Ông Cụ Nhập Vong (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

***

(ii) Tiênđề Hồntồndịch: Địnhvong, Xuấtvong, Nhậpvong, Lưuvong, Đơnhồn, Songhồn, Đahồn, Phânhồn, Kếthồn, Hồntiến, Hồnthoái.

Nếu Quý Cô nghĩ Linhhồn cuộntròn, bấtđộng, giảnđơn, vôtri, vôgiác, vuilòng quít Quán, cút về mới mẹ.

Địnhvong, là lựachọn trúngụ trong một Kiếp nầu của Linhhồn. Hồn Ông Chó là Hồn Chó bởi cỏn chọn Kiếp Ông Chó mần nơi trú tạm hai chục niên. Nếu cỏn chọn Kiếp Ông Người, đươngnhiên cỏn là Hồn Người.

Ở Trung Tướng, nhẽ địnhvong một Hồn, kiếp trước là Khủnglong, kiếp sau là Mặtgiời?

Tạisâu Khủnglong? Tại kèn quá bự. Phi Khủng Kèn Bất Kèn Trung Tướng.

Tạisâu Mặtgiời? Bímật.

Xuấtvong, là lựachọn rời một Kiếp nầu của Linhhồn. Quý Cô cứa cổ Ông Gà, Hồn ổng thoát Xác ổng. Vong ổng Xuất.

Xuấtvong nhiều khi căngthẳng nhọcnhằn, cũng nhiều khi nhẹ tợ cú hắtxì.

Đận 198 Mấy, Trung Tướng xuống Hải Phòng coi Tòaánbinh Quânkhu III xửtử côngkhai đồngchí Lịch Bịch.

Năm nẳm Bộđội Quânkhu III lãnh đặctrách bẩuvệ Cảng Hải Phòng, vì nạn chôm hàng Xãhộichủnghĩa của côngdân Xãhộichủnghĩa khỏi tầu/kho Xãhộichủnghĩa đang vầu mùa rừngrực rừngrực, Tựvệ Cảng khôngthể tự bẩuvệ (*).

Đồngchí Lịch Bịch là tàixế Xãhộichủnghĩa, lái một con tải Gaz Xãhộichủnghĩa (**).

Con Gaz của Lịch Bịch mới ăn hàng Sô Liên Nhậpkhẩu Hải Phòng, khámxét OK, đã lọt cổng Cảng, thì bộđội Lào Đào tuýt còi buộc dừng khám lại.

Bộđội Lào Đào lon Thượngsĩ, ba tuổi quân, là Đảngviên Cốtcán Quânkhu III, Thànhphần Cơbản (***).

Xe Lịch Bịch, giống mọi xetải Xãhộichủnghĩa 198x, ngoài hànghóa Xãhộichủnghĩa chânchính, có chở ké tíchút hàng chôm, trịgiá vài yến gạo. Thiênđàng ai chẳng thế?

Lịch Bịch, bực trò dởdói của Thượngsĩ, rồ ga phi mẹ.

Lào Đào, bực thói bốláo của Tàixế, nhẩy túm cửa xe Lịch Bịch mẹ.

Bikịch khơimào lạnhlùng như quả điềuhòa Mitsubishi hỏng rơle chỉnh nhiệt.

Lịch Bịch đeo Lào Đào bên xe, vửa phóng vửa lắc, dọt dọt dọt.

Lào Đào quyết đéo buông tay.

Lịch Bịch dọt dọt dọt, 3 câylômếch.

Riếtrùi Lào Đào cạn kiênnhẫn. Người chõ AK tai Lịch Bịch, lẩy khóaantoàn, tính đòm-chết-tốt.

Lịch Bịch nghiến phanh. Lào Đào văng vèo, choảng gáo hè đá, liệtsĩ luôn.

Tòaánbinh chốt Lịch Bịch tửhình.

Án hành giữa Nhàhát Nhândân Hải Phòng, trước nửa vạn quầnchúng.

Trung Tướng ngồi sau tuyền Cam Gộc Bấu Gộc Tuyênhuấn Gộc, tòmò phết.

Lịch Bịch quỵ lậy bốn phía. Bộđội xốc Người trói cột bắn. Buộc mõm Người như mồm chó. Bịt pha Người như mắt dê.

Đooành. Loạt CKC ròn đanh.

Pòm. Phát K59 kếtliễu (****).

Linhhồn Đồngchí đã thoát?

Nâunâu. Chân phải Lịch Bịch cố bước, chớivới. Đến chân trái Người cố bước, chớivới chớivới. Dây trói chân tuột mẹ?

Quầnchúng nháonhác nháonhác. Đạiúy X kê K59 trán Lịch Bịch, pòm phát nữa.

Máu túa sẫm dải vải băng mắt, chân Lịch Bịch vưỡn cố bước, cố bước, chớivới, chớivới.

Đạiúy X pòm phát nữa.

Linhhồn Đồngchí đã thoát. Vong đã Xuất, tuyệtđối nhọcnhằn.

Bôlão Trung Tướng, Chánh Tòa Quânsự Quânkhu III, thoái hưu ngay sau vụ Lịch Bịch. Đạitá, chớm năm sọi, y ngắt quanlộ cách lãngnhách.

Tết 199 Mấy, con Nguâng Nguâng, bạn thân Trung Tướng, vướng tainạn thầnsầu.

Mộtmình cỡi xeđạp thathẩn Cảng Sài Gòn rộng như toác, thốtnhiên Nguâng Nguâng lao trúng gốc bằnglăng, toi khẩntrương.

Phápy soi Nguâng Nguâng, chịu không pháthiện sâu cỏn chết. Chồng cỏn gởi cỏn bịnhviện Bình Dân, hết tuần da vưỡn tươi như mê, ngực vưỡn vồng như bưởi, đùi vưỡn rắn như tintin.

Trung Tướng bẩu chồng Nguâng Nguâng, mầy đưa nó về, thối hẳn hẵng chôn. Rốtcuộc thằng thẳng sợ, hỏathiêu cỏn, đéo dám chôn.

Linhhồn Nguâng Nguâng đã thoát. Vong đã Xuất, tuyệtđối nhẹnhàng.

(Dừng câu vìu)

(@2010)

(*) Phongtrào Chôm Hàng Xãhộichủnghĩa 198x: Trung Tướng kể nơi bài Dõng Sao Vuông.

Đạikhái đó là một cáchmạng quầnchúng rầmrộ khiến Bê Xê Tê buốt đầulâu mọi nhẽ.

Quầnchúng, bấtkể bầnnông tinhhoa, độtngột hóa Đạochích Hồnnhiên Bấthủ, chôm bấtkể thứ gì không bị canhgiữ bởi Bộđội Bắnđòm, từ thỏi xàbông G72, tới miểng gang lót máy A81, từ quả đầu-van lốp xe Uaz, tới tấm ván-ép 4mm thủng liachia.

(**) Gaz: Mác xetải của Mẹ Sô Liên.

(***) Đảngviên Cốtcán, Thànhphần Cơbản: Hai tiêuchí đánhgiá đạođức thanhniên 198x.

Đảngviên Cốtcán là đảngviên dựtòng Cấp Ủy. Thànhphần Cơbản là thànhphần công-nông-binh.

(****) Tửtội Lừa đòm bằng 5 nhát đạn súngtrường CKC nhằm ngực, bồi một nhát súnglục K54 hoặc K59 nhằm sọ, dân chiênngành kêu là nhát Ânhuệ, giúp ngỏm bớt đauđớn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tiênđề: Axiom (Tiên đề).
– Hồntồndịch: Soul move (Hồn tồn dịch).
– Địnhvong: Soul live (Định vong).
– Xuấtvong: Soul out (Xuất vong).
– Nhậpvong: Soul in (Nhập vong).
– Lưuvong: Soul wait (Lưu vong).
– Đơnhồn: Single-soul (Đơn hồn).
– Songhồn: Double-soul (Song hồn).
– Đahồn: Multi-soul (Đa hồn).
– Phânhồn: Soul distribution (Phân hồn).
– Kếthồn: Soul combination (Kết hồn).
– Hồntiến: Soul evolution (Hồn tiến).
– Hồnthoái: Soul devolution (Hồn thoái).
– Linhhồn: Soul (Linh hồn).
– Cuộntròn: Curled (Cuộn tròn).
– Bấtđộng: Non-moving (Bất động).
– Giảnđơn: Simple (Giản đơn).
– Vôtri: Inanimate (Vô tri).
– Vôgiác: Senseless (Vô giác).
– Vuilòng: Please (Vui lòng).
– Lựachọn: Choosing (Lựa chọn).
– Trúngụ: Live (Trú ngụ).
– Đươngnhiên: Certainly (Đương nhiên).
– Khủnglong: Dinosaur (Khủng long).
– Mặtgiời: Sun (Mặt giời).
– Tạisâu: Why (Tại sâu).
– Bímật: Secret (Bí mật).
– Căngthẳng: Dramatic (Căng thẳng).
– Nhọcnhằn: Hard (Nhọc nhằn).
– Hắtxì: Sneezing (Hắt xì).
– Tòaánbinh: Military Court (Tòa án binh).
– Quânkhu: Military zone (Quân khu).
– Xửtử: Death penalty (Xử tử).
– Côngkhai: Open (Công khai).
– Đồngchí: Comrade (Đồng chí).
– Bộđội: Soldier (Bộ đội).
– Đặctrách: Special task (Đặc trách).
– Bẩuvệ: Guard (Bẩu vệ).
– Xãhộichủnghĩa: Socialist (Xã hội chủ nghĩa).
– Côngdân: Citizen (Công dân).
– Rừngrực: Vivid (Rừng rực).
– Tựvệ: Militia (Tự vệ).
– Khôngthể: Cannot (Không thể).
– Tàixế: Driver (Tài xế).
– Nhậpkhẩu: Imported (Nhập khẩu).
– Khámxét: Examine (Khám xét).
– Thượngsĩ: Senior sergeant (Thượng sĩ).
– Đảngviên: Party member (Đảng viên).
– Cốtcán: Key (Cốt cán).
– Thànhphần: Class (Thành phần).
– Cơbản: Basic (Cơ bản).
– Xetải: Truck (Xe tải).
– Hànghóa: Goods (Hàng hóa).
– Chânchính: Strict (Chân chính).
– Tíchút: A bit (Tí chút).
– Trịgiá: Worth (Trị giá).
– Thiênđàng: Socialism heaven (Thiên đàng).
– Dởdói: Kicking ass (Dở dói).
– Bốláo: Asshole (Bố láo).
– Bikịch: Tragedy (Bi kịch).
– Khơimào: Begin (Khơi mào).
– Lạnhlùng: Coldly (Lạnh lùng).
– Điềuhòa: Air conditioner (Điều hòa).
– Rơle: Relay (Rơ-le).
– Câylômếch: Kilometer (Cây-lô-mếch).
– Riếtrùi: So long time (Riết rùi).
– Kiênnhẫn: Patience (Kiên nhẫn).
– Khóaantoàn: Safety lock (Khóa an toàn).
– Liệtsĩ: Martyr (Liệt sĩ).
– Tửhình: Death penalty (Tử hình).
– Nhàhát: Theatre (Nhà hát).
– Nhândân: People (Nhân dân).
– Quầnchúng: Mass (Quần chúng).
– Tuyênhuấn: Propagandist (Tuyên huấn).
– Tòmò: Curious (Tò mò).
– Kếtliễu: Ending (Kết liễu).
– Nâunâu: No no (Nâu nâu).
– Chớivới: Shaking (Chới với).
– Nháonhác: Bewildered (Nháo nhác).
– Đạiúy: Captain (Đại úy).
– Tuyệtđối: Absolutely (Tuyệt đối).
– Bôlão: Old cousin (Bô lão).
– Quânsự: Military (Quân sự).
– Đạitá: Colonel (Đại tá).
– Quanlộ: Officials life (Quan lộ).
– Lãngnhách: Cheaply (Lãng nhách).
– Tainạn: Accident (Tai nạn).
– Thầnsầu: Eery (Thần sầu).
– Mộtmình: Alone (Một mình).
– Xeđạp: Bicycle (Xe đạp).
– Thathẩn: Wander (Tha thẩn).
– Thốtnhiên: Suddenly (Thốt nhiên).
– Bằnglăng: Speciosa tree (Bằng lăng).
– Khẩntrương: Expeditiously (Khẩn trương).
– Phápy: Forensic medicine (Pháp y).
– Pháthiện: Find out (Phát hiện).
– Bịnhviện: Hospital (Bịnh viện).
– Tintin: Teen (Tin tin).
– Rốtcuộc: Eventually (Rốt cuộc).
– Hỏathiêu: Cremate (Hỏa thiêu).
– Nhẹnhàng: Gently (Nhẹ nhàng).
– Phongtrào: Movement (Phong trào).
– Đạikhái: Suppose (Đại khái).
– Cáchmạng: Revolution (Cách mạng).
– Rầmrộ: Frantic (Rầm rộ).
– Đầulâu: Brain (Đầu lâu).
– Bấtkể: Any (Bất kể).
– Bầnnông: Ugly farmer (Bần nông).
– Tinhhoa: Elite (Tinh hoa).
– Độtngột: Suddenly (Đột ngột).
– Đạochích: Thief (Đạo chích).
– Hồnnhiên: Spontaneously (Hồn nhiên).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Canhgiữ: Keep guard (Canh giữ).
– Bắnđòm: Shooter (Bắn đòm).
– Xàbông: Soap (Xà-bông).
– Liachia: Badly (Lia chia).
– Tiêuchí: Criteria (Tiêu chí).
– Đánhgiá: Rank (Đánh giá).
– Đạođức: Moral (Đạo đức).
– Thanhniên: Youth (Thanh niên).
– Dựtòng: Candidate (Dự tòng).
– Tửtội: Death penalty sinner (Tử tội).
– Súngtrường: Rifle (Súng trường).
– Súnglục: Revolver (Súng lục).
– Chiênngành: Pro (Chiên ngành).
– Ânhuệ: Grace (Ân huệ).
– Đauđớn: Pain (Đau đớn).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

– Đòm-chết-tốt: Shoot to kill well (Đòm chết tốt).
– Đầu-van: Tire valve head (Đầu van).
– Ván-ép: Plywood (Ván ép).
– Công-nông-binh: Workers Farmers Soldiers (Công Nông Binh).

*** 1. #1 by cuchuoiSG on 2010/06/01 - 21:24

  Nếu về tàn độc thì bạn Duẩn phải gọi bạn Thọ bằng cụ, dám xuống tay với cả em ruột mình…Nhưng đi bài thì bạn Duẩn vẫn hơn 1 bậc, hơn nữa bản lại được bên ngoài hậu thuẫn nên mới sáng nước cờ như thế.
  Bạn Duẩn ngoài tài đâm chém thì khả năng kiến thiết lại như phân, sao so sánh được với Bình Đặng bên Tàu và Diệu bên Sing, đíu trông gì được vào cái ngữ ấy.

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/01 - 21:34

   Không tànđộc thì trị lũ Lừa bầnnông lỗđít nầy được cái dắm ý.

 2. #3 by nhi_nho on 2010/06/01 - 22:24

  @Rô phò: Tối nay hồi nhiêu giờ chưa biết, trântrọng kính mời chibộ coi phim sếch nặng ở đây:

  http://vn.360plus.yahoo.com/janele121
  Thôngbấu nầy thay cho giấy mời. Chiphí Pr cũng free luôn cho ẻm, thế mới thượng đẳng.

  ———-

  Xem bọn gái tốc váy chưởi nhau vui phết! Đm, kể cũng tội cho thằng Bựa, được bọn gái đã già đã xấu, lại còn gái mạng nữa hâm mộ thì đúng là bi kịch, đại bi kịch!!!

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/02 - 12:20

   Gái cũng có quyền chưởi nhau như giai Nhố ạ.

    

 3. #5 by EURO on 2010/06/01 - 23:05

  Ừaừa Nhố bầnnông, vừa chiếu rùi đó qua mà coi đê. Chibộ có muốn tườngthuật trựctiếp bên nhà mình không nhở? Hômnay gái quyết tâm cửichuồng xâuhàng luôn cho chibộ sốc chơi đó, thếmới thượng đẳng.

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/02 - 12:22

   Em tỉn xong chưa, về đây Dì yêu nhát nầu. Bé Phạm Phòng chắc là PR câu khách đó thôi, kệ bẻ đi.

 4. #7 by Thầy Lang on 2010/06/01 - 23:28

  Em Rô bình tĩnh đi em,

   

  Tên Trung Tướng gần đây có cái còm anh rất thích và thấy rất hợp với em You-Know-Who là: càng tin tin thì càng sô vanh.

   

   

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/02 - 12:24

   Nhớn thêm chút, tintin sẽ biết tự cười sự Rẻ Xiền của mình.

 5. #9 by Chém Gió on 2010/06/02 - 00:29

  Sư bố tên Ba Bựa,hấn mần anh sốt hết cả ruột,cấy chuyện cướp hiếp giết chính thì hắn cứ giấu như mèo giấu cứt,hấn cứ mơi mơi mãi Lào Đào với Lịch Bịch là  sâu?là sâu?

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/02 - 12:24

   Chưa xong Tiênđề, Địnhlý, Địnhluật, thì có giảiquyết vướnđề được cái cục cứt.

 6. #11 by Mỳ tôm trứng on 2010/06/02 - 00:48

  Hố hố. Thằng Nhố, mày nhẽ đâu hôm nay ra ngõ gặp giai. Được gái vàng son cửi dải rút chụp váy đụp lên đầu dịu dàng thế còn kêu cái nỗi gì. Sướng quá còn gì, mũi đang còn ướt phập phồng phập phồng như mũi chó cún hít tí mẹ thế kia. Mà đéo ai đời đi cãi nhau với gái, có nhẽ mày là liền bà hử.

  Bố tổ những thằng giờ này còn tin vào chiện linh hồn. Thế mà cứ đòi thoát lừa. Thoát thoát cái địt cụ chúng mầy!!!@Nhố

  Nhố lại bị thằng Hoàng Bờm lừa bận nữa rồi. Những tên mặc áo choàng và đeo thánh giá như thằng Bờm bạn anh. Trong thâm tâm nó vốn không tin và ghét như muốn đổ cứt vào chuyện nhang khói với cúng bái chập cheng gọi hồn, gọi vía của mấy tên đạo Phật, đạo Giáo, đạo Lão, và đạo Xanh, đạo Đỏ mà Trung ương anh nặn ra để thu hút quần chúng dưới ngọn cờ văn hóa dân tộc. Dưng tự nhiên nay nó hạ mình uốn lưỡi xưng Dì, xưng Cô. Rồi êh ah kể chuyện con chó, con mèo bắn đòm để dọn đường tiến tới bôi bác Lãnh tụ anh là chưa được siêu thoát nên hồn phách còn ám khí làm cho quốc gia không hưng thịnh, không có đường sắt cao tốc cho nó cưỡi đi ịch phò cả ngày mà đéo phải làm gì khác.

  Người ta bảo rồi, một là Lý tuởng, hai là Tôn giáo, ba là Sở thích. Có tranh luận đến muôn đời cũng đéo ra hai cộng hai bằng bốn. Hai thằng Nhố với Hoàng Bờm cứ cãi nhau tiếp đi cho anh nghe. Nhưng đừng có cãi lại gái của anh là được. Hố hố.


 7. #13 by Cocacola on 2010/06/02 - 04:14

  Cái này chắc do Thượng đế tạo ra. Kì quái thật. @Ocu

  http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2010/06/3BA1C7B3/

  Tranh thủ mấy hôm trước xiền chưa vật kịp, anh có tranh thủ xem phim, có một phim bọn Mẽo mọi mần, có tựa đề 2012 Lừa dịch là Năm Đại Họa hay Gì.


  Nội dung chủ yếu là bỏn nói là theo lịch Maya là 2012 có Judgement Day do biến đổi cấu trúc vỏ trái đất gay ra sụt lở đất, động đất, sóng thần và dịch chuyển các lục địa.


  Con người muốn sống sót phải trú chân trên những chiếc ark (giống của Noah nhở).


  Chi bộ xem thử, hy vọng bọn Mẽo mọi chỉ nói khoác thôi. Nhưng có vẻ cái hố này và các vụ phun trào khói bụi vừa rồi (và sắp tới) của núi lữa Ai-xơ-len thấy giống giống bỏn nói. Nơi Chúa con tín thác.

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/02 - 12:27

   Khảnăng có một thảmhọa tựnhiên hoặc nhântạo trong vài năm tới là hoàntoàn cao.

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/02 - 12:28

   Bạn bản nói gì thế Vui Hói, tómtắt được không?

 8. #17 by Cocacola on 2010/06/02 - 04:31

  Dậy sớm lang thang trên mạng, nghe em Rô bẩu chỗ nầu ấy có sếch nặng nặng ấy. Vầu xem thử cái!


  Báo cáo chi bộ! Hóa ra sếch cực nặng chi bộ ợ! Tương hình nguyên một con voi, không mặc gì cả !

  Theo chi bộ nghĩ thế đã nặng chưa ạ? Em thì em thấy đúng là quả sếch cực nặng đấy!
  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/02 - 12:31

   Mẹ tên Lả mần Dì tòmò cũng vầu coi phát. Chả có đéo gì.

 9. #19 by Cocacola on 2010/06/02 - 04:46

  Thườngxuyên có các buổi diễn uýnh nhau không hề bẩuhiểm, uýnh què chân gẫy tay đốithủ cũng không sâu.@ Dì Bựa


  Nghe Dì Bựa mầy nói mà anh mới sáng tỏ sự thật anh thắc mắc trong lòng mấy chục năm qua mà không biết hỏi ai:

  Số là dạo 8X, trời cũng nhá nhem rùi, anh đi lang thang quãng công viên gần dinh Độc lập, chợt thấy 2 con xe tải chở bộ đội bắn đòm đỗ xịch. Các chú chủ tuôn xuống bắt đầu uýnh nhau cật lực.

  Bẩu đảm chi bộ đó là màn live street fighting hoành tráng nhất anh từng xem.

  Sau đó các chú chủ lại phóng lên xe biến mất trong màn đêm.

  Lúc đó còn tin nên anh không hiểu binh chủng nầu mà luyện quân lạ thế? Giờ mới biết đấy!
  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/02 - 12:33

   Còn nện nhau nằm bòlêbòcàng nữa. Dộng thẳng báng AK vầu mặt nhau nữa. Kê AK vầu trán rùi bóp đẹt phát (không có đạn) để thử bảnlãnh nữa.

 10. #21 by Minh Dũng on 2010/06/02 - 09:30

  Vừa qua quán em Phòng phèo gì đấy. Thấy chửi nhau ỏm tỏi. Vừa sovanh, vừa tintin, vãi cả ./.

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/02 - 12:34

   Tên nầu qua bẩu Gô Xinh về đi. Phạm Phòng ẻm PR câu khách đó mà mắcmiu làm gì.

 11. #23 by Minh Dũng on 2010/06/02 - 09:33

  Phần 1: Có vong

  Phần 2: Vong có đủ trò

  Cái vụ anh Cụ die chẳng minh chính, nên chẳng biết lúc thoát ổng nhọc nhằn hay thanh tao mà vút. Mà bản thân việc này rất quan trọng với Vong. Nên đếch đoán được vong anh Cụ như nầu. Vẫn phải hóng phần 3.
  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/02 - 12:40

   Phần 3 là các Địnhlý (như Hồnlượng, Hồntích, Hồntốc…).

    

   Phần 4 là các Địnhluật (như Luyệnvong, Điềuvong..).

    

   Đến Phần 5 mới có Ông Cụ.

 12. #25 by khonggisat on 2010/06/02 - 09:38

  Địtmẹ sao cồng đéo được nhở?

 13. #26 by Minh Dũng on 2010/06/02 - 09:58

  Địnhvong, Xuấtvong, Nhậpvong, Lưuvong, Đơnhồn, Songhồn, Đahồn, Phânhồn, Kếthồn, Hồntiến, Hồnthoái.

  Địnhvong, là lựachọn trúngụ trong một Kiếp nầu của Linhhồn. << cái này đéo hiểu Tướng ơi. Nhẽ chết xong thích Vong sau chết trú chỗ nào cũng được à?


  Xuất vong, Nhập vong, Đơn hồn, Song hồn, Đa hồn, Phân hồn: Hiểu

  Lưu vong, Kết hồn, Hồn tiến, Hồn thoái: Đéo hiểu

  Chi bộ ai biết khai sáng phát nầu.
  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/02 - 12:43

   Muốn Vong lúc mình chết trú chỗ nầu mình muốn thì phải nắm phép Luyệnvong. Muốn Vong lúc mình ngủ nhập chỗ nầu mình khoái thì phải nắm phép Điềuvong.

    

   Các kháiniệm khác trong phần sau của bài.

    

 14. #28 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/02 - 10:30

  @Minh Dũng:

  Theo tớ hiểu thì có thể như sau:

  Lưu Vong: Hồn lưu lạc, chưa nơi trú ngụ. Có thể Vong này đang cành cao, muốn tìm một nơi ngon ngon tí, có thể trong quá trình đó nó sẽ phải chống lại đôi ba quả kết hồn rồi. hê hê

  Kết hồn: Quá trình Vong nhập vào nơi trú ngụ mới để hình thành kiếp mới?

  Hồn tiến: tiến hóa chăng? Nhẽ kiếp vừa qua ông Hồn này sống được nên kiếp tiếp theo ổng được kết vào nơi trú ngụ cao hơn nơi trú ngụ cũ về chất.

  Hồn thoái: Đương nhiên ngược với hồn tiến. Ông Cụ có bị hồn thoái không nhờ?     

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/02 - 12:45

   Lưuvong: Cương Dương nói gần đúng rùi đó.

    

   Kếthồn: nói sai rùi.

    

 15. #30 by Gia_lamcam on 2010/06/02 - 10:31

  (Quán Bựa và Vật lý, tiếp)

  Theo bạn Sen Nồng thì En Tờ Dô Bi Thông Tin chính là Độ bất định trong việc dự đoán một khả năng hay một tình huống có thể xảy ra trước khi nhận được Thông tin.

  Cái nầy cũng khá lằng nhằng dây điện và có thể làm một vài đồng chí thêm rức đầu không cần thiết, điếu bàn được ở đây.

  Bi giờ, các đồng chí thử hình dung Quán Bựa này có mỗi tên Dốt Tướng chủ quán và một tên nầu nữa thôi, tỉ như em Rô Xinh Yêu chẳng hạn. Có 2 tên thôi nha.

  Ngồi buồn vì điếu có khách, tên Dốt Tướng thả một quả dắm.

  Điếu cần điều tra vặn vẹo, em Rô Xinh Yêu cũng khẳng định được luôn thủ phạm là tên chủ quán!

  Bi giờ giả sử có thêm một tên nữa vầu quán, tỉ như đồng chí Bần Nông chẳng hạn.

  Lại giả sử vẫn buồn vì vắng khách, tên Dốt Tướng lại thả một quả dắm nữa.

  Khi nầy, liệu em Rô Xinh Yêu có dám khẳng định chắc chắn thủ phạm là tên chủ quán?

  Tình hình đã có sự phức tạp thêm, khó đoán thêm khi có thêm đồng chí Bần Nông.

  Đúng không các đồng chí?

  En Tờ Dô Bi thông tin của Quán Bựa có tăng lên?.

  Nhẽ càng nhiều khách ra vầu quán, En Tờ Dô Bi của Quán Bựa càng tăng?

  Càng nhiều sự chưởi nhau ỏm tỏi như mổ bò?

  Càng điếu thể nầu có sự đồng thuận trong mọi vướn đề?

  Nguyên nhân có phẩy do En Tờ Dô Bi luôn luôn tăng?

  Tiên sư bố tên nầu nghĩ ra En Tờ Dô Bi!

 16. #32 by Gia_lamcam on 2010/06/02 - 10:33

  Quán Bựa và Vật lý

  Chắc có đồng chí bẩu: Quán Bựa liên quan điếu đến Vật lý!

  Có đấy.

  Đồng chí nầu đã học Nhiệt động học hẳn biết khái niệm En Tờ Dồ Bi (entropy)?

  En Tờ Dồ Bi là cái điếu?

  Nó là một khái niệm rất củ chuối!

  Nó được một ông Pháp Nhợn tên Cà Nọt phát bẩu lần đầu tiên từ hồi Một Nghìn Mấy Trăm Lâu Rồi.

  Nó được vận vầu Nhiệt động học để chỉ “mức độ hỗn loạn” hay “độ bất định” của một hệ thống.

  Hệ thống là cái điếu?

  “Hỗn loạn” như thế nầu?

  Tại sâu lại “hỗn loạn”?

  Mấy cái nầy điếu bàn ở đây được.

  Chỉ biết rằng En Tờ Dồ Bi của một hệ thống là luôn luôn tăng, tăng miệt mài, tăng mãi mãi.

  Bi giờ đang tăng, đến CNXH rồi CNCS rồi Thế Giới Đại Đồng rồi đến cái Bla Blô điếu gì nữa thì En Tờ Dồ Bi cũng vưỡn tăng!

  Nghĩa là một hệ thống thì “hỗn loạn” mãi, “hỗn loạn” mãi và “hỗn loạn” mãi.

  Thế mới tài!

  Sau nầy, khái niệm củ chuối En Tờ Dồ Bi còn được các Nhà vận vầu nhiều môn khác nữa, hay mọi nhẽ.

  Tỉ như bạn Sen Nồng (Shannon) đem vầu môn Lý Thuyết Thông Tin của bạn ấy thành ra khái niệm En Tờ Dồ Bi Thông Tin. Cũng lại hay mọi nhẽ!

  (còn tiếp)

 17. #34 by khonggisat on 2010/06/02 - 10:41

  Địtmẹ cáibang Khựa quãng trên 5sọi, đéo thể khaisanh trước 69, Ông Cụ mà nhập vào hắn nhẽ đuổi cái hồn thằng cặc nào đương náu ở têntển ra ? Bựathối nhẽ sắp khaikhắm quả “đổi hồn” ?

 18. #36 by Tèo on 2010/06/02 - 11:45

  Entropy được hiểu rằng độ hỗn lọan càng giảm thì entropy càng tăng. Với một hệ cô lập thì mức độ hỗn lọan cứ giảm hoài cho đến khi im re đéo còn hỗn loạn nữa lúc í entropy thăng tới tột đỉnh. Cái quán kẻ ra người vô, entropy tăng hay giảm bít đéo đâu.
  Nhẽ Cẩm lầm với enthalpy

 19. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/02 - 12:18

  Chibộ cứ hamhố đềtài Vong Hồn nầy, dưng thựcra có cô nầu biết gì đâu hả? Trung Tướng mào nhưthế mà cứ đứng háhốc mồm ra yêu thế chứ.

   

  Thôi để Trung Tướng giảnhời các cô rùi đóng đềtài.

 20. #39 by ChiPheo on 2010/06/02 - 12:47

  Đục mạ Tên Tướng, Hồn Ông Cụ là tác phẩm của TW chứ của mầy điếu đâu mà mào. TW từng có cả CD ghi âm đúng lúc Ông Cụ hiện về ngồi hút thuốc phì phèo trên Núi Tản dặn dò như thật.

   

  Hố hố, thế mới là TW Lừa, biết được cả lúc Ông Cụ hiện về để …bật băng thu âm?!…

   

  Đục mạ, Nỡm ./

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/02 - 12:49

   Bỏn gọi Vong Ông Cụ về rùi bật băng thuâm chứ. Chiện đó thường mà.

 21. #41 by ChiPheo on 2010/06/02 - 13:09

  Đục mạ, đúng quá. Mất công gọi sao không gọi Hùng King hay Hưng Đạo King cho nó hoành, hoặc chí ít gọi Duẩn Lê cho nó thời sự, mà chỉ gọi được nhõn Ông Cụ!

   

  Đục mạ, Nỡm ./

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/02 - 13:16

   Hùng King đéo tồntại, hoặc có tồntại thì cũng đéo biết ai có dâydưa gì mới tển mà qua đó gọi tển. Mà Vong 6000 năm nhậpđi nhậplại bâunhiêu lần thì loãng mẹ đéo còn là vong xịn nữa.

    

   Hưng Đạo thì có thằng nó vưỡn gọi được. Dưng mà khó phết. Hơnnữa Đạo nói tiếng Tầu, gọi ra cứ xìxồ chán bỏmẹ.

    

   Còn Duẩn thì Bê Xê Tê vưỡn gọi đấy.

    

 22. #43 by ChiPheo on 2010/06/02 - 13:22

  Đục mạ, lại đúng nữa. Điếu hiểu sâu Duẩn về cứ lải nhải với Bê Xê Tê rằng Bỏn điếu phải Tổng Bí Thơ Thứ Nhất!

   

  Đục mạ Nỡm ./ thế chứ.

 23. #44 by Minh Dũng on 2010/06/02 - 13:26

  Chibộ cứ hamhố đềtài Vong Hồn nầy, dưng thựcra có cô nầu biết gì đâu hả? Trung Tướng mào nhưthế mà cứ đứng háhốc mồm ra yêu thế chứ.


  @ĐM, đéo biết mới hóng tợn chứ. Mấy cái khái niệm này cái biết cái không, cái biết biết đéo rõ ràng, toàn hóng hớt. ĐM nhục đéo chịu, hehe.
 24. #46 by Đại Nguyên Soái on 2010/06/02 - 14:06

  Hưng Đạo thì có thằng nó vưỡn gọi được. Dưng mà khó phết. Hơnnữa Đạo nói tiếng Tầu, gọi ra cứ xìxồ chán bỏmẹ. @ Dì.


  TT nói thế là thế nầu? Chả nhẽ Bác Tuấn không nói được tiếng Việt ?
  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/02 - 14:44

   Đận 199 Mấy Dì coi gọi hồn bạn Đạo ở Kiếp Bạc. Vụ nầy nủitiếng gianghồ đồnđãi mãi.

    

   Địt./mẹ bạn Đạo vửa nhập, nói líuríu mấy câu tiếng Lừa khó nghe bỏmẹ, thì phang luôn tiếng đéo gì như tiếng Tầu (bọn biết tiếng Tầu đều côngnhận đó là tiếng Tầu, dù đéo tên nầu hiểu mẹ), cả một bài dài ngoẵng.

    

   Cậu Đồng hôm hổm đéo rõ có biết tiếng Tầu từ trước hay không, dưng vụ ý Liujai vãi đái.

    

   Gianghồ kể mấy lần gọi bạn Đạo thì bạn đều nói naná thế nên đám Đồng nản đéo muốn mần nữa.

    

 25. #48 by Đại Tá Việt on 2010/06/02 - 15:20

  Lịch Bịch– sinh ra và lớn lên ở Đô Lương, huyện Đông Hưng (Thái Bình). Học hết lớp 10 phổ thông, sau đó anh nhập ngũ, ngày 28 tháng 4 nǎm 1978, được điều về đại đội 2, tiểu đoàn 41, quân khu Ba – một đơn vị đặc công có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu. Tháng 10 nǎm 1979 đơn vị Lịch Bịch được điều về Cảng Hải Phòng. ở đây đang diễn ra một cuộc chiến tranh âm thầm nhưng quyết liệt để bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa.

  Lịch Bịch luôn bộc lộ một nhân cách trong sáng, một ý chí sắt đá.

  Anh được vinh dự kết nạp Đảng trên trận tuyến này, và 7 ngày sau là ngày 17-4-1980. Người chiến sĩ vừa mới được bảy ngày tuổi Đảng đã kiên cường bám sát kẻ tội phạm đến khi ngã xuống. Liệt sĩ Lịch Bịch đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 14 tháng 8 năm 1980.


  Hô hô, bạn Lịch Bịch được lên hàng vĩ nhân trong trang vinhanonline.com . Hay thật.

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/02 - 16:24

   Lào Đào chớ Lịch Bịch đéo đâu. Vầu Quán Bựa thì phải chấpnhận luật chơi của Quán nhế.

    

   Đó là một tên húng tintin. Nhẽ ra đéo ai chết mà thằng tàixế Lịch Bịch vưỡn bị tóm ra tòa, thì Lào Đào di một lúc mấy mạng Lừa.

    

   Cách dễ nhất là nhớ biển xe của Bịch, rùi hôm sau cho cả tiểuđội đến tận cty đập cho rời răng ra.

    

   Cách dễ nhì là bắn cho xe Bịch thủng mẹ lốp, rùi lôi Bích xuống đường phạng cho rời răng ra.

    

   Thếmà thằng chó Lào Đào ý, nó chọn mẹ cách khó nhất. Đúng là cái vong nó chán nó rùi.

 26. #50 by ChiPheo on 2010/06/03 - 08:07

  Đục mạ,

   

  Nghe CD Hồn Ông Cụ cũng thế, chán bỏ mạ, chả nghe được mạ gì, xì xà xì xồ như tiếng Xô-Trung.  

   

  Nhưng hay cái là mấy LãoThành CM nghe xong đều phán một câu: giọng trầm ấm miền Trung đúng là của Bác!?

   

  Đã nghe không rõ lại còn dịch nghĩa với nhau rằng Ông Cụ có ý là dặn dò này nọ. Đục mạ, câu nghe thủng còn chưa rõ nghĩa nữa là câu đoán mò tìm ý! Lão Thành CM có khác! Có phải ai cũng hiểu được ý tứ Ông Cụ điếu đâu!

   

  Giang hồ còn đồn tác phong ngồi cầm điếu thuốc hút của Bà Đồng đúng là của Bác! Đục mạ, Kỳ Vũ với tác phong hút thuốc, đi guốc mộc, quần chùng, ngồi dạng háng phe phẩy quạt còn ngon hơn Bả. Hoặc tên Nờ-Sứt Hợi Tiến cũng phải nhường vai.

   

  Mà thế điếu nầu Các Lão Thành CM đều bẩu CD Hồn Ông Cụ là bí mật Quốc Gia mà mấy Mít Tờ XeÔm đều được nghe cả?

   

  Đục mạ, Nỡm ./ không?

  Hay TW chơi xỏ Ông Cụ?

  Hay Ông Cụ dật tạm 3 xu diệu của Chí Phèo?!

 27. #51 by Anh Văn on 2010/11/17 - 06:23

  Địt mẹ chi bộ dắm dít, bao nhiêu chiện đang xảy ra mà đéo lo, lo bốt kèn sáo music vớ vẩn, tên Bựa lìn có tin tức gì về chiện tướng Tổng mới đi thăm Bác chưa ? Địt mẹ sao nhiều tổng thăm Bác bất ngờ thế, hết Thái Hoàng, Tấn Lê …. rồi đến Nghiền Nghiễn .

  @Bựa ./ to : Bản ra tay diệt từng bước từng bước, bắtđầu từ quả khóa mồm đệnhất danhtướng Giáp Võ, cuốicùng là quả giết 2 đạitướng đầutrò Thái Hoàng và Tấn Lê. Xong chiện.

  Hắn chém gió kinh quá, địt mẹ biết mới nói nhế .
  Tướng Thái ra đi thăm Bác Ngày 2 tháng 7, Duẩn Lê  ngày 10 tháng 7, tướng Tấn  ngày 5 tháng 12 cùng năm, đéo nào mà chết rồi vẫn giết được thế ? địt mẹ đàn em giết đéo tính được nhé .