Ông Cụ Nhập Vong (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thưa Quý Cô,

Trướckhi đọc bài, Quý Cô cần chấpnhận mộtsố Tiênđề Nhânsinhquan do Trung Tướng hoặc đồngchí Tên Nầu Đó phátbiểu như dướiđây, ngượclại, Quý Cô vuilòng quít Quán, cút về mới mẹ.

(i) Tiênđề Hồntồnbất: Linhhồn Tồntại và Bấtdiệt.

Nếu Quý Cô nghĩ Linhhồn không tồntại hoặc tồntại hữuhạn, vuilòng quít Quán, cút về mới mẹ.

Đồngchí Tên Nầu Đó mần thínghiệm:

Đặt Ông Người hấphối lên cânbàn điệntử siêunhậy nối máytính. Ông Người chết mòn chết mòn. Chạy phầnmềm. Lưu file. Phântích.. Suốt quátrình hấphối, trọnglượng Ông Người biếnđộng liêntục liêntục, biênđộ quãng 10-20 gam. Đấy là khoảng thờigian Linhhồn Ổng nấnná chiatay Ổng. Lúc máyđo nhịp tim nhịp thở báohiệu Ổng tèo, trọnglượng Ổng sụt tứckhắc 50-70 gam. Có Ông sụt tận 150 gam.

Đồngchí Tên Nầu Đó kếtluận, Linhhồn Ông Người vôhình dưng hữutrọng. Linhhồn trungbình nặng 50-70 gam, cábiệt 150 gam.

Trung Tướng đồngý Tên Nầu Đó chỗ Linhhồn hữutrọng, dưng đếch đồngý chỗ Linhhồn vôhình. Trung Tướng đoán Tển mải đongđếm trọnglượng Linhhồn mà quên mẹ theodõi hìnhtung con cỏn.

Quý Cô hay thăm thama Văn Điển hông?

Hãy thăm vầu dững chiều tà se lạnh, tầm 17h30-18h00 mùađông, sến thật sến.. Hãy chọn hôm mưa phùn lâyrây, thama vắng khách, muộn thật muộn.. Quý Cô sẽ thấy Linhhồn lẩnquất như khói như sương, con hình thuôn, con hình trám, con mầu xám, con mầu vàng, con ngắn ba gang, con dài bẩy trượng.

Đấy là dững Linhhồn còn lưuluyến Ông Người vửa khuất.

Trung Tướng cũng đếch đồngý Tên Nầu Đó chỗ Linhhồn nặng chỉ 150 gam. Linhhồn Tần Thủy Hoàng 405 gam. Ông Cụ 609 gam. Mao Xếnh Xáng 7,378 gam. Linhhồn Tư Đại Lâm suýtsoát 10 ký, cỡ embé hai tuổi, kỷlục hoàncầu (*).

Côngthức Linhhồnlượng côngbố sau.

Chẳng riêng Ông Người có Linhhồn. Ông Bò Ông Lợn cũng có. Ông Cây Ông Cỏ có. Ông Núi Ông Sông có. Ông Giăng Ông Sao có nốt.

Quý Cô thường cắt tiết gà chó ngỗng ngan hông?

Lúc cứa cổ Ông Gà, Quý Cô một tay nắm đầu Ổng, tay kia xoẹt dao, đúng hông?

Ông Gà đuỗn cánh giẫy dững ngắcngoải cuốicùng, Quý Cô thấy gì?

Trung Tướng thì thấy tay cầm dao dạiđờ. Dòng tửkhí Ông Gà cuộn lừlừ dọc nó, trôi tuốt sau gáy, nóng sực. Linhhồn Ông Gà đã thoát.

Trung Tướng từng xiết cổ một Ông Chó. Là một Ông Chó hoang Nga.

Trung Tướng mời Ổng một khúc giò Kolbasa. Ổng nghingại xíuxíu, rùi liềumạng cắn giò. Trung Tướng vuốt lưng Ổng lươngthiện. Ổng tan nghingại, đớp tòmtọp, thithoảng nghển mặt, ngắcngứ nuốt nghẹn, bốn chân run sầnsật. Ổng đói.

Trung Tướng bẩu, mầy chén của anh nguyên bữa trưa rùi mầy. Xong tháo dâyben, tròng cổ Ổng.

Ổng lại nghển mặt, ngắcngứ nuốt nghẹn. Ổng chưa no.

Trung Tướng gồng tuyền thân, xiết cựclực. Lệ Ông Chó tuôn mảimiết. Dãi Ông Chó phùi mảimiết. Dững mẩu giò nhai vội nhểu dần nhểu dần. Địt./mẹ mầy hehe đạp kinh thế.

Buổitối, bọn Trung Tướng 12 thằng chén Ông Chó, diệu bú miênman.

Buổiđêm, cả 12 thằng lồnglộn ỉa, kýtúcxá rềnvang tiếng dắm lẫn tiếng rặn, tiếng chưởi đời, chưởi Địt./mẹ Thằng Trung Tướng.

Rất quái, bọn Trung Tướng ỉa không cứt. Dững cơn mót mênhmang tràolộng, như mây bể gió ngàn, mót quặn tátràng, mót điênkhùng hoangdã, dưng đéo xả nủi một hòn cứt vã.

Linhhồn Ông Chó đã thoát.

Linhhồn chảdững tồntại, mà bấtdiệt. Cỏn không sinhra hay mấtđi, chỉ chiển từ Kiếp nầy qua Kiếp khác.

Bấtdiệt của Linhhồn Trung Tướng không trảinghiệm được, dưng cảmnhận được. Đừng trách Trung Tướng, ngoài Chúa, không ai cóthể trảinghiệm sự Bấtdiệt.

(Dừng câu vìu)

(@2010)

(*) Tư Đại Lâm: Tức Xích Ta Linh, đạithụ vôsản bấthủ. Thihào Hữu Hữu từng biên “Hoanhô Xích Ta Linh đờiđời cây đạithụ, Hoanhô Mao Trạch Đông đứng đầu sóng ngọn gió”.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Chấpnhận: Accept (Chấp nhận).
– Mộtsố: Some (Một số).
– Tiênđề: Axiom (Tiên đề).
– Nhânsinhquan: Life understanding (Nhân sinh quan).
– Đồngchí: Comrade (Đồng chí).
– Phátbiểu: Said (Phát biểu).
– Dướiđây: Below (Dưới đây).
– Ngượclại: Otherwise (Ngược lại).
– Vuilòng: Please (Vui lòng).
– Hồntồnbất: Soul exists eternally (Hồn Tồn Bất).
– Linhhồn: Soul (Linh hồn).
– Tồntại: Exist (Tồn tại).
– Bấtdiệt: Not die (Bất diệt).
– Hữuhạn: Finitely (Hữu hạn).
– Thínghiệm: Experiment (Thí nghiệm).
– Hấphối: Hospices (Hấp hối).
– Cânbàn: Table-scale (Cân bàn).
– Điệntử: Electronic (Điện tử).
– Siêunhậy: Super-sensitive (Siêu nhậy).
– Máytính: Computer (Máy tính).
– Phầnmềm: Software (Phần mềm).
– Phântích: Analyzing (Phân tích).
– Quátrình: Process (Quá trình).
– Trọnglượng: Weight (Trọng lượng).
– Biếnđộng: Fluctuate (Biến động).
– Liêntục: Continously (Liên tục).
– Biênđộ: Amplitude (Biên độ).
– Thờigian: Time (Thời gian).
– Nấnná: Linger (Nấn ná).
– Chiatay: Parting (Chia tay).
– Máyđo: Meter (Máy đo).
– Báohiệu: Notify (Báo hiệu).
– Tứckhắc: Immediately (Tức khắc).
– Kếtluận: Conclude (Kết luận).
– Vôhình: Invisible (Vô hình).
– Hữutrọng: Weightable (Hữu trọng).
– Trungbình: Average (Trung bình).
– Cábiệt: Special cases (Cá biệt).
– Đồngý: Agree (Đồng ý).
– Đongđếm: Count (Đong đếm).
– Theodõi: Track (Theo dõi).
– Hìnhtung: Image (Hình tung).
– Thama: Cemetry (Tha ma).
– Mùađông: Winter (Mùa đông).
– Lâyrây: Gently (Lây rây).
– Lẩnquất: Softly fly (Lẩn quất).
– Lưuluyến: Not willing to go (Lưu luyến).
– Suýtsoát: Almost (Suýt soát).
– Embé: Kid (Em bé).
– Kỷlục: Record (Kỷ lục).
– Hoàncầu: Universe (Hoàn cầu).
– Côngthức: Formula (Công thức).
– Linhhồnlượng: Soul-weight (Linh hồn lượng).
– Côngbố: Publish (Công bố).
– Ngắcngoải: Struggles to die (Ngắc ngoải).
– Cuốicùng: Last (Cuối cùng).
– Dạiđờ: Stiff (Dại đờ).
– Tửkhí: Death feeling (Tử khí).
– Lừlừ: Slowly (Lừ lừ).
– Nghingại: Suspicion (Nghi ngại).
– Xíuxíu: A little (Xíu xíu).
– Liềumạng: Foolhardy (Liều mạng).
– Lươngthiện: Honestly (Lương thiện).
– Tòmtọp: Tauktauk (Tòm tọp).
– Thithoảng: Sometimes (Thi thoảng).
– Ngắcngứ: Hardly swallow (Ngắc ngứ).
– Sầnsật: Shaky (Sần sật).
– Dâyben: Belt (Dây ben).
– Cựclực: Extremely powerful (Cực lực).
– Mảimiết: Non-stop (Mải miết).
– Hehe: Hey hey (Hehe).
– Buổitối: Evening (Buổi tối).
– Miênman: Constantly (Miên man).
– Buổiđêm: Night (Buổi đêm).
– Lồnglộn: Bolt (Lồng lộn).
– Kýtúcxá: Dormitory (Ký túc xá).
– Rềnvang: Roll (Rền vang).
– Địt./mẹ: What the fuck (Địt lồn mẹ).
– Mênhmang: Immense (Mênh mang).
– Tràolộng: Windy (Trào lộng).
– Tátràng: Duodenal (Tá tràng).
– Điênkhùng: Crazy (Điên khùng).
– Hoangdã: Wild (Hoang dã).
– Sinhra: Born (Sinh ra).
– Mấtđi: Lost (Mất đi).
– Trảinghiệm: Experience (Trải nghiệm).
– Cảmnhận: Feel (Cảm nhận).
– Cóthể: Can (Có thể).
– Đạithụ: Big wood (Đại thụ).
– Vôsản: Proletariat (Vô sản).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Thihào: Vietnamese poet (Thi hào).
– Hoanhô: Viva (Hoan hô).
– Đờiđời: Forever (Đời đời).

***

(Phần 2 xem ở đây) 1. #1 by ba0gia on 2010/05/28 - 08:17

  @sư thứ: Nhẽ ông Trâu ông Bò, ông Chó ông Mèo…tu tập tốt nên được chuyển hoá sang kiếp người. hahahaa

 2. #2 by Hoàng Việt on 2010/05/28 - 08:47

  @ Minh Dũng :


  Thực ra dìn lại sự có mặt TT này khẳng định: 2 lĩnh vực nghiên cứu khoa học ( duy vật ) và Tâm linh ( duy tâm ) luôn luôn đi song hành nhau ,

  Dưng vào điều chớ trêu TT này lại đc 1 tổ chức bên Mẽo tài trợ cho các chương trình nghiên cứu khoảng 150K Ông Tơn/năm , hiện tại nhiều” ông nọ bà chai” vẫn đều đều dc TT ” tư vấn ” về đầu tư , mồ mả , hôn phối..etc .

  Nhớ thời xa xưa (196x) TW có chỉ thị các đình chùa miếu mạo bị phá ( hậu quả là một số kô nhỏ di sản văn hoá mất tích, một số ng thamgia phongtrào này thì dòng họ bị tàn lụi con cái sinh ra quái thai dị dạng ),các sinh hoạt văn hoá lên đồng , thầy pháp trị ma tà đc liệt vào hàng mê tín dị đoan ,bị bắt bớ thậm chí có vị bị tù đầy .( ngày nay các quan chức tham gia đầy dững hình thái sinh hoạt kiểu này )

 3. #3 by Hoàng Việt on 2010/05/28 - 08:58

  Lí giải vì sao các Tưbản đỏ đang bấu víu vào Ông Cụ :

  Một cuộc khủng hoảng lãnh tụ xã hội (sau đây gọi tắt là khủng hoảng lãnh tụ) thường phải kéo dài đến hàng thế hệ, trong thực tiễn cho thấy có thể từ vài thập kỷ cho đến hàng thế kỷ và lâu hơn nữa. Nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp của hai loại khủng hoảng nói trên thì có nhiều, nhưng nguyên nhân sâu xa của chúng đều bắt nguồn từ những điều kiện kinh tế – chính trị – xã hội nhất ( ở xứ Lừa thì các bựa tự hiểu ) , chỉ có khác là khủng hoảng kinh tế thì thường bùng nổ từ những tác nhân kinh tế – chính trị cụ thể nhất thời và được khắc phục tương đối nhanh chóng, còn khủng hoảng lãnh tụ thì diễn tiến âm ỉ từ những nguyên nhân chính trị – xã hội tiềm ẩn lâu dài của cả một thời kỳ và để lại nhiều hậu quả tai hại dai dẳng khó lòng khắc phục cho xã hội; mặt khác khủng hoảng kinh tế dù có tàn phá nền kinh tế xã hội đến đâu đi nữa thì sau đó cũng sẽ là một thời kỳ phát triển vũ bão cùng với những thành tựu kinh tế và khoa học kỹ thuật vượt trội hơn trước, còn sau khủng hoảng lãnh tụ thì có thể dẫn đến sự sụp đổ của một quốc gia, hoặc sự tiêu vong của một dân tộc .

 4. #4 by Gia_lamcam on 2010/05/28 - 09:03

  Theo vật lý lượng tử:
       Vật chất có lưỡng tính sóng hạt.(có thể có tính khác anh đéo biết)@tên Hoa
  Hắn nói câu chữ thiếu chính xác rồi.
  Không ai người ta nói chung chung “Vật chất có lưỡng tính sóng hạt” như thế đâu.
  Người ta chỉ nói cho một vài trường hợp cụ thể nào đó thôi (chứ không chung chung cho toàn bộ vật chất đâu), tỉ như: “ánh sáng vừa có tính chất sóng, vừa có tính chất hạt” thì đúng. Nghĩa là trường hợp các lượng tử ánh sáng ấy, chúng vừa có tính hạt, vừa có tính sóng.
  Chứ nói kiểu Quả Đất (cũng là vật chất) vừa có tính chất sóng, vừa có tính chất hạt thì điếu nhà vật lý nầu chịu nổi đâu!

 5. #5 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/28 - 10:06

  Lão cẩm sai mẹ. cái gì tạo lên quả đất hả lão cẩm?. những hạt/sóng vật chất đấy hắn. Tính sóng/hạt luôn luôn có ( và có thể có tính khác nữa) .vứn đề là ông người “đo” được nó nhiều hay ít mà thôi

 6. #6 by liutiu on 2010/05/28 - 10:08

  Linh hồn không sinh, không diệt nhưng nó lại tăng lên không ngừng khi dân số tăng! @Sư Thứ

  Tưởng sư Thứ là sư chíít cũng biết về luân hồi nhưng lại điếu phải à?
  Thứ không thấy hồi xưa ra đồng bắt ông ếch ông nhái, vào rừng săn ông hổ ông báo dễ thế à? Bâygiờ kiếm đâu ra.
  Ông người được sinh ra nhiều quá dẫn đến vòng diệt vong mới thôi.
 7. #7 by BIN on 2010/05/28 - 10:18

  Chi bộ mặt lồn nghiên cứu giả thiết của bạn tiến sĩ nầy nầy
  http://chungta.com/PortletBlank.aspx/E87168AED88D45648F671CE3F2BB4818/View/Sieu-Hinh-Hoc/Ban_chat_linh_hon_truong_vong/?print=2000902482
  nhớ là giả thiết nhế

 8. #8 by Gia_lamcam on 2010/05/28 - 10:24

  Lão cẩm sai mẹ. cái gì tạo lên quả đất hả lão cẩm?. những hạt/sóng vật chất đấy hắn. tính sóng/hạt luôn luôn có ( và có thể có tính khác nữa) .vứn đề là ông người “đo” được nó nhiều hay ít mà thôi@tên Hoa
  Cái này thể hiện một sự học hành thiếu nghiêm túc, không đến nơi đến chốn của bần nông!
  Chỉ riêng việc không suy nghĩ thấu đáo từng câu từng chữ trong cái còm trước của anh cũng nói lên một điều: bần nông đọc loáng thoáng rồi hiểu cũng loáng thoáng, đại khái.
  Nhẽ anh nói thế là đủ.

 9. #9 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/28 - 10:35

  Lão cẩm đầu bòi. Khi quả đất nó quay, nó có tạo ra sóng không hắn. Từ trường giữa cực nam và cực bắc là cái đầu bòi gì.
  Tính sóng của vật chất thể hiện ở tần số.
  Tính hạt thể hiện ở khối lượng
  Hai tính nầy có thể chuyển hoá sang nhau.

 10. #10 by audi_6789 on 2010/05/28 - 10:38

  A đã từng đọc ở đâu đó nói về 1 nơi được gọi là Viện nghiên cứu tiềm năng con người(USA), các nhà khoa họcở đó tin rằng: những đứa trẻ dưới 5 tuổi có nhiều khả năng nhớ về tiền kiếp.  Chi bộ có đồng chí nói chẳng nhớ gì khi còn sơ sinh.Thằng cu nhà A mười mấy tuổi rồi nhưng nó vẫn hay kể: con nhớ lúc nằm trong bụng mẹ ấm lắm, khi ra khỏi bụng mẹ con thấy lạnh lắm và chói mắt quá. Ngày cu cậu chào đời, 2 mẹ con A nằm cùng phòng với 2 mẹ con chị kia, đứa bé con nhà ấy ngủ li bì mà sao thằng cu nhà A nó chẳng ngủ gì suốt buổi hôm ấy, A vẫn nhớ 2 mắt cu cậu tròn và sáng cứ nhìn quanh dù không quay được đầu, đến nỗi anh chồng chị kia phải kêu lên. Sau này khi đi đây đi đó, thỉnh thoảng nó kêu sao chỗ này quen quá. Thực sự thì A cũng trải nghiệm cảm giác này rồi: đi tới một nơi chưa từng tới nhưng thấy vô cùng quen thuôc.

   

 11. #11 by trời mưa kẹt xe on 2010/05/28 - 10:38


  Mẹ, Xe đang són đái với cái ảnh ông cụ đây, hôm nọ treo cảnh này của ảnh lên avatar yahoo để mừng sinh nhật ảnh, thế đéo nào h gỡ đi thay ảnh khác được chục hôm rồi bạn bè vào vẫn hỏi “sao mày cứ để ảnh ông cụ mãi thế?”

  Có đứa nó onl lúc 2 nick thì một nick nhìn thấy mình để avatar ông cụ một nick lại thấy avatar mới, thế mới kinh.

 12. #12 by audi_6789 on 2010/05/28 - 10:41

  Mọi người xem thử cái này nha:

  http://csvtsnt.ning.com/forum/topics/nhung-su-that-lanh-gay

 13. #13 by trời mưa kẹt xe on 2010/05/28 - 10:52

  Nguyễn Lân Dũng là giáo sư sinh học biết cái lìn gì về vật liệu và thoát nước mà phát biểu, gạch ngấm nước thì cũng chỉ có mức độ, đem lát nhà những lúc trời nồm còn được chứ đéo thằng ngu nào đi lát phòng vệ sinh.

  Đm đem lát vỉa hè những lúc giời mưa dai dẳng thì có mà ngấm ngấm cái đầu buồi

 14. #14 by vô thần on 2010/05/28 - 10:54

  Câuhỏi là, tạisâu chủ cũ lại đéo bị như thế?

  Hehe chibộ biết sâu hông?(@Bựa).

  Hehe vì chủ cũ là ngườithân của mấy cấy xương chứ sâu

 15. #15 by audi_6789 on 2010/05/28 - 11:05

  Cũng theo các nhà khoa học của Mỹ ởcái Viện NCTNCN nói trên, những đứa trẻ đầu thai cũng có xu hướng mang theo những thói quen ở tiền kiếp. Ví như những đứa trước kia vốn con nhà giàu sẽ không sẵn sàng làm việc nhà giúp cha mẹ. Nghe buồn cười nhỉ.

 16. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/28 - 11:10

  Hai chibộ

   

  Dì đi đong xiền tối mới về, chibộ tự bẩuban nhau chưởi cho ngọt nhế. Tối Dì sẽ giảnhời các đồngchí.

   

  Đềtài tâmlinh bíhiểm nầy nhẽ ăn khách nhở? Tiếp sau Vong Ông Cụ, chibộ thích nghe chiện về Sếch Thú hay Sếch Ma?

   

  Baibai Dì yêu các cô.

 17. #17 by Cocacola on 2010/05/28 - 11:11

  @ Xe Kẹt: Chuyện vật liệu xây dựng Dũng Nguyễn Lân có thể không biết, nhưng chẳng nhẽ GS sinh học mà cũng không biết rằng: các vật liệu rắn ngấm nước ắt hẳn có cấu trúc xốp dạng mao quản bên trong, và là giá thể rất tốt cho các loài rong rêu sinh sôi!


  GS sinh học mà hùng hồn bẩu rằng :  ” Đá xanh rất trơn, rêu dễ mọc, lại không thoát nước.” thì quả là bi kịch quá đi!

  Lừa Bắc bạn nầu ở phố cổ rêu phong thì sẽ thấy ngay là rêu phong sống được trên bề mặt nào liền!

  GS TS ở Lừa quả là bi kịch quá đi ! Hồi năm 20xx, Lả có nộp hồ sơ xin thi Cao học, GS trưởng phòng Sau Đại học nhất quyết không nhận hồ sơ vì lý do nơi công tác không phải là cơ quan nhà nước. Bà bả bẩu rằng: “Em học lên nữa làm gì? Em học thế đủ rồi? Biết bao người đang cống hiến cho nhân dân và đợi được đi học đây!”
 18. #18 by pe^te^211 on 2010/05/28 - 11:18

  Chi bộ đểu dang ra cho anh chưởi thằng ku Thứ một phát,

  Cái lý luận bảo toàn số lượng linh hồn của tển làm anh cười phọt dắm. Nó vừa vô lý vừa ngây thơ hơi giống em Thảo xưa bàn về Chúa Ba Ngôi;

  Sau đấy tên Tìu, tên Già đã nói về việc chuyển thân chuyển kiếp;

  Trước đấy tên Chuối đã viết về các cõi mà linh hồn luân hồi, ti chưa chuẩn lắm dưng cũng được.

  Địt kụ thằng Thứ, không biết đọc trước khi hỏi nhé.

  Anh ví dụ đoạn đối thoại để cho tên Thứ có khái niệm về người chưa biết nhưng chịu khó học hỏi:

  – Hà Nội giữ được bao lâu?
  – Thưa Bác, một tháng (sau này là hai tháng).
  Thế các thành phố khác?
  Thưa Bác, được lâu hơn.
  Còn vùng nông thôn?
  Dạ, vùng nông thôn thì dĩ nhiên là ta giữ được.
  Thôi ta trở lại Tân Trào”.

  Nguồn: Chu Ngọc, tiến sĩ điều khiển học kinh tế

  Ljt ku Thứ.

 19. #19 by Gia_lamcam on 2010/05/28 - 11:18

  Lão cẩm đầu bòi. Khi quả đất nó quay, nó có tạo ra sóng không hắn. Từ trường giữa cực nam và cực bắc là cái đầu bòi gì.
  Tính sóng của vật chất thể hiện ở tần số.
  Tính hạt thể hiện ở khối lượng
  Hai tính nầy có thể chuyển hoá sang nhau.@tên Hoa

  Anh diễn nôm thêm chút cho hắn hiểu ý anh định nói nha.
  Khi anh mở mồm để nói bla bla…, anh đã tạo ra sóng âm thanh.
  Thế có tên nầu dám bẩu anh có tính chất sóng không? Điếu có tên nầu dám khẳng định điều đó – đúng không nào!
  Thêm tí nữa nhá.
  Giả sử, tên Hoa khẳng định: Vũ trụ bao la nầy, được hình thành từ những hạt rất nhỏ. Những hạt tí xíu ấy được ví như những “viên gạch” xây nên Vũ trụ.
  Nhất trí! Anh OK với hắn.
  Vậy là xong luận điểm 1: đã là hạt thì đương nhiên mang tính chất hạt.
  Thế khi nầu thì những hạt ấy có thể (có thể thôi nha) lan truyền đi trong một môi trường (lại giả dụ khái niệm môi trường ở đây đơn giản chỉ là khoảng giữa chỗ này với chỗ kia thôi nha)?
  Là vì chỉ khi có sự lan truyền thì người ta mới có thể nói đến tính chất sóng!
  Thế rõ chửa?
  Những cái hạt chúng điếu thích lan truyền thì cũng cứ nhứt thiết phẩy lấy tính chất sóng của thằng khác gán vầu cho nó à?

 20. #20 by Khoai Tây on 2010/05/28 - 11:40

  @Cô Xe: Cái avatar là do thằng Yahoo cache ảnh, Cô có con avatar, khi cô chat với mấy thằng bạn Cô, thằng Yahoo clone cái ảnh đó qua máy thằng bạn, hoặc lưu lên một server gần chỗ mấy thằng bạn Cô. Khi cô thay cái ảnh khác, Yahoo sẽ lịnh cho máy của mấy thằng bạn Cô, server cache ảnh update cái ảnh mới. Do tụi Yahoo lập trình lầu puồi nên đôi khi cái lịnh này tới cả năm mới được gửi đi. Thế nên mới có chiện Cô thấy avatar mới, vài thằng bạn cô thấy avatar mới của Cô dưng một số thằng bạn khác vữn thấy cái avatar cũ.


  Có đéo gì ma miếc ở chỗ nầy hử hử? Như puồi.
 21. #21 by trời mưa kẹt xe on 2010/05/28 - 11:49

  Ơ, thì nhẽ ông cụ ám thế nào bọn YM nó mới rối tung lầu puối thế chứ, xe đổi ảnh avatar hoài mà có mỗi ảnh ông cụ bị delay lâu vãi dắm thế này thôi
  he he

 22. #22 by Khoai Tây on 2010/05/28 - 11:49

  Bóngđè Tây cóthể reproduce được nhế Chibộ. Điếuphải mamiếc gìđâu, do cơthể quá mệtmỏi màra thôi. Trảinghiệm nầy taonhã phết. Lần 1, lần 2 thấy ngán, tựdưng chântay cứng đờ, bấtđộng dưng khi điềukhiển được nó rồi cảmthấy sảngkhoáicực. Khi bịbóngđè có một luồng nănglượng lạcực chạy rầnrần trong người nhế, Tây đẩy nó lên đỉnh đầu têtái cực luôn.


  Bóngđè điếu phải ma, Tây xácnhận.
 23. #23 by Thích Đủ Thứ on 2010/05/28 - 11:49

  Tên Tê củ buồi chỉ được cái nâng bi cho tên Tướng thối thôi!
  Cái gì bí thì nói bừa là bảo phải tự đi tìm mà đọc!
  Nói thế mà nghe được à?
  Tiên sư bố tên Tê chứ!
  Tìm trên Gúc thì nói là cặc gì!
  Chắc đéo biết gì nên sủa bừa lên thôi mà!

  Còn cái tên Tìu bìu dái nữa!
  Mày có biết là số gia súc, gia cầm mà con người hiện đang chăn nuôi hiện nay ở trong nước và trên toàn thế giới tăng lên bao nhiêu lần so với thời xa xưa không?
  Số thú vật bị loài người giết hại không thấm vào đâu so với số lượng hiện nay con người đang nuôi!
  Ngu vãi cứt ra mà cũng dám mở miệng à?

 24. #24 by BIN on 2010/05/28 - 12:00

  địt mẹ các bỏn bựa chém gió kinh nhể
  theo quy luật tự nhiên thì mọi thứ hiện hữu đều có điểm khởi đầu và có điểm kết thúc, cái này mất thì cái khác sinh ra, tương sinh tương khắc, phụ thuộc lẫn nhau vân và vân vân Loài người dù có tiến hoá đâu thì cũng vẫn tồn tại ý thức hệ ban đầu rất sợ chết, do cái chết bình thường của người bình thường không thể biết trước xảy ra khi nào. Loài người đã khám phá, chinh phục và phát minh ra nhiều thứ và vấn đề để làm sao loài người được tồn tại lâu nhất và biết được khi nào chết và sau chết là cái gì thì anh nghĩ đó sẽ là ngày tận thế.
  ngày đó là ngày nào thì anh biết đéo

 25. #25 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/28 - 12:04

  @Lão Cẩm. như ./
  Đéo gì cứ nhìn sự vật thô thiển thế nhỉ. Tư di trừu tượng chút đi
  Khi Lão cẩm si nghĩ, lão có phát sinh ra trường sóng ( hiện tại Ông Người ta đã đo được tín hiệu tư di , có thể khuếch đại để điều khiển vật từ xa bằng suy nghĩ).
  Tư di của Lão cẩm, cảm xúc của lão, những gì Lão nghĩ trong củ sọ và linh hồn của Lão là sóng đấy.

 26. #26 by BIN on 2010/05/28 - 12:10

  Địt mẹ chi bộ lồn, anh chắc chắn rồi đây khi quả hòn dái này rơi vào khủng hoảng cạnh tranh sinh tồn thì các ông người càng phải bấu víu vào ông ma rồi cả súc vật ma nữa để mà địt mẹ hạn chế bớt đi sự tàn khốc nhế.
  Địt cụ chi bộ thối lồn

 27. #27 by gialang on 2010/05/28 - 12:10

  về chuyện bóng đè, già làng tao nghe người ta nói, khi ngủ, các bộ phận của cơ thể người bị khóa lại (locked) bởi một cơ chế nào đó, nhằm tránh tình trạng làm bậy trong lúc ngủ (mấy đứa bị mộng du hay phạm tội trong lúc ngủ là do bởi cơ chế “khóa” này bị hỏng). Quay lại chiện mấy đứa bị bóng đè như con H’ Hương, vì lý do nào đó mà khi não thức dậy rồi và đã làm việc nhưng cơ chế khóa vẫn còn hiệu lực (active), khiến cho tụi nó có cảm giác nhận biệt xung quanh nhưng lại không thể cử động cơ thể.

  Nói vậy thôi chớ già làng tao cũng tin con ma lắm đó.  Già làng tao đã từng thấy ma rôi mà. Ma là mấy chú bộ đôi hồi mậu thân bị chết oan do chỉ huy của mình. Sau này cái thằng chỉ huy nó giàu lắm, lại khiến sao nó mua nhà bự ở ngay gần chỗ chết của mấy anh em xưa. vậy là bị đè hoài (chắc là mấy chú bộ đội chết oan không chịu mở khóa (unlocked) cho thẳng khi thẳng đã tỉnh hé hé hé). Sau đó mấy chú còn hiện hồn đòi mạng nữa chớ. Già làng tao đây mà còn sợ nũa là tui bây.

  Ờ con H’ Tướng được đó mầy, sau ông cụ rồi tới ma hay thú gì cũng được. Mầy giỏi đi rôi tao gả trai làng cho mầy. mấy thằng cũng được hết. Tụi nó cùi cụi như con trâu con bò mầy chắc thích lắm hé hé hé

 28. #28 by BIN on 2010/05/28 - 12:29

  Nguồn: báo đảng

  ‘Dấn thân chống tiêu cực phải chấp nhận sự hy sinh’

  – Với tư cách cá nhân, ông có lời nhắn nhủ gì đến thầy Khoa khi thầy giáo này đang ở trong tâm trạng buồn chán, hụt hẫng vì bị trù dập?

  – Tôi nhắc lại, việc chống tiêu cực rất gian nan, vô cùng khó khăn và thậm chí có nguy hiểm nữa. Đây là vấn đề sống còn của đất nước, của chế độ và là vấn đề bức xúc của xã hội, của nhân dân. Do vậy, rất cần những con người dũng cảm, dám dấn thân, dám đương đầu.

  Chính vì thế, tôi cũng khuyên mọi người nói chung và thầy Khoa nói riêng, nên bình tĩnh, kiên trì. Đặc biệt lúc này, thầy cần có những hành động dũng cảm hơn, tức là phải tìm được giải pháp để vừa bảo vệ được mình, vừa tiếp tục kiên trì với con đường chống tiêu cực, chống tham nhũng.

 29. #29 by Gia_lamcam on 2010/05/28 - 12:30

  Khi Lão cẩm si nghĩ, lão có phát sinh ra trường sóng ( hiện tại Ông Người ta đã đo được tín hiệu tư di , có thể khuếch đại để điều khiển vật từ xa bằng suy nghĩ).
  Tư di của Lão cẩm, cảm xúc của lão, những gì Lão nghĩ trong củ sọ và linh hồn của Lão là sóng đấy. @Bần Nông Tinh Hoa

  Quả thật, nói với tên Bần Nông nầy khó thật!
  Anh tóm tắt lại vướn đề lần nữa nhá.
  Đầu tiên, hắn bẩu: Vũ trụ vừa có tính chất sóng, vừa có tính chất hạt (hắn dẫn Vật lý lượng tử).
  Anh bẩu: Đừng nói chung chung Vũ trụ có tính sóng hạt như thế. Người ta phẩy nói cụ thể như ánh sáng mới có tính sóng – hạt thôi.
  Rùi thì hắn bẩu: Quả đất quay thì nó tạo ra sóng – Vậy thì Quả đất có tính sóng! (Còn Quả đất cấu tạo từ hạt thì đương nhiên là hạt rùi.) Phỏng?
  Anh bẩu: anh tạo ra cấy gì thì kệ mẹ anh! Anh có chém gió tạo ra sóng gió mà các đồng chí thấy mát thì sóng gió cũng điếu phẩy là anh!
  Anh dứt khoát chỉ là anh thôi. Điếu thể nầu anh tạo ra sóng gió thì dứt khoát anh phẩy là sóng gió và đồng thời anh phẩy mang tính chất sóng (gió) được!
  Thế còn cái gì mờ tư di trừu tượng bla bla rùi lẫn lộn mẹ khái niệm này với khái niệm kia thì anh ỉa mẹ vầu.
  Thế nhé đồng chí Bần Nông.

 30. #30 by gialang on 2010/05/28 - 12:36

  Ờ, còn thằng K’ Thích, mầy chửi thằng K’ Tê với con H’ Tướng cũng có chỗ trúng mà cũng có chỗ trật, ai ở không đâu mà đi thống kê lúc trước có bao nhiêu linh hồn mà bây giờ có bao nhiêu linh hồn. Chỉ có Giàng mới biết thôi mầy thằng K’ Thích. Vì con H’ Tướng nó đã nói đó là tiên đề rôi mà mấy còn bắt nó đi đếm để chứng minh thì ngặt cho con H’Tướng quá mà.

  Già làng tao đây nói thêm một chút cho thằng K’Thích mầy thấy cái sự sắc sắc không không mà ông thầy mầy Thích Ca đã nói. Đó là khi mà K’ Thích mầy làm người thì K’ Thich mầy đã trải qua vô lượng kiếp. Tưởng là nhiều nhõi gì lắm già làng tao cũng thấy ơn luôn. Chẳng dè một bữa, tao đi lên nương, dậm chết con kiến. vậy là xong một kiếp. hé hé hé. Đó mầy thấy đó K’ Thích, hằng hà vô số sinh linh cũng như hằng hà vô số kiếp, mà tất cả chỉ trải qua trong tích tắc. Nên khi K’ Thích mầy đi bắt bẻ thằng K’Tê với con H’Tướng thì gìa làng tao cũng thấy tội nghiệp cho tụi nó   

 31. #31 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/28 - 12:47

  Nói với lão Cẩm câu cuối về vướn đề nầy.

  Tại sao Lão cứ phẩy nhìn thấy, sờ thấy thì Lão mới tin là nó có hả.

  Bây giờ mà Lão không tư di nữa, không vận động nữa thì Lão còn là Lão k?
   (vận động ở đây không phải chỉ được hiểu thô thiển là chạy nhảy , chém gió như Lão cẩm nghĩ, tư di cũng là vận động. Ngay cả khi Lão cẩm bất động, thì các bộ phận trong cơ thể Lão vẫn vận động, các electoron vẫn quay, tim vẫn đập)
  Khi Lão cẩm tư di thì các hạt nơron trong gáo dừa Lão vận động nó biểu hiện dạng sóng sinh học

  Hạt là những gì Lão nhìn thấy, sóng là những gì lão vận động (bâu gồm cả tư di)

  khi vật chất vận động quá nhanh thì tính sóng của nó thể hiện rõ rệt và tính hạt yếu hơn và ngược lại. (Địt mẹ giờ cho Lão cẩm bay vù vù bằng tốc độ ánh sáng thì đéo ai nhìn thấy Lão hình gì nữa)
  mỗi cách thức vận động thì lại có một dạng sóng riêng biệt.

  Mỏi mồm với Lão. chiển nhé

 32. #32 by toi_vua on 2010/05/28 - 13:08


 33. #33 by liutiu on 2010/05/28 - 13:24

  Còn cái tên Tìu bìu dái nữa!
  Mày có biết là số gia súc, gia cầm mà con người hiện đang chăn nuôi hiện nay ở trong nước và trên toàn thế giới tăng lên bao nhiêu lần so với thời xa xưa không?
  Số thú vật bị loài người giết hại không thấm vào đâu so với số lượng hiện nay con người đang nuôi!
  Ngu vãi cứt ra mà cũng dám mở miệng à? @Thứ
  Thứ chửi yêu nhể.
  Đéo có chuyện hômnay chết mai thành trâu thành bò hoặc kiếp gìgì khác luôn đâu nhế. Ông người hiệndiện hôm nay có khi là thànhquả của mấy trăm/mấy nghìn năm trước ý chứ.
  Tin hay không thì tùy. Xem kỹ thuyết đó nói gì đã. “Ngu vãi cứt ra”. Hehe… Thuyết nói vậy, biết điếu đâu đấy!
 34. #34 by pe^te^211 on 2010/05/28 - 13:35

  Chi bộ lại dang ra để anh dậy bẩu thằng học trò giỏi giang tên Thứ của anh phát,

  Thứ ngoan,

  Trước tiên là em chuẩn bị một cái PC (tức là cái máy tính, cái này em còn hỏi là gì là không được à nha) cấu hình mạnh vừa đủ (thế nào là vừa đủ anh cũng cấm Thứ thắc mắc);

  Sau em chuẩn bị kết nối Internet (cái này là gì cũng không được thắc mắc);

  Trên máy em cài phần mềm IE browser (cái này là gì cũng không được thắc mắc);

  Trên dòng Address em gõ GOOGLE.COM và ấn phím Enter (cái này là gì cũng không được thắc mắc);

  Trên ô tìm kiếm em gõ chữ LUÂN HỒI (gõ như thế nào cũng không được thắc mắc);

  Rồi con màn hình máy tính nó sẽ cho em thấy các kết quả nhất định, khai mở cho em thấy các kiến thức em đang thắc mắc với thày em đây.

  Bài học tạm thời chỉ ngắn gọn thế thôi.

  Nếu trò Thứ có nhu cầu tìm hiểu tiếp thì đề nghị, dồi thày sẽ dạy bài nâng cao.

  Cảm ơn chi bộ đã dành thời gian dự thính lớp của tớ. Phù phù. Đèo mẹ đời.

 35. #35 by Phang_Phập on 2010/05/28 - 13:39

  Trung tướng ơi ời, clip Bác Hồ nhập hồn vầu 1 bà phì phèo thuốc lá có đúng ko? Phập mỗ thấy vô lý đéo tả được, lại có cả ông dì đeo quân hàm Tướng nói chiện. Địt mạ xem xong mắc cười dần dật

 36. #36 by Gia_lamcam on 2010/05/28 - 13:56

  @Bần Nông:
  Anh không còn hứng cái trò dây cà ra dây muống với Bần Nông thêm nữa.
  Thế nhá.

 37. #37 by Cocacola on 2010/05/28 - 14:33

  Anh thấy chi bộ hơi bị hãm: các cô các chú hữu thần tranh luận hay giải thích vấn đề tâm linh cho các cô HVB vô thần cũng khó tương tợ như các cô HVB giảng đạo Cụ, phát triển đảng Cụ cho tên Sỹ già dâm, tên Ép cờ vàng và các cô các chú BVB khác.


  Thôi thì các cô HVB vô thần cứ thoải mái nêu các điều các cô thắc mắc nhưng đừng kỳ vọng là câu trả nhời sẽ thỏa mãn được các cô nhớ.

  Còn các cô các chú hữu thần như anh thì cũng đừng nên nản chí hay bực bội hay gì gì trước mấy câu hỏi của các bỏn. Sự tồn tại của bỏn một lần nữa chứng tỏ quyền năng của Thượng Đế. God bless them.
 38. #38 by Minh Dũng on 2010/05/28 - 14:34

  @Thứ là sư mà hỏi như ./. Địt mẹ Thứ có biết ở Lừa âm thịnh dương suy không hử. Thầng nầu biết nhìn, thì trung bình cứ 10 thằng phải đến 3 hoặc 4 thằng có người âm bám theo, hoặc nhập vào ở chung cùng 1 cái xác ông Người đương sống. Có thể là người nhà, ông bà cụ kỵ thích thì theo phù trợ. Có thể là người êu từ kiếp nảo nào bám theo. Hoặc đi đường thấy ngon ngon vài vong thích thích là bám theo. Địt mẹ hồi hổi có thằng bạn học nhân điện trình cao vãi con mẹ nó đái. Có bà trẻ xin tươi như hoa, thướt tha bước vào nhà. Thằng thẳng nhìn xong tá hỏa, mặt xanh như đít nhái, mồm lắp bắp lắp bắp. Nó bẩu địt con mẹ con kia toàn trẻ con bâu xung quanh người. Té ra con kia nạo thai nhiều, vong trẻ con bám xung quanh mẹ, dân gian gọi là bé đỏ đấy.


  Địt mẹ, vướn đề Thứ hỏi cũng là thứ anh thắc mắc cách đây cả chục niên rồi. Vấn đề là Thứ lấy dân số trên quả cứt để làm tiên đề suy diễn. Chứ Thứ có biết đéo được rằng, số người với số vong đang lưu lạc trong cõi này cũng chỉ là hạt cát so với những gì ngoài quả cứt. Địt mẹ, phải biết mênh mông rồi mới biết ao biết hồ chứ. Đéo ai lại ngồi bờ ao hỏi vướn đề số đếm thế hử?
 39. #39 by Thích Đủ Thứ on 2010/05/28 - 14:38

  Hi hi!

  Tiên sư bố tên Tê cứng nhá!
  Được rồi!
  Để Sư Thứ đọc luân hồi luân hèo rồi sẽ nói chuyện với Mầy!
  Mà chắc cứt gì đã có chỗ nào giải thích là linh hồn lấy ở đâu ra mà nhiều thế!
  Vài chục năm nữa dân số VN sẽ là khoảng 200 trẹo, dân số thế giới sẽ là vài chục tỉ đấy!
  Vứt mẹ cái hình tượng con cáo hay sói lai cáo nửa mùa của Mầy đi … tên Tê cứng ợ!

  Hờ hờ!
  Còn tên Tướng thối chắc cũng đéo biết luôn hoặc lí sự cùn và giải thích kiểu tên Tê củ chuối này mà thôi!

 40. #40 by gialang on 2010/05/28 - 14:50

  Ờ, sẵn thằng K’ tê với thằng K’ Tìu nói về chuyện luân hồi chuyển kiếp, già làng tao đây cũng nói chơi một chuyện có thể làm cho thằng k” Thích mầy mát dạ mà thằng K’ Tê với thằng K’ Tìu cũng mát lòng. Số là 5 triệu * 10 mũ n  năm trước đây, cũng có 3 thằng K’Tê, K Tìu với K’ Thích ngồi đấu láo với nhau trên quán bựa của con H’ Tướng. Tự nhiên Giàng thấy ghét tụi nó quá, đập phát chết tốt cả lũ, rồi Giàng mới gom hết linh hồn đó lại, cho hết tụi nó xuống là lại như ngày nay để ngồi đấu láo y hệt như 5 triệu * 10 mũ n  năm trước đây. Vậy là số lượng linh hồn đươc bảo toàn (conservative), mạc dù trong suốt quá trình từ lúc 3 thằng ngồi đấu láo lần 1 đến lúc 3 thằng ngồi đấu láo lần 2 thì số lượng linh hồn có thể thay đổi.  Vậy đó tụi bây thấy vài hôm nữa rôi Giàng ổng đập một cái nữa rồi thì chết queo hết. Lại hẹn 5 triệu * 10 mũ n  năm sau có 3 thằng ngồi quán bựa cãi lộn chơi hé hé hé.  

 41. #41 by Minh Dũng on 2010/05/28 - 14:51

  @Cò Lả: Chỉ thắc mắc các lồng chí vô thần, dù có là HVB thì nhẽ chưa từng đi gọi hồn bao giờ hay sâu nhỉ? Hay đéo tin thì gọi đéo bao giờ được? Hơn nữa vướn đề này dân gian đồn thổi như vã mắm, nhẽ đéo rung tý động nào mà tìm hiểu tý ty sao. Chỉ hóng thấy là ngoạc mồm ra. hehe.

 42. #42 by gialang on 2010/05/28 - 15:05

  Thằng K’ Lả, mầy nói thằng K’ Thích là HVB, già làng tao thấy tội nghiệp cho nó mầy. Nó vừa viết bài được X cafe đang lại tao thấy nó có lòng có dạ lắm đó. Ưng cái bụng tao lắm. Lũ làng trên quán bựa nhớ chạy qua coi nghen, thằng K’ Thích được lắm đó.

 43. #43 by Khoai Tây on 2010/05/28 - 15:08

  Giờ kiếm đâu ra dân vô thần nữa hở mấy lão hói? Chỉ là hiểu về Thần ở mức nào thôi, mức mê tín hay mù mờ, hay kinh qua Nhà thờ, Chùa đào tạo quy củ, research, etc.


  Có Bựa nầu vỗ ngực xưng danh bảo mình Vô thần dùm Tây cái nầu nầu, he he he.

  @Em Nga: Thế hóa ra Tây dương tính mạnh quá nên không thấy ma được à? Vậy tốt hay xấu, hí hí hí hí hí <- nầy là tiếng con ngựa nha các Vàng son, không phải tiếng con dê đâu.
 44. #44 by Cocacola on 2010/05/28 - 15:18

  @ Minh Râu

  … anh chắc chắn rồi đây khi quả hòn dái này rơi vào khủng hoảng cạnh tranh sinh tồn thì các ông người càng phải bấu víu vào ông ma rồi cả súc vật ma nữa @BIN


  Mà chắc cứt gì đã có chỗ nào giải thích là linh hồn lấy ở đâu ra mà nhiều thế! @ Thứ


  Đấy, lão Minh Râu đã thấy các cô vô thần nêu rõ quan điểm chưa:

  Quan điểm 1: bọn lu-sờ chuyên bị bọn tao cho ăn cứt, giờ hòng đem chuyện ma ra dọa bọn tao à.

  Quan điểm 2: đéo giải thích, cân đong đo đếm, giải thích xuất xứ được các vấn đề tâm linh thì ông đéo tin nhá!
 45. #45 by pe^te^211 on 2010/05/28 - 15:21

  Để Sư Thứ đọc luân hồi luân hèo rồi sẽ nói chuyện với Mầy! @Trò Thứ

  Anh đồ là hồn em Thảo nhập vầu tên Thích mẹ nó dồi, nói giống nhau quá giống quá.

  Tuổi anh ngũ thập tri thiên mệnh đến nơi, anh biết rằng để thay đổi tâm tính mỗi người, đặc biệt là các Ông Lừa, là cực kỳ khó, nếu nói thẳng ra là không thể.

  Kụ thằng Thứ có đọc được vài chữ, may mắn hiểu ra rằng luân hồi đéo có khái niệm số lượng, dồi nó lại nảy nòi câu hỏi ngớ ngẩn tương tự dạng dư: linh hồn ăn gì, ỉa thế nầu vưn vưn. Anh thề trên đầu con cá vàng điều này.

  Đèo mẹ đời.

 46. #46 by Minh Dũng on 2010/05/28 - 15:41

  Anh thì nghĩ rằng với công tội nghìn đời như của anh Cụ như cái đại ca hắn là Mao và Lin thì nhẽ hắn còn mút mùa mới có cơ hội mà đầu thai. Thay vào đó, luân hồi của hắn sẽ kéo dài kéo dài dường như vô tận. Giờ này nhẽ hắn phải ở tầng nào dưới a tỳ rồi chứ? Nên anh không sure với Tướng hắn còn lưởng vưởng ở đây time kéo dài đến 6 tháng ở Hà tĩnh đâu.


  Thật sự sự tinh diệu của Thượng đế thì chẳng thể hiểu với biết được tý ti nào. Nhưng anh vẫn thắc mắc cơ chế hoạt động và sự phân bổ xã hội tâm linh sau khi chết. Tuy nhiên vẫn chỉ là muối bỏ bể, càng tìm hiểu càng thấy mênh mông.

  @ Việt: Cái Trung tâm đấy 1 năm xin được có 150k thì quá bèo bọt. Anh ngay trong năm ngoái biết vài trung tâm bé đến nỗi đéo ai nghe thấy tên cũng hơn trẹo tơn cho 1 project. Anh thì không biết vụ xin cho đấy, nhưng biết trung tâm vẫn xin tiền của trung ương với anh em đi áp vong thôi.

  Có 1 chiện anh tận mắt chứng kiến ở ngay Đông Tác đấy. 1 vong lên, 2 tay bắt chéo. Không nói gì, chỉ khóc, rất âu sầu. Người nhà hỏi không được gọi 1 chú đến hỏi như nào như nào. Chú này áp tay vào trán, xong hỏi bị giam hử, gật, hỏi tiếp sâu không, vong giả nhời 23. Chú rút tay ra bẩu người nhà thản nhiên như thằng điên. Vong này bị giam trong ngục, tầng thứ 23, hỏi không nói gì được đâu.
 47. #47 by Cocacola on 2010/05/28 - 15:52

  Giờ kiếm đâu ra dân vô thần nữa hở mấy lão hói? Cô Tây


  Khổ cô quá! Giờ anh lại phải breakdown cho cô thấy thế nào là hữu thần và người vô thần nữa à?

  – Đặc điểm người hữu thần: luôn tin tưởng rằng 

  1.Cuộc sống hiện tại của con người do một cơ chế siêu nhiên điều khiển, nằm ngoài tầm nhận thức của con người, (thuyết Luân Hồi chẳng hạn). Do đó mỗi hành vi của con người hiện tại với nhau, với môi trường sống v.v.. đều phải thật cân nhắc vì không biết thiên cơ vận chuyển ra sao

  2. Còn nhiều dạng tồn tại khác của con người. Do đó phải sống tốt ở hiện tại để sang một dạng khác cao hơn

  – Người vô thần ngược lại vì cho rằng:

  1. Có thể quyết định được cuộc sống của mình và thằng bên cạnh: nếu ta có súng, có quyền lực, ta sẽ cho nó biến mất đéo cần nó muốn hay không. Đéo do dự gì cả, ai nhảy vầu ngăn được ta đòm nó khi ta có súng và ta muốn. Với quyền lực và khả năng bấm nút cho thằng nầu không hợp ý ta biến mất, ta sẽ là người thống trị thế gian và cuộc sống nhân sinh (Lâm Đại Tư là một ví dụ)

  2. Cuộc sống hiện tại quyết định tất cả: lúc trước đéo biết, chết đi cũng biết đéo. Nếu có thì cũng đéo được như hiện tại, ông cứ xả giàn, loài người vẽ ra lắm thứ như tôn giáo tâm linh v.v.. chẳng qua chỉ để lừa gạt nhau kiếm chút vật chất hiện tại (cơm, xiền …) để mà hốc chứ còn đéo. Chết đi thằng đéo nầu cũng như nhau, tất tật chỉ quy ra thóc cả !

  Đấy, vô thần là thế đấy cô ạ!
 48. #48 by Minh Dũng on 2010/05/28 - 15:54

  Anh chẳng biết gì về Kito. Nhưng Phật giáo thì anh đọc những cái cơ bản ở đây. Chi bộ ai quan tâm vầu mà xem mà xem: http://www.thuvienhoasen.org/index.htm

 49. #49 by Thích Đủ Thứ on 2010/05/28 - 16:13

  He he!

  Tên Làng già hói với lại tên Dũng rụng rời nói cũng có lí lắm!
  Ít ra là phải giải thích như thế may ra mới lọt được tai người ta chứ!
  He he!
  Cách đây mấy tỉ năm có khi dân số trên trái đất này còn đông hơn bây giờ!

  Tiên sư bố tên Tê cứng buồi dái chỉ được cái nâng bi với lên mặt là giỏi!
  Nhân vô thập toàn!
  Có phải là người thì cái gì cũng biết tuốt đéo đâu!
  Dốc vào mõm tên Tê cứng buồi dái một thùng cứt ngâm!

 50. #50 by Minh Dũng on 2010/05/28 - 16:28

  Bên em Beo vừa nâng anh A lên. Đọc thấy phân tích số má không sướng. Ở Lừa đéo thể nào công bố được số nợ công. Tại sao à, tại Lừa nó thế. Còn nếu vì vụ đường sắt mà vỡ nợ như Hy lạp thì cũng có nhiều cách xử lý, chẳng sao cả. Dẫn chứng bọn Hy lạp là đéo hợp lý, bởi lẽ bọn Lạp ngu như bò, húng đéo gì vào EU khi mà chưa đủ khỏe. Vào EU rồi những vụ như thế này đéo tự chủ động mà tin tiền ra được, nên mới phải Help me. Địt mẹ bọn Mẽo, những quả thế này ngoài các biện pháp khác thì nó in tiền miên man miên man.