Ông Cụ Nhập Vong (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thưa Quý Cô,

Trướckhi đọc bài, Quý Cô cần chấpnhận mộtsố Tiênđề Nhânsinhquan do Trung Tướng hoặc đồngchí Tên Nầu Đó phátbiểu như dướiđây, ngượclại, Quý Cô vuilòng quít Quán, cút về mới mẹ.

(i) Tiênđề Hồntồnbất: Linhhồn Tồntại và Bấtdiệt.

Nếu Quý Cô nghĩ Linhhồn không tồntại hoặc tồntại hữuhạn, vuilòng quít Quán, cút về mới mẹ.

Đồngchí Tên Nầu Đó mần thínghiệm:

Đặt Ông Người hấphối lên cânbàn điệntử siêunhậy nối máytính. Ông Người chết mòn chết mòn. Chạy phầnmềm. Lưu file. Phântích.. Suốt quátrình hấphối, trọnglượng Ông Người biếnđộng liêntục liêntục, biênđộ quãng 10-20 gam. Đấy là khoảng thờigian Linhhồn Ổng nấnná chiatay Ổng. Lúc máyđo nhịp tim nhịp thở báohiệu Ổng tèo, trọnglượng Ổng sụt tứckhắc 50-70 gam. Có Ông sụt tận 150 gam.

Đồngchí Tên Nầu Đó kếtluận, Linhhồn Ông Người vôhình dưng hữutrọng. Linhhồn trungbình nặng 50-70 gam, cábiệt 150 gam.

Trung Tướng đồngý Tên Nầu Đó chỗ Linhhồn hữutrọng, dưng đếch đồngý chỗ Linhhồn vôhình. Trung Tướng đoán Tển mải đongđếm trọnglượng Linhhồn mà quên mẹ theodõi hìnhtung con cỏn.

Quý Cô hay thăm thama Văn Điển hông?

Hãy thăm vầu dững chiều tà se lạnh, tầm 17h30-18h00 mùađông, sến thật sến.. Hãy chọn hôm mưa phùn lâyrây, thama vắng khách, muộn thật muộn.. Quý Cô sẽ thấy Linhhồn lẩnquất như khói như sương, con hình thuôn, con hình trám, con mầu xám, con mầu vàng, con ngắn ba gang, con dài bẩy trượng.

Đấy là dững Linhhồn còn lưuluyến Ông Người vửa khuất.

Trung Tướng cũng đếch đồngý Tên Nầu Đó chỗ Linhhồn nặng chỉ 150 gam. Linhhồn Tần Thủy Hoàng 405 gam. Ông Cụ 609 gam. Mao Xếnh Xáng 7,378 gam. Linhhồn Tư Đại Lâm suýtsoát 10 ký, cỡ embé hai tuổi, kỷlục hoàncầu (*).

Côngthức Linhhồnlượng côngbố sau.

Chẳng riêng Ông Người có Linhhồn. Ông Bò Ông Lợn cũng có. Ông Cây Ông Cỏ có. Ông Núi Ông Sông có. Ông Giăng Ông Sao có nốt.

Quý Cô thường cắt tiết gà chó ngỗng ngan hông?

Lúc cứa cổ Ông Gà, Quý Cô một tay nắm đầu Ổng, tay kia xoẹt dao, đúng hông?

Ông Gà đuỗn cánh giẫy dững ngắcngoải cuốicùng, Quý Cô thấy gì?

Trung Tướng thì thấy tay cầm dao dạiđờ. Dòng tửkhí Ông Gà cuộn lừlừ dọc nó, trôi tuốt sau gáy, nóng sực. Linhhồn Ông Gà đã thoát.

Trung Tướng từng xiết cổ một Ông Chó. Là một Ông Chó hoang Nga.

Trung Tướng mời Ổng một khúc giò Kolbasa. Ổng nghingại xíuxíu, rùi liềumạng cắn giò. Trung Tướng vuốt lưng Ổng lươngthiện. Ổng tan nghingại, đớp tòmtọp, thithoảng nghển mặt, ngắcngứ nuốt nghẹn, bốn chân run sầnsật. Ổng đói.

Trung Tướng bẩu, mầy chén của anh nguyên bữa trưa rùi mầy. Xong tháo dâyben, tròng cổ Ổng.

Ổng lại nghển mặt, ngắcngứ nuốt nghẹn. Ổng chưa no.

Trung Tướng gồng tuyền thân, xiết cựclực. Lệ Ông Chó tuôn mảimiết. Dãi Ông Chó phùi mảimiết. Dững mẩu giò nhai vội nhểu dần nhểu dần. Địt./mẹ mầy hehe đạp kinh thế.

Buổitối, bọn Trung Tướng 12 thằng chén Ông Chó, diệu bú miênman.

Buổiđêm, cả 12 thằng lồnglộn ỉa, kýtúcxá rềnvang tiếng dắm lẫn tiếng rặn, tiếng chưởi đời, chưởi Địt./mẹ Thằng Trung Tướng.

Rất quái, bọn Trung Tướng ỉa không cứt. Dững cơn mót mênhmang tràolộng, như mây bể gió ngàn, mót quặn tátràng, mót điênkhùng hoangdã, dưng đéo xả nủi một hòn cứt vã.

Linhhồn Ông Chó đã thoát.

Linhhồn chảdững tồntại, mà bấtdiệt. Cỏn không sinhra hay mấtđi, chỉ chiển từ Kiếp nầy qua Kiếp khác.

Bấtdiệt của Linhhồn Trung Tướng không trảinghiệm được, dưng cảmnhận được. Đừng trách Trung Tướng, ngoài Chúa, không ai cóthể trảinghiệm sự Bấtdiệt.

(Dừng câu vìu)

(@2010)

(*) Tư Đại Lâm: Tức Xích Ta Linh, đạithụ vôsản bấthủ. Thihào Hữu Hữu từng biên “Hoanhô Xích Ta Linh đờiđời cây đạithụ, Hoanhô Mao Trạch Đông đứng đầu sóng ngọn gió”.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Chấpnhận: Accept (Chấp nhận).
– Mộtsố: Some (Một số).
– Tiênđề: Axiom (Tiên đề).
– Nhânsinhquan: Life understanding (Nhân sinh quan).
– Đồngchí: Comrade (Đồng chí).
– Phátbiểu: Said (Phát biểu).
– Dướiđây: Below (Dưới đây).
– Ngượclại: Otherwise (Ngược lại).
– Vuilòng: Please (Vui lòng).
– Hồntồnbất: Soul exists eternally (Hồn Tồn Bất).
– Linhhồn: Soul (Linh hồn).
– Tồntại: Exist (Tồn tại).
– Bấtdiệt: Not die (Bất diệt).
– Hữuhạn: Finitely (Hữu hạn).
– Thínghiệm: Experiment (Thí nghiệm).
– Hấphối: Hospices (Hấp hối).
– Cânbàn: Table-scale (Cân bàn).
– Điệntử: Electronic (Điện tử).
– Siêunhậy: Super-sensitive (Siêu nhậy).
– Máytính: Computer (Máy tính).
– Phầnmềm: Software (Phần mềm).
– Phântích: Analyzing (Phân tích).
– Quátrình: Process (Quá trình).
– Trọnglượng: Weight (Trọng lượng).
– Biếnđộng: Fluctuate (Biến động).
– Liêntục: Continously (Liên tục).
– Biênđộ: Amplitude (Biên độ).
– Thờigian: Time (Thời gian).
– Nấnná: Linger (Nấn ná).
– Chiatay: Parting (Chia tay).
– Máyđo: Meter (Máy đo).
– Báohiệu: Notify (Báo hiệu).
– Tứckhắc: Immediately (Tức khắc).
– Kếtluận: Conclude (Kết luận).
– Vôhình: Invisible (Vô hình).
– Hữutrọng: Weightable (Hữu trọng).
– Trungbình: Average (Trung bình).
– Cábiệt: Special cases (Cá biệt).
– Đồngý: Agree (Đồng ý).
– Đongđếm: Count (Đong đếm).
– Theodõi: Track (Theo dõi).
– Hìnhtung: Image (Hình tung).
– Thama: Cemetry (Tha ma).
– Mùađông: Winter (Mùa đông).
– Lâyrây: Gently (Lây rây).
– Lẩnquất: Softly fly (Lẩn quất).
– Lưuluyến: Not willing to go (Lưu luyến).
– Suýtsoát: Almost (Suýt soát).
– Embé: Kid (Em bé).
– Kỷlục: Record (Kỷ lục).
– Hoàncầu: Universe (Hoàn cầu).
– Côngthức: Formula (Công thức).
– Linhhồnlượng: Soul-weight (Linh hồn lượng).
– Côngbố: Publish (Công bố).
– Ngắcngoải: Struggles to die (Ngắc ngoải).
– Cuốicùng: Last (Cuối cùng).
– Dạiđờ: Stiff (Dại đờ).
– Tửkhí: Death feeling (Tử khí).
– Lừlừ: Slowly (Lừ lừ).
– Nghingại: Suspicion (Nghi ngại).
– Xíuxíu: A little (Xíu xíu).
– Liềumạng: Foolhardy (Liều mạng).
– Lươngthiện: Honestly (Lương thiện).
– Tòmtọp: Tauktauk (Tòm tọp).
– Thithoảng: Sometimes (Thi thoảng).
– Ngắcngứ: Hardly swallow (Ngắc ngứ).
– Sầnsật: Shaky (Sần sật).
– Dâyben: Belt (Dây ben).
– Cựclực: Extremely powerful (Cực lực).
– Mảimiết: Non-stop (Mải miết).
– Hehe: Hey hey (Hehe).
– Buổitối: Evening (Buổi tối).
– Miênman: Constantly (Miên man).
– Buổiđêm: Night (Buổi đêm).
– Lồnglộn: Bolt (Lồng lộn).
– Kýtúcxá: Dormitory (Ký túc xá).
– Rềnvang: Roll (Rền vang).
– Địt./mẹ: What the fuck (Địt lồn mẹ).
– Mênhmang: Immense (Mênh mang).
– Tràolộng: Windy (Trào lộng).
– Tátràng: Duodenal (Tá tràng).
– Điênkhùng: Crazy (Điên khùng).
– Hoangdã: Wild (Hoang dã).
– Sinhra: Born (Sinh ra).
– Mấtđi: Lost (Mất đi).
– Trảinghiệm: Experience (Trải nghiệm).
– Cảmnhận: Feel (Cảm nhận).
– Cóthể: Can (Có thể).
– Đạithụ: Big wood (Đại thụ).
– Vôsản: Proletariat (Vô sản).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Thihào: Vietnamese poet (Thi hào).
– Hoanhô: Viva (Hoan hô).
– Đờiđời: Forever (Đời đời).

***

(Phần 2 xem ở đây) 1. #1 by hùng hục on 2010/05/27 - 20:55

  @chuối

  Thắc mắc của chuối dựa trên tiên đề của chuối về thời gian là tuyệt đối. Trong hệ quy chiếu bốn chiều không/thời gian, thời gian cũng chỉ là tương đối, thời gian có thể tiến hoặc lùi. Giải thích một cách đơn giản hơn là một người chết vào năm 2010 có thể đầu thai vào làm con một người khác ở thế kỷ 15.
 2. #2 by cathnga on 2010/05/27 - 21:02

  @ anh Hục, Sư phụ em Nga có giảng đại khái thế nầy: anh nhớ đọc thêm Chuyển Pháp Luân nhế.

  1. Đến viên sỏi hòn đá cũng có linh hồn, sông núi cũng có thần linh cai quản nữa là cây cối, chim muông ….
  2. Ngày nay, không phải tất cả các linh hồn đều được tái sinh, bởi vì thời gian nầy là rất quan trọng đối với nhân loại cả Cơ Đốc và Phật Giáo đều có đề cập tới (Ngày phán xét và Hủy diệt), cái cũ sẽ được thay bằng cái mới được gọi là Chính Pháp. Hầu hết con người được Chư Thần tạo ra tại địa cầu nầy đều được giữ lại tại cõi âm.
  3. Con người chỉ được biết tới Thần ở tầng Như lai là vị Phật bé nhất trong vũ trụ, trên nữa không được phép biết tới.
  4. Pháp lý của các tầng vũ trụ là thiên cơ, ai có thể cho Hục bít đây ???
 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 21:05

  Địt./mẹ tên Quang A nầy có là giáosư tiếnsĩ đéo gì không mà đầnđộn thếnầy: http://www.tienphong.vn/Tuong-Tac/Dien-Dan-Tien-Phong-Online/500997/Cac-sieu-du-an-va-nguy-co-no-nan.html.

   

  Loại nầy chắc ăn chỉ cóthể đi dậy học, chứ ấn doanhnghiệp vầu tay nó thì bốc cứt.

 4. #4 by Cocacola on 2010/05/27 - 21:09

  @Chuối: Cảm ơn Chuối nhé, anh ăn cơm tập thể mà có khi nhà bếp quên nấu món chay, đành phải uống Coca trừ bữa, rất tội!


  @Bố Cẩm: Bố cứ việc mơ, nhưng đừng làm thật nhá! Con bẩu rồi, gái 8X độc như thịt vịt xiêm (ngan) ấy. Bố thấy gương thiếu niên (Thiếu) và thanh niên (Lả) chưa mà còn đòi dây vầu để có thêm gương lão niên cho đủ bộ Một đời tan nát hử?

  Một ngày nào đó bố Cẩm vầu quán khuyến dụ ăn chay và thiền là biết rồi đấy. Nhá!

 5. #5 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 21:11

  @ Hục
  1. Con người, động vật, cây cối, nhà cửa, vân vân đều có linh hồn trú ngụ. Tại sao ăn chay tốt? Cái gì cũng có năng lượng. Khi con vật bị giết thịt chết, nó sẽ chống lại việc bị giết. Lúc đó năng lượng cho sự giận dữ tức tối đều tích tụ vào từng thớ thịt. Khi ăn nó ta sẽ ăn cả sự giận dữ đó vào. Khi đồ ăn từ thực vật. Vẫn xảy ra điều trên, nhưng bản thân thực vật không phản kháng như động vật. Nên đồ ăn chay ta ăn vào không bị tích tụ các năng lượng như đồ ăn từ động vật. Nên tốt hơn. Ta sẽ thanh thoát, thanh tao hơn.
  Cái lý này anh nghe 1 bả người trung quốc thuyết giảng ở TP anh ở. Hồi đấy nghe xong thú lắm, hehe.

  2. Nếu nói linh hồn đi vào luân hồi, tại sao lại vẫn còn có những hiện tượng như em Rô nói? Hehe, không phải vong nào khi chết cũng đi vào được luân hồi. Những vong này bị kẹt lại. Và chỉ luẩn quẩn với những gì ám ảnh khi chết.

  3;4: Hỏi về Đấng ấy thì tìm hiểu cách nào cũng là bần nông hết. Thượng đế là thượng đế, đừng hỏi.
 6. #6 by kochumbenim09 on 2010/05/27 - 21:12

  cẩm hói

   ‘……Thế rồi anh thấy cũng hay hay.
  Thế rồi đang hay hay thì … đùng phát, anh tỉnh mẹ mất!
  Thế rồi anh lại thấy tiêng tiếc một giấc mơ cũng đèm đẹp mờ sâu ngắn quá…”

  anh hỏi thật cẩm lâu rùi chưa ngủ với gái đúng không ,,..quả mơ bị gái hiếp xong đùng phát tỉnh mẹ…cam đoan đũng quần ướt sượt mùi tanh tanh dính dính đúng không..già mãn tinh nguyệt như cẩm thì thỉnh thoảng lắm mới có phát đấy đấy phải lấy làm mừng chớ..bọn quíttộc dư anh mặc nhiên đều độ đéo bâu giờ vầy…thật..thằng bựa dì vào cồng phơm phát..(và cấm yêu anh)

 7. #7 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/27 - 21:13

  Giảinghiệm mà tên Nhi trải qua được gọi là “Deja Vu”, tức là đôi khi Ông Người chợt nhậnra cảnhtượng đương diễnbiến trước mắt ổng, thực ra đã được ổng nhìn thấy vầu lúc nầu đó trong quákhứ rồi.

  Nói chung cũng thuộc hiệntượng tâmlinh siêunhiên, khó giảithích một cách lô-gích.

  Cũng là một loại giảinghiệm taonhã phết!

 8. #8 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 21:16

  @Củ Chuối sài ghềnh: Làm đíu gì có chiện đó, hồn đang ở kiếp khác tức là đang tùn tại trong một cơ thể (hay một xác)

  Có nhiều cõi. Chết rồi, Vong đang ở cõi khác, không nhất thiết là ở cõi trần, và đương nhiên không tồn tại trong vỏ ông Người nào cả. Chuối phải đọc nhiều nữa đi Chuối.
 9. #9 by kochumbenim09 on 2010/05/27 - 21:21

  Chuyện em bị bóng đè ra sao kể rồi, đại loại chỉ bị duy nhất ở suối nước nóng Kim Bôi (Hòa Bình), đúng cái phòng ấy, đúng cái giường ấy, lần đéo nào cũng bị, năm đéo nào cũng bị, bị đi bị lại. Mà chuyển sang giường khác, phòng khác thì đéo bị làm sao. Cả đời chỉ bị bóng đè ở đấy thôi. Hà hà@hương điêu

  anh là anh cực căm phẫn khi nghe gái kể bị bóng đèn(bóng đè)..nam nhi đại trượng phu lúc đấy là cứ muốn vật mẹ gái ra mà đè liên tiếp. liên tiếp…đéo cho bóng nó đè nữa..khi nầu về đúng chố ấy đúng chố cái  giường ấy thì cứ gọi điện anh tới..gái mà cứ bị ăn hiếp bất cứ kiểu gì là anh tức ..anh đến đè cho chết bà nó bóng đi..cứ thỏa thuận thế nhế

 10. #10 by hùng hục on 2010/05/27 - 21:21

  @em Nga: Anh lại hỏi câu này hơi nhạy cảm tí. Thế sư phụ Lý Hồng Chí của em đang ở cảnh giới nào? Sư phụ đã đạt đến cảnh giới ngang Phật tổ chưa?

 11. #11 by nhi_nho on 2010/05/27 - 21:23

  Bố tiên sư một lũ mông muội, giờ này mà còn đi tin vào chuyện tâm linh. Anh lét mắt trông từ trên xuống dưới, chưa thấy thằng nào thú nhận chính bản thân đã từng gặp chiện nọ chiện kia, tuyền thấy là “nghe nói” ví “mẹ anh kể”, hố hố…

  Bản thân anh đây cũng bị bóng đè hoài hoài, dưng có sao đâu? Anh chả sợ đéo!

  Bởi anh tin rằng, có những lúc cơ thể hoạt động không nhịp nhàng, các bộ phận không theo sự chỉ đạo của bộ não. Những lúc ấy, hiểu đơn giản là các bộ phận khác còn đang ngủ thì thằng não tự nhiên thức cbn giấc. Thế là trong khi ta vẫn nghe thấy tiếng động xung quanh, tư duy vẫn suy nghĩ một cách ngon lành, dưng muốn đứng lên thì cái thằng chân thằng tay nó cứ cứng đơ, muốn hét lên dưng thằng lưỡi nó điếu thèm cử động luôn. Rồi một hồi sau thì nó hết. Tỉnh dậy cơ thể sẽ cảm thấy mệt nhoài.

 12. #12 by Nô Đức Nổng on 2010/05/27 - 21:45

  Loại nầy chắc ăn chỉ cóthể đi dậy học, chứ ấn doanhnghiệp vầu tay nó thì bốc cứt@Bựa cứt.


  Địt mẹ Bựa lại lấy cái riêng để đánh đồng vào cái chung. Mỗ đã từng và đang từng là đối tác của tên A này đấy, chắc Bựa biết VP Bank (đã bán cho thằng khác), 3C (nhà thầu hàng đầu trong ngành điện) đều do lão A này sáng lập đấy.

  Không có fản biện và adua đều là cục cứt. Tất cả các bài báo chính luận kiểu này trên lá cải đều là định hướng từ Bê Cê Tê hết. Trước khi hỏi thằng fóng tinh viên fải biết tên trả lời có đồng thuận với ĐSCT or nót.


  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 22:56

   3C mần IT trước FPT nhiều, mà 20 năm đéo nên cái trò gì.

 13. #14 by daidao on 2010/05/27 - 21:49

    Địt./mẹ tên Quang A nầy có là giáosư tiếnsĩ đéo gì không mà đầnđộn thếnầy: http://www.tienphong.vn/Tuong-Tac/Dien-Dan-Tien-Phong-Online/500997/Cac-sieu-du-an-va-nguy-co-no-nan.html.

   

  Loại nầy chắc ăn chỉ cóthể đi dậy học, chứ ấn doanhnghiệp vầu tay nó thì bốc cứt.

    Địt mẹ, tên A này là thành viên hội đồng quản trị VB bank. Doanh nghiệp hay quốc gia thì có khác nhau là đéo, quan trọng của việc đi vay nợ là khả năng trả nợ chứ quan trọng đéo jì ti lệ bao nhiêu %. Địt mẹ, đéo có khả năng trả nợ thì có vay đến vài % cũng chết, còn có khả năng trả nợ thì vay vô tư.

   

   

 14. #16 by kochumbenim09 on 2010/05/27 - 21:50

  dcm mới có từ trưa tới giờ mà đã trên trăm cồng rùi..thằng dì bựa có thấy khó khăn khi cồng không ..tức rất chi nà hot cái vụ ma quỷ bóng đèn nầy…bựa viên chăm biên công kinh..tên gì bựa ..biên mẹ tiếp chuỗi nầyđi cho nổ mẹ píc luôn..dcm anh hơi ngạc nhiên với chi bộbựa ..đụng mẹ vầu chẩm thủy hay sao mà lắm kinh nghiệm ma quỷ thế…cẩn thận tầu hỏa nhập ma cả nũ….rùi thì có bỏn lợi dụng chi bộ yếu bóng vía mà lật đổ chánh phủ bựa non trẻ ( mới2 tuổi)..

 15. #17 by kochumbenim09 on 2010/05/27 - 21:57

  thằng nhố cứ như ma ăn cỗ í nhở..đếu dưn g píc ma quỷ nầy lại thấy ngay quả mẹt mà lại vầu bô bô chiện bóng đè dưng chải nghiệm ra phết …anh yêu cô..há há há

 16. #18 by Gia_lamcam on 2010/05/27 - 22:03

  @Bố Cẩm: Bố cứ việc mơ, nhưng đừng làm thật nhá! Con bẩu rồi, gái 8X độc như thịt vịt xiêm (ngan) ấy. Bố thấy gương thiếu niên (Thiếu) và thanh niên (Lả) chưa mà còn đòi dây vầu để có thêm gương lão niên cho đủ bộ Một đời tan nát hử?@Cò Lả
  Là sâu là sâu?
  Một đời tan nát?
  Có tới 3 tên lận: Thiếu + Lả rùi (có thể) + Cẩm, mờ sâu lậy “một đời”, mờ sâu lậy không 3 đời?
  Mờ sâu lậy “tan nát”?
  Mờ tan nát là tan nát cái gì?
  Thế tên Thiếu mấy tên Lả “tan nát” rùi à?
  Anh biết ngay mờ: mơ mấy chả mộng, chả biết lành dữ thế nầu.
  Tên nầu nói rõ hơn cho anh phát?
  Anh nghe hoang mang quá hoang mang quá!

 17. #19 by TIỀN ƠI on 2010/05/27 - 22:09

  địt mẹ đang phê lòi nghe thằng tướng anh ưng rồi.
  địt ./ mẹ chi bộ ngu như con chó. thằng mặt lồn tt phản động nũa, anh ỉa đày mồm mày, khai sáng quả ô cuh đi xem có lồn gì hay, từ bé anh đã mặc định ô cụ tương đương mặt lồn rồi. đéo phải xoắn. lừa mà

 18. #20 by Thầy Lang on 2010/05/27 - 22:16

  Nghĩ lại anh đúng là thằng lập chường quan điểm yếu kém chị bộ ạ, vửa đọc bài của tên Trung Tướng là anh dặn bọn thuộc hạ, nầy có ai sắp tèo thì gọi anh nhế.

   

  Y như rằng tầm xế chiều có thằng phi báo, đại ca  đại ca, có ca hấp hối. Nó tưởng anh đương cần nghiên cứu mẹ gì. Mà anh nghiên cứu thật. Anh vầu áp tay vầu người giải nghiệm xem có vụ hồn người di chiển thật không. Chả thấy gì.

   

  Vửa tối, lại có thằng đàn em phi báo, đại ca đại ca… Anh lại giải nghiệm khá lâu, vưỡn chẳng thấy cảm giác thay đủi gì cả.

   

  Nhẽ anh có khí dương mạnh như em Nga nói. Hay tên Tướng lại phần phật như vẩy dương vật nhở?

   

  Hô hô

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 22:40

    

   Lang Hói cẩnthận kẻo tẩuhỏavầura đó cô. Lúc theodõi Hồn thoát, nhớ phải thật tậptrung. Nhìn cái vạch nhịp tim nó đập thót.. thót.. khoảng 15 nhịp/phút ý thì nín thở, cầm chặt tay Ông Sắp Tèo, chờ tới khi cái vạch ý nó thẳng băng thì mới được thở nhế. Chỉ khoảng 1 phút thôi chứ nhiêu.

    

   Mẹ Hồn nó chạy têrần cánh tay luôn.

    

   Mà nhẽ Lang Hói tiếpxúc mới Hồn nhiều quá, nên đéo còn cảmgiác rùi, hoặc Hồn nó cũng đéo muốn thoát theo tay Lang.

    

   Kiểu như bọn Bácsĩ Sản, tay sờ vầu lồn Vàng Son mà như sờ cục thịt ý, lại còn nhăn mặt kinhtởm nữa.

 19. #22 by bolaonhamnhi on 2010/05/27 - 22:17

  Giảinghiệm mà tên Nhi trải qua được gọi là “Deja Vu”, tức là đôi khi Ông Người chợt nhậnra cảnhtượng đương diễnbiến trước mắt ổng, thực ra đã được ổng nhìn thấy vầu lúc nầu đó trong quákhứ rồi.@Thiếu

  Ý Thiếu là sâu? Tớ ngu lâu nghĩ dư thế này đúng không: Mấy cảnh tượng trong giấc mơ ấy tớ gặp ở kiếp trước rồi ấy hả? Dưng tại sâu nó lại lặp  lại ở hiện thực kiếp này chứ? Đéo hiểu nổi!

 20. #23 by Hoàng Việt on 2010/05/27 - 22:28

  Các bựa nhiều người chưa biết , xứ Lừa ta có một Trungtâm nghiêncứu tiềmnăng conngười 

  Và Vịt này đã từng đi gọi Vong người nhà do một nhân viên  trong TT làm thêm tại gia phố đội Cấn ( phải thân quen và dc xếp lịch trước ) và thực sự vãi linh hồn khi vong về nói từng chi tiết sinh hoạt ( kể cả ngoại tình hay có con riêng )


  Tham khaỏ thêm :

  Hội nghị đã dành phần thời gian xứng đáng cho chương trình khảo nghiệm thực tế tại chỗ, để mọi người có dịp gặp gỡ các nhà ngoại cảm và thực hiện các yêu cầu giúp đỡ. Anh Đoàn Việt Tiến biểu diễn scan tâm linh để nội soi chẩn bệnh cho một Việt kiều Mỹ, chị Hoàng Thị Thiêm biểu diễn khả năng đọc bằng con mắt thứ ba, các nhà ngoại cảm Nguyễn Tư, Võ Công Phương, Hồ Văn Dũ, Hồ Văn Hoàng giúp vẽ sơ đồ tìm mộ ngay tại Hội trường.

 21. #24 by bolaonhamnhi on 2010/05/27 - 22:41

  Đưa mẹ Ông Người đương hấp hối lên bàn cân coi @Thầy Lang!

  Mịa già hú hôm nay như cục cứt không thối. (Cứt mà không thối thì đéo có gì đáng tự hào)

 22. #25 by cuchuoiSG on 2010/05/27 - 22:54

  @Hục:

  Theo mớ lý thuyết thập cẩm về linh hồn và luân hồi mà chuối đã đọc thì đíu có chuyện đầu thai về quá khứ nhế. Xét về thời gian, luôn vận động chỉ có 1 chiều, khả năng đi ngược về quá khứ chỉ xảy ra khi hành giả đã tu tập đạt được 1 trong lục thông, hồn thì đíu có khả năng này. Hơn nữa, việc đầu thai về quá khứ sẽ tác động đến sự tồn tại của linh hồn tại thời điểm quá khứ thành ra có 2 linh hồn đó tồn tại cùng lúc trong quá khứ (?).

  @Vịt:

  Trong cái link chuối post trước có nói về Trung tâm tiềm nưng con ngừi đấy.

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 23:11

   Chuối lại liênthiên duyvật rùi. Thờigian kéo ngược kéo xuôi vôtư.

    

   Một thằng thếkỷ 25 cóthể ăn mới thằng hiệntại vôtư. Một thằng thếkỷ 13 cũng cóthể ăn mới thằng hiệntại vôtư. Ba thằng ý cóthể cùng ăn mới nhau vôtư.

    

   Nó không gọi là “Đầuthai về quákhứ”, mà gọi là “Lạc vầu quákhứ”.

    

   Còn vụ 2 Hồn nằm cùng trong một Xác gọi là hiệntượng Songhồn. Tấtnhiên 1 trong 2 con Hồn sẽ nhường quyền kiểmsoát Xác tứcthời cho con kia.

 23. #27 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 23:01

  @Việt khắm: Chiện đấy xưa con mẹ nó rồi. Trung tâm chỗ Đông con mẹ nó Tác hử. Chiện áp vong này nhiều người làm được.  Dưng ở Lừa, có tý năng lượng Thượng đế ban, tuyền áp dụng đầu lâu Lừa để kiếm cơm, mấy mà tiêu tán đâu. Em gái Thêm mà Việt khắm nhắc đến có nhà ở Lương sơn, Hòa bình, giờ nhẽ về HN mẹ. Có con mắt thứ 3 tanh tưởi cực, dưng cũng làm áp vong ở nhà đặng kiếm cơm như bâu người khác thôi. Anh chẳng phục tý con mẹ nào cả hết ráo. Bạn Khanh tiền khởi nghĩa cái Trung tâm đấy cũng chẳng phải ngoại lệ. Có bạn Hải thì anh chịu hắn, chỉ nghiên cứu và nghiên cứu. 


  Anh chẳng chửi gì cái việc lấy tâm linh ra để kiếm cơm. Nhưng phải kiếm đàng hoàng. Nếu lấy tiền cho mỗi lần áp vong phải bẩu lấy bâu tiền. Bẩu áp free nhưng kiểu gì lúc cuối cũng có cách nào đấy thu tiền rất chuối.
 24. #29 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/27 - 23:06

  Đã giàhói thì chớ, lại có thằng tintin nó bác bác cháu cháu tức đéo chịu. Tựái mẹ rùi.(@Bựa).

  Ơ thôi xinlỗi, Dì cho xin cái cồngmăng khíchlệ thằngbé tý đê, Bựa cũng phải có mứcđộ chứ Bựa quá thì Alien cũng chả chịu được.

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 23:24

   Lần sâu dững bài đó phải côngkhai ra nhế. Đéo gì cứ giấugiấugiếmgiếm hãmlìn.

 25. #31 by Mỳ tôm trứng on 2010/05/27 - 23:10

  Thực ra bấtcứ Linhhồn nầu cũng cóthể nhậpvong xuấtvong, thậmchí rất thườngxuyên, có điều nhàta ít đểý dững Linhhồn vôdanh, tuyền quantâm các vĩnhân thôi.@Hoàng Bờm
  Tổ sư bố thằng Hoàng Bờm. Thế anh tưởng Thiên đàng với Không gian với cả Hố đen Vũ trụ là nơi Thâm cung để cho Đức Chúa trời của thằng Bờm độc tôn bay lượn và nặn ra muôn loài. Hóa ra ở đấy còn có thêm dững Ông Nin, Ông Mác, Ông Bành Đức Hoài, Ông Mắc A Thơ ngồi nói chuyện tâm sự râm ran với nhau. Rồi đéo đâu khi chán lại bay vèo về quả đất và nhập vào thằng nào để nói bi bô bi bô à. Vui nhở. Hố hố.

  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 23:28

   Trứng vôthần thì biết cái dắm ý mà sóclọ miênman miênman.

 26. #33 by Thích Đủ Thứ on 2010/05/27 - 23:10

  Tên Tướng thối có thừa nhận linh hồn là bất tử không?
  Nó không sinh, không diệt đúng không?
  Xác nhận lại cho Sư Thứ phát xem sao nào?

  Tiên sư bố tên Tướng thối không dám trả lời Sư Thứ à?
  Lòi mẹ đuôi tôn ngộ không rồi nhé!
  He he!

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 23:30

   Ơ ngay trong bài nói rõ thế rùi còn hỏi cái củ./bò ý.

 27. #35 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 23:11

  @Tên Lang băm: Đa số bác sỹ đéo bao giờ cảm nhận được việc này. Đa số bác sỹ Lừa vô thần, chỉ biết logic theo những gì được giáo dục trên bụng con lợn khi phanh ra thực tập. Nếu muốn trải nghiệm việc đó, phải tin, tất nhiên phải tập trung nữa. Chứ đéo phải tò mò tò mò, đéo bao giờ trải nghiệm được. Việc này có phải mớ rau củ cải đéo đâu.


  Hồi hổi con chó nhà anh chết. Anh còn cảm thấy ông Chó thăng. Nó chết già, mắt nhìn như chào mầy anh đi nhé. 2 soul mà đồng điệu, kiểu đéo gì cũng rung mẹ nó động vào nhau.
 28. #37 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 23:18

  @Tướng: 3C với A thời thiên đàng bán computer cho nước mẹ Xô viết. Sau có tiền quăng vầu VPB, giờ giã đám mẹ. Giờ vưỡn có trong danh sách HĐQT, dưng đéo mần gì đó nữa, suốt ngày ngồi ở Nguyễn Du chém gió đới. Sau vụ IDS thỉnh thoảng phọt ra bài cho báo chí khỏi quên thôi. Thích phản biện nhưng toàn phản biện đầu buồi, hehe.

  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 23:34

   Tên A bán hết cho bọn khác cả chục năm rùi, có còn trong HĐQT nữa đéo.

 29. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 23:22

  Chânchọng thôngbấu, sau em Gô Xinh, Quán Bựa vửa có thêm một Nhà Bấu hehe.

   

  http://nhipsongso.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=380647&ChannelID=16

   

  Đó là thím Thiếu Bựa.

 30. #40 by hùng hục on 2010/05/27 - 23:24

  Chi bộ nghe bài nầy! Nó gần với nhận thức của Hục! 

  There’s no chance for us.

  It’s all decided for us.
  This world has only one sweet moment set aside for us.
  Who wants to live forever?

  Forever is ours today!


 31. #42 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 23:26

  Thằng nhố bần nông tin tin vãi ./ nhể. Chắc cháu còn bé quá chưa bâu giờ được ông bà bô cho đi gọi hồn các cụ hả? Nói năng cẩn thận không mấy tuổi nữa ông bà bô cho đi cùng, các cụ nhà nhố lên lại tát cho phát lật mặt đới. Bẩu thằng chó này ngu, ông bà mầy còn đây mà mầy dám chưởi tiên sư đứa nào mông muội. Bốp, nầy thì cho mày cái tát nữa này. Hố hố.

 32. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 23:27

  Địt./mẹ chibộ không trúcmừng Thiếu Bựa đi à? Nhuậnbút bài như thế đủ mua 4 cặp xịp CK xịn đó. Dưng quantrọng hơn, là vửa học vửa chơi, lại vửa có xuteng cưa gái hehe.

 33. #45 by hùng hục on 2010/05/27 - 23:31

  sao đéo bết được bài hát thế chi bộ nhể???

 34. #48 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 23:48

  Tạm coi trọng lượng các vong trong bài là chuẩn. Cái này Tướng phẩy tường trình với chi bộ, chứ không nói khơi khơi thế được. Thì nhìn vầu cân nặng mao xếnh xáng với xít ta lin thì vãi cả ./ ra nhể. Huy  chương vàng với huy chương bạc này chắc bị các vong 2 hắn giết chết tốt nhiều quá bu vầu hay sâu mà nặng thía? Nếu quả thế thì khi ông Người die, vong càng nhẹ càng tốt nhể? Và tất nhiên càng thoát ra phía trên rốn càng tốt nữa. Hế hế.


  @Thiếu: Vầu xác nhận cái xem nào. Nhẽ nhà báo thiệt?

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/28 - 00:01

   Dì đã bẩu côngthức có trong phần sau mà cứ hoangmang hoangmang là sâu?

    

   Còn chiện tên Thiếu, địt./mẹ Dì đã bẩu mà các cô không tin thì tin đéo ai giờ?

 35. #50 by EURO on 2010/05/27 - 23:52

  Thiếu Bựa việc đéo có bài đăng bấu mà phải dấugiếm nhể, ngon của nó đấy chứ. TT nhuận của nó cũng ngon đó không đùa đâu.
  Sẵn TT cần cổ vũ Thiếu Bựa Rô cũng khoe luôn, tháng đầu Rô tậptành biên bấu Rô đăng miệtmài hai chục bài trong tháng thu hơn chục trẹo ngọt lịm, bằng ngừoi ta quần quật xách ữa hiêu ngày biết không? Từ bấu in tới bấu mạng, từ chiện ngắn tới tản văn du lịch… Bất cứ cái nầu Rô thấy bán đựoc bán tất, đó là vừa chơi vừa trảinghiệm vừa có xiền, ngại đéo hả Thiếu? Vui chơi là tốt, nhưng khi vừa chơi vừa bán đựoc thúchơi của mình ra xiền thì mới là đỉnh, Rô nghĩ thế. Vứon đề mình cứ phẩy tự hào mình chả bâu giờ thèm bẻ cong ngòi bút nói trái lươngtâm mình vì mấy xu teng là ngon rùi. Cố lên Thiếu Bựa.
  Tới nay Rô vẫn miệt mài biên và tìm kiếm thêm trảinghiệm nữa đó, và Rô tự hào về việc đó.

 36. #52 by cathnga on 2010/05/27 - 23:54

  Nên đồ ăn chay ta ăn vào không bị tích tụ các năng lượng như đồ ăn từ động vật. Nên tốt hơn. Ta sẽ thanh thoát, thanh tao hơn.@ Minh Râu

  Em Nga bùn ngủ quá mà vẫn cố bon chen nầy.

  Ai mà tập Pháp Luân Công thì vô tư trong chiện ăn thịt và chả lo độc hại nhế. Điều quan trọng của Pháp môn nầy là có thể từ bỏ cái tâm ăn thịt, miễn là có thể thực sự từ bỏ cái ham muốn đó. Còn chiện ăn hay không đó không phải là vấn đề.

  Có điều môn Pháp luân lại phân biệt chiện ăn chín và sống, vì Pháp môn nầy cho rằng mỗi một tế bào đều có các sinh mệnh tồn tại mang hình tượng của chủ thể, nên chỉ ăn chín để các linh hồn trong các sinh mệnh đó được siêu thoát rùi ăn uống thoải mái. Nếu ăn sống, các linh hồn đó sẽ quanh quẩn bên trong cơ thể con người và gây ra những điều không tốt lắm nên kể cả rau củ cũng nên ăn chín nhế.

  @ anh Hục: em biết Sư phụ của em Nga là ai, có điều đối với một người bình thường thì Sư phụ em có dặn là, Sư phụ em Nga mang cái xác thân trần tục nên mọi người nên coi Sư phụ như một người trần tục mà thôi.

 37. #54 by Trung Úy on 2010/05/27 - 23:54

  Cụ Cố thân chầu các chắt bựa! Cố mới nhậu dzìa, hơi nhạt mồm nên vầu chém gió tí. Vì đéo có thói quen tin những gì mình chưa trải nghiệm nên Cố coi những gì các chắt kể cũng như oánh giắm cho vui tai thôi. Các chắt thông củm nhá.

  Cố đéo tin ông Người đầu tiên chui ra từ lồn khỉ mà Cố tin có một Đấng nầu đó là tác giả của các thể loại ông Người. Cố không tin có linh hồn nhưng lại tin vầu giác quan.  Đù mẹ nghe có vẻ mâu thuẫn quá nhỉ?  Để Cố giải thích cho Chi bộ nghe. Thứ nhất, cái mà Dì Tướng gọi là linh hồn đéo ở đâu xa, nó chính là không khí mà các chắt hàng ngày hít vầu thải ra đó. Mà rõ ràng không khí là không khí chứ điếu thể nầu là linh hồn được. Thứ hai, cái linh hồn tồn tại mà Dì Tướng dám khẳng định với các chắt là do giác quan của Dỉ mách bảo, mà giác quan thì vẫn có đúng có sai. Trong trường hợp nầy Cụ Cố khẳng định đó là sai.

  Còn cái dzụ Mộc đè hay Bóng đè cặc gì đó thì Cụ Cố xin giải thích như sau. Cố đã bị Bóng đè rất nhiều. Nhưng Cố thấy có một sự kiện thường xuyên xảy ra khi tỉnh giấc là hai tay nằm ở tư thế khóa nhau hay là bị khóa bởi một cái gì đó nên không thể rút ra đập vầu mặt thằng đòi mổ bụng mình được. Cái thứ hai là tim của Cố bị đè ép bởi thân mình hay bởi cái mẹ gì đó. Như vậy Cố đéo tin linh hồn làm Cố bị bóng đè dù thời gian Cố bị bóng đè nhiều nhất là khi ngủ trong ngôi nhà được xây trên nghĩa địa ở tại một khu hẻo lánh thuộc quận Gò Vấp, Xì Gòng. Thế linh hồn là cái mẹ gì hử?

  • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/28 - 00:09

   Hồn mới Bóng đôikhi chả liênđới gì. Thế mới tài.

 38. #56 by hùng hục on 2010/05/28 - 00:04

  em biết Sư phụ của em Nga là ai, có điều đối với một người bình thường thì Sư phụ em có dặn là, Sư phụ em Nga mang cái xác thân trần tục nên mọi người nên coi Sư phụ như một người trần tục mà thôi.@em Nga


  Vậy thì đúng là nếu không theo Pháp Luân Công thì Hục thuộc loại “bất khả tri” không thể tự nhận thức được mình và nhận thức thế giới rồi!
 39. #57 by ba0gia on 2010/05/28 - 00:06

  em cathnga nhẽ cạnh tranh với cô năm? nhể?

 40. #58 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/05/28 - 01:14

  Sử Lừa cũng chép cái chiện Từ Đéo Gì Thức ý nhở, cũng vậtchất tối bỏmẹ” @TT

  Ơ, Lão Bựa cũng biết quả ông bà Smith Từ Thức-Giáng Hương quê hương tại hạ cơ à, nhẽ đâu? Ngày nhỏ tại hạ tuyền chén món thịt dơi nướng Động từ thức đấy, ngon phải biết. Có đồng chí nầu đã được du lịch nơi đây chưa ta?

   

  Còn cái công thức định lượng linh hồn thì lão Bựa giấu hàng như dắm. Chắc là cứ từ số Ông Người tèo dưới tay đối tượng đang tính, thêm vào trọng số cho nó chính là phương cách giết chết tốt, chặt hơn nữa thì tính thêm thời đại, hoàn cảnh, mục đích loanh quanh nữa là ra. Đúng không lão Bựa?

 41. #59 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/28 - 01:15

  8==(:)=> Vện tên Bựa, diploma Chi bộ .
  Anh từ bé tới giờ chưa gặp vong, chưa bị bóng đè, nhưng anh vưỡn tin có thế giới tâm linh.
  Đồng ý với quan điểm của tên Tây. Mọi thứ trong vũ trụ, trong thế gian nầy đều là vật chất, bao gồm cả ý thức, tâm linh, tri thức, vong hồn ……Những cái nầy chỉ là một dạng tồn tại của vật chất ( Quan điểm nầy anh ỉa vào định nghĩa vật chất của Nin hói).
   Theo vật lý lượng tử:
       Vật chất có lưỡng tính sóng hạt.(có thể có tính khác anh đéo biết)
   Hạt: electoron, notoron, proton, quack, ….. và nhiều hạt khác(có thể nhỏ hơn ) đéo biết
   Sóng: trường điện từ, trường sinh học, photon…. và nhiều trường khác đéo biết 
        Vật chất có thể tồn tại ở nhiều không gian khác nhau: có hạt và phản hạt
   Hạt; tồn tại ở không gian 4 chiều ta đang sống
   Phản hạt tồn tại ở một không gian khác. Ngoài ra vật chất có thể còn tồn tại ở nhiều không gian khác nữa ở những dạng khác đéo biết.
      

 42. #60 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/28 - 01:16

   Như vậy, Ông NGười kô chỉ tồn tại ở không gian 4 chiều này, mà còn tồn tại ở nhiều những không gian khác mà người thường đéo nhìn thấy . Chỉ những người có khả năng đặc biệt (các vị chân tu, các nhà ngoại cảm…) mới có thể nhìn được các không gian khác tuỳ theo năng lực của họ mà có thể nhìn được ở các level khác nhau
       . Khi một ông Người được sinh ra thì ổng được sinh ra ở tất cả các không gian. (có thể linh hồn ông người ở một không gian khác)  Các không gian nầy quan hệ mật thiết với nhau tác động qua lại, phản ảnh lên nhau. Và khi Ông người chết thì tất cả các không gian đều đi về một hướng và giao nhau ở một điểm. Điều này giải thích vì sao những người có năng lực đặc biệt (công năng, ngoại cảm) thường do sau khi trải qua một lần thập tử nhất sinh. Lúc cận kề với cái chết là lúc các dạng tồn tại của ông Người ở các không gian đi về một hướng, ổng có thể nhìn đc các k gian khác.
  VD:
    Gần nhà Anh có bà thợ may ốm gần chết, nằm liệt giường. Thời gian sau khỏi bệnh tự nhiên biết xem bói, rất đông khách. Giờ giàu sụ
   bà Hằng nghe đâu cũng bị chó dại cắn gần chết…

        Những Vong hay oan hồn thưởng là của người chết trẻ hay chết bất đắc kỳ tử. Những cái chết (tức tưởi) nầy là do ông người chỉ chết ở không gian này, nhưng các không gian khác vẫn chưa sẵn sàng đi đến cái chết. các vong sẽ vất vưởng phiêu dạt ở trong không gian để (đợi) các phản ánh ở các không gian của nó cùng đi đến cái chết. lúc đó nó mới siêu thoát.

  Các nhà chân tu có những công năng đặc biệt, có thể nhìn được các không gian khác, nhìn quá khứ, đoán tương lai thì cũng có nhiều. Anh thấy bạn Lý Hồng Chí (sư phụ em Nga) giải thích vấn đề này rất thuyết phục. chi bộ có thể tìm hiểu thêm

 43. #61 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/05/28 - 01:19

  À quên. Chúc mừng đồng chí Thiếu nhé. Mịa, lợi ích thiết thực của quán Bựa là đây chứ đâu.
  Đồng chí Thiếu ngày trước chỉ biết lang thang mocxi.vn …(từng nhận) giờ đùng phát lại đường hoàng dạo bước trên báo Đảng, ngon của nó đấy.
  Trúc mầng, trúc mầng nhế!

 44. #62 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/05/28 - 01:32

  Link lỗi, bốt lại phát:

  Hố hố, Chi bộ xem lão Bựa bị hàng xóm lên án nầy:
  Ai mới là người thực sự nói bậy ?

  đối tượng chính được nhắm tới có khi chính là lão Bựa cũng nên hê hê.

 45. #63 by voong ngau pin on 2010/05/28 - 02:32

  @Thiếu: Vầu xác nhận cái xem nào. Nhẽ nhà báo thiệt??

  cứ ở quán bựa trên 6 tháng thì thằng nào cũng biên bấu đảng nhuận hết,,,,thằng THIẾU nhẽ sắp thoát lừa… tý quên,,,lồn mẹ chi bộ cắn lồn chó

 46. #64 by cuchuoiSG on 2010/05/28 - 07:40


  Tặng chi bộ cái Phù trấn đàn tránh các vong về phá rối, hehe

 47. #65 by cuchuoiSG on 2010/05/28 - 07:58

  @Trung Tiện:

  Chuối chưa bao giờ thiên về duy vật nhá.
  * Đi ngược thời gian về quá khứ: điều này là hoàn toàn thực hiện được nhưng chỉ xem chứ không tác động vào được, khác hoàn toàn với phim Mẽo và Tàu khựa dựng
  nhá.
  – Chứng minh vấn đề như sau:
      + Có 1 linh hồn tên A đã tồn tại trong luân hồi “vô thủy vô chung” dành cho sáu cõi là: Trời, người, atula, súc sinh, ngạ quỹ và địa ngục (theo quan niệm Phật giáo).
       + Trong tương lai: chưa xuất hiện linh hồn A (khả năng nhìn thấy tương lai chỉ là nhìn thấy hình ảnh).
        + Ở quá khứ: đã xuất hiện linh hồn A
  Như vậy, nếu hồn A chết ở hiện tại đầu thai về quá khứ sẽ có 2 linh hồn A cùng xuất hiện ở quá khứ (điều này giống nhân bản vô tính linh hồn) và hơn nữa sự đầu thai của linh hồn A về quá khứ sẽ có thể tác động làm những sự kiện trong quá khứ không diễn ra (?), tỉ như có sự can gián của Trung Tiện mà Nam Lừa và Bắc Lừa không uỵch nhau
  .
  Thế thì linh hồn đầu thai vào quá khứ làm sâu làm sâu ????????

 48. #66 by Thích Đủ Thứ on 2010/05/28 - 07:58

  Thích Đủ Thứ 23:10 27-05-2010

  Tên Tướng thối có thừa nhận linh hồn là bất tử không?
  Nó không sinh, không diệt đúng không?
  Xác nhận lại cho Sư Thứ phát xem sao nào?

  Tiên sư bố tên Tướng thối không dám trả lời Sư Thứ à?
  Lòi mẹ đuôi tôn ngộ không rồi nhé!
  He he!

  An Hoang Trung Tuong 23:30 27-05-2010

  Ơ ngay trong bài nói rõ thế rùi còn hỏi cái củ./bò ý.

  _________________

  He he!

  Câu hỏi tiếp theo nè tên Tướng thối!

  Cách đây khoảng vài chục năm thôi nhé, dân số Việt Nam khoảng 40 – 50 triệu, dân số thế giới khoảng 4 – 5 tỷ gì đó.

  Hiện nay con số đó đã tăng lên gấp đôi!

  Vậy số linh hồn tăng lên cho những ông người phát sinh thêm này lấy từ đâu ra hả?

  Linh hồn không sinh, không diệt nhưng nó lại tăng lên không ngừng khi dân số tăng!

  Thế có nghĩa là Thượng đế có 1 vài cái kho chứa các linh hồn để dùng dần khi dân số tăng lên à?

  He he! 49. #67 by Cocacola on 2010/05/28 - 08:09

  Dành trọn ngày hôm qua ăn chơi đập phá để xem và suy gẫm về quả phim Shutter Island. Mịa, chú đạo diễn quả là quá tài tình khi làm phim về một đề tài cực khó với một kiến thức cực sâu như thế mà lại hay được như thế. Nhẽ chú chủ cũng là bác sĩ tâm thần?


  Cách xâu chuỗi thắt nút các tình tiết, sắp đặt nhân vật quá tài tình. Nhẽ hắn cũng là bác sĩ tâm thần hay sâu hay sâu?

  Leonado đóng phin này cũng thường thôi. Xuất sắc nhất phải nói là thuộc phần chú đạo diễn và chú đóng vai phụ là bác sĩ tâm thần giả vai trợ lý thanh tra Chuck bên cạnh Leonardo ấy.

  Bác sĩ tâm thần mà vửa đẹp trai, vửa tài thế nhẽ chỉ có ở Mẽo thôi. Hay là anh lại phóng sang ấy theo ngành tâm thần vậy, ở Lừa mãi phí đời giai quá đi!