Luas Buas Italiano: Lezione Due

 

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

(Bài trước chỗ nầy)

 

[Buongiorno signorine], Dì chầu các cô.

[Ciao a tutti], Trung Tướng chầu chibộ dắm.

Trướckhi học Bài 2, [lezione due], các cô học gấp vài quyđịnh:

(i) Từ/Câu Italiano nầu Trung Tướng muốn các cô đọc, thì Trung Tướng tô Xanh nó, rùi bỏ nó vầu trong dấu Ngoặc Vuông, vídụ [ciao].

(ii) Phiênâm kiểu Mẽo Bồi của Từ/Câu Italiano ý Trung Tướng sẽ tô Đỏ, rùi bỏ vầu trong dấu Ngoặc Nhọn, vídụ {chao}.

(iii) Phiênâm kiểu Lừa của Từ/Câu Italiano ý Trung Tướng cũng tô Đỏ, dưng bỏ vầu trong dấu Ngoặc Tròn, vídụ (trào). Kiểu phiên nầy dành cho Bần Nông, dưng đôilúc cũng phê vì tậndụng được Dấu Thanh của Tiếng Lừa đặctả âmgiai.

(iv) Dấu Gạch Ngang dùng để tách các Âm của Từ/Câu Italiano cần Phiênâm, vídụ {tut-ti} hoặc (tút-ti).

(v) Trung Tướng bẩu ĐỌCĐI, thì các cô Copy đoạn Italiano trong Ngoặc Vuông, xong Paste nó sang côngcụ phátâm trựctuyến của Thằng Gúc:

 

http://translate.google.com.vn/translate_t?hl=&ie=UTF-8&text=Italiano&sl=it&tl=it#

 

Rùi kích chuột Hình Cái Loa, tập nghe/đọc như hướngdẫn ở Bài 1.

Hehe vui chưa?

 

(E) Italiano Cơbản

(1) Chữcái Italiano

 

Chữcái Italiano giống chữ Mẽo chữ Lừa, dưng chỉ gồm 21 bạn, không có K, J, W, X, Y như Mẽo, không có các Râu Ria Mũ Nón Bấthủ như Lừa. Tấtnhiên khôngkể các từ/ngữ ngoạilai.

[A]: Vídụ [banca]. ĐỌCĐI.

[B]: Vídụ [bombati]. ĐỌCĐI.

[C]: Có 4 biếncách.

1. C phátâm giống (c) Lừa hoặc (k) Mẽo nếu đứng trước các nguyênâm A/O/U. Vídụ [banca], [comodo], [cutugno]. ĐỌCĐI.

2. C phátâm giống (tr) Lừa hoặc {ch} Mẽo nếu đứng trước các nguyênâm E/I. Vídụ [ce], [undici] đọc là (trê), (ún-đi-tri). ĐỌCĐI.

3. Nếu C kèm I, và đứng trước các nguyênâm A/O/U, thì CI phátâm giống (tr) Lừa hoặc {ch} Mẽo như trên. Vídụ [ciao], [cio] đọc là (trào), (trồ). ĐỌCĐI.

4. Nếu C kèm H, và đứng trước any nguyênâm, thì CH phátâm giống (c) Lừa hoặc (k) Mẽo. Vídụ [chitarra], [anche] đọc là (ki-tár-ra), (án-kề). ĐỌCĐI.

[D]: Phátâm giống (đ) Lừa hoặc {d} Mẽo. Vídụ [della], [comodo]. ĐỌCĐI.

[E]: Phátâm giống (ê) Lừa. Vídụ [due], [elegante] đọc là (đú-ề), (ê-lê-gán-tề). ĐỌCĐI.

[F]: Vídụ [firenze], [differenti]. ĐỌCĐI.

[G]: Có 6 biếncách.

1. G phátâm giống (g) Lừa nếu đứng trước các nguyênâm A/O/U. Vídụ [gamba], [vengo], [seguenti]. ĐỌCĐI.

2. G phátâm giống (gi) Lừa nếu đứng trước các nguyênâm E/I. Vídụ [getto], [origini]. ĐỌCĐI.

3. Nếu G kèm I, và đứng trước các nguyênâm A/O/U, thì GI phátâm giống (gi) Lừa như trên. Vídụ [gioia], [gianni] đọc là (giối-à), (gián-nì). Trườnghợp nầy yhệt Lừa. ĐỌCĐI.

4. Nếu G kèm H, và đứng trước any nguyênâm, thì GH phátâm giống (gh) Lừa. Vídụ [spaghetti], [unghie]. Trườnghợp nầy cũng yhệt Lừa. ĐỌCĐI.

5. Nếu G kèm N, và đứng trước any nguyênâm, thì GN phátâm giống (nh) Lừa. Vídụ [signore], [ogni] đọc là (xi-nhiố-rề), (ố-nhì). ĐỌCĐI.

6. Nếu G kèm L, và đứng trước any nguyênâm, thì GL phátâm giống (l) Lừa kéo dài, tức G gần câm. Vídụ [egli] đọc là (ế-llì). ĐỌCĐI.

[H]: Âm câm giống {h} Pháp. Vídụ [hotel], [hai] đọc là (ố-tèl), (ai-ì). ĐỌCĐI.

[I]: Vídụ [undici]. ĐỌCĐI.

[L]: Vídụ [colore]. ĐỌCĐI.

[M]: Vídụ [mamma]. ĐỌCĐI.

[N]: Vídụ [naturali]. ĐỌCĐI.

[O]: Phátâm giống (ô) Lừa. Vídụ [io], [comodo] đọc là (í-ồ), (cố-mô-đồ). ĐỌCĐI.

[P]: Vídụ [papa]. ĐỌCĐI.

[Q]: Phátâm giống (qu) Lừa, và cũng luôn kèm U như Lừa. Vídụ [questo], [cinque]. ĐỌCĐI.

[R]: Phátâm giống (r) Lừa, dưng uốn lưỡi rònrã hơn, như trong từ (Rắm). Vídụ [quattro], [cantare]. ĐỌCĐI.

[S]: Phátâm giống (x) Lừa hoặc {s} Mẽo. Vídụ [sono]. ĐỌCĐI.

[T]: Vídụ [torna]. ĐỌCĐI.

[U]: Vídụ [uva]. ĐỌCĐI.

[V]: Vídụ [voci]. ĐỌCĐI.

[Z]: Phátâm giống (d) Lừa hoặc {z} Mẽo, dưng hơi lai với (x) Lừa. Vídụ [lezione], [canzone]. ĐỌCĐI.

 

Tómtắt:

 

Hầuhết chữcái Italiano phátâm giống chữcái Lừa, trừ:

(i) [H] câm.

(ii) [C] và [G] có vài biếncách lạ.

(iii) [R] rung lưỡi nhiều hơn (R) Lừa.

(iv) [Z] nửa giống {Z} nửa giống {S} Mẽo.

(v) [D] giống (Đ), [E] giống (Ê), [O] giống (Ô), còn [S] giống (X) Lừa.

Các cô thấy hông, chữ Italiano chặtchẽ và đơngiản, không thừa gì, kểcả [H] câm.

 

(2) Dấu Italiano

 

Chữ Italiano có 3 dấu-âm dùng cùng các nguyênâm A/E/I/O/U và đánh trên đầu chúng như chữ Lừa.

(i) Dấu Huyền (Grave) cho cả 5 nguyênâm À/È/Ì/Ò/Ù.

(ii) Dấu Sắc (Acute) cho riêng nguyênâm É.

(iii) Dấu Mũ (Circumflex) chỉ gặp trong văntự cổ.

Dấu Nháy như tiếng Mẽo {Don’t}, {Can’t} không phải dấu-âm.

Dân Italy sànhđiệu khi biên Italiano tuyền quẳng cụ hết các dấu-âm, ychang bọn Nga. Nên các cô nếu quên chúng, chả lo mẹ.

Tinhiên đọc các âm Italiano có dấu và không dấu thì khác nhau phết. Thử nầu:

a. [è] nghĩa là “is”, đọc là (). ĐỌCĐI.

b. [e] nghĩa là “and”, đọc là (ê). ĐỌCĐI.

c. [àncora] nghĩa là “anchor”. ĐỌCĐI.

d. [ancòra] nghĩa là “again”. ĐỌCĐI.

e. [caffè], [caffe] cùng hiểu là “coffee”. ĐỌCĐI.

f. [perché], [perche] cùng hiểu là “why”. ĐỌCĐI.

g. [città], [citta] cùng hiểu là “city”. ĐỌCĐI.

 

Lưuý:

 

(i) Hai vídụ a/b nêu hai từ nghĩa khác nhau, đọc khác nhau, dưng lúc biên chỉ thêm/bớt một dấu Huyền.

(ii) Hai vídụ c/d nêu hai từ nghĩa khác nhau, đọc khác nhau, biên khác nhau mỗi vịtrí dấu Huyền. Rất may, dững trườnghợp tươngtự cực hiếm.

(iii) Ba vídụ e/f/g để các cô lắngnghe và trảinghiệm dấu-âm Italiano.

Trung Tướng sẽ quaylại sau.

 

(3) Phátâm Italiano

 

Nghiền xong Chương (1) & (2), các cô nhẽ phátâm Italiano lẹ như mân bướm rùi nhể, đọc Italiano thanhtao như chuồnchuồn rùi nhể?

Dưng Trung Tướng chốt nhế:

(i) Italiano, như các ngônngữ tinhhoa, rất coitrọng trọngâm. Các cô cóthể nói ngọng, người Italy vưỡn hiểu tốt, dưng nếu các cô nói sai trọngâm, đéo ai hiểu các cô đâu.

(ii) Trọngâm của một từ là âm được phát mạnh hơn các âm khác của nó. Vídụ trong từ [cantore], đọc là (can-tố-rề), trọngâm rơi vầu chữ O thuộc âm [-to-]. ĐỌCĐI.

(iii) Phầnnhớn từ Italiano có trọngâm nằm ở âm ápchót như [cantore] vửa dẫn. Dưng đángtiếc, ngoạilệ khá đông.

(iv) Muốn nhớ trọngâm, buộc nhờ Thằng Gúc. Học một từ mới, các cô phải nghe thẳng đọc 17 lần. Lười thì cút về mới mẹ.

 

(4) Câu Italiano

 

Câu Italiano naná câu Lừa câu Mẽo thôi. Vídụ “I want to eat” Mẽo là “Anh thèm đớp” Lừa, và [Voglio mangiare] Italiano.

Cũng trìnhtự: Đạitừ Chủngữ > Độngtừ Vịngữ > Cụm Tânngữ. Italiano chỉ khác chỗ Đạitừ lặn mẹ vầu Độngtừ.

Giống Mẽo, Italiano chơi Tínhtừ trước Danhtừ. Vídụ “The beautiful girl” Mẽo là [La bella ragazza] Italiano.

 

Bài Thựchành #2:

 

(i) Nhai vài quả từ Italiano mần quen nầu:

[io]: “Anh” Lừa, “I” Mẽo. ĐỌCĐI.

[noi]: “Tụianh”, “We”. ĐỌCĐI.

[tu]: “Mầy”, “You”. ĐỌCĐI.

[voi]: “Tụimầy”, “You”. ĐỌCĐI.

[egli]: “Tển”, “He” (Writen). ĐỌCĐI.

[lui]: “Thẳng”, “He” (Spoken). ĐỌCĐI.

[ella]: “Cổ”, “She” (Writen). ĐỌCĐI.

[lei]: “Cỏn”, “She” (Spoken). ĐỌCĐI.

[esso]: “Nó”, “It” (Masculine). ĐỌCĐI.

[essa]: “Nó”, “It” (Feminine). ĐỌCĐI.

[essi]: “Chúng”, “They”. ĐỌCĐI.

[loro]: “Bỏn”, “They”. ĐỌCĐI.

(ii) Nhai nữa nầu:

[grazie]: “Cámơn”, “Thanks”. ĐỌCĐI.

[spiacente]: “Xinlỗi”, “Pardon”. ĐỌCĐI.

[signore]: “Ông”, “Sir”. ĐỌCĐI.

[signora]: “Bà”, “Madam”. ĐỌCĐI.

[signorina]: “Cô”, “Miss”. ĐỌCĐI.

[ciao]: “Chầu”, “Hi”. ĐỌCĐI.

[salve]: “Chầuchầu”, “Hello”. ĐỌCĐI.

[addio]: “Bai”, “Bye”. ĐỌCĐI.

[bene]: “Được”, “Well”. ĐỌCĐI.

(iii) Đọc quả nầy 17 lượt nầu:

[Mamma son tanto felice]

[Perché ritorno da te]

[La mia canzone ti dice]

[Che è il più bel giorno per me]

[Mamma son tanto felice]

[Viver lontano perché]

[Mamma]

[Solo per te la mia canzone vola]

[Mamma]

[Sarai con me tu non sarai più sola]

[Mamma]

[Quanto ti voglio bene]

[Queste parole d’amore]

[Che mi sospira il mio cuore]

[Forse non si usano più]

[Mamma]

[Ma la canzone mia più bella sei tu]

[Sei tu la vita]

[E per la vita non ti lascio mai più]

[Mamma]

[Ma la canzone mia più bella sei tu]

[Sei tu la vita]

[E per la vita non ti lascio mai più]

[Mamma]

[Mamma]

(iv) Nghe quả nầy 9 lượt nầu:

(v) Hỏi: quả nghe tại mục (iv) có trùng quả đọc tại mục (iii) hông? Tạisâu?

Cô nầu hông giảnhời câuhỏi mục (v) vuilòng cút về mới mẹ.

(@2010)

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Chibộ: You comrades (Chi bộ).
– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Quyđịnh: Regulation (Quy định).
– Phiênâm: Pronunciation (Phiên âm).
– Vídụ: For example (Ví dụ).
– Đôilúc: Sometimes (Đôi lúc).
– Tậndụng: Utilize (Tận dụng).
– Đặctả: Specify (Đặc tả).
– Âmgiai: Melody (Âm giai).
– Đọcđi: Read it (Đọc đi).
– Côngcụ: Tool (Công cụ).
– Phátâm: Pronounciation (Phát âm).
– Trựctuyến: Online (Trực tuyến).
– Hướngdẫn: Guides (Hướng dẫn).
– Hehe: Hey hey (He he).
– Cơbản: Basic (Cơ bản).
– Chữcái: Alphabets (Chữ cái).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Tấtnhiên: Of course (Tất nhiên).
– Khôngkể: Not include (Không kể).
– Ngoạilai: Foreign (Ngoại lai).
– Biếncách: Variants (Biến cách).
– Nguyênâm: Vowel (Nguyên âm).
– Trườnghợp: Case (Trường hợp).
– Yhệt: Exactly same (Y hệt).
– Rònrã: Echoed (Ròn rã).
– Tómtắt: Abstracts (Tóm tắt).
– Hầuhết: Most (Hầu hết).
– Chặtchẽ: Strict (Chặt chẽ).
– Đơngiản: Simple (Đơn giản).
– Kểcả: Even (Kể cả).
– Văntự: Documents (Văn tự).
– Sànhđiệu: Stylish (Sành điệu).
– Ychang: Is identical (Y chang).
– Tinhiên: However (Ti nhiên).
– Lưuý: Attention (Lưu ý).
– Vịtrí: Position (Vị trí).
– Tươngtự: Same (Tương tự).
– Lắngnghe: Listen (Lắng nghe).
– Trảinghiệm: Experience (Trải nghiệm).
– Thanhtao: Elegantly (Thanh tao).
– Chuồnchuồn: Odonata (Chuồn chuồn).
– Ngônngữ: Language (Ngôn ngữ).
– Tinhhoa: Elite (Tinh hoa).
– Coitrọng: Appreciate (Coi trọng).
– Trọngâm: Stress accent (Trọng âm).
– Cóthể: Can (Có thể).
– Phầnnhớn: Most (Phần nhớn).
– Ápchót: Penultimate (Áp chót).
– Đángtiếc: Unfortunately (Đáng tiếc).
– Ngoạilệ: Exceptions (Ngoại lệ).
– Naná: Almost same (Na ná).
– Trìnhtự: Order (Trình tự).
– Đạitừ: Pronoun (Đại từ).
– Chủngữ: Subject (Chủ ngữ).
– Độngtừ: Verb (Động từ).
– Vịngữ: Predicate (Vị ngữ).
– Tânngữ: Object (Tân ngữ).
– Tínhtừ: Adjective (Tính từ).
– Danhtừ: Noun (Danh từ).
– Thựchành: Practising (Thực hành).
– Tụianh: We (Tụi anh).
– Tụimầy: You (Tụi mầy).
– Cámơn: Thanks (Cám ơn).
– Xinlỗi: Pardon (Xin lỗi).
– Chầuchầu: Hello (Chầu chầu).
– Tạisâu: Why (Tại sâu).
– Giảnhời: Answer (Giả nhời).
– Câuhỏi: Question (Câu hỏi).
– Vuilòng: Please (Vui lòng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

– Dấu-âm: Accent diacritics (Dấu âm).

 

***

 

(Bài tiếp chỗ nầy)

  1. #1 by Old Sung on 2010/06/10 - 11:39

  Cu To Như Phích Cách đây 29 phút

  Anh đoán thằng Tướng sau khi phổ cập Italiano xong rồi chiển koa tìm hiểu Roma, rồi chiển sang truyền đạo Cato của mày, đúng phỏng?

  ————————

  Suy nghĩ kiểu bần nông Lừa điển hình : bỏn điếu tin vào sự tử tế hay vô tư lợi của người khác; trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bởi bỏn luôn chỉ nhìn thấy và tìm kiếm mối lợi ngay đầu bờ ruộng hoặc cướp của hàng xóm bỏn.

   

  Nó bôi bẩn tâmhồn bỏn trước hết. Chúng điếu có khả năng nhìn thấy cái đẹp.

  Nhưng bỏn luôn vỗ ngực bỏn vô tư và tình nghĩa. Hố hố. DCMN đời

  ĐM Lừa!

  Nhà Phật gọi là sân.

   

  Cazzo tu! Thằng phích. Kể cả mầy dùa anh vẫn muốn chửi. Vì nó vẫn

   thể hiện sự bần tiện.

 2. #2 by toi_vua on 2010/06/10 - 12:21

  Cazzo tu! Thằng phích. Kể cả mầy dùa anh vẫn muốn chửi. Vì nó vẫn

   thể hiện sự bần tiện.
  Chính xác, kể cả tên CuPhich đùa cũng nên chửi sự bần tiện.

 3. #3 by toi_vua on 2010/06/10 - 12:30

  Mịa cả lũ bần nông điếu chịu, Tên Bựa đang chiền bá cách học ngoại ngữ độc nhất vô nhị và có tác dụng thì ai đã đọc và thực hành đều rõ , còn giá trị đéo đánh giá dc bằng xiền nó thuộc về hàng GIÁ TRỊ PHI VẬT THỂ !@Việt hói
  Đã là Giá trị là phải quy ra một đơn vị Ôn Tơn duy nhất hết, trừ trường hợp điếu thể làm nủi thui. Phát biểu kiểu UNESCO như vậy  có bữa
  DÌ Bựa nó vả vầu má đấy.

 4. #4 by kochumbenim09 on 2010/06/10 - 13:16

  ddcm đây là bài hat anh thích nhất mỗi mùa guôn cúp mới đấy  đã 20 năm

 5. #5 by Gia_lamcam on 2010/06/10 - 14:39

  Tốt lắm, tốt lắm
  Thầy trò bảo nhau học hành say sưa miệt mài thế này tốt lắm tốt lắm!
  Anh cũng muốn vầu lớp học với các đồng chí, nhưng sợ giờ già yếu lẩm cẩm rồi, không đủ quyết tâm.
  Vả lại, cũng sợ bà lão nhà anh thấy tự dưng mình ngồi đần đần suốt ngày lẩm bẩm tí tò tí to bú tí bú ti, đâu biết mình học tiếng Italiano, lại liên tưởng nghi ngờ nọ kia, hoặc cho là thần kinh mình có vấn đề thì khổ.
  (Hồi chai chẻ, anh đã phải học quá nhiều, anh thật, đến giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thư giãn, hưởng thụ tí.)
  Mẹ, Lừa ham học thế này, chỉ số IQ tầm cao thế giới thế này mà vẫn có thằng nó cứ xỏ xiên, xiên xỏ.
  Bực thật!
  Dốt Tướng cố gắng dạy cho tốt, nói KHÔNG với tiêu cực nha.

 6. #6 by quehanoi on 2010/06/10 - 14:53

  Dì Tướng này, Nội nghe 17x bài Mamma rồi nhưng đoạn
   [Che mi sospira il mio cuore]
  đéo giống, nhất la từ sospira . Nghe bạn Pavarotti với bạn Borcelli hát đoạn này thấy rõ hơn. Thé là đéo ?.
  Xem mấy cái lyric có 1 từ ghi # nhau: Viver & vivere. cái nào đúng nhỉ.

 7. #7 by Gia_lamcam on 2010/06/10 - 15:02

  Quên, anh có ý kiến thế lày:
  Dốt Tướng xem lại cách biên những chỗ cần ĐỌCĐI. thế nầu cho tiện để khi anh bôi phát là cóp được nhiều nhiều, bết sang bên thằng Gúc cho nó đọc luôn một lèo nhiều nhiều tí được không?
  Chứ cái lối cóp bết một lần được mỗi chữ [io] thế này cho thằng Gúc đọc mất công quá.
  Hay cái phương pháp dạy-học nầy nó bắt buộc phẩy thế? – Anh biết điếu!
  Mẹ, học ngại nghĩ gì mờ cứ chiển cửa sổ nọ cửa sổ kia, cóp bết mỏi cả tay.
  Kết luận: học tiếng Italiano mỏi cả tay!
  Sư bố Dốt Tướng.

 8. #8 by tiểu bần nông on 2010/06/10 - 15:37

  Kính thưa chi bộ.

  Sau một thời gian dài sinh hoạt với chi bộ; em phát hiện mình đéo phải như mình tiên bố, nên em quyết định chiển ních. Lấy tên chính thức là “tiểu bần nông”. 

  Thông báo này chính thức có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
  Chân chọng
 9. #9 by kochumbenim09 on 2010/06/10 - 15:38

  Kết luận: học tiếng Italiano mỏi cả tay!@ cẩm già

  học thì mỏi tay..khi thành thục rùi bóp      ! / + ( . )v( . )  con ytalianô ai sướng cho ông ..thui học đi…học nghiêm túc cũng mệt phết đấy cẩm già ợ..mà địt bà cẩm già nhế ..chiện trò in ít thôi…cho thằng khác nó học…đddcm cẩm già phát nữa mần thầy mầy mất tập trung rùi..cho thầy đi tè phát thầy lại vào….

   

 10. #10 by kochumbenim09 on 2010/06/10 - 15:45

  Kính thưa chi bộ.

  Sau một thời gian dài sinh hoạt với chi bộ; em phát hiện mình đéo phải như mình tiên bố, nên em quyết định chiển ních. Lấy tên chính thức là “tiểu bần nông”. 

  Thông báo này chính thức có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
  Chân chọng@ thằngđiịt gì vừa có tên mới
   

  chi sei ?????
  qual e’ il cognome?????
   
  mầy biết thầy vừa hỏi gì mầy không….

   
   
 11. #11 by Minh Dũng on 2010/06/10 - 16:16

  Cẩm toàn phá thối. Bảo ĐỌC ĐI thì phải đọc đi. Học đúng giáo án hiệu quả cực chi bộ. Thank Tướng cái nhế.

 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 17:08

   

  Dì đang bận tối mới về mới các cô được. Chăm học nhế, đừng nghe tên Cẩm Hói chọcngoái balăngnhăng.

   

  Chúý giảnhời câuhỏi cuối Bàitập. Chưa ai giảnhời đủ đâu.

 13. #13 by microwavepointtopoint on 2010/06/10 - 17:43

  Ngoài các sai khác các Ba viên đã nói, anh thy từ này đéo ổn : bel giorno

  Nhẽ nuốt âm nhiều thế ?

 14. #14 by Old Sung on 2010/06/10 - 18:27

   lavoro a domicilio.

  Liệt kê thêm vài chỗ khác biệt

  Quanto ti voglio bene

               ( Volio ra bene?)

  Che mi sospira il mio cuore

             ( khác)

  Forse non si usano più

                (nối âm su sa no?)

  Sei tu la vita

  (  sei âm như xai ?)

  [E per la vita non ti lascio mai più]

                              (la-xio ?)

  [Mamma]

  [Mamma]

  ( khác:mai pìu?)

  Va tutto bene, signoria?

   

 15. #15 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/10 - 18:57

  Phát hiện lỗi:

  [Mamma son tanto felice]

  [Perché ritorno da te]

  [La mia canzone ti dice]

  [Che è il più bel giorno per me]

  [Mamma son tanto felice]

  [Viver lontano perché]

  [Mamma]

  [Solo per te la mia canzone vola]   ->  …Voloa

  [Mamma]

  [Sarai con me tu non sarai più sola]

  [Mamma]  -> không có, thừa

  [Quanto ti voglio bene]

  [Queste parole d’amore]

  [Che mi sospira il mio cuore

  [Forse non si usano più]  -> Forense ….

  [Mamma]

  [Ma la canzone mia più bella sei tu]

  [Sei tu la vita]

  [E per la vita non ti lascio mai più]

  [Mamma]

  [Ma la canzone mia più bella sei tu]

  [Sei tu la vita]

  [E per la vita non ti lascio mai più]

  [Mamma]  -> Mama

  [Mamma] -> Mai pìu

 16. #16 by BAC HO SONG MAI on 2010/06/10 - 21:06

  o dit me thang tuong bo may hoc mai deo duoc la the nao day nhu cac y

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 21:54

   Giáotrình cấptốc không dành cho bầnnông cô ơi. Về học tiếng Mẽo đi rùi vầu chơi tiếng Ý.

 17. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/10 - 21:57

  Việc các cô cốgắng tìm cách giảnhời câuhỏi của bàitập (sự khác giữa lyrics và nhời hát) mần Dì rất hàilòng.

   

  Đápán của Dì thựcra không quantrọng. Nóichung các cô nói gần hết rùi. Sin trúcmừng.

 18. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/11 - 08:21

  Hômnay Dì sẽ bốt một bài chầumừng W(,)RLD C),(P rùi mai các cô lại học tiếp Italiano nhế. Rảnh thì ôn thật kỹ bài nầy nhế.

   

  Trong các giáotrình siêutốc của Dì, thường chỉ gồm dưới 10 bài, thì bài #2 là bài cơbản nhất, không thuộc nằmlòng nó thì coinhư học vôích mẹ.

   

  Học xong Italiano các cô thích học Espanol như kếhoạch hay học Latina?

   

  Nếu tên nầu đang bên Mẽo chắc thích học Tây Ban Nha vì cóthể vác ngay ra cưa cẩm bọn gái Mễ hay Cuba thớt to như cái rá.

   

  Còn tên nầu có nhucầu nghiêncứu sưutầm phụcvụ côngviệc, nhất là các côngviệc về KHXH&NV, thì chắc thích Latina.

   

  Giớithiệu chút về Latina nhế:

   

  – Đọc & Phátâm cực dễ, còn dễ hơn Italiano nữa hehe.

  – Có 23 chữcái, và Latina truyềnthống chỉ dùng chữhoa trông rất nghề. Không có dấumá, ynhư chữ Mẽo vậy.

  – Ngữpháp Latina cũng rất dễchịu.

   

  Tinhiên có một khókhăn nhỏ là thằng Gúc chưa hỗtrợ Latina, các cô cần côngcụ khác để tra từ và phátâm.

 19. #20 by quehanoi on 2010/06/11 - 08:41

  bene bene
  hy vọng sau won cúp sẽ học xong tiếng ý, còn sau đó học tiếng gì thì theo Nội thằng nào vô địch học tiếng thằng đó. nếu ý lại vô địch thì học tiếng Vatican, được không Dì Bựa ?

 20. #22 by toi_vua on 2010/06/11 - 13:00

  Dì à, ta nghe chữ felice trong câu một thành fe-li-kê, dice trong câu hai cũng là đi-kê là sâu? trong câu 5 thì lại là fe-li-chề.

 21. #24 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/12 - 00:52

  Học ngon xong thằng Italiano đi đã lão Bựa, cứ làm loãng sự tập trung của bựa viên là thế nầu. he he đang luyện lại bài 2 đây. Mệt phết đới.

 22. #25 by mit.annam on 2010/06/12 - 04:43

  Hỏi: quả nghe tại mục (iv) có trùng quả đọc tại mục (iii) hông? Tạisâu? @ Dì Tướng
  …………………………………………

  1) Che è il più bel giorno per meNối thành một âm thay vì hai.

  2) Queste parole d’amore
  che mi sospira il mio cuoreHông phải sospira. Tển hát khác, có thể như vầy chăng?

  Queste parole d‘amore che mi cantai dal mio cuore.  Chi bộ nghe  thử xem có phải hông? 

 23. #26 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/12 - 08:25

  Cô Mít:

  sospira  nhẽ phải là Caffe chứ?

 24. #27 by mit.annam on 2010/06/12 - 22:43

  sospira  nhẽ phải là Caffe chứ?@ Cuong
  …………………………………………………………….
  Là sâu?

 25. #29 by Dr.Bựa on 2010/06/15 - 23:18

  Chào mọi người, sau bài học #2 em mới fát hiện dc lỗi TT, “e” trong Italiano thằng Gúc nó đọc là “ề”, còn “è” nó đọc là “ê”, TT chỉ ngược lại… 

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/16 - 08:29

   Dấu Huyền tiếng Ý chỉ độ mở của âm (open/close) chứ có phải là dấu Huyền của Lừa đéo đâu.

 26. #31 by audi_6789 on 2010/06/16 - 21:37

  @ Mít à: Audi hiểu ý Cương Dương, trong bài hát Mamma í, có một từ phần lyrics biên là sospira nhưng nghe Robertino hát giống như là Caffe, thiệt.