Sángtạohọc: Sáng Tạo Học (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

***

B. Sángtạohọc Cănbản

(i) Phươngphápluận Sángtạo

Trung Tướng xâydựng 56 phươngpháp sángtạo thuộc 7 môhình, ápdụng mọi lĩnhvực.

1. Môhình Sốhọc Sángtạo gồm 4 phươngpháp kýhiệu A1-A4.

2. Môhình Hìnhhọc Sángtạo gồm 6 phươngpháp kýhiệu G1-G6.

3. Môhình Cơhọc Sángtạo gồm 6 phươngpháp kýhiệu M1-M6.

4. Môhình Triếthọc Sángtạo gồm 8 phươngpháp kýhiệu P1-P8.

5. Môhình Vănhọc Sángtạo gồm 4 phươngpháp kýhiệu R1-R4.

6. Môhình Tâmlýhọc Sángtạo gồm 26 phươngpháp kýhiệu S1-S26.

7. Môhình Siêu Sángtạo gồm 2 phươngpháp kýhiệu X1-X2.

Lưuý “Sốhọc”, “Triếthọc” chỉ là têngọi gợinhớ, không phải là lĩnhvực ápdụng phươngpháp sángtạo tươngứng.

Trung Tướng chủtrương trìnhbầy khoảng 20/56 phươngpháp quantrọng nhất, đủ để các cô sửdụng thoảimái trong côngviệc. Các phươngpháp sẽ dẫn theo hứng.

(ii) Mộtsố Phươngpháp Sángtạo Cănbản

(ii.1) Phươngpháp Chia Nhỏ

Phươngpháp Chia Nhỏ mang kýhiệu G1, thuộc môhình Hìnhhọc Sángtạo, tươngtự Sô Liên TRIZ#1. Phươngpháp nầy khá phổbiến, dưng Trung Tướng vưỡn dẫn, xácnhận tính kếthừa của Phươngphápluận Sángtạo Bựa.

::Triếtlý::

Cái nhỏ dễ vậnhành hơn, linhhoạt hơn, mềmmại hơn cái to.

::Nguyêntắc::

Cáigì to quá thì chia nhỏ nó, cắt rời nó.

::Vídụ::

Xetải moóc (Truck Trailer) được August Charles Fruehauf chếtạo năm 1914 bằng cách cắt đôi thậmchí cắt ba một con tải bự. Sángkiến ý nhẽ thựchiện từ 1800 nếu Fruehauf hehe đọc Phươngpháp Chia Nhỏ hồi 1799.

::Thựchành::

Bài #1: Làm nầu nấu một bánhchưng khổnglồ 1,000 người chén?

Bài #2: Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè?

(ii.2) Phươngpháp Gộp To

Phươngpháp Gộp To mang kýhiệu G2, thuộc môhình Hìnhhọc Sángtạo.

::Triếtlý::

Một cái to luôn rẻ hơn, mạnh hơn, bềthế hơn một đống cái nhỏ.

::Nguyêntắc::

Dững cáigì bé quá thì gộp thành to.

::Vídụ::

Mạng Nét được Bộ Quốcphòng Mẽo chếtạo năm 1969 bằng cách nối dính 4 trungtâm máytính. Sángkiến ý nhẽ thựchiện từ 1940 nếu bọn Mẽo đọc Phươngpháp Gộp To hồi 1939.

::Thựchành::

Bài #1: Làm nầu có cănhộ 150 Trẹo Ông Cụ cho Lừa nghèo?

Bài #2: Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè?

Bài #2 quen phết hehe.

***

(Dừng chờ các cô Problems Solve)

(@2009)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sángtạohọc: Creatology (Sáng tạo học).
– Sángtạo: Creativity (Sáng tạo).
– Cănbản: Basic (Căn bản).
– Phươngphápluận: Methodology (Phương pháp luận).
– Phươngpháp: Method (Phương pháp).
– Xâydựng: Build (Xây dựng).
– Môhình: Model (Mô hình).
– Ápdụng: Apply (Áp dụng).
– Lĩnhvực: Scope (Lĩnh vực).
– Sốhọc: Arithmetic (Số học).
– Hìnhhọc: Geometric (Hình học).
– Cơhọc: Mechanics (Cơ học).
– Triếthọc: Philosophy (Triết học).
– Vănhọc: Literature (Văn học).
– Tâmlýhọc: Psychology (Tâm lý học).
– Kýhiệu: Symbolize (Ký hiệu).
– Têngọi: Name (Tên gọi).
– Gợinhớ: Rememberance (Gợi nhớ).
– Tươngứng: Appropriate (Tương ứng).
– Chủtrương: Undertaking (Chủ trương).
– Trìnhbầy: Present (Trình bầy).
– Quantrọng: Important (Quan trọng).
– Sửdụng: Use (Sử dụng).
– Thoảimái: Comfortably (Thoải mái).
– Côngviệc: Works (Công việc).
– Tươngtự: Same as (Tương tự).
– Phổbiến: Popular (Phổ biến).
– Xácnhận: Confirm (Xác nhận).
– Kếthừa: Inheritance (Kế thừa).
– Triếtlý: Philosophy (Triết lý).
– Vậnhành: Operate (Vận hành).
– Linhhoạt: Flexible (Linh hoạt).
– Mềmmại: Soft (Mềm mại).
– Nguyêntắc: Principle (Nguyên tắc).
– Cáigì: Things (Cái gì).
– Vídụ: Example (Ví dụ).
– Xetải: Truck (Xe tải).
– Chếtạo: Produce (Chế tạo).
– Thậmchí: Even (Thậm chí).
– Sángkiến: Initiative (Sáng kiến).
– Thựchiện: Done (Thực hiện).
– Thựchành: Exercise (Thực hành).
– Bánhchưng: Rice cake (Bánh chưng).
– Khổnglồ: Huge (Khổng lồ).
– Mùahè: Summer (Mùa hè).
– Bềthế: Elegant (Bề thế).
– Quốcphòng: Defense (Quốc phòng).
– Trungtâm: Center (Trung tâm).
– Máytính: Computer (Máy tính).
– Cănhộ: Apartment (Căn hộ).

*** 1. #1 by LUUMANH on 2010/07/07 - 08:57

  Lid mẹ . Chia thóc là nghề của anh , nhưng chia 2 nhẽ khó hơn chia nhiều đứa
  Chia tạm làm 4 đống hoặc số chẵn đống, lưu ý luôn để lại 2 đống để xử lý phát sinh
  Làm 2 cái thăm cho 2 em rút thăm được đống nào hay đống nấy . Phương pháp của anh có mấy cái hay :
  1. khách quan, may rủi các em kêu được cái đầu ./
  2. Anh quý đứa nào tối qua đến nhà anh, anh làm thăm cho mà đớp đống to hơn
  3. 2 đống con con còn lại của anh, bỏn điếu để ý vì còn mải tranh nhau . 2 đống này anh mang về chia cho xếp anh 1, của anh 1 . Nếu chúng nó đài báo quá anh mang 2 đống này chia nốt hoặc đưa đi làm lộ phí xử lý … tùy .
  Anh chia mãi rồi, giờ vẫn chưa có rủi ro phát sinh . Thế nhá
   Làm ./ nào cho bọn đi chân đất đi giầy:
  Anh thấy vụ này giống thời 8 mấy, cần ./ gì giầy đẹp mà phải thay mẫu mã hả tướng. Cứ làm cái cửa phát cháo cô hồn miễn phí đối với thằng nào đi giầy , thực phẩm giảm giá đối với bọn đi giầy … bán tống giầy   đi là được mà . Khi nào bán hết hàng tồn kho thì tính tiếp, độc quyền thì sợ cặc gì

 2. #2 by microwavepointtopoint on 2010/07/07 - 09:23

  @ Lưu Manh


  ĐM Manh, anh đồng ý với mày. Cung đang vượt cầu thì phải kích cầu (gián tiếp hoặc trực tiếp). Bần nông đang đói thì phải cho nó nhìn thấy miếng ăn đã, còn sau miếng ăn là gì chúng nó quan tâm đéo gì. Chứ đang đói thối mồm có ép nó mua bằng các biện pháp cưỡng chế được cứt. Đấy là cách bọn tư bẩn thối nát đang sử dùng ở xứ Lừa.
 3. #3 by LUUMANH on 2010/07/07 - 09:32

  Làm nầu nấu một bánhchưng khổnglồ 1,000 người chén?
  Mấy thằng ghi nét đểu làm mãi rồi, cứ thế mà làm điếu gì phải sáng tạo . Làm cái to to đặt tên là 1000 thằng là được mà . Nếu liên quan tới ngân sách, hoặc bị thống kê thì chọn ngàn thằng đi qua lè lưỡi liếm cái như vét máng là xong

  Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè?
  Thay mẹ mấy thằng Bờ cờ tờ với EVN đi là xong

  Làm nầu có cănhộ 150 Trẹo Ông Cụ cho Lừa nghèo?
  Nhà trả góp, có hỗ trợ của nhà nước về  cơ chế đầu tư và lãi vay là được

 4. #4 by ru em bằng tiếng sóng on 2010/07/07 - 10:02

  Dzô mới cửa quán đã ầu ầu nghe hơi gió kiếm. Lạnh mẹ nó gáy.

  Rút kiếm ra chém cái chơi.

  Chém dụ bánh chưng bự.

  – Moi chủ đầu tư: mần bánh bự là chiện đại xự, chi xiền nới nới cho anh nhen. Yên tâm, anh mần ngon, ko ngon ko ăn xiền.

  – Kiếm nghệ nhưn gói bánh, ở làng nghề tập trung mấy chú chưng giò gai bán rong đó. Bắc kỳ thì hổng biết, SG nghe nói chỗ Xóm Gà, Gò Vấp.

  – Dẫn bỏn tới gặp bọn chiên da công nghệ thực phẩm. Tụi mầy bàn bạc đi. Nếu cừn, cứ chế lò hơi khổng lồ luộc bánh. Xiền anh lo. Mần ngon, anh thưởng. Bớt xén, bánh dở… anh đá dập dái (dập đít níu là Vàng Xoong). Xong nhớ mần cho anh cái bấu cấu chi tiết đặng anh gởi cho Dì mầy coi.

  Chém dụ dép ế

  Giảm sản xuất, điều bớt nhưn diên đi mần tiếp thị. Tới từng nhà phát không 1 đôi giày. Thằng chưn không sẽ ganh với con mang giày, chắt mót tiền kiếm cái xỏ chưn. Trang bị giày miễn phí cho quán xá, công sở… đặng ép nó treo cái bảng “Chỉ tiếp khách đi giày”. Ngày ngày tụi mày tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ đẹp dzô, dzác xe đạp chở nhau dòng dòng khắp đảo cho anh, đặng phe giày chớ chi. Dụ tụi nó nhà nầu, tổ nầu… trên đảo mang giày 100% sẽ có tiền thưởng nguyên cục…

 5. #5 by cuchuoiSG on 2010/07/07 - 10:20

  Bớt xén, bánh dở… anh đá dập dái (dập đít níu là Vàng Xoong)@ Sóng
  —–
  Dập…mu nếu là Vàng Son mới đúng, hehe.

 6. #6 by Hoàng Việt on 2010/07/07 - 12:51

  An Hoang Trung Tuong
  13:04 06-07-2010

  Nguồn nănglượng mới là cáigì Khắm cóthể đềxuất hông cô?

  …..

  Một nhóm các nhà khoa học hàng đầu nước Úc cho biết họ đã thử nghiệm thành công việc tạo ra nguồn năng lượng sạch dồi dào với chi phí thấp thông qua quá trình tổng hợp hạt nhân. Quá trình này sẽ không tạo ra phóng xạ và ít gây ô nhiễm hơn.
  Tia laser có thể tạo ra xung động có tần suất vài tỉ lần trong khoảng thời gian một giây,Giáo sư Hoara cho rằng vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ phải đảm bảo các xung động laser “hoàn toàn sạch”, với tần suất dao động thấp hơn một triệu lần trên một giây. Điều này cho phép chuyển hóa năng lượng quang học thành năng lượng cơ học mà không cần phải nung nóng. Nhiên liệu hỗn hợp hydrogen-boron có nhiều ưu điểm hơn nhiên liệu hỗn hợp deuterium-tritium. Phương pháp này phần lớn sẽ loại bỏ chất thải phóng xạ, sản sinh ra ít bức xạ hơn các nhà máy điện chạy bằng than vốn chứa đựng một lượng nhỏ uranium.

   Theo Post-Gazette :New Energy Finance, một công ty có trụ sở tại London chuyên phân tích về năng lượng mới, các nhà đầu tư trên toàn cầu đã chi một con số kỷ lục là 49 tỷ đôla cho năng lượng mới như năng lượng Mặt trời, ethanol và nhiên liệu sinh học- hứa hẹn sẽ giảm bớt sự phụ thuộc của thế giới vào dầu mỏ.


 7. #8 by Hoàng Việt on 2010/07/07 - 12:59

  Bài #2: Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè? :

   a) Tai VN  Viện Cơ học đã thí nghiệm trong điều kiện mây mù nhiều ngày liền vào mùa đông Pin a-Si vẫn làm việc tốt, nếu khai thác pin a-Si làm đèn chiếu sáng, chỉ cần 1 ngày nắng khoảng 10 giờ thì đèn có thể thắp sáng cho 6-7 ngày mưa tiếp theo. 

  Một chủ tịch tập đoàn trẻ và năng động, tập đoàn đã có một nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời đầu tiên ở Việt Nam (Đức Hoà-Long An). Ông Diệp Bảo Cánh cho biết tương lai điện mặt trời của Việt Nam là rất lớn .

   b) Có chính sách thuế về thiết bị và sử dụng điện dân dụng dư đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với các mặt hàng điện lạnh , điện tử cao cấp ( bếp từ , bình nóng lạnh , lò vi sóng , máy lạnh ….) tăng thuế VAT luỹ tiến với việc sử dụng điện ( từ 1trẹo/ tháng = VAT 10% , 2 trẹo = 20% 3 trẹo = 40% …)=>hạn chế việc dùng năng lượng điện khi có các giải pháp khác 1

  Ví dụ đơn giản :Nước ta có khoảng 80tr dân, giả sử mọi người trung bình cần 2 lít nước uống hàng ngày. sẽ phải đun sôi 160 tr lít nước , 1lit nước cần 0.116kwh thì như vậy sẽ tốn khoảng 19 triệu Kwh một ngày để đun nước.( chưa kể tới các khoảng bình nóng lạnh các loại bếp …etc vì sinh hoạt không làm ra vật chất cho xã hội ngốn diện cỡ nào cho nên học các nước tư bản phải tận thu vào nguồn này )

  • #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 00:32

   Thắp sáng đéo tốn, đun nước nóng cũng đéo tốn (do đặcthù thờitiết Lừa), mà tốn nhất là chạy máy lạnh.

    

 8. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/07 - 13:53

  Hehe Dì đây sưbố các cô.

   

  Dì thấy giảipháp chống thiếu điện của cô Chần rất chi sángtạo, tức là mần cho Lừa đéo có mùahè nữa, thế là đéo thiếu điện.

   

  Cách tiếpcận đó nằm trong phươngpháp P8: Phươngpháp Bóc Tách.

   

  Cô Chần đã nghe về phươngpháp đó chưa mà ápdụng ngon phết?

   

  Đềbài là “Làm nầu Lừa không thiếu điện mùahè” được tách các chitiết để giảiquyết:

  1- Lừa

  2- Thiếu

  3- Điện

  4- Mùahè

   

  Căncứ 4 chitiết đó, cóthể đưa ra 4 giảipháp khác hẳn nhau, tỉnhư:

  1- Chiển mẹ Lừa sang Mẽo, hoặc nhập mẹ Lừa vầu Tầu (đã có cô nói).

  2- Giảm nhucầu xài điện của Lừa để Thiếu thành Đủ (vídụ Tiếtkiệm, dùng nănglượng Mặtgiời, các nầy nhiều cô nói).

  3- Đéo dùng Điện nữa, mà chiển qua dùng thứ khác, như quạt nan, nước.. (cũng đã có cô đềxuất rùi).

  4- Xóabỏ Mùahè. Hehe cách nầy hoangtưởng, dưng đã có nhiều dựán nghiêncứu rùi. Chẳnghạn bọn Mẽo tính bắn hóachất hoặc bọt gìđó tạo thành một đám mây đen rộng hàng trăm Km2 phủ cả một thànhphố để tạo ra mùathu ở đó, hoặc bọn ABC quên mẹ tính cắt cả núi băng ở Nam Cực kéo về bờ bể để mần mát cả một tỉnh vươnvươn..

 9. #11 by LUUMANH on 2010/07/07 - 14:06

  Địt mẹ chi bộ , tò mò là bản tính đặc trưng của những thằng sáng tạo thế mà địt thấy thằng nào tò mò mấy cái  ảnh của cu Tộ thế nào là thế nào .

  Thằng nào có ảnh em nó bốt cho anh kiểm tra xem cu Tộ có sáng tạo món múc nhau hay không

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 00:31

   Trăm cái lốc/rum thì cả ngàn cái bàn về bạn Tô. Chán vãi ./ bò.

    

   Lãnhtụ không cướp/hiếp mới là chiện lạ, chứ lãnhtụ cướp/hiếp có ./ gì hayho mà phải quantâm.

 10. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/07 - 14:44

   

  Xây một tổhợp ănchơi vài hécta tại một quốcgia 4 trẹo dân, Singapore dám đầutư 6 tỷ Tơn trong vài năm: http://dantri.com.vn/c36/s36-407361/goc-nhin-tu-song-bac-dat-nhat-hanh-tinh-o-singapore.htm

   

  Địtconmẹ bọn Lừa Lỗđít, mần đường caotốc cho 90 trẹo Lừa, hết 60 tỷ trong 50 năm mà chúngnó rên lên là đéo được.

   

  Địt./mẹ bọn súcvật. Rùi chúngmài sẽ bị cả dântộc nguyềnrủa.

 11. #14 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/07 - 14:58

  Chếtmẹnó cười. Bà Dì bả lại lêncơn rùi

  Lòng đầy cămhận rùi sinh chưởibậy tụctằn thế là hông được hông có được!

  Mỗi tuần dành hai ngày weekend Thiền đi Dì.

 12. #16 by voong ngau pin on 2010/07/07 - 20:23

 13. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/07 - 20:49

  Một dântộc bị nguyềnrủa: http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/07/3BA1DC0D/. Thôi Dì chán đời quá đi ngủ cho xong mẹ nợ một ngày nóng vãi conbànó./già.

 14. #19 by LUUMANH on 2010/07/07 - 21:29

  Một dântộc bị nguyềnrủa: http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/07/3BA1DC0D/. Thôi Dì chán đời quá đi ngủ cho xong mẹ nợ một ngày nóng vãi conbànó./già.@ tướng

  Địt mẹ thằng tướng, nói ngu bỏ mẹ . Đấy không phải sáng tạo thì là cái cặc gì . với lại anh hỏi tướng , nóng vậy bằng thế ./ nào nóng đầu mà đã kêu .
  Đéo biết chửi vậy tướng nó đã sáng dạ thêm tý chưa hử chi bộ? 

 15. #21 by voong ngau pin on 2010/07/07 - 21:51

  Thiếu Thiếu mày trình it cao bốt lại cho anh cái youtube cho nó lên hình cái,để link đéo ai xem

 16. #22 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/07 - 22:11

  Quả video của Pín Già Hói đúng là đéo pốt lên quán Bựa là đéođược đéođược, vì nó hayquá hayquá hehehe.

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 00:24

   Chết cười thằng Khoaitây Balô “Địt pẹ mầy quay hả địt pẹ thằng chó địt lồn mẹ mầy oát-iu-oan”.

 17. #24 by langle179 on 2010/07/07 - 22:14

  Clip của tên Voong Ngau Pin quay cảnh quán thịt thú rừng phải không? Khoai Tây thì nó thương động vật chứ Lừa thì thương điếu gì. Ra đường hơi va chạm giao thông Lừa đã sẵn sàng giết nhau thì thương gì động vật.

 18. #26 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/07 - 22:16

  Lần sau Pín muốn post video từ Youtube cho nó hiện lên thì mần như sau:

  1) Tích vào ô “HTML” cái đã.

  2) Ở trang Youtube, ở video mình muốn chọn, tìm và nhấn nút “<Embed>” cho nó hiện ra một đoạn mã.

  3) Copy tuyềnbộ đoạn mã đó rùi paste nó vầu ô post bài trong Yahoo Lừa. Xong.

  Già Hói thì nhìnchung vấtvả. Thím hiểu và rất thôngcảm.

 19. #27 by voong ngau pin on 2010/07/07 - 23:03

  định cám ơn Thiếu phát nhưng vì là quán bựa nên

  gí cặc

  bọn Tây muốn bảo vệ thú hoang dã,,địt mẹ nghe thằng Tây lắp bắp đây là pắp lích lần mà chết mẹ nó cười,,,public land là cái lồn nhé,,,

   ĐỊT CON MẸ TẤT CẢ CHÚNG MÀI LŨ LỪA

   

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 00:27

   “Địtpẹ mầy quay hả địtpẹ thằng chó..” hehe. Tên nầu lồng tiếng Mẽo vầu quả clip ý coi.

 20. #29 by cuchuoiSG on 2010/07/07 - 23:10

  Một dântộc bị nguyềnrủa: http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/07/3BA1DC0D/. Thôi Dì chán đời quá đi ngủ cho xong mẹ nợ một ngày nóng vãi conbànó./già.@ Dì Dắm
  ———–
  Có buồi gì đâu, chỗ này cách nhà Chuối nhõn 5 cây lô mếch, l
  à nơi tiếp giáp giữa Quận Tân Phú, Bình Tân, nằm cuối đường Tân Kỳ Tân Quý, con đường có mật độ xe lưu thông thuộc loại cao nhất thành phố Hồ Chí Minh. Từ lâu, dân lao động tứ xứ đổ về đây buôn bán, sinh hoạt vì người qua lại cứ nườm nượp từ Bình Chánh, Q12 về Trung tâm thành phố và ngược lại. Các khu vực xung quanh đường xá đã trải nhựa từ vài năm nay rồi như đường Gò Dầu, Lê Trọng Tấn, bãi rác Gò Cát cũng đã được di dời từ 3 năm trước. Nghĩa trang này giờ thuộc quận Bình Tân, một quận gần Trung tâm thành phố, đã được quy hoạch thành khu thương mại và đang chuẩn bị tiến hành giải tỏa di dời.

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/07 - 23:53

   Một xứsở ăn ./ trâu suốt ngày dichiển mồmả thì cũng chỉ có ./ trâu mà húp thôi.

 21. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/07 - 23:50

  Dì dậy rùi dậy rùi chờ coi đábanh nhântiện chưởi chibộ mộtsố nhát cho đỡ lạt lỗ mồm.

   

  Sưbố chibộ dắm.

 22. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 00:01

  Thời Dì đi học ở Nga, cách kýtúcxá chừng 200m là một nghĩatrang cổ chừng 4-500 tuổi, nằm giữa thànhphố luôn.

   

  Mộ trẻ nhất trỏng chừng 50 tuổi, còn mộ già nhất thì Dì không biết chắc, dưng thấy một vài quả ghi 15xx.

   

  Nghĩa là đã khoảng 50 năm nghĩatrang đó hết mẹ chỗ.

   

  Dưng Sô Liên thời thởi sắt máu là thế, mà cũng đéo dám chiển đám mồ mả đó đi.

   

  Vậy vướnđề dichiển mồ mả đéo phải thuộc về Mác Râu Nin Hói, mà là vướnđề đặctrưng Lừa.

   

  Địtmẹ suốt ngày dịchdời mồ mả thì chỉ có dững thểloại súcvật hạđẳng muôn đời bị nguyền rủa, và sure đéo bâugiờ khá lên được.

   

  Địt./mẹ Xứ Lừa chưởi phát cho thơm mồm.

   

   

 23. #33 by Cocacola on 2010/07/08 - 00:01

  Có buồi gì đâu @ Chuối


  Bi kịch Lừa là đây chứ còn đéo! Cô Chuối nói giọng hể hả cứ như được ra thăm lăng Cụ ấy.

  Cô có biết khu nghĩa trang ấy và cái lò thiêu xác vật vã Bình Hưng Hòa nó ô nhiễm, độc hại cỡ nầu không mà bao nhiêu Lừa tứ xứ vưỡn phải bu vầu.

  Địt mẹ, cô nói cái giọng tự hào lắm đấy. Cô có biết trước đây Lừa nhân bu vầu đấy, ngày hít thở mùi khói bụi thiêu xác, xài nước giếng khoan váng mỡ lềnh bềnh mà vưỡn phải bu vầu mà sống như ruồi không.

  Địt mẹ cái chốn đấy mà Lừa vưỡn phải chen vầu mà sống thì không bị nguyền rủa thì gọi là cái gì?

  quận Bình Tân, một quận gần Trung tâm thành phố@ Chuối

  Hehe, nếu so với Củ Chi thì Bình Tân của cô nó gần Trung tâm SG thật đấy!
  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 00:22

   Động vầu mồ mả thì muôn đời muôn kiếp hạđẳng.

    

   Lừa nó biết vậy dưng nó vưỡn mần, thế nên Dì bẩu nó là giống súcvật bị nguyền rủa.

 24. #35 by EURO on 2010/07/08 - 00:02

  mới phượt về, đéo thèm đọc chibộ hômnay chửi cái gì, vầu hôn Dì yêu đã rùi tínhtiếp nhế.
  Dì ơi em yêu Dì hehe, đêm nay nằm thằng Tây bán nhà hay thằng Đức nhợn Dì nhở? Kèo giờ ở đây đồng nửa chứ hông đồng banh đè xiền nữa nhá.

 25. #37 by trson on 2010/07/08 - 00:07

  Toi hom nay Dì Tướng chọn đội nào. Hay là chiến thuật muốn TBN vào nên bắt cửa Đức hả.
  TBN lão Bosque cứng nhắc quá đi. Đội hình toàn con ngon. Thua thì chỉ có giết HLV.

 26. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 00:16

  Giữa Ba Lê, gần Mu Lanh Gút (là cái đéo gì Cối Xay Đỏ hử em Hương Điêu?) có quả nghĩatrang Mông Mác.

   

  Địtmẹ vầu mà choáng, có cả mồ Stendhal, Heine, Adam, Dalida, Degas, Dumas Son… cùng các lìutìu vôdanh khác.

   

  Địtmẹ đúng là tộc thượngđẳng.

   

   

 27. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 00:45

  Giữa Ba Lê còn có nghĩatrang đéo gì Be La Sát (Pere La Chaise?) cũng bấthủ kinhhoàng.

   

  Thích nhất ở đó là quả mộ của thằng Victor đéo gì mà Kèn To Nhất Ba Lê, trên nắp mộ có tượng thằng thẳng nằm xoài bằng đồng, kèn to vậtvã..

   

  Gái tứphương ngày ngày đến xoa kèn thằng thẳng, rùi hônhít cầukhẩn, tới nỗi quả kèn cứ bóng nhoáng như hun.

   

  Thấy dângian đồn thằng thẳng chết do đấu súng mới thằng đéo gì cháu chắt Nã Phá Luân, lúc chết lăn ra tuyết mà kèn còn to vậtvã, nên bạnbè thẳng cứ thế mà đúc tượng lưudanh muônthuở.

   

  Địtmẹ sau nầy Dì tèo, chibộ góp xiền đúc cho Dì quả tượng mặc vét dưng cửi truồng, kèn xệ mẹ xuống quá đầugối ý, để Vàng Son đến mânmó cho phê như Ông Dê.

 28. #41 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 00:50

  Thôi không chưởi Lừa nữa, thưgiãn tí đặng còn coi đábanh nầu chibộ ./

  Hổm rày bên Đức Lợn đang xônxao chiện nhàtiêntri Paul bắt Tây thắng, vậy Paul là thằng nầu thằng nầu???

 29. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 00:51

  Đéo hiểu Lừa thuộc chi/loài súcvật nầu mà cứ thích đào mồ đào mả nhau lên thế nhở?

   

  Mồ Hùng Kinh thì đéo có đéo gì dưới dưởi. Mồ vua/chúa thì đéo biết chỗ nầu.

 30. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 00:57

  Dững tộilỗi của giống Lừa sẽ có ngày phải trả. Dì không ngạcnhiên nếu một buổi kia thức dậy, thấy sóngthần Bể Đông liếm mẹ hết 1/3 dải đất hình hộtle nầy.

   

   

   

 31. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 01:01

  Hehe Dì tìm ra thằng Victor Kèn Bự rùi nhế:

   

   

  Gái đang mân kèn thẳng nầy:

   

 32. #45 by trson on 2010/07/08 - 01:04

  An Hoang Trung Tuong Cách đây 3 phút

  Dững tộilỗi của giống Lừa sẽ có ngày phải trả. Dì không ngạcnhiên nếu một buổi kia thức dậy, thấy sóngthần Bể Đông liếm mẹ hết 1/3 dải đất hình hộtle nầy.

  …………………………………..

  Dì Tướng !. Làm gì mà ” cay đắng” ân oán thế .

  Mỗ được biết là TTướng lập ra cái blog này là của cá nhân , nhưng cũng muốn những thay đổi từ vimô sang vĩ mô từ từ. Nhưng những kiểu bức xúc của TT dễ gây phản cảm lém…


  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 01:05

   Phản phản cái đầubuồi ý. Nói như dắm vịt ý mà cũng nói.

 33. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 01:06

  Địtmẹ cô nầu đéo nghe được Dì chưởi Lừa thì vuilòng cút về mới mẹ.

 34. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 01:08

  Địtmẹ cái giống Lừa phải có hàng trẹo quả mồm chuangoa như mồm Dì chưởi cùng lúc thì mới ăn thua. Địtmẹ cô nầu bứcxúc việc Dì chưởi Lừa cút về mới mẹ.

 35. #49 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 01:09

  Đã nghe chưởi mà đòi hông “fảncảm” thì nhẽ quá hàihước!

 36. #51 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 01:10

  Dì hông còmmăng quả clip nhàtiêntri Paul à? Nhẽ bị Lừa nó mần phátsốt mẹ?

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 01:13

   Ông Bôn trông đẹp nhở. Dưng vụ nầy bấuchí bàntán nhiều rùi mờ.

 37. #53 by trson on 2010/07/08 - 01:12

  Đèo mẹ, vấn đề là TTướng thu phục được mấy triệu cái mồm để nó đồng thanh chửi. Chửi là đúng. Nhưng ko có nghĩa là xô cổ động viên trung lập về phía khác

  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 01:14

   Cút mẹ về phía khác nếu đéo nghe được nhời Dì. Địtmẹ thằng nầu không nghe Dì chỉ có ăn cứt ăn cứt.

 38. #55 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 01:15

  Thôi Dì đi nghe thằng Giôn Ban bìnhluận trước trậnđấu đây. Địtmẹ chibộ chỉ mần Dì ngứa dắm.

 39. #56 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 01:16

  Địtmẹ định không chưởi Lừa mới Dì cho vui đâu, dưng mà đọc quả tin nầy thì đéo chưởi thì đéo được đéo được đéo được:

  http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/452624/index.html

 40. #57 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 01:18

  Còn mười lăm phút nữa là tới Giao Thừa rùi (vì giaothừa Lừa buồn hơn dắm, đéo bằng một trận banh trong WC).

  Thui Thím đi nghỉ tý rùi đón Giao Thừa đây, địt./mẹ tiênsưbố chibộ dẩm./!

 41. #58 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/08 - 03:22

  Ông Bôn đã đoán đúng hehe. Đéo ai lại để cho dững cái máy vầu chungkết bâugiờ?

 42. #59 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 03:27

  Tây Bán Nhà đá hay quá, địtmẹ thằng Pedro con lợn mặt ./ Thím ghét mài.

 43. #60 by nhất on 2010/07/08 - 03:29

  Tây ban nha thắng may, anh thì có một ngày tệ như dắm chim sẻ

 44. #61 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 03:30

  Hehe

 45. #62 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 03:32

  @Nhất:

  Maymay cái dắm ý, có xem hông hay lại hónghớt nghe thằng Lừa ./ nầu thế?

  Có một ngày tệ như dắm chắc là đéo nghe nhời ông Bôn mà đi bắt Đức chớ gì? Hố hố ăn cứt ăn cứt!

 46. #63 by cuchuoiSG on 2010/07/08 - 03:38

  Địt mẹ, thằng Tây Bán Nhà đá hay vãi, kiểm soát bóng cứ như bôi keo dính chuột í, hay đéo tưởng. Đức Lợn đéo còn mần ăn gì được với bài chuyền chuyền dài vượt tuyến đánh đầu nữa, cho chết cha thằng phát xít, hehe. Mai chuối bay sang Đức tham gia đấu giá mua ông Bôn.

 47. #64 by cuchuoiSG on 2010/07/08 - 03:58

  Địt mẹ, ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa mộ chồng mộ, ông ngỏm sau nằm trên ông ngỏm trước do những mộ vô danh hoặc lâu ngày tiêu mẹ đi hay được gia đình bốc đi chỗ khác, các đồng chí lại khoét lỗ bán tiếp. Ngay Trung tâm thành phố tồn tại cái nghĩa trang xây cất lộn xộn bỏ mẹ chứ đéo đẹp được như cái nghĩa trang công viên cặc gì như ở Ba-Lê thì bốc mẹ nó đi là đúng rồi, cấm cãi.
  Bốc mồ bốc mả, cải táng, Lừa làm từ thời xa xưa rồi, nó đã thành truyền thống rồi, nay vẫn cứ tiếp tục cho phù hợp với quy hoạch trong điều kiện mới thì có đéo gì đâu mà chưởi nhặng lên.
  An nguy Dân tộc nằm ở mộ tổ và Long mạch chứ đíu nằm ở một nghĩa trang. Có một nhóm các cao thủ đang được tập hợp do nhận ấn chỉ mật truyền từ tổ tiên nhằm thực hiện việc khai hóa, hóa giải các Long mạch bị Tàu khựa trấn yểm và bảo vệ các yếu Long còn lại để gìn giữ khí thiêng sông núi, đưa dân tộc trở thành hùng mạnh với các lý thuyết Vô vi sắp sửa được công bố. Chờ xem!

 48. #65 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 04:15

  Ngoài quảđất ra thì còn đéo nơi nầu có tục Bốc Mả kinhdịtởm dư bầnnông bắc Lừa hử?

  Tởm tởm tởm

 49. #66 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/08 - 04:19

  Ơ gõ nhầm, chibộ thay “quảđất” = “Luas” nhế!

 50. #67 by Gia_lamcam on 2010/07/08 - 08:16

  Địtmẹ sau nầy Dì tèo, chibộ góp xiền đúc cho Dì quả tượng mặc vét dưng cửi truồng, kèn xệ mẹ xuống quá đầugối ý, để Vàng Son đến mânmó cho phê như Ông Dê.@Dốt Tướng
  Góp góp cái lầu phuồi í.
  Bi giờ Dốt Tướng cứ đưa xiền anh giữ cho, rồi khi nầu Dốt Tướng tèo, anh đúc tượng Dốt Tướng cửi truồng ngồi trên đống phuồi cho.
  Mẹ, đúng là anh cứ bắt đội lào ra đội ý thật. Hôm qua bắt Đức Nhợn thắng Tây Bán Nhà bằng 11m, thế điếu nầu Đức Nhợn gặp Tây cứ như Ông Cua gặp Ông Ếch Ộp, đi mẹ mất một chục…
  2 thằng Bờ Da mới Ác Hèn cũng đã lấy mất của anh 2 chục…
  Uồn Cập nầy anh đen quá.
  Nhẽ vầu quán Bựa nhiều quá?
  Tiên sư bố tên Dốt Tướng!