Ông Cụ Nhập Vong (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thưa Quý Cô,

Trướckhi đọc bài, Quý Cô cần chấpnhận mộtsố Tiênđề Nhânsinhquan do Trung Tướng hoặc đồngchí Tên Nầu Đó phátbiểu như dướiđây, ngượclại, Quý Cô vuilòng quít Quán, cút về mới mẹ.

(i) Tiênđề Hồntồnbất: Linhhồn Tồntại và Bấtdiệt.

Nếu Quý Cô nghĩ Linhhồn không tồntại hoặc tồntại hữuhạn, vuilòng quít Quán, cút về mới mẹ.

Đồngchí Tên Nầu Đó mần thínghiệm:

Đặt Ông Người hấphối lên cânbàn điệntử siêunhậy nối máytính. Ông Người chết mòn chết mòn. Chạy phầnmềm. Lưu file. Phântích.. Suốt quátrình hấphối, trọnglượng Ông Người biếnđộng liêntục liêntục, biênđộ quãng 10-20 gam. Đấy là khoảng thờigian Linhhồn Ổng nấnná chiatay Ổng. Lúc máyđo nhịp tim nhịp thở báohiệu Ổng tèo, trọnglượng Ổng sụt tứckhắc 50-70 gam. Có Ông sụt tận 150 gam.

Đồngchí Tên Nầu Đó kếtluận, Linhhồn Ông Người vôhình dưng hữutrọng. Linhhồn trungbình nặng 50-70 gam, cábiệt 150 gam.

Trung Tướng đồngý Tên Nầu Đó chỗ Linhhồn hữutrọng, dưng đếch đồngý chỗ Linhhồn vôhình. Trung Tướng đoán Tển mải đongđếm trọnglượng Linhhồn mà quên mẹ theodõi hìnhtung con cỏn.

Quý Cô hay thăm thama Văn Điển hông?

Hãy thăm vầu dững chiều tà se lạnh, tầm 17h30-18h00 mùađông, sến thật sến.. Hãy chọn hôm mưa phùn lâyrây, thama vắng khách, muộn thật muộn.. Quý Cô sẽ thấy Linhhồn lẩnquất như khói như sương, con hình thuôn, con hình trám, con mầu xám, con mầu vàng, con ngắn ba gang, con dài bẩy trượng.

Đấy là dững Linhhồn còn lưuluyến Ông Người vửa khuất.

Trung Tướng cũng đếch đồngý Tên Nầu Đó chỗ Linhhồn nặng chỉ 150 gam. Linhhồn Tần Thủy Hoàng 405 gam. Ông Cụ 609 gam. Mao Xếnh Xáng 7,378 gam. Linhhồn Tư Đại Lâm suýtsoát 10 ký, cỡ embé hai tuổi, kỷlục hoàncầu (*).

Côngthức Linhhồnlượng côngbố sau.

Chẳng riêng Ông Người có Linhhồn. Ông Bò Ông Lợn cũng có. Ông Cây Ông Cỏ có. Ông Núi Ông Sông có. Ông Giăng Ông Sao có nốt.

Quý Cô thường cắt tiết gà chó ngỗng ngan hông?

Lúc cứa cổ Ông Gà, Quý Cô một tay nắm đầu Ổng, tay kia xoẹt dao, đúng hông?

Ông Gà đuỗn cánh giẫy dững ngắcngoải cuốicùng, Quý Cô thấy gì?

Trung Tướng thì thấy tay cầm dao dạiđờ. Dòng tửkhí Ông Gà cuộn lừlừ dọc nó, trôi tuốt sau gáy, nóng sực. Linhhồn Ông Gà đã thoát.

Trung Tướng từng xiết cổ một Ông Chó. Là một Ông Chó hoang Nga.

Trung Tướng mời Ổng một khúc giò Kolbasa. Ổng nghingại xíuxíu, rùi liềumạng cắn giò. Trung Tướng vuốt lưng Ổng lươngthiện. Ổng tan nghingại, đớp tòmtọp, thithoảng nghển mặt, ngắcngứ nuốt nghẹn, bốn chân run sầnsật. Ổng đói.

Trung Tướng bẩu, mầy chén của anh nguyên bữa trưa rùi mầy. Xong tháo dâyben, tròng cổ Ổng.

Ổng lại nghển mặt, ngắcngứ nuốt nghẹn. Ổng chưa no.

Trung Tướng gồng tuyền thân, xiết cựclực. Lệ Ông Chó tuôn mảimiết. Dãi Ông Chó phùi mảimiết. Dững mẩu giò nhai vội nhểu dần nhểu dần. Địt./mẹ mầy hehe đạp kinh thế.

Buổitối, bọn Trung Tướng 12 thằng chén Ông Chó, diệu bú miênman.

Buổiđêm, cả 12 thằng lồnglộn ỉa, kýtúcxá rềnvang tiếng dắm lẫn tiếng rặn, tiếng chưởi đời, chưởi Địt./mẹ Thằng Trung Tướng.

Rất quái, bọn Trung Tướng ỉa không cứt. Dững cơn mót mênhmang tràolộng, như mây bể gió ngàn, mót quặn tátràng, mót điênkhùng hoangdã, dưng đéo xả nủi một hòn cứt vã.

Linhhồn Ông Chó đã thoát.

Linhhồn chảdững tồntại, mà bấtdiệt. Cỏn không sinhra hay mấtđi, chỉ chiển từ Kiếp nầy qua Kiếp khác.

Bấtdiệt của Linhhồn Trung Tướng không trảinghiệm được, dưng cảmnhận được. Đừng trách Trung Tướng, ngoài Chúa, không ai cóthể trảinghiệm sự Bấtdiệt.

(Dừng câu vìu)

(@2010)

(*) Tư Đại Lâm: Tức Xích Ta Linh, đạithụ vôsản bấthủ. Thihào Hữu Hữu từng biên “Hoanhô Xích Ta Linh đờiđời cây đạithụ, Hoanhô Mao Trạch Đông đứng đầu sóng ngọn gió”.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Chấpnhận: Accept (Chấp nhận).
– Mộtsố: Some (Một số).
– Tiênđề: Axiom (Tiên đề).
– Nhânsinhquan: Life understanding (Nhân sinh quan).
– Đồngchí: Comrade (Đồng chí).
– Phátbiểu: Said (Phát biểu).
– Dướiđây: Below (Dưới đây).
– Ngượclại: Otherwise (Ngược lại).
– Vuilòng: Please (Vui lòng).
– Hồntồnbất: Soul exists eternally (Hồn Tồn Bất).
– Linhhồn: Soul (Linh hồn).
– Tồntại: Exist (Tồn tại).
– Bấtdiệt: Not die (Bất diệt).
– Hữuhạn: Finitely (Hữu hạn).
– Thínghiệm: Experiment (Thí nghiệm).
– Hấphối: Hospices (Hấp hối).
– Cânbàn: Table-scale (Cân bàn).
– Điệntử: Electronic (Điện tử).
– Siêunhậy: Super-sensitive (Siêu nhậy).
– Máytính: Computer (Máy tính).
– Phầnmềm: Software (Phần mềm).
– Phântích: Analyzing (Phân tích).
– Quátrình: Process (Quá trình).
– Trọnglượng: Weight (Trọng lượng).
– Biếnđộng: Fluctuate (Biến động).
– Liêntục: Continously (Liên tục).
– Biênđộ: Amplitude (Biên độ).
– Thờigian: Time (Thời gian).
– Nấnná: Linger (Nấn ná).
– Chiatay: Parting (Chia tay).
– Máyđo: Meter (Máy đo).
– Báohiệu: Notify (Báo hiệu).
– Tứckhắc: Immediately (Tức khắc).
– Kếtluận: Conclude (Kết luận).
– Vôhình: Invisible (Vô hình).
– Hữutrọng: Weightable (Hữu trọng).
– Trungbình: Average (Trung bình).
– Cábiệt: Special cases (Cá biệt).
– Đồngý: Agree (Đồng ý).
– Đongđếm: Count (Đong đếm).
– Theodõi: Track (Theo dõi).
– Hìnhtung: Image (Hình tung).
– Thama: Cemetry (Tha ma).
– Mùađông: Winter (Mùa đông).
– Lâyrây: Gently (Lây rây).
– Lẩnquất: Softly fly (Lẩn quất).
– Lưuluyến: Not willing to go (Lưu luyến).
– Suýtsoát: Almost (Suýt soát).
– Embé: Kid (Em bé).
– Kỷlục: Record (Kỷ lục).
– Hoàncầu: Universe (Hoàn cầu).
– Côngthức: Formula (Công thức).
– Linhhồnlượng: Soul-weight (Linh hồn lượng).
– Côngbố: Publish (Công bố).
– Ngắcngoải: Struggles to die (Ngắc ngoải).
– Cuốicùng: Last (Cuối cùng).
– Dạiđờ: Stiff (Dại đờ).
– Tửkhí: Death feeling (Tử khí).
– Lừlừ: Slowly (Lừ lừ).
– Nghingại: Suspicion (Nghi ngại).
– Xíuxíu: A little (Xíu xíu).
– Liềumạng: Foolhardy (Liều mạng).
– Lươngthiện: Honestly (Lương thiện).
– Tòmtọp: Tauktauk (Tòm tọp).
– Thithoảng: Sometimes (Thi thoảng).
– Ngắcngứ: Hardly swallow (Ngắc ngứ).
– Sầnsật: Shaky (Sần sật).
– Dâyben: Belt (Dây ben).
– Cựclực: Extremely powerful (Cực lực).
– Mảimiết: Non-stop (Mải miết).
– Hehe: Hey hey (Hehe).
– Buổitối: Evening (Buổi tối).
– Miênman: Constantly (Miên man).
– Buổiđêm: Night (Buổi đêm).
– Lồnglộn: Bolt (Lồng lộn).
– Kýtúcxá: Dormitory (Ký túc xá).
– Rềnvang: Roll (Rền vang).
– Địt./mẹ: What the fuck (Địt lồn mẹ).
– Mênhmang: Immense (Mênh mang).
– Tràolộng: Windy (Trào lộng).
– Tátràng: Duodenal (Tá tràng).
– Điênkhùng: Crazy (Điên khùng).
– Hoangdã: Wild (Hoang dã).
– Sinhra: Born (Sinh ra).
– Mấtđi: Lost (Mất đi).
– Trảinghiệm: Experience (Trải nghiệm).
– Cảmnhận: Feel (Cảm nhận).
– Cóthể: Can (Có thể).
– Đạithụ: Big wood (Đại thụ).
– Vôsản: Proletariat (Vô sản).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Thihào: Vietnamese poet (Thi hào).
– Hoanhô: Viva (Hoan hô).
– Đờiđời: Forever (Đời đời).

***

(Phần 2 xem ở đây) 1. #1 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/05/31 - 08:21

  Địt cụ chi bộ!

   Anh đã tự dặn lòng là vào quán sẽ đéo nói tục để cân bằng với lão Bựa và chi bộ nhưng lần này chi bộ cho anh phá lệ cái. Xin lỗi trước.

  Địt mẹ, chuyện em Phương thì đáng ra cũng đéo có gì, chỉ thấy hơi buồn cười. Như em Rô nói là hợp lý mẹ rồi, lăn tăn điếu gì. Như lão Bựa từng nói trong 1 cồng trả lời rằng khó nhất là nghe chưởi, và anh cũng tự nhận thấy thế, đã và đang cố gắng học cách nghe chưởi đây.

   Nhưng địt cụ thằng Bần Nông Tinh Hoa, anh phải chửi mày phát. Nội dung thì đéo có lồn gì, nhưng cách hành xử của mày làm anh ngứa mắt, chả ra dáng thằng đàn ông cái đéo gì cả.

   Từ chuyện cãi nhau hơi đuối lý trước tên Già Lẩm Cẩm và tên Thầy Lang, mày dỗi và đổ lỗi cho những thằng khác bầy đàn chưởi mày, trong khi thực tế có nhõn 2, 3 tên ngứa mõm. Anh đã phải hùa với tên Khoai Tây chửởi tên Già LC vì tội cấm mày cãi. Chuyện vẫn chẳng có đéo.

   Nhưng địt cụ mày không muốn dừng lại, sang nhà em Phương đọc phản biện, đã thấy chình ình quả mặt của mày adua lôi kéo thói hằn học. chán mày như con gián. Vẫn chưa hết, quay trở lại quán bựa đã thấy mày chửi rốn thêm một vài câu, chính thức không ngửi nổi.

   Địt cụ mày, anh đã chán ngấy nghe những lời đạo đức giả từ bọn mặt lồn rồi, mày định bỉ bai anh nữa bằng những nhận định sáo rỗng của em Phương thì anh thật, mày cút con bà mày đi cho anh nhờ. Hành xử nhỏ nhen như đàn bà, hãy cãi thẳng vào mặt bọn bỉ mày ấy, thẳng người lên mà chửi, thế nhá!

   Xin lỗi chi bộ lẫn nữa,anh lại quay về với đạo Khổng và không nói tục trong quán nữa, anh hứa hố hố.

   Địt cụ chi bộ lần cuối.

 2. #2 by Gia_lamcam on 2010/05/31 - 08:27

  @Bần Nông:
  Hắn thích Wikipedia thì anh cho Wiki này:
  “Vật lý lượng tử là chuyên ngành vật lý giải thích các hiện tượng ở quy mô nguyên tử hay nhỏ hơn (hạ nguyên tử). Nó bao gồm các ngành như cơ học lượng tử, lý thuyết trường lượng tử, …”
  Thế nhé: chỉ giải thích các hiện tượng ở quy mô nguyên tử hay nhỏ hơn thôi nha.
  Chữ vật chất trong cái link Wiki mà hắn dẫn ấy nhé, cũng phải ngầm hiểu là nói về thế giới các hạt nhỏ xíu nhé.
  Những kết luận khi nghiên cứu các hạt ấy – thế giới nhỏ xíu ấy, đừng đem áp luôn cho các vật to đùng trong thế giới khổng lồ, tỉ như Quả Đất… nhé.
  Còn những gì mà “Khi quả đất nó quay, nó có tạo ra sóng không hắn. Từ trường giữa cực nam và cực bắc là cái đầu bòi gì...”, rồi cái gì mà “Khi Lão cẩm si nghĩ, lão có phát sinh ra trường sóng ( hiện tại Ông Người ta đã đo được tín hiệu tư di , có thể khuếch đại để điều khiển vật từ xa bằng suy nghĩ).
  Tư di của Lão cẩm, cảm xúc của lão, những gì Lão nghĩ trong củ sọ và linh hồn của Lão là sóng đấy.
  ..” (chữ của hắn nhá) – không là những giải thích suy diễn lung tung thì là cái gì?
  Thế thôi nhé Bần Nông.
  (Anh cũng không muốn nói thêm nữa đâu.)

 3. #3 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/31 - 09:10

  @Thằng Cương
  Mầy chưởi nghe ngọt phết nhở.
  Nhưng cái địt cụ nhà mầy. Vấn đề bầy đàn ở đây không phải vấn đề của Lão Cẩm với anh. Mà là rất nhiều vứn đề trong quán Bựa nầy.

  Mẩy dổng tai, há mõm vầu cho anh đổ cứt nầy.

  Quyền chửi bậy và quyền đéo thích chưởi, đéo nghe chưởi là được tôn trọng như nhau
  quyền chửi Ông cụ và quyền tôn trọng Ông cụ là như nhau
  quyền chửi TW và binh TW là như nhau.

   everycoin has two side – Mọi vứn đề đều có 2 mặt
  Tỉ như cái triện Ông Cụ. Anh phân tích rầng do hoàn cảnh lịch sử, điều kiện địa lý, trình độ dân trí ..vưn vưn.. thì nếu không có Ông cụ nầy sẽ có Ông cụ khác đưa xứ Lừa theo đúng quỹ đạo
  Ông cụ và đệ tử của ổng đã cướp của của 100 thằng nhưng ổng đã làm cho 1 triệu thằng khác đổi đời
   100 thằng kia có quyền chưởi ổng
   1 triệu thằng khác có quyền binh ổng

  Tỉ như triện đường sắt cao tốc.
   Địt cụ tên Cương phát nữa, những thằng như mầy, như tên Bựa và đa phần ở đây ăn no đủ rửng mỡ rồi, Đa phần ngồi rình hớt váng của TW. và những thằng lợi dụng cơ chế nầy bòn rút cùng với TW thì có  quyền ủng hộ TW làm ĐSCT, Khác đéo gì bọn ăn thịt đồng loại
   Trong khi đó 70% dân Lừa chả được hưởng một chút bổng lộc nào từ cái dự án nầy, Mà cái gánh nợ nần lại đổ lên đầu họ bằng các chính sách thuế và bị cắt giảm các dịch vụ công ích khác họ có quyền  chưởi TW
  Anh thấy nó bầy đàn ở chỗ đó, mầy thủng chửa. Anh lăn tăn đéo mấy cái chiện cá nhưn. Địt mẹ mày

   

 4. #4 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/31 - 09:32

  @Lão Cẩm
  Lão bẩu “thế giới khổng lồ, tỉ như Quả Đất”. ặc ặc Lão bẩu thía em Nga vào vả cho vỡ mõm giờ.
  Khổng lồ so với cái gì hở Lão, có khổng lồ với vũ trụ nầy không?.
  Lão thử tưởng tượng. electoron quay quanh hạt nhưn cũng giống như quả đất quay quanh mặt trời. có bao nhiêu hệ mặt trời như vậy? có bao nhiêu electoron quay quanh hạt nhân?, lão biết được à? hố hố
  Đặt trong hệ quy chiếu vũ trụ khổng lồ đó thì quả đất khác gì electoron nhở.

   Thống nhất lại quan điểm
    Mọi thứ trong vũ trụ là vật chất ( –> Linh hồn là vật chất)
    Vật chất có lưỡng tính sóng hạt(–> Linh hồn không là hạt, linh hồn dạng sóng)
    Vật chất tồn tại nhiều không gian(–> Linh hồn ở không gian khác)

  Vậy thì có gì là lan man hở Lão

 5. #5 by Bếnđậu9999 on 2010/05/31 - 10:06

  sâu chi bộ lại chưởi em Phương ở đây nhở? chưởi ở đây thì khác gì sang Nga mà chưởi Mỹ? chả có chí khí gì cả?

 6. #6 by cuchuoiSG on 2010/05/31 - 10:42

  Địt cụ chi bộ!

  Còn ai chưởi thằng Bần Nông Tinh Dịch nầy nữa thì hắt phân vầu miệng nó, không thì dang ra để chuối tương phân từ đầu đến chân, từ nóc nhà đến hầm để xe, từ tứ đại đồng đường đến cả lò cả ổ nhà nó.

 7. #7 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/31 - 10:56

  @cuchuoi
  Chưởi nhạt nhở. cho ít bã đậu vào đê

 8. #8 by gialang on 2010/05/31 - 11:22

  À H’Bến, già làng tao đây mới chạy qua bên chỗ con H’Phương coi có chuyện gì xảy ra, nhưng mà thấy nó có vẻ mất bình tĩnh quá, kêu những ai tới thăm nó bằng “chúng”  (Chúng hóng tới 1000 views) thì già làng tao đây hoảng kinh nên chạy tuốt mất đất luôn đây mầy. Già làng tao nghĩ chắc trai làng gái bản ở cái xóm bựa này cũng hoảng kinh như tao nên chạy tét về đây để chửi cho sướng cái lỗ miệng đây chớ gì.

  Hé hé hé.

 9. #9 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/05/31 - 11:49

  @ BầnHoa:

  Lại quay về cách nói chuyện “lịch sự” với bạn Hoa, hê hê. Dỗi như dắm mà giải thích cũng như dắm nốt.

  Đầu tiên, về vấn đề bầy đàn, đặc biệt về Ông Cụ. Như Hoa nói thì quyền kính trọng và không kính trọng Ông Cụ của mỗi cá nhân là như nhau. Bọn bỏn chưởi hoặc không kính trọng Ông Cụ là quyền của bỏn, miễn là bỏn nêu lý do (có thể đúng hoặc sai). Và bạn Hoa Bần cũng có quyền kính trọng và nêu lý do để thuyết phục mọi người, có ai cấm Hoa đâu nhở.

  Về vấn đề này, Tớ cũng nghiêng về ý kiến của bạn Hoa, và tớ vẫn kính trọng Ông cụ, nhưng tớ cũng tôn trọng và cám ơn đóng góp của bọn bỏn vì nó giúp tớ kính trọng ông Cụ theo nghĩa một con người thực, một nhân vật lịch sử, chứ không còn kính trọng một cách mù quáng, đẩy ông Cụ lên tận sao hỏa, sao kim, như người ngoài hành tinh. Lão Bựa lão đã nói thẳng là lão ấy chửi ông Cụ vì cái bọn suốt ngày đội ông CỤ lên đầu mà chẳng biết nguyên nhân, hoặc là dùng Ông Cụ làm bình phong cho thói trí trá.


  Mỗi một ý kiến cá nhân có lượng thông tin và mức độ đúng sai nhất định, không vì đám đông ủng hộ mà đúng lên hay phản đối mà sai đi. Bạn Hoa không đồng ý thì đưa ra lý do và ỉa thẳng vào đối tượng, chứ đem cảm xúc dỗi hờn, phủ định và bỉ bai đối phương chỉ vì bọn bỏn đông hơn thì chán bỏ mẹ. Chán hơn nữa khi bạn chạy loanh quanh tìm kiếm sự ấm ức tương đồng. Tớ chỉ muốn góp ý vào điểm đó thôi, nội dung đúng sai chưa cần xét.


  Như tớ đây, nội dung bài viết của lão Bựa không nói, chỉ riêng phần trả lời cồng măng của lão cũng giúp tớ học hỏi được khối thứ, nhất là cách thức ứng xử với từng sự việc, từng trường hợp. Chắt lọc từ từng tên một thì mình sẽ học được khối thứ vụn vặt nhưng thiết thực trong cuộc sống.  Nếu cứ đặt nặng tính hiếu thắng trong mỗi một vấn đề, rồi áp cái mục đích cuối cùng, rồi đạo đức … thì khó mà thoải mái lắm, nặng một chữ “chấp” quá.  Như trong này tớ thấy bạn DonKey Monkey gì đấy, khá thoải mái đấy chứ.

 10. #10 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/05/31 - 11:52

  Về vụ ĐSCT, bạn Hoa nói:

  “Địt cụ tên Cương phát nữa, những thằng như mầy, như tên Bựa và đa phần ở đây ăn no đủ rửng mỡ rồi, Đa phần ngồi rình hớt váng của TW. và những thằng lợi dụng cơ chế nầy bòn rút cùng với TW thì có  quyền ủng hộ TW làm ĐSCT, Khác đéo gì bọn ăn thịt đồng loại
   Trong khi đó 70% dân Lừa chả được hưởng một chút bổng lộc nào từ cái dự án nầy, Mà cái gánh nợ nần lại đổ lên đầu họ bằng các chính sách thuế và bị cắt giảm các dịch vụ công ích khác họ có quyền  chưởi TW”

  Bạn Hoa lại nhân danh sự trong sạch và đạo đức trên mạng để áp đặt cho mọi người rồi, thế nào là tốt cho người dân?

  Tớ mới chỉ là một viên chức quèn, vẫn nằm trong số 70% bần nông mà bạn Hoa nhắc đến, xơ múi gì nhở? (tự nhận luôn là thành phần ăn cắp thời gian nhà nước gì gì mà em Phương liêt kê đới).

  Nhưng tớ thấy rằng, cứ như hiện nay thì dân thường có quà à? Phải có những dự án lớn thì mới tạo ra sự vận động cho xã hội, nhằm tiêu diệt cái sự ì của Lừa chứ, còn dự án thì việc ăn chia có thể không công bằng là lẽ đuơng nhiên, nhưng nếu nó giúp kéo một lượng lớn những tên đang lừng khừng thoát khỏi kiếp bần nông thì cũng đáng, rồi bọn đó lại tiếp tục kéo những thằng dưới nữa. Chứ cứ ngồi chia hai phe rạch ròi và gato nhau thì mãi vẫn dậm chân tại chỗ. Chán.

  Thế nhá, chuyện chẳng đâu ra đâu, cãi nhau thoải mái nhá, đồng ý chứ bạn Bần Hoa thân mến con mẹ nó sến?   

 11. #11 by EURO on 2010/05/31 - 11:53

  @All chi bộ,  Banđầu Rô nghĩ chiện có dính trựctiếp tới Văn Bựa và Tứong Bựa+ Bựaviên => những đốitựong Rô rất yêumến nên nghĩ mọingừoi có quyền nêu ýkiến ngay trong nơi xuấtphát những ýkiến đó, nhưng tớinay theo ý tácgiả thì nhà mình đang chửiẻm saulưng thậmtệ nên tốt nhất nên tránh đi nghe. Nhà ẻm, ẻm có quyền ỉa đái gì thoải mái. Như nhà Rô, Rô có quyền xâu hình sếch của Rô câu Bựa câu vìu, hehe mả cha thằng nầu con nầu ngứa mõm đó. chiện hôm qua Rô thấy nên dừng ở đây vì thật ra cũng chả có gì đáng nói, Rô chỉ cungcấp link cho mọi ngừoi giảitrí chút thôi chứ những gì cần nói đã đựoc nói ra, những ai có tý nhậnthức cũng tự rút ra đựoc gì đó cho mình không nên bàn tớilui nữa nha, mất tưcách Bựa
  Côngnhận giai khen Rô chiên gia PR quán Bựa không ngoa thật, có từ  đêm qua tới giờ viu nhà Rô gần 600, nhà ngừoi khác cũng chịu ảnhhưởng  hehe tựphục mình quá đê.
  @ Nhắn riêng chị Hê, đừng đổ nứoc vầu đầu vit nữa chị, về đongđưa với bỏn phảnđộng cho vui đi!

 12. #13 by Thích Đủ Thứ on 2010/05/31 - 11:58

  Gửi Tên Tướng chủ quán, các Bựa và những ai vào quán này nhưng không phải là Bựa!

  Có lẽ tên Tướng chủ quán và mọi người nên thống nhất có sự cải cách lại lời ăn tiếng, nói, văn từ trong quán Bựa này đi!
  Trước đây quán ít viu, vắng khách … chỉ có các lừa và bựa sinh hoạt với nhau thì không sao!
  Hiện nay quán này có lẽ đã trở thành nhà hàng rồi, có nhiều khách lại qua … nên Sư Thứ đề nghị Tên Tướng và mọi người có liên quan hãy thay đổi cách hành văn, cách nói chuyện đi!

  Vừa rồi đọc mấy cái còm chửi nhau của tên Cương ỉu xìu với tên Hoa dại thối mà rợn hết cả lông và tóc!
  Xem ra nếu không có quy định rõ ràng thì chẳng thể nào phân biệt được là chửi nhau cho vui hay là chửi nhau thật  nữa!
  Nếu không phải là người đến quán thường xuyên thì 100% Sư Thứ sẽ bảo rằng bọn bỏn ở đây cắn nhau chí choé và đối xử với nhau chợ búa quá đấy!

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/01 - 00:01

   Ừa Dì ủnghộ Sư Thứ tiêntriền Không Bựa, dưng Dì cũng ủnghộ các cô tiêntriền Bựa hehe.

 13. #15 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/31 - 11:59

  @Cuong
  Ua ua. Lịch sự vậy
  Tớ đã cảnh báo chi bộ không nên nâng bi lão Bựa quá đáng ở nhiều cồng trước rồi rất dễ sa đà cực đoan. Bọn tin tin nó đọc sốc nặng và sẽ phản tác dụng. thía thôi.
  Phải chưởi lão Bựa cật lực vào. mới ra vấn đề. OK

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/01 - 00:00

   Sốc thì chưởi chứ có lo đéo gì. Hãy làm dững gì mình muốn các cô ạ.

 14. #17 by cuchuoiSG on 2010/05/31 - 11:59

  @ Bần Tinh Dịch

  Chuối mới nhường quyền đáp phân, tương cứt đái cho các đồng chí khác trong chi bộ thôi. Đợi mọi người dang ra, tối nay, chuối mới huy động xe tải nặng, xe hút hầm cầu tưới cái đống bầy nhầy đấy vào nhà Bần Tinh Dịch.
  Nhớ đón món mới vào nửa đêm nay nhé.

  P.S: Giờ đang bựn đong xiền, đíu có thời gian.

 15. #19 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/31 - 12:32

  @Sư Thứ.
  Vốt cho hắn một phiếu.
  Đề nghị tên chủ quán bố trí một ngày trong tuần, gọi là ngày không bựa. Trong ngày “nói không với bựa” sẽ del tất cả các cồng Bựa.
  Đụ mạ chi bộ, chưởi quen mẹ nó roài.

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/31 - 23:59

   Luật Quán Bựa là chỉ xóa xìbam thôi cô.

    

   Còn các cô tự định ra Ngày Không Bựa. Cái đó nhẽ cũng hay. Dưng đông Bựa theo các cô hay không thì Dì đéo chắc.

 16. #21 by Ông Lừa Cụ on 2010/05/31 - 13:06

  Hê hê, quả móc hậu của Ông Phương dập bìu nhiều Bựa nhở, Già hói mới cả tintin cứ tưng tưng tưng tưng vui phết. Anh đọc xong cũng bổi hổi bồi hồi ôm trym tư lự tư lự sau ngày mới hết thốn đới.

  Cơ mà nhẽ Ông Phương bi giờ là kết quả khai sáng mẹ gì về Tông giáo của thằng Bựa Tổ chứ đéo. Sau màn khai sáng í thì Ông Phương giác ngộ … ly khai mẹ Quán, đến giờ thì bắt đầu hắt cứt vầu Quán để chi bộ ta oánh chén.

  Xem ra công sức của thằng Bựa Tổ đã bắt đầu tác dụng tác dụng rồi đới, theo nhời hắn bên dưới nhế. Cố lên, địt cụ các Bựa.

  Trúc mầng, trúc mầng sinh dựt Em Rô xinh xinh nhớ. Càng ngày càng xinh, càng ngoa càng Bựa càng đáng iu nhế…

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/31 - 23:57

   Càng nhiều Lừa chưởi Quán Bựa càng là hayho maymắn.

 17. #23 by Không Ai Sất on 2010/05/31 - 15:42

  Anh vừa tham gia giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt bên nhà em Phương dzìa! Mệt phết!
  Vầu đây lôi lại vụ ĐSCT chưởi những tên anti-TGV vậy!

  Mẹ kiếp những tên anti-TGV đã tên nầu đọc Báo cáo đầu tư trình QH chưa? Dững lập luận anti-TGV của các hắn chỉ là puồi, kể cả dững tên kèn hơi anti trên quốc hội!
  Anh có tài liệu đây dưng toàn file pdf và power point khá nặng chả bít up kiểu gì!
  Chuyện làm TGV bê xê tê quyết mẹ rồi, mấy tên kèn hơi anti cho nó có tinh thần dân chủ thôi, đọc xong báo cáo mới thấy mấy chú ấy cãi như buồi, các lập luận chính của nó thì đéo tập trung phản bác, toàn phán đâu đâu!

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/31 - 23:56

   Trung Tướng đã bẩu ngay từ đầu rùi mà. Nên mới được 2 phần thì Trung Tướng thấy nhạtthếch dừng mẹ luôn.

 18. #25 by Gia_lamcam on 2010/05/31 - 15:48

  (trả lời Bần Nông, tiếp theo)

  Chú đọc có mấy chữ của anh mà cũng chữ tác ra chữ tộ thế thì làm sao mà học được những điều cao siêu?
  Sự cắt xén không đầy đủ chữ nghĩa của anh như thế cũng thể hiện một sự thiếu đứng đắn trong tranh luận của chú.
  Cái chữ “thế giới khổng lồ,” (chú ý sau đấy là một dấu phẩy nhé), trong câu của anh là để so với “thế giới nhỏ xíu” – các hạt ấy. Còn mấy chữ sau dấu phẩy “tỉ như Quả Đất” ấy chính là để chỉ cái “vật to đùng” cũng trong câu của anh đấy.
  Nói cách khác, vật lý lượng tử chỉ nhằm giải thích các hiện tượng vật lý ở quy mô nguyên tử hay nhỏ hơn (các hạt), chứ áp cho các cục to đùng như Quả Đất thì không được đâu nha!
  Cái sự so sánh ví von của chú: “Đặt trong hệ quy chiếu vũ trụ khổng lồ đó thì quả đất khác gì electoron nhở” bla blô …  lại càng làm sự dốt của chú nó lòi ra to đùng!
  Cứ cái kiểu suy diễn như chú thế thì chỉ cần mỗi môn Vật lý lượng tử là đủ giải thích mọi hiện tượng vật lý cổ điển.
  Nhở!?
  Tên Tây mới tên Cương bẩu làm sao anh đủ kiên nhẫn để tranh lận mới Bần Nông được?

 19. #27 by Gia_lamcam on 2010/05/31 - 15:49

  @Lão Cẩm
  Lão bẩu “thế giới khổng lồ, tỉ như Quả Đất”. ặc ặc Lão bẩu thía em Nga vào vả cho vỡ mõm giờ.
  Khổng lồ so với cái gì hở Lão, có khổng lồ với vũ trụ nầy không?.
  Lão thử tưởng tượng. electoron quay quanh hạt nhưn cũng giống như quả đất quay quanh mặt trời. có bao nhiêu hệ mặt trời như vậy? có bao nhiêu electoron quay quanh hạt nhân?, lão biết được à? hố hố
  Đặt trong hệ quy chiếu vũ trụ khổng lồ đó thì quả đất khác gì electoron nhở.@tên Bần Nông
  ****
  Anh đã định không nói nữa. Nhưng như thế sẽ là thiếu trách nhiệm với bần nông. Vậy nên anh buộc phải hy sinh chút thời gian quý báu của anh để nói với cái đầu đất của chú.
  Toàn bộ cái câu anh đã nói là:
  “Những kết luận khi nghiên cứu các hạt ấy – thế giới nhỏ xíu ấy, đừng đem áp luôn cho các vật to đùng trong thế giới khổng lồ, tỉ như Quả Đất… nhé.”
  Thế mà chú dám cắt nhõn mấy chữ “thế giới khổng lồ, tỉ như Quả Đất”, rùi thì lý luận “Khổng lồ so với cái gì hở Lão, có khổng lồ với vũ trụ nầy không?” bla blô … thì quả là cùn thật.
  (còn tiếp)

 20. #29 by Khoai Tây on 2010/05/31 - 16:00

  @Dì Sất: Còn không biết up lên đâu đó rồi gửi link vầu đây. Dì cứ phải để nhắc nhở là thế điếu nầu. Tây tìm mấy ngày nay điếu thấy. Cãi với mấy thằng bạn củ puồi cứ phải đưa giả định giả định chán bỏ mẹ đi được.


  Thanks Dì phát.
 21. #30 by liutiu on 2010/05/31 - 16:26

  Anh có tài liệu đây dưng toàn file pdf và power point khá nặng chả bít up kiểu gì! @ Sất

  Có phải báo cáo này không?
 22. #32 by Không Ai Sất on 2010/05/31 - 16:31

  http://www.mediafire.com/?videynnnzoy

  http://www.mediafire.com/?jv2mimvnzgu

  Tên Tây và chi bộ dắm thối vào đấy mà load nhế!

 23. #34 by kieuv69 on 2010/05/31 - 17:04

  Hê hê , chán chi bộ không tả được, TT tự hào kèn to tự dưng một ngày nắng nóng bị đoản mạch dây thần quynh, lên cơn đồng bóng chập cheng, bốt chuyện vong ông cụ câu viu để đấy bỏ rơi chi bộ mà chi bộ cứ hãm như thế nhỉ.

 24. #36 by kieuv69 on 2010/05/31 - 17:19

  Đã từng viu tất các chuyên mục và còm của quán , nhưng càng ngày càng thấy tinh hoa của quán đã đến lúc chín quá hơi dừ. TT từng tự hào nào là kèn to khoẻ như tê giác, là tinh hoa nhất quán nhưng bây giờ thấy TT càng bộc lộ nhiều yếu điểm của bần nông, như gato quá, sến nặng nếu như không muốn nói là đồng sàng dị mộng sáng nắng chiều mưa trưa như đàn bà.
  Đề nghị chi bộ và nhất là TT cần chấn chỉnh lề lối phong cách sinh hoạt ngay nếu không muốn tinh hoa hoá bần cùng bất đắc đắc dĩ.

 25. #38 by daidao on 2010/05/31 - 17:40

              Địt mịa, tên bựa bận Pr nên đéo post bai mới. Mịa, quả này làm ăn cũng khớ đây. Chi bộ vào chửi chết cụ tển đi. Hố hố hố.

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/31 - 23:51

   Địtmẹ bọn bấuchí bị Ban xuống chiếu bắt nói ngược hồi trước đó mà. Khi Ban bẩu thôi anh đéo muốn nghe nữa chúngmài dừng ngay dừng ngay, thì bấuchí lại lạnhtanh như đợt mởdộng Hà Nội thôi.

    

   Chờđợi cái ./ gì của bấuchí Lừa hử?

 26. #40 by Khoai lang sùng on 2010/05/31 - 17:42

  Hẹ hẹ…….

   

  Lù móa a vửa wa nhà e Phương coi thử em ẻm rủa xả thằng Bựa dư nầu mừ bọn bựa nhẩy ông ổng lên dư đàn bà. Lù móa nhẽ tên Bựa nên củm ơn em ẻm chứ điếu. Em ẻm đang PR free cho thằng thẳng vứi bọn tin tin bên nhà ẻm chứ có đéo giề đâu. Nỡm wá. Lù móa bọn bựa bầy đàn…..  

 27. #42 by Cocacola on 2010/05/31 - 17:43

  @Em Kiều 69:


  Anh thì anh thấy do nhiều Vàng Son vầu quán nên tính tình hắn bựa có dịu đi một chút đấy chứ. Trước đây hắn hẳn gắt như mắm tôm ấy chứ!

  Thành ngữ “đồng sàng dị mộng” thường dùng mô tả trạng thái nằm cạnh vện/chó mà mơ về chả/nem khác. Đại loại thế. Bọn bựa chẳng đứa nầu sàng mộng gì với Dì Bựa đâu em ạ. Nói thế oan tụi anh.

  Chuyện câu vìu là chiên môn, chiên nghiệp và chiên giòn của Dì dỉ rồi Kiều ạ ! Có đận hắn bỏ quán sang Khựa chơi phò làm cả quán nhốn nháo. Em xem bài Cam Vật thì rõ.

  Đận ấy giang hồ đồn là hắn sang Khựa chơi phò miên man miên man đến nỗi bị “hạ mã phong” phải chữa chạy khá lâu mới về lại quán được ấy!

  Em mà đòi “chỉnh phong, chỉnh huấn” không khéo Dì dỉ lại gắt um lên : “chỉnh chỉnh cái dắm” ấy em ạ!
 28. #44 by Nothingtolove on 2010/05/31 - 21:16

  Chi bộ toàn những  khựa tự sướng với nhau, toàn những cao thủ về lĩnh vực thủ dâm, chán bỏ mịa.

  Tin thì cũ mà lại vớ vẩn, chửi thì có 1 bài chửi, cũng chán bỏ mịa.

 29. #46 by EURO on 2010/05/31 - 21:53

  Chibộ hôm nay chầmlắng quá thể nhở. Thôi để gái mào tiếp chủđề chém gió nữa ha. Hôm nay chibộ sẽ khaisáng cho các tintin và em Rô bébỏng dễthương ngâythơ vôtội một số thécméc xung quanh chủđề BọnLừa giữgìn sự chongxáng của Tiếng Lừa. Em Rô sẽ nêu dần từng thécméc cho chibộ khaisáng, sau khi cảmthấy thỏa đáng emRô sẽ thécméc tiếp theo dạng câuhỏi Bácsỹ ơi cứu em nhá!

  Câu 1:  Lão Dì Bựa có hămhe vài lần chủđề bâutuổi xứLừa nhưng  vì hèn nhát không dám bốt, dưng qua đó có thể ngửi đựoc lão khảosát đâu đó con số 4000năm lịchsử cũng mang ýnghiã thủdâm chẳng khác mẹ gì 2trẹo đói Ất Gà. Tidiên Rô là tintin cô dạy sâu Rô nghe vậy, đéo tin bọn phảnđộng dìm hàng Ông bà tổ tiên cụ kỵ hehe.

  Mào dàidòng vậy chỉ để hỏi chi bộ 1 câu cơ bản nhất, với lịchsử dầy cộp 4 ngàn năm, dân tộc Thựong Đẳng của các đồng chí đã sángtạo ra đựoc thứ chữ riêng gì để giữgìn ạ? ( Nên nhớ bọn tôngdật mọidợ thiểusố cũng có chữ viết riêng của bỏn nhế). Chữ Hán á? Hay chữ Nôm? Hay chữ gì thuần Lừa do Lừa nghĩ ra? Chữ Lừa hiện nay nếu như không có 1 thằng Tây nghĩ ra thì trứoc đó ông bà tổ tiên các đồngchí giữgìn sự chongxáng gì ạ? Và từ hồi thằng tây gì đó nghĩ ra thì chữ Lừa có bấtbiến không ạ?

  Vậy đã he, thỏa đáng cho câu trảlời nầy Rô xinh sẽ hỏi qua câu khác nha. Bây gờ thì mời bọn phảnđộng nhẩy vầu khai sáng.

 30. #48 by Amaranth.[SG] on 2010/12/02 - 13:05

  hehe bâygiờ mới ngộ ra côngthức linhhồnlượng của TrungTướng là hạichết càng nhiều người linhhồn càng nặng (nặng tội chăng?)

 31. #49 by Shabondama on 2011/01/02 - 17:25

  Mịa, lúc thằng người hấp hối xong die, ông thợ không tính lượng không khí nó hít vào người à ? Nó chết thì thở ra hết mẹ. Giảm đi 50-70g là đúng rồi còn gì :|. TSB các nhà khoa hẹc !