Cam múa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Năm 200 Mấy, Trung Tướng dính Mạng Hạn.

Một bọn buôn linhkiện vitính Đường Láng xìbam Trung Tướng liền ba ngày, mỗi ngày 2,000 meo quảngcấu bán nút cáp, đĩa CDs, chuột quang, vươnvươn, rẻ nhất Bắc Bộ.

Lừa quả hồnnhiên như Ông Tiên, gây chiện ânoán nhiệttình như thiệttình, chả ngán mẹ.

Thằng Búa Tạ bẩu, Trung Tướng để em địtmẹ xuống bắt tủi đái đầyhự bát ôtô rùi địtmẹ uống sạchtinh coi hồnnhiên nữa thôi địtmẹ.

Trung Tướng bẩu, anh nhọc quá mầy Búa Tạ. Để anh bấu Cam. Ngoanhiền phát nầy coi sâu.

Trung Tướng bấm phôn 113. Chú Cam trực hỏi Trung Tướng cần gì.

Trung Tướng kể sựvụ. Chú Cam bẩu, mầy qua Phường bấu Cam Khuvực, tụianh mần Cướp Giết Hiếp không à.

Trung Tướng bẩu, Phường nầu? Phường anh hay Phường Láng?

Chú Cam bẩu, Phường nầu thì Phường.

Trung Tướng nổ, anh qua Láng, bỏn bẩu biết xìbam mẹ đâu, xúi anh phôn mầy.

Chú Cam bẩu, cámơn, tụianh mần Cướp Giết Hiếp không à.

Cúp phôn bụp.

Trung Tướng bẩu Búa Tạ, mầy tìm tụi Láng, vả thằng tổngquản hai nhát, đừng bắt nó bú nước đái nước cống đấy.

***

Năm 200 Mấy, Bôlão Trung Tướng dính Chợ Hạn.

Y ra chợ mua rau mua thịt, luẩnquẩn thếnầu bị bọn Mán Lai Châu thôimiên, lừa mẹ chục trẹo Ông Cụ.

Y mếumáo phôn Trung Tướng, nó trấn hết xiền bà rùi con ơi, huhu.

Trung Tướng mắng Bôlão, osin có, bà đi chợ mần chi mần chi?

Bôlão huhu, huhu, huhu.

Trung Tướng bẩu, bà bấu Phường chưa?

Bôlão bẩu, rùi. Nó bẩu bà mần đơn.

Trung Tướng gọi thằng Búa Đinh, bẩu, mầy xuống Bà, nghe cụtỉ, mần đơn hộ Bà, vác qua Phường, phongbì nó ba cân, coi sâu (*).

Búa Đinh loayhoay hai ngày, về bấu Trung Tướng, địtmẹ hỏng, Cam nó bẩu tại Bà tham, bị bỏ bùa, chịu Trung Tướng ạ.

Trung Tướng bẩu, nó lấy phongbì hông?

Búa Đinh bẩu, nó lắc, dưng Bà bẩu nó không nhận xiền thì nó giết Bà, em nhét túi nó rùi.

***

Năm 200 Mấy, thằng Bông Lông đệ Trung Tướng dính Phố Hạn.

Đỗ con Santa Fe trước cửa, Bông Lông hai lần bị vạch mẹ hai vệt dọc xe (**). Ức như mả bố bị moi trộm.

Bông Lông rình mãi, săn được một Thiếu Nhi Quàng Khăn Đỏ, tay nhămnhăm chìakhóa xeđạp, đứng rất khảnghi gần xe nó (***).

Bông Lông dồn hờncăm, tỉn Ông Thiếu Nhi nhát chính cằm. Ổng bổnhào, rụng một răng nanh, máu trào mandã.

Hêhêhê. Bố Ông Thiếu Nhi mần đơn, qua Phường tố Bông Lông.

Bông Lông lạcgiọng phôn Trung Tướng, em tiêu mất Trung Tướng ơi cứu em.

Trung Tướng bẩu, mầy bắtquảtang nó cứa xe mầy hông?

Bông Lông bẩu, không. Cam nó đe khởitố.

Trung Tướng bẩu, xong. Xe mầy giá nhiêu?

Bông Lông bẩu, xe em 2.7 V6 máy xăng mới (****).

Trung Tướng bẩu, tỷ mốt. Mầy xách năm chai, qua Phường chối tội (*****).

***

Sang tuần, Bông Lông phôn Trung Tướng, bẩu, ổn rùi Trung Tướng. Địtmẹ họcphí nặng phết Trung Tướng.

Trung Tướng bẩu, năm chai nhẵn?

Bông Lông bẩu, năm cái củbuồi, hai nhăm chai.

Trung Tướng bẩu, nhẽ anh lạchậu mẹ?

Bông Lông bẩu, Cam nó tính, nó 2 chai, Sếp nó 5 chai, Quỹ Phường 5 chai, bácsĩ chứng thương 3 chai, thằng em tỉn 10 chai.

Trung Tướng thởdài, ừa. Anh lạchậu mẹ. Côngkhấu bigiờ 2% chứ 0.5% chó đâu.

(@2009)

(*) Ba Cân: Tức 300,000 Ông Cụ.

(**) Santa Fe: Mác xehơi Đại Hàn rẻxiền, giá Lừa 200x ngang một cănhộ trungcấp Hà Nội Downtown.

(***) Dùng chìakhóa (xeđạp, xemáy, everything) vạch vầu thân xehơi là một thúvui taonhã Lừa 200x.

(****) 2.7 V6 Máy Xăng: Mẫu Santa Fe đắt nhất Lừa 200x.

(*****) Năm Chai: Tức 5,000,000 Ông Cụ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Linhkiện: Parts (Linh kiện).
– Vitính: Computers (Vi tính).
– Xìbam: Spam (Xì-bam).
– Quảngcấu: Advertise (Quảng cấu).
– Vươnvươn: Etc. (Vươn vươn).
– Hồnnhiên: Spontaneously (Hồn nhiên).
– Ânoán: Sins (Ân oán).
– Nhiệttình: Enthusiastic (Nhiệt tình).
– Thiệttình: Respectful (Thiệt tình).
– Địtmẹ: Fuck (Địt mẹ).
– Đầyhự: Fill (Đầy hự).
– Ôtô: Huge (Ô-tô).
– Sạchtinh: Clearly (Sạch tinh).
– Ngoanhiền: Docile (Ngoan hiền).
– Sựvụ: Case (Sự vụ).
– Khuvực: Regional (Khu vực).
– Tụianh: We (Tụi anh).
– Cámơn: Thanks (Cám ơn).
– Tổngquản: Manager (Tổng quản).
– Bôlão: Old cousin (Bô lão).
– Luẩnquẩn: Distraught (Luẩn quẩn).
– Thếnầu: Somehow (Thế nầu).
– Thôimiên: Hypnotize (Thôi miên).
– Mếumáo: Crying (Mếu máo).
– Huhu: Huh huh (Hu hu).
– Osin: Maid (Ô-sin).
– Cụtỉ: Specifically (Cụ tỉ).
– Phongbì: Making lobby with an envelop (Phong bì).
– Loayhoay: Squirm (Loay hoay).
– Nhămnhăm: Ready to act (Nhăm nhăm).
– Chìakhóa: Keys (Chìa khóa).
– Xeđạp: Bicycle (Xe đạp).
– Khảnghi: Suspiciously (Khả nghi).
– Hờncăm: Hatred (Hờn căm).
– Bổnhào: Dive (Bổ nhào).
– Mandã: Barbarously (Man dã).
– Hêhêhê: Hey hey hey (Hê hê hê).
– Lạcgiọng: Flattening (Lạc giọng).
– Bắtquảtang: Catch in place (Bắt quả tang).
– Khởitố: Prosecute (Khởi tố).
– Họcphí: Tuition (Học phí).
– Củbuồi: Fucking cock (Củ buồi).
– Lạchậu: Old styled (Lạc hậu).
– Bácsĩ: Doctor (Bác sĩ).
– Thởdài: Sigh (Thở dài).
– Côngkhấu: Public discount (Công khấu).
– Xehơi: Car (Xe hơi).
– Rẻxiền: Cheap (Rẻ xiền).
– Cănhộ: Apartment (Căn hộ).
– Trungcấp: Middle-class (Trung cấp).
– Xemáy: Motorbike (Xe máy).
– Thúvui: Hobby (Thú vui).
– Taonhã: Elegant (Tao nhã).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

*** 1. #1 by thuoc115.com on 2010/06/23 - 00:38

  Địt mẹ mụ Lét Bựa bần nông hoang phò dạo này chém gió vãi đái, đọc cứ y như là tiểu thuyết xã hội đen rẻ tiền ở tạp chí cướp giết hiếp. Bọn bần nông lỗ đít vào xem lại tưởng mụ là trùm xã hội đen tựa i như Năm Cam. Địt mẹ mụ

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/23 - 11:19

   Hóara cô Năm cũng tưởng Dì như Năm Cam à hàhà ./ bu cô chứ.

 2. #3 by voong ngau pin on 2010/06/23 - 01:07

  địt mẹ thằng LANG BĂM bố với mày ko thù không oán mà 1 ngày mày gửi chục cái meo mời mua thuốc cường dương là sâu,,,,,mày là thằng đáng chém nhất,,

 3. #5 by hollyberried on 2010/06/23 - 03:54

  Thằng lang băm này đéo biết có phải thằng mặt ./ ở định công ko nhỉ? nghe mấy thằng đệ nói nó nổ cái vụ chơi GA mà toé cả dắm. Đéo biết phải không? Nhẽ phải nhờ. Làm ./ đâu ra lắm thằng thuoc115 đến thế.
  Địt mẹ thằng mặt ./ chuyên đi spam, ỉa đái khắp mọi nơi ai ngờ cũng qua đây bê chim cho thằng bựa. tâu nhã gớm. Địt ./ mẹ mày.
  Địt ./ thằng bựa lại bắt đầu phản động chửi cán bộ đảng rồi đới. Địt ./ mẹ mầy không có các chiến sỹ công an bẩu vệ an ninh trật tự bắt bớ bầy đàn thì chúng mầy làm loạn à. Các anh mà đéo ăn tiền nhá thì có mà chúng mầy ăn kứt cả lũ.
  Cán bộ của đảng mặc định là phải ăn tiền. ko ăn tiền thì về nhà kứt chẳng có mà đổ vào mồm ấy chứ. Chân lý ấy mà mầy đéo hiểu thì khai sáng lừa thế buồi nào được.
  Đang đêm cứ phải ỉa đái thế này bất tiện quá đi.

 4. #6 by hollyberried on 2010/06/23 - 03:59

  nhờ ơn đảng và chính phủ mà từ giờ đi ra đường vợ đút tiền cho nhiều hơn. lìn bà giờ gặp cam đầu ngã tư đưa 5 xịch , 1 trăm nó có cầm cái đầu ./.nhẽ hôm nầu phải vào mả ông cụ cảm ơn cụ đã khai sinh ra đám con cháu thật là vãi ./

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/23 - 11:23

   Mức minimum của cam giờ là 200K Cụ, địtmẹ bằng 1/3 tháng lương minimum côngdân ngoanhiền mẹ.

 5. #8 by Thượng Sĩ Già on 2010/06/23 - 05:44

  dưng Bà bẩu nó không nhận xiền thì nó giết bà con ơi, @Bà Dì

  đèomẹ, nhẽ Dượng giờ già ngẫn thật hay sâu mà đọc mãi đéo hiểu nghĩa của cái câu bên trên nhể. Cô Dì nầu mắn mồm vầu khaisáng Dượng phát.

  À mà nhântiện chưởi địt cả lò nhà Dì Năm Lét luôn thể. Dám giờ trò clone địachỉ mail của Dượng quảngcấu bâucâusu à, điềmtĩnh nhờ, bảnlĩnh nhờ. Bỏ ýđịnh đấy đi nhá tiênsưbố Dì nhá.

  • #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/23 - 11:26

   Sỹ ngẫn thật rùi. Câu ý có nghĩa: bôlão bẩu Búa Đinh rầng bôlão sợ thằng cam không nhận phongbao thì nó thù bôlão suốt đời, gặp đâu nó đì đấy. Hiểu chưa? Thế nên Búa Đinh phải nhét phongbao cho thằng cam bằng được.

 6. #10 by Không Ai Sất on 2010/06/23 - 09:15

  Sĩ Già Dâm đúng là đéo ở Lừa đéo biết thật!

  Ở Lừa Cam và bọn Hải Quan + Thuế vụ đéo bao giờ có bạn, chúng đéo giúp không ai cái gì, đã nhờ vả chúng là phải có phong bì không thì lần sau nó đì cho sói trán!

  Bô lão tên Bựa cũng cả nghĩ dưng mà đéo có phong bì vụ đó thì từ sau cuộc sống ở địa phương sẽ gặp một số trắc trở nho nhỏ thui!

  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/23 - 11:29

   Đúng rùi. Nó chối đâyđẩy bẩu không nhận thì cũng phải nhét cho nó bằng được, không thì lần sau nó đì cho đi bằng lỗđít.

 7. #12 by thuoc115.com on 2010/06/23 - 09:33

  Hơ hơ, giờ bọn bần nông lỗ đít cũng dở thói GATO nhể, anh chơi GA từ hồi dái các chú bằng hạt kê thì chuyện biết về GA có gì lạ đâu.
  Địt mẹ Sĩ già nói thật á, nhẽ đâu có thằng mượn email Sĩ già quảng cáo bâu câu su hộ anh à
  Chứ về tư duy kinh doanh đéo ai ngu gì lấy cái email lạ hoắc để spam, reg một cái ở yahoo mất có vài phút tha hồ mà nhận feedback

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/23 - 11:31

   Năm mà xìbam Dì thì Dì bẩu Búa Tạ nó đến vả cho đéo còn cái dăng cửa nầu.

 8. #14 by unaunin on 2010/06/23 - 10:09

  Địt cụ Năm băm nói không biết ngượng mồm, spam lung tung khắp nơi rồi lại chối leo lẻo

 9. #15 by otocu on 2010/06/23 - 10:10

  Dùng chìakhóa (xeđạp, xemáy, everything) vạch vầu thân xehơi là một thúvui taonhã Lừa 200x@TT

  Đúng thế, Ôtô bị 2 lần rồi, vệt ngắn, nhẹ thôi nhưng ức lòi mắt. Giờ thú vui này vẫn còn nhưng ít, hay xuất hiện ở vùng ven.

 10. #17 by Gia_lamcam on 2010/06/23 - 10:17

  Đố đồng chí nầu biết CAM đứng ở đâu?:

  Nguồn ảnh: trên mạng.

 11. #19 by otocu on 2010/06/23 - 10:18

  Những trường hợp tên Tướng kể là tự tìm đến Cam. Cam không những chén kiểu đấy mà còn tự mò đến xin đểu công khai luôn. Ông nào làm ăn có liên quan đến mặt đường vỉa hè thôi chẳng hạn.

  Nói chung là kể tội Cam nhiều lắm, nhiều gần bằng TƯ vậy.

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/23 - 11:33

   Tên bài là Cam Múa mà. Chứ cam nó đến thì chạy đàng giời, mà đéo có chiện chỉ vài chục chai thôi đâu.

 12. #21 by otocu on 2010/06/23 - 10:19

  Mà sao tên Tướng lan man thế nhở? Thập dâm công đâu? Tuyền thả câu chi bộ, điên lên lại chửi bây giờ.

 13. #23 by mm on 2010/06/23 - 11:05

  NOI LAO VUA VUA THOI,CONG AN NAO MA CAI DEO GI CUNG AN THE?TIEN SU BO THANG PHAN DONG,THANG YEU SINH LY,THANG CHO

 14. #24 by wanderer on 2010/06/23 - 11:23

  đang háo hực thập dâm công tự nhiên chuyển mẹ sang Cam, mà mấy chiện này xưa như trái dưa, chán chả muốn bàn nữa TT.

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/23 - 11:35

   Địtmẹ vầu Quán Bựa mà hờihợt thế à? Đọc thì phải đọc cả Văn, chứ đâu chỉ đọc mỗi Triện? Cái ./ bà cô chứ phí công Dì bốt bài.

 15. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/23 - 11:37

  Địtmẹ các cô nói thế nầu chứ, cứ bốt quả Cướp Giết Hiếp phát là quán lại đông vui ngay.

   

  Chứ Italiano, Dâm Công, có thằng đéo nầu vầu coi đâu.

 16. #27 by bonse_vic on 2010/06/23 - 12:14

  http://docbao.vn/News.aspx?catid=29&id=54550

  Địt ./ bà các cô vào đấy mà xem báo đảng kìa

 17. #28 by unaunin on 2010/06/23 - 13:13

  mm 11:05 23-06-2010

  NOI LAO VUA VUA THOI,CONG AN NAO MA CAI DEO GI CUNG AN THE?TIEN SU BO THANG PHAN DONG,THANG YEU SINH LY,THANG CHO

  Rõ khổ, Mù Mờ lỗ đít, chỉ ra xem Cam nó không ăn gì nào
  ?
 18. #29 by otocu on 2010/06/23 - 14:00

  Hơ, thế đéo nào thằng Mờ nó căm hờn tên Tướng thế nhỉ?

  Mà địt mẹ thằng Mờ, có chửi thì ra hồn một chút. Ngu quá thể, chửi cũng đéo ra gì.

 19. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/23 - 20:38

  Hehe vác thói phongbao từ Lừa qua Khoaitây đây: http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Nguoi-Viet-5-chau/2010/06/3BA1D42B/.

   

  Bản gốc tiếng Mẽo ở đây: http://www.brudirect.com/index.php/2010062323688/Local-News/vietnamese-man-jailed-after-making-desperate-attempt-to-bribe-police.html.

   

  Đáng đời chưa địtmẹ bọn súcvật. Sâu nó không bỏtù mẹ nó 6 năm nhở.

   

  Nhân bài nầy nhắc cô Bựa nầu đang hoặc sắp có ýđịnh luyện tiếng Khoaitây và biên báo nên học tên dịch bài nầy.

   

  Tển lượcdịch rất thoáng, đủ ý, và không thêm hoặc bớt dững tìnhtiết “nhậycảm” mà bọn phóngviên Lừa hay chơi.

   

  Dịch bấu khác dịch thơvăn. Không cần cố dịch chínhxác. Cứ vặtbỏ bản gốc thoảimái, chỉ đừng cốtình thêm mắmmuối hay bỏ dững đoạn mà ngườiđọc cóthể hiểulầm.

   

 20. #31 by hùng hục on 2010/06/23 - 21:31

  Theo kinh nghiệm của anh thì loại như Mờ đéo bâu giờ có cồng thứ 2!

 21. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/23 - 21:36

  Có cô nầu đang coi tận Anh Quốc Slovenia hông ta? Mẹ hômnay Anh Lợn đá phê vãi nhở.

   

  Hai thằng Milner với Defoe đá hay thế sâu hômnay bạn Lô mới cho bỏn vầu?

   

  Milner chơi đơngiản dưng cực chắcchắn hiệuquả theo kiểu Beckham, khác hẳn thằng Lennon chiêngia vẽvời, ngon mắt dưng chẳng ănthua đéo.

   

  Defoe thì vụt nhanh cực. Dì thích.

 22. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/23 - 22:18

  Mẹ bọn Anh Lợn hômnay đá như bú đôbinh nhở? Bọn Slovenia cự cũng phê lòi.

   

  Mẹ chận nầy hay nhất từ đầu dải tới dờ.

   

 23. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/23 - 22:28

  Mẹ phê nhất quả thằng Terry lao đầulâu sát mặt đất chặn cú bóng cựcmạnh (hehe dưng nó trượt, chứ trúng thì chắc thăng mẹ rùi).

   

  Phê rùng cả cuống .,./ địtmẹ đúng là nòi thượngđẳng.

   

 24. #35 by cudemhn on 2010/06/23 - 22:53

  Đá hay cái puồi gì mà bóng chấp 1 hòa, giờ nỳ vưỡn 1-0 là sâu? đéo gì kiểu không muốn chi bộ ủng hộ hay lại bán mẹ rồi.

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/23 - 23:11

   Điên mà đi bắt 1 hòa? Trận nầy nhắm mắt cũng biết là 1-0 hay cùng lắm 2-1. Đánh hòa thì đánh làm đéo gì.

    

 25. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/23 - 23:07

  Địtbà các cô thẩm văn như !/ phí bâunhiêu công Dì kèmcặp suốt mấy năm giời.

   

  Đọc Văn Bựa đéo gì mà đọc mỗi quả Cướp Giết Hiếp xong rùi ngửa mồm chê (or khen, same way) là thật hay không thật. Đéo ngẫmnghĩ, đéo liêntưởng, đéo suytư đéo gì.

   

  Địtmẹ các cô đọc như thế thì cút mẹ sang VNex mới Dân Chí đọc chiện phũ hơn nhiều.

   

  Địtmẹ bài Cam Múa nầy, có 3 đoạn, diễnđạt 3 ý.

   

  (1) là vụ phạmpháp cỡ nhỏ, thằng nạnnhân đéo muốn tự xử kiểu gianghồ, cầucứu chínhquyền coi sâu. Dưng chínhquyền (Cam 113) đủn mẹ quả bóng sang chỗ khác.

   

  Rốtcuộc thằng nạnnhân lại phải tự xử bằng luật rừng.

   

  (2) là vụ phạmpháp cũng nhỏ không kém. Nạnnhân thấp cổ bé họng nên nhờ gianghồ giảiquyết. Gianghồ thấy sựvụ mùmờ đéo có khảnăng thànhcông, nên đưa mẹ ra chínhquyền, dưng lại tự đặt ra một khoản lệphí quá thấp, nhõn 300K.

   

  Rốtcuộc chínhquyền cũng lại đá quả bóng sang chỗ khác, lần nầy là sang chính nạnnhân. Dù vậy, chínhquyền vưỡn tịch của nạnnhân một khoản phí nhonhỏ, không bắtbuộc, dưng nạnnhân khôngthể không trả.

   

  (3) là vụ phạmpháp cũng nhỏ, sựvụ thì chưa rõ bên nầu sai trước, dưng thủphạm lại lộ mẹ cái mặt ./ là một thằng giầucó.

   

  Hehe giầu mà vầu chínhquyền thì phải chi xiền thôi. Địnhmức là 2% giátrị tàisản liênđới, mà mấy năm trước vưỡn là 0.5%.

   

  Địt./mẹ Dì chán các cô đéo thể tả được. Địtmẹ tự sưng Thạcxĩ như Năm Băm mà cũng chỉ biết mỗi quả Dì nhẽ giống Năm Cam. Đúng là Thạcxĩ Lỗđít.

   

   

 26. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/23 - 23:12

  Ơ đitmẹ thằng lồn Yahoo Việt này dạo nầy cứ tối là dởchứng, địtmẹ bốt cồngmăng cứ 20 phút nó mới lên.

   

  Địtmẹ đéo chưởi cũng đéo được.

   

 27. #39 by DzũngĐakao on 2010/06/23 - 23:29

  Tiên sư cái thèn Mẽo khốn nạn, để tới 90′ mới phọt được 1 quả làm anh đây phọt luôn cả dắm, TT nói đúng đó cả hai thèn thượng đẳng hum nay đá hay nhất từ đầu giải.   

 28. #40 by nhất on 2010/06/23 - 23:35

  Công nhận câu chuyện thứ 2 anh suy nghĩ nhũn cả dái mà đéo hiểu tạo sao. Nhưng bô lão TT, dân thường quần chúng số đông lại hiểu rõ cả. Xứ Lừa vận mạt mẹ nó rồi, hay cái bùa yểm của thằng Mã viện ngày xưa cắm lại để ém dân Lừa nó linh thật!?

 29. #42 by minhldp on 2010/06/24 - 08:20

  Địt mẹ, cái lồn gì cũng lôi thượng đẳng vào là sâu? Anh mới Mẽo thượng đẳng cái cục cứt gì anh đéo biết, dưng về bóng đá thì thượng đẳng cái đầu buồi. 1 thằng thì mê bóng chày hơn bóng đá, gọi cái trò cục súc vô học rugby là soccer. 1 thằng thì sau quả ăn bẩn tận 1966 đến giờ, năm lồn nào dự ơ dô hay nhà xí cũng đá như cặc. Bóng đá thì bọn Nam Mỹ mới là thượng đẳng nhế.

  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/24 - 08:43

   Bóngđá là cái !/ gì mà đòi có thượngđẳng hay không hả cô Lét củ./bò nầy?

    

   Địtmẹ cô chứ Lừa có vôđịch banh AFF thì cũng là loại súcvật hạđẳng. Mẽo nó có đá bét thếgiới nó vưỡn là Ông Người Thượngđẳng.

    

   Dì nói Thượngđẳng là lúc thằng Terry nó nhào đầulâu đỡ cú quật cực mạnh của thằng Slovenia ý. Địtmẹ tivi Super Sport nó quay lại mấy lần liền.

    

   Chỉ với quả ý thôi, thì dù Anh Quốc có thua trận hômqua, nó vưỡn ra về ưỡn ngực với đẳngcấp Ông Người mà bọn hạđẳng cố mấy cũng đéo thể có.

    

   Còn thằng đéo gì Nam Hàn, sinh ở Nhật, nhớn ở Nhật, đá cho club Nhật, dưng lại chọn Triều Tiên national team, rùi khóc trong lễ chầucờ hôm trước ý, hehe chỉ là loại thầnquynh làm hàng vớvỉn.

    

   Brazil, Argentina là cái lồn gì.

    

 30. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/24 - 08:47

  Địtmẹ coi trận hômqua Dì ngưỡngmộ Terry đéo chịu. Đúng là đẳngcấp thủlãnh.

   

 31. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/24 - 08:49

  Coi từ hômqua mà nay vưỡn còn phê. Thôi Dì đi đong xiền đây, sưbà các cô học tiếng Ý đi nhế.

 32. #46 by Donkey Monkey on 2010/06/24 - 10:14

  Hè hè, không còm thì mầy bẩu anh câm, còm thì tốn thì gian bỏ mẹ, dạo này còn phải dành sức coi đá banh, mệt vãi.

  Vụ thứ 2 anh đéo có ý kiến ý cò, cam ủn mẹ trách nhiệm cho nạn nhân là việc thường ngày ở huyện rồi. Dững vụ ấy là dững vụ cam đéo muốn làm vì chẳng lợi lộc mẹ gì. Dưng vụ thứ nhứt với thứ ba, anh nhận thấy cần phản biện tý cho nó có trách nhiệm.

  Vụ 1: Mầy báo 113, nó nói đéo phải trách nhiệm của nó là đúng mẹ rồi. Bọn 113 ở Lừa chỉ chiên phụ trách mặt an ninh xã hội thôi, mấy cái vụ xì bam kiểu Năm lét cần bấu tụi an ninh mạng, hoặc phường phụ trách để bọn nó nhắc nhở, xử phạt. Mầy muốn ngoan hiền mà chưa bấu phường mà đã kêu tụi đầu gấu xử thằng tổng quản là việc làm hấp tấp, nửa vời, rõ chưa? hehe.

  Vụ 3: Cái thằng gì gì Lông Lông vác tiền đi chạy tội bị cam nó vặt là đáng đời nó chứ kêu ca mẹ gì? Muốn tuân thủ pháp luật thì trước hết đừng phạm pháp, sau nữa là đéo hối lộ cho cam, cứ theo đúng trình tự tố tụng mà làm. Không muốn đi tù thì chi tiền, thế thôi, không được kêu ca bâu nhiêu phần trăm này nọ. Đành rằng việc cam ăn của đút là đáng chê trách dưng việc thằng Lông Lông gây ra tội rồi làm tha hóa hàng ngũ cán bộ xuất sắc của Đảng còn đáng chê trách hơn.

 33. #47 by phangamam on 2010/06/24 - 10:23

  Địt mẹ chúng nó, đá bóng như lồn.

  Anh đéo thèm viết kí hiệu, đéo thèm từ dính, cứ đằng thẳng mà viết, các cô các dì có đọc được không ?

  Giải vô địch tổ chức tại Nam Phi là ưu ái lắm rồi, BTC đéo tính đến văn hóa mọi của bọn nó, kèn lồn gì, bú vú zên la à, rõ ràng ảnh hưởng đến chất lượng kỹ thuật chiến thuật của các cầu thủ, các đội bóng.

  Địt mẹ chúng nó, BTC WC này khác đéo Bê tê xê mình, thỉnh thoảng có phi vụ thì ăn thật đậm vào, sợ hết thời thì đéo còn dịp mà hốc. Lồn mẹ chúng nó, 1000 năm còn có 108 ngày nữa mà còn giở trò xây cổng chào để kiếm ăn.

  Lồn mẹ thằng Dũng, lồn mẹ thằng Chiết, lồn mẹ thằng Thảo…mả mẹ chúng nó đời chước chắc là làm phò mà đéo được tiền bo nên bây giờ mới kiếm để bù lại lấy tiền xây nhà tưởng niệm thờ lồn mẹ chúng nó đấy.

  Các cô các dì cứ xem WC nữa đi, thế sự đang ngổn ngang, đất đang mất kia kìa, địt mẹ thằng Dũng nó bán cho Tàu biên cương của mình mà các cô các dì còn ngồi rung lồn xem đá bóng nữa đấy.

  Địt mẹ các cô , địt mẹ các dì, địt mẹ thằng tướng con hoang, địt mẹ ăn cứt hết cả lũ rồi.

  Ọe, ọe…

 34. #48 by otocu on 2010/06/24 - 10:24

  Tên Tướng bức xúc cái gì chứ? Không nhẽ chi bộ đọc xong cứ phải trình bầy rằng đã hiểu thế này thế kia, ý Tướng là thế lọ thế chai? Điên đéo đâu.

  Còn chuyện Cam và chính quyền, giải quyết sự vụ theo cảm hứng, theo xiền là chuyện vưỡn thế. Phân tích mãi chi? Chưa kể luật củ chuối ở Lừa? Tự nhiên đưa Cam vào rồi bức xúc, hâm đéo chịu.

  Nốt hôm nay mà không thấy Nhất Dâm Công, sẽ chửi!!!

 35. #49 by phangamam on 2010/06/24 - 10:40

  Mạng như đầu b, tưởng đéo đăng được, ai dè nó lại cho lên ầm ầm.

  Xin lỗi chi bộ vì lỗi ngu này nhé, bắt chi bộ đọc nhiều lần.

  Sau cùng, lại chửi tiếp.

  Địt mẹ bọn Bê xê tê, ra đường gặp nó anh cũng phải chơi bẩn, nhẹ là rạch xe, nặng là phóng ám khí, dễ ợt.

  Còn nhớ cách đây mấy năm anh có đi lang thang. Gặp thằng phó tưởng thú Gia phạm không khiêm tốn dẫn đoàn VN đi hội nghị lồn gì ở Phớp, đoàn nó xuống tờ răng dít ở Đôn Mường, anh đang rít thuốc tại phòng cách ly xong đi ra, thấy cu cậu hèn đéo tả được, cu cậu xán lại hỏi thăm vì thây mình ngầu quá. Mình thấy thằng này hèn thật, rõ ràng đi ra nước ngoài bọn nó sợ hết hồn. Anh thấy tự hào đéo tưởng được sau khi hỏi :

  Vậy anh đi công cán nhiều bảo vệ đi theo mà vẫn ngại về đường an ninh à, cuộc đời chán thế nhỉ, thà làm thằng dân như tôi có phải sướng hơn không ?

  Địt mẹ, thằng chả tím mặt, nhưng vẫn cố cười, địt mẹ chúng nó làm chính trị có khác, nó lảng ngay sang chuyện khác và cút khỏi mắt anh.

  Tổ sư nó, ở trong nước chúng nó khệnh thế.

  Lần sau anh gặp chắc anh tặng nó một bãi đờm vào mặt.

 36. #50 by ru em bằng tiếng sóng on 2010/06/24 - 11:30

  Cam đê cam đê, cam chính hiệu, cam xịn, cam gộc, cam ngọt như đường phèn đê.

  Dì Tướng dí quán Bựa châm chọc gì Cam đới. Mệt mấy bạn wá, coi đá banh hổng yên dí mấy người. Ngoáy mấy dòng ra cái chiện dã sử nài cho dừa lòng bạn bựa. Coi đi rùi teo dái (Vàng Son teo gì dị ta?)

   

  Ngược dòng thời gian… Nước Nam, Bạch Đằng giang, thế kỷ 13.

   

  Quân Nguyên bỏ thuyền lên bờ, chạy có cờ, bị quân Đại Việt hùa nhau rượt theo uýnh tanh bành xí quách.

  Một chiếc thuyền nan chở 3 thủy quân Việt, vượt thoát khỏi trận địa ngút ngàn khói lửa.

  Cặp bờ sông, một tên nhảy lên, quơ đao cảnh giới. Êm rồi, hắn phất tay ra hiệu. Tên thứ hai bước lên. Dưới lớp quân phục ngụy trang, rõ ràng người Mông Cổ. Đích thị Toa Đô, hung thần ác sát của dân Việt, vừa thoát chết lết tới đây. Vẻ mặt hoang mang vẫn tràn sát khí. Hai tên cận vệ, dễ nhận ra người gốc Tàu. Ắt hẳn là bọn hàng binh nhà Tống.

  Tên thứ ba, nhấn chìm thuyền xong, cũng thận trọng rút đao, nhảy phóc lên bờ. Đột ngột chém sả xuống đầu tên cận vệ kia. Hắn đổ nhào trước đường đao dũng mãnh.

  Toa Đô thất thanh.

  – Ngươi, ngươi…

  – Là con dân nước Việt, nhẫn nhục ẩn mình trong hàng ngũ chúng bay, chờ cơ hội…

  – Ngươi, ngươi muốn gì?

  – Cái đầu của mi, về nộp cho Hưng Đạo Đại Vương và Quan gia nhà Trần!

   

  Lưỡi đao hoa lên trong tiếng thét rụng rời.

  Toa Đô đổ vật xuống mép sông.

  Nước dòng Bạch Đằng cuồn cuộn máu loang.

 37. #51 by ru em bằng tiếng sóng on 2010/06/24 - 11:31

  Phe chút nhe, đầu mùa Wô Cắp tới giờ, em thắng độ lô nhô. Bị hổng rành lắm, nằm kèo dưới không, đặng ăn chấp mà. Dự đoán vô vòng trong sẽ hết bất ngờ, hổng thèm chơi nữa, đặng giữ vốn, he he.

 38. #52 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/24 - 11:39

  Ai mà chẳng thế!
  Ngửi thấy hơi tiền thì làm gì cũng nhanh!
  Còn không có thì chẳng làm gì cả, hoặc làm mãi chẳng xong!
  Vậy nên không phải việc gì cũng mang đơn lên phường!
  Tốn giấy, phí mực, lại mất công!

 39. #54 by kochumbenim09 on 2010/06/24 - 13:54

  cô đì buôn chuyện giết hiếp bên vnexpress làm !/ gì..bao nhiêu cho đủ với xã hội phò phạch nầy .nếu cô đang bên bển cô biết đấy nhà tên nào cũng có võ trang cá nhân…dcm sống đểu với nhau càng dễ về chầu diêm vương .dcm cái xứ này còn hỗn mang lắm cô ợ..để một lúc rảnh thầy chỉ căn nguyên cho …tổ xư ..thôi thở dài phát…rùi thư thư thầy đi tìm thuốc …chúng bị bịnh nặng mà đếu ai chữa..thật bicịch bicịch.

 40. #55 by Gia_lamcam on 2010/06/24 - 15:10

  Dốt Tướng chơi mấy bài về gen mới cả trứng cho giống bạn Kim Lãnh Tụ Kính Yêu có khi lại hay?
  Cướp Giết Hiếp kinh bỏ mẹ.
  Đây nè:
  http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.atimes.com/atimes/Korea/images/eggs220610a.gif
  Cứ mần theo hướng Lãnh Tụ Kính Yêu đã chỉ, thế điếu nầu chả thành công!
  Mà sâu vụ Uồn Cập, các bạn Triều Tiên anh em lại thua là điếu nầu nhở?
  Há há há

 41. #56 by gu81 on 2010/06/24 - 21:50

  Địt mẹ chúng nó, đá bóng như lồn.

  Anh đéo thèm viết kí hiệu, đéo thèm từ dính, cứ đằng thẳng mà viết, các cô các dì có đọc được không ?

  Giải vô địch tổ chức tại Nam Phi là ưu ái lắm rồi, BTC đéo tính đến văn hóa mọi của bọn nó, kèn lồn gì, bú vú zên la à, rõ ràng ảnh hưởng đến chất lượng kỹ thuật chiến thuật của các cầu thủ, các đội bóng.

  Địt mẹ chúng nó, BTC WC này khác đéo Bê tê xê mình, thỉnh thoảng có phi vụ thì ăn thật đậm vào, sợ hết thời thì đéo còn dịp mà hốc. Lồn mẹ chúng nó, 1000 năm còn có 108 ngày nữa mà còn giở trò xây cổng chào để kiếm ăn.

  Lồn mẹ thằng Dũng, lồn mẹ thằng Chiết, lồn mẹ thằng Thảo…mả mẹ chúng nó đời chước chắc là làm phò mà đéo được tiền bo nên bây giờ mới kiếm để bù lại lấy tiền xây nhà tưởng niệm thờ lồn mẹ chúng nó đấy.

  Các cô các dì cứ xem WC nữa đi, thế sự đang ngổn ngang, đất đang mất kia kìa, địt mẹ thằng Dũng nó bán cho Tàu biên cương của mình mà các cô các dì còn ngồi rung lồn xem đá bóng nữa đấy.

  Địt mẹ các cô , địt mẹ các dì, địt mẹ thằng tướng con hoang, địt mẹ ăn cứt hết cả lũ rồi.

  Ọe, ọe…

  Địt bà thằng bạn mày nói hay, chửi hay, anh phục mày

 42. #57 by Kakashi on 2010/06/24 - 23:06

  Ý theo chân Phớp về nước. Nhìn mặt canavaro thộn ra sau mỗi bàn thua đến chết cười. Sai lầm của Lippi khi vẫn để canavaro đá chính. khổ thân chú Quagrelia khóc như mưa vì vỡ tan giấc mộng WC.

 43. #58 by ba0gia on 2010/06/25 - 00:10

  bức xúc lồn gì thế thằng gù, anh có mảnh đất cắm dùi nào đéo đâu mà mất. Bận tâm mấy đảo chim ỉa với ..vươn vươn làm lồn. Mỗi thằng sinh ra, ngồi ỉa vào chỗ nào đều có nhiệm vụ của nó. Cái địt mẹ gù có phải cán bộ ăn chia đất của dân đéo đâu mà bức xúc đất mất làm lồn.
  Anh chỉ nhắc thằng gù lo làm tốt nhiệm vụ của mày đi, rồi tối về dạng háng xem đá bóng. Bận tâm thứ đéo phải của mình làm lồn.

 44. #59 by ru em bằng tiếng sóng on 2010/06/25 - 10:18

  Tâm sự dí quán Bựa.

  Tình yêu bóng đá, hầu hết dân ta già trẻ đều có. Sóng mê bóng đá từ thuở ở truồng phơi cu. Từng giữ chân trung vệ dập trong đội tuyển cấp xã.

  Giờ Sóng quyết định quay lưng với cái tình điên rồ í. Vì nó nhiều lần phản bội Sóng. Những đội Sóng yêu thường thua lãng xẹt.

  Sóng sẽ chỉ lợi dụng nó kiếm ăn thui. Cá độ lụm tiền kiểu chơi cơm gạo. Chọn lựa ngược với lòng mình. Bắt trận nào, không bao giờ xem trận í.

  Đau khổ là dường như Sóng đã tính đúng hơi nhiều.

  Cho tới giờ.

 45. #60 by microwavepointtopoint on 2010/06/25 - 15:15

  Đây, tư tưởng bần nông đây. Mẹ kiếp có thằng chưa bao giờ (được) ngồi lên tàu cao tốc mà cứ phán như đúng rồi. Viết “góp ý” mà đéo biết nó có đăng cho mình không

 46. #61 by audi_6789 on 2010/06/25 - 15:47

  Thầy Chím ơi. Em đàn bà đái không qua ngọn cỏ thầy ợ. Dưng cơ mà em chả có nghề buôn dưa lê, dưa chuột gì đâu. Chả qua là em nhờ vũ đoàn VNEx múa minh họa cho Dì Bựa thui. Thầy bốc thuốc gì như thầy hứa đi. Ờ, mà thầy là Zoro thì tung chưởng một cái là Cam- bỏn sợ bỏ mẹ rồi í, cần đéo bốc thuốc. Có thầy thì thằng đéo nào phải phẫn uất đi đốt nhà hàng xóm nhờ.

  Eo ơi, bạn An_ Banderaz đẹp giai nhờ, chắc Thầy còn đẹp giai hơn (há há), nhìn là chỉ muốn học Sờ pen nít sì để nói chuyện với bản thui. Ồi mà cần đéo gì học, chỉ cần biết nói Te Amo là được rùi, nhở.

  Còn bạn Catherine Z.Jones mới đúng là đỉnh của đỉnh nhờ, đẹp vô song lun.Ờ mà bạn MaiCồ chồng của bản giỏi nhờ, chắc bản luyện Thập Dâm Công của Dì Bựa rùi.

 47. #62 by audi_6789 on 2010/06/25 - 15:51

  Còn cái chuyện đi ăn kem Tràng Tiền Hôi Lách của bạn MaiLoan í mà, trải nghiệm tao nhã đới. Bác nào tới HàLội mà không đi ăn là phí nửa cuộc đời đới, em thật.

  SàiGòn có bình chọn 100 điểm đến cho ngành du lịch, nếu Thủ đô vật vã mà có bình chọn là em vote cái Kem ChàngTiền vào mục Ristoranti/ Alberghi ngay.

   

  Cần đéo phải vào cái Dân Tộc Học MiuDiềm, các bác chỉ cần đến kem ChàngTiền là cảm nhận được thời thiên đàng ngay. Ngoài khung cảnh 3 không (không bàn, không ghế,không chỗ gởi xe), các bác sẽ được thưởng ngoạn nghệ thuật kinh doanh của các chị mậu dịch viên ngoan hiền nhé: Một hàng dài thượng đế lố nhố như chuẩn bị cướp kho thóc Nhật, ỉ ôi chị ơi làm ơn bán cái kem cốm, chị ơi làm ơn bán cái ốc quế… Mặc kệ tụi bây, kem bà bà muốn bán thì bán, không bán thì làm đéo, chị ấy ôm thu lu cái mẹt đựng kem cây trên có phủ cái vải gì màu cháo lòng mà hồi hổi cấp từng mét cho nữ xài hàng tháng ý. Ồi mà giờ không biết còn không, lâu wá rùi, hay Audi lạc hậu rùi. Thấy bản sắc phết, cần bảo tồn như bảo tồn phố cổ í. Bác nào không biết chỗ thì ới bác Cẩm Hói, bác ấy gai cho nha.

   

   

 48. #63 by audi_6789 on 2010/06/25 - 16:22

  Hình minh họa:

  Thầy Chím-Zoro và vợ Zoro-C.Z.Jones :

 49. #64 by beo on 2010/07/18 - 19:32

  Sao bác Trung tướng  xoá còm của nhà em thế

  • #65 by An Hoang Trung Tuong on 2010/07/18 - 20:06

   Never Dì xóa của bấtkỳ ai em ạ. Dì chỉ xóa xìbam thôi (hai bài trùng, hoặc quảngcấu liênthiên).

    

   Chắc có sự nhầmlẫn gì chăng?