Bựa Quán Nhị Niên Tổng Kết

Hômnay chẵn hai niên Trung Tướng khaitrương Quán Bựa.

Biên tạm vài dòng bấucấu.

(1) Bựa Hoàncảnh

Đang sinhhoạt Cà Phò Forum, với khoảng 7 ních thườngxuyên bị ban và bị dọa ban, Trung Tướng chịu tên Tê Cu Tổng Quản đuổi dứtđiểm đéo cho laivãng, cùng nhiều Cộmcán Đốitượng khác. Tội chính: Chưởi bậy địtconmẹ hehe địtconmẹ quá Bựa.

Bựa Lốc rađời, kêu Quán Bựa.

Khoảng 1/2 năm đầu, Trung Tướng tuyền giặt bài đã bốt Cà Phò, bốt lại Quán.

Khoảng 1/2 năm tiếp, Trung Tướng xiền vật dữdội, định bỏ Quán, huyềntuyền không bốt bài không câu vìu không cồngmăng. Bựa chuồn tứtán.

Cuối tháng April 2009, nhậnra tinhhoa mình khôngthể pháttiết tại bấtkỳ đâu, Trung Tướng giảm tầnsố đong xiền, tậptrung đong Bựa.

Bựa đông dần đông dần.

(2) Bựa Thốngkê

Trải hai niên, thànhtựu Bựa đo như sau:

– Tổngsố Bài Biên: 225. Trungbình 3 ngày/bài. Vượt xa dững lácải VNExpress hay DanChi ngànnăm cốpbết. Nếu xét từ April 2009, năngsuất Bựa đạt 2 ngày/bài.

Bựa Bài tuyệtđối không cốp-bết. Trung Tướng từng cốp 1 bài Cà Phò (ghi nguồn đoànghoàng tấtnhiên), dưng xóa ngay, bởi cốp/bết khôngthể là nănglực Bựa cốtlõi.

– Tổngsố Lừa Biên: 5. Cả 5 tển đều là đệ Trung Tướng, và đều camkết không gởi bài ngoài Quán.

– Tổngsố Bựa, tức Bựa Viên: khó thốngkê. Trung Tướng đoán quãng 300. Là bọn từng chưởi địtconmẹ hehe địtconmẹ cùng Trung Tướng suốt hai niên qua. Quansátviên không tính.

– Tổngsố Bựa Cồngmăng: 39,700. Trungbình 175 cồng/bài, không kể giảnhời cồng của Trung Tướng. Cồng Bựa đaphần giátrị, đủ dựng 300 lốc Lừa chấtlượng chótvót, và là lýdo Trung Tướng không quit Yahoo360+ dù All Know Thats Bullshịt.

Các Bựa tậntình gồm (cóthể còn sót vôkhối hehe): em Hê, em Nga, em Rô Xinh, em Hương Điêu, em Đậu Chín, em Thao Phan, em Phạm Phòng, côgiáo Thảo (cô Bé?), tên Thiếu Bựa, tên Sỹ Già Dâm, tên Nhất Bìu Dài, tên Cò Lả, tên Tôi Vua, tên Đốc Tờ, tên Thầy Lang, tên Đội Cấn, tên Cẩm Hói, tên Khùng Hói, tên Tèo Hói, tên Dũng Hói, tên Cà Pháo, tên Việt Khắm, tên Ép Cờ Vàng, tên Phọt Phẹt, tên Sư Thứ, tên Kẹt Xe, tên Nguyên Soái, tên Ai Đấy, tên Lìu Tìu, tên Ba Bửa, tên Chém Gió, tên Chim Chím, tên Ngầu Bín, tên Ai Sất, tên Gì Sất, tên Bia, tên Tít, tên Bít, tên Bét, tên Phích, tên Phập, tên Bản, tên Thần, tên Hục, tên Cũ, tên Ga, tên Vích, tên Cường Dương, tên Phá Điền, tên Tí Lai, tên Phân Ngâm, cô Khỉ Lét, cô Năm Lét, cô Lãng Lét, cô Tây, cô Ranh, cô Hoa, cô Boi, cô Vè, cô Nấm, cô Tân, cô Mã.. đông tóe dắm chưa nhớ hết. Trung Tướng triân các đồngchí.

– Tổngsố Bựa Vìu: 1,267,000. Trungbình 1,800 vìu/ngày. Riêng từ April 2009 đạt 3,500 vìu/ngày. Thờigian gần đây đạt 5,000 vìu/ngày. Unique Visitors trungbình 250 Lừa/ngày. Thờigian gần đây đạt 900 Lừa/ngày.

(3) Bựa Lốc Chủ

Trung Tướng đăng mẹ hình để chibộ đỡ tòmò nhế.

(May 21st, 2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Hômnay: Today (Hôm nay).
– Khaitrương: Open (Khai trương).
– Bấucấu: Report (Bấu cấu).
– Hoàncảnh: Background (Hoàn cảnh).
– Sinhhoạt: Join (Sinh hoạt).
– Thườngxuyên: Continuously (Thường xuyên).
– Dứtđiểm: Definitely (Dứt điểm).
– Laivãng: Loiter (Lai vãng).
– Cộmcán: Dangerous (Cộm cán).
– Đốitượng: Person (Đối tượng).
– Địtconmẹ: What the fuck (Địt con mẹ).
– Hehe: Hey (He he).
– Rađời: Born (Ra đời).
– Dữdội: Intensively (Dữ dội).
– Huyềntuyền: Completely (Huyền tuyền).
– Cồngmăng: Comment (Cồng măng).
– Tứtán: Everywhere (Tứ tán).
– Nhậnra: Find out (Nhận ra).
– Tinhhoa: Elite (Tinh hoa).
– Khôngthể: Cannot (Không thể).
– Pháttiết: Grow (Phát tiết).
– Bấtkỳ: Any (Bất kỳ).
– Tầnsố: Frequence (Tần số).
– Tậptrung: Focus (Tập trung).
– Thốngkê: Stats (Thống kê).
– Thànhtựu: Achievements (Thành tựu).
– Tổngsố: Total (Tổng số).
– Trungbình: Average (Trung bình).
– Lácải: Feuilleton (Lá cải).
– Ngànnăm: Forever (Ngàn năm).
– Cốpbết: Copy and paste (Cốp-bết).
– Năngsuất: Productivity (Năng suất).
– Tuyệtđối: Absolutely (Tuyệt đối).
– Đoànghoàng: Decently (Đoàng hoàng).
– Tấtnhiên: Of course (Tất nhiên).
– Nănglực: Ability (Năng lực).
– Cốtlõi: Core (Cốt lõi).
– Camkết: Commit (Cam kết).
– Quansátviên: Observer (Quan sát viên).
– Giảnhời: Answer (Giả nhời).
– Đaphần: Most (Đa phần).
– Giátrị: Valuable (Giá trị).
– Chấtlượng: Quality (Chất lượng).
– Chótvót: High (Chót vót).
– Lýdo: Reason (Lý do).
– Tậntình: Enthusiastic (Tận tình).
– Cóthể: Maybe (Có thể).
– Vôkhối: Lot (Vô khối).
– Triân: Grateful (Tri ân).
– Đồngchí: Comrade (Đồng chí).
– Thờigian: Time (Thời gian).
– Chibộ: You comrades (Chi bộ).
– Tòmò: Curious (Tò mò). 1. #1 by Cu To Như Phích on 2010/05/23 - 11:22

  Chấc mầng Bựa Quán
  Congratuation Smegma Kiosk
  Поздравление Быa Kиоск.
  Chấc thằng Tướng mày tỉn phò nhiều để lấy sức khỏe mà có cảm hấng biên bài.
  Đụ má thằng Thiếu bựa, mầy cút mẹ sang webtretho mà sinh hoạt. Tự diên sinh tha hóa biến chất. Fuck you.

 2. #2 by thuoc115.com on 2010/05/23 - 11:32

 3. #3 by thuoc115.com on 2010/05/23 - 11:40

 4. #4 by thuoc115.com on 2010/05/23 - 11:44


  lời
  Bao hẹn thề giờ người đã quên hết cất bước quay lưng lên xe không nói câu tạ từ. Bỏ lại Toàn cùng cặp mắt to tướng nhìn Thu đi cùng thằng khác.Nghe tim nhói đau khi thấy Thu ngồi Lệch (Lexus) Thu không thích Vespa Toàn cưỡi Thu ham đi Lệch (Lexus) cơ. Bây giờ Toàn chẳng thèm Vespa nữa, thoáng thấy Thu đi xa xa anh lại ra đứng đần. Nhìn Lexus mà thèm vãi cả đái, thò tay vô quần gãi gãi. Lê lê bước chân anh lướt ra hàng Đường, thẳng ngay Quán Thánh phi lên, anh ra Đặng Dung.
  Quyết tâm quả này Toàn đặt xe múc hết hot Pennies, nếu lên được Lệch (Lexus) thì anh mới quyết chí cưa Thu. Này Thu ơi cưỡng đi khi giờ đây tiền đầy 2 túi!
  Từ khi múc Pennies Toàn chỉ thua là thua, đòn bẩy ra đê chỉ còn lại mỗi 2 nghìn ăn bánh mì, hôm sau chết đói phê lòi cả tói. Rồi túng quẫn nên anh đành lừa xe ông chú PVA ăn vài phiên. Dù đã trúng chưa mua Lệch (Lexus) vẫn muốn cày sâu.
  Bao hẹn thề giờ người đã quên hết cất bước quay lưng lên xe không nói câu tạ từ. Bỏ lại Toàn cùng cặp mắt to tướng nhìn Thu đi cùng thằng khác.Nghe tim nhói đau khi thấy Thu ngồi Lệch (Lexus) Thu không thích Vespa Toàn cưỡi Thu ham đi Lệch (Lexus) cơ. Bây giờ Toàn chẳng thèm Vespa nữa, thoáng thấy Thu đi xa xa anh lại ra đứng đần. Nhìn quả Lệch (Lexus) mà thèm vãi cả đái, thò tay vô quần gãi gãi. Lê lê bước chân anh lướt ra hàng Đường, thẳng ngay Quán Thánh phi lên, anh ra Đặng Dung.
  60 một triệu còn lại VSP đánh hay chăng?! Nếu không được Lệch (Lệch) thì anh sẽ táng cái Locin. Rồi Big Boy cú xa (củ xả) nên giờ đây mặt Toàn đần thối…
  Cầm đống chiếu phi ra chợ Đồng Xuân ngồi buôn,bán được 2 chiếc thì mặt Toàn đã to phình như cái bình. Đâm ra anh chán mang màn đi bán.Rồi lên 319 làm chim lợn chúa, quanh quanh múc con nặng mông, cầm vài tháng chưa lên line nào tên mãi là down.

 5. #5 by philosopher on 2010/05/23 - 11:50

  Dẫn nhời tên Bựa: Đến trước mặt Ông Cụ Hà Tĩnh ngâm “Nhất nhật tại tù” mà ổng ngâm lại “Thiên thu tại ngoại” thì đúng là Ông Cụ thật

  –> Thật cái cục cứt. Thấy bảo “Ngục Trung Nhật Ký” là do Ông Cụ đạo văn của người khác. Cho dù có đọc hết cuốn thì ổng cũng chả biết là cái đéo gì

 6. #6 by Khoai Tây on 2010/05/23 - 11:55

  Chàomừng 2 niên ngày Tên Bựa lập Quán, tên Bựa đã tự tăng độbựa củahắn lên một level mới bằngcách tựxưng Dì. Pêđê quá, pêđê quá.

  Việtnam đang trong thờikhắc chuyểngiao lịchsử. Hoặclà sống ngẩngcaođầu, hoặc chết trong hổthẹn. Tây xinphép Chi bộ cốpbết bài của tên bựa Chấn Trần viết Tết năm 2009 để toànthể bựaviên singẫm. Hãy ngẩngcaođầu ngướcmắt kính Trời, mong Trời thươngxót mà bancho nước Lừa một conđường sống, được làm người và được ngẩng cao đầu.

  Kính Trời – Trời sẽ thươngxót chúngta!
 7. #7 by bolaonhamnhi on 2010/05/23 - 12:08

  Địt cụ TT  kèn to! Khai sáng tiếp cái vụ Ông Cụ tái sinh đi. Hoang mang đéo tả.
  Còn cái bản mặt mốc của tên @Bựa, bựa viên nào muốn phụt dắm thì vào gúc ra hàng rổ, tha hổ ỉa. Hố hố…

 8. #8 by Khoai Tây on 2010/05/23 - 12:11

  Yahoo dỏm cốt pết mãi điếu được. Chi bộ đểu vầu đây đọc nhế: Kỷ Sửu và vận hội mới cho Việt Nam.

 9. #9 by Cocacola on 2010/05/23 - 12:16

  @ Chú Thiếu:


  Tu là việc tốt, nhưng chú đủi tông từ fan hâm mộ phin heo mới K-pop sang Triết Mật Tông đột ngột quá. Nhẽ chẳng ổn!

  Biết rằng gái lứa 8X cỡ chú thì xấu xa nhiều hơn thánh thiện nhưng chú chấp bỏn làm điếu!

  Chơi phò mặc dù không phải thượng sách nhưng cũng là một thú vui tâu nhã, ít ra nó cũng làm chú bớt ác cảm với gái! Nhể!

  Quay tay mãi chú sẽ cảm giác tội lỗi lắm lắm, ít ra là với Thượng Đế vì đã qua mặt Ngài. Ngài sinh ra tay chú đâu phải để quay! Mặc cảm
  tội lỗi lớn dần khiến chú nghĩ chú phải vứt bỏ mọi sự mà đi tu để chuộc lại lỗi lầm mới Ngài. Ấy là bạn Freud anh bản nói thế về trường hợp chú, anh biết điếu!

  @Tướng: Dì khoe phò chính ủy dì có hàng đống, anh từng kỳ vọng (expected) rằng khi nầu anh cần, mật thư cho dì là có ngay. Thế nhưng giờ dì bẩu dì phẩy hỏi em Rô nữa thì thôi rồi, muối mặt quá đi !
 10. #10 by Mỳ tôm trứng on 2010/05/23 - 12:18

  Nhớ thời 198x Trung Tướng chơi Pac Man được tới 250,000 điểm. Sau đọc bấu mới biết vôđịch thếgiới năm nẳm là 220,000.<Hoàng Bờm>.
  Sư bố thằng Hoàng Bờm. Câu trên có thể được coi là lời phát biểu giản dị và khiêm tốn nhất trong ngày ở xóm Nhà Thổ. Đặc trưng của bệnh Vĩ cuồng. Cái buồi gì cũng muốn xưng nhất. Chả khác đéo gì những thằng bụng béo, đầu bóng, óc bắp ngô và có ô tô đón ở chung quanh. Đang phát, ngẫn hay sao tự nhiên lại nhẩy lên làm Dì như Tin tin.Hố hố hố

 11. #11 by Khoai Tây on 2010/05/23 - 12:28

  Lão sư phụ này không phải người thường. Khuôn mặt là một chữ MA đáng sợ.

 12. #12 by thuoc115.com on 2010/05/23 - 12:51

  Ối chết mẹ vì cười. Địt mẹ Sĩ già và mụ Lét Bựa Hoang Phò làm đéo gì phải kích đểu anh. Đợt vừa rồi anh bận, đéo ngồi chém gió được.

 13. #13 by hùng hục on 2010/05/23 - 15:13

  Chiều mưa buồn như con chuồn chuồn!

 14. #14 by otocu on 2010/05/23 - 15:32

  Tên Tướng thấy Ông Cụ phẩy nên hoang mang? Rồi lại cái gì lạnh người, đổ vỡ? Cả chi bộ sao không ai bị vậy? Hắn bị Ông Cụ ghét? Nhẽ kiếp trước của hắn là Anh Ba? Bởi chỉ có Anh Ba mới bị Ông Cụ thù đến tận xương tủy như vậy?

 15. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/23 - 15:40

  Cô Sóng mới cô Phơ lâu lắm mới ghé Quán ha. Dì chầu các cô hehe.

   

  Mẹ cô Năm cũng lâu lắm mới thấy mặt, thì ỉa ngay cho một đống xìbam bầnnông đéo chịu.

   

  Dì đi ngủ một tí nhế, tối giảnhời chibộ.

   

  Dì Trung Tướng kínhyêu.

 16. #16 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/23 - 15:59

  Bạn Trần Đình Bá tiếptục có ýkiến về vấnđề đườngsắt caotốc:

  http://www.tienphong.vn/kinh-te/500955/can-khon-ngoan-tranh-vet-xe-do-cua-nhat.html#

 17. #17 by daidao on 2010/05/23 - 16:35

    Địt mẹ, sao post hoài không được vậy ta.Ức chế kinh.

 18. #18 by daidao on 2010/05/23 - 16:42

     Địt mẹ, tên bựa biên một bài về đường sắt cao tốc đi. Chủ đề này đang nóng, Lừa đi đéo đâu cũng thấy bàn rôm rả đéo chịu y như vụ moi xít năm ngoái.

   
 19. #19 by audi_6789 on 2010/05/23 - 18:34

  Sozì chi bộ. Trong còm trước A không nói thoát ý, sơ mọi người hiểu nhầm. Cho A đính chính chút nhé:
  A nói về v/đ được khai sáng rùi thay đổi nhân sinh quan và thay đổi luôn cách GD chồng chỉ là đùa vui thôi. Thay đổi nhân sinh quan và cách tư duy là sự thật, còn chồng thì không chịu đc nhiệt của Quán nên lâu lâu A rọi đèn pin cho ảnh thấy rõ hơn thôi. Đ/v với những người xung quanh mình có ảnh hưởng thì mình cố gắng cho họ biết tới Quán Bựa; ai chịu đc nhiệt thì OK lắm, còn ai bị sốc thì mình “dịch” lại cho thoát ý những lúc thích hợp.

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 17:07

   Liềnbà phải biết dậy chồng

   Dậy con, dậy chó, dậy ông lánggiềng..

 20. #21 by Đại Nguyên Soái on 2010/05/23 - 18:56

  Địt mẹ. Hóa ra là ngày SN của Quán ah. Thế mà em đéo biết để vầu ị một bãi chầu mừng.

  Dạo này nhiệt độ lên cao quá TT bị điên mẹ nó rồi. TỰ dưng chiển đổi giới tính xưng Dì. Hảm lìn đéo chịu nỗi.
  Cái vụ ông Cụ chả nhẽ kinh như nhời TT .
 21. #23 by ru em bằng tiếng sóng on 2010/05/24 - 09:14

  Lăn tăn vụ nghi ông cụ tái sinh.

  Bữa ni Sóng rảnh. Mún chia xẻ với chi bộ một kỷ niệm ấu thơ. Chiện luân hồi.

   

  Hồi xưa.

  Vùng quê heo hút, chó ăn đá gà ăn muối.

  Dân quê kháo nhau, một bé gái bị ma nhập. Cu Sóng tò mò, tới nghía thử.

  Bé mù chữ, xinh xắn, hiền lành, đen thùi lùi. Gốc Lừa Miên, sợ “cáp duồn”, gia đình chạy dạt về đây.

  – Anh cũng nghi em là ma hả?

  – Đâu có, anh tới chơi thôi, cho bé trái bắp nè.

  – Cám ơn anh, em buồn lắm, hổng bạn bè nào dám chơi với em hết trơn.

  – Sao vậy?

  – Vì em lỡ kể cho tụi nó nghe những thứ mà em hay nhớ lại trong đầu.

  – Có sao đâu? Cái đó người ta gọi là tưởng tượng hay mơ mộng. Bọn bạn em bậy quá.

  – Ừa, em nhớ sao nói vậy chớ có xạo ra đâu. Anh biết hôn, hồi xưa nhà em giàu lắm, hổng phải nghèo như bi giờ. Ba mẹ em sang trọng lắm, hổng phải nông dân như giờ. Có xe hơi nè, đàn nè, em có phòng riêng, nguyên tủ quần áo, bàn trang điểm… Em đi học, mặc áo dài, người ta hay kêu là nữ sinh Gia Long…

   

  Nghe tới đó, cu Sóng co giò bỏ chạy lun.

  Dám nhỏ này, lần quần sao đó, đã né được suất cháo lú trước giờ đầu thai.

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 17:05

   Côngnhận dững trảinghiệm nhưvậy là rất hoangmang.

 22. #25 by Thích Đủ Thứ on 2010/05/24 - 09:18

  Chúc mừng tên Tướng thối nhé!
  Hắn phải dự phòng và tìm phương án duy trì cái lốc này trong mọi trường hợp!
  Tỉ như phải có thằng thay thế trong trường hợp tên Tướng ốm đau, hoặc bị hư hỏng một vài bộ phận nào đó mà không biên lốc được chẳng hạn!

  Bi giờ tự nhiên cái lốc này tèo bụp một phát thì quả là lãng phí lắm lắm!

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 17:04

   Ừa ừa. Lốc tèo đéo quantrọng, miễnlà Tinhthần Bựa bấtdiệt.

 23. #27 by phangamam on 2010/05/24 - 10:18

  Chầu chi bộ đểu !

  Hôm nay vầu mới biết SN quán bựa đã qua, tiếc quá không kịp ném cứt, phụt dắm vào đúng lúc, ôi tiếc quá.

  Chúc cả nhà vui vẻ sẵn bom đạn vãi lung tung và mãi mãi.

  DM cũng tại tuổi già sức yếu mấy hôm mệt quá, tối lại thức xem mấy thằng đi tơ và eng éc tỉn nhau ở Béc beu beu, chán đéo chịu được.

   

 24. #29 by Thảo Phan on 2010/05/24 - 12:44

  Nhìn fút đoán bo đì: TT cao chưa đến 1,7m; nặng chưa đến 66kg. Chắc chắn đới!

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/24 - 17:02

   Đúng phết. Em Thảo Phan mần nghề gì ta? Nhântrắcviên? Dì yêu em.

 25. #31 by ru em bằng tiếng sóng on 2010/05/24 - 13:02

  @ ai đó

  Nhìn ảnh đoán người, những phần thấy được lẫn những phần khó thấy, đều đẹp

 26. #33 by Đại Tá Việt on 2010/05/24 - 23:59

  Lâu không vào quán bựa vì bận quá, vợ vật, con vật, xiền vật. Thôi nhân sinh nhật quán Bựa phá lệ chửi lão một phen.

  Mịa Trung Tướng, dìm con cá vàng hoài là sâu, post đi nào.
  Hik, đọc cái vụ ông Cụ mà lão Tướng rớt server thấy kinh nhỉ. Nhưng không biết lão có nghĩ là vong ông Cụ phải trả nợ cho một số nợ trước khi một biến cố xảy ra mà sau đó không trả được nữa?

 27. #34 by ru em bằng tiếng sóng on 2010/05/25 - 12:06

  Tặng Thảo Phan cô nương (đặng xin lủi dùm Dì Tướng xớn xác)

   

  Em là con gái trời cho đẹp

  Tuối mới mười ba đã đẹp rồi

  Đẹp từ sóng mắt, làn môi

  Mắt nhìn rụng vạn sao trời sông Ngân

                                                   (Trích thơ Bùi Hạnh Cẩn)

 28. #35 by binhnhat on 2010/06/24 - 13:11

  Trung tướng show nốt mấy cái kèn còn lại lên đi.
  i mean 3 in 1.

 29. #36 by micro on 2010/07/07 - 17:05

  Sao cơ? Cái blog này mà tồn tại được 2 năm rồi? Bác này bệnh nặng thật. Ai lại chụp ảnh chân cẳng hàng họ rồi đưa lên blog. Hài vãi.

 30. #37 by chiavoi33 on 2010/09/19 - 09:49

  1978 Sài Gòn có Gióng Thánh táisinh. Địtmẹ tựdưng dưới tượng Phạm Ngũ Lão xuấthiện một Ông Lùn cứ vác cây tre vung tungtóe cười sangsảng, rùi một hôm cũng biến không dấuvết.

   

  Một năm sau…

  1979

   TT chui lò và nước lừa…???