Sángtạohọc: Sáng Tạo Học (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

***

B. Sángtạohọc Cănbản

(i) Phươngphápluận Sángtạo

Trung Tướng xâydựng 56 phươngpháp sángtạo thuộc 7 môhình, ápdụng mọi lĩnhvực.

1. Môhình Sốhọc Sángtạo gồm 4 phươngpháp kýhiệu A1-A4.

2. Môhình Hìnhhọc Sángtạo gồm 6 phươngpháp kýhiệu G1-G6.

3. Môhình Cơhọc Sángtạo gồm 6 phươngpháp kýhiệu M1-M6.

4. Môhình Triếthọc Sángtạo gồm 8 phươngpháp kýhiệu P1-P8.

5. Môhình Vănhọc Sángtạo gồm 4 phươngpháp kýhiệu R1-R4.

6. Môhình Tâmlýhọc Sángtạo gồm 26 phươngpháp kýhiệu S1-S26.

7. Môhình Siêu Sángtạo gồm 2 phươngpháp kýhiệu X1-X2.

Lưuý “Sốhọc”, “Triếthọc” chỉ là têngọi gợinhớ, không phải là lĩnhvực ápdụng phươngpháp sángtạo tươngứng.

Trung Tướng chủtrương trìnhbầy khoảng 20/56 phươngpháp quantrọng nhất, đủ để các cô sửdụng thoảimái trong côngviệc. Các phươngpháp sẽ dẫn theo hứng.

(ii) Mộtsố Phươngpháp Sángtạo Cănbản

(ii.1) Phươngpháp Chia Nhỏ

Phươngpháp Chia Nhỏ mang kýhiệu G1, thuộc môhình Hìnhhọc Sángtạo, tươngtự Sô Liên TRIZ#1. Phươngpháp nầy khá phổbiến, dưng Trung Tướng vưỡn dẫn, xácnhận tính kếthừa của Phươngphápluận Sángtạo Bựa.

::Triếtlý::

Cái nhỏ dễ vậnhành hơn, linhhoạt hơn, mềmmại hơn cái to.

::Nguyêntắc::

Cáigì to quá thì chia nhỏ nó, cắt rời nó.

::Vídụ::

Xetải moóc (Truck Trailer) được August Charles Fruehauf chếtạo năm 1914 bằng cách cắt đôi thậmchí cắt ba một con tải bự. Sángkiến ý nhẽ thựchiện từ 1800 nếu Fruehauf hehe đọc Phươngpháp Chia Nhỏ hồi 1799.

::Thựchành::

Bài #1: Làm nầu nấu một bánhchưng khổnglồ 1,000 người chén?

Bài #2: Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè?

(ii.2) Phươngpháp Gộp To

Phươngpháp Gộp To mang kýhiệu G2, thuộc môhình Hìnhhọc Sángtạo.

::Triếtlý::

Một cái to luôn rẻ hơn, mạnh hơn, bềthế hơn một đống cái nhỏ.

::Nguyêntắc::

Dững cáigì bé quá thì gộp thành to.

::Vídụ::

Mạng Nét được Bộ Quốcphòng Mẽo chếtạo năm 1969 bằng cách nối dính 4 trungtâm máytính. Sángkiến ý nhẽ thựchiện từ 1940 nếu bọn Mẽo đọc Phươngpháp Gộp To hồi 1939.

::Thựchành::

Bài #1: Làm nầu có cănhộ 150 Trẹo Ông Cụ cho Lừa nghèo?

Bài #2: Làm nầu Lừa hông thiếu điện mùahè?

Bài #2 quen phết hehe.

***

(Dừng chờ các cô Problems Solve)

(@2009)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sángtạohọc: Creatology (Sáng tạo học).
– Sángtạo: Creativity (Sáng tạo).
– Cănbản: Basic (Căn bản).
– Phươngphápluận: Methodology (Phương pháp luận).
– Phươngpháp: Method (Phương pháp).
– Xâydựng: Build (Xây dựng).
– Môhình: Model (Mô hình).
– Ápdụng: Apply (Áp dụng).
– Lĩnhvực: Scope (Lĩnh vực).
– Sốhọc: Arithmetic (Số học).
– Hìnhhọc: Geometric (Hình học).
– Cơhọc: Mechanics (Cơ học).
– Triếthọc: Philosophy (Triết học).
– Vănhọc: Literature (Văn học).
– Tâmlýhọc: Psychology (Tâm lý học).
– Kýhiệu: Symbolize (Ký hiệu).
– Têngọi: Name (Tên gọi).
– Gợinhớ: Rememberance (Gợi nhớ).
– Tươngứng: Appropriate (Tương ứng).
– Chủtrương: Undertaking (Chủ trương).
– Trìnhbầy: Present (Trình bầy).
– Quantrọng: Important (Quan trọng).
– Sửdụng: Use (Sử dụng).
– Thoảimái: Comfortably (Thoải mái).
– Côngviệc: Works (Công việc).
– Tươngtự: Same as (Tương tự).
– Phổbiến: Popular (Phổ biến).
– Xácnhận: Confirm (Xác nhận).
– Kếthừa: Inheritance (Kế thừa).
– Triếtlý: Philosophy (Triết lý).
– Vậnhành: Operate (Vận hành).
– Linhhoạt: Flexible (Linh hoạt).
– Mềmmại: Soft (Mềm mại).
– Nguyêntắc: Principle (Nguyên tắc).
– Cáigì: Things (Cái gì).
– Vídụ: Example (Ví dụ).
– Xetải: Truck (Xe tải).
– Chếtạo: Produce (Chế tạo).
– Thậmchí: Even (Thậm chí).
– Sángkiến: Initiative (Sáng kiến).
– Thựchiện: Done (Thực hiện).
– Thựchành: Exercise (Thực hành).
– Bánhchưng: Rice cake (Bánh chưng).
– Khổnglồ: Huge (Khổng lồ).
– Mùahè: Summer (Mùa hè).
– Bềthế: Elegant (Bề thế).
– Quốcphòng: Defense (Quốc phòng).
– Trungtâm: Center (Trung tâm).
– Máytính: Computer (Máy tính).
– Cănhộ: Apartment (Căn hộ).

***  1. #1 by nhất on 2010/07/10 - 03:09

    @Mit
    Nhà Mít trước 75 đã máu nhở, PaMa có làm trong nội các Thiệu hông? bạn Pa anh làm khá to đấy. Giờ ổng  đang ở Lakewood . CA . Đến giờ vẫn chưa  dám về Lừa.

  2. #2 by nhi_nho on 2010/07/10 - 03:48

    Địt mịa chúng mài, những thằng dân Lừa chính gộc mà bàn chuyện tinh hoa, buồn cười vãi tả.

    Nhìn mấy quả ảnh này, anh mầy bùi ngùi điếu tả. Thế này mà cứ đòi tinh hoa mí lại thoát lừa, thoát thoát cái địt mịa chúng mày, đừng có mà mơ:

  3. #3 by Old Sung on 2010/07/10 - 05:40

    Thật mới các cô là cứ 15 phút Dì lại chạy ra toilét rửa tay và súc miệng, bấtbiết lúc đó đang ở đâu.

     

    Đi coi phin ngoài dạp cùng bọn vện cũng thế, địtmẹ một phin cố nhịn cũng phải 1-2 lần chạy ra toilét rửa tay phát, không thì cảmgiác bửnthỉu nó cứ dâmdan khắp tấmthân vàngngọc.@Bựa

    —————

    Giờ anh đã hình dung ra con người mầy rồi.

    Mầy đúng là một dạng bệnh hoạn.Lừa sinh lắm loại quái thai thật.

    Đã có ai bẩu mầy bệnh hoạn chưa?

  4. #4 by mit.annam on 2010/07/10 - 06:34

    Nhà Mít trước 75 đã máu nhở, PaMa có làm trong nội các Thiệu hông? bạn Pa anh làm khá to đấy. Giờ ổng  đang ở Lakewood . CA . Đến giờ vẫn chưa  dám về Lừa.@Nhất
    …………………………………………………………………………………………
    Nội các thì không, dưng anh ruột của Tonton là bạn của gia đình…hihihi 

  5. #5 by Thầy Lang on 2010/07/10 - 09:07

    Dì Trung Tướng ỉa đái chuẩn mực phết nhở hô hô dưng mà quả dửa tay 15ph/lần nhẽ quái dị? Cậu nhớ có hội chứng ưa sạch sẽ gì của tụi Nhựt hay mắc, nhẽ Dì cũng vậy?

     

    Về mặt y học, giai gái đi ỉa mà chùi bằng giấy thì dễ trĩ và abces quanh hậu môn hơn hẳn. Gái đi vệ sinh xong đéo rửa ráy kĩ lưỡng thì dễ nhiễm chùng tiểu hơn hẳn.

     

    Papa mama anh ngày xưa dạy Cậu và tụi em chiện ăn uống đái ỉa rất kĩ lưỡng và gắt gao. Papa hay bẩu, ngày xưa ăn uống mà nhóp nhép hở môi là lão giám thị Tây chửi ngay. Mama thì kể, ngày xưa đi học tuyền chơi chung với con gái nhà Tôn Nữ, đi dứng ăn mặc nói năng cứ gọi là mê ly.

     

  6. #6 by Cocacola on 2010/07/10 - 09:38

    Để anh giải thích cho chi bộ hiểu: chẳng phải Dì dỉ mắc bệnh tâm lý gì đâu, chẳng qua là Dì dỉ làm việc trong môi trường áp lực cao quá, căng thẳng quá mà việc rửa tay lại là một phương pháp giảm stress có hiệu quả.


    Nghiên cứu nào anh quên mẹ, đại ý nói rằng: rửa tay sạch sẽ thì người ta thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn, bớt cảm giác tội lỗi, bớt căng thẳng hơn.

    Như anh đi làm, xa vện dài ngày trong môi trường lạnh tê tái co ro thế này thì việc rửa tay với nước nóng, thật nóng là một phương cách giảm stress mà anh thấy có hiệu quả.

    Chứ khi về nhà sửa điện, sửa xe, ống nước, toilet, hàng rào, trồng cây cảnh, chạy xe ôm v.v.. cho vện thì chẳng có stress và chẳng kịp rảnh để rửa tay. Vện pha cà phê bảo uống, anh bảo: tay anh dơ quá, cắm ống hút vào đút anh uống đi!

    Lúc ấy cũng là một phương cách giảm mệt có hiêu quả.

    Túm cái quần lại là khuyên Bựa viên nên rửa tay anytime, anywhere khi có thể, và khi chưa có điều kiện rửa tay kịp thì đừng có dùng tay bốc bất cứ thứ gì cho vầu mồm, bảo vện nó đút cho. Nghe!
  7. #7 by vinataba on 2010/07/10 - 09:53

    Chầu thứ 7 chi bộ dắm, anh Ba mới dậy, vầu thăm và mần việc với chi bộ chút.
    Thứ 7 thế nầu chi bộ?

  8. #8 by vinataba on 2010/07/10 - 09:57

    Hôm qua chứng kiến em Rô mới Lả lướt đong nhau anh Ba chết cười!!!
    Chuyến đạp vịt hôm qua thành công rực rỡ chứ em Rô?
    Ôi địt mẹ anh khoái nhất là cảm giác bóp vú vàng son giữa hồ, he he, chạy đâu?

    Anh Ba tặng Rô mới Lả quả thơ Cu To của anh Ba nhế:

    Đọc thơ thằng Lả lướt em Rô
    Em Rô chắc chắn khóc tồ tồ
    Chi bộ đọc xong chắc đồng loạt
    Thằng nào thằng ý vội sắm bô!!

    Hô hô hô!

  9. #9 by vinataba on 2010/07/10 - 10:02

    đúng kiểu phải dư lày!!!!

  10. #10 by vinataba on 2010/07/10 - 10:10

    He he, nầy thì tinh hoa nầy!!!

  11. #11 by Cocacola on 2010/07/10 - 10:25

    @Ba Lét


    Sắm bô mà mãi đến hôm nay
    Ba Lét mới rặn ra được bài 
    Anh bả: không tiêu thì đừng cố
    Không thì đom trĩ nó lòi ngay!
  12. #12 by conkat90 on 2010/07/10 - 10:49

    Nội các thì không, dưng anh ruột của Tonton là bạn của gia đình…hihihi @ MIT

    Quả tang cậu Mít vừa ôm chân thực dân văn hoá, vừa thân thiết đế quốc Mỹ Nguỵ. Nhưng cái bidet bọn nó sáng chế từ 2, 3 thế kỷ trước, cậu Mít lại nói là mãi đến năm 70 SG mới sắm sửa nghe lạ quá. Villa cậu Mít khu nào mà mãi năm ấy mới có của kia?  Nhẽ Nờ Vờ Tờ đăng quang thì mới kết à? 

  13. #13 by cuchuoiSG on 2010/07/10 - 11:06

    Địt cụ Dì Dắm, nghĩ mãi không hiểu sao qua nay Dì thần kinh nặng thế, toàn lôi chuyện  rửa đít, cọ kèn thớt với súc mồm, loại kiến thức mà trẻ con ba tuổi mới đi mẫu giáo ở Sài Gòn ngày nào cũng làm, nói với chi bộ. Vấn đề ở đây chắc hẳn không phải vì lý do hướng dẫn kỹ năng vệ sinh thường thức như mấy em giáo mầm non hay làm, vậy vấn đề ở đây là gì? Chuối đồ rằng nếu Dì Dắm không bị bệnh gì về tâm lý hoặc thần kinh thì chắc phải có hãng sản xuất sữa/gel rửa tay, xà phòng, sữa tắm, kem/bàn chải đánh răng nào đấy đang nhờ Dì Dắm lăng xê với mớ tuyên truyền kiểu 15 phút/rửa tay lần dù đang tỉn vện hay đang làm đíu gì dang dở, y chang chiến lược giải quyết đống dép Công ty X thực hiện trên đảo ở bài bốt trước.
    Địt cụ Dì Dắm làm nhiều nghề phết nhẩy? 

  14. #14 by EURO on 2010/07/10 - 13:03

    Hehe, sáng giờ đongxiền giờ vầu nhòm mới thấy anh Ba hỏi thăm yêu thế. Cảmơn anh, gái nó tạo điềukiện cho mộtmình anh với nó ra giữa hồ thì nó muốn chạy vào lòng anh đó, ngu lắm cũng luận đựoc chứ hỏi đéo? Còn vụ Cò lả á?

    Đọc thơ Cò Lả lướt em Rô
    Bọn Lét đọc xong mới khóc ồ
    Tinh hoa chânchính thời phải thế
    Chọc gái, chỉ bọn nồng bấn cô.

  15. #15 by langle179 on 2010/07/10 - 21:01

    Nầy thì rửa đít nầy: