Hiếp một con điên (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần mào chỗ nầy)

Quầnchúng Thành Phố bọn lứa U40-U70 hẳn khôngthể quên Châm Điên (*).

Châm Điên năm nẳm chừng hăm bẩy hăm tám, nguyên giáoviên Thểdục Cấp Ba Lông Miên, điên vì ngẫunhiên.

Gốc điên của Châm Điên rất hoảng. Thằng Bông Điên nguyên ngườiyêu con cỏn khai, hai đứa đang đong đứng nhau, thốtnhiên Châm Điên sụn chân ngồi trúng hòngạch vỡ, nhỏm dậy thì mặt đập mẹ trán thằng thẳng, ngã quay, huyếtlình tuôn, máucam xổ, điên luôn (**).

Nghe philý tòi dắm. Quầnchúng buộctội Bông Điên chơi Châm Điên chửa rùi đếch cưới mà cỏn hóa điên, chứ đéogì chẩy máu sâu điên?

Bông Điên cãi rất ghê, dưng chẳng địch nủi Đámđông Giậndữ. Gáimú sợ thẳng tóe đái. Trẻtrâu trêu thẳng nơinơi.

Rốtcuộc Bông Điên hóa lẩnthẩn. Hehe Trung Tướng bẩu Bông Điên lẩnthẩn vì ngẫunhiên.

Chiện Bông Điên kể sau nhế.

***

Châm Điên bị pama gởi vầu Trại Tâmthần Lông Miên. Bácsĩ trỏng khám bẩu Châm Điên điên RLNC Sơphát, cho làm Huấnluyệnviên Thểdục kiêm Cấpdưỡng, lại cho sinhhoạt Đoàn, ngủ phòng Ytá, ưutiên hết nhẽ (***).

Dưng cứ vài tháng, Châm Điên lại một lần trốn Trại.

Trung Tướng thật, chưa một Bà Lừa nầu hấpdẫn bằng Châm Điên trốn Trại. Xinlỗi các Quý Cô hehe.

Da mật, vai mảnh, bụng congcong, hông rộng, vú cao, bướm căngphồng. Châm Điên trầntruồng bátphố.

Nhìn Châm Điên trầntruồng bátphố, sẽ không ai nghĩ cỏn điên, mà lẩmbẩm, ồi địtmẹ, đéo đâu ra Liềnbà nuột thế. Như mâm Tiểutáo không lồngbàn phơi giữa Ngãnăm.

Trung Tướng thích nhất quả bụng congcong của Châm Điên, chỗ dưới dốn một tẹo và trên bướm một tẹo ý, tưởngtượng búng coong phát, nó nẩy phựt như trái banh.

Trung Tướng thích nhì quả bướm căngphồng của Châm Điên, dù nó luôn bị cạo trọc như lốc trông khiêudâm bỏmẹ. Quầnchúng kháo bọn bácsĩ Trại cạo bướm Châm Điên đùa nhau, dưng Trung Tướng đoán bọn giaiđú cạo cỏn tránh rận mu, bịnh triềnnhiễm phổbiến nhất thời thởi.

Khoaitây nghiêncứu, rầng 100% Ông Điên bị lạmdụng tìnhdục cách nầy cách khác. Nhẹ thì cấu mông nặn vú, nặng thì hiếp tốt tấtnhiên.

Cũng Khoaitây nghiêncứu, rầng 20% Ông Người dính điên ít nhất một quắn trong đời.

Châm Điên phải được hiếp.

Trung Tướng phải hiếp Châm Điên.

Năm nẳm Trung Tướng mười ba tuổi.

***

(Dừng bốt, đi hiếp một con điên hehe)

(@2005)

(*) Thành Phố & Con Điên & Uthers: Tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Huyếtlình: Dângian quen gọi Máu Lồn.

(***) RLNC: Tên một chứng điên hay gì?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Quầnchúng: Mass (Quần chúng).
– Khôngthể: Cannot (Không thể).
– Giáoviên: Teacher (Giáo viên).
– Thểdục: Fitness (Thể dục).
– Ngẫunhiên: Random (Ngẫu nhiên).
– Ngườiyêu: Lover (Người yêu).
– Thốtnhiên: Suddenly (Thốt nhiên).
– Hòngạch: Brick (Hòn gạch).
– Huyếtlình: Cunt blood (Huyết lình).
– Máucam: Nose blood (Máu cam).
– Philý: Absurd (Phi lý).
– Buộctội: Accuse (Buộc tội).
– Đéogì: What the fuck (Đéo gì).
– Đámđông: Crowd (Đám đông).
– Giậndữ: Angry (Giận dữ).
– Gáimú: Girls (Gái mú).
– Trẻtrâu: Children (Trẻ trâu).
– Nơinơi: Everywhere (Nơi nơi).
– Rốtcuộc: Eventually (Rốt cuộc).
– Lẩnthẩn: Foolish (Lẩn thẩn).
– Hehe: Hey (He he).
– Pama: Parents (Pa ma).
– Tâmthần: Psychiatry (Tâm thần).
– Bácsĩ: Doctor (Bác sĩ).
– Sơphát: Rudimentary (Sơ phát).
– Huấnluyệnviên: Trainer (Huấn luyện viên).
– Cấpdưỡng: Kitchener (Cấp dưỡng).
– Sinhhoạt: Activate (Sinh hoạt).
– Ytá: Nurses (Y tá).
– Ưutiên: Priority (Ưu tiên).
– Hấpdẫn: Attractive (Hấp dẫn).
– Xinlỗi: Sorry (Xin lỗi).
– Congcong: Curvy (Cong cong).
– Căngphồng: Swelled (Căng phồng).
– Trầntruồng: Naked (Trần truồng).
– Bátphố: Walking (Bát phố).
– Lẩmbẩm: Muttering (Lẩm bẩm).
– Địtmẹ: Fuck (Địt mẹ).
– Liềnbà: Woman (Liền bà).
– Tiểutáo: Upper class cusine (Tiểu táo).
– Lồngbàn: Foods cover (Lồng bàn).
– Ngãnăm: Five road cross (Ngã năm).
– Tưởngtượng: Imagine (Tưởng tượng).
– Khiêudâm: Sexy (Khiêu dâm).
– Bỏmẹ: Totally fucked (Bỏ mẹ).
– Giaiđú: Dirty guys (Giai đú).
– Triềnnhiễm: Infectious (Triền nhiễm).
– Phổbiến: Common (Phổ biến).
– Khoaitây: Foreigner (Khoai Tây).
– Nghiêncứu: Research (Nghiên cứu).
– Lạmdụng: Abuse (Lạm dụng).
– Tìnhdục: Sex (Tình dục).
– Tấtnhiên: Of course (Tất nhiên).
– Minhhọa: Illustrations (Minh họa).
– Nhấtthiết: Mandatory (Nhất thiết).
– Dângian: People (Dân gian). 1. #1 by Minh Dũng on 2010/05/20 - 22:37

  Đây, các bạn tiến sỹ, giáo sư Lừa trong vụ hạt thóc 3000 năm mới gọi là vãi đái http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/05/3BA1C03D/. Thử cái nhé, chi bộ thử bàn cái xem, cần đéo gì phải giáo sư với chẳng tiến sỹ:

  1. Văn hóa Đồng đậu cách đây 3000 năm. Thử xem
  – Được phát hiện năm 1962 – Tham khảo chỗ này 
  – Đề tài “Hùng Vương dựng nuớc” bắt đầu 1968, kết thúc 1971 xác lập khái niệm Văn hóa Đồng đậu – Tham khảo chỗ này.
  Địt mẹ vãi cả cứt với các bạn. Các phương pháp cơ bản nhất để xác định niên đại của mẫu vật đéo bao giờ làm. Đùng phát cho nó số 3000.

  Đây các phương pháp xác định niên đại, tham khảo chỗ này
  – Xác định niên đại bằng cacbon phóng xạ
  – Xác định niên đại bằng uran-chì
  – Xác định niên đại bằng uran-thori
  – Xác định niên đại bằng kali-agon và xác định niên đại bằng agon-agon

  2. Tìm được cái mẫu vật, thấy giống mẫu tìm thấy từ hồi 196x. Bảo ngay là Đồng đậu, bảo ngay là 3000 năm.

  3. Thấy mấy hạt thóc, mang về chắc quăng vào chỗ nào ẩm ẩm đéo sờ đến thấy nó tí tách nẩy mầm. Rồ dại lên, lu loa thủ dâm cả lũ với nhau là hạt thóc 3000 năm nẩy mầm. Địt mẹ thằng VOV còn bảo 3500 năm, địt mẹ vãi dắm.

  – Nhìn cái chỗ đào được hạt thóc, cách mặt đất chỉ hơn mét. Thằng ngu nào bảo 3000 năm trước nó vẫn thế?
  – Phát hiện xung quanh hạt thóc có tro và gạo cháy. Giáo sư bảo có thể đấy là môi trường tạo điều kiện yếm khí tuyệt đối.

  Thôi đéo nói nữa, địt mẹ nền khoa học Lừa, địt mẹ giáo sư tiến sỹ Lừa đi ăn cứt hết cả lũ.
 2. #2 by hùng hục on 2010/05/20 - 22:41

  Thôi đéo nói nữa, địt mẹ nền khoa học Lừa, địt mẹ giáo sư tiến sỹ Lừa đi ăn cứt hết cả lũ.@minh đăng


  Hố hố chết cười, Lừa làm lồn có nền khoa học mà Đăng chưởi hở Đăng!


 3. #3 by Minh Dũng on 2010/05/20 - 22:44

  Fin Shutter Island mà giờ Bựa mới đao. Nó chiếu ở mẽo từ tháng trước rồi. Fin này phụ nữ trẻ, nhất là phụ nữ có con nhỏ nên tuyệt đối tránh, vì có mấy cảnh xem sẽ bị ám ảnh, không tốt. Nhưng tin hoa tuyệt đối nên xem.

 4. #4 by Cocacola on 2010/05/20 - 22:48

  @Dũng: Đã bẩu là khi nầu bón quá, thèm rau thì hẵng xơi món cải bấu đảng nhé. Đã quán triệt là cải cả rổ, chuối cả nải rồi mà chi bộ còn xơi để rồi vầu đây tức tối là sâu là sâu!


  Bao lâu nay anh đâu còn tốn xiền mua báo, TV cũng chẳng coi đài Luas, thỉnh thoảng thèm chất xanh thì ghé qua Vn Ết Pết tí để gọi là ôn lại Lừa ngữ tí cho khỏi quên ấy mà ! Các cô các chú cũng nên học tập anh dần là vừa! Nhớ !
 5. #5 by Minh Dũng on 2010/05/20 - 23:00

  Hố hố chết cười, Lừa làm lồn có nền khoa học mà Đăng chưởi hở Đăng!

  @ Hục: Địt mẹ, nó cứ cho thằng nông dân cuốc ruộng thấy mảnh sành, ồ lên giống đồng đậu quá. Thấy hạt thóc, thả nước thẩy nẩy nẩy, ồ lên thóc 3000 năm thì còn ngửi được. Chứ lôi cả đống ra tung hê nhau, địt mẹ không chửi biết làm gì, chẳng nhẽ sai chó ra ỉa mõm bỏn. Đây bỏn đây:

  Giáo sư Nguyễn Lân Cường: Con bạn Lân Nguyễn
  Nguyễn Văn Bộ: Viện trưởng viện Khoa học Lừa
  Tiến sĩ Lâm Thị Mỹ Dung: Chủ nhiệm Bộ môn Khảo cổ học (Khoa Lịch sử, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn)
  Giáo sư Đào Thế Tuấn: nguyên Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô
  Tiến sỹ Lê Huy Hàm: Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp ( địt mẹ bọn lá cải biên thành Lê Duy Hàm mà có thằng nào cải chính đính chính đéo đâu)
 6. #6 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/20 - 23:10

  Quả phin Muholland Dr. ngon đấy, cảmơn bạn Phích.

 7. #7 by hùng hục on 2010/05/20 - 23:20

  @Dũng


  Cuối bài bọn chả bẩu gửi nước ngoài phân tích bằng AMS mả mẹ gì còn gì! Mỗi tội hơi hồ đồ kèn sáo nhạc nhẽo tí thôi! Báo mà, phải có tí hoành tráng nó mới vui!
 8. #8 by mit.annam on 2010/05/20 - 23:30

  Năm nẳm XimCaĐiên lên cơn lần thứ nhất.  Ẻm phóng xe đạp vù vù khắp đường phố của thủ đô Nam Lừa, miệng lảm nhảm hát “….người hẹn cùng ta đến bên bờ suối, rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếuuuuuu…..”  Ẻm leo cả lên cột điện dòm vào phòng thằng Tây trong lúc nó đương chơi phò, gọi  hú hu hú hu cúc cu cúc cu.  Gặp các anh đang công tác tại nhà dân, ẻm hỏi :”Hút thuốc không?”, thế là thò tay vào ống quần vặt luôn vài sợi, nhét ngay vào tay.  Mít chứng kiến nhiều anh dãy lên như đỉa phải vôi …há há há

  Một ngày XimCaĐiên bị bắt về phường.  Tếu, con gái XimCaĐiên hơn Mít vài tuổi, chạy qua gọi ma em: ” Cô ơi cô ơi, chúng nó nhốt mẹ cháu trên phường.”  Ma em nói:”Được rùi được rùi.  Mày ngủ lại đây với Mít.  Tối rùi. Mai tao lên xem sao.”  Nữa đêm gà gáy về sáng, các anh tới đập cửa rầm rầm rầm rầm: ” Lên đón con mẹ điên về đi!”  Ma em phản đối: “Khuya rùi.  Sáng tính!”  Các anh xuống nước: “Con mẹ điên hát gào chửi bới tru tréo suốt đêm, chúng tôi không ngủ được.  Kinh quá!”  Ma em theo các anh về nhận người.  Ra đến cửa XimCaĐiên còn ngoáy đầu gân cổ to dư chiếc đũa, miệng răng cái mất cái còn, mắt trợn trông kinh người: “Chào các đồng chí bú tí đồng bào!” Há há há  Ma em cười duyên: “Nó điên, các anh đừng chấp!”

  Về đến nhà ma em bảo:” XimCaĐiên, mày điên khôn bỏ mẹ!” Ẻm chỉ cười. 

  XimCaĐiên giờ đang hưởng già tại tư bản thối nát, và Tếu đã tốt nghiệp cao học về giáo dục. 

  Bi hài kịch của một thời!

 9. #9 by Hoàng Việt on 2010/05/20 - 23:37

  Nguyễn Văn Bộ: Viện trưởng viện Khoa học Lừa

  Bấy lâu nay tôi được nghe nhiều về tình hình KH trong nước mà thấy buồn, nhưng nhìn lại tình hình khoa học của viện tôi trong VKHVN còn thấy buồn hơn.

  Nó không còn là môi trường khoa học nữa, một công ty cũng không phải, mà nó chỉ là một nhóm làm ăn cái công việc được gọi là nghiên cứu khoa học. Một viện nghiên cứu cấp quốc gia mà hầu như không có sinh hoạt khoa học (không muốn nói là không), không thư viện KH, không tạp chí. KHông những không có chính sách thu hút những người làm khoa học, mà còn có chính sách “đuổi bớt” những ai làm khoa học nghiêm túc hoặc có tiềm năng trở thành những nhà khoa học. Đẻ tài khoa học CB năm vừa rồi cũng may chỉ có duy nhất một người đạt yêu cầu tối thiểu của Quĩ. Cơ quan toàn thấy lãnh đạo (4 viện trưởng viện phó) các phòng thì mỗi phòng chỉ có 2-3 người một phòng và ảm đạm hơn 2-3 người này cũng hầu như mỗi người một góc. Đời sống anh em ngoài tiến lương được bộ TC cấp cho thì phần lớn anh em đều không có thu thập gì thêm đáng kể. Hàng ngày đến cơ quan anh em chơi là chính!

  Lãnh đạo thì thật sự là những “quí” ông sướng với đầy đủ ý nghĩa, nhà lầu xe hơi, đời sống giầu có. Cơ sở vật chất của nhà nước cứ vô tư sử dụng, không cần biết đến trách nhiệm đến anh em trong viện, và đương nhiên là không có trách nhiệm gì với nhà nước. Hàng năm chỉ có “trách nhiệm” bảo vệ được đề tài của mình với “Hội đồng nghiệm thu” thế là xong. Bảo sao giữ lại người tài người giỏi ở lại cơ quan làm gì cho lắm chuyện.

 10. #10 by Hoàng Việt on 2010/05/20 - 23:40

  Thôi đéo nói nữa, địt mẹ nền khoa học Lừa, địt mẹ giáo sư tiến sỹ Lừa đi ăn cứt hết cả lũ.@minh đăng

  Một đẳngcấp cáctrường đạihọc như nài thì lấy đâu ra dững nhà kinhtế giỏi để điềuhành KT vĩmô ?

  Đại học nước ngoài khi muốn đề bạt một người nào đó lên chức danh khoa bảng như giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp (senior lecturer), v.v…, trường thường gửi đơn của ứng viên cho các đồng nghiệp nước ngoài nhận xét hay bình duyệt……
  Lí do mà VN chưa có đại học nào lọt vào danh sách “top 200” đại học hàng đầu ở Á châu là do thiếu nghiên cứu khoa học và chất lượng nghiên cứu còn kém. Chỉ khi nào các đại học thay đổi tư duy về thế nào là một đại học và quan tâm đến nghiên cứu khoa học thì các đại học của VN mới có khả năng sánh vai cùng các đại học trong vùng và trên thế giới !

 11. #11 by Hoàng Việt on 2010/05/20 - 23:42

  An Hoang Trung Tuong
  17:15 20-05-2010

  Địt lồn bà tấtcả bọn tiếnsĩ Lừa thamgia bànbạc các vướnđề kinhtế.Đang xìtrét mà đọc linh của tên Dáo về đường sắt caotốc (bài của thằng lồn Đình Bá) mà muốn phát khùng luôn

  Địt con mẹ chúngnó. Đéo thể tưởngtượng được chúngnó lấy bằng tiếnsĩ kiểu gì nữa.

  ………………

  Thời của các ổng , giáotrình gốc của VN toàn là loại cổlỗ sĩ,học theo tưtưởng Kinhtế XHCN từ thời Xô Viết những năm 60 . Gần đây có rộ thôngtin về việc đạovăn của các họcgia tưbản kiểu như : Lýthuyết về Tàichính doanhnghiệp của trường ĐH KT quốcdân với Principle of Corporate Finance hay Kinh tế vĩ mô của ông Nguyễn Văn Công ĐH KT quốcdân với Macroeconomics của Mankiw-Harvard hoặc Tài chính quốc tế với International Finance Management….etc, các quyển sách “đạo” thựcchất chỉ sửdụng các kháiniệm của nướcngoài – và các tỉdụ thựctế,các bạn ráosư mềnh đã lấy dững vídụ về VN rấtgần với thựctế .Việc “đạo” sách nứocngoài (theo nghĩa đen ) chính là gópphần đem kiếnthức hiệnđại của TG và đưa vào ViệtNam ( VN có lồn nhà kinhtế học nầu ?). Nhiềungười cho rằng : về mặt phápluật thì nó chưađúng,nhưng về khía cạnh chuyênmôn thì các sinhviên ko những phảnđối mà cười toérắm việc “đạo” này 

 12. #12 by Minh Dũng on 2010/05/21 - 00:03

  @Dũng: Cuối bài bọn chả bẩu gửi nước ngoài phân tích bằng AMS mả mẹ gì còn gì!

  @Hục: Nhìn thấy rồi, tiện tay gúc phát ra cả đống đây này:

  Fee làm mẫy đây này: 

  Nhưng có mẫu nào gửi đi xét nghiệm, gửi xét nghiệm về mà đàng hoàng công bố thì tớ nguyện cắm đầu xuống hố cứt ngay lập tức.
 13. #13 by Cocacola on 2010/05/21 - 00:23

  Hố hố! Ngẫm nghĩ xứ Lừa này bây giờ mộng mị hết thuốc chữa mẹ nó rồi: Hạt thóc 3000 năm tuổi vẫn nẩy mầm, nói cho xe ôm, hàng cá nó nghe, nó vả vỡ mặt!


  Thế mà các nhà: nhà khoa học, nhà khảo cổ, nhà báo … lại cứ ung dung viết đường hoàng ra, tung lên nét cho xa gần cùng đọc mà không hề lăn tăn thắc mắc gì !

  Làm khảo cổ, sinh học kiểu này giống như đi phòng dịch tả mà cho người ra bến xe để chặn dịch mấy năm trước:

  Mẹ, thằng bị bệnh thật thì ỉa chết mẹ rùi, bước xuống giường đéo nủi chứ nói gì bước ra bến xe, thằng mang khuẩn (vi trùng) thì vạch quần nó ra nhòm cũng đéo biết mà vưỡn công bố trên báo đài rằng làm rứa để chặn dịch.

  Riết rồi những chuyện bi hài thế nầy càng nhiều! Cười hết nổi rồi! 
 14. #14 by Minh Dũng on 2010/05/21 - 00:30

  Chi bộ dắm, gúc cái bài “Huyệt trai tân” đê. Mấy đốc tờ ra khai sáng phát xem nào. Nhẽ có cái màng trinh liền ông chỗ dáy tai thật? Em Hương, em Rô, em Nga, các em vầu mà xem kỹ này. Đong giai nó bảo còn tân biết cách kiểm tra này, há há.

 15. #15 by nhất on 2010/05/21 - 01:48

  Sư bố chi bộ anh bận quá không vào chưởi được, tranh thủ vào nhòm và còm tý hehe.
  Có chỗ trong viện khoa học Việt Nam cũng khá phết đấy, anh có thằng bạn làm ở trong cười hà hà nói bỏn đéo nghiên cứu cái trym gì cả, nhưng có quả dự án của trên rót xuống thì cũng xà xẻo được 30%.

   

 16. #16 by nhất on 2010/05/21 - 02:08

  Trung Tướng muốn xem phim HD thì tìm trên mạng, có bọn Lưas bán HDD kiêm chép phim free luôn, có cả phụ đề tiếng Việt, đỡ mất công download.
  Anh vừa đặt 1 quả 1,5TByte mang qua, cái đéo gì cũng có. Chỉ cần nói yêu cầu của mình cho bỏn là nó kiếm được hết.
  Còn muốn đồ hiếm nữa   thì vào đây mà đăng ký, đang  free reg đấy. Còn muốn biết đồ hiếm nào nên xem thì hỏi anh , hehe.
  Còn xem với chất lượng và thoải mái thì nên mua 1 quả HDPlayer chơi movie và nhạc từ HDD, ví dụ như TVIX 7000 series chẳng hạn. Đầu chơi Blueray chất lượng kô tốt hơn mà còn khó kiếm điã. 

 17. #17 by john_reilly668 on 2010/05/21 - 03:15

  Địt mẹ chi bộ toàn phét lác. Cứ kêu báo đảng là lá cải mà ngày lồn nào cũng rúc vô mần cặc trong đó à? NHẽ tuyền phản động đéo tả. cam đâu cam đâu? Mịa, BÁO đảng đấy, lá cải củ cặc

 18. #18 by Phang_Phập on 2010/05/21 - 03:53

  Trung tướng củ cặc, sinh năm 82 phỏng, gặp mấy cái nầy nhá.http://ourways.net/2010/05/em-lam-tinh-voi-bat-ki-ai-voi-dieu-kien-ho-sinh-nam-82/

 19. #19 by EURO on 2010/05/21 - 08:11

  @ Anh Dũng yêu, nhẽ bọn hạtthóc nầy Chungương mình có chủchương cho nó nảymầm và thuhoạch đúng vầu giai đoạn 1000năm Thăng Long Hà Nội, còn gì ýnghĩa thiêngliêng hơn thế nữa chứ?
  Mà em cũng chỉ nghe lớtphớt ở TV thui, dưng nhà mình bẩu bỏn kiếm đựoc nó ở độsâu khoảng 1mét à? háhá, giỏi nhở.

 20. #20 by microwavepointtopoint on 2010/05/21 - 08:14

  Tổ sư cha thằng Thiếu Bựa, cả họ nhà mày ăn cứt thay cơm.

  Thế đã.

 21. #21 by Gia_lamcam on 2010/05/21 - 08:48

  Bọn phản động bi giờ phản động thật!
  Bỏn còn bêu diếu các nhà khoa học của ta thế nầy.
  Bon phản động thật phản động hết chỗ nói!

 22. #22 by otocu on 2010/05/21 - 08:56

  Nghe Cẩm hói phân tích ngắn gọn về Freud, Páp lốp hay thật, lại dễ hiểu. Tổ sư Lừa, cái gì cũng phải mặc định mẹ luôn là sai từ rễ, không, phải là sai từ hạt. Đúng là già hói mần ăn kém nhưng có cái lợi hại gớm.

 23. #23 by Cocacola on 2010/05/21 - 09:10

  Nhẽ có cái màng trinh liền ông chỗ dáy tai thật? @Dũng


  Món này nhẽ hư ảo quá, nghe hơi hướng giống như chấm đỏ trên cổ tay Tiểu Long Nữ của tiền bối Dung Kim đây mà!

  Anh thắc mắc tí, nghe bấu đảng bẩu có giờ trong ngày nó nổi lên ánh sắc hồng nghe phiêu linh quá. 

  Thế bọn đen còn gin thì sao thấy được nhở. Hay là Lừa mới có đặc ân này, hoang mang quá đi!

  Ngay cả màng trinh xịn nằm ngay cửa mình mà có khi sau tỉ đêm lầm lỡ rùi mà nó vưỡn còn nguyên, “có thể tái sử dụng nhiều lần với độ bền và thời gian không hạn chế”!

  Nói chung chiện gin hay không chỉ có đối tượng trong cuộc mới biết mà thôi!
 24. #24 by EURO on 2010/05/21 - 09:19

  @ CòLả yêu, giả dụ em là Tiểu Long Nữ, em sẽ xăm mẹ nó mấy cái chấm đỏ ở cổ tay nuôn, thế cho nó mấu, nhở?

  Hôm nọ đang ngồi ở bíu ty sa lôn thì mấy mẹ kia tán chiện là tượng Bà gì đó phẩy có 10 trinh nữ mới nhấc lên đựoc, em có cắc cớ hỏi thờibuổi nầy kiếm 10 trinh nữ ở lớpmẫu giáo cơm nát à thì mấy bả lườm em như thể em nói gì đó làm băng hoại đạo đức xã hội lắm đấy, vãi tè.

 25. #25 by Hoàng Việt on 2010/05/21 - 10:06

  Minh Dũng
  00:30 21-05-2010

  Chi bộ dắm, gúc cái bài “Huyệt trai tân” đê. Mấy đốc tờ ra khai sáng phát xem nào. Nhẽ có cái màng trinh liền ông chỗ dáy tai thật? Em Hương, em Rô, em Nga, các em vầu mà xem kỹ này. Đong giai nó bảo còn tân biết cách kiểm tra này, há há.

  ….

  điếu mịa tển Dũng nài ngunhư conthú , theo gương TướngBựa : tintin đãphịch và càng phịchphò nhìu thì càng bítchìu vợ (vện ) , nhể ! ( TướngBựa hàngkhủng kinhnguyệt dãman conngan nên gái đéo chịu nổi quay sang chơi đòngtính gòi ka ka ka  )
  Cáingữ dư hắn lấyvợ đểlàmgì? Đểphịch ditrì nòigiổng , rồinó làm oshin nấucơm, rửabát, giặtlà, stop ở nhị con để nuôidạy cho thậttốt… phỏng ?

  Chíra cũng đàotạo conmái củatển qualoa make up vàihồi thành tiênloã…hã hã hã , kènsáo búliếm sànhđiệu vãitinh chớ ! hớ hớ hớ …
  (nghi tển Dũng là gay hay chưa nếm , ngửi ….nhồn hé hé hé! )
  Đểcó hạnhphúc, Dũng cóthể không cần sex hoặc thiền, chỉ cần đơngiản là bú Coca-cola và điếusợ béophì… Cò lả cho cho tển í bú hêm ?

 26. #26 by Hoàng Việt on 2010/05/21 - 10:12

  An Hoang Trung Tuong
  17:12 20-05-2010
  Tinhiên, để coi có nên mần tầuđiện caotốc hay không, thì đéo thể nói khơikhơi được.
  …….

  Viện Kỹthuật Tungcủa đang thiếtkế một dựán xâydựng một tuyếnđườngsắt caotốc nối châu Á và châu Âu

  Tuyếnđườngsắt này dựkiến sẽchạyqua cácnước sauđây:

  Tuyến thứnhứt: BăcKinh đến LuânĐôn qua cácngả: ẤnĐộ- Pakistan sau đấy qua Âuchâu
  Tuyến thứnhị : BắcKinh qua Nga đến Đức; tuyếnnày sẽnối với cácquốcgia Áchâu dư: ViệtNam, TháiLan, Malaixia…

  Từ tháng 12/2009, Tungcủa đã chínhthức tổchức CLB các quốcgia có ý định thamgia xâydựng tuyến đườngsắt này với bốn hạtnhân là: Tungcủa-Pháp-Đức-Nhật ,hiệnnay chưa nướcnào lêntiếng mặnmà với cái dựán xuyênlụcđịa và mang tầm thếkỷ này của Tungcủa.
  Theotin các báođài đảng: Quốchội quyếtđịnh nghe các cơquan chuyênmôn của CP báocáo về cái dựán này để quyếtđịnh ” Lừa có thamgia tuyến đườngtàu caotốc Tungcủa không ? ” theo gianghồ đồnthủi: nguyhại là TW làm đườngsắt caotốc là xuấtphát từ “ýtưởng chỉđạo” củaanhKhựa và muốn cho VN salầy về kinhtế từ dựán này, để luônnằm trongvòng kiểmsoát của họ ?( khónhứt là huyđộng vốn : 56tỷ ôngTơn ~ chiếm 60% GDP ~ sốnợ hiệntại xứlừa )

 27. #27 by Thượng Sĩ Già on 2010/05/21 - 10:12

  Thế bọn đen còn gin thì sao thấy được nhở. @Tên Lả

  hốhố..Đen nó có kiểu khác để kiểmcha, khác mới các ông Luas. Muốn biết một Ông Đen còn jin hay không chỉ việc bẩu nó tém quả môi hotdog của nó lại sao cho thực giúng người thường. Ông nầu tém mãi mà vưỡn còn thừa ra cả thước môi lêthê quét đất là đã huyềntuyền mất conbànó trinh hốhố…

  Địtbà chibộ mới tên Bựa phát cho nó đúng hàmlượng nghilễ..

 28. #28 by Không Ai Sất on 2010/05/21 - 10:14

  Bạn Đỗ Việt Khoa vang danh một thời nè

  Bạn bản đã giã từ sự nghiệp cầm súng, tội nghiệp bạn. Kiếp Faddibu nó vậy, bạn đéo có duyên để biết quán Bựa.

 29. #29 by Minh Dũng on 2010/05/21 - 10:29

  Việt khắm sáng ăn gì mà ỉa thối rinh thế mày? Địt mẹ mày trẻ con mà cứ hóng chuyện người nhớn. Mày không hiểu câu hỏi thật hay ăn cứt lâu quá bại mẹ não rồi?


  Màng trinh gái: Là thứ hiện hữu, sờ thấy, nhìn thấy, soi thấy, chụp thấy, các kiểu đều thấy. Rách khi choang phát đầu, vẫn có thể còn khi choang vài phát sau nếu nó dầy cộp. Màng trinh có thể có 1 lỗ nhỏ, có thể có 2 lỗ, có thể có nhiều lỗ. Vành mắt ra xem đi Khắm


 30. #30 by Minh Dũng on 2010/05/21 - 10:32

  Địt mẹ thằng Khắm phát nữa. Liền ông thằng nào không quay tay từ bé. Càng tinh hoa càng phát tiết càng quay tay khỏe. Địt mẹ mày thế làm thế nào phân biệt được 1 thằng quay tay đều đều nhưng chưa chơi gái bao giờ với 1 thằng đã chơi gái? 

 31. #31 by Minh Dũng on 2010/05/21 - 10:41

  Kể chi bộ nghe 2 chiện gần như của em Châm hâm


  1. Thẳng yêu cỏn. Cỏn sinh lý khỏe. Gặp nhau còn tuyền đè thẳng ra hiếp. Hôm nào hiếp không xong, còn nhủng nhẳng, cỏn nhiếc móc, cỏn lôi súng nhẽo ra cỏn búng chơi. Búng mãi súng thẳng đéo thẳng, cỏn lu loa, cỏn khóc. Thẳng căng thẳng, thẳng tuyền quay tay đêm đêm. Gặp cỏn thẳng lại nhẽo. Rồi thẳng hâm.

  2. Cỏn yêu thẳng. Thẳng sinh lý khỏe. Gặp nhau chưa nói câu nào đã đè cỏn ra hiếp. Cỏn sợ. Có hôm cỏn cũng chẩy máu lìn như em Châm hâm. Dưng cỏn sợ mất thẳng. Cỏn cố chịu đau. Thẳng được đà, cứ táng thật lực. Cỏn nghe bạn, mua gen bôi trơn về bôi mỗi lần thẳng đến. Thẳng đéo cho. Thẳng thích đéo có gì. Thẳng cũng đau chẳng kém cỏn, nhưng thẳng thích thế. Cỏn đéo hâm, nhưng cũng như con dở người.

  Vướn đề một số thẳng hoặc cỏn, đéo biết cách quan hệ. Địt mẹ cứ hùng hục hùng hục cho xong. Nhẽ phải phổ cập sex cho bọn trẻ từ lớp 1?
 32. #32 by hùng hục on 2010/05/21 - 10:43

  nhẽ bọn hạtthóc nầy Chungương mình có chủchương cho nó nảymầm và thuhoạch đúng vầu giai đoạn 1000năm Thăng Long Hà Nội, còn gì ýnghĩa thiêngliêng hơn thế nữa chứ?
  Mà em cũng chỉ nghe lớtphớt ở TV thui, dưng nhà mình bẩu bỏn kiếm đựoc nó ở độsâu khoảng 1mét à? háhá, giỏi nhở.@em Dô & Minh Đăng


  Chuyện độ sâu 1 mét cũng kô có gì là quá đáng, đất đai qua nhiều năm nó trồi lên hay sụt xuống cũng là chuyện thường (thế thỉnh thoảng mới có chuyện sau một trận mưa mới “phát lộ” này nọ). Tro bếp và gạo cháy hay gạo rang đúng là có tính hút ẩm, người ta dùng để bảo quản phim ảnh hay gì gì đó. Gạo rang cũng được dùng để hút ẩm trong một số mộ cổ. Chuyện bảo quản 3000 năm khó tin thật, nhưng biết đâu đấy! Biết đâu ngẫu nhiên có được cái môi trường ức chế hoàn toàn các hoạt động sinh học trong và ngoài hạt lúa trong mấy ngàn năm thì sao! Mấy ông GSTS trong bài báo của Dũng cũng mới chỉ đưa ra giả thuyết thế thôi, đã đóng gạch chắc nịch đâu! Như ông Lờ Cường, ổng nói ổng tin, nhưng cũng bẩu là phải chờ kiểm tra. Tên bài báo cũng có chữ “giả thuyết” và hạt thóc ba ngàn năm cũng để trong ngoặc kép mà! Ầy theo anh thì Đăng hơi nhạy cảm tí. Còn đương nhiên bần nông lừa nghe đến đấy là kết luận mẹ luôn là lừa có lúa ba ngàn năm đéo hỏng!

  Cái ngu thuộc về mấy thằng nhà báo hơi giựt gân và chung ương muốn có tí thành tích, điển hình là thằng bộ trưởng Phát phò kìa. Người ta đã khẳng định đó là lúa ba ngàn năm đéo đâu mà ông đéo gì đã loi choi chỉ đạo giao cho thằng này thằng kia bảo quản phân tích giữ gìn, rồi nói đéo gì mà tốn nhiêu tiền dân cũng chịu hết!

  Đấy, địt pẹ trung ương em nhỉ!
 33. #33 by Donkey Monkey on 2010/05/21 - 10:55


  Hí hí, dòm quả hình nầy anh nảy ra ý định tổ chức trò chơi “Nhìn bím, đoán người”, sau đây là lời giải của anh (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải).

  1. Công chúa ngủ trong rừng
  2. Công chúa và hai chàng hoàng tử
  3. Nàng Bạch Tuyết (cấm cãi), hoặc Hai Bà Trưng (có thể)
  3. Người đẹp và quái vật, hoặc cô bé quàng khăn đỏ.

 34. #34 by Minh Dũng on 2010/05/21 - 10:55

  @Hục: Thế là Hục cũng nửa tin nửa ngờ? Và Hục cũng đợi các tiến sỹ, giáo sư Lừa kiểm tra xác nhận hử?

 35. #35 by Minh Dũng on 2010/05/21 - 10:57

  Cô Khỉ: Mấy cái đấy là vưỡn nguyên bản đới, há há.

 36. #36 by Cocacola on 2010/05/21 - 11:13

  Liền ông thằng nào không quay tay từ bé. Càng tinh hoa càng phát tiết càng quay tay khỏe @ Minh Râu Hói

  Thế anh không thuộc trường phái quay tay đây, chỉ “người thật, việc thật” thôi, không biết anh có là liền ông không nhở?

  Từ nhỏ đến giờ anh vưỡn thế và anh không hiểu nủi tại sao quay tay lại giải quyết vướn đề của chúng mình nhở?

  Đúng là thiếu gái đầu óc nó tối thui như mõm chó ấy nhưng anh là anh cần nguyên cả một em, với mùi, màu, mềm, mịn, mát, mơn man v.v.. đầy đủ kèm theo mới có đà hứng khởi chứ đâu có đơn giản là thò tay xuống quay mấy phát là ổn! Gớm chết đi được!

 37. #37 by hùng hục on 2010/05/21 - 11:16

  Thế là Hục cũng nửa tin nửa ngờ? Và Hục cũng đợi các tiến sỹ, giáo sư Lừa kiểm tra xác nhận hử?@Đăng


  Thế này nhá, đéo phải vì lừa đéo có nền khoa học, hay vì các GSTS lừa toàn loại phò giật mà chuyện hạt lúa ngàn năm đéo thể xảy ra.

  Chủ quan mà nói, Hục đéo tin, cũng đéo chờ đợi gì ở các GSTS lừa cả. Nhưng hiện tại vẫn đặt ở trạng thái ‘giả thuyết’. Giả thuyết có khó tin đến mấy vẫn là giả thuyết, có thể đúng, và cũng có thể sai ,được chưa!

  Đợi khi các GSTS (dưới sự chỉ đạo của trung ương) đưa hẳn ra kết luận hẳng chưởi chưa muộn mà!

  Hiện tại, trung ương lừa (phát phò trưởng bộ) coi ‘hạt lúa ba ngàn năm’ mặc định đúng! Minh Đăng coi mặc định sai! Minh Đăng đéo chứng minh được rằng chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra. Thế thì Minh Đăng khác đéo gì trung ương???
 38. #38 by Cocacola on 2010/05/21 - 11:27

  Chuyện bảo quản 3000 năm khó tin thật, nhưng biết đâu đấy! Biết đâu ngẫu nhiên có được cái môi trường ức chế hoàn toàn các hoạt động sinh học trong và ngoài hạt lúa trong mấy ngàn năm thì sao! @Hục


  Hố hố! Chết cười với chú Hục nầy! Giả mù sa mưa tài thật! Bảo quản cái xác Cụ có mấy chục năm thôi, mỗi năm tiêu hết cả núi tiền, với bao phát minh hiện đại mà cũng vô cùng chật vật.

  Chú biết 3000 năm nó dài bâu nhiêu không? Trước khi nói nên dùng củ sọ tí đỉnh nhé! Thật thà khuyên chú nhớ!
 39. #39 by hùng hục on 2010/05/21 - 11:36

  Hố hố! Chết cười với chú Hục nầy! Giả mù sa mưa tài thật! Bảo quản cái xác Cụ có mấy chục năm thôi, mỗi năm tiêu hết cả núi tiền, với bao phát minh hiện đại mà cũng vô cùng chật vật.

  Chú biết 3000 năm nó dài bâu nhiêu không? Trước khi nói nên dùng củ sọ tí đỉnh nhé! Thật thà khuyên chú nhớ!@lả

  Địt pẹ, thế này nhá: bảo quản được 3000 năm = ức chế hoàn toàn các phản ứng sinh-hóa trong hạt lúa là điều không tưởng với trình độ khoa học hiện nay. Hục cũng bảo ở dưới là chủ quan mà nói là Hục đéo thể tin.

  Nhưng việc đéo thể tin không có nghĩa là nó hoàn toàn không thể xảy ra.

  Ví dụ của Lả về ướp xác ông cụ ngu bỏ mẹ, địt pẹ thế vào cái thời ai cập cổ đại chẳng hạn, địt pẹ tiêu hết vàng của trái đất cũng đéo nhấc con người bay lên không trung được phỏng (trừ khi nhảy từ trên núi hạ cánh xuống đất nát bét mẹ người)? Giờ thì sao, địt pẹ đến bọn phò như bọn lừa mua cái vé máy bay đôi triệu  là nhổm đít khỏi mặt đất cả chục ký lô mét trong cả giờ đồng hồ!

  Địt pẹ, 1 là đéo đọc kỹ, 2 là ví dụ củ buồi, thế đéo phải bần nông lỗ đít thì là đéo gì!!!

 40. #40 by Không Ai Sất on 2010/05/21 - 11:36

  Địt pà chibộ, đéo ai nói gì về Châm Điên nữa àh?

  Tên Bựa nhẽ mào cái bích này để chuẩn bị chuyển sang Triết học, anh thấy Triết với Điên nó giống nhau thế đéo nào ấy!

 41. #41 by hùng hục on 2010/05/21 - 12:07

  http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/365970/Bi-an-nhung-xac-uop-Viet.html


  Chi bộ coi cái phóng sự nầy (6 kỳ)! Minh họa cho ví dụ của Lả khắm!

  Bấu đảng nhiều thứ puồi, nhưng mặc định bấu đảng huyền tuyền là puồi cũng bần nông đéo khác gì coi bấu đảng là chân lý!
 42. #42 by EURO on 2010/05/21 - 12:34

  Nầunầu, chắc phẩy nhắcnhở chibộ nhất là mấy lão già hói dạo nầy húng quá tòan tranhcãi gì đâu ấy nhở, tậptrung tý vầu quả điên-hiếp tiếp đi cho Tứong Bựa già hói còn có hứng bốt tiếp coi lão bị thôithúc phẩy hiếp bằng được Châm điên thếnầu chứ nhỉ?
  Thôi để em kể tý chiệnnầy, đây là chiện em hóng đựoc và dự trù sẽ ra 1 entry khi nầu rảnh về những côgái Lừa làm dâu Tung Của. Chiện không nhấtthíêt khác chiện thật, đươngnhiên.

 43. #43 by Minh Dũng on 2010/05/21 - 12:37

  Địt mẹ Hục hấp, nói như buồi. Anh bảo ở dưới lõ lãng làng nhé:


  1. Đéo có cơ sở nói Đồng đậu cách đây 3000 năm << thủ dâm cả lút 1

  2. Thấy cái bếp lồn ở Dền thành, đã khẳng định ngay là thuộc văn hóa Đồng đậu << thủ dâm cả lút 2

  3. Thấy hạt thóc trong cái bếp, thấy nó nẩy mầm. Từ bộ trưởng, viện trưởng, vân vân trưởng rúc đầu vào định hướng bầy đàn << thủ dâm cả lút 3

  4. Bảo mang đi xét nghiệm cái đầu buồi ý. Anh đã bảo anh tình nguyện cắm đầu hố cứt ngay lập tức mà Hục không ngộ ra hay sâu hay sâu?

  Anh đéo phải cãi sai với đúng Hục nhé. Anh chỉ cho Hục thấy từ 1 đến 4 mà Hục vẫn chưa vỡ ra thì Hục ơi là Hục, ăn buồi mẹ đi cho xong.

  Địt mẹ vụ này mả bố thằng nào từ trên xuống dưới dám mở mồm khẳng định cái gì đấy.

  Địt mẹ ngay cả xác ướp ai cập cũng tạo được môi trường yếm khí tuyệt đối cái đầu buồi ý. Bọn bỏn đéo nghĩ được 3000 năm dài như nào đâu, khẳng định đấy. Khác đéo gì anh Cụ đéo tưởng được 2 trẹo nó dư nào đâu. Địt mẹ, 2 quả nuke mà chết 200k, 3 năm diệt chủng ở cam mà có 1t4.
 44. #44 by EURO on 2010/05/21 - 12:45

  Chiện xảy ra những năm đầu 9x.
  Conmẹ Lừa già nầy lấy chồng ở Quảng Tung đựoc mấy năm mới có bầu, đếnngày đẻ lòi ra đứa congái  nên bị nhà chồng bóp mũi chết embé luôn ( hànhđộng khá phổbiến ở vùng sâuxa QuảngTung theo như em hóng đựoc từ chính miệng 1 nhânchứng ngừoi thân tronggia đình). Từ đó conmẻ cứ lơngơ, nói chung dởhơi, hơi giống Thiếu Bựa nhà mình hôm qua, nhưng nhiều khi cũng bìnhthường. Nămsau mẻ có bầu, con trai. Nhưng 1 ngày mẻ đang ngồi tè ở ngoài vườn thì cái thai tụt ra luôn, o hiểu khi đó mẻ có tỉnhtáo không mà không gom cái thai đi chôn, bọn heo thả rong ở đó thấy tanh lao vầu cạp hết cái thai đó, mọi ngừoi pháthiện thì đã rồi. Từ đó mẻ điên hẳn, nhà chồng vốn ghét mẻ sẵn nên có lẽ thuốc mẻ sâu đó, rùi buổi tối lấy xe cảitiến chở mẻ lên đồi vùi không quan khôngquách, sơsài tới độ bọnheo cũng đánh hơi rùi ủi lộ hai cái cẳng mẻ lên. Chiện nầy cả làng biết nhưnggiađình đó vôsự, có lẽ vì mẻ cũng như chị em Lừa ở đó chả bằng convật nên cũng êmxuôi. Còn nhiềulắm những chiện sến cực kỳ và em tin là đựoc nghe kể chiện thật, từ từ bốt hầu chibộ ha.

 45. #45 by Minh Dũng on 2010/05/21 - 12:48

  Nói nốt về vụ thóc 3000 năm  này phát thôi Tướng. 


  Vụ này mấy thằng khoa học nửa mùa bị bọn báo nó dồn là chính. Về phía báo tự nhiên có thêm bài câu vìu. Về phía các giáo sư tiễn sĩ có dịp thò mặt ra phán ra phán vào cho nó xôm.


  Địt mẹ ở khoai tây, những vụ trong điểm hót như này thì nó giữ tin như giữ mả tổ. Sau là nó cách ly huyền tuyền khu vực và mang mẫu vật đến phòng thí nghiệm trong điểm. Sau nữa là phải xét nghiệm xác định niên đại các đồ tìm được xung quanh thóc đấy. Đéo thể nói khơi khơi rằng bếp cổ đấy 3000 năm rồi bảo thóc đấy 3000 năm được. Rồi còn làm cái mả tổ gì nữa thì chịu, đéo ai biết được. Nhưng chỉ khi có thông tin chính xác, lúc bấy giờ giới khoa học được chính phủ bật đèn xanh mới được mở nhời mà phát ngôn với báo chí. Chi bộ rõ chửa?

  Địt mẹ cái viện di truyền có cái phòng thí nghiệm trong điểm quốc gia. Trước còn có cái dự án bảo tồn cây hoang dại củ lồn nữa cơ. Anh vào cái phòng cóc ghẻ đấy rồi nghe chửa. Có mấy cái máy đầu buồi, có buồi hóa chất ý mà xét với chẳng nghiệm. Muốn có hóa chất phải đặt hàng tháng ở mẽo rồi nó gửi về cho. Thóc mang về đấy thì cũng ra ruộng như bình thường. Có cái buồi ý mà gửi đi xét nghiệm.

  Địt mẹ Hục cái nữa. Ngu mà còn cứ hùng hục hùng hục nói đéo dùng cái đầu lâu là sâu là sâu.
 46. #46 by Cocacola on 2010/05/21 - 13:05

  Địt mẹ Hục cái nữa. Ngu mà còn cứ hùng hục hùng hục nói đéo dùng cái đầu lâu là sâu là sâu.@ Minh Râu Hói


  Minh Râu Hói nói chuẩn không cần chỉnh. Bần nông mà dùng đầu lâu là sự xa xỉ ghê gớm lão ạ!

  Báo mà, phải có tí hoành tráng nó mới vui! @ Hục

  Tiêu chí đầu tiên của báo chí là phải thông tin trung thực, thế theo nhời Bần nông Hục mày là để đùa cho vui phỏng. Thế biết lúc nầu chúng mầy đùa vui, lúc nầu chúng mầy thực nhở?

  Chú mầy nói thế mà anh bẩu anh coi bấu đảng của bần nông mầy chỉ để cho vui chứ tin được đéo thì mầy lại giẩy nẫy lên là sâu là sâu?
 47. #47 by hùng hục on 2010/05/21 - 13:13

  Địt mẹ cái viện di truyền có cái phòng thí nghiệm trong điểm quốc gia. Trước còn có cái dự án bảo tồn cây hoang dại củ lồn nữa cơ. Anh vào cái phòng cóc ghẻ đấy rồi nghe chửa. Có mấy cái máy đầu buồi, có buồi hóa chất ý mà xét với chẳng nghiệm. Muốn có hóa chất phải đặt hàng tháng ở mẽo rồi nó gửi về cho. Thóc mang về đấy thì cũng ra ruộng như bình thường. Có cái buồi ý mà gửi đi xét nghiệm.@Đăng


  Địt pẹ Đăng có nhầm không đới! Xét nghiệm tuổi của mẫu vật liên quan đéo gì đến PTNTĐ ở Viện DTNN???

  Cái mẫu đã nảy mầm rồi có đem đi xét nghiệm AMS cái buồi ý, vì nó đã lấy vật chất thời đại này vào cơ thể nó rồi!

  Đồng Đậu chưa được kiểm chứng 3000 năm không có nghĩa là Đồng Đậu đéo phải 3000 năm. Có chưởi là chưởi tại sâu nó không kiểm chứng chứ đéo kết luận được Đồng Đậu huyền tuyền đéo 3000 năm rõ chửa!!!

  Mang mấy hạt lúa chưa nảy mầm đi mần AMS xong nó sẽ lòi ra là có 3000 năm hay không. Là câu giả nhời cho luôn cả Đồng Đậu cả cái mẹ gì Dền dền, cả cái mẹ gì nảy mầm với đéo nảy mầm. Chấm hết, địt pẹ nói lằng nhằng làm đéo gì?

  Địt pẹ Đăng cứ lầm lẫn bấu đảng với logic của vấn đề là thế đéo nào nhểy? Anh có hùa theo bấu đảng đéo đâu, anh chỉ bẩu đó đều là giả thuyết cần kiểm chứng, thế thôi!!! Đăng cắm đầu xuống cứt mẹ đi!!!
 48. #48 by hùng hục on 2010/05/21 - 13:21

  Chú mầy nói thế mà anh bẩu anh coi bấu đảng của bần nông mầy chỉ để cho vui chứ tin được đéo thì mầy lại giẩy nẫy lên là sâu là sâu?@lả


  Câu nầy của mầy anh đã giả nhời ở dưới, mầy đéo chịu đọc anh cốp lại cho mầy: Bấu đảng nhiều thứ puồi, nhưng mặc định bấu đảng huyền tuyền là puồi cũng bần nông đéo khác gì coi bấu đảng là chân lý!@Hục

  Tiêu chí đầu tiên của báo chí là phải thông tin trung thực, thế theo nhời Bần nông Hục mày là để đùa cho vui phỏng. Thế biết lúc nầu chúng mầy đùa vui, lúc nầu chúng mầy thực nhở?@lả

  Câu nầy thì anh bó tay huyền tuyền với mầy! Địt pẹ mầy, ý anh là bấu đảng hay kèn sáo nói láo nói vống lên chớ sao. Sâu mầy nâng mẹ quan điểm của anh lên thành đạo đức làm báo thế???
 49. #49 by Minh Dũng on 2010/05/21 - 13:25

  Chi bộ thạo tin biết vụ này không. Từ hôm kia ngồi từ IP lừa vào bbc.co.uk/vietnamese/vietnam thì nó trỏ mẹ về trang chính http://www.bbc.co.uk/. Sâu nhỉ sâu nhỉ?


  @Hục: Hục cãi như buồi. Tốp cái vụ thóc 3000 ở đây. Những gì cần nói anh nói cả rồi, hehe.
 50. #50 by hùng hục on 2010/05/21 - 13:41

  Nhân dịp Đăng buông súng anh tóm tắt lại tranh luận giữa anh với Đăng cho chi bộ chó tham khảo:


  1. Vướn đề Đồng Đậu

  – Bấu đảng: Đồng Đậu 3 ngàn niên (đéo thèm kiểm chứng)!

  – Minh Đăng: Địt pẹ Đồng Đậu đéo ba ngàn niên vì đéo được kiểm chứng!
  – Anh Hục: Địt pẹ phải kiểm chứng hẵng rồi mới kết luận Đồng Đậu ba ngàn niên hay không!

  2. Vướn đề Dền dền
  – Bấu đảng: giống Đồng Đậu, 3 ngàn niên (đéo thèm kiểm chứng)!

  – Minh Đăng: Địt pẹ Dền đéo giống Đồng Đậu, đéo ba ngàn niên vì đéo được kiểm chứng.
  – Anh Hục: Địt pẹ phải kiểm chứng hẵng rồi mới kết luận Dền có giống Đồng Đậu không, có ba ngàn niên hay không.

  3. Vướn đề lúa ba ngàn niên
  – Bấu đảng: tìm thấy lúa ở Dền. Dền giống Đồng Đậu (chưa kiểm chứng) suy ra lúa ngang tuổi Đồng Đậu. Đồng Đậu ba ngàn niên (cũng chưa được kiểm chứng) nên suy ra lúa nầy ba ngàn niên! Địt pẹ chỉ đạo thằng Viện DTNN giữ gìn, bẩu tồn và sẽ gửi đi xét nghiệm AMS để kiểm chứng!
  – Minh Đăng: Địt pẹ toàn dựa trên cái chưa kiểm chứng nên lúa đéo ba ngàn niên!
  – Anh Hục: Địt pẹ, tốt, ít nhất cứ vác đi xét nghiệm hẵng, coi xem lúa có 3000 niên hay không!