Chiêngia tưvấn

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(1)

– Àlố. Trung Tướng?

– Trung Tướng đây.

– Anh đau wá Trung Tướng.

– Gì?

– Vện anh bị tỉn.

– Bị tỉn hay được tỉn?

– Mẹ mầy phatrò như koặc.

– Ừa. Bị tỉn. Ai tỉn?

– Nó đéo nói.

– Tỉn nhưnầu?

– Thằng ý đến côngty Nó. Buổitrưa. Trên bàn. Nó đéo chống nủi.

– Mầy thấy?

– Là Nó kể.

– Sâu nữa?

– Nó dính rùi.

– Bầu? Siđa?

– Mẹ mầy phatrò như koặc.

– Vác qua Lâm Sản nạo mẹ đi.

– […]

– Ý mầy sâu?

– Anh giết nó.

– Ai? Vện mầy? Thằng kia?

– Mẹ mầy phatrò như koặc.

– Giảthù tìnhđịch? Không hay đâu.

– Mầy coi Nó nhịn ăn cả tuần. Khóc rạc người. Đòi nghỉ việc. Đòi tựtử. Anh đau wá Trung Tướng.

– Ai? Vện mầy? Thằng kia?

– Vện anh. Mẹ mầy.

– Nó còn trinh?

– Ai?

– Vện mầy. Mẹ mầy.

– Khồng. Mất lâu rùi.

– Mầy phá?

– Khồng.

– Anh lạ.

– Lạ sâu?

– Đéo dính Siđa. Đéo mất trinh. Lý đéo gì Nó khai Nó bị tỉn?

– Nó nhà giagiáo.

– Vện anh cũng giagiáo. Cắm sừng anh như hiêu Bắc Cực hehe. Cắm anh đéo biết thì thôi. Cắm anh biết thì hehe nứcnở em thiếu kìmchế em xinlỗi em yêu mỗi anh. Đéo bâugiờ nhịn ăn, khóc rạc người, đòi nghỉ việc, đừng nói tựtử hehe.

– Mầy phatrò như koặc. Nó ngoanhiền như nai.

– Tức mầy quyết giảthù?

– Nhấtquyết.

– Tức mầy định nhờ anh?

– Ừa. Anh xin mầy Trung Tướng.

– Mầy mượn kiếm Nhật hay côn Tầu?

– Anh mượn đệ mầy.

– […]

– Nhế Trung Tướng?

– […]

– Nhế Trung Tướng?

– Để anh bẩu thằng Búa Tạ phôn mầy. Tự tụimầy đàmphán.

(2)

– Àlố. Trung Tướng?

– Trung Tướng đây.

– Nhậu mới anh đi.

– Gì?

– Hehe anh vửa tỉn một giainhân. Hehe một-giai-nhân.

– Tuần nầu anh chả tỉn giainhân. Vài giainhân.

– Nó đặcbiệt.

– Đặcbiệt sâu?

– Vện một thằng bạn mình hehe.

– Thằng nầu?

– Nhậu mới anh khắc biết.

– Mầy mần anh tòmò. Thằng chó. Qua côngty đón anh.

(3)

Trung Tướng thằng Bu Mi Boong nhậu nhòe, dưng nó không chịu khoe tên thằng bạn Trung Tướng bị nó cắm sừng như hứa. Mẹ thằng chó.

(4)

– Àlố. Trung Tướng?

– Trung Tướng đây.

– Vện anh Nó đéo khai.

– Khai gì?

– Khai thằng tỉn Nó.

– Ơ anh tưởng Nó khai rùi?

– Nâu.

– Thế mầy giảthù cục cứt.

– Anh bếtắc mẹ.

– Thôi mầy mần lành Nó đi.

– Đéo.

– Thế bỏ Nó đi.

– Đéo.

– Mầy khóhưởi hơn bôlão anh mẹ.

– Giúp anh nhế Trung Tướng?

– Giúp đéo?

– Mầy tìm nó giúp anh.

– Thằng tỉn vện mầy?

– Ừa.

– Mầy có súng hông?

– Là sâu?

– Mầy đòm mẹ anh phát cho nhanh.

– Anh xin mầy Trung Tướng.

– Xin xin cục cứt.

– Trung Tướng.

– Cục cứt.

(5)

Thằng Bu Mi Boong bị xeôm đâm gẫy mẹ hai cẳng. Nằm viện nửa năm. Sátthủ unknown.

Thằng Ki La Coong bỏ vện. Quằnquại nửa năm. Vện nó đã kết thằng Mê Tô Xoong, cũng bạn Trung Tướng.

Bốn đứa Trung Tướng vưỡn sống tươimềm. Ở đời nhất quý là Xiền, nhất vui là Gái, nhất điên là Tình.

(@2009)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Chiêngia: Specialist (Chiên gia).
– Tưvấn: Consulting (Tư vấn).
– Àlố: Hallo (À-lố).
– Phatrò: Buffoon (Pha trò).
– Nhưnầu: How (Như nầu).
– Côngty: Company (Công ty).
– Buổitrưa: At noon (Buổi trưa).
– Siđa: AIDS (Si-đa).
– Giảthù: Revenge (Giả thù).
– Tìnhđịch: Love rival (Tình địch).
– Tựtử: Suicide (Tự tử).
– Giagiáo: Educated (Gia giáo).
– Hehe: Hey hey (Hehe).
– Nứcnở: Sob (Nức nở).
– Kìmchế: Restraint (Kìm chế).
– Xinlỗi: Sorry (Xin lỗi).
– Bâugiờ: Ever (Bâu giờ).
– Ngoanhiền: Docile (Ngoan hiền).
– Nhấtquyết: Sure (Nhất quyết).
– Tụimầy: You (Tụi mầy).
– Đàmphán: Negotiate (Đàm phán).
– Giainhân: Beauty (Giai nhân).
– Đặcbiệt: Unusual (Đặc biệt).
– Tòmò: Curious (Tò mò).
– Bếtắc: Deadlock (Bế tắc).
– Khóhưởi: Unpleasant (Khó hưởi).
– Bôlão: Old cousin (Bô lão).
– Xeôm: Public bike (Xe ôm).
– Sátthủ: Assassin (Sát thủ).
– Quằnquại: Writhing (Quằn quại).
– Tươimềm: Joyfully & softly (Tươi mềm).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

– Một-giai-nhân: A very beauty (Một giai nhân).

*** 1. #1 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/09 - 00:19

  Tặng “Chị” bài hát này:
  http://www.youtube.com/watch?v=iDxVjXvdNkg

 2. #2 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/09 - 00:21

  Sao không bốt được nhờ, đang ngọt ngào và man trá.

 3. #3 by voong ngau pin on 2010/06/09 - 00:21

  Trần Dần

  Đấu Nguyễn Văn Nga

   

  1. Anh Tụng lên.Mày mất thóc, em mày lấy, mày vu cho tao mày đánh tao.

  Nga, mày có đánh anh Tụng không?

  Không.

  Đả đảo…

  Mày có đánh không?

  Có.

  Đả đảo thái độ ngoan cố…

  Mày đuổi tao đi…

  Ngảnh mặt lên đây. Khoanh tay lại.

  Tao ở với mày bao nhiêu năm, mày đối xử với tao như thế nào? Mày phải nhận.

  Mày có đổ cho anh Tụng lấy thóc không?

  Có.

  Mày có đánh không?

  Có.

  Trước mày không nhận, bây giờ mày đã nhận mày phải kể lại đi.

  Thưa quý toà con mất thóc về hỏi, chả nhẽ ở nhà mất còn có ai, anh Tụng…

  Anh với mày à ?

  Ông Tụng. Con có hỏi ông Tụng. Xong có đánh.

  Đánh thế nào? Đánh thế nào? Nga! Đánh thế nào? Hỏi! Cho mày nói đánh thế nào.

  Đánh bằng đòn gánh.

  Thế nào nữa? Hỏi!

  Trói vào cột.

  Cho phép mày quay về ông bà nhân dân mà nói về việc đánh anh Tụng. Phải thưa ông bà.

  Thưa ông bà nhân dân, ông Tụng ở với con…

  Bao nhiêu năm?

  Sáu năm.

  Bảy năm chứ.

  Vâng bảy năm. Con mất thóc, con đánh anh à ông Tụng. Con trói vào cột.

  Mày có treo anh Tụng lên không?

  Con trói vào cột… Con có treo ông Tụng lên ạ…

  Đả đảo…

  Nga! Hỏi! Về sau thóc ai lấy?

  Con không biết ạ…

  Kết luận: Chúng ta nhân dân thấy bộ mặt ngoan cố tên địa chủ. Nó đã nhận, thóc nó con cháu nó lấy mà nó đổ cho anh Tụng, nó đánh.

 4. #4 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/09 - 00:27

 5. #5 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/09 - 00:31

 6. #6 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/09 - 00:33

  Đồng chí Pín ở lại trông quán nhé, tớ đi ngủ đơi. hê hê

 7. #7 by Thượng Sĩ Già on 2010/06/09 - 00:36

  quảtang hai tên bựa trốnhọc đongđưa nhau kinhvãi.

  Sưbố thằng Cương, cưagái mà bốt mỗi quả cờ-líp mãi đéo xong là nầu. Địtbẹ, làmăn chó gì nữa. Mẹ, thấy gái cứ ấpaấpúng nom khổsở đéochịu hốhố…

 8. #8 by b1k49 on 2010/06/09 - 00:43

  cồng mãi chẳng thấy lên mẹ j,e hương điêu thấy cường dương là hoa hết  mắt lên roài,ôi tiếng ý

 9. #9 by minhhuong on 2010/06/09 - 01:33

  e hương điêu thấy cường dương là hoa hết  mắt lên roài @ B1K49

  ———–

  Chàng học lý có khác, chả hiểu mẹ gì về điện cả. Múa minh họa đấy.

  TT kể chuyện yêu đương tay năm tay ba thì anh Cuông chị Điêu đương múa minh họa. Đương định diễn lại quả ảnh 3 người trong bài, dưng thiếu mẹ nó 1 nhân vật.

   

 10. #10 by Khoai Tây on 2010/06/09 - 02:38

  Hị hị, sựhọc của các Bựa tớiđâudồi đâudồi? Theo nguồntin khôngchínhthức từ Bộ thì trămtrăm Bựaviên học được ngàyđầutiên, 10% học quatới ngày thứhai, 1% học qua ngày thứba. Hố hố hố…


  Ép Lừa học điếunủi đâu, bỏn bỏchạy hết, giàhói học chắnchắn no-vô, tintin thì bận lười các kiểu, trưởngthành dư Tây đây bận đong xiền, hehehehe.
 11. #11 by Gia_lamcam on 2010/06/09 - 08:27

  Sắp đến mùa thi rồi.
  Đồng chí nầu có con chuẩn bị thi vầu ĐH Lừa chắc đang lo sốt vó?
  Một vài đồng chí nói đến “tỉ lệ chọi”, tỉ như 1 chọi 20, 1 chọi 30…, là chưa nói cho con mình thấy hết cái “nóng” trong thi cử ở xứ Lừa quang vinh ta.
  Nhẽ phẩy nói cho con mình thế nầy:
  Mầy phẩy cân nhắc kỹ trước quyết định thi vầu Đỉnh Cao. (Xứ Lừa trường điếu nầu chả Đỉnh Cao.)
  Đỉnh Cao năm nay có 10.000 thằng thi mà chỉ tiêu chỉ lấy có 1.000 thôi đấy con ợ.
  Như vậy, muốn đỗ Đỉnh Cao, mầy phẩy nằm trong 1.000, tức phẩy hạ được 9.900 thằng đầu đất kia. Con phẩy cố gắng nhế! bla bla…
  Các đồng chí thử đoán xem trong số 9.900 thằng “đầu đất” kia, có bao nhiêu thằng là con, cháu, em… các anh Hai, chị Ba, chưa kể vô số thằng đạn nhiều như quân Nguyên – bọn bỏn sau khi có báo điểm Trượt sẽ xin “phúc tra” thành ra Đỗ?
  Mà đỗ Đỉnh Cao rồi thì vầu học đã chắc gì hơn cái lớp Tình Thương của đồng chí Dốt Tướng nầy?
  Bi kịch lắm, bi kịch lắm!

 12. #12 by Gia_lamcam on 2010/06/09 - 08:34

  Ơ, anh mần phép trừ nhầm.
  Không phẩy 9.900, mà là 9.000 thôi nha.
  Lẩm cẩm quá, lẩm cẩm quá.
  Sầu dì, sầu dì.

 13. #13 by vinataba on 2010/06/09 - 09:17

  Nhiệtliệt chầumừng Anh Ba đến thăm và mầnviệc với chibộ!!!

  Anh Ba bẩu mới Tướng thối và mới anhchịem trong chibộ dắmthối đôi nhời nhưsâu, nhưsâu:

   

  Họchành là chiện nghiêmtúc, thưgiãn là chiện cầnthiết, dưng địtconbà chibộ sađà quá vầu thưgiãn cướpgiếthiếp là khôngnên, khôngnên.

   

  Cảlớp đang học tiếng Tây, việcđéogì phải lanman sang học môn Tậpmầnvăn của thằng Tướng thối.

   

  Rồi lại mấy đứa họcsinhhư, mới nứtmắt ra đã lợidụng lớphọc để chimchuột nhau, là sâu?

   

  Anh thấy thấtvọng vôchừng vôchừng.

   

  Chi bộ phải cố gắng mà học hành cho nghiêm túc, phải noi gương mấy lão già hói rụng kèn như Dượng Sỹ chẳng hạn, ví dụ thế ví dụ thế.

   

  Nonsôngta, đấtnướcta có sánhvai được với các cườngquốc năm châu hay không? Là nhờ mộtphần rất lớn vào cônglao họctập của các cháu ở chibộ dắmthúi ta đấy!!!

   

  Cứ kiểu này, chibộ lại mắcmưu tên tướng thối, thitrảmôn lại nườmnượp, nườmnượp vác phongbì đến cúng hắn thôi, thanôi!!!

   

 14. #14 by Nguyen Hien on 2010/06/09 - 10:00

  hi hi, ông Cẩm nhẽ hồi xuân quá độ thành mịa nó thiếu nhi rồi. Nói năng ngộ nghĩnh đáng yêu thế.
  dưng công nhận là Ông nói về cái sự học đại học lừa đúng quá. tiện đà ông Cẩm nói về đại học lừa cháu xả tức tí.
  Mịa, bi h thanh niên trai tráng 18 tuổi từ thằng ngu tới thằng khôn hùng hục lao đầu vào ôn thi đại học. Trượt thì ôn tiếp, ôn ba bốn năm bằng đỗ thì thôi. Mà đỗ rồi thì sao? thì học.  Dưng cái sự học đại học bi h nó cũng tồi tệ lắm. có mấy thằng học vì muốn học để lấy kiến thức đâu. phần lớn là một lũ lười nhác học chỉ để kiếm cái bằng thôi, học xong chả có tí kiến thức nào trong đầu. Còn một số ít muốn học thật thì phần lớn là chán nản vì tới năm thứ 3 ,thứ 4 mà vẫn cứ lơ tơ mơ chả hiểu mình đang học cái gì và học để làm gì (cái này là cháu đang nói ở các trường kĩ thuật đấy nhá. các thể loại trường khác thế nào cháu chả biết.) kết cục là sinh viên ra trường mà chả khác gì thằng học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông, chả làm được cái mịa gì. nhục thế cơ.
  tổ sư bố cái GD Đại Học ở Lừa. tổ sư bố cái thói sùng bái bằng cấp ở Lừa. tổ sư bố những giá trị ảo ở lừa.

 15. #15 by philosopher on 2010/06/09 - 10:18

  Dẫn nhời anh Ba: “Nonsôngta, đấtnướcta có sánhvai được với các cườngquốc năm châu hay không? Là nhờ mộtphần rất lớn vào cônglao họctập của các cháu ở chibộ dắmthúi ta đấy!!!”

  Để hôm nầu Cậu cóp bết 1 đoạn văn trong “Dững tấm lòng cao cả” của nghệ nhân văn học (chứ đéo phải thợ văn nhế) Edmundo de Amicis cho chi bộ tham khẩu. Cùng là lời kêu gọi học hành, dưng tên Sít viết theo cách ông bố khuyên con, chứ đéo mang tính tuyên huấn như Ông Cụ kêu gọi Nhi Đồng đâu. Cậu đéo biết gì về văn học Ý Đại Lợi, dưng Cậu mê tên Sít

 16. #16 by Ông Lừa Cụ on 2010/06/09 - 10:35

  Địt cụ Cô Long mới cả Ông Hương chanh thủ quán vắng vửa đi cầu tỏm vửa đong nhau thối hoăng cả lên át mẹ mùi cứt thằng Bựa Tổ vửa ị đùn.

  Giở lại bãi phân thằng Bựa Tổ ị són:

  Địt cụ hắn Bựa là thằng hai mặt chứ đéo, vửa vờ vịt thông cẩm mới thằng Coong khi được bấu cấu vện Coong bị tỉn – vửa nhậu tuyên dương thằng Boong hấp được gà mới của bạn (là thằng Coong chứ đéo) – song lại sai thằng đệ Búa Tạ chẹt gãy mẹ cẳng thằng Boong.

  Địt chết cụ thằng Bựa chơi hai mang mới cả bạn mình.

 17. #17 by Gia_lamcam on 2010/06/09 - 10:45

  Mịa, bi h thanh niên trai tráng 18 tuổi từ thằng ngu tới thằng khôn hùng hục lao đầu vào ôn thi đại học. Trượt thì ôn tiếp, ôn ba bốn năm bằng đỗ thì thôi.@đ/c Hai – èn (= Hien, đọc kiểu Mẽo cho đúng phong trào học ngại nghĩ của Quán)
  “Ôn ba bốn năm bằng đỗ thì thôi” là một quyết định vô cùng sai lầm của Phụ Huynh Nầu Đó, đồng chí ợ.
  Phẩy thế nầy nầy:
  Nếu không đỗ Học Đại thì nên cho con vầu tạm một Cao đẳng hay Trung cấp khỉ tiều gì đó độ 2,5 hoặc 3 năm, cũng vưỡn tốn ngần ấy cơm gạo nhà mà Ông Con vưỡn học được đôi chữ.
  Hết 3 năm (bố + mẹ) nếm mật nằm gai í, vận dụng các mối quan hệ + dùng đạn bắn chết tốt một số Anh (hay Chị), ta có thể xin cho Ông Con vầu một chức quan sai vặt của một cơ quan nầu đó.
  Rồi trong quá trình đánh (rửa) chén ở cơ quan, vận dụng vưỡn các phương pháp trên, Ông Con sẽ được vinh dự cử đi Học Đại Tại Chức. (Lúc nầy học rất khỏe vì vưỡn có lương, chăm chăm sẽ đỗ và có bằng.)
  Đồng chí nên nhớ rằng, theo một luận án tiến sĩ của một Anh nầu đó, lâu anh quên rồi, thì Trí Thông Minh của con người ta hầu hết đều phát tiết trong quá trình mần việc ở cơ quan Nước Nhà. (hồi thi Học Đại thường nó chưa phát tiết ra đâu.)
  Rồi sau mấy năm Học Đại ấy, Ông Con sẽ lại được vinh dự cử đi mần Mát Xì Tờ (cũng vưỡn có lương và đương nhiên sẽ đỗ và có bằng.)
  Rùi sau Mát Xì Tờ sẽ là Con Đường Hoạn Lộ Thênh Thang Rộng Mở.
  Rất nhiều bạn bè anh đã cho con đi theo con đường có định hướng này đều thành công rực rỡ.
  Học, học nữa, học mãi – đồng chí nầu phát bẩu câu này chí lí điếu chịu.
  Tiên sư anh Tào Tháo!

 18. #18 by Gia_lamcam on 2010/06/09 - 11:44

  Chiên gia tư vấn tư vấn thêm miễn phí.
  Sau những cú Học Đại Tại (vì có) Chức sẽ là Con Đường Hoạn Lộ Thênh Thang Rộng Mở cho Ông Con yêu quái của đồng chí.
  Có bằng Mát Xì Tờ rồi thì sẽ có một chức quan tương xứng với năng lực của Con Đồng Chí, đương nhiên!
  Kể từ giờ phút trọng đại ấy, Con Đồng Chí sẽ mần việc trong phòng máy lạnh, sẽ chỉ ra khỏi phòng lạnh khi phải đi chỉ đạo nơi này, cắt băng khánh thành nơi kia…
  Đồng chí sẽ nhắc Con Đồng Chí dành chút thời gian hợp lý nầu đó trong bộn bề lo toan cho Dân cho Nước để nhớ lại Anh (hay Chị) nầu ngày xưa đã ăn đạn của đồng chí.
  Các Anh (hay Chị) nầy thế nầu chả có Con hay Cháu đến xin một chân quan sai vặt giống Con Đồng Chí ngày xưa!?
  Đồng chí sẽ nhắc nhở Con Đồng Chí về những cơ số đạn đồng chí đã bắn ngày xưa và nhất thiết đừng quên cộng thêm khoản thặng dư, trượt giá.
  Kể từ giờ phút trọng đại ấy, Con Đồng Chí sẽ có quyền nhớ về những sự “nếm mật nằm gai” ngày xưa.
  Kể từ giờ phút trọng đại ấy, Con Đồng Chí sẽ lần lượt thanh toán hết những vay trả ngày xưa.
  Kể từ giờ phút trọng đại ấy, chỉ có Huy hoàng Huy hoàng và Huy hoàng!
  Chỉ cần các đồng chí và các Ông Con các đồng chí phẩy hết sức nhẫn nại, cố gắng chịu đựng và vượt qua mọi khó khăn thử thách ở phía trước.
  Phàm những con đường có định hướng đều là những con đường đúng đắn, dù không biết bao lâu mới tới thì các đồng chí vưỡn phẩy kiên định và quyết đi đến cùng.
  Chúc các đồng chí và gia đình nhiều may mắn trong kỳ thi sắp tới.

 19. #19 by Hoàng Việt on 2010/06/09 - 12:07

  microwavepointtopoint
  16:13 08-06-2010

  @ Việt

  ĐM Việt cóp pết đéo ghi nguồn nhá

  ……

  Trong thế giới ảo nhân lọai bao la có dững ý tưởng , câu chữ trùng lặp là chiện rất bình thường .Nếu ai nhận ra Việt cop bếp thì xin dẫn ra cái nguồn để Việt xin lỗi chi bộ chứ đừng khơi khơi đéo ra thể thống gì ? Biết đéo đâu đó đấy là Việt đã phóng tinh từ mấy năm trước ? còn biết xin lỗi và kết nghĩa huynh đệ giang hồ ?
  Việt lướt net để có kiến thức mình phải mất time tìm tòi, học hỏi, tiền bạc, công sức, trí tuệ mới có được.
  Nhưng cái quý hơn là sự hào phóng time của một người bỏ ra để còm kèm với tấm lòng chia sẻ kiến thức , thông tin và nó phát xuất hoàn toàn vô tư lợi.

 20. #20 by Hoàng Việt on 2010/06/09 - 12:10

  An Hoang Trung Tuong
  17:14 08-06-2010

  Đợi lúc nầu các bản khuấtnúi thì Dì kể chiện tình các bản cho mà nghe.
  …….

  Biết ra sao ngàymai , đéo biết bỏn tèo trước hay Dì tèo trước .Theo em với tài biến tấu ngônngữ và cách hành (lạc ) chữviết thì Dì dư thưa cônglực kể chiệntình các bản thuhút già hói tintin lẫn vàngson há mồm đớp , nhở !

 21. #21 by vinataba on 2010/06/09 - 13:01

  Anh Ba bẩu nè, trời nóngnực, Anh Ba mần bàithơ tuyệtkỹ thâmnho tinhtế tặng chibộ dắmthúi nhế.

  Trờinắng, cực chẳngđã
  Anh Ba nằm dơkèn
  Bậtquạt
  Đéothấymát
  Anh Ba giảmbớt điềuhòa
  Cũng đéothấymát
  Làsâu?
  Làsâu?

  Nhà khác đéo cáilò, tôn chìnhình trênnóc
  Kèn anh Ba to
  Quạt anh Ba mạnh
  Điềuhòa anh Ba xịn
  Sâu đéo ưngý mình
  Làsâu?
  Làsâu?

  Hôm qua vện anh Ba
  Titoe vầu quánbựa dắmthúi
  Học tiếng Italia
  Titoe đivào đira
  17 lần
  Mồm trònvo
  Anh Ba nhìn
  Chỉ muốn cho
  Mộtđấm giữamõm.

  Trời vẫn nắngto
  Anh Ba vẫn nằm giơkèn
  Điềuhòa vẫn chạy êmro
  Quạt vẫn mạnh
  Vện anh Ba vẫn líulo
  Líulo..
  Chỉ muốn cho…

  Hê hê, chibộ dắmthúi thấy thơ anh Ba hay hông, yêu hông? chươngtrình thơ của anh Ba đọc cho chibộ đếnđây là hếtconmẹ nó òy, hẹn gặp chibộ sau nhế.

 22. #22 by microwavepointtopoint on 2010/06/09 - 13:53

  @ Vit

  Đây :

  http://ykien.wordpress.com/2006/10/29/nhng-bi-n-v-tan-th-tướng-vit-nam/

  ĐM đây là bài ca Vit thì anh xin li Vit, còn Vit đéo phi là cái ông đã điếu đóm cho bác NVL đy thì xin li chi bộ đi.

  Tất nhiên rất cảm ơn Việt đã sưu tầm thông tin khắp nơi cho chi bộ thưởng thức.

 23. #23 by Ông Lừa Cụ on 2010/06/09 - 14:11

  Thằng Ba vửa lẩm nhẩm tiếng Tây vửa ịch vện vửa si tư giữa trưa nhà tôn nắng nóng nhẽ thần quynh mẹ.

  Chi bộ cửn thựn không đéo gì thần quynh hết thì toi. Địt cụ Bựa Tổ xui trẻ ăn cức gà sáp phỏng ?

  Dư Anh đây xáng xuốt mới cả đéo biết ngoại ngữ gì khác ngoài tiếng Lừa bất hủ ưu việt chong sáng nên đéo ke, ôi tự hào quá đi.

 24. #24 by liutiu on 2010/06/09 - 14:40

  Cùng là lời kêu gọi học hành, dưng tên Sít viết theo cách ông bố khuyên con, chứ đéo mang tính tuyên huấn như Ông Cụ kêu gọi Nhi Đồng đâu @Phơ

  Hồi lớp mấy đéo nhớ có trích trong bài tậpđọc. Có phải như vầy không: “Hãy canđảm lên hỡi người chiếnsĩ của đạoquân vĩđại kia! Sách vở của con là vũkhí. Lớphọc của con là chiếntrường. Hãy coi sự ngudốt là thùđịch…”
  Đến giờ anh vẫn thuộc từng từ đoạn cuối bài đó (vì côgiáo bắt học thuộc)
  @Dì Tướng: Có cướp giết hiếp cũng không nên bỏ lớp. Bao nhiêu người hóng, chỉ vì câu vìu lại thôi thì không nên chút nào!
 25. #25 by EURO on 2010/06/09 - 15:06

  Hehe  gui loi chau chibo deu tu Hue thuong nhe, nho chibo qua vau hongty ma deo thay co gi tanchien duoc. Dat cai cong day nhu la viengach chung nhan Roxinh da ghe quan ngaynay nha, cho dao Vietkey ve rui toi len chemgio voi chibo.

 26. #26 by thuoc115.com on 2010/06/09 - 17:56

  địt mẹ Sĩ Già hói chỉ ăn theo nói leo là giỏi

 27. #27 by Hoàng Việt on 2010/06/10 - 11:04

  microwavepointtopoint
  13:53 09-06-2010

  @ Việt

  Đây :

  http://ykien.wordpress.com/2006/10/29/những-bi-ẩn-về-tan-thủ-tướng-việt-nam/

  Xin lỗi chi bộ tình ngay lí gian , lịt con cụ trí nhớ củ ./.Việt có đọc thông tin nài trên mạng mấy năm trước thế đéo nầu còm đúng dư đạo văn í ặcặc Còn Việt có genexaxa tít với tển điếu đóm í tỉ dư hay buôn chiện nè , nhỏ nhỏ thì hay ăn cắp ( đạo ) nhớn nhớn thì tham nhũng í hí hí ….Phải chăng là vì Lừa tabị khốn khổ đủ đường nên giờ phải ăn trộm ăn cắp và lừa dối để tồn tại ?

  Xin lỗi chi bộ phát nữa cho nó phê hêhê !

 28. #28 by LÃO NÔNG on 2010/06/20 - 21:46

  Kết luận hay.