Ông Cụ Nhập Vong (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thưa Quý Cô,

Trướckhi đọc bài, Quý Cô cần chấpnhận mộtsố Tiênđề Nhânsinhquan do Trung Tướng hoặc đồngchí Tên Nầu Đó phátbiểu như dướiđây, ngượclại, Quý Cô vuilòng quít Quán, cút về mới mẹ.

(i) Tiênđề Hồntồnbất: Linhhồn Tồntại và Bấtdiệt.

Nếu Quý Cô nghĩ Linhhồn không tồntại hoặc tồntại hữuhạn, vuilòng quít Quán, cút về mới mẹ.

Đồngchí Tên Nầu Đó mần thínghiệm:

Đặt Ông Người hấphối lên cânbàn điệntử siêunhậy nối máytính. Ông Người chết mòn chết mòn. Chạy phầnmềm. Lưu file. Phântích.. Suốt quátrình hấphối, trọnglượng Ông Người biếnđộng liêntục liêntục, biênđộ quãng 10-20 gam. Đấy là khoảng thờigian Linhhồn Ổng nấnná chiatay Ổng. Lúc máyđo nhịp tim nhịp thở báohiệu Ổng tèo, trọnglượng Ổng sụt tứckhắc 50-70 gam. Có Ông sụt tận 150 gam.

Đồngchí Tên Nầu Đó kếtluận, Linhhồn Ông Người vôhình dưng hữutrọng. Linhhồn trungbình nặng 50-70 gam, cábiệt 150 gam.

Trung Tướng đồngý Tên Nầu Đó chỗ Linhhồn hữutrọng, dưng đếch đồngý chỗ Linhhồn vôhình. Trung Tướng đoán Tển mải đongđếm trọnglượng Linhhồn mà quên mẹ theodõi hìnhtung con cỏn.

Quý Cô hay thăm thama Văn Điển hông?

Hãy thăm vầu dững chiều tà se lạnh, tầm 17h30-18h00 mùađông, sến thật sến.. Hãy chọn hôm mưa phùn lâyrây, thama vắng khách, muộn thật muộn.. Quý Cô sẽ thấy Linhhồn lẩnquất như khói như sương, con hình thuôn, con hình trám, con mầu xám, con mầu vàng, con ngắn ba gang, con dài bẩy trượng.

Đấy là dững Linhhồn còn lưuluyến Ông Người vửa khuất.

Trung Tướng cũng đếch đồngý Tên Nầu Đó chỗ Linhhồn nặng chỉ 150 gam. Linhhồn Tần Thủy Hoàng 405 gam. Ông Cụ 609 gam. Mao Xếnh Xáng 7,378 gam. Linhhồn Tư Đại Lâm suýtsoát 10 ký, cỡ embé hai tuổi, kỷlục hoàncầu (*).

Côngthức Linhhồnlượng côngbố sau.

Chẳng riêng Ông Người có Linhhồn. Ông Bò Ông Lợn cũng có. Ông Cây Ông Cỏ có. Ông Núi Ông Sông có. Ông Giăng Ông Sao có nốt.

Quý Cô thường cắt tiết gà chó ngỗng ngan hông?

Lúc cứa cổ Ông Gà, Quý Cô một tay nắm đầu Ổng, tay kia xoẹt dao, đúng hông?

Ông Gà đuỗn cánh giẫy dững ngắcngoải cuốicùng, Quý Cô thấy gì?

Trung Tướng thì thấy tay cầm dao dạiđờ. Dòng tửkhí Ông Gà cuộn lừlừ dọc nó, trôi tuốt sau gáy, nóng sực. Linhhồn Ông Gà đã thoát.

Trung Tướng từng xiết cổ một Ông Chó. Là một Ông Chó hoang Nga.

Trung Tướng mời Ổng một khúc giò Kolbasa. Ổng nghingại xíuxíu, rùi liềumạng cắn giò. Trung Tướng vuốt lưng Ổng lươngthiện. Ổng tan nghingại, đớp tòmtọp, thithoảng nghển mặt, ngắcngứ nuốt nghẹn, bốn chân run sầnsật. Ổng đói.

Trung Tướng bẩu, mầy chén của anh nguyên bữa trưa rùi mầy. Xong tháo dâyben, tròng cổ Ổng.

Ổng lại nghển mặt, ngắcngứ nuốt nghẹn. Ổng chưa no.

Trung Tướng gồng tuyền thân, xiết cựclực. Lệ Ông Chó tuôn mảimiết. Dãi Ông Chó phùi mảimiết. Dững mẩu giò nhai vội nhểu dần nhểu dần. Địt./mẹ mầy hehe đạp kinh thế.

Buổitối, bọn Trung Tướng 12 thằng chén Ông Chó, diệu bú miênman.

Buổiđêm, cả 12 thằng lồnglộn ỉa, kýtúcxá rềnvang tiếng dắm lẫn tiếng rặn, tiếng chưởi đời, chưởi Địt./mẹ Thằng Trung Tướng.

Rất quái, bọn Trung Tướng ỉa không cứt. Dững cơn mót mênhmang tràolộng, như mây bể gió ngàn, mót quặn tátràng, mót điênkhùng hoangdã, dưng đéo xả nủi một hòn cứt vã.

Linhhồn Ông Chó đã thoát.

Linhhồn chảdững tồntại, mà bấtdiệt. Cỏn không sinhra hay mấtđi, chỉ chiển từ Kiếp nầy qua Kiếp khác.

Bấtdiệt của Linhhồn Trung Tướng không trảinghiệm được, dưng cảmnhận được. Đừng trách Trung Tướng, ngoài Chúa, không ai cóthể trảinghiệm sự Bấtdiệt.

(Dừng câu vìu)

(@2010)

(*) Tư Đại Lâm: Tức Xích Ta Linh, đạithụ vôsản bấthủ. Thihào Hữu Hữu từng biên “Hoanhô Xích Ta Linh đờiđời cây đạithụ, Hoanhô Mao Trạch Đông đứng đầu sóng ngọn gió”.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Chấpnhận: Accept (Chấp nhận).
– Mộtsố: Some (Một số).
– Tiênđề: Axiom (Tiên đề).
– Nhânsinhquan: Life understanding (Nhân sinh quan).
– Đồngchí: Comrade (Đồng chí).
– Phátbiểu: Said (Phát biểu).
– Dướiđây: Below (Dưới đây).
– Ngượclại: Otherwise (Ngược lại).
– Vuilòng: Please (Vui lòng).
– Hồntồnbất: Soul exists eternally (Hồn Tồn Bất).
– Linhhồn: Soul (Linh hồn).
– Tồntại: Exist (Tồn tại).
– Bấtdiệt: Not die (Bất diệt).
– Hữuhạn: Finitely (Hữu hạn).
– Thínghiệm: Experiment (Thí nghiệm).
– Hấphối: Hospices (Hấp hối).
– Cânbàn: Table-scale (Cân bàn).
– Điệntử: Electronic (Điện tử).
– Siêunhậy: Super-sensitive (Siêu nhậy).
– Máytính: Computer (Máy tính).
– Phầnmềm: Software (Phần mềm).
– Phântích: Analyzing (Phân tích).
– Quátrình: Process (Quá trình).
– Trọnglượng: Weight (Trọng lượng).
– Biếnđộng: Fluctuate (Biến động).
– Liêntục: Continously (Liên tục).
– Biênđộ: Amplitude (Biên độ).
– Thờigian: Time (Thời gian).
– Nấnná: Linger (Nấn ná).
– Chiatay: Parting (Chia tay).
– Máyđo: Meter (Máy đo).
– Báohiệu: Notify (Báo hiệu).
– Tứckhắc: Immediately (Tức khắc).
– Kếtluận: Conclude (Kết luận).
– Vôhình: Invisible (Vô hình).
– Hữutrọng: Weightable (Hữu trọng).
– Trungbình: Average (Trung bình).
– Cábiệt: Special cases (Cá biệt).
– Đồngý: Agree (Đồng ý).
– Đongđếm: Count (Đong đếm).
– Theodõi: Track (Theo dõi).
– Hìnhtung: Image (Hình tung).
– Thama: Cemetry (Tha ma).
– Mùađông: Winter (Mùa đông).
– Lâyrây: Gently (Lây rây).
– Lẩnquất: Softly fly (Lẩn quất).
– Lưuluyến: Not willing to go (Lưu luyến).
– Suýtsoát: Almost (Suýt soát).
– Embé: Kid (Em bé).
– Kỷlục: Record (Kỷ lục).
– Hoàncầu: Universe (Hoàn cầu).
– Côngthức: Formula (Công thức).
– Linhhồnlượng: Soul-weight (Linh hồn lượng).
– Côngbố: Publish (Công bố).
– Ngắcngoải: Struggles to die (Ngắc ngoải).
– Cuốicùng: Last (Cuối cùng).
– Dạiđờ: Stiff (Dại đờ).
– Tửkhí: Death feeling (Tử khí).
– Lừlừ: Slowly (Lừ lừ).
– Nghingại: Suspicion (Nghi ngại).
– Xíuxíu: A little (Xíu xíu).
– Liềumạng: Foolhardy (Liều mạng).
– Lươngthiện: Honestly (Lương thiện).
– Tòmtọp: Tauktauk (Tòm tọp).
– Thithoảng: Sometimes (Thi thoảng).
– Ngắcngứ: Hardly swallow (Ngắc ngứ).
– Sầnsật: Shaky (Sần sật).
– Dâyben: Belt (Dây ben).
– Cựclực: Extremely powerful (Cực lực).
– Mảimiết: Non-stop (Mải miết).
– Hehe: Hey hey (Hehe).
– Buổitối: Evening (Buổi tối).
– Miênman: Constantly (Miên man).
– Buổiđêm: Night (Buổi đêm).
– Lồnglộn: Bolt (Lồng lộn).
– Kýtúcxá: Dormitory (Ký túc xá).
– Rềnvang: Roll (Rền vang).
– Địt./mẹ: What the fuck (Địt lồn mẹ).
– Mênhmang: Immense (Mênh mang).
– Tràolộng: Windy (Trào lộng).
– Tátràng: Duodenal (Tá tràng).
– Điênkhùng: Crazy (Điên khùng).
– Hoangdã: Wild (Hoang dã).
– Sinhra: Born (Sinh ra).
– Mấtđi: Lost (Mất đi).
– Trảinghiệm: Experience (Trải nghiệm).
– Cảmnhận: Feel (Cảm nhận).
– Cóthể: Can (Có thể).
– Đạithụ: Big wood (Đại thụ).
– Vôsản: Proletariat (Vô sản).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Thihào: Vietnamese poet (Thi hào).
– Hoanhô: Viva (Hoan hô).
– Đờiđời: Forever (Đời đời).

***

(Phần 2 xem ở đây) 1. #1 by Đại Nguyên Soái on 2010/05/29 - 17:30

  địt ./ mẹ thằng Ya hu. Biên cái cồng dài loàng ngoành dư kặt ngựa mà nó đéo hiện lên. Biến đâu mất mẹ rồi. địt ./ mẹ thằng Ya hu lần nữa. Chán đéo muốn biên cồng tiếp.

  biên 1 câu thui: Dì biên #2 đi Dì.
  Em yêu Dì 
 2. #2 by http://thuoctinhyeu.vn on 2010/05/29 - 19:21

  Vãi lồn chưa các bạn

 3. #3 by Cocacola on 2010/05/29 - 20:27

  @ Năm Băm: Hài vãi ! Cười sặc sụa té ghế lun ! Hài nhất là em nào chửi cái bọn “chạy qua tây chùi đít sống qua ngày” hehehe!

 4. #4 by thinhtruongcong on 2010/05/29 - 20:53

  Địt con mịa chi bộ, Soái ta điếu có thể nào ngữi lổi, tuyền là lồn, cặt, vú, đít… còn bày đặt lôi ba cái ấm ớ lượng tử cái dắm vào ba cái vụ linhhồn nữa chứ. Dì bót nhanh cái vụ hồn ông cụ nhanh cái nào, địt con mịa ông cụ, nhà lão nhạc Soái ta có thờ ảnh ông cụ, mỗi khi Soái ta nhìn vào ông cụ, đều có cảm giác kinh kinh thế lào ấy. Điếu hiểu vì sâu? chả nhẻ ông cụ còn linh hồn? chưa có đi đầu thai?

 5. #5 by Hopeless on 2010/05/29 - 22:08

  – Hốp tin có vong (soul, spirit…) minh chứng cụ thể là khi ông cậu ruột của Hốp sắp thăng bỗng tỉnh táo lạ, kèm theo hiện tượng toát bù hôi đầy mặt ( bôlão gọi = thoát dương). Đến giờ khoa học đã giải thích thấu đáo các hiện tượng siêu nhiên được đíu đâu?
  – các già hói giải thích: http://www.youtube.com/watch?v=Q-x6kNM9jdM
  – Quả này thì Hốp đếch tin: Ông cụ ? nhẽ Ông cụ thật?

 6. #6 by Dynamo Kiev on 2010/05/29 - 22:38

  phản động nào yếu bóng vía sẽ không có chân trong chính phủ tương lai.

 7. #7 by Adam on 2010/05/29 - 23:13

  An Hoang Trung Tuong 13:17 29-05-2010

  Bựa mới hử? Dì chầu cô Dâm nhế Dì yêu cô.

  Mới cái cục cứt ý , anh chửi chi bộ dắm thối mấy lần rồi mà thằng Tướng thối biết điếu !

 8. #8 by Thượng Sĩ Già on 2010/05/29 - 23:26

  hốhố…tiênsưbố mợ Năm Lét. Quả tiênngôn của mợ theo Dượng nên là kìtích thúvị dứt trong tuần hốhố. Địtbà mợ phát nữa, Dượng đéo yêu mợ tẹo nầu…
  —————————–

  chỉ sưutầm rồi đưalên dững ảnh Lừa tươirói như nầy cho bọn độcgiả đọc rồi tẩychay mọi thứ liênquan tới Lừa trên toàncầu @cô Tây

  Nhắcnhở cô Tây không được wánh mất lậpchường dântộc. Cô phẩy nhớ cho rầng, dântộc không tồntại làm đéo có cô được dư ngàynay chễmchệ ngẩng mông wánh dắm. Gì thì gì, cô phẩy quánchiệt sâusắc cái sự đấy. Bác Đảng đã dậy thế mà, đéo tin Bác Đảng thì tin thằng Mặt Lìn nầu, phỏng.

  À quên mẹ, Địt tổ các Dì các Mợ mới cả các Thím luônthể hốhố…

 9. #9 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/05/30 - 00:49

  @ Cò Lả:
  Mỗi cá nhân ông người, sức khỏe và trí tuệ là quan trọng nhất, Trung ương không nắm chặt y tế và giáo dục thì ỉa vầu đầu các ông Lừa làm sao được đúng không?

  @Khoai Tây:
  Tây nói đúng đấy, với mọi lừa hiện nay phải nên khuyến khích các ổng phát biểu mạnh dạn chứ cứ bịt mõm nhau thì còn mọi dài dài. Chỉ khi ông lừa nào cố tình uýnh dắm thì mới nên ngưng, còn khi ông lừa nào vì chưa hiểu và muốn tranh luận tiếp thì có chó gì mà bỉ bai nhờ, nhẽ nên động viên chứ?

 10. #10 by bolaonhamnhi on 2010/05/30 - 07:13

  Này , tớ chốt cồng!

  Cấn tiệt toàn bộ cồng từ phút này  để cho tên Tướng tức ói máu phọt tiếp phần 2.

  Tên nào cồng tiếp mặc định ăn cứt !

  Hố hố …..

 11. #11 by Phang_Phập on 2010/05/30 - 08:09

  Bọn Lừa lỗ đít thì có cái cứt mà có thần, cứ nhìn cảnh mà tai nạn bỏ mẹ nạn nhưn nằm giãy chết cứ thế đi móc túi với giựt dây chiền vàng, địt mẹ bỏn bỏn hơn cả súc vật, thối hơn cứt. Với thành quả cẩy tậu bâu nhiêu năm qua, con người mới của Lừa tuyền lũ lỗ đít, chả có tý tính người đéo nầu, h tự nhiên lậy đi xây chùa to, chùa đại, nhiều để làm đéo. Địt mẹ lũ chó phát nữa.

 12. #12 by ru em bằng tiếng sóng on 2010/05/30 - 10:29

  Phù!!! Mới đọc xong một đống cồng, mệt như đi làm đồng.

  Chả hiểu mẹ.

  Nhưng vẫn phải cồng tiếp cái. Hổng thôi Dì Tướng chửi tui lười hủi. Dù tui cũng lười thiệt.

  Dì Tướng kể tiếp đi. Coi như tui chấp nhận cái tiên đề của Dì đó, ngừ đẹp quyến rũ dịu hiền kia ơi.

   

  Hùn với chi bộ một trải nghiệm thực tế. Chiện tâm linh.

  Bà Cố em, thọ trên 90 tuổi. Mất quãng 197x. Những ngày cuối, bà réo gọi tên bà vú nuôi lúc nhỏ mà mấy mươi năm rùi, Cố không kể lể. Đòi bế đi chơi, mua kẹo, sắm đồ…

  Em còn biết thêm nhiều trường hợp tương tự.

  Ký ức cuộc đời quay loang loáng như một cuộn phim sống động, lâu lâu dừng lại ở những cảnh đáng nhớ, trong mắt người sắp chết?

  Nhẽ nên sống sâu cho khúc phim đời mình hay ho chút hén?

   

  Hổng ấy chi bộ bớt bớt dùm em mấy chiện cao siêu khó hiểu, biên chiện thực tế dễ hình dung đi. Khai sáng cho tintin mừ. Em mãn tin rùi nhưng cứ hóng theo tụi nó cho chắc ăn.

  Cho em hỏi thêm cái, mấy chiên da nhà ta giải thích thế nầu về “ánh mắt“. Tai sâu ai cũng có thể cảm nhựn được một ánh mắt nhìn trộm sau gáy? Hình như nữ cảm nhựn mạnh hơn nam? Dị thực chất nó là gì?

  Cổm ơn cụ nầu chỉ cháu.

 13. #13 by Gia_lamcam on 2010/05/30 - 10:35

  Hóng mãi điếu thấy tên chủ quán bốt tiếp, anh đề nghị các đồng chí xem quả clip nầy rồi tự suy ngẫm nhá.
  Tỉ như:
  – Các Ông Trâu (hay Ông Bò) khác gì (hay giống gì) Ông Lừa?
  – Vươn vươn…
  Chỗ nầy nầy.
  @Tây: Anh đồng ý về nguyên tắc với đồng chí: nên khuyên khích quần chúng Lừa phát bẩu để Lừa chóng … thoát Lừa.
  Ti nhiên, trong mọi trường hợp, cần có thái độ cầu thị, học hỏi, nhất là những vướn đề có tính học thuật, chiên ngành.
  Cái sự đọc lớt phớt, chưa hiểu rõ mà cãi vung lên rồi diễn giải lung tung đôi khi cũng nguy hiểm như là cứ ngậm mãi alô điếu bâu giờ dám mở mồm.
  Chúc các đồng chí vui.

 14. #14 by EURO on 2010/05/30 - 10:57

  @ Đồngchí Nhi, đồngchí phátbẩu nghe có vẻ cũng tựtin To . / dễ đẻ nhở? Chủnhật rảnhrỗi đéo có gì xảtrét  thì cũng tự sángtạo ra lýdo để chửoinhau, thế mới tinh hoa chứ chờ đéo ai mà cấm. Tứong Bựa ngoài chămqúan ra cũng phẩy vện gấu tùmlum, nhẽ chỉ ngồi canh quán hầu các đồngchí có chiện chửinhau? Hay là chờ gái phẩy khơi mào nhở?
  @ Nhiệtliệt ủnghộ Nămbăm tìmkiếm những bài diễnvăn hùnghồn nhưvậy đập vầu mặt bọn Bựa hảingọai thốitha phảnđộng, giờ có lẽ bè lũ chúng đang ôm mặt khóc ngất, hảhê quá đi!

 15. #15 by Khoai Tây on 2010/05/30 - 11:07

  Lão Cẩm ráng lên, vẫncòn tintin. Lừa mà yêucầu trong mọi trườnghợp, cần có tháiđộ cầuthị, họchỏi, nhất là những vướnđề có tính họcthuật, chiênngành. Có mấy thứ đó thì sao còn gọilà Lừa. Đéomịa, lão hói tintin quáđi. Với Lừa phẩy thế nầynầy:


  – Mày nói gì, phát bẩu anh nghe.
  – Ừ, cũng có lí, chửi tiếp đi.
  – Được đấy, sao nữa.
  – Nghe hay nhẩy.
  – Ơ thằng nầy khá quá…

  Rùi bùm phát khi chúng đã quen:
  – Tổ sư nhà mầy, giờ mầy đã thấy sai chưa?

  @Dì Sĩ dâm: Dì cứ lo hão, cut wind đấy.
 16. #16 by EURO on 2010/05/30 - 11:08

  Héhé, muốn chửi nhau thì Rô cung cấp link nầy cho mà chửi nhau nè.
  Chết cụ bọn Bựa chưa?
  Chết Cụ tứong Bựa chưa?
  Chết cụ bọn phảnđộng ngồi lê đôi mách chưa?
  http://vn.360plus.yahoo.com/janele121

 17. #17 by Khoai Tây on 2010/05/30 - 11:37

  Mẹ ơi em Phương sao giờ thù ghét Dì Bựa thế kia. Tên Bựa khai thật đi, hắn đã làm gì? hố hố hố..

 18. #18 by ba0gia on 2010/05/30 - 11:55

  vừa vào blog em phương ỉa đái oánh dắm phát mà em ấy đóng mẹ nó củă. Ôi Thôi địt mẹ nó, thế cũng là nhận thức lừa.

 19. #19 by hùng hục on 2010/05/30 - 12:02

  Héhé, muốn chửi nhau thì Rô cung cấp link nầy cho mà chửi nhau nè.
  Chết cụ bọn Bựa chưa?
  Chết Cụ tứong Bựa chưa?
  Chết cụ bọn phảnđộng ngồi lê đôi mách chưa?
  http://vn.360plus.yahoo.com/janele121


  Ối dà bé Phương này sinh năm 88 giời ạ! Già hơn cả thiếu bựa! Việt rứa chựng to la đạ vô quạn bừa rôi, tột tột lặm, bạc Hục cọ nhơi khén đậy! Hế hế đọc đéo thấy mặt mũi người ngợm đâu mất hứng quá! Em ý chưởi thế nhẽ mình bỏ quán bựa mất thôi! Nhẽ mình phản động em Dô?!?!?!
 20. #20 by Cocacola on 2010/05/30 - 12:34

  Khà khà, sao cuối tuần nhiều chiện hài thế nhờ? Nhẽ biết mình đang rỗi nên góp vui hay sao ý nhờ?


  Em Phạm Phòng nầy chắc đang chìm nghỉm trong thế giới thực và ảo và ẻm không muốn chấp nhận thực tại vô danh vì lòng kiêu ngạo của ẻm cao quá rùi, giờ mà xuống coi nó kỳ lắm, chi bộ ợ!

  Thế nên ẻm tính làm một cú thấu cáy đốt đền đấy! Đốt nhà chung ương thì càng ngày càng đông bựa đốt, ăn thua mịa giề! Thế nên giờ ẻm “thuận thiên hành đạo”, đốt nhà thằng bựa nầu nổi nhất ấy!

  Kinh nghiệm hùi xưa oánh lộn ngoài đường (street fighting) có dạy là: trong trường hợp một mình chọi một đám thì có 2 óp-sần: 

  1. là nếu mình ngon thì lựa thằng nầu bự nhất oánh cú phủ đầu trước, nó gục là cả nhóm dạt để mình chạy

  2. là yếu hơn thì lựa thằng nầu nhỏ con nhất trong bọn mà oánh cho nó gục hay cho thấy máu, bọn kia sẽ chờn, mình có thời gian chạy.

  Em Phạm Phòng nầy chắc chọn óp-sần 1, mục đích của ẻm là câu vìu thôi, vìu ẻm rớt thảm quá mà! Các Bựa thông cảm nhé!
 21. #21 by Chém Gió on 2010/05/30 - 12:43

  Theo lời em Rô,anh vừa lượn vào phát chỗ em Phương.
  Kể ra ở tuổi của em mà viết được vầy là cũng khá rồi,hơn nhiều bọn tin tin khác

  anh không dùng chữ dính giống của tên bựa,dưng anh cũng ủng hộ hắn,tiếng việt là thứ tởm lợm bỏ mẹ,nếu anh nắm chính quyền,anh cho tiếng Anh là quốc ngữ,tiếng việt tạm thời dùng dần dần bỏ hẳn.

  việt gọi là lừa thì đúng mẹ,cãi cái đéo,nhìn cái đống ảnh tên ngẩu pín pót thì anh nghĩ gọi lừa hoặc dưới lừa cũng được
  em ẻm nếu không thích sinh hoạt ở đây thì cũng thiếu đéo chỗ cho em ẻm đâu nhờ,không thích thì đừng vào,mà có vào nói này nọ mà không biết rõ phẩy quấy,khoác mãi cái áo rách hôi rình tự hào dân tộc mọi, đậm đà chủ nghĩa sô vanh thì “chó cứ sủa,đoàn quân cứ tiến” thế nhé chi bộ thối

 22. #22 by Khoai Tây on 2010/05/30 - 12:49

  Tây nhớ ngàynầu em Phương bịnh nằm bịnhviện. Ơichuchoa bao nhiêu còm chúc em mau khỏe nầy, em ránglên nầy, tên Bựa còn bẩu có Bựa nầu gầngần mua hoa ghé bịnhviện thăm em.


  Tây chảtrách gì em, Phương em còn trẻ, lại là gái, nên mặcđịnh vôtội.

  Dưng mà buồn miênman miênman. Xemra sựnghiệp của tên Bựa còn dài lắm, còn dài lắm.

  P/S: Dững hànhđộng dư của tên ba0gia bên blog ẻm không được hoannghêng nhế. Lịtcụ đồngchí, đồngchí hànhxử hếtsức bầnnông. Ngôn từ Bựa khôngphải bạ đâu cũng dùng nhế, lịtcụ đồngchí phátnữa. Qua xinlỗi ẻm rồi xin xóa còm đi nhế. Hànhxử dư Tinhhoa xem nầu.
 23. #23 by ba0gia on 2010/05/30 - 12:56

  hế hế, xó dì chi bộ. Em là em nhịn k0 nổi nhỡ oánh qủa dắm dong. Chi bộ thông cảm. Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi.
  Đề nghị chi bộ quẳng cục lơ cho em ẻm. Kẻo em ẻm lại tưởng ngon càng sủa dữ.

 24. #24 by Cocacola on 2010/05/30 - 12:57

  Anh em bựa viên thông cảm, em nó mong câu vìu quá rồi, nên phải lên tiếng chửi Dì bựa mấy tiếng. Hy vọng bựa viên tò mò ghé sang gọi là lấy chút vìu ấy mà!


  @Năm: Hay Năm giới thiệu em (chú) HVB của Năm cho ẻm đi. Để bỏn vừa hồng vừa chuyên với nhau. Nhờ!

  @ Em Gô Xinh: Tạm gác chiện ma lại, copy tuyền bộ bài em Phạm Phòng chửi Dì bựa vầu nhà em, nhớ đề tên tác giả, tác phẩm và hoàn cảnh ra đời tác phẩm nhé. Đề phòng em ẻm vài ngày sau xóa mất như bấu đảng đấy.

  Sau khi xong, em Gô Xinh thông báo chi bộ là em Phạm Phòng có chửi Dì bựa. Toàn văn thông báo hiện treo trong quán em. Bựa nầu tò mò muốn xem thì ghé quán Gô Xinh, nhất định không cho em Phòng câu được anymore vìu từ vụ nầy theo ý ẻm khát khao.

  Không thể để Lừa lừa được Ông Người, chi bộ nhở!
 25. #25 by Mỳ tôm trứng on 2010/05/30 - 13:18

  Tôi là con người Phạm Phương, tôi chưa bao giờ nhận mình là Lừa. An Hoàng Trung Tướng cũng là người nhưng tự nhận mình là lừa. Bởi vậy con người Phạm Phương viết những dòng này gửi đến con lừa An Hoàng Trung Tướng.@Phạm Phương.

  Những tên già hói đừng cậy thói quen xúm đông bầy đàn bắt nạt em í. Hăm hai, hăm ba mà lại là gái đang còn tuổi tin tin (yêu thế chứ lị). Không đú đởn hút hít, có tư duy, có lập luận, biết tìm đọc và biết nhận xét đánh giá rồi lên tiếng chửi lại thằng Hoàng Bờm khi thấy không đồng thuận ý kiến và tư duy dư thế. Nhẽ Anh thấy rất cần vỗ tay cổ vũ mới phải.

  Để anh sẽ chỉ đạo cán bộ thôn gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và cấp bằng khen cho em này. Cần nâng cao nhận thức của người dân anh trong chuyện biết nghe bằng hai tai trước những điều thằng Hoàng nói, và khi cần cũng có thể chửi bố nó lên, nếu không nó sẽ nỏ mồm, lười suy nghĩ, chỉ giỏi chém gió và đưa thông tin vịt. Hố hố

 26. #26 by Minh Dũng on 2010/05/30 - 13:35

  Hố hố, vãi cứt với các cháu 8x, 9x. Sự nghiệp khai sáng của Tướng mà thu hút các cháu 8x, 9x view càng nhiều là càng thành công đới.


  @Thiếu: Thiếu đâu, vầu cồng phơm cái coi. Nhẽ chạy mẹ?
 27. #27 by cậu thằng bần on 2010/05/30 - 14:14

  “ văn Bựa thu hút một lượng lớn độc giả từ nhiều thành phần, nhiều giai cấp, từ sinh viên chân đất mắt toét, ăn cơm mắm tôm nói chuyện thế giới đến các đại gia nhiều tiền rỗi việc thích đong đưa chuyện chính trị, chính em. Kéo theo đó là một hệ thống bậu xậu khá đông đủ, từ những bà nội trợ với giấc mơ trở thành blogger nổi tiếng, ngày ngày quên chà xoong nồi nhưng không bao giờ quên rằng mình chưa “còm” trên blog của An Hoàng Trung Tướng đến những công chức thích bớt xén thời gian để lên mạng tìm chỗ chửi nhau giải khuây” @ Phạm Phụ.

  ha ha ! tên nào thấy mình thuộc thành phần nào mau tự giác giơ tay lên ! nhớ lúc em ẻm cũng nhiệt tình đóng góp còm cho tên tướng & lúc đó ẻm thuộc thành phần gì. nay khg biết nhầm thuốc gì sau khi nằm viện mà đột biến ra như vầy, tên lang vô bốc thuốc cho ẻm mau ! địt !/ mẹ thứ ăn xôi ỉa chảy.

 28. #28 by Cocacola on 2010/05/30 - 14:41

  @Chi bộ: Có thể là Ông Cụ nhập vong vào Phạm Phòng rồi nên ẻm ra thế chi bộ ợ! Hôm trước Dì Bựa chả bẩu là vầu Dân Chí coi cụ phát là sụt áp, rớt server là gì!


  Nhà em không khi nầu mất điện (không tin hỏi Gô Xinh thì biết), lúc nãy cũng bị mất điện một lúc đấy chi bộ ợ! Nhẽ Cụ nhập vong linh thế nhở?

  Đâu Dì Bựa mày pốt phần 2 coi còn gì xảy ra nữa không nầu?
 29. #29 by bolaonhamnhi on 2010/05/30 - 15:40

  @ Rô xinh, Rô yêu! Tớ mặc định đéo cãi Vàng Son!

  @Chi bô, nhẽ thằng cu này cũng bị vong ám mẹ

  http://dantri.com.vn/c20/s20-396113/noi-long-nguoi-me-co-con-trai-am-muu-giet-ca-gia-dinh.htm

  @Địt cụ TT ỉa tiếp phần 2 xem vong Ông Cụ lãng đãng ra sao nào.

 30. #30 by otocu on 2010/05/30 - 15:57

  Ôtô đọc lốc Phạm Phương rồi. Có chi đâu mà ầm ĩ lên vậy. Chỉ là những ý kiến không đồng tình thôi. Địt mẹ, thằng Tướng chửi con nhà người ta như hắt nước vào mặt thì sao? Nhẽ đâu thói cứ bị chọc là dậy dựng lên thế? Địt mẹ những thằng thắc mắc.

 31. #31 by EURO on 2010/05/30 - 16:31

  @ Oto, không ai cấm ai đồng tình hay không đồng tình cả, quán Bựa là nơi dunghòa những ý kiến trái chiều nhiều nhất khỏi cần bàn thêm, nếu như không có ý kiến trái chiều thì quán Bựa chỉ là cái hố phân không hơn, nhưng điều để ngừoi ta làm nên tinhhoa hay bầnnông là khi chửi một cái gì thì cái đầu tiên là phải nhìn lại chính bản thân mình và điều nghiên cái mình muốn chửi kẻo tự vả mặt mình chanchát đó.

  Nếu như mình đã từng là 1 thànhviên của cái tậpthể đó, đã từng đónnhận rất nhiều những tìnhcảm đẹp của mọingừoi, đã từng rất nhiệttình là 1 phần tử trong đó rồi khi nầu nhìn lại chợt thấy bỏn so mà thấpkém đáng khinh quá, vậy thì nên nghĩ sao về ngừoi đó nhở?

  Nếu như mình đã đi nhắc nhở ngưòi khác phải ý thức rằng nơi đây toàn thạc sỹ hay tệ nhất là giảngviên đại học, giấy trắng mực đen còn sờ sờ ra đó mà chỉ ít ngày sau mình đã chửi cái bọn thạc sỹ giảng viên đó toàn bọn vô học ô hợp thì nên hiểu kiểu nguòi đó là gì hả bạn?

 32. #32 by Mỳ tôm trứng on 2010/05/30 - 16:38

  Hố hố. Dìn ảnh của thằng Ngẩu Pín mà lòng anh thấy vui đáo để. Ngắm dân anh, già, trẻ, nhớn, bé, nam thanh nữ tú đủ cả. Người người đồng lòng như một, nô nức, phấn khởi, bê bê, vác vác. Phát huy tinh thần thấy của rơi trên đường công nhặt về nhà cất giữ phòng khi giáp hạt mất mùa.

  Địt mẹ tên nào cổ vũ làm đường tầu tao tốc thì cứ lấy đây để làm khảo nghiệm rút lại ý kiến. Với giá trị của loại đường sắt này, nếu xây dựng xong thì cứ 50 mét anh lại phải cắt cử một đồng chí tự vệ xã đứng canh suốt 24/24h. Nếu không thì chỉ sau một tháng là dân anh vì thỏa mãn sự tò mò sáng tạo sẽ lót lá chuối khô để tránh bị điện giật và cậy mẹ hết đường ray về làm thanh bắc cầu ao để tắm truồng.

  Với hơn một ngàn năm trăm ki lô mét chiều dài tổng thể đi suốt chiều dài đất nước qua cả những khu hoang vu. Thằng nào học kinh tế thì lấy maý tính ra tính hộ anh bài toán chi trả lương cho riêng lực lượng dân quân xã canh đường ray đề phòng bị cậy phá này. Khi nào có đủ tiền và dự án khả thi rồi thì hãy làm, không thì dẹp. Để anh chỉ đạo tạm thời tập trung vào làm loại đường sắt mang tính tương đồng và có thể liên kết được với tuyến đường sắt xuyên á của các bạn Tầu và Miên với Ma lai cho thắm tình hữu nghị anh em Đại Nam Á. Vậy chứ hử.

 33. #33 by EURO on 2010/05/30 - 16:48

  Con ngừoi ta ai cũng có cái tôi, và trân trọng cái tôi của mình là hành động rất nên phát huy để thể hiệnlòng tự tôn của mình, nhưng tiếc thay cái tôi đó không đựoc nhìn chính xác thì nó lại sinh ra bệnh cuuồng vĩ . Có tấm bằng Đại học không có nghĩa nhận thức xã hội của bạn xứng với tấm bằng ấy, đặc biệt là bằng Lừa, không ai nể bạn hơn nếu như ra xã hội bạn ra rả giảng đạo đức hay tòan bàn những chiện quá tâm quá tầm nhưng tâm địa bạn thở ra toàn mùi Gato hạ đẳng. Ở qúan Bựa có Rô xinh và Hương Điêu, tự hào trình độ chỉ gọi là biết đọc biết viết đủ xóa mù, nhưng dám tựtin khẳngđịnh đủ sức trụ đựoc môitrừong khắcnghiệt quán Bựa vì cả 2 đứa đều biết ngừoi biết ta, biết sống đúng tâm đúng sức của mình, mặc dù bầnnông thì nghĩ 2 đứa tồntại đựoc ở đây đơn giản vì chiêu chài giai thôi, hahá thế mới bầnnông.

  Quán Bựa, biết  họchỏi và chấp nhận mình thua kém ngưòi này người kia để học hỏi thì sẽ không đâu trưởngthành nhanh hơn, nhưng nếu lúc nầu cũng giữ thái độ caongạo tao đéocó gì phẩy cầuthị thì e rằng dù bạn có cuồngvĩ tới đâu, cũng chỉ lòi cái đuôi bầnnông tới đó. Cái đó là mệnhđề không cần chứngminh.

  Không có ai là hoảnhảo trên thế giới nầy, nhưng đôi khi những việc rất rất nhỏ thôi cũng nói lên bạn là ai, là cái gì. Đâu cần lúc nầu cũng phẩy hô hào chiện đao to búa lớn nhỉ sức mình vác không nổi nhỉ? Như Rôxinh, chơi cho vui vẻ, gặp giai thì đong giảitrí, không biết thì dạ anh khaisáng cho em, chiatay thì cũng sẽ đựoc mọi ngừoi nghía  lại với tìnhcảm đẹp như kếtthúc một cuộcchơi vuivẻ, học đó chứ học đéo đâu xa nhỉ? 

 34. #34 by Cocacola on 2010/05/30 - 17:01

  Nếu như mình đã đi nhắc nhở ngưòi khác phải ý thức rằng nơi đây toàn thạc sỹ hay tệ nhất là giảngviên đại học, giấy trắng mực đen còn sờ sờ ra đó mà chỉ ít ngày sau mình đã chửi cái bọn thạc sỹ giảng viên đó toàn bọn vô học ô hợp thì nên hiểu kiểu nguòi đó là gì hả bạn? @Gô Xinh


  Ừa, kiểu lừa đấy em. Thế mà bẩu là Lừa thì nhẩy tưng tưng lên!

  @Pín:

  – Suy nghĩ kiểu Ông Người trong trường hợp của Pín: Tội thằng lái xe và chủ hàng thật. Thôi, coi có thể giúp nó giảm bớt được thiệt hại về người hay của thì giúp! Tội người ta!

  – Suy nghĩ kiểu Ông Lừa: nó bị thế rồi thì đổ vỡ 1 thùng dầu hay 99 thùng có khác gì nhâu? Coi như nó bị tai nạn vỡ mất 99 thùng dầu đi, mình có vác về vài thùng trong số đó thì coi như nó làm vỡ đổ ra đường vậy, tội tình gì không làm thế nhở!
 35. #35 by Chém Gió on 2010/05/30 - 17:22

  ……………..
  – Suy nghĩ kiểu Ông Lừa: nó bị thế rồi thì đổ vỡ 1 thùng dầu hay 99 thùng có khác gì nhâu? Coi như nó bị tai nạn vỡ mất 99 thùng dầu đi, mình có vác về vài thùng trong số đó thì coi như nó làm vỡ đổ ra đường vậy, tội tình gì không làm thế nhở!@ Cò Lả:

  Lừa mà nghĩ được thế chắc chỉ tầm 20%,si nghĩ Lừa nói chung là:
  “phải cố gắng,phải nhanh nhanh,không thì hết mất,nhiều thì ký gửi ở hàng khô,mà ít thì bố mày đỡ được mấy trăm tiền dầu ăn,gọi mẹ đĩ ra lấy thêm cho được nhiều..
  về cất hết rồi còn xem biển số và tuổi của lái xe để còn lô đề”.hố hố

 36. #36 by cathnga on 2010/05/30 - 17:33

  He he, có người viết cả mấy bài dài dài chưởi Trung Tướng kìa. Yêu thế không bít, em Nga ủng hộ phát. Chúc mầng quán Bựa nhở, nếu thi thoảng không có sự kiện thế nầy thì Quán Bựa nhạt thếch í.

  Chi bộ thoái đảng và các tổ chức liên đới ở đây nhế.

 37. #38 by Dynamo Kiev on 2010/05/30 - 18:18

  Tin giờ chót, đường sắt cao tốc của Lừa sẽ xây xong trước 2020 đoạn Hà  Nội – Đà Nẵng  theo lộ trình như sau :

  – Nhà nước  giải phóng mặt bằng, chi trả tái  định cư

  – Tiến  hành xã   hội hóa,  chia thành cổ phần dự án này. Trung Quốc sẽ là cổ  đông chính.

  – Vào năm 2010, khách Trung Quốc  đầu tiên sẽ đến Đà  Nẵng theo đường cao tốc.

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/30 - 23:35

   Có cái mấu./bò ý mà 2050 có caotốc. Lạcquan vừa vừa thôi.

 38. #40 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/30 - 19:03

  Yêu em Phương quá đi. Hehe
  Ôi bọn tự nhận là tinh hoa chạm nọc, đau khổ nhở.
   Khai sáng cái củ cọt. Hậu quả của cái thói bầy đàn nâng bi tên Bựa. Tên nầu vỗ ngực là tinh hoa vầu khai sáng ẻm đê

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/30 - 21:53

   Đéo cần biết em ẻm chưởi đúng/sai/hay/dở, chỉ cần chưởi là Dì ủnghộ.

 39. #42 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/30 - 19:26

  @Lão Cẩm Hói.
  Lão bẩu anh diễn giải lung tung.
  Lung tung cái lìn. Vấn đề anh nêu ra là chân lý mẹ (đéo cần hỏi thằng Cúc) . Có thể khoa học ông Người 100 năm nữa loay hoay mới chứng minh được nhớ. Lão thì hiểu được cái mẹ.
  Còn cái nguyên lý bất con mẹ gì định Heisenberg nó chỉ chứng minh đc một phần chân lý của anh đưa ra thôi
  Cãi cái đéo. thằng nào mới cần phải cầu thị. định k nói nữa nhưng thấy cứ lải nhải mãi.

  Thử hỏi thằng Gúc phát. (ôi đụ mạ chi bộ tinh hoa)
  http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0%E1%BB%A1ng_t%C3%ADnh_s%C3%B3ng-h%E1%BA%A1t
  http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_l%C3%BD_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh

 40. #43 by Dark Angel on 2010/05/30 - 19:56

  Chào Chibộ,

  Blog bạn gì Phương mà Rô yêu cho cái link thậtsự nhạttoẹt. Về cách viết nóichung khá chắctay, nhưng tưduy ẻm thì cũng chẳng qua ngọn cỏ. Chánvật. Trong các tácphẩm của ẻm, ẻm viết theo cách rất dở là đặt ra 1 or vài tìnhhuống, rồi phântích chiềusâu của nộitâm nhânvật thông qua tìnhhuống ấy. Cứ vậy, đọc 1 bài thì còn cóthể, tới bài 2 là bótoànthân. Truyện đéo có cốt như người đéo có não tủy. Quanh đi quẩn lại là “đau, rướm máu, khô khốc, chết lặng, …”. Thua.

  Chuyện ẻm chưởi Bà/Dì/Ông/Cụ/Lão/Thím Bựa thì có đéo gì phải quantâm hả Chibộ? Chưởi theo cách hạnhục trước rồi mới lấy lý giải non logical ra để cố ỉa vào luận điểm của ngườikhác sai thì chẳng mẹ gì đáng quantâm. Nếu ẻm chưởi mà có tí khoahọc chắc Đát cũng vỗ tay. Vì ẻm còn cơhội khaisáng. Chứ không thì khác lồl gì báo CôngAn???

  Dis cụ chibộ, vỗtay bạn Phạm gì Phương cái đéo. Mà dis cụ hình như Lão Bựa cũng qua đó chửi ẻm làm lồl gì?

  Chán vật. Dis cụ chi bộ.

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/30 - 21:50

    

   Thăng thầnquynh nầu bẩu Dì đi chỗ nầu chưởi gái đấy địt./cụ các cô nhế. Ngứa nghề đéo có việc gì mần hay sâu phải đi đâu chưởi gái? Lốc em Phương Dì chưa vầu lần nầu trừ một lần coi ảnh hehe.

    

   Gái có dững tưduy rất đặcthù, và nghe gái chưởi là một trảinghiệm taonhã.

 41. #45 by Cocacola on 2010/05/30 - 20:53

  Ừa, cô Đát nói vậy đủ ý rồi! Chi bộ họp ở đây cứ họp. Thiên hạ chửi từ nhà họ thì mắc mớ gì mình bận tâm cho mệt.


  Ai nên tinh hoa mà chẳng bị Lừa chửi một lần. Thế nhé chi bộ hãm! 
 42. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/30 - 21:23

  Chibộ dắm Chúanhật sinhhoạt ra sâu rùi ra sâu rùi? Có gì vui hông vui hông?

 43. #47 by trời mưa kẹt xe on 2010/05/30 - 22:30

  Chào Dì mới về, thứ 7 chủ nhật mệt bỏ mẹ có cái chó gì mà vui vẻ cơ chứ, vừa lên gặp cái link của Rô xinh vào háo hức háo hức mà rút cục thất vọng ghê gớm, em gái nó còn non quá đến tản văn còn ko biết viết thì làm sao đủ trình để luận văn Bựa.

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/30 - 23:37

   Đéo gì vửa đòihỏi tintin dễthương khùkhờ đángyêu, lại vửa đòihỏi biết biên văn Bựa là sâu là sâu?

 44. #49 by cuchuoiSG on 2010/05/30 - 22:42

  Địt cụ gia hu!

  Mịa kiếp nhà nó, mới viết bài dài ngoẵng đáp phân vào mặt con oắt Phạm Phương và đề nghị các đồng chí trong chi bộ không vào nhà nó ị bậy gây dư luận không tốt mà thằng da hu nó làm mất mịa đâu rồi, tức đíu chịu được.
  Thôi, đi ngủ mơi nhớ lại phọt bài chửi lên phần 2.

  Chờ mãi mà vẫn đíu thấy Trung Tiện nêu bài 2 lên đặng ỉa vài bãi cho mát dái.

 45. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/30 - 22:47

  Đây là thínghiệm đo Linhhồnlượng: http://www.snopes.com/religion/soulweight.asp.

 46. #52 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/30 - 23:00

 47. #53 by EURO on 2010/05/30 - 23:21

  @ Các tinh hoa yêu của Rô, hôm nay sinhnhật Rôxinh, có bốt mấy video clip cực kỳ mátmẻ để câuvìu bên nhà Rô, đề nghị các giai qua thơm Rô 1 cái chúc mừng nha. Cả Dì Tứong Bựa cũng đừng có trốn nghĩavụ nhế.

  Thôngbấu nầy thay cho giấy mời, nhânthể gào lên lấy tý  viu luôn, thế mới là Pr kiểu thượng đẳng!

  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/30 - 23:40

   Trúcmừng trúcmừng. Đêm nay có ọp mới Bựa nầu không em Dì ghentuông quá đi.

 48. #55 by vô thần on 2010/05/30 - 23:24

  Đm cái link lão Bựa vừa đưa  chắc Bựa nầu cũng gúc được dồi…có côngthức chó đâu? Đm bốt côngthức lên đê lão…

 49. #57 by Dark Angel on 2010/05/31 - 03:22

  Thư giãn tí nhể. Tới WC là em mừng vì đong thêm đc xiền cho Vện

 50. #58 by Dark Angel on 2010/05/31 - 03:23