọe.

  Đừng đổ thừa đéo có xiền nhé, địtmẹ 150k Ông Cụ là sắm được đôi giày bata hơi bị ngon nếu biết giữ.

  Dântộc đéo gì mà dững cái cănbản nhất như Cách Ăn Cách Nói Cách Đi Cách Đứng Cách Ăn Cách Mặc cũng đéo có tý kháiniệm cơbản nầu.

 34. #34 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 16:09

  Địtmẹ nếu nghèo quá thì chơi xăng-đan cũng được cơ mà, tạisâu cứ phải dép Lào cơ chứ?

  Dép Lào chấtlượng rất tồi, rất dễ đứt quai, rách mép vưnvưn…

  Nên thà bỏ thêm một tý xíu sắm đôi xăng-đan hoặc bata cho tửtế dùng lâulâu tý lại đéo hơn cứ một tháng lại thay một đôi dép Lào à?

  Nầy thì sandals nầy:

 35. #35 by vinataba on 2010/07/08 - 16:10

  Anh Ba xin phép thằng nầu bốt quả ảnh trong entry nầy, anh Ba xào nấu lại tí nhế!!!

 36. #36 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 16:16

  Địtmẹ quả video nầy hay quá cô nầu hông coi thì cút về mới mẹ nhế:

  http://www.sexyandfunny.com/watch_video/nude-bouncy-soccer_40935.html

 37. #37 by otocu on 2010/07/08 - 16:37

  Tên Tướng vẫn đang thể hiện sự căng thẳng, rất căng thẳng. Hố hố.

  Nhiều tiêu chí quá, nhiều tiêu chí quá. Thư giãn đi rồi định hướng cho chi bộ một cái gì khác nữa.

 38. #38 by Cocacola on 2010/07/08 - 17:21

  Dântộc đéo gì mà dững cái cănbản nhất như Cách Ăn Cách Nói Cách Đi Cách Đứng Cách Ăn Cách Mặc cũng đéo có tý kháiniệm cơbản nầu.@ Thím Thiếu


  Chết cười Thím Thiếu mầy tin-tin mơ mộng trong kén nhộng: Bê Xê Tê cho mang giày mới mang giày, cho xăng-đan mới được mần xăng đan! Nghe chửa!

  Mịa, một đất nước đéo cho dân đi xe hơi bằng hàng loạt thứ thuế hãm lìn đánh vầu xe hơi thì Lừa có muốn ăn mặc tử tế cũng đéo được!

  Chú ra khỏi nhà, ra vào công sở trên chiếc Wây tầu, chú có thắt cà-vạt, dận đôi giày bóng cũng đéo được : trời mưa phát, đường ngập nước hay bánh sau xe thằng đi trước tương phát vầu cái sơ-mi chú thì chú hóa ra bần nông lội ruộng ngay.

  Đéo mẹ, có bao giờ chi bộ kẹt xe rồng rắn dưới mưa, đường ngập nước ổ gà lô cốt mà nghĩ tại sao thân phận Lừa nó khốn nạn thế này không?

  Bọn Thái, Hàn, Mã … lịch sự thơm tho sạch sẽ lái xe từ nhà vầu văn phòng và về nhà, bất kể mưa nắng vưỡn vậy, dù là nhân viên quèn!

  Còn Lừa? Nếu là quan nhớn các loại không nói, còn không thì đều chịu chung số lầm than cả.

  Sáng thức dậy, trời mưa đường ngập mà vưỡn phải đi làm thì thím sẽ xỏ chân vầu cái gì đây để đi? Giày da, giày bata hay đôi dép Lào truyền thống?

  Còn anh, anh chọn xỏ dép Lào, lội nước để đi đến sở làm và chửi địt ./ vện bọn lỗ đít đéo cho ông mua xe hơi mãi thôi!
 39. #39 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 17:33

  Trời mưa lầylội thì càng phải đóng giầy đấy cô Lả ạ.

  Thằng đi giầy sẽ bị bửn mỗi đôi giầy và vớ.

  Còn thằng chơi dép Lào thì bùn đất cứt đái sẽ ken đặc móng chân kẽ ngón thẳng.

 40. #40 by Cocacola on 2010/07/08 - 17:43

  Trời mưa lầylội thì càng phải đóng giầy đấy cô Lả ạ.

  Thằng đi giầy sẽ bị bửn mỗi đôi giầy và vớ @ Thiếu


  Thím đùa với anh hay mưa quá đâm ẩm IC mẹ rùi?

  Trời mưa giầy vớ ướt mà Thím vô sở làm thì nó còn thiểu não về mầu sắc và mùi vị còn hơn dép lào nữa!
 41. #41 by Old Sung on 2010/07/08 - 18:29

  @Thím Thiếu,


  Muốn thành Lừa tinh hoa thì ít cũng phải có gien thoát bần nông ít nhất ba đời. Địt mẹ, bây giờ bọn bần nông kiếm được tý tiền chơi hàng hiệu (và cả hàng hiệu rởm) nhiều như nấm, dưng anh chỉ nhìn cái mặt ./ đéo thấy sợi trí tuê (điếu phải chữ nghĩa) là anh đã biết mẹ. Địt mẹ, với anh,  chỉ một ánh mắt nhìn biết tinh hoa hay bần nông gặp thời.

  Như Thiếu bi giờ đến câu chửi đã nhập tâm giọng của Dì Bựa là anh đã thấy chất bần nông con mẹ nó rùi. Địt mẹ, cái khốn nạn nhất của bần nông là nó vĩnh viễn đéo thể hiểu được tâm hồn của tinh hoa. Thằng đéo nầu cũng chỉ nhăm nhăm nhìn vào cái bên ngoài để đua đòi.

  Địt mẹ, anh mới chỉ bẩu mầy cảnh giác trước cái vỏ bề ngoài mà mầy đã to họng như thế, thì anh chửi Địt Cụ Thiếu Bần nông, hy vọng  làm cho mầy sáng mắt ra. 

  Anh khinh Lừa trưowsc hết là khinh lũ Trí Thức Bần nông đấy, điếu phải khinh đám nông dân tôi nghiệp kia đâu.

  Địt mẹ Lừa!!!
 42. #42 by hùng hục on 2010/07/08 - 18:33

  Như Thiếu bi giờ đến câu chửi đã nhập tâm giọng của Dì Bựa là anh đã thấy chất bần nông con mẹ nó rùi. Địt mẹ, cái khốn nạn nhất của bần nông là nó vĩnh viễn đéo thể hiểu được tâm hồn của tinh hoa. Thằng đéo nầu cũng chỉ nhăm nhăm nhìn vào cái bên ngoài để đua đòi.@sung


  Địt pẹ sung, anh bần nông bầy đàn ủng hộ mầy! Địt pẹ nghe quả dầy dếp của thằng thiếu ngứa tai đéo tả được, đang định chưởi mày đã chưởi hộ anh rồi!
 43. #43 by Dynamo Kiev on 2010/07/08 - 18:46

  Anh cũng ghét nhất bọn xài hàng giả như old sung. Đù má, anh tinh hoa, ba đời, vào quán bar tìm gái vàng son đâu đéo thấy. Toàn thấy bọn bần nông mới nỗi mang hàng đồng hồ Rolex dỏm, made in china, đi xe đắt tiền mà ở ngôi nhà chỉ bằng cái phòng khách nhà anh. Gái vàng son đâu đí thấy, mà toàn gái second hand, hay gái nhà nghèo ở tỉnh muốn đỗi đời bằng cách wen mấy thằng giàu dân gốc thành phố. Mà có tìm ra dân gốc như anh đíu đâu đâu, toàn gặp bọn dân tỉnh mới đi làm kiếm được 10 triệu/ tháng như thằng lồn langtu_sg hay thằng lồn “ru em bằng tiếng sóng” dân tỉnh nhập cư.

 44. #44 by hùng hục on 2010/07/08 - 18:50

  Địt mẹ nói thêm phát về quả danh xưng của chi bộ mà anh rất ngứa dái: Thằng bựa xưng dì, một loạt địt pẹ a dua a tòng ễnh ương lên nào là thím, nào là dượng, địt pẹ đéo phải bầy đàn bần nông thì là đéo gì! Thằng bựa chưởi lừa cái lọ cái chai, địt pẹ cũng có một loạt nữa đéo mô tê gì cũng ố ồ ô địt pẹ lừa lọ lọ chai chai, địt pẹ chả bần nông bầy đàn là đéo gì! Địt pẹ có thể bựa chưởi đúng nhưng đéo nhất thiết phải ngoạc mõm ra hòa âm phối khí với nó như thế. Địt pẹ chứ hùa theo thế trẻ con nó hùa con nhanh hơn!


  Vụ xưng dì anh đoán là bài thử của thằng bựa, hế hế, nghe chi bộ xưng lọ xưng chai theo như ễnh ương chắc bựa buồn đéo ngóc nổi kèn, địt pẹ thiếu điều đâm đầu vào lồn vện tự tử hố hố hố!

  Địt pẹ tổ sư cụ những thằng bầy đàn bần nông cứ tưởng mình tinh hoa! Thằng sung nói đúng, địt pẹ bần nông nghĩa là đéo bao giờ tự nhận thức được mình!

  Anh khinh Lừa trước hết là khinh lũ Trí Thức Bần nông đấy, điếu phải khinh đám nông dân tội nghiệp kia đâu.@sung

  Oài, địt pẹ sung, anh thấy mày được đấy sung ạ!
 45. #45 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 18:54

  Cô Hục chưởi thoải conbànó mái đê. Vầu quán Bựa không chưởi thì mần đéo?

  Dưng chưởi cũng phải nhớ Thiền nhế.

  Thím yêu cô.

 46. #46 by hùng hục on 2010/07/08 - 19:11

  http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/452679/index.html


  Đây, địt pẹ chi bộ coi xem thằng nầy bần lông hay tinh hoa nhế!
 47. #47 by hùng hục on 2010/07/08 - 19:16

  http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thegioi/452782/index.html


  Đây nữa, bần nông siêu giàu hố hố! Cơ mà ở nước mẹ, đéo phải ở lừa!
 48. #48 by Thượng Sĩ Già on 2010/07/08 - 19:43

  Ơ…địt cả lò nhà Thị Hục. Hôm nay hànhkinh không giấy thấm hay sâu mà chưởi nhặng lên thế. Cái mảbố nhà Thị chứ, chiện nhàta xânghô dư nầu hoặc theo cuộc trầulưu ra sâu mắc mẹ gì nhà Thị mà phẩy gào lên ? Địt .?/ bà nhà Thị, Dượng là Dượng cực ghét cái thói bầy đàn,nhá. Dưng rất sâusắc cămthù lề thói Gato ăn đéo được vung mồm chưởi choangchoác choangchoác dư kiểu nhà Thị ý. Cái .?/ mẹ nhà Thị phát nữa, trước khi chưởi nhớ phải vận củsọ đủ chăm lượt, thò tay xuống xoa nắn quả bìu đủ năm mươi lượt nữa, để lấy sức mà ăn săng-phi khỏi dập, nghe chưa .

  Còn Thím Thiếu hãmlìn kia nữa. Tiênsưbố nhà Thím, Tinh Hoa đầupuồi đéo gì nhõn có đứa Gái mình thích mà cưa cũng đéo đổ thì nghe nhời Dượng phiên, phóng con UâyTàuHaiChỗMuiChần ra cầu Sì Ghềng lao mẹ xuống luôn cho lành, nhớ cắm củ sọ xuống trước cho ănchắc nhế. Hãmlìn có mẹ chấngchỉ.

  Địtbẹ tuyềnthể các Côes các Mợes còn lại luôn. Quán vắng xiền vật mà vầu tuyền nghe chiện vớvavớvẩn sếnỉsếnôi. Nhão tuyền phần, dõ thối.

  À quên, Dượng cũng có để phần cho Bà Dì Bựa nầy. Tiênsư Dì, nếu không đềtài biênbốt thì câm mẹ nó mồm cho lành, nhá. Chứ đừng bắt Dượng đây phẩy nhọc bìu bấm vầu dững cái linh Dân Chí mới cả bấu Đảng, rùi nghe Dì luloa láutáu lấy được, nhá. Địtbẹ, thối dư kứt mới ỉa í.

 49. #49 by Old Sung on 2010/07/08 - 19:54

  Địt mẹ, để anh kể cho chi bộ nghe một mẩu chuyện mà anh từng đọc, về con người bần nông với tinh hoa.Quá Lâu rùi anh đéo nhớ chính xác là ở cuốn nào. Dưng nhân vật chính của cuộc chơi là một Đế vương, hình như là Pie Đại đế. Chỉ một Đế vương cỡ đó mới chơi được một cuộc chơi đế vương như vậy


  Đại đế Pie tổ chức một bữa tiệc, điếu cần nói thì cũng biết kaf hoành tráng. Và, mời tất cả vợ con các Đại thần, quý tộc đến dự.

  Màn cuối cùng của bữa dạ tiệc là ổng mời tất cả các quý bà , quý cô vào một gian phòng. Nơi đó, trên lớp thảm đẹp đẽ thì đầy những ngọc ngà và kim cương lấp lánh. Dưng, địt mẹ, tấm thảm đấy được bôi một lớp dầy những Cứt Người. Và Đại đế bẩu, quý bà, quý cô nầu muốn có dững ngọc ngà, kim cương ấy phải cúi mặt xuống, dùng răng và lưỡi mà nhặt lên!

  Hố hố, đéo sót mống nào sẵn sàng liếm cứt để được sở hữu châu báu.

  Nghĩ đi, hỡi các con Lừa. Hố hố.
 50. #50 by Cocacola on 2010/07/08 - 20:12

  @cô Sung:


  Nghĩ là nghĩ cái giề? Đứa nầu thích thì chấp nhận luật chơi mà nhặt, anh không thích anh đéo làm và cũng đéo GATO phê phán chỉ trích chuyện vua quan nhà nó làm.

  Chuyện cô kể có đéo gì mà nghĩ nhờ!