Sángtạohọc: Sáng Tạo Học (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Mào

Đận 19 Chín Mấy (Mấy>8) Trung Tướng bị mời dự khóa Mười Ngày Sáng Tạo Học của Tiếnsĩ Mặt Lùn.

Mặt Lùn vốn sang Sô Liên mần nghiêncứusinh Vậtlý quãng 19 Tám Mấy, ngứangáy chó nầu phá ngang, luyện Sángtạohọc cùng một bác hói Dothái, rùi về Lừa dậy Lừa sángtạo, quăng vậtlý lỗxí.

Mặt Lùn không dậy sángtạo miễnphí. Giá tển năm nẳm 25 trẹo Ông Cụ sau thuế, tươngđương 150 trẹo 2009, cho một lớp 20 họcviên.

Sángtạohọc của Mặt Lùn như !/ sure. Và Trung Tướng từchối Bằng tển cấp. Hehe may wá, không thì Trung Tướng mang mẹ tiếng họctrò Mặt Lùn.

Vậy Sángtạo cóthể dậy/học được hông? Dù cười Mặt Lùn héhéhé, Trung Tướng vưỡn giảnhời Có.

Một Ông Lừa trán dô như gò ./ mũi gẫy như khấc .,./ tưởng khôngthể cảihoán chất đầnthúi kinhniên, vưỡn cóthể xuấtkhẩu dững kiệtphẩm, nhờ traudồi Sángtạohọc.

A. Sángtạohọc Nhậpmôn

(i) Sángtạo Là Gì?

Sángtạo là gì là gì?

Là khảnăng Nghĩ ra cái Mới.

Cái Mới là cái gì?

Là cái chưa Nghĩ.

Địnhnghĩa trên cũng là sángtạo, bởi bọn sángtạogia cổđiển không địnhnghĩa thế.

Vôtình dẫm trúng cứt một Ông Chó ỉa rong, các cô nẩy ý, sâu ta hông chế bán đạitrà Bỉm Chó? Sángtạo đấy.

Chỉ nghĩ, chưa mần, các cô đã sángtạo.

Bỉm chó Khoaitây xài đầy? Các cô vưỡn sángtạo, vì các cô chưa biết nó.

Hoặc cámcảnh đấtcát đắtđỏ, các cô nẩy ý, sâu ta hông chế Quantài Ngồi? Sángtạo đấy.

Quantài ngồi, thểtích 1/2 quantài đứng, diệntích 1/4 thước vuông. Quá tiệních. Tạisâu không?

Người chết ngồi như Phật chả tốt hơn nằm như lợn hay sâu?

Và dù quantài ngồi không được kháchhàng ủnghộ, các cô cứ là sángtạo.

(ii) Sángtạo Đođếm Thếnầu?

Hànlâm Khoaitây đo sángtạo theo CQ (Creation Quotient, đừng nhầm mới Compatible Relationship Quotient hoặc Concentration Quotient, hoặc Consciousness Quotient, cũng CQs), dưng chưa tên nầu xuấtbản một CQ Test khảdĩ.

Trung Tướng đo CQ cách riêng, bằng một Quiz 25 câuhỏi.

Bigiờ các cô vuilòng mần Little Quiz:

1. Sángtạo Toán:

Đềbài:

Hai chục năm trước Pa già gấp bốn Anh, năm nay Pa già gấp đôi Anh. Anh bâu tuổi?

Cô chọn phươngpháp giải:

a. Phươngtrình hai ẩnsố x/y.
b. Phươngpháp khác (nêu rõ).

2. Sángtạo Lôdích:

Đềbài:

Nhất Bìu Dài chặn Cô và hỏi Cô yêu nó hông. Nó giaohẹn, Cô bẩu hông nó đập Cô vầu tường, còn Cô nói sai nó dìm Cô xuống cống.

Cô chọn giảipháp thoát:

a. Nói em yêu Nhất hehe.
b. Nói câu khác (nêu rõ).

3. Sángtạo Ngữvăn:

Đềbài:

Sở Thú vửa lai một Ông Sưtử với một Ông Báo và đềnghị Cô đặt tên ông lai.

Cô đặt:

a. Ông Bư.
b. Ông Sáo.
c. Ông tên khác (nêu rõ).

Quiz nầy Trung Tướng không chấm điểm, chỉ để đánhgiá sơbộ CQ các cô và tung tàiliệu phùhợp.

(Dừng chờ các cô Quiz)

(@2009)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sángtạohọc: Creatology (Sáng tạo học).
– Nghiêncứusinh: Phd Student (Nghiên cứu sinh).
– Tiếnsĩ: Doctor (Tiến sĩ).
– Vậtlý: Physics (Vật lý).
– Ngứangáy: Itching (Ngứa ngáy).
– Dothái: Jew (Do thái).
– Sángtạo: Creation (Sáng tạo).
– Lỗxí: Toilet (Lỗ xí).
– Miễnphí: Free (Miễn phí).
– Tươngđương: Same as (Tương đương).
– Họcviên: Student (Học viên).
– Từchối: Deny (Từ chối).
– Họctrò: Student (Học trò).
– Cóthể: Can (Có thể).
– Héhéhé: Hej hej (Hé hé hé).
– Giảnhời: Answer (Giả nhời).
– Khôngthể: Cannot (Không thể).
– Cảihoán: Improve (Cải hoán).
– Đầnthúi: Ugly (Đần thúi).
– Kinhniên: Chronic (Kinh niên).
– Xuấtkhẩu: Export (Xuất khẩu).
– Kiệtphẩm: Masterpiece (Kiệt phẩm).
– Traudồi: Hone (Trau dồi).
– Nhậpmôn: Introduction (Nhập môn).
– Khảnăng: Ability (Khả năng).
– Địnhnghĩa: Definition (Định nghĩa).
– Sángtạogia: Creatology man (Sáng tạo gia).
– Cổđiển: Classic (Cổ điển).
– Vôtình: Accidentally (Vô tình).
– Đạitrà: Wholesale (Đại trà).
– Khoaitây: Foreigners (Khoai Tây).
– Cámcảnh: Bored (Cám cảnh).
– Đấtcát: Land (Đất cát).
– Đắtđỏ: Expensive (Đắt đỏ).
– Quantài: Coffin (Quan tài).
– Thểtích: Volume (Thể tích).
– Diệntích: Area (Diện tích).
– Tiệních: Comfortable (Tiện ích).
– Tạisâu: Why (Tại sâu).
– Kháchhàng: Customer (Khách hàng).
– Ủnghộ: Support (Ủng hộ).
– Đođếm: Calculate (Đo đếm).
– Thếnầu: How (Thế nầu).
– Hànlâm: Academic (Hàn lâm).
– Xuấtbản: Publish (Xuất bản).
– Khảdĩ: Acceptable (Khả dĩ).
– Câuhỏi: Question (Câu hỏi).
– Bigiờ: Now (Bi giờ).
– Vuilòng: Please (Vui lòng).
– Đềbài: Problem (Đề bài).
– Phươngpháp: Method (Phương pháp).
– Phươngtrình: Equation (Phương trình).
– Ẩnsố: Variable (Ẩn số).
– Lôdích: Logical (Lô-dích).
– Giaohẹn: Promise (Giao hẹn).
– Giảipháp: Solution (Giải pháp).
– Ngữvăn: Literature (Ngữ văn).
– Sưtử: Lion (Sư tử).
– Đềnghị: Ask (Đề nghị).
– Đánhgiá: Rank (Đánh giá).
– Sơbộ: Preliminarily (Sơ bộ).
– Tàiliệu: Documentation (Tài liệu).
– Phùhợp: Matched (Phù hợp).

***

(Phần 2 xem ở đây) 1. #1 by ru em bằng tiếng sóng on 2010/07/04 - 11:52

  Góp chiện cho dzui nhen.

  Hồi nẳm, tui dìa quê chơi, ngùi xơi chè xôi nước, bên một ông già nổ.

  – Thời bi giờ như dắm. Hùi xưa tụi tao á há, ăn chè là ăn bụng không!

  – Là sâu hở bác?

  – Trả nhiêu tiền đó, xong ăn dộng đã đời, đầy bụng hết nuốt nủi thì thui.

  Ơ, ông già cà chớn, đừng xạo nhen.

  Rùi cái chục năm sau, ẩm thực búp phê ầu ầu mở ra khắp xứ Lừa ta.

 2. #2 by Old Sung on 2010/07/04 - 12:07

  Dynamo Kiev 10:42 04-07-2010

  Khả năng sáng tạo của lừa là vô địch. Nhưng bọn Tây thượng đẳng ở óc trừu tượng, tổng hợp liên kết tổng quát hóa.

  ———————

  Anh nghĩ Lừa giỏi bắt chước là vô địch (kỹ năng của khỉ, vẹt) . Sau đó giỏi chế biến, cải tiến modifier đi thui. Đồ hỏng không có phụ tùng thay thì cải tiến, sửa chữa. Xe ba bét nhè quá đát thì dân nghèo treo bình xăng vào ghi đông, chế phanh chân cho an toàn để chở đồ gỗ vưn vưn. Còn sáng tạo theo nghĩa tạo ra một thứ đồ mới mới, rồi hoàn thiện nó thì Lừa khóc dài dài.

  Mà Lừa rất hay nhầm lẫn giữ cải tiến, cải thiện với sáng tạo mới hay khám phá mới. Nhưng Lừa rất hay tự mãn với mấy trò sáng kiến vụn vặt, nên khó tiến bộ.

  Lừa có câu : chưa học làm thợ đã học ăn bớt (ăn bớt công đoạn) là tiêu biểu.

  Khả năng trừu tượng hóa, khái quát hóa chỉ có ở những dân tộc có năng lực triết học mạnh mẽ, hoặc học hành nghiêm túc, đến nơi đến chốn. Lừa lấy điếu đâu ra?

  Kiểu Hai lúa làm máy bay với máy nông cụ là bí thì làm tới(điếu có ai làm, điếu có tiền mua đồ Hãng) là một cách vượt khó thui.

 3. #3 by ru em bằng tiếng sóng on 2010/07/04 - 12:43

  Kiểu Hai lúa làm máy bay với máy nông cụ là bí thì làm tới(điếu có ai làm, điếu có tiền mua đồ Hãng) là một cách vượt khó thui.

  ———————————————————————————–

  Rùi cái bị mấy con Lừa Gato khác chê bai.

   

  “Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”.

  Dám nói là bạn Linh Nguyễn xúi dại hông dị Già Mà Xung?

 4. #4 by Old Sung on 2010/07/04 - 13:02

  ru em bằng tiếng sóng Cách đây 9 phút

  Kiểu Hai lúa làm máy bay với máy nông cụ là bí thì làm tới(điếu có ai làm, điếu có tiền mua đồ Hãng) là một cách vượt khó thui.

  ———————————————————————————–

  Rùi cái bị mấy con Lừa Gato khác chê bai.

   

  “Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”.

  Dám nói là bạn Linh Nguyễn xúi dại hông dị Già Mà Xung?@Sóng

  ———–

  Chả hiểu Sóng muốn nói cái điếu!

  Linh nguyễn là thằng điếu?

  Địt mẹ, chế máy tuốt với cấy lúa thì được (nó cũng đơn giản) để lo cho trồng lúa. Chứ đòi chế máy bay mà điếu biết gì về khí động học, rồi vô số kiến thức khác, chỉ nhìn thấy cái cánh quạt với động cơ thì đúng là quá Lừa. Mà chế để làm điếu? Bọn bấu lá caỉ thổi lên cũng là bọn ngu vãi lìn. Địt mẹ Lùa cả một lũ!

  Đừng tách câu của anh ra khỏi bài để bảu anh GATO, đấy là vu khống đấy, bần nông đấy.

 5. #5 by EURO on 2010/07/04 - 13:15

  Chếtcưòi Cò Lả thù vặt dai đéo chịu, em đã bẩu rùi vụ anh cứ loayhoay cả đêm leo lên leo xuống không làm đựoc gì thì có thể vì nhiều lýdo chứ không phẩy tại con bồ 8X, nghe Rô tưvấn đi. Bẩu chibộ cồngphơm cho thế nầu là bấtlực tạmthời đi. Cóthế mà suốtngày lôi bọn gái 8X ra chửi bầnnông đéo tả.
  Dì tưóng chỉ giúp CòLả phẩy luyện công nầu để cảithiện tìnhhình kìa. CòLả mắc chứng đứng trứoc gái 8X là súng lại như dưa cải, bikịch cực.

 6. #6 by ru em bằng tiếng sóng on 2010/07/04 - 13:16

  @ Old Sung.

  Hi hi, nói thiệt Già Mà Xung cũng là ước mơ lúc về già của Sóng đó.

  Xung hổng nhớ Linh Nguyễn cũng chẳng sao. Mình tán chiện khác.

  Sóng nghĩ cha nông dân mần máy bay nào í chỉ làm cho dzui thui. Thỏa mãn khát vọng chinh phục độ cao. Đối mặt với nhiều trở ngại kỹ thuật. Vượt lên chính mình (nghe giống tên 1 gêm sô hén). Nếu vì tiền bạc hay danh vọng, chẳng hổng ai đủ nhẫn nại mần đâu.

  Dị cũng hay chứ?

 7. #7 by Old Sung on 2010/07/04 - 13:31

  @Sóng,

  Địt mịa, Lừa ngu nhất là hay huyễn tưởng vì mấy câu văn vẻ, trời ơi đất hỡi đó.


  Chế máy tuốt lúa thì anh rứt hoan nghinh bỏn. Bởi bỏn đúng là vượt khó, rùi là tinh tường chịu khó quan sát. Có cha còn giàu lên nữa càng hay. Nhưng muốn làm máy bay thì cũng nên học hỏi qua là máy bay nó ra răng, phải chăng chỉ có mấy cái cánh? vưn vưn. Vượt lên chính mình thì vưỡn cần phải học hỏi. Anh chỉ e là thấy làm máy tuốt lúa ngon thì sinh ảo tưởng, thích chơi nổi. Lúc ấy Lừa lại hoàn Lừa.

  Địt mia, nhìn cái máy bay của người ta nó đâu có đơn giản như máy tuốt lúa hay máy cày, thì cũng phải nghĩ được : chắc thế đéo nào thì nó mới phức tạp thế. Nghĩ thế thì khắc biết học hỏi. Chứ nghĩ : máy bay là cái điếu, có cái cánh quay quay thì ông làm cái máy Hông đa rồi cắt tôn vụn làm cánh là xong thì Lừa quá còn điếu. 

  Từ máy tuốt lúa sáng máy bay là từ người dám làm sang thằng thần quynh đấy. Điếu phải cứ thấy sắt thép với máy nổ hông đa là như nhau đâu.
 8. #8 by ru em bằng tiếng sóng on 2010/07/04 - 13:37

  Ừa, Xung nói cũng phải.

  Mần máy tuốt lúa bán kiếm xiền, chả phải sướng hông, bay bay cái điếu.

  Thui, dị đi.

 9. #9 by Cocacola on 2010/07/04 - 13:57

  Mần máy tuốt lúa bán kiếm xiền, chả phải sướng hông, bay bay cái điếu.@Cô Sóng


  Khoan nói đến vụ tàu bay nhá, sẵn các cô các chú có nhời mời, anh chém gió luôn:

  – Đừng nói đến vụ máy bay, khi Bê Xê Tê mình ra quyết định sáng suốt hợp lòng dân ý đảng, cương quyết hốt dẹp sạch xe ba gác máy các kiểu thì mới té ngửa ra là mấy chục năm trời nay các kỹ sư, tiến sĩ cơ khí xứ Lừa ta không chế nổi một chiếc xe chở hàng nầu ra hồn thay cho chiếc ba gác máy.

  – Anh quan sát chiếc xe ba bánh nhập từ nước mẹ ta thì nó có cái điếu gì mới đâu, vác cái động cơ, đặt lên 3 bánh xe và còn có thể gài số lui được.

  Vậy thì phải hỏi tại sâu tại sâu mấy chục năm qua chiếc ba gác máy unchanged, không thằng nào nghĩ ra việc chế một chiếc xe nhỏ khác, an toàn hơn thay thế?
 10. #10 by Cocacola on 2010/07/04 - 14:53

  Dì tưóng chỉ giúp CòLả phẩy luyện công nầu để cảithiện tìnhhình kìa @ Gô Xinh


  Như Dì Hoàng dỉ bẩu: nam tính nằm ở kèn chứ không phải danh xưng. Tình hình thực tế của anh ra sâu chỉ có thể kiểm chứng trên giường (or chiếu, bàn, ghế or somewhere else) chứ không phải trên mạng !
 11. #11 by langle179 on 2010/07/04 - 16:44

  Hehe. Trưa nay đi qua đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn hồ Ngọc Khánh) thấy vỉa hè lát đá xanh đẹp đéo chịu được, gờ lại vát giúp xe máy lên xuống dễ dàng. Nhìn giống hệt vỉa hè ở Sài Gòn (đoạn Nguyễn Thị Minh Khai – Từ Sân bay về Bến Thành). Mịa cái bọn chửi vỉa hè đá xanh. Lũ hãm lìn.

 12. #12 by Nguyen Hien on 2010/07/04 - 17:27

  @lão xung: cái từ điểm yếu mà TT dùng chỉ đơn giản là một từ hán việt nghĩa là điểm mấu chốt, quan trọng thôi. chả phải khái niệm gì cao siêu đâu lão nhớ.
  chém về mấy câu đố của TT phát:
  câu1: hồi xưa tiểu học lớp 4 hay lớp 5 ko nhớ làm mấy bài này ầm ầm, toàn theo kiểu suy luận như này:
  hai mươi năm trước tuổi bố = 4 x tuổi con –> tuổi bố trừ tuổi con là 3 x tuổi con.
  hai mươi năm sau tuổi con bằng tuổi con lúc trước+ 20, tuổi bố gấp 2 lần tuổi con nên tuổi bố trừ tuổi con bằng tuổi con lúc đó, tức là cái 20 + tuổi con. mà hiệu số tuổi của bố con ko đổi.
  –> 3 x tuổi con = tuổi con + 20.
  chuyển vế đổi dấu cái tuổi con si ra tuổi con 20 năm trước là 10.
  tổ sư yahoo củ chuối!!!!

 13. #13 by Nguyen Hien on 2010/07/04 - 17:30

  đây là kiểu suy luận của số học. Làm cái kiểu này rất dức đầu và rất dễ phát điên. để đưa ra được một lời giải có lập luận chặt chẽ & hoàn chỉnh nó rất khó. Bởi vì nó rất ít khái niệm và công cụ so với cách lập và giải phương trình đại số. Cái này đòi hỏi người giải phải biết phân tích các yếu tố đề cho, tìm ra điểm yếu nhất như trung tướng nói, kết hợp với quan hệ logic giữa các yếu tố trong bài toán để đưa ra lập luận dẫn đến kết quả cuối cùng. Đó thực sự là một pp tư duy hay đòi hỏi tính logic và sáng tạo cao. khốn nỗi ở ta chả có mấy ông thầy tiểu học đủ khả năng để dạy học sinh về pp tư duy này, cho nên các bài toán kiểu này phần lớn là học thuộc và bắt chước thôi. Một số thằng có chút năng khiếu thì lại học & làm dựa vào sự nhạy cảm trời phú  và giỏi hơn bọn xung quanh tẹo, dưng cũng ko phát triển cao được. sau này lớn hơn học đại số thì pt và hệ pt là một công cụ quá mạnh và quá dễ dàng để giải mấy bài này nên mặc định cứ gặp là giải bằng pt đại số. cũng kiểu như trong tay có xe máy và xe đạp, phải đi xa mấy chục cây số thì mặc nhiên sẽ chọn xe máy cho nó nhàn ý.
  câu2: nói chung là nếu bảo yêu mà nó cho đi thì nói yêu để chuồn cho nhanh rồi lần sau tránh mặt nó ra. chứ dây dưa với mấy thằng khùng khùng mệt lắm/.
  câu 3: đặt nó là Báo Tử đi, nghe cho rùng rợn.

  tổ sư yahoo phát nữa cho đỡ tức

 14. #14 by minhthanh on 2010/07/04 - 17:33

  @lão xung: cái từ điểm yếu mà TT dùng chỉ đơn giản là một từ hán việt nghĩa là điểm mấu chốt, quan trọng thôi. chả phải khái niệm gì cao siêu đâu lão nhớ.@Hạnh
  ———-
  Nếu “Điểm yếu” nghĩa là điều quan trọng thì từ Hán Việt phải là Yếu điểm. Còn Điểm Yếu là điểm không khỏe… he he

  Cái nầy anh chắc chắn đấy.

  Chã nhẽ Dì Bựa dùng từ Hán Việt ếch thế?

 15. #15 by Cocacola on 2010/07/04 - 18:16

  Anh cũng nghĩ như cô Thanh. Anh hiểu là Dì Hoàng dỉ nói thế giống như bày trận và phá trận hùi xưa: Trận nầu cũng có một khâu yếu nhất mà húc đầu vầu là phá trận tan. 


  Quan trọng thằng bày trận là phải giấu mẹ nó cái gút thắt nầy càng kín càng tốt và thằng phá trận phải húc vầu đúng điểm nầy.


  Còn tiếp cận một bài toán bằng phương pháp số học không thôi đúng là dễ nủi điên lắm. Hùi xưa anh biết có những thằng xuất sắc loại toán nầy lắm, hễ thi học sinh giỏi là nó ẵm giải trong khi mình ngu ngơ chả hiểu mẹ.

  Loại toán thi học sinh giỏi ở nước Đại Lừa ta thường là loại lắt léo nầy. Chính vì vậy mà Đại Lừa ta sinh ra Chau Ngo chăng? Trong khi Khoai Tây chẳng thiết món nầy lắm! 
 16. #16 by DũngPC on 2010/07/04 - 18:40

  Từ hôm thằng Ác hen thua tới giờ, chẳng có đầu óc nào mà sáng tạo cả.
  Nhớ thương thằng cu Maradona khôn nguôi, khôn nguôi!!!

 17. #17 by Gia_lamcam on 2010/07/04 - 19:37

  Dốt Tướng Biết Tuốt mà thế điếu không mần TBT? Là sâu? Là sâu?
  Anh cũng Biết Tuốt dưng vướng quả thành phần bóc lột – coi như bỏ, điếu nói mần gì!
  Chứ Dốt Tướng Biết Tuốt mờ thành phần Xe Ôm – Cơ bẩn, lại điếu mần TBT Lừa là sâu là sâu?
  Đúng là thời buổi đảo điên, điếu biết đường nầu mờ lần thật!
  Sư bố Dốt Tướng!

 18. #18 by Ông Lừa Cụ on 2010/07/04 - 21:27

  Câu 1: Thằng Tướng Bựa hỏi chi bộ tính hay đoán nó bao tuổi.

  Đoán đoán cái dắm, tính tính cái dắm. Nó 99 tuổi chứ đéo, thông tin cá nhân Lốc chủ ở trên có ghi kìa…há…há…

  Câu 2: Đéo thèm giả nhời Nhất hoặc giả nhời thằng thẳng “Bi giờ Anh đang mắc ỉa, mai Anh giả nhời mầy nhế hoặc Anh về mách Gấu nhà mày thì mày giở thành Nhất không bìu mẹ”

  Câu 3: Lấy tên thằng Giám đốc Sở Thú, thằng Giám đốc Sở (hay Bộ) Y Tế theo thông lệ Lừa hoặc thằng Bác sĩ có công lai tạo theo thông lệ bọn Tây Lông mà đặt chứ đéo

  Đéo có banh coi chán vãi lọ

 19. #19 by mit.annam on 2010/07/05 - 00:09


  Cách tiếpcận triềnthống đem lại kếtquả tốt, dưng chưa chắc thíchhợp. Tỉnhư các cô cóthể đã phải biên phươngtrình ra giấy, rùi giải nó. Nhỡ các cô không có giấy bút, hay phải giải bài cho người chưa biết đến Hệphươngtrình thì sâu thì sâu?@ Dì
  ……………………………………………….
  Trình toán của Mít vợ thì Mít chồng phải giải thích vướn đề thế nầy: 

  Xưa Pa hơn Anh dững 4 lần tuổi, nay 20 năm sâu Pa còn hơn Anh còn có nhõm 2 lần tuổi.  Tức là thì mà sai biệt trong 20 năm bằng 2 lần tuổi (4 lần – 2 lần = 2 lần).  Si ra, 1 lần tuổi khác biệt là 20 / 2 = 10 năm.

  Nếu xưa Anh = 1 lần tuổi (10 năm), tức 10t, Pa đã là già hói 4 lần tuổi hơn Anh,(4 x 10 năm), tức 40t.

  20 năm sâu Anh vữa qua tuổi tintin, tức 10t + 20 năm = 30t.
  Năm đó Pa đã là bô lão đeo dăng gỉa 40t + 20 = 60t.

  Cấm tên bựa nầu cười Mít vợ trình toán còi, đíu dùng variables x,y nhé….hehehe
  À mà nầy, Mít chồng nhắn lời với quí bựa là đây là dạng toán truyền thống do quí bà cô buôn gạo ở Hàng Sáo thời xa xưa vẫn làm.  Ai cơn phơm dùm.


 20. #20 by mit.annam on 2010/07/05 - 00:53

  Cô mít nói đùa thì được chứ ngòai đời khi bị hiếp mà tin vào mấy cái demo video của bọn dạy võ tự vệ thì mất trinh đấy.
  Anh khuyên các cô và các bựa viên cho con gái yêu đi học đấu kiếm. Đi đâu 1 mình cầm theo cái dù ý thì 3, 4 thằng quây cũng thoát được. Con gái cho dù có võ cũng ko thể nào uýnh lại đàn ông. Như anh chẳng hạn chịu đau sông vào vật mít ra là mít chỉ có chết, hê hê. @ Nhất
  ……………………………………………………
  Ui dào, làm gì mà mới tí đã cong cớn lên thế kia?!  Lại còn thách vật nhau với Mít à???? Cho Nhất biết là bắt nạt Mít khó lắm nha.  Mít cao 5 feet 7 (khỏang 1m70) nhé, hông có tí mỡ thừa trên người nhé, dân chơi xì bo từ nhỏ basket ball, gymnastic, swimming, hiking,……  Mít chồng mà phải còn có nhị đẳng huyền đai Taiwondo để tự vệ đấy…… hihihi
  Seriously, quí vị ai có con trai hay gái đều phải cho đi học võ phòng thân.  Ít nhất còn đánh để chạy, chứ không bâu giờ để bọn du côn quây lại đánh dư mấy cái clips Mít thấy ở Lừa.  Con Mít đứa nầu đến tuổi đều được gửi đi học võ. 

 21. #21 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/07/05 - 00:57

  Mít cao 5 feet 7 (khỏang 1m70) nhé, hông có tí mỡ thừa trên người nhé, dân chơi xì bo từ nhỏ basket ball, gymnastic, swimming, hiking… (@Mít Vàngson)

  Đúng là vàngson ngonlành bấthủ, quả nầy cho tên Nhất tắt kèn hehe

 22. #22 by nhất on 2010/07/05 - 01:40

  Mít cao nhẩy, anh cao nhõn 1m35cm, tính ra đỉnh đầu anh thấp hơn vai mít 10cm, vừa xinh, theo anh.
  Mít có võ thì anh có cách khác, mềm nắn rắn buông, sợ gì .

 23. #23 by Cocacola on 2010/07/05 - 06:55

  Seriously, quí vị ai có con trai hay gái đều phải cho đi học võ phòng thân. @Mít


  Học võ mà muốn tương đối thành thục để xài phải mất ít nhất là khoảng 2 niên. Chưa kể lớn lên sau này mải mê đong xiền quên tập thế là quên mẹ đòn thế.

  Mà con gái học võ thường không có năng khiếu lắm đâu. Hiệu quả dở tệ.

  Street fighting nó khác xa luyện song đấu trong võ đường: nó không có khoảng cách giữa 2 bên. Hay nói cách khác là sau ít giây là cả hai bên áp sát túm chặt nhau. Giống như tư thế locked trong quyền anh, lại không có trọng tài đẩy ra.

  Vện anh nó không có võ, nó cũng không xài dù, từ trong nhà ra phố chợ nó đều lận theo cặp côn nhị khúc không à!
 24. #24 by ru em bằng tiếng sóng on 2010/07/05 - 10:46

  Tâm sự dí chi bộ.

  Dõ thựt là nghệ thựt, ko phẩy phương tiện, mấy bạn à.

  Nó dạy ta cách sống, ko thuần túy chỉ để tự dệ. Hổng có dõ, hổng bít tự dệ chắc?

  Xã hội đen thứ dữ, hiếm kẻ cao dõ nghệ. Rạch mặt con phò bướng bỉnh, nện chai bia lên đầu đối thủ… có phẩy là dõ hông?

  Nếu thích chọi nhau kiểu street fighting, chi bộ mở TV coi UFC, kênh gì điếu nhớ, uýnh nhau trong lồng sắt đó, hay vãi đái.

 25. #25 by ru em bằng tiếng sóng on 2010/07/05 - 11:39

  Recommend Việt võ đạo (Vovinam) cho các bựa nhi đồng. Thuần Lừa, đã truyền bá khắp thế giới. Sau một thời bị bóp mũi (vì từng được chính thức giảng dạy cho Cam Nam Lừa xưa), giờ nó đã thoi thóp thở lại.

  Các cố dõ xư biên thảo dõ đạo, rất rành tâm lý thực dụng kiểu Lừa, học cái mún thấy hiệu quả liền, đã lập ra hệ thống đòn chiến lược, đối phó cực ngon với những kẻ hồ đồ, đục ta theo kiểu phi dõ nghệ.

  Hi hi, chê cũng kỳ chớ thiệt ra nền tảng Vovinam tuyền copy mỗi nơi một chút. Đòn bản sắc nhứt, chiêu bay người kẹp cổ thì lại thuần túy để biểu diễn coi chơi.

 26. #26 by mit.annam on 2010/07/05 - 12:13

  Học võ mà muốn tương đối thành thục để xài phải mất ít nhất là khoảng 2 niên. Chưa kể lớn lên sau này mải mê đong xiền quên tập thế là quên mẹ đòn thế.@ Coke
  ……………………………….
  Đúng rùi, nó cũng dư mọi môn học, sự thành thạo cần sự chuyên cần và luyện tập thường xuyên. 

  Mà con gái học võ thường không có năng khiếu lắm đâu. Hiệu quả dở tệ. @Coke
  Hãy khuyên các em đây là vấn đề an toàn cá nhân, nên học và nên biết. Năng khiếu hay không không quan trọng.  Thí dụ như nếu có tên bất lương nầu đó ôm em từ phiá sau, làm sâu gở ra?  Hay tển chụp tay mình, làm sâu dựt ra? Hay tển ôm chầm từ trước thì sao….vv.  đánh lại còn hơn là sợ cứng người phải hông?  Cái nầy Mít thấy bọn học aikido hay hapkido dạy rất nghề.

  Street fighting nó khác xa luyện song đấu trong võ đường: nó không có khoảng cách giữa 2 bên. Hay nói cách khác là sau ít giây là cả hai bên áp sát túm chặt nhau. Giống như tư thế locked trong quyền anh, lại không có trọng tài đẩy ra.
  Jiujitsu, aikido, hapkido là dững môn bọn police Mẽo khóai học để cận chiến, bẻ tay, bẻ chân…..kìm chế đối phương.  Mít nói đây học võ tức là học cái techniques/forms, song song với việc trau dồi thể lực (strength) và sức chịu đựng (endurance).  Thiếu một trong ba, công lực cũng bị gỉam nhiều phải hông? hehehe

  Vện anh nó không có võ, nó cũng không xài dù, từ trong nhà ra phố chợ nó đều lận theo cặp côn nhị khúc không à!
  Chết chết, thế gấu nhà Coke có biết về em vện này hông?  (Hay đây tuy 2 mà là 1….hihihi)  Vện Coke giống Mít ghê.  Mít hông biết chơi baseball mà luôn luôn có một cây baseball bat trong gầm ghế xe, và con dao trong khe giường.  (Rủi hôm nầu Mít chồng đi làm xa, nhỡ có thằng khùng nầu nó leo cửa sổ vầu thì sâu thì sâu…thế mà cũng thắc mắc…..hehehe)  Súng chồng Mít có, dưng Mít hông thích mấy vì sợ trẻ con táy máy vầu.

 27. #27 by mit.annam on 2010/07/05 - 12:28

  Xã hội đen thứ dữ, hiếm kẻ cao dõ nghệ. Rạch mặt con phò bướng bỉnh, nện chai bia lên đầu đối thủ… có phẩy là dõ hông?@Sóng
  ………………………………………..
  Học võ hông phải để ra bar cà khịa hay tranh phò với xã hội đen Sóng à.  Bần cùng lắm mới phải xử dụng tới nó thôi.  For self-defense only. 

 28. #28 by mit.annam on 2010/07/05 - 12:40

  Mít cao nhẩy, anh cao nhõn 1m35cm, tính ra đỉnh đầu anh thấp hơn vai mít 10cm, vừa xinh, theo anh. @Nhất
  ……………………………………………………………
  Hello, Nhất đâu rùi?  Mít nghe tiếng Nhất  đâu đây mà sâu hông thấy người đâu ta?  Hello, hellooooo?! hahaha

 29. #29 by Gia_lamcam on 2010/07/05 - 12:51

 30. #30 by Gia_lamcam on 2010/07/05 - 12:56

  Đ/c nầu giỏi vi tính bốt cho anh cái ảnh Sáng Tạo Học dưới kia cái nầu. Thanh nha!

 31. #31 by buitruong1689 on 2010/07/05 - 13:04


  Của tên cẩm đây

 32. #32 by EURO on 2010/07/05 - 13:09

  Hehe, Rô xinh lanhchanh đụng hàng rùi.
  @ Chị Mít, chị mà ới Nhấtdâm ra sẽ gặp ngay một tên giàhói cao thứoc mốt, đỉnhđầu chạm rốn chị cho coi Rô thề đấy.

 33. #33 by mit.annam on 2010/07/05 - 13:26

  Rô Xinh ác quá…. hihihi 

 34. #34 by Gia_lamcam on 2010/07/05 - 14:18

  Anh già rồi, còn phải mần gương cho con cháu, anh không thích và không muốn cổ súy cho nói tục chưởi bậy đâu.
  Dưng mờ Bờ Da Xin mới Ạc Hèn Ti Na của anh “ngửng cao đầu” về nước dồi, mới lại vừa mần tí bia với lũ bạn già hồi trưa, các đồng chí cho anh chưởi phát nha.
  Cổng Chào là cái Đéo?
  Mờ Chào Hà Lội giờ thì phẩy chào từ Ba Vì à?
  Địt mẹ Cổng Chào!

 35. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/05 - 15:55

  Chầu chibộ ./ ngóe khỏe hông các cô?

 36. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/05 - 16:00

  Trước khi vầu bài mới, mời các cô nghiêncứu 40 nguyêntắc sángtạo Triz của Sô Liên mà tên Mặt Lùn vác từ Nga về rùi chém cty Dì 25 trẹo năm 199x: http://www.triz40.com/aff_Principles.htm

 37. #37 by Old Sung on 2010/07/05 - 18:11

  An Hoang Trung Tuong Cách đây 52 phút

  Trước khi vầu bài mới, mời các cô nghiêncứu 40 nguyêntắc sángtạo Triz của Sô Liên mà tên Mặt Lùn vác từ Nga về rùi chém cty Dì 25 trẹo năm 199x:http://www.triz40.com/aff_Principles.htm

  —————

  Cốp bết vội một quả link từ gúc rồi chạy để câu giờ. Hố hố


  Vì sao anh biết thế hử Dì Bưa? Si nghĩ sáng tạo đi nhế.

  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/05 - 18:44

   Chả hiểu Xung nói đéo gì.

    

   40 nguyêntắc Triz đó chính là các bài bạn Mặt Lùn đã dậy cty Dì hơn chục năm trước trong 10 ngày và chém 25 trẹo.

 38. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/05 - 18:50

  40 nguyêntắc sángtạo Triz có dững thứ trùng với vài trong 56 nguyêntắc sángtạo Bựa. Chẳnghạn 14th “Spheroidality – Curvature” (Nguyêntắc Vo Tròn), hoặc 17th “Another dimension” (Nguyêntắc Đủi Hướng), etc..

   

  Dưng 56 nguyêntắc sángtạo Bựa kỹcàng và dễhiểu hơn nhiều.

 39. #40 by Old Sung on 2010/07/05 - 20:54

  Chả hiểu Xung nói đéo gì.@Dì

  ———
  Mịa, theo cái link ấy mãi nó đéo tìm thấy sơ vơ. Link ấy ngay hàng đầu tiên nếu Gúc. Mở được rùi tìm đúng cái cần tìm còn hơi bị khó
  . Bà con tìm được cái bản ấy còn mệt. Chứng tỏ Dì đã mở điếu đâu, chỉ Gúc rồi cốp bết.
  Còn link này thì phát ăn ngay

 40. #41 by Old Sung on 2010/07/05 - 21:30

 41. #42 by Cocacola on 2010/07/05 - 22:17

  Mịa, theo cái link ấy mãi nó đéo tìm thấy sơ vơ.@ Cô Sung


  Mạng nhà cô Sung chắc bị củ chuối hay tường lửa hay sao ý! Anh theo đường linh của Dì mở ngon, đọc ngon chứ có sao đâu?
 42. #43 by Nothingtolove on 2010/07/05 - 22:33

  Muốn trả lời, shemale phải cho biết hình thức giao cấu như thế nào.

  Nếu giao cấu như thế lày thì ra con gì

   

  Keke… 

 43. #44 by Dr.Bựa on 2010/07/10 - 21:39

  Em trả bài cho Dì nè :

  1/Em dùng Phươngtrình hai ẩnsố x/y ra kết quả : “Anh” 30 tuổi.

  2/Em có cách thoát khác là: giả bộ nhìn sau lưng hắn, kêu “Chào anh”, hắn tò mò quay nhìn sau lưng theo phản xạ, chưa kịp biết mình bị lừa thì đã bị ăn cái đạp vào dái, ngay sau đó em phắn…

  3/Em đặt là “Bố Tao”.