Đường Sắt Cao Tốc (#3)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 2 xem ở đây)

***

Nhời Trung Tướng

Qua điềunghiên Mục (2) Cồngmăng, Trung Tướng thấy phảnđối của chibộ quá yếu, nên mặcnhiên không triểnkhai tiếp vướnđề Lừa có nhucầu cỡi Caotốc hay không, và coinhư chibộ mặcnhiên thừanhận, rầng vụ Cựu Bộtrưởng Lỗđít Bình Đào Đình bẩu Lừa chưa có nhucầu cỡi Caotốc vì 1-blah 2-blah 3-blah là rất Lỗđít.

Tổng 85 trẹo Lừa Nộiđịa hiệntại, Ba Ngàn Tơn GDP, và quãng 120 trẹo vầu năm Caotốc Khánhthành, Mười Ngàn Tơn GDP, hốt cứt trọn đời nơi doi đất hình giun trải ngót 2,000 câylômếch, mà bănkhoăn đéo đủ khách chạy tầu Bắc Trung Nam, thì Bộtrưởng Lỗđít quả xứngđáng Super Lỗđít (*).

Tinhiên, trướckhi khảosát Xứ Lừa có Cần Caotốc và Đủ xiền xây Caotốc không, Trung Tướng tiếptục tườngtrình vài chủtrương.

(3) Vạch đít Chống-caotốc

Bọn chống-caotốc (anti-hsrer), lũ súcvật bầyđàn bấthủ, dù ở hộitrường Nghịviện, ở bấu mạng Dân Chí, hay vỉahè Hàng Bông, nhấtnhất phải nhay một trong sáu lý:

(i) Caotốc lỗ một năm tỷ Tơn.

(ii) Caotốc quá xịn, Lừa chưa cần, chỉ cần nângcấp đườngsắt thường.

(iii) Caotốc quá đắt, nợ mần bắt concháu gánh.

(iv) Trườngchợ, cầucống, phốxá.. lợi hơn Caotốc.

(v) Caotốc cỡi không hiệuquả bằng tầubay.

(vi) Caotốc thấtthoát khiếp, 10% là 6 tỷ Tơn.

Trung Tướng vạch đít bọn Lỗđít nhế.

(i) Caotốc lỗ?

Lỗđít tụimầy đéo thằng nầu đọc nủi một trang đềán kinhtế, đừng nói biết ROA ROE là mẹ gì, và chưa thằng nầu từng nhòm ké quả hồsơ Caotốc, dám phán như Ông Cụ về Lỗ mới Lãi?

(ii) Caotốc quá xịn?

Lỗđít tụimầy học bọn phảnđối điệnthoại diđộng 199x hử?

Thời thởi bỏn lậpluận, điệnthoại bàn còn đéo có, sâu pháttriển Diđộng?

Thựctế chứngminh, điệnthoại bàn đã hết cơhội sau chỉ dăm năm Lừa chơi Diđộng, và 10 năm tới điệnthoại bàn sẽ tuyệtchủng. Sure.

Đườngsắt rùi cũng vậy. 50 năm nữa Đườngsắt Thường chỉ hoạtđộng trong côngviên hoặc phintrường. Sure.

(iii) Caotốc quá đắt?

Tầm 60 tỷ Tơn cho 30 năm, đắt đắt cái đầubuồi.

Không xiền thì vay. Không muốn vay cứ cổphầnhóa, Trung Tướng sẽ là Ông Lừa đầutiên mua cổphiếu Caotốc đoạn Hà Nội Đồ Sơn hehe Lỗđít tụimầy tin hông?

(iv) Mần trườngchợ, cầucống lợi hơn?

Lỗđít tụimầy đừng lôi quả ảnh trẻcon đu dây vượt sông chưởi Caotốc nhế. Mẽo cũng có Ông Đen sống bên núi rác. Việc nầu ra việc nấy.

(v) Caotốc cỡi không hiệuquả?

Lỗđít tụimầy cỡi Caotốc Sài Gòn Vũng Tầu chưa, lấy vé nhiêu, mà dám bẩu Caotốc không hiệuquả bằng tầubay? Hónghớt Nhật hử?

Lỗđít tụimầy nghĩ tầubay chạy Hà Nội Đồ Sơn mau hơn Ông Ngựa hay sâu, mà dám so tầubay với Caotốc?

(vi) Caotốc thấtthoát khiếp?

Đây mới thực là bănkhoăn cốttủy của Lỗđít tụimầy. Tómlại, GATO.

GATO ý thật chínhđáng, Trung Tướng rất thôngcảm.

Dưng Lỗđít tụimầy chọn đi:

(A) Mần Caotốc thấtthoát 20% của 60 tỷ.

(B) Không mần Caotốc bay sạchsẽ luôn 100 tỷ.

(C) Mần hay không mần Caotốc thì Lỗđít tụimầy cũng hưởng 0% của Zero tỷ.

Lỗđít tụimầy đừng căngthẳng tổnthọ.

Nếu Bê Xê Tê vay ODA mần Caotốc, thấtthoát không đếnnỗi quá nặng đâu, vì bọn chovay kiểmsoát chặt phết. Bỏn cũng lo khảnăng giảnợ của connợ chứ.

Tỉnhư hồi Bê Xê Tê xây cầu Bãi Cháy, bọn Nhật chỉ nhè mỗi phần đườngdẫn châncầu xuống đám PMU18 bạn Dũng Tổng thôi. Phần phẩn giá 10 trẹo Tơn, thầytrò bạn Dũng chén 3 trẹo kịchkim.

Đéo thằng Khoaitây thầnquynh nầu quẳng 1 tỷ Tơn để Lừa tự tiêupha nhế, đừng nói 60 tỷ.

Lỗđít tụimầy thông chửa?

(4) Trốn Vé, Ném Đá, Bánh Đất, và các Bấthủ khác

Trung Tướng đáp Cẩm Giàng, cách Hàng Cỏ 40Km, lúc 15h00.

Phátthanhviên đọc ôngổng, rầng Tầu, như thônglệ, chờ tránh ông ngượcchiều No7, bâulâu chưa xácđịnh, tiệnthể đong thêm than, nước, mời đồngbầu vui nghỉ tựdo.

Lừa ào khỏi toa trậptrùng, 80% trèo lối cửalưới (***). Bọn chiênnghiệp tứctốc moi võng đay võng bạt từ balô xắccốt, móc gầm toa, ngủ nồngnàn. Bọn lùđù hết chỗ nằm, chưởi tungtóe, rùi chui sau toa, ỉa miênman, vửa ỉa vửa tán chiện Sô Liên Trung Tẫu.

Ga Cẩm Giàng có hai con ghế côngcộng, dưng bọn chiênnghiệp đã vãi đầy các cỏn cứt-không-thịt khô đen, mụcđích để đéo-thằng-nầu bìnhđẳng hơn thằng-nầu (**).

Trung Tướng mò nắm xôi Ma gói, đứng chén bẽnlẽn. Mười tiếng nhịn liền, đói quên mỏi.

***

(Dừng coi phảnứng Lỗđít)

(@2010)

(*) Tơn GDP: Tức Luas GDP-per-capita PPP, hay Thunhập Bìnhquân Đầu Lừa Tươngđương, tính bằng Ông Tơn.

(**) Cứt-không-thịt: Tức cứt Lừa Thiênđàng, cứt của dững siêunhân không bâugiờ ăn thịt.

(***) Cửalưới: Cửasổ toa tầu Lừa, vốn lắp kiếng, dưng bị bầnnông nhàquê ném bể tiệt để giảitrí, nên Bê Xê Tê thay bằng lưới sắt mắtcáo.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Điềunghiên: Learning (Điều nghiên).
– Cồngmăng: Comment (Cồng măng).
– Phảnđối: Opposition (Phản đối).
– Chibộ: You comrades (Chi bộ).
– Mặcnhiên: By default (Mặc nhiên).
– Triểnkhai: Run (Triển khai).
– Vướnđề: Problem (Vướn đề).
– Nhucầu: Demand (Nhu cầu).
– Caotốc: High-speed (Cao tốc).
– Coinhư: Suppose (Coi như).
– Thừanhận: Accept (Thừa nhận).
– Bộtrưởng: Minister (Bộ trưởng).
– Lỗđít: Asshole (Lỗ đít).
– Nộiđịa: Domestic (Nội địa).
– Hiệntại: Current (Hiện tại).
– Khánhthành: Opening (Khánh thành).
– Câylômếch: Kilometer (Cây-lô-mếch).
– Bănkhoăn: Disturbed (Băn khoăn).
– Xứngđáng: Valued (Xứng đáng).
– Tinhiên: However (Ti nhiên).
– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Khảosát: Survey (Khảo sát).
– Tiếptục: Continue (Tiếp tục).
– Tườngtrình: Report (Tường trình).
– Chủtrương: Undertaking (Chủ trương).
– Súcvật: Animals (Súc vật).
– Bầyđàn: Swarming (Bầy đàn).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Hộitrường: Hall (Hội trường).
– Nghịviện: Parliament (Nghị viện).
– Vỉahè: Sidewalk (Vỉa hè).
– Nhấtnhất: Certainly (Nhất nhất).
– Nângcấp: Upgrade (Nâng cấp).
– Đườngsắt: Railways (Đường sắt).
– Concháu: Next generations (Con cháu).
– Trườngchợ: Schools and marts (Trường chợ).
– Cầucống: Bridges and sewers (Cầu cống).
– Phốxá: Streets and shops (Phố xá).
– Hiệuquả: Effective (Hiệu quả).
– Tầubay: Airplanes (Tầu bay).
– Thấtthoát: Loss (Thất thoát).
– Tụimầy: You (Tụi mầy).
– Đềán: Project (Đề án).
– Kinhtế: Economic (Kinh tế).
– Hồsơ: Files (Hồ sơ).
– Phảnđối: Against (Phản đối).
– Điệnthoại: Telephones (Điện thoại).
– Diđộng: Mobile (Di động).
– Lậpluận: Argue (Lập luận).
– Pháttriển: Develop (Phát triển).
– Thựctế: Facts (Thực tế).
– Chứngminh: Prove (Chứng minh).
– Cơhội: Chance (Cơ hội).
– Tuyệtchủng: Extinct (Tuyệt chủng).
– Hoạtđộng: Activate (Hoạt động).
– Côngviên: Parks (Công viên).
– Phintrường: Film studios (Phin trường).
– Đầubuồi: Bitch cock (Đầu buồi).
– Cổphầnhóa: Equitization (Cổ phần hóa).
– Đầutiên: The first (Đầu tiên).
– Cổphiếu: Stock (Cổ phiếu).
– Hehe: Hey hey (Hehe).
– Trẻcon: Kids (Trẻ con).
– Hónghớt: Badly hear (Hóng hớt).
– Cốttủy: Core (Cốt tủy).
– Tómlại: Totally (Tóm lại).
– Chínhđáng: Plausible (Chính đáng).
– Thôngcảm: Sympathetic (Thông cảm).
– Sạchsẽ: Fully (Sạch sẽ).
– Căngthẳng: Nervous (Căng thẳng).
– Tổnthọ: Die soon (Tổn thọ).
– Đếnnỗi: Such (Đến nỗi).
– Chovay: Lender (Cho vay).
– Kiểmsoát: Control (Kiểm soát).
– Khảnăng: Ability (Khả năng).
– Giảnợ: Payment (Giả nợ).
– Tỉnhư: For example (Tỉ như).
– Đườngdẫn: Path (Đường dẫn).
– Châncầu: Bridge (Chân cầu).
– Thầytrò: Gang (Thầy trò).
– Khoaitây: Foreigners (Khoai Tây).
– Thầnquynh: Neurological disease (Thần quynh, Thần kinh).
– Tiêupha: Spend (Tiêu pha).
– Phátthanhviên: Speaker (Phát thanh viên).
– Ôngổng: Loudly (Ông ổng).
– Thônglệ: Usual (Thông lệ).
– Ngượcchiều: Opposite (Ngược chiều).
– Bâulâu: How long (Bâu lâu).
– Xácđịnh: Determine (Xác định).
– Tiệnthể: By the way (Tiện thể).
– Đồngbầu: Fellow (Đồng bầu).
– Tựdo: Freely (Tự do).
– Trậptrùng: Crowdedly (Trập trùng).
– Cửalưới: Net windows (Cửa lưới).
– Chiênnghiệp: Pros (Chiên nghiệp).
– Tứctốc: Immediately (Tức tốc).
– Balô: Backpacker (Ba-lô).
– Xắccốt: Bag (Xắc-cốt).
– Nồngnàn: Lovely (Nồng nàn).
– Lùđù: Amateurs (Lù đù).
– Tungtóe: Nicely (Tung tóe).
– Miênman: Comfortably (Miên man).
– Côngcộng: Public (Công cộng).
– Mụcđích: In order (Mục đích).
– Bìnhđẳng: Equal (Bình đẳng).
– Bẽnlẽn: Ashamedly (Bẽn lẽn).
– Thunhập: Income (Thu nhập).
– Bìnhquân: Average (Bình quân).
– Tươngđương: Relative (Tương đương).
– Thiênđàng: Socialism heaven (Thiên đàng).
– Siêunhân: Superman (Siêu nhân).
– Bâugiờ: Ever (Bâu giờ).
– Cửasổ: Window (Cửa sổ).
– Bầnnông: Ugly farmer (Bần nông).
– Nhàquê: Countryman (Nhà quê).
– Giảitrí: Relax (Giải trí).
– Mắtcáo: Fox-eye (Mắt cáo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

– Chống-caotốc: Anti HSR (Chống cao tốc).
– Cứt-không-thịt: Shit without meat (Cứt không thịt).
– Đéo-thằng-nầu: Noone (Đéo thằng nầu).
– Thằng-nầu: Someone (Thằng nầu).

*** 1. #1 by otocu on 2010/06/11 - 10:57

  ĐSCT, cũng như mọi đại dự án khác thôi, không thể không mần được, càng không thể chờ đợi được. Có thằng hâm nào đó cho vay cứ tiến hành mẹ đi. Nhân dân chúng ta được đi mà cũng vẫn chẳng bị móc túi đồng nào. Thế là lợi cả 3 bên : Nhà nước có dự án để làm, có xiền đút túi, nhân dân có tầu cao tốc cưỡi, thằng hâm được cái gì đó… Có vậy thôi mà bọn chúng cứ kêu toáng lên là sao?

 2. #3 by wanderer on 2010/06/11 - 10:59

  Lừa giờ cần 1 tay lãnh tụ như suharto bên Indo thì phát triển nhanh, đúng không Trung Tướng?

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 11:13

   Tô bên Ỉn, Cốt bên Phi, Hy bên Hàn, Thạch bên Đài.. đều rất cần trong giaiđoạn banđầu xâydựng một đếchế.

    

   Dưng sau khi xong việc nhớn, đáng phải buông tay, thì Tô mới Cốt cứ bấu mẹ lấy ghế để hưởng, thếnên mới có một giaiđoạn lụnbại của Phi (30 năm) và Ỉn (25 năm).

    

   Tên nầu từng sang Phi, Ỉn thời đầu 198x thì thấy chúng nó chẳng khác mẹ Mã Lai. Lúc ý mà Tô, Cốt mà rời quyềnlực, giả mẹ dânchủ cho quầnchúng như Đi bên Ấn, thì nhẽ được cangợi vạn đời. 

    

 3. #5 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/11 - 11:04

  Câu ý khá khôihài, chắc bọn phóngviên nhét mồm bạn Cảnh thôi. Dưng mà bạn Cảnh như thế là tốt.(@Dì)

  Câu ý bựa ngon quá đi chứ hắn?

 4. #7 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/11 - 11:08

  Sao bốn chữ “Lừa ta còn nghèo” được bọn bầnnông bầntiện phátngôn mỗi khi xứ Lừa rụcrịch có dựán kinhtế nhớn nghe nó đángghét kinhtởmlợm thế Dì Bựa?

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 11:16

   Bầnnông nó chỉ nghĩ đến thế thôi.

    

   Hãy nghĩ như thủtướng Dothái “Bọnanh nghèo quá, cáiđéogì cũng phải mua, mà muốn mua thì phải có cáigìđó bán”.

    

 5. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 11:17

  Tấtcả suynghĩ của Bầnnông chỉ gói gọn trong một từ: GATO. Chưa mần đã sợ thằng quan nó đớp.

   

 6. #10 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/11 - 11:22

  Nghe tý chấtnghệ đi chibộ, nhạc bọn Sát Nhân (The Killers) nầy có nét gì đó rất gợinhớ đến The Beatles, yêu thế chứ.

 7. #11 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/11 - 11:30

  Côngnhận những Tưởng Thạch Giới của Taiwan hay Hee Park Chung của South Korea đúng là những vĩnhân cầnthiết cho quốcgia bỏn trong thời của bỏn.

  Sự trỗidậy ghêgớm về kinhtế và cơsởvậtchất của Nam Hàn và Đài Loan (hai trong bốn con hổ của Áchâu) đều xuấtphát và liêntục phátriển từ thời lãnhđạo của bọnbỏn.

  Đài thì trởthành ônglớn của ngành côngnghiệp điệntử vitính với những Asus, Acer, Gigabyte, BenQ, HTC….Còn Hàn thì Samsung, LG (Golden Star), Hyundai…. Toàn khổnglồ.

  Và bỏn sẽ còn tiến xa rất xa.

  Lừa thì tiếcthay, không có sốhưởng như thế, do số cả.

 8. #12 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/11 - 11:34

  Cái PC của bựaviên đangdùng nhẽ chỉ nhõn cái CPU và HDD (ổ cứng) là của Mẽo (AMD, Intel, Seagate, Western…). Còn lại tuyền linhkiện của Đài Loan cả.

  Ôi Thím nể các bạn Taiwan quá đi, cầu Chúa bless them khỏi rơi vầu tay Nước Mẹ Tầu!

 9. #13 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/11 - 11:40

  Nền côngnghiệp bándẫn của bạn Đài pháttriển đạt đến quymô vôcùng đángnể.

  Tậpđoàn chuyên giacông chip bándẫn TSMC chính là niềm tựhào của nền khoahọc Đài Loan. Ngoại trừ thằng Intel quá giàumạnh thì tên đứng nhì AMD vưỡn phải mướn TSMC giacông sảnphẩm vixửlý và chip đồhọa ATI của bỏn.

  Ngoài ra Đài còn có thằng VIA, cũng có bảnquyền sảnxuất vixửlý X86 của Intel nữa hehe. Tuynhiên thịphần sảnphẩm dành cho PC của bản không thể cạnhtranh nổi với hai tên Mẽo kia rùi. Mà đó cũng chả phải thếmạnh của VIA.

  Nói thế để thấy thằng khốnkiếp Đài Loan từ chỗ chỉ ngangngửa hoặc nhỉnhhơntẹo so mới Nam Lừa nó đã lộtxác kinhhoàng thế nầu trong hơn ba chục niên qua.

  Còn Lừa Ta? Hehe…

 10. #14 by manowar on 2010/06/11 - 11:41

  Trừphi Lừa có bạochúa. Địtmẹ thằng nầu đéo đóng thuế thân 20 Tơn/Năm thì cùm mẹ nó chân vầu cầutiêu ý.
  ———————————————————————————–
  Neu co bao chua thi viec dau tien lam la phai dem ban may thang tham nhung hoi lo het, VN nay deo thieu nguoi tai khong so ko kiem ra nguoi lam dc viec de thay

 11. #15 by Dynamo Kiev on 2010/06/11 - 11:46

  Đù mạ chi bộ chó. Đến tận bây giờ mà không thấy yếu tố Trung Quốc trong dự án này à ? Vốn ODA của Nhật cái đầu bùi, chém gió đánh lạc hướng thôi. Tuyến HN- Đồ Sơn cái đầu bùi, SG-Vũng TÀU đầu bùi tiếp. Sẽ là tuyến Vân Nam – Đà Nằng- Nha Trang. Không ghé qua HN bắt khách cò con Lừa.

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 12:55

   Ép là bầnnông hả? Địtmẹ Tầu mà nó mần vụ nầy thì hay quá.

 12. #17 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/11 - 11:46

  Bắn thamnhũng đ** phải việc của bạochúa (nếu Lừa đủ maymắn để có.) đâu cô Mán. Sáchvở vừa thôi.

 13. #18 by manowar on 2010/06/11 - 11:51

  Deo phai ban het nhung cung phai ban vai thang lam guong, kieu nhu nuoc me vi dai. Luc do chac chan lam DSCT hay dai cong trinh nao thi bon ban nong lo dit cung deo dam la loi om xom, con nguoi dan thi se tich cuc tham gia ung ho vi thang Bao Chua cung da the hien muc dich quyet tam cua no roi

 14. #19 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/11 - 11:53

  Hehe cô Mán nói ổn rùi, Thím yêu cô.

 15. #20 by Khoai Tây on 2010/06/11 - 11:55

  Ôi địtpẹ thằng Mán lại đem cướp giết hiếp vầu làm gì. Vĩ nhân kế tiếp của Lừa phải là kẻ coi xiền tham nhũng của bọn đi trước như cứt trâu, coi tội lỗi bọn đi trước như nâu-có-gì. Tển phải dám dùng bọn bỏn nếu bọn bỏn vữn dùng được, và không thù hằn kiểu Ông Cụ hay Binh Sĩ dưới quyền Ông Cụ, aka đem súng về làng treo cổ bọn nhà giàu xưa khinh bỉ mình là bần nông.


  Địt mịa chứ sau khi giành được quyền lực lại đem bọn đi trước ra xử chém thì bần nông vẫn mãi là bần nông thôi.

  Bạo chúa để dẫn dắt Lừa trong kỷ luật, chứ không phải để trừng phạt bọn bỏn. Thằng Mán mầy chăm chỉ vào quán nhế. Anh yêu mầy.
 16. #21 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 12:24

  Ha ha!

  Hôm nay Sư thầy rãnh!
  Mấy tên Bựa khắm dạt ra nghe Sư thầy mắng tên Tướng thối khắm lỗ đít óc bằng hạt mít này!

  Cấm tên Tướng xoá còm nhé!

 17. #22 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 12:28

  Còm số 1:

  OK! Làm tàu cao tốc thì đúng rồi!
  Nhưng nầy tên Tướng thối hạt mít!
  Mầy có ủng hộ việc làm đường tầu cặc tốc suốt từ Bắc chí Nam không?
  Hay là mần từng đoạn?

  Trả lời Sư thầy đi!

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 12:38

   Địtmẹ Sư Thứ vửa dốt vửa xấcxược. Đéo thèm giảnhời.

 18. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 12:35

  Nầu các cô nghe một đoạn tiếng Latina mần quen nầu.

   

  Đây là bàihát Kinh Kính Mừng (Hail Mary) bằng tiếng Latina. Nộidung các cô tự gúc.

   

  “Hail Mary Full Of Grace..”

   

  “Avē Marīa, grātiā plēna, Dominus tēcum. Benedicta tū in mulieribus, et benedictus frūctus ventris tuī, Iēsus. Sāncta Marīa, Māter Deī, ōrā prō nōbīs peccātōribus, nunc et in hōrā mortis nostrae. Āmēn”

   


 19. #25 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 12:37

  Còm số 2:

  Bây giờ đảng thiên tài và rất đỗi vĩ đại của chúng ta bán cái nhà máy lọc dầu Dung Quất thì tên Tướng thối có dám bỏ tiền mua cổ phần không?
  Doanh nghiệp bỏ tiền ra làm thì khi bán có thể có người mua!
  Đảng thiên tài và nhà nước vĩ đại trực tiếp làm thì chắc chỉ có tên Tướng thối hạt mít và những còn… lừa bầy đàn khác mới mua mà thôi!

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 12:40

   Đưa bấucấu tàichính 5 năm gần nhất có kiểmtoán quốctế độclập xácnhận ra đây rùi tính tiếp.

    

   Địtmẹ Dì chứ có phải bầnnông đéo đâu mà nói liênthiên.

 20. #27 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 12:43

  Còm số 3:
  Tiên sư bố tên Tướng thối hạt mít chứ nếu khi tàu đã đưa vào sử dụng rồi tự nhiên nó lại hỏng mẹ một cái bu lông hay cái van chết tiệt nào đó (giống như NM Lọc dầu Dung Quất) mà phải 3 tháng sau mới vác được từ ở nước ngoài về thì Hắn tính sao, tính sao? Công nghệ tàu cứt tốc còn phức tạp và cao hơn lọc dầu nhé!
  Thế là có tầu … tức tốc rồi mà Hắn vẫn phải đi ô tô xuống Đồ Sơn để thăm vện đấy!
  Để cho đảng thiên tài và nhà nước vĩ đại này làm thì khi làm xong chưa chắc đã có thằng cặc nào dám đi! Lỡ tai nạn bất tử chết vợ con để ai trông đây! Nhà nước bồi thường tai nạn thì chỉ đủ tiền cho vợ con mua giấy vệ sinh thôi!

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 12:48

   Sư Thứ thời 198x chắc đéo có xemáy hử? Thời thởi Lừa có buồi í mà ốcvít mớicả bùloong của Cub hehe.

    

   Lừa vưỡn phi tốt.

    

   Vướnđề là cung-cầu. Rõ chưa? Địtmẹ Dì mà bỏ xiền đấuthầu đoạn HN-ĐS giá 150 trẹo/năm, thì phụtùng nó có phải lên Sao Hỏa mua thì Dì cũng lên, rùi Dì chạt vầu Thứ là khách chơi phò hehe.

    

   Thứ đéo biết gì về kinhtế cả. Giống mấy thằng Lốc Chủ đéo chịu.

    

 21. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 12:44

  Địtmẹ chết cười tên Sư Thứ đúng là đéo biết gì về mua bán tàisản của Không Ai Sất cả.

   

  Hồi Nhàmáy Nước Yênphụ raobán, vửa nghe giá phát là Dì nhẩy vầu ngay, thế mà đã có hai chục thằng (20 nhế) nó tranh mẹ mất rùi. Mà mỗi thằng cũng chỉ được mua có một mẩu títi thôi đấy.

   

  Địtmẹ Thứ còn dám rao bán Dung Quất mà đéo biết nó giá bâunhiêu mới gọi là thiêntài hehe.

 22. #30 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 12:47

  He he!

  Nhà của tên Tướng thối hạt mít và quyền của Hắn thì Hắn có thể không trả lời!
  Nhưng không được xoá còm nhé!
  Hãy dũng cảm lên 1 lần xem nào?

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 12:49

   Hỏi tửtế Dì vưỡn giảnhời như thường hehe. Dì có phải Sâu Khoai đéo đâu mà xóa cồng của Thứ hay bấtcứ tên nầu.

    

 23. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 12:51

  Thứ hỏi yêu đéo chịu. Đúng là Sư Lét hehe.

 24. #33 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 12:51

  Còm số 4:

  Vấn đề là ở chỗ í!

  Địt cụ Bê Tê Cê chứ!
  Khi mần hết 100 đồng mà khi bán đéo nổi 1 đồng!

  Tên Tướng thối hạt mít cổ vũ xây tầu tức tốc là vì muốn mua rẻ lạiđây mà!
  Lòi mẹ cái đuôi tư lợi thối tha rồi nhé!
  Phải có lòng yêu nước, thương dân thì mới làm lãnh tụ được chứ!

  Bán mà rẻ như cho thế thì chắc cứt gì đã đến lượt tên Tướng thối khắm óc hạt mít mua đâu!
  Sư Thứ muốn nói là mua bán sòng phẳng, đúng giá trị đã đầu tư kia!
  Xây dựng xong rồi bán như cho thế thì phản đối là đúng rồi còn buồi dái gì nữa!

  Tên Tướng thối khắm óc hạt mít chịu lòi cái đuôi tôn ngộ không ra chưa hả?

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 13:08

   Hồi xưa mới có vụ bán rẻ, giờ thằng đéo nầu cũng khôn nên đéo có chiện ý.

    

   Đơngiản nhất Thứ thấy là chiện chênh giá chungcư. Cách nay dăm năm giá cty với giá thịtrường chênh 20% là thường. Bigiờ đéo có chiện ý.

    

   Dưng đó đéo phải là vướnđề Dì muốn nói. Dì nói là Thứ đặt câuhỏi như củ buồi. Địtmẹ tựdưng bẩu Dì có mua Dung Quất hông, trong khi đó giá bâunhiêu, nó mần ăn thếnầu.. thì đéo biết.

    

   Hỏi chiêngia kinhtế thì hông được cảmtính kiểu đó nghe chưa?

    

    

    

 25. #35 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 12:55

  Còm số 5:

  Tên Tướng thối lại né tránh câu hỏi chính rồi!
  Chuyện hỏng 1 cái van hay cái mạch điều khiển chết tuyệt gì đó làm ngưng trệ 3, 4 tháng là chuyện thường!
  Cái lọc dâu Dung Quất bị hỏng 1 cái van mà phải chờ 3 tháng đang còn sờ sờ ra đó!

  Tất nhiên nếu là DN tư nhân thì đéo có chuyện phải đợi quá 1 tháng!
  Vấn đề hiệu quả kinh tế hay không là ở chỗ đó nữa!

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 13:15

   Nếu là bộphận quantrọng thì hỏng đắp chiếu là thường. Đó được coi là tainạn.

    

   Phải chờ chiêngia sang coi nó hỏng chỗ nầu rùi mới sửa, chứ biết chínhxác là cái van nầuđó bị hỏng thì đã biết cách chữa mẹ nó rùi gì phải chờ.

    

   Vụ nầy là Thứ cũng như bọn phóngviên tuyền hónghớt cả.

    

   Thằng bạn Dì có con xe Porsche đầutiên của HN (nó khoe thế, chứ Dì nghĩ đéo phải), địtmẹ hỏng cái đéo gì mà vửa mua về thì đắp chiếu luôn một năm.

    

   Số đen thì phải chịu. Chưa có con Porsche nầu ở Lừa bị tươngtự.

    

   Hehe ngày xưa Dì mần ăn mới Nga ở Quảng Ninh, địtmẹ có con tầu lash to bự bị tắc dầu làm mát.

    

   Địtmẹ bỏn vãi mẹ cứt bẩu chờ chiêngia Nga sang sửa. Dì bẩu chờ chờ cái lồn, cho chục thằng cửuvạn vầu khoang dầu, lấy quầnáo cũ chùi sạchtinh nhẵn như mặt bàn luôn, địtmẹ hehe hôm sau máy chạy ngon.

    

   Địtmẹ Dì thấy mình vĩđại đéo chịu.

    

 26. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 13:17

  Sư Thứ hónghớt bấuchí thì phải dùng sọ nghĩ coi nó đúng bâu % nhế. Đéogì mà mùquáng như gái thấy kèn to thế?

   

 27. #38 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 13:20

  He he!

  Tên Tướng thối chưa trả lời là Hắn ủng hộ mần từng đoạn hay mần toàn đoạn?

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 13:27

   Hỏi tửtế thì Dì giảnhời.

    

   Ủnghộ hay không thì phải có luậnchứng kinhtế kỹthuật, đéo gì mà tương mỗi phát “tuyềnbộ hay từng đoạn”?

    

   Nếu kếhoạch là 30 năm thì chắcchắn là làm từng đoạn như bọn Pháp làm đườngsắt thời 18xx, có đéo gì lạ mà hỏi?

    

   Còn Bê Xê Tê đủ lực như Indo, mần một phát từ Jakarta tới Surabaya trong 3 năm 2009-2012, thì đươngnhiên Dì ủnghộ bỏn.

    

   Lừa chạy theo Indo cũng vãi đái, đừng nói theo Thái hay Mã.

 28. #40 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 13:29

  Còm sô 6:

  Vấn đề lại ở cái chỗ mà tên Tướng thối khắm gọi là tai nạn đó nữa đấy!
  Khi bọn tàu thối làm cao tốc bọn bỏn yêu cầu chuyển giao cả công nghệ nữa nên có sự cố hay hư hỏng gì thì chúng tự sửa hoặc sản xuất ra phụ tùng thay thế được ngay!
  Công nghệ quá cao hoặc hiện đại nếu không ép được người ta chuyển giao công nghệ sản xuất thì phải để cho người ta tự đầu tư theo dang BOT!
  Nếu không kịch bản hỏng 1 bộ phận phải đợi hàng tháng là chuyện thường ngày!
  Chưa nói là giá cả đắt cắt mẹ nó cổ luôn!
  Mời bọn Nhật hoặc Bọn Tầu làm theo kiểu BOT nó dí buồi vào làm thì rõ là kinh tế hay là không rồi!
  Thằng NH thế giới cũng đã gào lên là … tao đéo dính dáng gì đến cao tốc đâu nhá! Tên Tướng thối nghe thằng NH thế giới sủa chưa hả?

  Tên Tướng thối thấy kinh tế hay là không kinh tế chưa hả?

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 13:44

   Thứ nhất là Thứ nhẽ đéo biết BOT là gì. Từngữ thì chắc biết, chứ bảnchất của nó chắc Thứ mùtịt.

    

   Nhắc lại là đéo có chiện BOT ở vụ caotốc nầy.

    

   Caotốc là một dựán kinhtế vĩmô. Thường đã gọi là Dựán Kinhtế thì đéo có chiện vĩmô, dưng các cái như Điện hạtnhân, cụm cảng nước sâu, cụm cảng hàngkhông, caotốc.. lại là dựán vĩmô.

    

   Là vĩmô, nên chínhphủ phải đảmnhận, chứ đéothể và đéonên để doanhnghiệp đảmnhận.

    

   Để thựchiện nó, chínhphủ phải có xiền. Xiền ngânsách thiếu, thì phải đi vay bằng 1 trong 3 cách Dì đã nói. Lừa chọn cách vay ODA.

    

   Vay ODA của nước nầu thì đươngnhiên phải có dững thỏathuận tầm chínhphủ với nước ấy. Cái nầy rất phứctạp Thứ không hiểu đâu. Đạikhái là vay của Nhật thì phải để cho các côngty Nhật đấuthầu mần.

    

   Tấtnhiên nếu chínhphủ Lừa đủ mạnh, thì cóthể ép lại Nhật, rầng tụimầy phải để 50% cho quân tụianh mần. Dưng Lừa chưa bâugiờ mần được điều ý, chỉ giỏi là được 20%, lýdo là nghèo chứ còn đéo gì. Căng mới nó nó vác mẹ qua Phi thì hết cửa.

    

   Vay ODA xong, các PMU trình các dựán cụtỷ để Nhật nó giảingân, rùi cứ trìnhtự theo thỏathuận cấp chínhphủ mà mần tiếp.

    

   Và tiếng là Lừa vay xiền mần cho Lừa, dưng mà xiền chui ngược vầu túi Nhật gần hết.

    

   Nên đéo có kháiniệm BOT ở đây hiểu chưa?

    

   Vụ caotốc nầy thực ra đơngiản. Xiền ODA chủyếu để mần hạtầng, còn đầumáy và toa thì mua chỗ khác, cóthể mua của Nhật hoặc không. Hạtầng thì khảnăng hỏng như Thứ lo là khá thấp.

    

   Các thểloại bank vớvỉn như WB có bâugiờ cho Lừa vay tới 100 trẹo Tơn đâu mà đòi to tiếng. Địtmẹ Thứ hãm đéo chịu được.

    

   Đừng nghe cái tiếng World Bank mà tưởng nó to. Nó là một thằng môigiới thôi Thứ ạ. Dốt đéo chịu được.

    

   Các khoản vốn vay to của Lừa đều là ODA, và đaphần từ Nhật mà ra hết.

    

    

    

 29. #42 by kochumbenim09 on 2010/06/11 - 13:31

  Địtmẹ bỏn vãi mẹ cứt bẩu chờ chiêngia Nga sang sửa. Dì bẩu chờ chờ cái lồn, cho chục thằng cửuvạn vầu khoang dầu, lấy quầnáo cũ chùi sạchtinh nhẵn như mặt bàn luôn, địtmẹ hehe hôm sau máy chạy ngon.

   

  Địtmẹ Dì thấy mình vĩđại đéo chịu@ gì bú!/

  thứ đặt câu hỏi có thể đếu tinh hoa bằng mấy tên đặt chất vấn cho tên họ cao dày đức ngay quốc hội trong xáng nay,..dưng mờ đấy chính là cách để tên GÌ có điều kiện tự xờ dái thấy xung  xướng như móc bím vện sao nữa..tên Gì phải lấy đấy làm xự tao nhã chớ…

  .ôi địt mẹ thầy lại bỏ lớp sang đây hóng rùi…bệnh cũ hóng hớt  tái phát lại thật rùi

 30. #43 by Gia_lamcam on 2010/06/11 - 13:47

  Mấy tiếng nữa Uồn Cập mẹ rùi. Hồi hộp điếu chịu.
  Sâu các đồng chí điếu bàn Uồn Cập mà cứ câu tốc câu tốc là sâu là sâu?
  Dốt Tướng có hóng hớt được chiện gì li kì về Uồn Cập thì bốt đi cho nó không khí tí đi.
  Địtmẹ Sư Thứ vửa dốt vửa xấcxược. Đéo thèm giảnhời.@Dốt Tướng
  Ừa ừa, anh cũng ủng hộ lối ứng xử nầy của Dốt Tướng.
  Ở quán Bựa, các ông Lừa bà Lừa được phép chưởi bậy văng tục thoải mái (tiêu chí do tên chủ nhà quy định. Vầu nhà hắn chơi thì phẩy “tùy tục”).
  Ti nhiên, trong các tranh lận nhằm đi đến chân lý, điếu bâu giờ được phép tỏ thái độ xấc xược với người đối thoại.
  Anh điếu bâu giờ thèm phí hơi phí sức nói chiện với những tên xấc xược!
  Kể cả khi tển nói đúng anh cũng gí phuồi vầu nghe.

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 14:13

   Cẩm Hói đừng nhầm Xấc mới Tục đấy nhế. Xấc là ở cái Tháiđộ, còn Tục là ở Câunói.

 31. #45 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 13:49

  Còm số 7:
  Sư thầy hỏi tên Tướng thối khắm là ý riêng của Hắn kia!
  Là Hắn sẽ làm từng đoạn trước hay làm tất cả luôn!
  Không nói đến chuyện tiền nong ở đây!

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 14:09

   Địtmẹ Thứ ngu đến phát rồ người.

    

   Ủnghộ hay không thì phải có phươngán. Địtmẹ giảnhời một lần này nữa thôi đấy.

    

   Địtmẹ Bê Xê Tê trình ra phươngán giống Indo, thì ủnghộ mần tất, còn trình phươngán giống Pháp, thì mần từng đoạn.

    

   Ngu đéothể chịu được. Đéo gì đưa hai con phò, một con phò chínhủy giá 1K Tơn một con phò cỏ giá 150K Cụ, rùi bẩu Dì chọn con nầu.

    

   Địtmẹ câu giảnhời là, nếu Dì được chơi miễnphí, thì Dì chọn con Chínhủy, ngượclại Dì chọn con Cỏ.

    

   Cáigì cũng phải có sốmá, phươngán chitiết. Địtmẹ đéo hiểu Thứ sống cảmtính thế thì đời ra sâu hử giời?

 32. #47 by unaunin on 2010/06/11 - 13:55

  Kính chầu chi bộ bửn bựa

  Hóng hớt chán vào chưởi cái: Địt mẹ, Lừa có xây được cái ./ đường sắt cao tốc, cái xe đạp còn đéo làm được ra hồn lại bày đặt làm đường sắt cao tốc. Nếu có làm thì tuyền bộ vật tư, nhân công, xây dựng, điều hành, vận hành, bảo dưỡng.. Lừa cũng đéo có khả năng, Lừa chỉ việc xì tiền trèo lên tầu đi ịch phò, như thế xây làm ./ gì
  Thằng đéo nào chả muốn có cao tốc, nhưng khả năng lừa thì làm được cặc
  Bâu giờ chạy xe từ Thủ đô lừa xuống Đồ sơn ịch phò trong vòng 1 tiếng thì mới tính tiếp nhé

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 14:04

   Hehe đây là Bần Nông Cao Cấp. Lại bài Các Cháu Pôkô Đang Đu Dây phải hông?

 33. #49 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 13:56

  Hé hé!

  Lộ hàng là tên Tướng thối với tên Cẩm hâm hấp chỉ biết mắng và chưởi người khác thôi nhé!
  Tinh hoa thế mà mới nghe chưởi ti tí đã quy chụp người ta là xấc xược rồi, đã nhảy dựng lên rồi!
  Nếu so về tuổi tác chưa chắc ai đã hơn ai đấy tên Cẩm hâm dở hơi ợ!
  Còn chuyện tinh hoa hay bần nông chỉ là khái niệm tương đối mà các Bựa viên tự sướng đặt ra với nhau cho vui mà thôi!

  Sư Thứ thách cả cái quán Bựa này chọc cho Sư Thứ tức điên lên đấy!

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 14:02

   Chọc Thứ ích đéo gì cho đời hử Thứ. Thứ còn phải học nhiều, đặcbiệt về kinhtế.

    

 34. #51 by phan_thai_nguyen on 2010/06/11 - 13:57

  Đẹt mịa anh là anh mấu cái kiểu của Trung Tướng.
  Anh cũng biết nhiều và tìm hiểu nhiều về cao tốc.
  Nhưng đọc Trung Tướng viết anh thấy hợp ný bỏ mịa.
  Anh ủng hộ con Cao tốc này cho Lừa mình ngon tý…..

 35. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 13:59

  Nghe tên Thứ gào về Ngânhàng Thếgiới WB mới thấy tội của Dì thật là to khi để Bựa Viên thiếuhụt kiếnthức kinhtế quá trầmtrọng.

   

  Bọn tríthức bầnnông lỗđít không biết WB thì đi một nhẽ, dưng Bựa Viên đéo biết thì xấuhổ quá.

   

  WB là đạidiện của một nhóm 5 tổchức tàichính hạng lìutìu là Ngânhàng IBRD, Cty IDA, Cty IFC, Nhóm tưvấn ICSID, và Nhóm tưvấn MIGA.

   

  WB được bọn Mẽo lập ra để đốitrọng mới IMF của Châu Âu. Nhiệmvụ của nó là coi chỗ nầu nghèo nghèo thì vậnđộng bọn giầu giầu xì cho ít xiền, rùi ăn hoahồng.

   

  WB, do vậy, là một nhóm các nhà môigiới tàichính. Các khoản cho vay của WB nói chung rất hẻo.

   

  Rùi, tự hỏi thằng Gúc đi các cô.

   

   

 36. #53 by Gia_lamcam on 2010/06/11 - 14:10

  Nếu so về tuổi tác chưa chắc ai đã hơn ai đấy tên Cẩm hâm dở hơi ợ!@Nhà Chùa
  Anh điếu nói tuổi tác nhá tên Nhà Chùa nhá.
  Anh đang nói chung chung về thái độ xấc xược khi đối thoại với người khác.
  Trong còm trước, anh cũng chỉ có ý ủng hộ Dốt Tướng về cái thái độ ứng xử cần thiết nên có trong quán, chứ anh cũng điếu chủ ý nói hắn. Hiểu chưa?
  Anh đã từng nói chiện với Nhà Chùa, đã từng ghé nhà hắn chơi và anh cũng đã quyết định điếu bâu giờ thèm trở lại.
  Thế nhá.

 37. #54 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 14:14

  Hơ hơ!

  Tên Cẩm già hói hâm mẹ nó hấp nặng rồi!
  Vào hay không nhà Sư Thứ mà cũng khoe ra!
  Ý là Hắn tinh hoa hơn Sư Thứ chứ gì!

  Chết cười!
  Nhọc công tên Tướng thối khai sáng!

 38. #56 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 14:27

  Còm số 8:

  OK!
  Thanks tên Tướng thối khắm đã kiên nhẫn!
  Thế mới xứng mặt chủ quán Bựa chứ!
  Đổ vào đầu tên Cẩm hấp một xô cứt ngâm!
  Vạch mồm mày ra Sư Thứ đái 1 bãi nhé!
  Bờ lốc để không chứng tỏ mầy chỉ là 1 cục phân lừa thôi!
  Tiên sư bố mầy!

  Câu hỏi tiếp theo cho tên Tướng thối khắm nè:
  Nếu xây xong quả tầu tức tốc HN-SG thì tên Tướng thối sẽ đi máy bay hay đi tức tốc HN-SG hở?
  Giá tiền vé của mỗi loại không phải là vấn đề đối với tên Tướng thối đúng không nào?
  Chẳng lẽ tên Tướng thối thích đi mất 5h thay vì chỉ mất 1,5h hay sao?
  Trong thời gian đợi Hắn, vện của Hắn có đủ mẹ thời gian tranh thủ tỉn thằng khác mấy nhát mẹ nó rồi!

  • #57 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 14:48

   Câu giảnhời là:

    

   – Nếu Caotốc HN-SG hết <= 5 giờ, và giá <= Tầubay, thì Dì chọn Caotốc.

    

   – Nếu Caotốc HN-SG hết > 8 giờ, và giá > nửa Tầubay, thì Dì chọn Tầubay.

    

   Xiền vé không quantrọng thì cái đéo gì mới quantrọng?

    

   Tómlại là các câuhỏi của Sư Thứ vưỡn đéo có tí tính kinhtế nầu, cảmtính như buôn rau ý.

    

   Dưng thường thì khoảngcách > 1500Km thì đéo nên chọn caotốc, trừkhi là caotốc Nhật tốcđộ 500Kmh. Cái nầy Dì nói rùi.

    

   Tinhiên để đi dulịch xuyên Lừa, thì đúng là buộc phải chọn caotốc, dù nó đắt hơn nhiều.

    

   Tầubay HN-SG mà hết 1.5h thì Thứ chắc đéo bâugiờ đi tầubay rùi. Riêng từ nhà Dì ra sânbay mất mẹ 1h nếu đéo tắc đường. Thêm 1h checkin (0.5h cũng được dưng rất dễ ăn đòn). Cứthế mà tính.

    

 39. #58 by Gia_lamcam on 2010/06/11 - 14:29

  Tên Cẩm già hói hâm mẹ nó hấp nặng rồi!
  Vào hay không nhà Sư Thứ mà cũng khoe ra!@Nhà Chùa
  Anh phẩy khoe mình đã ghé nhà Nhà Chùa ư? Hắn tưởng thế à?
  Nhà Chùa chậm hiểu quá, Dốt Tướng hắn mắng cho là phải.
  Đang nói về việc nên tránh thái độ xấc xược khi đối thoại, anh nói chiện đã vầu nhà hắn chơi và cũng sẽ điếu bâu giờ ghé nữa, là ý anh muốn nhắc để hắn biết về lý do anh điếu thèm chơi với hắn nữa đấy – vì cái thái độ xấc xược của hắn đới.
  Nhà Chùa phải để anh nói toạc móng heo ra thế thì thật tiếc.
  Thế thôi nhá. Anh còn rất nhiều chiện để bận tâm.

 40. #59 by Minh Dũng on 2010/06/11 - 14:39

  Địt mẹ tên Thứ, từ nẫy giờ đọc thấy hãm đéo chịu. Thằng nào đi tầu bay SG-HN mất 1,5h rồi hử, giơ tay lên xem nầu. Địt mẹ Thứ chưa bao giờ đi tầu bay SG-HN hả mà hỏi ngu thế?

 41. #60 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 14:44

  He he!

  Tên Dũng rụng râu nói đúng lắm!
  Chính xác là 1h45 phút!
  Được chưa?
  Nhưng chẳng lẽ Hắn lại tính cả chếch in vào out nữa hay sao?
  Thế thì cộng tiếp mẹ nó cả đì lay nữa vào!

  Sư Thứ cứ cho là bay mất 2 giờ đi!
  Được chưa!
  Thế tên Dũng sẽ đi máy bay hay đi tầu nào?

  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 14:54

   Thứ coi lại giảnhời của Dì phía dưới. Địtmẹ ngoài checkin, còn phải tính thờigian taxi hoặc chạy xe ra sânbay.

    

   Taxi mất 1h30, giá 250K. Xenhà mất 1h, giá khoảng 100K (xăng, vé, khấuhao..).

    

   Chưakể gọi taxi mà vầu giờ khó hoặc ở chỗ khó thì có mà bỏ mẹ.

    

   Dì nói rùi. Nếu Dì ra khỏi nhà lúc 7h thì đến SG lúc 13h là nhanh nhất.

    

   Nếu có caotốc, chắc bến nó cũng đâuđó quanh Trungtâm, gần nhà Dì thôi. Hoặc nếu xa thì chạy mẹ xeôm hết 20K và 10 phút là cùng.

    

 42. #62 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 14:48

  He he!

  Mắng thêm tên Cẩm hói hấp củ chuối này phát nữa!
  Mầy thậm ngu, thậm ngu!
  Xấc hay không xấc là do mầy hoặc tên Tướng thối nghĩ cùn mà ra thôi!
  Đã gặp nhau đít đâu mà bày đặt xấc với không xấc!
  Nói bậy với xấc chỉ là một khái niệm tương đối thôi mầy!
  Nhất lại là ở trong cái quán bựa này!
  Thật là mầy đã quen mẹ cái thói cả vú lấp miệng em rồi!
  Chẳng qua là không có tên bựa nào muốn tranh cãi với mầy đó thôi!

  Mang lí thuyết vật lí cái khỉ khô gì đó ra mà chém gió đi có khi còn hay hơn!

  • #63 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 14:55

   Xấc là kiểu hỏi của Ông Cụ. Hehe hỏi người ta mà lại làm ra vẻ như đố ý, là Xấc. Đéo muốn giảnhời.

    

   Chứ chưởi thì vôtư.

    

 43. #64 by Minh Dũng on 2010/06/11 - 14:49

  Địt mẹ qua câu hỏi của tên Thứ cũng đủ hiểu tên nầy đéo hình dung ra 56 tỷ tơn như nầu. Tển cũng đéo hình dung ra dự án quốc gia khác với dự án đéo quốc gia như nầu. Đưa cái BOT ra đây làm cặc gì chứ hử? Thằng tư bẩn ngu nầu mà bỏ tiền cho Lừa Quốc mần cao tốc? Địt mẹ rõ là Thứ đéo quan tâm gì đến việc sợ thằng Không ai sất thẻo mẹ tiền, rồi lo cho những thằng Đéo ai sất nai lưng giả nợ. 

  Đi tầu bay vào SG, nguyên đi từ HN lên nội bài mất mẹ 1h, check in mất mẹ nó 30 phút, bay mất mẹ nó 1,30 đến 1,45 phút, check out mất 30 phút, từ Tân sơn nhất về SG cũng mất thêm 1h nữa. Tổng bằng gần 5h. Chưa kể tầu bay Lừa hoãn chuyến hoặc delay là chiện thường. Chưa kể tắc đường trong nội thành là chiện thường. 

  Xét về rủi ro về tầy bay so thế đéo nào với tầu lửa cao tốc.

  Xét về mức độ lan tỏa kinh tế vi mô thì tầu bay so thế đéo nào so với tầu lửa cao tốc.

  Xét về lưu lượng hành khách và hoàng hóa thì tầu bay so thế đéo nào với tầu lửa cao tốc.

  Mà lốc để không thì làm sao hả Thứ, địt mẹ sovanh vãi ./
 44. #65 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 14:57

  Hố hố!

  Thế là tên tướng thối lộ hàng rồi nhé!
  Đường từ nhà tới sân bay với từ nhà ra ga tầu cao tốc khác đít gì nhau hả?
  Nhẽ từ nhà tên Tướng thối đến ga tàu cao tốc không có tắc đường chăng?
  Tàu cao tốc nhẽ không có chếch in!
  Không chếch in thì ăn khủng bố à?
  Đoạn đường cao tốc làm kiểu gì cũng hơn 1.500 km nhé!
  Giá vé không quan trọng vì nó sẽ có sự tự điều chỉnh giữa tương quan vé đường không, đường bộ, cao tốc …. với nhau!
  Vấn đề ở đây là thời gian và sự an toàn!
  Trên 1.500 km là chọn máy bay nhé!
  Thế thì xây quả cao tốc xuyên Việt làm gì, xây làm gì?
  Rõ ràng tên Tướng thối đã tự trả lời là xây dựng đoạn kinh tế hơn rồi đó!
  Sao lại tự mâu thuẫn với mình như thế?

  Ps. Khoảng 10 năm nữa, khi cao tốc làm xong thì thời gian bay có thể sẽ giảm từ 1h45 phút xuống còn 1,5 giờ. Điều  này có gì mà thắc mắc nhờ?

  • #66 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 15:04

   Địt,/mẹ Thứ ngu đéo chịu được. Sânbay cách nhà 30Km, còn ga caotốc chắcchắn trong nộithành.

    

   Thứ sang Tầu phát coi tầu caotốc nó có checkin/out không? Trong đó checkin/out Airport của China là phứctạp nhất thếgiới vì có đoạn tính thuế hảiquan (coi có buôn gian bán lận gì không, kểcả bay từ Quảngchâu tới Cônminh).

    

   Địtmẹ ngu lại bảothủ thì khá thế đéo nầu được.

    

   Trên 1500Km thì chọn tầubay, còn mần caotốc xuyên Lừa để nối khoảng 1500Km ý lại mới nhau, gồm khoảng 20 ga gì đó. Ít người chạy thẳng HN-SG, mà sẽ đi từng đoạn HN-Vinh, rùi Đà Nẵng Nha Trang etc..

    

   Thôi địtmẹ buồn mửa mới Thứ rồi, đéothể nói được nữa.

    

   Phải nói là Thứ ngu yhệt bọn phan của Sâu Khoai. Đéo hiểu 10 năm họchành nó chạy đéo đâu rùi.

    

 45. #67 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 14:58

  Địtmẹ lại một thuậtngữ tên Sư Thứ đưa ra mà đéo hiểu gì, đó là BOT.

   

  BOT là thuậtngữ dùng trong lĩnhvực đầutư, chứ đéo ai dùng trong lĩnhvực tíndụng.

   

  Thôi nói thế thôi để các cô tự gúc. Buồn vãi đái thật.

   

 46. #68 by Minh Dũng on 2010/06/11 - 14:58

  Địt mẹ thế hiệu quả di chuyển thì thời gian không tính cả check in check out với delay thì tính cái cặc gì? Tính nhõn cái thời gian lý thuyết bay từ đây đến đây thôi hử. Thứ đi cao tốc chưa Thứ? Tầu bay vì rủi ro lớn, thiệt hại về người và tài sản cao nên việc check in với check out nó mới lâu thế. Tầu lửa cao tốc cũng có check, nhưng nhanh hơn nhiều. Anh đi tuyến từ Osaka lên Tokyo, cũng chỉ trình giấy tờ không quá 10 phút cho cả vào lẫn ra Thứ ạ.

 47. #69 by sss_sy_sss on 2010/06/11 - 14:58

  Dũng khắm:

  Mày nói anh lại dức hết đầu! Đã tính chéc in chéc ao của máy bay thì phải tính cả tàu lửa cao tốc chứ, 5h + thêm từng đó chéc cho cao tốc thì là nhiu là nhiu??? CHết cười cãi như cứt.

  Cáo tốc đéo chở hàng hóa nhế tên Dũng, TW đã chọn phương án 4 rồi, chỉ chở ngợm thôi! thế thì Dũng cãi như cứt thật rồi. Thêm nữa, Dũng khắm kiểm tra lại xem cao tốc mấy nước khác chở được nhiu người 1 chiến???

  Còn delay thì ai nói cao tốc không??? Phán lung tung!

  Anh lâu lắm rồi mowius có thời gian rảnh chửi nhau, lâu không luyện nên chưởi hơi nhạt, mai anh vận công thêm tí nữa

   

   

  • #70 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 15:14

   Caotốc chở hàng như tầubay ý. Tức là đéo chở được container hay ôtô, hay thanđá dầumỏ.., chứ chở hàng theo người 100Kg/người vôtư.

    

   Địtmẹ hóng ở đâu mà tuôn mỗi câu “caotốc không chở hàng” hử?

    

   Caotốc không thể có delay vì delay thì đâm mẹ vầu đít nhau, trừ khi delay tuyềnbộ tuyến đường cả ngàn Km. Đến giờ buộc phải chạy, dù có khách hay không.

    

   Lại một tên đéo bâugiờ nhìn thấy cái caotốc vầu chém gió.

    

 48. #71 by sss_sy_sss on 2010/06/11 - 15:01

  Thằng Trung Tiện nói như cứt.

  “Nếu có caotốc, chắc bến nó cũng đâuđó quanh Trungtâm, gần nhà Dì thôi. Hoặc nếu xa thì chạy mẹ xeôm hết 20K và 10 phút là cùng.”

  Địt mẹ mày, đi máy bay thì mày bắt ngơời ta chạy taxi mất cả tiếng, còn cao tốc nhà mầy thì âầy chạy xe ôm có 10 phút. Địt mẹ mày, anh khó ngửi quá.

  • #72 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 15:10

   Ét còn ngu hơn cả Thứ. Sânbay hiệnđại bigiờ cách thànhphố ít nhất 30Km.

    

   Dững con như KLIA bên Mã cách K.Lumper gần 100Km. Còn ga caotốc buộc phải ở downtown, đó là lợithế cạnhtranh của nó.

    

 49. #73 by Khoai Tây on 2010/06/11 - 15:02

  Sư Thứ hói vầu quán lâu ngày mà đéo biết quán này sinh hoạt thế nầu à? Dở nhỉ.


  Quán nầy không phân biệt tuổi tác. Các lão hói với các em tintin có quyền và nghĩa vụ ngang nhau. Các hói có quyền chửi tintin và ngược lại các tintin có quyền chửi các hói. Tùy vào độ đậm nhạt của các phát bẩu mà oánh giá chứ đéo có chiện hói luôn đúng hoặc tintin luôn sai.

  Quán nầy chầu mừng mọi thể loại Bựa nhớn bé vầu chửi nhau, đặc biệt coi trọng các Bựa nữ – đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội Lừa, đây là exception duy nhất trong quán nói đéo gì cũng đúng. Bựa nầu muốn mình nói bâu giờ cũng đúng mà không bị vả sưng đầu lâu, thì nên tự nhận mình là gái ngay từ đầu.

  Quán nầy thích chửi và thích được nghe chửi. Miễn trong câu chửi có thông tin để các Bựa đúc rút, học hành. Các thể loại oánh dắm hội nghị, nói năng lửng lơ bâng quơ con gà mờ sẽ bị vả tới tấp.

  Quán nầy coi trọng sự cầu thị. Bựa viên có thể sai 6 tháng 1 năm đéo sao. Miễn chịu được nhiệt ở đây, nghe được chửi thì từ từ sẽ ngon dần lên.

  Quán nầy cổ vũ cho Tự do và Dân chủ. Dưng để đến được với Tự do và Dân chủ thì Lừa cần phải được Đào tạo lại và Tự Đào tạo lại.

  Đấy, sơ sơ vài điểm về phong tục tập quán cho Sư Thứ.

  Bonus: Chửi và nghe chửi là nghệ thuật. Kẻ chửi và kẻ nghe được chửi là những nghệ sĩ. 50. #74 by sss_sy_sss on 2010/06/11 - 15:05

  Vấn đề ở đây là thời gian và sự an toàn!
  Trên 1.500 km là chọn máy bay nhé!
  @ thằng Thứ hổ mang bành:

  Anh thấy đi cao tốc an toàn hơn, nó giông giống xe lửa giờ, chú Kim tuyền đi tầu hủa, kể cả tới tận Niên Sô. Dưng thằng nhà chùa ăn thịt chó mắm tôm chưa mà sao chửi nhạtthees×??? anh buồn.