Sángtạohọc: Sáng Tạo Học (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

***

B. Sángtạohọc Cănbản

(i) Phươngphápluận Sángtạo

Trung Tướng xâydựng 56 phươngpháp sángtạo thuộc 7 môhình, ápdụng mọi lĩnhvực.

1. Môhình Sốhọc Sángtạo gồm 4 phươngpháp kýhiệu A1-A4.

2. Môhình Hìnhhọc Sángtạo gồm 6 phươngpháp kýhiệu G1-G6.

3. Môhình Cơhọc Sángtạo gồm 6 phươngpháp kýhiệu M1-M6.

4. Môhình Triếthọc Sángtạo gồm 8 phươngpháp kýhiệu P1-P8.

5. Môhình Vănhọc Sángtạo gồm 4 phươngpháp kýhiệu R1-R4.

6. Môhình Tâmlýhọc Sángtạo gồm 26 phươngpháp kýhiệu S1-S26.

7. Môhình Siêu Sángtạo gồm 2 phươngpháp kýhiệu X1-X2.

Lưuý “Sốhọc”, “Triếthọc” chỉ là têngọi gợinhớ, không phải là lĩnhvực ápdụng phươngpháp sángtạo tươngứng.

Trung Tướng chủtrương trìnhbầy khoảng 20/56 phươngpháp quantrọng nhất, đủ để các cô sửdụng thoảimái trong côngviệc. Các phươngpháp sẽ dẫn theo hứng.

(ii) Mộtsố Phươngpháp Sángtạo Cănbản

(ii.1) Phươngpháp Chia Nhỏ

Phươngpháp Chia Nhỏ mang kýhiệu G1, thuộc môhình Hìnhhọc Sángtạo, tươngtự Sô Liên TRIZ#1. Phươngpháp nầy khá phổbiến, dưng Trung Tướng vưỡn dẫn, xácnhận tính kếthừa của Phươngphápluận Sángtạo Bựa.

::Triếtlý::

Cái nhỏ dễ vậnhành hơn, linhhoạt hơn, mềmmại hơn cái to.

::Nguyêntắc::

Cáigì to quá thì chia nhỏ nó, cắt rời nó.

::Vídụ::

Xetải moóc (Truck Trailer) được August Charles Fruehauf chếtạo năm 1914 bằng cách cắt đôi thậmchí cắt ba một con tải bự. Sángkiến ý nhẽ thựchiện từ 1800 nếu Fruehauf hehe đọc Phươngpháp Chia Nhỏ hồi 1799.

::Thựchành::

Bài #1: Làm nầu nấu một bánhchưng khổnglồ 1,000 người chén?

Bài #2: Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè?

(ii.2) Phươngpháp Gộp To

Phươngpháp Gộp To mang kýhiệu G2, thuộc môhình Hìnhhọc Sángtạo.

::Triếtlý::

Một cái to luôn rẻ hơn, mạnh hơn, bềthế hơn một đống cái nhỏ.

::Nguyêntắc::

Dững cáigì bé quá thì gộp thành to.

::Vídụ::

Mạng Nét được Bộ Quốcphòng Mẽo chếtạo năm 1969 bằng cách nối dính 4 trungtâm máytính. Sángkiến ý nhẽ thựchiện từ 1940 nếu bọn Mẽo đọc Phươngpháp Gộp To hồi 1939.

::Thựchành::

Bài #1: Làm nầu có cănhộ 150 Trẹo Ông Cụ cho Lừa nghèo?

Bài #2: Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè?

Bài #2 quen phết hehe.

***

(Dừng chờ các cô Problems Solve)

(@2009)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sángtạohọc: Creatology (Sáng tạo học).
– Sángtạo: Creativity (Sáng tạo).
– Cănbản: Basic (Căn bản).
– Phươngphápluận: Methodology (Phương pháp luận).
– Phươngpháp: Method (Phương pháp).
– Xâydựng: Build (Xây dựng).
– Môhình: Model (Mô hình).
– Ápdụng: Apply (Áp dụng).
– Lĩnhvực: Scope (Lĩnh vực).
– Sốhọc: Arithmetic (Số học).
– Hìnhhọc: Geometric (Hình học).
– Cơhọc: Mechanics (Cơ học).
– Triếthọc: Philosophy (Triết học).
– Vănhọc: Literature (Văn học).
– Tâmlýhọc: Psychology (Tâm lý học).
– Kýhiệu: Symbolize (Ký hiệu).
– Têngọi: Name (Tên gọi).
– Gợinhớ: Rememberance (Gợi nhớ).
– Tươngứng: Appropriate (Tương ứng).
– Chủtrương: Undertaking (Chủ trương).
– Trìnhbầy: Present (Trình bầy).
– Quantrọng: Important (Quan trọng).
– Sửdụng: Use (Sử dụng).
– Thoảimái: Comfortably (Thoải mái).
– Côngviệc: Works (Công việc).
– Tươngtự: Same as (Tương tự).
– Phổbiến: Popular (Phổ biến).
– Xácnhận: Confirm (Xác nhận).
– Kếthừa: Inheritance (Kế thừa).
– Triếtlý: Philosophy (Triết lý).
– Vậnhành: Operate (Vận hành).
– Linhhoạt: Flexible (Linh hoạt).
– Mềmmại: Soft (Mềm mại).
– Nguyêntắc: Principle (Nguyên tắc).
– Cáigì: Things (Cái gì).
– Vídụ: Example (Ví dụ).
– Xetải: Truck (Xe tải).
– Chếtạo: Produce (Chế tạo).
– Thậmchí: Even (Thậm chí).
– Sángkiến: Initiative (Sáng kiến).
– Thựchiện: Done (Thực hiện).
– Thựchành: Exercise (Thực hành).
– Bánhchưng: Rice cake (Bánh chưng).
– Khổnglồ: Huge (Khổng lồ).
– Mùahè: Summer (Mùa hè).
– Bềthế: Elegant (Bề thế).
– Quốcphòng: Defense (Quốc phòng).
– Trungtâm: Center (Trung tâm).
– Máytính: Computer (Máy tính).
– Cănhộ: Apartment (Căn hộ).

*** 1. #1 by manowar on 2010/07/06 - 16:22

  Đặt vấnđề luôn hay phải mất một thìgian nóichiện dôngdài lằngnhằng mệtbỏmẹ?
  ————————————————————————————–

  Nếu có kiên nhẫn thì đồng chí nên đi kiếm con phò chính ủy chơi mẹ cho nó nhanh chuyện, cái gì cũng có cách giải quyết, vấn đề là phải tuân thủ các bước không đc nôn nóng không thôi thì hỏng bét cả

 2. #2 by Tèo on 2010/07/06 - 16:23

  Đây là sáng tậu theo kiểu “chặt nhỏ quy mô”
  Thay vì dùng một đường ống phi 400 đầu tư tốn kém , các hộ dân ở đây đã có sáng kiến dùng nhiều đường ống nhỏ phi 27 hoặc phi 42 để cấp nước.
  Chung cư Lê Phụng Hiểu, gần sứ quán Ý và sứ quán Hà Lan

  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/06 - 18:13

   Ôi cách nay chục năm Dì có con vện ở đúng chungcư nầy đây. Giờ nó vưỡn nguyên thế à?

    

   Em ẻm ở cái buồng quãng 12m2, bếp chừng 1m2, ẻm nấu bún cá cho Dì ăn, ăn xong Dì tỉn xãgiao 2 nhát rùi phắn đến tận bigiờ thương quá thương quá.

 3. #4 by Pentonid on 2010/07/06 - 16:25

  dí me za hú. vào blog trung tướng kèn to hôm được hôm trắng xóa. bình luân hôm được hôm đéo được. post đã tích vào HTML lúc được lúc đéo được hay do mạng . hiện tại chẳng thấy kèn to viết cái đéo gì chỉ thấy một màu trắng chói lóa và mấy cái giả nhời bạn nghe đài mới nhất của thằng cocacola. có đồng chí nào bị như mình phỏng. hay tư cách đéo đủ . thâm niên chưa có tuổi đời chưa cao. yahoo đéo cho xem

  • #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/06 - 18:15

   Nếu không coi được bài thì cô đao con FireFox hoặc Google Chrome về xài thay IExplorer nhế.

    

   Còn không cồng được là do thằng Yahoo Lừa phò, đéo đỡ nủi.

 4. #6 by Tèo on 2010/07/06 - 16:29

  Dì đi bộ từ nhà tới trường trong 30 phút, còn vện của Dì phải mất 40 phút. Vện Dì rời khỏi nhà trước Dì 5 phút. Vậy trong bao nhiêu phút thì Dì sẽ vượt được vện?“.

  chia quãng đường thành 120 phần, mỗi phút
  Dì đi được 4, vện 3, Dì vượt nó 1
  Vện đi trước Dì 5 min tức 15
  Vậy Dì mất 15 min để tỉn vện

 5. #8 by manowar on 2010/07/06 - 16:35

  Giả sử vện đi mất 40 bước (mỗi phút một bước) thì đến được trường, như vậy bước chân của dì so với vện la 4/3, suy ra bước chân của dì dài hơn vện 1/3 bước, vện đã đi được 5 bước, như vậy sau 5/1/3 = 15 bước  (15 phút như trên) của vện nữa thì 2 đứa tỉn nhau

 6. #10 by hùng hục on 2010/07/06 - 16:35

  Cho chibộ giải thử bàitoán mà tên Tero Tao giải năm tển 8 tuổi nhế:

   

  Dì đi bộ từ nhà tới trường trong 30 phút, còn vện của Dì phải mất 40 phút. Vện Dì rời khỏi nhà trước Dì 5 phút. Vậy trong bao nhiêu phút thì Dì sẽ vượt được vện?“.

   

  Hehe đừng có lập phươngtrình nhế.@bựa


  Cho rằng quãng đường là 1, vận tốc bựa 1/30, vận tốc vện 1/40, chênh lệch vận tốc giữa 2 đứa là 1/30 – 1/40 = 1/120 (phần quãng đường trên phút).

  Vện rời nhà trước bựa 5 phút, chênh lệch quãng đường giữa 2 đứa là 5 x 1/40 = 5/40 = 15/120 (phần quãng đường).

  Để bựa vượt vện thì bựa phải bắt kịp vện. Thời gian bựa bắt kịp vện = chênh lệch quãng đường 2 đứa chia cho chênh lệch vận tốc hai đứa = 15/120 : 1/120 = 15 (phút).

  Hai đứa gặp nhau đúng giữa đường!

  Tero Tao giải năm tển 8 tuổi à, anh nhõn 6 tuổi!

 7. #12 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/06 - 16:37

  @Thằng Mán:

  Nâu, nâu óp-lai!

  Địtmẹ cái Thím cần bâychừ là một lýdo hợplý để xin number/e-mail ẻm mà ẻm đéo từchối được, và đéo thể biết Thím xin là để rủ ẻm đi chơi.

  Dì Bựa đềxuất gì đê!

 8. #14 by Tèo on 2010/07/06 - 16:38

  Một xã nọ chuyên nghề đóng gạch, và nung bằng công nghệ Chío Phèo. Dững năm đổi mới, ăn nên làm ra họ nâng cấp toàn bộ bằng công nghệ nung tunnel.

  Từ khi có côngnghệ xây nhà giá rẻ 150 trẹo Luằ căn, gạch nung ế. Xã đã chuyển đổi ngành nghề bằng công nghệ nấu bánh chưng bằng lò tunnel, công suất gấp 1000 lần so với phương pháp truyền thống là đun bánh trong nước

 9. #16 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/07/06 - 16:44

  Cho chibộ giải thử bàitoán mà tên Tero Tao giải năm tển 8 tuổi nhế:

   Dì đi bộ từ nhà tới trường trong 30 phút, còn vện của Dì phải mất 40 phút. Vện Dì rời khỏi nhà trước Dì 5 phút. Vậy trong bao nhiêu phút thì Dì sẽ vượt được vện?“.

   Hehe đừng có lập phươngtrình nhế.  @Lão Bựa

  Dì đi sau 5 phút, thì tính ra đến trước cũng 5 phút. Điểm cân bằng là giữa đàng. Vậy Dì sẽ gặp Vện ở 15 phút.

  Bận quá, chỉ đọc chứ điếu có thì gian giả nhời với lại comment, he he.


 10. #18 by cuchuoiSG on 2010/07/06 - 16:54

   Cty X độcquyền bán giầy/dép ở đảo Z. Dưng một mùa khủnghoảng đóikém, dân Z đéo muốn mua giầy nữa, tuyền đi đất, hoặc lấy bẹ dừa làm guốc đi cho đỡ tốn. Làm nầu để X lại bán được giầy/dép? @Dì Dắm

  Có buồi gì đâu mà khó, thuê mấy thằng thân tín rải đinh, gai, kim tiêm đầy ra đường và thuê 1 bọn tung tin đồn mấy thằng nào đi bẹ dừa, chân đất dẫm phải mắc bệnh đéo gì ghê lắm, có thằng bệnh viện đéo cứu được tuyền phải cắt cụt, thằng khác đéo què mà sốt xong tuần sau tèo… Sau đó, đéo thèm bán dép ồ ạt nữa mà bán nhỏ giọt giá cao cho dân đảo chúng nó xếp hàng rồng rắn coi chơi, hehe.

   

 11. #20 by Cocacola on 2010/07/06 - 16:56

  @ Dì Bựa: Anh nhẩm ra là gần 9 phút đó ku.


  Như lày:

  5 phút vện anh đi được 1/8 quãng đường thì anh chỉ đi mất 2/3 thời gian của 5 phút  = 10/3 phút

  Vện đi trước anh 5 phút, thế thì anh cần 5 + 10/3 = 25/3 = 8phút20giây

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/06 - 18:20

   Lả có tính nhầm chỗ nầu hông mà kếtquả xem ra hơi khác lạ?

 12. #22 by manowar on 2010/07/06 - 17:08

  Địtmẹ cái Thím cần bâychừ là một lýdo hợplý để xin number/e-mail ẻm mà ẻm đéo từchối được, và đéo thể biết Thím xin là để rủ ẻm đi chơi.
  ————————————————————————-
  Cái này đéo ổn, thứ nhất gái rất tinh lại lớn hơn thiếu bựa nữa đừng nghĩ cách để ẻm không từ chối được hay là không biết, nếu em nó chỉ cho số điện thoại vì lý do không từ chối được thì thiếu bựa chắc chắn knockout ngay vòng đầu, nên tìm cách để em nó cho một số điện thoại một cách tự nguyện

 13. #23 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/07/06 - 17:08

  Đề tài SángTạoHọc này rất hay! Lão Bựa cố gắng tăng cường mấy món như này nhá.

  Nhưng món này nhẽ chỉ đặc biệt thích hợp với những bựa viên trẻ tuổi, sáng dạ như tại hạ và một số đồng chí nữa chứ còn cánh già hói như các lão Cẩm-Tèo-Xung-Hục…thì chắc chỉ dùng cho việc trốn vện lên nét thủ dâm thôi? Băn khoăn nhờ!, he he he

   

  Tranh thủ nhảy vào chém gió nhát rồi lại phải lượn một hơi đã.


 14. #25 by Old Sung on 2010/07/06 - 17:14

  TT đi nhanh hơn vện 10 phút nếu đi đến trường

  Vện đi trước 5 phút, bằng nửa của 10 phút. Vậy TT gặp vện ở giữa đường đến trường hay sau 15 phút.

   

 15. #27 by nhất on 2010/07/06 - 17:27

  Chi bộ định ẵm giải Nobel kinh tế hay sao mà bốc phét kinh thế,sư bố chi bộ dắm hôm nay mát dời anh khen phát ,hố hố.
  Có thể chi bộ bị ngộ nhận về hiệu suất ,công suất hiện nay của pin mặt trời,nguyên nhân là toàn hóng hớt, biết cái cặc gì thực tế đâu.Theo anh pin mặt trời hiện giờ không thế giải quyết  được thiếu điện,lý do là công suất quá thấp. Muốn có điện thì chỉ có điện hột nhân là giải pháp tốt nhất cho xứ Lừa.

  Nhưng năng lượng mặt trời thì tận dụng được.Toàn xứ đại Lừa chỉ cần thay bể nước ở trên tum bằng loại bể có bề mặt mầu đen thì sẽ có nước nóng tắm rửa hàng ngày. Ở các khách sạn mà dùng sẽ tiết kiệm được ối xiền điện. Giải pháp đun nuowsc nóng bằng mặt trời của  thằng war nói đúng, bựa viên thử kiếm 1 cái anten chảo cũ,dán gương vào rồi dùng cái đó mà đun nước nóng thử coi ,hehe , bảo đảm ko vãi đái không lấy tiền.

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/06 - 18:23

   Đã bẩu đang thựchành Brain Storming sángtạo mà. Mọi ýkiến đều được xem xét và chiển lên Bê Xê Tê, cho dù philý tới đâu.

 16. #29 by Lớp ba trường làng on 2010/07/06 - 18:07

  chia quãng đường thành 120 phần, mỗi phút
  Dì đi được 4, vện 3, Dì vượt nó 1
  Vện đi trước Dì 5 min tức 15
  Vậy Dì mất 15 min để tỉn vện
  @ Tèo.

  Giải được, dưng trình của mày lớp ba cỡ thằng Tero, giải kiểu người nhớn phải như vầy:

  Chia quãng đường thành 30×40 = 1200 khúc
  Mỗi phút Dì đi 40 vện đi 30, Dì nhanh hơn 10
  15 phút vện đi được 15×30=150
  Vậy Dì tốn 150/10=15 phút để bắt kịp

  Cách của mày chỉ Ông Người hiểu
  Cách của anh cả Ông còm pu tơ cũng hiểu lun

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/06 - 18:26

   Đúng rùi. Đây gọi là kỹthuật Biến Lạ Thành Quen.

    

   Quãng đường chưa xácđịnh được quy thành một đạilượng xácđịnh (không cần quantâm đơnvị của nó là Mét hay Km). Thế là xong.

 17. #31 by manowar on 2010/07/06 - 18:17

  Có một bài rất hay là lén khoe kèn to mà đéo thấy cô nầu tưvấn.

  ——————————————————————————————-

  Kèn to, ví dày là 2 cách cờ lắc shít mẹ nó rồi, Mán mới khoe một trong 2 cái thôi, chưa bao giờ phải xài đến cả 2 thứ 😀

  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/06 - 18:28

   Đang giảđịnh ví không dầy mà. Chứ ví dầy thì cần đéo gì khoe kèn.

    

 18. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/06 - 18:32

  Quả không uổng công Dì tung bài sángtạohọc.

   

  Chỉ qua 2 buổi mần quen, mà các cô giải bài “Dì đi 15 phút tỉn vện” đã ngon hơn hẳn hôm trước giải bài đéo gì “Pa Dì gấp đôi tuổi Dì”.

   

  Các phươngpháp giải đưa ra rất phongphú, dễ hiểu, và nhất là đéo dùng cách tiếpcận triềnthống.

   

  Đó chính là sángtạo. Muốn thànhcông mà không muốn sángtạo thì chỉ có ăn cứt ăn cứt.

   

 19. #34 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/06 - 18:35

  Có một bài rất hay là lén khoe kèn to mà đéo thấy cô nầu tưvấn.(@Dì).

  Như nầu Dì? Địtmẹ nghiêmtúc đấy nhế cấm tưvấn bựa.

  • #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/06 - 20:14

   Lúc nầu vắng chỉ có 2 đứa, thì đủn kèn khỏi xịp, cho nó vậtvã trong ống quần ý, càng cửng to càng tốt.

    

   Dưng mà kèn phải to vĩđại thì mới chơi ngón đó được, và thứ hai là phải sure em ẻm không đọc được tưvấn nầy của Dì.

    

   Đong gái hơn tuổi cách đó hữuhiệu không ngờ được.

 20. #36 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/06 - 18:37

  Đến bên vỗ mông bẹt phát bẩu chị ơi em muốn xin số chị địtconmẹ chị có cho hông thì bẩu.(@Dì).

  Spam nhắng phết hehe

 21. #37 by Nothingtolove on 2010/07/06 - 19:25

   

   

 22. #38 by cuchuoiSG on 2010/07/06 - 20:02

  Tên Lả (?) cũng đềxuất vầy rùi.@ Dì Dắm

  Dì đọc cồng như ./ í, đíu có Bựa nào hay tên Lả đề xuất giải pháp chuối như thế này cả.

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/06 - 20:09

   Hông nhẽ Dì nhầm? Mà Dì thì có đéo bâugiờ nhầm cơ chứ.

 23. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/06 - 20:07

  Các problems trong Kinhdoanh và Quảntrị luôn là các bàitoán sángtạo phứctạp nhất, khó nhất, vì giảipháp của chúng luôn ảnhhưởng tới nhiều đốitượng với quyềnlợi cụcbộ khác nhau, thậmchí xungđột.

   

  Sauđây là bàitoán sángtạo quảntrị kinhđiển, là bàihọc vỡlòng cho các nhà quảntrị:

   

  “Cô hãy chia một đống thóc cho 2 thằng bầnnông để cả 2 thỏamãn, mà cô không có một dụngcụ đođếm chínhxác nầu”.

   

  Cô nầu học qua ngành quảntrị hay kinhdoanh chắc biết rùi, còn cô nầu chưa biết thì thử nghĩ xem.

   

 24. #41 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/06 - 20:22

  Dưng mà kèn phải to vĩđại thì mới chơi ngón đó được.(@Dì).

  Luyện Dâm Công (nuốt bọt) sau bao lâu thì kèn to vĩđại hử Dì? Luyện hơn tuần chả thấy xinhê mẹ!

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/06 - 20:38

   Ngoài 7 Can Công, 8 Thận Công, phải nhớ 16 Dương Công nữa. Ba cái ý phải luôn đồnghành thì kèn mới vửa to vửa khỏe.

 25. #43 by hùng hục on 2010/07/06 - 20:23

  “Cô hãy chia một đống thóc cho 2 thằng bầnnông để cả 2 thỏamãn, mà cô không có một dụngcụ đođếm chínhxác nầu”.@bựa


  Cho một thằng quyền chia, thằng còn lại có quyền chọn phần trước! Đúng chửa?
  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/06 - 20:40

   Đúng rùi. Thật là một giảipháp kinhđiển bấthủ.

 26. #45 by hùng hục on 2010/07/06 - 20:29

  “Cô hãy chia một đống thóc cho 2 thằng bầnnông để cả 2 thỏamãn, mà cô không có một dụngcụ đođếm chínhxác nầu”.@bựa


  Cho một thằng quyền chia, thằng kia quyền nhận phần trước! Hoặc chia thành hai phần ang áng đều nhau, cho một thằng nhận phần trước rồi vứt phần đó cho thằng kia!
 27. #47 by Old Sung on 2010/07/06 - 20:43

  An Hoang Trung Tuong 18:02 06-07-2010

  Vĩmô quá, chưa thấy sángtạo đâu cả.

  ————

  Ồ, Dì lại điếu thích vĩ mô, làm lợi cả cho dân à?

  Thế thì thuê chúng nó đạp chai vụn rải khắp đảo,là bỏn phải mua dép đi thui.

  Ngoài ra thì chi hoa hồng cho các cơ quan, nhà máy mua giầy tặng nhân viên.

  Không tạo ra tiền thì bóp nặn hầu bao. Chỉ có thế chứ còn điếu?

 28. #48 by hùng hục on 2010/07/06 - 20:48

  Lúc nầu vắng chỉ có 2 đứa, thì đủn kèn khỏi xịp, cho nó vậtvã trong ống quần ý, càng cửng to càng tốt.@bựa


  Tư vấn như cặc, mẹ đến đoạn “chỉ có 2 đứa” thì nói làm đéo gì! Địt cụ bựa phát cái tội ngu!
 29. #49 by hoàng tử hào hoa on 2010/07/06 - 20:53

  “Cô hãy chia một đống thóc cho 2 thằng bầnnông để cả 2 thỏamãn, mà cô không có một dụngcụ đođếm chínhxác nầu”. @Dì Dắm

  Gọi 2 thằng lại bẩu: có 2 phương án chia thóc
  Một là đợi khi nào tìm được cái cân thật chính xác rồi mới chia đống thóc này.
  Hai là tôi sẽ chia đống lúa làm 2 phần, 2 phần này chắc chắn sẽ không bằng nhau, một phần đánh số 1 và phần còn lại đánh số 2. Hai người sẽ bắt thăm, ai bắt thăm được số nào sẽ nhận phần thóc bên ấy. Oản tù tì, ai thắng sẽ bốc thăm trước.
  Nếu không đồng ý phương án 2 thì chúng ta sẽ cùng đợi, nhưng trong thời gian đó số thóc bị mất cắp hoặc bị chuột bọ ăn bớt hoặc bị hư hỏng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
  Và tất nhiên họ sẽ phải chọn phương án 1 vì nếu chờ được cân thì cái cân sẽ bị người chia thóc không chấp nhận vì không chính xác. Và do sợ mất cắp hoặc hư hỏng đống thóc họ sẽ phải chấp nhận phương án 2.
  Vài dòng giải bài và Chuối đíu từng học qua lớp quản trị cái buồi gì đấy.

 30. #50 by Lớp ba trường làng on 2010/07/06 - 20:56

  Cty X độcquyền bán giầy/dép ở đảo Z. Dưng một mùa khủnghoảng đóikém, dân Z đéo muốn mua giầy nữa, tuyền đi đất, hoặc lấy bẹ dừa làm guốc đi cho đỡ tốn.

  Dùng lời giải của bài toán mũ bảo hiểm để giải bài toán này

 31. #51 by hùng hục on 2010/07/06 - 20:56

  Uh cách thứ 2 của anh đúng đéo ổn, dưng cũng có thể áp dụng để chia theo cách nầy: Chia đống thóc thành một số chẵn các đống thóc nhỏ, càng nhỏ càng tốt, tương đối đều nhau, cho hai thằng bần nông đấy lần lượt nhận về mình từng đống nhỏ một!


  Dưng kiểu nầy cũng đéo thể bằng cách 1 được!
 32. #52 by Old Sung on 2010/07/06 - 21:00

  hùng hục Cách đây 21 phút

  “Cô hãy chia một đống thóc cho 2 thằng bầnnông để cả 2 thỏamãn, mà cô không có một dụngcụ đođếm chínhxác nầu”.@bựa


  Cho một thằng quyền chia, thằng còn lại có quyền chọn phần trước! Đúng chửa?
  ——-

  Anh thấy được, nhưng bổ sung thêm:

  Đầu tiên chia đống thóc làm 2 phần, điếu thể thật chính xác. Sau đó, chia thiếp mỗi đống làm đôi . Thằng nầu chia thì thằng kia nhận. cả hai thằng đều được chia và được nhận. Bọn sẽ thoải mái.

 33. #53 by Mặc Quân Huyền sư tổ on 2010/07/06 - 21:29

  Địtmẹ cái Thím cần bâychừ là một lýdo hợplý để xin number/e-mail ẻm mà ẻm đéo từchối được, và đéo thể biết Thím xin là để rủ ẻm đi chơi. @Thím

  Kiếm 1 tàiliệu tiếng Nhật.

  Hôm sau đến lớp: Em ơi anh có cái tàiliệu này rất quantrọng mà anh đọc đéo thể hiểu được at all. Em có thể cho anh cái email để anh gửi cho em dịch hộ, đọc hộ, truyền bá lại cho anh được không. Cám ơn em nhiều lắm.

  Email thôi nhé. Em mà giúp được thì lần sau mời em đi uống nước để cảm ơn.

 34. #54 by cuchuoiSG on 2010/07/06 - 21:32

  hoàng tử hào hoa Cách đây 37 phút

  Vài dòng giải bài và Chuối đíu từng học qua lớp quản trị cái buồi gì đấy.
  ————————————————–
  Mịa, thế đíu nào mà thằng Yahoo lại đưa cái nick đang đong gái của mình lên bài post.
  Địt cụ thằng Già Hú với cả chi bộ hãm .,./

 35. #55 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/06 - 22:01

  Cách của cô Tổ thựctế quá ta, tintin giờ ngon thật.

 36. #56 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/06 - 22:03

  Keep your cool if she says no. Respond gracefully, like “No problem! Maybe another time.” and SMILE. Act as if you don’t need her, because that will make her want you more. Change the conversation to something else, or if you just want to get out of there, talk for a bit longer, following the rules from above, and then pretend you just got a text message from your mom saying you have to get home or call her or something. Don’t be harsh about it. If you’re too hard, she might feel guilty, as if she was supposed to say yes. And go about your business – As they say, there are other fish in the sea! (Trillions!)

  Địtmẹ Tinh Hoa là phải mần được thế!

 37. #57 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/06 - 22:11

  Tips:

  – Ask her when you two are ALONE. Having others around you will stir pressure on her to say yes or no.

  – Don’t be afraid of rejection! Most girls have big hearts and will not let you down very easily, if at all. Some girls agree to one date just because you asked and they’re being nice. Don’t take it the wrong way, it simply means she likes you enough to not hurt your feelings but not enough that she’s ready for a relationship.

  – When you do approach the girl, try not to start the conversation by a “Hey, can I talk to you?” or a “Can I ask you something?”. Don’t ask her out randomly, but these lines are giant hints that you are about to ask her out. This would be awkward.

 38. #58 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/06 - 22:14

  Warnings:

  – Be persistent, but not too persistent. If she turns you down gently, then she’s politely telling you she’s not interested. If she flat out refuses, back away. You don’t want any girl to think you’re a stalker.

  – If you have to ask her out through a friend, you will get a “no” by default. Girls do not enjoy hearing, “Hey! I’m asking you out for (Name of guy). He doesn’t like you enough to overcome his lack of confidence.” Just be a man and do it yourself! They will hear this regardless of how tactful your friend is, unless her friend is a very close friend to both you and herself.

  Make sure you don’t have bad breath!

  – The worst thing you can do before asking a girl out is not even having a friendship with her! Become friendly with her so you are not a total stranger to her.

  Don’t ever use an electronic device to ask her out. Girls hate that. If you are man enough to ask her out, you are man enough for a relationship.

  Don’t assume they are giving you signs. If a girl is being friendly, it doesn’t always mean she is into you. She could be a normally friendly person trying to be nice by actually talking to everyone.

  Địtmẹ bổích quá bổích quá, đúng là guide của quân thượngđẳng có khác.

 39. #59 by manowar on 2010/07/06 - 23:27

  Warnings:

  – Be persistent, but not too persistent. If she turns you down gently, then she’s politely telling you she’s not interested. If she flat out refuses, back away. You don’t want any girl to think you’re a stalker.

  – If you have to ask her out through a friend, you will get a “no” by default. Girls do not enjoy hearing, “Hey! I’m asking you out for (Name of guy). He doesn’t like you enough to overcome his lack of confidence.” Just be a man and do it yourself! They will hear this regardless of how tactful your friend is, unless her friend is a very close friend to both you and herself.

  Make sure you don’t have bad breath!

  – The worst thing you can do before asking a girl out is not even having a friendship with her! Become friendly with her so you are not a total stranger to her.

  Don’t ever use an electronic device to ask her out. Girls hate that. If you are man enough to ask her out, you are man enough for a relationship.

  Don’t assume they are giving you signs. If a girl is being friendly, it doesn’t always mean she is into you. She could be a normally friendly person trying to be nice by actually talking to everyone.

  ——————————————————————————————–
  Sao không dịch cái đống này ra tiếng nhật rồi nói em nó dịch lại sang tiếgn việt?

 40. #60 by Chần on 2010/07/06 - 23:43

  Lịt cụ! Đọc mấy cái giải pháp như lìn của các dì, em điếu thích tí điếu nào. Giờ thử giải quyết thế này xem sao:

  G1: Làm nầu nấu bánh chưng cho 1000 Lừa chén?
  Thế nếu cứ bám vào cái đề này, thì làm nầu để sáng tậu? Nếu để ý đặc tính Lừa thì phẩy làm kiểu khác. Lịch cụ, làm mẹ cái hộp bánh chưng giả, chứa được 1000 cái bánh chưng con, kích thước triền thống, đăng mẹ bấu, bẩu: cơ hội PR cho 1000 Lừa đầu tiên mang bánh chưng tới, theo quy cách thế nầy, thế nầy. Thế điếu tốn si nghĩ mấy, mà lại được Lừa ủng hộ nhiệt liệt. Thế mới hợp mới Lừa! Lịt cụ, sáng tậu là phẩy thế!

  G2: điếu biết ký hiệu này đúng ko, là cái vụ chung cư mẹ gì đó 150 trẹo cho Lừa. Lịt cụ, có mẹ gì mà phẩy sáng tậu vụ này! Chung ương phán: thằng nầu xây giá kiểu đó, anh giảm mẹ thuế đất xuống dêdô, hỗ trợ mỗi căn 50 trẹo. Lịch cụ, Chung ương mất mẹ gì, lại được tiếng là thương Lừa, bọn mần quả chung cư này, mất mẹ gì, lại được tiếng là vì Lừa sinh.

  G mẹ gì mà làm nầu để điếu thiếu điện mùa hè! Lịch cụ, cái này phẩy sáng tậu thật. Ngoài dững cái như tắt điện, dùng năng lượng, hay mẹ gì đó, thì em đọc đâu đó, bạn Hạo, bạn thân em (giờ đã yên nghỉ, tiếc thay tiếc thay) đã kể cái chuyện có thằng nầu đó bẩu SÔ LIÊN cho mượn cái tên lửa mẹ gì í, xong bắn phát làm lệch mẹ trái đất sâu đó, cho VN nó là khí hậu ôn đới mẹ! Nếu ko có mùa hè, thì cần mẹ gì tính chuyện thiếu điện mùa hè, phỏng? Hờ hờ! Vĩ cuồng tí dưng cũng sáng tậu phết, nhể? Chi bộ dắm!

  Mẹ, mấy nay đong xiền chả được mẹ gì, đâm ra phẩy sáng tậu! Lịch cụ Chung ương!

 41. #61 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/06 - 23:48

  Ơ cô Chần phátbẩu ngon phết, Vàng Son hay Lét đấy?

  Nếu có cách nầu mần Lừa đéo còn mùa hè nữa thì quả thiêntài vôđối. Đéo còn mùa hè thì đéo lo thiếu điện.

 42. #62 by vô thần on 2010/07/06 - 23:55

  An Hoàng Thiếu Tướng 22:03 06-07-2010

  Keep your cool if she says no. Respond gracefully, like “No problem! Maybe another time.” and SMILE. Act as if you don’t need her, because that will make her want you more. Change the conversation to something else, or if you just want to get out of there, talk for a bit longer, following the rules from above, and then pretend you just got a text message from your mom saying you have to get home or call her or something. Don’t be harsh about it. If you’re too hard, she might feel guilty, as if she was supposed to say yes. And go about your business – As they say, there are other fish in the sea! (Trillions!)

  Địtmẹ Tinh Hoa là phải mần được thế!
   
  Thế nầy khác điếu lờikhuyên của Bựa hói? Đến nói thẳng là muốn xin số. Nó đéo cho thì kiếm con khác. Gái nó thấy đồngchí xin số là nó biết tỏng rồi có đéo gì mà còn bày trò hãmlìn?
 43. #63 by Chần on 2010/07/06 - 23:55

  Lịch cụ, có phẩy em phát bẩu điếu đâu anh Thiếu. Tự dưng nhớ lại cái chuyện của bạn Hạo (Cao Xuân) viết trong cái chiện Tiếng Lừa, Văn Lừa, Người Lừa về cái mẹ gì là Vĩ Cuồng! Thế mới nhớ ra, chứ sáng tậu mẹ gì em! Kaka!

  Vàng son là mẹ gì? Lét mà mẹ gì? Điếu hiểu mấy! Ngu muội ngu muội, sin trỉ dáo!!!

 44. #64 by vô thần on 2010/07/07 - 00:04

  “Cô hãy chia một đống thóc cho 2 thằng bầnnông để cả 2 thỏamãn, mà cô không có một dụngcụ đođếm chínhxác nầu”.@bựa


  Cho một thằng quyền chia, thằng còn lại có quyền chọn phần trước! Đúng chửa?
   
  Hay phết nhở. Góp thử một cách nhế. Gom tất đống thóc cho 1 thằng rùi bảo thẳng đưa xiền nửa đống thóc cho thằng kia
 45. #65 by mit.annam on 2010/07/07 - 00:56

  Dì đi sau 5 phút, thì tính ra đến trước cũng 5 phút. Điểm cân bằng là giữa đàng. Vậy Dì sẽ gặp Vện ở 15 phút.@Ngoa_Long_Cuong
  …………………………………………………..
  Ừa, giải rất sángtạo và dễ hiểu. @Di`
  ……………………………………………………..
  Ô hô, sâu sáng nay thấy mình sáng tạo dễ sợ.  Đương phân vân hông biết có nên pót lên đây trước khi cơn phơm với Mít chồng thì đã thấy có người viết lên rùi…..hehehe

 46. #66 by mit.annam on 2010/07/07 - 01:06

  Make sure you don’t have bad breath! @Thím Thiếu
  ……………………………………………………….
  Cái nầy thuộc loại deal-killer…..hố hố hố…Phải  là requirement #1 cho mọi tên muốn kiếm tí tình với gái Vàng Son.

 47. #67 by mit.annam on 2010/07/07 - 01:41

  “Cô hãy chia một đống thóc cho 2 thằng bầnnông để cả 2 thỏamãn, mà cô không có một dụngcụ đođếm chínhxác nầu”. @Dì
  ……………………………………
  Tâm lý bần nông thì tham, tên nầu cũng chỉ cần nghĩ/tin là tển có hơn tên kia một vốc thóc là happy rùi. 
  Cứ chia đôi đống thóc ra trước đi, định lượng bằng mắt được rùi, chẳng cần dụng cụ đong đếm sất.  Trước giờ lãnh thóc, gọi bần nông A lên nói nhỏ riêng, bẩu Chị cho A thêm một vốc thóc nhể, nể gia đình A có nhân thân tốt.  Rùi múc 1 vóc thóc của B đổ qua A.  Dặn thêm, nhớ đừng cho B biết, tển tị.  Giờ phắn đi, ra ngoài đợi tới giờ lãnh thóc.  Lại gọi bần nông B lên riêng, bẩu nầy Chị cho B thêm vốc thóc nhể, nể gia đình B có nhân thân tốt.  Nhớ kín miệng kẻo tên A lại ì xèo.  Rùi múc 1 vóc thóc tên A đổ lại cho tên B trước mặt tên tển.
  Thế là hai bần nông thằng nầu trong đầu cũng nghĩ mình hơn thằng bần nông kia vì được lãnh đạo là Chị ưu ái.  Bỏn kín dư bưng, mặt dương dương tự đắc vì mình hơn người, ngồi đợi tới giờ lãnh thóc…  hehehe 

 48. #68 by cuchuoiSG on 2010/07/07 - 02:05

  Hà Lan vào trái đầu hay quá, hậu vệ thủ lâu lâu được tấn công làm quả xuất thần đíu chịu được.
  Mai buổi sáng vật vờ ngủ gật quá, nhưng trận đấu hay quá đíu thể bỏ qua.
  Địt mịa, vài năm nữa chắc phải chuyển sang làm chủ như Dì Dắm đíu làm thuê cho Đê nữa, muốn nghỉ đíu phải bấu cấu ai.

 49. #69 by Tơn on 2010/07/07 - 04:36

  Trong khi của côngty X còn tồn đầy giày, dép. Vậy phải làm sao bán hết được chỗ hàngtồn, đồngthời tiếptục bán giàydép cho bọn bầnnông đảo Z.
  =====================

  Bộ Y Tế phao tin rần hiện có 1 loại Virus mới xâm nhập qua gót chân gây phèo đờm chết tốt, bắt vài thằng tử tù ra làm vật tế thần.
  Sai một công ty dược thu mua mo cau để chế ra thuốc điều trị.

 50. #70 by Tơn on 2010/07/07 - 05:00

  “Cô hãy chia một đống thóc cho 2 thằng bầnnông để cả 2 thỏamãn, mà cô không có một dụngcụ đođếm chínhxác nầu”.@bựa

  Bọn bần nông giờ cũng câu kèo dữ lắm.
  Bẩu 1 thằng ra kèo trận Đức Nhợn – Tây Bán Nhà thằng còn lại chọn kèo.  Khỏi mất phần trăm cho nhà cái.
  Được ăn cả!!!