Hiếp một con điên (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần mào chỗ nầy)

Quầnchúng Thành Phố bọn lứa U40-U70 hẳn khôngthể quên Châm Điên (*).

Châm Điên năm nẳm chừng hăm bẩy hăm tám, nguyên giáoviên Thểdục Cấp Ba Lông Miên, điên vì ngẫunhiên.

Gốc điên của Châm Điên rất hoảng. Thằng Bông Điên nguyên ngườiyêu con cỏn khai, hai đứa đang đong đứng nhau, thốtnhiên Châm Điên sụn chân ngồi trúng hòngạch vỡ, nhỏm dậy thì mặt đập mẹ trán thằng thẳng, ngã quay, huyếtlình tuôn, máucam xổ, điên luôn (**).

Nghe philý tòi dắm. Quầnchúng buộctội Bông Điên chơi Châm Điên chửa rùi đếch cưới mà cỏn hóa điên, chứ đéogì chẩy máu sâu điên?

Bông Điên cãi rất ghê, dưng chẳng địch nủi Đámđông Giậndữ. Gáimú sợ thẳng tóe đái. Trẻtrâu trêu thẳng nơinơi.

Rốtcuộc Bông Điên hóa lẩnthẩn. Hehe Trung Tướng bẩu Bông Điên lẩnthẩn vì ngẫunhiên.

Chiện Bông Điên kể sau nhế.

***

Châm Điên bị pama gởi vầu Trại Tâmthần Lông Miên. Bácsĩ trỏng khám bẩu Châm Điên điên RLNC Sơphát, cho làm Huấnluyệnviên Thểdục kiêm Cấpdưỡng, lại cho sinhhoạt Đoàn, ngủ phòng Ytá, ưutiên hết nhẽ (***).

Dưng cứ vài tháng, Châm Điên lại một lần trốn Trại.

Trung Tướng thật, chưa một Bà Lừa nầu hấpdẫn bằng Châm Điên trốn Trại. Xinlỗi các Quý Cô hehe.

Da mật, vai mảnh, bụng congcong, hông rộng, vú cao, bướm căngphồng. Châm Điên trầntruồng bátphố.

Nhìn Châm Điên trầntruồng bátphố, sẽ không ai nghĩ cỏn điên, mà lẩmbẩm, ồi địtmẹ, đéo đâu ra Liềnbà nuột thế. Như mâm Tiểutáo không lồngbàn phơi giữa Ngãnăm.

Trung Tướng thích nhất quả bụng congcong của Châm Điên, chỗ dưới dốn một tẹo và trên bướm một tẹo ý, tưởngtượng búng coong phát, nó nẩy phựt như trái banh.

Trung Tướng thích nhì quả bướm căngphồng của Châm Điên, dù nó luôn bị cạo trọc như lốc trông khiêudâm bỏmẹ. Quầnchúng kháo bọn bácsĩ Trại cạo bướm Châm Điên đùa nhau, dưng Trung Tướng đoán bọn giaiđú cạo cỏn tránh rận mu, bịnh triềnnhiễm phổbiến nhất thời thởi.

Khoaitây nghiêncứu, rầng 100% Ông Điên bị lạmdụng tìnhdục cách nầy cách khác. Nhẹ thì cấu mông nặn vú, nặng thì hiếp tốt tấtnhiên.

Cũng Khoaitây nghiêncứu, rầng 20% Ông Người dính điên ít nhất một quắn trong đời.

Châm Điên phải được hiếp.

Trung Tướng phải hiếp Châm Điên.

Năm nẳm Trung Tướng mười ba tuổi.

***

(Dừng bốt, đi hiếp một con điên hehe)

(@2005)

(*) Thành Phố & Con Điên & Uthers: Tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Huyếtlình: Dângian quen gọi Máu Lồn.

(***) RLNC: Tên một chứng điên hay gì?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Quầnchúng: Mass (Quần chúng).
– Khôngthể: Cannot (Không thể).
– Giáoviên: Teacher (Giáo viên).
– Thểdục: Fitness (Thể dục).
– Ngẫunhiên: Random (Ngẫu nhiên).
– Ngườiyêu: Lover (Người yêu).
– Thốtnhiên: Suddenly (Thốt nhiên).
– Hòngạch: Brick (Hòn gạch).
– Huyếtlình: Cunt blood (Huyết lình).
– Máucam: Nose blood (Máu cam).
– Philý: Absurd (Phi lý).
– Buộctội: Accuse (Buộc tội).
– Đéogì: What the fuck (Đéo gì).
– Đámđông: Crowd (Đám đông).
– Giậndữ: Angry (Giận dữ).
– Gáimú: Girls (Gái mú).
– Trẻtrâu: Children (Trẻ trâu).
– Nơinơi: Everywhere (Nơi nơi).
– Rốtcuộc: Eventually (Rốt cuộc).
– Lẩnthẩn: Foolish (Lẩn thẩn).
– Hehe: Hey (He he).
– Pama: Parents (Pa ma).
– Tâmthần: Psychiatry (Tâm thần).
– Bácsĩ: Doctor (Bác sĩ).
– Sơphát: Rudimentary (Sơ phát).
– Huấnluyệnviên: Trainer (Huấn luyện viên).
– Cấpdưỡng: Kitchener (Cấp dưỡng).
– Sinhhoạt: Activate (Sinh hoạt).
– Ytá: Nurses (Y tá).
– Ưutiên: Priority (Ưu tiên).
– Hấpdẫn: Attractive (Hấp dẫn).
– Xinlỗi: Sorry (Xin lỗi).
– Congcong: Curvy (Cong cong).
– Căngphồng: Swelled (Căng phồng).
– Trầntruồng: Naked (Trần truồng).
– Bátphố: Walking (Bát phố).
– Lẩmbẩm: Muttering (Lẩm bẩm).
– Địtmẹ: Fuck (Địt mẹ).
– Liềnbà: Woman (Liền bà).
– Tiểutáo: Upper class cusine (Tiểu táo).
– Lồngbàn: Foods cover (Lồng bàn).
– Ngãnăm: Five road cross (Ngã năm).
– Tưởngtượng: Imagine (Tưởng tượng).
– Khiêudâm: Sexy (Khiêu dâm).
– Bỏmẹ: Totally fucked (Bỏ mẹ).
– Giaiđú: Dirty guys (Giai đú).
– Triềnnhiễm: Infectious (Triền nhiễm).
– Phổbiến: Common (Phổ biến).
– Khoaitây: Foreigner (Khoai Tây).
– Nghiêncứu: Research (Nghiên cứu).
– Lạmdụng: Abuse (Lạm dụng).
– Tìnhdục: Sex (Tình dục).
– Tấtnhiên: Of course (Tất nhiên).
– Minhhọa: Illustrations (Minh họa).
– Nhấtthiết: Mandatory (Nhất thiết).
– Dângian: People (Dân gian). 1. #1 by Thích Đủ Thứ on 2010/05/20 - 11:39

  Tội nghiệp!
  Gia đình của người điên là người đáng trách nhất!
  Điên nhẹ thế mà đẩy vào viện thì đúng là tắc trách!
  Bố mẹ nào chẳng thương con nhưng sự thiếu hiểu biết đã làm hỏng một tác phẩm mà mình gây dựng sau mấy mươi năm!

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/20 - 11:51

   Đéomẹ nó cứ tụt quần truồng nồngnỗng trước mặt cả bố cả mẹ thì không gởi vầu Trại mà xong à?

    

 2. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/20 - 11:48

  Hehe hômqua ngày đéo gì mà tên Hục đưa quả linh nầy http://vietnamnet.vn/vanhoa/201005/Nguoi-dau-bep-cuoi-cung-ke-chuyen-phuc-vu-Bac-Ho-910973/.

   

  Linh hay quá mà qua bận chưa giảnhời được nay móc lại coi chơi.

   

  Đéomẹ Ông Cụ vãi đái thật. Bạn Gì đầubếp 9 năm nấu ăn cho ổng mà tổngcộng được ổng hỏi dững 2 câu. Câu 1 là “Mầy đông con lắm phải hông”, câu 2 là “Mầy lấy gio mà uýnh nồi cho bóng” hehe.

   

  Còn tên nầu lứa U40 U50 hẳn nhớ ngày đi học lớp Một luôn được học bài “Bác chỉ thích chén rau muống luộc chấm tương mới cà pháo, rất ít chén món khác” hehe. Địtmẹ giờ lại chén thêm cả Xúcxích chấm Bùtạt. Chibộ còn nhớ bài nầu của Trung Tướng kể về một lãnhtụ chén món nầy hông?

   

 3. #4 by toi_vua on 2010/05/20 - 11:53

  Viva Trung Tướng nhát rồi đọc còm sau.

 4. #6 by toi_vua on 2010/05/20 - 12:18

  Đọc en trai rồi chỉ chưa kịp đọc còm. 

  Mịa bốt còm rầy rà thật. Fuck yahoo Lừa vầu mồm.
 5. #7 by EURO on 2010/05/20 - 12:37

  Hi Chi bộ.

  Chi bộ tham khảo thêm ởđây này: http://tackeblog.multiply.com/journal/item/57

  Túm lại cũng sến cái dắm!

  Đây là một vấnđề xãhội khá phổ biến, bảnthân Rô cũng có biết có trường hợp một chị kia bị điên và bị lạmdụng liêntục liêntục liêntục, gia đình không cách nầu kiểmsoát đựoc nên phải đưa chị đi triệtsản vì chị cứ có bầu liêntục liêntục liêntục.

    TT miếng nầu!

 6. #9 by Lang Thang on 2010/05/20 - 12:50

  Anh quan tâm đến rất nhiều vấn đề, cả sến, cả không sến.
  Ghé quán đọc văn bựa của Dốt Tướng chỉ là một chi phí nhỏ trong quỹ thời gian (khoảng > 10 tiếng/ngày) trên mạng của anh.
  Ti nhiên, chỉ nghĩ đến sự lạm dụng một kẻ điên không đủ trí khôn tự bảo vệ mình, anh đã có cảm giác ghê tởm.
  Anh đã từng tận mắt chứng kiến không ít trường hợp gái điên vào đẻ con trong Viện BV BM & TE – vô cùng đáng thương cả 2 mẹ con!
  Nếu tận mắt chứng kiến, anh chắc các đồng chí sẽ có cảm giác đau đớn hơn cả thấy một kẻ chết đói!? – mà, …Đói của Ông Người tànphá lươngtâm Ông Người hơn mọi nhẽ ở Đời – chữ Dốt Tướng trong Truy Mò Lừa Ất Dậu (#3).
  Những lần như thế, anh càng căm thù những kẻ đã lạm dụng đểu cáng, hèn hạ.
  Khai sáng là cái điếu nếu không phải là mong muốn một sự nhân văn hơn cho cái xã hội mà mình buộc phải sống cùng?
  =====================

  –> Thật ra mới đọc cái tiêu đề cũng thấy muốn chửi rồi, nhưng cứ để tên TT bót hết rồi sỉ vả hắn cũng chưa muộn.

 7. #11 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/20 - 13:15

  Đồngchí Lang Thang.

  Cứ đợi tên Bựa tển pốt hết đã nào. Kiênnhẫn, kiênnhẫn.

  Nhớ là đừng Chưởi Bậy.

 8. #13 by EURO on 2010/05/20 - 13:16

  Tổ cụ thằng Yahoo bà hìhục mãi mới đựoc cái còm mày cũng tựnhiên nuốt khi bà chưa kịp save là sâu là sâu?

  Bấtcứ 1 giađình Lừa nầu nếu có 1 thànhviên hơi không bìnhthường- gọi là dởhơi cámhấp cũng là nỗi nhục, là cái gai đánh thẳng vầu thói sỹdiện Lừa, nói nhanh cho nó vuông, bởi vậy tống cổ mẹ bỏn vầu trại hay để bỏn langthang khuấtmắt cũng là một trong số lựachọn tốiưu Lừa nầu cũng muốn, giađình Châm điên không ngoạilệ. Bác sỹ tâmlý là cáigì đó khá xalạ và xaxỉ với Lừa đéo bàn nhá.

  Trong trại, bácsỹ ytá làm việc một thời gian cũng tẩuhỏa nhậpma mẹ nó hết, đọc mấy cái entry điên cũ của TT là rõ, thế thì nói đéo gì tới bọn đã dở ông dở thằng mà phẩy bị nhốt chung với nhau, không điên nặng hơn thì mới lạ.

  Tiếptheo, những thằngđực cả bácsỹ ( nghe entry nầy có hơihướng chút rùi nè) cả quầnchúng nhândân được thỏamãn cái phần con free thì thế đéo nầu không tranh thủ lạmdụng, nhất là khi đối tượng không biết phảnkháng là gì, không ngoại trừ nhiều tên tửtế đạomạo cũng tranhthù làm tý để ơợc thỏa mãn thói biếnthái mà không dám thể hiện với người tỉnh táo. ( Rô có đọc một tàiliệu của tụi Tây lâu rùi về cuộc khảo sát nhữngtay hay chơi phò lý do bỏn hay đi, rất nhiều ý kiến cho rằng bỏn đi phò để thểhiện những hànhđộng bỏn không thể làm đựoc với vợ).

  Túmlại thì hiếp một con phò cũng có căn nguyên xã hội cả.

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/20 - 13:53

   Đúng luôn. Cuộcđời nầy tuyền philý, nên việc nói bấtcứ chiện gì thuộcvề nó cũng cólý.

 9. #15 by EURO on 2010/05/20 - 13:22

  Nếu sến  tiếp chiện hiếp, chibộ nên tiếp tục những quả cha hiếp con, ông hiếp cháu, hay những thằng thanhniên tokhỏe đè những embé 2-3 tuổi ra hiếp tới chết luôn, bấu đảng đầy dẫy.

  Conmẹ nó, đó cũng là một trong những nghiệt chủng Lừa. Chiệnnầu cũng đầy dẫy nhân văn đó.

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/20 - 13:56

   Dững quả ý trong kho của Trung Tướng còn vôvàn hehe. Chỉ sợ chibộ sốc cóc dám đọc thôi. Mới có quả hiếp con điên mà Cẩm Hói đã vái đái rùi. Mà con điên ý đã trên 18, vưỡn còn quyền côngdân.

 10. #17 by otocu on 2010/05/20 - 13:58

  Tên Thiếu bựa có vẻ giỏi tiếng Anh nhẩy? Cả cách dùng ngữ pháp cũng theo kiểu Anh (Cứ đợi tên Bựa tển pốt hết đã nào). Hắn lang thang xứ nào vậy ta?

 11. #18 by Donkey Monkey on 2010/05/20 - 13:58

  Địt Con Điên, chủ đề nầy thiệt sốc hàng, dưng anh thích.

  Đại tiện, anh rì còm men chi pộ coi quả phin “Shutter Island” do đạo diễn thiên tài Martin Scorsese bạn anh mần để thấy ở xứ Mỹ mọi, người điên được/bị đối xử ra sao. Tất nhiên, đó chỉ là phin, dưng không nhứt thiết khác với sự thật, nội dung phin cũng đéo phải nói về vấn đề người điên mà là kiểu phin hồi hộp – tâm thần – ly kỳ.

  Bạn thân anh thiên tài ở chỗ làm cho lũ khán giả ngu muội sau khi xem xong đéo thể hiểu vướn đề nó ra làm răng, hoặc mỗi thằng hiểu một kiểu, hoặc mỗi thằng tự mà tìm ra lý giải cho riêng mình.

  Chịu khó ra rạp coi đi, hoặc mua đĩa lậu, hoặc download về mà coi, đừng lười.

  Sau đây anh xin kể trải nghiệm tâu nhã của anh về một Ông Điên.

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/20 - 17:23

   Cô có nhầm gì không mà sâu Trung Tướng chưa coi phin phỉn nhở?

 12. #20 by Donkey Monkey on 2010/05/20 - 14:01

  Quê gốc anh – Nam Định – cuối thời thiên đàng.

  Dạo anh về chơi thì xóm anh xuất hiện một Ông Điên – liền ông, cao chừng mét 8 – đẹp giai ngời ngời. Nếu dư bây giờ thì có thể giở thành hot boy trong mắt bọn gái đú tin tin được, chi bộ có thể liên tưởng đến ông ăn xin đẹp giai xứ Tàu đang nổi dư cồn thời gian gần đây.

  Ông Điên đéo phải người xa lạ, cùng xóm thôi, đi bộ đội bắn đòm miệt Tây Bắc, đã từng tham gia ít nhiều trận đánh với bọn Tàu cộng xâm lược, ông tiếp tục tại ngũ và đóng quân trên Tây Bắc sau khi quân bành trướng thất bại cút về. Nhiệm vụ của Ông Điên khi hòa bình là tham gia đội truyển bóng chuyền quân đội bởi tố chất ông cực tốt. Hiển nhiên, ông đã ít nhiều trở thành hot boy thời thởi trong mắt gái bản. Tương lai của ông rõ ràng rạng rỡ và sẽ gắn bó với xứ Tây bắc lâu dài nếu ông không bất ngờ trở thành một Ông Điên.

  Ông Điên trở về quê và rõ ràng có dấu hiệu của một ông điên, dưng chỉ điên lúc trái gió trở trời, tức thuộc dạng điên nhẹ. Xóm làng gọi ông là thần kinh thôi, chứ không phải thằng điên. Những lúc ông thần kinh trở thành thằng điên, việc duy nhất mà hắn làm là đứng úp mặt vầu bụi tre, hay bờ tường nầu đó và sóc lọ. Những lúc như vậy, bọn trẻ con mắt tròn mắt dẹt, lấm lét rình xem; liền bà thì len lén tránh xa; liền ông cũng thế, đều ngại ngùng không bước chân ra đường. Nhưng cũng chỉ có thế, Ông Điên không làm điều gì khác phương hại đến hàng xón láng giềng. Ông Điên cũng được gửi đi trại điên khám nghiệm, nhưng được trả về do không-đủ-điều-kiện làm một người điên thục thụ. Thực hư thế nầu, chẳng ai biết, chỉ nghe đồn thế thôi.

  (Còn tiếp, đành phải ngắt…)

 13. #21 by Donkey Monkey on 2010/05/20 - 14:01

  Mới đầu dư luận chòm xóm cũng rất xôn xao về lý do điên của ông điên, người thì cho rằng do ảnh hưởng của bom đạn (nhưng ông không điên ngay lúc đánh nhau), kẻ thì bảo do ma làm. Nhưng lý do được đại đa số bần nông đồng tình là bị gái dân tộc bỏ bùa. Bùa ngải nó thế nào, chẳng ai biết, nhưng có thể tưởng tượng là khi yêu, gái dân tộc cho giai miền xuôi uống thứ lá hay rễ cây gì đó để nếu bỏ gái về lại miền xuôi, thì sẽ phát điên.

  Xem chừng chiện Ông Điên chẳng có gì đáng nói phỏng? Các đồng chí chắc cũng đã gặp hoàn cảnh tương tự đâu đó rồi cũng nên. Thế nhưng mặc dù chỉ giải ngũ sau khi điên, ông Điên không hề có bất cứ chế độ, đãi ngộ thương tật nào từ phía Không-Ai-Sất. Cũng đã có một số người có chút chức sắc trong xóm nhận lời nhờ vả từ gia đình Ông Điên để đòi trợ cấp cho ổng, nhưng sau năm năm, mười năm, Ông Điên vẫn lang thang sống dựa vào chút cơm, củ sắn của gia đình và chòm xóm. Có thể nguyên nhân Ông Điên không được trợ cấp thương tật là do ông không phải bị thương trong chiến tranh, có thể ông bị bỏ bùa, có thể ông tự làm ông bị điên như người ta kết luận. Cuối cùng thì cũng chẳng ai biết, và người ta cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu tại sao ông không được trợ cấp, cũng chẳng ai có thời gian đi đòi chế độ cho ổng.

  Khoảng hai, ba năm trước anh có gọi điện về quê thì được thông báo ông điên chết rồi, chết vì sưng phổi do lạnh.

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/20 - 17:28

   Bọn Ông Điên côngnhận tuyền chết tốt bởi dững bịnh ấmớ như đau ruột thừa, sưng phổi, trĩ.. chứ đéo bị dững bịnh như ungthư, tiểuđường, viêmgan, dạdầy, uốnván.. dù ănuống sinhhoạt cực bửn.

 14. #23 by Lừa cơ bản on 2010/05/20 - 14:02

  Bổ xung cho hắn Bựa là Ông Cụ còn chén cả gà rán Quảng Đông nữa. Hố hố hố.

  @Rô yêu:
  Muốn không bị nuốt còm  khi biên hay cóp-bết xong nhớ refresh CAPTCHA nhế.

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/20 - 17:31

   Hehe đấy là mới có một thằng đầubếp kể chiện thôi. Chứ có thằng nữa thì lại tòi ra khối thứ hay.

    

   Địtmẹ lãnhtụ ăn ngon là chiện mặcnhiên. Dưng mà ghét trungương tuyền tiêntriền bốláo địt mẹ chúngnó.

 15. #25 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/20 - 14:07

  Tiếp tục Chiên Đề Rèn Luyện Tâm Linh Bồi Bổ Tâm Hồn:

  Điều này khiến tôi nhớ đến một đoạn Kinh trong triết lý Phật giáo Đại thừa, ở đoạn này Shantidevanói, “Nếu ngươi không rèn luyện lòng từ bi cho kẻ thù, vậy ngươi có thể rèn luyện lòng từ bi dành cho ai?”/ Ngụ ý ở đây là, ngay cả loài vật cũng thể hiện tình yêu, lòng từ bi và sự cảm thông dành cho đồng loại. Khi chúng ta là một tín đồ rèn luyện tâm linh, chúng ta cần phải thực hiện tốt hơn cả loài vật.

  Các đoạn Kinhtrong sách Phúc âm cũng khiến tôi nhớ đến các đoạn Kinh trong Phật giáo phái Đại thừa được gọi là Hướng dẫn sống đời Bồ tát. Trong đoạn Kinh này Shantideva nói rằng điều quan trọng là chúng ta cần phải phát triển một thái độ đúng đắn dành cho kẻ thù của mình. Nếu bạn có thể phát huy một thái độ đúng đắn, kẻ thù của bạn sẽ trở thành bậc thầy tâm linh tốt nhất của bạn vì chính họ là người giúp bạn có cơ hội rèn luyện và phát triển lòng khoan dung, lòng kiên nhẫn và sự cảm thông. Qua việc phát triển lòng khoan dung và lòng kiên nhẫn, bạn dễ dàng phát triển được lòng vị tha và lòng từ bi. Thế nên, trên bước đường rèn luyện tâm linh, thậm chí kẻ thù của bạn cũng là bậc thầy cốt yếu của bạn.

  (Còn tiếp)

 16. #26 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/20 - 14:09

  Thiếu Bựa đang tẩuhỏanhậpma rùi.(@Trung Tướng).

  Nâu Am Nót. God Bless You My Brother.

 17. #27 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/20 - 14:13

  Đt mẹ thằng Thiếu Bựa mày có phải chủ quán đéo đâu mà đưa ra luật. Tao cứ chửi bậy đấy, mày làm đéo gì tao.(@Pôn).


  Chưởi mà khiến cho tâmhồn đồngchí thoảmãn trong chốclát cũng đặng đối với người mới bắtđầu.

  Nhớ là cứ chưởi xong thì đọc lại dững pốt đầy tâmhuyết của Thiếu Tướng là được.

  God Bless You My Friend.

 18. #28 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/20 - 14:21

  Côngnhận đọc xong bàiviết về đầubếp riêng của Ông Cụ mà chếtcười.

  Gà Rán Quảng Đông, Xúc Xích Bù Tạt, Bánh Mì Ốp La, Giáng Miệng Táo Nướng Phết Bơ

  Bất hủ nhất là quả chén Nước Sâm everyday nữa chứ.

  Mấy món ý đến giờ Lừa vưỡn chếtthèm, nhất là Thiếu Tướng.

  Chếtcười Chếtcười.

  Không ai cấm lãnhtụ không được ănngon. Nhưng sâu mấy chục niên qua tuyền dạy connít điều ngược lại về bạn Bác?

 19. #30 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/20 - 14:22

  Nhưng thôi, quantrọng gì đâu. Tấtcả cũng chỉ là Tạp Niệm.

  Nothing is important enough, my brothers and sisters!

 20. #31 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/20 - 14:28  Cầu cho mọi sinhlinh đều thoát khỏi thốngkhổ bấttận của Luân Hồi…

 21. #32 by Cocacola on 2010/05/20 - 14:34

  Trong trại, bácsỹ ytá làm việc một thời gian cũng tẩuhỏa nhậpma mẹ nó hết, đọc mấy cái entry điên cũ của TT là rõ @Rô


  À, ừ, em nói cũng đúng một phần thôi, lúc nhỏ đi khoa Tâm thần, các thầy bẩu: BS tâm thần khám bệnh nhân khác với bs khác, chỉ ngồi mà nói chuyện thôi, chui vào các ngóc ngách tâm lý của bệnh nhân, suy nghĩ như họ rồi mới đoán được họ thuộc thể nào.

  Chính vì vậy nên không được khám mỗi ngày mà tuần chỉ có 3 buổi thôi. BS điều trị thì phát hiện tâm lý bệnh của bệnh nhân mà chữa còn trưởng khoa thì có trách nhiệm chỉnh tâm lý bệnh của BS dưới quyền.

  Chính mà vì thế mà BS tâm thần được hưởng chế độ độc hại giống BS chuyên khoa lao.

  Thằng Tướng nói đúng đấy: người tâm thần không phải lúc nào cũng tâm thần, đa phần thời gian họ tỉnh táo đấy nhưng có lúc không điều khiển được cái CPU của mình.

  Chẩm Điên trong bài này không điên, chỉ rối loạn nhân cách tức Personality Disorders như bọn Mẽo mọi gọi thế. Gái mà dính món nầy đa phần có liên quan tình dục, bi kịch thế! Nhiều em còn nghiện sex hơn cả đàn ông. Trong trại nữ nếu không có liền ông để tỉn bét nhè như Sất nói thì có em tìm đến gốc cây đấy! Rất hãi!
 22. #34 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/20 - 14:50

 23. #35 by Cocacola on 2010/05/20 - 15:16

  Nóichung điên nhẹnhẹ kiểu Lừa thì đaphần là chữa được bằng cách liệupháp Tâmlý, dưng ở Lừa hiếm đứa mần nghề nầy @ TT


  Phải nói đúng là ở Lừa không có trường nào dạy món này. BS Tâm lý cực hot ở Khoai Tây, còn ở Lừa chỉ có BS Tâm thần thôi. Tư vấn tâm lý linh tinh thì chẳng có ai làm BS.

  Mà môn Tâm lý học trường Y dạy như cái buồi ấy. Lả nhớ mãi dáng vị Giảng viên già người Bắc Lừa dạy môn này và những lời củ chuối ông ổng nói.

  Expected: Mấy loại tâm lý gái? Làm cách nào đọc được ý nghĩ ẻm và cưa ẻm ngay phát đầu tiên?

  Hiện thực XHCN qua bài giảng GS già: Tâm lý học là môn khoa học blah blah blah….. và “khi con chuột nhìn thấy miếng bánh, nó cũng có phát sinh một phản ứng tâm lý ….(?!)”. Bố khỉ ông! chuyện đó khỏi nói tụi SV như bọn tôi cũng biết rồi !

  Đấy, cái hiện thực XHCN môn tâm lý y khoa là rứa đấy!

  Sau này anh đọc Freud mà sướng tê tái cả người ! Bố khỉ, chẳng hiểu sao trung ương ghét Freud cực, hồi trước chưa có internet, đéo tìm ra cuốn nầu của Freud ở Lừa. Sau nầy có internet thì bố mầy được đọc mãn nhãn luôn nhé!
 24. #37 by voong ngau pin on 2010/05/20 - 15:36

  @ thằng thiếu
  ha ha ha  ngày xưa đi học đc dạy thằng chăn lừa tuyền ăn cơm với cà,,cà cà cái lồn mẹ chúng nó,,,

 25. #38 by línhdù_TiểuĐoàn2 on 2010/05/20 - 15:46

  Châm Điên phải được hiếp.

  Trung Tướng phải hiếp Châm Điên.

  Năm nẳm Trung Tướng mười ba tuổi.@

  DấtDất chi nà hâm mộ đồng chí Trung Tướng , Mịa câu trên nghe như hạ quyết tâm ấy nhỉ 

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/20 - 17:34

   Hồi hổi chơi được một nhát phò là cả một chiếncông vĩđại.

 26. #40 by Minh Dũng on 2010/05/20 - 16:29

  ĐM nhuốt còm nhục đéo chịu. Cứ quên gõ ra wordpad phát là thế. ĐM thằng già hú, ĐM cap cha củ buồi.

  Tướng đang định thăm dò xem dư luận thế nào với vướn đề Kinh tế vĩ mô và Xã hội nóng bỏng hử? Cái G8 chém thế chứ chém nữa thì bê xê tê nó cũng đéo mần đâu. Chém cho anh em nào đéo biết thì biết, biết ít thì tìm hiểu biết nhiều. Chứ ích đéo. Nói ngay mấy cái G8, anh gúc với hục đầu vào nghiên cứu được ối thứ hay. ĐM Tướng phát.

  Em Châm hâm, chắc đéo đồng ý thằng bồ nó cứ chồm lên hiếp tóe mẹ máu lìn ra. Em sợ vãi đái mà thành bệnh chứ đéo. Bệnh em bệnh nhẹ, em vào nhà thương điên thành bệnh nặng tức thì chứ đéo. Em người ngon, lại không điên lắm, điên thường, hay còn gọi là hâm. ĐM bọn bác sỹ y tá nam không đêm đêm hôm hôm vào phòng mà thò thụt thì chúng nó cắt mẹ dái đi còn hơn. Già nói nào mà chẳng có lúc làm cùng dững con ngon, mông vú mướt mải chẳng thèm nhỏ dãi mẹ ra. Đây làm việc cùng con hâm, lại xinh, lại thơm thì khó cưỡng lắm. Lâu dần bệnh tăng, mà đéo tăng thì tiêm thuốc là tăng, đọc Chiện Châu quỳ cười phụt dắm rồi. 
  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/20 - 17:35

   Bọn Ông Điên nữ giờ nhập Trại là bị triệtsản lậptức.

 27. #42 by phangamam on 2010/05/20 - 16:33

  Côngnhựn hồihổi có nhiều con ngoài đường như Châm.

  Có lần tớ thấy, cách đây khoảng haitrục năm, có một em datrắng chưa vết bửn, chắc mới tắm xong nổi cơn, đứng trên bục của CSGT tại ngãtư QuốctửGiám với HàngBột, đốidiện đồn CA, chỉtay điềukhiển giaothông trông chiênnghiệp phết.

  Nhiều ôngLừa đứngngẫn, chắc đéo đi được vì chân kia mọc ra nhanh quá.

  DM lúc đó đéo thấy thằng CS nào ra, đéo hiểu sâu.

  Mộtlúc conem nhảy khỏi bục đi sang CátLinh, cứ như hếtgiờ làm nhiệmvụ. Hayphết, đítcong, tócxoăn gió bay lảlướt. Cảnh này hay đéo chiêmngưỡng cũng phí.

 28. #44 by Minh Dũng on 2010/05/20 - 16:33

  Nửa đêm mò ra đường, nồng nỗng nồng nống, cái bụng dưới búng nó nẩy boong cái, lại thơm tho sạch sẽ. ĐM thằng nào chịu được. Già hói tưởng tượng hồi 20 đi, đang đêm gặp phải có sinh tà ý không, nhẽ sư? ĐM 100 thằng sinh tà ý thì 1 thằng cởi áo đắp cho em mang về nhà để vợ nó vặt lông, chứ giữa đêm mang đi đâu? 9 thằng sinh tà ý rồi can tâm bỏ đi. 90 thằng còn lại thì sâu thì sâu? ĐM chửi cái dắm.
 29. #46 by Minh Dũng on 2010/05/20 - 16:37

  Vậy chi bộ hãy chọn giá đúng xem:

  1. Thằng Bông nó hiếp em Châm sinh hâm là vướn đề?  << quan hệ giai gái tuổi dậy thì
  2. Pama đủn em vài trại là vướn đề? << quan hệ gia đình, cha con, mẹ con
  3. Vào trại em tiếp tục bị hiếp hóa điên là vướn đề? << quan hệ bác sỹ bệnh nhân
  4. Em cởi truồng đi ra đường giữa đêm bị hiếp là vướn đề? << quan hệ xã hội, hoặc đéo quan hệ gì
  5. Tất cả các ý trên là vướn đề? 

  Thế giải quyết cái nào trước?
 30. #48 by Minh Dũng on 2010/05/20 - 16:41

  @mắm: Điên ở đường đầy. Phải lượn phố thường xuyên, chứ ngồi VP với đi 4 bánh thì ít thấy lắm. Nhưng điên cởi truồng ít thấy hơn, chứ đéo phải đầy đâu. Cởi truồng như em Châm tớ chưa thấy bao giờ, thấy là thấy trông nó nhem nhem thỉu thỉu chứ sạch banh ta lông thì chưa. Mà gái cởi truồng ban ngày chạy giữa phố, ở Lừa đéo thằng nào dám sờ vào. ĐM chẳng phải đầu cũng phải tai. Nhưng buổi đêm thì tranh nhau. Nhể?

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/20 - 17:39

   Nó chỉ sạch 1-2 hôm thôi, rùi bọn bịnhviện đi tầm nó bắt về Trại, chứ để nó ở ngoài Phố độ 4-5 hôm thì bửn như dưa ngay.

 31. #50 by daidao on 2010/05/20 - 16:48

  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/20 - 17:12

   Thằng lồn tiếnsĩ Bá ý nó ăn lồn bò hay mần tiếnsĩ ở Cổ Nhuế mà ngu như con lợn thế?

    

   Chắc nó chưa bâugiờ cỡi tầu caotốc? Coi thử về tầunhanh Tầu ở đây tạm: http://en.wikipedia.org/wiki/Wuhan%E2%80%93Guangzhou_High-Speed_Railway.

    

   Chiều dài gần 1000Km, đường 1.435mm. Tốcđộ tốiđa 350Kmh. Là một phần của tuyến caotốc dài nhất quảđất, hơn 2000Km.

    

   Địtmẹ hay Guangzhou là xứ lạnh?

    

   Nếu có đường sắt caotốc HN-SG với thờigian chạy khoảng 5h, giá vé bằng 3/4 tầubay, chắcchắn Trung Tướng sẽ đéo bâu giờ đi tầubay.

    

   Hiệngiờ tầubay HN-SG bay mất chừng 1h45, thờigian checkin 1h, checkout 1h (nếu có hàng gởi chậm), thờigian ra sânbay và từ sân bay về phố 2h (coi như không có tắc đường). Trung Tướng rời nhà lúc 7h thì khoảng 13h tới nơi. Hết 6h. Hôm nầu nhanh cũng 5h. Chậm hơn cỡi tầuđiện.

    

   Chưa kể đi tầuđiện antoàn hơn nhiều so mới tầubay. Hầu như chưa có vụ tainạn TGV nầu nhớn trên tuyền quảđất.

    

   Tinhiên, để coi có nên mần tầuđiện caotốc hay không, thì đéo thể nói khơikhơi được.

    

   – Thứ nhất cần có thốngkê về khách đi tầu, và dựbáo nhucầu vậntải tươnglai.

    

   – Thứ nhì phải có đềán kinhtế kỹthuật hoànchỉnh.

    

   – Thứ ba cả hai vướnđề trên phải được thảoluận côngkhai minhbạch.

    

   Chứ cáiđịtmẹ bọn tiếnsĩ Lồn Bò, chắc là học ngữvăn ra hay sâu mà tuyền phán dắm đéo có một consố nầu.

 32. #52 by otocu on 2010/05/20 - 17:03

  Tên Tướng bẩu Châm chẳng điên (1%). Vậy Châm tồng ngồng ra đường, để bị hiếp nhẽ là bầy trận hay trả thù đời hay cũng 1 kiểu thích bạo dâm? Năm nẳm hắn mới 13, vậy hắn mới bị lạm dụng chứ nhỉ? Loằng ngoằng quá. Túm lại là sâu? Tên Tướng bốt nốt đi.

 33. #54 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/20 - 17:06

  Tên Thiếu bựa có vẻ giỏi tiếng Anh nhẩy? Cả cách dùng ngữ pháp cũng theo kiểu Anh (Cứ đợi tên Bựa tển pốt hết đã nào). Hắn lang thang xứ nào vậy ta?(@Ku)

  1) Câu đó ngữpháp Ăng-Lê chỗ nầu ta?

  2) Thiếu Tướng đang giảinghiệm cuộcsống ở Luas.

 34. #55 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/20 - 17:15

   

  Địt lồn bà tấtcả bọn tiếnsĩ Lừa thamgia bànbạc các vướnđề kinhtế.

   

  Đang xìtrét mà đọc linh của tên Dáo về đường sắt caotốc (bài của thằng lồn Đình Bá) mà muốn phát khùng luôn.

   

  Địt con mẹ chúngnó. Đéo thể tưởngtượng được chúngnó lấy bằng tiếnsĩ kiểu gì nữa.

 35. #56 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/20 - 17:21

  Địtmẹ Cô Khỉ dậu nầy thế đéo nầu mà bụp phát từ Lét Bần Nông thành mẹ Tinh Hoa nhở?

   

 36. #57 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/20 - 17:44

  Mời chibộ thưởngthức video K-pop đang hot nhất hiệngiờ.

  Xem để ngả mũ cúi đầu trước các ông Hàn Xẻng và món Korean Culture mà các ổng đang bắn khắp Á Châu:


 37. #59 by Donkey Monkey on 2010/05/20 - 17:48

  Địt mẹ thằng Bựa, anh vốn dòng dõi tinh hoa, chỉ có mày mắt toét mới bẩu anh Bần Nông.

  Phin Shutter Island thì tham khẩu ở đây nầy, lên mạng mà down về coi cho mở mang trí óc ra nhá. Phin nầy là phin dạng mind-game, chỉ dành cho tinh hoa coi, bần nông tìm phin khác mà coi, nhé.

 38. #61 by Kakashi on 2010/05/20 - 17:56

  Nếu có thằng/con hấp diêm TT khi TT 13 tuổi thì thằng/con đấy sẽ phạm tội hấp diêm trẻ vị thanh niên. còn khi TT 13 tuổi hấp diêm 1 con điên thì TT có phạm tội không nhỉ?

  • #62 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/20 - 22:01

   Nếu Ông Điên kiện, thì Trung Tướng phạm tội. Tội nầy án thời thởi khoảng 3-4 niên.

    

   Dưng nếu Trung Tướng kiện, thì Ông Điên phạm tội. Tội ý án thời thởi là khaitrừ đảng, kỷluật trước đơnvị. Hehe vui hông?

    

 39. #63 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/20 - 17:57

  Để Thiếu Tướng thay cô Khỉ tặng Trung Tướng quả trailer của phin phỉn nhế:

  Còn đây là link down Torrent HD: http://dl.btjunkie.org/torrent/Shutter-Island-2010-720p-BluRay-x264-WiKi/4196d97b8570c77fcba7c44d97c53313ac18875259cb/download.torrent

 40. #65 by ti.lai@ymail.com on 2010/05/20 - 18:27

  địt mẹ mây thằng xưng là tinh hoa mà toàn là đi ăn cắp phim của người ta. Chừng nào xứ lừa hết nạn download trộm thì mới có bọn gọi là tinh hoa nhế 

  • #66 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/20 - 22:05

   Phin chấtlượng dắmdít ý thì đao miễnphí là đúng rùi (tuyền 700-800Mb một phin nhựa 120phút). Nếu có phin xịn Trung Tướng sẵnsàng mua. Dưng ở Lừa thì lấy buồi ra phin xịn.

 41. #67 by cathnga on 2010/05/20 - 19:50

  @ Thiếu Tướng: Sao lại mần Mật Tông thế ??? Pháp của Phật Giáo đã mạt rùi, không dùng được nữa, lại nữa Mật Tông phải mật tu mới đúng theo pháp chỉ đạo của môn phái. Sao Thiếu Tướng không chiển sang Pháp Luân Đại Pháp – Pháp chỉ đạo tu luyện ngay tại đời thường nầy nhở ???

  @ Cuồng: He he, bác Bựa nầy gan lớn thiệt dám không chưởi tục và lại còn thích Khổng ở đây. Cẩn thận không Trung Tướng “đì” cho. Mà yên tâm đi, có em Nga binh. 

   

 42. #69 by Cu To Như Phích on 2010/05/20 - 21:01

  Núi chiện fin ảnh thể loại trị điên nhé:
  @oto: Cái fin mầy nói có con dào Angelina Jolie là fin “Changeling”: Kể về 1 con nái đơn thân, Christine Collins, bị chụp mất thằng con. Cỏn thưa với cam. Sức ép thành tích quá nhớn khiến bọn cam phải ấn cho cỏn một thằng cu lạ hoắc, đéo phải con của ả. Ả lại phải nói chiện phải quấy với cam, cam cuống quá, bật lại, bẩu cỏn điên, cho cỏn đi trị điên…
  @money donkey: Quả fin “Shutter Island” thuộc dạng đỉnh về dỉn bín nội tâm, tâm lý của bọn điên và bọn trị điên. Kết nhứt lời thoại ở cuối fin:

  “You know this place makes me wonder
  Which would be worse?
  To live as a monster …or to die as a good man.”
  “Sống như quái vật hay chết như ông người”

  @all chi bộ: Có một fin cũng thuộc thể loại trên, khi xem cần có cái đầu lâu ít cứt một chút, vì đó là kiệt tác, là fin “Muholland Drive” có  thèng nèo coi fin nầy chưa?
 43. #71 by Hà Mã on 2010/05/20 - 21:33

  Địt mẹ, thằng Thiếu Tướng nhẽ điên?

   

 44. #73 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/20 - 21:56

  Chibộ coi thằng phóngviên salông ngồi Hà Nội chơi phò Hà Khẩu nầy: http://dantri.com.vn/c20/s20-396910/tham-nhap-thien-duong-sung-suong-vung-bien.htm.

   

  Hehe chỉ cần đọc 10 dòng rùi té cũng biết thểnầu cũng có màn “tôi” nghe các ẻm kểchiện thươngtâm đauđớn, rùi “tôi” rút xiền cho các ẻm, rùi dzề mà đéo chơi phát nầu hehe.

   

  Tên nầu mần ơn đọc hết bài rùi kiểmtra coi Trung Tướng nói đúng hông.

 45. #74 by hùng hục on 2010/05/20 - 21:58

  em Nga, “pháp của Phật Giáo đã mạt rùi, không dùng được nữa” là sao???

 46. #76 by hùng hục on 2010/05/20 - 22:10

  Tên nầu mần ơn đọc hết bài rùi kiểmtra coi Trung Tướng nói đúng hông.@Tướng Bựa


  Ô Bựa dạo này mây gió gớm nhể! Nhẽ sắp thăng thiên lên niết bàn đéo sáng suốt nữa mơ mơ thực thực!?!? Địt pẹ báo đảng viết khác thế đéo nào được mà hỏi! Đố Bựa bốt được 1 bài phóng viên tỉn phò nhiệt tình rồi phóng tinh thành phóng sự trên báo đảng đấy! Thể loại nầy trăm bài như một, cốp bết thay tí đoạn tả cảnh thôi! Đọc đéo gì phí thì giờ!
 47. #77 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/20 - 22:15

  Ngon đấy, dưng tiếng Hàn hát bốp nghe như dắm.(@Bua)

  Clip ý bỏn hát tiếng Mẽo pha Nhựt, không có chút Hàn nầu.

  Nhẽ là thếnầu? Chắcchắn điên chứ còn gì.(@Bua)

  Phatrò vôtư. God Bless You All.

 48. #78 by Doctor on 2010/05/20 - 22:16

  Chào TT, lại chào chi bộ
  Dám chắc rằng trong đời, mỗi người đều không ít thì nhiều đều có ít nhất 1 lần gặp phải hoặc mắc bệnh này
  Posttraumatic stress disorder (PTSD), tạm dịch nôm na là rối loạn stress sau sang chấn, hé hé.
  Ở Lừa thì bệnh này lại càng nhiều hơn, đặc biệt là ở Nam Lừa sau cuộc nội chiến khốc liệt, ở giới cựu binh thì nhiều vô kể, và kéo dài nhiều năm sau chiến tranh.
  Bắc Lừa thì sau một thời gian dài sống ở thiên đàng, nhiều người cũng thấy kiệt sức.
  Bây giờ thì bệnh này ở xứ Lừa lại càng nhiều hơn, ví dụ các đồng chí bộ đội bắn đòm hồi tưởng lại, có cảm giác bị vắt chanh bỏ vỏ cái đó gọi là trải nghiệm lại các sự kiện gây sang chấn.
  Lừa có thói quen hay tự bốc thơm mình, cái đéo có bỗng dưng bịa thành có, cái có thì lại bảo đéo có ( ví dụ chuyện ăn rau muống cà pháo…rồi chuyển rau muống thành Sâm..há há) cái đó gọi là lẩn tránh các kích thích liên quan đến biến cố sang chấn….
  Lừa còn có tật xấu nữa là cái gì chưa phân tích, suy luận, chứng kiến cũng om xòm cả lên, tâm lý bầy đàn đáng nghét…nhạy cảm quá mức, dễ mắc PTSD
  Các đồng chí đừng ngại nếu thấy đôi khi mình khác người, địt mẹ, được khác Lừa là một thú vui tao nhã và một cảm giác rất Zô-mốt
  Nhớ hồi hổi bị chuyển từ bếp bay xuống ăn đại Táo, hôm đầu tiên nhìn thấy món ăn toàn rau Muống ( đéo có cả cà Pháo) với 2 -3 miếng thịt mỡ, Tơ không dám nhìn lên, nước mắt nước mũi toe toét nhìn gớm chết, tối về lang thang ra đường, cởi trần áo vắt vai, thi thoảng lại cười lên sằng sặc.. 2,3 h sáng thằng bạn đi tìm về….lúc đó cũng gần PTSD rồi…

 49. #79 by Gia_lamcam on 2010/05/20 - 22:23

  Sau này anh đọc Freud mà sướng tê tái cả người ! Bố khỉ, chẳng hiểu sao trung ương ghét Freud cực, hồi trước chưa có internet, đéo tìm ra cuốn nầu của Freud ở Lừa.@Cò Lả
  Đúng dồi, đúng dồi.
  Bạn Freud phe tư bẩn giãy chết. Thế nên mặc định mọi điều bạn bản nói đều phản động!
  Trung ương ta, và cả trung ương phe ta, hồi hổi coi Freud là cái lầu phuồi.
  Phe ta có bạn Páp Lốp, trình trên cả Freud 3 cái đầu luôn.
  Bạn Freud thì rất ngoan cố. Bản cho rằng nguồn gốc điều khiển mọi hành vi của Ông Người là phần bản năng = tiềm thức = phần bên dưới vỏ não, tức là phần CON.
  Còn bạn Páp Lốp bên phe ta thì say sưa nghiên cứu cái gọi là PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN với mấy Ông Chó cứ khi cho ăn thì gõ kẻng. Lâu rồi, cứ gõ kẻng là mấy Ông Chó tiết dịch vị mà điếu cần biết có cho ăn hay không. (Cái này Lừa gọi là ăn cơm trước kẻng? Anh biết điếu!)
  Cuối cùng, bạn Páp Lốp kết luận hùng hồn: chính cái phần vỏ não mới là phần quyết định mọi hành vi của Ông Người!
  Thế là bên ta bẩu “Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”, hay “Nhân chi sơ tính bản thiện”…
  Phe ta lao vầu sự nghiệp “trồng người” = Đúc người(!), hy vọng đúc ra nhiều “con người mới” bla bla… Nghĩa là chỉ cần hô hào giáo dục là thành Ông Người ngoan hiền cả.
  Bi giờ ra một lũ Lừa quen dối trá!
  Bọn tư bẩn giãy chết thối tha theo Freud thì mặc định các Ông Người là “nhân chi sơ tính bản ác” – ác từ khi mới lọt lòng – vừa đi mẫu giáo đã tranh đồ chơi của bạn.
  Bỏn điên cuồng hoàn thiện LUẬT PHÁP để khống chế phần Con của Ông Người.
  Và thế là Nhà nước Pháp trị ra đời.
  Và thế là tên nầu sống trong xã hội tư bẩn thối tha cũng đều sợ LUẬT PHÁP một phép. Ra đường, điếu cần ông cảnh sát nầu đứng canh cũng điếu thằng nầu dám vượt đèn đỏ, lại còn nhường cả bọn đi bộ – Mẹ, ngu thật!
  Còn bên ta? – Bỏn ỉa vầu LUẬT PHÁP!
  Tiên sư bọn tư bẩn giãy chết thối tha ngu xuẩn!

 50. #80 by hùng hục on 2010/05/20 - 22:27

  Phin chấtlượng dắmdít ý thì đao miễnphí là đúng rùi (tuyền 700-800Mb một phin nhựa 120phút). Nếu có phin xịn Trung Tướng sẵnsàng mua. Dưng ở Lừa thì lấy buồi ra phin xịn@Bựa


  Ò cái nầy anh băn khoăn nhá! Địt pẹ các quan văn hóa văn thân nhà lừa suốt ngày gào bản quyền bản quẹo đéo gì ầm ỹ lên, nào là ý thức người dân thế lọ thế chai, nào là bảo vệ tác quyền vươn vươn, dưng trung ương lại đéo thèm nhập phin ảnh ca nhạc vươn vươn xịn của bọn tư bửn về đặng bán cho lừa xem. Ný do nà nàm sao nhểy?!?!?!

  Địt pẹ ngồi ỉa cũng nói vọng ra được: là trung ương sợ đéo kiểm duyệt nổi, lọt mẹ mấy quả phản động buồi dái tư tưởng nọ kia vào chỉ tổ phức tạp, thế nên trung ương thu xiền bảo kê và cho các con chợ giời tha hồ mà sao in cặc gì cũng được miễn đéo đi ngược lại chủ trương đường lối, nhể. Ấy nhưng địt pẹ bọn dân lừa tính bần nông cái lồn gì cấm là lại thích cắm buồi vào, nên thỉnh thoảng thòi lòi mẹ ra mấy quả như pa-di bai nai ba mươi lăm viễn xứ, hay ass-si-à gì đó chưởi chế độ ưu việt số một thế gian. Dưng một năm mấy phát bùm chéo CKC đấy đéo ăn nhằm gì, còn nếu trung ương cho mua đĩa xịn, địt pẹ lúc đấy hằng ngày hằng giờ lúc đéo nào cũng như có độ chục con UZI xả liên tục, có buồi sức mà kiểm diệt!

  Địt pẹ trung ương phát nhể! Tiện mồm chưởi địt pẹ chi bộ chó đểu!