Luas Buas Italiano

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Giớithiệu

(i) Căncứ mứcđộ ngứanghề của chibộ Dắm Thúi Bấthủ.

(ii) Căncứ khảnăng gãinghề của Trung Tướng Kèn To Bấthủ.

Trung Tướng quyếtđịnh:

(i) Mở khóahọc Tiếng Ý Online Cấptốc.

(ii) Tên khóahọc nầy là Luas Buas Italiano.

(iii) L.B.Italiano chiêusinh miễnphí cóđiềukiện.

(iv) L.B.Italiano hoạtđộng tốiđa 20 ngày.

(v) Hết L.B.Italiano sinhviên nầu không thạo Tiếng Ý thì đuổi cút về mới mẹ, hoặc phải chiển qua L.B.Espanol, tức Tiếng Tây Online Cấptốc.

Điềukiện thamgia Luas Buas Italiano:

(i) Vững tốithiểu một ngoạingữ, trừ Tiếng Lừa. Vững Tiếng Mẽo highly recommended.

(ii) Camkết không bỏ học giữachừng, kểcả khi giảngviên dậy như dắm.

(iii) Camkết không sửdụng kếtquả họctập vầu các mụcđích thiếu lànhmạnh, như chưởi Ông Cụ, Bê Xê Tê, Tông Dật, và các đốitượng nhậycảm tươngtự.

Nộidung Luas Buas Italiano

L.B.Italiano gồm 6 Phần sau:

Phần A. Tạisâu Italiano?

Phần B. Thếnầu Italiano?

Phần C. Cáigì Buas Italiano?

Phần D. Tàiliệu Thamkhảo.

Phần E. Italiano Cơbản.

Phần F. Italiano Nângcao.

Nộidung cụtỉ các Phần như sau:

Bốn Phần A, B, C, D tóm trong 1 bài, học trong 1 buổi, thi trong 1 ngày.

Phần E, “Italiano Cơbản”, gồm:

Chương E1. Chữcái

Chương E2. Dấu

Chương E3. Phátâm

Chương E4. Câu

Chương E5. Ngữpháp

Bốn Chương E1, E2, E3, E4 tóm trong 1 bài, học trong 1 buổi, thi trong 1 ngày.

Chương E5 tóm trong 3 bài, học trong 3 buổi, thi trong 3 ngày.

Phần F, “Italiano Nângcao”, chỉ để Chém Gió và không nhấtthiết nằm ngoài các Phần khác.

Tổngcộng 6 Phần của L.B.Italiano ngốn 10 ngày.

10 ngày cònlại dành cho thựchành, ônluyện, nổ, và chưởi Trung Tướng Kèn To khi trình Tiếng Ý của chibộ Dắm Thúi không được như trôngđợi sau 3 tuần xíxớn.

Mại dzô.

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Giớithiệu: Introduction (Giới thiệu).
– Căncứ: Based on (Căn cứ).
– Mứcđộ: Extent (Mức độ).
– Ngứanghề: Willing (Ngứa nghề).
– Chibộ: You comrades (Chi bộ).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Khảnăng: Ability (Khả năng).
– Gãinghề: Serving (Gãi nghề).
– Quyếtđịnh: Decide (Quyết định).
– Khóahọc: Course (Khóa học).
– Cấptốc: Speed (Cấp tốc).
– Chiêusinh: Enrollment (Chiêu sinh).
– Miễnphí: Free (Miễn phí).
– Cóđiềukiện: Conditionally (Có điều kiện).
– Hoạtđộng: Activate (Hoạt động).
– Tốiđa: Maximum (Tối đa).
– Sinhviên: Student (Sinh viên).
– Điềukiện: Condition (Điều kiện).
– Thamgia: Join (Tham gia).
– Tốithiểu: Minimum (Tối thiểu).
– Ngoạingữ: Foreign language (Ngoại ngữ).
– Camkết: Commit (Cam kết).
– Giữachừng: Midway (Giữa chừng).
– Kểcả: Even (Kể cả).
– Giảngviên: Teacher (Giảng viên).
– Sửdụng: Use (Sử dụng).
– Kếtquả: Result (Kết quả).
– Họctập: Learning (Học tập).
– Mụcđích: Purpose (Mục đích).
– Lànhmạnh: Healthy (Lành mạnh).
– Đốitượng: Personality (Đối tượng).
– Nhậycảm: Sensitive (Nhậy cảm).
– Tươngtự: Same (Tương tự).
– Nộidung: Content (Nội dung).
– Tạisâu: Why (Tại sâu).
– Thếnầu: How (Thế nầu).
– Cáigì: Whats (Cái gì).
– Tàiliệu: Document (Tài liệu).
– Thamkhảo: References (Tham khảo).
– Cơbản: Basic (Cơ bản).
– Nângcao: Advanced (Nâng cao).
– Cụtỉ: Specifically (Cụ tỉ).
– Chữcái: Alphabets (Chữ cái).
– Phátâm: Pronounciation (Phát âm).
– Ngữpháp: Grammer (Ngữ pháp).
– Nhấtthiết: Mandatory (Nhất thiết).
– Tổngcộng: Total (Tổng cộng).
– Cònlại: The other (Còn lại).
– Thựchành: Practising (Thực hành).
– Ônluyện: Exercising (Ôn luyện).
– Trôngđợi: Expect (Trông đợi).
– Xíxớn: Game (Xí xớn).

***

(Bài tiếp chỗ nầy) 1. #1 by hùng hục on 2010/06/07 - 00:18

  Ghidanh để giảngviên có hứng khi đứng lớp chứ còn đéo gì. Chứ cứ trầmngâm bốt bài, đéo biết ai học ai không, thì có mà đủ hứng cái dắm ý.@Bựa


  Hố hố biết ngay mà chết cười với Bựa chó! Anh đã nói ghi danh ở ngay sau đấy rồi!
 2. #2 by An Hoang Thieu Tuong on 2010/06/07 - 00:18

  Dạonầy Thím hễ nghe ai Chưởi Bậy liền dứcsọ, sổmũi, hắthơi, đánhrắm liêntục, mệtmỏi vôđối!

  Đúng là Thiếu Tướng miễnnhiễm mới Chưởi Bậy thiệt rùi!

 3. #3 by hùng hục on 2010/06/07 - 00:21

  Dạonầy Thím hễ nghe ai Chưởi Bậy liền dứcsọ, sổmũi, hắthơi, đánhrắm liêntục, mệtmỏi vôđối! 

  Đúng là Thiếu Tướng miễnnhiễm mới Chưởi Bậy thiệt rùi!@Thiếu lùn bòa


  Địt pẹ Thiếu nói thế đéo nầu ý chớ, miễn nhiễm là sâu??? Dùng sai con mẹ nó từ rồi, địt pẹ Thiếu!
  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/07 - 00:25

   Tứclà thím thỉm chưởi bậy đến độ thượngthừa, coi mọi kiểu chưởi đều là dácdưởi.

    

 4. #5 by An Hoang Thieu Tuong on 2010/06/07 - 00:24

  Nhẽ phải dùng “Dị Ấng” hử? Thím cầuthị lắm hehe

 5. #6 by Thượng Sĩ Già on 2010/06/07 - 00:25

  Có tên bựa nầu sẵn tiếng Ý luyện cấptốc cho Dượng câu ” Địtcụcố thằng Nhà Chùa ” phát. Mảbố nó chứ, đương định mần conngoanchògiỏi mà nó cứ bắt Dượng phải thét lên làsâu làsâu.

  Ơ kìa, thằngđéo nầu vửa nhẩy vầu chỗ Dượng ngồi thế. Muốn chết phỏng hốhố
  ———————-

  @Em Mít Đốc

  Vầu quán thithoảng cứ phẩy giảvờ yếukém thế chonó thêm phần gaycứn, nhỉ.

 6. #7 by hùng hục on 2010/06/07 - 00:25

  Nhẽ phải dùng “Dị Ấng” hử? Thím cầuthị lắm hehe@Thiếu lùn


  Nhẽ vậy, địt pẹ Thiếu phát nữa!
 7. #8 by An Hoang Thieu Tuong on 2010/06/07 - 00:27

  Học mệt chưa chibộ? Giảilao tý Tinh Hoa nầu:

 8. #9 by An Hoang Thieu Tuong on 2010/06/07 - 00:29

  Tứclà thím thỉm chưởi bậy đến độ thượngthừa, coi mọi kiểu chưởi đều là dácdưởi.(@Dì)

  Không hẳn, dưng thôi bỏ qua!

 9. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/07 - 00:35

  Người rức đầulâu quá, Người đi ngủ thôi nhể. Nếu bú xong lọ bia Người vưỡn chưa ngủ thì nhẽ bốt một bài cho máu, ngượclại thì để mai.

   

 10. #11 by Thượng Sĩ Già on 2010/06/07 - 00:42

  Không biết tiếng nầu ngoài tiếng Lừa thì mệt rùi. @Bà Dì

  Thế ngộnhỡ Dượng đéo dànhdẽ tiếng Lừa thì có học được không được không .

 11. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/07 - 00:45

  À wên chưa bẩu, giáotrình ngoạingữ của Dì khác tấtcả dững giáotrình các cô từng biết trướcđây. Và chỉ dành cho Tinh Hoa.

   

  Nếu ai chưa từng học ngoạingữ, chắc là không theo được.

 12. #14 by khung on 2010/06/07 - 01:02

  Ciao, Bua zia.

  Posso frequentare la tua classe ?

  Io prometto che non insulto il tuo Politburo.

  Posso prendere la mano?
  Posso toccare il tuo petto?

  cazzo tua madre, Bua zia

   

 13. #15 by doremonmoscow on 2010/06/07 - 01:07

  Dì ghi danh Mợ phát.

 14. #16 by bonse_vic on 2010/06/07 - 01:17

  À wên chưa bẩu, giáotrình ngoạingữ của Dì khác tấtcả dững giáotrình các cô từng biết trướcđây. Và chỉ dành cho Tinh Hoa.

   

  Nếu ai chưa từng học ngoạingữ, chắc là không theo được.@tướng kèn bé

  Chưa gì đã dọa anh mày. Thằng này hỏng

 15. #17 by bolaonhamnhi on 2010/06/07 - 06:02

   

  À wên chưa bẩu, giáotrình ngoạingữ của Dì khác tấtcả dững giáotrình các cô từng biết trướcđây. Và chỉ dành cho Tinh Hoa.

   

  Nếu ai chưa từng học ngoạingữ, chắc là không theo được@ Tên Tướng

  Địt cụ Tên Tướng! Vậy mà kêu khai sáng đéo. Giáo trình phải biên cho mọi đối tượng chứ ! Mịa !

  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/07 - 14:13

   Mọi đốitượng cái cục cứt ý. Bần Nông thì ra Nhà Chung mà học. Học 10 năm thì cũng đéo nói đúng câu Chầu Chúng Mài.

 16. #19 by Khoai Tây on 2010/06/07 - 07:29

  – Ciao /Ch-ao/ : Hello = Chào.


  Bựa nầu muốn coi cáchphátâm dùng Google Translate nhế.

  À mà nhânthể cảicách luôn Tiếng Lừa nhỉ. Chuẩnhóa mấy câu đơngiản luôn. Tỷnhư:

  – Chào = Hello = Good morning = Ciao = 你好 (Ni-hao) = こんにちは (Konnichiwa) = 안녕하세요 (An nyoung ha seh yo).

  Vậy cho đơngiản, Tiếng Lừa có mỗi câu chào cũng đéo chuẩn được. Nào thì Chào, Xin chào, Anh chào em, Em chào anh, Cháu chào bác, Con chào cô, chào nhé, hi, hello, Khỏe không, Ê…
  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/07 - 14:15

   Tiếng Lừa đẹp (& khó) ở chỗ nó đadạng chả có quychuẩn mẹ.

 17. #21 by cuchuoiSG on 2010/06/07 - 12:00

  @ Dì Trung Tiện:

  Cái vụ xin tiền này ở đâu cũng có nhưng ở Sài Gòn, các doanh nghiệp Nhà nước nhất là các doanh nghiệp hoạt động công ích tỉ như xe buýt chẳng hạn thì sợ Phường cái dắm nhé. Các doanh nghiệp loại này chỉ nể Tài chính Sở (thèng này tham gia vào việc duyệt đơn giá sản phẩm công ích, chi tiền) và văn phòng Ủy ban ND thành phố (thầng này dùi cho lãnh đạo thành phố ra các chủ trương, Quyết định, …nên chuyên viên VP UBND thành phố phụ trách khối tiếng nói còn to hơn Phó GĐ Sở nhé), chứ mấy thèng Phường thì ăn nhằm gì, cảnh sát GT là vua đường còn dìm không được xe buýt chứ nói chi mấy thèng Phường vớ vẩn. Trường hợp này XN Xe buýt Thủ đô là đơn vị trực thuộc Hanoibus, tiền toàn từ bán chuyến xe cho NN, có đíu đâu mà đòi tới 30 trẹo, lơ mơ nó kêu thẳng lên UBND thành phố ấy chứ, ở đó mà dám hoạnh họe nên vụ này chắc thầng nầu bêu xấu Phường Gia Thụy thôi.

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/07 - 14:17

   Bỏn mõi xiền hơi bị giỏi. Số xiền mõi bâunhiêu là cả một bíquyết. Quá nhiều thì bỏn bị mõi bứcxúc, quá ít thì bọn mõi thiệt.

    

   Nó phải nắm được phốt của doanhnghiệp thì mới đưa ra được consố.

 18. #23 by philosopher on 2010/06/07 - 12:03

  Bạn Tiền còi mà tên Chuối và tên Kakashi nói nhẽ đâu là bạn Vũ Văn Tiền? (Chức vụ và danh phận của bạn ấy Phơ xin phép miễn nêu)

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/07 - 14:19

   Đừng hỏi Dì vả cho phát gẫy mẹ hết dăng hàm bigiờ.

 19. #25 by philosopher on 2010/06/07 - 14:34

  Ối dzời ơi, bớ làng nước ơi, Dì biệt miệng Phơ này. Phơ hỏi bạn Chuối mới bạn Kakashi lần cuối, bạn Tiền còi mà 2 bạn nói có phải là Vũ Văn Tiền không?