Ông Cụ Nhập Vong (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thưa Quý Cô,

Trướckhi đọc bài, Quý Cô cần chấpnhận mộtsố Tiênđề Nhânsinhquan do Trung Tướng hoặc đồngchí Tên Nầu Đó phátbiểu như dướiđây, ngượclại, Quý Cô vuilòng quít Quán, cút về mới mẹ.

(i) Tiênđề Hồntồnbất: Linhhồn Tồntại và Bấtdiệt.

Nếu Quý Cô nghĩ Linhhồn không tồntại hoặc tồntại hữuhạn, vuilòng quít Quán, cút về mới mẹ.

Đồngchí Tên Nầu Đó mần thínghiệm:

Đặt Ông Người hấphối lên cânbàn điệntử siêunhậy nối máytính. Ông Người chết mòn chết mòn. Chạy phầnmềm. Lưu file. Phântích.. Suốt quátrình hấphối, trọnglượng Ông Người biếnđộng liêntục liêntục, biênđộ quãng 10-20 gam. Đấy là khoảng thờigian Linhhồn Ổng nấnná chiatay Ổng. Lúc máyđo nhịp tim nhịp thở báohiệu Ổng tèo, trọnglượng Ổng sụt tứckhắc 50-70 gam. Có Ông sụt tận 150 gam.

Đồngchí Tên Nầu Đó kếtluận, Linhhồn Ông Người vôhình dưng hữutrọng. Linhhồn trungbình nặng 50-70 gam, cábiệt 150 gam.

Trung Tướng đồngý Tên Nầu Đó chỗ Linhhồn hữutrọng, dưng đếch đồngý chỗ Linhhồn vôhình. Trung Tướng đoán Tển mải đongđếm trọnglượng Linhhồn mà quên mẹ theodõi hìnhtung con cỏn.

Quý Cô hay thăm thama Văn Điển hông?

Hãy thăm vầu dững chiều tà se lạnh, tầm 17h30-18h00 mùađông, sến thật sến.. Hãy chọn hôm mưa phùn lâyrây, thama vắng khách, muộn thật muộn.. Quý Cô sẽ thấy Linhhồn lẩnquất như khói như sương, con hình thuôn, con hình trám, con mầu xám, con mầu vàng, con ngắn ba gang, con dài bẩy trượng.

Đấy là dững Linhhồn còn lưuluyến Ông Người vửa khuất.

Trung Tướng cũng đếch đồngý Tên Nầu Đó chỗ Linhhồn nặng chỉ 150 gam. Linhhồn Tần Thủy Hoàng 405 gam. Ông Cụ 609 gam. Mao Xếnh Xáng 7,378 gam. Linhhồn Tư Đại Lâm suýtsoát 10 ký, cỡ embé hai tuổi, kỷlục hoàncầu (*).

Côngthức Linhhồnlượng côngbố sau.

Chẳng riêng Ông Người có Linhhồn. Ông Bò Ông Lợn cũng có. Ông Cây Ông Cỏ có. Ông Núi Ông Sông có. Ông Giăng Ông Sao có nốt.

Quý Cô thường cắt tiết gà chó ngỗng ngan hông?

Lúc cứa cổ Ông Gà, Quý Cô một tay nắm đầu Ổng, tay kia xoẹt dao, đúng hông?

Ông Gà đuỗn cánh giẫy dững ngắcngoải cuốicùng, Quý Cô thấy gì?

Trung Tướng thì thấy tay cầm dao dạiđờ. Dòng tửkhí Ông Gà cuộn lừlừ dọc nó, trôi tuốt sau gáy, nóng sực. Linhhồn Ông Gà đã thoát.

Trung Tướng từng xiết cổ một Ông Chó. Là một Ông Chó hoang Nga.

Trung Tướng mời Ổng một khúc giò Kolbasa. Ổng nghingại xíuxíu, rùi liềumạng cắn giò. Trung Tướng vuốt lưng Ổng lươngthiện. Ổng tan nghingại, đớp tòmtọp, thithoảng nghển mặt, ngắcngứ nuốt nghẹn, bốn chân run sầnsật. Ổng đói.

Trung Tướng bẩu, mầy chén của anh nguyên bữa trưa rùi mầy. Xong tháo dâyben, tròng cổ Ổng.

Ổng lại nghển mặt, ngắcngứ nuốt nghẹn. Ổng chưa no.

Trung Tướng gồng tuyền thân, xiết cựclực. Lệ Ông Chó tuôn mảimiết. Dãi Ông Chó phùi mảimiết. Dững mẩu giò nhai vội nhểu dần nhểu dần. Địt./mẹ mầy hehe đạp kinh thế.

Buổitối, bọn Trung Tướng 12 thằng chén Ông Chó, diệu bú miênman.

Buổiđêm, cả 12 thằng lồnglộn ỉa, kýtúcxá rềnvang tiếng dắm lẫn tiếng rặn, tiếng chưởi đời, chưởi Địt./mẹ Thằng Trung Tướng.

Rất quái, bọn Trung Tướng ỉa không cứt. Dững cơn mót mênhmang tràolộng, như mây bể gió ngàn, mót quặn tátràng, mót điênkhùng hoangdã, dưng đéo xả nủi một hòn cứt vã.

Linhhồn Ông Chó đã thoát.

Linhhồn chảdững tồntại, mà bấtdiệt. Cỏn không sinhra hay mấtđi, chỉ chiển từ Kiếp nầy qua Kiếp khác.

Bấtdiệt của Linhhồn Trung Tướng không trảinghiệm được, dưng cảmnhận được. Đừng trách Trung Tướng, ngoài Chúa, không ai cóthể trảinghiệm sự Bấtdiệt.

(Dừng câu vìu)

(@2010)

(*) Tư Đại Lâm: Tức Xích Ta Linh, đạithụ vôsản bấthủ. Thihào Hữu Hữu từng biên “Hoanhô Xích Ta Linh đờiđời cây đạithụ, Hoanhô Mao Trạch Đông đứng đầu sóng ngọn gió”.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Chấpnhận: Accept (Chấp nhận).
– Mộtsố: Some (Một số).
– Tiênđề: Axiom (Tiên đề).
– Nhânsinhquan: Life understanding (Nhân sinh quan).
– Đồngchí: Comrade (Đồng chí).
– Phátbiểu: Said (Phát biểu).
– Dướiđây: Below (Dưới đây).
– Ngượclại: Otherwise (Ngược lại).
– Vuilòng: Please (Vui lòng).
– Hồntồnbất: Soul exists eternally (Hồn Tồn Bất).
– Linhhồn: Soul (Linh hồn).
– Tồntại: Exist (Tồn tại).
– Bấtdiệt: Not die (Bất diệt).
– Hữuhạn: Finitely (Hữu hạn).
– Thínghiệm: Experiment (Thí nghiệm).
– Hấphối: Hospices (Hấp hối).
– Cânbàn: Table-scale (Cân bàn).
– Điệntử: Electronic (Điện tử).
– Siêunhậy: Super-sensitive (Siêu nhậy).
– Máytính: Computer (Máy tính).
– Phầnmềm: Software (Phần mềm).
– Phântích: Analyzing (Phân tích).
– Quátrình: Process (Quá trình).
– Trọnglượng: Weight (Trọng lượng).
– Biếnđộng: Fluctuate (Biến động).
– Liêntục: Continously (Liên tục).
– Biênđộ: Amplitude (Biên độ).
– Thờigian: Time (Thời gian).
– Nấnná: Linger (Nấn ná).
– Chiatay: Parting (Chia tay).
– Máyđo: Meter (Máy đo).
– Báohiệu: Notify (Báo hiệu).
– Tứckhắc: Immediately (Tức khắc).
– Kếtluận: Conclude (Kết luận).
– Vôhình: Invisible (Vô hình).
– Hữutrọng: Weightable (Hữu trọng).
– Trungbình: Average (Trung bình).
– Cábiệt: Special cases (Cá biệt).
– Đồngý: Agree (Đồng ý).
– Đongđếm: Count (Đong đếm).
– Theodõi: Track (Theo dõi).
– Hìnhtung: Image (Hình tung).
– Thama: Cemetry (Tha ma).
– Mùađông: Winter (Mùa đông).
– Lâyrây: Gently (Lây rây).
– Lẩnquất: Softly fly (Lẩn quất).
– Lưuluyến: Not willing to go (Lưu luyến).
– Suýtsoát: Almost (Suýt soát).
– Embé: Kid (Em bé).
– Kỷlục: Record (Kỷ lục).
– Hoàncầu: Universe (Hoàn cầu).
– Côngthức: Formula (Công thức).
– Linhhồnlượng: Soul-weight (Linh hồn lượng).
– Côngbố: Publish (Công bố).
– Ngắcngoải: Struggles to die (Ngắc ngoải).
– Cuốicùng: Last (Cuối cùng).
– Dạiđờ: Stiff (Dại đờ).
– Tửkhí: Death feeling (Tử khí).
– Lừlừ: Slowly (Lừ lừ).
– Nghingại: Suspicion (Nghi ngại).
– Xíuxíu: A little (Xíu xíu).
– Liềumạng: Foolhardy (Liều mạng).
– Lươngthiện: Honestly (Lương thiện).
– Tòmtọp: Tauktauk (Tòm tọp).
– Thithoảng: Sometimes (Thi thoảng).
– Ngắcngứ: Hardly swallow (Ngắc ngứ).
– Sầnsật: Shaky (Sần sật).
– Dâyben: Belt (Dây ben).
– Cựclực: Extremely powerful (Cực lực).
– Mảimiết: Non-stop (Mải miết).
– Hehe: Hey hey (Hehe).
– Buổitối: Evening (Buổi tối).
– Miênman: Constantly (Miên man).
– Buổiđêm: Night (Buổi đêm).
– Lồnglộn: Bolt (Lồng lộn).
– Kýtúcxá: Dormitory (Ký túc xá).
– Rềnvang: Roll (Rền vang).
– Địt./mẹ: What the fuck (Địt lồn mẹ).
– Mênhmang: Immense (Mênh mang).
– Tràolộng: Windy (Trào lộng).
– Tátràng: Duodenal (Tá tràng).
– Điênkhùng: Crazy (Điên khùng).
– Hoangdã: Wild (Hoang dã).
– Sinhra: Born (Sinh ra).
– Mấtđi: Lost (Mất đi).
– Trảinghiệm: Experience (Trải nghiệm).
– Cảmnhận: Feel (Cảm nhận).
– Cóthể: Can (Có thể).
– Đạithụ: Big wood (Đại thụ).
– Vôsản: Proletariat (Vô sản).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Thihào: Vietnamese poet (Thi hào).
– Hoanhô: Viva (Hoan hô).
– Đờiđời: Forever (Đời đời).

***

(Phần 2 xem ở đây) 1. #1 by Không Ai Sất on 2010/05/27 - 11:51

  Địt./mẹ, cho anh chầm ngâm chút đã!

 2. #3 by Gia_lamcam on 2010/05/27 - 11:54

  Biên được, anh khen phát!
  Hồi hổi, sinh viên, bọn anh bắt các ông chó hoang khoai Tây kiểu nầy.
  Đặt dưới đất một cái xô Liên xô (bên trong có ít mồi Gì Đó) nằm quay miệng về phía phòng ở ký túc xá.
  Choàng một cái thòng lọng vầu miệng xô rồi dòng dây lên trên cửa sổ tầng 2 hoặc 3.
  Trên trển, bọn anh ngồi rình y  như các chú bộ đội ta ngồi phục kích bọn giặc Mỹ – Ngụy gian ác vậy. Hồi hộp hồi hộp.
  Khi có ông chó đến chui đầu vầu xô để ăn, bọn anh kéo lên thoăn thoắt thoăn thoắt.
  Ông chó hoang khoai Tây không kêu một tiếng nầu, mà cũng chẳng giãy dụa tẹo nầu, ngon choét!
  Trò nầy, bọn anh thực hiện vầu những ngày hè buồn bã trên đất nước bạn xa xôi, khi bọn sv khoai Tây về quê hết, hồi còn chưa biết nhảy tầu đi buôn quần bò Montana như các hắn – thế hệ đàn em kèn không to nhưng nổ thì nhớn.
  Khi mần thịt các ông chó, bọn anh cũng điếu chú ý đến linh hồn các ổng thoát thế nầu. Mà cũng điếu bị … buồn ỉa như hắn tả.
  Điếu hiểu tại sâu tại sâu?

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 12:09

   Tại hồi hổi Cẩm Hói ngâythơ như sinhviên chứ có giàsớm như Dì đâu.

    

   Lúc nầu Dì kể trảinghiệm giết Ông Mèo mới gọi là kinh vãi đái.

    

 3. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 12:07

  Trung Tướng thấy đềtài Ông Cụ nầy đéo hót bằng đềtài Caotốc. Dưng lại được các Bựa thích.

   

  Mấy hôm xả tí Caotốc, địt./mẹ vìu tăng điêncuồng, ngày Chúanhật mà cũng 7,000.

   

  Bài Ông Cụ thì chắc là lắm cồngmăng, dưng vìu chắc rất hạnchế, vì HVB vầu thấy Ông Cụ là chuồn mẹ rùi.

   

  Mai lại quayvề Caotốc kiếm tí vìu câu tintin títtít vậy.

 4. #6 by Thích Đủ Thứ on 2010/05/27 - 12:10

  Hi hi!
  Tên Tướng củ chuối!
  Thế không còn tên nào nặng hơn tên Tứ Đại Lâm nữa sao?

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 12:13

   Đến Thành Cát Tư Hãn mà cũng chỉ 350g, Nero 300g, Hitler 3 ký.

    

   Bạn Lâm vôđịch rùi.

 5. #8 by EURO on 2010/05/27 - 12:11

  Chờ TT bốt nốt đi em sẽ bốt 1 entry 4 kỳ đã biên lâu rùi cũng về vấn đề linhhồn nầy, đặt trong thưmục Trảinghiệm nhà em nên chắc chắn không có chiện bịa, Rô xinh đã quán triệt tưtửong Bựa là không có chiện hiệnthực giảtưởng mà. Có thể sẽ bốt songsong cùng entry nầy của TT mời mọi ngừoi tham khảo.

  Chiện về các vong-hồn thật ra luôn và sẽ mãimãi là một bí ẩn khó giảithích, sẽ có ngừoi tin và tin một cách mùquáng tháiquá nhưng cũng sẽ có những kẻ chămchăm phủđịnh. Tidiên trong cuộc sống, có những điều không thể dùng duylý mà giảithích được.

  Hóng tiếp đừng bỏ ngang nha Dì.

 6. #10 by Cocacola on 2010/05/27 - 12:16

  Trung Tướng thấy đềtài Ông Cụ nầy đéo hót bằng đềtài Caotốc. Dưng lại được các Bựa thích.

   

  Mấy hôm xả tí Caotốc, địt./mẹ vìu tăng điêncuồng, ngày Chúanhật mà cũng 7,000.@ Tướng


  Hắn nói sai mẹ rùi, mấy hôm trước bọn anh vầu quán hóng xem chừng nào Dì mầy phọt Ông Cụ ra thôi nên vìu mớt tăng thế!


  Sao linh hồn Lâm Đại Tư nặng dữ vậy hè? Hay là Quỷ vương thì nó thế?

 7. #12 by b1k49 on 2010/05/27 - 12:24

 8. #14 by gialang on 2010/05/27 - 12:31

  ờ được đó mầy, tiếp đi mầy. Kiếm cái hình đâu ngộ quá hé

 9. #16 by BIN on 2010/05/27 - 12:31

  Linh hồn có đo đếm được đéo chắc bởi vô hình mẹ dưng khi sắp téo thì ổng sụt cân nhẽ do cơ thể ngừng hoạt động mọi cơ quan nội tạng trong cơ thể ổng stop khác mẹ ổng đang thoi thóp giống như đưa mẹ cái xe tải nổ máy xình xịch lên cân phát xong tắt máy cân phát
  linh hồn là thứ đéo tả, hồi hổi anh  đã từng si nghĩ làm thế đéo mình đéo thể là thằng khác, si nghĩ tương tự cơ thể khác, nó đéo phải anh mà anh đéo phải nó mặc dầu cấu tạo tương tự
  Các bựa muốn có cảm giác ấy thì cứ thử trải nghiệm tao nhã đấy

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 14:26

   Địtmẹ đã bẩu đéo chấpnhận tiênđề thì đi mà nhai dắm đi.

 10. #18 by Khoai Tây on 2010/05/27 - 12:46

  Tây dự thính môn Quantum Physics, đéo hiểu lắm bởi đéo phải chiên ngành, mấy cha giáo sư bẩu mọi thứ trên cõi đời nầy đều được kết nối với nhau bằng dững gì gì đó chưa thể giải thích được. Rằng dững gì gì đó không chỉ là hiện tại, thằng ở Trời Nam thằng Đất Bắc ngay lúc nầy, mà dững gì gì đó nó kết nối hiện tại với quá khứ, hiện tại với tương lai, tương lai với quá khứ. Dững Tông dật nào có khả năng nắm bắt được sự liên kết gì gì nầy thì trên có thể tường Thiên Văn, dưới có thể rành Địa Lý, hô mây, hoán gió, dòm được sự đã rồi và biết được cái sắp tới. Khả năng nắm bắt nầy không thể rèn luyện hay học hành nghiên cứu mà có, ít nhứt cho tới giờ. Chỉ một số rất ít Ông Người có khả năng siêu phàm nầy.


  Họ đã làm thí nghiệm kiểu như đem một ông Bò Con tách rời khỏi ông Bò Mẹ cả ngàn cây số, rồi thình lình đập chết ông Bò Con. Ngay thời điểm ông Bò Con chết, ông Bò Mẹ có những biểu hiện khác lạ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, kêu rống lên, vưn vưn.

  Ông Người cũng tương tự vậy thôi. Trong gia đình, người thân có chuyện gì thì linh cảm mách bảo ngay. Ông Người Con có chuyện gì thì Ông Người Mẹ biết ngay, và ngược lại.

  Tây cho rằng vạn vật trong vũ trụ bao la nầy đều là vật chất cả, linh hồn cũng là một dạng vật chất. Một hạt cát không phải là một hạt cát mà bản thân nó là một vũ trụ, tự thân một hạt cát chứa hàng tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ… thông tin của hàng tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ… năm. Hạt cát là một vũ trụ, thông tin hạt cát chứa đựng là một vũ trụ. Hạt cát chứa trong nó hình ảnh trên trái đất từ khi trái đất hình thành, âm thanh của hàng tỉ tỉ sinh linh. Nếu giải mã được thông tin chứa đựng trong hạt cát, ta có thể nhìn thấy được quá khứ của cả vũ trụ.

  Vật chất không bao giờ bị mất đi. Xác thịt thối rữa nhưng mỗi một hạt bụi từ cái xác chứa trong nó cả quá trình từ khi con người sanh ra, và trước trước đó nữa. Thông tin không bị mất, nó chỉ ở dạng mà con người hiện nay chưa thể giải mã được.
 11. #20 by Thích Đủ Thứ on 2010/05/27 - 12:46

  Hix!

  Thế thì may ra chỉ còn có tên Trung Tướng củ chuối chủ lốc này mới có thể nặng hơn được mà thôi!

 12. #22 by EURO on 2010/05/27 - 13:08

  Theo Kinh thánh, conngừoi hơn convật ởchỗ convật đựoc tạo  nên chỉ bởimôt lời phán, còn conngưòi Thựong Đế phải kỳcông đắp nên vè thổi SựSống vào thân xác ấy. Những chiện thần giao cách cảm vẫn luôn tồntại nhưmột bíẩn khó giảithích nên bàn về đềtài nầy luônluôn rất thúvị.

  Theo như BíchHằng- nhà ngoại cảm nổitiếng nhất Lừa giải thích thì thếgiới âm luôn tồntại songsong cùng thếgiới chúng ta đang sống, nhưng chỉ có một số ít ngừoi có khảnăng bắt đựoc sóng đó, bởivậy có thể TT chỉ fun khi nói về những cảmgiác khi thịt ônggà ôngchó hay khi đọc tin về Cụ nhậpvong, cũng có thể Dì có chút ít khảnăng đó hehe….. Cáinầy cần điềunghiên tiếp không hốhàng.

  Chibộ chú ý, đừng vội nhảy lên đây là chiện lẩnthẩn hay dịđoan, đây là một vứon đề cần nhìnhthận thấuđáo kháchquan cực nghiêmtúc  đó. Cũng bởi vậy đã biên entry vong-hồn từ ngày mới khaitrương lốc mà Rô cứ dèdứ không bốt lên vì ngại mọingưòi không đánhgiá đúng những trảinghiệm đó. Nhưng kệ bà, sẽ ăn theo TT entry nầy cho rộng đừong dưluận luôn ha.

 13. #24 by otocu on 2010/05/27 - 13:15

  Quả này sẽ na ná Cá vàng đại thọ. Kiểu gì cũng nảy sinh tranh cãi dã man. Không bao giờ vì tên Tướng dằn mặt ngay đầu bài mà ngán hắn.

  Công nhận hay không kệ mẹ người ta, củ sọ Lừa vốn nhỏ, nhồi nhét gì cũng để tiêu hóa đã chứ.

 14. #26 by Bếnđậu9999 on 2010/05/27 - 13:18

  TT kể chiện giết chó giết gà kinh quá đi! em măm chóa thì được chứ đừng bẩu em nhìn các đại ca làm thịt chó. em khóc ngay.

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 14:29

   Eo ôi Vàng Son tintin thì không nên đọc bài nầy đâu em.

 15. #28 by otocu on 2010/05/27 - 13:19

  Riêng quả ảnh phục quá phục quá!

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 14:30

   Phục dắm ý. Ảnh đầy trên mạng chả biết của ai Dì xài đại.

 16. #30 by bolaonhamnhi on 2010/05/27 - 13:24

  Mịa, đọc bài này của tên Tướng đéo thể nào chưởi ầm lên được, cứ phải ngồi trầm ngâm , trầm ngâm….

  Thế là đéo ?!

 17. #32 by BIN on 2010/05/27 - 13:26

  Tển nầu đêm tối dòm lên giời sẽ thấy óng ánh sáng sao, dưng dững quả óng ánh đó chỉ là quá khứ.
  Tển nầu muốn sống đến vài trăm hoặc đón kỷ niệm nghìn năm thăng long lần 2 thì ngồi lên quả tốc độ ánh sáng phi khỏi quả đất vài năm sau quay lại ngược lại tển muốn biết trước đây dư lào thì cố chui qua quả hạt nuke sẽ thấy.

 18. #34 by BIN on 2010/05/27 - 13:49

  Địt cụ chi bộ mới thế đã vãi dắm, thế đã có tên nầu tự dòm thấy mặt mình mà không cần dụng cụ soi bâu bâu giờ chưa, địt mẹ tất nhiên linh hồn cũng chỉ là quan niệm mơ hồ do cảm giác thần quynh, linh cảm đéo gì với nhau cũng do thần quynh điều khiển hết.
  mờ địt mẹ đã tên nầu có nhớ khi đang nằm trong bụng thì cảm giác nó thế đếo nầu nhẩy.
  Địt cụ chi bộ vãi dắm hố hố

  • #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 14:32

   Lúc nầu rảnh Dì bốt chiện nằm trong bụng ma cho coi.

 19. #36 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 13:57

  Bần nông không chấp, bởi bỏn bần nông. Dưng tinh hoa, giờ này vẫn còn bẩu chết là hết thì tinh hoa chết mẹ đi. Anh cũng đọc vài sách, nghiền ngẫm vướn đề này đã lâu. Dưng chẳng phải chuyên môn, lại chẳng chuyên tâm, nên cũng chưa chiêm nghiệm được nhiều. Nhưng trải qua cả quá trình sống, có những chuyện xảy ra với mình, với những người xung quanh mình, thực trăm trăm. Chẳng chuyên tâm, chẳng quan tâm cũng chẳng thể bỏ qua. Bởi những vướn đề đó quá tinh vi, vô hình, và hoàn toàn logic khớp với nhau kéo dài trong suốt cả quãng thời gian dài. 


  Bài này Tướng biên chỉ là mào cho bài anh Cụ chứ chưa có gì liên quan ngoài cái ảnh, với vài quả server đổ với quạt quạy. Nên anh cũng chỉ biên vài câu mào mào thôi. Chi bộ biết gì cứ phán đi. Đề tài này già hói chiêm nghiệm nhiều thì khai đi cho tin tin nó tỏ.
 20. #38 by TIỀN ƠI on 2010/05/27 - 13:57

  Ông Cụ 609 gam.<< TT khai sáng chỗ nầy cái. Thế đéo nầu ông cụ 609 gờ ram mà đíu phải 610 hay 608 nhẩy.
  Ngu phải hỏi . Địt ./ mẹ kưng nầu ném đá

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 14:34

   Đã bẩu côngthức sẽ trìnhbầy sau rùi mà còn hỏi như dắm ý.

 21. #40 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 14:01

  Mời chi bộ đọc Du lãm ký.

 22. #42 by otocu on 2010/05/27 - 14:03

  Bin nói như lồn. Nếu hiểu cách tính thời gian theo công thức Lo-ren thì

   t’ = t.√1-v2/c2

  v: vận tốc của vật

  c: vận tốc ánh sáng

  Hiện, chưa tìm được v>c nhưng nếu có thì sẽ tồn tại số âm trong căn bậc 2. mà trong toán học, không thể tồn tại số thực âm trong căn bậc 2 -> Bọn vật lý gia cho rằng c là tuyệt đối và không gì lớn hơn c-> thời gian không thể lùi, cùng lắm là đứng yên( v=c).

  Ôtô không bàn đến chuyện đúng sai nhưng hiện chỉ có duy nhất ý nghĩ là nhanh hơn c nên nó có thể trở về quá khứ. Trên đời còn gì nhanh hơn ánh sáng nữa? Nhẽ là linh hồn?

   

  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 14:42

   Côngthức ý chắc đéo gì nó đã đúng.

    

   Nó được xâydựng trên một tiênđề (tứclà mặcnhiên đúng, đéo cần chứngminh vì khôngthể chứngminh), rầng tốcđộ ánhsáng là nhớn nhất.

    

   Đéo ai dùng một địnhđề để suy ngược về tiênđề bâugiờ.

    

   Mà căn bậc 2 của Số Âm là một Số Ảo.

    

   Địnhnghĩa số Ảo là “Căn bậc 2 của Âm 1”. Kháiniệm nầy được xài trong Toánhọc hàng trăm năm rùi.

 23. #44 by Cocacola on 2010/05/27 - 14:12

  Ừa, anh thấy quả đúng vậy. Có những chuyện mà thiên nhiên tránh, chẳng hạn đồng loại ăn thịt nhau, anh nghĩ có lẽ là đồng loại thì linh hồn cùng tần số gì đó, nếu thịt nhau thì cộng hưởng tần số sống – chết sẽ gây tai họa khó lường.


  Bằng chứng thực tế là bệnh bò điên các năm trước, qua điều tra người ta phát hiện là do bò bệnh đã ăn các loại thực phẩm có nguồn gốc là bột thịt làm từ phụ phẩm của các lò mổ. Hehe, vậy là bò chén thịt bò!

  Tác nhân thì chưa rõ nhưng tổn thương hủy hoại não thì thấy rõ trên đại thể. Người ta cho là do thể prion tấn công não bò.

  Trở lại quá khứ, người ta thấy là những bộ tộc có thói quen chén thịt người cũng có thể đã mắc các triệu chứng tương tự dẫn đến diệt vong.

  Trải nghiệm cảm giác trong bụng mẹ thì anh không còn nhớ. Anh chỉ nhớ được những trải nghiệm bình thường từ lúc biết bò trở lại đây thôi!
  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 14:43

   Chó chén thịt chó ầmầm. Thế nên nó mới là chó hehe.

    

 24. #46 by Aiday on 2010/05/27 - 14:26

  Chuyện vong viếc mình vốn không tin nhưng gần đây, ở quê vợ (Đông Anh) có nhiều sự lạ như hồn nhập vào người ở ngay giữa chợ hoặc hồn người mới chết nhập vào con dâu ngay trong nhà … khiến phải xem lại cái sự tồn tại của linh hồn. Lại xem bọn mẽo Discovery trong Ghost lab thì dường như linh hồn là có thật. Mong linh hồn có thật để bóp cổ chết mẹ cái lũ Lừa này đi.

  Đồng chí nào chưa xem anh Minh râu nhập hồn ở K9, có thể search trên mạng Video nói trên, Cái lạ là sao được gọi hồn ở K9 nhỉ. Mình có hỏi thằng bạn học ở Cục cảnh vệ, nó khẳng định vụ đó là thật, thế mới bỏ mẹ chứ. Dưng chưa hiểu vì sao Trung ương cho tung lên mạng? vì sao anh Minh râu nói năng dớ dẩn thế? vì sao có đoạn cuối anh ấy chào con trai, con dâu? …

  Dì TT trả lời trong bài sau nhé.

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 14:45

   Ừa ừa. Ông Cụ từng nhiều lần nhậpvong. Lần do gọi hồn, lần tựdưng nhập chả ai gọi.

 25. #48 by Donkey Monkey on 2010/05/27 - 14:32

  Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ mỗi lần bắt buộc phải đồng ý với thằng Dì bựa bần nông, lần này cũng thế. Thôi, để anh trém jó tý về linh hồn nầu.

  Vật chất cũng dư năng lượng, đéo tự sinh, tự mất, nó chỉ chiển hóa từ cơm sang cứt (hiểu đại khái thế). Vậy nảy sinh câu hỏi “Linh hồn là đéo?” và “Sau khi ngủm thì linh hồn đi đâu?”.

  Nếu hỏi thằng Dì bựa thì nó sẽ giả nhời bố lấu dư nầy: linh hồn do Chúa thổi vầu thể xác, sau khi chết thì về với Chúa hoặc chui mẹ xuống địa ngục. Địa ngục là gì thì biết đéo.

  Nếu hỏi em Nga thì ẻm sẽ giả nhời lằng nhằng rằng cái gì mà cảnh giới, gì mà luân hồi… Nói chung là dức hết mẹ nó đầu.

  Ti nhiên, có một bọn cực già, cực hói, râu cực dài nầu đó bên tư bẩn thối nát từ thế kỷ 19 mẹ nó giả thiết rằng thế giới chúng ta đang tồn tại đéo phải duy nhất mà có vô vàn thế giới tồn tại song song với nó (Thuật ngữ tiếng mọi bọn nầy bịa ra là Parallel Universe hoặc Multiverse gì đó). Theo bỏn thì có vô vàn thế giới tồn tại song song một không gian 4 chiều với thế giới của chúng ta đang sống trong (4 chiều gì thì đi mà gúc). Các thế giới nầy được xây dựng lên từ những dạng vật chất khác nhau, đéo biết chính xác là gì nên được đặt một cái tên rất củ chuối là “dark matter” (vật chất tối).

  (Còn tiếp)

 26. #50 by Donkey Monkey on 2010/05/27 - 14:33

  Chính vì các vật chất tối dư tiền đồ chị Dậu nầy mà mắt thường con người  ở thế giới này đéo thể thấy được các thế giới khác; hoặc chỉ nhìn thấy thấp thoáng trong những hoàn cảnh/điều kiện cụ thể, ví dụ như lúc hoàng hôn lãng đãng, lá vàng chấp chới bay, gió hiu hiu lành lạnh thổi, một vài đám mây… hoặc chỉ vài người có biệt nhãn dư Bích Hằng ngoại cảm gia mới nhìn thấy được.

  Tất nhiên bọn nghĩ ra giả thiết nầy ban đầu bị chửi như chóa, bị kết tội dị giáo tùm lum, nhưng đến tận ngày nay, giả thiết nầy vưỡn tồn tại và trên thực tế đã phát hiện ra nhiều bằng chứng (hoặc hiện tượng) chứng minh cho nó. Tỷ dụ như, việc một con tàu hay máy bay mất tích, rồi đột ngột xuất hiện sau mấy chục năm mà hành khách trên đó cứ tưởng như mới di chiển đâu đó vài giây. Dark Matter cũng đã được chứng minh là một dạng vật chất tạo ra hố đen vũ trụ.

  Do đó, cái thiết này đã giả nhời được hai câu hỏi đặt ra ở trên: Linh hồn chính là dark matter và sau khi chít, linh hồn chuồn mẹ sang một universe khác. Chuẩn chưa?

  Còn việc linh hồn ông Cụ nhập xác ông…Thanh Hóa là chiện tào lao, ông cụ ai lại đi ăn rau má, phá đường tàu? Ít ra cũng phải vịt quay Pắc Kinh với lại đi tàu cao tốc, phỏng chi pộ?

  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 14:51

   Sử Lừa cũng chép cái chiện Từ Đéo Gì Thức ý nhở, cũng vậtchất tối bỏmẹ.

    

   Còn chiện Ông Cụ nhậpvong, thì có phải Vong Ổng cứ muốn xài vịt Bắc Kinh là có ngay vịt Bắc Kinh đéo đâu. Nếu đúng nhưthế thì làm đéo gì có vậtchất tối.

 27. #52 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 14:35

  Xem cái này lâu rồi. Già hói xem xong phất bẩu cái xem nầu.

 28. #54 by minhhuong on 2010/05/27 - 14:36

  Hội cúng bãi lễ lạt chuyên nghiệp của Hà Nội bây giờ rất hay lên Ba Vì làm lễ.

  Em đã từng hỏi tại sao lại lên trển, bỏn bảo vì trên là nơi chôn tim phổi ruột rà gì đó của Ông Cụ.

  • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 14:54

   Hồi 1969-1976 Bê Xê Tê vác Ông Cụ khỏi Hà Nội, đúng là phải bỏ lòng mề Ông Cụ trên K hết.

 29. #56 by Khoai Tây on 2010/05/27 - 14:37

  Vụ Cụ nhà mình nhập vào chị Hằng Phan, Tây điếu tin, coi trên youtube thấy nó giả giả thế điếu nầu. Cách nói chuyện, cách đề cập vấn đề, cách xưng hô, tuyền sách vở, chả có tí mẹ nầu thực cả.

 30. #58 by Cocacola on 2010/05/27 - 14:40

  Một chiện nữa lưu truyền trong dân gian về chuyện vong hồn là chuyện cầu cơ, khá phổ biến trong Lừa Nam. Thậm chí gần đây còn có bút cơ do Huỳnh Giáo chủ đạo Hòa Hảo giáng cơ nữa. Chi bộ tự Gúc nhé!


  Theo anh thì chuyện này biểu hiện cụ thể nhất của sự hiện diện của các vong hồn  cho người trần mắt thịt thấy. Nhưng riêng hiện tượng nhập vong trở lại như thằng Tướng nói thì mới nghe lần đầu đấy!

  Lúc trước Bựa nào nói đến chiện mở luân xa gì đấy, anh khuyên thật lòng là đừng nhé, vì đó chính là mở cánh cửa nối thông giữa tiểu vũ trụ trong cơ thể và vũ trụ bên ngoài, rất dễ bị các vong nhập, nguy hiểm lắm.

  Ngay cả đi chữa bệnh bằng nhân điện gì đấy cũng nên cẩn thận, vì người ta có thể mở luân xa của mình mà mình không hay biết. Tỉ như thay vì mở cửa sổ từ trong ra, người ta lại cạy bung cửa sổ nhà mình cho …. thoáng!

  Lúc đầu quả là nhà cửa thoáng thật nhưng cửa nẻo tan hoang thế mèo chuột rác rưởi bay vào lúc nào không hay đấy!
 31. #60 by otocu on 2010/05/27 - 14:41

  Giết chó mèo lợn gà…thì bị ám ảnh? Ăn không sao? Vậy ông nào cũng chờ ăn thì ông nào xuống tay?

  Linh hồn không đổi, chỉ từ kiếp này sang kiếp khác. Nếu linh hồn Người sống kiếp Linh Cẩu và linh hồn Kền Kền sống kiếp Người thì bi đát nhỉ? Mà trên đời này nhẽ cũng có thật chuyện đó? Bị trừng phạt?

 32. #62 by minhhuong on 2010/05/27 - 14:44

  Em chính thức gặp ma (hay vong hồn) 2 lần rồi, đều trong bệnh viện. Đéo phải lăn tăn, khẳng định mẹ là CÓ.

  • #63 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 14:59

   Trong Dị Triện Trung Tướng cũng thuật lại đó em. Chiện thật 100% luôn dù Trung Tướng rất khoái nổ.

 33. #64 by TIỀN ƠI on 2010/05/27 - 14:44

  Chi bộ tham khảo anh dũng nguyễn lân phát biểu nhá. há há
  Ông bình luận gì về việc bỏ gạch cũ xung quanh hồ Gươm để thay bằng loại đá xanh Thanh Hóa?

  Việc lấy đá của Thanh Hóa ra lát hồ Gươm là rất sai lầm về mặt khoa học. Đá xanh rất trơn, rêu dễ mọc, lại không thoát nước. Gạch lát quanh hồ Hoàn Kiếm hiện nay rất đẹp, 1000 năm Thăng Long là cần cái cổ kính, việc thay đá xanh chẳng khác nào sơn lại tháp Rùa. Đã một lần người ta sơn tháp Rùa màu hồng, bị người dân phản đối kịch liệt vì trông rất khôi hài. May mà mình là nước nhiệt đới, mưa nhiều nên tháp nhanh chóng bị rêu phong.

  Tôi sang Osaka (Nhật Bản) thấy vỉa hè của họ làm rất đặc biệt. Gạch đó là phụ phẩm công nghệ sau xử lý nước thải. Ưu điểm rất lớn thấm nước, vỉa hè của Osaka vì thế không bao giờ có nước đọng sau mưa. Ở các nước khác, vỉa hè được làm bằng đá đen vĩnh cửu, không trơn.

  • #65 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 15:07

   Địtmẹ thằng Dũng đó nó ăn gì mà ngu thế? Khoaitây lát đá xanh đen đỏ anything bấtcứ thứgì bỏn có, cả mấy trăm năm rùi đéo phải đủi.

    

   Gạch Hồ Gươm mới có chục năm nay chứ cổkính cái đầubuồi.

    

   Còn Nhật thì vốn tiếtkiệm, nên ít dùng đá thiênnhiên, thích xài đá nhântạo có phủ men, có khi còn bền hơn đá xanh ý. Bọn Châu Á mấy Ông Rồng mới nủi tuyền thích kiểu nầy.

    

   Vỉa hè không thấm nước, là do côngnghệ xâydựng chứ do đá lát cái đầubuồi ý. Lát phẳngphiu, cống thông thoáng, thì có buồi ý mà ứ nước.

    

   Địtmẹ giờ cứ nghe bọn giáosư tiếnsĩ nói là DÌ muốn ói địtmẹ thằng Dũng Phò Ngu Hơn Ông Bò.

    

 34. #66 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/27 - 14:47

  Bích Hằng a.k.a Ông Chém Gió là sảnphẩm tuyêntruyền của Bê Xê Tê đẻ ra mà sâu các Bựa cứ tríchdẫn cầnmẫn mỗi khi bàn về vấnđề tâmlinh Nghiêm Túc là sâu là sâu?

  Cô Khỉ dạo nầy phảnđộng quá ha?

 35. #68 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 14:47

  Anh Cụ vụ này thì anh chỉ ngẫm rằng Tướng nghi ở mấy điểm sau:


  1. Nét chữ, và nội dung chữ

  2. Dáng ngồi hút thuốc

  3. Dáng đi

  4. Địa điểm ( Hà tĩnh )

  5. Năm nay 2010

  Nhưng nếu chỉ có thế thì anh cũng chưa có cơ sở nào để khẳng định. Bởi có nhẽ anh chưa có linh tính mạnh như Tướng, chưa thấy server đổ hay cái gì tương tự. 

  Bàn thêm: Như anh Cụ, với chiến công lừng lẫy như thế thì sau chết ảnh đi đâu nhỉ? Thiếu khai sáng cái xem nào.
 36. #70 by Donkey Monkey on 2010/05/27 - 14:52

  Phần trém jó của anh tưởng hết, dưng chưa, hehe.

  Trước có thằng nầu không tin vầu UFO mấy lại người ngoài hành tinh, anh sẽ không chửi địt pẹ nó bởi anh tôn trộng quyền tin hay không tin vầu một cái gì đó của bất cứ ai.

  Bản thân anh thì tin là có, và anh cho rằng UFO có thể đến từ vũ trụ ta đang sống hoặc đến từ một parallel universe. Nếu đến từ vũ tru nơi anh Phạm Tuân từng đặt đít đến (có đi bằng chưn đéo đâu?) thì có thể nó di chiển tắt qua các parallel universes. Vật chất chế tạo lên đĩa bay cũng có thể là một dạng dark matter nào đó chúng ta chưa tìm hiểu ra.

  • #71 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 15:11

   Phải là Chấttối thì nó mới bay tới ta được, còn ta thì đéo biết nó ở đâu.

 37. #72 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 14:55

  Chó chén thịt chó ầmầm. Thế nên nó mới là chó hehe.


  @Tướng: Đa số thôi, nhưng nhà anh ngày xưa nuôi 1 em chó từ khi mới đẻ đến lúc ẻm chết già đem chôn. Không bào giờ đụng 1 miếng thịt chó nào. Hôm nào nhà thịt chó, thì 3 hôm sau nó bỏ ăn. Đơn giản vì vẫn còn mùi chó. Cực đặc biệt. Nên trong nhà lúc nào cũng 2 con. 1 con là em, 1 con khác để tết hoặc khi có dịp thịt.

  • #73 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 15:14

   Bởi Ông đó là Chó Tinh Hoa. Trung Tướng đang nói Chó Bần Nông ở các quán thịt chó ý.

    

   Cũng như đéo phải ai cũng cóthể thịt Lừa bạo như Ông Cụ.

 38. #74 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/27 - 14:57

  Nhân lúc Dì Bựa mở chiênđề tâmlinh. Thiếu Tướng cũng khẩnkhoản yêucầu chibộ suynghĩ về íchlợi vĩđại của Ăn Chay.

  Có thể thamkhảo tại link tên Dũng Hói Hãm Lìn đã cungcấp dưới kia.

  Chúc một ngày tốtlành. Chúa Be With You All.

 39. #76 by Bia on 2010/05/27 - 14:58

  Chuyện Khắc – Nhập quê Bia nhóc luôn (hình như đã kể ở Chiện Ma). Vùng chiến sự Nam trung bộ, các chú bộ đội bị bom pháo nã chết la liệt.

   

  Giao thưà 1989, một chú bộ đội chui tọt vào sọ 1 tên cùng xóm ca hát, hô xung phong…. tá lả bằng giọng Bắc rặt. 4-5 thằng khiêng Y lên ông Thầy Miên. Thầy ngậm rượu+muối + Gì? nhổ toẹt vào Y miệng lầm bầm.

   

  Y dãy đành đạch, kể lể đủ thứ chuyện ngoài Bắc, chưa ai đưa về.

  Thầy hét thế mày có ra không? Y bảo có nhưng phải cúng 9chè, 9xôi, 9cháo thì Y mới ra (ở nhờ cũng đòi tống tiền – may là Y không đòi cúng món Phò).

  Thầy hét tiếp: nhưng mày phải đi ra lỗ đít, không được ra miệng. Y vâng vâng dạ dạ chứ ai biết Y đi cưả nào.

   

  Lát sau…. Trên bàn thờ cúng giao thưà nhà Thầy nhang bỗng đỏ rực, chén diã khua lanh canh, chồng bánh tráng rớt xuống nền nhà.

 40. #78 by minhhuong on 2010/05/27 - 14:59

  Hố hố may quá minh gặp ma rồi nên đéo phải lăn tăn đéo. Cảm giác kinh bỏ mẹ sung sướng đéo gì đâu. Phan Hằng mà thực dư báo tả thì ối duồi ôi số con ruồi nó bu

 41. #80 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/27 - 15:00

  Tý nữa thì sót thắcmắc của Dũng Hói bạnthân Thiếu Tướng.

  “Như anh Cụ, với chiến công lừng lẫy như thế thì sau chết ảnh đi đâu nhỉ?(@Dũng Hói)”

  Hỏi khó thế?

  Hehe

 42. #82 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 15:03

  Nếu vong anh Cụ vưỡn về. Có thể suy thế này được không?


  1. Anh Cụ đéo phải giam cầm trong tù ngục nào cả

  2. Anh Cụ đéo được thăng thiên đi đâu cả

  3. Anh Cụ cũng đéo được đầu thai đi đâu sất

  4. Anh Cụ vẫn vất vưởng loanh quanh

  Nếu giả thiết là 4 thì đéo biết anh cụ có ân hận hay si nghĩ thế nào khi tạp ra một xã hội Lừa thế này nhỉ?
  • #83 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 15:19

   Dũng Hói nhầm rùi. Đang ở Kiếp khác vưỡn nhập về Kiếp nầy được mà, rùi lại ra đi không mang vali như dững cơn gió thoảng.

 43. #84 by Bia on 2010/05/27 - 15:08

  Quê Bia thì chuyện các chú bộ đội bắn đòm chết tốt thì vô kể. Nói chung là các chú quậy chứ không có phá. Các tên thổ dân đi làm về lúc giời chập choạng thường được nghe văn nghệ Miền Bắc miễn phí, đôi lúc bị ném đá nhưng không ai bị thương, hoặc ngủ đêm canh rẫy  bị lật úp giường đều là chuyện nhỏ. Dân quê Bia riết rồi thành quen chả sợ mẹ gì cả.

  • #85 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 15:25

   Hồi nhà thằng Phò bạn Dì mới chiển đến phố Tông Đức Thắng, địtmẹ cứ đêm ngủ là cả giađình mơ bị lật giường, tỉnhdậy toát bùhôi.

    

   Thế rùi thẳng phá nhà đi xây nhà mới, moi dưới nền mấy bộ xương tèo từ đời nảo.

    

   Hàng xóm bẩu ra Phường bấucấu là xương Liệtsĩ Kháng Pháp 1946 để lấy giấykhen hoặc lên tivi cho oách, nó bẩu gí buồi vầu, rùi mời thầy cúng đến cúng búaxua, mang tất xươngxẩu lên Bất Bạt chôn.

    

   Xong thì ngủ ngon.

    

   Câuhỏi là, tạisâu chủ cũ lại đéo bị như thế?

    

   Hehe chibộ biết sâu hông?

 44. #86 by Minh Dũng on 2010/05/27 - 15:10

  @Thiếu: Ăn chay khó cực. Hồi hổi anh đề ra tuần ăn chay 1 ngày, vào ngày thứ 6. Nhưng cả nhà mỗi mình tự đề ra, tự thực hiện không nói với ai. Cực như hành xác luôn. Một là quên mất, lỡ ăn, nên thứ 7 ăn chay bù, thậm chí thứ 7 cũng quên lỡ ăn, lại bù sang chủ nhật. Hai là bữa ăn không có đồ chay, toàn đồ mặn, nên ăn ít với toàn thứ chay lấy trong tủ lạnh ra. Giờ nói mới nhớ, chết cười.


  @ Điêu: Gặp vong là trải nghiệm tao nhã. Tất nhiên không nên sợ, tuy rằng có sợ. Bởi vong cũng như người thường, mỗi tội không khoác cái xác mấy chục kí lô của người.
  • #87 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 15:28

   Không nên đặt lịch ăn chay, mà tiện thì ăn, không thì thôi.

    

   Bằng cách ý Dì mỗi tuần phải ăn chay được 1-2 bữa.

 45. #88 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 15:12

  Các Ông Người tìmkiếm các Ông Alien rất là vôvọng, vì Ông Người chưa làmchủ được côngnghệ Chấtthối của cô Khỉ, trong khi các Ông Alien cứ đến Quảđất ầmầm.

 46. #89 by minhhuong on 2010/05/27 - 15:14

  Gặp vong là trải nghiệm tao nhã. Tất nhiên không nên sợ, tuy rằng có sợ. @ anh Dũng

  ———

  Vong đầu tiên gặp thì nó chỉ theo thôi không sao. Vong lần 2 gặp cảm giác là nó đéo ưa em thẳng mặt, nên quả thực đéo tao nhã tí nào cả.

 47. #91 by Khoai Tây on 2010/05/27 - 15:14

  Thế điếu nầu các lão Hói với cả Vàngson gặp ma nhiều nhờ. Tây từ nhỏ đã mongước mình được gặp ma, đêm khuya đã từng băngqua bãithama, chỉ cảmthấy hơi sờsợ chứ chả thấy ma đâu cả.


  Tìm ma ở bờtre, hốcđá đêm khuya mãi thờiấuthơ, chả thấy ma đâu chỉ tuyền thấy hai con ma trầntruồng.
  • #92 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 15:31

   Đấy là cô tuyền tưởngtượng ma giống như trong phin Mẽo rùi. Ma đéo gì mà hai dăng nanh nhọn hoắt, mồm đầy máu ý.

    

   Ông Ma cũng như Ông Người Ông Chó thôi, dưng là Ông Ma.

 48. #93 by Thầy Lang on 2010/05/27 - 15:15

  Thậm chí gần đây còn có bút cơ do Huỳnh Giáo chủ đạo Hòa Hảo giáng cơ nữa.@Coca

   

  ~~~

   

  Ơ, thế mà anh tưởng câu cơ là sản phẩm tinh hoa độc quyền của Đạo Cao Đài (Dao Cao Dai)? Coca cho anh quả linh anh ngâm cứu xem nầu.

   

  Bốt nầy của tên bựa rứt thú vị, chi bộ đã tán qua tới Vật lý lượng tử, thiết tương đối mới cả tông giáo các thể loại. Hô hô

  • #94 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 15:33

   Cầu Cơ dân Nam Bộ ai chả biết cớ gì Hòa Hảo hay Cao Đài.

    

 49. #95 by Bia on 2010/05/27 - 15:15

  Nếu Đúng là Nhập Vong thực thì câu thơ ” HỒn cuả muôn hồn” @ Tố Hữu đã thành sự thực – lạng quạng nhập vào Dì hoặc Em Hương viên nào đó là rất có thể.

  • #96 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 15:35

   Thực ra bấtcứ Linhhồn nầu cũng cóthể nhậpvong xuấtvong, thậmchí rất thườngxuyên, có điều nhàta ít đểý dững Linhhồn vôdanh, tuyền quantâm các vĩnhân thôi.

 50. #97 by minhhuong on 2010/05/27 - 15:16

  Đương đi xem bói, mình chả yêu cầu đéo gì mà tự dưng vong người nhà mình nhập vào thầy bói nói chuyện với mình dững thứ nó muốn nói chứ không phải dững thứ mình muốn hỏi, hà hà, cái này mới thực là tao nhã.

  • #98 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/27 - 15:37

   Em gặp Cô đểu rùi. Cô xịn mà vong lên, thì em cứ hỏi gì Cô nói ý, trăm trăm trúng phóc.

1 2 3 7