Luas Buas Italiano: Lezione Uno

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Bài Mào chỗ nầy)

(A) Tạisâu Italiano?

Thưa Quý Cô,

Tạisâu Quý Cô cần học Tiếng Ý?

Nếu Quý Cô giảnhời, chị đếch cần, chị ghidanh chỉ để coi kèn Trung Tướng, thì mời Quý Cô cút về mới mẹ, họcphí sẽ không được hoàntrả.

Nếu Quý Cô giảnhời, chị đếch biết, chị ghidanh để coi kèn Trung Tướng là chính, thì mời Quý Cô cút xuống bàn cuối, dành chỗ ngồi tốt cho các Tinh Hoa.

Nếu Quý Cô giảnhời, chị chưa biết, chị đang chờ Trung Tướng nổ, thì sauđây là nhời Trung Tướng.

Tiếng Ý, Italiano, không phải ngônngữ quá phổdụng.

Chỉ 59 trẹo Ông Người tuyềncầu xài Italiano như tiếng Mẹ Đẻ, thua Tiếng Lừa tới 9 trẹo, thua Tầu Mandarin 19 lần (*). Và Italiano chỉ đứng hạng 21 tuyềncầu về độ phổdụng, thua Lừa 5 bậc, thua cả Thổ, Hàn, thậmchí Mãlai.

Dưng độ phổdụng chẳng bâugiờ là lýdo khiến ta traudồi một ngoạingữ.

Tiếng Latinh, Latina, hiện được xài duynhất tại Tòa Thánh với dưới 1,000 nhânsự, vưỡn được giảngdạy tại hầuhết các Viện Đạihọc danhtiếng Mẽo Anh Pháp Đức vươnvươn như một ngoạingữ bắtbuộc.

Tạisâu Latina? Trung Tướng sẽ điềutrần trong khóahọc Luas Buas Latina sắp khaimạc.

OK.

Quốcgia Italy năm rùi kiếm 1.8 ngàn tỷ Ông Tơn, hạng 11 tuyềncầu, một tay G7 gộc.

Côngdân Italy từng 20 chú lãnh huychương Nobel, hạng 9 tuyềncầu, riêng ngạch Vănhọc 6 chú (**). Đươngnhiên tấtcả các chú biên Italiano.

Đất Italy là nơi ta thèm đến nhất mỗi ngày. Dững Roma, Venezia, Firenze, Milano, Napoli, Verona, Torino, Bologna.. không đơngiản là Disản Lịchsử, mà chính là Lịchsử.

Quý Ông nầu không mêmẩn Ferrari, Lamborghini, Maserati, hay Bvlgari, Armani, Versace..?

Quý Bà nầu không đắmđuối Prada, Gucci, Cavalli, Fendi, Dolce Gabbana..?

Quý Lừa nầu không quenthuộc Vespa, Ariston..?

Vậy tạisâu KHÔNG Italiano?

(B) Thếnầu Italiano?

Thưa Quý Cô,

Quý Cô cần học Italiano thếnầu?

Đừng bẩu Trung Tướng rầng Quý Cô muốn nghe, nói, đọc, biên Italiano thànhthạo sau 20 ngày nhế. Đừng thamvọng đút cả hai chân vầu một chiếc tất, dù chân Quý Cô bé xinh tuyệtvời.

Trung Tướng giảđịnh nănglực nhồinhét sinhngữ của Quý Cô đạt tầm trungbình, trínhớ trungbình, đammê trungbình, thì đoán Quý Cô cóthể Đọc & Biên Italiano bằng thằngcu Italy lớp 3-4 qua khóa Luas Buas Italiano siêutốc nầy.

Còn Nghe & Nói? Đừng hỏi Trung Tướng chưởi bật dắm bigiờ.

(C) Cáigì Buas Italiano?

Luas Buas Italiano là phươngpháp học Italiano đặchiệu phátminh bởi Trung Tướng. Đừng hỏi Trung Tướng tạiđâu Kèn To, cũng đừng hỏi Trung Tướng Kèn To cỡ nhiêu, hãy đợi Trung Tướng tự khoe Kèn.

Luas Buas Italiano không khoái Bần Nông.

(D) Tàiliệu Thamkhảo

Luas Buas Italiano không đềnghị Quý Cô bấtkỳ tàiliệu thamkhảo nầu ngoài Thằng Gúc.

Luas Buas Italiano gợiý Quý Cô dùng côngcụ trựctuyến nầy:

http://translate.google.com.vn/translate_t?hl=&ie=UTF-8&text=Italiano&sl=it&tl=it#

Để tập phátâm Italiano.

Hãy cốpbết câu/từ Italiano vầu khung nhập vănbản, rùi kích chuột vầu Hình Cái Loa.

Thằng Gúc phátâm khá phò, dưng dứtkhoát phê hơn Ông Cụ.

Bài Thựchành #1:

(i) Nhờ Thằng Gúc đọc lầnlượt các câu sau.

Lezione uno

Ciao, parli inglese?

Sì, parlo un po’ di inglese

Parla italiano?

Chi? Io?

No, non tu, lei. Parla italiano?

Sì, lei parla italiano

Parlano italiano?

Chi? Loro?

Sí, loro. E voi? Parlate italiano voi?

Sì, parliamo bene italiano

(ii) Hướngdẫn.

1. Mở nhớn Speaker Volume.

2. Tuyệtđối không tìmhiểu nghĩa các câu.

3. Khi Thằng Gúc đọc, hãy dõi câu thật kỹ.

4. Nghe Thằng Gúc đọc xong câu, thì nhắc lại.

5. Thựchành toàn bài 17 lần.

(iii) Lưuý.

Bước 2 và 5 của Bài Thựchành #1 là bíquyết Luas Buas Italiano.

(@2010)

(*) Sốliệu CIA 1996: Tiếng Tầu Mandarin, Bủ Tung Hua, ước có 1,120 trẹo ngôndân, là ngônngữ phổdụng nhất Quảđất. Tiếng Lừa, Luas, ước 68 trẹo, là ngônngữ phổdụng hạng 16th ever.

(**) Các xứ đông Nobel hơn Italy gồm: Mẽo 320, Anh 116, Đức 103, Pháp 57, Thụyđiển 28, Thụysĩ 26, Nga 23, Áo 21 nhát.

Các chú Italy ăn Nobel Vănchương gồm: Giosuè Carducci 1906, Grazia Deledda 1926, Luigi Pirandello 1934, Salvatore Quasimodo 1959, Eugenio Montale 1975, Dario Fo 1997.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tạisâu: Why (Tại sâu).
– Giảnhời: Answer (Giả nhời).
– Ghidanh: Join (Ghi danh).
– Họcphí: Tuition (Học phí).
– Hoàntrả: Reimburse (Hoàn trả).
– Sauđây: Below (Sau đây).
– Ngônngữ: Language (Ngôn ngữ).
– Phổdụng: Widely used (Phổ dụng).
– Tuyềncầu: Universal (Tuyền cầu).
– Thậmchí: Even (Thậm chí).
– Mãlai: Malay (Mã-lai).
– Bâugiờ: Ever (Bâu giờ).
– Lýdo: Reason (Lý do).
– Traudồi: Hone (Trau dồi).
– Ngoạingữ: Foreign language (Ngoại ngữ).
– Latinh: Latin (La-tinh).
– Duynhất: Only (Duy nhất).
– Nhânsự: Personell (Nhân sự).
– Giảngdạy: Teach (Giảng dạy).
– Hầuhết: Most (Hầu hết).
– Đạihọc: University (Đại học).
– Danhtiếng: Famous (Danh tiếng).
– Vươnvươn: Etc. (Vươn vươn).
– Bắtbuộc: Must (Bắt buộc).
– Điềutrần: Explain (Điều trần).
– Khóahọc: Course (Khóa học).
– Khaimạc: Open (Khai mạc).
– Quốcgia: Country (Quốc gia).
– Côngdân: Citizen (Công dân).
– Huychương: Medal (Huy chương).
– Vănhọc: Literature (Văn học).
– Đươngnhiên: Of course (Đương nhiên).
– Tấtcả: All (Tất cả).
– Đơngiản: Simply (Đơn giản).
– Disản: Heritage (Di sản).
– Lịchsử: History (Lịch sử).
– Mêmẩn: Enthuse (Mê mẩn).
– Đắmđuối: Adore (Đắm đuối).
– Quenthuộc: Familiar (Quen thuộc).
– Thếnầu: How (Thế nầu).
– Thànhthạo: Fluently (Thành thạo).
– Thamvọng: Try (Tham vọng).
– Tuyệtvời: Excellently (Tuyệt vời).
– Giảđịnh: Suppose (Giả định).
– Nănglực: Ability (Năng lực).
– Nhồinhét: Eating (Nhồi nhét).
– Sinhngữ: Lingual (Sinh ngữ).
– Trungbình: Middle (Trung bình).
– Trínhớ: Memory (Trí nhớ).
– Đammê: Passion (Đam mê).
– Cóthể: Can (Có thể).
– Thằngcu: Boy (Thằng cu).
– Siêutốc: Speed (Siêu tốc).
– Bigiờ: Now (Bi giờ).
– Cáigì: Whats (Cái gì).
– Phươngpháp: Method (Phương pháp).
– Đặchiệu: Special (Đặc hiệu).
– Phátminh: Invent (Phát minh).
– Tạiđâu: Why (Tại đâu).
– Tàiliệu: Document (Tài liệu).
– Thamkhảo: References (Tham khảo).
– Đềnghị: Suggest (Đề nghị).
– Bấtkỳ: Any else (Bất kỳ).
– Gợiý: Advise (Gợi ý).
– Côngcụ: Tool (Công cụ).
– Trựctuyến: Online (Trực tuyến).
– Phátâm: Pronounciation (Phát âm).
– Cốpbết: Copy and paste (Cốp-bết).
– Vănbản: Text (Văn bản).
– Dứtkhoát: Definitely (Dứt khoát).
– Thựchành: Practising (Thực hành).
– Lầnlượt: One by one (Lần lượt).
– Hướngdẫn: Guides (Hướng dẫn).
– Tuyệtđối: Absolutely (Tuyệt đối).
– Tìmhiểu: Find out (Tìm hiểu).
– Lưuý: Attention (Lưu ý).
– Bíquyết: Recipes (Bí quyết).
– Sốliệu: Data (Số liệu).
– Ngôndân: Language user (Ngôn dân).
– Quảđất: The earth (Quả đất).
– Thụyđiển: Sweden (Thụy-điển).
– Thụysĩ: Switzeland (Thụy-sĩ).
– Vănchương: Literature (Văn chương).

***

(Bài tiếp chỗ nầy) 1. #1 by trời mưa kẹt xe on 2010/06/07 - 21:36

  Lão cẩm già chắc h này mới học xong đúng ko?
  thế mới phát hiện ra tại sao 17 chớ, há há

 2. #2 by Thượng Sĩ Già on 2010/06/07 - 21:43

  Khóa L.B.Italiano tiênbố dừng vôthờihạn @Bà Dì

  Nầy là nầu. Địtbẹ, Dượng giàyếu cuốcbộ vầu điểmdanh lớp chậmtrễ tẹo, đến được đây đã là cả kỳcông tonhớn mẹ. Thếđéonầu Dì lại nhữnconbànótâm quẳng quả thôngcấu ý vầu giữa mặt Dượng đây. Đéo thấy chơchẽn à, địtlồen nhà Dì.

 3. #3 by Minh Dũng on 2010/06/07 - 21:54

  Abbiamo incontrato si riuniscono per conoscersi, ma dire “addio” alla fine in un mondo affollato. Che la nostra amicizia crescere più cari, nonostante di tempo e di spazio?

 4. #4 by bolaonhamnhi on 2010/06/07 - 21:55

  Mịa,  tớ luyện đọc sái mẹ quai hàm nãy giờ mà ngừng khóa học vô thời hạn là thế đéo! Dì đồng bóng đéo tả !

 5. #5 by kochumbenim09 on 2010/06/07 - 22:28

  Khóa L.B.Italiano tiênbố dừng vôthờihạn cho đến khi Dì thôngbấu tiếptục.@ thằng dì bú !/

  ddcm hôm hổm mới định bẩu chỉ họclỏm thôi nên đếu đăngký đăng kéo !/ gì cả (cũng xợ nó dạy cái tiếng mả mẹ gì đếu phải YPHANHO thì nhục lắm)..dcm hômnay nghe mầy thôngbáo vầy Thầy chính thức đăngký họctiếng Y-PHA-NHO của mầy …ờ hờ…chưi vứi bựa phải bựa trên mẹ nó một bực mới ănthua chi bộ ợ..ddcm tên nầu a dua nhế.

   

 6. #6 by mit.annam on 2010/06/07 - 23:40

  Vừa đến đã thấy bảng thông bứu ngưng hoạt động và đám đông nhốn nhấu trước cửa lớp là sâu là sâu?  Bài 2 tiếp theo đi Dì! 

 7. #7 by Dr.Bựa on 2010/06/07 - 23:42

  @TT: Sao mọi người đang học tiếng Ý ngon lành mà TT lại ngưng dài hạn, em đã hoàn thành #1 rồi, mong chờ #2. Đề nghị TT zạy típ đê.
  @Chị Hê: Em tintin lính mới xin chào mừng chị Hê trở lại Quán.

 8. #8 by Gia_lamcam on 2010/06/08 - 08:24

  Há há há
  Một chữ cũng là thầy, nữ chửa (í nhầm, nửa chữ) cũng là thầy.
  Anh biết Dốt Tướng khai giảng lớp tình thương cốt chỉ để quay phim chụp ảnh lên triền hình xong là hết chiện.
  Thế nên anh ị phẹt vầu đăng ký.
  (Mà thực ra thì anh cũng sợ giờ lẩm cẩm rồi, mắt thì chớp chớp môi thì đớp đớp rồi, có học thêm nữa khéo tầu hỏa vầu ga.)
  May, chứ giờ không lẽ lại chưởi Tiên sư bố thằng thầy à?
  Các đồng chí về hết đi. Lát nữa thằng thầy nó đến cho nó mất dạy luôn!
  Há há há

 9. #9 by Nguyen Hien on 2010/06/08 - 08:29

  viva chị Hê quay về. thiếu chị một thời gian mà cái quán này nặng mùi quá. toàn mấy lão già vào chửi đổng, đọc đau đầu kinh!

 10. #10 by Gia_lamcam on 2010/06/08 - 08:30

  Sao?
  Anh bẩu các đồng chí về hết đi cho thằng thầy nó mất dạy mà cứ nấn ná ở lại lớp làm gì?
  Lớp trưởng đâu rồi? Bẩu các bạn về hết đi!
  Các đồng chí chưa nghe câu
  “Không mày đố thầy dạy ai!” à?

 11. #11 by Đại Nguyên Soái on 2010/06/08 - 08:52

  Cậu Lang.

  Vầu link Mediafile đao lại nhá: http://www.mediafire.com/?kkjinkjzzm4
  Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng: http://cafekhoinghiep.com/forum/showthread.php?p=711#post711
 12. #12 by h.saranghe on 2010/06/08 - 10:09

  Tình cảm của mọi người làm mắt Hê ướt ướt rồi.

  Thân yêu tặng các bạn đang là sinh viên, hay là chuẩn bị làm sinh viên.

  Ngày ngày Hê đi làm trên con đường cũng đầy hoa điệp vàng, bồi hồi khiếp.

  Có bạn gái nào ở HN, thích đi ăn chè xoài số 2 Nguyễn Trường Tộ thì lên tiếng nha, Hê mời mới cả chi luôn.

 13. #13 by h.saranghe on 2010/06/08 - 10:41

  Thầy cũng buồn cười nhỉ?

  Em xin thề với Thầy là quyết không liếc nhìn kèn Thầy đâu mà Thầy phải xí hổ.

  Hã hã hã.

  Tưởng là quyến rũ lắm í.

 14. #14 by h.saranghe on 2010/06/08 - 11:53

  http://italian.about.com/library/children/blabcindexd.htm

  Tập đọc như em bé nào.

  Nói đến em bé lại nhớ Ku Pi nhà em.

  Hôm trước cả nhà ra ngoài ăn, tự nhiên nó cầm chai Lavie bảo “Anh D ơi, dô nào”. Sau đó nó “1,2,3 dô” như người lớn luôn, không dô với nó không xong cơ. Mà ai cũng gọi là anh.  Em cũng được nó gọi là anh.

  Chết mất nó học ở đâu cái kiểu dô đó chứ, ở nhà em có cái đó đâu.

 15. #15 by Minh Dũng on 2010/06/08 - 12:11

  Ờ về mẹ đây mà còm, há há.

 16. #16 by audi_6789 on 2010/06/08 - 12:12

  Há Há Há… cái gì miễn phí đều vậy cả đấy chi bộ ợ. Các khoản viện trợ không hoàn lại đều như dắm cả.

 17. #17 by b1k49 on 2010/06/08 - 16:52

  quán bựa vắng khách thế nhỉ,đang học hành ngon thì làm quả hiếp hiếp,sư bố trung tướng

 18. #18 by quehanoi on 2010/06/08 - 19:47

  Ô tô đổ, tàu điện đâm, hiếp dâm, cướp dật … chỗ đéo nào chả có. Khai sáng kiểu i/ thế này thì nên gọi là khai mù Bựa ợ.
  Hãm ()/ !!!

 19. #19 by vô thần on 2010/06/08 - 22:59

  Bựa hói sợ bốt hết giáotrình mà chi bộ điếu được dư nhời hắn nổ ấy mừ… chứ câu vìu cái dắm ý hố hố…


  thôi chibộ vầu đây tự ngâmcứu lấy dzậy


  http://www.ielanguages.com/italian.html


 20. #20 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/08 - 23:11

  Đồng chí Vô Thần đưa quả link đấy không ổn đâu. Đa phần bựa viên bắt đầu từ số không, chưa biết sợ là gì, theo lão Bựa học kiểu hớt váng còn được dăm ba chữ. Chứ nhìn vào quả nội dung tiếng Ý ở link kia thì vãi mẹ đái rồi còn tinh thần chó đâu mà học. hố hố

 21. #21 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/08 - 23:19

  à quyên, chào mừng bạn Hê trở lại quán sau một thời gian bị tác động của ngoại cảnh vì bệnh đa cảm nhé.

 22. #22 by h.saranghe on 2010/06/09 - 07:14

  Thầy không tiếp tục bài giảng nữa thì thôi, em cũng chẳng cần. Em tự học được. Em được cái là có khả năng tự học tốt. Công của Thầy lần này là đã kích em học tiếng Ý. Đa tạ Thầy anyway.

  À, bài trả của em sẽ la bài dịch bài hát của anh Tôi_Vua, khi nào dịch được và dịch xong em sẽ post lên đây, coi như cảm tạ chân tình anh Tôi_Vua. Dịch xong mà thấy nó chẳng giống gì lời của bài hất tiếng Việt thì buồn cười nhỉ? Lần tới đi Kara em sẽ hát bài hát này bằng tiếng Ý cho bọn nó choáng mắt ra.

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/09 - 17:33

   Em mà học hông theo giáoán của Dì thì sẽ mắc phải một hoặc nhiều trong dững vướnđề sau:

    

   1. Chiênmôn đọc sai từ, và sẽ thành bảnnăng khôngthể sửa được. Phần nhiều Lừa nói tiếng Tây rất tệ vì lýdo nầy. Nói sai tới độ Tây huyềntuyền khônghiểu gì mà chỉ Lừa hiểu.

    

   2. Kém về nghe/nói.

    

   3. Không có hệthống, và rất mau quên nếu không dùng thườngxuyên. Nếu cứ quen kiểu tựhọc không phươngpháp, thì khôngthể biết nhiều thứ tiếng cùng lúc được.

    

   4. Nhiều vướnđề nữa sẽ thấy soon.