Đường Sắt Cao Tốc (#3)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 2 xem ở đây)

***

Nhời Trung Tướng

Qua điềunghiên Mục (2) Cồngmăng, Trung Tướng thấy phảnđối của chibộ quá yếu, nên mặcnhiên không triểnkhai tiếp vướnđề Lừa có nhucầu cỡi Caotốc hay không, và coinhư chibộ mặcnhiên thừanhận, rầng vụ Cựu Bộtrưởng Lỗđít Bình Đào Đình bẩu Lừa chưa có nhucầu cỡi Caotốc vì 1-blah 2-blah 3-blah là rất Lỗđít.

Tổng 85 trẹo Lừa Nộiđịa hiệntại, Ba Ngàn Tơn GDP, và quãng 120 trẹo vầu năm Caotốc Khánhthành, Mười Ngàn Tơn GDP, hốt cứt trọn đời nơi doi đất hình giun trải ngót 2,000 câylômếch, mà bănkhoăn đéo đủ khách chạy tầu Bắc Trung Nam, thì Bộtrưởng Lỗđít quả xứngđáng Super Lỗđít (*).

Tinhiên, trướckhi khảosát Xứ Lừa có Cần Caotốc và Đủ xiền xây Caotốc không, Trung Tướng tiếptục tườngtrình vài chủtrương.

(3) Vạch đít Chống-caotốc

Bọn chống-caotốc (anti-hsrer), lũ súcvật bầyđàn bấthủ, dù ở hộitrường Nghịviện, ở bấu mạng Dân Chí, hay vỉahè Hàng Bông, nhấtnhất phải nhay một trong sáu lý:

(i) Caotốc lỗ một năm tỷ Tơn.

(ii) Caotốc quá xịn, Lừa chưa cần, chỉ cần nângcấp đườngsắt thường.

(iii) Caotốc quá đắt, nợ mần bắt concháu gánh.

(iv) Trườngchợ, cầucống, phốxá.. lợi hơn Caotốc.

(v) Caotốc cỡi không hiệuquả bằng tầubay.

(vi) Caotốc thấtthoát khiếp, 10% là 6 tỷ Tơn.

Trung Tướng vạch đít bọn Lỗđít nhế.

(i) Caotốc lỗ?

Lỗđít tụimầy đéo thằng nầu đọc nủi một trang đềán kinhtế, đừng nói biết ROA ROE là mẹ gì, và chưa thằng nầu từng nhòm ké quả hồsơ Caotốc, dám phán như Ông Cụ về Lỗ mới Lãi?

(ii) Caotốc quá xịn?

Lỗđít tụimầy học bọn phảnđối điệnthoại diđộng 199x hử?

Thời thởi bỏn lậpluận, điệnthoại bàn còn đéo có, sâu pháttriển Diđộng?

Thựctế chứngminh, điệnthoại bàn đã hết cơhội sau chỉ dăm năm Lừa chơi Diđộng, và 10 năm tới điệnthoại bàn sẽ tuyệtchủng. Sure.

Đườngsắt rùi cũng vậy. 50 năm nữa Đườngsắt Thường chỉ hoạtđộng trong côngviên hoặc phintrường. Sure.

(iii) Caotốc quá đắt?

Tầm 60 tỷ Tơn cho 30 năm, đắt đắt cái đầubuồi.

Không xiền thì vay. Không muốn vay cứ cổphầnhóa, Trung Tướng sẽ là Ông Lừa đầutiên mua cổphiếu Caotốc đoạn Hà Nội Đồ Sơn hehe Lỗđít tụimầy tin hông?

(iv) Mần trườngchợ, cầucống lợi hơn?

Lỗđít tụimầy đừng lôi quả ảnh trẻcon đu dây vượt sông chưởi Caotốc nhế. Mẽo cũng có Ông Đen sống bên núi rác. Việc nầu ra việc nấy.

(v) Caotốc cỡi không hiệuquả?

Lỗđít tụimầy cỡi Caotốc Sài Gòn Vũng Tầu chưa, lấy vé nhiêu, mà dám bẩu Caotốc không hiệuquả bằng tầubay? Hónghớt Nhật hử?

Lỗđít tụimầy nghĩ tầubay chạy Hà Nội Đồ Sơn mau hơn Ông Ngựa hay sâu, mà dám so tầubay với Caotốc?

(vi) Caotốc thấtthoát khiếp?

Đây mới thực là bănkhoăn cốttủy của Lỗđít tụimầy. Tómlại, GATO.

GATO ý thật chínhđáng, Trung Tướng rất thôngcảm.

Dưng Lỗđít tụimầy chọn đi:

(A) Mần Caotốc thấtthoát 20% của 60 tỷ.

(B) Không mần Caotốc bay sạchsẽ luôn 100 tỷ.

(C) Mần hay không mần Caotốc thì Lỗđít tụimầy cũng hưởng 0% của Zero tỷ.

Lỗđít tụimầy đừng căngthẳng tổnthọ.

Nếu Bê Xê Tê vay ODA mần Caotốc, thấtthoát không đếnnỗi quá nặng đâu, vì bọn chovay kiểmsoát chặt phết. Bỏn cũng lo khảnăng giảnợ của connợ chứ.

Tỉnhư hồi Bê Xê Tê xây cầu Bãi Cháy, bọn Nhật chỉ nhè mỗi phần đườngdẫn châncầu xuống đám PMU18 bạn Dũng Tổng thôi. Phần phẩn giá 10 trẹo Tơn, thầytrò bạn Dũng chén 3 trẹo kịchkim.

Đéo thằng Khoaitây thầnquynh nầu quẳng 1 tỷ Tơn để Lừa tự tiêupha nhế, đừng nói 60 tỷ.

Lỗđít tụimầy thông chửa?

(4) Trốn Vé, Ném Đá, Bánh Đất, và các Bấthủ khác

Trung Tướng đáp Cẩm Giàng, cách Hàng Cỏ 40Km, lúc 15h00.

Phátthanhviên đọc ôngổng, rầng Tầu, như thônglệ, chờ tránh ông ngượcchiều No7, bâulâu chưa xácđịnh, tiệnthể đong thêm than, nước, mời đồngbầu vui nghỉ tựdo.

Lừa ào khỏi toa trậptrùng, 80% trèo lối cửalưới (***). Bọn chiênnghiệp tứctốc moi võng đay võng bạt từ balô xắccốt, móc gầm toa, ngủ nồngnàn. Bọn lùđù hết chỗ nằm, chưởi tungtóe, rùi chui sau toa, ỉa miênman, vửa ỉa vửa tán chiện Sô Liên Trung Tẫu.

Ga Cẩm Giàng có hai con ghế côngcộng, dưng bọn chiênnghiệp đã vãi đầy các cỏn cứt-không-thịt khô đen, mụcđích để đéo-thằng-nầu bìnhđẳng hơn thằng-nầu (**).

Trung Tướng mò nắm xôi Ma gói, đứng chén bẽnlẽn. Mười tiếng nhịn liền, đói quên mỏi.

***

(Dừng coi phảnứng Lỗđít)

(@2010)

(*) Tơn GDP: Tức Luas GDP-per-capita PPP, hay Thunhập Bìnhquân Đầu Lừa Tươngđương, tính bằng Ông Tơn.

(**) Cứt-không-thịt: Tức cứt Lừa Thiênđàng, cứt của dững siêunhân không bâugiờ ăn thịt.

(***) Cửalưới: Cửasổ toa tầu Lừa, vốn lắp kiếng, dưng bị bầnnông nhàquê ném bể tiệt để giảitrí, nên Bê Xê Tê thay bằng lưới sắt mắtcáo.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Điềunghiên: Learning (Điều nghiên).
– Cồngmăng: Comment (Cồng măng).
– Phảnđối: Opposition (Phản đối).
– Chibộ: You comrades (Chi bộ).
– Mặcnhiên: By default (Mặc nhiên).
– Triểnkhai: Run (Triển khai).
– Vướnđề: Problem (Vướn đề).
– Nhucầu: Demand (Nhu cầu).
– Caotốc: High-speed (Cao tốc).
– Coinhư: Suppose (Coi như).
– Thừanhận: Accept (Thừa nhận).
– Bộtrưởng: Minister (Bộ trưởng).
– Lỗđít: Asshole (Lỗ đít).
– Nộiđịa: Domestic (Nội địa).
– Hiệntại: Current (Hiện tại).
– Khánhthành: Opening (Khánh thành).
– Câylômếch: Kilometer (Cây-lô-mếch).
– Bănkhoăn: Disturbed (Băn khoăn).
– Xứngđáng: Valued (Xứng đáng).
– Tinhiên: However (Ti nhiên).
– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Khảosát: Survey (Khảo sát).
– Tiếptục: Continue (Tiếp tục).
– Tườngtrình: Report (Tường trình).
– Chủtrương: Undertaking (Chủ trương).
– Súcvật: Animals (Súc vật).
– Bầyđàn: Swarming (Bầy đàn).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Hộitrường: Hall (Hội trường).
– Nghịviện: Parliament (Nghị viện).
– Vỉahè: Sidewalk (Vỉa hè).
– Nhấtnhất: Certainly (Nhất nhất).
– Nângcấp: Upgrade (Nâng cấp).
– Đườngsắt: Railways (Đường sắt).
– Concháu: Next generations (Con cháu).
– Trườngchợ: Schools and marts (Trường chợ).
– Cầucống: Bridges and sewers (Cầu cống).
– Phốxá: Streets and shops (Phố xá).
– Hiệuquả: Effective (Hiệu quả).
– Tầubay: Airplanes (Tầu bay).
– Thấtthoát: Loss (Thất thoát).
– Tụimầy: You (Tụi mầy).
– Đềán: Project (Đề án).
– Kinhtế: Economic (Kinh tế).
– Hồsơ: Files (Hồ sơ).
– Phảnđối: Against (Phản đối).
– Điệnthoại: Telephones (Điện thoại).
– Diđộng: Mobile (Di động).
– Lậpluận: Argue (Lập luận).
– Pháttriển: Develop (Phát triển).
– Thựctế: Facts (Thực tế).
– Chứngminh: Prove (Chứng minh).
– Cơhội: Chance (Cơ hội).
– Tuyệtchủng: Extinct (Tuyệt chủng).
– Hoạtđộng: Activate (Hoạt động).
– Côngviên: Parks (Công viên).
– Phintrường: Film studios (Phin trường).
– Đầubuồi: Bitch cock (Đầu buồi).
– Cổphầnhóa: Equitization (Cổ phần hóa).
– Đầutiên: The first (Đầu tiên).
– Cổphiếu: Stock (Cổ phiếu).
– Hehe: Hey hey (Hehe).
– Trẻcon: Kids (Trẻ con).
– Hónghớt: Badly hear (Hóng hớt).
– Cốttủy: Core (Cốt tủy).
– Tómlại: Totally (Tóm lại).
– Chínhđáng: Plausible (Chính đáng).
– Thôngcảm: Sympathetic (Thông cảm).
– Sạchsẽ: Fully (Sạch sẽ).
– Căngthẳng: Nervous (Căng thẳng).
– Tổnthọ: Die soon (Tổn thọ).
– Đếnnỗi: Such (Đến nỗi).
– Chovay: Lender (Cho vay).
– Kiểmsoát: Control (Kiểm soát).
– Khảnăng: Ability (Khả năng).
– Giảnợ: Payment (Giả nợ).
– Tỉnhư: For example (Tỉ như).
– Đườngdẫn: Path (Đường dẫn).
– Châncầu: Bridge (Chân cầu).
– Thầytrò: Gang (Thầy trò).
– Khoaitây: Foreigners (Khoai Tây).
– Thầnquynh: Neurological disease (Thần quynh, Thần kinh).
– Tiêupha: Spend (Tiêu pha).
– Phátthanhviên: Speaker (Phát thanh viên).
– Ôngổng: Loudly (Ông ổng).
– Thônglệ: Usual (Thông lệ).
– Ngượcchiều: Opposite (Ngược chiều).
– Bâulâu: How long (Bâu lâu).
– Xácđịnh: Determine (Xác định).
– Tiệnthể: By the way (Tiện thể).
– Đồngbầu: Fellow (Đồng bầu).
– Tựdo: Freely (Tự do).
– Trậptrùng: Crowdedly (Trập trùng).
– Cửalưới: Net windows (Cửa lưới).
– Chiênnghiệp: Pros (Chiên nghiệp).
– Tứctốc: Immediately (Tức tốc).
– Balô: Backpacker (Ba-lô).
– Xắccốt: Bag (Xắc-cốt).
– Nồngnàn: Lovely (Nồng nàn).
– Lùđù: Amateurs (Lù đù).
– Tungtóe: Nicely (Tung tóe).
– Miênman: Comfortably (Miên man).
– Côngcộng: Public (Công cộng).
– Mụcđích: In order (Mục đích).
– Bìnhđẳng: Equal (Bình đẳng).
– Bẽnlẽn: Ashamedly (Bẽn lẽn).
– Thunhập: Income (Thu nhập).
– Bìnhquân: Average (Bình quân).
– Tươngđương: Relative (Tương đương).
– Thiênđàng: Socialism heaven (Thiên đàng).
– Siêunhân: Superman (Siêu nhân).
– Bâugiờ: Ever (Bâu giờ).
– Cửasổ: Window (Cửa sổ).
– Bầnnông: Ugly farmer (Bần nông).
– Nhàquê: Countryman (Nhà quê).
– Giảitrí: Relax (Giải trí).
– Mắtcáo: Fox-eye (Mắt cáo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

– Chống-caotốc: Anti HSR (Chống cao tốc).
– Cứt-không-thịt: Shit without meat (Cứt không thịt).
– Đéo-thằng-nầu: Noone (Đéo thằng nầu).
– Thằng-nầu: Someone (Thằng nầu).

*** 1. #1 by Lừa cơ bản on 2010/06/10 - 18:54

  Địt cụ bọn anti cứ lải nhải đi tàu-bay giá rẻ nhanh và rẻ hơn cao-tốc, địt cụ chúng nó mặc nhiên cao-tốc chỉ phục vụ HN-SG. Địt cụ chúng mầy thử cỡi tàu-bay đi Vinh coi, chúng mầy chưa check-in Nội Bài xong Bản đã về đích mẹ.

  (***) Cửalưới: Cửasổ toa tầu Lừa, vốn lắp kiếng, dưng bị bầnnông nhàquê ném bể tiệt để giảitrí, nên Bê Xê Tê thay bằng lưới sắt mắtcáo

  Tàu Thiên đàng có kiếng cái đầu buồi, TW lắp lưới để Lừa khỏi ăn gạch đá phóng lên bởi bần-nông, ti nhiên hỏa lực mềm như cứt nát, vôi , bùn , etc thì tới giờ vưỡn chưa có biện pháp chống đỡ.

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 20:53

   Là tầu thời Pháp mới có kiếng, đến thời Thiênđàng thì nó thành lưới, rùi có lúc để trống trơn cho mát và dễ thoát hiểm.

    

 2. #3 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/10 - 19:06

  Được đấy.

  Mấy ngày nay bọn ruồi bu vớ được quả tôn ngộ không đu dây của làng PôKô thế là cả tổng luloa lên như cháy nhà, rằng bọn làm cao tốc là không có quả tim? chán nhờ. hê hê
  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 20:52

   Địtmẹ sâu nó không lôi luôn cái vụ sến của Quán Bựa ra cho nó chất?

    

   Đấy, có thằng bécon 4 tuổi nó phải nuôi mẹ nó sắp chết đấy. Mần caotốc làm đéo gì? Xây caoốc làm đéo gì? Phóng vệtinh làm đéo gì?

    

   Địtmẹ bọn bầnnông.

 3. #5 by Gia_lamcam on 2010/06/10 - 20:33

  Anh thật, vướn đề nầy điếu phẩy chiên môn anh nên anh xin dựa cột nghe hơi nồi chõ, xem 2 bên cãi nhau bên nầu thắng. Tạm thời, anh bỏ phiếu trắng.
  Có điều này anh muốn hỏi Dốt Tướng:
  (B) Không mần Caotốc bay sạchsẽ luôn 100 tỷ.@Dốt Tướng
  Mần cao tốc thì đi vay. Không mần cao tốc thì anh gí phuồi vầu vay nữa. Thế điếu đi vay thì sâu mất sạch sẽ?
  Tổng 85 trẹo Lừa Nộiđịa hiệntại, Ba Ngàn Tơn GDP, và quãng 120 trẹo vầu năm Caotốc Khánhthành, Mười Ngàn Tơn GDP,… @Dốt Tướng
  Ba Ngàn Tơn GDP ý là thu nhập đầu người Lừa bi giờ à? Điếu gì nhiều thế? Anh nghe đâu như giờ Lừa mới đạt quãng 800 Ông Tơn/năm? Còn như Thái là quãng >2500 Tơn/năm? (Mờ nghe đâu cứ cái tốc độ phất triển có định hướng như Lừa giờ thì quãng 100 năm nữa mới đuổi kịp Thái bi giờ?)
  Anh điếu biết, anh hỏi nghiêm túc đới.

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 20:48

   – Không mần caotốc hoặc điện hoặc cảng thì xiền Lừa nó đi mẹ chỗ nầu đéo ai biết, nên consố 100 tỷ là ẩndụ.

    

   Địtmẹ cứ xây con cầu Thanh Trì, thì dân Hànội có con cầu to mà đi, còn nếu đéo xây, xiền đó đi đâu Cẩm biết hông?

    

   – GDP được tính theo sứcmua tươngđương (PPP) chứ nếu theo tỷgiá thì chỉ có 1,000 Tơn thôi. Dì nói rõ rùi còn gì?

    

 4. #7 by kochumbenim09 on 2010/06/10 - 20:49

  cẩm giàng cách hn có quảng 40km thì phải…tên nầu hay đi tầu hải phòng cần phơm đê..dưng thằng Gì lại đã đi được 10 tiếng rùi hết mẹ cả ngày rùi mới tới ga cẩm giàng …đi tầu nhanh đấy hở mầy ..thế tầu chậm thì bâu lâu mới tới cẩm giàng…cú tre vờ ling của mầy anh nghe như mầy đang chém gió…

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 22:14

    

   Ma Dì có bận đi 2 ngày rưỡi từ Hà Nội mới tới Hải Phòng đó. May mà hồi hổi đéo có phôn để gọi kiểmtra, chớ hông Ông Pa đã điên mẹ nó đầulâu rùi.

    

   Lúc về HN y kể cả nhà mới biết.

 5. #9 by kochumbenim09 on 2010/06/10 - 21:02

  đầutiên mua cổphiếu Caotốc đoạn Hà Nội Đồ Sơn @ tên Gì bú !/

  đoạn Hanoi – Vinh mầy cho anh đặt cửa mua cổ phiếu với nha..

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 22:15

   Đoạn đấy cũng ngon của nó đấy. Ghét mỗi đoạn Vinh Đà Nẵng thôi.

 6. #11 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/10 - 21:42

  Có một dòng phản biện trên mạng rằng nếu cố làm cao tốc thì có thể sẽ “phá sản”, Hố hố, buồn cười nhờ.
  Theo tại hạ thì không phải lo cho TW,riêng khoản lợi nhuận kinh doanh xăng dầu cho Lừa (tính ra lời hơn 4000 ông cụ / lít) và nhiều khoản khác đã tương đối rồi,ngoài ra vì dự án là dài hơi nên mỗi thời điểm sẽ có những biện pháp linh hoạt phù hợp, TW có thể:
  -Huy động vốn cổ phần (như lão Bựa nói)
  -Dùng sức mạnh độc tài huy động sức dân (khoản này thì TW thành thần rồi) he he
  -Hoặc cho bọn Tư Bản xây dựng và khai thác trong một khoảng thời gian.
  ….
  Nên tập trung vào việc mần làm sao cho hiệu quả và hợp lý, huy động được các nguồn lực xã hội, tạo ra lực đẩy cân đối cho các vùng,…
  Nói leo thôi, biết đếch đâu, he he

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 22:16

   Phá phá cái ./ con giun đũa. Tính thế đéo nầu mà ra phá sản?

 7. #13 by Minh Dũng on 2010/06/10 - 21:53

  Báo chí chưởi nhau 2 chiều, Bê xê tê đang phân vân? Đúng con mẹ nó luôn. Cứ bàn, bàn con mẹ nát ra. Chứ Bê nó quyết thì can vào lỗ đít. Mà 10 năm nữa chắc đéo đã bàn xong. Địt mẹ đọc cái đề án tính ra 56 trẹo, chứ đến lúc làm thì cả trăm trẹo chứ 56 cái đéo gì. Nhật nó thích vào bỏ mẹ đi, Lừa thích vay Nhật bỏ mẹ đi.


  Đấy rồi xem, các chú cứ cãi nhau chán con mẹ nó đi. Xây xe lửa cao tốc chứ có phải mần vỉa hè hồ Gươm đéo đâu.
  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 22:18

   Vụ Bê Xê Tê đang lăntăn thì Dì bấu trước rùi còn jì.

 8. #15 by Minh Dũng on 2010/06/10 - 22:01

  Mà địt mẹ thói Lừa trăm trăm GATO, Lừa buộc ghét Lừa ăn. Cố à quên cựu trưởng bộ Bình Đào phốt rồi thoái, giờ ngóc đầu lên phản phản cái dắm. Một lũ Lừa bám theo bâu xâu. Địt mẹ giờ đi tầu bay cứ hoãn lên hoãn xuống. Có tầu chạy chẳng xoắn con mẹ nó mua vé mà đi, chửi chửi đầu buồi, cản cản đầu buồi. 


  Đường sắt xong thì lũ già hói trong này tèo ối rồi. Lúc đấy tha hồ đi tầu đéo cần vé, nhở?
  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 22:20

   Ừa địtmẹ thằng chó Bình ý hồi đươngchức đéo thấy có bài nầu ngọtngào mantrá kiểu “Đây là ýkiến tâmhuyết của đời anh” nhở.

    

   Bỏn chó như nhau cả thôi. Dì chỉ mong sớm có Tầu để Dì cỡi đi Đồ Sơn nhanh như chạy Quảngchâu xuống Tungquảng, còn Dì kệ mẹ bỏn muốn mần gì thì mần.

 9. #17 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/10 - 22:02

  “Cứt-không-thịt: Tức cứt Lừa Thiênđàng, cứt của dững siêunhân không bâugiờ ăn thịt”

  Lão Bựa phóng đại mẹ rồi. Nghe nói bần nông nhất thì chí ít tết đến mỗi ông Lừa cũng được vài lạng cơ mà. Còn bọn city thì có cả tem thịt chứ?

  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 22:09

   Tem thịt phải bán lấy xiền đong gạo cô ạ. Dạng Tinh Hoa như Dì thì một tháng cũng chỉ được vài lạng thôi. Còn đám Phiếu E (“Nhân Dân”) hoặc Không Phiếu thì xẻo đít ra mà lấy thịt nhế.

 10. #19 by Minh Dũng on 2010/06/10 - 22:09

  Nói như ĐB Lê Quốc Dung, “rút gọn” từ 28 tiếng xuống 5 tiếng tuyến đường Sài Gòn – Hà Nội đồng nghĩa với việc tiết kiệm được 23 tiếng cho 50 triệu con người trong vòng 100 năm, lợi nhuận không biết đâu mà kể.


  ĐB Nguyễn Đăng Trừng: Tôi rất thích thú khi thấy có rất nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí hết sức khác nhau tại diễn đàn QH. Riêng tôi, tôi ủng hộ. Không phải ủng hộ bình thường mà ủng hộ một cách mạnh mẽ.

  Đấy nói như trên có phải thơm mồm không. Địt mẹ ở cái đất nước này mà đòi dân chủ đầu buồi. Phản biện khoa học đéo có, toàn phản biện khái niệm chung chung, vãi cả tè. Bê xê tê bấm nút phát, đi hay ở biết ngay.

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 22:22

   Hai tên ý chắc thuộc dạng Bán Tinh Hoa, đệ của Dì rùi.

    

 11. #21 by Đội cấn on 2010/06/10 - 22:10

  Lão bựa bị vện đá dái hay sao mà chửi lừa nồng nàn đéo tả.,
  Địt mẹ Cấn cũng máu cưỡi cao tốc dưng vẫn đuợc bụp “bánh giò lóng” với “bánh chưng đất” hay tiện tay shopping “khuy bấm, kim khâu,băng phiến, thuốc hôi nách…” làm quà cho vện… khu khú.,
  Mà đéo thằng mẹt lồn nào nhắc tới hệ thống vừa vừa tốc nội vùng kiểu metro nhỉ, địt mẹ đã tự hào HN là đô thị to nhất quả đất mà đéo có cái đồ chơi này thì còn đéo là dân chơi.,
  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 22:26

   Dựán Metro của cả HN cả SG đều duyệt rùi, đéo có thằng nầu dám cãi vì Bê Xê Tê quyết rùi. Đã bẩu là Bê Xê Tê bạn Dì cho sủa thì Lừa mới được sủa mà.

    

   Tinhiên 2 dựán đều mắc ở khâu giảiphóng mặtbằng. Địtmẹ xiền đềnbù mần ga, mần đường nủi nhiều gấp đến 10 lần xiền mần đường ngầm.

    

   Đeothể có nủi dững khuvực rộng 2-3 hécta giữa HN mần ga Metro, cho đến khi có một bạochúa Lừa.

    

   Dân Lừa cần bạochúa. Hạng như Ông Cụ đéo ăn thua, phải như Lê Duẩn, và lại phải giỏi kinhtế.

 12. #23 by EURO on 2010/06/10 - 22:21

   

  Hehe chầu cả nhà , tựtin là mấy ngày nay trải nghiệm Rôxinh đủ dùng cho vài tháng rồi, sẽ bốt dần share với chi bộ nghe. Yêu mọi người quá à.

   
 13. #25 by Hoàng Việt on 2010/06/10 - 22:33

  An Hoang Trung Tuong
  Cách đây 9 phút

  Vụ Bê Xê Tê đang lăntăn thì Dì bấu trước rùi còn jì.

   Bê Xê Tê  lăn tăn cái củ ./ , thèng đéo nầu cũng có phần lobby của thèng Nhật lùn rùi , địt mịa mang ra cuốc hội chỉ làm chò rận chủ , các con rối phản biện cái củ khặc .

  Cứ theo bài báo (số ra ngày 12/12/2009) thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định và thông báo cho phía Nhật biết . Nguồn tin đáng tin cậy là phía Việt Nam đã gửi cán bộ, chuyên viên sang Nhật để được đào tạo trong chương trình của dự án này. Nói cách khác, siêu dự án này là “chuyện đã rồi”.

 14. #26 by Hoàng Việt on 2010/06/10 - 22:38

  Căn cứ vào dự toán do tư vấn Nhật lập là 56 tỷ $, theo biểu giá tính toán của công nghệ Nhật, chi phí theo bảng lương của người Nhật. Còn nếu dự án này rơi vào tay nước mẹ thì chắc chắn số tiền đầu tư này thấp hơn nhiều
  Các nhà đầu tư Việt Nam nên dòm nước mẹ ,bởi TungCủa vừa đầu tư xây dựng xong một nhà máy chế tạo tàu cao tốc để lăp đặt cho tuyến Thượng Hải-Bắc Kinh trên 1300 km .Bựa viên có thể so sánh với tuyến ĐSCT Bắc Kinh – Thượng Hải dài 1.318Km, hành trình 5 giờ, tốc độ 300-350Km/giờ, TungCủa đầu tư hết 22,6 tỷ USD; dư vậy, ĐSCT Bắc Nam nếu TungCủa đầu tư thi công giá thành chắc chắn chỉ xoay quanh con số 32 tỷ $ nếu TungCủa bỏ vốn đầu tư toàn bộ, 23 tỷ $ số dư ấy có thể làm thêm 18 tuyến đường bộ cao tốc 

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 23:24

   Nếu giá của Tầu bằng nửa và Dì là lãnhtụ, chắcchắn Dì chọn Tầu. Địtmẹ chạy Hàng Châu Thượng Hải cũng chả thấy kém nhiều Tokyo Osaka.

 15. #28 by EURO on 2010/06/10 - 22:44

  Hehe, đôikhi phẩy hisinh làm nền cho cảnh cũng là trảinghiệm tâunhã TT ạ

  Dì Bựa biết chỉdẫn giùm em  làmsâu để status hiểnthị như nhà  mình đi?

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 23:26

   Em kích vầu cái hình Stats của Dì, nó dẫn đến trang thốngkê, trong đó ghi rõ cách tạo một quả mới mà.

 16. #30 by manowar on 2010/06/10 - 22:45

  Dân Lừa cần bạochúa. Hạng như Ông Cụ đéo ăn thua, phải như Lê Duẩn, và lại phải giỏi kinhtế.
  ————————————————-
  Co thang Man dc hem?

  Bê Xê Tê  lăn tăn cái củ ./ , thèng đéo nầu cũng có phần lobby của thèng Nhật lùn rùi , địt mịa mang ra cuốc hội chỉ làm chò rận chủ , các con rối phản biện cái củ khặc .

  ——————————————————————————–

  Nhieu khi Bo Co To co y de cho cac dong chi ay sua de doi them tien cac ban Ja Pa Ni. Cang sua to thi tien cang nhieu

 17. #31 by Nothingtolove on 2010/06/10 - 22:57

  Shemale viết bài phân tích vẫn chưa toàn diện lắm. Nếu có xây cao tốc thì cũng đéo có xây tuyến HN-Đồ Sơn và HCMC-VT nhá, mà nếu có thì cũng là 1 nhánh phụ của nhánh chính và tốc độ cũng chỉ trung bình chứ đéo được cao đâu. Nếu shemale có thắc mắc thì mở bản đồ địa lý ra phân tích và tự hiểu.

  Về vụ cao tốc, em cũng đồng ý nên xây. Tuy nhiên xây như thế nào thì đó mới là vấn đề.

  Có tuyến QL1A mà hơn 30 năm vẫn chưa tu sửa xong, đoạn miền Trung năm nào cũng bị tắc nghẽn vì lũ mà đéo có giải pháp khắc phục. Đường HCM thì mùa mưa cứ toàn bị lở cũng đéo đi được, ko giúp chia lửa cho QL1A. Shemale ở trên giường suốt, ko đi thực tế nên nói toàn lời vàng son, chỉ xứng đáng tầm nghị gật, bàn chuyện con voi như thế nào thôi.

  Additionally, shemale cũng nên đọc các sách sử giùm em luôn đi. Các đời vua bên tàu khựa khi xây Lộc đài, Vạn lý trường thành…. thì hậu quả như thế nào về mặt chính trị xã hội…

  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 23:16

   Địtmẹ trước dững ýkiến thế nầy Dì đéo muốn giảnhời. Hỏi thằng Gúc vài bài kinhtế đi cô.

    

   Đoạn HN-ĐS mới SG-VT là 2 đoạn bắtbuộc. Bỏn cóthể xây sau một số đoạn (để rút kinhnghiệm?), dưng chắcchắn là trước rất lâu tuyền tuyến Bắc Nam.

    

   Địtmẹ dốt quá đéo muốn giảng nữa. Đã không biết thì phải dùng câu nghivấn rõ chưa. Đéo ai lại dùng câu khẳngđịnh thế bâugiờ.

 18. #33 by Thượng Sĩ Già on 2010/06/10 - 23:09

  Thế mẹ nầu giờ ta lại giởvề đềtài CâuTốc nhể, hànlâm phết.

  Cơmà Dượng có quả lăntăn dư nầy. Nếu bẩu thìgian ngồi CâuTốc cókhi còn nhanhhơn cả ngồi TầuBay vì lýdo thủtục check-in gìgì cólẽ hơi quá chăng.

  Vìsâu á ? Đơnconmẹnógiản, số là thằng LaĐen cháu gọi Dượng bầng thằng hùi nẳm cũng mần mấy quả oành-chết-tốt vầu Câutốc bên giời nước đéo gì quên mẹ tên, làm nghẻo mộtsố bèlũ bóclột. Nên giờ bọn Giẫychết nó sợthụtvòi, kiểmtra quả check-in rất chi nghiêmngặt, từ Tầubay đến CâuTốc đến cả Buýtđườngxa. Giờgiấc xemchừng cũng chả lấy gì làm thưthả cho lắm đâu. Cũng xếphàng dài thườnthượt chui đầu qua máy dò, rùi sắpxếp hànhlý để bỏn kiểmtra vươnvươn. Nói chung chả thua quả check-in Tầubay mấy chibộ ợ.

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 23:34

   Già Dâm già quá nên lẫncẫn?

    

   Ở khoảngcách dưới 700Km, đi caotốc chắcchắn nhanh hơn tầubay.

    

   Ở khoảng 700-1000 thì còn tuỳ nơi (vídụ từ đâu tới đâu, sânbay thếnầu..).

    

   Phải trên 1000Km thì tầubay mới vượt caotốc. Dưng đấy là caotốc hãmlìn, chứ caotốc như Nhật chạy tới gần 500Km/h thì phải đi trên 2000Km tầubay mới vượt nủi.

    

   Mẽo thì Dì đéo biết, chứ Âu Châu đi caotốc từ nước nọ qua nước kia đéo ai kiểmtra checkin ./ gì.

    

   Có lần Dì chạy từ Nice qua Milan mà còn quên mua vé vì đéo có xiền lẻ (giá khoảng mấy chục Oi quên mẹ), bọn biênphòng có lên tầu đóng dấu vầu hộchiếu, dưng bọn soátvé chả thấy đéo đâu cả (để Dì mua vé chứ không phải Dì chủđịnh trốn vé).

    

 19. #35 by Minh Dũng on 2010/06/10 - 23:09

  Việt khắm nói như buồi. Lừa so với Khựa thế đéo. Khựa nó tự cung tự cấp. Địt mẹ Lừa nhập trăm trăm. 56 tỷ tơn kia thấm đéo gì. Đến lúc làm còn hơn gấp đôi vẫn ít.


  Cái nữa là Nhật với Lừa đang thích mần nhau cái vụ này. Chứ đéo riêng gì Nhật thích. Và dự án super này có đầu buồi ý mà nhanh. Bê xê tê đương choảng nội bộ cho đại hội bỏ mẹ ra. Cái dự án super này cho chúng mày cãi nhau chán đi. Bố quyết sau. Hiểu chửa?
  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 23:45

   Nghe thì to, chứ mần 30 năm thì bằng cái buồi giun là cùng.

 20. #37 by Minh Dũng on 2010/06/10 - 23:21

  Địt mẹ ước gì có 1 thằng đạp trời đội đất đứng dậy sáng lòa nhở. Bảo tinh hoa cút mẹ đi khoai tây hết mần tiền. Thằng nào thích ở lại thì cổ phần cùng ông. Địt mẹ diệt bằng hết bần nông. San phẳng anh em mình xây lại từ đầu.


  Cái gì đéo làm được thuê tây nó làm rồi bắt chước. Kể cả điều hành chính phủ, tuốt tuốt. 

  Sau hai chục năm, ba chục năm, Lừa thoát Lừa, thì địt mẹ 1 đảng, hay đa đảng. Dân chủ, hay không dân chủ. Anh vẫn ủng hộ lắm thay.

  Nhưng than ôi. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Đi mẹ Tây rồi hóng Lừa cho xong.
  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 23:52

   Địtmẹ như Dothái ý. Lópbi cho các cườngquốc khoanh cho một khoảnh, rùi gọi thằng nầu tinhhoa thì về xây quê, thằng nầu bầnnông cút mẹ đi cho khuất mắt.

 21. #39 by Minh Dũng on 2010/06/10 - 23:32

  Nếu giá của Tầu bằng nửa và Dì là lãnhtụ, chắcchắn Dì chọn Tầu. Địtmẹ chạy Hàng Châu Thượng Hải cũng chả thấy kém nhiều Tokyo Osaka.


  Quên đê cho nó nhanh. Dững dự án thế này đéo bao giờ Lừa chọn Khựa. Căn bẩn tâm lý Lừa cứ công nghệ hiện đại phải xài Nhật với Mẽo, mèng ra thì EU. Tâm lý này ăn sâu vào từng Lừa một, ăn sâu vào cả lãnh đạo Lừa too. Khựa vào khai thác bô xít là hợp lý rồi.
  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 23:53

   Đáng tiếc. Địtmẹ cả thếgiới phải outsource sang Tầu, mà Lừa lại khướctừ. Đúng là bầnnông.

 22. #41 by Minh Dũng on 2010/06/10 - 23:35


  Vãi đái nhể, mình đéo bao giờ vào viện Lừa cũng có cái lý của nó, hehe. 
  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 23:59

   Tainạn thôi. Ở Tây cũng có.

    

   Vướnđề là khi bịnhnhân nhậpviện ở trạngthái không đủ minhmẫn sángláng (kiểu như ông gì kia bị băng mắt thì thấy đéo gì nữa), thì buộc phải có ngườinhà đi cùng, cho đến khi xuấtviện.

    

   Ngườinhà ký giấytờ mổxẻ, nộp xiền xong, đútlót xong, thì cũng phải ở đó chớ đừng có chạy đi lungtung.

    

   Mổxẻ ở Lừa rất nhiêukhê chứ đéo có chiện tựdưng nó đè ra mổ. Kểcả bịnhnhân chết luôn cũng đéo thằng nầu cần quantâm nhế.

    

   Vụ nầy Dì đoán ngườinhà ông bịnhnhân kia xiềnnong xongxuôi hết rùi, cứ tưởng ngon rùi, chạy mẹ về nhà ngủ.

    

   Thế là con ytá trực nó cài mẹ nhầm cái giấy tên người khác, hehe rùi bị đưa vầu chữa bịnh khác.

    

   Bàihọc đấy các cô nhớ nhế.

 23. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 23:41

  Dì chắcăn trong khoảng 30 năm tới sẽ có côngnghệ tầu siêutốc mới với vậntốc ngang tầubay phảnlực, quãng 1000Km/h.

   

  Nó cóthể chạy bằng phảnlực trong ống chânkhông, hoặc gì đó tươngtự.

   

  Lúc ý thì Dì đảmbảo bọn Mẽo sẽ dẫn đầu thếgiới, chứ không hụt hơi bầntiện như ngạch tầu caotốc bigiờ.

   

  Bọn Mẽo không có thóiquen theo đít thiênhạ, nên các thểloại TGV, ICE, Shinkansen.. sẽ đéo có cửa ở Mẽo.

   

  Đến lúc đấy thì chạy tầu caotốc còn xấuhổ, chứ đừng nói chạy tầuhỏa ray rộng tốcđộ 150Kmh mà bọn Lỗđít Bầnnông đang mơtưởng.

   

  Đúng là lũ Lừa Tiểu Nông.

 24. #44 by Minh Dũng on 2010/06/10 - 23:42

  Tối qua lượn qua lốc của em Phèo. Địt mẹ buồn với thế hệ thanh niên thời đại quá. Đéo biết nói gì, nhẽ chửi gái cũng nhạt. Làm phát rắm khen phát cho máu. Em Phèo nhỡ có vòng qua đây thì về change mẹ cái câu cám ơn anh cũng được, anh đéo dám nhận đâu. Chỉ là trong lúc bồi hồi ngẫm nghĩ, không biết nói câu gì thôi.

 25. #46 by Hoàng Việt on 2010/06/11 - 00:26

  Minh Dũng
  23:09 10-06-2010

  Việt khắm nói như buồi. Lừa so với Khựa thế đéo. Khựa nó tự cung tự cấp. Địt mẹ Lừa nhập trăm trăm

  Dũng hói có vấn đề đọc và hiểu à ?

  Nhật Bản rất muốn bán Shinkansen sang ViệtNam ( và Bê Xe Tê cũng mắc quai ) bởi từ trước đến nay họ mới chỉ thành công thương vụ này ở Đài Loan( tuy nhiện hiện nay do một số nguyên nhân vẫn chưa hoàn chỉnh ). Xin lưu ý, TQuốc khác hẳn Việt Nam lần đầu xây dựng ĐSCT, họ thựctế và cực mamãnh ,mở cửa cho cả Đức, Pháp vào để cạnhtranh vứi Nhật – nên Nhật Bản bị ép rất nhiều như phải chuyển giao côngnghệ hoàntoàn, phải sảnxuất và lắpđặt ở ngay TQuốc và cho chuyêngia, nhà thầu TQuốc thamgia khiến Nhật Bản phải ngao ngán.

  Truoc kiaThái mọi đã từng là nước nhận viện trợ rất lớn ODA của Nhật Bản, kết quả là Bangkok thành một thành phố có hệthống giaothông cồngkềnh, rốirắm, hiệuquả thấp ,nổitiếng về nạn kẹtxe, thường được các tổchức quốctế lấy ra làm vídụ cho sự quyhoạch pháttriển đôthị mắc nhiều sailầm để các nước đang pháttriển khác rút kinhnghiệm, tránh không mắc lại lỗi tươngtự như Thái mọi.
  Cái nhục vay ODA là đấy giá thành dự án lên cao và dững mảng ngon thì bên cho vay đớp hết , hiện nay Thái đéo đi vay ODA nữa mà tìm nguồn kinh tài khác ( tự gúc )

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 06:18

   Chỉ dững nước rất nghèo, lãnhtụ thiếu bảnlãnh, chếđộ chínhtrị vớvỉn, rủiro thươngmại cao.. thì mới phải xài nhiều ODA.

    

   Vay ODA khác đéo gì cầmcố bằng chính đời mình.

    

   Dững bọn giầucó, bảnlãnh, chếđộ chínhtrị dânchủ lànhmạnh, thì sẽ chọn:

    

   1- Trích luôn ngânsách ra chơi liền, hoặc..

    

   2- Xãhộihóa, kêugọi đầutư từ các thếlực cánhân hoặc tập thể, nộiđịa hoặc quốcngoại cách sòngphẳng, hoặc..

    

   3- Bán tráiphiếu chínhphủ lấy xiền chơi.

    

   Cách 1 Lừa đều đéothể kham nủi.

    

   Cách 2 thì đéo dám mần do sợ chiasẻ quyềnlực.

    

   Cách 3 thì đéo thằng Tây nầu nó tin Lừa. Bán độ 1 tỷ tráiphiếu thì được, chứ bán mấy chục tỷ có chó nó dám bỏ xiền vầu cho mấy Ông Lừa To Mồm.

    

   Chơi hạtầng bằng ODA là Lừa học của Thái Lan, chứ có dám tự nghĩ ra cái cục cứt.

 26. #48 by Đội cấn on 2010/06/11 - 01:25

  @Bựa khắm: Visa khối Schengen thì qua biên giới bọn biên phòng kiểm tra cái đéo, nhẽ bọn Ý đéo phải khối Schengen?

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 06:24

    

   Nó kiểmtra để coi có nhậpcư bấthợppháp không. Tấtnhiên nó phải coi Visa Schengen đoànghoàng. Qua nước đéo nầu cũng thế chứ không riêng Ý.

    

   Tầu TGV vưỡn chạy, lính Ý (thường là gái xinh) lên từ ga Monaco hay ở sẵn trên tầu thì Dì đéo biết, rùi đến gần biêngiới Ý thì thấy nó vầu toa soi soi hộchiếu mất độ 3 phút. Chỉ thế thôi, chứ tầu đéo phải dừng gì cả.

 27. #50 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/11 - 04:38

  Vấnđề của những “trẻcon đudây vượt sông” là ở chỗ: Bỏn đã, đang và sẽ luôn bị kệconmẹ bấtchấp có Caotốc hay không. Chưa kể những vídụ ấy, tuy rất bikịch, cũng không liênquan mẹ gì đến việc xây Caotốc.

  Hômnay mới biết bọn Lỗđít từng phảnđối cả cellphone hùi 199x. Đúng là vãicảđái!

  Chưởi Lỗđít nữa đi Trung Tướng, ráng đừng chưởibậy là được hehe

  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 06:25

   Bầnnông mà. Nhìn chỉ qua cái mồm một tí. Nghĩ chỉ qua cái buồi một tí.

 28. #52 by Khoai Tây on 2010/06/11 - 05:28

  Tên Bựa đoán ghê nhờ. Đúng là bọn Mẽo đang có ý định làm cuộc cách mạng đường xá lần thứ hai. Lần thứ nhất là đường bộ cao tốc đưa nước Mẽo tới hàng thứ nhất duy trì tới giờ. Tương lai là đường sắt cao tốc, vữn là đưa nước Mẽo tiếp tục duy trì ngôi vị thứ nhất và duy trì tới mãi mãi. Nầy là plan của president Obama, tên tển định ghi danh mình vầu thành một trong dững president tinh hoa nhất xứ Mẽo mọi thời đại.


  Tên Bựa hóng được gì ở hai dự án metro hông? Tây thích high speed rail dưng thích metro hơn. Metro mới tạo ra cách mạng tiêu diệt xe máy, cứ nghĩ tới cảnh Sài Gòn có metro tỏa ra 4 hướng, đan xen vầu nhau, dồi tăng mẹ giá xăng lên gấp ba, thu thuế xe máy chạy vầu nội thành mà sướng run bần bật.
  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 06:28

   Tây thường ngày vưỡn triết thế sâu lại so HSR mới Metro dở vậy?

    

   HSR là trục vậntải liêntỉnh, còn Metro là vậntải nộiđô.

    

   Sau nầy Metro chơi liêntỉnh luôn thì chắc Dì lên nóc tủ rùi.

 29. #54 by Đại Tá Việt on 2010/06/11 - 05:56

  Shemale viết bài phân tích vẫn chưa toàn diện lắm. Nếu có xây cao tốc thì cũng đéo có xây tuyến HN-Đồ Sơn và HCMC-VT nhá, mà nếu có thì cũng là 1 nhánh phụ của nhánh chính và tốc độ cũng chỉ trung bình chứ đéo được cao đâu @ Cô Love


  Metro mới tạo ra cách mạng tiêu diệt xe máy, cứ nghĩ tới cảnh Sài Gòn có metro tỏa ra 4 hướng, đan xen vầu nhau, dồi tăng mẹ giá xăng lên gấp ba, thu thuế xe máy chạy vầu nội thành mà sướng run bần bật. @ Tây

  Ở 2 đầu SG  và HN, DSCT sẽ tỏa ra như cây quạt để giãn dân ra các đô thị vệ tinh, metro để giúp di chuyển trong nội thành là chính. Tây cứ nghĩ có quả DSCT và metro xong, mua mịa nó cái nhà ở VT sống, sáng phi cao tốc mất 20 phút, đi metro 10ph nữa đến sở làm. Bằng mịa nó mua nhà ở tầm các quận xa như Q11, Q12, Q7 rồi phi vào sở làm. Thế Tây chọn mua nhà ở đâu? Bọn Nhật hiện giờ mua nhà xa xa, đi xe lửa vào trung tâm mất 3h vẫn chơi đấy.

  Còn tuyến SG-VT hay HN-DS tại sao nó ngon vì khi vừa phục vụ hành khách thường xuyên, vừa phục vụ nhu cầu du lịch, ịch phò như lão tướng thì nó sẽ thu được tiền nhanh, tuyến này mà đem ra cho tư nhân đấu thầu thì nó nhảy vô ào ào. Cô Love không thấy tuyến SG-NT có công ty có thầu rồi à?
  • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 06:40

   Ừa đúng như thế.

    

   Tên nầu từng ở Nhật đi tầu Nhật hẳn thấy rõ, bọn Nhật có thằng chạy tầu đến 2h vầu Tokyo mần việc. Trên tầu bỏn ngóc đầu ngủ saysưa mặc mẹ đời.

    

   Bỏn sống cách Tokyo 3-500 cây là thường.

    

   Hồi hổi bển, Trung Tướng chơi thân một thằng ở Trung Nhật, thànhphố bétí chừng 10,000 dân. Nhà nó xinhxắn lắm mần tuyền bằng vậtliệu nhẹ, chừng 200m2, giá quãng 60K Tơn (bằng 2 con Mẹc nhậpkhẩu).

    

   Cũng con nhà ý mà ở ngoạivi Tokyo xatít giá 500K Tơn, còn nếu ở downtown thì giá bấttử luôn.

    

   Tấtnhiên nó phải đi mần bằng caotốc. Khoản 440K tiếtkiệm xiền mua nhà bằng lương nó 40 năm đấy.

    

    

 30. #56 by Đại Tá Việt on 2010/06/11 - 06:08

  Vấnđề của những “trẻcon đudây vượt sông” là ở chỗ: Bỏn đã, đang và sẽ luôn bị kệconmẹ bấtchấp có Caotốc hay không. Chưa kể những vídụ ấy, tuy rất bikịch, cũng không liênquan mẹ gì đến việc xây Caotốc. @ Thiếu Bựa

  Quá đúng, xem link là thấy: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/06/3BA1CD37/

  Những câu chuyện về người dân “đu dây vượt sông Pôkô” hay nín thở đi qua những con đường dang dở bụi mù… đã được nhiều đại biểu dẫn chứng tại Quốc hội chiều 10/6. Thừa nhận trách nhiệm cá nhân, nhưng Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng cho biết, ông không dám hứa bao giờ xây xong những cây cầu này.


  Cứ lôi mấy cái vụ xóa nghèo ở miền Trung ra nói, mà các chuyện này bị cán bộ tỉnh, huyện, xã đớp rất dữ, 1tr đồng xuống tới tay dân chắc còn 200 nghìn.
 31. #58 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 06:30

  Các cô chạy Metro thấy nó nhanh ầmầm tưởng nó là caotốc HSR phỏng?

   

  Metro là tàuđiện ray rộng loại thường, chạy chỉ 80Km/h thôi.

   

  Tốcđộ ý chỉ đi nộithành.

   

 32. #59 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 06:50

  Bê Xê Tê xây caotốc xong muốn thuhồi vốn nhanh và hoạtđộng hiệuquả tránh tậpquán baocấp ăncắp Lừa bấthủ, thì phải đấuthầu kinhdoanh.

   

  Cứ một năm lại đấu lại một lần.

   

  Chảhạn tuyến Hà Nội Đồ Sơn Dì sẽ bỏ thầu quãng 120-150 trẹo Tơn/Năm, giá vé Dì sẽ tự đặt tùy nhucầu, quãng 20-30 Tơn/người/lượt.

   

  Thậmchí Dì cóthể tự mua đầutầu Nhật, tự thuê Tầu Khựa đóng toa, chỉ cần đường của Bê Xê Tê thôi.

   

  Tuyến ý xây hết 3 tỷ Tơn. Chừng 20 năm thì Bê Xê Tê thuhồi vốn hehe quá đã.

   

 33. #60 by Khoai Tây on 2010/06/11 - 07:06

  Bựa hiểu sai ý Tây mẹ, ý là thích cả hai thằng SHR với Metro. Dưng Tây đặc biệt khoái Metro, nhẽ do Tây sống ở Hàn vài năm.

  Mẹ cứ bẩu không xiền xây, với 90 triệu Lừa mần xiền dễ ẹt.


  Nầy nhế, giả sử dư Bựa vầu Bê Tê Xê mần một ghế, Tây hiến kế thế nầy: Mỗi năm bắt Lừa nam Lừa nữ trưởng thành đóng 20 Ông Tơn gọi là xiền mần việc nhớn. Tỷ như bắt được nửa dân số, 45 trẹo Lừa, mỗi năm có 900 trẹo Ông Tơn, gần tỷ.

  Hay Lừa thích xe máy, ok chơi luôn quả thuế xe máy mỗi năm 10 Ông Tơn. Được thêm 450 trẹo Ông Tơn.

  Dân số đông mà có ghế ở Bê Tê Xê, mần xiền dễ cực.
  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 07:17

   Ở thànhphố thôi cô. Ra nhàquê thu của nó 5K Ông Cụ thuế nôngnghiệp một năm còn khó. Cứ nện thuế vầu xăng cho lành.

    

   Trừphi Lừa có bạochúa. Địtmẹ thằng nầu đéo đóng thuế thân 20 Tơn/Năm thì cùm mẹ nó chân vầu cầutiêu ý.

    

   Vua Miên thời đầu thếkỷ 20 bắt tấtcả giai gái nếu cưới nhau 1 lần thì phải giồng 4 cây thốtnốt. Đứa nầu không giồng lôi ra giữa đường quật 8 roi.

    

   Hehe thế là Miên thành quốcgia thốtnốt. Loài cây nầy nuôi dân Miên đéo biết bâunhiêu mà kể.

    

 34. #62 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 07:12

  Lướt qua mộtsố Lốc Lừa tiếngtăm (thường của bọn vănnghệsĩ, nhàbấu..) bàn về Caotốc, thấy cámcảnh cho tríthức Lừa quá.

   

  Bỏn đaphần chỉ nhìn chớm qua lỗ mồm. Thằng đéo nầu nghe thấy 60 tỷ cũng vãi mẹ nhớt dãi nhưthể 10% của số ý nói chui ngay vầu túi Tên Nầu Đó.

   

  Rùi đaphần thanvãn, anh ước Bê Xê Tê xây cho anh cái đường tầu 200Kmh giá 1 tỷ để anh chạy vầu Thanh Hóa quê choa thôi chứ cần đéo gì caotốc 60 tỷ hehe.

   

  Vái đái mới bầnnông.

   

  Địtmẹ Dì tánthành Bê Xê Tê đéo bâugiờ thí cho Lừa dânchủ. Địtmẹ thằng nầu há mồm đòi dânchủ bắn bỏ luôn.

   

  Bầnnông thì bốc cứt mà ăn, dânchủ cái dắm gì. Tríthức mà tưduy/kiếnthức/tầmnhìn chỉ ngang cái mu lồn thế thì dânchủ là thảmhọa.

 35. #63 by Đại Tá Việt on 2010/06/11 - 07:13

  Chảhạn tuyến Hà Nội Đồ Sơn Dì sẽ bỏ thầu quãng 120-150 trẹo Tơn/Năm, giá vé Dì sẽ tự đặt tùy nhucầu, quãng 20-30 Tơn/người/lượt. @Lão Tướng


  Hố hố, để xem giá đấy lão Tướng lời lỗ ra sao:

  lãi được 5 tơn 1 cái vé đi

  1 chuyến chở chừng 500 Lừa

  Cứ 15ph mỗi chuyến, ngày chạy tầm 60 chuyến mỗi hướng, 2 hướng là 120 chuyến.

  Mỗi ngày lãi được 300K ông Tơn vị chi 1 năm lãi được 110 trẹo ông Tơn. 

  Thế này thì lão Tướng đưa mẹ tiền cho Bờ Cờ Tờ nuốt rồi. Đấu thầu chừng 80 trẹo thì vừa.
  • #64 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 07:19

   Cô tính nhucầu chạy HN Đồ Sơn năm 2020 là bâunhiêu mà bẩu Dì tính thừa?

 36. #65 by Khoai Tây on 2010/06/11 - 07:43

  Tây thấy tốt ấy chứ. Bọn bỏn dám nói dư thế bước đầu là ok dồi còn gì. Nói sai với nhận thức sai có mẹ gì đâu nhờ. Chả nhẽ Bựa trông mong bọn bỏn phải nói đúng, nói trúng ngay từ lần đầu tiên? Tây e khó, há há há.


  À mà quên mẹ bọn bỏn hói cả. Mà đã hói rồi thì sửa nhận thức sai khó hơn lên giời. Nhở các lão hói nhở?

  Cái hay của tranh luận là nó cung cấp thông tin để oánh giá mức độ nhận thức của đối tượng. Lừa trình còi xưa nay dưng nếu cứ im im thì đéo ai biết trình Lừa còi, phải để lộ hàng ra chớ, hố hố.
  • #66 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 08:28

   Dì không nghĩ đó là ýkiến của bỏn đâu. Đéogì tríthức mà vửa nguxuẩn vửa thiểncận thế.

    

   Cóthể bỏn:

    

   – Nói ngược Bê Xê Tê vì ghét hoặc Gato.

    

   – Có thằngnầuđó thuê hoặc xúi bỏn nói.

    

   Nếu bỏn đưa ra vướnđề đó, rùi đặt dững nghivấn, thì cónghĩalà bỏn thựcsự không biết và đang bănkhoăn.

    

   Đàngnầy bỏn khăngkhăng như bố thiênhạ ý, biết chắc rùi ý, rất chi hàihước.

    

 37. #67 by Gia_lamcam on 2010/06/11 - 08:43

  Anh có ý kiến như lày:
  Dự án ĐSCT cứ gọi thầu để bọn tư bẩn thối tha tham lam độc ác giãy chết Trắng Vàng Nâu Đen nầu đó nhảy vầu đầu tư chăm chăm vốn. Coi như cho bỏn thuê đất Zero VNĐ/năm. Nghĩa là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bỏn mang ĐSCT (càng huyện đội, càng đắt xiền càng tốt), vầu đặt ở Lừa.
  Rồi thì cho bỏn khai thác vô tư lời ăn lỗ chịu trong vòng N năm gì đó. (Sau N năm thì cút mẹ chúng mầy về với mẹ. ĐSCT thì đương nhiên chúng điếu thể vác về! Há há há)
  Lừa đỡ phẩy đi vay vốn, đỡ phẩy cãi nhau, đỡ đủ mọi nhẽ mà hết “thời kỳ quá độ” là có ĐSCT phóng phe phé.
  Còn như bọn tư bẩn thối tha tham lam độc ác giãy chết sau khi nghiên kíu kỹ (mà bỏn nghiên kíu thì ngon lành cành đào), mờ vưỡn điếu dám mang ĐSCT vầu Lừa thì xin các Ông Lừa Bà Lừa dắt tay nhau đi mần dự án khác. Cãi nhau mần điếu tổn thọ Lừa?
  Đúng sai thế nầu anh biết điếu!
  Anh già rồi, chiện mần ăn điếu dám chém gió mới các thế hệ con cháu.

  • #68 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 08:55

   Cẩm tintin thế nầy mà các cô cứ bẩu tển giàhói là sâu là sâu?

    

   Tubẩn nó đầutư, thì nó phải nhìn thấy lãi, mà lãi gần. Nó thừa xiền hay sâu mà thí cho Lừa?

    

   Với một nước nghèo thamnhũng hàng tóp, lại có một chếđộ chínhtrị khảnghi như Lừa, nay ông nầy mần lãnhtụ bẩu A, đến mai ông khác mần lãnhtụ lại bẩu Z, luậtlệ đủi như xìlíp, thì Tây chả dại gì đầutư một dựán lên tới 30 năm, hết 60 tỷ Tơn cả.

    

   Lừa câu được một thằng tưbản đầutư một cục khoảng 1 tỷ Tơn đã là tuyệtkỹ rùi Cẩm ạ. Mà đầutư ý cũng phải dàntrải trong 5-7 năm chứ bụp phát có cứt ý. Thứ nhất là bỏn cũng đéo có xiền, phải gọi nhiều thằng chung để chiasẻ rủiro, thứhai là bỏn cũng phải vửa mần vửa hóng, thấy lỗ dài là phải cắt.

    

    

    

    

 38. #69 by Minh Dũng on 2010/06/11 - 09:16

  Phèo là con nhỏ Phòng Phèo ý Tướng, hĩ hĩ. Địt mẹ trẻ con mà vãi cả ./, địt mẹ chắc đọc Thạc với Trâm nhiều quá ngẫn con mẹ, hố hố.

 39. #71 by Gia_lamcam on 2010/06/11 - 09:18

  Với một nước nghèo thamnhũng hàng tóp, lại có một chếđộ chínhtrị khảnghi như Lừa, nay ông nầy mần lãnhtụ bẩu A, đến mai ông khác mần lãnhtụ lại bẩu Z, luậtlệ đủi như xìlíp, thì Tây chả dại gì đầutư một dựán lên tới 30 năm, hết 60 tỷ Tơn cả.@Dốt Tướng
  Quả tang Dốt Tướng cũng tintin.
  dựán lên tới 30 năm, hết 60 tỷ Tơn là dự án với giả thiết Lừa đi vay vốn mần dự án nhớn ĐSCT Bắc – Nam.
  (Lưu ý có chữ Bắc-Nam nha.)
  Thế giả sử chỉ gọi thầu một dự án nhỏ tỉ như ĐSCT Hanoi – Doson cho Dốt Tướng đi chơi với vện thì sâu thì sâu? Hết bâu xiền bâu xiền? Mất bâu lâu bâu lâu?
  Mần kinh tế lỗ lãi như nầu anh biết điếu.
  Dưng mờ cứ tên nầu nói có nhiều số liệu, dẫn được nhiều án lệ thì anh vote cho.

  • #72 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 10:46

   Cái đấy gọi là Xé Nhỏ Bỏ Bị. Chia thì dễ, dưng ở tầm vĩmô, thì phải đảm bẩu là cả một dải caotốc Bắc Nam phải hoànthành sau 30 năm Cẩm Hói ạ. Chứ không phải năm nay đấuthầu đoạn Hà Nội Đồ Sơn, 10 năm sau đéo đấuthầu được đoạn nầu nữa vì các nhà đầutư chưa hưởi thấy hơi Cụ, thì 100 năm cũng đéo có caotốc Lừa đâu.

    

   Cẩm Hói nên thamkhảo vụ Pháp xây đường sắt Bắc Nam trong ngót 50 năm để biết nhế. Nó cũng bị lỡ kếhoạch 15 năm đấy. Dưng mà các bước của nó rất chặtchẽ.

    

 40. #73 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/11 - 09:31

  Này tên Tướng thối khắm kia!
  Vấn đề ở chỗ là tại sao không để nước ngoài hoặc doanh nghiệp đầu tư theo dạng BOT mà thằng nào cũng thích vay tiền tự làm!
  Lòi mẹ cái đuôi tham nhũng ra rồi nên mới bị thiên hạ phản đối chứ!
  Cứ cho bọn tư nhân đấu thầu rồi tự làm đi xem có thằng cứt nào dám mở mồm không?

  Sư Thứ đồng ý là phải làm nhưng không phải nhắm mắt vay để làm rồi lấy tiền thuế của dân để trả!

  • #74 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 10:39

   Cô Thứ.

    

   Phiền cô đọc lại giảnhời của Dì cho tên Cẩm Hói phía dưới, rầng tạisâu không thể có FDI cho Caotốc.

    

   Còn gọi đầutư trong nước dạng cổphầnhóa thì làmgì có BOT hả Thứ? Cùng mần cùng hưởng thôi.

    

   Bán dứt dựán cho tưnhân cũng khôngthể vì tưnhân Lừa khôngcó một tên nầu đủ tiềmlực và tầmnhìn để mần.

    

   Hơnnữa Caotốc là xươngsống quốcgia, bán dứt cho tưnhân là không nên. Cái nầy thuộc về Vĩmô Thứ nên hỏi thêm thằng Gúc.

    

   Đến Nhật thì chínhphủ cũng phải đứng ra mần Caotốc, rùi giao cho 4 tậpđoàn quảnlý kinhdoanh theo kiểu Dì đã nói.

    

   Còn vay xiền là để mần cho dân, thì dân giảnợ là đúng còn kêu gì?

    

   Vướnđề của Thứ lòi mẹ ra là Thứ cũng gato như bọn tríthức lỗđít kia. Chỉ sợ lãnhtụ năm nay vay xiền xây caotốc chén đẫy, rùi sau nầy thằng khác phải giả.

    

   ODA chén đéo dễ đâu. Mẹ như tên Sĩ đớp được vài trẹo trong cả mấy trăm trẹo đã bị nó chém mẹ rùi, đừng nói là 20 hay 30% kiểu xây phố huyện baxuteng nhế.

    

   Giao Dì một dựán cỡ của Sĩ, Dì dứtkhoát đòi công 3-5 trẹo Tơn, tấtnhiên là sòngphẳng và khôngthể thấtthoát. Mẹ cứ tính thế thì có khi tên Sĩ nó lấy còn rẻ hơn nhiều.

 41. #75 by Minh Dũng on 2010/06/11 - 09:39

  @Cẩm: Bài toán tây góp tiền, Lừa góp đất là bài toán cũ cách đây 20 năm mẹ nó rồi. Mà với quy mô nhỏ, sản xuất phục vụ thương mại dịch vụ, kiểu kiểu như liên doanh cocacola, bia ken, vưn vưn. Tây nó mần kinh tế mãi nó lạ đéo. Đánh lỗ mẹ, năm này qua năm khác, giá trị cổ phần đất nhỏ dần. Rồi thì nó nhuốt hết. Các giám đốc Lừa lương cao, địt phò nhiều nhũn mẹ đầu lâu, biết đéo, mà biết cũng kệ mẹ bỏn.


  Với cái dự án này, các lồng chí nên nhớ tổng giá trị khi mần mà gấp đôi số 56 tỷ là còn ít. Mà chỉ với 56 tỷ thôi, vay đã sùi bọt mép, kể cả ODA cũng vẫn sùi bọt mép như thường. Địt mẹ Tây cho vay ODA vấn nạn bao lâu nay biết nhưng vẫn phải xài, làm đéo gì có phương án khác.

  Nếu khôn như thằng Khựa ý, thì đã ngon. Chớp công nghệ của nó, rồi nội địa hóa càng cao càng tốt. Chí ít thì cũng phải khung vỏ, ghế, giường.

  Dưng các lồng chí dìn lại tỷ lệ nội địa hóa ô tô đi. Đặt mục tiêu năm 2005 đạt 40 – 45% tỷ lệ nội địa hóa, năm 2010 đạt 60% tỷ lệ nội địa hóa. Dưng, thế dưng, các lồng chí biết đến năm 2010 tỷ lệ nội địa hóa của từng thằng một bâu nhiêu không? Gúc đi. Thằng nào tỷ lệ nội địa hóa trên 10% anh bốc cứt ăn vã ngay.

  • #76 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 10:54

   Đéo mẹ được nộiđịahóa 5% thì Dì cũng bốc cứt ăn vã rùi Dũng hói ạ.

    

   Bọn Tầu nó mần caotốc nhanh vì nó quá quyếttâm. Các cô sang coi nó mần thì mới thấy là kinhhoảng. Địtmẹ nó giaohẹn dân cả một xã (to như một huyện của Lừa) trong 6 tháng phải biến mẹ đi chỗ khác (nó khoanh cho một chỗ đâu đó quanhquanh đấy). Địtmẹ thằng nầu lăntăn bắn bỏ. Đừng có giở mặt mà mặccả nhiều ít mới chínhphủ.

 42. #77 by Minh Dũng on 2010/06/11 - 09:51

  @Tên Sư Thứ:  Cái khái niệm BOT là Build Operate Transfer. Đại khái là hình thức đầu tư dưới dạng HĐ ký kết giữa Chính phủ và Tư nhân để mần 1 dự án hạ tầng trong 1 thời gian nhất định. Hết thời gian đã định, Tư nhân phẩy bàn giao cho Chính phủ không có điều kiện gì sất. 


  Đấy hắn dìn đi. Bê mà giao cho Tư nhân hử? Chính sách như nào mà giao cho tư nhân? Tư nhân nào ngu mà chơi với Chính phủ? Mà đã xây dựng xong khung ngon để vời các anh có xiền vầu đầu tư, Bê cũng đéo mần đâu, đừng có mơ mộng. Để chúng bay mần, thì bố mày ăn cám à? Anh có quyền anh lại đéo nói được chúng bay hử?

  Đi vay, Bê quyết là xong, Quốc hội là cái đầu buồi. Dân vừa có tầu đi, các anh vừa có xiền mà mần. Nên nhớ ở Lừa tham nhũng là chuyện hết sức bình thường. Đừng có mơ mộng là không có, mà phải coi là 15-20% là hết sức bình thường. Bọn Khoai tây nó cũng hiểu con số này, nên dự án ODA nó vừa thu tiền cho nó, nhưng nó vẫn giám sát trong khoảng trừ tham nhũng đi rồi nhế, hehe.
  • #78 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 10:57

   Dũng nói có vài chỗ chưa chuẩn dưng đạikhái hiểu thế là ổn.

    

 43. #79 by Gia_lamcam on 2010/06/11 - 09:57

  Bài toán tây góp tiền, Lừa góp đất là bài toán cũ cách đây 20 năm mẹ nó rồi.@tên Dũng
  Anh có nói “Lừa góp đất” đâu. Anh nói là cho bọn tư bẩn thối tha tham lam độc ác “thuê” đất với giá Zero VNĐ/năm cơ mà. Nghĩa là cho bỏn mang ĐSCT vầu VN mà bán vé vô tư. Chờ khi nầu bỏn ăn xong (đủ năm) thì Lừa xông vầu dọn cỗ thôi mờ.
  Lừa khi ấy cũng điếu cần bắt bỏn nộp thuế. Lừa chỉ cần xem có cái dịch vụ gì ăn theo được thì mần thôi. Tỉ như xây thêm nhiều phòng nghỉ hoặc Casino vươn vươn ở Đồ sơn rùi hét giá cao cho Dốt Tướng mới bọn bạn của tển ra chơi phò cháy túi chả hạn.
  Mần kinh thế anh biết điếu. Vài lời gọi là góp vui mới các đồng chí thôi.

  • #80 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 10:58

   Cái nầy chỉ ápdụng được cho kháchsạn, sân golf, resort, khu côngnghệ.. thôi Cẩm Hói ạ. Vốn ít, xây nhanh, thuhồi chóng.

 44. #81 by Donkey Monkey on 2010/06/11 - 10:05

  Tôi viết tản văn này không nhằm công kích cá nhưn thằng/con nầu mà chỉ để chúng nó (tức bọn tự nhận là “tinh hoa”) sáng ra rằng muốn mần cao tốc ắt phải có IQ cao.

  Tôi đã đi nước ngoài rồi, ngồi cao tốc rồi và thấy sướng đít lắm, phụ nữ đi chợ, trẻ ranh đi học mỗi ngày đều cưỡi cao tốc ầm ầm. Ấy là chưa kể quý ông đi chơi phò, cave đi bán dâm đều bằng cao tốc cả. Các nước có cao tốc tôi đã đến thăm đều có “chỉ số IQ quốc gia” cao, nước ta cũng có IQ cao, vậy tại sâu không mần cao tốc? (Ai phản đối đương nhiên IQ lùn)

  Còn anh, anh im mồm đi, cao tốc không phải là phương tiện để anh đi chơi phò mỗi ngày, anh không thể đánh đổi lợi ích quốc gia với đống nợ ngập đầu bằng vài con phò ghẻ Đồ Sơn. Phò thủ đô còn thiếu hay sâu mà anh còn cả cần cao tốc đi mần phò nơi khác? Anh không có niềm tự hào của người Tràng An sao? Việc cưỡi cao tốc đi chơi phò Đồ Sơn sẽ làm tổn hại đến GDP của thủ đô anh có biết không?

  Chị im mồm đi, cao tốc không phải là phương tiện để chị mần tour xiên Việt, IQ của chị thế nầu? Đã đi test chưa mà đòi cưỡi cao tốc? Chị nghĩ cưỡi cao tốc giống cưỡi trâu cưỡi bò chắc? Chị có biết nếu ủng hộ cao tốc, không biết tôi sẽ phải ngâm nga nó ra nàm thao những vần thơ tuyệt đỉnh nầy:

  Rằng hay thì thật là hay
  Nghe rồi mới thấy rất gay về tiền

  Việc mần cao tốc không phải cho chị, cho anh thỏa mãn những dục vọng cá nhân đê hèn thấp kém, nó phản ánh bộ mặt cuốc ra, nó là bằng chứng không thể chối cãi khẳng định dân ta, đặc biệt quốc hội ta IQ cao ngang tầm thế giới.

  Đón đọc phần tiếp theo: Cao tốc và những Du đa Y Cà Rốt.

 45. #83 by Hopeless on 2010/06/11 - 10:10

  Mô hình của lão TT và Hốp khoái nhất là thế này: Hình con bạch tuộc ấy. Ga đầu ở giữa Hà nội còn các ga cuối sẽ là: Đồ Sơn, Thanh Thuỷ, Quất Lâm, Hải Thịnh v.v…  phỏng ạ?

  Mà cái lão yếu lắm IQ thấp tè, phải như bác Cảnh Trần Tiến: “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc” thấy chưa thấy chưa? Nghe mà sướng miên man miên man. Nhất quyết phải mần, mần cao tốc khẩn trương mới thoát lừa được.
  • #84 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 11:01

   Câu ý khá khôihài, chắc bọn phóngviên nhét mồm bạn Cảnh thôi. Dưng mà bạn Cảnh như thế là tốt.

 46. #85 by otocu on 2010/06/11 - 10:16

  Xem bọn chúng họp bàn về ĐSCT ở quốc hội, ghét nhất là bọn nghị viên cứ nói khơi khơi, đồng ý hay phản đối không đưa nổi vài con số chứng minh, chẳng may có thằng viện dẫn thì sai hướng bét nhè. Chừng nào quốc hội còn nhiều quả đầu lợn như thế thì khá thế đíu nào được. Địt mẹ, bực mình thật.

  • #86 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 11:04

   Consố thì bọn Đường Sắt đưa ra, bọn khác chỉ gópý là đúng trìnhtự rùi.

    

   Tấtnhiên bọn lỗđít như Minh Thuyết Giáosư Vănchương thì đến gópý cũng đéo nên hồn.

    

   Địtmẹ cứ nhớ mãi cái vụ Bô Xít “treo trên cao 700m như quả bom bùn lủnglẳng” mà vãi đái mới Giáosư hehe.

 47. #87 by Lừa cơ bản on 2010/06/11 - 10:24

  Bọn dân-biểu nghị-gật  kèn-hơi loa-rè tốn-cơm đéo đứa nầu đầu lợn đâu, bọn bỏn diễn kịch nên phải thế thôi, Xe-Cũ ức chế làm gì tổn thọ.

 48. #88 by otocu on 2010/06/11 - 10:33

  Còn nữa, hàng ngày xem thời sự, câu cửa miệng của các nghị viên là băn khoăn băn khoăn. Địt mẹ, nói nghe ngứa tỉ thứ. Cái gì cũng băn khoăn thì làm ông nghị làm gì? Không chịu Gúc, không chịu tìm hiểu lại chỉ biết băn khoăn. Không chửi bọn chúng không được.

 49. #89 by Không Ai Sất on 2010/06/11 - 10:50

  Anh xiền vật mấy bữa nay mới về sinh hoạt với chi bộ chó nè!

  Lại cãi nhau về cao tốc hử?

  Hướng tuyến phân bổ cao tốc ở đây:
  http://www.mediafire.com/file/53inooveqdu/Huong tuyen.ppt

  Thuyết minh báo cáo đầu tư ở đây:
  http://www.mediafire.com/file/nvf2j0jzmhg/TM-BCDT.pdf

  Địt ./ mệ các bạn kèn hơi, tên Gì Tướng thối tha nói đúng đấy, bọn bỏn được thuê để anti vớ vỉn vậy thôi, phản biện cái ./ gì đâu!

 50. #91 by tiểu bần nông on 2010/06/11 - 10:53

  Thư của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi Quốc hội về dự án đường sắt cao tốc

  Nước ta còn nghèo, hiện nay chưa nên xây dựng đường sắt cao tốc.

  Hehehe… Thiếu tướng đã phản đối tốc cao.

  Sono il maresciallo

  • #92 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 11:08

   Lại một thằng hưutrí thầnquynh dạng Giáp Võ Nguyên, Nguyên Đồng Sĩ.. hử. Cứ về hiu thì thằng đéo nầu cũng “anh thựcsự tâmhuyết và tráchnhiệm”.