Ông Cụ Nhập Vong (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thưa Quý Cô,

Trướckhi đọc bài, Quý Cô cần chấpnhận mộtsố Tiênđề Nhânsinhquan do Trung Tướng hoặc đồngchí Tên Nầu Đó phátbiểu như dướiđây, ngượclại, Quý Cô vuilòng quít Quán, cút về mới mẹ.

(i) Tiênđề Hồntồnbất: Linhhồn Tồntại và Bấtdiệt.

Nếu Quý Cô nghĩ Linhhồn không tồntại hoặc tồntại hữuhạn, vuilòng quít Quán, cút về mới mẹ.

Đồngchí Tên Nầu Đó mần thínghiệm:

Đặt Ông Người hấphối lên cânbàn điệntử siêunhậy nối máytính. Ông Người chết mòn chết mòn. Chạy phầnmềm. Lưu file. Phântích.. Suốt quátrình hấphối, trọnglượng Ông Người biếnđộng liêntục liêntục, biênđộ quãng 10-20 gam. Đấy là khoảng thờigian Linhhồn Ổng nấnná chiatay Ổng. Lúc máyđo nhịp tim nhịp thở báohiệu Ổng tèo, trọnglượng Ổng sụt tứckhắc 50-70 gam. Có Ông sụt tận 150 gam.

Đồngchí Tên Nầu Đó kếtluận, Linhhồn Ông Người vôhình dưng hữutrọng. Linhhồn trungbình nặng 50-70 gam, cábiệt 150 gam.

Trung Tướng đồngý Tên Nầu Đó chỗ Linhhồn hữutrọng, dưng đếch đồngý chỗ Linhhồn vôhình. Trung Tướng đoán Tển mải đongđếm trọnglượng Linhhồn mà quên mẹ theodõi hìnhtung con cỏn.

Quý Cô hay thăm thama Văn Điển hông?

Hãy thăm vầu dững chiều tà se lạnh, tầm 17h30-18h00 mùađông, sến thật sến.. Hãy chọn hôm mưa phùn lâyrây, thama vắng khách, muộn thật muộn.. Quý Cô sẽ thấy Linhhồn lẩnquất như khói như sương, con hình thuôn, con hình trám, con mầu xám, con mầu vàng, con ngắn ba gang, con dài bẩy trượng.

Đấy là dững Linhhồn còn lưuluyến Ông Người vửa khuất.

Trung Tướng cũng đếch đồngý Tên Nầu Đó chỗ Linhhồn nặng chỉ 150 gam. Linhhồn Tần Thủy Hoàng 405 gam. Ông Cụ 609 gam. Mao Xếnh Xáng 7,378 gam. Linhhồn Tư Đại Lâm suýtsoát 10 ký, cỡ embé hai tuổi, kỷlục hoàncầu (*).

Côngthức Linhhồnlượng côngbố sau.

Chẳng riêng Ông Người có Linhhồn. Ông Bò Ông Lợn cũng có. Ông Cây Ông Cỏ có. Ông Núi Ông Sông có. Ông Giăng Ông Sao có nốt.

Quý Cô thường cắt tiết gà chó ngỗng ngan hông?

Lúc cứa cổ Ông Gà, Quý Cô một tay nắm đầu Ổng, tay kia xoẹt dao, đúng hông?

Ông Gà đuỗn cánh giẫy dững ngắcngoải cuốicùng, Quý Cô thấy gì?

Trung Tướng thì thấy tay cầm dao dạiđờ. Dòng tửkhí Ông Gà cuộn lừlừ dọc nó, trôi tuốt sau gáy, nóng sực. Linhhồn Ông Gà đã thoát.

Trung Tướng từng xiết cổ một Ông Chó. Là một Ông Chó hoang Nga.

Trung Tướng mời Ổng một khúc giò Kolbasa. Ổng nghingại xíuxíu, rùi liềumạng cắn giò. Trung Tướng vuốt lưng Ổng lươngthiện. Ổng tan nghingại, đớp tòmtọp, thithoảng nghển mặt, ngắcngứ nuốt nghẹn, bốn chân run sầnsật. Ổng đói.

Trung Tướng bẩu, mầy chén của anh nguyên bữa trưa rùi mầy. Xong tháo dâyben, tròng cổ Ổng.

Ổng lại nghển mặt, ngắcngứ nuốt nghẹn. Ổng chưa no.

Trung Tướng gồng tuyền thân, xiết cựclực. Lệ Ông Chó tuôn mảimiết. Dãi Ông Chó phùi mảimiết. Dững mẩu giò nhai vội nhểu dần nhểu dần. Địt./mẹ mầy hehe đạp kinh thế.

Buổitối, bọn Trung Tướng 12 thằng chén Ông Chó, diệu bú miênman.

Buổiđêm, cả 12 thằng lồnglộn ỉa, kýtúcxá rềnvang tiếng dắm lẫn tiếng rặn, tiếng chưởi đời, chưởi Địt./mẹ Thằng Trung Tướng.

Rất quái, bọn Trung Tướng ỉa không cứt. Dững cơn mót mênhmang tràolộng, như mây bể gió ngàn, mót quặn tátràng, mót điênkhùng hoangdã, dưng đéo xả nủi một hòn cứt vã.

Linhhồn Ông Chó đã thoát.

Linhhồn chảdững tồntại, mà bấtdiệt. Cỏn không sinhra hay mấtđi, chỉ chiển từ Kiếp nầy qua Kiếp khác.

Bấtdiệt của Linhhồn Trung Tướng không trảinghiệm được, dưng cảmnhận được. Đừng trách Trung Tướng, ngoài Chúa, không ai cóthể trảinghiệm sự Bấtdiệt.

(Dừng câu vìu)

(@2010)

(*) Tư Đại Lâm: Tức Xích Ta Linh, đạithụ vôsản bấthủ. Thihào Hữu Hữu từng biên “Hoanhô Xích Ta Linh đờiđời cây đạithụ, Hoanhô Mao Trạch Đông đứng đầu sóng ngọn gió”.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Chấpnhận: Accept (Chấp nhận).
– Mộtsố: Some (Một số).
– Tiênđề: Axiom (Tiên đề).
– Nhânsinhquan: Life understanding (Nhân sinh quan).
– Đồngchí: Comrade (Đồng chí).
– Phátbiểu: Said (Phát biểu).
– Dướiđây: Below (Dưới đây).
– Ngượclại: Otherwise (Ngược lại).
– Vuilòng: Please (Vui lòng).
– Hồntồnbất: Soul exists eternally (Hồn Tồn Bất).
– Linhhồn: Soul (Linh hồn).
– Tồntại: Exist (Tồn tại).
– Bấtdiệt: Not die (Bất diệt).
– Hữuhạn: Finitely (Hữu hạn).
– Thínghiệm: Experiment (Thí nghiệm).
– Hấphối: Hospices (Hấp hối).
– Cânbàn: Table-scale (Cân bàn).
– Điệntử: Electronic (Điện tử).
– Siêunhậy: Super-sensitive (Siêu nhậy).
– Máytính: Computer (Máy tính).
– Phầnmềm: Software (Phần mềm).
– Phântích: Analyzing (Phân tích).
– Quátrình: Process (Quá trình).
– Trọnglượng: Weight (Trọng lượng).
– Biếnđộng: Fluctuate (Biến động).
– Liêntục: Continously (Liên tục).
– Biênđộ: Amplitude (Biên độ).
– Thờigian: Time (Thời gian).
– Nấnná: Linger (Nấn ná).
– Chiatay: Parting (Chia tay).
– Máyđo: Meter (Máy đo).
– Báohiệu: Notify (Báo hiệu).
– Tứckhắc: Immediately (Tức khắc).
– Kếtluận: Conclude (Kết luận).
– Vôhình: Invisible (Vô hình).
– Hữutrọng: Weightable (Hữu trọng).
– Trungbình: Average (Trung bình).
– Cábiệt: Special cases (Cá biệt).
– Đồngý: Agree (Đồng ý).
– Đongđếm: Count (Đong đếm).
– Theodõi: Track (Theo dõi).
– Hìnhtung: Image (Hình tung).
– Thama: Cemetry (Tha ma).
– Mùađông: Winter (Mùa đông).
– Lâyrây: Gently (Lây rây).
– Lẩnquất: Softly fly (Lẩn quất).
– Lưuluyến: Not willing to go (Lưu luyến).
– Suýtsoát: Almost (Suýt soát).
– Embé: Kid (Em bé).
– Kỷlục: Record (Kỷ lục).
– Hoàncầu: Universe (Hoàn cầu).
– Côngthức: Formula (Công thức).
– Linhhồnlượng: Soul-weight (Linh hồn lượng).
– Côngbố: Publish (Công bố).
– Ngắcngoải: Struggles to die (Ngắc ngoải).
– Cuốicùng: Last (Cuối cùng).
– Dạiđờ: Stiff (Dại đờ).
– Tửkhí: Death feeling (Tử khí).
– Lừlừ: Slowly (Lừ lừ).
– Nghingại: Suspicion (Nghi ngại).
– Xíuxíu: A little (Xíu xíu).
– Liềumạng: Foolhardy (Liều mạng).
– Lươngthiện: Honestly (Lương thiện).
– Tòmtọp: Tauktauk (Tòm tọp).
– Thithoảng: Sometimes (Thi thoảng).
– Ngắcngứ: Hardly swallow (Ngắc ngứ).
– Sầnsật: Shaky (Sần sật).
– Dâyben: Belt (Dây ben).
– Cựclực: Extremely powerful (Cực lực).
– Mảimiết: Non-stop (Mải miết).
– Hehe: Hey hey (Hehe).
– Buổitối: Evening (Buổi tối).
– Miênman: Constantly (Miên man).
– Buổiđêm: Night (Buổi đêm).
– Lồnglộn: Bolt (Lồng lộn).
– Kýtúcxá: Dormitory (Ký túc xá).
– Rềnvang: Roll (Rền vang).
– Địt./mẹ: What the fuck (Địt lồn mẹ).
– Mênhmang: Immense (Mênh mang).
– Tràolộng: Windy (Trào lộng).
– Tátràng: Duodenal (Tá tràng).
– Điênkhùng: Crazy (Điên khùng).
– Hoangdã: Wild (Hoang dã).
– Sinhra: Born (Sinh ra).
– Mấtđi: Lost (Mất đi).
– Trảinghiệm: Experience (Trải nghiệm).
– Cảmnhận: Feel (Cảm nhận).
– Cóthể: Can (Có thể).
– Đạithụ: Big wood (Đại thụ).
– Vôsản: Proletariat (Vô sản).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Thihào: Vietnamese poet (Thi hào).
– Hoanhô: Viva (Hoan hô).
– Đờiđời: Forever (Đời đời).

***

(Phần 2 xem ở đây) 1. #1 by otocu on 2010/05/27 - 15:19

  1. Chuyện này Ông nào cũng đúng vì chẳng ai có thể chứng minh rằng Ổng sai.

  2. Ông nào nghe rồi cũng cố nghĩ mình đã từng gặp, vậy nên hiển nhiên nó càng đúng.

  3. Ôtô không có ý kiến chi, chỉ hy vọng khi còn sống, Nhật, Mẽo sẽ chế ra máy quay linh hồn, được xem, có tiền mua sử dụng, thế là thỏa mãn.

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 15:39

   À trong phần sau Dì có đềcập đến côngnghệ chụphình linhhồn.

 2. #3 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/27 - 15:23

  Địtmẹ giờ cứ nghe bọn giáosư tiếnsĩ nói là DÌ muốn ói địtmẹ thằng Dũng Phò Ngu Hơn Ông Bò.(@Bựa).

  Hay các bạnbản học cùng lớp tiếnsĩ mới cô Năm (cũng tiếnsĩ hay sâu.)?

 3. #5 by Bia on 2010/05/27 - 15:23

  @Khoai Tây
  Gặp ma dễ ợt. Các Cụ quê Bia bảo mua mớ cá biển, khuya đi lang thang ( ở thành phố thì không biết) thế nào cũng bị ma dẫn đi chơi. Có thể nó sẽ giấu Khoai Tây ở một chỗ nào đó ( bụi tre, bụi xương hùm) Dưng yên tâm không bị trầy xước gì cả. Gọi là Ma Dấu.

  Hóng thế chứ dám đéo.

 4. #6 by Thích Đủ Thứ on 2010/05/27 - 15:25

  Tên Tướng thối có thừa nhận linh hồn là bất tử không?
  Nó không sinh, không diệt đúng không?
  Xác nhận lại cho Sư Thứ phát xem sao nào?

 5. #7 by Đại Tá Việt on 2010/05/27 - 15:27

  Tiên đề Euclid Einstein

  Ôtô không bàn đến chuyện đúng sai nhưng hiện chỉ có duy nhất ý nghĩ là nhanh hơn c nên nó có thể trở về quá khứ. Trên đời còn gì nhanh hơn ánh sáng nữa? Nhẽ là linh hồn? @otocu

  Hoho, chuyện ánh sáng có vận tốc cao nhất là tiên đề của thuyết tương đối của Einstein, mà tiên đề là một thứ ta phải thừa nhận với nhau để nói chuyện tiếp cũng như lão Tướng đưa ra tiên đề để nói chuyện. Không chấp nhận tiên đề của lão Tướng thì đừng bàn thêm.

  Tuy nhiên như Tiên đề Euclid thứ 5, một số nhà toán học không đồng ý nên mới có môn khoa học phi Euclid và vẫn có nhiều ứng dụng. Do đó không thể áp dụng các định lý của khoa học Euclid vào phi Euclid được.

  Hiện tại đang không tin có linh hồn, nhưng vẫn chấp nhận các tiên đề của lão tướng để bàn chuyện, lão Tướng tiếp đi nào.
 6. #8 by hùng hục on 2010/05/27 - 15:28

  Chiện linh hồn quay giở lại trần gian anh có nghe nhiều nhưng chưa gặp lần nào. Dưng anh tin là có!

 7. #9 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/27 - 15:28

  Nếu vong anh Cụ vưỡn về. Có thể suy thế này được không?

  Không.

  Đã bẩu cốgắng vậndụng trítuệ Ông Người nhằm giảithích thếgiới siêunhiên là hànhvi thừathãi, vôtổchức và rất ngớngẩn rùi mà.

  Siêu Nhiên hoạtđộng theo một cơchế tinhvi đến kinhhãi, thế mới gọi là Siêu Nhiên.

  Dũng Hói còn phátngôn kiểu nầy lần nữa là sẽ bị đổi tên thành Dũng Bần Nông.

 8. #10 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 15:32

  @ Khỉ em:

  Những khái niệm về DM (Dark Matter) hay SUSY (Super Symmetry) hay  LSP (Ligtest Supersymmetric Particle) vưn vưn quá hàn lâm và vẫn tắc tị đến tận bây giờ. Dù đã được đa quốc gia, nhất là Mỹ đầu tư cả vài chục tỷ đô vẫn chẳng ăn thua mẹ.

  Và vướn đề UFO vẫn luôn luôn chỉ là cách giải thích hợp lý của chính phủ khi giới khoa học vẫn đang giậm chân tại chỗ. Chưa bao giờ khái niệm UFO là khái niệm của người dân.
  Anh chẳng tin vầu UFO, anh tin vào Thượng đế. Và tất cả những gì xảy ra, con người nhẽ sẽ không bao giờ giải thích được. Cách cuối cùng và duy nhất. Mặc định thừa nhận có Thượng đế và những gì ngài tạo ra. Làm theo những gì ngài mách bảo vào lương tâm chính từng ông Người. Làm tốt may ra sau ông người chết sẽ hiểu được phần nào. Hy vọng thế thôi.
 9. #11 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/27 - 15:32

   

  Bằng cách ý Dì mỗi tuần phải ăn chay được 1-2 bữa.(@Bựa).

  Cố mà ăn chay trường luôn đi Dì. Đừng sợ ăn chay không ngon miệng bằng ăn thịt. Sơ-ri Mẽo, dâu Tây, kiwi, đào, mận, lê…. Quả nầu cũng ngon bỏ m*.

  Ngoài tráicây ra thì ăn kếthợp với rong biển, vừng, mè đen, sữa chua, phômai…

  Sợ tráicây Tầu thì mua hàng nhập của Mẽo, Úc mà chiến. Với điềukiện tàichánh ngonngẻ như Dì thì dư sức đápứng.

  Đời Ông Lừa ngắn vôchừng, nên it’s never too late to start doing a good thing, such as Ăn Chay.

  Thím yêu Dì.

 10. #12 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/27 - 15:33

  À quên.

  Dì sửa lại câu tiếng Mẽo ở dưới thành:

  “It’s never too SOON…” nhế, sorry Dì.

 11. #13 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/27 - 15:35

  Câuhỏi là, tạisâu chủ cũ lại đéo bị như thế?

   

  Hehe chibộ biết sâu hông?(@Bựa).

  Hông, tòmò quá đi hehe.

 12. #14 by minhhuong on 2010/05/27 - 15:37

  Thực ra trước giờ theo U đi xem bói cúng bãi lễ lạt vô tội vạ dưng đéo tin chuyện vong hồn mấy, theo thì theo thế thôi, vái thì cứ vái.

  Cho tới khi chính thức gặp ma, lúc ấy tự hiểu sự tồn tại của nó.

  Hay bởi vì em đi xem bói cúng bái nhiều quá nên gần ma hơn mọi người, nên mới gặp ?

 13. #15 by Đại Tá Việt on 2010/05/27 - 15:47

  Câuhỏi là, tạisâu chủ cũ lại đéo bị như thế?

   Hehe chibộ biết sâu hông?@ lão Tướng

  Cũng chẳng biết, lão Tướng trả lời hộ cái.

  Hồi be bé, chuyển nhà, mua phải cái nhà bị cướp giết cả nhà. Cả nhà tớ ai vẫn ngủ ngon, chẳng có vấn đề gì. Hàng xóm thì lâu lâu lôi tớ ra hỏi nhỏ, có thấy gì không? Trả lời: Không thấy gì, vẫn ngủ ngon.

  Thế là sao hở lão Tướng?

 14. #16 by minhhuong on 2010/05/27 - 15:49

  Em gặp Cô đểu rùi. Cô xịn mà vong lên, thì em cứ hỏi gì Cô nói ý, trăm trăm trúng phóc. @ TT

  ———–

  Chính xác, hôm đấy U em với em về nhà cười lăn cười bò.

  Nhắng nhất là đoạn hỏi gì thì cứ lảng đi chuyện khác. Nó đéo biết là U em đi gọi hồn nhiều lần rồi, lạ gì vong đấy của nhà em nữa. Ke ke ke

  Dưng em chưa được đi dự 1 buổi gọi hồn nào của U em, U toàn đi với các bô lão trong nhà, bẩu khi nào nhớn mới cho đi theo, chưa được tận mắt xem mặt người bị vong nhập ra sao.

 15. #17 by EURO on 2010/05/27 - 16:07

  Ơ Thiếu Bựa với Điêu có vẻ không tin chiện cô Hằng lắm nhỉ, nhưng Rô thì khẳngđịnh có tin côcổ, vì cách đây mấy năm côcổ có tìm cho giađình đựoc 2 mộ thất lạc vài chục năm  (hehe chiện nầy PR trứoc là đã biên cùng những trảinghiệm khác trong entry Vong-hồn rùi). Hương Điêu có trảinghiệm thì kể đi chứ sâu úpmở thế nhỉ?

  Giađình em luôn gặp 2 vong ở phòng của ông bà nội, ai cũng tả như ai kể cả những khách mới tới ngủ lại phòng đó lần đầu, riêng em chỉ cảm giác bóngđè ngộp thở kinhdị khi nằm phòng đó thôi nên cũng không khẳngđịnh là đó phẩy gặp ma không.

  Vụ gọi vong cũng không thể chối là tàolao đựoc, vì nhà bà chị ở HP có cậu em bắn chết ngưòi bị xửtử hơn 20 năm rùi, gần đó có nhà đồng bóng, lâulâu nửa đêm nhà đó lại đập cửa kêu ngừoi nhà qua vì hắn vê đòi gặp nói chiện ngưòi nhà, kể cả khi ngừoi khác đang nhập hắn cũng xô ra để nhập vầu xác đó, chứngtỏ tính cách conngừoi chết cũng không thay đổi đúng không?

   

 16. #18 by kochumbenim09 on 2010/05/27 - 16:17

   

  Câuhỏi là, tạisâu chủ cũ lại đéo bị như thế?

   

  Hehe chibộ biết sâu hông?(@Bựa).

  hông …tò mò hơn cả thằng thím thiếu..dì bựa kể đê không 9 bấm F5 ..quả nầy chín yêu cưng ..kể đê

 17. #19 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 16:20

  chưa được tận mắt xem mặt người bị vong nhập ra sao


  @ em Hương: Có gì đâu em. Vong lên mặc định mắt nhắm nghiền. Người khóc, người cười, người trầm ngâm. Người hai tay bắt chéo ( bị gông tay giam trong ngục) rất hãi. Người vong lắc lư hoặc bải mẹ xuống đất, người bên cạnh luôn phải giữ hoặc đặt nằm lên đùi. Có vong thì kể chuyện bô bô, có vong thì khóc lu loa, có vong thì vừa cười vừa khóc, có vong thì hút thuốc phì phèo, có vong thì chỉ mặt chửi luôn người nhà. Đại khái là các kiểu, chẳng thiếu kiểu gì. Đơn giản, vong chỉ là ông Người không sống trong cõi đời trần. Dự vài buổi nhập vong mà xem, như cái chợ vỡ, ầm ầm ào ào. Xem cái clip minh họa nhế:


 18. #20 by Cocacola on 2010/05/27 - 16:21

  Nhẽ thằng Thiếu ngoài tu thiền mầy còn ăn chay nữa à? Giống anh thế ! Bi kịch ở chỗ là anh già bạc (không hói nhế) rùi, còn chú thì trai tơ!


  Nếu đúng thế thì quả là gái 8X rất độc. Anh cũng trúng phát gái 8X mà tu và ăn chay luôn đây. Anh em nầu định cưa gái 8X bỏ ngang đi nhé, cứ 9X mà cưa cho nó lành. Tuy nhiên chơi phò 8X thì không sao!

  Ăn chay quả là người nhẹ nhàng và cũng thấy bình thường, chỉ có hơi tiếc là không ăn được phở nữa thôi ! (nghĩa đen nhé)
 19. #21 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 16:41

  Rô xinh Rô xinh: Em Hằng hồi đầu năng lượng mạnh lắm, làm được nhiều việc lắm. Sau giảm dần. Là cái loa của trung ương thui. 20. #22 by biadieuco on 2010/05/27 - 16:43

  Linhhồn Tần Thủy Hoàng 405 gam. Ông Cụ 609 gam. Mao Xếnh Xáng 7,378 gam. Linhhồn Tư Đại Lâm suýtsoát 10 ký, cỡ embé hai tuổi@ TT Bựa

  Địt mẹ, căn cứ vầu đâu mà Tên Nầu Đó cho rầng thịt càng nhiều ông người thì linhhồn càng vĩ đại. Công thức qui đổi về mặt khối lượng giữa linh hồn một ông lừa bị thịt với 1 ông người bị thịt là như nầu, địt mẹ bănkhoăn quá đi

 21. #23 by otocu on 2010/05/27 - 16:46

  Một ông bạn thân Trung Tướng, fan dì Hằng dì Phương, đồng cảm Hương Điêu và các Bựa viên này.

  http://thienviet.wordpress.com/2010/03/13/co-linh-h%e1%bb%93n-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ch%e1%ba%bft-khong/

 22. #24 by Không Ai Sất on 2010/05/27 - 16:47

  Hết mẹ nó chầm ngâm roài nên vào 8 với chi bộ.

  Mấy cái vụ thế này tên nầu vô đạo được đào tạo chính chuyên dưới mái trường XHCN là té hết, vì trong đầu mặc định là đéo có thế giới nầu khác ngoài cuộc sống mà ông Cụ và Đảng của ông cụ ban cho.

  Vụ gọi hồn thì quê anh gọi phổ biến là lên đồng, cứ cơi trầu lễ lạt xuống rồi xin cô đồng phán cho thôi. Ngày trước cũng đéo tin lắm nhưng sau pà Ma đi mấy vụ về y chóc nên giờ nghĩ cũng hãi. Có vụ vừa xuống ngồi chưa nóng đít thì cô trả lợi mẹ nó luôn ý định xuống hỏi vụ gì!

  Còn ma thì thực anh chưa gặp, nhẽ chưa tới duyên!

 23. #25 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 16:49

  Ghost at the Party  ghost-picture
 24. #26 by bolaonhamnhi on 2010/05/27 - 16:54

  Trầm ngâm, đéo biết lúc tèo tồi linh hồn mình về đâu!

  Chi bộ tán thêm về quả bóng đè đi. Có phải là hiện tượng tâm linh không? Tớ thì đéo gặp ma lần nào nhưng bóng đè thì liên miên. Đéo hiểu ra sao. hoang mang quá đi. Nói thêm là tớ mặc nhiên tin là có linh hồn. Hồi bé nhớ vào những ngày nhiều mây nhìn lên bầu trời mây tạo thành những hình con người, nhà cửa, vật…. rất nhiều, sao bây giờ đéo thấy nữa nhở. Phải chăng dó cũng là một dạng của linh hồn? Có ai nhìn thấy giống như tớ ko ? Bà bu tớ là một kho chuyện mà mà bu thấy rõ ràng, kể thường xuyên…. Mịa, Viết đến đây tự nhiên nổi da gà, đéo biết có vong nào đang ngồi cạnh dòm vào màn hình không nữa.

 25. #27 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 16:56

  the brown lady ghost


 26. #28 by Lang Thang on 2010/05/27 - 16:58

  Linhhồn Tần Thủy Hoàng 405 gam. Ông Cụ 609 gam. Mao Xếnh Xáng 7,378 gam. Linhhồn Tư Đại Lâm suýtsoát 10 ký

  Vãi chưởng. So tỉ lệ dân số thì Ông Cụ chả thua éo gì Mao Xếnh Xáng cả. Cộng điểm phong cách có khi Ông Cụ còn ăn đứt ấy chứ.

  Nhưng tên Tướng lấy đâu ra con số chín nút của Tần Xếnh Xáng thế kia. Nhẽ ra mấy số này đều phải suýt soát như Tư Đại Lâm mới phải

 27. #29 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 16:59
  hot flash in a cold room

 28. #30 by Lang Thang on 2010/05/27 - 16:59

  P/s: Tính điểm phong cách có khi Ông Cụ còn trên Mao Xếnh Xáng 1 bậc ấy chứ

 29. #31 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 17:10

  “Nếu bạn đọc truyện về cuộc đời Đức Phật rồi đó, Đức Phật hết sức giản dị, gần gũi với mọi người, cũng gần giống như Bác Hồ đó. Hôm nay là sinh nhật Bác Hồ. Thậm chí Đức Phật còn giản dị hơn cả Bác Hồ cơ, Đức Phật còn không có nhà ở, đi khắp nơi… ” nguồn


  ./ mẹ bọn HVB làm việc chăm chỉ đếu chịu, hehe
 30. #32 by Cocacola on 2010/05/27 - 17:11

  Vụ bóng đè thì khoa học giải thích là do khi thức, do warm-up không đồng bộ, phần não phụ trách ý thức thức trước, người đó nhận biến được ngoại cảnh nhưng phần não phụ trách vận động còn ngủ say nên không nhúc nhích cử động la hét gì được!


  Giải pháp là: cứ nhắm mắt ngủ lại là được!

  Tuy nhiên trải nghiệm của bản thân nhiều lúc hài vãi: Hồi còn sinh viên, khi được giao trông một căn nhà chờ bán. Một tối Lả ngủ trên gác quên đóng cửa ban-công, nửa đêm bỗng thấy một đám vong leo vầu gác nắm hai chân mình lôi xềnh xệch dưới sàn ra hướng cửa định ném xuống. Đây có lẽ trải nghiệm bóng đè lạ nhất vì rõ ràng chẳng thấy ai đè cả!
 31. #33 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 17:27

  Bóng đè thì theo anh là Vong đè. Nhưng lồng chí nầu yếu bóng vía, Vong vầu chơi như đi chợ, thậm chí vài Vong vầu chơi cùng lúc. Cũng có thể có nguyên nhân khác là mệt mỏi, căng thẳng, vưn vưn. Nhưng câu hỏi là đầy lồng chí chẳng bao giờ bị bóng đè vẫn mệt mỏi như thường.

 32. #34 by BIN on 2010/05/27 - 17:28

  Địt lồn bà các tển bựa, bi kịch ở chỗ mọi giống trong đó có các bựa đều sống trên quả giống hòn dái mà tển bựa bảo đéo giống ấy (địt mẹ, sông núi loằng ngoằng chỗ cao chỗ thấp mà bảo tròn như bi) đều phải chịu quy luật sinh tồn sống chết, có nghĩa là đéo có cái gì mãi mãi, kể cả mẹ hòn dái tức thiên hà vũ trụ bao la cũng sẽ có ngày ngủm, tức biến con mẹ nó mất lúc nào thì đéo biết.

  Thế thì địt cả làng bựa, linh hồn là cái củ cặc gì mà các bựa bảo nó bất tử tồn tại mãi, địt cụ hạt đéo gì bé hơn nhân hạt bọn bỏn còn soi được nhẽ linh hồn bỏn bé hơn, mà địt cụ nó không phải là vật chất nhìn thấy được bằng mọi cách thì nó hoạt động cái củ cặc thế nào được, tỉ như não mắt mũi mồm chơn tay, vươn vươn  mà đòi nhập lung tung

  Sự sống là cỗ máy tinh vi nhất, nhưng cũng đéo hoàn hảo nhế

  Địt mẹ chi bộ

 33. #35 by Cocacola on 2010/05/27 - 17:40

  @ Đồng chí HVBin:


  Đồng chí có quyền tin hay không tin kệ mẹ đồng chí. Đồng chí tin thì nó vưỡn tồi tại, không tin thì vưỡn !

  Thưa đồng chí, vật chất có phải cứ là hạt đéo gì đấy cho đồng chí soi không nhở? Vậy chứ cái quả mobi đ/c gọi cho vện ấy nó truyền bằng sóng có thấy đéo hạt nầu đâu, nó cũng là vật chất ấy!

  Trong cái lỗ đít mà đồng chí dùng để gọi là si nghĩ ấy, nó phát điện phát sóng lung tung trong ấy, đồng chí soi không thấy hạt cứt nầu, nghĩa là nó không hoạt động à? Hài thế ! 
 34. #36 by cathnga on 2010/05/27 - 17:41

  Thế điếu nầu các lão Hói với cả Vàngson gặp ma nhiều nhờ. Tây từ nhỏ đã mongước mình được gặp ma, đêm khuya đã từng băngqua bãithama, chỉ cảmthấy hơi sờsợ chứ chả thấy ma đâu cả. @ Anh Tây

  Ma có tính âm, ai mà có dương khí mạnh thì nếu ma mà thấy thì phải chạy từ xa rùi. Em Nga chửa bâu giờ gặp ma.

  Chi bộ nên thoái đảng và các tổ chức liên đới nhế nếu sau nầy không muốn thành ma dưới địa ngục.

 35. #37 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 17:42

  thằng bin: Mầy chửi vừa nhạt, vừa bần nông, vừa nặng mùi. Vô thần như mầy thì cút về với mẹ đi mầy.

  @Tướng: Nhớ hỏi cách chụp hình vong phẩy không. Mò mẫm ra cấy nầy, đọc xem đúng hok:

  KP bầy cho Huynh Đệ 1 cách này rất dễ, lại không hề vất vả. Huynh Đệ chỉ cần tìm 1 quán Café vỉa hè, nơi vắng khách là tốt nhất, chọn 1 góc nào yên tĩnh, buổi tối có ít ánh đèn là được. Bảo chủ quán lấy 2-3 bàn, bầy ghế, 2-3 phin Café , vài điếu thuốc, hộp quẹt…như ta vẫn dung. Sau đó rủ them mấy Huynh Đệ cùng ngồi nhâm nhi Café cách đó 4-5 m. Câu Khấn mời người âm lang thang, cơ nhỡ như sau :
  Con Niệm Nam Mô A Di Đà Phật,
  Con lạy 9 phương Trời, 10 phương Chư Phật, Chư Phật 10 phương.
  Con Niệm nam Mô Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
  Con lạy Phật Tổ Như Lai, Lạy Phật A Di Đà, Con lạy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  Con lạy Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà Na Ni.
  Con lạy ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cai quản Âm Phần.
  Con lạy các Quan Hành Sai Hành Khiển.
  Hôm nay ngày…Tháng…Năm…
  Tín chủ con…Họ …Tên…ngụ tại….
  Hôm nay con có miếng cơm , manh áo no đủ, nay tiêu khiển thưởng thức café, chợt thấy thương cho các Vong Hồn lang thang, cơ nhỡ không người nương tựa. Sẵn tấm long từ bi bồ tát, cho con xin phép kính mời các Vị Vong linh lang thang không bến, không bờ về ngự tại bàn Café này hưởng thụ chút hương trần, gọi là 1 chữ Hữu Duyên . Mong các bậc bề trên cho phép. 
  Con niệm nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
 36. #38 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 17:43

  Sau đó mời nôm : Mời các Vong Hồn có mặt nơi đây vào hưởng Café, thuốc lá cõi trần và cho chúng tôi xin các vị mấy kiểu ảnh lưu làm kỉ niệm.
  Sau đó cứ ghi hình nhằm không gian Vô Hình đó chụp thoải mái. Lúc đó Huynh Đệ sẽ thấy sự lạ sảy ra. Sau mỗi bức xem luôn. KP tin rằng nơi bạn chọn sẽ không có bụi hoặc Sương đêm . Khi Chụp hình không hút thuốc lá.
  Khi về nhớ khấn : Ncó Vong Linh nào có Duyên theo tôi – Tôi hứa Mồng 1, Hôm rằm sẽ lên Chùa để xin cho các vị tá túc ăm mày cửa Phật. Được như vậy bạn đã tạo được Công Đức Vô lượng đó. Người lang thang đó sẽ có cơ Duyên giúp bạn có khi. Huynh Đệ cứ ghi bài Khấn này mà thực hiện, khi chụp hình để chế độ Đèn nhe. Máy Quay phim không quay được vì không có đèn Flach. Thân ái. Nguon
 37. #39 by minhhuong on 2010/05/27 - 17:48

  Phươngpháp để thoát tình trạng bóng đè của anh Cò là sáchvở, còn phươngpháp người thực việc thực đây :

  Em có con bạn bị bóng đè đêm đêm cực tởm.

  Khi ngủ dậy, vẫn nhìn thấy xung quanh nhưng người cóc động đậy được, cóc nói được. Phương pháp độc đáo của nó là vận động não đập mạnh bàn tay xuống. Từ khi nó có phương pháp này, nó sống xinh tươi hẳn.

   

  Em lại quen nó trước khi lần đầu tiên chính mình bị bóng đè, hà hà, phương pháp của nó hoàn hảo. Loay hoay thử mọi phương pháp đều không được, cứ làm cách của nó là thoát ngay.

  Chuyện em bị bóng đè ra sao kể rồi, đại loại chỉ bị duy nhất ở suối nước nóng Kim Bôi (Hòa Bình), đúng cái phòng ấy, đúng cái giường ấy, lần đéo nào cũng bị, năm đéo nào cũng bị, bị đi bị lại. Mà chuyển sang giường khác, phòng khác thì đéo bị làm sao. Cả đời chỉ bị bóng đè ở đấy thôi. Hà hà

 38. #40 by cathnga on 2010/05/27 - 18:21

  Nó không sinh, không diệt đúng không? @ Thầy Thích

  Linh hồn không sinh không diệt ở nhân gian nầy thôi. Ở tại không gian khác, nó có thể được sinh ra và bị hủy diệt. Trong Chuyển Pháp Luân có đề cập rùi, sao chả chịu đọc nhở ???

 39. #41 by Cocacola on 2010/05/27 - 18:47

  @Hường: Quả là cũng không dễ chịu chút nào với cái trải nghiệm bóng đè, trong đó, khi mình cố sức vận động tay chân nhưng không thể thì một số trường hợp còn làm đương sự hoảng thêm.


  Sau lần đó, cũng còn có những trải nghiệm bóng đè khác rất hài, có lần anh ngủ, anh thấy mình từ từ thoát ra khỏi đỉnh đầu là đà bay lên, lúc trở lại cũng theo đường ấy về nhưng nó chặn anh lại ngang ngực, không cho anh trở về.

  Ngạc nhiên là lúc ấy mình bình tĩnh lạ kỳ, anh bảo, được, tao niệm Phật nhé. Thế là anh niệm Phật, giọng ban đầu rất yếu sau vang dần và nó tan biến đi, anh lại chui vào thân được!
 40. #42 by EURO on 2010/05/27 - 19:10

  Kể chibộ nghe chiện nầy kinh cực, bữa trứoc tên Phẹt khoe với Rô hắn bị bóng đè ở Khách sạn. Hắn đang ngủ mêman thì cảmgiác tứcngực nghẹtthở càng lúc càng rõ ràng, hắn cố mở mắt thì thấy một cô gái đang đè hắn ra lột đủ thứ làm hắn trần như nhộngkhiến hắn không thể chống cự đựoc, đành nằm im buông xuôi cho cái vong ý muốn làm gì thì làm ( Từatựa chiện Bóngđè của chị Hoàng  Diệu ý). Lúc hắn tỉnh dậy đựoc thì cái vong cũng đi mất mang theo tòan bộ bóp biếc( chiện thật chứ không phẩy Liujai của Dì Bựa nhế), hắn phẩy phone cho một tên khác  tới trảxiền kháchsạn chuộc hắn về.

  Rùngrợn nhở? Tên Phẹt đâu vầu cồngphơm miếng coi.

 41. #43 by EURO on 2010/05/27 - 19:28

  Hehe rảnh buôn tiếp nè. Tên nầu ở Huế có thể cồngphơm Rô vụ nầy, vì RÔ nghe rấtrất nhiều HUế gộc kể đêm tối đi qua khúc tườngthành gần NgọMôn rất hay nghe những tiếng động lạ, rồi thấy những đoàn ngưòi cứ lầmlũi xeđất đổ thành, đôi khi mấy nguòi khẳng định đều nhìn thấy ychang nhau một lúc nhé. Vậy hiệntựong nầy giảithích sao?

  Gần chục năm trứoc Rô quen một giađình ở Bảo Lộc, một ngày hai vợchồng chở nhau đi thì chồng tựnhiên lạc tay lái téxe vợ văng ra vôsự, ngưòi chồng bị xe tải cán chết. Khi ma chay xongxuôi hai giađình và bạnbè đang ngồi bàn chiện kiệntụng thì chợt chị vợ ngãvật ra, rồi thayđổi hoàntoàn tháiđộ lẫn giọngnói y chang phong cách chồng, chị nói: giađình đừng làm khó ngừoi ta, vì con cũng chỉ đựoc sống tới vậy. Hỏi tạisao chết thì nói có aiđó vôhình xô con lạc tay lái, tuy nhiên giađình yêntâm đi đó chỉ là cái xác, chứ con không đauđớn gì đâu…

  Một lúc chị vợ ngơngác dậy, chỉ kêu đauđầu và mệt mỏi dữdội chứ không biết gì chiện mới xảy ra. mà giađình nầy dân Cônggiáo mấy đời nên hiện dịđoan không có nhá. Chibộ tin không thì tùy, nhưng khẳng định chiện thật chămchăm đấy.

   

 42. #44 by cathnga on 2010/05/27 - 19:51

  Em Nga cốp bết một đoạn Sư phụ em giảng trong Chuyển Pháp Luân 2 về đây nhế :

  Khoa học nhân loại nếu muốn đạt tới cao đến vậy, trước hết cần phải là chuẩn mực đạo đức con người phải lên trước, nếu không sẽ phát sinh đại chiến [giữa các] tinh cầu. Nhân loại thông qua kỹ thuật thì quyết sẽ không đưa con người đạt tới tầng thứ của Phật. Vì sao? [Điều] Phật, người trời nắm chính là kỹ thuật cao hơn siêu xuất khỏi nhân loại. Nói cách khác, con người muốn đạt tới mức độ ấy, chỉ thông qua thủ đoạn khoa học kỹ thuật nhân loại thì không được đâu. Nếu như thủ đoạn khoa học kỹ thuật có thể đột phá được [đến đó], thì thật sự sẽ phải có thiên tai xuất hiện. Vì con người nếu thông qua kỹ thuật mà đạt tới cảnh giới cao đến thế, đạt đến thần thông lớn đến thế, vậy mà con người mang theo tranh đấu tâm, tham tâm, sắc tâm, các loại dục vọng, tật đố tâm, các chủng tâm chấp trước, nào danh, nào lợi, tâm nào cũng đều mang đến đó, thì thiên thượng sẽ đại loạn. Vậy nên tuyệt đối không cho phép.

 43. #45 by cathnga on 2010/05/27 - 19:53

  (Tiếp nầy)  

  Con người nếu muốn biện pháp thăng lên, thì duy nhất chính là tu luyện. Trong khổ tu vứt bỏ các chủng tâm và dục vọng, đồng hoá với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, thì mới có thể đạt đến tầng thứ cao đến thế. Khoa học là gì? Chư Phật, chư Thần nắm [trong tay] chính là khoa học tối cao. Họ nhận thức rõ ràng nhất về vật chất, họ ở vi quan đã có thể nhìn vật chất đến một [mức] vi quan nhất định rồi, cũng nhìn thấy vật chất lớn hơn của vũ trụ. Hiện nay con người ta nhận thức vật chất này, phân tử này, nhỏ xuống hơn nữa là nguyên tử, ……, còn vật chất lên trên, thì họ nhận thấy tinh cầu là lớn nhất; nhưng tinh cầu vẫn không phải là vật chất lớn nhất, còn có lớn hơn nữa. [Điều] Phật đã nhìn thấy là to lớn lắm rồi, nhìn đến vi quan là vi quan lắm rồi. Nhưng mà đó chính là đạt tới mức độ như vậy, Phật, Như Lai vẫn còn chưa thấy bản nguyên, Như Lai cũng chưa thấy được vũ trụ cuối cùng to lớn nhường nào.

 44. #46 by cuchuoiSG on 2010/05/27 - 19:55

  Địt mịa cả lò chi bộ thúi!

  Trung Tiện hôm nay biên bời về Tâm linh, gõ một nút trầm sâu lắng trong bờ lốc Bựa, vứn đề ấy đíu có gì đáng nói. Vứn đề ở chỗ Trung Tiện trong phần giả nhời các Bựa viên chi bộ lậy phọt dắm bẩu hồn “đang ở Kiếp khác vưỡn nhập về Kiếp nầy được mà, rùi lại ra đi không mang vali như dững cơn gió thoảng” thì rõ là đíu ngửi được. Làm đíu gì có chiện đó, hồn đang ở kiếp khác tức là đang tùn tại trong một cơ thể (hay một xác) cụ thể khác thì làm đíu gì xuất được mà lại còn nhớ những chiện ngày xửa ngày xưa mà về kíp này. Chỉ có những âm linh còn tiếc cái thây ma, còn tiếc công tiếc của hay còn việc gì chưa làm xong nên còn luyến tiếc, mới vất vưởng tìm xác nào iu íu bóng vía (phách mỏng) mà nhập hoặc được cô, cậu đồng triệu về hoặc thông qua kênh trung gian (kiểu phiên dịch) mà đưa thông tin, dư các vụ tìm mộ, chứ đố các nhà ngoại cảm nói chiện được với ngài Đức Quảng Thích đấy.

  Đáp vài cục phân vào mồm Trung Tiện.

 45. #47 by hùng hục on 2010/05/27 - 20:19

  em Nga, nhân tiện em có nói về Phật Như Lai em cho anh hỏi lại câu hỏi hôm trước: Em nói “Pháp của Phật Tổ đã mạt rồi” là ý như vậy phải không?

 46. #48 by Gia_lamcam on 2010/05/27 - 20:26

  Anh thật, chiện bóng đè thì anh chưa bị quả nầu.
  Dưng mờ hôm hổm thì anh bị quả mơ sợ lắm, chả biết có nên kể Dốt Tướng mấy cả các đồng chí nghe không? Sợ nói ra các đồng chí lậy bẩu anh phản động, mê tín dị đoan.
  Thôi, anh cứ kể. Dốt Tướng mới các đồng chí tin hay không thì tùy.
  Hôm hổm, anh mơ thấy bị em Rô đè.
  Thì nó cũng giông giống như chiện bóng đè các đồng chí kể.
  Nghĩa là anh cũng cố gắng chống cự (rất yếu ớt thôi), dưng mờ không thể nầu chống cự nổi.
  Thế rồi anh biết mình không nên chống cự (vô ích) nữa.
  Thế rồi anh cứ để yên xem sao.
  Thế rồi anh thấy cũng hay hay.
  Thế rồi đang hay hay thì … đùng phát, anh tỉnh mẹ mất!
  Thế rồi anh lại thấy tiêng tiếc một giấc mơ cũng đèm đẹp mờ sâu ngắn quá.
  Các đồng chí tin hay không tin thì tùy.
  Chiện thật chăm chăm đới.
  Dốt Tướng bẩu có trường hợp nầu không phẩy bị bóng đè mà là bị người đè như anh kể không?

 47. #49 by cuchuoiSG on 2010/05/27 - 20:29

  Bựa viên nào của chi bộ còn phân vân về linh hồn hay thế giới tâm linh thì vào đọc và nghiên kíu nhé:

  http://vn.360plus.yahoo.com/dienbatn/article?mid=3610&prev=3615&next=3605

  Vứn đề ăn chay cũng không nhứt thiết phải ăn cả ngày, ăn được 1 bữa tính 1 bữa, ăn nửa ngày tính nửa ngày nên nhiều khi sáng ăn chay nhưng chiều phải đi nhậu tiếp khách cũng không có gì phải băn khoăn nhế.

 48. #50 by hùng hục on 2010/05/27 - 20:35

  Hục bốt luôn mấy câu hỏi cho chi bộ tranh luận giải thích giùm Hục:

  1. Cây cối có linh hồn không? Động vật có linh hồn không? Từ đó giải thích ích lợi của ăn chay?

  2. Nếu nói linh hồn đi vào luân hồi, tại sao lại vẫn còn có những hiện tượng như em Rô nói (nghe thấy tiếng hò đắp thành gì đó – một việc làm đối với suy nghĩ thông thường của Hục là vô nghĩa, chỉ dọa được người đang sống)? Những việc đó có ý nghĩa gì với linh hồn? Từ đó dẫn đến câu hỏi nhận thức của linh hồn như thế nào? Tương tác của linh hồn với vật chất thông thường như thế nào?

  3. đặc biệt @ em Nga, ai (vị thần thánh nào) quy định rằng nhận thức / khoa học kỹ thuật của con người chỉ đến mức đấy? Vị thần thánh đấy là hữu tri hay vô tri, là hữu vi hay vô vi?

  Mở rộng ra cho chi bộ thành câu hỏi:
  4. Đấng tối cao là là hữu tri hay vô tri, hữu vi hay vô vi?

  Nhắc lại là Hục tin rằng có một Đấng tối cao, rút được nhiều điều hay từ các giáo lý của các tôn giáo, nhưng không hoàn toàn tin vào tôn giáo nào cả!

 49. #51 by cathnga on 2010/05/27 - 20:44

   “Pháp của Phật Tổ đã mạt rồi” là ý như vậy phải không? @ anh Hục. Giả nhời anh được lấy từ đây:

   … Tất nhiên, có những tà giáo ma giáo công khai phá hoại. Những kẻ loại này dễ phân biệt thôi, hễ nhìn là [biết] tà ngay. Nhưng dùng cờ hiệu Phật giáo mà phá hoại, đó là nghiêm trọng nhất. Vì sao nói Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng Pháp của Ông đến thời kỳ mạt Pháp không độ nhân được nữa? Hiện nay chính là thời kỳ mạt Pháp. Hoà thượng tự độ đã rất khó, huống là độ nhân! Tôi giảng ra hiện tượng của thời kỳ mạt Pháp rồi, có người giật mình tỉnh ngộ. Hiện nay sự phát triển của xã hội này làm người ta sợ lắm. Chư vị hãy nhìn xem, những thứ đủ loại giả, tà, ác, loạn bát nháo đều đã xuất lai rồi!

  Tại đây là giảng rõ ra Đạo Lý ấy, chứ không phải để chỉ [cụ thể] người nào. Có rất nhiều hoà thượng viết sách, bề mặt giống như đang hoằng dương Phật Pháp, nhưng trong bụng là vì danh lợi. Có người hỏi tôi: Họ là như thế nào? Tôi nói: Chư vị chớ nhìn vào danh tiếng to lớn của họ, [họ] tuỳ ý giải thích Kinh Phật, tuyên dương bản thân, thực ra họ từ lâu đã [rớt] ở địa ngục rồi.

 50. #52 by bolaonhamnhi on 2010/05/27 - 20:52

  Còn một hiện tượng nữa mà tớ cũng gặp không dưới 1 lần, chi bộ dắm thúi khai sáng phát. Đó là lâu lâu tớ mơ một giấc mơ nào đó (mà  ngày đéo nào cũng tớ cũng mơ cái gì đó mới chết chứ, cứ ngủ là mơ) rồi đến một ngày kia , thực tế diễn ra y chang như trong giấc mơ ấy. Trải nghiệm ấy thật là tao nhã đới. Vì thường là mơ xong thì quên béng mẹ nó đi mất. Đến khi gặp trong thực tế mới hãi vãi tè.