Đường Sắt Cao Tốc (#3)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 2 xem ở đây)

***

Nhời Trung Tướng

Qua điềunghiên Mục (2) Cồngmăng, Trung Tướng thấy phảnđối của chibộ quá yếu, nên mặcnhiên không triểnkhai tiếp vướnđề Lừa có nhucầu cỡi Caotốc hay không, và coinhư chibộ mặcnhiên thừanhận, rầng vụ Cựu Bộtrưởng Lỗđít Bình Đào Đình bẩu Lừa chưa có nhucầu cỡi Caotốc vì 1-blah 2-blah 3-blah là rất Lỗđít.

Tổng 85 trẹo Lừa Nộiđịa hiệntại, Ba Ngàn Tơn GDP, và quãng 120 trẹo vầu năm Caotốc Khánhthành, Mười Ngàn Tơn GDP, hốt cứt trọn đời nơi doi đất hình giun trải ngót 2,000 câylômếch, mà bănkhoăn đéo đủ khách chạy tầu Bắc Trung Nam, thì Bộtrưởng Lỗđít quả xứngđáng Super Lỗđít (*).

Tinhiên, trướckhi khảosát Xứ Lừa có Cần Caotốc và Đủ xiền xây Caotốc không, Trung Tướng tiếptục tườngtrình vài chủtrương.

(3) Vạch đít Chống-caotốc

Bọn chống-caotốc (anti-hsrer), lũ súcvật bầyđàn bấthủ, dù ở hộitrường Nghịviện, ở bấu mạng Dân Chí, hay vỉahè Hàng Bông, nhấtnhất phải nhay một trong sáu lý:

(i) Caotốc lỗ một năm tỷ Tơn.

(ii) Caotốc quá xịn, Lừa chưa cần, chỉ cần nângcấp đườngsắt thường.

(iii) Caotốc quá đắt, nợ mần bắt concháu gánh.

(iv) Trườngchợ, cầucống, phốxá.. lợi hơn Caotốc.

(v) Caotốc cỡi không hiệuquả bằng tầubay.

(vi) Caotốc thấtthoát khiếp, 10% là 6 tỷ Tơn.

Trung Tướng vạch đít bọn Lỗđít nhế.

(i) Caotốc lỗ?

Lỗđít tụimầy đéo thằng nầu đọc nủi một trang đềán kinhtế, đừng nói biết ROA ROE là mẹ gì, và chưa thằng nầu từng nhòm ké quả hồsơ Caotốc, dám phán như Ông Cụ về Lỗ mới Lãi?

(ii) Caotốc quá xịn?

Lỗđít tụimầy học bọn phảnđối điệnthoại diđộng 199x hử?

Thời thởi bỏn lậpluận, điệnthoại bàn còn đéo có, sâu pháttriển Diđộng?

Thựctế chứngminh, điệnthoại bàn đã hết cơhội sau chỉ dăm năm Lừa chơi Diđộng, và 10 năm tới điệnthoại bàn sẽ tuyệtchủng. Sure.

Đườngsắt rùi cũng vậy. 50 năm nữa Đườngsắt Thường chỉ hoạtđộng trong côngviên hoặc phintrường. Sure.

(iii) Caotốc quá đắt?

Tầm 60 tỷ Tơn cho 30 năm, đắt đắt cái đầubuồi.

Không xiền thì vay. Không muốn vay cứ cổphầnhóa, Trung Tướng sẽ là Ông Lừa đầutiên mua cổphiếu Caotốc đoạn Hà Nội Đồ Sơn hehe Lỗđít tụimầy tin hông?

(iv) Mần trườngchợ, cầucống lợi hơn?

Lỗđít tụimầy đừng lôi quả ảnh trẻcon đu dây vượt sông chưởi Caotốc nhế. Mẽo cũng có Ông Đen sống bên núi rác. Việc nầu ra việc nấy.

(v) Caotốc cỡi không hiệuquả?

Lỗđít tụimầy cỡi Caotốc Sài Gòn Vũng Tầu chưa, lấy vé nhiêu, mà dám bẩu Caotốc không hiệuquả bằng tầubay? Hónghớt Nhật hử?

Lỗđít tụimầy nghĩ tầubay chạy Hà Nội Đồ Sơn mau hơn Ông Ngựa hay sâu, mà dám so tầubay với Caotốc?

(vi) Caotốc thấtthoát khiếp?

Đây mới thực là bănkhoăn cốttủy của Lỗđít tụimầy. Tómlại, GATO.

GATO ý thật chínhđáng, Trung Tướng rất thôngcảm.

Dưng Lỗđít tụimầy chọn đi:

(A) Mần Caotốc thấtthoát 20% của 60 tỷ.

(B) Không mần Caotốc bay sạchsẽ luôn 100 tỷ.

(C) Mần hay không mần Caotốc thì Lỗđít tụimầy cũng hưởng 0% của Zero tỷ.

Lỗđít tụimầy đừng căngthẳng tổnthọ.

Nếu Bê Xê Tê vay ODA mần Caotốc, thấtthoát không đếnnỗi quá nặng đâu, vì bọn chovay kiểmsoát chặt phết. Bỏn cũng lo khảnăng giảnợ của connợ chứ.

Tỉnhư hồi Bê Xê Tê xây cầu Bãi Cháy, bọn Nhật chỉ nhè mỗi phần đườngdẫn châncầu xuống đám PMU18 bạn Dũng Tổng thôi. Phần phẩn giá 10 trẹo Tơn, thầytrò bạn Dũng chén 3 trẹo kịchkim.

Đéo thằng Khoaitây thầnquynh nầu quẳng 1 tỷ Tơn để Lừa tự tiêupha nhế, đừng nói 60 tỷ.

Lỗđít tụimầy thông chửa?

(4) Trốn Vé, Ném Đá, Bánh Đất, và các Bấthủ khác

Trung Tướng đáp Cẩm Giàng, cách Hàng Cỏ 40Km, lúc 15h00.

Phátthanhviên đọc ôngổng, rầng Tầu, như thônglệ, chờ tránh ông ngượcchiều No7, bâulâu chưa xácđịnh, tiệnthể đong thêm than, nước, mời đồngbầu vui nghỉ tựdo.

Lừa ào khỏi toa trậptrùng, 80% trèo lối cửalưới (***). Bọn chiênnghiệp tứctốc moi võng đay võng bạt từ balô xắccốt, móc gầm toa, ngủ nồngnàn. Bọn lùđù hết chỗ nằm, chưởi tungtóe, rùi chui sau toa, ỉa miênman, vửa ỉa vửa tán chiện Sô Liên Trung Tẫu.

Ga Cẩm Giàng có hai con ghế côngcộng, dưng bọn chiênnghiệp đã vãi đầy các cỏn cứt-không-thịt khô đen, mụcđích để đéo-thằng-nầu bìnhđẳng hơn thằng-nầu (**).

Trung Tướng mò nắm xôi Ma gói, đứng chén bẽnlẽn. Mười tiếng nhịn liền, đói quên mỏi.

***

(Dừng coi phảnứng Lỗđít)

(@2010)

(*) Tơn GDP: Tức Luas GDP-per-capita PPP, hay Thunhập Bìnhquân Đầu Lừa Tươngđương, tính bằng Ông Tơn.

(**) Cứt-không-thịt: Tức cứt Lừa Thiênđàng, cứt của dững siêunhân không bâugiờ ăn thịt.

(***) Cửalưới: Cửasổ toa tầu Lừa, vốn lắp kiếng, dưng bị bầnnông nhàquê ném bể tiệt để giảitrí, nên Bê Xê Tê thay bằng lưới sắt mắtcáo.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Điềunghiên: Learning (Điều nghiên).
– Cồngmăng: Comment (Cồng măng).
– Phảnđối: Opposition (Phản đối).
– Chibộ: You comrades (Chi bộ).
– Mặcnhiên: By default (Mặc nhiên).
– Triểnkhai: Run (Triển khai).
– Vướnđề: Problem (Vướn đề).
– Nhucầu: Demand (Nhu cầu).
– Caotốc: High-speed (Cao tốc).
– Coinhư: Suppose (Coi như).
– Thừanhận: Accept (Thừa nhận).
– Bộtrưởng: Minister (Bộ trưởng).
– Lỗđít: Asshole (Lỗ đít).
– Nộiđịa: Domestic (Nội địa).
– Hiệntại: Current (Hiện tại).
– Khánhthành: Opening (Khánh thành).
– Câylômếch: Kilometer (Cây-lô-mếch).
– Bănkhoăn: Disturbed (Băn khoăn).
– Xứngđáng: Valued (Xứng đáng).
– Tinhiên: However (Ti nhiên).
– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Khảosát: Survey (Khảo sát).
– Tiếptục: Continue (Tiếp tục).
– Tườngtrình: Report (Tường trình).
– Chủtrương: Undertaking (Chủ trương).
– Súcvật: Animals (Súc vật).
– Bầyđàn: Swarming (Bầy đàn).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Hộitrường: Hall (Hội trường).
– Nghịviện: Parliament (Nghị viện).
– Vỉahè: Sidewalk (Vỉa hè).
– Nhấtnhất: Certainly (Nhất nhất).
– Nângcấp: Upgrade (Nâng cấp).
– Đườngsắt: Railways (Đường sắt).
– Concháu: Next generations (Con cháu).
– Trườngchợ: Schools and marts (Trường chợ).
– Cầucống: Bridges and sewers (Cầu cống).
– Phốxá: Streets and shops (Phố xá).
– Hiệuquả: Effective (Hiệu quả).
– Tầubay: Airplanes (Tầu bay).
– Thấtthoát: Loss (Thất thoát).
– Tụimầy: You (Tụi mầy).
– Đềán: Project (Đề án).
– Kinhtế: Economic (Kinh tế).
– Hồsơ: Files (Hồ sơ).
– Phảnđối: Against (Phản đối).
– Điệnthoại: Telephones (Điện thoại).
– Diđộng: Mobile (Di động).
– Lậpluận: Argue (Lập luận).
– Pháttriển: Develop (Phát triển).
– Thựctế: Facts (Thực tế).
– Chứngminh: Prove (Chứng minh).
– Cơhội: Chance (Cơ hội).
– Tuyệtchủng: Extinct (Tuyệt chủng).
– Hoạtđộng: Activate (Hoạt động).
– Côngviên: Parks (Công viên).
– Phintrường: Film studios (Phin trường).
– Đầubuồi: Bitch cock (Đầu buồi).
– Cổphầnhóa: Equitization (Cổ phần hóa).
– Đầutiên: The first (Đầu tiên).
– Cổphiếu: Stock (Cổ phiếu).
– Hehe: Hey hey (Hehe).
– Trẻcon: Kids (Trẻ con).
– Hónghớt: Badly hear (Hóng hớt).
– Cốttủy: Core (Cốt tủy).
– Tómlại: Totally (Tóm lại).
– Chínhđáng: Plausible (Chính đáng).
– Thôngcảm: Sympathetic (Thông cảm).
– Sạchsẽ: Fully (Sạch sẽ).
– Căngthẳng: Nervous (Căng thẳng).
– Tổnthọ: Die soon (Tổn thọ).
– Đếnnỗi: Such (Đến nỗi).
– Chovay: Lender (Cho vay).
– Kiểmsoát: Control (Kiểm soát).
– Khảnăng: Ability (Khả năng).
– Giảnợ: Payment (Giả nợ).
– Tỉnhư: For example (Tỉ như).
– Đườngdẫn: Path (Đường dẫn).
– Châncầu: Bridge (Chân cầu).
– Thầytrò: Gang (Thầy trò).
– Khoaitây: Foreigners (Khoai Tây).
– Thầnquynh: Neurological disease (Thần quynh, Thần kinh).
– Tiêupha: Spend (Tiêu pha).
– Phátthanhviên: Speaker (Phát thanh viên).
– Ôngổng: Loudly (Ông ổng).
– Thônglệ: Usual (Thông lệ).
– Ngượcchiều: Opposite (Ngược chiều).
– Bâulâu: How long (Bâu lâu).
– Xácđịnh: Determine (Xác định).
– Tiệnthể: By the way (Tiện thể).
– Đồngbầu: Fellow (Đồng bầu).
– Tựdo: Freely (Tự do).
– Trậptrùng: Crowdedly (Trập trùng).
– Cửalưới: Net windows (Cửa lưới).
– Chiênnghiệp: Pros (Chiên nghiệp).
– Tứctốc: Immediately (Tức tốc).
– Balô: Backpacker (Ba-lô).
– Xắccốt: Bag (Xắc-cốt).
– Nồngnàn: Lovely (Nồng nàn).
– Lùđù: Amateurs (Lù đù).
– Tungtóe: Nicely (Tung tóe).
– Miênman: Comfortably (Miên man).
– Côngcộng: Public (Công cộng).
– Mụcđích: In order (Mục đích).
– Bìnhđẳng: Equal (Bình đẳng).
– Bẽnlẽn: Ashamedly (Bẽn lẽn).
– Thunhập: Income (Thu nhập).
– Bìnhquân: Average (Bình quân).
– Tươngđương: Relative (Tương đương).
– Thiênđàng: Socialism heaven (Thiên đàng).
– Siêunhân: Superman (Siêu nhân).
– Bâugiờ: Ever (Bâu giờ).
– Cửasổ: Window (Cửa sổ).
– Bầnnông: Ugly farmer (Bần nông).
– Nhàquê: Countryman (Nhà quê).
– Giảitrí: Relax (Giải trí).
– Mắtcáo: Fox-eye (Mắt cáo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

– Chống-caotốc: Anti HSR (Chống cao tốc).
– Cứt-không-thịt: Shit without meat (Cứt không thịt).
– Đéo-thằng-nầu: Noone (Đéo thằng nầu).
– Thằng-nầu: Someone (Thằng nầu).

*** 1. #1 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 15:06

  Ha ha!

  Chát với tên Dũng sắp rụng râu tí nhờ?
  Tàu cao tốc cũng có tắc đường nhé, cũng có chếch in và out nhé!
  Còn hành lí á? Hắn không nghe người ta bảo không được mang hành lý hàng hoá theo à!
  Chở khách thôi nhé!
  Giống hệt máy bay thôi!
  Có khi không được mang hành lý nhiều bằng máy bay nữa!
  Không chếch in để mà khủng bố nó mần loạn à?
  Càng về sau nữa sự phân hoá giai cấp càng cao, trong xã hội sẽ càng có nhiều thằng điên lắm!

  Nếu mần từng đoạn ngắn 300 – 500 Km thì mới có kinh tế như tên Dũng sắp rụng râu nói!
  Sư Thứ là chỉ quan tâm đến kinh tế hay không kinh tế thôi!
  Còn dân chúng sống chết thế nào là việc của đảng thiên tài nhé!
  Đừng lôi Sư Thứ vào!

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 15:58

   Ôi địtmẹ chínhthức mửa mẹ ra vì Thứ rùi. Đúng là Thứ chưa đi cả tầubay lẫn caotốc.

    

   Caotốc Quảngchâu Thẩmquyến ngàythường 10 phút một chiến, ngàylễ 5 phút một chiến, có mà delay được cái cục cứt. Nó còn chuẩn giờ hơn cả Metro. Metro cóthể lệch 0.5 phút, chứ caotốc chỉ lệch dưới 10 giây.

    

   Lệch 30 giây là cóthể đâm vỡ đít nhau rùi.

    

   Đi caotốc chạy hộctốc như đánh trận, vì chỉ chậm 1 phút thôi là coinhư tèo. Khách đông như kiến luôn. Trước khi khởihành độ 10 phút thì nó mới mở cổng vầu bến. Địtmẹ thằng nầu mang theo hàng thì đúng là khốnnạn.

    

   Vé nó bán tuyền bằng máytính, vé có mã điệntừ như thẻ ATM ý.

    

   Mua vé caotốc ở Tầu phải trình hộchiếu, dưng một thằng lại cóthể mua liền mấy vé hehe. Nó kiểmsoát khách khá chặtchẽ.

    

   Tinhiên không có thủtục checkin/out. Cả bên Tây cũng không có.

    

   Cuối mỗi toa caotốc có một ngăn tobự để khách vứt hàng nặng vầu. Ở Tây cũng như Tầu ngăn nầy thườngxuyên trốngkhông, chỉ có nhõn Dì là thường nhét hàng vầu.

    

   Địtmẹ Thứ nghe ai mà bẩu “cókhi không được mang hànhlý nhiều bằng tầubay nữa”. Đitmẹ hóng kiểu nầy thì thiêntài mẹ. Đi caotốc mang cả tạ hàng cũng đéo bị tính xiền.

    

   “Mần từng đoạn ngắn mới có kinhtế”. Háhá thôi Thức ơi đừng bâugiờ nói chiện kinhtế nữa nhế. Người ta mần đoạn dài để có các đoạn ngắn nối nhau, lại bẩu là chỉ nên mần đoạn ngắn.

    

   Địtmẹ phải nói là Dì chưa bâugiờ gặp trên mạng một tên thứ hai ngu như Thứ. Thề đấy.

    

    

 2. #3 by minhhuong on 2010/06/11 - 15:08

  Ủng hộ Sư Thứ to mồm vì mỗi khi có Sư Thứ tranh luận là quán vui vãi.

  Ông anh nên thú con mẹ nó nhận là đéo bâu giờ bay HN-SG đi cho nó nhanh. Thời  Chị có thằng người yêu trong SG, phải bay ra bay vào như cơm bữa. 1h30 hay 2h cái dắm ý. Dư anh Dũng tính ý, phải tầm 5 tiếng. Hơn nữa hành lý có qui định bao nhiêu cân.

  Đi tầu thì khác, hành lý đéo qui định cân nặng, mang 2 cái vali cũng đéo ai nói gì. Ga tầu ở ngay Hàng Cỏ giữa trung tâm HN, ga trong SG cũng ở quận 3 cực trung tâm chứ đéo. Cao tốc đéo gì nếu xây đâu đẩu đầu đâu thì trả khách là sẽ vào tại các ga trung tâm thành phố chứ đéo gì nữa.  Gúc thử TGV của Pháp xem nó trả khách ở đâu, nhá.

 3. #4 by sss_sy_sss on 2010/06/11 - 15:08

  Tinhiên để đi dulịch xuyên Lừa, thì đúng là buộc phải chọn caotốc, dù nó đắt hơn nhiều.

  Trung tiện:

  Buộc được cái hĩm bà. Bà đi xe đò du lịch làm đéo gì bà??? Xuyên Việt đi cao tốc để ngắm tàu à??? Ngu vãi lìn.

 4. #6 by Minh Dũng on 2010/06/11 - 15:10

  Dự án này Bê có mần, thì đéo mần với ai khác ngoài Nhật. Thử thống kê về hạ tầng Lừa từ nhớn đến bé trước giờ có cái gì thoát được ODA, có cái nào thoát được Nhât. Tưởng thỏa thuận trao đổi qua lại giữa 2 quốc gia như trò đùa của các bố hay sao? Chỉ có điều Bê đưa ra QH thật quá, chứ Bê thừa hiểu Nghị ở đây là Nghị mua, Nghị gật. Chứ Nghị tinh hoa làm đéo gì có mà đòi quyết việc của Bê. Bê cho thằng nào nói thì được nói, Bê cho thằng nào câm thì phải câm, các đồng chí lăn tăn đéo gì bấm với chẳng bấm, rõ vớ vẩn.


  Dự án tầu lửa cao tốc nầy phải mần từng giai đoạn là đứt đuôi rồi. Thứ nhứt là phải thí điểm, thứ nhì là có buồi nhật nó quẳng vốn cho 1 cục mà làm hết. Địt mẹ các lồng chí chưa biết ODA là như nầu à? Nhưng có biết thì vẫn phải ODA. Tiền Nhật nó cho, rồi quay về nó hết. Nhưng vẫn phải mần, thế mới có đường mà đi, mới có nước mà dùng, mới có tầu mà chạy. Địt mẹ Thứ nói theo số đông Lừa, vãi cả cứt ra kia kìa.
 5. #7 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 15:13

  Hi tên Xí thum thủm!

  Mới to mồm tí mà đã bị tên Cẩm củ chuối bảo là xấc!
  Tiên sư bố cái thằng Cẩm hâm hấp chứ!
  Đấy nói như tên Tây nhầy nhụa thế có phải nghe được không!
  Mà cái tên Tướng thối đã mở cái quán bựa này ra mà còn bày đặt chê bai người ta nói xấc với không xấc!
  Nếu thế thì quay về với thông lệ bình thường đi!

  Chết cười với tên Tướng thối, tưởng đã đứng trên mọi việc rồi chứ!!!
  Thế mà Hắn còn bày đặt xấc với xược!
  Xem ra công cuộc khai sáng thiên hạ của Hắn còn gian nan lắm!

  Ps,
  Gửi các tên Bựa!
  Tên Bựa nào lập lốc chỉ để vào đây hóng hớt và chửi bới Sư Thầy mặc định không chấp vì lẽ không ai lại đi đánh nhau hay cãi nhau với người vô hình bao giờ!

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 16:47

   Xấc là quả hỏi câu 1 ý, hỏi xấc thì đéo muốn giảnhời, chứ có phải xấc là chưởi đéo đâu.

 6. #9 by minhhuong on 2010/06/11 - 15:16

  Trên 1500km thì sao ? Thế đéo tính là Chị có nhà ở Đà Nẵng, Nha Trang, Chị thích đi HN – Đà Nẵng cao tốc, đi họp 1 buổi, rồi Đà Nẵng –Saigon cao tốc, đi họp tiếp trong ấy. Đéo gì chỉ nhõn HN-SG ?

  Có quả cao tốc này thì Đà Nẵng, Nha Trang phát triển vùn vụt, tất tần tật, đặc biệt cho du lịch.

  Bọn Khoai Tây sang Lừa du lịch, thằng đéo nào chả đi oto xuyên Lừa. Đi tầu cực ít.

  Nhãn tiền là caotốc này sẽ làm du lịch Lừa lật mẹ trang sử mới.

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 16:48

   Không chỉ dulịch, caotốc còn thayđủi tòanbộ cấutrúc kinhtế quốcgia. Chắcchắn tỷtrọng dịchvụ được nâng lên, etc..

 7. #11 by minhhuong on 2010/06/11 - 15:18

  Hôm nó thấy anh Sư Thứ khoe tốt nghiệp trường Kinh tế quốc dân Hà nội ra, nhở. Hí hí, thảo nào động đến chuyên ngành là thấy anh giai nhẩy bài Sòn Đô Mí loi choi lói chói

 8. #13 by sss_sy_sss on 2010/06/11 - 15:19

  Hương điêu nói cũng thông đấy, anh thấy cô nói vậy, anh mừng cho phụ nữ nước nhà.

 9. #14 by Minh Dũng on 2010/06/11 - 15:25

  Thứ cứ lăn tăn dững thứ rõ rành rành:


  1. Mần cao tốc từng đoạn hay cả cục?

  Cả cục hay từng đoạn cái cứt. Anh đã nói là sẽ thí điểm một đến 2 đoạn trọng điểm trước. Vì sao à, vì phải thế, đéo thế thằng Nhật có rải ngân cái cứt.

  Hành khách từ Đà nẵng đi Vũng tầu nhẽ đéo được đi cao tốc. Đi từ Hà Nội vào Vinh nhẽ đéo được đi cao tốc. Thằng nào tính toán thấy đi HN-SG thiệt hơn đi tầu bay thì cứ đi mẹ tầy bay đi, đéo ai cấm.

  2. Thời gian di chuyển?

  Đi tầu bay HN-SG mất có 1h30 phút hay 1h45 phút như Thứ nói thì vãi cứt. Bỏ tiền ra đi chuyến đi.

  Đi tầu cao tốc thì như anh thấy Thứ cũng chưa đi nốt rồi. Bỏ tiền ra thử phát, sang Tầu là nhanh nhất đấy. 

  Em Hương với Tướng thối nói rồi. Anh nhắc lại thôi: Ga đáp của tầu lửa cao tốc ở nội thành. Còn sân bay Lừa cách 30 ki lô mếch nhá.

  3. Hàng hóa

  Tầu bay nó phải kiểm kỹ trọng lượng hàng hóa, nên mới có quy định chính xác từng cân của hành lý. Các vấn đề kỹ thuật của tầu bay rất chú trọng việc này. Tầu lửa cao tốc cũng có quy định. Dưng đéo thằng ngu nào di chuyển mà mang cả nhà theo, lo cái đéo gì. Mà có cũng có kiểm gắt như tầu bay đéo đâu.

  Hơn nữa, tầu bay có có ngoại quốc, nó lại là cửa để ra vào nước. Chưa có cửa chỉ chuyên cho bay nội địa, tất nhiên. Chứ tầu lửa cao tốc thì Khoai tây đi cũng là nội địa, khủng bố cái củ cặc ý. Khủng bố nó muốn, thì thiếu đéo gì cách mà Thứ cứ phải rống lên.

  Tầu lửa chở người mà chạy rồi. Nhẽ đéo khai thác được chở hàng à? Địt mẹ Thứ nói đéo ngửi được.

 10. #15 by Không Ai Sất on 2010/06/11 - 15:30

  Chi bộ ./ đéo tên nào đọc tài liệu anh up ah?

  Trong file Hướng tuyến DSCT đấy, bắt đầu từ Ngọc Hồi (Hà nội ) và có thể kết thúc tại Bình Triệu hoặc Hòa Hưng (Sài gòn)!

  Tên Thứ vầu xem đoạn qua Thanh Hóa quê hắn có mần được gì tranh thủ về mua đất đợi giải tỏa đi

  Đọc thêm cái thuyết minh báo cáo đầu tư nữa, phản biện gì thì nhảy vầu đó mà cãi chứ, tên Bựa hắn chỉ là một thằng pro dự án này thui, cứ đưa ra giả định đéo đúng với thực tế rùi nói mày chọn cái nầu làm đéo, mất thời gian!

  Cãi khơi khơi vậy khác đéo bọn lỗ đít anti trên quốc hội!

 11. #17 by sss_sy_sss on 2010/06/11 - 15:31

  Thằng Rắm: Anh thỉnh thoảng cũng ngó lá cải, nhiều khi bí thông tin anh phẩy coi đỡ, đem vào đây phán có lẽ không hạp ha???

  Còn chiện anh em nó dốt thì phẩy khai sáng, đó là nghĩa vụ của Rắm mà, hô hố; anh em có xấc xược thì địt mẹ mày phải giáo dục chứ, ai lại bỏ em nó thế??? hô hố.

 12. #19 by sss_sy_sss on 2010/06/11 - 15:40

  Ét còn ngu hơn cả Thứ. Sânbay hiệnđại bigiờ cách thànhphố ít nhất 30Km.

  Trung Tiện:

  Thế ĐSCT làm ở VN hay làm ở các nước hiện đại??? Mày ngẫn mẹ rồi, TSN nó nằm đẩu đâu? Ga ĐSCT sắp tới chôn ở đâu??? Mày cứ đem nước ngoài ra dọa anh. Mẹ mày.

  Biết anh chưa từng đi ngoài ra nước bâu giờ nên lòe anh hử? Mẹ mày.

  Phán chua như nách.

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 16:52

   Coi tàiliệu tên Sất đi.

    

   Tân Sơn Nhất trong 10 năm tới sẽ chiển. Sure.

 13. #21 by Bia on 2010/06/11 - 15:47

  @Sất
  Đang đọc, đang đọc. Nên chưa dám bình loạn gì. Thank.

  ĐSCT: Ga Hàng Cỏ + Ga Ngọc Hồi – Hoà Hưng (Q.3) Hoặc Bình Triệu.

  Ga Quốc tế khả năng sẽ mở ở Long Thành – SG: 55 km.

 14. #22 by minhhuong on 2010/06/11 - 15:52

  Thế ĐSCT làm ở VN hay làm ở các nước hiện đại??? Mày ngẫn mẹ rồi, TSN nó nằm đẩu đâu? Ga ĐSCT sắp tới chôn ở đâu??? Mày cứ đem nước ngoài ra dọa anh. Mẹ mày.

  Biết anh chưa từng đi ngoài ra nước bâu giờ nên lòe anh hử? Mẹ mày.

  Phán chua như nách. @ SS

  ———————–

  Để Chị tả cho anh nghe, thế đéo nào mà đường cao tốc TGV của Pháp nó xây riêng biệt với đường sắt thông thường, dưng mà nó vưỡn trả khách ở các ga trung tâm nội thành, nhá.

  Đường cao tốc xây riêng, đến đoạn vào TP thì sẽ có đường vắt chéo nối vào đường ray có sẵn trong các ga trung tâm. Tốc độ khi đi trong nội thành tất nhiên là phải từ từ như ông Từ vào Đền. Mà bẩu là caotốc thôi chứ nó cũng phải mất 1 khoảng cách (thời gian) tối thiểu để đẩy tốc độ lên, gần tới nơi phải đẩy tốc độ xuống. Chứ đéo phải muốn 300Km/h được ngay, hé hé.

   

 15. #23 by Không Ai Sất on 2010/06/11 - 15:54

  Tặng chi bộ phát hình 1 tên lính Hàn Xẻng đang canh gác biên giới nè, một thằng đệ bạn anh mới chụp gửi sang đóa!

 16. #24 by unaunin on 2010/06/11 - 15:54

  Hehe đây là Bần Nông Cao Cấp. Lại bài Các Cháu Pôkô Đang Đu Dây phải hông?

  Sinh ra ở Lừa thằng đéo nào chả là bần nông mặc định mẹ rồi cấm cãi, dưng O đéo bâu giờ, đọc những bài như thế ở báo Lừa, nhìn thấy tiêu đề đã thấy tởm lợm rùi đọc mà làm đéo, O cũng mong muốn có cái tầu cao tốc ở xứ lừa để đi lại ịch phò cho nhanh, dưng đéo hy vọng được ở thời gian này
  Mờ đèo mẹ TT giỏi giang thì đứng ra xây đê, O sẽ là người mua vé đầu tiên

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 16:03

   Địtmẹ hãm đéo chịu được. Dì mà có xiền xây thì giờ nầy Dì đi PR quảngcấu cho tầu của Dì chứ chém gió làm ./ à.

    

 17. #26 by Gia_lamcam on 2010/06/11 - 15:57

  Đôi nhời hùng biện.
  Các đồng chí!
  Chấp nhận vầu sinh hoạt quán Bựa này, anh điếu ke chiện nói tục, chưởi bậy (dù thực lòng, anh vưỡn muốn các đồng chí bớt bớt dần).
  Anh cũng điếu ke chiện tuổi tác. Vì thực ra, điếu biết mặt nhau thì biết điếu tên nầu già hói hay tin tin.
  Anh sẵn sàng gọi một tintin bằng Thầy với tất cả sự kính trọngngưỡng mộ thực lòng, nếu tintin ấy chứng tỏ được cho anh một sự hiểu biết hơn mình, hơn người.
  Còn như cứ thái độ “cả vú lấp miệng em”, điếu biết mình có đúng hay không mà khi người ta mới nói 1 thì mình đã văng 10, thì thử hỏi bâu giờ chúng ta mới đến được Tinh Hoa?
  Đến bâu giờ Lừa mới thoát Lừa?
  Anh “chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc” là làm sao tìm thấy được ở quán này một không khí ham học hỏi, thực sự cầu thị để các ông Lừa bà Lừa chúng ta sớm … thoát Lừa.
  Nhẽ cũng là mong muốn của tên chủ quán và tất cả các đồng chí?
  Dốt Tướng có ý kiến gì không?

 18. #28 by Minh Dũng on 2010/06/11 - 15:59

  Tên Ủ Nin kia, tên Tướng có giỏi cũng đéo mần được vụ này đâu, tên Tướng có chân trong Bê cũng đéo mần hết được vụ này đâu. Nâng bi mờ phẩy nâng khéo chứ. Địt mẹ không anh chửi đấy, hố hố.

 19. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 16:01

  @Sư Thứ

   

  Thứ chínhxác chưa đi cả tầubay lẫn caotốc.

   

  Caotốc Quảngchâu Thẩmquyến ngàythường 10 phút một chiến, ngàylễ 5 phút một chiến, có mà delay được cái cục cứt. Nó còn chuẩn giờ hơn cả Metro. Metro cóthể lệch 0.5 phút, chứ caotốc chỉ lệch dưới 10 giây.

   

  Lệch 30 giây là cóthể đâm vỡ đít nhau rùi.

   

  Đi caotốc phải chạy hộctốc như đánh trận, vì chỉ chậm 1 phút thôi là coinhư tèo. Khách đông như kiến luôn. Trước khi khởihành độ 10 phút thì nó mới mở cổng vầu bến. Địtmẹ thằng nầu kéo theo vali hàng thì đúng là khốnnạn.

   

  Vé caotốc nó bán tuyền bằng máytính, vé có mã điệntừ như thẻ ATM ý. Cổng soát vé tựđộng như Metro.

   

  Mua vé caotốc ở Tầu phải trình hộchiếu, dưng một thằng lại cóthể mua liền mấy vé hehe. Nó kiểmsoát khách vậy là khá chặtchẽ.

   

  Tinhiên không có thủtục checkin/out. Cả bên Tây cũng không có thủtục nầy.

   

  Cuối mỗi toa caotốc có một ngăn tobự để khách vứt hàng nặng vầu. Ở Tây cũng như Tầu ngăn nầy thườngxuyên trốngkhông, chỉ có nhõn Dì là thường nhét hàng vầu vì Dì tham bỏmẹ.

   

  Địtmẹ Thứ nghe ai mà bẩu caotốc “cókhi không được mang hànhlý nhiều bằng tầubay”. Đitmẹ hóng kiểu nầy thì thiêntài mẹ. Đi caotốc mang cả tạ hàng cũng đéo bị tính xiền.

   

  “Mần từng đoạn ngắn mới có kinhtế”. Háhá thôi Thức ơi đừng bâugiờ nói chiện kinhtế nữa nhế. Người ta mần đoạn dài để có các đoạn ngắn nối nhau, lại bẩu là chỉ nên mần đoạn ngắn.

   

  Địtmẹ phải nói là Dì chưa bâugiờ gặp trên mạng một tên thứ hai ngu như Thứ. Thề đấy.

 20. #30 by Italiano on 2010/06/11 - 16:02

  Thằng Sất có tài liệu hay quá! Anh hoan nghênh, hoan nghênh!
  Mất mịa mấy tiếng đọc mà chưa xong!
  Vụ tàu cao tốc chạy qua Tp Hà Tĩnh quê anh, đéo phải dừng tàu ở Vinh rồi bắt xe khách như cặc về HT làm anh sướng miên man!

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 16:41

   Vướnđề đó là nhỏ. Vướnđề nhớn hơn là cô cóthể sống ở Hà Tĩnh mà hàng ngày ra mầnviệc ở Hà Nội hoặc Đà Nẵng.

 21. #32 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 16:05

  Tên Dũng sắp rụng râu kia không biết là ga Hàng Cỏ sắp phải di dời tới ga Ngọc Hồi rồi hở?
  Kể cả thấp tốc cũng sẽ không còn ga Hàng Cỏ nữa!
  Hắn đi từ TT Thành phố đến Ga Ngọc Hồi cũng không nhanh đâu nhé!

  OK!
  Nhất trí là làm từng đoạn nhé Chi Bộ!
  Ai có ý kiến gì khác nữa không?
  Mặc định là phải tán thành làm cao tốc
  Ai phản đối quit về mới má

  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 16:17

   Thứ lại đéo nắm về vậntải hiệnđại rùi.

    

   Có một thời (ở Đông Âu thôi) ga đườngsắt bị đưa ra ngoài thànhphố. Lýdo thì tự gúc. Dưng sau đó thì lại phải theo tưbản, tứclà lại bốc ga về downtown như cũ.

    

   Đây là ga New York nằm ngay bờ sông Hudson giữa trungtâm thànhphố:

    

    

   Riêng ga Hàng Cỏ thì hết mẹ cách, vì đéo còn chỗ cho đường vầu nữa, trừphi bắn bỏ hết bọn bấuxấu quanh đường tầu.

    

   Dưng mà ga caotốc phải đặt ở Láng Hòa Lạc mới đúng. Địtmẹ quyhoạch mà sai là ăn cứt.

    

   Caotốc xong thì trước đó Metro cũng phải xong rùi. Chắcchắn ga caotốc cũng là ga Metro. Nên ở Ngọc Hồi cũng được. Tinhiên Dì vưỡn khoái nó ở Láng Hòa Lạc hơn.

 22. #34 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 16:13

  Sư Thứ đi máy bay sang Thái 1 lần rồi!
  Bay đi, bay lại NHSG 4 lần rồi!
  Thời gian bay 1h45 phút!
  Thời gian đi từ nhà ra sân bay, từ sân bay về TT thành phố đó là chuyện khác!
  Sư Thứ toàn chọn chuyến bay đêm nên không có chuyện tắc đường!
  Tổng thời gian từ khi ra khỏi nhà, ra sân bay, chếch in, out … khoảng hơn 4 giờ gì đấy!
  Tuy nhiên 1h45 phút ngồi trên máy bay sẽ cực an toàn hơn là 5 giờ ngồi trên tầu cao tốc!
  Càng ngồi lâu trên phương tiện vận chuyển càng có nguy cơ mất an toàn cao!

  Đi tàu cao tốc hết 6 giờ ngồi trên tàu, 1 giờ đi từ nhà và in, out; 2 giờ tầu dừng ở các ga từ Bắc tới Nam nữa. Tổng cộng hết khoảng 9 giờ!

  E rằng ga tầu khó mà làm ở trung tâm thành phố được em Hương điêu ợ!
  5 giờ đi máy bay so với 9 giờ đi tầu, lại không an toàn!
  Em Hương điêu chọn giải pháp nào!

  • #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 16:26

   Địtmẹ Thứ mà từng đi tầubay Dì xin liếm mẹ đít Thứ hai nhát. Thằng từng đi tầubay đéo thằng nầu ngu nhưthế.

 23. #36 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 16:14

  Tên Tướng thối vẫn tự mâu thuẫn với mình!
  Làm đoạn dài thông suốt từ HN-SG thì hắn đi máy bay từ HN vào SG!
  Làm đoạn ngắn thì không kinh tế!
  Thế là làm sao, làm sao?

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 16:24

    

   Đéo thể hìnhdung độ ngu của Thứ nủi nữa, thật đấy.

    

   Hay Thứ giảvờ?

    

   Địtmẹ nói đến hàng chục lần rùi, là tuyến dài tức là tuyến nối dững tuyến ngắn. Như tuyến xuyên Nhật ý. Nó đéo phải để mainly dành cho khách từ Hokkaido tới Nagasaki (là 2 ga đầu/cuối tuyến), mà mainly là để dành cho tấtcả ai dichuyển giữa khoảng ý: Tokyo, Osaka, Nagoya…

 24. #38 by Minh Dũng on 2010/06/11 - 16:21

  5 giờ đi máy bay so với 9 giờ đi tầu, lại không an toàn!


  Tên Thứ: Chưa bàn đến thời gian. Tầu lửa cao tốc mà không an toàn. Đi tầu bay mà an toàn. Ôi dồi ôi, Thứ ơi là Thứ. Bó chiếu toàn tập. Tầu bay là thứ rủi ro nhất trong các phương tiện di chuyển của ông Người trong tất cả: Đường thủy, đường bộ, đường sắt, … Thứ lại hỏi tại sao nữa à? Ôi anh biết đéo, anh chém gió đấy, hố hố.
  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 16:38

   Nói câu đấy thì chỉ cóthể là một tên chưa từng đi tầubay. Sure 100%.

 25. #40 by unaunin on 2010/06/11 - 16:26

  Địtmẹ hãm đéo chịu được. Dì mà có xiền xây thì giờ nầy Dì đi PR quảngcấu cho tầu của Dì chứ chém gió làm ./ à

  Địt ./ mẹ, bắt quả tang Lão Tướng bần nông nhé, hóa ra Lão Tướng chém gió ủng hộ cao tốc là có lý do cá nhân chứ đéo phải vì lợi ích con cặc gì của Lừa

 26. #42 by Minh Dũng on 2010/06/11 - 16:27

  Tên Tướng: Hồi đi Nhật anh đéo biết tiếng, anh mua vé của nhân viên. Con bé hướng dẫn kiêm bán vé xinh như mộng, trắng như mông, tận tình như nhân viên. Bán anh cái vé, xăng anh loanh quanh tìm đường vào, hố hố. Anh quẹt vé qua cái cổng tự động, nó mở cái đánh xoẹt, thế là anh vào. Anh giữ cái vé, khi đi ra anh quẹt cái, nó lại mở đánh xoẹt, thế là ra. Trên toa có 1 đồng chí mặc sắc phục, có kiểm tra thằng nào khác ở xa xa, nhưng không kiểm tra tất cả, cũng không kiểm tra anh.


  Còn chú nào biết tiếng nhật thì đéo cần thủ tục mẹ gì, cứ ra chỗ bán vé tự động mà mua.

  Nhưng túm lại tổng thì gian check in ( đi vào) check out ( đi ra). Nói thế cho nó oách cũng chỉ 10 phút không hơn. Ga trong nội thành. Anh đi xe bus từ khách sạn đến mất 20 phút, rất tiện.
  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 16:36

   Ở Nhật mà không chạy Caotốc thì đi bằng cái buồi ý.

    

   Nhắc tên Thứ nếu có điềukiện sang Tầu chạy thử Caotốc, thì nhớ giữ cái vé để ra tầu nhế, chứ vất đi thì ra được cái buồi ý. Cửa ra cũng check như cửa vầu. Nó check coi có đúng mình đi chuyến đó không rùi mới cho ra.

 27. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 16:30

  Thứ đúng là chưa từng cỡi cả tầubay lẫn tầuhỏa thường chứ đừng nói là tầu caotốc.

   

  Lần đầutiên trong đời thấy một bầnnông bẩu là đi tầubay antoàn hơn tầubò.

   

  Mua vé vầu Saigon chuyến rùi coi nó antoàn ra sâu nhế. Nói khơikhơi chán bỏmẹ.

   

   

   

 28. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 16:34

  Chết cười mới Thứ. Tầubay chưa đi bâugiờ, mà khăngkhăng bẩu caotốc đéo ra gì hehe. Thiêntài.

   

 29. #46 by Minh Dũng on 2010/06/11 - 16:39

  Giao thông hạ tầng nội đô không đặt bến ở nội đô thì đặt ở lỗ đít à. Thế chẳng phải đang giãn các khu đô thị ra xa xa. Rồi xây metro để bỏn ở xa rồi vầu thành phố đi làm bằng metro à? Mảng xe máy vô địch thiên hạ rồi. Mảng ô tô bao sân rồi. Giờ di chuyển nâng tầm cho Hà Nội, Sài Gòn không mần metro thì mần cái đéo gì bây giờ. Thứ đéo biết mấy dự án này hả Thứ? Thằng bạn anh làm ở dự án bọn Phớp cho vay vẫn đang mần đấy, chắc vài năm nữa có chuyển biến, hehe.

  Chuyển cái ga Hàng cỏ ra. Thì sẽ lại có các ga metro ở những chỗ khác. Lâu những dứt khoát sẽ phải có, nhẽ làm hầm, làm tầu lại đéo làm ga được? Rồi nó không thể kết hợp được mà đưa đón khách từ metro ra chỗ ga xe lửa cao tốc được hả Thứ?

  Địt mẹ Thứ cứ lấy tư di thời lỗ đít ra tư di chuyện 40, 50 năm nữa là đéo được.
 30. #47 by Minh Dũng on 2010/06/11 - 16:49

  Đi metro của Tầu ở Thẩm quyến, hay Quảng châu cũng ngon chẳng kém gì Khoai tây. Có điều bọn Khoai tây thơm thơm, bọn Khựa thi thoảng đứng cạnh dững đứa hôi hôi. Vầu mua vé tự động, chi 5 tệ vầu, nó tòi ra 1 đồng coin mầu xanh, và 1 tệ lẻ hoặc 2 xu tiền thối. Chi 10 tệ vào, nó tòi ra 2 coin và 2 tệ tòi ra tiền thối. Cầm cái coin chính là vé lên metro, nó có từ tính để lên tầu. Qua cửa dí đồng coin từ tính này, hệ thống kêu tít phát cửa mở. Thường có 2 thằng tầu mặc sắc phục đứng để canh không cho khách nhẩy qua dây chăng với rào chắn. Khi ra cũng dí đồng coin này, nó lại tít phát, là ra.


  Dưới hầm loanh quanh chỗ metro thì cơ man nào là shop bèo nhèo như ở Lừa, nhưng quy củ, sạch sẽ hơn. Nói chung các đồng chí phản đối cứ làm chuyến sang ngay Tầu đi thử metro với đường sắt cao tốc sẽ tự hình dung tốt hơn. Về đảm bảo đéo vêu cái mõm lên phản đối nữa đâu.
 31. #48 by Thầy Lang on 2010/06/11 - 16:52

  Bờ lốc để không chứng tỏ mầy chỉ là 1 cục phân lừa thôi! @Thứ

   

  Hô hô Thứ chưởi lan cả Cậu à? Cậu còn nhớ hồi nẳm tên nầu cũng chưởi Dượng Sĩ già dâm câu tương tự ấy nhở, nhẽ Thứ?

   

  Thứ tự xưng già hói hơn Ông Cẩm mà nói năng dư tin tin ấy nhỉ?

 32. #49 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/11 - 16:57

  Dì lãnhđạo địnhhướng chibộ kiểu gì mà để cô Thứ đổđốn thế kia.

 33. #50 by Minh Dũng on 2010/06/11 - 17:01

  Anh vừa vầu lốc Thứ. Thấy cái ảnh đéo biết phải Thứ không? Dưng nếu phải, thì Thứ còn trẻ hơn anh nhiều nhể. Cẩm ơi, ra đây ra đây xem thằng nào hói nào, há há.

 34. #51 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 17:05

  He he!

  Tạm dừng nhé!
  Chào chi bộ thối!
  Túm lại là Sư Thứ đã đi máy bay nhiều lần!
  Nếu đi từ HN vào GS là đi máy bay!
  Còn di chuyển từ NH xuống Đồ Sơn thì đi Cao tốc!
  Hà Nội đi Thanh Hoá bằng Cao Tốc là OK!
  Hà Nội đi Hà Tĩnh với Quảng Bình làm gì?
  Sẽ có một số khoảng, một số đoạn tàu sẽ chạy không và đéo bao giờ có khách!
  Vậy thì làm thông suốt để tên Tướng thối ăn hoa hồng à?
  Sau này chạy không để chết tiền dân à?

 35. #52 by minhhuong on 2010/06/11 - 17:14

  Hà Nội đi Hà Tĩnh với Quảng Bình làm gì? @ Sư Thứ

  ————————

  HÁ HÁ HÁ HÁ, chết mẹ nó cười. Từ HN đi caotốc xuống HÀ Tĩnh với Quảng Bình thì trước mắt để đi resort tắm biển chứ đéo.

  Anh vẫn đéo tưởng tượng ra được là nếu có cao tốc HN – HÀ Tỉnh – Quảng Bình thì 2 tỉnh này sẽ lột xác sầm uất thế nào à.

  Thêm nữa, nếu chưa đầy 1 tiếng đã về đến trung tâm HN, thì mua mẹ nhà ở cạnh resort cho vợ con hưởng gió biển, còn các giai đi tầu vào HN làm việc ngon. Đéo phải tập trung về thủ đô làm đéo cho nó bụi bặm.

   

 36. #53 by unaunin on 2010/06/11 - 17:20

  Tầu bay hay xe hơi an toàn hở chi bộ?

  The Boeing website has a page dedicated to promoting airline safety:
  http://www.boeing.com/commercial/safety/pf/pf_howsafe.html

  Although one would assume that Boeing has a vested interest in showing
  the safety of air travel. However, they cite a study from 1993-1995
  by the U.S. National Safety Council that shows that flying in a
  commercial jet is approximately 22 times safer than car travel.


  Although the National Safety Council website does not have the actual
  report on line, they do confirm the relative safety of air travel on
  their “What are the odds of dying? Statistics 2000” site
  http://www.nsc.org/lrs/statinfo/odds.htm Here is a small selection
  from that list:

  Type of Accident or Manner of Injury Deaths One Year Odds Lifetime Odds
  ———————————— —— —————- ————–
  Car occupant 14,813 1 in 18,585 1 in 242
  Pedestrian 5,870 1 in 46,901 1 in 610
  Motorcycle rider 2,765 1 in 99,568 1 in 1,295
  Air and space transport accidents 777 1 in 354,319 1 in 4,608
  Bus occupant 20 1 in 13,765,300 1 in 179,003
  Occupant of streetcar 1 1 in 275,306,000 1 in 3,580,052

  It’s interesting to note that while air travel results in far less
  fatalities than car travel, ground based mass transit is far safer
  still than air travel in the United States. So while the air travel
  industry can legitimately claim to cause far less deaths than personal
  car travel (or even good old walking), it is still no match for the
  slow but dependable bus in terms of safety.

  On a personal note, after seeing this report, I have decided to limit
  my travel to streetcars whenever possible.

  Sources cited:
  ————–
  Boeing
  http://www.boeing.com/

  National Safety Council
  http://www.nsc.org/

 37. #54 by minhhuong on 2010/06/11 - 17:23

  Giờ vưỡn cười sặc sụa với anh Sư.

  Hôm nay thì Hà Tĩnh với Quảng Bình chả có cái buồi gì đáng để anh hạ cố xuống, anh coi nó như khỉ ho cò gáy.

  Dưng có quả caotốc đi mất có 1 tiếng từ HN xuống, thì cái nơi khỉ ho cò gáy ấy cái buồi gì cũng có ngay.

  Hay đéo chịu được

 38. #55 by Italiano on 2010/06/11 - 17:40

  Thằng Thứ lại đụng chạm Hà Tĩnh quê anh ah, lại gato vùng miền chết cbn bây giờ, hehe!
  Đang say sưa với quả Italiano của thằng tướng nên anh hỏi thằng Gúc hệ thống Hight Speed Train của bỏn.
  Con bà nó, bọn bỏn về địa lý, dân số cũng na ná như xứ Lừa tuy nhiên bọn phát xít này lại rất phò, xây hẳn 2 tuyến cao tốc từ trước lúc tỉn nhau WW2 (Italy built two high-speed lines before the Second World War: between Bologna and Florence; and between Rome and Naples. With maximum speeds of around 180 km/h they would not today be considered “high speed” rail lines.  – http://en.wikipedia.org/wiki/High-speed_rail_in_Italy )

 39. #56 by Italiano on 2010/06/11 - 17:55

  Đây quả bản đồ đường sắt nước Ý ( hehe, so sánh quả ủng này với quả cá ngựa xứ Lừa nhé!)
  File:Italy TAV.png
  Italy’s high speed rail network (lấy từ thằng wikipedia bạn thằng Tướng)

  (Diện tích 301,338 km² – Dân số: 60.2 trẹo)

 40. #57 by trời mưa kẹt xe on 2010/06/11 - 17:56

  Thường có 2 thằng tầu mặc sắc phục đứng để canh không cho khách nhẩy qua dây chăng với rào chắn. Khi ra cũng dí đồng coin này, nó lại tít phát, là ra.
  ———————
  Lừa mà mần mê trô nghĩ cảnh đứng soát vé cũng oải nhể?

  Đi mê trô bên Nhật đéo bao h có thằng nào đứng canh ở cổng vào ra, trạm gác ở cửa vào và cửa ra lúc nào cũng chỉ nhõn một thằng đứng trong phòng. Nó đứng đấy đéo phải canh thằng nào nhảy qua rào chắn mà là đứng để hỗ trợ các trường hợp lỗi quẹt thẻ từ (quẹt đầu vào chưa nhận lệnh thì ra được cứt) hoặc trường hợp đánh mất vé mua ở quầy tự động.

  Khi sang Nhật Xe rất cẩn thận vụ  quẹt thẻ lúc vào ga vì sợ lỗi cái là đéo biết nói tiếng gì cho thằng nhân viên gác nó hiểu luôn, tất nhiên cái rào chắn đối với Xe chỉ có ý nghĩa tượng trưng, thích Xe nhảy qua cái một dưng anh sợ ánh mắt thương hại của dững thằng Nhật nó sẽ nhìn Xe sau hành động hạ đẳng đó.

 41. #58 by EURO on 2010/06/11 - 18:41

  Chai yeu oi I love you hehe.
  Nhunggio em phai luon da, cho don phan 2 cua anh nha, Đón đọc phần tiếp theo: Cao tốc và những Du đa Y Cà Rốt.

 42. #59 by Cụ on 2010/06/11 - 19:07

  Cụ chào các cháu yêu mến

  Đỵt con mẹ các cháu đã có đủ cả nào Bác, rồi Dì, rồi Dượng … mà vẫn thiếu thế đéo nào nhể. Không có Cụ thì các cháu có mà chui ra từ cái lỗ đys.

  Các cháu phát biểu khắm bỏ mẹ, các cháu đi ị đi. ..

 43. #60 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/12 - 08:25

  Cảm ơn tên @Nin nín về số liệu tai nạn của các phương tiện nhé!
  Máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất nếu đi đường dài!
  2 giờ ngồi trên máy bay ít nguy hiểm hơn 6 giờ liên tục ngồi trên tàu cao tốc chứ!
  Nếu so 2 giờ trên máy bay với 2 giờ trên tàu cao tốc thì tàu cao tốc an toàn hơn!
  Đó là chưa kể xứ Việt Nam mình ý thức của người dân, đặc biệt là trẻ chăn trâu còn rất kém!

  Tên Tướng thối thấy thế nào?
  Há há!

  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/12 - 20:06

   Thế nầy Thứ còn dám cãi nữa thôi?

    

   Nếu tính độ antoàn bằng số vụ chết người / số hànhkhách * số km dichiển, thì mứcđộ antoàn từ cao xuống thấp là:

    

   1- Tầu bể

   2- Tầu lửa

   3- Tầu bay

   4- Ôtô

   5- Đi bộ

   6- Xeđạp

   7- Xemáy

    

   Tạisâu thế thì tự gúc.

    

   Tầubay đáng sợ không phải ở chỗ nó hay gặp tainạn, mà ở chỗ hễ có tainạn là khảnăng chết đến 99%.

    

   Thế nên chỉ trên tầubay mới có các thểloại mặtnạ, đồ thoáthiểm, rùi quyđịnh trước khi cấtcánh buộc tiếpviên phải nhắc quytắc cứuhộ khẩncấp.

    

   Nếu Thứ từng cỡi tầubay vài lần, hẳn Thứ khôngthể không biết cái cảmgiác bấtan kinhkhủng khi tựdưng bay qua vùng thờitiết xấu mà tầu nó cứ rùngrùng như chui qua một đống bùn. Hoặc khi đáp đất thì tầu nhẩy chồmchồm liền mấy phát.

    

   Dì đi tầubay không biết bâunhiêu bận, dưng cái cảmgiác thoảimái chỉ đến khi tầubay nó dừng hẳn không nhích một mét nầu nữa.

    

   Tầubể đặcbiệt antoàn. Từ thời Titanic đến giờ chưa có thêm vụ nầu tươngtự.

    

   Tinhiên tầubể lại không bâugồm Phà. Phà đéo biết xếp vầu loại phươngtiện gì, dưng rất là không antoàn, dù nó chạy rất ngắn.

    

   Tầu caotốc antoàn bậcnhất luôn. Vụ tainạn thảmkhốc nhất của tầu caotốc được ghinhận là chết 101 người.

    

   Đây là tổnghợp tainạn của TGV sau 30 năm hoạtđộng. Số người chết là 7, số bịthương khoảng 175. Không bằng một phát rụng tầubay.

 44. #62 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/12 - 08:33

  He he!
  Tên Tướng thối khắm!
  Có thể Sư Thứ ngu hơn Hắn và một số Bựa viên thối khắm khác thật, nhưng đó là chuyện thường … chẳng lẽ ai cũng ngu bằng nhau …
  Tuy nhiên thề danh dự với tên Tướng thối và Chi bộ với tư cách một người có bờ lốc, có tên tuổi hình ảnh rõ ràng, công khai rằng tên Tướng thối phải ăn cứt và liếm đít cho Sư Thứ rồi đấy!
  Tầu hoả và Máy bay Sư Thứ đi nhiều rồi. Tầu cao tốc đương nhiên là chưa đi!

  • #63 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/12 - 19:42

   Dì thề lại cho Thứ lần nữa nè: Nếu Thứ từng 1 lần cỡi tầubay, Dì liếm đít Thứ 2 lần.

    

   Hãy chứngminh rầng Thứ từng đi tầubay, tỉnhư bốt ảnh chụp trên tầubay hay trong phòng chờ boarding..

    

 45. #64 by otocu on 2010/06/12 - 08:54

  Địt mẹ thằng Thứ đã ngu lại tỏ ra hiểu biết, thế mới bực mình.

 46. #66 by Ong_vo_ve on 2010/06/12 - 09:57

  Mịa, mấy hôm trước xem báo vnexpress http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/06/3BA1C953/
  thấy dựt tin “WB khuyến cáo Việt Nam thận trọng với dự án tàu cao tốc” cũng dựt mình, hóa ra cái bọn pv lá cải nó xào nấu sai mẹ ý người ta, thế là các thể lọai trí ngủ bần nông thi đua nhau hùa chửi ĐSCT 
  Bản chính thức của WB ở đây :http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/VIETNAMEXTN/0,,contentMDK:22610400~menuPK:387584~pagePK:2865066~piPK:2865079~theSitePK:387565,00.htmlhttp://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/VIETNAMEXTN/0,,contentMDK:22610400~menuPK:387584~pagePK:2865066~piPK:2865079~theSitePK:387565,00.html

 47. #67 by Ong_vo_ve on 2010/06/12 - 10:00

  http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/VIETNAMEXTN/0,,contentMDK:22610400~menuPK:387584~pagePK:2865066~piPK:2865079~theSitePK:387565,00.html

 48. #69 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/12 - 19:39

  À cámơn tên Ông Vẽ nhế.

   

  Hóara các báohào VNExpress, DânChí.. ngoài thiêntài nằm salông sángtác thờisự Cướp Giết Hiếp, còn có thiêntài Đéo Thèm Biết Tiếng Khoai Tây.

   

  Địt./mẹ lũ phóngviên súcvật nếu muốn traudồi khảnăng Nghe tiếng Tây thì vầu đây Dì dậy. Trong kỹnăng ngônngữ, Nghe là khó nhất và quantrọng nhất.

   

  Tinhtướng đéo muốn học thì bốc cứt mà nhai vã đi.

 49. #70 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/12 - 20:10

  Quên chưa đưa linh về tổnghợp tainạn TGV ever cho cô Sư Thứ coi.

   

  http://www.trainweb.org/tgvpages/wrecks.html