Sángtạohọc: Sáng Tạo Học (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Mào

Đận 19 Chín Mấy (Mấy>8) Trung Tướng bị mời dự khóa Mười Ngày Sáng Tạo Học của Tiếnsĩ Mặt Lùn.

Mặt Lùn vốn sang Sô Liên mần nghiêncứusinh Vậtlý quãng 19 Tám Mấy, ngứangáy chó nầu phá ngang, luyện Sángtạohọc cùng một bác hói Dothái, rùi về Lừa dậy Lừa sángtạo, quăng vậtlý lỗxí.

Mặt Lùn không dậy sángtạo miễnphí. Giá tển năm nẳm 25 trẹo Ông Cụ sau thuế, tươngđương 150 trẹo 2009, cho một lớp 20 họcviên.

Sángtạohọc của Mặt Lùn như !/ sure. Và Trung Tướng từchối Bằng tển cấp. Hehe may wá, không thì Trung Tướng mang mẹ tiếng họctrò Mặt Lùn.

Vậy Sángtạo cóthể dậy/học được hông? Dù cười Mặt Lùn héhéhé, Trung Tướng vưỡn giảnhời Có.

Một Ông Lừa trán dô như gò ./ mũi gẫy như khấc .,./ tưởng khôngthể cảihoán chất đầnthúi kinhniên, vưỡn cóthể xuấtkhẩu dững kiệtphẩm, nhờ traudồi Sángtạohọc.

A. Sángtạohọc Nhậpmôn

(i) Sángtạo Là Gì?

Sángtạo là gì là gì?

Là khảnăng Nghĩ ra cái Mới.

Cái Mới là cái gì?

Là cái chưa Nghĩ.

Địnhnghĩa trên cũng là sángtạo, bởi bọn sángtạogia cổđiển không địnhnghĩa thế.

Vôtình dẫm trúng cứt một Ông Chó ỉa rong, các cô nẩy ý, sâu ta hông chế bán đạitrà Bỉm Chó? Sángtạo đấy.

Chỉ nghĩ, chưa mần, các cô đã sángtạo.

Bỉm chó Khoaitây xài đầy? Các cô vưỡn sángtạo, vì các cô chưa biết nó.

Hoặc cámcảnh đấtcát đắtđỏ, các cô nẩy ý, sâu ta hông chế Quantài Ngồi? Sángtạo đấy.

Quantài ngồi, thểtích 1/2 quantài đứng, diệntích 1/4 thước vuông. Quá tiệních. Tạisâu không?

Người chết ngồi như Phật chả tốt hơn nằm như lợn hay sâu?

Và dù quantài ngồi không được kháchhàng ủnghộ, các cô cứ là sángtạo.

(ii) Sángtạo Đođếm Thếnầu?

Hànlâm Khoaitây đo sángtạo theo CQ (Creation Quotient, đừng nhầm mới Compatible Relationship Quotient hoặc Concentration Quotient, hoặc Consciousness Quotient, cũng CQs), dưng chưa tên nầu xuấtbản một CQ Test khảdĩ.

Trung Tướng đo CQ cách riêng, bằng một Quiz 25 câuhỏi.

Bigiờ các cô vuilòng mần Little Quiz:

1. Sángtạo Toán:

Đềbài:

Hai chục năm trước Pa già gấp bốn Anh, năm nay Pa già gấp đôi Anh. Anh bâu tuổi?

Cô chọn phươngpháp giải:

a. Phươngtrình hai ẩnsố x/y.
b. Phươngpháp khác (nêu rõ).

2. Sángtạo Lôdích:

Đềbài:

Nhất Bìu Dài chặn Cô và hỏi Cô yêu nó hông. Nó giaohẹn, Cô bẩu hông nó đập Cô vầu tường, còn Cô nói sai nó dìm Cô xuống cống.

Cô chọn giảipháp thoát:

a. Nói em yêu Nhất hehe.
b. Nói câu khác (nêu rõ).

3. Sángtạo Ngữvăn:

Đềbài:

Sở Thú vửa lai một Ông Sưtử với một Ông Báo và đềnghị Cô đặt tên ông lai.

Cô đặt:

a. Ông Bư.
b. Ông Sáo.
c. Ông tên khác (nêu rõ).

Quiz nầy Trung Tướng không chấm điểm, chỉ để đánhgiá sơbộ CQ các cô và tung tàiliệu phùhợp.

(Dừng chờ các cô Quiz)

(@2009)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sángtạohọc: Creatology (Sáng tạo học).
– Nghiêncứusinh: Phd Student (Nghiên cứu sinh).
– Tiếnsĩ: Doctor (Tiến sĩ).
– Vậtlý: Physics (Vật lý).
– Ngứangáy: Itching (Ngứa ngáy).
– Dothái: Jew (Do thái).
– Sángtạo: Creation (Sáng tạo).
– Lỗxí: Toilet (Lỗ xí).
– Miễnphí: Free (Miễn phí).
– Tươngđương: Same as (Tương đương).
– Họcviên: Student (Học viên).
– Từchối: Deny (Từ chối).
– Họctrò: Student (Học trò).
– Cóthể: Can (Có thể).
– Héhéhé: Hej hej (Hé hé hé).
– Giảnhời: Answer (Giả nhời).
– Khôngthể: Cannot (Không thể).
– Cảihoán: Improve (Cải hoán).
– Đầnthúi: Ugly (Đần thúi).
– Kinhniên: Chronic (Kinh niên).
– Xuấtkhẩu: Export (Xuất khẩu).
– Kiệtphẩm: Masterpiece (Kiệt phẩm).
– Traudồi: Hone (Trau dồi).
– Nhậpmôn: Introduction (Nhập môn).
– Khảnăng: Ability (Khả năng).
– Địnhnghĩa: Definition (Định nghĩa).
– Sángtạogia: Creatology man (Sáng tạo gia).
– Cổđiển: Classic (Cổ điển).
– Vôtình: Accidentally (Vô tình).
– Đạitrà: Wholesale (Đại trà).
– Khoaitây: Foreigners (Khoai Tây).
– Cámcảnh: Bored (Cám cảnh).
– Đấtcát: Land (Đất cát).
– Đắtđỏ: Expensive (Đắt đỏ).
– Quantài: Coffin (Quan tài).
– Thểtích: Volume (Thể tích).
– Diệntích: Area (Diện tích).
– Tiệních: Comfortable (Tiện ích).
– Tạisâu: Why (Tại sâu).
– Kháchhàng: Customer (Khách hàng).
– Ủnghộ: Support (Ủng hộ).
– Đođếm: Calculate (Đo đếm).
– Thếnầu: How (Thế nầu).
– Hànlâm: Academic (Hàn lâm).
– Xuấtbản: Publish (Xuất bản).
– Khảdĩ: Acceptable (Khả dĩ).
– Câuhỏi: Question (Câu hỏi).
– Bigiờ: Now (Bi giờ).
– Vuilòng: Please (Vui lòng).
– Đềbài: Problem (Đề bài).
– Phươngpháp: Method (Phương pháp).
– Phươngtrình: Equation (Phương trình).
– Ẩnsố: Variable (Ẩn số).
– Lôdích: Logical (Lô-dích).
– Giaohẹn: Promise (Giao hẹn).
– Giảipháp: Solution (Giải pháp).
– Ngữvăn: Literature (Ngữ văn).
– Sưtử: Lion (Sư tử).
– Đềnghị: Ask (Đề nghị).
– Đánhgiá: Rank (Đánh giá).
– Sơbộ: Preliminarily (Sơ bộ).
– Tàiliệu: Documentation (Tài liệu).
– Phùhợp: Matched (Phù hợp).

***

(Phần 2 xem ở đây) 1. #1 by sahadin08 on 2010/07/03 - 23:42

  @ tên Thần

  TT có bàiluyện tậptrung tríóc bốt lên trước được ko? Cần cái nầy hơn sángtạo…Thanks

  đó chính là công thứ 11 mà tên bựa nó dấu..tên công nầy là cụng củ sọ thụ minh công… công nầy Thầy có đọc ở chố nào dồi ..sau già dồi ..quên dồi…nhưng vướn tập đều hàng ngày.

  còn mấy cái công để cho bớt mệt vì bọn nhà đài quấy rầy thầy vừa tập là ..trống tai thông công pháp trị …mà thằng Gì bựa nó chuyển tên thành ..TĩcôngDâm  hay HĩmcôngDâm gì gì Thầy cũng quên mẹ nó rùi..

 2. #2 by hùng hục on 2010/07/03 - 23:43

  Cách của Dì có mẹ gì mới. Bọn trẻ con chưa học đến phươngtrình thì dùng cách đó chứ sao. Tìm 2 số khi biết 2 iếu tố bất kì (tổng/tích, tổng/thương, tổng/hiệu v.v.). Mà suy cho cùng thì cũng giống hệt. Chỉ khác cái là nó không đặt xy thôi. Dì cứ mở sách lớp 4 lớp 5 ra ko có bài của Dì thì thiến mẹ sưtổ đi.@tổ


  Đọc còm của tổ ngứa buồi quá phải đái cho tổ một bãi vào mõm! Địt pẹ đéo ai cần tổ giải toán bằng cách nầy cách kia ở đây? Coi lại đầu đề thằng bựa giựt đi! Địt pẹ đã ngu còn to mồm! Địt pẹ lại còn lôi sách lớp 4 lớp 5 ra nữa! Tintin là húng lắm, địt pẹ! Địt pẹ phải chưởi cho khôn ra thì thôi!

  Vướn đề ở đây là cách tiếp cận và giải quyết. Nắm được yếu lĩnh (thằng bựa kêu gì gì đó tiếng tây tiếng tàu anh biết đéo đâu!) thì đi đường đéo nào cũng đến thành Dôm sủa Italiano tỉn phò Ý lợn hiểu chửa! Địt cụ thằng tổ gay!
 3. #3 by hùng hục on 2010/07/03 - 23:51

  Hầy già địt pẹ ngẫm lại buồn, cái tầng lớp tintin học giỏi các môn trong mái trường xã hội chủ nghĩa lắm thằng giống thằng bựa tổ, địt pẹ giải đc mấy bài toán, lý, hóa, … phò phạch lối mòn cứ tưởng mình ngon lắm!

  Hồi cấp 3 anh giải được toán lý hóa sinh văn sử địa trong mấy quả “bộ đề thi ĐH” anh cũng tưởng mình chúa lắm!
 4. #4 by buitruong1689 on 2010/07/03 - 23:54

  Ngẫunhiên mà nó không có 2 nghiệm thôi. Chứ lậptrình kiểu Brute Force nầy thì hehe còn tệ hơn Thử & Sai triềnthống.@Bựa

  Là sâu! Ngẫu nhiên là sâu. Địt pẹ ông Người thì sống chỉ đến 100 tuổi thôi chứ!!! Ý Bựa là nếu tuổi tăng lên 1000, 10000 hay hơn à.Thế thì số năm để tuổi pa = 2 lần tuổi anh cũng phải gấp từng ấy lần lên chớ.
  Trong lập trình thì thuật toán thử lần lượt nầy tệ thật, hố hố dưng nó đơn dản mới cả dễ hiểu. Nó cũng chính là phép Thử & Sai chớ, khác ở chỗ chỉ cần nghĩ điều kiện còn việc Thử thì máy nó làm. Địt pẹ thay vì ngồi thay giá trị rồi tính tính toán toán, thời dan đếy để tập dâm công mới quay tay hông thích hơn à Hố hố.

 5. #5 by Mặc Quân Huyền sư tổ on 2010/07/03 - 23:55

  blah blag gâu gâu ẳng ẳng @Hục

  Đã đéo hiểu thì câm mẹ đi. Í sưtổ nói là điểm iếu Dì bựa nêu ra là trong sách lớp 4 lớp 5 có rồi (hiệu số tuổi pa hơn anh không đổi). Nó không có sáng tạo nên có thể các bựa viên không dùng vì biết rồi.

  Đéo gì quánbựa có các bựa viên rất là bựa và hãm. Đọc cái đéo gì cũng nghĩ mình tinhhoa con mẹ nó rồi. Cứ đọc là phải sủa mẹ lên. Chó thì phải sủa to hơn người, phải dậy cho người khôn ra. Địtmẹ giàhói thì hay lắm à. Ra đường bốc đại 100 thằng giàhói thì phải 200 thằng ngu như sít lừa. Tintin nó còn hiểu biết hơn.

 6. #6 by langle179 on 2010/07/03 - 23:59

  @TT:

  hỏi vậy vì dòng họ Böing (éo biết đọc là gì) khi di cư sang Mẽo, bọn nói tiếng Anh éo đọc  được Böing  nên phải đổi thành Boeing, thế nên ngày nay ta có “Máy Bay Bô-ing 747”
 7. #7 by hùng hục on 2010/07/04 - 00:03

  Đã đéo hiểu thì câm mẹ đi. Í sưtổ nói là điểm iếu Dì bựa nêu ra là trong sách lớp 4 lớp 5 có rồi (hiệu số tuổi pa hơn anh không đổi). Nó không có sáng tạo nên có thể các bựa viên không dùng vì biết rồi.@tổ


  Địt con mẹ thằng tổ coi lại nhời thằng bựa:
  Dì chờ mãi mà không thấy cô nầu nói về cách tiếpcận Điểm Yếu Nhất trong sángtạo.@bựa

  Cái đúng của mầy: Mầy nói đúng ở chỗ các bựa viên đều đéo nói đến cái căn đấy trong cách giải của mình!
  Cái sai của mầy: Địt pẹ mầy bản thân cái lồn gì “điểm yếu nhất” đấy đéo phải là sáng tạo, nó là căn cứ cho sáng tạo. Phải nhận ra được cái đấy thì mới sáng tạo đúng hướng! 
 8. #8 by buitruong1689 on 2010/07/04 - 00:04

  Anh thấy mấy chủ đề nầy rất hay he he. Uýnh dắm phát để cổ võ Bựa tiếp tục. Hố hố

  Bài đéo?@Bựa
  Anh biết đéo Bựa post những cái khặc gì.Bài nầu mang tính mở mang củ sọ thì post lại đê địt pẹ dìm hàng mãi.

 9. #9 by Mặc Quân Huyền sư tổ on 2010/07/04 - 00:07

  Mẹ!! Quán bựa còn 1 hiệntrạng rất đáng buồn nữa là đéo hiểu biết gì về tầng lớp tintin. Nói lại là 9x rất khác 8x 7x … nhé. 8x, 7x mới koi xã hội chủ nghĩa là chúa của muôn loài. Còn 9x giờ nó chỉ quantâm đến tiền, gái, sex… Tạisao nó thực dụng vậy?? Bởi vì nó phải học dưới mái trường do các già hói, các 8x 7x ngày ngày nhồi sít vào đầu. Mà xã hội nó quá dễ dàng để tiếp cận những cái phát triển như game, nét, blog Dì, condom, quần áo đẹp … Nên mấy cái tưtưởng mà mấy già hói nói thì quan tâm làm mẹ gì. Kể cả dânchủ nhé. Đéo làm được việc lớn như Dì thì cũng đéo hãm như bạn tốhữu. Dốt nó vừa vừa thôi. Chính mấy thế hệ trước mới có chuyện iêu mác râu hơn cha đẻ. Vì mấy thế hệ trước có biết Mở Cửa là cái cục sịt gì đâu.

 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/04 - 00:10

  Hehe cô Huyền Sư Tổ to còi thì mời cô nghiêncứu bài toán cổ nầy:

   

  “Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi bâu gà bâu chó?”

   

  Cô chọn cách giải:

   

  (a) Lập & giải phươngtrình/hệphươngtrình.

  (b) Cách khác (nói rõ).

 11. #11 by buitruong1689 on 2010/07/04 - 00:11

  Địt cụ 2 đồng chí Bựa viên Tổ mới cả Hục cứ bình tĩnh nhở. Đèo mẹ vựa bược vầu quán cứt đái đã bay tùm lum dồi. Làm dắm anh chưa phọt đã tịt mẹ. Hố hố

 12. #12 by hùng hục on 2010/07/04 - 00:14

  Mẹ!! Quán bựa còn 1 hiệntrạng rất đáng buồn nữa là đéo hiểu biết gì về tầng lớp tintin. Nói lại là 9x rất khác 8x 7x … nhé. 8x, 7x mới koi xã hội chủ nghĩa là chúa của muôn loài. Còn 9x giờ nó chỉ quantâm đến tiền, gái, sex… Tạisao nó thực dụng vậy?? Bởi vì nó phải học dưới mái trường do các già hói, các 8x 7x ngày ngày nhồi sít vào đầu. Mà xã hội nó quá dễ dàng để tiếp cận những cái phát triển như game, nét, blog Dì, condom, quần áo đẹp … Nên mấy cái tưtưởng mà mấy già hói nói thì quan tâm làm mẹ gì. Kể cả dânchủ nhé. Đéo làm được việc lớn như Dì thì cũng đéo hãm như bạn tốhữu. Dốt nó vừa vừa thôi. Chính mấy thế hệ trước mới có chuyện iêu mác râu hơn cha đẻ. Vì mấy thế hệ trước có biết Mở Cửa là cái cục sịt gì đâu.@tổ


  Ối địt cụ thằng tổ! Làm anh cười rơi mẹ răng giả! Nhẽ anh sắp thành HVB, nhưng nói thật đéo nhịn cười nổi!?!?!? Thôi anh sợ tintin 9X của Tổ rồi! Đéo dám cãi nhau nữa!Viva tintin 9X, các loại X khác trừ XXX vứt mẹ hết vào sọt rác nhá! Hô thật lòng đấy, hố hố hố!
 13. #13 by Mặc Quân Huyền sư tổ on 2010/07/04 - 00:15

  @Hục

  Cái đúng của mầy (anh): là mầy hiểu thế nào là sáng tạo.

  Cái sai của mầy: là mầy đéo hiểu gì người khác nói. Í sưtổ nói là trong sách có. Các bựaviên cóthể đọc rồi và biết rồi. Nên viết lại cách theo sách có thể là không sángtạo. Theo lời của Dì. Vì biết rồi nên nói lại thì không sáng tạo. Hiểu chưa chán vãi đái. Nên sưtổ mới nói cách của Dì ko mới. Vì học qua lớp 5, nếu còn nhớ thì biết mẹ nó rồi.

  Địtmẹ đọc lại các còm của sưtổ xem có còm nào trái ngược với còm nào không. Có thì thiến mẹ Dì đi. Ngứa đít vãi. Các còm logic với nhau thì Hục tự thiến mẹ đi.

 14. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/04 - 00:18

  Lại nói về bàitoán cổ “vừa gà vừa chó”. Thì các cô biết Điểm Yếu Nhất của nó nằm ở đâu hông?

   

 15. #15 by Độc Cô Cửu Kiếm on 2010/07/04 - 00:26

  Lù móa.  Argentina đá như cái ./ làm anh cụt mẹ hứng. Nhưng công nhựn tụi Đức đá bốc wá. May mà Hà Lan còn tồn tại trong WC 2010. Không thì anh dẹp mịa WC lun roài.

   

  Bài 1: anh đéo để ý. Thằng tổ nói đúng gồi. Sách Toán lớp 4 hay 5 [ cháu anh đang học ] có cách giải đéo cần lập ma trận hay phương trình làm ./ giề.

   

  Bài 2: anh trả lời thằng Nhất như dzầy: ‘  Mầy sẽ đập anh dzô tường ‘ . Hẹ hẹ. Đúng 100%. Đéo sai 1 li.

   

  Bài 3: nếu anh lai tạo thành công loài mới từ 2 loài đó thì gọi nó là con i/ giề là quyền của anh. Chúng mài đéo được quyền có ý kiến , ý cò giề sất ….. mà fải gọi theo anh, nghe chửa ?  

   

  Hẹ hẹ………

   

  Anh wên,  nếu bị viêm, sưng khớp + gout thì  chú trọng tập những Công nào hử Dì ./.

   

  Lù móa Dì ./.  Hẹ hẹ…..

 16. #16 by hùng hục on 2010/07/04 - 00:26

  Địt cụ 2 đồng chí Bựa viên Tổ mới cả Hục cứ bình tĩnh nhở. Đèo mẹ vựa bược vầu quán cứt đái đã bay tùm lum dồi. Làm dắm anh chưa phọt đã tịt mẹ. Hố hố@truồng

  Thế truồng nuốt mẹ rắm vào bụng đi rồi đẩy lên mồm hố hố!
 17. #17 by Mặc Quân Huyền sư tổ on 2010/07/04 - 00:27

  “Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi bâu gà bâu chó?”

   Cách lập phươngtrình thì không baogiờ sửdụng đối với bàitoán đơngiản thế này.

  Cách thứ 2 (được dạy hồi nhỏ): giả sử chân con chó bị thiến 2 chân còn 2 chân. Tức là 36 con thì chỉ có 72 chân. Nhưng đây lại 100 chân suy ra 28 chân dư là của con chó. Vậy tổng số chân chó phải là 28 x 2 = 56 (do mình giảm đi 1 nửa số chân chó nên giờ phải nhân 2). Suy ra chó có 14 con.

  Còn cách của sưtổ là mò. Gà chó 36 con. Gà 2 chân chó 4 chân. Mò sẽ ra được 14. Mò nhanh là do tính nhẩm nhanh. Tính nhẩm chậm thì mò chậm.

  Dì thỏa mãn chưa.

 18. #18 by Mặc Quân Huyền sư tổ on 2010/07/04 - 00:34

  Lại nói về bàitoán cổ “vừa gà vừa chó”. Thì các cô biết Điểm Yếu Nhất của nó nằm ở đâu hông?

  Ở chỗ chân chó luôn gấp đôi chân gà chăng??

 19. #19 by nhất on 2010/07/04 - 00:42

  langle179 23:30 03-07-2010

  Nhất sống ở Đức có phải không? từ này Böing tiếng Đức có đọc là bâu-ing không?

  An Hoang Trung Tuong Cách đây 57 phút

  Phải “Bu-ình” chứ hả?


  Nó đọc là ” Bâu Ình “
  , anh sống ở Albania xinh đẹp

 20. #20 by hùng hục on 2010/07/04 - 00:43

  Í sưtổ nói là trong sách có. Các bựaviên cóthể đọc rồi và biết rồi. Nên viết lại cách theo sách có thể là không sángtạo. Theo lời của Dì. Vì biết rồi nên nói lại thì không sáng tạo. Hiểu chưa chán vãi đái. Nên sưtổ mới nói cách của Dì ko mới. Vì học qua lớp 5, nếu còn nhớ thì biết mẹ nó rồi.@tổ


  Ỉa nốt bãi rồi ngủ! Địt pẹ cô tổ chứ đéo ai dự thi sáng tạo trong cái quán bựa này mà cô bẩu thế! Cách giải nầy kia đều tỉ năm có lẻ rồi! Địt pẹ ai sợ mang danh “nói lại” với “không sáng tạo” ở đây nầu! Đấy, địt mẹ cô tintin ở chỗ đấy đấy! 

  Thế thôi, đéo cãi nhau nữa! Hố hố!

  À thằng bựa, trận tây bán nhà của mầy đá với lồn gì quay quay xem làm đéo gì, chưa xem đã biết mẹ kết quả! Đoán bán kết Đức lợn – Sờ bên đi!
 21. #21 by pi on 2010/07/04 - 00:44

  @TT
  “Vừa gà vừa chó, …”

  Cách khác:

  Giả sử là gà hết thì 36*2 = 72
  vậy còn dư là 100-72 = 28 chân
  vậy có 28/2 = 14 con chó (chia 2 vì chặt mẹ nó 2 chân chó ở trên rồi)
  gà là 36-14 = 22

 22. #22 by Độc Cô Cửu Kiếm on 2010/07/04 - 00:51

  Lù móa. Mặt Lùn của Dì ./ ở đây chớ giề. Hẹ hẹ…..

 23. #23 by Mặc Quân Huyền sư tổ on 2010/07/04 - 00:57

  Ỉa nốt bãi rồi ngủ! Địt pẹ cô tổ chứ đéo ai dự thi sáng tạo trong cái quán bựa này mà cô bẩu thế! Cách giải nầy kia đều tỉ năm có lẻ rồi! Địt pẹ ai sợ mang danh “nói lại” với “không sáng tạo” ở đây nầu! Đấy, địt mẹ cô tintin ở chỗ đấy đấy! 

  Okie!! Côngnhận sưtổ tintin. Nên mới vào đây học hỏi chứ sao.

 24. #24 by buitruong1689 on 2010/07/04 - 00:58

  Post lai cho tên kiến:
  Mặt Lùn

 25. #25 by vịt bầu on 2010/07/04 - 01:02

  Ở chỗ chân chó luôn gấp đôi chân gà chăng?? @ Tổ sư mặc quần

  Gần đúng rồi đấy, mà nó cũng là một Invariant. Invariant khác hiệu quả hơn là tỉ lệ:

  chân 1 chó / (chân 1 chó – chân 1 gà)

  (hay tỉ lệ chân chó / chân dư)

  Bài này ngẫu nhiên nó cũng bằng 2 (là số 2 tên dùng để nhân với 28 ấy), chứ cho ông cua vào thì ra 2 cái dắm.

 26. #26 by mit.annam on 2010/07/04 - 01:16

  Hai chục năm trước Pa già gấp bốn Anh, năm nay Pa già gấp đôi Anh. Anh bâu tuổi? @Dì
  ………………………………………………
  À cái nầy đợi bố thằng cu đi cafe về Mít sẽ hỏi rùi trả lời Dì, nhể.  Đíu gì hỏi Mít về toán, xưa nay vẫn có giai làm bài hộ mờ!!! hehehe

  Nhất Bìu Dài chặn Cô và hỏi Cô yêu nó hông. Nó giaohẹn, Cô bẩu hông nó đập Cô vầu tường, còn Cô nói sai nó dìm Cô xuống cống
  ……………………………………………
  Mít sống ở Mẽo lâu rùi, hông có chiện đi đâu vơ vẩn một mình mà hông đề phòng an toàn bản thân.   Nếu Nhất hỏi Mít dư vậy, Mít sẽ từ tốn nhẹ nhàng giả nhời VAFFANCULO!!! , rùi lên đầu gối, rùi dùng cái ví đập Nhất tối tăm mặt mũi, rùi bấm máy khẩn cấp gọi 911 kêu cảnh sát bắt Nhất….hehehe  nhẹ nhứt cũng bị chúng bẻ tay, đẩy mẹ vầu xe, đi một chiến xuống down town jail ở qua đêm.  Tối đến,  Bubba đen dư cột nhà cháy sẽ ra hỏi thăm sức khỏe Nhất, và nghe nói màn thăm hỏi này luôn kèm theo khám cơ vòng đít. (ouch!)  Sợ chưa?!?  Đã bẩu đây hông phải xứ Lừa mờ. 

  Sở Thú vửa lai một Ông Sưtử với một Ông Báo và đềnghị Cô đặt tên ông lai.
  ……………………………………………………………
  Sưtử + Báo = Lion + Jaguar ——-> Liguar

 27. #27 by nhất on 2010/07/04 - 01:34

  Cô mít nói đùa thì được chứ ngòai đời khi bị hiếp mà tin vào mấy cái demo video của bọn dạy võ tự vệ thì mất trinh đấy.
  Anh khuyên các cô và các bựa viên cho con gái yêu đi học đấu kiếm. Đi đâu 1 mình cầm theo cái dù ý thì 3, 4 thằng quây cũng thoát được. Con gái cho dù có võ cũng ko thể nào uýnh lại đàn ông. Như anh chẳng hạn chịu đau sông vào vật mít ra là mít chỉ có chết, hê hê.

 28. #28 by Bê Xê Tê on 2010/07/04 - 02:09

  hỏi vậy vì dòng họ Böing (éo biết đọc là gì) khi di cư sang Mẽo, bọn nói tiếng Anh éo đọc  được Böing  nên phải đổi thành Boeing, thế nên ngày nay ta có “Máy Bay Bô-ing 747”  @ HộtLe

  Đéo phải là đéo đọc được nên mới đổi đâu Le ạ
  Tiếng Đức có mấy quả chữ ö ü ä, mà nó có thể viết tương đương như nầy :
  ä = ae
  ü = ue
  ö = oe

  Nếu giả sử Le đang dùng bàn phím tiếng Anh, hoặc chỗ nào đấy đéo có phông tiếng Đức thì Le phải viết như vầy thôi
  Thế nghĩa là tiếng Đức thì Böing = Boeing, trăm trăm luôn
  Còn sau khi viết thành Boeing cho nó đơn giản mới cả nhìn nó cuốc tế hơn (chứ đéo phải thuần Đức) thì bọn mẽo đọc thành Bâu ing (thấy Nhất ko bìu bẩu thía) nhẽ là phiên âm theo tiếng Mẽo òy, đéo phải phiên âm tiếng Đức nữa. Còn 1 thằng Đức nhìn vào thì nó đọc Boe voi ca Bö như nhau.
  Muốn biết nó phát âm dư nầu thì hỏi thằng Gúc nhế, nhớ viết “ö” nhế, đừng viết “oe” mà thằng Gúc điếu biết đọc đâu. Nhìn chung kiểu gần giống như “Buê inh” tiếng Lừa, gần giống thôi nhế, vì “ö” nó đọc gần như “uê”  của tiếng Lừa (anh đéo thich xo xánh thế nầy tí nầu nhưng nói cho HộtLe dễ tưởng tượng)

 29. #29 by nhất on 2010/07/04 - 02:26

  Sư bố thằng Xê, bọn Đức nhợn nó phát âm  là “Bâu ình” . Đéo ai khiến giải thích hả, hả, mà nói sai nữa.

 30. #30 by Bê Xê Tê on 2010/07/04 - 02:40

  @Nhất ko bìu : hố hố chết mẹ cười mới Nhất ko bìu
  “Bâu ìng” thì giờ cả thế giới đọc thế mẹ rùi, đéo riêng gì Đức lợn.
  Anh nói là nói cho HộtLe nó biết chữ “ö” đấy phát âm dư nầu, vì HộtLe hỏi “Böing” tiếng Đức đọc như nầu, chứ anh cãi nhau mới Nhất ko bìu chữ Boeing đọc dư nầu làm lồn gì hả Nhất
  Giờ thì anh tin Nhất chuyện Nhất đéo ở Đức là nói thật rùi, đéo phải cut wind rùi hốhố

 31. #31 by nhất on 2010/07/04 - 02:59

  Ơ thằng Xê dắm, viết câu nào sai câu nấy, còm nào láo còm nấy. Anh tát cho tòe dăng văng hết nước bọt chết khát bây giờ. Không dám cãi nhau với anh tưởng anh  tha cho mầy à, nói láo là có tội , nghe chưa!
  Còm trước mầy nói láo : mầy vu cho anh nói bọn Mỹ phát âm là Bâu ình ! Anh nói thế chỗ nào hả, cả thằng Le nó cũng hỏi Mỹ phát âm thế nào đâu! Anh chỉ trả lời đúng câu hỏi của nó : bọn Đức nhợn nó phát âm Böing như thế nào.
  Còm này thì mầy lại bảo cả thế giới phát âm là Bâu ình, mầy về nhà mày hỏi vợ Lừa mầy, hàng xóm Lừa mầy coi nó phát âm thế nầu? Nhá.
  Cũng ở còm đầu của mầy, mầy khuyên Le nghe Gúc phát âm, hố hố, học ngoại ngữ  mà nghe Gúc thì ăn dắm mèo ý. Vớ vẩn kinh khủng.

 32. #32 by Bê Xê Tê on 2010/07/04 - 03:46

  Địt mẹ Nhất, Tây của anh đi tiếp rùi, giờ anh chả lời Nhất nhế

  Nhất dọa anh tội nói láo làm anh sợ quá sợ quá sợ vãi cả nước dãi vì anh đang Bát Thận Công hốhố
  Nhất lại định chơi chữ “thế giới” với anh à Nhất, rồi lại bảo anh hỏi vợ anh mới hàng xóm anh nữa chứ chết cười mới nhất. Nói để Nhất vui cùng anh là vợ thì anh chưa có còn hàng xóm anh toàn tiếng anh hót hay hơn tiếng lừa nên bỏn toàn đọc Bâu ìng mới chết chứ lị
  Còn giờ Nhất mà kiếm đâu được mấy thằng hàng xóm Lừa của Nhất rồi mà bỏn ko đọc Bâu ìng rồi kết luận anh sai vì anh nói chữ “thế giới” thì anh sin nhận khuyết điểm, anh sai rùi sai rùi hốhố

  Còn chuyện anh bẩu hộtLe nghe Gúc nó phát âm là vì đang không khý học tiếng ý nên anh bẩu vậy thui, chứ thực ra anh muốn bẩu HộtLe là :
  1 là kiếm 1 thằng Đức lợn mà bẩu nó đọc cho nghe
  2 là nếu 1 ko làm được thì nhờ dáo xư tiếng Đức Bìu dài đọc cho nghe cũng được chứ đừng nhờ thằng Gúc, ko trính sác = Bìu dài đâu hốhố

 33. #33 by Bê Xê Tê on 2010/07/04 - 03:55

  Còn Nhất hỏi lại hộtLe xem tển hỏi Boeing đọc như nào hay Böing  đọc như nào nhế, nếu tển bẩu tển hỏi Böing mà Nhất bẩu đọc là “Bâu ìng” thì thôi, anh thua, anh sai rùi sai rùi hốhố
  Thôi anh ngủ để chưa mai còn dậy sớm bay Bâu ìng vầu Xài gòn học tiếng Đức tiếp, nhất ở chỗ khác ko ở Lừa thì cứ độc diễn nhế, anh đọc sau

 34. #34 by nhất on 2010/07/04 - 03:57

  Tên Tê ở Anh hả, chứ ở Mẽo hay Canada mà dậy sớm lên mạng thì chỉ có già hói mất ngủ hay liệt thôi. Ở bển công tác dồng cỏ hay thợ quét vôi?
   Mà tển nói tiếng Anh tại sao lại dám chém gió về tiếng Đức ö, ü, ä trên này nhở.
  Chưa biết anh là giáo sư thành thạo hàng chục thứ tiếng à?

 35. #35 by LEE_LEE on 2010/07/04 - 04:00

  Hôm nay mới biết bài này, mải xem đá bóng

  1 Hệ phương trình :
  x= 4y
  x+20 = 2*(y+20)
  –> 4y+20 = 2y+40. –> 2y = 20–> y = 10. x = 40. Anh = y+ 20 = 30.

  2. Cô sẽ nói : Nhất dìm cô xuống cống. Tại sao nói thế tự luận,

  3. Lai thế đéo Ông Sư tử với Ông Báo ???

 36. #36 by Bê Xê Tê on 2010/07/04 - 04:14

  Anh ở Lừa Nhất ạ, nhưng hàng xóm của anh hơi thượng đẳng quá mức cần thiết nên mới thế.
  Vì Tây Ban Nha yêu giấu của anh mà anh phải tương mấy vại kà phê nên giờ vưỡn thức chứ anh chẻ chung vô cùng

  Chình tiếng Đức của anh nhẽ ngang chình vi tính của Cẩm hói mẹ, thế nên ngán đéo thằng nào đâu Nhất.
  Anh có thông bấu mới chi bộ là anh đang học tiếng Đức và đề nghị Dì bựa mở lớp tiếng Đức ở quán để anh vầu học thêm cho nhanh từ trước khi có lớp tiếng ý cơ nhưng nhẽ Nhất đéo để ý.

  Nhất bẩu anh chém dó ä ö ü là phải nói cho dõ đấy nhế, anh sai anh nhận ngay, nhưng chém dó linh tinh lúc học tiếng là anh điếu thich lắm đâu, dễ làm hiểu lầm lắm đấy

 37. #37 by Bê Xê Tê on 2010/07/04 - 04:17

  Thấy Nhất dả nhời anh nhiệt tìng quá nên anh nán lại chả lời Nhất chút mà đéo biết cồng có lên ko

 38. #38 by nhất on 2010/07/04 - 04:24

  Thầy giáo tên Tê nói phát âm thế à ? Đúng đấy, nhưng tển suy diễn về chuyện bọn Mẽo nó biến ö thành oe … là sai bét.
  Nếu ở HN thì anh chỉ chỗ cho đi học từ người Đức luôn.

 39. #39 by LEE_LEE on 2010/07/04 - 04:26

  Cách khác nè: mẹ ngủ rồi còn phải dậy:
  Tuổi con cộng tuổi bố ngày ngày cưa là 5 phần, hiện tại là 3 phần.
  5phần + 2*20 = ba phần tuổi bây giờ

  40 + một số nào để tổng chia hết cho 3 mà số đó phải chia hết cho 5: 15 30 45 50.
  Đáp án 50 suy ra con 30 tuổi.

 40. #40 by Old Sung on 2010/07/04 - 07:54

  Dì chờ mãi mà không thấy cô nầu nói về cách tiếpcận Điểm Yếu Nhất trong sángtạo.@TT

  ——
  Fuck, Dì cứ đưa các khái niệm ở đéo đâu ra mà đéo định nghĩa rồi phán xét khiến thiên hạ nhốn nháo.

  Cái điểmyếunhất ấy nhẽ là một khái niệm của môn sáng tạo học? Chứ để giải bài toán thì nó yếu cái lầu phuồi gì?

  Còn cách giải toán thì lập phương trình hay thử sai hay phương pháp thế (bài toán gà chó), hay khai thác việc hiệu số tuổi pa-tuổi anh là bất biến cũng là cách tiếp cận toán học hết. Mục đích là ra đáp số. Có một nguyên tắc khi giải toán đố của trẻ con là : phải khai thác hết và tối da các dữ kiện đề bài ra.

  Anh nói Bựa nói chả hiểu cái ./ gì là ở chỗ ấy đấy
 41. #41 by Old Sung on 2010/07/04 - 08:15

  Mẹ!! Quán bựa còn 1 hiệntrạng rất đáng buồn nữa là đéo hiểu biết gì về tầng lớp tintin. Nói lại là 9x rất khác 8x 7x … nhé. 8x, 7x mới koi xã hội chủ nghĩa là chúa của muôn loài. @Sư tổ mặc quần thủng đít.

  ————
  Mịa để anh dậy cho Sư tổ đít tý nhế. Đọc nghe ngứa lông !/

  Khẳng định 7x, 8x… coi CNXH là chúa muôn loài là một khẳng định lỗ đít.

  Thông thường, có hai loại căn nguyên để khẳng định :

  -Một là nghe người ta bẩu thế rồi tin thế, ấy là bần nông. Dưng bần nông thì lấy miếng ăn làm Trời (dân dĩ thực vi Thiên) thế nên cái niềm tin ấy điếu có giá trị. Con bò thì tin cái điếu gì, nó chỉ đau vì cái ách dang quàng cổ mà chũi đầu cày thui.

  -Hai là nó phải biết về triết học, kinh tế chính trị học…rồi bị nhồi nhét một chiều mà thành ra niềm tin. Cái món triết học với chjisnh trị, kinh tế… thì Lừa có biết cái lầu phuồi gì đâu, thế nên đéo có niềm tin nào hết. Là nó quen chấp thân nô lệ, đầu Lừa điếu chịu học, chịu nghĩ thì cứ nói như con vẹt thế thôi.

  Túm lại kết luận của SưtổĐít là một kết luận kiểu tintin Lừa lỗ đít, không hơn. Có điều là hệ 9x thì sinh ra sướng hơn, ít bị chèn ép bắt nạt hơn bọ kia thui, nên nói năng tự do hơn. Dưng khi nào các chú mày vào đời, muốn có tiền hay có quyền thì phải bợ đít hay quỳ gối liếm chân mới có thì lúc ấy mới biết vàng thau. 

  Thế nên, giờ phán in ít thôi, phải trau dồi cái tinh hoa tư duy của bọn Tây nhợn ấy đã.

  P/s; mịa anh già hói mịa đéo phẩy 7x  hay 8x đâu nên chớ bẩu anh bao biện đẻ thanh minh cho bỏn.

 42. #42 by Cocacola on 2010/07/04 - 08:41

  Ừa ừa, cô Sung chém gió hay điếu chịu! Anh có nhời khen!


  Mà nhà cô Tổ tuyền dân da đỏ HVB hay sâu mà thốt lên những nhời bi quan về 7X và 8X thế nhẩy?

  Cô thấy thế hệ nầu đã, đang và sẽ nhập kho Bê Xê Tê mình nhiều nhất? 7, 8X chứ ai?

  Anh khẳng định: Chỉ có gái thế hệ 8X đa phần tha hóa thôi, còn giai 1X to 7X, 8X, 9X, 20X… tuyền hàng ngon.

  Gái 9X lại ngon lành, suy nghĩ đâu ra đó chứ chẳng dở dở ương ương đạo đức giả như đa phần gái 8X. Tuy nhiên chơi phò thì nên lựa gái 8X để bẩu đảm không bị “chơi lâu ra” nếu bị hốt khi trên đỉnh. 
 43. #43 by minhhuong on 2010/07/04 - 09:29

  Câu 1: đầu tiên nhìn thấy bài là làm ngay theo kiểu:

  tuổi con 20 năm trước = x 
  phương trình: 4x – x = 2(x+20) – (x+20)

  nhưng sau đó nhìn thấy câu b phương pháp khác, Chị sử dụng phương pháp đoán mò:
  bắt đầu làm bố thì thông thường tầm khoảng 20 tuổi tới 60 tuổi, 20 năm sau thì tầm 40 tuổi tới 80 tuổi. (tuổi bố áng chừng được còn tuổi con thì không, he he he, nên khi đoán mò thì lập khoảng tuổi làm có thể làm bố sẽ hạn hẹp hơn là lập khoảng tuổi có thể làm con)

  tuổi bố giờ gấp đôi tuổi con, giả sử 80 tuổi thì con 40, 20 năm trước là 60 – con 20 mới gấp 3
  Dư vậy muốn cách đây 20 năm mà tuổi bố gấp 4 lần tuổi con thì tuổi con phải bé đi nữa,
  áp dụng thử cặp gấp đôi khác là bố 60 – con 30, 20 năm trước bố 40 – con 10 là gấp 4.
  Hố hố hố, phương pháp đoán mò ra kết quả nhanh hơn là phương pháp giải phương trình cho trường hợp này vì trường hợp này đoán dễ.


                         
 44. #44 by otocu on 2010/07/04 - 09:32

  Trong 3 câu của Trung Tướng, 2 và 3 nếu chịu khó nghĩ sẽ ra thêm vài cách trả lời( Đúng sai không biết). Riêng câu 1, không thể dứt đầu óc ra khỏi dạng phương trình. Sao lại bế tắc thế nhỉ? Thật ra không riêng bài đấy, cứ gặp dạng này là Ôtô nghĩ ngay đến phương trình mặc dù có khả năng tính nhẩm rất tốt, ví như 23×24 cũng nhẩm được.

  Một số bựa viên dùng cách mò. Nó có nhược điểm là lâu, áp dụng tạm cho số chẵn, không thuyết phục.

 45. #45 by liutiu on 2010/07/04 - 09:38

  1) Anh thêm 20 niên. Để tuổi ônggià vẫn gấp 4 lần tuổi anh thì ônggià phải tăng 80 niên. Nhưng ônggià cùng chỉ thêm 20 niên thôi. Thiếu 60 niên mà ông già chỉ còn gấp 2 lần tuổi anh thôi. Hì hì… anh năm nay 30 tuổi.

  2) “Anh Nhất ơi, bắt em trảlời thì dìm em xuống cống cho xong”.
  3) Đặt tên “Sư báo tử” hoặc “Bư sử táo”.

  Ở chỗ chân chó luôn gấp đôi chân gà chăng?? @ tổ
  Đíu phải ở chỗ gấp đôi, mà là ở chỗ chó hơn gà 2 chân.
 46. #46 by Đại Tá Việt on 2010/07/04 - 09:48

  1. Dùng phương trình 1 ẩn số thôi lão tướng già hói.

  Tuổi con bi giờ là a
  tuổi cha bi giờ là 2a
  tuổi con 20 năm trước là a-20
  tuổi cha 20 năm trước là 2a-20
  Ta có 2a-20=4(a-20)=4a-80 tức là 2a=60 hay a=30

  2. Trả nhời:

  Thằng hâm kia, tao gọi cho mày con phò chính ủy nhé, tao giả tiền.

  3. Tùy vào con lai đực hay cái mà đặt tên:

  Đực: gọi là Trung Tướng già hói
  Cái: gọi là Rô Xinh

  Quan tâm mẹ gì đến bố mẹ của nó.

 47. #47 by Đại Tá Việt on 2010/07/04 - 09:53

  Bài gà và chó của lão tướng:

  Nếu gà chặt mẹ đi 1 chân, chó chặt mẹ 2 chân vậy số chân giảm đi 1/2. Tổng số chân giờ là 100/2=50

  Tổng số con là 36 mà chân là 50 thì phần chênh lệch là chân chó, vậy chó có 50-36=14 con

  gà có 36-14=22 con.

  Lão Tướng cho xin 4 con gà nấu cháo cho 2 trận bán kết và CK nào.

 48. #48 by Đại Tá Việt on 2010/07/04 - 09:59


  Anh khẳng định: Chỉ có gái thế hệ 8X đa phần tha hóa thôi, còn giai 1X to 7X, 8X, 9X, 20X… tuyền hàng ngon.

  Gái 9X lại ngon lành, suy nghĩ đâu ra đó chứ chẳng dở dở ương ương đạo đức giả như đa phần gái 8X. Tuy nhiên chơi phò thì nên lựa gái 8X để bẩu đảm không bị “chơi lâu ra” nếu bị hốt khi trên đỉnh. @ Cô lả

  Chưa sờ hàng gái 9x nhưng già nhất là 90 tức mới 20 đương nhiên phải ngon lành rồi. Ai bảo lão lựa hàng non choẹt, giờ 90-91-92 là đủ tuổi rồi, ịch phò thoải mái nhé, không sợ “chơi lâu ra”, cùng lắm bị đưa về tổ dân phố thoai, há há.

 49. #49 by Dynamo Kiev on 2010/07/04 - 10:42

  Khả năng sáng tạo của lừa là vô địch. Nhưng bọn Tây thượng đẳng ở óc trừu tượng, tổng hợp liên kết tổng quát hóa.

 50. #50 by gu81 on 2010/07/04 - 11:14

  Câu 1: đéo thèm làm
  Câu 2: Em yêu nhất buồi dái
  Câu3: bố sư