Đường Sắt Cao Tốc (#3)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 2 xem ở đây)

***

Nhời Trung Tướng

Qua điềunghiên Mục (2) Cồngmăng, Trung Tướng thấy phảnđối của chibộ quá yếu, nên mặcnhiên không triểnkhai tiếp vướnđề Lừa có nhucầu cỡi Caotốc hay không, và coinhư chibộ mặcnhiên thừanhận, rầng vụ Cựu Bộtrưởng Lỗđít Bình Đào Đình bẩu Lừa chưa có nhucầu cỡi Caotốc vì 1-blah 2-blah 3-blah là rất Lỗđít.

Tổng 85 trẹo Lừa Nộiđịa hiệntại, Ba Ngàn Tơn GDP, và quãng 120 trẹo vầu năm Caotốc Khánhthành, Mười Ngàn Tơn GDP, hốt cứt trọn đời nơi doi đất hình giun trải ngót 2,000 câylômếch, mà bănkhoăn đéo đủ khách chạy tầu Bắc Trung Nam, thì Bộtrưởng Lỗđít quả xứngđáng Super Lỗđít (*).

Tinhiên, trướckhi khảosát Xứ Lừa có Cần Caotốc và Đủ xiền xây Caotốc không, Trung Tướng tiếptục tườngtrình vài chủtrương.

(3) Vạch đít Chống-caotốc

Bọn chống-caotốc (anti-hsrer), lũ súcvật bầyđàn bấthủ, dù ở hộitrường Nghịviện, ở bấu mạng Dân Chí, hay vỉahè Hàng Bông, nhấtnhất phải nhay một trong sáu lý:

(i) Caotốc lỗ một năm tỷ Tơn.

(ii) Caotốc quá xịn, Lừa chưa cần, chỉ cần nângcấp đườngsắt thường.

(iii) Caotốc quá đắt, nợ mần bắt concháu gánh.

(iv) Trườngchợ, cầucống, phốxá.. lợi hơn Caotốc.

(v) Caotốc cỡi không hiệuquả bằng tầubay.

(vi) Caotốc thấtthoát khiếp, 10% là 6 tỷ Tơn.

Trung Tướng vạch đít bọn Lỗđít nhế.

(i) Caotốc lỗ?

Lỗđít tụimầy đéo thằng nầu đọc nủi một trang đềán kinhtế, đừng nói biết ROA ROE là mẹ gì, và chưa thằng nầu từng nhòm ké quả hồsơ Caotốc, dám phán như Ông Cụ về Lỗ mới Lãi?

(ii) Caotốc quá xịn?

Lỗđít tụimầy học bọn phảnđối điệnthoại diđộng 199x hử?

Thời thởi bỏn lậpluận, điệnthoại bàn còn đéo có, sâu pháttriển Diđộng?

Thựctế chứngminh, điệnthoại bàn đã hết cơhội sau chỉ dăm năm Lừa chơi Diđộng, và 10 năm tới điệnthoại bàn sẽ tuyệtchủng. Sure.

Đườngsắt rùi cũng vậy. 50 năm nữa Đườngsắt Thường chỉ hoạtđộng trong côngviên hoặc phintrường. Sure.

(iii) Caotốc quá đắt?

Tầm 60 tỷ Tơn cho 30 năm, đắt đắt cái đầubuồi.

Không xiền thì vay. Không muốn vay cứ cổphầnhóa, Trung Tướng sẽ là Ông Lừa đầutiên mua cổphiếu Caotốc đoạn Hà Nội Đồ Sơn hehe Lỗđít tụimầy tin hông?

(iv) Mần trườngchợ, cầucống lợi hơn?

Lỗđít tụimầy đừng lôi quả ảnh trẻcon đu dây vượt sông chưởi Caotốc nhế. Mẽo cũng có Ông Đen sống bên núi rác. Việc nầu ra việc nấy.

(v) Caotốc cỡi không hiệuquả?

Lỗđít tụimầy cỡi Caotốc Sài Gòn Vũng Tầu chưa, lấy vé nhiêu, mà dám bẩu Caotốc không hiệuquả bằng tầubay? Hónghớt Nhật hử?

Lỗđít tụimầy nghĩ tầubay chạy Hà Nội Đồ Sơn mau hơn Ông Ngựa hay sâu, mà dám so tầubay với Caotốc?

(vi) Caotốc thấtthoát khiếp?

Đây mới thực là bănkhoăn cốttủy của Lỗđít tụimầy. Tómlại, GATO.

GATO ý thật chínhđáng, Trung Tướng rất thôngcảm.

Dưng Lỗđít tụimầy chọn đi:

(A) Mần Caotốc thấtthoát 20% của 60 tỷ.

(B) Không mần Caotốc bay sạchsẽ luôn 100 tỷ.

(C) Mần hay không mần Caotốc thì Lỗđít tụimầy cũng hưởng 0% của Zero tỷ.

Lỗđít tụimầy đừng căngthẳng tổnthọ.

Nếu Bê Xê Tê vay ODA mần Caotốc, thấtthoát không đếnnỗi quá nặng đâu, vì bọn chovay kiểmsoát chặt phết. Bỏn cũng lo khảnăng giảnợ của connợ chứ.

Tỉnhư hồi Bê Xê Tê xây cầu Bãi Cháy, bọn Nhật chỉ nhè mỗi phần đườngdẫn châncầu xuống đám PMU18 bạn Dũng Tổng thôi. Phần phẩn giá 10 trẹo Tơn, thầytrò bạn Dũng chén 3 trẹo kịchkim.

Đéo thằng Khoaitây thầnquynh nầu quẳng 1 tỷ Tơn để Lừa tự tiêupha nhế, đừng nói 60 tỷ.

Lỗđít tụimầy thông chửa?

(4) Trốn Vé, Ném Đá, Bánh Đất, và các Bấthủ khác

Trung Tướng đáp Cẩm Giàng, cách Hàng Cỏ 40Km, lúc 15h00.

Phátthanhviên đọc ôngổng, rầng Tầu, như thônglệ, chờ tránh ông ngượcchiều No7, bâulâu chưa xácđịnh, tiệnthể đong thêm than, nước, mời đồngbầu vui nghỉ tựdo.

Lừa ào khỏi toa trậptrùng, 80% trèo lối cửalưới (***). Bọn chiênnghiệp tứctốc moi võng đay võng bạt từ balô xắccốt, móc gầm toa, ngủ nồngnàn. Bọn lùđù hết chỗ nằm, chưởi tungtóe, rùi chui sau toa, ỉa miênman, vửa ỉa vửa tán chiện Sô Liên Trung Tẫu.

Ga Cẩm Giàng có hai con ghế côngcộng, dưng bọn chiênnghiệp đã vãi đầy các cỏn cứt-không-thịt khô đen, mụcđích để đéo-thằng-nầu bìnhđẳng hơn thằng-nầu (**).

Trung Tướng mò nắm xôi Ma gói, đứng chén bẽnlẽn. Mười tiếng nhịn liền, đói quên mỏi.

***

(Dừng coi phảnứng Lỗđít)

(@2010)

(*) Tơn GDP: Tức Luas GDP-per-capita PPP, hay Thunhập Bìnhquân Đầu Lừa Tươngđương, tính bằng Ông Tơn.

(**) Cứt-không-thịt: Tức cứt Lừa Thiênđàng, cứt của dững siêunhân không bâugiờ ăn thịt.

(***) Cửalưới: Cửasổ toa tầu Lừa, vốn lắp kiếng, dưng bị bầnnông nhàquê ném bể tiệt để giảitrí, nên Bê Xê Tê thay bằng lưới sắt mắtcáo.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Điềunghiên: Learning (Điều nghiên).
– Cồngmăng: Comment (Cồng măng).
– Phảnđối: Opposition (Phản đối).
– Chibộ: You comrades (Chi bộ).
– Mặcnhiên: By default (Mặc nhiên).
– Triểnkhai: Run (Triển khai).
– Vướnđề: Problem (Vướn đề).
– Nhucầu: Demand (Nhu cầu).
– Caotốc: High-speed (Cao tốc).
– Coinhư: Suppose (Coi như).
– Thừanhận: Accept (Thừa nhận).
– Bộtrưởng: Minister (Bộ trưởng).
– Lỗđít: Asshole (Lỗ đít).
– Nộiđịa: Domestic (Nội địa).
– Hiệntại: Current (Hiện tại).
– Khánhthành: Opening (Khánh thành).
– Câylômếch: Kilometer (Cây-lô-mếch).
– Bănkhoăn: Disturbed (Băn khoăn).
– Xứngđáng: Valued (Xứng đáng).
– Tinhiên: However (Ti nhiên).
– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Khảosát: Survey (Khảo sát).
– Tiếptục: Continue (Tiếp tục).
– Tườngtrình: Report (Tường trình).
– Chủtrương: Undertaking (Chủ trương).
– Súcvật: Animals (Súc vật).
– Bầyđàn: Swarming (Bầy đàn).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Hộitrường: Hall (Hội trường).
– Nghịviện: Parliament (Nghị viện).
– Vỉahè: Sidewalk (Vỉa hè).
– Nhấtnhất: Certainly (Nhất nhất).
– Nângcấp: Upgrade (Nâng cấp).
– Đườngsắt: Railways (Đường sắt).
– Concháu: Next generations (Con cháu).
– Trườngchợ: Schools and marts (Trường chợ).
– Cầucống: Bridges and sewers (Cầu cống).
– Phốxá: Streets and shops (Phố xá).
– Hiệuquả: Effective (Hiệu quả).
– Tầubay: Airplanes (Tầu bay).
– Thấtthoát: Loss (Thất thoát).
– Tụimầy: You (Tụi mầy).
– Đềán: Project (Đề án).
– Kinhtế: Economic (Kinh tế).
– Hồsơ: Files (Hồ sơ).
– Phảnđối: Against (Phản đối).
– Điệnthoại: Telephones (Điện thoại).
– Diđộng: Mobile (Di động).
– Lậpluận: Argue (Lập luận).
– Pháttriển: Develop (Phát triển).
– Thựctế: Facts (Thực tế).
– Chứngminh: Prove (Chứng minh).
– Cơhội: Chance (Cơ hội).
– Tuyệtchủng: Extinct (Tuyệt chủng).
– Hoạtđộng: Activate (Hoạt động).
– Côngviên: Parks (Công viên).
– Phintrường: Film studios (Phin trường).
– Đầubuồi: Bitch cock (Đầu buồi).
– Cổphầnhóa: Equitization (Cổ phần hóa).
– Đầutiên: The first (Đầu tiên).
– Cổphiếu: Stock (Cổ phiếu).
– Hehe: Hey hey (Hehe).
– Trẻcon: Kids (Trẻ con).
– Hónghớt: Badly hear (Hóng hớt).
– Cốttủy: Core (Cốt tủy).
– Tómlại: Totally (Tóm lại).
– Chínhđáng: Plausible (Chính đáng).
– Thôngcảm: Sympathetic (Thông cảm).
– Sạchsẽ: Fully (Sạch sẽ).
– Căngthẳng: Nervous (Căng thẳng).
– Tổnthọ: Die soon (Tổn thọ).
– Đếnnỗi: Such (Đến nỗi).
– Chovay: Lender (Cho vay).
– Kiểmsoát: Control (Kiểm soát).
– Khảnăng: Ability (Khả năng).
– Giảnợ: Payment (Giả nợ).
– Tỉnhư: For example (Tỉ như).
– Đườngdẫn: Path (Đường dẫn).
– Châncầu: Bridge (Chân cầu).
– Thầytrò: Gang (Thầy trò).
– Khoaitây: Foreigners (Khoai Tây).
– Thầnquynh: Neurological disease (Thần quynh, Thần kinh).
– Tiêupha: Spend (Tiêu pha).
– Phátthanhviên: Speaker (Phát thanh viên).
– Ôngổng: Loudly (Ông ổng).
– Thônglệ: Usual (Thông lệ).
– Ngượcchiều: Opposite (Ngược chiều).
– Bâulâu: How long (Bâu lâu).
– Xácđịnh: Determine (Xác định).
– Tiệnthể: By the way (Tiện thể).
– Đồngbầu: Fellow (Đồng bầu).
– Tựdo: Freely (Tự do).
– Trậptrùng: Crowdedly (Trập trùng).
– Cửalưới: Net windows (Cửa lưới).
– Chiênnghiệp: Pros (Chiên nghiệp).
– Tứctốc: Immediately (Tức tốc).
– Balô: Backpacker (Ba-lô).
– Xắccốt: Bag (Xắc-cốt).
– Nồngnàn: Lovely (Nồng nàn).
– Lùđù: Amateurs (Lù đù).
– Tungtóe: Nicely (Tung tóe).
– Miênman: Comfortably (Miên man).
– Côngcộng: Public (Công cộng).
– Mụcđích: In order (Mục đích).
– Bìnhđẳng: Equal (Bình đẳng).
– Bẽnlẽn: Ashamedly (Bẽn lẽn).
– Thunhập: Income (Thu nhập).
– Bìnhquân: Average (Bình quân).
– Tươngđương: Relative (Tương đương).
– Thiênđàng: Socialism heaven (Thiên đàng).
– Siêunhân: Superman (Siêu nhân).
– Bâugiờ: Ever (Bâu giờ).
– Cửasổ: Window (Cửa sổ).
– Bầnnông: Ugly farmer (Bần nông).
– Nhàquê: Countryman (Nhà quê).
– Giảitrí: Relax (Giải trí).
– Mắtcáo: Fox-eye (Mắt cáo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

– Chống-caotốc: Anti HSR (Chống cao tốc).
– Cứt-không-thịt: Shit without meat (Cứt không thịt).
– Đéo-thằng-nầu: Noone (Đéo thằng nầu).
– Thằng-nầu: Someone (Thằng nầu).

*** 1. #1 by bolaonhamnhi on 2010/06/13 - 07:11

  @ Thứ :

  08:33 12-06-2010

  He he!
  Tên Tướng thối khắm!
  Có thể Sư Thứ ngu hơn Hắn và một số Bựa viên thối khắm khác thật, nhưng đó là chuyện thường … chẳng lẽ ai cũng ngu bằng nhau …
  Tuy nhiên thề danh dự với tên Tướng thối và Chi bộ với tư cách một người có bờ lốc, có tên tuổi hình ảnh rõ ràng, công khai rằng tên Tướng thối phải ăn cứt và liếm đít cho Sư Thứ rồi đấy!
  Tầu hoả và Máy bay Sư Thứ đi nhiều rồi. Tầu cao tốc đương nhiên là chưa đi!

  An Hoang Trung Tuong 19:42 12-06-2010

  Dì thề lại cho Thứ lần nữa nè: Nếu Thứ từng 1 lần cỡi tầubay, Dì liếm đít Thứ 2 lần.

   

  Hãy chứngminh rầng Thứ từng đi tầubay, tỉnhư bốt ảnh chụp trên tầubay hay trong phòng chờ boarding..

   

  ……………………………………..
  Hố hố……………
  Hai thằng già hói thề với chả bồi, y như trẻ ranh. Cười phụt dắm với cả hai tên !
 2. #2 by Thích Đủ Thứ on 2010/06/13 - 07:31

  Thôi tập trung vào xem bóng đá đi mấy tên Bựa thối!
  OK!
  Sư Thứ ngu, vừa ngu vừa xấc!
  Mấy tên Bựa bầy đàn kia hài lòng chưa hả!

 3. #3 by otocu on 2010/06/13 - 09:33

  Địt mẹ thằng mặt lồn Bá Trần Đình lại huênh hoang nữa này.

  http://bee.net.vn/channel/1988/201006/KTS-Tran-Dinh-Ba-Toi-lo-ho-se-mua-nham-duong-sat-1756129/

 4. #4 by unaunin on 2010/06/13 - 09:34

  Nếu Thứ từng cỡi tầubay vài lần, hẳn Thứ khôngthể không biết cái cảmgiác bấtan kinhkhủng khi tựdưng bay qua vùng thờitiết xấu mà tầu nó cứ rùngrùng như chui qua một đống bùn. Hoặc khi đáp đất thì tầu nhẩy chồmchồm liền mấy phát.

  Dì đi tầubay không biết bâunhiêu bận, dưng cái cảmgiác thoảimái chỉ đến khi tầubay nó dừng hẳn không nhích một mét nầu nữa.

  Hố Hố, hóa ra TT ủng hộ cao tốc vì tển bị bịnh sợ độ cao,

  O từng đi chuyến bay HN -SN mà khi hạ cánh gặp lốc ở TSN tầu bay nẩy uỳnh phát xuống đường băng rồi lại vọt lên đéo dừng được, mất nửa tiếng thót tim để đạt được độ cao, cảm giác rơi tự do, rung lắc trong tiếng gầm hết công suất của động cơ, kinh đéo chịu được, lúc đạt độ cao thì tiếp viên báo tầu bay hết xăng bay sang sân bay pochengtong của Cam bốt khi tầu bay dừng hành khách vỗ tay y dư trên phin, kể cả thời gian ngồi phòng cách ly để tầu bay đi kiểm tra chuyến ấy O bay HN-SG mất gần 10 tiếng, từ 13h tới hơn 24h về đến SG

  Dưng O vẫn chả sợ tầu bay, địt mẹ nói dại chứ đi tầu bay mà chẳng may có chuyện gì tiền bảo hiểm còn được kha khá, chứ các phương tiện khác đéo đủ mua 2m2 đất nghĩa địa

 5. #5 by Gia_lamcam on 2010/06/13 - 10:05

  Lần anh từ Bắc Kinh về, chiến bay ngon lành, êm ái.
  Đến khi xuống Nội Bài, thấy bọn Nhà Bay xông ra tặng hoa ôm hôn chúc mừng tên Phi Công Chính:
  Trúc mầng, trúc mầng chiến bay đầu tiên thành công dực dỡ!
  Mẹ, anh lạnh hết cả người.
  Lần khác, hồi còn chiến tranh lạnh, anh bay từ Moscâu về Lừa qua ngả gì mờ phẩy đáp xuống sân bay gì mấy tiếng giữa đường, rồi khi bay lên tiếp thì có 2 chiếc F5 của bọn phát xít Nhật bẩn đế quốc sài lang tàn ác bay kèm 2 bên một đoạn.
  Ngồi trên quả TU của ông anh Nga Ngố, bọn anh cứ cầu trời khấn phật đừng có gì xảy ra để bọn F5 Nhật Bẩn thối tha tàn ác hiểu nhầm mà … phụt cho phát tên lửa là xong chiện!
  Nói đổ xuống sông xuống biển, chứ quả đấy mà bọn anh bị phụt cho phát thì giờ có ngồi trên nóc tủ anh vưỡn căm thù bọn tư bẩn đế quốc thối tha tàn ác giãy mãi điếu chết.

 6. #6 by sss_sy_sss on 2010/06/13 - 21:09

  Anh công nhựn rằng thì là mà đi tầu bay ít an toàn hơn tàu Bò!

  Ngoài ra anh mang máng cảm nhận(không có cơ sở) rằng khi có bất kì cái gì liên quan đến giao thông mà tốc độ cao cao cao tý là những nơi liên dới sẽ phất theo, anh ngẫn dư thế không biết có đúng không??? các cô chú có gì sỉ vả anh phát cho anh sáng ra.

  Còn đéo mẹ thằng Rắm thối, nó sure cái cục cứt gì mà 10 năm sau TSN rời ra khỏi TP mang têN bác Hồ kín iu??? Cái cao tốc 2050 chuă bik còn hoàn thành chưa mà nó phán láo thế nhò??? Khi nào cái sưn bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai) nó hoàn thiện thì hãy nói chiện đó nhé.

  Cả nhà coi đá banh hết rồi hở, thấy không khí chết chóc im lìnm quá, toàn mùi tử khí.

 7. #7 by EURO on 2010/06/13 - 21:52

  Có lần Rô bay đúng vầu sau cơn bão số 9 lịchsử tànphá Đànẵng 1ngày, bố sư nghĩ lại còn rùngrợn, khi bay ngang vùng thờitiết xấu nhiều đồngchí lao vầu toillet ói lên ói xuống vì máybay cứ như bị hẫng, còn Rô ámảnh hoài cảmgiác như có ai đó lấy hai cái que vót nhọn đâm vầu 2 tai mình xoắn lấy xoắn để buốt tận óc. Chuyến đấy về nằm bẹp hai ngày luôn dù tàu xe Rô thuộc loại rất chì đấy. ngoài lần y` ra thì nói chung các chiến bay khá ổn trừ đôi khi bị ù tai chút. tidiên nếu có đưòng sắt cao tốc Rô cũng sẽ chọn đi đơn giản rô thích đưòng bộ hơn mà không tốn quá nhiều thời gian.
  Các giaiđâu rùi vầu đong đưa miếng coi, Rô vừa chạy cả ngày mấy trăm km mà tới nhà là phải nhớ ngay ra nghĩa vụ vầu quán tiếp các giai nè.

 8. #8 by langle179 on 2010/06/14 - 00:23

  đọc còm của Cẩm Hói nhớ đến chuyến bay 007 định mệnh của Korean Airlines. Không quân Soviet đã bắn hạ trên biển Nhật Bản năm 1983 

 9. #9 by vaidai on 2010/06/14 - 09:07

  Đọc đi chi bộ khắm, đường sắt Kotex đấy. Tuyền nâng bi thằng tướng thối thôi. Địt cụ chi bộ, ủng hộ sư Thứ
  http://www.viet-studies.info/kinhte/NLHKhoi_NhatNghiGi.htm

 10. #10 by Gia_lamcam on 2010/06/14 - 10:29

  đọc còm của Cẩm Hói nhớ đến chuyến bay 007 định mệnh của Korean Airlines. Không quân Soviet đã bắn hạ trên biển Nhật Bản năm 1983@đ/c Le

  Vụ Boing 747 Hàn xẻng bị Xô Liên bắn hạ 1983 li kỳ mọi nhẽ.
  Bài viết này khá hay.

  Đồng chí nầu không đọc tiếng Nga Ngố thì xem chỗ nầy.
  Nói chung, hồi Chiến Tranh Lạnh, những sự kiện động trời như thế rất khó kiểm chứng vì nguồn thông tin thường không kịp thời và cũng chỉ có trong những tiên bố “chính thức” của phía bên này hay bên kia – mà những tiên bố “chính thức” thường lại là những tiên bố đã được nhào nặn rất kỹ càng, khó có chỗ hở.
  Sau nầy đọc lại tài liệu chỉ như đọc tiểu thiết.
  Mẹ, chừng nầu thế giới còn phe nọ phe kia, chủ nghĩa nọ chủ nghĩa kia lăm le chĩa súng vầu nhau, chừng đó điếu có hình thức giao thông nầu an toàn.
  Theo anh thì cứ thể loại giao thông nầu đông người cùng ngồi nhất thì thể loại đó kém an toàn nhất, hoặc chí ít thì cũng có nguy cơ kém an toàn nhất.
  Có đồng chí bẩu: xe máy kém an toàn nhất.
  Anh bẩu: điếu phẩy!
  Vì 100 vụ tai nạn xe máy cũng chỉ chết từ 100 đến 200 chú, còn như đang ngồi trên máy bay mà bị quả phụt (ví dụ) như trong trải nghiệm của anh, thì chết có hàng trăm, chưa kể những tên đang ngồi bú bia xem Uôn Cấp dưới đất thì đùng phát, một cái vali to đùng ở đâu rơi mẹ vầu củ sọ.
  Việc đánh giá hay phân loại một vướn đề (hay đối tượng) nầu đó, thường là việc làm rất khó khăn vì mỗi sự phân loại đều phẩy dựa trên các tiêu chí, các cơ sở phân loại nầu đó, nhiều khi rất khác nhau.
  Tỉ như một đề bài có vẻ đơn giản: hãy phân loại các mạng máy tính.
  Phân loại theo cơ sở nầu? Phân loại theo quy mô vật lý (to – nhỏ), theo cách nối dây (dạng Vòng hay dạng Sao), hay theo … củ phuồi nầu?
  Thì anh cũng cứ nghĩ thế, nói văng mạng thế. Chứ thực ra, anh biết điếu!

 11. #11 by audi_6789 on 2010/06/14 - 12:08

  @ UNIN: Ai đã đi máy bay đều sợ hết, cá lun. Tỷ lệ tổn thất về người trong các vụ TN hàng không là 99% (cân giác đó nha). Những ai chưa đi máy bay mà đã chơi trò chơi cảm giác mạnh tai công viên nước sẽ trải nghiệm được phần nào cảm giác này. Hãy hình dung mình rơi tự do như trong trò cầu trượt Apolo ý, đang ngồi thẳng hướng tâm trái đất tự nhiên thấy quay nằm ngang 90 độ, ngực áo hứng trọn ly nước trên khay lun.

 12. #12 by unaunin on 2010/06/14 - 16:03

  Cảm giác chỉ là cảm giác chứ không nói lên được mức độ rủi ro thật sự tên Audi ạ, Thực ra các công ty bảo hiểm đánh giá mức độ rủi ro không quá cao đâu, tỷ dư xét hệ số nghề nghiệp rủi ro thì tên Phi công còn được đứng dưới tên Xe ôm nhiều, tên nào làm ngạch Bảo hiểm vào xác nhận xem
  Trò chơi cảm giác mạnh như ở công viên nước thực ra rất an toàn tuy nhiên có thể nó gây cảm giác rất hãi hùng, O từng vào công viên nước Vinpearl Land trượt thử cái hình chữ U, léo mẹ trèo lên thấy cao quá, đéo muốn trượt thì thằng gác trò chơi ủn mẹ xuống, ối trời ơi cảm giác bị lật sấp rồi rơi tự do tưởng chết mẹ, xuống đến nơi rồi mặt xanh như đít nhái dưng chỉ 1 tý là có thể chơi tiếp

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/16 - 08:48

   Nin nói như buồi. Khoảng 10% giá vé tầubay là phí bẩuhiểm.

    

   Còn với xeôm phí đó coinhư bằng 0 (chínhxác là một chủ xeôm một năm trả khoảng 50K Ông Cụ phí bẩuhiểm tráchnhiệm dânsự, còn hànhkhách xeôm không mua bẩuhiểm).

    

 13. #14 by „„„Duy Tim™ on 2010/06/14 - 16:56

  ĐSCT chỉ chở người thì kinh tế đéo gì

  chở người đi để đuỵt xong về à, hay là từ HN vào HCM làm ( 5 tiếng ) rùi lại về HN ( 5 tiếng )

  lại còn cố gắng lấy lại vốn khi = 70% vé máy bay, sao ko Free mẹ đi 

  nói chung

  ĐSCT nên làm. 

  nhưng cách làm như thế thì làm làm cái L gì

  làm kiểu đấy VN nhanh sụp, mấy ổng vui à. 

  Nếu cao tốc 250km, chở được hàng thì OK.

  hay là cho bọn khựa nó vào làm tất, 1 năm có cao tốc đi, chi 50, nó ăn 20 trước đã ko cần biết thế nào.

  rùi thì nó chở cái lũ sắt thép rỉ nhà nó sang để làm

  chất lượng thì như cái SVĐ Mỹ đình chứ gì.

  hay thấy nó xây nửa chừng lại đuổi nó về, đòi được ko. 

  mấy ông nói tỏ ra hiểu biết mà ngu thấy mẹ.

  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/16 - 08:45

   Địtmẹ học đến lớp mấy rùi mà còn ngu hơn cả Sư Thứ thế nầy?

    

   Địtmẹ ráng nắm dững kháiniệm cơbản nhất rùi hẵng phátbẩu nhế cô. Là dững thứ sau:

    

   – Vậntải là gì?

   – Vậntải hànghóa là gì?

   – Vậntải hànhkhách là gì?

   – Vậntải đườngsắt là gì?

   – Đầutư hạtầng là gì?

   – Hiệuquả dựán đầutư là gì?

    

   Tuyền dững câuhỏi “là gì” thôi đấy. Chưa có câuhỏi “như thếnầu”.

 14. #16 by kochumbenim09 on 2010/06/14 - 19:01

  dái tím biên chán bỏ mệ..thằng tuất tuất nhà anh nó đang bận biên Y PHA NHO cho anh học chứ nó mà không bận nó lại chởi cho tòe mẹ kèn…lại chờ cứt ném chúng mõm mới thôi à…

 15. #17 by phangamam on 2010/06/15 - 11:05

  Hê lô chào chi bộ dắm thối.

  Đỵt mịa chi bộ dạo này chửi bậy nhiều quá toàn ./ với chả .;./, cứt đái. Có lẽ tao sẽ đi buôn giấy vệ sinh để bọn mầy chùi mồm vậy.

  Niếu có tầu cao tốc rồi thì bọn mày sẽ được ăn ở HN ỉa ở SG trong ngày chỉ trong chốc lát, sướng mê tơi.

  Địyt mịa các chú chứ lúc có tầu cao tốc rồi mấy thằng cu con hết đường giải chí ném đá vỡ cửa kính.

  Lợi bỏ mẹ ra mà mấy thằng nghẹo gật còn bóng bàn.

  Bóng bàn cái lồn mẹ chúng nó, anh ghét chúng nó điếu tả được, tức điếu tả nên chịu điếu nổi, anh chửi tất, các cô các dì thông cảm nhé.

  Địt mẹ các cô, các dì.

  HHê hê

 16. #18 by Italiano on 2010/06/15 - 13:49

  Thằng Tướng giúp tên Du Huỳnh giải đáp thắc mắc phát!
  Hoang mang quá đi!!! Trước giờ tuyền khen Du Huỳnh này tinh hoa giống tên Bựa!
  http://www.viet-studies.info/kinhte/HuynTheDu_DSCT.pdf
  Tóm lại, các dự báo về nhu cầu giao thông đang được sử dụng để thiết kế hệ thống giao thông
  trong tương lai của Việt Nam là không đủ độ tin cậy. Dựa vào cơ sở dữ liệu này có thể sẽ tạo ra
  những tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam trong tương lai. Và rất là tốn kém nếu xây
  dựng hệ thống đường sắt cao tốc ở Việt Nam ít nhất là cho đến thập những năm 2030.

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/16 - 08:38

   Lúc rảnh sẽ đọc. Giờ Dì ít thờigian quá. Nếu cóthể thì tómtắt coi nầu.

    

 17. #20 by unaunin on 2010/06/16 - 10:49

  An Hoang Trung Tuong 08:48 16-06-2010

  Nin nói như buồi. Khoảng 10% giá vé tầubay là phí bẩuhiểm.

   

  Còn với xeôm phí đó coinhư bằng 0 (chínhxác là một chủ xeôm một năm trả khoảng 50K Ông Cụ phí bẩuhiểm tráchnhiệm dânsự, còn hànhkhách xeôm không mua bẩuhiểm).

  O đang nói là nếu tên Xe ôm và tên Phi công đi mua bảo hiểm tính mạng cơ mà Dì, bọn bảo hiểm sẽ đánh giá mức độ rủi ro của nghề nghiệp rùi tính phí cho từng tên, Dì ạ

  Tỷ dư mua bảo hiểm giá trị 1 tỷ thì đéo phải ai cũng nộp phí bảo hiểm như nhau mà phí này sẽ tính dựa trên trên nhiều yếu tố trong đó mức độ rủi ro trong công việc là yếu tố quan trọng, Đéo mẹ nhà Dì

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/16 - 11:04

    

   Ý cô nói là bẩuhiểm nhânthọ phỏng? Hay bẩuhiểm gì khác.

    

   Trên đời có hàng ngàn/vạn loại bẩuhiểm khác nhau. Cách xácđịnh phí bẩuhiểm tươngđối (bằng % giátrị bẩuhiểm) cũng cựckỳ phứctạp.

    

   Gúc đi rùi hãy phátbẩu.

    

   Phí bẩuhiểm tươngđối Nhânthọ thường định theo:

   1- Thờihạn bẩuhiểm. Địtmẹ cái nầy mới gọi là quantrọng nhất.

   2- Thỏathuận. Địtmẹ cái nầy mới gọi là quantrọng nhì.

   3- Tuổi.

   4- Tiềnsử bịnhtật (Bịnhsử).

   5- Nghề và nơi mần việc.

    

   Chả có sách đéo nầu nói Phicông thì đươngnhiên Phí Tươngđối cao hay thấp hơn Xeôm.

 18. #22 by „„„Duy Tim™ on 2010/06/16 - 11:01

  lảng hay nhỉ 

  Đ? giờ toàn “chính sách lớn”

  lại thêm cái vụ lên bavì chăn bò nữa, chắc cũng hoàn toàn đồng tình.

  nhìn vào cái ĐSCT sao ko nhìn vào cách bọn “nó” lập dự án xem, cái gì cũng trống, cũng thiếu.

  70% dân VN là nông dân sẽ đc đi ĐSCT, GDP VN chủ yếu từ hoạt động thủy, hải sản, 

  từ ngư dân, ngư dân cũng sẽ được đi ĐSCT đến Trường Sa 😐 

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/16 - 11:07

   Địtmẹ mới biết chừng ý thì không nên to mồm. Đọc tàiliệu tên Sất bốt về Caotốc rùi vầu đây bàn chiện.

    

   Địtmẹ người ta phải đút một tí gì vầu đầulâu rùi mới phun ra đàng mõm nhớ chưa.

 19. #24 by „„„Duy Tim™ on 2010/06/17 - 19:02

  http://bee.net.vn/channel/1988/201006/KTS-Tran-Dinh-Ba-Toi-lo-ho-se-mua-nham-duong-sat-1756129/

  giờ thì ngon nhé.

  “””Tôi rất buồn. Làm sao tôi có thể không buồn! Sáng kiến mở rộng và hiện đại hóa đường sắt của tôi đã “được” người ta biến tướng! Họ thổi lên thành một dự án vượt quá sức tưởng tượng của người Việt Nam. ĐSCT đắt tiền lắm! Trung Quốc làm 1.000km tốn hết 1.000 tỷ nhân dân tệ. Nó tương đương 292 tỷ USD. Ta làm gấp rưỡi họ thì làm sao kham nổi. Nó có thể lên tới 450 tỷ USD đấy. Siêu dự án này sẽ biến Việt Nam thành nước sở hữu tuyến ĐSCT 300km/h dài nhất thế giới!”””

  ĐSCT ở EU đang lỗ chổng vó kìa. 

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 23:01

   Coi lại các bài của loạt caotốc nầy đi. Nhớ coi các cồngmăng nữa nhế. Địtmẹ giờ nầy còn lôi thằng Bá Trần ra mần Dì mất mẹ nó hứng lên đỉnh.

    

 20. #26 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/17 - 21:46

  Địt cụ tên Du Ti, ở đâu ra kiểu phản biện như đầu buồi thế nhở?

  Lấy cái nguồn chó nào không lấy lại đi chọn ngay quả bài đầy chất GATO của tay Bá Trần Đình, kẻ đã bị lão Bựa và chi bộ đấm cho túi bụi ở bài trước rồi thôi.

  Mẹ cái kiểu số liệu dẫn chứng như muốn mửa thế kia thì điếu thằng nào nó ngửi nổi?

  Tay Bá này chắc cũng tranh thủ PR chứ phản biện chó gì đâu nhở?

 21. #27 by Gia_lamcam on 2010/06/18 - 09:42

  Mẹ, đọc báo chả hiểu mẹ gì.
  QH “bàn” có mỗi vướn đề thôi: YES hay NO mần ĐSCT.
  3 tờ báo chơi 3 bài khác nhau:
  1. Báo Pháp Luật nè: Đường sắt cao tốc Bắc-Nam: Gần 200 ĐBQH không ủng hộ
             192 ĐB không đồng ý/474 phiếu thăm dò
  2. Báo vietnamnet.vn nè: Quốc hội đồng ý chủ trương làm đường sắt cao tốc

             148/474 đại biểu, khi được “lấy phiếu kín” về dự án đường sắt cao tốc, cho hay tán thành hoàn toàn                  với đề xuất của Chính phủ.

              (148/447 là chưa quá bán, sao báo nầy lại giật tít là “Quốc hội đồng ý chủ trương…”? Báo nầy                    cho báo trên một quả vầu giữa mõm!?)
  3. Báo vnexpress.net nè: Có thể lùi thời gian làm đường sắt cao tốc
             bla bla…
  Rức cả đầu!

 22. #28 by Gia_lamcam on 2010/06/18 - 09:45

  148/474 – anh gõ nhầm.
  Sầu dì sầu dì