Ông Cụ Nhập Vong (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thưa Quý Cô,

Trướckhi đọc bài, Quý Cô cần chấpnhận mộtsố Tiênđề Nhânsinhquan do Trung Tướng hoặc đồngchí Tên Nầu Đó phátbiểu như dướiđây, ngượclại, Quý Cô vuilòng quít Quán, cút về mới mẹ.

(i) Tiênđề Hồntồnbất: Linhhồn Tồntại và Bấtdiệt.

Nếu Quý Cô nghĩ Linhhồn không tồntại hoặc tồntại hữuhạn, vuilòng quít Quán, cút về mới mẹ.

Đồngchí Tên Nầu Đó mần thínghiệm:

Đặt Ông Người hấphối lên cânbàn điệntử siêunhậy nối máytính. Ông Người chết mòn chết mòn. Chạy phầnmềm. Lưu file. Phântích.. Suốt quátrình hấphối, trọnglượng Ông Người biếnđộng liêntục liêntục, biênđộ quãng 10-20 gam. Đấy là khoảng thờigian Linhhồn Ổng nấnná chiatay Ổng. Lúc máyđo nhịp tim nhịp thở báohiệu Ổng tèo, trọnglượng Ổng sụt tứckhắc 50-70 gam. Có Ông sụt tận 150 gam.

Đồngchí Tên Nầu Đó kếtluận, Linhhồn Ông Người vôhình dưng hữutrọng. Linhhồn trungbình nặng 50-70 gam, cábiệt 150 gam.

Trung Tướng đồngý Tên Nầu Đó chỗ Linhhồn hữutrọng, dưng đếch đồngý chỗ Linhhồn vôhình. Trung Tướng đoán Tển mải đongđếm trọnglượng Linhhồn mà quên mẹ theodõi hìnhtung con cỏn.

Quý Cô hay thăm thama Văn Điển hông?

Hãy thăm vầu dững chiều tà se lạnh, tầm 17h30-18h00 mùađông, sến thật sến.. Hãy chọn hôm mưa phùn lâyrây, thama vắng khách, muộn thật muộn.. Quý Cô sẽ thấy Linhhồn lẩnquất như khói như sương, con hình thuôn, con hình trám, con mầu xám, con mầu vàng, con ngắn ba gang, con dài bẩy trượng.

Đấy là dững Linhhồn còn lưuluyến Ông Người vửa khuất.

Trung Tướng cũng đếch đồngý Tên Nầu Đó chỗ Linhhồn nặng chỉ 150 gam. Linhhồn Tần Thủy Hoàng 405 gam. Ông Cụ 609 gam. Mao Xếnh Xáng 7,378 gam. Linhhồn Tư Đại Lâm suýtsoát 10 ký, cỡ embé hai tuổi, kỷlục hoàncầu (*).

Côngthức Linhhồnlượng côngbố sau.

Chẳng riêng Ông Người có Linhhồn. Ông Bò Ông Lợn cũng có. Ông Cây Ông Cỏ có. Ông Núi Ông Sông có. Ông Giăng Ông Sao có nốt.

Quý Cô thường cắt tiết gà chó ngỗng ngan hông?

Lúc cứa cổ Ông Gà, Quý Cô một tay nắm đầu Ổng, tay kia xoẹt dao, đúng hông?

Ông Gà đuỗn cánh giẫy dững ngắcngoải cuốicùng, Quý Cô thấy gì?

Trung Tướng thì thấy tay cầm dao dạiđờ. Dòng tửkhí Ông Gà cuộn lừlừ dọc nó, trôi tuốt sau gáy, nóng sực. Linhhồn Ông Gà đã thoát.

Trung Tướng từng xiết cổ một Ông Chó. Là một Ông Chó hoang Nga.

Trung Tướng mời Ổng một khúc giò Kolbasa. Ổng nghingại xíuxíu, rùi liềumạng cắn giò. Trung Tướng vuốt lưng Ổng lươngthiện. Ổng tan nghingại, đớp tòmtọp, thithoảng nghển mặt, ngắcngứ nuốt nghẹn, bốn chân run sầnsật. Ổng đói.

Trung Tướng bẩu, mầy chén của anh nguyên bữa trưa rùi mầy. Xong tháo dâyben, tròng cổ Ổng.

Ổng lại nghển mặt, ngắcngứ nuốt nghẹn. Ổng chưa no.

Trung Tướng gồng tuyền thân, xiết cựclực. Lệ Ông Chó tuôn mảimiết. Dãi Ông Chó phùi mảimiết. Dững mẩu giò nhai vội nhểu dần nhểu dần. Địt./mẹ mầy hehe đạp kinh thế.

Buổitối, bọn Trung Tướng 12 thằng chén Ông Chó, diệu bú miênman.

Buổiđêm, cả 12 thằng lồnglộn ỉa, kýtúcxá rềnvang tiếng dắm lẫn tiếng rặn, tiếng chưởi đời, chưởi Địt./mẹ Thằng Trung Tướng.

Rất quái, bọn Trung Tướng ỉa không cứt. Dững cơn mót mênhmang tràolộng, như mây bể gió ngàn, mót quặn tátràng, mót điênkhùng hoangdã, dưng đéo xả nủi một hòn cứt vã.

Linhhồn Ông Chó đã thoát.

Linhhồn chảdững tồntại, mà bấtdiệt. Cỏn không sinhra hay mấtđi, chỉ chiển từ Kiếp nầy qua Kiếp khác.

Bấtdiệt của Linhhồn Trung Tướng không trảinghiệm được, dưng cảmnhận được. Đừng trách Trung Tướng, ngoài Chúa, không ai cóthể trảinghiệm sự Bấtdiệt.

(Dừng câu vìu)

(@2010)

(*) Tư Đại Lâm: Tức Xích Ta Linh, đạithụ vôsản bấthủ. Thihào Hữu Hữu từng biên “Hoanhô Xích Ta Linh đờiđời cây đạithụ, Hoanhô Mao Trạch Đông đứng đầu sóng ngọn gió”.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Chấpnhận: Accept (Chấp nhận).
– Mộtsố: Some (Một số).
– Tiênđề: Axiom (Tiên đề).
– Nhânsinhquan: Life understanding (Nhân sinh quan).
– Đồngchí: Comrade (Đồng chí).
– Phátbiểu: Said (Phát biểu).
– Dướiđây: Below (Dưới đây).
– Ngượclại: Otherwise (Ngược lại).
– Vuilòng: Please (Vui lòng).
– Hồntồnbất: Soul exists eternally (Hồn Tồn Bất).
– Linhhồn: Soul (Linh hồn).
– Tồntại: Exist (Tồn tại).
– Bấtdiệt: Not die (Bất diệt).
– Hữuhạn: Finitely (Hữu hạn).
– Thínghiệm: Experiment (Thí nghiệm).
– Hấphối: Hospices (Hấp hối).
– Cânbàn: Table-scale (Cân bàn).
– Điệntử: Electronic (Điện tử).
– Siêunhậy: Super-sensitive (Siêu nhậy).
– Máytính: Computer (Máy tính).
– Phầnmềm: Software (Phần mềm).
– Phântích: Analyzing (Phân tích).
– Quátrình: Process (Quá trình).
– Trọnglượng: Weight (Trọng lượng).
– Biếnđộng: Fluctuate (Biến động).
– Liêntục: Continously (Liên tục).
– Biênđộ: Amplitude (Biên độ).
– Thờigian: Time (Thời gian).
– Nấnná: Linger (Nấn ná).
– Chiatay: Parting (Chia tay).
– Máyđo: Meter (Máy đo).
– Báohiệu: Notify (Báo hiệu).
– Tứckhắc: Immediately (Tức khắc).
– Kếtluận: Conclude (Kết luận).
– Vôhình: Invisible (Vô hình).
– Hữutrọng: Weightable (Hữu trọng).
– Trungbình: Average (Trung bình).
– Cábiệt: Special cases (Cá biệt).
– Đồngý: Agree (Đồng ý).
– Đongđếm: Count (Đong đếm).
– Theodõi: Track (Theo dõi).
– Hìnhtung: Image (Hình tung).
– Thama: Cemetry (Tha ma).
– Mùađông: Winter (Mùa đông).
– Lâyrây: Gently (Lây rây).
– Lẩnquất: Softly fly (Lẩn quất).
– Lưuluyến: Not willing to go (Lưu luyến).
– Suýtsoát: Almost (Suýt soát).
– Embé: Kid (Em bé).
– Kỷlục: Record (Kỷ lục).
– Hoàncầu: Universe (Hoàn cầu).
– Côngthức: Formula (Công thức).
– Linhhồnlượng: Soul-weight (Linh hồn lượng).
– Côngbố: Publish (Công bố).
– Ngắcngoải: Struggles to die (Ngắc ngoải).
– Cuốicùng: Last (Cuối cùng).
– Dạiđờ: Stiff (Dại đờ).
– Tửkhí: Death feeling (Tử khí).
– Lừlừ: Slowly (Lừ lừ).
– Nghingại: Suspicion (Nghi ngại).
– Xíuxíu: A little (Xíu xíu).
– Liềumạng: Foolhardy (Liều mạng).
– Lươngthiện: Honestly (Lương thiện).
– Tòmtọp: Tauktauk (Tòm tọp).
– Thithoảng: Sometimes (Thi thoảng).
– Ngắcngứ: Hardly swallow (Ngắc ngứ).
– Sầnsật: Shaky (Sần sật).
– Dâyben: Belt (Dây ben).
– Cựclực: Extremely powerful (Cực lực).
– Mảimiết: Non-stop (Mải miết).
– Hehe: Hey hey (Hehe).
– Buổitối: Evening (Buổi tối).
– Miênman: Constantly (Miên man).
– Buổiđêm: Night (Buổi đêm).
– Lồnglộn: Bolt (Lồng lộn).
– Kýtúcxá: Dormitory (Ký túc xá).
– Rềnvang: Roll (Rền vang).
– Địt./mẹ: What the fuck (Địt lồn mẹ).
– Mênhmang: Immense (Mênh mang).
– Tràolộng: Windy (Trào lộng).
– Tátràng: Duodenal (Tá tràng).
– Điênkhùng: Crazy (Điên khùng).
– Hoangdã: Wild (Hoang dã).
– Sinhra: Born (Sinh ra).
– Mấtđi: Lost (Mất đi).
– Trảinghiệm: Experience (Trải nghiệm).
– Cảmnhận: Feel (Cảm nhận).
– Cóthể: Can (Có thể).
– Đạithụ: Big wood (Đại thụ).
– Vôsản: Proletariat (Vô sản).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Thihào: Vietnamese poet (Thi hào).
– Hoanhô: Viva (Hoan hô).
– Đờiđời: Forever (Đời đời).

***

(Phần 2 xem ở đây) 1. #1 by pe^te^211 on 2010/05/28 - 17:04

  Tiên sư bố tên Tê cứng buồi dái chỉ được cái nâng bi với lên mặt là giỏi!@Trò Thứ

  Anh coi đây là lời khen tặng đáng yêu nhứt. Nhẽ bõ công anh dạy bẩu trò. Khà khà!!!

 2. #2 by Thầy Lang on 2010/05/28 - 17:46

  Đa số bác sỹ đéo bao giờ cảm nhận được việc này. Đa số bác sỹ Lừa vô thần, chỉ biết logic theo những gì được giáo dục trên bụng con lợn khi phanh ra thực tập. @Tên Dũng

   

  ~~~

   

  Chả nhẽ anh phẩy chưởi chú hô hô

   

  Bọn anh có bâu giờ thực tập chên con heo đâu nhở, đến xương mà bọn anh còn được xài cả xương người thật thì heo heo cái dắm. Nhẽ chú lại hóng ở bên bọn thú ý rùi vầu đây phần phật như vẩy dương vật ấy?

   

  Còn chiện vô thần, dis./mẹ, chú vầu quán bâu lâu rồi mà còn chửa biết anh không vô thần?

 3. #3 by Thầy Lang on 2010/05/28 - 17:48

  Cách xâu chuỗi thắt nút các tình tiết, sắp đặt nhân vật quá tài tình. Nhẽ hắn cũng là bác sĩ tâm thần hay sâu hay sâu? @ Cò Lả

   

  ~~~

   

  Quả phim đấy dựng từ triện tên Cò Lả ạ. Thành thử ngay từ triện đã hay ho bất hủ rùi, so với phim anh nghĩ còn hơn hẳn ấy chứ.

 4. #4 by Mỳ tôm trứng on 2010/05/28 - 17:50

  Sư bố Hoàng Bờm ( Xin lỗi các cụ nhà nó trước, các cụ thì chẳng lỗi rì, chỉ tại thằng cháu dại này, nhưng cứ phải chửi một phát đã ). Đã từng lếch thếch mài mòn gót giầy đây đó. Từng biết khoác áo choàng trắng đỏ, cổ đeo thánh giá, tay nhón bánh thánh oánh chén và miệng hô hết bần nông. Vậy mà tự nhiên lại học đòi Đồng đồng Bóng bóng, Cô cô Cậu cậu kiểu Tầu nhằm mỗi việc vẽ vời dẫn dụ tâm linh để tiến tới bôi xấu Ông Cụ.
  Nếu có Thế giới cho những Linh hồn tồn tại. Chắc giờ này Ông Cụ lại càng đang sát cánh chỉ đạo Tổ quốc anh, Nhân dân anh vững tâm xây dựng Kế hoạch Năm năm lần tiếp theo để tiến lên Phú cường và cương quyết đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của thằng Bờm và những phần tử xấu. Hố hố

 5. #5 by Cocacola on 2010/05/28 - 17:58

  Chả nhẽ anh phẩy chưởi chú hô hô @Lang Là:


  Bác trách các chú laymen làm giề! Các chú ý dù tinh hoa như thằng Tướng cũng điếu tài nầu biết được bọn mình nghĩ gì làm gì? Bỏn bẩu bọn mình nhìn ./ mãi rồi thấy nó như miếng thịt trâu tái! Nghe hài vãi nhờ!

  Nói chung là dân gian mờ! Đừng chấp! Hehe
 6. #6 by Thầy Lang on 2010/05/28 - 18:00

  Thế khi nầu thì những hạt ấy có thể (có thể thôi nha) lan truyền đi trong một môi trường (lại giả dụ khái niệm môi trường ở đây đơn giản chỉ là khoảng giữa chỗ này với chỗ kia thôi nha)?
  Là vì chỉ khi có sự lan truyền thì người ta mới có thể nói đến tính chất sóng! @ Cẩm già hói

   

  ~~~

   

  hô hô bắt quả tang Cẩm già hói làm trong nghề Vật lý nhế,

   

  câu đố này là Con mèo của Schrödinger chứ đéo!

 7. #7 by Thầy Lang on 2010/05/28 - 18:04

  Tư di của Lão cẩm, cảm xúc của lão, những gì Lão nghĩ trong củ sọ và linh hồn của Lão là sóng đấy. @ Bần Nông

   

  ~~~~

   

  Cô Nông vui đéo chịu, cô trộn món duy lý mới cả duy nghiệm vầu một rồi. Món cốc tai nầy khó lắm đấy cô ạ. Đéo phẩy dễ dàng trộn như trộn diệu đâu.

 8. #8 by Thầy Lang on 2010/05/28 - 18:07

  khi vật chất vận động quá nhanh thì tính sóng của nó thể hiện rõ rệt và tính hạt yếu hơn và ngược lại. @lại Bần Nông

   

  ~~~~

   

  Đéo hiểu cô Nông đọc ở đâu nói chiện nầy nhở, nhẽ phần phật như vẩy dương vật về Vật lý lượng tử mà đéo biết hệ thức bất định Heissenberg?

 9. #9 by audi_6789 on 2010/05/28 - 18:43

  Chânchọng thôngbấu, sau em Gô Xinh, Quán Bựa vửa có thêm một Nhà Bấu hehe. Đó là thím Thiếu Bựa.

  —————————-

  Thiếu Tướng giỏi quá. Ráng lên! Ráng lên!

 10. #10 by audi_6789 on 2010/05/28 - 18:46

  Già làng ơi ời!

  Đau bụng đứt ruột với Già làng rùi. Ha ha ha

 11. #11 by gialang on 2010/05/28 - 19:12

  ờ, con H’ Đì, mầy chắc xinh tươi như con chim trong cái rừng cái núi hè.

  Mầy ở trong nầy lâu sẽ thấy nhiều chiện cười đứt ruột. 
 12. #12 by Minh Dũng on 2010/05/28 - 19:17

  Đa số bác sỹ Lừa vô thần, chỉ biết logic theo những gì được giáo dục trên bụng con lợn khi phanh ra thực tập.


  @Tên Lang: Đọc kỹ nhé, anh chẩng thích chẻ chữ ra đâu. Dưng hàm ý trong câu nói của anh nó rộng, chứ chẳng chọc vầu Lang đâu nhế. Nếu Lang là bác sỹ, và là bác sỹ ở Lừa thì dìn lại hàng ngũ bác sỹ, y sỹ, y tá, vưn vưn ở Lừa đi. Còn nói thực tập trên con lợn cũng là một cách nói ẩn dụ. Chứ các ông B sỹ Lừa thực tập trên cái gì thì đâu thể nói xơi xơi con lợn chung chung được. Phẩy dựa trên chiên ngành cụ thể chớ. 

  Cách phân loại vô thần đơn giản nhất là vì bỏn nghĩ CHẾT LÀ HẾT. Chính si nghĩ này đã dìm bỏn xuống bùn. 

  Lừa ngoài chết trên đường giao thông. Lang còn biết Lừa chết ở đâu nhiều nhất hok? Ở bệnh viện đới. Mà chết oan nhìu lắm ý. Anh thề ốm không bâu giờ vầu bệnh viện Lừa. Nhẹ nhẹ thì vầu Việt Phớp, mà cũng order thằng doctor tây cho nó yên tâm.

  Ông bác sỹ nầu là tinh hoa ở đây si nghĩ cải tổ ngành đi.
 13. #13 by Cocacola on 2010/05/28 - 19:19

  @ Kính thưa chi bộ:


  Địt ./ vện thằng BBC Lừa. Lúc nãy tại hạ vầu coi một bài giật tít khá hot (nhưng cũ mèm) của nó với nhan đề “Thói quan tình dục của đàn ông Việt Nam”  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/05/100528_malesexsurvey_vn.shtml 

  Ngay cái hình minh họa  đăng chú thích là “Quan hệ nam nữ tại Việt Nam bla blah ” của một cái hình có hình nền là cờ Tầu.

  Anh không bài Khựa nhưng phải rõ ràng, lần trước Giang Nguyễn cho Ông Bích lên bẩu là vua Lừa là Khựa. Bây giờ giật cái tít hot như thế để minh họa bằng một khuôn mặt người trên nền cờ Khựa với chú thích rõ là chuyện Việt Nam.

  Chi bộ vầu xem coi Lả chửi địt ./ vện thằng Giang Nguyễn có sai không nầu?
 14. #14 by Minh Dũng on 2010/05/28 - 19:30

  @Lả: Vừa đọc xong đương vầu trang chủ của thằng ISDS để xem, quay ra đã thấy Lả chởi. Vầu xem lại mới dìn thấy cái ảnh nhỏ nhỏ.


  Ảnh gốc đơi Lả ơi. Cũng lạ khi cho cái ảnh đó vầu bài nầy.

  43% là con số ít. Nếu nói 85 hoặc 90 % có cảm tính không nhẩy? Chua thêm 10 hoặc 15% còn lại ốm yếu hoặc liệt dương, há há.
 15. #15 by cathnga on 2010/05/28 - 20:28

  @ Già làng vui tính phết nhờ???? Nói cũng ưng cái bụng em Nga lắm, dưng mà cấm được gọi em Nga là H’Nga đới.

  @ Anh Tây: Hỏi vầy mà cũng hỏi, nhẽ đâu có người muốn chơi với Ma hơn với Phật chớ. Ma thấp hơn người nhìu, cho nên làm người thì nên thực sự là người để cho Ma nó sợ chớ đừng để nó hù dọa.

  @ Sư Thích: Ngày nay, số lượng Thần hạ phàm nhiều vô số, số lượng xác thân con người còn không đủ, nên rất nhiều các vị Thần phải chuyển sinh làm cây cỏ, động vật để có cơ hội được dung hòa với Đại Pháp. Con người thực sự được tạo ra ở tại địa cầu nầy hầu hết bị giữ lại ở cõi âm, cho nên nhà Chùa đừng lo thiếu linh hồn nhế. 

 16. #16 by Minh Dũng on 2010/05/28 - 20:38

  Bài Truy mò 4 cồng vãi cứt mà nó báo có 3 cồng là sâu nhể chi bộ?

 17. #17 by gialang on 2010/05/28 - 20:53

  hé hé hé, con H’Nga mầy cấm chiện ác ôn quá. Không kêu mầy H’ Nga thì kêu mầy bằng gì chớ?

  Ờ H’ Nga, hôm qua già làng tao gặp thằng già làng bản kế bên, nó mời tao đi coi múa đó mầy. mà múa này là do thằng e poc tam gì đó nó tài trợ, nghe thằng bạn già làng nó nói e poc tam cũng là cơ quan truyền thông của Pháp luân Đại Pháp đó mầy H’ Nga. Nghe thằng già làng bạn mời mà tao sực nhớ tới mầy đó chớ. mà hổm giờ cái rẫy cái nương nó níu nó kéo cái chưng tao quá nên đành đi hông  được.  Thôi sẳn  đây tao cũng mong cho mầy và FalunDafa của mầy được mạnh giỏi.  
 18. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/28 - 21:51

  Chibộ chưởi nhau đến đâu rùi Dì buồn ngủ wá sưbố chibộ.

 19. #19 by Gia_lamcam on 2010/05/28 - 21:59

  hô hô bắt quả tang Cẩm già hói làm trong nghề Vật lý nhế,

  câu đố này là Con mèo của Schrödinger chứ đéo!@Thầy Lang

  Há há há,
  Thì ra tên Thầy Lang ngành vật lý à? Thế mờ anh tưởng hắn doctor.
  Mẹ, anh thật, nói chiện chiên môn với bọn bần nông khó điếu chịu. Cứ ông nói gà thì bà nói vịt, bực quá. Anh đã thôi không đôi co thêm với bần nông nữa rùi.
  Bọn bỏn chữ nghĩa điếu chính xác mà cứ hay to mồm. Mà tranh lận với bọn bỏn thì cứ dây cà ra dây muống, y như tên Dốt Tướng có lần bẩu em Thảo cái trò đó là “uýnh dắm hội nghị”.

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/28 - 23:18

   Cẩm Hói tintin nhở? Bỏn đéo biết thì bỏn mới cãi chứ biết rõ thì cãi làm ./ gì?

    

 20. #21 by Thầy Lang on 2010/05/28 - 22:48

  Minh Dũng: anh bẩu thật, chú ở cồng trước nói anh không cảm nhận được hồn thoát ra là vì anh vô thần, đầu óc lý thuyết suôn, anh mới chửi (mà đã chửi đéo). Chứ nói chiện kiểu thoát ý văn hoa bay bướm, mà lại chưởi cả ngành y thì anh chịu. Anh chỉ bẩu thật, nghề nào nghiệp đấy, có bọn nào muốn nghiệp vụ yếu, bị bịnh nhân như chú chửi vầu mặt. Anh nói nhanh cho nó vuông luôn là đéo có nhân vật nầu trong ngành có thể cải tổ nủi ngành y cả. Muốn hiểu vì sâu thì cứ qua blog tay Hồ Hải bác sĩ mà đọc, hắn biên đầy đủ bài bản đấy, chung quy là tại thượng tầng kiến trúc chứ đéo.

   

  Một lần nữa anh kêu gọi dững tên dư chú Minh, nghĩa là có nhiều xiền và kéo theo đó là có thêm quyền chửi, là hãy chửi người thật việc thật, đừng chửi chung. Nghề nầu cũng có thằng này thằng nọ. Anh đéo biết chú làm nghề gì, nhưng nếu chú ở Luas, nhẽ có ngày chú cũng khó chịu khi bị thằng khác “phán” dư đúng rồi thế.

   

  PS: vô tới FV mà chú vưỡn còn muốn order luôn cả Khoai Tây khám thì anh thật bái phục chú đấy hô hô. Thiên hạ thật nhiều cách để nâng cái tôi của mình lên tầm cao chót vót

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/28 - 23:03

   Vầu Việt Pháp khám ./ hoặc đẻđái thì lúc đéo nầu chả có Khoaitây việcgì phải Book?

    

   Tinhiên khám đầulâu, tim, phế.. thì đúng là phải Book lịch. Nếu muốn chọn đúng thằng đốctờ mình khoái thì phải Book trước cả tháng.

    

   Địtmẹ vầu dững chỗ như Việt Pháp mà đéo được Tây khám thì chạy mẹ qua Bạch Mai cho lành. Cô Lang đéo là bệnhnhân nên đéo biết rùi.

    

   Giờ bọn Hà Nội có xiền thì thích đẻ đái bên Thái. Nó phụcvụ như vợ nó luôn. Giá tính ra rẻ hơn Việt Pháp. Tinhiên khám địnhkỳ thì nên vầu VP, đến trước khi đẻ một hai tuần hãy sang Thái.

 21. #23 by Thầy Lang on 2010/05/28 - 22:55

  Há há há,
  Thì ra tên Thầy Lang ngành vật lý à? @ Cẩm già hói

   

  ~~~

   

  Anh có vật lý gì đâu.

   

  Đọc Bible mãi nên cứ dây dưa ra khắp các môn khoa học thế thui.

   

   

 22. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/28 - 22:56

  @Vua Già Hói.

   

  Bài của thằng Tuto cô bốt sến quá ha. Để lúc nầu Dì giớithiệu nhạc Ý Đại Lợi cho chibộ trảinghiệm.

   

  Nhớ thằng Tuto hồi trẻ có đôi giầy mần từ da buồi cávoi mầu vàng, Dì cố mãi mới sắm được một đôi yhệt, dưng hóara bọn chiênnghiệp bẩu nó mần bằng da bẹn bê.

   

  Bẹn bê thì bẹn bê, nó bền vôđối, đi đến 15 năm đéo hỏng.

   

 23. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/28 - 23:07

  Cô Lang đúng là đốctờ Lừa quốcdoanh nên đéo biết chiện book đốctờ trong các phòng khám tư loại xịn nhở.

   

  Nó có danhsách cả trăm thằng đốctờ, cả Khoaitây cả Lừa, cả giáosư tiếnsĩ cả chiênviên lâunăm, cả giai cả gái, cả giàhói cả trẻranh.. muốn chọn thằng nầu thì chọn.

 24. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/28 - 23:14

  Địtmẹ Dì đi bịnhviện chữa bịnh (là người nhà Dì, chứ Dì khỏe như Ông Tê Giác, mần đéo gì có bịnh), thì suynghĩ tiênquyết là Dì xácđịnh đi mua dịchvụ, đéo phải mang ơn thằng nầu.

   

  Nên Dì vầu khám là có quyền chọn đốctờ, có quyền mặccả, và có quyền đuổi mẹ thằng đốctờ đểu mà Dì cảmthấy đéo được việc hoặc trông cái mặt nó cứ ./ ./ Dì đéo ưa.

   

  Dì biết nói điều nầy khiến bọn đốctờ xịn như cô Lang cô Tờ chạnhlòng, dưng mà Dì nói thiệt đó đéo dỡn đâu.

   

  Lừa đéo chịu khám/chữa cho Dì thì Dì qua Thái. Nếu đận nầu đông xiền thì qua Sinh. Ở bển thì đúng mình là thượngđế thật. Lúc nầu Dì kể cho nghe chiện con vện Dì khám thớt bên Thái nhế.

   

 25. #28 by Thầy Lang on 2010/05/28 - 23:25

  dis có phẩy anh không biết đâu, dưng nếu anh có xiền đông để hở là chạy vầu FV (anh chọn nó cũng là vì quy trình dịch của nó thông thoáng sạch sẽ, chứ nó làm khác đéo gì anh làm hô hô) thì anh vưỡn thích thằng khám chữa cho anh là BS Việt (dĩ nhiên trừ dững bịnh quá khó, phẫu thuật này kia chẳng hạn).

   

  Nhẽ anh lý tưởng hóa quá, dưng anh vưởn luôn nghĩ, thằng lang băm nầu chữa là chữa người bệnh đéo phải chữa căn bệnh.

   

   

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/28 - 23:38

   Ừa thì chữa ngườibịnh, thì sâu?

    

   Dì từng dẫn một tên bôlão vầu Việt Pháp khám u não. Thằng đốctờ Tây khám xong gọi Dì ra bẩu, cơhội sống của bôlão mầy bằng 1%.

    

   Dì dẫn bôlão vầu Việt Đức (tên giống Việt Pháp, dưng nó là bịnhviện quốcdoanh, còn Việt Pháp là liêndoanh, nói thế để chibộ hiểu). Thằng đốctờ hàng khủng Việt Đức bẩu, cơhội sống của bôlão mầy bằng 10%.

    

   Dì biết ngay cơhội sống của bôlão bằng Zero. Và quyếtđịnh mổ ở Việt Đức.

    

   Mổ xong 2 tuần bôlão đi.

    

 26. #30 by Thầy Lang on 2010/05/28 - 23:29

  Ông Mèo ý thì liêncan gì tới Bible? @TT

   

  Bible là ý anh nói vướn đề anh quan tâm là Tông giáo, rùi dẫn tới thằng gì Anh tanh, Anh tanh thì cãi nhâu mới một vài tên, một trong số tển là tên nghĩ ra Ông Mèo.

   

  Dưng càng đọc lượng tử, anh càng tin cái đang bay trên dững băn khoăn của bọn vật lý lý thuyết chính là wisdom mà Genesis 1:1 đã biên.

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/28 - 23:41

   Càng ngày bọn Vậtlý lýthuyết càng đi xa món Vậtlý triềnthống, mà tuyền sađà vầu Tônggiáo.

    

 27. #32 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/28 - 23:31

  Anh bần nông thì nhận mình bần nông. Còn cái địt mẹ bọn tự nhận mình là tinh hoa, tự thủ dâm bầy đàn khác đéo gì chỗ khác ở xứ Lừa. Hài vãi đái

  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/28 - 23:42

   Cô Hoa dỗi ai thế nhở? Mách Dì để Dì chưởi hộ cho.

 28. #34 by buitruong1689 on 2010/05/29 - 00:04

  Chânchọng thôngbấu, sau em Gô Xinh, Quán Bựa vửa có thêm một Nhà Bấu hehe. Đó là thím Thiếu Bựa.@Bựa
    Anh tưởng Thiếu đang làm người mẫu ảnh:
  Thiếu bựa làm người mẫu nầy
   Đồng chí này na ná Thiếu Gay của quán. Nhẽ đúng mẹ!!!

 29. #38 by voong ngau pin on 2010/05/29 - 00:18

  copy cả 4 dòng của pho tô bu kẹt mà ko hiện đc ảnh là sâu là sâu????chi bộ ai biết bày em tường tận phát    em dốt máy tinhs,,,,, dì lồn xóa hộ em cái đống ảnh đéo ra,,thanks

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/29 - 13:22

   Kích vầu ảnh, chọn Copy, rùi bết vầu cồng thôi cô Bín.

 30. #40 by Chém Gió on 2010/05/29 - 00:30

  Địt mẹ,chi bộ cãi nhau xôm nhờ.
  tên Dũng hói nói nghành y mà chả hiểu mẹ.
  Các chú học kinh tế kinh teo 4 năm,ra trường các chú kiếm xiền cứ ngon như xáo chó,vài năm lên giám đốc hoặc ông chủ mẹ.
  Nhà Nhà ta học 6 năm giời, 12 lời thề,học xong mất vài xịch đến vài lít để xin vầu bệnh viện tươm tươm tí
  lương thì 2,3 trẹo 1 tháng,ăn đéo gì ăn đéo gì,động cái lãnh đạo lại dọa rồ,lại quà cáp để được yên thân,muốn làm bác sĩ chuyên khoa lại học tiếp địt mẹ,rồi chữa bệnh thì đủ các thứ loại bệnh nhân,từ thằng chí phèo đến thằng hợm của,địt mẹ kêu ca đéo gì.có tiền sang thái sang sinh,không thì đi thầy lang thầy cúng.cải tổ đéo gì

 31. #42 by Trung Úy on 2010/05/29 - 00:30

  Cụ Cố thân chầu các chắt bựa yêu quý! Cố không rành về chủ đề nầy lắm nhưng lỡ mang nghiệp chém gió thì cũng đành vậy. Nên các chắt thông củm cho Cố.

  Đầu tiên, Cố mong các chắt đừng bâu giờ trở thành những ông Người xem thế giới nầy là một cái đéo gì đó hiển nhiên. Vì công việc hàng ngày của mấy ông Người như vậy chỉ là hít không khí, rùi đớp cơm và ỉa ra cứt. Mà phàm đã lo tập trung ăn ỉa thì lấy đéo đâu ra thời gian để kinh ngạc trước cuộc sống nầy. Cụ Cố tạm gọi mấy ông Người đó là những ông Kễnh.

  Các ông Kễnh chỉ quan tâm đến giá phò hôm nay bao nhiêu một ịch, rùi diễn biến thị trường trứng lên xuống như thế nầu, … nên khi đặt câu hỏi cho các ông Kễnh có bít mình từ đâu ra không thì các ông cảm thấy rất nhức đầu và không muốn suy nghĩ hay trả lời cái cặc gì cả. Những ông Kễnh đó đéo phải hữu thần mà cũng chẳng thuộc vô thần, mà là thuộc trường phái ăn ỉa nghẹt hầm cầu.

  Các ông Kễnh dễ dàng tin chiện mình chui ra từ lồn khỉ và coi đó là chiện hiển nhiên nhất trần đời không có gì băn khoăn. Nhưng Cụ Cố đảm bẩu chăm phần chăm khi các ông Kễnh ở tuổi lên 3 sẽ hỏi “Ơ, địt ông Cụ, thế con khỉ nó từ đéo đâu chui ra hử?”. Đó là sự khác biệt giữa ông Kễnh lên 3 và ông Kễnh đã bít ịch phò.

  Đi ỉa cái đã, mai chém gió tiếp. Đù mẹ Chi bộ khặc bựa và các thể loại ông Kễnh.  Địt cụ thằng Già Hú lồn. 

 32. #44 by voong ngau pin on 2010/05/29 - 00:59

  TL0_11380354_1_1.jpg

  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/29 - 14:11

   Bigiờ mọi Lừa đều coi chiện ăn cắp/cướp là chiện chả có đéo gì áynáy.

    

   Lũ súcvật chết hết mẹ chúngmài đi.

 33. #46 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/05/29 - 01:04

  Mịa, đông cồng thế nhờ.
  Lão Bựa chuyển sang bài tiếp theo đi, chi bộ cãi nhau cũng tương đối rồi.

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/29 - 14:12

   Cái kiểu đéo đâu mà cứ xúi Dì đi ỉa lúc Dì vừa ăn cơm xong thế?

    

 34. #48 by Cocacola on 2010/05/29 - 03:04

  Cải tổ ngành y à? Chuyện đó đéo bâu giờ xảy ra được lúc này? Vì sâu vì sâu?


  Vì chung ương đéo buông chứ sâu chứ sâu! Trong tất cả các ngành kinh tế dịch vụ, hiện giờ chung ương vưỡn duy trì hình thức quản lý kiểu bao cấp như xưa, đó là giáo dục và y tế. Và đó là hai ngành tệ hại nhất trong xã hội Lừa hiện tại.

  Vì sâu chung ương đéo muốn buông? Anh sẽ trả nhời các cô các chú vầu dịp khác. Nhớ!

  Các cô các chú nầu già hói sống qua thời bao cấp có còn nhớ các phong trào rất ruồi bu có tên “Phát động phong trào nụ cười thương nghiệp”, “Văn minh thương nghiệp” hay Gì.

  Lý do tại sâu: Vì quần chúng Lừa kêu ca quá về thái độ coi người mua chẳng bằng cái giẻ rách của các cô chú mậu dịch viên các cửa hàng phân phối thương nghiệp quốc doanh.

  Phát động rầm rộ cho vui cửa vui nhà chứ thay đổi được điếu. Vì sâu? Già hói dùng kinh nghiệm, tin-tin dùng củ sọ đoán nhế!

  Đùng phát chung ương buông tay bỏ bao cấp, ngành thương mại được tự do kinh doanh, giờ thì bước ra chợ, vầu siêu thị, đi Parkson … đâu đâu cũng vui vẻ, người bán cảm ơn người mua, các em gái bán hàng xinh tươi ngọt ngào thơm phức…

  Tất nhiên trừ Phở chửi Cháo chửi gì của Lừa Bắc là văn hóa phi vật thể của thời bao cấp còn sót lại.

  Giờ đây chung ương lại phát động kêu gọi Y đức, Thái độ phục vụ vươn vươn cho ngày y và Chống bệnh thành tích vươn vươn cho ngành giáo dục. Y chang như Nụ cười thương nghiệp khi xưa thôi, chỉ để cho quần chúng Lừa bị lừa và bớt kêu thôi chứ giải quyết được cái buồi ấy.
  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/29 - 15:28

   Chỉ có một cách, phân Ytế và Giáodục thành 2 loại:

    

   – Loại thứ 1 là Kinhdoanh. Huyềntuyền sòngphẳng, và phải tuânthủ đạođức kinhdoanh, xácđịnh Xiền là côngcụ điềuchỉnh các mối quanhệ.

    

   – Loại thứ 2 là Từthiện. Cái nầy chỉ có các tổchức Tônggiáo nhớn và uytín mới mần nủi.

    

   Môhình ý chính là môhình bọn Pháp thúi đã mang đến Lừa và Ông Cụ títởn xóabỏ theo gương bạn Linh bên Sô Liên hehe địt./mẹ Ông Cụ.

    

 35. #50 by Adam on 2010/05/29 - 07:55

  Địt mẹ chi bộ dắm . Riêng anh thì anh tin có linh hồn , do con người giết hại thú rừng nên chúng đầu thai làm kiếp người, cho nên ngày càng có nhiều thằng người xử sự như thú vật vậy ! Thằng nào cãi lại anh đổ cứt vầu mồm . Địt mẹ chi bộ phát nữa . He he he.

 36. #52 by Thích Đủ Thứ on 2010/05/29 - 09:14

  Hix!

  Tên Đàm độc mồm thật!
  Nhưng có lẽ là đúng như vậy!

 37. #54 by Ông Lừa Cụ on 2010/05/29 - 10:04

  Chầu chầu chi bộ, anh mới vầu oánh dắm sau bao ngày miệt mài miệt mài ngưởi dắm chi bộ đới.

  Địt cụ chi bộ chưởi nhau đéo gì sóng, đéo gì lượng tử, đéo gì tâm linh, đéo gì vô thần anh chả hiểu mẹ…

  Địt cụ Thằng Dì mầy tả quả thịt Ông Chó làm Anh xúc động quá đi, dắm dít tung tóe loe tóe loe. Nhẽ anh sến mẹ

  Địt cụ cả lò chi bộ phát nữa cho nó phải phép Quán Bựa nhế.

   

 38. #56 by toi_vua on 2010/05/29 - 10:48

  @Vua Già Hói.

   

  Bài của thằng Tuto cô bốt sến quá ha. Để lúc nầu Dì giớithiệu nhạc Ý Đại Lợi cho chibộ trảinghiệm.

   

  Nhớ thằng Tuto hồi trẻ có đôi giầy mần từ da buồi cávoi mầu vàng, Dì cố mãi mới sắm được một đôi yhệt, dưng hóara bọn chiênnghiệp bẩu nó mần bằng da bẹn bê.

   

  Bẹn bê thì bẹn bê, nó bền vôđối, đi đến 15 năm đéo hỏng.

   Dì Trung Tướng bữa nay điếu đanh đá như mọi khi nhể. Thank Dì phát trước nhé.

 39. #58 by otocu on 2010/05/29 - 11:10

  Nhạt quá rồi Tướng à!

  Đổi thôi!

 40. #60 by kochumbenim09 on 2010/05/29 - 12:35

  chi bộ với thằng dì bựa sang miên đào vàng hết rùi à…quán vắng nhể….dcm cứ như tàu hỏa nhập ma hết rùi..thằng thóm thiếu dạo nầy thay đủi hẳn…trúc mầng trúc mầng…

 41. #61 by Trưởngthôn on 2010/05/29 - 13:13

  Quan sát viên mãi rồi chán bỏ mẹ, chi bộ cho iem sinh hoạt với nha.
  Có cái này chi bộ thảo luận thêm rất hợp với chủ đề của entry này
  http://phattuvietnam.net/4/7539.html
  Tướng nông dân Hoàng Hoa Thám về nói chuyện đới, có nhắc cả đến Bác Hồ, Vua Hùng nữa chi bộ coi có thiệt không?

 42. #63 by voong ngau pin on 2010/05/29 - 14:12

  sao nó bé như ghe lồn thế này,,,lại phát nữa

  VZ0_11380128_1_1.jpg picture by voongngaupin

  lũ Lừa đang hôi dầu ăn của xe tai nạn

   

  TL0_11380354_1_1.jpg picture by voongngaupin

  nhân dịp này chi bộ có ai làm ở nghành thương nghiệp bán giá ưu đãi cho bà con Lừa ít đậu phụ đặng rán với dầu cướp đc,,,

  CS0_11380168_1_1.jpg picture by voongngaupin

  ta tự hào đi lên ÔI VIỆT NAM

   

  • #64 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/29 - 15:37

   Mẹ lúc nầu phải trộn thuốc chuột vầu dầu ăn, rùi giả đò thuê xe thươngbinh chở, cốtình uýnh đổ một đống ra đường.. cho chết hết mẹ lũ súcvật đi.

 43. #65 by buitruong1689 on 2010/05/29 - 16:04

  địt./mẹ Ông Cụ.@Bựa
  Hố Hố

 44. #66 by Gia_lamcam on 2010/05/29 - 16:05

  Cẩm Hói tintin nhở? Bỏn đéo biết thì bỏn mới cãi chứ biết rõ thì cãi làm ./ gì?@Dốt Tướng
  Tiên sư bố tên Dốt Tướng nhá.
  Điếu biết thì:
  1. Dựa cột mà nghe;
  2. Hỏi các bậc trưởng lão để mờ tiến bộ.
  3. Ngậm a lô vầu hoặc há hốc a lô ra (dưng mờ không được để phát ra âm thanh, tức cũng = 1.).
  Còn như mới nghe hơi nồi chõ, điếu rõ ràng hoặc hiểu chưa đến nơi đến chốn thì:
  1. Đừng nên tranh lận hay tranh cãi (càng cãi càng lòi dốt);
  2. Giống như 1.
  Như anh ấy, anh biết điếu gì về bóng đè mới người đè đâu. Vậy thì kệ bố Dốt Tướng nói gì thì nói, anh điếu tham gia, tin hay không tin kệ bố anh.
  Như hồi hổi, Dốt Tướng tranh lận với cô giáo Thảo đến nỗi phẩy phát cáu lên thì có phẩy hắn cũng tintin à?
  Sư bố Dốt Tướng.

 45. #67 by buitruong1689 on 2010/05/29 - 16:06

  Địt pẹ chuyển bài đê. Cù nhây nhở

 46. #68 by Khoai Tây on 2010/05/29 - 16:23

  Lão hói Cẩm tintin rõràng, nhận đi, chối gì nữa.


  Đasố Lừa không biết cách tranhluận, tracứu thôngtin, thậmchí suynghĩ thế nào là đúng là sai. Địt ./ mẹ sựnghiệp trồngngười vĩđại của Ông Cụ đẻ ra hết thảy Lừa vậyđó.

  Thếnên phải khíchlệ quầnchúng Lừa phátbiểu, sai đúng kệ mẹ, chỉ cần quầnchúng dám phátbiểu thì quầnchúng sẽ có cơhội họchỏi, sai từtừ sẽ thành đúng, đúng sẽ đúng hơn, quầnchúng sẽ mạnhdạn hơn. Lịt ./ mẹ chânlí đơngiản ấy tới bây giờ đasố Lừa vẫn đéo biết, buồn bỏ mẹ đi được.

  Quầnchúng Lừa imim, mãimãi chúng sẽ là Lừa.

  Địt ./ mẹ tấtcả các Bựa vầu coi mà không còm nhớ, chửi phát, hố hố..

  P.S: Ảnh của Cô Pín đẹp nhể đẹp nhể, mặt Lừa cứ là tươiroirói khi ăncắp ăncướp nhế. Tây có một mơước, một mơước tộtđộ là build được một trang thông tin tiếng Mẽo ngày có triệu hit từ Mẽo, từ Âu, từ Nhật. Trang đó đơngiản lắm, chỉ sưutầm rồi đưalên dững ảnh Lừa tươirói như nầy cho bọn độcgiả đọc rồi tẩychay mọi thứ liênquan tới Lừa trên toàncầu như tẩychay dịch hạch chơi.
 47. #69 by Cocacola on 2010/05/29 - 16:38

  Chỉ có một cách, phân Ytế và Giáodục thành 2 loại @ Tướng


  Đúng òi! Nhưng đã bẩu là chung ương không bâu giờ buông 2 ngành này mà. Bựa nầu mà bẩu đây là hai ngành dịch vụ là một sự xúc phạm lớn với chung ương đấy! Bọn HVB sẽ nhảy vầu chửi té tát ngay!

  Hiện giờ có y tế tư nhưng nhà nước vẫn là ông Kễnh bằng đủ các phù phép chính thức có, bất thành văn có để chèn ép tối đa khu vực này. Dân Lừa không hưởng lợi gì nhiều từ khu vực tư này cả.

  Sự tình cũng xảy ra tương tự đối với ngành giáo dục.
 48. #70 by Mỳ tôm trứng on 2010/05/29 - 16:43

  Địt ./ vện thằng BBC Lừa. Lúc nãy tại hạ vầu coi một bài giật tít khá hot (nhưng cũ mèm) của nó với nhan đề “Thói quan tình dục của đàn ông Việt Nam”@Cò lả
  Lả chả biết buồi gì. Đọc Bi bi ci An nam mít khác đéo đọc blog của Hoàng bờm. Mang tính giải trí làm chủ đạo, làm đéo gì có căn cứ cơ sở gì để làm tin.

  Điều tra ‘sơ bộ’ của ISDS được tiến hành trong ba năm, tại bốn tỉnh Hà Nội, tp Hồ Chí Minh, Hà Tây (cũ) và Cần Thơ. Gần 300 người tham gia trả lời câu hỏi.@BBC  Vietnamese
  Đã gọi là Điều tra Xã hội học thì phải yêu cầu tính chính xác về con số. Đằng này nghe sai số với câu ” gần 300 người ” đã thấy kết quả điều tra là con số Zero to tướng. Ngoài ra, chúng nó làm buồi gì với 3 năm bằng 1095 ngày mà hỏi nhõn có được gần 300 thằng. Vậy mỗi ngày ngoài chuyện ăn, ỉa, đái, ịch phò và đi loanh quanh trong bốn tỉnh để hỏi chỉ được có khoảng 3,65 thằng trên một ngày.
  Chưa kể khi điều tra, thành phần các nhóm được lựa chọn để hỏi như : Độ tuổi, trình độ, hình thức công việc, mức thu nhập và vưn vưn cũng ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả cuối cùng. Chả dụ hỏi phải tuyền đứa đầu hói chim teo như Hoàng Bờm, nhìn thấy gái có động đậy đéo gì đâu mà còn bồ bịch. Nhưng nhỡ chọn hỏi phải những thằng thấy gái, dù già dù trẻ nó đều tí tởn như tên Phẹt, hay băm bổ hừng hực như tên Hục. Kết quả nó lại chả cho ra trái ngược mẹ với nhau. Bồ bịch cứ bồ bịch, đọc vui thôi, cáu làm buồi gì với bọn ấy.
   

 49. #71 by Cocacola on 2010/05/29 - 17:02

  @Cô Trứng:


  Đéo nói đến số liệu của bỏn, chỉ chửi là trong bài bỏn chen cái hình trên nền cờ Tầu với chú thích là chuyện Việt Nam!