Đường Sắt Cao Tốc (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhời Trung Tướng

Đã định nguôi Chém Gió nhượng đất Quán cho thưdãn bìnhdân Cướp Giết Hiếp vài tuần, dưng cáiđịtmẹ dưluận quầnchúng Lừa lỗđít giờ sốt sìnhsịch với món Đườngsắt Caotốc, nên Trung Tướng buộc phải ranhời địnhhướng cáiđịtmẹ quầnchúng thật lỗđít.

Biết thừa các bạn Bê Xê Tê nháy bọn hưutrí giàvãilọ mớicả bọn trígiả baxuteng dạng Bình Đào Thuyết Nguyễn vờvịt phảnbiện chỉ nhằm xàonấu khôngkhí dânchủ Lừa giẻrách thươnghiệu Diên Hồng Thối Tai 1299 trongkhi các bản đã quyết xong vướnđề từ lâulẩu, Trung Tướng vưỡn ủnghộ các bản và chưởi địt./mẹ bọn giàvãilọ baxuteng phát (*).

Trung Tướng kêu Đườngsắt Caotốc là Caotốc thôi nhế.

(1) Bọn nầu chơi Caotốc?

Giảnhời: any bọn, any xứ, miễn Cần Caotốc và Đủ xiền xây Caotốc.

Mẽo chơi Caotốc từ 193x, tốcđộ đạt 160Kmh.

Ý chơi Caotốc từ 193x too, tốcđộ đạt 200Kmh.

Nhật chơi Caotốc từ 195x, 10 niên sau thếchiến, lúc GDP-per-capita mới bằng 3/4 Malaysia và Singapore.

Tầu chơi Caotốc từ 199x, tốcđộ đạt 350Kmh.

Hàn chơi Caotốc từ 200x, tốcđộ đạt 300Kmh.

Nam Dương khởiđộng tuyến Caotốc xiêntáo Jakarta Bandung Surabaya dài ngàn câylômếch từ 2009, dựkiến 2012 vậnhành thử.

Ả Rập Saudi cũng khởiđộng 1 tuyến Caotốc 450Km từ 2009.

Algeria khởiđộng 7 tuyến Caotốc liền.

Ba Tây..

Á Căn Đình..

Mễ Tây Cơ..

Úc Đại Lợi..

Ma Rốc..

Ai Cập..

Ấn Độ..

Ba Tư..

Do Thái..

Tây Hồi..

Thái Lan..

Đài Loan..

Hương Cảng..

Phi Luật Tân..

Mã Lai & Tân Gia Ba..

Vươnvươn..

Các dấu Haichấm (..) dành chibộ tự gúc Trung Tướng địt./mẹ đéo tráchnhiệm.

Các quốcgia Caotốc trên rất đadạng. To như Ấn Độ Ba Tây, bé như Do Thái Hương Cảng, giầu như Ả Rập Đài Loan, nghèo như Nam Dương Phi Mễ, nóng như Ma Rốc Tây Hồi, lạnh như Nam Hàn Nhật Bản..

Chibộ coi phảnbiện thằng tiếnsĩ lỗđít nầy:

http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2010/05/3BA1C0D4/

Địt./mẹ đéo tỏ thằng Bá Trần Đình ý nó mua mác Tiếnsĩ đéo đâu mà bẩu, rầng chỉ “Đạicườngquốc Lắm Của Dư Xiền” mới dám vẽ Caotốc “Như Mần Trangsức”, rùi rầng tốcđộ 300Kmh chỉ phùhợp “Miền Khíhậu Ônđới” hehe địt./mẹ bọn tiếnsĩ Lừa.

***

(Dừng bốt đi chơi phò)

(@2010)

(*) Bê Xê Tê: Pama Trungương Lừa.
Bình Đào: Tức Bình Đào Đình, cựu Bộtrưởng Giaothông Sóclọ Lừa, cựu sếp Đườngsắt Lừa, nủitiếng bởi thua tantành vụ PMU18.
Thuyết Nguyễn: Tức Thuyết Nguyễn Minh, đươngkim Chủnhiệm (Phó?) Ủyban Đéo Gì Quốchội Lừa, nủitiếng bởi được Trung Tướng đổ cứt đầy alô bài Bô Xít Phản Phản Biện.
Diên Hồng Thối Tai 1299: Tức Diên Hồng Tỉn Nguyên Mông Hội Nghị, trảinghiệm dânchủ Lừa bấthủ thời 1201-1299 Trung Tướng đéo nhớ chínhxác.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thưdãn: Relax (Thư dãn).
– Bìnhdân: Popular (Bình dân).
– Cáiđịtmẹ: Fucking bitch (Cái địt mẹ).
– Dưluận: Opinion (Dư luận).
– Quầnchúng: Mass (Quần chúng).
– Lỗđít: Asshole (Lỗ đít).
– Sìnhsịch: Sick (Sình sịch).
– Đườngsắt: Railways (Đường sắt).
– Caotốc: High-speed (Cao tốc).
– Ranhời: Speak (Ra nhời).
– Địnhhướng: Orientate (Định hướng).
– Hưutrí: Retired (Hưu trí).
– Giàvãilọ: Peeing out the bottle (Già vãi lọ).
– Trígiả: Intellectual (Trí giả).
– Baxuteng: 3-penny worth (Ba xu teng).
– Vờvịt: Pretend (Vờ vịt).
– Phảnbiện: Review (Phản biện).
– Xàonấu: Warm up (Xào nấu).
– Khôngkhí: Atmospheres (Không khí).
– Dânchủ: Democracy (Dân chủ).
– Giẻrách: Dirty ragged (Giẻ rách).
– Thươnghiệu: Brand (Thương hiệu).
– Trongkhi: While (Trong khi).
– Vướnđề: Problem (Vướn đề).
– Lâulẩu: Long time (Lâu lẩu).
– Ủnghộ: Support (Ủng hộ).
– Địt./mẹ: What the fuck (Địt lồn mẹ).
– Giảnhời: Answer (Giả nhời).
– Tốcđộ: Speed (Tốc độ).
– Thếchiến: World-war (Thế chiến).
– Khởiđộng: Launch (Khởi động).
– Xiêntáo: Go thru (Xiên táo).
– Câylômếch: Kilometer (Cây-lô-mếch).
– Dựkiến: Estimate (Dự kiến).
– Vậnhành: Operate (Vận hành).
– Vươnvươn: Etc. (Vươn vươn).
– Haichấm: Double dot (Hai chấm).
– Chibộ: You comrades (Chi bộ).
– Tráchnhiệm: Duty (Trách nhiệm).
– Quốcgia: Country (Quốc gia).
– Đadạng: Diverse (Đa dạng).
– Tiếnsĩ: Doctor (Tiến sĩ).
– Đạicườngquốc: Big powers (Đại cường quốc).
– Trangsức: Jewelery (Trang sức).
– Phùhợp: Match (Phù hợp).
– Khíhậu: Climate (Khí hậu).
– Ônđới: Temperate (Ôn đới).
– Hehe: Hey (He he).
– Pama: Parents (Pa ma).
– Trungương: The Leaders (Trung ương).
– Bộtrưởng: Minister (Bộ trưởng).
– Giaothông: Transportation (Giao thông).
– Sóclọ: Onanism (Sóc lọ).
– Nủitiếng: Famous (Nủi tiếng).
– Tantành: Hashed (Tan tành).
– Đươngkim: Current (Đương kim).
– Chủnhiệm: Chairman (Chủ nhiệm).
– Ủyban: Commitee (Ủy ban).
– Quốchội: Parliament (Quốc hội).
– Alô: Mouth (A-lô).
– Trảinghiệm: Experience (Trải nghiệm).
– Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
– Chínhxác: Correctly (Chính xác).

***

(Phần 2 xem ở đây) 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/23 - 16:56

  Trung Tướng đã hẹn giờ bài nầy trưa mai mới lên, dưng địt./mẹ bọn tên Thiếu tên Dáo kêu dữ quá nên cho mẹ nó lên luôn. Các đồngchí tự bẩu nhau bànthảo, Trung Tướng đi Lễ đây.

   

  Dì Trung Tướng vôvàn kínhyêu của chibộ dắm.

 2. #2 by Thích Đủ Thứ on 2010/05/23 - 17:36

  Đèo mẹ!
  Cứ vay được thì phải vay tới bến đi chứ còn bàn cãi cặc gì nữa!
  Vay được tiền để mần cái nọ cái kia mà dễ à!
  Tên Bựa nào có việc cần phải vay tiền thì biết là dễ hay khó!
  Còn việc trả nợ hả!
  Vài chục năm nữa tiền đô nó … mất giá trả dễ ợt!
  Hiệu quả hay không hả?
  Đương nhiên là đông khách rồi, thằng củ cặc nào mà chẳng sợ đi máy bay chứ!
  Còn việc tham nhũng lãng phí hả?
  Đó lại là một câu chuyện khác!
  Những tên thối mồm mới bàn lùi!

  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/23 - 22:08

   Ơ Sư Thứ dậu nầy cấptiến quá đi.

    

   Chú ý rầng thamnhũng ở Lừa là đéothể tránh, đéo có thamnhũng thì vĩnhviễn đéo có gì mà dùng, nếu thamnhũng của một dựán hạtầng khoảng 20% là OK.

    

 3. #4 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/05/23 - 17:44

  Chưa cần đi sâu, trước tiên nói đến giá trị sử dụng xem thế nào.

   

  Tay Bá Trần Đình nói rằng chỉ tuyền các nước lắm tiền thừa của mới làm ĐSCT và chỉ nhằm mục đích “trang sức” chứ không phải do giá trị sử dụng. Thật là một phát biểu ngoa ngôn quá sức. Mẹ, chúng nó tuyền là bọn tư bản giãy chết thực dụng mà nói chúng nó bỏ hàng đống tiền ra chỉ để cho vui và làm đẹp thì chó nó cũng không ngửi được.

   

  Mỗi sản phẩm dù ở mức độ nào thì cũng đều nhằm đến một thị phần tiêu dùng cụ thể, bây giờ chúng nó còn tổ chức đi du lịch trên vũ trụ, chỉ dành cho một vài tên, nhẽ cũng chỉ để trang sức? Giáo sư điếu gì mà lấy bộ mặt kinh tế bình quân chủ nghĩa để chê ĐSCT là xa xỉ, là sâu nhờ?

   

  Nhưng nhẽ vẫn phải đợi xem các bố vẽ dự án có rõ ràng, mạch lạc không đã, với lại thời gian toàn dự án thế nào là hợp lý nhỉ?

  • #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/23 - 22:10

   Thờigian cho dựán cỡ nầy ở các nước giầu chỉ dăm năm, dưng ở Lừa sẽ vầu khoảng 25-30 năm.

    

 4. #6 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/23 - 17:49

  Tặng chibộ video về dững bằngchứng có thật của hồnma – dững linhhồn chưa siêuthoát vẫn bị kẹt lại thếgiới trầntục nè:

 5. #8 by Thầy Lang on 2010/05/23 - 18:03

  anh biết đíu gì cái món nầy đâu, dưng cười vãi dắm với tên Trung Tướng vì cái nầy: địt./mẹ

 6. #10 by Phang_Phập on 2010/05/23 - 18:07

  Cao tốc cái máu lồn, 35 năm trước, PaPa Phập mỗ vưỡn đi xách nước vì đéo có nước dùng, hàng đêm vưỡn quạt mát cho anh em Phập ngủ, 35 năm sâu Phập vưỡn làm việc đó dưng cho con cái của Phập. Chung ương cứ bẩu CNH-H ĐH cái củ lồn, đéo có đủ điện nước dùng thì CNH cái lồn ý. Địt pẹ, h lậy thêm cao tốc phụt dắm nữa, thối đéo chịu.

  cÓ mỗi cái đường sắt Bắc -Nam mà từ hồi hổi đến  h có thay đổi cặc ý.

  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/23 - 22:17

   Khi tầu caotốc mần xong thì Phập có nước xài rùi Phập ạ.

    

   Ngoài mần tầu caotốc, dựán điện nguyêntử cũng đang dậmdạp chiểnđộng.

    

   Địtmẹ vưỡn dững cái mõm chưởi Bô Xít, giờ quay sang chưởi điện nguyêntử mớicả tầu caotốc, Trung Tướng lạ đéo.

    

    

 7. #12 by Lqa on 2010/05/23 - 18:09

  Khôngkhí: Atmospheres (Không khí).(Air)
  Cái nầy đéo phải! Tên gọi đơnvị đo áplực khôngkhí và khí nói chung chứ nhể, quên mịe!
  Dì nổi tiếng ngoa, ngoa đéo tả. Chuyện hànhlang các nghị chấp đéo. Dì mà có nhời, nên tập chung vầu “tiêuchí kĩthuật” í, quantâm đéo đến chuyện rácrưởi? Hiệuquả kinhtế nó là vứnđề các nghị quantâm, chongđó, hiệuquả cánhưn không nhỏ, có alo, có xiền.
  Lừa làm tốccao, thử hỏi có hiệuquả không? Nghèo chơi sang là mặcđịnh Lừa dưng mà cũng vừa phải thôi, thiếu đéo việc cần làm trước mắt? Vấnđề số tiền đó không nhỏ, vẫn giảiquyết được. Dùng tiền là tráchnhiệm chứ! đéo phải quyền lợi đâu!

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/23 - 22:27

    Hiệuquả Caotốc sẽ được Dì Kínhyêu mần sángtỏ. Nên nhớ hiệuquả có nhiều loại:

   – Hiệuquả kinhtế.

   – Hiệuquả chínhtrị.

   – Hiệuquả xãhội.

   – Hiệuquả vươnvươn.

    

   Rùi lại có hiệuquả hữuhình, hiệuquả vôhình, hiệuquả đếmđược, hiệuquả khôngđếmđược..

    

   Đéo có chiện một đạidựán lại chỉ chămchăm vầu hiệuquả kinhtế? Nhìn lồn gì lạ thế?

 8. #14 by audi_6789 on 2010/05/23 - 18:38

  Thấy Tuổi trẻ đăng bài của bạn NQThân nói là Mẽo giàu có nhưng không làm CaoTốc do toan tính riêng XYZ gì gì đó.

 9. #16 by Hoàng Việt on 2010/05/23 - 18:49

  Tin vận động hành lang cho các  nghị gật :

  Các đồng chí đéo được so giá tiền với giá máy bay , lúc ĐSCT đi vầu hoạt động ” có thể ” cao hơn đi máy bay . Dân đéo có tiền mà đi (Ai đã từng đi từ Paris đến Augolemme với hành trình 2h30′ tàu TGV (loại tàu tương tự) thì đều biết giá của nó là 80EUR ) hay càng chạy càng lỗ là chuyện của xã hội , Các nghị nhấn nút yes cho nó hợp thức hoá nghị quyết trên tinh thần dân chủ ( thực ra các nghị chỉ là con rối mà thôi ) cứ xây xong đắp chiếu cũng được( nhậtbửn và đức phải tư nhân hoá với giá rẻ ) . Chắc chắn chúng ta là những người được hưởng lợi đầu tiên trong cái project này , nếu mà nước ngoài người ta cho vay vốn có khui ra tham nhũng thì bài cũ ta làm – thí tốt lại chém 1 đồng chí nào đó khoảng 6 năm tù( Ba Dũng đang noi gương bạn Đồng kìa ). tiếp đến vì thân nhân tốt nên kháng án giảm án . Học tập tốt trong trại thì mỗi năm giảm thêm vài tháng . Rồi đến 30.4 , 2.9…thì chủ tịch nước ân xá tên đồng chí này đứng hàng đầu. Các ông nghị bà nghị nhấn nút khẩn trương nhế !

 10. #18 by Cocacola on 2010/05/23 - 19:25

  Anh thì không rành kinh tế nên không biết hóng hớt hiệu quả kinh tế, luân chuyển vốn vưn vưn…


  Anh chỉ tức cười Tiến sãi Bá Trần Đình bảo “Chưa ai dám làm ĐSCT ở những vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với những trận mưa xối xả hàng trăm mm và tốc độ gió cấp 8- 9 đã có thể dễ dàng gây lật tàu. ĐSCT có 95% công đoạn điều khiển bằng tự động hóa nên dễ dàng tê liệt khi có biến động thời tiết hay các vấn đề về địch họa thiên tai” http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2010/05/3BA1C0D4/

  Ơ! thế thì nó làm bằng giấy à? Còn đã gọi là địch họa thiên tai thì đường nầu cũng tắc chứ đừng nói ĐSCT.

  Nhựt Bửn động đất phà phà thế mà cũng có ĐSCT đấy thôi!

  @Phập: Nhà anh ở SG cũng chưa có nước máy đây! Thế thì anh có bẩu ngưng ĐSCT thì nhà anh cũng đéo có nước, SG cũng đéo hết ngập lại chẳng có ĐSCT nầu để ra Bắc thăm Cụ và đá phò mà tiền thuế thu nhập và các thuế khác vưỡn phải đóng! Thế thì kêu làm đéo!

  Cờ bây giờ đang ở tay chung ương, kêu quá thì bỏn ghét, đéo mần nữa thì đéo có ĐSCT mà tiền vưỡn bốc hơi chứ có nằm lại đâu!

  Sau cái vụ Thằng Tướng mầy nói về cái vụ lát đá Bờ Hồ ấy, anh ngộ ra được điều nầy, nói chi bộ có tin hay không thì tùy ! Địt cụ chi bộ dắm ! Chuyện Cụ tái sinh đương hay mà bỏ ngang, hùa theo báo đảng bàn chuyện Tốc Cao là sâu là sâu?
  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/23 - 22:46

   Bựa mà tên nầu cũng như Lả thì Dì hết mẹ việc để mần rùi buồn thế.

    

   Phải nhớ nằm lòng: (1) Bấtcứ dựán nầu của trungương đều được xàxẻo cấuvéo triệtđể (2) Trungương đéo được xàxẻo cấuvéo thì đéo có dựán (3) Đéo có dựán thì xiền trungương tẩután hết quầnchúng đến lồn cũng đéo có mà nhòm chớ đừng nói hạtầng nọkia.

    

   Thếnên đừng vì gato mới các bác ăn dầy mà chống các dựán íchlợi như caotốc, phitrường, hảicảng..

    

   Chưởi bọn lỗđít xong vụ nầy thì quay lại chiện Ông Cụ táisinh.

 11. #20 by Thượng Sĩ Già on 2010/05/23 - 20:13

  Còn việc trả nợ hả!
  Vài chục năm nữa tiền đô nó … mất giá trả dễ ợt! @Thằng nhà chùa

  Phátbẩu cái đéo gì thế thằng hãmlìn kia. Nhẽ chú tính quân sàilang dẫychết nó ngu hơn các cụ Luas mình vài bậc nhỉ. Cho vay mấy chục tỉ rùi ngùi chồmhổm đấy nom nó bốchơi nhỉ. Thế thì xứ Lưas sắp tươiđẹp mẹ, sắp ấmno mẹ. Khéo anh lại phải thuvén mà quayvề chunghưởng mói các cô các chú cái sự thịnhvượng ý hốhôhố…

  —————————-

  @Em A69

  Chầumừng em vầu quán chơi nhế. Thoảimái đi, chưởibới xả xì-trét vô cbn tư, chả ai dám bẩu gì em sất. Còn dư ngượngmồm chưởi chưa dẻo để anh bẩu cái Điêu nó sang tưvấn cho ngày, đả thông trótlọt tất, nhể Điêu nhể hịhị…

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/23 - 22:56

   Địtmẹ Dì dậy bẩu hai năm giời mà các đồngchí vưỡn đéo biết thếnầu là ODA à? Gúc đi.

    

   Địtmẹ có ODA mà không biết giảingân thì chết mẹ đi cho rùi.

    

 12. #22 by manowar on 2010/05/23 - 20:46

  (D?ng b?t di choi phò)
  —————————————————————————————
  DM thawfng T][sng, mayf maf ddeso post tieeps anh theef blog mays sex cos thoong baos “co haij cho mays tinhs cuar banj” (trichs thoong baos cuar banj gucs), anh cus mayf cuar lawsm rooif! cos phair mayf dinhj xuaats banr sachs cho nhuwngx phaanf kees tieeps khoong thif nois…

 13. #24 by Thượng Sĩ Già on 2010/05/23 - 21:32

  Địt pẹ, h lậy thêm cao tốc phụt dắm nữa, thối đéo chịu.@Thằng Phâp

  Anh hỏi khí đéo phải, thế theo ý nhà chú là dưnầu. Kệmẹ bọn Lừa tanhtưởi ý đi phỏng ? Chả cần Câu Tốc mớicả Tiến Hóa phỏng ? Quay về lo quả Bắc Nam mớicả Điện Nước trước đã nhỉ ? Ýkiến cũng tạm, dưng đéo có cái dìnsâudìnxa. Địtbẹ, thế bigiờ anh bẩu Chung Ương đương cầm mẹ mấymươi chẹo trong tay, chỉ chờ bọn dư chú lalàng kỉunầy là ngửatay quỵt mẹ nó Câu Tốc rùi cho hết vầu mồm bỏn chú thưathốt mới anh làmsâu làmsâu

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/23 - 23:02

   Nhẽ thế thật. Trungương cứ chờ quầnchúng lỗđít kêugào là dừng mẹ dựán nhớn, bỏ xiền vầu mấy thứ lồn bò. Mà lồn bò thì rơirớt nhiều lắm chén sướng lắm.

    

   Cókhi nó cốtình xúi mấy thằng quân xanh như thằng Bá Trần Đình kia gây nhiễu đó.

 14. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/23 - 22:22

  Địt./mẹ chibộ dắm cần coi cái nầy cho sáng con mắt bên phải ra nhế: http://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Major_Construction_Projects.

   

  (Thập Đại Dự Án)

   

  Địtmẹ cũng đủ hết: Siêulộ, Caotốc, Phitrường, Hảicảng, Nguyêntửnăng, Sắtthép..

   

  Hồi 1970 Đài Loan còn thua Lừa bigiờ địt cụ các đồngchí khắm.

 15. #27 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/23 - 22:40

  Đụ mạ chi bộ.
  Vứn đề này, Anh dơ cả ngũ chi ủng hộ. Vì sao?
  Đéo vì hiệu quả kinh tế, đéo vì ý kiến của các nghị gật  của các chiên gia đầu bòi xứ Lừa.

  Thứ 1: Kể cả TW chén %. Nếu nó thành công thì là cơ hội cho các ông Lừa bà Lừa có cơ hội hưởng thụ công nghệ cao của nhân loại. Bổ sung thêm một phương tiện văn minh cho xứ Lừa, tăng tính linh hoạt của nền kinh tế. giải pháp lâu dài cho quy hoạch đô thị. vưn vưn…

  Thứ 2: Khi thực hiện dự án. Xứ Lừa sẽ chìm sâu hơn vào nợ nần, TW sẽ phụ thuộc vầu bọn Tư bản sài lang nhiều hơn. Khi đó, Can thiệp từ bên ngoài có ảnh hưởng sâu hơn vào chính trị Lừa. Ko có chiện TW thích làm đéo gì thì làm. TW lừa sẽ tăng thuế khoá, hạn chế công ích.. vưn vưn .. để trả nợ. Lúc ý, sẽ gia tăng phân hoá giàu nghèo, mâu thuẫn xã hội tăng cao…. đó là thời điểm cho Goocbachop’ Lừa xuất hiện.

    Chi bộ Bựa rõ chửa. lăn tăn đéo.


   

 16. #29 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/23 - 22:44

  Chibộ chỉ thích Cướp Giết Hiếp Chém Gió mà không thích linhhồn tâmlinh sâu?

  Buồn quá, buồn quá đi.

  @Dì Bựa:

  Khen Đài Loan khen cả ngày hehe, bỏn khác gì Nhật Thượng Đẳng đâu hehe

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/23 - 23:06

   Nêu vídụ Đài Loan để thấy, có phải nhõn Lừa chơi Caotốc đéo đâu.

    

   Hồi hổi nó cũng nghèo mạt đít, xiền vay lungtung, Tầu lúc nầu cũng dọa giảiphóng.. thếmà nó vưỡn mần.

 17. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/23 - 22:53

  Đấy vụ lát đá Bờ Hồ là vídụ nhỡnxiền về táchại của dững cái mõm lỗđít, gào cho sướng mà đéo biết sựthể ra răng.

   

  Địtmẹ giờ trungương nó đéo thèm mần nữa. Rốt cuộc Bờ Hồ vưỡn như cái nhà xí, mà xiền thì đi mẹ chỗ nầu rùi biết đéo đâu.

   

  Địt./mẹ bọn chódái gào lắm để giờ Trung Tướng đéo có quả Bờ Hồ tửtế mà đi dạo.

   

  Mà bọn lỗđít cũng buồncười, khi Bờ Hồ dừng lát đá thì bỏn thỏamãn mẹ, trong khi đó bước qua bên kia đường, thì tuyền bộ hè các tuyến phố Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng đã dỡ lên lát đá xong hết rùi hehe.

   

  Giờ chỉ nhõn Bờ Hồ đéo có lát đá buồncười văng dắm.

   

 18. #32 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/23 - 23:06

   8====> (:)    Bựa.
   Tên Bựa chấm mút vỉa hè Hồ Gươm, bị TW dìm hàng nên nổi đoá. Địt cụ Bựa, Hắn phải chưởi TW chứ.
   TW có thói quen ỉa vào dư luận, lăn tăn đéo gì vài ba thằng chưởi

  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/23 - 23:11

   Vì bọn lỗđít chưởi nên trungương mới có cớ dừng mẹ dựán lại. Chứ thằng nầu cũng ngon như bọn Bựa thì trungương phảnthùng thế đéo?

    

   8=./  8=(.)(.)

    

 19. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/23 - 23:12

  Ôi buồn ngủ quá Dì đi ngủ đây.

   

  Dì Trung Tướng vôvàn kínhyêu của chibộ dắm.

 20. #35 by Hoàng Việt on 2010/05/23 - 23:20

  Đườngsắt caotốc BắcNam xếp vào nhóm côngtrình thúcđẩy pháttriển. Nhờcó nó mà sẽ thúcđẩy các ngànhnghề SX , việclàm cơhội mới chocon dânLừa , xuấthiện trong tươnglai các đôthị vệtinh theo tuyếnđường (tuyến đường caotốc HồChíMinh hiện tại là minh chứng lịchsử rõràng nhất …ke ke ke  ,CòLả có bao h chọn đi trên con đường đó ra bắc ? ).

   Thiếuvốn chúngta nhờ đồngchí tốt, lánggiềng tốt Tungcủa giúp đỡ toànbộ. Gì chứ vàichụctỉ ôngtơn cácbạn ấy dưsức, côngnghệ thì báochí Tàu đưatin là bạn ấy đã chôm được của Đức và Pháp, tốcđộ tuy không như hàng chínhquốc nhưng cũng trên 200km, các bạn VNam cần mức đó thôi. Các đồngchí Tungcủa lắmtiền(ngoại tệ dự trữ 2500 tỷ ) , thicông lại nhanhchóng vì cóthể dùng ngay côngnhân và kỹsưTàu sang như các dựán khác, thậmchí bạn cóthể giúp khâu vậnhành bằng cách cử láitàu , thợmáy sang và ….phối giống nữa …he he he !

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/23 - 23:34

   Tầu, hay Miên, hay Mẽo cho vay xiền, xây, và cả vậnhành nữa thì có đéo gì nặngnề? Miễn là Lừa có tầu ngon mà đi.

    

   Địtmẹ dững thằng nầu phảnđối Caotốc chắcchắn là thằng:

   1- Gato đươngnhiên, đéo nói nữa.

   2- Đéo bâugiờ cỡi tầu Caotốc.

    

   Địtmẹ bọn như Việt Khắm bỏ mấy trăm ngàn sang Quảng Châu mà thử. Địtmẹ giờ nghỉ trưa nhẩy lên Caotốc chạy qua Tung Quảng (cách Quảng Châu 100Km, tươngđương khoảngcách Hà Nội Đồ Sơn) trong dưới 30 phút, tỉn nhát 15 phút, lại chạy về 30 phút, vưỡn kịp giờ làm buổi chiều.

    

   Địtmẹ Việt Khắm vầu Quán Bựa mãi mà tưduy vưỡn như thằng đóng khố leo dừa.

    

 21. #37 by Hopeless on 2010/05/23 - 23:49

  Báo cáo TT: giá phò tậpđoàn ĐồSơn đã lên 2 lít. hàng giờ ngọt. Đá phò đi, kệ cụ bọn TW mần caotốc. Kiểu éo gì chả mần. Mần đẹp, caotốc made in china thì hay ho phết. Ủng hộ caotốc, ủng hộ Lừa. Ủng hộ TT đá phò éo cần doping…. (mặc dù giàhói mẹ)

  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 00:03

   Địtmẹ lạm phát đéo gì nửa năm mà 33% rùi.

    

   Dưng mà giờ có caotốc Hà Nội Đồ Sơn thì đãđời thật. Dỗi vện phát là 9h tối vưỡn té xuống dưới dưởi, làm nhát, rùi 11h đã ở nhà ngủ ngon.

 22. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/23 - 23:57

  Chạy tầu Caotốc sướngnhất ở dững khoảngcách độ dăm bẩy trăm câysố, như ở Pháp, Đức, và nóichung qualại các thànhphố Châu Âu.

   

  Chảhạn chạy từ Paris xuống Nice (trên 900Km) cỡi TGV hết 6h (tính cả thờigian từ kháchsạn ra ga), vé 100 Oi, ngủ vôtư, hàng xách mấy vali cũng được. Còn cỡi tầubay hết 4h30 (tính cả thờigian từ kháchsạn ra sânbay, không tính tắcđường), vé 150 Oi, ngủ chậpchờn, mà rất mất công checkin checkout, lại chỉ được xách 20Kgs hàng.

   

  Địtmẹ giờ có tầu Caotốc chạy Saigon 5-7h, giá khoảng 1 trẹo, thì địtmẹ chó nó bay VNAirlines.

 23. #40 by Hopeless on 2010/05/24 - 00:12

  @ TT: Nếu có caotốc giá phò 100% sẽ lên nữa. Vì vậy theo TT thì có ủng hộ hay không nếu được bỏ phiếu? Ủn hộ bỏ mẹ đi chứ. Sướng cái thân đã, nợ nần kệ cụ. Phỏng ạ?

 24. #42 by hùng hục on 2010/05/24 - 00:20

  Tự dưng ngồi ỉa anh nghĩ thằng bựa khai sáng làm đéo gì mất công! Cứ để lừa đi đến tột cùng lừa đi, nhẽ sớm thành người hơn!


  Địt cụ chi bộ chó đểu phát!
  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 09:38

   Thếthì chỉ có cách mua 10 quả núc về tựsát thôi.

 25. #44 by Hoàng Việt on 2010/05/24 - 00:21

  Địtmẹ bọn như Việt Khắm bỏ mấy trăm ngàn sang Quảng Châu mà thử. Địtmẹ giờ nghỉ trưa nhẩy lên Caotốc chạy qua Tung Quảng (cách Quảng Châu 100Km, tươngđương khoảngcách Hà Nội Đồ Sơn) trong dưới 30 phút, tỉn nhát 15 phút, lại chạy về 30 phút, vưỡn kịp giờ làm buổi chiều.

  Địtmẹ Việt Khắm vầu Quán Bựa mãi mà tưduy vưỡn như thằng đóng khố leo dừa.

  …..

  he he đéo phải cay mũi ,Vịt mới đá đểu tí mà lồng lồn lên hử dì ? Vịt mới đi Quảng Châu giáp tết bằng xiên chùa đới ợ !

  Tuyến Bắc Kinh -Thượng Hải của Khựa dự tính làm trong năm 2010. Trước đây có 3 thằng tranh nhau dự án hơn chục tỉ đô này là Siemens của Đức, Alstom của Pháp và New Truck Line của Nhật, thằng nào trúng thầu thì Việt chưa rõ.
  dự tính hành trình 5h, chi phí bỏ ra khoảng 15 tỉ $ cho quảng đường 1300km, rẻ hơn dự án của VN nhiều vì Khựa nó tự túc được phần lớn, chỉ có công nghệ là phải mua, còn lại có thể sản xuất phần lớn tại nước nó

   tham khảo thêm :http://www.baodatviet.vn/Home/KHCN/Trung-Quoc-se-san-xuat-tau-sieu-toc-nhanh-nhat-the-gioi/20089/12571.datviet 

  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 09:53

   Đúng là Khắm nghe hơi nồi chõ. Tầu nó có nhả dựán nầy cho nhà thầu cái đầubuồi nó ý.

    

   Xiền nó đang thừa đéo cần ODA đéo.

   Côngnghệ/giáthành xâydựng của nó khỏi nói.

    

   Nó chỉ phải mua nhõn côngnghệ tầu (chọn giữa Shinkansen, TGV, ICE) thôi, cái nầy chiếm đéo đến 10% tổng chiphí.

    

   Dưng nó cũng đéo mua hẳn côngnghệ của Tây, mà nó mua về rùi độ lại theo côngnghệ của nó, với tốcđộ vượt xa nguyênbản.

    

   Tầu đệmtừ Thượng Hải giờ tốcđộ đạt 350Kmh. Chạy từ Hàng Châu tới Thượng Hải (gần 200KM) mất dưới 1 giờ kểcả thờigian dừng ga phụ.

    

    

 26. #46 by Hoàng Việt on 2010/05/24 - 00:28

  An Hoang Trung Tuong
  Cách đây 25 phút

  Chạy tầu Caotốc sướngnhất ở dững khoảngcách độ dăm bẩy trăm câysố, như ở Pháp, Đức, và nóichung qualại các thànhphố Châu Âu.

  Địtmẹ giờ có tầu Caotốc chạy Saigon 5-7h, giá khoảng 1 trẹo, thì địtmẹ chó nó bay VNAirlines.

  ……

  con bà nhà Tướng Gay có nằm giữa rừng mơ kô đới ?

  So sánh công nghệ của Pháp và Nhật(với k/c trên 600Km Shinkansen không thể cạnh tranh được với hàng không) về tốc độ chạy tàu và độ an toàn thì không có sự chênh lệch nhiều, nhưng về giá vé thì có sự khác biệt.
  Cùng một hành trình khoảng 500km (từ Tokyo tới Kyoto và Paris tới Lyon) tàu chạy trung bình khoảng 220km/h) người Nhật phải trả khoảng 122€, còn bên Pháp giá vé là 56€, chi phí trung bình cho tàu Nhật là 0.24€/km, tàu của Pháp là 0.11€/km.
  vé đi ICE tới Frankfurt, tầm khoảng 300km mà cả đi cả về là 98€ (mua trước 1 tuần), mua trước 3 ngày, giá là 118 €. Hai giá trên là đã có khuyến mại, không phải giá chính thức, mà Đức nó có ICE từ bao lâu rồi, dân nó kiếm tiền như nào thì khỏi nói, lên tàu toàn thấy comple cà vạt, chứ dân thường thì cấm có bén mảng
  Giá vé như của bọn Pháp hiện là rẻ so vứi thế giới (bọn nó tự nhận thế ) 56€/500km. Hà Nội -Sài Gòn 1450km mà đòi 50$, các tiến xãi tự vẽ ra một cách hoang tưởng để lòe thiên hạ .

  tham khao :http://www.japononline.com/article.php?sid=339

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 09:59

   Gúc nhiều dưng phải dùng đầulâu nữa Khắm ạ.

    

   Giá tầu caotốc hiệntại bằng quãng 2/3 giá tầubay ở khoảng quanhquanh 1000Km.

    

   Giá bay HN-SG giờ 1.7 trẹo Ông Cụ, thì giảđịnh giá caotốc quãng 1 trẹo là chínhxác chứ còn đéo.

    

   Cãi chán đéo chịu.

    

 27. #48 by hùng hục on 2010/05/24 - 00:37

  Vướn đề anh quan tâm nằm ở chỗ khác: Khi tàu cao tốc hoàn thành thì lừa đã bớt lừa tí đéo nào chưa. Địt pẹ chi pộ tưởng tượng cái tàu nó đang chạy với tốc độ 200km/h, một thằng lừa đang chăn trâu gần đó cầm nắm sỏi ném toẹt phát vào cửa kính hoặc trước đó nó đặt mẹ viên đá to tổ bố lên đường ray! Ối đèo mẹ!

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 10:04

   Lo thếnầy thì thôi rùi. Thếthì Lừa cũng đéo nên có iPhone, BMW.. Chỉ nên xài Samsung Tầu mớicả Uây Tầu là đủ.

    

   Bầnnông quá Hục ơi là Hục. Dì thương đồngchí quá đi.

    

 28. #50 by hùng hục on 2010/05/24 - 00:40

  À quên, nói thêm luôn nếu chi bộ có thắc mắc “như thế thế đéo nào được, TGV nó chạy đường riêng có tường bao bảo vệ cơ mà!” thì anh giả nhời là “địt pẹ chi bộ, ở lừa có chuyện đéo nào đéo thể xảy ra!”.

 29. #52 by ba0gia on 2010/05/24 - 01:48

  phập nói dư lồn, thế để ông lừa phải văn minh mới có cao tốc mà đi thì đợi đến thời buổi mặt lồn nào???
  Anh thì đéo biết đến hiệu quả kinh tế, chính chị cục cứt gì…thì anh vưỡn đéo có nhà mà ở. Dưng mà có cao tốc đi thì cũng xướng, đang bần nông đi quả tàu trải chiếu giữa sàn nằm như ăn xin mà vù một phát đi cao tốc thì bần nông hoá tinh hoa mẹ.
  Anh ủng hộ.

  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 10:06

   Không phải Phập, mà Hục. Tên Phập không bầnnông thế.

 30. #54 by ba0gia on 2010/05/24 - 01:51

  thế bần nông thì có cần dân chủ không hả các đồng chí?

  • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 10:10

   Bầnnông quá đông, lại cuồngtín, lại lỗđít.. như lũ Lừa hiệnnay, thì quảthực Trung Tướng cần thúnhận, dânchủ là một món quá xaxỉ.

    

   Nên hiệngiờ Trung Tướng mới chỉ dám khaisáng bỏn thôi, chứ đấutranh dânchủ biết chắc là vôích.

    

   Trung Tướng đéo sợ đi tù như bọn Định Trung, kểcả chết cũng đéo sợ, mà Trung Tướng đéo muốn đem cơm đến cho cái lũ chỉ thích ăn cứt.

 31. #56 by voong ngau pin on 2010/05/24 - 03:02

  Dì Trung Tướng vôvàn kínhyêu của chibộ dắm

  @ tt

  vô vàn kính yêu cái máu lồn  thưa dì lồn

 32. #58 by mit.annam on 2010/05/24 - 04:45

  Dì Trung Tướng vôvàn kínhyêu của chibộ dắm @Dì TT

  ……………………………………………………………………………………

  Há há há…..chắc Trung Tướng bị chấn động về vụ vong nhập chú Thoòng ở Hà Tĩnh nên đổi qua xưng Dì cho nó yên. 

  • #59 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 10:12

   Ừa, đến hômnay thì đéo dám mở lại cái bài Danchi về chú Thoòng nữa vì quá sợ.

 33. #60 by john_reilly668 on 2010/05/24 - 08:19

  Địt ./ mẹ. Nóng quá đấy mà. Xưng dì nhẽ phải.Đéo thế nó phí đi cái nóng ông giời ban phỏng ạ

  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 10:17

    

   Trung Tướng thích nhất mấy hôm nóng xemáy chạy ngoài đường ít hẳn.

    

   Trung Tướng đểý tỷlệ xemáy/ôtô đi ngoài đường chỉ còn khoảng 10, thậmchí lúc giữa trưa chỉ 5-6. Nghĩa là 1 ôtô chỉ có 5-6 xemáy đi cạnh.

    

   Địtmẹ ướcgì Lừa nóng mẹ như Ấn Độ ý, ngoàiđường quãng 45-50o, địtmẹ cho nó tiêu mẹ hết xemáy đi.

    

   Hehe dưng giời mát tí Trung Tướng lại lôi xemáy ra phi. Ở Lừa thì xemáy vưỡn là lýtưởng nếu giời không nắng không mưa không bụi.

 34. #62 by Gia_lamcam on 2010/05/24 - 08:23

  Sư bố Dốt Tướng xưng Dì nghe kinh bỏ mẹ!
  Tiếng Lừa thiếu điếu gì đại từ nhân xưng mà phẩy dùng Dì?
  Mẹ, ngại dùng B*c’ thì dùng mẹ Bá, hay Cậu, hay Chú, hay … Cháu chả hạn.
  Anh nghe hắn khoe kèn to (chắc cái bánh mỳ BigC trong chăn?) thế mờ xưng Dì – ghê chết được.
  Sư bố Dốt Tướng phát nữa!
  Vầu quán tên ái nam ái nữ, dù không ỉa đái gì, chỉ uống nước thôi cũng tởm. Mờ không chừng còn hãm, chơi trứng – trứng đao, chơi đề – ra đê?

 35. #64 by EURO on 2010/05/24 - 09:03

  Những món như kinhtế  vĩ mô, vịthế chínhtrị, ảnhhửong xã hội nầynọ gái đéo nói, nhưng nội vụ thằng caotốc ra đời thì thằng hàngkhông cũng phẩy cảithiện dịchvụ, tự biết cânđối chiphí nhiều hơn để hạgiá hơn nữa cạnhtranh cũng là một mốilợi mà đưongnhiên Lừa đựoc hưởng rùi. Đơngiản như khi hổi không có thằng Viettel ra đời thì ngàynay giá cứoc phone phẩy trả thế nầu chibộ tự biết.
  Giờ nầy mà còn cứ lăntăn vướn đề ăn còn đéo đủ mà họcđòi tưbửn chơi sang thì tưduy cũng đéo bâugiờ vựot qua lũytre làng đựoc. Túm lại entry nầy TT khaisáng địnhhứongngon, nhất là saukhi phântích mấy qủa vídụ nhỏxíu từ BờHồ là tự rút ra kếtluận đựoc rùi. Thằng nầu ăn đựoc kệmẹ nó, miễn là mình đựoc hửongthụ thêm cuộcsống hiệnđại, concháu mình tưduy khá hơn lại có sẵn phươngtiện ngon hơn sẽ phát triển hơn thêm, việc đéo phẩy bàn lùi?

  • #65 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 10:24

   Ừa, một nước trải dài như con giun, dưng không quá rộng, các thànhphố lại khá gần nhau dọc con giun ý, thì việc có một hệthống đườngsắt tântiến là chiện bắtbuộc.

    

   Dưng bigiờ chỉ cảitiến đườngsắt cổđiển để dùng như thằng tiếnsĩ phò Bá hôhào, thì ăn cứt. 100 năm nữa Trung Tướng khẳngđịnh đườngsắt cổđiển sẽ biến mất. Đến chở hàng cũng phải chơi caotốc.

 36. #66 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 09:35

   

  @Cô Hốp Lét.

   

  Về vướnđề cô đặtra, rầng giá phò Đồ Sơn sẽ tăng 100% (thành 400K/choác) khi có caotốc Hà Nội Đồ Sơn, Trung Tướng có đồngý không.

   

  Giảnhời luôn. Có.

   

  Tạisâu?

   

  Tại bigiờ đi ĐS nếu dùng xe nhà, hết:

  – 30 lít xăng thànhxiền 500K.

  – Vé đường 4 nhát thànhxiền 40K.

  – Khấuhao xe chưa tính, phụphí chưa tính (tỉnhư nhỡ gặp cam, hay tainạn), haomòn sứckhỏe do phải tự lái xe cũng chưa tính.

  – Tỉn 1 nhát 200K.

  – Cộng 740K/tỉn.

   

  Nếu đi xe buýt hết:

  – Vé 2 chiều Hà Nội Hải Phòng 150K.

  – Bắt taxi Hải Phòng đi ĐS hai chiều 350K. Đéo ai lại đi bus ra ĐS chơi phò phỏng? Chơi bửn thế thì ra mẹ Giáp Bát chơi phò cỏ 150K cho nhanh/rẻ.

  – Tỉn 1 nhát 200K.

  – Cộng 700K/tỉn.

   

  Nhưvậy điểmhòavốn của giá Phò Đồ Sơn là quãng 700-750K/choác. Nếu xuống ĐS làm luôn 2 choác thì giá rẻ hơn chút, dưng đang nói chiện Trung Tướng, giàhói rùi 1 choác cũng là cố mẹ.

   

  Thếthì giá 400K là OK còn gì (Giảđịnh giá tầu caotốc dưới 300K hehe)?

   

  Qua vụ tăng giá phò nầy chibộ cóthể thấy rõ cái gọi là Hiệuquả Xãhội Khôngđếmđược (khác với Hiệuquả Kinhtế Đếmđược).

   

  Đồ Sơn tựdưng được kéo sát vầu Hà Nội, giá nhà/đất ĐS tăng lên, còn giá nhà/đất HN giảm xuống, theo đúng quyluật thịtrường. Các thứ khác cũng thế, và cáchbiệt Tỉnh Quê khôngthể nhiều như trước.

   

  Giaothông vậntải là xươngsống của bấtkỳ quốcgia nầu. Giaothông caotốc thì lại càng quantrọng. Thờigian không là tiềnbạc, mà thờigian quý hơn tiềnbạc. Tốcđộ để làm đéo gì nếu không phải tiếtkiệm thờigian?

 37. #67 by Không Ai Sất on 2010/05/24 - 10:06

  Chi bộ dắm có những tên nào trải nghiệm đi về Nam Bắc vào dịp Tết Âm Lịch bằng tàu hỏa hú xình xịch hay Bus chưa?

  Địt./mẹ, một cảm giác kinh hoàng và hãy hùng! Hiện tại thời gian tối thiểu cho 1 chiều bằng 2 loại phương tiện đó là 36h cho tuyến SG-HN. Đến dịp Tết âm, thì bần nông phải trả hơn 1 trẹo ông Cụ vưỡn đéo mua được chỗ đặt đít trên hai thứ đó mà về quê ăn Tết.

  Với hoàn cảnh lịch sử hiện tại có hàng trẹo tên Bắc Kỳ định cư tại Nam Kỳ trước và sau  nội chiến thì lo đéo gì không có khách nhẩy!

  • #68 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 10:26

   Nhucầu khách đi tầu thì dễ tínhtoán thôi Sất ạ. Cái nầy chắcchắn bọn Bê Xê Tê đã có sốmá rùi.

 38. #69 by Cocacola on 2010/05/24 - 10:11

  @Chi bộ dắm:


  Định hướng bàn thảo kiểu báo đảng một lần nữa chứng minh sự củ chuối của mình.

  Chi bộ nên tránh nhé! Mẹ, báo đảng chạy tít : “Không nên làm”, các cô các chú phải hiểu rằng “Nên”.

  Cái thứ hai là báo đảng đưa ra thằng nầu có học vị càng cao thì phát ngôn và tư duy càng củ chuối, càng đầu buồi bấy nhiêu. Tiến sĩ Bá Trần Đình là một ví dụ. Chi bộ dùng củ sọ mà soi lời hắn nói, anh không phải nhắc lại! Nhớ!

  Đừng có choáng khi nghe bẩu Tiến sĩ này nọ kia nhé, nghe giới thiệu là Tiến sĩ Trần Đình Bá, Hội kinh tế vận tải đường sắt VN”, chi bộ ngỡ chú chủ là chuyên gia. Rất có thể chú chủ làm trong Hội kinh tế đường sắt thật nhưng lấy bằng Tiến sĩ về xây dựng đảng hay văn chương.

  Những việc cần làm: Ủng hộ hoàn toàn và kèm thêm câu rằng: Địt vện bọn nầu nói mà không làm nhé!

  Thát’s all!

  Bây giờ qua Ông Cụ được chưa? Địt vện tuyền chi bộ dắm! Tuyền ăn cải thay pizza thế nầy chừng nầu thoát Lừa hở?
  • #70 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 10:28

   Ừa đồngý mới Lả. Nếu đềtài nầy không đủ hót thì tối sẽ chiển qua đềtài Ông Cụ Nhập Vong.

 39. #71 by Hoàng Việt on 2010/05/24 - 10:24

  An Hoang Trung Tuong
  22:08 23-05-2010

  Chú ý rầng thamnhũng ở Lừa là đéothể tránh, đéo có thamnhũng thì vĩnhviễn đéo có gì mà dùng, nếu thamnhũng của một dựán hạtầng khoảng 20% là OK.

  …….

  Đầutuần vào đây chưởi tên Tướng Gay phảnđộng cái đã , địtmịa nhà hắn có cái thói mỵ bựaviên, dungtúng cho thamnhũng nhế , mà một đấtnước thamnhũng là cộinguồn của sự đói nghèo , lạchạu và là hậuquả của XH thiếu dânchủ , độctài  

  Bảng đánh giá mức độ tham nhũng của tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp Việt Nam đứng thứ 121 / 180 .

  Tại châu Á, Chỉ số Nhận thức Tham nhũng 2008 đánh giá 32 nước, và Việt Nam xếp thứ 20, với 2.7 điểm.
  Bảng danh sách năm 2008 bao gồm 180 quốc gia và vùng lãnhthổ. Mức độ cảm nhận về thamnhũng được chấm từ điểm 0 (thamnhũng caonhất) đến điểm 10 (được coi là “sạch” nhất).

  Chỉsố thườngniên này tập trung vào thamnhũng trong khuvực công và địnhnghĩa thamnhũng là sự lạmdụng quyềnchức để tưlợi.  Transparency International (TI) on September 23 released its corruption perception index (CPI) 2008 – a list of 180 countries and territories. Vietnam was ranked 121st.


  Trích trong BBC Vietnamese news 2008

  Nhìnsang xungquanh Phi hay Thái mà nuốt nứơcmiếng họ đã khui dững vụ thamnhũng thu lại tàisản cho đấtnước , thayđổi chínhphủ.
  địt kụ chibộ chó cũng cùng mộttông đồng mộtgiọng với luậnđiểm sốngchung với thamnhũng của hắn !

  ( còn âmmưu sâuxa củahắn , Việt đéobiên hé hé hé )

  • #72 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 10:35

   Dững điều Khắm gúc được là đúng hết, Dì đồngý mới cô.

    

   Dưng ở Lừa (và mộtsố nước nghèo khác) thì thamnhũng là rườngcột quốcgia. Đéo có thamnhũng thì đấtnước hoàntoàn bếtắc. Muốn tiêudiệt thamnhũng cần ít nhất 50 năm.

    

   Tỉnhư ở Miên, dânchủ thì có một chút rùi, dưng thamnhũng vưỡn chưathể giảm.

    

   Phải chấpnhận nó, tỉnhư chấpnhận cái phận Lừa là phải chân ngắn đầu to lưng dài, đéothể cânđối đẹpgiai như Tây được, đểmà có cách đi đứng thíchhợp.

    

   Chảhạn vụ tên Sĩ Huỳnh Ngọc, với Nhật thì to chiện, nó làm ùm lên, dưng với Lừa thì đéo được. Đéo có Sĩ thì có thằng khác, mà nó ăn còn khiếp hơn, và tài thì có khi còn kém.

    

   Trung Tướng ủnghộ trả tựdo cho Sĩ Huỳnh Ngọc.

    

   Free Sy Huynh or go to hell men!

 40. #73 by Không Ai Sất on 2010/05/24 - 10:36

  Nhìnsang xungquanh Phi hay Thái mà nuốt nứơcmiếng họ đã khui dững vụ thamnhũng thu lại tàisản cho đấtnước , thayđổi chínhphủ.
  địt kụ chibộ chó cũng cùng mộttông đồng mộtgiọng với luậnđiểm sốngchung với thamnhũng của hắn !
  ——————————
  @ Việt Khắm

  Khắm hời hợt địt chịu được, tham nhũng ở đéo đâu mà chẳng có, ở Lừa bi giờ đéo chấp nhận tham nhũng thì chỉ có thoát Lừa té đi chỗ khác thôi! Khắm chỉ thích giải quyết phần ngọn của vướn đề là sâu vậy nhỉ? Phẩy chấp nhận thực tế để tồn tại đã Khắm ợ! Suy cho cùng muốn chống tham nhũng thì phẩy có rân chủ, muốn rân chủ thì phẩy có rân trí cao, vậy khắm muốn bắt đầu từ đâu? Hô hào quần chúng tập hợp tham gia chống tham nhũng rồi lại cũng bị lãnh tụ lợi dụng thôi!

 41. #74 by audi_6789 on 2010/05/24 - 10:41

  Thật mọi người, A rất sợ đi máy bay giống bạn Kim Gì In ấy, chỉ cần pilot lạng lách một tí là A nhắm mắt cầu nguyện rùi. Chưa biết giá vé có rẻ hơn vé máy bay không nhưng nếu có TGV là A đi ngay, 5 giờ là ra tới HN thăm mả ÔngCụ cũng bõ công. Chỉ gấp đôi thời gian đi từ SG sang Casino ở cửa khẩu Mộc Bài-Campốt chứ mấy.

  Hiệu quả của TGV đối với việc thúc đẩy kinh tế của cả nước là không cần bàn cãi, qua việc link các vùng miền với nhau nhanh chóng, thì giờ là tiền bạc. Nhưng quan trọng hơn cả là món nợ quốc gia khổng lồ, mà % thất thoát = 20% đã là sự may mắn. Liệu kịch bản của Hy Lạp có lặp lại ở VN không? TT và mọi người khai sáng giùm cái. 

  @ Anh Sỹ: Già: Em chào anh. Thằng cu Cờ Lin Tơn của anh đã lấy vợ chưa?

   

   

  • #75 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 11:09

   Cô Đì Chín.

    

   Vàng Son mà quantâm kinhtế là nhanh giầu lắm đó.

    

   Nợ của Hy Lạp (Gross State Debt, GSD) năm 2010 đạt quãng 125% GDP, kể cũng nhiều, dưng chả có vướnđề gì nặng.

    

   Dững năm cuối 194x (sau thếchiến), nợ GSD của Mẽo cũng vượt qua 120% GDP, trong đó nợ công (Public State Debt, PSD) bằng 115% GDP.

    

   Năm nay nợ GSD Mẽo bằng 80% GDP, nợ PSD bằng 50% GDP.

    

   Dưng Mẽo nó vưỡn thốngtrị quảđất đấy thôi.

    

   Quantrọng không phải là số nợ nhớn tới đâu, mà là khảnăng giả nợ thếnầu.

    

   Dững ai đã từng kinhdoanh hẳn thấy rất rõ điều nầy.

    

   Côngty Trung Tướng có nhiều lúc nợ tới 60 tỷ Ông Cụ, trong khi vốn điềulệ chỉ có 10 tỷ. Mẹ tỷlệ nợ bằng 600% hehe. Chả sâu hết. Mình nhìn thấy mình khôngthể phásản là ổn.

    

   Cái thằng Hy Lạp nó cứ làm ầm lên để các chủ nợ thươngtình giãn nợ thậmchí xóa nợ (giống Bắc Hàn), chứ kinhtế nó vưỡn tàmtạm.

    

   Dở nhất của Hy Lạp là thamgia EU quá sớm, tứclà yếu màlại đú. Nó là nước nghèo nhất xài Euro, như cái mắtxích mủn của một dây xích hoànhtráng. Nợ nhiều là phải.

    

   Dở nhất của Lừa là cứ vác chiện Hy Lạp ra nhai.

 42. #76 by Lqa on 2010/05/24 - 10:42

  Dì TT chán con mẹ! Đói thì lo chuyện ăn đã chứ. Bởi, phải lo cho cái dạ dày đang réo. Ai chả biết phải nhìn xa một tí, trông rộng một tẹo. Tinhiên cái tốccao nầy phải tính hiệuquả, dĩnhiên đủ thứ. Hồihổi 9mấy, cụ 6Dân mần cái 500kV ai cũng bảo liều, nhưng cái đó nằm trong tầmtay và hồivốn nhanh và cấpthiết. Còn ba cái chuyện lăn tăn xungquanh như là tham nhũng bớt xén…nó mặcđịnh Lừa mẹ. Quan rọng đéo, miễn là đượcviệc. Làmđược ănđược, và concái chúngnó hư được. Phỏng ạ?

  • #77 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 11:22

   Ga nói như dắm ý Dì yêu cô quá.

   Đường 500KV có hồi vốn được cái cục cứt vì nó có thu xiền trựctiếp đéo đâu. Hiệuquả của nó nằm ở chỗ khác, gọi là Hiệuquả Vôhình.

    

   Còn đói gì thì đói, vưỡn cần có con xe cỡi chứ cô. Sâu lại bẩu đang đói thì phải lo ăn trước? Đéo mẹ thế còn mặc, ỉa, chơi, họchành, phải chờ no hay sâu hay sâu?

    

   Một đạiđềán thì bọn lỗđít có nhìn thấy hiệuquả cái cục cứt ý. Nhắc lại nhế, Hiệuquả không chỉ là về Kinhtế.

    

 43. #78 by Tèo on 2010/05/24 - 10:44

  Chi bộ lăn tăn về chuyện xưng Dì của Bựa nhể?
  Thực lòng hắn muốn xưng Bác hay Ông, dưng cả 2 đã có chủ mẹ. Ông đã có Ông Lừa, Bác thì đã là bác của Ông, xưng Chú thì có nghĩa là đồ đệ của thẵng Bác à. Xưng Dì cho xong chuyện.

  Thế đéo, bản tính GATO ăn mẹ vầu máu Lừa, đéo thoát nủi. Tuần lễ nó cúp điện khỏang 2 hôm chạy máy nổ chết mẹ tiền dầu, có thèng nầu kêu giá điện đắt nữa thôi. Xăng cũng rứa, nó ngưng đéo bán tự do mà bán theo quota thì 50k/lít vưỡn tranh nhau mà đổ. Nên nhớ theo thỏa ước WTO, kinh doanh xăng dầu tại xứ Lừa là quyền bất khả xâm phạm của Không Ai Sất.

  Có ĐSCT Lừa là người hưởng lợi trước hết. Nếu doanh thu cao thì khỏi bàn, dự án thành công mẹ. Nếu doanh thu thấp, giá vé sẽ giảm tạo cơ hội cho Lừa hưởng tốc độ. Chưa kể những lợi ích vô hình mà bây chừ chưa ai thấy.

  Còn tên nầu bẩu tàu hỏa không an toàn, hãy đưa ra dẫn chứng chứng minh rằng nó đem lại nhiều tai nạn hơn những phương tiện khác nhế. Trừ dững vụ trật bánh có tính kỹ thuật, còn lại tai nạn Đường Sắt tại Lừa đều do các phương tiên giao thông Đường Đất gây ra.

  • #79 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 11:25

   Tèo đúng là Đạigiàhói. Các Bựa nhìn vầu Tèo mà noi gương nhế Dì yêu các Bựa.

    

 44. #80 by Hoàng Việt on 2010/05/24 - 10:48

  An Hoang Trung Tuong
  Cách đây 47 phút

  Gúc nhiều dưng phải dùng đầulâu nữa Khắm ạ.

  Giá tầu caotốc hiệntại bằng quãng 2/3 giá tầubay ở khoảng quanhquanh 1000Km. 

  Giá bay HN-SG giờ 1.7 trẹo Ông Cụ, thì giảđịnh giá caotốc quãng 1 trẹo là chínhxác chứ còn đéo.

  Cãi chán đéo chịu.

  ……

  Hố hố hố… vãi đái vứi Dì nhế , em gúc tưliệu chỉ để sosánh thôi chứ địt con mịa làm xong ĐSCT thì chínhphủ trợ giá vé thì có thể HN _SG đi mất 30 ông tơn ( giống bên phap ) hay giá vé 200 ông tơn thì dân đi tầu cao tốc là ai và hiệuquả sửdụng thì sự quantrọng đéo , nhể !

 45. #82 by phangamam on 2010/05/24 - 10:50

  Địtcụ bọn bêxêtê.

  Nó tung ra cái caotốc để mọi ng bóngbàn à.

  Là để nó rungủ lừa vì nó định làm chiện to nữa đấy.

  Đéo nơinào làm côngviệc lớn mà phải bóngbàn nhiều cả, làm đéogì có chiện cho cả mấy thằng tiếnsĩ đểu gào lên.

  DCM chúng nó

 46. #84 by hùng hục on 2010/05/24 - 11:03

  Lo thếnầy thì thôi rùi. Thếthì Lừa cũng đéo nên có iPhone, BMW.. Chỉ nên xài Samsung Tầu mớicả Uây Tầu là đủ.

   

  Bầnnông quá Hục ơi là Hục. Dì thương đồngchí quá đi.@bựa


  Ối địt cụ bựa hố hố! Bốt còm đấy anh biết thể nầu bựa cũng kêu anh bần nông mà! Anh bần nông mấy đời rồi đéo cần phải tung hô làm giề! Địt pẹ bựa chứ đéo phẩy là anh lo đéo thiếu tiền, lo đéo an toàn, hay lo lừa bần nông, dững cái dư thế ở lừa là mặc định, đéo phải lăn tăn! Anh e là trung ương vưỡn phải bỏ một trăm tỷ ông tơn ra, mà bựa cũng vưỡn đéo có tàu cao tốc mà đi ý chớ. Kịch bản như vầy: sau 1 vụ tai nạn kiểu vầy, trung ương chỉ đạo như vầy: “Địt pẹ bọn TGV chạy đéo mà nhanh thế làm sâu đủ thời gian xử lý tình huống bị ném đá hay đặt đá đường ray. Địt pẹ chúng mầy chỉ được chạy tối đa 100km/h ở dững nơi hoàn toàn không đi qua khu dân cư, và 80km/h ở dững nơi lắm bần nông ở (mà ở lừa khu đéo nào ít bần nông)! Thế nhá, lịnh trung ương cấm cãi địt pẹ chúng mầy!”. Hố hố thế là bựa lại tay xách nách mang quay lên việt lam e nai thôi địt cụ bựa!

  • #85 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 11:28

   Hục nói gì mà Trung Tướng đéo hiểu nhở? Dì thương cô quá đi.

 47. #86 by kochumbenim09 on 2010/05/24 - 11:05

  địt cụ thằng bựa giờ lại đổi giới tính ..tổ xư mầy

  • #87 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 11:30

   Ơ Chím đéo biết là Bựa ỉa vầu mọi nguyêntắc à?

    

   “Dì” đã chắc đéo gì là female?

    

   “Ông” đã chắc đéo gì là male?

    

   “Quả” đã chắc đéo gì là fruit?

    

   “Con” đã chắc đéo gì là animal?

 48. #88 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 11:10

  @Cô Đì Chín.

   

  (Giảnhời chung cho chibộ có cùng thắcmắc)

   

  Vàng Son mà quantâm kinhtế là nhanh giầu lắm đó.

   

  Nợ của Hy Lạp (Gross State Debt, GSD) năm 2010 đạt quãng 125% GDP, kể cũng nhiều, dưng chả có vướnđề gì nặng.

   

  Dững năm cuối 194x (sau thếchiến), nợ GSD của Mẽo cũng vượt qua 120% GDP, trong đó nợ công (Public State Debt, PSD) bằng 115% GDP.

   

  Năm nay nợ GSD Mẽo bằng 80% GDP, nợ PSD bằng 50% GDP.

   

  Dưng Mẽo nó vưỡn thốngtrị quảđất đấy thôi.

   

  Quantrọng không phải là số nợ nhớn tới đâu, mà là khảnăng giả nợ thếnầu.

   

  Dững ai đã từng kinhdoanh hẳn thấy rất rõ điều nầy.

   

  Côngty Trung Tướng có nhiều lúc nợ tới 60 tỷ Ông Cụ, trong khi vốn điềulệ chỉ có 10 tỷ. Mẹ tỷlệ nợ bằng 600% hehe. Chả sâu hết. Mình nhìn thấy mình khôngthể phásản là ổn.

   

  Cái thằng Hy Lạp nó cứ làm ầm lên để các chủ nợ thươngtình giãn nợ thậmchí xóa nợ (giống Bắc Hàn), chứ kinhtế nó vưỡn tàmtạm.

   

  Dở nhất của Hy Lạp là thamgia EU quá sớm, tứclà yếu màlại đú. Nó là nước nghèo nhất xài Euro, như cái mắtxích mủn của một dây xích hoànhtráng. Nợ nhiều là phải.

   

  Dở nhất của Lừa là cứ vác chiện Hy Lạp ra nhai.

 49. #89 by Lừa cơ bản on 2010/05/24 - 11:14

  Kể cả vé đắt hơn vé tầu-bay Bản Lừa vưỡn cưỡi cao tốc nếu HN-SG <6h.
  Địt cụ bọn bần nông gato lỗ-đít mồm thối.

 50. #91 by kochumbenim09 on 2010/05/24 - 11:17

  á há..nó cởitrói để anh lại chửi nó phát….dưng mẹ xư nó ..nó đổi giớitính nhanh quá ..làm anh mất phươnghướng con mẹ ..chửi nó bigiừ biết kêu sâu ….bất lực quá đi..địt con mệ nó..dì dì cái dắm mà dì..dì cái tổ xư nó chớ…đếu ngọt dư xưa nhờ….dưng vưỡn phải chửi phát…ddcm cảlò thằng bựa nhế…biên ông cụ nhập đê ..tổ xư mầy..dcm chửi nó như phất mông ý nhở …nhạt thật chính anh còn thấy nhạt..thôi anh đếu chửi mầy nửa..tổ xư thằng ba bựa

  • #92 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 11:33

   Côngnhận đềtài Ông Cụ vưỡn là hấpdẫn nhất quyếnrũ nhất, anytime, anywhere, anycứt.